SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE PRİM ÖDEME AVANTAJI BULUNAN SİGORTALILIKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE PRİM ÖDEME AVANTAJI BULUNAN SİGORTALILIKLAR"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE PRİM ÖDEME AVANTAJI BULUNAN SİGORTALILIKLAR Özer DEMİRDİZEN* I-GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 16 ve geçici 29 ncu maddeleriyle bazı sigortalılıklara ayrıcalık tanınmış ve bu kapsamda bulunanların daha az prim ödeyerek aylık 30 gün üzerinden hizmet kazanmaları imkanı sağlanmıştır. Bunların en temel ortak özelliği ise primlerinin sigortalının kendisi tarafından ödenmesidir. Bu çalışmada, prim ödeme avantajı düzenlemesi olarak adlandıracağımız bu ayrıcalıkların kimlere uygulanacağı ve uygulamanın nasıl olacağı konuları üzerinde durulmaktadır. II-PRİM ÖDEME AVANTAJI DÜZENLEMESİ 5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi ile köy muhtarlarına, kendi namına tarımsal faaliyette bulunanlara ve vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınlara tarihi itibariyle, aynı Kanunun geçici 29 ncu maddesi ile de tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlara, şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde 10 günden az çalışanlara ve Turizm ve Kültür Bakanlığınca belirlenen alanlarda 10 günden az çalışan sanatçılara tarihi itibariyle prim ödeme avantajı düzenlemesi getirilmiştir. Bu kapsamdaki sigortalıların 2013 yılı için aylık 20 gün üzerinden ödeyecekleri primleri tam, yani 30 gün sigortalılık olarak kabul edilmektedir yılı için 20 gün olan prim ödenecek gün sayısı her yıl bir puan artırılacak, 2023 yılında ise prim ödeme avantajı ortadan kalkacak ve ödeyecekleri primler diğer sigortalılarla eşitlenecektir. III-PRİM ÖDEME AVANTAJI OLAN SİGORTALILIKLAR Avantajı 2023 yılına kadar sürecek ve prim ödenecek gün sayısı geçen her yıl artarak cazibesi azalacak olan prim ödeme avantajı bulunan sigortalılıklar aşağıda başlıklar halinde anlatılmaktadır. * Sosyal Güvenlik Denetmeni, Mali Hukuk Bilim Uzmanı 287

2 A-Tarım Veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlar 5510 sayılı Kanuna tarihinden itibaren uygulanmak üzere eklenen Ek 5 nci madde ile tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlara kendi primlerini ödeyerek 4/1-a (eski SSK) bendi kapsamında sigortalı sayılma imkanı getirilmiştir. Bu sigortalılık türü, zorunlu olmayıp tamamen kişinin isteğine tabidir. Bu kapsamda sigortalı sayılabilmesi için başvuran kişinin; öncelikle 18 yaşını doldurmuş olması, 4/1-a, 4/1-b ile 4/1-c bentleri kapsamında, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında ve 2925 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmaması, isteğe bağlı sigortalı ve isteğe bağlı iştirakçi olmaması, 2022 sayılı Kanun dahil kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almaması gerekmektedir. Yukarıda sayılan şartları taşıyanlardan tarım işlerinde süreksiz çalışanlar Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi ni(sgk, 2013/11 sayılı Genelge, EK-11) sürekli ikametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ve il/ilçe tarım müdürlüğüne onaylatıp, o yerdeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat edecekler, sigortalılıkları da müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatılacaktır. Orman köylülerinden bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler ise Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi ni (SGK, 2013/11 sayılı Genelge, EK-12) sürekli ikametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ile çevre ve orman il müdürlüğü ya da orman bölge müdürlüğü, işletme şefliği veya kalkındırma kooperatifine onaylatıp, o yerdeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat ederek sigortalılıklarını başlatacaklardır sayılı Kanunun Ek-5 nci maddesi kapsamında sigortalı olanlar prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın %34,5 i oranında prim ödemektedirler. Bu primin %20 si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12,5 i genel sağlık sigortası, %2 si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primi olmaktadır. 01/01/ /06/2013 döneminde bu kapsamda sigortalı olmak isteyen bir kişi 20 gün üzerinden en düşük 32,62 (günlük asgari kazanç)x20 gün (2013 yılı için prim ödenecek gün sayısı)x%34,5 (ödenecek prim oranı) = 225,08-TL prim ödeyecek, prim ödenen gün sayısı 30 gün sayılacaktır. B-Şehir İçi Toplu Taşıma Aracı İşyerlerinde 10 Günden Az Çalışanlar 5510 sayılı Kanuna tarihinden itibaren uygulanmak üzere eklenen Ek 6 ncı madde ile ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu 288

3 taşıma aracı işyerlerinde kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan ve çalışma gün sayısı ay içerisinde 10 günden az olan kişilere kendi primlerini ödeyerek 4/1-a (eski SSK) kapsamında sigortalı sayılma imkanı getirilmiştir. Bu sigortalılık türü, zorunlu olup, tescil ve bildirim mecburiyeti bulunmaktadır. Bu kapsamda sigortalı sayılabilmesi için başvuran kişinin; kısmi süreli iş sözleşmesiyle 10 günden az çalışması, 4/1-a, 4/1-b ile 4/1-c bentleri kapsamında ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olmaması, 2022 sayılı Kanun dahil kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almaması gerekmektedir. Ancak, SGK tarafından yayımlanan 2013/11 sayılı Genelgeye göre, 10 günden az ya da fazla çalışmaları olup olmadığına bakılmaksızın emekli aylığı alırken çalışmaya devam şoförler için işverenleri tarafından sosyal güvenlik destek primi ödemesi yapılması gerekmektedir. Yukarıda sayılan şartları taşıyanlardan bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi( 2013/11 sayılı Genelge, EK-13) (işveren ile sigortalı olacak kişinin imzalı beyanı bulunacak, bildirge ayrıca toplu taşıma aracı sahibinin bağlı olduğu oda tarafından onaylanacaktır) ve araç sahibiyle şoför arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile şoförlük mesleğini icra ettikleri ilin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat edecekler, sigortalılıkları da müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatılacaktır. C-Kültür Ve Turizm Bakanlığınca Belirlenen Alanlarda 10 Günden Az Çalışan Sanatçılar 5510 sayılı Kanuna tarihinden itibaren uygulanmak üzere eklenen Ek 6 ncı madde ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan ve çalışma gün sayısı ay içerisinde 10 günden az olan kişilere kendi primlerini ödeyerek 4/1-a (eski SSK) kapsamında sigortalı sayılma imkanı getirilmiştir. Bu sigortalılık türü, zorunlu olup, tescil ve bildirim mecburiyeti bulunmaktadır. Bu kapsamda sigortalı sayılabilmesi için başvuran kişinin; kısmi süreli iş sözleşmesiyle 10 günden az çalışması, 4/1-a, 4/1-b ile 4/1-c bentleri kapsamında ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olmaması, 2022 sayılı Kanun dahil kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almaması gerekmektedir. 289

4 Yukarıda sayılan şartları taşıyanlardan bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi (SGK, 2013/11 sayılı Genelge, EK-15) (işveren ile sigortalı olacak kişinin imzalı beyanı bulunacak, bildirge ayrıca çalışanın bağlı olduğu meslek birliği veya sendika ya da Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez veya taşra birimleri tarafından onaylanacaktır) ve sanatçıyla işvereni arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile mesleklerini icra ettikleri ilin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat edecekler, sigortalılıkları da müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatılacaktır. Her ne kadar primi sigortalı tarafından yatırılsa da 5510 sayılı Kanunun Ek-6 ncı maddesi ile getirilen sigortalılıkların her ikisinde de bildirim ve tescil mecburiyeti bulunmaktadır. Hatta bildirim ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler ile meslek odalarına asgari ücret tutarında idari para cezası öngörülmektedir sayılı Kanunun Ek-6 ncı maddesi kapsamında şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda 10 günden az çalışanlar prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın %32,5 i oranında prim ödemektedirler. Bu primin %20 si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12,5 i genel sağlık sigortası primi olmaktadır. Bunlardan 4447 sayılı İşsizlik Kanununa tabi olmak isteyenler ayrıca %3 oranında işsizlik sigortası primi de ödeyebilmektedir. 01/01/ /06/2013 döneminde bu kapsamda sigortalı olmak isteyen bir kişi 20 gün üzerinden en düşük (32,62x20)x%32,5=212,03-TL prim ödeyecek, prim ödenen gün sayısı 30 gün sayılacaktır. İşsizlik sigortasına tabi olmak isteyenler ayrıca (32,62x20)x%3=19,57-TL daha prim ödeyeceklerdir. D-Vergiden Muaf Olarak Evde El İşi Yapan Kadınlar 5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasında tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının 6) numaralı bendi ile evlerde kullanılan makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü 290

5 işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlardan bu ürünleri, pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satanlardan herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıklarını vergi dairelerinden alacakları yazılar ile tespit ettiren kadınlara, kendi primlerini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı sayılma imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi ( SGK, 2013/11 sayılı Genelge, EK-22) formunda 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (6) numaralı bendinde sayılan işleri yapmam nedeniyle isteğe bağlı sigortalı olmak istiyorum kısmını işaretleyerek ikamet ettikleri yerdeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat edecekler, sigortalılıkları da müracaat ettikleri tarihi takip eden günden itibaren başlatılacaktır. Bu sigortalılık türü, zorunlu olmayıp tamamen kişinin isteğine tabidir ve isteğe bağlı sigortalılık içerisinde yer almaktadır. Bu yüzden, bu kapsamda ödenen primler 4/1-b (eski Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, vergi dairelerinden alacakları yazılarla birlikte ikamet ettikleri yerin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat edecekler, isteğe bağlı sigortalılıkları da müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatılacaktır. Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınlar, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın %32 si oranında prim ödemektedirler. Bu primin %20 si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12 si genel sağlık sigortası primi olmaktadır. 01/01/ /06/2013 döneminde bu kapsamda sigortalı olmak isteyen bir kişi 20 gün üzerinden en düşük (32,62x 20)x%32=208,77-TL prim ödeyecek, prim ödenen gün sayısı 30 gün sayılacaktır. E-Köy Muhtarları 5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin 1 nci fıkrası ile tarihinden itibaren uygulanmak üzere köy muhtarlarına prim ödeme avantajı düzenlemesi getirilmiştir. Köy muhtarlarının sigortalılıkları seçildikleri tarihten itibaren başlatılmaktadır. 291

6 Bu sigortalılık türü, 5510 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının b) bendinde (eski Bağ-Kur) yer alan zorunlu sigortalılıklardan olup, tescil ve bildirim mecburiyeti bulunmaktadır. F-Kendi Namına Tarımsal Faaliyette Bulunanlar 5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin 1 nci fıkrası ile tarihinden itibaren uygulanmak üzere hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tarımsal faaliyette bulunanlara prim ödeme avantajı düzenlemesi getirilmiştir. Kendi namına tarımsal faaliyette bulunanların sigortalılıkları bağlı oldukları ziraat odalarınca, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerince veya kendilerince yapılmaktadır. Kendilerince bir yıl içinde bildirilmesi halinde sigortalılıkları, odaya kaydedildikleri tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin SGK ya yapıldığı tarihten itibaren başlatılmaktadır sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının b) bendinin 4 ncü alt bendinde (eski Bağ-Kur) yer alan bu sigortalılık türü, zorunlu sigortalılıklardan olup, tescil ve bildirim mecburiyeti bulunmaktadır. Köy muhtarları ile kendi namına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın %33,5 i oranında prim ödeyeceklerdir. Bu primin %20 si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12,5 i genel sağlık sigortası primi, %1 i kısa vadeli sigorta kolları primi olmaktadır. 01/01/ /06/2013 döneminde bu kapsamda sigortalı olmak isteyen bir kişi 20 gün üzerinden en düşük (32,62x20)x%33,5=218,55-TL prim ödeyecek, prim ödenen gün sayısı 30 gün sayılacaktır. IV-SONUÇ Makalemizde anlatılan sigortalılıklar prim ödeme yani gün sayısı avantajı sağlamaktadır. Ancak, bu kapsamdaki sigortalıların aylık prime esas kazançları ödedikleri prim oranı kadar dikkate alınacaktır. Bu sigortalıların 2013 yılının ilk altı aylık dönemi için aylık prime esas kazançları, ödedikleri 20 günlük prim üzerinden hesaplanacak; ödeyecekleri prim 32,62x20=652,40-TL (diğer sigortalılar için bu oran en düşük 978,60-TL dir) olacaktır. Sosyal güvenlik sistemimizde emekli aylığı hesabında temel kriterlerden birisi de ortalama aylık kazançtır. Sigortalılar 292

7 gelecekte, hesaplanan ortalama aylık kazançlarının düşük olması sebebiyle daha az emekli aylığı bağlanması durumu ile karşılaşmaktadır. Bu durumla karşılaşmamaları için bu kapsamdaki sigortalıların prim ödeme beyanlarını, alt kazanç sınırının üzerinde yapmaları ileride yararlarına olabilecektir. KAYNAKÇA Güzel, Ali, Okur, Ali Rıza ve Caniklioğlu, Nurşen (2010). Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları. Sosyal Güvenlik Kurumu ( ) Sigortalılık işlemleri konulu 2013/11 sayılı Genelge. Ankara. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ( ). Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete (27579 sayılı). T.C. Yasalar ( ) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26200 sayılı). T.C. Yasalar ( ) 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete (27857 sayılı). 293

8 294

A-SİGORTALININ KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ. İl: İlçe: Mahalle/Köy. Cilt No. Doğum Tarihi Sokak: Dış kapı no: İç kapı no: Kadın

A-SİGORTALININ KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ. İl: İlçe: Mahalle/Köy. Cilt No. Doğum Tarihi Sokak: Dış kapı no: İç kapı no: Kadın T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi (5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılar için) SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (TORBA

Detaylı

SİGORTALILIK (TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN) BİLDİRİMİ

SİGORTALILIK (TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN) BİLDİRİMİ GİRİŞ Milli gelire, istihdama ve ihracata katkı sağlayan, sanayi sektörünün ham madde ihtiyacını karşılayan tarım sektörü ve bu sektörde çalışanlar ülkemiz ekonomisinin vazgeçilmez bir unsurudur. Tarımsal

Detaylı

216 madde içeren 130 sayfadan ibaret olan ve çeşitli kanun, Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı ve Gümrük Tarifesini değiştiren 6111 Sayılı Yasa tabir

216 madde içeren 130 sayfadan ibaret olan ve çeşitli kanun, Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı ve Gümrük Tarifesini değiştiren 6111 Sayılı Yasa tabir Torba Kanunu 6111 Sayılı Yasa BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere

Detaylı

İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ

İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ 1 İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ 2 5746 SAYILI KANUN GEREĞİNCE UYGULANAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNDE SİGORTA PRİM DESTEĞİ 3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNDE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 32995964/230 22/2/2013 Konu : Sigortalılık işlemleri GENELGE 2013/11 Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve 747 sayılı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler

Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler Talha APAK Öğretim Görevlisi Yeminli Mali Müşavir 1. Giriş 01.10.2008 Tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Süleyman TUNÇAY * I-GİRİŞ: Bilindiği gibi 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/37

Mali Bülten No: 2015/37 ` Mali Bülten No: 2015/7 Vergi/ 6 Nisan 2015 Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 1 Nisan 2015 tarih ve 291 sayılı Resmi Gazete de ev hizmetlerinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde

Detaylı

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 08 Eylül 2015

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 08 Eylül 2015 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 08 Eylül 2015 İçindekiler AR-GE personelinin telafi çalışmaları Arızı Serbest Meslek Kazancı Bilgisayar destekli 3 boyutlu modelleme, renklendirme ışının vergilendirilmesi Bilirkişi

Detaylı

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacak. Uygulama sırasında, ayrıca,

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacak. Uygulama sırasında, ayrıca, Yaklaşık üç yıldır kamuoyunun gündeminde bulunan sosyal güvenlik reformunda önemli bir aşama daha kaydedildi. Daha açık bir ifade ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kuzey Y.M.M. A.Ş. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 K:2-8, 34381 - Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 (212) 315 30 00 Fax: +90 (212) 234 10 67 www.ey.com 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ın girişimleri ile 26/01/2012 tarihli ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? İşverenlere İlişkin Temel Bilgiler Emeklilik Yasalarının Değerlendirilmesi

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00- Konu : İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri. 20/10/2010 G E N E L G E 2010/117 1- Genel Açıklamalar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi

Detaylı

YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI

YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI Erden ÇAKAR* 56 I. GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun (5510 sayılı yasa, 2006) 4 üncü maddesinde, bu kanun kapsamında kimlerin sigortalı

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2013 ve Ocak 2014 sayılarında yayınlanmıştır. Bilindiği üzere uygulamada mükellefler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN SUNUŞ Gelişmiş ülkelerin bile, bir süredir, sistemle sağlanan yardımları azaltarak ve bu yardımlara ulaşmanın koşullarını ağırlaştırarak aşmaya çalıştıkları sosyal güvenlik

Detaylı

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI:

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: TARİH : 01/04/2015 SİRKÜLER NO : 2015/28 SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle yapılan uzatmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

5510 SAYILI KANUN SONRASINDA TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN YURT DIŞINDA ÇALIŞTIRILACAK TÜRK İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

5510 SAYILI KANUN SONRASINDA TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN YURT DIŞINDA ÇALIŞTIRILACAK TÜRK İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ 5510 SAYILI KANUN SONRASINDA TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN YURT DIŞINDA ÇALIŞTIRILACAK TÜRK İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ Resul KURT* I. GİRİŞ Yurt dışında iş alan Türk şirketleri, çoğunlukla bu işlerde çalıştıracakları

Detaylı