IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi"

Transkript

1 IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi BT altyapınızın daha iyi yönetilmesiyle verimlilik ve iş değeri elde etme Hizmetlerin etkin bir biçimde sağlanması ve maliyet tasarrufu için aşılması gereken sekiz zorlayıcı unsur

2 2 BT altyapınızın daha iyi yönetilmesiyle verimlilik ve iş değeri elde etme Đçindekiler 2 Giriş 2 Altyapı yönetimine ilişkin temel zorlukların anlaşılması 4 Etkin altyapı yönetiminin planlanması 4 Olayların ve sorunların saptanması ve işleme alınması 5 Değişikliklerin kullanılabilirliği en az biçimde etkileyerek ele alınması 5 Güvenlik sorunlarının önlenmesi 6 Yeni ortaya çıkan ve zorlu teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılması 6 Sunucu yazılımlarının ve sabit yazılımların sürüdürülmesi 7 Belirli altyapı etkinliklerine ilişkin eğilimler ve durum göstergeleri 7 Doğru iş araçları 12 Doğru bir sürekli yönetim seviyesiyle araçların ve altyapının hızlı bir şekilde devreye alınması 12 Önemi artan hizmet alanlarına odaklanma 12 Toplu işlemler ve farklı platformlara yayılan iş yükleri 12 Yedekleme ve geri yükleme 12 Ara katman yazılımları ve veritabanı destek hizmetleri 13 Dış kaynak kullanımı ve yönetilen hizmetlerin değerlendirilmesi 13 Özet 14 Altyapı yönetimi denetim listesi Giriş Günümüzün karmaşık sunucu ortamlarını, ağları ve BT altyapılarını yönetmek son derece zorlu bir görevdir. Kuruluşların çoğu temel düzeyde kullanılabilirlik yönetimi sağlamak için donanım ve yazılım izleme yeteneklerinin de aralarında bulunduğu çeşitli araçlara ve düzenlemelere sahiptir. Ancak çalışanlarınız bildirimleri işleme, performans ve kapasite yönetimi, güvenlik yönetimi, yapılandırma yönetimi ve otomasyon gibi çalışmaları desteklemek ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olamayabilir ya da bunun için vakit ayıramayabilir. Daha az kaynakla daha fazla iş başarma baskısı altında, maliyetleri azaltma gereğiyle sistem yönetimi, bilgi erişimi, uzaktan erişim, sorun ve değişiklik yönetimi arasındaki dengeyi nasıl kurabilirsiniz? Bu belgede sunucu altyapılarınızın ve ağ aygıtlarınızın etkin bir şekilde yönetimine ilişkin zorluklar ve çözümler incelenir, kullanılabilirlik yönetimi gibi önemli düzenlemeler ve karmaşık bir BT ortamının desteklenmesi için gereksinim duyduğunuz araçlar üzerinde durulur. Verimliliğin teşvik edilmesi ve iş değerinin oluşturulması için stratejik yöntemler olarak dış kaynak kullanımı, yönetilen hizmetler ve bulut bilgi işlem hizmetleri anlatılır. Bu belgeyi mevcut altyapı yönetimi işleyişinizi geliştirmek ya da olası hizmet sağlayıcılarınızı değerlendirmek için bir araç ya da denetim listesi olarak kullanabilirsiniz. Not: Bu belgede özel eylem çağrısı bölümleri göreceksiniz. Bu bölümler, asıl içeriğe en uygun yerlere eklenmiştir ve bu bölümlerle teknoloji çözümlerinin ilgili alana uygulanması için IBM in yürüttüğü çalışmalar ve araştırmalar hakkında bilgilerle konuyu daha iyi anlamanızın sağlanması amaçlanmıştır. Altyapı yönetimine ilişkin temel zorlukların anlaşılması Bir altyapı genellikle sunucular, sanal makineler, mantıksal bölümler, yönelticiler, anahtarlar, kablosuz aygıtlar, diskler, işlemciler, işletim sistemleri, ara katman yazılımları, veritabanı örnekleri ve toplu işler gibi çok farklı türlerden öğeleri içerir. Bu öğelerin tümü az çok Şekil 1'dekine benzer basit bir çerçeveyle eşlenebilir.

3 IBM Global Technology Services3 Uygulamalar ve hizmetler Ara katman yazılımları İşletim sistemi Bilgisayar ve ağ donanımı Şekil 1: Dağıtılmış sistemlerde yazılım ve donanım hizmeti katmanları. Dağıtılmış ve karmaşık BT altyapınızın yönetimi genellikle toplam sahip olma maliyetinizin önemli bir bölümünü oluşturur. Hizmet seviyesi taahhütlerinizi karşılarken maliyetlerin de denetim altında tutulması için altyapı yönetim konusunda aşağıdaki sekiz zorlayıcı unsura odaklanılması gerekir: 1. Olayların ve sorunların saptanması ve işleme alınması. Donanım, yazılım ve kişileri içeren sistemler için, olaylar ve sorunlar kaçınılmazdır. Sorunların saptanması ve etkin bir biçimde işleme alınması çok da basit değildir. Bunun için disiplin, hayal gücü ve deneyim gerekir. 2. Değişikliklerin kullanılabilirliği en az biçimde etkileyerek ele alınması. Günümüzün son derece karmaşık olan sistemlerinde sık sık değişiklik gerekmektedir. Kapalı kalma süresini en az düzeyde tutmaya çalışırken değişikliği ele almak çeşitli beceriler gerektirir. 3. Güvenlik sorunlarının önlenmesi. Güvenlik sorunları devam etmekte ve sürekli değişmektedir. Yönetim çözümünüz, sistemlerinize ve bilgilerinize yönelik web tabanlı saldırılar ve saldırganlar biçimindeki tehditlere yanıt verecek planları içermelidir. Platform 4. Yeni ortaya çıkan veya zorlu teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılması. Yeni teknolojiler, maliyetleri azaltarak ve esneklik sağlayarak kuruluşlar için büyük vaatler sunar. Buna rağmen, bu teknolojilerin sunduğu avantajlar, kullanıcıların bunları kavrama ve bunların karmaşıklığını etkin bir şekilde yönetme konusunda karşılaştıkları öğrenme eğrisi nedeniyle anlaşılamayabilir. 5. Sunucu yazılımlarının ve sabit yazılımların sürdürülmesi. Acil güvenlik düzeltmelerinin, hatta rutin yazılım değişikliklerinin uygulanması bile çalışanlarınız için çok zorlayıcı olabilir. Uygulama kullanılabilirliğine ve performansa ilişkin olumsuz etkilerden kaçınmak için önceki bir yazılım ya da sabit yazılım seviyesine geri yükleme yetkilendirmeleri de dahil olmak üzere dikkatli yürütme ve planlama gereklidir. 6. Belirli altyapı etkinliklerine ilişkin eğilimler ve durum göstergeleri. Sistemlerin ve uygulamaların durumuyla ilgili bilgi, altyapı yönetiminde ve özellikle sorunlu durumlarda önemlidir. Bu bilgiler kapasite planlaması için de gereklidir. Ancak işletim ve eğilim bilgilerinin elde edilmesi ve analizi karmaşık ve zaman alan bir süreçtir. 7. Doğru iş araçları. BT altyapılarının yönetimi için kullanılabilecek ticari ürünlerden şirket içinde geliştirilen araçlara kadar çok çeşitli araçlar vardır. Ortamınıza uygun doğru araçlara sahip olmak için kişi özelliklerinin, araç türlerinin, araç sayısının, bütünleştirme düzeyinin ve güvenli kullanımın dengelenmesi gerekir. Bu dengenin eksikliği hedeflerinin etkisiz bir şekilde desteklenmesine ya da çok yüksek yazılım ya da çalışan operasyonu maliyetlerine yansır. 8. Doğru bir sürekli yönetim seviyesiyle araçların ve altyapının hızlı bir biçimde devreye alınması. Günümüz iş dünyasında görülen hızlı değişim, özellikle BT altyapınızın iş açısından kritik öneme sahip bileşenleri için olmak üzere, sürekli destek için sistemlerin ve araçların hızlı bir biçimde devreye alınmasını gerektirir. Bunlar rutin etkinlikler olabilir, ancak hizmet seviyesi anlaşmalarının karşılanması ve yeni iş girişimlerinin desteklenmesi için önemlidir.

4 4 Gaining efficiency and business value through better management of your IT infrastructure Etkin altyapı yönetiminin planlanması Mevcut altyapı yönetimi yeteneklerinizi değerlendirirken ve dış kaynak kullanımı ve yönetilen hizmet sağlayıcılarını düşünürken yukarıda değinilen temel zorlukları karşılayan çözümlere odaklanın. Odaklanılan değer, değerlendirmenizde karmaşıklığın ve maliyetin en önemli rolü oynadığı hedeflerinizi şekillendirmelidir. Bu odaktan yola çıkarak Şekil 2 de gösterildiği gibi belirli taktikler bağlamında hedeflerinize ulaşmak için en iyi yaklaşımı belirleyebilirsiniz. Hedefler Başarmaya çalıştığımız şey nedir? Maliyet ve karmaşıklık İş için uygunluk Taktikler Bunu başarmak için ne yapabiliriz? Şekil 2: Etkin bir BT yönetim çözümü için strateji çerçevesi. Bu çerçeveye göre daha önce değinilen sekiz zorlayıcı konuyu ele alacak çözümlerle ilgili önerileri göz önünde bulundurun Olayların ve sorunların saptanması ve işleme alınması Bu zorluğun ele alınmasında hedef, mümkün olan en kusursuz operasyonla sonuçlanacak güçlü bir olay ve sorun işleme yöntemi sağlamak olmalıdır. Bu çözüm mümkünse, hataları engellemek için önleyici eylemleri kullanmalıdır. Bu hedefe ulaşmaya yardımcı olacak, başarısı kanıtlanmış taktikler, olayları ve sorunları saptamak için proaktif ve pasif izlemeyi de kapsamalıdır. Olayları otomatik olarak işleme alma, sorun kayıtları açma ve öncelik atama teknolojisinin kullanılması aynı zamanda iş gücü maliyetlerinin azaltılması için önemlidir. Gerçekleşmeden önce sorunları öngörmek ve düzeltmek için yenilikçi araçların ve yöntemlerin kullanılması iş gücü tasarrufu sağlayan bir diğer yaklaşımdır (aşağıdaki Parity şemasında kenar çubuğuna bakınız). Bu, bir sistem yöneticisinin olayları ve sorunları çözmesini kolaylaştıracak otomatikleştirilmiş yazılım desteği sağlanması için de yararlıdır. Yanıtlama süresinin iyileştirilmesi için olayın ya da sorunun önem düzeyine bağlı olarak destek çalışanlarının atanması, hizmet seviyesi sözleşmesinin kullanılmasıyla bağlantılı olarak işi önceliklendirmek için kanıtlanmış bir yöntemdir. Önem Düzeyi 1 grubunda yer alan sorunlara ilişkin örnek bir hizmet seviyesi sözleşmesinin hedefi, sorunlarının yüzde 90'ını dört saatten kısa bir sürede çözmek olacaktır. Etkin bir sorun çözümünün sağlanması için sorunları titiz bir şekilde ele alma ve yönetme adımları da önemlidir. Uzman bir hizmet yöneticisi ve farklı disiplinlerden kişilerin oluşturduğu bir ekibin sürece dahil edilmesi de aynı şekilde önem taşır. Sorunların ve olayların etkin bir şekilde saptanması ve işleme alınmasına ilişkin iş değeri, BT kaynaklarının daha üst düzeyde kullanılabilirliğine yansır, bu da şirket için daha iyi işleyen uygulamalar ve altyapıyla sonuçlanabilir.

5 IBM Global Technology Services5 Eylem çağrısı: Sorunları öngörmek ve düzeltmek için yenilikçi araçlar kullanın. Sistem kesintisinin neredeyse yüzde 80 i, sorunun kökenini ya da nedenini belirlemek için yapılan çalışmalardan kaynaklanır. Sorunun kaynağı belirlendiğinde kurtarma işlemlerinin yürütülmesi daha az zaman alır. Bu da sürekli geliştirme için bir fırsat teşkil eder ve buna yanıt olarak Parity yi oluşturulmuştur. Dağıtılmış sunucu ortamları desteği bağlamında Parity, destek ekiplerinin sorunu keşfetme sürecini ortadan kaldırmalarını ve doğrudan kurtarmaya yönelmelerini sağlayabilecek kod, mantık, bilinen ortam ilişkileri ve yönetim paradigması değişikliği gibi öğelerin birleşimidir. IBM Global Services, IBM Araştırma Laboratuvarlarıyla işbirliği içinde Parity aracını oluşturmuştur. Parity, desteğin istikrar ve verimliliğini geliştirmeye yardımcı olmak için patentli teknolojilerin kullanıldığı yönetilen hizmetler sağlayan IBM çalışanları için tasarlanmış ve özel olarak bu çalışanlar tarafından kullanılan bir araçtır ve destek çalışanlarını ortamlarının günlük yönetimi için daha donanımlı hale getirecek birtakım araçlar sağlar. Bu araçlar sık karşılaşılan sorunları otomatik olarak işleme alabilir. Örneğin, ayıklama, döndürme ve toplama dahil olmak üzere sistem ve uygulama günlükleri için otomatik günlük dosyası yönetimini gerçekleştirmek üzere kullanılabilir. Parity aynı zamanda sistem yönetimi çalışanlarının, tüm ortamın dinamik olarak oluşturulan gerçek zamanlı grafik bir gösterimini kullanarak daha üretken olmaları için gerekli veri toplamak üzere de kullanılabilir. Bu, Parity nin olayı otomatik olarak işleme alamadığı durumlarda yararlıdır. Değişikliklerin, kullanılabilirliği en az biçimde etkileyerek ele alınması Bu zorluğun karşılanmasında hedef, değişikliği yüksek düzeyde tahmin edilebilir sonuçlara yol açan bir biçimde yönetmek olmalıdır. Bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olabilecek başarısı kanıtlanmış bir taktik de, ekibin en az haftalık olarak değişiklik yönetimi planlamasına katılmasını sağlamaktır. Etkinlikleri planlayarak ve gereken zamanı hesaplayarak değişiklik için hazırlanın. Uygulanmadan önce değişiklikleri test edin ve hatalı bir değişiklik durumunda sistemi önceki durumuna geri yüklemek için iyileştirme etkinliklerini hazırlayın. Deneyimlerinden yararlanabileceğiniz için becerikli bir değişiklik yöneticisinin kullanılması, değişiklik başarısının kalitesinin artırılmasında kanıtlanmış bir yöntemdir. Önceki örnekte de gösterildiği gibi kullanılabilirliği en az biçimde etkileyerek değişikliklerin ele alınmasına ilişkin iş değeri, BT kaynaklarının daha üst düzeyde kullanılabilirliğine yansır, bu da daha iyi işleyen sistemler ve uygulamalar demektir. Güvenlik sorunlarının önlenmesi Bu zorluğun aşılmasında hedef, gereken iş çevikliği korunurken diğer taraftan güvenlik riskini etkin bir şekilde yöneten desteği ve hizmetleri sağlamak olmalıdır. Bu hedefe ulaşılmasında yardımcı olacağı kanıtlanmış bir taktik de sektör standardına dayalı bilgi güvenliği denetimlerinin kullanılması ve bunların bir belgede açıklanmasıdır. Sürecin ilk aşamalarında parola uzunluğu ve güncelleme sıklığı gibi temel güvenlik değişkenleri uygulayın ve güvenlik durumunuzu yenilemek ve güncellemeye yardımcı olmak için sunucular ve diğer aygıtlar için gereken güvenlik iyileştirmelerini gerçekleştirin. Süregelen destek dönemi boyunca güvenlik açıklarını arayın. Kapalı uçlu bir süreç için, sunucular ve diğer aygıtlarla ilgili temel güvenlik öznitelikleri ve etkinliklere ilişkin aylık raporlamalarla bu analizlerin sıklığını belirtin. Güvenlik sorunlarını önleyerek elde edebileğiniz iş değeri, güvenlik ihlalleriyle ilişkili finansal riskin azaltılmasıdır.

6 6 Gaining efficiency and business value through better management of your IT infrastructure Eylem çağrısı: Günlük güvenlik operasyonlarını uçtan uca risk yönetimi çözümleriyle tamamlayın. Günlük güvenlik etkinliklerini tamamlayıcı uçtan uca risk yönetimi çözümleri, güvenlik maliyetlerini ve karmaşıklığını azaltırken en son tehditlere karşı korumaya yardımcı olur. Buna örnek olarak, güvenlik açıkları, kötüye kullanımlar ve etkin saldırılar, virüsler, casus yazılımlar, istenmeyen e-postalar, şifre çalma faaliyetleri ve kötü niyetli web içeriği de dahil olmak üzere en son tehdit eğilimlerini araştıran ve izleyen IBM X- Force araştırma ve geliştirme ekipleri gösterilebilir. X-Force ekibi aynı zamanda her yıl aralarında Eğilim ve Risk Raporu ve Eğilim Öngörüsü Raporu nun da bulunduğu kamuya açık bazı raporlar da yayınlar. Eğilim ve Risk Raporu, müşterilerin, araştırmacıların ve genel olarak herkesin tehdit altyapısının değişen doğasını ve bunu en aza indirgemek için neler yapılabileceğini anlamasına yardımcı olmayı hedefler. IBM, müşterilerin kritik varlıklarını güvenlik tehditlerinden korumalarına yardımcı olmak için birtakım teknolojiler ve çözümler geliştirmiştir. Genel risk durumunuzun değerlendirilmesine yardımcı olmak için güvenlik aygıtlarının, ilkelerin ve olayların merkezi yönetimini sağlamak üzere tasarlanmış IBM Proventia Management SiteProtector System bu çözümlerden biridir. Tek bir aracıda çok katmanlı güvenlik işlevselliği sağlayarak bilinen ve bilinmeyen saldırılara karşı masaüstlerinizi ve dizüstü bilgisayarlarınızı korumaya yardımcı olan IBM Proventia Desktop Endpoint Security çözümü de bir başka örnektir. Yeni ortaya çıkan veya zorlu teknolojilerin etkin bir biçimde kullanılması Bu zorluğun aşılmasında hedef, sanallaştırma ve yüksek düzeyde kullanılabilirlik yapılandırmaları gibi yeni ortaya çıkan ve zorlayıcı teknolojilerden yararlanmak ve bu teknolojilerin kullanılmasından elde edilen avantajlara odaklanmak olmalıdır. Sanallaştırma, var olan BT kaynaklarınızın hızlı değişimini ve yüksek oranda kullanımını sağlamak için esneklik sunabilir. Yüksek düzeyde kullanılabilirlik (HA) teknolojisi, sürekli uygulama kullanılabilirliği için iş esnekliğini ve gereksinimlerinizi desteklemeye yardımcı olur. Üretim sunucularında, bir görüntüye işlemci ya da bellek kaynakları eklemek gibi dinamik değişiklikler yapmak için değişim aralıklarını kullanarak, sanal makineleri ve mantıksal bölümleri destekleyen becerilere odaklanmak bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olacak başarısı kanıtlanmış taktiklerden biridir. Çalışanlarınızın, HP Multi-Computer/ServiceGuard (MC/ServiceGuard), IBM HACMP TM, Linux HA veya Red Hat Cluster Suite, Microsoft Cluster Services, Sun Cluster veya Veritas Cluster Services ve VMware HA gibi çeşitli HA yazılımlarındaki becerilerini geliştirin. Bu teknolojilerin kullanılmasıyla elde edilecek iş değeri, eski teknoloji yaklaşımlarıyla karşılaştırıldığında daha düşük maliyetler, daha üst düzeyde uygulama kullanılabilirliği ve gelişmiş iş esnekliği gibi avantajları kapsar. Sunucu yazılımlarının ve sabit yazılımların sürdürülmesi Bu zorluğun aşılmasında hedef, etkin yazılım ürünleri ve araçlarıyla desteklenen proaktif ve reaktif etkinliklerin dengeli bir şekilde bir araya getirilmesi olmalıdır. Sunucuların proaktif bir şekilde izlenmesi ve izleme yazılımlarının kullanılması bu hedefe ulaşılmasında yardımcı olacak taktiklerden biridir. Başlangıç görevleri, işletim sistemi süreçlerini yenilemeyi, başlatma sıraları oluşturmayı ve uygun olduğu şekilde öncelikleri değiştirmeyi kapsayabilir. Diğer sunucu desteği etkinlikleri günlük dosyalarının yamalanmasını, yapılandırılmasını ve bakımını, işletim yordamlarının gerçekleştirilmesi için uzak araçların kullanılmasını, tanımlama ve erişim için sunucu güvenliği etkinliklerinin sağlanmasını ve sanallaştırma yazılımının desteklenmesini kapsar. Sunucu izleme ve yönetimiyle elde edebileceğiniz iş değeri, sunucuları proaktif bir biçimde izleyen daha güvenli bir sunucu operasyonu ve sonuç olarak olayların ve sorunların erken dönemde saptanmasıyla daha üst düzeyde kullanılabilirlik avantajıdır. Bunun yanı sıra kapsamlı yönetim, yazılım uyumluluğuyla ilgili sorunların azalmasını sağlar. Son olarak yazılım yamaları ve düzeylerinin güncel tutulması, yazılım sağlayıcısı için gerektiği zaman desteğe erişimin sağlanmasına yardımcı olur.

7 IBM Global Technology Services7 Eylem çağrısı: Sistem yamalama ve bakım yaklaşımlarında inovasyonlar gerçekleştirin. Yama, önemli bir sürekli sistem bakımı etkinliğidir. Sistem yamasını belirli bir yama ya da yama kümesinin yayın tarihine çok yakın bir zamanda uygulamayarak riskleri azaltmaya çalışırken, önerilen ve zamanlanmış bakıma yetişmek çok hassas bir aşamadır. Kimi zaman acil sorunları düzeltmek ya da çözmek için belirli yamaların uygulanması gerekir. Çoğu yama yaklaşımları, sistemin çalışır durumda olmasını gerektirir; ancak pek çok ortamda düzenli güncellemeler gerektiren, etkin olmayan sanal makine görüntüleri bulunur. Geçtiğimiz günlerde IBM ve North Carolina State University deki araştırmacılar, görüntülerin çevrimdışı yamalanmasını gerçekleştiren Nüwa adında bir araçla ilgili bir belge yayınlamışlardır. 1 Bu araç, gerekli yamaları inceler ve bunların toplu iş olarak yürütülebilmesi için yama yönergelerini dönüştürür ve bu da genellikle daha ölçeklenebilir ve verimli yöntem sağlar. Belirli altyapı ve etkinliklere ilişkin eğilimler ve durum göstergeleri Bu zorluğun aşılmasında hedef, etkinlikleri ve hizmet performansını anlamanın iyi bir yolunu sağlayan aylık raporlar sunabilen dinamik raporlama yeteneği olmalıdır. Bilgi bütünleştirilmesine ilişkin yüksek maliyetleri karşılayabiliyorsanız operasyonel ya da işe ilişkin bir gösterge panosu da yararlı olur. Kolay erişim için raporların bir portalda sunulması, bu hedefe ulaşmaya yardımcı olacak, başarısı kanıtlanmış taktiklerden biridir. Aynı zamanda sunucu kaynağı yönetimine odaklanan ve eğilimleri analiz etmenize yardımcı olmak için performans ve kapasite raporları üreten araçları kullanın. Güvenlik yönetimine odaklanan raporların oluşturulması ve gönderilmesi de önemlidir. Sorun kayıtları ve değişiklik bildirimleri girmek için kullanılabilen portallar, sürekli etkinlikleri destekleyen hizmetlerle, gereken diğer araçlarla ve portletlerle de bağlantılar sağlar. Kullanışlı raporlama yoluyla elde edeceğiniz iş değeri, sunulmakta olan hizmetin etkinliğine ilişkin geribildirim sağlamak ve günlük operasyonlar sırasında gözden kaçırılmış olabilecek öğeleri raporlamaktır. Süresi dolmuş imzalar ya da antivirüs dosyaları içeren sunucular buna örnek olarak gösterilebilir. Dinamik raporlama aynı zamanda performans ve kapasite yönetimi gibi işlevsel alanlarının desteklenmesinde de yararlı olabilir. Doğru iş araçlarına sahip olma Bu zorluğun aşılmasında hedef, en iyi hizmeti sağlayan ve hizmet seviyesi sözleşmelerinizi destekleyen gelişmiş araçları ve süreçleri kullanmak olmalıdır. Aşağıda listelenen ve tanımlananlar gibi gerçekleştirilmesi gereken etkinlikleri ya da düzenlemeleri destekleyebilecek araçların kullanılması, bu hedefe ulaşılmasında yardımcı olacağı kanıtlanmış taktiklerden biridir. Kullanılabilirlik yönetimi Temel kullanılabilirlik yönetiminin odak noktası, bir aygıtın ya da kaynağın operasyonel durumunun belirlenmesidir. Bu yeteneğin desteklenmesi için tasarlanmış bir araç olarak, yanlış alarmları en aza indirmek için akıllı mantık ve temel kullanılabilirlik izlemesi olanaklarını sağlayabilen IBM Tivoli NetView örnek gösterilebilir. Mantık, bir aygıtın gerçekten kullanılamaz olup olmadığını belirlemek için birden çok sayıda denetim gerçekleştirir. Donanımı izleme Donanım izleme etkinliğinin hedefi, donanımları etkileyen sistem olaylarına özellikle dikkat etmektir. Bunlar elektrik arızası, kurcalama, sıcaklık değişimi ve voltajdaki düzensizlikler gibi olaylar olabilir. Sunucu kaynaklarının donanımlarının ve yazılımlarının izlenmesi için IBM Systems Director etkin bir araç olabilir. Yazılım izleme Olağanüstü herhangi bir durumun olup olmadığını belirlemek için temel sistem öğelerinin düzenli aralıklarla sorgulanmasıyla sunucu kaynaklarının yazılımlarının izlenmesi amaçlanır. Ara ara da olsa bu

8 8 Gaining efficiency and business value through better management of your IT infrastructure tür olağanüstü ya da düzensiz durumların ortaya çıkması genellikle BT hizmet kalitesinin eksikliğini ifade eder. Đşlemci iş yükü, durumu, kullanımı ve sistemin boş yere çalışması izlenen öğeler arasındadır. IBM Tivoli Monitoring yazılımı bu tür izleme etkinliklerini mümkün kılar. Bildirimleri işleme alma Bildirimlerin işlenmesi, sistem yöneticisi çalışanını meydana gelen bir olay ya da aşılan bir eşikle ilgili bilgilendirmeyi amaçlar. Bu bildirim e-posta, kısa mesaj ya da sayfa metni gibi çeşitli biçimlerde düzenlenebilir. Network System Architects, Inc. (NSAi) şirketinin TelAlert çözümü, ekipleri ya da kişileri sorunlarla ilgili bilgilendirmek için bu yöntemle kullanılabilen bir araç örneği olarak gösterilebilir. Performans ve kapasite yönetimi Performans ve kapasite yönetimi, özellikle zaman içinde aygıtların ve kapasitelerinin performans özelliklerine odaklanan verilerin toplanmasını ve raporlanmasını kapsar. Örneğin, IBM Global Services web uygulaması ve hizmet ürünü olan Server Resource Management (SRM), sunucu performansı ve kapasitesi eğilim analizinde yardımcı olmak için değerli bir araçtır. Şekil 3 te sanallaştırılmış bölümler için SRM den alınan örnek bir performans raporunu görebilirsiniz. Güvenlik yönetimi Güvenlik yönetiminin odak noktası, hem şirket içi hem de şirket dışını kapsar. Güvenlik için üç önemli alan, yerel bir sistem içindeki, dağıtılmış süreçler arasındaki, veriler içindeki ve ağlar ile iletişimler üzerindeki alanlardır. Güvenlik yönetimi araçlarına yönetilen hizmetler sağlayan IBM çalışanları için tasarlanmış ve özellikle IBM çalışanları tarafından kullanılan bir güvenlik uyumluluğu aracı olan Fusion ve kuruluşların günümüzün dinamik güvenlik açıklığı ortamına yanıt vermek için gerekli araçları, metodolojileri ve en iyi uygulamaları kullanmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, kapsamlı, bulut tabanlı bir program olan barındırılan güvenlik açığı yönetimi örnek gösterilebilir. Fusion, merkezi sunucu yönetimiyle verimliliğin artırılmasına yardımcı olur. Fusion ın işlevlerinden bazıları, işletim sistemi güvenlik yaması yönetimi, antivirüs durum denetimi, güvenlik günlüğü yönetimi, uyumluluk denetimi ve iş akışı iyileştirme, sistemli saldırıları ve sunucu bilgilerini algılama etkinlikleridir. IBM'in hizmet sağlama uyumluluk yönetimi destek ekibi, işletim sistemleri için APAR'lar ve sözleşme kapsamındaki güvenlik ilkesine dayalı olarak verimli sunucu güvenliği denetim uyumluluğunun yönetilmesine yardımcı olacak Fusion çözümünü ve diğer araçları kullanır. Şekil 3: Sanallaştırılmış bölümler için performans raporu.

9 IBM Global Technology Services9 Yapılandırma yönetimi Yapılandırma yönetimi, diğer süreçler tarafından kullanılmak üzere yapılandırma bilgilerinin tanımlanması, yakalanması, düzenlenmesi ve bakımına odaklanır. Sistemlerin, ağların ve uygulamaların dinamik yapısının desteklenmesi yapılandırma yönetimiyle ilgili temel bir zorluktur. Yapılandırma araçları, parçaların temel bir envanterinin tutulmasından dinamik keşif yeteneklerini kullanan eksiksiz bir veri modelinin kullanımına kadar, kapsam açısından büyük farklılıklar gösterir. Desteklenen özellikler ve aygıtlarla ilgili yapılandırma bilgilerinin korunmasına yardımcı olmak için yapılandırma yönetimi veritabanını kullanan Global Asset and Configuration Data Warehouse aracı bunlara örnek olarak gösterilebilir. Sistem yönetimi Sistem yönetiminde aygıtları, özellikle de sunucuları destekleyen görevlerin gerçekleştirilmesine odaklanılır. Sistem yönetimi çalışanları, gerektiğinde yazılım ürünlerini ve araçlarını kurar ve bakımını gerçekleştirir, yazılım yamalarını uygular, sorun belirleme işlemini gerçekleştirir, değişiklik yönetimi etkinliklerine katılır ve uygulama programcılarını destekler; kısacası sunucuların çalışmasını sürdürmesiyle ilgili çoğu etkinliği gerçekleştirir. Đstemci ortamlarındaki operasyonel verilerin birleştirilmesi için kullanılabilecek sunucu sistemi yöneticileri için web tabanlı bir bilgi bütünleştirme platformu olan IBM Service Delivery Portal, sistem yönetimi araçlarına örnek olarak gösterilebilir. IBM Service Delivery Portal, görevlerin merkezi ve tutarlı bir biçimde yürütülmesini sağlayarak kullanıcı arabirimini standartlaştırabilen ve basitleştirebilen tek bir gösterge panosudur. Bilgi erişimi Bilgi erişiminin amacı, raporlara, operasyonel gösterge panosuna, araçlara ve ilgili alt sistemlere kolay erişim sağlamaktır. Bilgi erişimi, altyapı yönetimi hizmetinin görünürlüğünü sağlayabildiğinden önemlidir. Bilgilere erişim genellikle bir portal aracılığıyla sağlanır. Şekil 4 te gösterilen IBM Services Connection, kuruluşların raporlara ve araçlara erişmek için kullanabilecekleri temel bir arabirimdir. Ayrıca IBM Remote Managed Infrastructure Services için bilgi erişimi sağlar. Şekil 4: IBM Remote Managed Infrastructure Services için IBM in Services Connection web portalı.

10 10 Gaining efficiency and business value through better management of your IT infrastructure Otomasyon Otomasyon işlevsel perspektifi, hem bağımsız bir işlev hem de operasyonlar ve sorun yönetimi gibi diğer işlevsel perspektiflerle iç içe olduğundan açıklaması zor bir alanıdır. Örneğin, sorunları proaktif ya da otomatik olarak çözmek için Parity kullanılabilir. Parity, bir yazılım istemcisi iletişimi ya da işlemi düzgün çalışmadığında denetim gerçekleştirir. Đşlem başka bir istemcide bağımlı bir bileşen nedeniyle çalışmıyorsa Parity, bağımlı istemcinin işlevselliğini geri yüklemeye yardımcı olmak için bilinen kurtarma yöntemlerini kullanır. Yönetilen hizmetler sağlayan IBM çalışanları için tasarlanmış ve özellikle bu IBM çalışanları tarafından kullanılan bir diğer otomasyon aracı olan EnVision, erişim ve işleme için otomatik olarak sorun kayıtları açabilir. Kurumsal hizmet yönetim altyapısı araçlarının bütünleştirilmesinden sorumlu bir IBM ekibi tarafından geliştirilen EnVision aracı, çok sayıda sorun yönetimi sistemine erişmek ve bu sistemleri yönetmek için tasarlanmış, tek noktadan oturum açmayı destekleyen bir ön uç web portalıdır. Birbirinden ayrı sistemlerden neredeyse gerçek zamanlı olarak alınan bilgiler düzenlenebilir ve daha kolay erişim ve yönetim için merkezi bir web portalında birleştirilebilir. EnVision bütünleştirme aracı, birden çok sorun yönetimi sistemindeki sorun bildirim formlarının, ayrıntıların, önceliklerin ve durumların tek erişimli bir web portalında düzenlenmesine yardımcı olur. Eylem çağrısı: Uygun yerlerde otonom çözümleri kullanın. Veritabanlarının ölçeği ve karmaşıklığı artarken, becerikli veritabanı yöneticileri de buna paralel olarak azalmakta ve daha maliyetli hale gelmektedir. Bu durum, halihazırda kişiler tarafından gerçekleştirilen pek çok işlevin otomatikleştirilmesi için yenilikçi çalışmalar yürütülmesini teşvik etmektedir. Bu çalışmaların bir sonucu da veritabanlarının kendi kendini yapılandıran, iyileştiren, optimize eden ve koruyan özelliklere sahip olarak tamamen kendi kendini yönetebilmesini hedefleyen otonom veritabanları dır. Bu, otomasyon, akıllı danışma ve öğrenme tekniklerinin kullanımıyla kişilerin müdahele sayısını ve karmaşıklığını azaltarak, kişilerin bilgisayar sistemlerine olan müdahelesinin etkinliğini artırmak için tasarlanmış bir teknoloji sağlayacak IBM'in "otonom bilgi işlem" girişiminin bir parçasıdır. Bu çalışmalar, toplam sahip olma maliyetinin azalması ve iş üretkenliğinin artmasıyla sonuçlanabilir. Son zamanlarda IBM kendi kendini iyileştiren sistemler üzerindeki araştırmasını, belirtileri, bilinen belirtilerden oluşan bir veritabanıyla eşleyerek sorunun bilinip bilinmediğini belirledikten sonra bilinmeyen sorunların temel nedenini saptama, ayrıştırma ve belirleme gibi sorun saptama sürecinin zorluklarını da kapsayacak şekilde genişletmiştir. DB2 nun en yeni otonom özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz: ibm.com/software/data/db2/ linux-unix-windows/features.html

11 IBM Global Technology Services11 Uzaktan erişim LogMeIn, Inc. den RemotelyAnywhere aracı ve güvenli erişim için açık kaynaklı bir araç olan OpenSSH gibi uzaktan erişim araçları, sunucular gibi altyapı öğelerine güvenli ve üretken bir şekilde erişilmesine yardımcı olabilir. OpenSSH; OpenBSD, FreeBSD, BSDi BSD/OS, NetBSD, Computone, Stallion, Cygwin, e-smith sunucusu ve ağ geçidi, Mac OS X Version 10.1, HP Procurve Switch 4108GL 2524/2512, IBM AIX ve SunSSH in Sun Solaris 9 gibi sistemlerle bütünleştirilmiştir. Sorun ve değişiklik yönetimi Kullanıcılar, zamanında düzeltme ve çözüm beklediğinden sorunların yönetilmesi önemlidir. Değişiklik, sistem ortamınızın istikrarı için risk taşıyabileceğinden değişiklik yönetimi, sorun yönetimiyle yakından ilgilidir. Değişiklik yönetiminde göz önünde bulundurulacak önemli bir nokta da hatalı değişiklik risklerini azaltmak için yazılı yedekleme yordamları ve süreci gerekliliğidir. Özellikle yönetilen hizmetler sağlayan IBM çalışanları için tasarlanmış başka bir şirket içi web tabanlı araç olan ManageNow, sorun ve değişiklik bilgilerini kaydetmek ve yönetmek için kurumsal sistemler yönetim altyapısını kullanarak sorun ve değişiklik yönetimini destekleyebilir. Doğru araçlara sahip olmanın getirdiği iş değeri, yönetilebilir ve sürdürülebilir maliyetlerde hizmet etkinliğine göre ölçülür. Tablo 1 de etkinlik ya da çalışma alanına göre düzenlenmiş, bu bölümde listelenen tüm araçlar verilmiştir. Tablo 1. Kullanım alanlarına göre araçlar. Etkinlik ya da çalışma alanı Temel kullanılabilirlik yönetimi Donanım izleme Kaynakların yazılım izlemesi Bildirimleri işleme Performans ve kapasite yönetimi Güvenlik yönetimi Yapılandırma yönetimi Sistem yönetimi Bilgi erişimi Otomasyon Uzaktan erişim Sorun ve değişiklik yönetimi Araç örneği Yanlış alarmları ortadan kaldırmak için yazılım mantığı içeren NetView IBM Systems Director IBM Tivoli Monitoring Windows OS Agent TelAlert Server Resource Management (SRM) Fusion Global Asset and Configuration Data Warehouse Service Delivery Portal and Knowledge Base IBM Services Connection Parity ve EnVision RemotelyAnywhere ve OpenSSH ManageNow

12 12 Gaining efficiency and business value through better management of your IT infrastructure Doğru bir sürekli yönetim seviyesiyle altyapı ve araçların hızlı bir biçimde devreye alınması Bu zorluğun aşılmasında hedef, bir hizmet yöneticisi kullanılarak önceden tasarlanmış ve sağlam bir sürekli destek yoluyla devreye alma işleminin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi olmalıdır. Devreye alma işleminizin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için, bir proje yöneticisiyle önceden oluşturulmuş bileşenlere dayalı olarak örnek bir proje planının kullanılması, bu hedefe ulaşmak için devreye alma işlemine yönelik başarısı kanıtlanmış taktikler arasındadır. Özel bir uzman olarak hizmet sağlama mimarı, proje yöneticisinin teknik açıdan tamamlayıcısı olarak hizmet sunar. Sürekli desteğe ulaşılmasında başarısı kanıtlanmış taktikler, kuruluşunuz için en ideal sürekli yönetim düzeyini sağlamaya yardımcı olacak masa yordamlarından yararlanarak iyi tanımlanmış sürekli destek etkinliklerini kullanmaktır. Uzman bir hizmet sağlama yöneticisi sürekli desteğin sorunsuz devam etmesini sağlamaya yardımcı olurken, güvenlik uzmanları, değişiklik yöneticileri ve görev yöneticileri gibi diğer uzmanlardan da yararlanmayı düşünebilirsiniz. Altyapıyı doğru bir sürekli yönetim seviyesiyle devreye alarak elde edeceğiniz iş değeri, daha hızlı bir devreye alma (tasarrufun zaman değeri) ve daha güvenilir ve öngörülebilir sonuçlardır. Önemi artan hizmet alanlarına odaklanılması Toplu işlemler, yedekleme ve geri yükleme, ara katman yazılımları ve veritabanı destek hizmetleri önemi giderek artan üç alana örnek olarak gösterilebilir. Toplu işlemler ve farklı platformlara yayılan iş yükleri Planlanmış, toplu iş yükleri orta ölçekli sistemlerde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu iş yüklerinin otomatikleştirilmiş bir araç kullanılarak planlı bir biçimde işleme alınması önemlidir. Bu şekilde toplu iş aralıklarının sürelerinde azalma görüldüğünden toplu iş yüklerinizi ve farklı platformlara yayılan iş yüklerinizi planlayabilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Yedekleme ve geri yükleme Toplu işler gibi yedekleme ve geri yükleme de azalan ya da neredeyse yok olan bir zaman aralığına tabi olan, süre açısından kritik bir hizmet örneğidir. Otomatikleştirilmiş yaklaşımlardan yararlanmak için teknolojiyi kullanarak yedekleme aralığından en iyi şekilde yararlanın. Ayrıca mümkün olduğunca etkin durumdayken yedekleme özelliğini kullanın. Bir disk hatasından sonra işletim sisteminin ve ortamın hızlı bir şekilde geri yüklenmesi için yedeklemelerin artımlı kopyalardan bağımsız olması gerekir. Ara katman yazılımları ve veritabanı destek hizmetleri Veritabanlarının ve ara katman yazılımlarının sektördeki hakimiyetiyle birlikte, yönetilen hizmet sağlayıcıları, bu kategorideki ürünler için destek sunmaya başlamışlardır. Ara katman yazılımları ve veritabanı hizmetleri yeni değildir; ancak dünya çapında şirketler tarafından yaygın bir biçimde benimsenmeleri bunları gündeme yerleştirmektedir. Taşınabilir aygıtları destekleyen ara katman yazılımlarının önemi artmaktadır ve bu etki alanındaki destek hizmetleri, şirketlerin etkin çalışan mobilliğinden elde edilecek üretkenlik avantajlarından yararlanmalarına yardımcı olması bakımından önemlidir. Ara katman yazılımları ve veritabanı destek hizmetlerinden elde edebileceğiniz iş değeri, yazılım yönetiminin günlük etkinlikleri ve hizmete eşlik eden deneyimli çalışanların becerileri konusunda sağlanan yardım olacaktır. Bu sayede, var olan destek çalışanları daha iyi bir biçimde devreye alınabilir, sorunların ve değişikliklerin işlenmesi iyileştirilebilir ve yeni sistemler ve uygulamalar daha hızlı bir biçimde devreye alınabilir.

13 IBM Global Technology Services13 Eylem çağrısı: İşbirliği desteğinizi dört duvarın dışına taşıyın. Taşınabilirlik teknolojisindeki gelişmeler, çalışanların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarını ve nerede olurlarsa olsunlar üretken olmalarını sağlayarak, kuruluşların yeteneklerini dört duvarın dışına taşımalarına yardımcı olmaktadır. Çalışanların istedikleri aygıta sahip olmalarına ve kullanmalarına olanak tanıdığından, işbirliği yazılımları ne kadar çok taşınabilir aygıtı desteklenirse o kadar iyidir. IBM Lotus Sametime yazılımındaki taşınabilirlik özellikleri, çalıştığınız hemen her yerde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza yardımcı olabilir. Sametime mobil istemcisi, masaüstü Sametime istemcisinde kullanılabilen pek çok yeteneği Research In Motion (RIM) BlackBerry, Nokia, Samsung, Sony Ericsson ve Microsoft Windows mobil aygıtlarına taşır. Sametime 8.5, tarayıcı tabanlı bir Apple iphone sohbet istemcisini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Dış kaynak kullanımı ve yönetilen hizmetlerin değerlendirilmesi Dış kaynak kullanımı ve yönetilen hizmetler, verimliliğin artırılması ve iş değeri oluşturulmasına yardımcı olacak stratejik yöntemlerdir. Bu hizmetlerle şunlar sunulur: Türdeş olmayan bir bilgi işlem ortamını desteklemek için geniş ve derin beceriler. Bu becerileri kuruluşunuz içinde uygun maliyetli bir şekilde kullanabilmeniz daha zordur. Temel insan kaynaklarınızı, var olan sistemleri sürdürmek yerine daha stratejik etkinlikler için yeniden devreye alma. Altyapınızı yönetmek için hizmet sağlayıcıları kullandığınızda, çalışanlarınız şirketinizin geleceğini yapılandırmaya odaklanabilirler. Süreçler ve araçlarla ilgili deneyim. Bu sağlayıcılar, uygun maliyetli hizmet arayışında olan pek çok müşteriye hizmet sunduğundan bu deneyim özellikle derin ve önemlidir. Daha üst düzeyde hizmet için daha düşük maliyetler. Ölçek ekonomileri, önemli süreç iyileştirmelerini daha uygun maliyetli hale getirebilir. Bu kapsamlı bir nedenler listesi değilse de bir dış kaynak ya da yönetilen hizmetler sağlayıcısı kullanma konusunda size ciddi şekilde düşünmeye ikna edebilecek bir listedir. Eylem çağrısı: Yönetilen bulut hizmetlerini kullanın. IBM, IBM Smart Business Cloud-Enterprise ve IBM Smart Business Cloud-Enterprise+ olmak üzere iki seviyede sunulan IBM Smart Business Cloud adlı yeni nesil bir kurumsal bulut hizmeti sağlama platformu geliştirmektedir. IBM Smart Business Cloud-Enterprise bulutu şu anda dünyanın her yerinde çalıştırılmaktadır ve IBM önemli bazı müşterilerinde IBM Smart Business Cloud-Enterprise+ için pilot uygulamalarını sürdürmektedir. IBM Smart Business Cloud-Enterprise yılının ilerleyen dönemlerinde kullanılabilecektir. IBM in Smart Business yaklaşımı, özel, genel ve hibrit bulutlar için ortak bir IBM mimarisi ve platformu olup IBM donanımlarına, yazılımlarına, hizmetlerine ve en iyi uygulamalarına dayanır. IBM, Smart Business platformuna tamamlayıcı olarak, masaüstü, bilgi işlem, yedekleme, depolama, SAP, güvenlik ve birleşik iletişim gibi bir dizi güçlü hizmet sağlamak için çalışmaktadır. Özet Dinamik bir işletmenin ve esnek bir BT ortamının desteklenmesi, sunucu altyapınızın ve ağ aygıtlarınızın etkin bir biçimde yönetilmesini gerektirir. Etkili destek ve hizmet olanakları sağlamak için gerekli etkinliklere ya da çalışma alanlarına ve araçlara odaklanarak, kendi yönetim yeteneklerinizi geliştirebilir ve olası dış kaynak ve yönetilen hizmet sağlayıcılarının yeteneklerini değerlendirebilirsiniz.

14 14 Gaining efficiency and business value through better management of your IT infrastructure Altyapı yönetimi denetim listesi Altyapı yönetiminizin etkinliğini değerlendirmenize yardımcı olması için aşağıdaki tabloyu bir kontrol listesi gibi kullanabilirsiniz. Şekil 2. Altyapı yönetimi etkinliği kontrol listesi. Olayların ve sorunların saptanması ve işleme alınması Olayları ve sorunları saptamak için izleme? Olayları otomatik olarak işleme almak, sorun kayıtları açmak ve öncelikler atamak için teknolojiyi kullanma? Gerçekleşmeden önce sorunları öngörmek ve düzeltmek için araçları kullanma? Sistem yöneticilerine sistem olaylarını ve sorunlarını çözmeleri için otomatik destek sunma? Olayın veya sorunun önem düzeyine göre destek çalışanı atama? Sunucu yazılımlarının ve sabit yazılımların sürdürülmesi Sunucuları proaktif bir biçimde yönetme ve izleme yazılımları kullanma? Yama oluşturma ve günlük bakımı gibi sunucu platformu destek faaliyetlerini yönetme? Kimlik ve erişim için sunucu güvenliği yönetimini gerçekleştirme? Sanallaştırma için özel destek ve odak sağlama? Düzenli testler de dahil yüksek düzeyde kullanılabilir yazılım desteği sağlama? Hizmet seviyesi sözleşmelerinden (SLA lar) yararlanma? Etkin sorun çözümü için güçlü sorun işleme ve yönetim adımlarını izleme? Uzman bir hizmet yöneticisi ve farklı disiplinlerden kişilerin oluşturduğu bir ekipten yararlanma? Değişiklikleri kullanılabilirliği en az biçimde etkileyerek işleme alma Belirli altyapı ve etkinliklere ilişkin eğilimler ve durum göstergeleri Değişiklik yönetimi planlamasına ekibin katılımını sağlama? Gereken zamanı hesaplayarak ve etkinlikleri planlayarak değişiklik için hazırlanma? Uygulamadan önce değişiklikleri test etme ve hatalı bir değişiklik durumunda kullanmak üzere yedekleme etkinliklerini hazırlama? Önceki değişiklik deneyimlerinden yararlanmak için becerikli ve deneyimli bir değişiklik yöneticisi kullanma? Kolay erişim için raporları bir portalda sunma? Sunucu kaynak yönetimine odaklanan ve eğilimleri analiz etmek ve güvenliği yönetmek için performans ve kapasite raporları üreten araçlar sağlama? Sorun kayıtları ve değişiklik bildirimlerini girmek için bir portal oluşturma Süregelen etkinlikleri destekleyen diğer gerekli araçlar, portletler ve hizmetler için bağlantılar sağlama?

15 IBM Global Technology Services15 Şekil 2. (devamı) Altyapı yönetimi etkinliği kontrol listesi. Güvenlik sorunlarının önlenmesi Sektör standardına dayalı bilgi güvenliği denetimlerini kullanma? Sürecin ilk aşamalarında parola uzunluğu ve güncelleme sıklığı gibi temel güvenlik değişkenlerini uygulama? Sunucular ve diğer aygıtlar için gerektiğinde güvenlik iyileştirme gerçekleştirme? Süregelen destek sürecinde güvenlik açıklarını arama ve bu analizlerin sıklığını belirtme? Sunucular ve diğer aygıtlarla ilişkili temel güvenlik öznitelikleri ve etkinlikleriyle ilgili aylık raporlama? Yeni ortaya çıkan veya zorlu teknolojilerin etkin bir biçimde kullanılması Sanal makineler ve mantıksal bölümlemeleri destekleyecek becerilere odaklanma? Üretim sunucularında dinamik değişiklikler yapmak için değişiklik aralıklarını kullanma? IBM HACMP ve VMware HA gibi yüksek düzeyde kullanılabilirlik özelliğine sahip çeşitli yazılımlarla ilgili beceriler geliştirme? Önemi artan hizmet alanlarına odaklanılması Planlanmış toplu işler ve platformlara yayınlan iş yüklerini kullanma? Yedekleme aralıklarından en iyi şekilde yararlanmak için teknolojiyi kullanma? Ara katman yazılımları ve veritabanları için özel destek? Doğru iş araçları Kullanılabilirlik yönetimini destekleme? Donanımları izleme? Temel bilgisayar kaynaklarının yazılımlarını izleme? Esnek bildirim işleme? Performans ve kapasite yönetimini destekleme? Güvenlik yönetimi desteği? Yapılandırma yönetimi desteği? Sistem yönetimi desteği? Bilgilere kolay erişim? Rutin işlemlerin otomasyonu? Standartlaştırılmış uzaktan erişim? Sorun ve değişiklik yönetimi desteği? Altyapı ve araçların hızlı bir biçimde devreye alınması Önceden oluşturulan bileşenlere dayalı olarak örnek bir proje planını kullanma? Devreye alma işleminizin sorunsuz olmasını sağlamak için bir proje yöneticisinden yararlanma? Bir hizmet sağlama mimarı kullanma? Doğru bir sürekli yönetim seviyesi Masa yordamlarını kullanarak iyi tanımlanmış sürekli destek etkinlikleri? Hizmet sağlama yöneticisi kullanma? Güvenlik uzmanları, değişiklik yöneticileri ve görev yöneticileri kullanma?

16 Daha fazla bilgi için IBM Uzaktan Yönetilen Altyapı Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen IBM temsilciniz ya da IBM Çözüm Ortağınızla iletişim kurunn veya ibm.com/services/server adresini ziyaret edin. Ayırca, IBM Global Financing'in sunduğu finansman çözümleri etkili nakit yönetimi, teknoloji eskimesi sorunlarını önleme, daha iyi toplam sahip olma maliyeti ve yatırım getirisi elde etme gibi avantajlar da sağlayabilir. IBM in Küresel Varlık Kurtarma Hizmetleri de yeni ve daha fazla enerji tasarrufu sağlayan çözümlerle çevresel kaygıların giderilmesine yardımcı olur. IBM Global Financing hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: ibm.com/financing Yazar hakkında Dr. Joseph Gulla, IBM de yönetilen hizmetler için portföy yönetimi ve iş geliştirme üzerinde çalışan üst düzey bir BT uzmanıdır. Şu anda odaklandığı alan Asya, Avrupa ve Amerika'daki ülkelerde esnek yönetilen hizmetlerdir. Dr. Gulla, aynı zamanda dağıtılmış bilgi işlem, kurumsal mimari ve sistem geliştirme süreçleri hakkında dersler verdiği Nova Southeastern University bünyesinde çalışan bir öğretim görevlisidir. SHARE (Boston, Denver ve Orlando), IDC Outsourcing and Managed Services konferansı (Dublin), Technical Leadership Exchange (Orlando ve Los Angeles), High Availability Best Practices Topical Conference (Ontario, Kanada), Internet Society Conference (Đsveç), Professional Leadership Technical Exchange (Paris ve Vienna), Planet Tivoli (Lisbon) ve Enterprise Systems Management Share Net (Chicago) gibi çeşitli forumlarda 70 in üzerinde makale yayınlamış ve sunmuştur. Dr. Gulla nın Design and Implementation of a Prototype Toolset for Full Life-Cycle Management of Web-Based Applications konulu uzmanlık tezi raporu, 2003 yılında IBM teknik belgesi olarak yayımlanmıştır. Copyright IBM Corporation 2011 IBM Global Services Route 100 Somers, NY A.B.D. ABD de hazırlanmıştır Ağustos 2011 Her Hakkı Saklıdır IBM, IBM logosu, ibm.com, AIX, DB2, HACMP, Lotus, NetView, Sametime ve Tivoli, International Business Machines Corporation şirketinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bu belgede bu terimler ve IBM ticari markalı diğer terimler ilk geçtikleri yerde ticari marka işareti ( veya TM ) ile işaretlenmişse, bu nlar yayınlandıkları tarihte ABD de tescilli markaları veya IBM in genel hukuka dayalı olarak sahip olduğu ticari markaları temsil etmektedir. Bu gibi ticari markalar diğer ülkelerde de tescilli ya da özel hukuk kapsamındaki ticari markalar olabilir. IBM'in ticari markalarının güncel listesini ibm.com/legal/copytrade.shtml web adresindeki Copyright and trademark information (Telif hakkı ve ticari marka bilgileri) başlığı altında bulabilirsiniz. Linux, Linus Torvalds şirketinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Microsoft, Microsoft Corporation şirketinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. UNIX, The Open Group şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Diğer şirket, ürün ya da hizmet adları diğer şirketlerin ticari markaları ya da hizmet markaları olabilir. 1 Zhou, Wu, Ning, Peng, Zhang, Xiaolan, Ammons, Glenn, Wang, Ruowen ve Bala, Vasanth. Always Up-to-Date Scalable Offline Patching of VM Images in a Compute Cloud. IBM Araştırması. 11 Mart DD28246D10ABDF F60056F0ED/$File/rc24956.pdf Lütfen Geri Dönüştürün SSW03005-USEN-01

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I A R A Ş T I R M A R A P O R U B T D ö n ü ş ü m ü i ç i n H e r Z a m a n A ç ı k D e s t e k D e n e y i m i n d e n Y a r a r l a n m a Sponsor: HP Rob Brothers Mart 2012 B U AR AŞ T I R M A R AP O R

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Küresel Üst Düzey Yönetici Araştırmasından CSCO öngörüleri IBM İş Değerleri Enstitüsü IBM Üst Düzey Yönetici Araştırmasından Üst Düzey Tedarik

Detaylı

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15 2011 SAYI 15 İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER İÇERİK HEDEF: DEĞER YARATMAK İşinizin dayanağı olan yazılımlar yetersiz kalmaya başladığında ne yapabilirsiniz? BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN Kurumsal sınıftaki kaynaklar

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ

İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ Websense TrITon İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ Şimdi yeni bir çözüm zamanı. Bilgi ve içerik her kuruluşun can damarıdır. Üretim, tüketim ve iletişim

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

Horizons. BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif. Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak. Yönetici Özeti

Horizons. BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif. Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak. Yönetici Özeti BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak Joseph Bradley Jeff Loucks James Macaulay Richard Medcalf Lauren Buckalew Yönetici Özeti BYOD'nin (Kendi

Detaylı

EMNİYET YÖNETİMİ EL KİTABI (Safety Management Manual SMM)

EMNİYET YÖNETİMİ EL KİTABI (Safety Management Manual SMM) EMNİYET YÖNETİMİ EL KİTABI (Safety Management Manual SMM) SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Yayın No : HAD/T-16 Yayın Türü : Tercüme Konu : Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından

Detaylı

Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı

Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı Whirlpool un dijital değer yönetim mimarisi, marka değerini korumasını ve genişletmesini sağlıyor. Leonor Ciarlone Uzman Editör, The Gilbane

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI

İÇ KONTROL STANDARTLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İÇ KONTROL STANDARTLARI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı DANIŞMAN Ayşegül MUTLU Devlet Bütçe

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Yayın Versiyon 2011 International Software Testing Qualifications Board Telif Hakkı Bildirimi Kaynağı gösterildiği takdirde dokümanın tümü veya bir kısmı

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI ÖZ Gerek üretim sektörü, gerek hizmet sektörü olsun kuruluşların amacı, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmektir.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı