İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ (İSPA)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ (İSPA)"

Transkript

1 İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ (İSPA) Doç. Dr. Murat ÇAKIR K.T.Ü, Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Trabzon

2 İNEK SÜTÜ Major makronütrient Ca, P gibi mikronütrient En ucuz protein, Ca, vit. D kaynağı Gelişmekte olan ülkelerde malnütrisyonu önlemek için Düşük miktarda alımı, kemik dansitesini azaltarak kırık riski

3 İNEK SÜTÜ Fe eksikliği anemisi Laktoz intoleransı Allerji Otizm?, tip 1 DM?, metabolik sendrom?, kronik dejeneratif hastalık???

4 Besin reaksiyonları Non-immun İmmun aracılıklı (Besin allerjisi) Farmakalojik Metabolik IgE Non-IgE Miks Hücresel Toksik etki

5 İnek Sütü Protein Allerjisi (İSPA) İSPA; inek sütü proteinlerinden bir veya birkaçına karşı gelişen immünolojik reaksiyondur. ~ 20 allerjen protein vardır. Whey α- laktoglobulin* β- laktoglobulin* Ig* BSA* Laktoferrin Kazein αs1- kazein* αs2- kazein* β- kazein* γ1, 2, 3- kazein* Ќ- kazein*

6 İSPA- Süt proteinleri Allerjik proteinler pastorizasyon, UHT yada toz haline getirme gibi yöntemler etkilememektedir. Yüksek ısıda uzun süre pişirme etkilimi?? Diğer canlı sütleriyle çapraz reaksiyon α- laktoglobulin; allerjik etki tartışmalı, %80 pozitif β- laktoglobulin; en çok sorumlu protein, AS Ø BSA; İSPA, et allerjisi ödem, ürtiker, rinit bulguları Kazein proteinleri daha çok hızlı reaksiyonlarda

7 İSPA- Epidemiyoloji Çok geniş klinik bir yelpaze Bebeklerde sadece GÖRH semptomları Büyük çocuklarda - fonksiyonel GIS hastalıkları Tanıda gold standart challenge Aşırı tanı- gereksiz diyet Eksik tanı malnütrisyon ve morbidite

8 İSPA- Epidemiyoloji <3 yaş -- en sık görülen besin allerjisi En sık; doğum-24 ay arası Klinik tanı oranı %1-17 Gerçek prevalans %2-3 6 yaştan sonra <%1

9 İSPA-Patogenez Oral tolerans - Duyarlılaşma Genetik predispozisyon Enfeksiyonlar İntestinal mikroflora Allerjeni ilk alım yaşı Allerjeni alım sıklığı ve şekli İntestinal epitelyal bariyer T reg, IL-10

10 İSPA-Patogenez IgE-mediated reaksiyonlar Th2 yanıtla karakterize IL-4, IL-13 artışı Hızlı reaksiyonlara m.g Ürtiker, anjioödem Oral allerji sendromu Kusma Non-IgE mediated reaksiyonlar Th1 yanıt ile karakterize IFN-γ artışı Daha çok geç reaksiyonlar m.g Kabızlık, proktokolit

11 İSPA-Klinik Belirti ve bulgular patognomonik değildir Sadece anne sütü ile beslenen bebekte GÖR - İSPA!! Gastrointestinal : %50-60 Cilt : %50-60 Solunum Sistemi : %20-30 Genellikle birden fazla sisteme ait bulgu görülür!!! Ani tip reak. Geç tip reak. birkaç dak.-2 st 48 st birkaç gün/bir hafta

12 İSPA-Klinik

13 İSPA-Klinik- IgE bağımlı Ani tip reaksiyonlardır SPT ve spesifik IgE (+), 1 damla-150 ml Anaflaksi Sistemik jeneralize bir alerjik rx. Tüm rx. % i -- inek sütü 1-2 dakika ile 2 saat içinde olabilir Fatal olabilir (% 11) Cilt, GİS, solunum ve CVS, şok Besin-bağımlı egzersizin indüklediği anaflaksi (FDEIA)

14 İSPA-Klinik- IgE bağımlı Gastrointestinal rx. Oral allerji sendromu Kusma İshal Respiratuvar rx. Rhinikonjunktivit Bronkospazm Deri rx. Ürtiker Anjioödem Flushing Morbiliform rash AD akut alevlenmesi

15 İSPA-Klinik- miks, non IgE Atopik dermatit Miks, %30 besin allerjisi 2. sık etken; inek sütü Eozinofilik özofajit & GIS hast. Proktokolit, enterokolit, Kolik, malabsorpsiyon Kronik kabızlık Büyüme gelişme geriliği Fe eksikliği anemisi GERH, disfaji Heiner sendromu

16 İSPA-Klinik bulguları Proktokolit Genelde ilk 3 ay içinde Anne sütü ile beslenenlerde daha sık Noktasal- çizgisel kanama Yoğun kanama nadir Çocuk genelde sağlıklı görünümde Büyüme gelişme normal Deri testi, spesifik IgE negatiftir Anemi, hipoalbüminemi, eozinofili Bx- kolit ve eozinofilik inf. Elminasyona yanıt verir

17 İSPA-Klinik bulguları Enteropati (malabsorpsiyon) Kronik ishal, iştahsızlık, Büyüme gelişme geriliği Fe eksikliği anemisi, gizli kan (+) Spesifik Ig E (±) Endoskopik bx: parsiyel villöz atrofi ve eozinofilik inf. Ayırıcı tanı; ÇH, parazitik enfastasyonlar, laktoz intoleransı

18 İSPA-Klinik bulguları Eozinofilik özofajit Klasik GERH bulguları PPI yanıtsız ve phmetre normal Son yıllarda olgu sayısı artmakta Yemek reddi, disfaji Spesifik Ig E (+), cilt testi (+), eozinofili Endoskopi, bx Ted: Eliminasyon, gerekirse steroid

19 CR, 16 yaş, erkek hasta Ani yutma güçlüğü Çoklu gıda allerjisi

20 İnek sütü proteinine bağlı enterokolit sendromu IgE aracılı olmayan bir reaksiyon Ağır bir tablo İnek sütü alındıktan 1-3 saat sonra *Tekrarlayan kusma, solukluk, hipotoni *İshal *Hipotansiyon *Bazen kanlı ishal Diyete süt ilk kez girdiğinde görülür Birkaç yılda düzelir

21 TANI Klinik şüphe Laboratuvar Diyetden çıkarma (eliminasyon) Yükleme testleri ( challenge )

22 Ayrıntılı Öykü Belirtilerin başlama zamanı Şekli, şiddeti Sıklığı Allerjene maruz kalma yolu Düzelene kadar geçen süre Reaksiyona neden olan süt miktarı Diğer besin alerjileri (% 25) Astım varlığı, egzema varlığı (% 25) Ailede atopi, alerji öyküsü *Benzer klinik tabloya neden olan hastalıkların ayırıcı tanısı

23 Alerji testleri: LABORATUVAR * Total IgE (tanı için kullanmıyoruz!!) * Süte özgül IgE * Cilt Prick test (SPT) Testler inek sütüne hassasiyeti gösterir IgE aracılı reaksiyonları göstermede yardımcıdır Testlerin (-) olması alerjiyi ekarte etmez

24 SPESİFİK IgE ölçümü Serum örneğinde besine karşı oluşmuş IgE ölçümü Hassasiyet : yüksek Özgüllük :%50 Atopik dermatitte yüksek özgüllük GIS tutulumunda daha çok negatif (+) test: >0.35 U/mL U/ml (klas III) tanısal

25 Cilt prick test: Besin ekstresi (1/10-1/20 yoğunlukta) ve histamin (+ kontrol), SF (- kontrol) epidermise enjekte edilir dk sonra oluşan kızarıklık (+) sonuç: 2 yaş : 6 mm 2 yaş : 8 mm Hassasiyet : %85 Özgüllük : %30-60 NPV : %95 Antihistaminikler 48 st önce kesilmeli

26 Cilt Prik Testi (Dikkat edilmesi gereken durumlar): Küçük bebeklerde (<2 yaş) cilt testi negatif iken IgE aracılıklı besin alerjisi olabilir Ödem çapı ile hastanın klinik bulguları arasında ilişki yoktur. Antikor titresi ve reaksiyon çapı arttıkça alerji olma olasılığı ve kalıcılığı artıyor < 2 yaş süt, yumurta ve fıstık için PCT > 8 mm ise %95 olasılıkla alerji vardır.

27 Atopi Yama Testi?? (Non IgE aracılı) *IgE aracılıklı olmayan besin alerjilerinin tanısında kullanılabilir *Kullanılan metod ve alerjenler standart değil! *Geç sonuç alınıyor (72 saatte) *Teknik: Alerjen 48 saat süreyle ciltte tutuluyor. (Finn chamber, Diallertest) Yama çıkarıldıktan 24 saat sonra Değişiklik yok 0 eritem ve endurasyon + Eritem, endurasyon, papül ++ Eritem, vezikül +++ (sonuç değerlendirilmesi standart değil)

28 Atopi Yama Testi *Buğday alerjisinde en güvenilir test (ppv %94) * Çocuklarda inek sütü alerjisinde CPT, spesifik IgE ve AYT karşılaştırılmış AYT sensitivite %75, spesifisite %86 İnek sütü alerjisini dışlamada ek test olarak yardımcı fakat yükleme testi gerektiriyor.

29 İnek sütü kesilmesi (eliminasyon) Tanı ve toleransı değerlendirmede kullanılır İS Eliminasyon sonrası (süre?) Anjioödem, kusma, egzema için 3-5 gün Egzema, rektal kanama için 1-2 hafta Kronik ishal, büyüme geriliği için 2-4 hafta

30 Anne sütü alıyorsa; anne sütüne devam Annenin diyetinden süt, süt ürünleri, yumurta kısıtlanmalıdır, bebeğin kullandığı ilaç varsa kontrol edilmelidir Ca desteği sağlanmalıdır (1000 mg/gün) Hızlı rx: 3-5 gün Yanıt yoksa İSPA olma ihtimali zayıftır Geç rx: 2 hafta Yanıt varsa yükleme testi (challenge)

31 Ağır klinik bulgular varsa 2 hafta formula (AA) (enterokolit, anemi, hipoalbüminemi) Sonra anne sütü + anne diyet önerisi Allerjen riski yüksek gıdaların kesilmesi yada AA formula

32 Anne sütü almıyorsa ehp mama (Peptijunior ) Soya bazlı mama (<6 ay kullanımı yok) Pirinç ve diğer memeli sütleri önerilmez Laktozda kesilmelidir!! Yanıt yoksa, İSPA ihtimali az AA bazlı mama denenmeli (Pregomin, Neocate )

33 Besin challenge testleri: Metod 1- Çift bilmeyen 2- Tek bilmeyen 3- Açık

34 Hikaye, fizik muayene, +/- laboratuvar bulgular Hızlı rx (ürtiker, anjioödem, stridor, anaflaksi) Tipik besin öyküsü Eliminasyon uygula (Kusma, AD 1-2 hafta) (GIS semp. 2-4 hafta) İnek sütü eliminasyonu Spesifik IgE veya CPT Semptomlar düzelmedi Semptomlar düzeldi Spesifik IgE - Spesifik IgE + Yükleme (Challenge) Challenge yapılmaz Negatif Pozitif İSPA değildir Diyet eliminasyonu

35 Tanıda bazofil histamin salınımı ve aktivasyonu, lenfosit stimulasyonu, mise sıvı analizi, fasyal dermografi, besin spesifik IgG4, spesifik IgG subgrupları ve IgA reaktivetisi ölçümü gibi testlerin YERİ YOKTUR

36 İnek sütü alerjisi izlem (anne sütü / hidrolize mama alan) 4-6. ayda tamamlayıcı beslenmeye geçilir Dikkatli, 1 hafta ara ile, giderek artan az miktarda yeni tek besin ile başlanmalıdır (>17 hafta) Aile ve bakıcı eğitimi * Etiket okuma * Yüksek riskten korunma * Erken belirti ve bulguların bilinmesi * Anaflaksiden haberdar olmak * Epinefrin otoenjektör taşımak * Yazılı tedavi planı taşımak Tolerans gelişimi değerlendirme

37 Besin etiket içeriklerinde inek sütü! Yapay tereyağ aroması Tereyağ, süt, süt tozu, yoğurt, peynir Kazeinat (Ca, amonyum, K, Na) Kazein Hidrolizat (kazein, süt proteini, protein, whey) Keçi sütü Laktalbümin Laktoglobulin Laktüloz Whey Çikolata Margarin

38 Tolerans gelişimi değerlendirme Aralıklı olarak bakılmalıdır Non-IgE aracılı hafif klinik bulgular varsa 3 ayda IgE aracılı ya da ciddi klinik ile giden hastalarda 12, 18, 24 ayda sonra yılda bir * Kazara temas öyküsü * RAST * Cilt prick test * Yükleme yapılması. Dikkatli IgE aracılı reaksiyon ve enterokolit hariç evde yapılabilir

39 PROGNOZ İnek sütü protein alerjisi genellikle geçici bir durumdur Tolerans gelişme: 2 yılda % 51 3 yaşa kadar >% 75 6 yaşa kadar >% 90 IgE aracılı olanlarda 8 yaşa kadar devam edebilir (%15-58) İnek sütü alerjisinin uzun süreli devamı: *Ani tip alerji olanlar *Astım ve çoklu besin alerjisi olanlarda Santos et al: Pediatr Allergy Immunol 2010

40 Sonuç olarak İSPA tanısı süt çocukluğunda doğru ve özenle konmalıdır Yanlış tanı; gereksiz diyet ve gerçek nedeni atlamaya neden olur

41 TEŞEKKÜR EDERİM

Çocuklarda İnek Sütü Proteini Alerjisinin Tanısal Yaklaşımı ve Tedavisi: ESPGHAN GI Komitesi Uygulama Kılavuzu

Çocuklarda İnek Sütü Proteini Alerjisinin Tanısal Yaklaşımı ve Tedavisi: ESPGHAN GI Komitesi Uygulama Kılavuzu Çocuklarda İnek Sütü Proteini Alerjisinin Tanısal Yaklaşımı ve Tedavisi: ESPGHAN GI Komitesi Uygulama Kılavuzu *S. Koletzko, B. Niggemann, A. Arato, J.A.Dias, R. Heuschkel, S.Husby, # M.L. Mearin, ** A.

Detaylı

HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla. Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD

HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla. Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD Olgu-1 Anafilaksi 47 yaşındaki sağlık memuru erkek hasta. Daha önce

Detaylı

ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR. Uzm. Dr. Vildan Fidancı

ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR. Uzm. Dr. Vildan Fidancı ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR Uzm. Dr. Vildan Fidancı Allerjik hastalıklar, endüstrileşmiş ülkelerdeki populasyonda görülen kronik hastalıkların çoğu nedenlerinden biridir. Özellikle 20-30

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI ESRA YASEMİN SANCAK YÜKSEK LİSANS TEZİ BESLENME VE DİYETETİK

Detaylı

Allerji Ve İmmunoloji

Allerji Ve İmmunoloji Allerji Ve İmmunoloji 1 Sistemik Bir Hastalık Olarak Allerji Allerji; normalde zararsız olan maddelere (allerjenlere) karşı organizmanın anormal/aşırı bağışıklık sistemi cevapları vermesidir. Atopi; normalde

Detaylı

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Dr Mahir İğde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Kronik Öksürük Yakınmalı Bir Hasta: BK, 6y, Kız, Samsun Şik: Öksürük Hikayesi: 3 aylıktan bu yana zaman

Detaylı

BESİN ALLERJİSİ VE BESLENME TEDAVİSİ Dr. Diyetisyen Aygün KUYUMCU

BESİN ALLERJİSİ VE BESLENME TEDAVİSİ Dr. Diyetisyen Aygün KUYUMCU BESİN ALLERJİSİ VE BESLENME TEDAVİSİ Dr. Diyetisyen Aygün KUYUMCU Besin alerjisi, herhangi bir besinin tüketilmesine, kokusunun duyulmasına, besinden üretilen herhangi bir ürüne veya bir besin katkı maddesine

Detaylı

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ UZMANLIK TEZİ DR. SONER KADIKÖYLÜ

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (9) Aralık 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ

Detaylı

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi : Doç. Dr. Feyzullah ÇETİNKAYA İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE

Detaylı

GIDA ALERJİSİ. Vi gjør Norge friskere ARAŞTIRMA VE TEDAVİ. Foto: Shutterstock

GIDA ALERJİSİ. Vi gjør Norge friskere ARAŞTIRMA VE TEDAVİ. Foto: Shutterstock tyrkisk GIDA ALERJİSİ ARAŞTIRMA VE TEDAVİ Foto: Shutterstock Vi gjør Norge friskere İÇİNDEKİLER: Giriş...3 Gıda maddelerine karşı reaksiyonlar...4 Gıda alerjisi...4 Non-alerjik gıda hassasiyeti...5 Teşhis...9

Detaylı

ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI

ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Şirin SALİF Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Çınar İZMİR-2007 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

PROF. DR. A. FÜSUN KALPAKLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD

PROF. DR. A. FÜSUN KALPAKLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD PROF. DR. A. FÜSUN KALPAKLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD ANAFLAKSİ TANIM Anafilaksi; mast hücreleri ve bazofillerden ani ve hızlı

Detaylı

ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ

ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ Doç. Dr. Hayri Levent YILMAZ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Ünitesi Tanım: Anafilaksi: Çeşitli uyaranlara karşı ani olarak gelişen, mast hücrelerinden

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU *S. Husby, S.Koletzko, I.R.Korponay-Szabo, M.L.Mearin, A.Phillips, R.Shamir, #R.Troncone, **K.Giersiepen,

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

ATOPİK DERMATİTDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOKSİN A VE ENTEROTOKSİN B SPESİFİK İMMÜNGLOBULİN E ANTİKORLARININ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ATOPİK DERMATİTDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOKSİN A VE ENTEROTOKSİN B SPESİFİK İMMÜNGLOBULİN E ANTİKORLARININ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Mehtap YAZICIOĞLU ATOPİK DERMATİTDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOKSİN A VE ENTEROTOKSİN B SPESİFİK

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 16 Poster Presentations P-001 [Kabul:Poster] [Acil Pediatri] Sabiha Şahin Çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmelerinde laktat düzeylerinin Prognostik eğeri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı

Detaylı

ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları

ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları ALLERJİK RİNİT Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları Kursun amaçları Bu derste bir Göğüs Hastalıkları uzmanının alerjik rinit hakkında bilmesi gerektiğini düşündüğümüz klinik

Detaylı

BESİN ALERJİLERİ. Hazırlayanlar

BESİN ALERJİLERİ. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Uzm. Dyt. Müjgan Öztürk Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Çocuk Alerji Terimleri

Çocuk Alerji Terimleri Çocuk Alerji Terimleri SUNUŞ Alerjik hastalıklar günümüzde giderek artan sıklıkları ile önemli bir toplum sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle daha iyi anlaşılmaları önem kazanmaktadır.

Detaylı

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI FR-HYE-04-424-01 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI Bağışıklık sistemi hücrelerinin kökeni, kemik iliğinin kök hücre adı verilen ve farklı yönde gelişme yeteneği olan hücrelerdir.

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (8) Kasım 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Detaylı

Allerji Deri Testleri Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 1, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 1, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU 1

Allerji Deri Testleri Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 1, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 1, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU 1 Allerji Deri Testleri Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 1, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 1, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU 1 1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları

Detaylı

Yenidoğan Bebeğin Beslenmesi

Yenidoğan Bebeğin Beslenmesi Mehmet Saldır, Nadir Korkmazer, Adem Parlak Giriş Bebeğin yaşamının özellikle ilk yılında doğru biçimde beslenmesi çok büyük önem taşımaktadır. Çocuğun tüm yaşamı boyunca en hızlı büyüme gelişme gösterdiği

Detaylı

Kızamık Eliminasyon Programı

Kızamık Eliminasyon Programı Kızamık Eliminasyon Programı KIZAMIK SAHA REHBERİ TÜRKİYE 2004 1 Ankara-2004 Bu kitap Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı