Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K1AS_27_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K1AS_27_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2G3K1AS_27_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 57 soru bulunmaktadır. 2.Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 7.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 8.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu testteki soruların her hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltmak amacıyla basılamaz, elektronik ortamda yayınlanamaz.

2 Genel 1. Diyabetik hastaların takibi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Diyabetli hastalarda erken dönemde görme azalması olduğu için gözle ilgili yakınması olan hastaların göz muayenesi olması gereklidir B) Sistemik hipertansiyonu olan hastalarda retinopati daha şiddetli seyredebilir C) Diyabetli hamilelerde hormonal değişim vasküler yapı üzerine olumlu etki ederek makula ödeminde düzelme sağlayabilir. D) Kan şekeri regülasyonunun retinopatinin progresyonunda etkisi yoktur E) Retinopati takibini endokrin uzmanları pupillayı genişletmeden direkt oftalmoskopla yapabilirler 2. Sağ gözünde orta dereceli ağrı ve bulanık görme şikayeti ile gelen hastanın yapılan muayenesinde siliyer enjeksiyon tarzında derin hiperemi saptanıyor. Korneası saydam, pupillası miyotik olan ve sekresyonu olmayan hastada, En olası tanı nedir? A) Konjonktivit B) Keratit C) İridosiklit D) Akut glokom krizi E) Tiroid orbitopati 3. Akne vulgaris tedavisinde keratolitik ve komedonlar üzerine etkili özelliği olan ajan A) Klindamisin B) Eritromisin C) Salisilik asit D) Dapson E) Tetrasiklin 4. Meniere Hastalığı nın tedavisinde yeri olmayan seçenek A)Betahistin B)Tuz kısıtlaması C)Timpanoplasti D)Aminoglikozid grubu antibiyotikler E)Kortikosteroidler 5. Diyabetik retinopati ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Diyabetes mellitusun tanı ve tedavisindeki ilerlemeler diyabetik retinopatinin görülme sıklığını azaltmıştır B) Çocukluk çağı tip 1 diyabetlerinde görülen şiddetli retinopati, ergenlikle birlikte şiddetini kaybetme eğilimindedir. C) Görme seviyesinin iyi olması diyabetik retinopatinin başlangıç aşamada olduğunun göstergesidir D) Diyabetik retinopatide lazer tedavisi ile kör olma riski tamamen önlenir E) Nefropati retinopatinin şiddetini arttırır 6. Aşağıdaki klinik tablolardan hangisinin tedavisinde mutlaka oral antifungal ajan kullanılması gereklidir? A) Tinea korporis B) Tinea kapitis C) Tinea inguinalis D) Tinea pedis E) Pitriyazis versikolor 7. Akut bruselloz tanısı konulan erişkin bir hastada en uygun antibiyotik tedavisi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) 2 hafta doksisiklin + 2 hafta rifampisin B) 6 hafta doksisiklin + 6 hafta rifampisin C) 6 hafta doksisiklin hafta rifampisin D) Yalnızca 8 hafta doksisiklin E) Yalnızca 8 hafta rifampisin 8. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri vertigo için doğrudur? I. Periferik nedenlerde nistagmus horizontorotatuardır. II. Santral nedenlerde pnistagmus optik fiksasyonla zayıflar. III. Periferik nedenlerde nistagmus yönü değişmez. IV. BPPV de baş dönmesi saatler sürer. V. Vestibüler nörinitde periferik reseptör organda etkilenme ile vestibüler sinirde dejenerasyon olur. A) I-II B) I-III C) III-IV D) IV-V E) III-IV-V 2

3 9. Sepsis kliniğinde hangisi beklenilmez? A) Ödem B) Asidoz C) Böbrek yetmezliği D) Hipertansiyon E) Karaciğer yetmezliği 10. Akne vulgaris tanısı ile sistemik tetrasiklin tedavisi başlanan 22 yaşındaki bayan hastada vücutta güneş gören bölgelerde yaygın kaşıntı ve kızarıklık gelişiyor. Hastada en olası tanınız nedir? A) Numuler dermatit B) Atopik dermatit C) Seboreik dermatit D) Fototoksik kontakt dermatit E) Fotoallerjik kontakt dermatit 11. Sepsise bağlı olarak Adult Respiratuar Distress Sendromu (ARDS) gelişen hastanın kan gazı değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi beklenilmez? A) PaCO2 azalmış B) PaO2 azalmış C) PH azalmış D) Bikarbonat (HCO3) azalmış E) O2 saturasyonu azalmış 12. Yüksek ateş, görme bozukluğu, gözlerde ve boyunda kanama, uzağı görmede sorun ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden klinik aşağıdaki seçeneklerden hangisi için doğrudur? A) Batı Nil Ateşi B) Hanta virus enfeksiyonu C) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi D) Ebola virus enfeksiyonu E) MERS- Corona virus enfeksiyonu 13. Kutane layşmaniyazis için doğru olmayan A) Protozoon enfeksiyonudur B) Sıcak iklimlerde daha çok rastlanır C) İç organları tutan tipi kala-azar olarak adlandırılır D) Bulaştırmada sivrisinekler rol oynar E) Tedavide 5 değerli antimon bileşikleri kullanılır 14. İrritan kontakt dermatit özelliklerinden olmayan A) İkinci temasta ortaya çıkar B) İmmünolojik değildir C) Allerjen konsatrasyonu önemlidir D) Stratum kornum bariyer fonksiyonunu bozan kimyasal maddeler ile oluşur E) Temas yeri ile sınırlıdır 15. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin viral değildir? A) Verruka vulgaris B) Molluskum kontagiozum C) Orf D) Eritrazma E) Süt sağan nodülü 16. Skabies tedavisinde yeri olmayan A) Permethrin B) Gamma benzen heksaklorid C) Terbinafin D) Kükürt E) Benzil benzoat 17. Otuzbeş yaşında kadın hastada kırmızı refle testi değerlendirmesi yapılmak isteniyor. Pupillalara karanlık bir ortamda oftalmoskopla ışık gönderildiğinde bir gözden kırmızı refle alınırken diğerinde pupil alanı siyah görülüyor. Siyah görülen tarafta aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Retinoblastom B) Lamellar katarakt C) Vitreus içi kanama D) Geniş miyelinli sinir lifleri E) Kolobom 18. Elli yaşındaki bayan hastada dermatolojik muayenesinde şiddetli kaşıntının eşlik ettiği ense bölgesinde likenifiye plak ile karakterize görünüm mevcut ise hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? A) Atopik Dermatit B) Nörodermatit C) Numuler Dermatit D) İntertrigo E) Staz dermatiti 3

4 19. Genç erkeklerde daha sık görülen, burun tıkanıklığı ve burun kanamasına yol açan tümör A) Ranula B) Nazal polip C) Mukosel D) Angiofibrom E) Epulis 20. İzotretinoin in yan etkilerinden olmayan A) Keilit B) Kserozis C) Saç dökülmesi D) Sebasöz hiperplazisi E) Hipertrigliseridemi 23. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Semisirküler kanallar doğrusal ivmelenmeyi algılarlar. II. Otolitik organlar (utrikül ve sakkül) açısal ivmelenmeyi algılarlar. III. Kemik labirent içinde perilenf denilen sıvı vardır. IV. Vestibüler sistemin duyu reseptörleri semisirküler kanalların ampullarının kristalarında ve utrikul ile sakkülün makulalarında yerleşmiştir. A) I B) I-II C) I-II-III D) III-IV E) I-IV 21. Primer optik atrofi için aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır? A) Optik sinirin göz arkası bölümünün lezyonlarına bağlıdır. B) Kiyazmal lezyonlarda bilateral görülebilir. C) Optik disk soluk ve beyaz renktedir. D) Disk keskin sınırları keskin bir şekilde gözlemlenir. E) Ön optik nöropati veya papilla ödemine bağlı olabilir. 22. Optik sinir ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Papilla optik sinirin başlangıç bölümüdür. B) Orbita içi bölümü en uzun bölümdür. C) Optik kanalda oftalmik arter ile yakın komşuluk gösterir. D) Kafa içi bölüm pia, araknoid ve dura ile sarılıdır. E) Beslenmesinde temel olarak pial arterler sorumludur. 24. Aşağıdakilerden hangisi antibiyotik seçiminde temel soru olmalıdır? A) Etkinlik B) Güvenilirlik C) Uygunluk D) Maliyet E) Hepsi 25. Elli beş yaşında erkek hasta ateş, bulantı, kusma, ishal (günde 8-10 kez su gibi, kansız, mukussuz) ve halsizlik yakınmaları ile başvuruyor. Fizik muayenede ateşi 38 o C, Nabız:94 atım/dakika, Kan Basıncı: 130/70 mmhg, bitkin görünümde, bilinci açık, yönelimi tam olarak değerlendiriliyor. Karın palpasyonla duyarlı, barsak sesleri hiperaktif olarak saptanıyor. Gastroenterit düşünülen hastada aşağıdakilerden hangilerini öğrenmek istersiniz? I. Seyahat öyküsü II. Kabuklu yemiş tüketimi III. Çevresinde benzer hastalık IV. Aşı şeması V. Antibiyotik kullanımı A) I-II-IV B) II-III-V C) I-III-V D) II-IV-V E) I-III-IV 4

5 26. Bruselloz tanısı alan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en yüksektir? A) Menenjit B) Pankreatit C) Sakroileit D) Orşit E) Endokardit 32. Waldayer halkasına aşağıdakilerden hangisi katılmaz? A) Tonsilla palatina B) Tonsilla pharengia C) Lateral faringeal bantlar D) Retrofarengeal lenf nodları E) Lingual tonsil 27. Afferent pupilla defekti ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Her iki pupilla aynı büyüklüktedir. B) Direkt ışık reaksiyonu alınamaz. C) Diğer gözde direkt ışık reaksiyonu normaldir. D) Çok yoğun katarakt bu duruma neden olabilir. E) Sallanan fener testi tanıda yardımcıdır. 33. Layşmaniyazis kutis tedavisinde kullanılmayan A) İtrakonazol B) Fusidik asit C) Meglumin antimoniate D) Bleomisin E) Sodyum stiboglukonat 28. Konjenital katarakt için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? A) Hamilelikte geçirilen kızamıkçık en önemli nedenlerdendir. B) Deprivasyon ambliyopisi gelişimine neden olabilir. C) Saptanır saptanmaz tedavi edilmelidir. D) İlk aylarda en iyi tedavi seçeneği göz içi mercektir. E) Tedavi seçeneklerinden birisi kontakt lenstir. 34. Aşağıdakilerden hangisi göz kapağının içe doğru dönüp kirpiklerin korneaya temas ettiği hastalığın adıdır? A) Ptozis B) Ekzoftalmus C) Enoftalmus D) Entropiyon E) Ektropiyon 29. Morgagniyen katarakt hangi tip kataraktta görülür? A) Sütürel katarakt B) Zonüler katarakt C) Polar katarakt D) Hipermatür katarakt E) Nükleer Katarakt 30. Yoğun kaşıntıya yol açmayan tablo aşağıdakilerden A) Skabies B) Atopik dermatit C) Ürtiker D) Dermatitis herpetiformis E) Vitiligo 31. Nörofibromatozis, Mc-Cune Albright sendromları ile beraberliği görülen lezyon aşağıdakilerden A) Oto nevüs B) Spitz Nevüs C) Cafe au- lait D) Lentigo simpleks E) Efelid 35. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Batı Nil Ateşi ile ilişkilidir? A) Ağır olgularda optik nörit, poliradikülit, myelit görülebilmektedir. B) Bulaşta vektör olarak keneler rol oynamaktadır. C) Ülkemizde Orta ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde saptanmıştır D) Nedensiz kanamalar en önemli klinik bulgusudur. E) Etken orthomyxoviridae ailesinden bir DNA virusudur 36. Doğru Antibiyotik Kullanımı için yapılmaması gerekeni işaretleyiniz? A) Tedavi, profilaksi ve ampirik tedavi protokollerinin oluşturulması B) Antibiyotik duyarlılık sonuçlarının izlenmesi ve klinisyene bildirilmesi C) Antibiyotik kullanımının hasta bakımına etkisinin izlenmesi D) İlaç firmalarının promosyonlarının takip edilmesi E) Hiçbir 5

6 37. Verrukaların klinik tipleri dışında kalan A) Verruka vulgaris B) Verruka filiformis C) Verruka plantaris D) Verruka ülseroza E) Verruka plan jüvenilis 38. I- Pnömotik otoskopi ile kulak zarının hareketliliği değerlendirilir. II- Östaki tüpünün fonksiyonlarını değerlendirmede Valsalva ve Toynbee manevraları kullanılır. III- Kulakta vasküler patoloji düşünülen olgularda oskültasyon yapılmalıdır. Yukarıda belirtilen maddelerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I-II B) I-III C) I-II-III D) III E) II 39. I- Anterior rinoskopi; Kanama yeri saptanması için yapılacak ilk işlemdir. II- Nazal endoskopi; anterior rinoskopide saptanamayan kanama odaklarının bulunmasına olanak sağlar. III- Nazal endoskopi; posterior yerleşimli herhangi bir lezyonun (tm, polip,vs.) görülebilmesine olanak sağlar. Yukarıda belirtilen maddelerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I B) I-II C) I-II-III D) I-III E) III 40. Aşağıdakilerden hangisi aurikula ve dış kulak yolunun dermatolojik hastalıklarından değildir? A) Bazal hücreli karsinom B) Atopik dermatit C) Seboreik dermatit D) Psöriazis E) Akne vulgaris 41. Aşağıdakilerden hangisi hastalık durumuna konağın verdiği cevap paramatrelerinden biri değildir? A) Febril cevap B) Anti-enflamatuar cevap C) Biyokimyasal cevap D) rokoagülan cevap E) Metabolik cevap 42. Sistemik antifungal ajanların dışında olan A) Griseofulvin B) Ketokenazol C) Flukonazol D) Terbinafin E) Brivudin 43. Aşağıdakilerden hangisi epistaksis etyolojisinde yer alan sistemik nedenler arasında değildir? A) Trombositopeni B) Herediter hemorajik telanjiektazi C) Hipertansiyon D) Yabancı cisimler E) Hemofili 44. Seboreik dermatitin etyopatogenezinde sorumlu olduğu düşünülen mikroorganizma A) Pitrosporum ovale B) Corynebacterium minutissimum C) Propionibacterium acnes D) Stafilokok aureus E) Stafilokok saprofitikus 45. I- Malign paranazal sinüs tümörlerinin en sık görülen lokalizasyonu frontal sinüslerdir. II- Malign paranazal sinüs tümörlerinin en sık görülen histopatolojik tipi squamöz hücreli karsinom dur. III- Malign paranazal sinüs tümörleri, genellikle ilk tanı konulduğunda ileri evrededir ve agresif tedavi gerektirir. Yukarıda belirtilen maddelerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I B) I-II C) I-II-III D) II-III E) III 46. Supraklavikular, skapular ve deltoid bölgeye yerleşen mavimsi-gri renkte pigmentasyon ile 6

7 karakterize olan nevüs aşağıdakilerden A) Oto nevüs B) Spitz Nevüs C) Ito Nevüs D) Mavi Nevüs E) Halo Nevüs 47. Aşağıdakilerden hangisi kulak zarı muayenesi için yanlıştır? A) Politzer ışık üçgeninin görülmesi sağlıklı kulak zarının ifadesidir. B) Malleus boynunun kulak zarına yapıştığı yere umbo denir. C) Erişkinlerde muayene sırasında auricula yukarı ve dışa çekilmelidir. D) Kulak zarının mikroskop eşliğinde yapılan muayenesine otomikroskopi denir. E) Kulak zarı muayenesinde oftalmoskop kullanılır. 48. Güney Sudan da bir şantiyede çalışan 10 gün önce ülkemize dönen 30 yaşındaki erkek hasta ateş, baş ağrısı, kusma ve ishal yakınmaları ile başvurmuştur. Yakınmaları son 24 saat içinde başlayan hastanın ateşi 39 o C olarak ölçülmüş fizik muayenede başkaca olumlu bulgu saptanmamıştır. Hastaya aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini uygularsınız? A) Kan kültürü, Tam Kan sayımı, Na, K, Cl, BUN, Cr ve ALT düzeylerini isteyerek sonuclar çıkana kadar bol sıvı ve ishal diyeti öneririm. B) IV sıvı-elektrolit tedavisi ve ishal diyeti başlayıp tam kan sayımı, Na, K, Cl, BUN, Cr düzeylerini ve dışkı mikroskopisi isterim. C) Sıtma olasılığına karşı hastane yatışı önerir ince yayma ve kalın damla incelemesi yaparım. D) Hipotansiyonu yok ve oral alabiliyor ise ishal diyeti önererek 2X500 mg siprofloksasin başlarım. E) Hastayı izole ederek, beyaz küre, trombosit, ALT, AST, BUN ve Cr düzeylerini araştırırım. 49. İnşaat mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi 6 ay sonraki yaz stajında Özbekistan a gidip 2 ay kalacağını ve gideceği yerde hepatit A enfeksiyonunun yaygın olduğunu öğrendiğini, kendisinin hepatit A geçirmediğini belirterek ne yapması gerektiğini soruyor. Bu durumda enfeksiyon zincirini kırmak için en etkin yöntem aşağıdakilerden 50. Aşağıdakilerden Supraklavikular, hangisi benign skapular pozisyonel ve vertigo deltoid bölge tedavisinde kullanılan yöntemdir? A) Dix-Hillpike Manevrası B) Head thrust (baş çevirme) testi C) Head shaking (baş sallama) testi D) Epley Manevrası E) Valsalva Manevrası 51. Latensisi olan enfeksiyon ile ilişkili hangisi doğru bilgidir? A) Etken enfeksiyondan hemen önce vücuda yerleşir B) Önceden zaten vardırlar, bunlar konak koşullarının değişmesi üzerine hastalık yaparlar C) Doğal flora üyesi mikrororganizmalarla meydana gelir D) Akut piyojen enfeksiyonlardır E) İmmunitesi sağlam kişilerde daha sıktır 52. Gözün sempatik innervasyonu için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sempatik ileti iki sıra nörondan oluşur. B) İlk nöron hipotalamustan başlar. C) İkinci nöron C8-T2 arasından başlar. D) İzlediği yol akciğer apeksi ile komşuluk gösterir. E) Göz içinde dilatatör pupilla kasına ulaşır. 53. Aşağıdakilerden hangisi iletim tipi işitme kaybına neden olur? A)Akut otitis media B)İç kulak anomalileri C)Labirentit D)Akustik travma E)Perilenf fistülü 54. Aşağıdakilerden hangisi intermediyer üveitin en sık görülen nedenidir? A) Multiple skleroz B) Sarkoidoz C) Sfiliz D) Oküler toksoplazmozis E) İdyopatik A) Vektör kontrolü B) Aktif bağışıklama C) Pasif bağışıklama D) Antiviral profikasi E) Parenteral temas önlemleri 7

8 55. I- Preaurikular tag, brakio-oto-renal sendrom gibi sendromlarla birlikte görülebilir. II- Dış kulak yolunun iyi huylu kemik neoplazilerine ekzostoz denir ve çoğu saplı oluşumlardır. III-Malign eksternal otit, en sık diyabetli ve immün yetmezlikli hastalarda görülür. Yukarıda belirtilen maddelerden hangisi veya hangileri yanlıştır? A) I-II B) I-III C) I-II-III D) III E) II 56. Aşağıdakilerden hangisi antiinflamatuar sitokin değildir? A) stnfr B) sil-1ra C) IL-6 D) IL10 E) IL Aşağıdakilerden hangisi longitudinal temporal kemik kırığında görülmez? A)Sıklıkla kafanın yan tarafından gelen travmalara bağlıdır B)Sıklıkla iletim tipi işitme kaybı görülür C)Kulak zarında yırtık görülebilir D)Fasiyal sinir paralizisi travmayı takiben hemen görülür E)Temporal kemik kırıklarının %70-90 ı bu gruptandır 8

9 YANIT ANAHTARI: 5S2G3K1AS_27_02_2015 GRUP A Genel 1 1-b 2 2-c 3 3-c 4 4-c 5 5-e 6 6-b 7 7-b 8 8-b 9 9-d e a b d a d c c b d d e d d e c c d d d e c c b d a d d c c a c e d a d c e e b d b a a e e c d

10

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G3K3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Asuman CÖMERT ERKILINÇ, Özlem AKIN Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul Tıp pratiğinin hemen her dalında deri lezyonlarıyla

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S6K_05_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S6K_05_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S6K_05_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 Derleyenler: Düzenleyenler: Doç. Dr. Gamze MEN Hem. Narin ÖZÇİFTÇİ Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem.

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Oftalmolojik Aciller Ophthalmologic Emergencies Müge Gülen 1, Mehmet Oğuzhan Ay 2, Akkan Avcı 2, Selen Acehan 2, Ferhat İçme 3 1 Eskişehir Yunus

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. KBB/1 KBB/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak KBB/3 Hakkımda: Adım Enes Başak.

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Müjde DEĞER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı