KÜRESEL KRİZİN FİNANS SEKTÖRÜNE YANSIMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESEL KRİZİN FİNANS SEKTÖRÜNE YANSIMALARI"

Transkript

1 KÜRESEL KRİZİN FİNANS SEKTÖRÜNE YANSIMALARI Prof. Dr. Türkel Minibaş İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Bilindiği gibi neoklasik iktisat, iktisadı kaynakların kıtlığı buna karşılık insan gereksinimlerinin sonsuzluğu tezi üzerinden tanımlar ki Bu da kapitalizmin özünde bir kriz sistemi olduğunu gösterir. Kaynakların kıtlığı varsayımı aynı zamanda krizlerin reel sektör temelli olacağını, ama sinyallerinin reel sektörle karşılıklı beslenme içindeki finans sektöründen geleceğini de göstermektedir. Kapitalist sistemin 1960 ların sonunda başlayıp dalga dalga yükselen ve global nitelik kazanan bugünkü krizi de karların artış hızındaki gerilemeden kaynaklandığından reel sektör temellidir. Ama sistem sorununu parasal sermayenin globalleşmesiyle çözmeye çalıştığı için etkileri de finans sektörü üzerinden izlenmektedir. Hatırlanacağı gibi 1929 Büyük Dünya Krizi, 1997 deki Güney Asya Krizi nde de ilk etkiler borsa endekslerindeki hızlı düşüşle gözlenmiştir. Ne var ki, bu benzeşmeden hareket ederek kriz tarihinin bir tekerrür olduğu sonucuna varmamak gerekir. Zira, bu bizi krizin hem tanı hem de tedavi yanlışlarına götürür. Kaldı ki bugünkü kriz, finansal sermayenin globalleşmesinin hem kapitalizmin sermaye birikimiyle ilgili sorunlarını çözmekte yetersiz kaldığını hem de sorun türetmeye başladığını ortaya koymuştur. Kısacası, globalizmin kapitalizmin karların artış hızındaki yavaşlamadan kaynaklanan krizini çözemeyeceği giderek netleşmiş; bu da krizin mecrasının değil ama çözüm araçlarının farklılaşacağına işaret etmektedir. Ne var ki, borsa endekslerinde eşanlı düşüşün ya da domino etkisinin yaşanmadığı, piyasaların canlılığını sürdürdüğü dönemlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar hükümetler tarafından pek ciddiye alınmaz. Ortaya çıkan time lag reel piyasalardaki daralmanın gözlenmesini zorlaştırır. Küresel ekonominin 2003 den beri yaşadığı canlılık da aynı nedenle Türkiye gibi azgelişmiş ekonomilerde olağanüstü bir iyimserlik ortamının doğmasına dolayısıyla krizin göstergelerinin zamanında algılanmamasına neden olmuştur. Bu iyimserlik ortamında IMF programlarının cari açıkları finanse etme olanağı sağlaması da etkilidir. Boratav ın petrol ihracatçısı olmayan 26 ülkeyi kapsayan bir araştırmasına göre: de bu ülkelerden dış dünyaya milli gelirlerinin yüzde 3,2 si oranında net kaynak transferi yapılmıştır (1). Bir 35

2 diğer neden ise: Çin, Hindistan gibi nüfusu çok, gelir dağılımı bozuk ülkelerin yüksek katma değerli yatırımlarla dünya rekabetini yakalamaları yine bizim gibi ülkelere azgelişmişlik çemberinin kırılabileceği Son kertede dışa açılmanın getireceği avantajlarla dünya piyasalarında gelişmiş ülkelerle aynı düzlemde rekabet edilebileceği umudunu yeşertmesidir başına gelindiğinde Çin in döviz rezervleri % 75 i dolar varlıkları olmak üzere (ki dolar portföyünün de % 93 ü ABD Hazine bonoları ve tahvillerinden oluşmaktaydı (2)) 1 trilyon doların üstüne çıkması iyimserlikten kaynaklanan yanılgıyı daha da arttırmıştır. Tablo 1: Dünya Ekonomisinin Cari İşlem Dengeleri, Milyar dolar Metropol ABD Japonya Diğer Batı Çevre Petrol İhracatçıları Çin Diğer Çevre Kayıt Dışı Kaynak: BORATAV, Korkut; Dünya Ekonomisinde Değişimler ve Türkiye ye Yansımaları Fotografın gelişmiş ekonomiler için anlamı ise hem kısa vadeli sermaye hareketlerinin rahatça nemalanacağı finansal piyasalar hem de yeni ihraç pazarlarıydı. ABD, AB, Japonya benzeri gelişmiş ekonomiler gibi yükselen ekonomiler olarak adlandırılanlar ülkeler de o güne kadar tanık olmadıkları yüksek büyüme hızlarını yakaladılar. Ne var ki sermaye, yüksek faiz oranları düşük kur politikalarıyla parasal sermaye üzerinden küreselleşirken risk de dünyaya yayıldı. Riskin hızla yayılması riskin kimler tarafından üstlenildiğinin kontrol edilmesini zorlaştırdı. Bunda sermayenin küreselleşerek dünya piyasasında kendi krizini aşmaya çalışmasını mali reformlarla gerçekleştirmeye çalışmasının payı vardı. Küreselleşmenin mali reformlarla başlamasının temel nedeni ise, bilindiği gibi sermayeye sınırsız özgürlüğe sahip yapı kazandırmaktı. Doğrudan sermaye hareketleriyle kısa sürede bunu gerçekleştirmek mümkün olmadığından küreselleşme kısa vadeli sermaye hareketleriyle ivme kazandı. Finansal sermaye yaygınlaştıkça risk de dağıldı ve reel piyasalar mali piyasaların kontrolü altına girdi ki bu bugünkü kriz dalgasının önemli risk noktalarından birini oluşturdu. Riskin yaygınlaşması ve reel ekonomilerin mali piya 36

3 salara göre belirlenmesinin etkisiyle dünyada yeni dengeler de oluşmaya başlamıştı. Oysa, gelişmekte olan ülkelerin yakaladığı yüksek büyüme hızlarının temelinde bilindiği gibi yüksek faiz düşük kur politikaları ve uluslararası piyasalarda likiditenin bol olmasının da etkisiyle rahat dış borçlanma olanağı vardı. Düşük kur politikaları nedeniyle ithalat iç üretime göre ucuzladığından reel sektör ara ve yardımcı mallarda ithalata bağımlı hale dönüşmüştü. Büyük firmalar da üretimlerini Çin, Hindistan gibi emek faktörünün ve enerji maliyetlerinin düşük olduğu ülkelere kaydırmıştı. Reel sektör ile finansal piyasalar arasındaki bağların zayıfladığını gösteren bu durum finansal bir krizin de habercisiydi. Dahası, mortgage kredileri, hedge fonlar ve benzeri ürünlerle yaratılan likidite bolluğu kısa vadede piyasaları rahatlatırken Orta vadede sistemin krizini derinleştirmişti. Fannie Mae bunun en somut örneklerinden biridir. Zira, piyasalardaki rahatlama : bankalardan alınan mortgage kredileri yeni yatırım aracı gibi piyasaya sürüldüğü için hem kısa süreliydi. Hem de geri ödemeler firma tarafından garantilendiğinden Fannie Mae nin piyasalara olan yükümlülüğünü arttırmıştı. Diğer bir risk unsuru da firmanın yatırım portföyünde tuttuğu mortgage kredilerini piyasadan düşük faizle borçlanarak kendisinin alması Yani, piyasaya likidite aktarırken riskin de yükselmesiydi. Sadece bu örnek bile, 2008 in finansal kriz dalgalarıyla savrulacağını anlamak için yeterliydi. Aslında, böyle bir tanı için 2008 Temmuz undaki dalgayı beklemeye gerek yoktu. Zira : ABD nin giderek kısa vadeli sermaye hareketlerinin cazibe merkezi olmayı kaybetmesi; dolayısıyla bizim gibi ülkelere gelen sıcak paranın sürekliliğini devam ettirmeyeceğini; Yine ABD nin tasarruf/yatırım açığının büyümesi; cari açıklarının devam etmesinin dışarıdan kendisini fonlamaya devam edeceğini; ABD deki mortgage piyasasına dayalı varlıkların değer yitirmeye devam edeceği; ABD de faiz oranlarının düşmesi ve dolardaki değer kaybı; ABD nin ithalat talebini düşüreceği, bunun da gelişmekte olan ihracatçı ülke piyasalarını olumsuz etkileyeceği; Atıl ve yedek kapasitelerle dünyanın yakalamış olduğu küresel rekabetin yarattığı verimlilik artışının kapasite kullanım oranlarını zorladığını gösteriyordu. 37

4 AB nin yeni üyelerle birlikte üstlendiği yük ve sosyal devletin yükümlülüklerinin devletleri zorlamaya başlaması Hisse senetleri fiyatlarındaki şişmeler Ortadoğudaki savaş konjonktürü devam ettiği sürece petrol fiyatlarının yükseleceği de krizin global niteliğinin göstergeleriydi. Kısacası, dünya ekonomisindeki hızlı büyümenin ateşinin sönmeye başladığı 2007 den beri bildiklerimiz arasındaydı. Bu da dış dinamiklerin olumlu etkisinin bittiği bir döneme girildiğini... Diğer deyişle ABD de dahil olmak üzere yüksek cari açıklı ülkelerin dış kaynakla fonlanma döneminin sonuna gelindiğini göstermekteydi. Tablo 2: GSYİH İçinde Tasarruf ve Yatırım Oranları (%) ABD Tasarruf Yatırım EURO Bölgesi Tasarruf Yatırım JAPONYA Tasarruf Yatırım ASYA Japonya hariç Tasarruf Yatırım Petrol İhracatçıları Tasarruf Yatırım DİĞER GOÜ Tasarruf Yatırım Kaynak: IMF, World Economic Outlook, April 2006 ve September Ne var ki, sıcak parayla yaratılan likidite bolluğunun sınırları vardır. Kaldı ki 2006 da ABD nin üretim fiyatları endeksi kira ve hizmetler sektöründeki fiyat artışları nedeniyle yükselmeye başlamıştı. Finansal piyasalardaki dalgalanmalarının aşılabileceği yanılgısının oluşması da zaten bu nedenleydi. 38

5 2007 sonbaharına gelindiğinde uluslararası bankaların peş peşe zarar açıklaması ABD borsalarındaki hisse senetlerinin değerlerini düşürürken Merrill Lynch, Citigrup gibi dev finans kurumlarının CEO denen tepe yöneticileri birbiri ardına istifa etmesi krizi kesinleştirmişti. ABD nin mortgage piyasasında düşük gelirlilere yüksek faizle verilen subprime kredileri geri dönmemeye devam etmesi de krize kesinlik kazandıran somut gelişmelerdendi. Kısacası, 2008 in ikinci yarısında yaşanan vurgunlar aslında 2007 den belliydi. Tek fark artık kriz şirket bilançolarına yansımaya başlamıştı. Bu da gelişmekte olan piyasaların küresel piyasalarla birlikte rekor üstüne rekor kırdığı günlerin sonuna gelindiğinin güçlü sinyallerinden biriydi. Zira, piyasalar hedge fonlar gibi yüksek getirili fonlarla yeterince şişmişti ve Finans şirketlerindeki astronomik zararların bu şirketlerin ardındaki üretime dayalı sektörler üzerindeki baskısı vurgunun etkisinin daha da artacağını göstermekteydi! Ne var ki, burada gözden kaçırılmaması gereken : Küresel ekonomi üzerindeki baskı sadece mortgage kredilerinin geri dönmemesinden değil..! Likidite yaratacak kaynakların azalmasından da kaynaklanmasıydı. Dolayısıyla: konut piyasalarında mortgage üzerinden yüksek getiri elde eden hedge fonlar ın kendine daha kolay nemalanacak yeni adresler arayacağı; küresel kuraklığın yaygınlaşması emtia piyasalarını hem zorunlu ihtiyaç ürünlerini sağladığından hem de fiyatlar düştüğünden hedge fonların yeni adresi olabileceği belirginleşmişti. Hedge fonlar köpek balıkları sürüleri halinde piyasalara saldırırken Türkiye piyasaları, hedge fonların sıcak para içindeki etkinliğini dikkate almadığı gibi!... Sıcak parayla yaratılan büyümenin cazibesine daha fazla kapıldı. Dış sermayenin en ufak kırılganlık karşısında ülkeyi terk edeceği; örneğin siyasi açıdan daha emin bulduğu, en azından Ortadoğu daki paylaşımdan uzak duran yeni ülkelere yelken açacağını görmezden geldi. Türkiye nin Finansal Sistemi nin Krizden Etkileşimi : 2008 in global kriz dalgaları piyasaların tüm sorunları çözemeyeceğini, finansal kurumların sistemin doktoru olmadığını öğretti. Zira, yaşanan bir dibe vurma krizi değildi le ilgili makro ekonomik gerçekleşmeler yayınlandıkça beklendiği gibi dipten yukarı çıkılamayacağı; L nin alt ayağı gibi dipte yatay seyir izlemeye devam edeceği ortaya çıktı. Bu da daha uzun bir durgunluk ve beraberinde deflasyonist sürecin yaşanacağına dair sinyalleri arttırmakta.! 39

6 Hal böyle olunca, ivedilikle takip edilmesi gereken veriler de belirginleşmiştir. Bunların başında da : İhracata konu olan sektörlerdeki gerileme oranları ve Hazine nin borçlanma gereğinin nasıl şekilleneceği gelmektedir. Örneğin : 2008 i % la kapayıp, çift haneliye çıkmasını sadece hükümetin % 4 lük hedefi tutturamaması olarak algılamamak gerekir. Çift haneli enflasyon 2009 a % 6.06 lık enflasyon stokuyla girildiğini de göstermektedir ki Belli mallarda fiyatlar düşse dahi 2009 için belirlenen % 7.5 luk hedefini iyimser kılmaktadır. Borsada işlem gören şirketlerin değerinin 171 milyar dolar azalarak 118 milyar 292 milyon dolara gerilemiş olması firmaların yeniden yapılanma için kaynak ayırmakta zorlanacaklarını; İMKB de işlem gören hisselerin fiyat/kazanç oranının %. 5.3 gibi çok düşük bir seviyede gerçekleşmiş olması da yatırımcının beklemeyi tercih edeceğini göstermektedir. İhracatta 125 milyar dolarlık yıl sonu hedefinin aşılarak milyar dolara çıkması ne yazık ki 2009 a umutlu bakmamızı engellemektedir. Zira, 2008 ihracatında asıl belirleyici hedefin aşılmasından ziyade krizin ağırlığını reel sektörde ve ihracatta hissettirdiği Aralık ayı verisidir. Dolayısıyla, 2007 Aralığında 9 milyar 480 milyon dolar ihracatın 2008 Aralığında 7 milyar 110 milyon dolara inmesi ihracattaki gerilemenin devam edeceğini...! Özellikle de sanayi ürünleri ihracatının % 29 gerilemesi krizin global arenada L çizmeye, pazarların daralmaya devam edeceğini göstermektedir. Türkiye milyar lirası iç borç olmak üzere toplam milyar liralık borcu çevirmesi gerekmektedir. Toplam borç servisi içinde iç borçların ağırlıklı olması önemlidir. Zira, iç borcun milyar liralık kısmı piyasaya yapılacak ödemelerden oluşması,.! Kamu kesimine yapılacak ödemelerin de 16.1 milyar liradan ibaret olması özel sektör ağırlıklı bir finansman politikasının uygulanacağını göstermektedir. Türkiye finans sektörünün özellikle de bankalarının tüm bu gelişmelerden etkilenmemesi tabi ki beklenemez. Bankaların % 50 sinin yabancıların kontrolüne geçtiği; Örneğin ING nin % 100 ü, HSBC nin % 100 ü, Fortis in % 93.3 ü, Finans Bank ın % 99.8 inin yabancıların olması krizden nasıl etkileneceklerini göstermek için yeterli göstergelerdir. Kaldı ki, bu dönem, yeni atılımların değil mevcut pozisyonların korunma dönemi olarak algılanmalıdır. Dolayısıyla, bankacılık sektörü de bu gerçek doğrultusunda kendini yeniden yapılandırmak zorundadır. Tabi hiç aklımızdan çıkarmamamız gereken diğer bir gerçek de : Türkiye nin özel kesim borçlanmasının yüksek olduğu bir ülke olmasıdır. Özel kesimin finansal kriz vurgunun bu denli keskin olduğu bir dönemde başta 40

7 AB dekiler olmak üzere bankalardan kredi temin etmeleri artık mümkün değildir. Köken ülkelerinde kurtarılan bankalar hızla küçülmeyi seçeceğinden bizdeki karşılıkları da aynı şekilde küçülecektir. Küçülmenin ilk etkisi de tabi ki istihdamda gözlenecektir. Finans sektöründe yaşanacak istihdam daralması, iskambil kuleleri etkisiyle bu kesimde yüksek ücretlerle çalışanların harcama yaptığı sektörlere olan talebini daralacaktır. Kısacası, durgunluk önümüzdeki dönemde de devam edecek.! Yani, büyümenin yavaşlayacak, yatırımlar azalacak; yurt dışı ve yurt içi siparişlerin iptali gündeme gelecek, talebin daralması sonucu satışlar azalmaya devam edecektir. Daralan talep nedeniyle satışlar düştüğünden kar oranlarının artış hızı da geçmişe göre daha hızlı gerileyecektir. Bu durum sermaye kesimine hem vergi indirimi, teşvik, düşük faizli kredi gibi destekleri çabuklaştırmak için hükümetler üzerinde baskı oluşturma olanağı vermekte!. Hem de globalizmle gelen esnek üretim ve yönetim biçimleri için gerekli zemine grev benzeri karşı duruşlarla karşılaşmamalarını sağlamaktadır. General Motors un, Ford un yaptığı gibi önce çalışanların işten çıkartılması, kar oranlarını korumak için devletten bekledikleri desteği bulamadıklarında da en büyük silahları olan fabrikaları kapatma kozunu oynamaları bunun global boyuttaki son örnekleridir! Resesyon nedeniyle fiyatların yarın düşeceği beklentisinin giderek artması deflasyon riskini hiç de küçümsememek gerektiğini göstermektedir. Öte yandan iç talebin canlanması fiyatlar kadar para politikasına da bağlı olduğundan faiz oranlarındaki gerileme bireyleri tasarruf yerine tüketime yönlendirebilir. Ne var ki, para politikalarının iç talep üzerinde canlandırıcı etki yapabilmesi : geleceğe dair belirsizliklerin ortadan kalmasına; piyasanın şeffaf yani yatırımcının farklı yatırım seçenekleri arasında karar verirken temiz bilgiye sahip olmasına; dayanıklı mal ve hizmet fiyatlarının ve satış şartlarının tüketiciyi satınalmaya özendirmesine bağlıdır. Kaldı ki, ekonomideki yavaşlamanın iç talep üzerindeki etkisini ve 2009 un nasıl seyredeceğini yakalayabilmek için 2008 in gerçekleşen verilerine bakıldığında : Büyüme hızı 2008 in üçüncü çeyreğinde % 0.5 e inmesi yani sıfır ya da negatif büyüme hızlarına henüz ulaşılmamış olması resesyon riskini ortadan kaldırmamaktadır. Zira, üçüncü çeyrekte kamu harcamaları ve yatırımları beklenenin üstünde artmıştır. Kamu harcamaları % 18.4, kamu yatırımlarının da % 22.2 oranındaki artışla büyümedeki hızlı gerileme frenlenmiştir. 41

8 Sanayi üretim endeksinde 3 aydır süren gerileme imalat sanayine Ekim de % 10.3 olarak yansımıştır. İmalat sanayinin sadece 1 ayda % 10.3 gerilemesi, büyümedeki yavaşlamanın süreklilik kazanma olasılığını arttırmıştır! Merkez Bankası nın Yatırım Anketi ne göre imalat sanayi yatırımları da 2007 ye göre cari fiyatlarla % 34.3 azalmış da gerçekleşmesi beklenen yatırım harcamalarının artış oranı da şimdiden % 10.6 düşmüştür. Bu da istihdam arttırıcı söylemlerin iyi niyetten öteye geçmeyeceğini; istihdam artmadığı sürece iç talebin canlanamayacağını göstermektedir! Yeni kriz dalgalarına hazır mıyız? 2009 un kriz dalgalarının devam edeceği, finansal kriz dalgalarının reel sektörde daha kısa süreli olarak karşılık bulacağı bir yıl olacağı artık kesinleşmiştir. Zira : ABD iç piyasasında talep daralmaya devam etmekte, talep daraldıkça reel sektör daralmaktadır. Reel sektör daralması ABD nin ithalatını kontrol altına almasına, dolayısıyla ABD ye ihracat yapan ülkelerin dış ticaret dengelerinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Globalizmin nimetlerinin başında gelen kısa vadeli sermaye hareketlerini besleyen kaynaklar daralmakta; ABD bankalarının satın aldığı ipoteğe varlıklar likit hale getirilimezse bu varlıkları pazarlayan dünyanın her yanına dağılmış bankalar kapanma noktasına gelmektedir. ABD bankaları hedge fonlara yatırdıkları bu varlıkların karşılıklarını ödeyemezlerse ABD yatırımcısının yanı sıra bu kağıtlara sahip AB bankalarının likidite sıkıntıları da artmaya devam edecektir. Özetle: Krizin merkezinde kredilerin geri dönmemesi sorunu olduğundan ve kriz, yapılandırılmış yatırım araçları nın likiditesinin kalmamasından kaynaklandığından krizin kısa sürede sonlanması söz konusu değildir. Zira, yapılandırılmış yatırım araçların başında da ipoteğe dayalı senetler gelmekte, yani mortgage sisteminin finansal kaynağı bulunmaktadır. 42

9 Kaynakça: (1) Boratav, Korkut; Dünya Ekonomisinde Değişimler ve Türkiye ye Yansımalar makalesinden Boratav, Korkut; Net Resource Transfers and Dependency: Some Recent Changes in the World Economy, yayımlanmak üzere. Brunhoff, de S.; Kapitalist Bunalım ve Ekonomik Politika, Dünya Kapitalizminin Bunalımı, Alan Yayınları, İstanbul 1989, s.392 Edwards, Sebastian; Capital Mobilitiy and Economic Performance : Are Emerging Economies Different? NBER Working Paper No. 8076, January 2001, (Çevrimiçi) s.10 (2) Financial Times; 16 Mart 2007 Gill, S., The Constitution of Global Capitalism, 010gill.htm, 2000 Hardt,M.&Negri, A; Global Transformations, Cambridge 1999, s.180 (3) IMF, World Economic Outlook, April 2006 ve September 2006 Mandel, E; Uluslararası Ekonomide İkinci Kriz, Çev. Yavuz Alagon, Koral Yayınları, s.45, 95 Wallerstein, Immanuel; Liberalizmden Sonra, Metis Yayınları, İstanbul

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

KÜRESEL MALİ KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

KÜRESEL MALİ KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ KÜRESEL MALİ KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÖZET Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL 1 Araş. Gör. Evren İPEK 2 Araş. Gör. Olcay ÇOLAK 3 Bu çalışmada küresel mali krizin Türkiye ekonomisine etkileri sanayi üretim

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1. Ömer Çakıcı

Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1. Ömer Çakıcı Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1 Ömer Çakıcı GİRİŞ 1970 yılından sonraki en büyük kriz olduğu konusunda hemfikir olunan, hatta bazı ekonomistlerce küreselleşen dünya ekonomisinin de etkisiyle

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

DOSYA. Küresel Krizin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) Ülkeleri ile Türkiye nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları 1

DOSYA. Küresel Krizin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) Ülkeleri ile Türkiye nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları 1 Küresel Krizin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) Ülkeleri ile Türkiye nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları 1 DOÇ. DR. BİNHAN ELİF YILMAZ İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Detaylı

BÜYÜMENİN FİNANSMANI

BÜYÜMENİN FİNANSMANI GÜVEN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN FİNANSMANI GÜVEN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN FİNANSMANI GÜVEN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN FİNANSMANI 2013 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kabul Tarihi 27/12/2008 Kabul Edildiği Birleşim

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kabul Tarihi 27/12/2008 Kabul Edildiği Birleşim Kanun Bilgileri Kanun Numarası 588 Başlığı 009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kabul Tarihi 7//008 Kabul Edildiği Birleşim 3.Dönem 3.Yasama Yılı 39.Birleşim Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 9//008 Cumhurbaşkanlığından

Detaylı

piyasaları neler bekliyor? EKOV TR N SORDU EKONOM STLER CEVAPLANDIRDI... UZMANLARIN 2015 TAHMİNİ DOSYA / 2015 TE PİYASALAR

piyasaları neler bekliyor? EKOV TR N SORDU EKONOM STLER CEVAPLANDIRDI... UZMANLARIN 2015 TAHMİNİ DOSYA / 2015 TE PİYASALAR Köksal BAYRAMOĞLU haber@ekovitrin.com UZMANLARIN 2015 TAHMİNİ Faiz : % 7-9 USDTRY : 2,25-2,50 EURTRY : 3,00-3,50 Büyüme : 3-4 Cari açık : 42 milyar dolar Enflasyon : 6-9 İşsizlik : %10 DOSYA / 2015 TE

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Sadettin PAKSOY-Erdal ALANCIOĞLU / 38 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Özet Finansal piyasalar, 1929 Dünya Ekonomik

Detaylı

DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot. Prof. Dr.

DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot. Prof. Dr. DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot Prof. Dr. Metin Taş Arş. Gör. Özgür Şahan Gazi Üniversitesi I. Dünya Ekonomisindeki

Detaylı

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi.

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi. 30 NİSAN 2015 Başlarken Bulut Bağcı 6 Küresel Ekonomik Gelişmeler 8 Üç Büyük Merkez Bankası Politika Etkileşimi Dünya Ekonomisine Büyüme ve Bağlı Makro Ekonomik Gelişmeler Petrol Fiyatları ve Ekonomi Dengesi

Detaylı

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi 11 Yrd.Doç.Dr. Hayal A. ŞİMŞEK DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü Prof.Dr. Asuman ALTAY DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü I. Giriş Dünya Ekonomisinde

Detaylı

Sular çekilince... Ekonomik Görünüm 2008

Sular çekilince... Ekonomik Görünüm 2008 Sular çekilince... Ekonomik Görünüm 28 Aralık 28 Önsöz Raporumuz hem dünya hem de Türkiye ekonomisinin içinde olduğu hızlı bir değişim sürecinde kaleme alındı. Bu çalışmada danışmanımız Türkiye ekonomisindeki

Detaylı

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz?

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Ekim 2014 İçindekiler Global ortam 2 Türkiye ekonomisi 20 Yazar Hakkında Dr. Murat Üçer Deloitte Ekonomi Danışmanı Murat Üçer,

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm Dünyada ve Türkiye de 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm İçindekiler Sayfa Dünya Ekonomisi 3 Genel 3 2011 Yılında Küresel Ekonomik Görünüm 3 Küresel Ekonomide Son Gelişmeler ve 2012 Yılı 8 Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Şubat 2011 İÇİNDEKİLER. Yurtiçi Ekonomi Raporu. Uluslararası Ekonomi Raporu

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Şubat 2011 İÇİNDEKİLER. Yurtiçi Ekonomi Raporu. Uluslararası Ekonomi Raporu VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Şubat 11 İÇİNDEKİLER Yurtiçi Ekonomi Raporu Dış Borç Stoku Risk Unsuru Olabilir mi? Türkiye ekonomisinin krizle kesintiye uğrasa da gösterdiği istikrarlı

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi

Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ 2014 İÇİNDEKİLER 1. Dünya Ekonomisine Bakış 07 1.1 Dünya Ekonomisi

Detaylı