69 70 Birsen ODABAġI Ziraat Mühendisi Toprak bölümü sulama bitki besleme bitki yetiģtiriciliği, gübreleme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "69 70 Birsen ODABAġI Ziraat Mühendisi Toprak bölümü sulama bitki besleme bitki yetiģtiriciliği, gübreleme"

Transkript

1 T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI HUKUK MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN 2015 YILI BİLİRKİŞİLİĞE KABUL EDİLEN VE YEMİNİ YAPTIRILANLARA İLİŞKİN KESİN LİSTEDİR. SIRA NO KAYIT NO ADI VE SOYADI UZMANLIK ALANI 1 1 Ġsmail Turhan ÖZEN Orman Yüksek Mühendisi-Genel Ormancılık -Kadastro- Tazminat 2 2 Abdülkadir Yavuz ÖZDEM SMMM- Muhasebe, Vergi Mevzuatı-Türk Ticaret Kanunu, Kooperatifler Hukuku 3 3 Nejdet SARI Ziraat Mühendisi-Tarım Ekonomisi, Bitki sağlığı, bitkisel üretim,çayır ve mera 4 4 Zekayi DUYSAK Orman Mühendisi-Orman Kadastro, Genel Ormancılık 5 5 Ġrfan SARICA Ziraat Teknikeri Tarım 6 6 ġerif ERKĠL Ziraat Mühendisi-Tarla Bitkileri,Çayır Mera yem bitkileri, Ģüpheli bitkiler, bitkisel üretim, tohumculuk 7 7 Bayram BAYAR Ziraat Teknikeri Tarım 8 8 Akset ALTUN Kadastro Teknisyeni Harita kadastro 9 9 AyĢe Hanım DÜZGÜN SMMM-Kamu Ġç denetçisi, eski vergi müfettiģi Bilal ĠPEKÇĠ Maden Mühendisi -Maden kanunu ve uygulama yönetmeliği, iģ güvenliği Ġsmail Ümit ORKUN Kadastro Teknisyeni -Harita ve Kadastro Murat ÖLMEZ Harita Teknikeri-Harita ve Kadastro, Ġmar Kemal AYVA Kadastro Teknisyeni- Harita Kadastro Hasan KARAKURT ĠnĢaat Mühendisi-Her türlü bina, fabrika, depo, arsa, tarla vs.yapım maliyet, hak ediģ,yapı denetim, kamulaģtırma, ecrimisil,depreme karģı güçlendirme, proje, hasar tespiti, kooperatif binaları, imar mevzuatı, muhakkiklik, yol,tünel,dinamit deposu,silo,lavvar, kanalizasyon,iģ ve iģçi sağlığı güvenliği konuları Ġrfan ÇETĠN Kadastro Teknikeri -Harita ve kadastro,imar Hikmet KARAGÖZ Polis Memuru-Silah, patlaycı maddeler ve ruhsat Mustafa TAġ Kadastro Teknisyeni-harita ve kadastro Süleyman KARALAR Trafik Polis Memuru-Kaza bilirkiģiliği, kaza tahkik, trafik denetlemesi Zahidi SEVĠLMĠġ Kadastro Üyesi -kadastro Yavuz ÇĠFLĠKLĠ ĠnĢaat Mühendisi-Her çeģit yapıya ait betonarme ve prefabrik inģaat, statik betonarme, keģif ve ön maliyet hazırlama, yapı denetim ve kontrollük, emlak ve bina değerlemesi, su yapıları, keģif maliyet hazırlama ve kontrollük, yol inģaatı keģif Muhammet KILIÇ Kadastro Teknisyeni-Harita Kadastro Cevdet KAYA Emekli Ziraat Yüksek Mühendisi -Bitki Sağlığı, bağ bahçe tarla bitkileri yetiģtiriciliği, sağlığı ve diğer zirai konular Muzaffer GÖKDEMĠR Kadastro Teknikeri -Harita Kadastro Ġmar Bağır TEKĠN Kadastro Kontrol Memuru-Kadastro Turgay AKYAPRAKLI SMMM-Muhasebe-Mali Konular Seçgin EROĞLU ĠnĢaat mühendisi-proje çizimlerinin incelenmesi, yapı maliyeti, hesabı,gayrimenkul değerlemesi, yapıların kontrolü, denetimi, ĠĢ güvenliği uzmanı Mustafa ÖZDEMĠR Harita Kadastro Teknikeri harita ve kadastro, tapu ve arazi ölçümleri,fen bilirkiģisi Engin ÇETĠNCAN ĠnĢaat Mühendisi-imar kanunu,gayrimenkul değerleme, mülk bilirkiģiliği Mural ATAR PC-Laptop Bilgisayarların incelenmesi Harddisk TaĢınabilir disk Flash Bellek incelemesi BiliĢim Suçları -Yazılım Lisanslarının kontrolü- silinme değiģtirme gibi teknik incelemeler ses kaydı ve güvenlik kamerası kayıtlarının bilgisayarda çözümlenmesi- cep telefonu inceleme- SMS çözümlemesi Nevzat ERDĠL Kadastro Teknikeri-Harita ve Kadastro Murat ALTUNKAYNAK Kadastro Teknikeri -Harita ve Kadastro Hüseyin SARIÇALI Kadastro Teknisyeni-Harita ve Kadastro, fen Lütfiye KUMLUTAġ Eski Vergi MüfettiĢi kamu iç denetçisi,,smmm lik alanı Tursun FIRAT Kadastro Teknisyeni-Fen BilirkiĢi Rıdvan GÜLSOY Kadastro Teknisyeni-Fen BilirkiĢi Ahmet Metin SARI Kadastro Teknikeri--Fen BilirkiĢi Mehmet KUTLUYOL Kadastro Teknisyeni Ali Ġhsan KÖKLÜ Kadastro Teknisyeni-Fen bilirkiģisi Zihni DURMUġ YMM-Ticari Davalar ve Hesap ĠĢleri AyĢe YALÇIN Ziraat Mühendisi- Tarım ekonomisi bölümü,zirai konular ve gıda kontrolörlüğü Ergül UÇAK Kadastro Teknisyeni- Fen bilirkiģisi, harita, kadastro Nebi YAMAN Kadastro Teknisyeni Harita ve Kadastro Hüseyin GÖRGÜLÜ Veteriner Sağlık Teknikeri -Hayvancılık, veterinerlik hizmetleri Mahmut ÇAKIR Ziraat Mühendisi-Tarla Bitkileri Bölümü Hüseyin TABAKÇI Ziraat Mühendisi-bitkisel üretim, tarla bitkileri, zeytin tarımı Fikret TURAN Harita ve Kadastro Teknikeri-Harita Kadastro Ahmet KILIÇ Ziraat Mühendisi-Toprak Bölümü,bitki Hastalık ve Zararları, toprak, su, bitki besleme, zirai mücadele Mehmet ZEYBEL Harita Mühendisi Fen BilirkiĢi Fethi KARAOĞLU Fen Memuru-Harita Kadastro Ġsmail TURHAN ĠnĢaat Mühendisi ĠnĢaat hukuku, metraj, proje, maliyet Engin TÜRKMEN Kontrol Mühendisi Harita, kadastro, tapu,imar Sezai YILDIZ Kadastro Teknisyeni Fen BilirkiĢi Duran KUġUÇAR Makine Mühendisi-yapı denetçisi, makine tesisat eğitimi Fahri GERENLĠ Kadastro Teknikeri Harita Kadastro Atilla DEVELĠ Harita Mühendisi Harita ve Kadastro Tuncay BAT Kadastro Teknikeri -Kadastro Kontrol Memuru- Harita ve Kadatro Sedat GÜLBĠTEN Kadastro Teknisyeni- Kadastro Yunus BEDEZ Kadastro Teknisyeni -Harita ve Kadastro Mustafa KAHYA Kadastro Teknisyeni -Harita ve Kadastro Galip KARABULUT Kadastro Teknikeri-Harita Kadastro Fen Oral KARA Kadastro Teknikeri- Fen BilirkiĢi Haydar ÖZEN Ziraat Mühendisi-Bağ, tarla, sebze, zeytinlik vb. değer hesaplaması, zarar ziyan tespiti, bahçe bitkileri Recep Onur UZUN Makine Yüksek Mühendisi iģ sağlığı ve güvenliği, makine mühendisliği, doğalgaz tesisatı Ozan ÖZDEMĠR Tekniker -Harita Kadastro Saffet ALABAY SMMM- Muhasebe, mali iģler, sigorta, bankacılık Serkan GÜZEL Makine Mühendisi-Tüm motorlu araçların durum ve değer tespitlerinin yapılması, fabrika makine ve ekipmanlarının durum ve değer tespitlerinin yapılması,ısıtma,soğutma,doğalgaz,medikal gaz projelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi Ünal ÖZ Mustafa ALACAN Tütün Teknoloji Mühendisi-tütün ziraati, yaprak tütün muayene ve ekspertizi,tütün mamulleri muayene ve degistasyonu, yaprak tütün maniplasyonu, fabrikasyon ve harmanlama, Tütün Teknoloji Mühendisi-tütün ziraati, yaprak tütün muayene ve ekspertizi,tütün mamulleri muayene ve degistasyonu, fabrikasyon ve harmanlama

2 69 70 Birsen ODABAġI Ziraat Mühendisi Toprak bölümü sulama bitki besleme bitki yetiģtiriciliği, gübreleme Gültekin AYDOĞUġ Ziarat Mühendisi Bahçe bitkileri, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, arazi değer tespiti, toprak koruma ve arazi satıģ Mehmet Ali ÜNVERDĠ Ziraat Mühendisi-Tarla bitkileri, bahçe bitkileri, zeotekni, ürün yetiģtiriciliği, bitki koruma, agronomi, moleküler biyoloji ve genetik, tarım makinaları, toprak, bitki besleme ve sulama, seracılık Osman SARI Ziraat Yüksek Mühendisi- bahçe bitkileri, tarla bitkileri Özkan YUCA ĠnĢaat Mühendisi- ĠnĢaat Ayhan ÖZTAġ Ziraat Teknikeri-Tarla Bitkileri Bağ, Bahçe,Toprak,Zirai mücadele,bitki koruma Yılmaz ġġvka Ziraat Yüksek Mühendisi-Toprak Bölümü, Toprak Etüdü, bitki besleme, tarla bitkileri yetiģtiriciliği, zeytin yetiģtiriciliği, sulama sistemleri Recep YILDIZ Kadastro Emekli Kontrol Memuru -Fen BilirkiĢi Mülk BilirkiĢi Ramiz ÇOBAN Ziraat Yüksek Mühendisi- toprak bölümü, tarımsal üretim ve destekleme konuları, projeler,toprak verimliliği ve fiziği Hüseyin ERKARA Polis Memuru-Tespit-Telif Hakları Kaçak Kitap-Kaçak Bandrol inceleme, CD inceleme-ses kaydı inceleme-6136 Silah Bıçak inceleme hızsızlık suçları,eģya tespiti Serkan GÖK Kadastro Teknisyeni -Harita ve kadastro, fen bilirkiģi Harun ÖZ Harita Kadastro Teknikeri Harita ve Kadastro Mehmet Ali AĞAR Tütün Teknolojisi Mühendisi-Tütün tarımı, yaprak tütün, bakım ve manüpilasyonu, fabrikasyon ve harmanlama,ekspertizi ve muayenesi, tütün mamülü ekspertiz ve degüstasyonu Tayfun URSAVAġ Tütün Teknoloji Mühendisi Tütün tarımı, yaprak tütün, bakım ve manüpilasyonu, fabrikasyon ve harmanlama,ekspertizi ve muayenesi, tütün mamülü ekspertiz ve degüstasyonu Kamil AĞARTICI Ziraat Mühendisi-Toprak Bilimi Bölümü Hüseyin KALAYCI Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Talip TAYLAN Ziraat Mühendisi-Tarım Ekonomisi Mehmet AKSU Ziraat Mühendisi-Bitki Koruma Ali ÖZ Trafik Polis Memuru-Trafik Kazaları Hasan ġanli Harita ve Kadastro Teknikeri Harita ve Kadastro Önder Orkun ÖZEL Harita Mühendisi-Fen BilirkiĢi Murat ÖDEN Polis Memuru- Trafik mevzuatı, kaza araģtırma, takoğraf raporu inceleme Mustafa DAĞLI Emekli Trafik Polisi Trafik Kazaları Öner DEMĠR Ziraat Mühendisi- bağ, bahçe, zeytincilik ve kıymet takdiri, zarar ziyan tespiti, genel zirai konular,bitki koruma RüĢtü YILMAZ Emlak danıģmanlığı Osman KIVRAK Öğretim Görevlisi -Almanca Okutman Kazım ÖZBEK Kadastro Birimi- Kontrol Memuru- Fen BilirkiĢi Asım KAYAR Kadastro Teknisyeni-Fen BilirkiĢi Hüseyin ÇĠFTÇĠ Kadastro teknisyeni-tasarruf kontrol memuru, teknik eleman, harita kadastro Esma AVAN Sosyal ÇalıĢmacı-Sosyal Hizmetler, boģanma davaları,velayet,nafaka,çocuk suçluluğu,cinsel istismar mağdurları Mürsel EFE SMMM, kamu gözetim kurumu bağımsız denetçisi, vergi, mali mevzuat, denetim, muhasebe ve hesap iģleri ġeref ÇAVDAR SMMM-ticari defter, sosyal güvenlik, köy defterleri ve muhasebesi,ģirketler, dernekler, birlikler, kooperatifler Bahri KÜÇÜKOĞULLARI SMMM - muhasabe, mali konular, SGK Zeliha EMĠNOĞLU Ziraat Mühendisi- Bitkisel üretim, tarım ekonomisi,bitki sağlığı,tarımsal alt yapı ve değerlendirme Murat EMĠNOĞLU Ziraat Mühendisi-Bitkisel üretim, bitki sağlığı, toprak,çayır,mera Menderes HIRÇINER Avukat iģ hukuku, tazminat hesaplama Eda ÜNAL BiliĢim Suçları istihbarat Uzmanı- silinmiģ verilerin kurtarılması, internet soruģturmaları, bilgisayar cep telefonu sim kart bellek CD DVD Kamera kayıtlarının incelenmesi, yazılım telif hakları, LĠNUX iģletim sistemi Soner GÖL Uzman Psikolojik DanıĢman Çocuk psikolojisi, aile danıģmanlığı Murat DÜNDAR Pedagog-eğitim programları ve öğretmen Mehmet Sunay YAVUZ Prof.Doktor -Adli tıp, adli belge incelemesi, adli bilimler,tedavi gideri, tıbbi hatalar Erer DURU Makine Mühendisi-Isı yalıtım, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı, LPG, motorlu taģıtlar Tuncay DUYGUN Kontrol Mühendisi-Harita Mühendisliği ve Kadastro alanına giren konular Özgür KÜÇÜKÇAKIR Harita Mühendisi-Harita,kadastro, tapu, imar Gökhan GÜVENEN SMMM-Muhasebe ve vergi uygulamaları,iģ hukuku Ümmet ÖZTÜRK Kadastro Kontrol Memuru-Harita Kadastro Mehmet Salih TEMEL Ziraat Mühendisi-toprak bölümü, tarım arazilerini değerlendirme,toprak koruma projeleri, tarımsal araziler satıģ,ipotek,5403 sayılı toprak kanunu Halil AYDOĞAN Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri, değerleme, bilirkiģilik, eksperlik ve kamulaģtırma bilirkiģiliği Metin SÖNMEZIġIK SMMM-Genel Muhasebe-ġirketler Muhasebesi-SGK Mevzuatı-ĠĢ Kanunu-Vergi Hukuku-Gelir- Kurumlar-Vergi Usul-Katma Değer vergisi Kanunları Ahmet ÖZER Trafik Polis Memuru-Kaza araģtırması ve bilirkiģi, trafiğin denetlenmesi ve kaza tahkiki DurmuĢ YOLCU Kadastro Teknisyeni- Harita Kadastro Abdurrahman KARATAġ Elektrik Mühendisi Hüseyin YILMAZ Fen Memuru-Kadastro fen elemanı Mustafa ÇAVDAR Kadastro Teknisyeni-Kadastro Nevin ÖZKAN Kadastro Teknikeri-harita ve kadastro Bekir Faruk ARGITLI Kadastro Teknisyeni-kadastro Hüseyin YaĢar ASLAN Harita ve Kadastro Teknikeri-Harita Kadastro Mustafa ÇALIġKAN Fen Memuru-Kadastro fen bilirkiģi Mustafa ZEYBEK Emekli Telekomünikasyon Teknik Uzmanı- HaberleĢme Sistemleri- GSM Sistemleri,Mobil telefon, baz istasyonları, Türk Telekom transmisyon sistemleri, fiberoptik kablolar ve ekipmanları, elektrik sistemleri, telsizler Emine ġahġn Ziraat Müh.-Tarla Bitkileri yet. Islahı bölümü, 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uygulamaları, tarım arazileri değerlendirme, toprak koruma projeleri, tarım arazileri satıģ ipotek iflas vb..mera kanunu ve uygulamaları Abdülkadir KIZMAZ Ziarat Mühendisi Zootekni Bölümü KamulaĢtırma Ġbrahim KURT ĠnĢaat Mühendisi- Eksperlik, kamulaģtırma, inģaat ve emlak alt yapı, yol,park, kanalizasyon vs Ġlyas KAYACI Emekli Harita Mühendisi-orman, kadastro ve her türlü haritacılık faaliyetleri Bülent ARSLANBOĞA Kadastro Teknisyeni- Harita Kadastro Ali ALP Ziraat Teknisyeni Genel Ġzzet AKÇA ĠnĢaat Mühendisi Yapı ve 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler ile 4734 sayılı ihale kanunu Nazif SERTEL Orman Yüksek Mühendisi - Genel Ormancılık Orman Kadastrosu Hüseyin GÜLBAHÇE SMMM-Bağımsız denetçi,6102 Sayılı Türk Ticaret kanunu, 1163 sayılı kooperatifler kanunu, 213 sayılı vergi usul kanunu, 193 sayılı gelir vergisi kanunu,5510 sgk Hilmi ĠNNE Avukat ĠĢ hukuku ve sosyal güvenlik, tazminat hesaplama, mahkeme ve icra dosya hesaplaması Erhan ADIGÜZEL Emlak Komisyonculuğu -Emlak gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri, emlak alım satım ve kiralanması, gayrimenkul eksperliği, tapu iģlemleri, kıymet takdiri, mülk bilirkiģisi, arazi tarla ve bahçe değer tespitleri Hüseyin MALĠZ SMMM-Vergi ve Muhasebe Uzmanlığı-Ticaret Hukuku Önder ÇOLAK Harita Teknikeri

3 Mustafa ÜNAL Kadastro Teknikeri -Harita ve Kadastro Sevgi KAYSER ġehir ve bölge plancısı- KamulaĢtırma BilirkiĢisi Ramazan DANACIOĞLU Emekli Bankacı-Tüm bankacılık iģlemleri, kambiyo, ithalat ihracat kambiyo muhasebe, sigorta, konut kredileri, bireysel krediler, kredi kartları, bankacılık ve döviz suçları, kooperatif kredileri, bakanlık gecekondu kredileri,tüketici kredileri, toki kredileri, zararlı krediler, tüm değiģik iģlemler Osman Nuri SALĠHOĞLU Emekli Trafik Polis Memuru-Kaza yeri inceleme, keģif, kroki tanzimi, bilirkiģilik Mehmet KOCABAġ Fen Memuru-Harita Kadastro Baki MENEKġE fen Memuru-Harita Kadastro Celal GENÇ Emlak DanıĢmanı-emlak fiyat değerlendirme uzmanı ve danıģmanlığı Ali Rıza YĠĞĠT Bankacı Bankacılık ve Sigortacılık Mehmet MUTLU Kadastro Teknisyeni-Harita kadastro Mehmet Zafer ÜLGEN Ziraat Mühendisi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Özlem KARAN ĠKSĠR Avukat- ĠĢ hukuku hesap bilirkiģiliği, Ġsmail Hakkı ASLAN Mimar-ĠnĢaat maliyet hesabı, teknik uygunluğu, imar kanunu, kat mülkiyeti kanunu, yapı denetimi ve yapı denetimi uzmanlığı, kamulaģtırma ve emlak değeri uzmanlığı, yapı ve endüstri ürünleri tasarımı Ali Zafer ĠKSĠR Avukat- Emlak(mülk) bilirkiģiliği Burcu ASLAN Bankacı-satıĢ sorumlusu, kredi kartları, tüketici kredileri, bireysel portföy yöneticisi, yatırım,fon, konut kredileri, araç kredileri, sigorta, KOBĠ portföy yöneticisi, ticari krediler, pos operasyon, kurum, ticaret hukuku, çek, senet,kambiyo Mehmet Zafer ÖNCEYĠZ Elektrik Mühendisi-orta gerilim ve yüksek gerilim dağıtım ve iletim Ģebeke ve hatları, alçak gerilim tesisleri, fabrika elektrik tesisleri,enerji yöneticiliği, topraklama tesisleri, fabrika trafo tesisleri Feridun GÜLEN Avukat-ĠĢ hukuku, hukuk hesaplama Rıdvan YALÇINBAġ Kimya mühendisi-petrol ürünleri(akaryakıt,lpg,lpg-otogaz, LNG, CNG vb.) temizlik ürünleri (sabun,deterjan), yağlar(zeytinyağı, çiçek yağı vb.), kimyevi maddeler, iģ güvenliği uzmanlığı,meteoroloji ölçü bilimi Funda CĠVELEK Mimar-Engelli eriģilebilirliği, yangın yönetmeliği vb. Proje değerlendirme,tespit,imar,bedel hesabı,uyuģmazlık konuları,inģaat değer tespiti, ihale mevzuatı, planlı alanlar, tıp imar yönetmeliği Hayriye HACET Makine Mühendisi Mustafa KOMAN Emekli ĠnĢaat Mühendisi-KamulaĢtırma bilirkiģi hukuk mahkemeleri MenekĢe UZTUTAN YAPICIOĞLU Avukat-Marka, patent Zeki TÜRE Tütün teknolojisi mühendisi-tütün, tütün tarımı, tütün ticareti, sigara, puro, pipo,sigarello vs..tütün mamülleri, alkol çeģitleri Cem ÖNDER Harita Mühendisi-Tapu ve kadastro,harita,imar Oktay GÜZELDERE Elektrik-Elektronik Mühendisi-Tespit davaları, kamulaģtırma(elektrik),bilgisayar elektronik aletler,tedaġ davaları,bina fabrika tespitleri,yaklaģık maaliyet,og,ag konuları,yangın durumları,proje,kontrol,4734 ihale yasası ve sözleģmeleri, elektrik iģleri fiyatlandırma,kontrollük hizmetleri,tüketici mahkemelerindeki davalar Kübra EKġĠ Gıda Mühendisi-KiĢisel tüketim ve kullanım suyu paylaģımları,gıdanın üretim satıģ ve tüketimine kadar her aģamada kontrolü,toplu gıda zehirlenmeleri,hijyenik ürün üretimi Fatih KALE Bilgisayar Ġmage Maker--Bilgisayar ve bilgisayar inceleme, bilgisayar ağları ve network, görüntü ve ses çözümleme,grafik ve resim inceleme, CD DVD çözümleme,veri inceleme ve kurtarma Muammer SĠPAHĠ ĠnĢaat Mühendisi-Proje-ĠnĢaat,taahhüt,kontrollük Onur ABAY ĠnĢaat Mühendisi- ĠnĢaat ĠĢleri,bina değer bedel tespitleri, kıymet takdiri,yapı malzemesi,inģaat projeleri, altyapı inģaatları, rayiç değeri tespitleri, hakediģ inceleme, kamu ihale mevzuatı, imar kanunu ve uygulamaları,yapı denetim kanunu,yaklaģık maaliyet,güçlendirme,metraj,keģif,betonarme hesapları Necati SERBEST SMMM- Vergi usul kanunu, TTK Gelir Vergisi Kanunları, SGK ve BAĞKUR kanunu vs Güngör ERKOL Kadastro Teknisyeni-Fen bilirkiģisi KürĢat ĠKĠZOĞLU Ziraat Mühendisi-Tarla bitkileri Uğur KABAġ ĠnĢaat Mühendisi-ĠnĢaat iģleri, bina değeri, bedel tespiti, kıymet takdiri,yapı malzemeleri,inģaat projeleri,alt yapı inģaatları,rayiç bedel tespitleri, hak ediģ,hazırlanması ve incelenmesi kamu ihale mevzuatı,imar kanunu ve uygulamaları,yapı denetimi kanunu, yaklaģık maaliyet,güçlendirme,metraj,keģif,betonarme hesapları Ahmet ERKAN ĠnĢaat Mühendisi-ĠnĢaat Halis BAġARAN Kadastro Teknisyeni-harita kadastro Necdet OKUMUġ Emekli Öğretmen-Osmanlıcadan günümüz Türkçesine her türlü tapu,ferman,berat,el yazması kitap ve belgelerin tercümesi ġahhaydar MERĠÇ SMMM-Ġcra iflas,muhasebe,finansman,kooperatif uzmanı Ali ĠNCE Makine Mühendisi-Toprak iģleme,bitki ekim dikimi,bitki besleme,sulama,hasat,harman mekanizasyonu,hububat,pamuk,sebze,bağ,zeytin tarımı Mehmet ÇOġKUN Harita Kadastro Fen Memuru-Harita Kadastro Fen bilirkiģisi Remzi KURNAZ Ziraat Mühendisi-Ziraat mühendisliği, Zootekni Oktay ġahġn Ziraat Mühendisi-Tarım ekonomisi Hasan Levent ġen Ziraat Mühendisi,zeotekni Nuri AYKUT ÖZORTAKCI Sosyal Hizmet Uzmanı-Sosyal hizmet müdahaleleri, çocuk ve ergen psikolojisi Fatih GÖRGÜLÜ Bilgisayar ĠĢletmeni-BiliĢim suçları,masaüstü,dizüstü bilgisayar,harddisk flash bellek hafıza kartlarının incelenmesi,kamera kayıtları,cep telefonu ve SMS kayıtlarının incelenmesi ile çözümlenerek dökümlerinin çıkartılması,yazılım lisanslarının kontrolü Mustafa YILMAZ Avukat, - hesap uzmanı,icra hukuku, iģ hukuku, uzlaģtırmacı Gökhan ÇAYIRLI ĠnĢaat Mühendisi-kesin hesap,yaklaģık maliyet,proje inceleme,revizyon,kıymet takdiri,yaklaģı maliyet dosyası hazırlama,uygulamaya esas malzeme seçimi,iģ güvenliği uzmanlığı (C sınıf), ve benzeri inģ.müh. Alanına giren iģler Fırat DURMUġ SMMM-Ticari davalar ve hesap iģlemleri Mustafa ÇATAL Kimyager-Elektrik teknisyeni-kimya,iģ sağlığı ve güvenliği uzmanı, deterjan,kozmetik,gıda,boya,kolonya,kimyasal atık,elektrik Hamza Sinan BAġEĞERCĠ SMMM-Muhasebe, vergi,iktisat Hüseyin DOĞAN Ziraat Mühendisi-Toprak bölümü, toprak bitkisel üretim,bitki sağlığı Sevim CERĠT YAġAR SMMM-Muhasabe ve mali müģavirlik hizmetleri Nurullah SERT Trafik Polis Memuru-Trafik bilirkiģi,güvenli sürüģ teknikleri, radar ġaziye Buket ĠNCE Avukat-ĠĢ hukuku, sosyal güvenlik hukuku Halil AYDIN Mali MüĢavir Bağımsız Denetçi-Vergi hukuku, muhasebe uygulamaları, iģ ve sosyal güvenlik hukuku, bağımsız denetim, muhasebe denetim, sermaye piyasası,bankacılık,sigortacılık ve özel emeklilik ġevket DAĞ Elektrik Elektronik Mühendisi-Alçak ve yüksek gerilim tesisleri,topraklama tesisi ölçüm ve denetimi,kamulaģtırma Erol AYDINER ĠnĢaat Mühendisi-geoteknik statik B.A. Proje üretimi,proje üretimi denetim uzmanlık belgesi,ekb uzmanlık belgesi Cihat ALSAN Ziraat Yüksek Mühendisi-Tarla bahçe bitkileri yetiģtirme,ilaçlama, hastalık,zararları,yabancı otlarla mücadele,sulama Gürgün EKĠNCĠ Fen Memuru-harita, kadastro Ġrem GÜNERCAN Endüstri Mühendisliği ĠĢ Güvenliği Uzmanı Mehmet AYDIN Ziraat Mühendisi-Bahçe bitkileri bölümü Müslim DEMĠR Öğretim Üyesi CBÜ-Sosyal güvenlik hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı,iģ hukuku,iģ kazası,meslek hastalığı,sigortalılık tespiti vb Hanifi SĠTEMOĞLU Kadastro Müdürü-Harita kadastro,tapu Ġsmail PEHLĠVAN Harita Mühendisi-Harita,kadastro Erdem ÇETĠNCAN Rehber Öğretmen-rehberlik ve psikolojik danıģmanlık, sosyal hizmetler, mağdur çocuk ifade alımı, SSÇ danıģmanlık tedbiri

4 Servet ADA Ziraat Mühendisi-Tarımsal yapılar ve sulama bölümü, sulama direnaj bitki su ihtiyacı hesapları,tarımsal altyapı projeleri, tesviye, parselasyon, toprak koruma, toprak etüdü, arazi ıslahı Birgül GÜLSERLĠLER ĠnĢaat Mühendisi- inģaat ve inģaat mühendisliği ile ilgili tüm proje uygulamaları, yapı denetimi Ziya Nur KÖSE Makine Mühendisi- Doğalgaz, merkezi kalorifer sistemleri, kat kalorifer sistemleri Orhan ADIGÜZEL Emekli Öğretmen-Eğitim,öğretim, öğrenci,öğretmen, okul ve dershanelerle ilgili hukuk davaları, dernekler,okullar,aile hukuku Mehmet KILINÇ ĠnĢaat Mühendisi-ĠnĢaat mühendisliği, yapı,betonarme,çelik yapılar, Mehmet DOĞDU Elektrik elektronik mühendisi-proje,elektronik,yangın tesisatı, konut ve fabrika elektrik tesisatı,enerji nakil hatları,malzeme,keģif ve maaliyet hesapları Aydın ÇETĠNKAYA Harita Kadastro teknikeri-harita kadastro ile ilgili tapu ve arazi ölçümleri ve değerlendirilmesi Mustafa DEMĠRTAġ ĠnĢaat Mühendisi-Üst yapı inģaatları Nazlı Funda EDREMĠT Ziraat Yüksek Mühendisi-bitki koruma ürünleri,ziraat,bitki hastalıkları,bitki zararları Adnan ġġrġnoğlu SMMM-Türk Ticaret Kanunu, ĠĢ Kanunu, Vergi Hukuku Taner TEVĠ Ziraat Mühendisi-Bitkisel üretimi, tarla bitkileri Nurcan YENEL SMMM-Mesleği ile ilgili alanlar Tayip HACET ĠnĢaat Mühendisi Ġbrahim TURAN ĠnĢaat Mühendisi Yapı Aysel TEK Avukat-ĠĢ hukuku,iģçi alacakları Evren ÇETĠNLER SMMM-Muhasebe,finansman Bilal ÖZÜKIRMIZI SMMM-Vergi mevzuatı, SGK ihtilaflı iģler, mali tablolar,ttk hükümleri,vuk hükümleri Nejdet MUSLU Ziraat Teknikeri-Tarım Halil KOCATÜRK Ziraat Mühendisi-Tarım Zekeriya DĠNÇER Ziraat Mühendisi-tarla bitkileri,bağcılık,meyvecilik,sulama,toprak,sebzecilik Ayla KELAT Sosyal güvenlik uzmanı, insan kaynakları uzmanı-kıdem tazminatı hesaplama, 4857 Sayılı iģ kanunu ile ilgili iģlemler,sgk tespit konuları, SGK emeklilik ve BAĞKUR danıģmanlığı Erdal KASAP SMMM-kooperatifler,Ģirket birleģmeleri,devir,bölünme ve tasfiye iģlemleri,ģirket sermaye artıģ ve azalıģları,iģ güvenliği,iģçi sağlığı,kıdem ve ihbar tazminatları Nevzat BARAKAZĠ ĠnĢaat Mühendisi-her türlü betonarme,bina,prefabrik fabrika ve depo inģaatları, yol ve altyapı inģaatları, resmi inģaat iģleri, inģaat yapı bilirkiģiliği Ġbrahim ÇINAR Sosyal çalıģmacı,sosyal Hizmet Uzmanlığı,madde bağımlılığı ve çocuk suçluluğu alanında çalıģmalar,çocuk ihlal ve istismarı Hasan Fehmi AKIN SMMM-Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta,bağkur mevzuatı, muhasebe hukuku, muhasebenin temel kavramları, mali tablolar Mustafa Kadir ÖZAĞ Adli tıp uzmanı-adli tıp uzmanlığı, halk sağlığı uzmanlığı, iģçi sağlığı Süleyman ACAR Polis memuru-hırsızlık,, 6136 sayılı kanun, ateģli silahlar, CD inceleme,konut dokunulmazlığı ihlali Gökhan KAġKA Polis memuru-ġletiģimin dinlenmesi, kayda alınması,sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, bilgisayar sistemleri, CD inceleme ve çözümlemeleri, HTS incelemeleri,güvenlik kamera görüntü çözümleri,adli biliģim veri kurtarma ve inceleme, olay yeri inceleme, siber suçlarla mücadele Elveda ATAY Ziraat Mühendisi-Tarla bitkileri, gıda denetçisi Ahmet BOZKURT Sağlık Memuru-Radyoloji teknikeri, Mutlu HIRÇINER Ġnsan Kaynakları Sorumlusu-Bordro tahakkuk iģlemleri,iģe giriģ çıkıģ iģlemleri, iģ mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, tazminat hesaplama Emin KABALAR SMMM-Genel Muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi,finansman,bütçe,iç denetim ve insan kaynakları Hasan EGEMEN Ziraat Mühendisi-Zeotekni bölümü Ahmet Serkan KULA Psikolog-Klinik,adli görüģme,aile danıģmanlığı Erhal ÇAKMAK Ziraat Mühendisi-Bahçe bitkileri bölümü Aydın PAġAOĞLU ĠnĢaat Mühendisi-Plan proje, inģaat,emlak alım satım, kamulaģtırma, danıģmanlık Ali DÜDEN Oto kaporta,oto alanında her konu Batuhan DEMĠRKAN Bilgisayar Mühendisi-BiliĢim uzmanı,veri ve disk incelemesi,analizi,firewall,donanım,web sitesi tasarımı ve yönetimi,programlama dilleri(c++,java,net asp, php, hesapları,bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi yazılım,donanım, haberleģme, resim düzeltme) ġükrü ERGEN Avukat-ĠĢ Hukuku,hesaplamalar,maddi tazminat hesaplamaları,bankacılık hukuku,gayrimenkul kira ve bedelleri tespiti Ali Koray ġen Sosyal Hizmet uzmanı-sosyal hizmetler Volkan AKSOYOĞLU Vergi müfettiģi,yeminli mali müģavir, iç denetçi,vergi hukuku, muhasebe hukuku ve denetimi, ticaret hukuku,vergi denetimi,iç denetim Akın Tanzer YILDIZ Elektrik Teknikeri-Kaçak elektrik kullanımı,elektrik kaynaklı yangın olayları,elektrik akımına kapılma çarpılma olayları,elektrik tesisat ve taahhüt iģleri Erdoğan EROĞLU Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Haluk ÜÇBAYLAR SMMM Adem ZENGĠN SMMM -Gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, katma değer vergisi kanunu, özel öğretim kurumları kanunu(meb) Ömer DELEN SMMM-Vergi usul kanunu(213 SK.),Gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, katma değer vergisi kanunu, Türk Ticaret Kanunu, ĠĢ Kanunu, Sosyal güvenlik kurumu kanunu Murat ERTÜRK SMMM-Muhasebe ve mali iģler Ali KURUDERE SMMM-Muhasebe uygulamaları ve mevzuatı,vergi uygulamaları ve mevzuatı, SGK uygulamalır ve mevzuatı Mustafa BULUT Orman Mühendisi-Genel ormancılık,orman kadastro Mustafa Berker ALICIOĞLU ĠnĢaat Mühendisi-Yapı,denetim,kentsel dönüģüm,yapı betonarme,çelik yığma yapıları, yapı,maaliyet Tuğçe ĠNÇ ZAVLAK Avukat-aktüerya hukuk, destekten yoksun kalma ve iģgörmezlik tazminatı hesapları,tazminat hukuku,iģ hukuku,iģçi alacakları hesabı Mehmet Nusret ÖZTÜRK ĠnĢaat Yüksek Mühendisi-Yapı Uzmanı, imar ve iskan uzmanı Kadrettin UÇLU Polis Memuru-Silah ve patlayıcı maddeler Süleyman Arda AKÇAY ĠnĢaat Mühendisi-Hukuk Mahkemeleri ĠnĢaat ve Arsa bedel tespitleri Hatice GÜNDEM Ziraat Teknikeri-Ev ekonomisi, tarım,ziraat Ali ERYĠĞĠT Kadastro Teknisyeni Fen BilirkiĢisi Ġsmail ACAR Kadastro ġefliği-tapu, kadastro Olcay EFENDĠOĞULLARI Avukat iģ hukuku ve iģçilik alacaklarına iliģkin uyuģmazlıklar,aktüerya hesaplamaları, tazminat uyuģmazlıkları Gökhan BERKĠLER Avukat-iĢ ve sosyal güvenlik hukuku, tazminat davaları,iģçilik alacakları,sosyal güvenlik mevzuatı Uğur AYDOĞAN Deri Mühendisi-deri üretim prosesleri,tabakhane sistemleri,deri kimyasalları,tabakhane kullanılan makineler,deri ticareti(bitmiģ ham yarı mamül) Sevil ġen ARSLANGĠRAY ĠnĢaat Mühendisi-inĢaat bilirkiģi Ġsmail ÇELEBĠ Emniyet Amiri-trafikte kaza inceleme,radar,alkolmetre,video kameralı radar,ileri sürüģ teknikleri Baykal BAġDEMĠR Arkeolog-arkeoloji Feramis UYGUR SMMM-Muhasebe mevzuatı, sigorta mevzuatı, iģ kanunu mevzuatı,vergi konuları mevzuatı, Ģirketler,vakıflar,dernekler iģ ve iģlemleri, milli eğitim mevzuatı, Gürsel ATKICI Avukat-icra hukuku ve banka hukuku Kamuran KESKĠN Çevre Mühendisi-çevre yönetimi ve denetimi Tuncay YILDIZ ĠnĢaat Yüksek Mühendisi-Her türlü alt yapı,üst yapı,iģyerinin değer tespiti,imar mevzuatına aykırılık,ecrimisil,statik ve dinamik analiz Ender SOM ġehir ve bölge plancısı- Ģehir bölge planlama

5 Ebru KĠLĠMCĠOĞLU Avukat-Vergi hukuku,vergi usulü kanunu,mali hukuk,iģ hukuku,sosyal güvenlik hukuku Fatih OĞUZ Ziraat Mühendisi-Bahçe bitkileri bölümü,yetiģtiricilik,besleme,kültürel uygulamalar,mücadele,kıymet takdiri,zarar ziyan tespiti Vedat BAL Öğretim Üyesi-biliĢim yönetim sorunları(mobbing teknoloji) Rıdvan KESKĠN Öğretim üyesi-sayısal ve analitik karar verme süreci,ekonomik,istatistiksel ve matematiksel alanlarda kalan verme(yöneylem araģtırma ana bilim dalı baģkanı) Fatma Özlem TURGUT BiliĢim Sistemleri Öğretmeni-Bilgisayar,bilgi ve iletiģim teknolojisi,biliģim,cd inceleme Adem TAġ Çevre Mühendisi -C Sınıfı ĠĢ Güvenliği Uzmanı,su kirliliği,toprak kirliliği,hava kirliliği,tehlikeli atıklar,çevresel etki değerlendirme,kimyasal atıklar,iģ güvenliği,iģ kazaları Mehmet ULUER Bankacılık Değerleme Uzmanı-finansman,bankacılık,gayrimenkul değerleme uzmanı Pınar PEHLĠVAN Akademisyen-bankacılık bölümü,serbest muhasebeci mali müģavirlik Cahit DELĠBOYRAZ Polis Memuru-Emniyet,asayiĢ olayları (adli mukayyit) Mustafa Ali ÇERÇĠ Gıda Mühendisi Halil ERGĠN Ziraat Mühendisi-Tarımsal yapılar ve sulama,genel ziraat Adem ÇĠMEN Makine Mühendisi Uğur UĞURLU Eski Vergi MüfettiĢi, Yeminli Mali MüĢavir, iç denetçi,vergi hukuku,maliye hukuku, ticaret hukuku,muhasebe hukuku,iç denetim,vergi denetimi Nurullah ERDEM ĠnĢaat Teknikeri-ĠnĢaat Ġbrahim ÇETĠN Ziraat Mühendisi-Tarımsal kıymet takdiri,arazi kıymet takdirleri,tarımsal etüd ve projeler Hüseyin GÜNER Elektrik Teknikeri Metin EKĠM Ziraat Mühendisi-Bahçe Bitkileri bölümü Hakan KÖSE Ziraat Mühendisi-Tarla bitkileri bölümü Mustafa ġahġnbaġ Ziraat Mühendisi-toprak bölümü Tezcan KESKĠN Ziraat Mühendisi-bahçe bitkileri bölümü Ġlker GERGER Ziraat Mühendisi-tarımsal yapılar ve sulama bölümü Neslihan ÇOLAK Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi-PLC, SCADA sistemleri, yüksek ve alçak gerilim,topraklama,sinyal ve görüntü iģleme, otomasyon,haberleģme, dağıtım panoları ve trafolar,enerji sistemleri Nazmi SEVĠNÇ SMMM Meral ALKIġ SMMM Mesut TOKDEMĠR Makine Mühendisi-Araçların LPG ye dönüģümü, araçların CNC ye dönüģümü, mekanik tespit Esra Aynur TURAN Veteriner hekim-yem ve veterinerlik hizmetleri, gıda, et,süt,yumurta EĢref ARMAĞAN Trafik Polis Memuru-Temel trafik ve kaza incelemesi,trafik denetlemesi ve kaza tahkiki,polnet kaza projesi veri giriģi,trafik cezaları polnet veri giriģi Nil BAHADIR Makine Mühendisi-otomotiv yan sanayi kalite mühendisliği, yapı denetim ve kontrol mühendisliği,çsgb A sınıfı iģ güvenliği uzmanı Yusuf GÖKÇE Ziraat Teknisyeni Sevgi DĠNÇ Ziraat Yüksek Mühendisi-Ziraat fakültesi tarla bitkileri bölümü Mustafa BABACAN Pratisyen hekim-yöneticilik konusunda deneyimli,acil ve 112 acil sağlık hizmetleri ve sağlık ocakları Meltem Çağrı GÜLÜNÇ Avukat-iĢ hukuku, hesaplama,tazminat Mehmet Erkan PETEK Ziraat Mühendisi-Toprak bitki besleme Leyla ERDOĞAN YEġĠLTEPE Ziraat Mühendisi-Bahçe bitkileri,toprak bitki koruma,tarım makineleri Cumhur DUMAN Mali MüĢavir Derya CANSOY Ziraat Yüksek Mühendisi -Zarar ziyan tespiti değerlendirme,bitkisel üretim,bitki koruma(bitki zararları ve hastalıkları)bitki koruma ürünü reçete yazma,zeytincilik,bağcılık,seracılık,sebze ve meyve yetiģtiriciliği,sulama,gübreleme Ece KÖMÜR Ziraat Mühendisi-bitki zararları tespiti,bitki hastalıkları tespiti,gübreleme,sulama,bağcılık Volkan YILDIZ Arkeolog-arkeoloji Ġbrahim YÖNETKEN Avukat-finansman hukuku,aktüerya hukuku,biliģim hukuku,ticaret hukuku,miras hukuku DurmuĢ SAĞLAM Gıda Mühendisi Halil Ġbrahim ELMALI Ziraat Mühendisi-Hayvansal üretim,zootekni bölümü Arif BAYTÜRK Orman Mühendisi-Genel ormancılık,orman kadastro Engin UZUN Emlak DanıĢmanı-mortgage uzmanı-emlak alım satım kiralama,inģaat,mülk,değerleme Serdar MERSĠNLĠ Ziraat Mühendisi-Tarımsal kıymet takdiri,zarar ziyan tespiti,genel zirai konuları, tarla bitkileri yetiģtiriciliği Serkan ÖZDEMĠR Polis Memuru-Trafik BilirkiĢi Serdar KURT Ġtfaiyeci-Yangın olayları, Gürhan ĠNAL Ġtfaiyeci-Yangın olayları, Mustafa Feridun GÜLGEÇ SGK MüfettiĢi-hizmet tespiti ve iģçi alacakları(iģ ve sosyal güvenlik hukuku) Murat ÜMAN Ziraat Mühendisi-Tarım Teknolojisi,bitkisel üretim Çağlar ERMEHAN ĠnĢaat Mühendisi-Yapı,etüd,proje ve danıģmanlık hizmetleri Tevfik YaĢar PEKELLĠ Ziraat Mühendisi Ahmet KUġ Emlak MüĢavirliği DanıĢmanlığı Önder BERKAN Avukat-sosyal güvenlik hukuku,iģ hukuku,kıdem ihbar vb hesaplama Sertaç TURGUT Avukat-iĢ hukuku,iģçilik alacaklarının hesaplanması,hizmet tespiti Muzaffer Özden BALSOY Nöroloji Uzmanı Ali Ġrfan TEKER SMM-Ticari davalar ve hesap iģlemleri Zeynep CAN BARLAZ Avukat-iĢ hukuku,özel hukuk Hasan RAHAT ĠnĢaat Mühendisi Hüseyin TAVġANOĞLU Emlak MüĢaviri -emlak danıģmanlığı Emre KIġLALI Avukat-iĢ ve sosyal güvenlik hukuku Ufuk ÇATIKKAġ Yüksek Ziraat Mühendisi-bitkisel üretim,zirai mücadele,bitki hastalıkları ve zararları,herboloji,yabancı ot bilimi, tarımsal kıymet takdiri,zarar ziyan tespiti,genel zirai konular Yakup KURT SMMM-Muhasebe,ticari defterleri,iģletme,bilanço,gelir tabloları, maliyet muhasebesi,sosyal güvenlik mevzuatı,ihale kanunu ile ilgili yasalar Musa KOCABAġ Makine Teknolojisi Öğretmeni-Makine teknolojisi,c Sınıfı ĠĢ güvenliği Özer AKDENĠZ SMMM-Muhasebe,denetim,analiz,denetim kayyumluğu,yönetim kayyumluğu Mustafa Gökhan DĠZDAR Adli tıp uzmanı-adli belge inceleme,adli tıp Onur AKTÜRK Psikolog-Klinik,adli görüģme,aile danıģmanlığı

6 Ahmet KERSĠN Ġtfaiyeci-Yangın olayları Adalet AYGÜL SMMM Emre ÇALIġIR Ziraat Mühendisi-Toprak Bölümü Esra ERDAL Ziraat Yüksek Mühendisi-Bahçe bitkileri Timuçin MUMCUOĞLU Ġnsan Kaynakları Uzmanı-insan kaynakları uzmanlığı,yönetimi,uzman eğitmeni,mülakat teknikleri,personel ücret bordrolama,insan kaynakları personel özlük iģleri,4857 sayılı iģ hukuku,beden dili,özgeçmiģ oluģturma teknikleri Mehmet ELMACI Jeoloji yüksek mühendisi-yeraltı suları,jeotermal kaynak,jeoteknik maden Özlem ÇETĠN Ziraat Mühendisi-zootekni,bitkisel hasar tespit uzmanlığı,bitkisel risk inceleme uzmanlığı Ġbrahim UKġUL Subay-Askeri konular,askeri sağlık Bilal DEMĠR Polis Trafik BilirkiĢi Esin BAHADIR Makine Mühendisi-yapı denetimde proje uygulama denetçisi Hasan ÇETĠNER Tekniker-tarımsal konular değerlendirilmesi Hakkı ġevket YAPAK Bankacı-bankacılık RaĢit ELMA Emlakçı-emlakçılık Ali Özgür ERTÜRK Avukat Mustafa Efe GENĠT Avukat-gayrimenkul hukuku,kamulaģtırmasız el atma,kamulaģtırma,tüketici,ticaret hukuku,yabancı ülke hukuku, hesap bilirkiģisi Aydın GÖÇMEN ĠnĢaat Mühendisi-her türlü alt yapı,jst yapı iģlerinin değer tespiti,imar mevzuatına aykırılık,ecrimisil,statik ve dinamik analiz Ġlyas ÖZTOK Çevre Yüksek Mühendisi-Çevre Mühendisliği ile ilgili tüm çalıģma alanları Hale ÇERÇĠ SÖNMEZ Gıda Mühendisi Erhan DOĞU ĠnĢaat Mühendisi-kamulaĢtırma,yapı iģleri,yapı malzemeleri,inģaat alt ve üst yapı iģleri,keģif metrajı,ecrimisil hesabı AyĢıl KĠREMĠTCĠ Avukat-hukuk Mehtap POLAT Tekniker-harita kadastro Ġman SĠMSAR Kadastro Tekniker Harita Kadastro Selin BAġÇAM Gıda Mühendisi ĠĢ güvenliği Uzmanı, çevre görevlisi Adem BEYAZ Trafik polis memuru Trafik kazası inceleme Gürbüzcan UYANIK BaĢpolis memuru, trafik kazası inceleme Hüseyin AKKURT SMMM- Ticaret Muhasebesi ve uygulaması, Ticaret Hukuku, Vergi Kanunları, SGK Kanunları Lütfi AKDAĞ Ziraat Mühendisi- Tarım Ekonomisi, Alican ERTOP Elektrik Mühendisi elektrik plan proje taahhüt ġerif ġen SMMM Murat BĠBEROĞLU Kontrol Mühendisi fen bilirkiģi Ali Rıza TEKĠN Kadastro teknisyeni fen bilirkiģisi Tarık Aziz AKÇELEBĠ Tekniker fen bilirkiģisi Murat ÖZDEMĠR Fen kontrol memuru fen bilirkiģisi Dilek TURHAN SMMM- Muhasebe, finansman, vergi Mehmet ERDEM SMMM- Muhasebe Yunus KARAKUġ Bilgisayar Teknikeri, Ümit ġahpaz Ziraat Mühendisi, bitki Koruma Serhat SEVĠNÇ Harita Mühendisi ( jeodezi ve fotogorometri mühendisi ) arsa ve arazi ölçümü, taģınmaz mal, değerlemesi imar uygulamaları vb Feray KESKĠN Ziraat Mühendisi, toprak bölümü Nizamettin ġahġn Bilgisayar programcısı, bilgisayar donanım, internet ve ulusal ağlar, veri analizi ve veri kurtarma ve yazılım çözümlemeleri, ses görüntü inceleme ve çözümleme, cd, dvd ve diğer kayıt ortamları inceleme ve çözümleme, dijital resim inceleme, Ramazan SEVĠNÇ SMMM Ümit NERSE Ziraat Yüksek Mühendisi Tarım Makineleri Keziban ÜNAL Ziraat Mühendisi arazi vasıf değiģiklikleri, bahçe bitkileri, su paylaģımları, arazi toplulaģtırma, arazi istimlakları Ömer Faruk NOYAN Jeoloji Mühendisliği, Nükleer Jeoloji, Enerji hammaddeleri, zemin,etüd ve iyileģtirme, taģkın ve afet yönetimi Ġbrahim GENECĠ Jandarma Trafik Astsubay Kıdemli BaĢçavuĢ-trafik inceleme ve bilirkiģiliği Yüksel FĠDAN ĠnĢaat Teknisyeni-inĢaat Meryem YILDIRIM Ziraat Mühendisi-bitki koruma bölümü Burcu GÜNDÜZ Ziraat Mühendisi -bahçe bitkileri bölümü Gülgün KARA Ziraat Mühendisi-Hayvansal üretim programı,süt teknolojisi bölümü Songül SARI Ziraat Mühendisi-Bitki Koruma Kemal ERDEġ Otomotiv teknikeri-otomotiv Murat GÜLER Öğretmen-psikolojik danıģmanlık ve rehberlik bölümü, yaģ aile rehberliği programı,uygulayıcı eğitim kursu,tütün,alkol ve madde bağımlılığı semineri Remzi ĠNCEYOL Psikolojik danıģman ve rehberlik yaģ aile rehberliği programı,uygulayıcı eğitim kursu,tütün,alkol ve madde bağımlılığı semineri Ġbrahim YAĞAN Öğretmen-psikolojik danıģmanlık ve rehberlik bölümü, yaģ aile rehberliği programı,uygulayıcı eğitim kursu,tütün,alkol ve madde bağımlılığı semineri Yüksel ÖZKAN Rehber öğretmen,psikolojik danıģman Ümit ALTUNBAġAK Polis Memuru-olay yeri inceleme,parmak izi inceleme,mukayese,teknik fotoğraf,ses ve görüntü kaydı çözümü Halit KARAGÖZLÜ ĠnĢaat Mühendisi-arsa değerleme,bina değerleme,kira tespit,arsa ve yapılarla ilgili tüm bilirkiģilik konuları Gürhan Kamuran KARAPINAR Harita ve Kadastro Mühendisliği-jeoloji mühendisliği,maden yatakları Göksan AKPINAR Makine Mühendisi-malzeme bilimi,toz metalurjisi,sinterleme Aytekin DEĞĠRMENCĠ Ziraat Mühendisi-zarar ziyan tespiti,değerlendirme,bitkisel üretim,bitki hastalık ve zararları,zeytincilik,bağcılık,seracılık,sulama,gübreleme,sebze ve meyve yetiģtiriciliği ÖkkeĢ SARI Elektrik elektronik mühendisi Özlem EROĞLU Gıda Mühendisi-gıda kontrolü,gıda hijyeni,gıda güvenliği,sanitasyon,gıda zehirlenmesi,iyi üretim uygulamaları,hazır yemek,gıda teknolojisi,iģlenmiģ gıdalar Fehmi TAġKIN HaberleĢme cihazları,bakım onarım,telefon, tablet inceleme çözümleme,veri kurtarma,ģifre kırma,döküm oluģturma ġahin KARTAL Veteriner Hekim Ümran ÖZER SMMM Tuğba URSAVAġ Kimyager-Gıda güvenliği analizi,bitki analizleri,su analizleri,toprak analizleri,kimyasal analiz Seda ġen Sosyal Hizmet uzmanı-sosyal hizmetler Tülin ÇEVĠK TURBĠL Avukat-Ticaret hukuku,borçlar hukuku,miras hukuku,tüketici hakları vb hukuki alanlar Fatma AKMAN Ziraat Yüksek Mühendisi toprak bilimi ve bitki besleme Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre Ġl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca BilirkiĢi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca Ģartları taģıyanlar arasından Komisyonumuzca baģvuruları kabul edilerek yeminleri yaptırılan (405) kiģiden ibaret 2015 Yılı bilirkiģi listesidir.12/12/2014 Taner ATALAY Durdu KAVAK Hüseyin KOVAN İnci ŞEN Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Manisa Hakimi Yazı İşleri Müdürü Adalet Komisyonu Başkanı Üye Üye (e-imza)

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARAR NO:2014/897 BAŞKAN ÜYE ÜYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ K A R A R Taner ATALAY - Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı Durdu KAVAK - Cumhuriyet

Detaylı

Makine Mühendisi- Doğalgaz, (iç tesisat, endüstriyel), Isıtmasoğutma, , ĠĢ güvenliği uzmanı vb. Ziraat Mühendisi-Zootekni Bölümü

Makine Mühendisi- Doğalgaz, (iç tesisat, endüstriyel), Isıtmasoğutma, , ĠĢ güvenliği uzmanı vb. Ziraat Mühendisi-Zootekni Bölümü T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARAR NO:2014/898 BAŞKAN : Taner ATALAY - Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı ÜYE : Durdu KAVAK - Cumhuriyet BaĢsavcısı ÜYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARAR NO:2014/863 BAŞKAN ÜYE ÜYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ K A R A R Taner ATALAY - Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı Durdu KAVAK - Cumhuriyet

Detaylı

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R KARAR NO:2014/861 T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R BAŞKAN : Taner ATALAY - Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı ÜYE : Durdu KAVAK - Cumhuriyet BaĢsavcısı ÜYE : Hüseyin

Detaylı

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI TELEFON NO ADI SOYADI

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI TELEFON NO ADI SOYADI 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİSİ LİSTESİDİR SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜM VE UZMANLIK

Detaylı

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI TELEFON NO ADI SOYADI

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI TELEFON NO ADI SOYADI 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİSİ LİSTESİDİR SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI

Detaylı

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SIRA NO HUKUK MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN 2016 YILI

Detaylı

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARAR NO:2015/1119 K A R A R BAŞKAN

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARAR NO:2015/1119 K A R A R BAŞKAN T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARAR NO:2015/1119 K A R A R BAŞKAN : Şahap MUTLU - Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı ÜYE : Akif Celalettin ŞİMŞEK - Cumhuriyet BaĢsavcısı

Detaylı

ADI- SOYADI MESLEĞİ BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI

ADI- SOYADI MESLEĞİ BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI BAŞVURU NO ADI- SOYADI MESLEĞİ BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI 1 HÜSEYİN ÖZ ZİRAAT TARLA BİTKİLERİ ZİRAİ BİLİRKİŞİ 2 SÜLEYMAN PEKTAŞ ZİRAAT ZİRAİ BİLİRKİŞİ MUHAMMED SEDAT 4 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ YELİS İNSAN

Detaylı

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EK-1 MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EĞİTİM YÖNETİCİSİ : Ufuk CENG EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ : Cem YAKUPOĞLU EĞİTİMCİ : Mustafa Yalçın ATEŞ Metal Öğretmeni ( ) : 6-7-8 Mart 2015 (3 Gün) (30 saat) : SAFFET

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. 04.12.2004 TARİH VE 5271 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUN 64.

Detaylı

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI 2016 YILI BÖLGE ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİNCE BİLİRKİŞİLİK TALEPLERİ KABUL EDİLEN VE 11/12/2015 GÜNÜ SAAT 10:00 DA YEMİN TÖRENİNE KATILMASI GEREKENLERE

Detaylı

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 2017 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTELERİ. Başvurusu Kabul Edilip, Henüz Yemin Etmeyenler

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 2017 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTELERİ. Başvurusu Kabul Edilip, Henüz Yemin Etmeyenler T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 2017 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTELERİ Başvurusu Kabul Edilip, Henüz Yemin Etmeyenler KÜTAHYA BAŞVURU SIRA BÖLÜMÜ UZMANLIK ALANI ADI SOYADI NO

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. KARABÜK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ Adalet Komisyonu Başkanlığı 2015 YILI KESİNLEŞEN HUKUK BİLİRKİŞİ LİSTESİ. Sıra No 1 ADEM ÜNAL

T.C. KARABÜK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ Adalet Komisyonu Başkanlığı 2015 YILI KESİNLEŞEN HUKUK BİLİRKİŞİ LİSTESİ. Sıra No 1 ADEM ÜNAL T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ Adalet Komisyonu Başkanlığı Sıra No Adı Soyadı 201 YILI KESİNLEŞEN HUKUK BİLİRKİŞİ LİSTESİ Tecrübe Uzm. Alanı Adres Tel No 1 ADEM ÜNAL 1012-BILGISAYAR ISLETMENI, 101-CD

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (UÇAK BAKIM ALANI) 1 201 HARUN ÇALIK ATL - 10. Sınıf / B Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 108 FURKAN DİLLİ 2 120 ABDURRAHİM ACAR 9 YABANCI DİL 3 138 HÜSEYİN ÇETİN 4 142

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 2017 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTELERİ. Başvurusu Kabul Edilip, Henüz Yemin Etmeyenler

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 2017 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTELERİ. Başvurusu Kabul Edilip, Henüz Yemin Etmeyenler T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 2017 YILI HUKUK MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİ LİSTELERİ Başvurusu Kabul Edilip, Henüz Yemin Etmeyenler KÜTAHYA BAŞVURU SIRA BÖLÜMÜ UZMANLIK ALANI ADI SOYADI NO

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R

T.C. KIRKLARELİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R KARAR..NO... : 2015/554 KARAR TARİHİ...: 27/11/2015 T.C. KIRKLARELİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI K A R A R BAŞKAN : Hakan TÜRKÖN (40940)ACM Başkanı ÜYE : İlyas YAVUZ (40082)Cumhuriyet

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

AKTS KOORDİNATÖRLERİ. Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V.

AKTS KOORDİNATÖRLERİ. Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V. AKTS KOORDİNATÖRLERİ Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V. Rektör Yardımcısı V. Kurum Koordinatörü Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Mustafa SAATCI Prof. Dr.

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER)

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) SIRA NO ADI SOYADI SİCİLİ DOĞUM TARİHİ GİRECEĞİ GRUP GRUP ADI ENGEL DURUMU 1 BURAK YALÇINKAYA 168855

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAYIT HAKKI KAZANAN YEDEK ADAY LİSTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAYIT HAKKI KAZANAN YEDEK ADAY LİSTESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAZANAN YEDEK ADAY LİSTESİ Enstitümüz Lisansüstü Programlarına asil listeden kayıt hakkı kazanıp kayıt hakkını kullanmayan adayların

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Yrd.Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk ArĢ. Gör. Mehmet SAYDAM mhmt3482@hotmail.com EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 224 00 89 Yrd.Doç. Dr. Hüseyin

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE 1-19.07.2011 AYŞE AYDIN Müracaat Reddedildi EK1, Ek2, Tek Hat Şeması, Mülkiyet 2-20.07.2011 OSMAN

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: 1 MAYIS ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. CEVDET YILMAZ : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 OĞUZHAN KAYA 2 MEHMET ASKERİ KARABULUT

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları BİYOMÜHENDİSLİK ANA BİLİM DALI 1 YÜKSEK LİSANS BELDE ŞAHİN 71,019

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ Sığır Desteği Alacak İşletmeler KÖYÜ: ÇAKILLI Sayısı AHMET POYRAZ 5008125 32069181796 2 2 0 2.00 0.00 AHMET POYRAZ İŞLETMESİNDE ANAÇ SIĞIR DESTEĞİ HAKEDEN SIĞIRLAR TR50249828 14.09.2010 Destek Alır TR50145279

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü EĞİTİM FAKÜLTESİ YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN HÜSNÜ BAHAR 0 446 2240089 1103 0 533 653 39 22 hhbahar@erzincan.edu.tr BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. ÖZTÜRK AĞIRBAŞ 0446 2240089 1416 0505 8313642 oagirbas@erzincan.edu.tr

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( )

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( ) GRUP ADI : COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU : CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ : YRD. DOÇ. DR. MERVE G. ZEREN AKBULUT : Cep Tel: Dahili: 0362 3121919 (.) e-posta: 1 10006385520

Detaylı

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU Uygulama Okulu : Atatürk İlkokulu Okul Müdürü : Alpaslan ÇEÇEN Müdür Yardımcısı : Ersin BULUT 1. Grup 1104020033 SEMRA UĞURLU 1104020065 BAYRAM HÜSEYİNOĞLU 1104020073 ABDULKERİM BİLGİN 1104020087 MEHMET

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Genel Muhasebe II Melike ÖZDEMĠR 26 Mayıs 2014 Pazartesi 13:30 Ġstatistik Öğr.Gör. Alper Turan DEVLĠ 27 Mayıs 2014 Salı 13:30 Bilgisayar Büro Programları Öğr.Gör. Onur

Detaylı

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK)

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ

Detaylı

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI Japonca Yoko TAKABE 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Siyasal DüĢünce Tarihi Yakup KARACA 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Protokol Yönetimi Fazilet KÖMÜRCÜLER 12 Haziran

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 2 EYLÜL KONU TARİH EĞİTİMDEN SORUMLU ÜYELER EĞİTMENLER AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

SONUÇ (ALES X 0,7 + MEZUNİYET NOTU X 0,3) AMELİYATHANE HİZMETLERİ BURCU DİŞLİ 73, ,56 75,915 GİRER

SONUÇ (ALES X 0,7 + MEZUNİYET NOTU X 0,3) AMELİYATHANE HİZMETLERİ BURCU DİŞLİ 73, ,56 75,915 GİRER PROGRAM ADI SOYADI ALES PUANI DİPLOMA NOTU SONUÇ (ALES X 0,7 + MEZUNİYET NOTU X 0,3) AMELİYATHANE HİZMETLERİ BURCU DİŞLİ 73,49589 81,56 75,915 GİRER GİRİŞ SINAVI ANESTEZİ FATMA YÖRÜK EREN 70,52778 72,93

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tarih: Sayı : Sözleşmeli Sağlık Personeli Kura Komisyonu Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde çalışan tabip ve uzman tabiplerden başvurusu uygun bulunarak 02/04/2015 tarihinde yapılan kura ile görev

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1 Şube 4 - Mühendislik Grubu Diger Mezun 35 GÖKÇE BORA EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA 2 78 CANAN UĞURLU EGE MÜHENDİSLİK GIDA 3 20 SERPİL SEDEF ERDEM ESKİŞEHİR ANADOLU TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI. 2012-2013 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI I.ve II. ÖĞRETĠM FĠNAL SINAV PROGRAMI

MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI. 2012-2013 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI I.ve II. ÖĞRETĠM FĠNAL SINAV PROGRAMI MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 212-213 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI I.ve II. ÖĞRETĠM FĠNAL SINAV PROGRAMI 13: Finansal Muhasebe I Yrd.Doç.Dr.Nermin AKYEL 65 28-11 17: Finansal Muhasebe II Yrd.Doç.Dr.Nermin

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 06.09.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN SONUÇLARI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._)

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._) ف letme (Adet) Alan Hesaplanm BALIKESفR فLف BفGADفا فLاESف 2014 YILI ANAا SIذIR DESTEKLEMESف فCMAL 2 (فL ضZET HAK EDفق LفSTESف) Etçi Etçi Alan Hesaplanm ANAا SIذIR DESTEKLEMESفNDEN FAYDALANAN Hesaplanm

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ 203 NOLU K A R A R Ö Z E T İ

2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ 203 NOLU K A R A R Ö Z E T İ 2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 06.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 25, ada 102, parsel 19 da kayıtlı taģınmazın bir kısmı

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO. ADI VE SOYADI BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO. ADI VE SOYADI BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI 2016 YILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE İL ADLÎ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİNCE BİLİRKİŞİLİK TALEPLERİ KABUL EDİLEN VE 11/12/2015 GÜNÜ SAAT

Detaylı

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ 01.09.2016 TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ S.No Sicili Adı Soyadı Rütbesi Birimi 1 182752 ÖNDER MAÇ 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hassas bölgeleri Koruma Şube 2 154192 OLCAY YAKUP İNANKUR 3.Sınıf

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz.

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz. OKUMUŞLAR Ahmetler, öteden beri eğitime ve okumaya meraklı insanların yaşadığı bir köy. Buradan okumaya giden çocuklar gittikleri okullarda her yönden ba ş ar ı göstererek okullarında örnek olmu ş lard

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTELERİ

MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTELERİ MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTELERİ KALİTE KONSEYİ (YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK KOMİTESİ) Op. Dr. Gülçin SARIYILDIZ Genel Müdür Uzm. Dr. Gülay KILIÇ BaĢhekim Sibel DURGUN

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI TARİHİ : 25 Şubat 2015 Çarşamba İ : ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU KADRO ÜNVANI : ÖĞRETİM VLİSİ - 29177 1 Çağatay ALAN 78,51469 27,48 64,30 19,29 70,00 24,50

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEĞİ PROJESİ 15,6" TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR TALEP-DAĞITIM LİSTESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEĞİ PROJESİ 15,6 TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR TALEP-DAĞITIM LİSTESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEĞİ PROJESİ 15,6" TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR TALEP-DAĞITIM LİSTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1 AHMET ÜNAL PROFESÖR FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2 AYDIN ÖZLÜK

Detaylı

İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No:

İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No: İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No: Osman AYDIN Gıda Mühendisi Müdür 101 Bülent GÜNEŞ Biyolog Mikrobiyoloji Laboratuvarı 179 Sibel KADIOĞLU Biyolog Kimsayal Analiz Laboratuvarı 127 Ali KONAŞ Biyolog

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı

23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ 23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TÜKETİCİ ŞİKAYET EDİLEN ŞİKAYETİN KONUSU SONUÇ KARAR NO SEVİNÇ EBRU

Detaylı