Besin alımını takiben bazı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Besin alımını takiben bazı"

Transkript

1 BESİN ALERJİLERİ Dr. Papatya BAYRAK* Besin alımını takiben bazı reaksiyonların oluştuğu ilk kez MÖ 100 yılında Lucretus tarafından tanımlanmıştır. Birçok insan besinlere karşı istenmeyen reaksiyon göstermezken, bazılarında anafilaksi gibi çok ciddi olabilen, farklı klinik bulgularla seyreden alerjik reaksiyonlar gelişebilmektedir. Alerjik reaksiyon görülme sıklığı her geçen gün artmakla birlikte reaksiyonların tam olarak tanımlanamaması, kişilerin reaksiyonlarının besin alerjisine ait olduğunun farkına varamaması, besin alerjilerinin prevalansı konusunda kısıtlı bilgi sağlamaktadır. Son verilere göre bebek ve çocuklarda yaklaşık %2-8 oranında iken, erişkinlerde %2'den daha az olduğu bildirilmektedir. Toplumların beslenme alışkanlıkları ile ilişkili olarak görülen besin alerjileri ve prevalansı değişmektedir. Örneğin ABD'de yer fıstığı çok tüketilen bir besin olması ve alerjenitesi yüksek olması nedeniyle en sık 1 karşılaşılan besin alerjilerindendir. Tanım Besine karşı "istenmeyen reaksiyon" bir besinin alımından sonra ortaya çıkan herhangi bir anormal reaksiyondur. Bunlardan çoğu hemen hemen her insanı etkileyebilen, "besine intolerans" nedeniyle fizyolojik yanıt sonucu oluşabilen nonimmunolojik reaksiyonlardır. Besin intoleransı vücuttaki metabolik bozukluk, besindeki toksik maddeler, besinin farmokolojik özelliği ya da *Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, İmmünoloji Bilim Dalı ve Alerji Birimi Manisa enfeksiyöz nedenler sonucu görülebilmektedir (Şekil 1 ve Tablo 1). Alınan bir besini takiben o besindeki alerjene duyarlı kişilerde IgE aracılı ya da IgE aracılı olmayan immünolojik reaksiyon gelişmesi besin alerjisi" olarak tanımlanmaktadır. IgE aracılı reaksiyonlar klasik olarak besindeki antijenin sunumu ile ortaya çıkan ürtiker, anafilaksi gibi alerjik reaksiyonlar iken IgE aracılı olmayan reaksiyonlar ise besinde bulunan proteinlerin uyarımı sonucu gözlenen enterokolit ve alerjik eosinofilik özofagit 1 gibi immünolojik hastalıklardır. Patogenez Dış çevreye karşı geniş bir bariyerle beraber lenfoid dokulardan oluşan gastrointestinal bölgenin immün sistemi organizma için zararlı olan yabancı proteinler ve patojenleri ayırabilme yeteneğine sahiptir. Mukozal immun sistem "doğal" ve "kazanılmış immün sistemden oluşmaktadır. Kazanılmış mukozal immün sistem sistemik immün sistemden farklı olarak spesifik olarak zararlı olmayan antijene yanıtı inhibe etme (oral tolerans) ve patojene hızlı yanıt verme yeteneğine sahiptir. Bariyer sistemine rağmen alınan gıdaların %2'si barsaklardan immünolojik olarak intakt halde absorbe edilerek tüm vücuda dağılır, intakt besin antijenleri gastrointestinal kanaldan geçmesine rağmen "kazanılmış tolerans" nedeniyle genellikle klinik bulguya neden olmaz. Besin antijenleri mukozal dokularda tipik olarak zayıf immunojendir ve "oral tolerans" olarak bilinen yanıtsızlığa neden olurlar. Besin proteinine T hücrelerin yanıt

2 Şekil 1. BesinlerinAlımı Sonrası İstenmeyen Reaksiyonların Tanımlanması Besinlerin alımını takiben oluşan istenmeyen reaksiyonlar İmmunolojik (gıda alerjisi) Non-immunolojik (Gıda intoleransı) IgE aracılıklı (Tip 1 immün reaksiyon) Non-IgE aracılıklı Diğer immün reaksiyonlar (Tip 2,3,4) Tablo 1. İstenmeyen Besin Reaksiyonlarında Non-immünolojik Mekanizmalar Metabolik Disakkaridaz eksikliği: laktaz eksikliği Favism: glukoz-6-fosfal dehidrogenaz eksikliği Pankreaz yetersizliği: kistik fibrozis Galaktozemi Fenilketonüri Farmakolojik Kafein Histamin Tiramin Toksik Katkı maddeleri: Sodyum metabisülfit Boyalar: Tartrazin Bakteriyel ve fungal toksinler: C. botulinum, aflatoksin Deniz ürünleri toksini: Scromboid (tuna.uskumru) Kontamine olan ağır metaller, pestisidler Infeksiyonlar Parasitik: Giardia sp Bakteriyel: Salmonella sp Viral: Hepatitis 112

3 T hücrelerin yanıt vermemesi T hücre anerjisi yada regulatuar T hücrelerin uyarımı sonucudur. İntestinal epitel hücreleri antijen sunan hücre olarak etki ederek besin antijenine karşı toleransı uyarmakta önemli rol oynar; ayrıca, Peyer plakları içinde yer alan dendritik hücreler de toleransı başlatmakta görevli IL-10 ve IL-4 gibi sitokinler salgılar. Sonunda Transforming Growth Faktör β' ın ana kaynağı olan regulatuar T hücreler (TH3 ve Tr-1) mukozal lenfoid dokuda düşük doz antijene yanıtı başlatarak gastrointestinal sistemdeki toleransa aracılık eder. Barsak florası da doğumdaki mikropsuz ortam nedeniyle yetersiz olan normal toleransı mikroorganizmalar ile artırarak oral tolerans gelişimine yardım eder. Anne sütü ile beslenmenin oral toleransı artırdığı ve besin alerjisi ve atopik dermatitten koruduğu gösterilmiştir. Tükettiğimiz besinler çok çeşitli olmasına rağmen sıklıkla sadece birkaç besin alerjik reaksiyona neden olmaktadır. Sınıf I besin alerjisinde besinin oral yolla Tablo 2. Sınıf II besin alerjenleri alımından sonra, sınıf II besin alerjisinde ise o gıda ile çapraz reaksiyon veren inhalan alerjenin inhalasyonundan sonra gastrointestinal kanalda besindeki alerjene karşı duyarlanma oluşabilir. Sınıf I besin alerjenleri ana besin alerjenleri olup kd molekül ağırlığında, ısı, asit ve proteazlara dayanıklı suda çözünebilen glikoproteinlerdir (Tablo 2). Sınıf II alerjenler ısıya dayanıksız, izolasyonu ve standardize edilmesi zor olan bitkisel kökenli proteinlerdir (Tablo 3). Az sayıda sınıf I ve sınıf II antijen rekombinan protein olarak izole edilmektedir. Bitkisel alerjenlerin birçoğu depo proteinler, profilinler, peroksidazlar ve proteaz inhibitörleri ile ilişkili patojenlere 1,2 benzerdir. Besine duyarlılık genetik olarak oral tolerans gelişme bozukluğuna yatkın olan kişilerde daha fazla görülür. Besindeki alerjenler dolaşıma geçerek IgE-aracılı reaksiyonlar sonucu mast hücresi ve bazofiller üzerindeki besine-spesifik IgE antikorlarına bağlanarak bu hücrelerden Protein fraksiyonu Ortalama Protein oranı (%) Moleküler Ağırlık (Kd) Antijeni İnek sütü Kazeinler 76%-86% Kesilmiş sütün suyu 14%-24% Β-laktoglobulin 7%-12% 36 Bos d 5 Yumurta beyazı Ovalbumin 54% 45 Galdl Ovomucoid 11% 28 Gald2 Fıstık Vicilin 63.5 Arahl Conglutin 17/19 Ara h 2 Glycinin 64 Ara h 3 Balık 12.3 Gadd Lipid-taşıyıcı proteinler (patojenle ilgili proteinler grup 14) Elma 9 Mal d 3 Mısır 9 Zea m

4 Tablo 3. Sınıf II besin alerjenleri. Protein fraksiyonu Molekûler Antijeni Benzerliği ağırlık (Kd) Latex-meyva çapraz reaktivitesi Patojenle ilgili protein grup 2 Latex 34/36 Hevb2 1,3 glukonase Muz Kivi Patojenle ilgili protein grup 3 Latex 5 Hev b 6.02 Chitinase Avokado 32 Pers a 1 Endochitinase Patojenle ilgili protein 5 Elma 31 Mal d 2 Thaumatin benzeri Kiraz 23.3 Pru av 2 Thaumatin Birch Bet v 1 benzerleri (patojenle-ilgili proteinler 10) Elma Maldl Betv1benzeri Havuç Daud Bet v 1 benzeri Kereviz 16 Api g 1 Bet v 1 benzeri Birch Bet v 2 benzerleri (kereviz-mugwort- baharat sendromu) Latex 14 Hevb8 Profilin Kereviz Api g 4 Profilin Patates Profilin birçok potent mediyatör ve sitokin salınımını aktive eder. Ayrıca antijenantikor kompleksi oluşturarak ya da hücresel hipersensitiviteyi uyararak non- IgE aracılı reaksiyonlara da neden 1,2 olabilmektedir. Klinik Klinik bulgular altta yatan immünolojk mekanizmaya ve semptomların ortaya çıktığı sisteme göre değişmektedir (Tablo 4 ve 5). Sıklıkla deri ve gastro intestinal sistemde belirtilere rastlanır. Bu belirtiler ve oluşan klinik durumlar aşağıda özetlenmiştir. 114 Gastrointestinal Bulgular: Oral Alerji Sendromu Besindeki alerjenin oral mukozaya teması sonucu oral mukozada kontakt ürtiker ve anjiyoödem gelişir. Besini alır almaz dudaklar, dil, damak ve posterior orofarenkste kaşıntı ve karıncalanma başlar, dudaklarda ve boğazda şişlik hissedilebilir. Taze besinlerle bazı polenler arasında çapraz reaksiyonlar nedeniyle polen alerjisi olan kişilerde taze meyva ve sebze alınımını takiben kısa sürede bu tür reaksiyonlar oluşabilir. 3

5 Tablo 4. Altta yatan İmmünolojik Reaksiyon Tipine Göre Besine Aşırı Duyarlılık Bulguları Reaksiyon tipi IgE aracılı Cilt bulguları Gastrointestinal Solunum sistemi Generalize Bozukluk Ürtiker Anjioödem Morbilliform rashlar Flushing Oral alerji sendromu Gastrointestinal anafilaksi Akut rinokonjunktivit Bronkospazm (wheezing) Anafilaktik şok Miks IgE aracılı ve Non IgE Aracılı (hücresel) Cilt Gastrointestinal Solunum sistemi Hücresel Cilt Gastrointestinal Alerjik eosinofilik gastroenterit Astım Kontakt dermatit Dermatitis herpetiformis Besin proteinin neden olduğu enterokolit Besin proteinin neden olduğu proktokolit Besin proteinin neden olduğu enteropati Celiac hastalığı Solunum sistemi Besin proteinin neden olduğu pulmoner Atopik dermatit Alerjik eosinofilik özofajit sendromu hemosiderozis (Heiner sendromu) 115

6 Tablo 5- Farklı Organlarda Besin Alerjisi Durumunda Ortaya Çıkan Bulgular Deri Gastrointestinal sistem Solunum yolları Kardiyovasküler sistem Urtiker/Anjioödem Flushing Kaşıntılı eritematöz döküntü Atopik dermatit Dil, dudak veya oral mukozada kaşıntı ve/veya ödem Bulantı Abdominal ağrı veya kolik Kusmayadareflü Diare Nazal konjesyon Burun akıntısı Burunda kaşıntı/hapşırma Larinks ödemi Öksürük Wheezing Nefes darlığı Hipotansiyon /şok Diğer Sersemlik Kramp tarzında sırt ağrısı GastrointestinalAnafilaksi Besin alımının ardından; karın ağrısı, kramp, bulantı, kusma ve/veya diyare ile birlikte diğer organlarda gözlenen tipik anafilaksi bulguları görülebilir. Alerjik Eosinofilik Gastroenterit Gastrointestinal kanalın eosinofilik infiltrasyonu ile karakterizedir. En sık mukozal tabaka tutulur ve periferik eosinofili eşlik edebilir. Karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, kilo kaybı, melena, anemi, hipoalbüminemi ve periferik ödem gibi klinik bulgular görülebilir. IgE aracılı ve/veya hücresel reaksiyon sonucu gelişir. Genellikle cilt testlerinde birçok besine duyarlılık olan atopik kişilerde, astım 4 ve/veya rinit öyküsü olanlarda gözlenir. Enterokolit Genellikle yaşamın ilk birkaç ayında anne sütü, inek sütü ya da mamada bulunan soyanın içerdiği alerjenleri aldıktan 1-8 saat sonra çocukta uzamış bulantı ve kusma ortaya çıkar. Biyopside villöz atrofi, lenfositoz, IgA ve IgM içeren plazma hücrelerine rastlanır. Klinik olarak kronik diyare, eosinofili ve malabsorbsiyon, daha ciddi vakalarda ise dehidratasyon gözlenir. Bebeklerde en sık inek sütü ve soya proteinine karşı gelişirken, erişkinlerde kabuklu deniz ürünleri benzer semptomlara neden olabilir. Cilt testleri genellikle negatiftir. Ancak atopik ailelerin çocuklarında bazen süte spesifik IgE pozitif olabilir. Semptomlar diyetten alerjenin 3,4 eliminasyonu ile 72 saatte düzelir. 116

7 Kolit Enterokolite benzer. Kalın barsağın distalinde epitel ve lamina propria tabakasının eosinofilik infiltrasyonu sonucu mukozal ödem gelişir. Neden olan ajan süt ve soyada bulunan aynı alerjendir. Klinik olarak en sık bulgu gaitada gizli kan 3,4 görülmesidir. Çöliak Hastalığı "Glutene duyarlı enteropati" ya da "Çöliak Sprue" olarak ta adlandırılmaktadır. 6 ay - 2 yaş arasında sık olup erişkin döneme kadar farkedilmeyebilir. Gluten alımına sekonder olarak gelişen malabsorbsiyon sendromudur. Gliadin alerjeni arpa, buğday, yulaf veya çavdarda bulunan glutenin alkolde çözülebilen formudur. Tüm tabakalar tutulur ve mikrovilüslerde kısalma, villüslarda düzleşme, kriptlerde hipertrofi, lamina propriada lenfosit ve plazma hücrelerinde artış görülür. Mekanizmasıtam olarak bilinmemekle birlikte immune kompleks ya da T hücre aracılı olabileceği düşünülmektedir. Retikulin ve düz kas endomyozomuna karşı IgA, antiendomysial antikor (AE-As) oldukça duyarlı olup tanıda altın standart olarak kabul edilmektedir.ayrıca IgA antikoru transglutaminaz antikoru, gliadine karşı dolaşan IgG ve IgA, total IgAve IgM pozitif olabilir. Vit B12 ve folat malaborbsiyonu sonucu anemi görülebilir. Hastaların %90'ından fazlasında HLA-DQ2 [al*0501,f3l*0201] genine rastlanmaktadır. Bir kez tanı konduğunda gerek hastalığın kontrol altına alınması ve gerekse de malignite riskinin azaltılması için glutenin diyetten yaşam boyu izole edilmesi 3-5 gerekmektedir. İnfantil Kolik 3 aylıktan küçük bebeklerde tekrarlayan huzursuzluk, ağlama, fazla gaz çıkarma ile karakterize bir hastalıktır. Semptomlar beslenmeden birkaç saat sonra görülür. IgE-aracılı mekanizma sonucu mast hücrelerindeartışnedeniyleortaya çıkmaktadır. Sosyal, duygusal, çevresel faktörler ve beslenme tekniği gibi değişik nedenlerden dolayı multifaktöriyal olduğu 2-5 düşünülmektedir.tedavisisemptomatiktir. Cilt bulguları: Akut ürtiker ve anjiyoödem Besin alerjisi semptomları arasında en sık rastlanan bulgulardır. Akut ürtiker besine temas sonucu da sık görülür. Kronik ürtiker ve anjiyoödem ise daha nadirdir. Besinlerin neden olduğu kontakt dermatit özellikle pişmemiş balık, kabuklu deniz ürünleri, et ve yumurta gibi besinlere direkt temas eden 5 kişilerde daha fazladır. Dermatitis herpetiformis Glutene duyarlı enterokolitle birlikte kronik kaşıntılı rash görülen cilt lezyonudur. Üst gövde, boyun ve başta eritematöz, pleomorfik erupsiyonlar, ürtikeryal, papüler, vesiküler ve bülloz lezyonlar görülebilir. İmmun mekanizma tam olarak bilinmemektedir. Cilt biopsisinde dermal papiller uçta granüler ve lineer IgA depolanması ve immun komplekslere rastlanabilir. Serumda %70 oranında düz kas endomyozomuna karşı IgA saptanabilir. Hastaların %80-90'nında HLA-B8 ve %75'inde HLA-DW3 geni 3,5 pozitiftir. Solunum Sistemi Bulguları: Besin alerjisine sekonder olarak gelişen akut solunum semptomları sadece IgE aracılı mekanizma ile gelişirken, kronik semptomlarda değişik mekanizmalar rol almaktadır. Rinokonjuktivit ve astım genellikle diğer alerjik semptomlara eşlik eder. Ancak besin alerjisi hava yolu hiperreaktivitesine ve mevcut astımın kötüleşmesine neden olabilir. Genellikle mesleki ortamlarda örneğin aşçılarda balık 117

8 Şekil 2: Besin alerjilerinin tanısında izlenecek algoritma. Detaylı anamnez IgE aracılıklı reaksiyon Non IgE aracılıklı reaksiyon PricktestveyaspesifikIgE Endoskopi Negatif Pozitif Pozitif Negatif Besin alerjisi ekarte edilir Eliminasyon diyeti Besin alerjisi ekarte edilir Negatif Pozitif Besin alerjisi ekarte edilir Oral provokasyon testi Negatif Pozitif Besin alerjisi ekarte edilir gibi besinler pişerken alerjenlerinin inhalasyonu astmatik reaksiyonu başlatabilir. Düzenli olarak una maruz kalan fırıncılarda 291 işçiden 24'ünde mesleki astım saptanmıştır. Buğday alerjeni en sık rastlanan alerjendir. Astım, atopik dermatit, gastro-özofagial reflü veya besin alerjisinde tedaviye dirençli astmatik semptomlar görüldüğünde besinlerin neden olabileceği akla gelmelidir. Cilt testi, RAST yada ELlSA yöntemiyle besine spesifik IgE antikoru saptanabilir. Aeroalerjenle besinlerin kontaminasyonu sonucu anafilaksi 3-5 vakalarına da rastlanmaktadır. Anafilaksi: En kolay tanınabilen IgE aracılı besin duyarlılığı reaksiyonudur. En sık anafilaksiye neden olan besinler yer fıstığı, fındık, balık ve diğer deniz ürünleridir. Acil servislere başvuran anafilaksi Besin alerjisi spesifik alerjen eliminasyon vakalarının 1/3'ü besinlere bağlı olarak gelişmektedir. Beraberinde cilt, solunum ve gastrointestinal sistem bulgularına, ayrıca hipotansiyon, vasküler kollaps ve ritm bozukluğu gibi kardiyovasküler 3-5 semptomlara neden olabilir. Besin alerjilerinde tanı: 1)Anamnez: Belirli bir besin maddesi alımını takiben yakınmaların ortaya çıkması ve yakınmaların iyi tanımlanması hekimi belli bir besine yöneltmede önemlidir. Çift kör plasebo kontrollü oral provokasyon (ÇKPKOP) çalışmaları ile anamnezde elde edilen besin alerjisi tanısı %40 oranında doğrulanmıştır. Anamnezde sorgulanması gereken ana noktalar aşağıda özetlenmiştir: a)reaksiyona yol açan besinin ve buna yol açan miktarın tanımlanması, b)besinin alınması ile semptomların ortaya çıkışı arasında geçen süre, 118

9 c)diğer alımlarda da aynı besinin benzer reaksiyonlara yol açıp açmadığı, d)semptomların ortaya çıkışını kolaylaştıran durumvarlığı(alkol?/egzersiz?), e)besine karşı en son ne zaman reaksiyon geliştiği. 2)Fizik inceleme: Fizik incelemede hastanın başvuru şikayetinin değerlendirilmesinin yanısıra atopik dermatit ve astım gibi diğer atopik hastalıklara ait bulgular da araştırılmalıdır. Astımlı hastalarda besin alerjenleri astımın kontrolünü güçleştirerek kalıcı semptomlara neden olabilir. Kronik öksürük gastroözofagial reflüyü (GÖR) aktive edebilir. Astım, GÖR ve besin alerjisi sıklıkla birarada olabilir. Bu bulguların dikkatle araştırılması gerekmektedir ) Spesifik IgE'nin Gösterilmesi: Spesifik IgE in vivo olarak deride prick testler ile ve in vitro olarak da kanda gösterilebilir. Cilt Prick Testleri: Besinler ile 2 şekilde prick testler uygulanabilir. 1/10 veya 1/20 oranında sulandırılmış gliserine ekstraktlar ile prick testler uygulandığında negatif bir yanıt Tip l IgE aracılıklı bir reaksiyonu %95 oranında ekarte ederken pozitif bir yanıt ise sadece olası bir ilişkiyi düşündürür. Çifk kör plasebo kontrollü oral provakasyon testi sonuçları ile karşılaştırıldığında deri testinin pozitif prediktif değeri %50 oranındadır. Standart ekstraktlar ile yapılan bu testlerin negatif çıkması durumunda ise ikinci bir yöntem olarak taze besinlerle (ör. elma, portakal, muz, patates, havuç, kereviz gibi) prick test (besine batırılan lanset ile hastanın koluna test yapılması) daha duyarlı olabilmektedir. Tek bir gıdayı takiben ortaya çıkan anaflaksi tablosunda pozitif deri testi sonucu tanı için yeterli kabul edilebilir. Bu testlerde kullanılan ekstratlarda önemli bir problem ise besinin alerjenitesinden sorumlu olan labil proteinleri içermemesi ve bu nedenle yalancı negatif sonuç oluşturabilmesidir. Besinlerle intradermal test, pozitif belirleyicilik yönünden prick testlere üstün olmadığı ve uygulandığında ciddi reaksiyon riski oluşturduğu için 1-7 önerilmemektedir. Kanda SpesifikIgE'ninGösterilmesi Duyarlılığı deri testlerine göre daha düşüktür. Ciddi dermografizmi veya atopik dermatiti olan, antihistaminik ilacın kesilemediği veya alerjen maruziyetinde ciddi sistemik reaksiyon tanımlayan ve ağır astımı olan kişilerde şüphelenilen besine karşı spesifik IgE kanda RAST (Radioallergosorbent test), ELlSA (Enzyme-Linked immune assay)gibiyöntemlerilegösterilir. Bazofil Histamin Salınım Testi Alerjik kişilerin besin alerjenleri ile bazofil ya da lökositlerinin karışımı sonrası histamin salınım ölçümüne dayanan alternatif bir laboratuvar testidir. Bu test sonuçları deri testi, provokasyon ve sige sonuçları ile oldukça uyumludur ve bazı besin reaksiyonlarını saptamada yararlıdır. Alerjik ve anaflaktoid reaksiyonları saptayabilmenin yanında kanda sige ölçümü için uygun olmayan çözünebilen maddelerlere de uygulayabilme gibi avantajları vardır. Ancak henüzrutinegirmemiştir. Çift Kör Plasebo Kontrollü Oral Provokasyon Testi (ÇKPKOP): Tanıda altın standart olan yöntem çift kör plasebo kontrollü oral provokasyon testidir. Bunun için izlenecek yöntem aşağıdaki gibidir: a)şüphelenilen besin veya besinler hastanın beslenme şemasından 2 hafta süre ile uzaklaştırılır. b)eğer hastanın yakınmalarında düzelme 119

10 olmamışsa tanıda besin alerjisinden uzaklaşılarak diğer nedenler araştırılır. c)hastanın yakınmalarında düzelme olmuşsa şüphelenilen besinler tekrar hastanın diyetine eklenir, tekrar semptomlar oluşmuşsa yeniden 2 hafta süre ile eliminasyon diyetine alınır. d)bundan sonraki aşama ÇKPKOPtestleridir. Bu testler öncesinde antihistaminikler kesilmeli, diğer ilaçlar da minimum düzeyde kullanılmalıdır. e) Provokasyonlar açık ve kapalı olarak iki şekilde yapılabilir. Açık formda besinin verilmesi genelde çocuklarda başvurulan bir yöntemdir. Ancak erişkinlerde önyargıyı kaldırmak için mutlaka kapalı şekilde yapılması gereklidir. g)çkpkop; mutlaka deneyimli personel tarafından ve uygun kardiyopulmoner resusitasyon bulunan ortamda yapılmalıdır. Provokasyon testinin sonuçları objektif semptom ve varsa bulgular doğrultusunda yapılmalıdır. h)teste sabah hasta açken başlanır. Liyofilize üründen 25 ile 500 mg arasında semptom oluşturmayacağı düşünülen bir dozda başlanır. Eğer IgE aracılıklı bir reaksiyondan şüpheleniliyorsa dakikada bir doz iki kat artırılır. Eğer öyküde reaksiyon daha uzun bir sürede oluşmuşsa aralık bu düzeyde tutulur. Her doz sonrasında reaksiyon takibi yapılır. En yüksek doza ulaşıldığında IgE aracılı reaksiyonlar için 2.5 saat vethücre aracılı reaksiyonlar için en az 4 saatdahagözleme devam edilir. ı) Eğer hasta 10 g liyofilize ürünü tolere edebilmişse klinik olarak besin alerjisi ekarte edilir. Ancak yine de her negatif provokasyon düşük oranda da olsa yalancı negatif reaksiyon olasılığı taşıdığı için besinin açık olarak hastaya yedirilmesi ile testin negatifliği doğrulanmalıdır. j)test birden fazla besin ile uygulanacaksa, 1-8 yenibesine1-2 gün arailebaşlanmalıdır. Tedavi 1)Beslenme şekli: Hastada alerjiye yol açan besin mümkün olduğu kadar çabuk saptanarak alerjik ürünü içermeyen bir beslenme şekli önerilmelidir. Ayrıca besin alerjisi için riskli bebeklerin anne sütü ile beslenmesine özel önem verilmesi, laktasyon döneminde annelerin anne sütü ile çocuğa duyarlılığın geçebileceği fıstık, fındık gibi alerjik reaksiyona neden olabilecek katı gıdalardan uzak durması ve 3 yaşına kadar fıstık, fındık ve kabuklu deniz ürünlerinin çocuğa verilmemesi gibi koruyucu önlemlere de dikkat edilmesi gerekmektedir. 2)Medikal tedavi: Günümüzde besin alerjisinin gelişimini önleyici bir ilaç bulunmamaktadır. Daha çok oluşan semptomlara yönelik tedavi uygulanır. Ancak hastaya olası bir acil durumda ne yapacağı, acil kullanacağı ilaçlar, başvuracağı adresler ve telefon numaraları yazılı olarak verilmelidir. -Adrenalin: Anaflaksi gibi hayatı tehdit edici durumlarda adrenalin kullanılmalıdır. Besinler ile ciddi anaflaksi öyküsü olan olgular epinefrin otoenjektör taşımaları konusunda uyarılmalıdırlar. -H1 reseptör antagonistleri: Ürtiker, anjiödem gibi durumların tedavisinde kullanılmasının yanısıra, önceden kullanımı ile oral alerji sendromunda kaşıntıyı azaltıcı etkisi vardır. -Oralsodyumkromoglikat:Yapılan çalışmaların sonuçları güvenilir olmadığı gibi pahalı bir ilaçolup, belirliyan etkileredesahiptir. -Glukokortikosteroidler: Atopik dermatit, astım, ağır enteropati, beslenme bozukluğu veya antihistaminiklerle kontrol altına alınamayan ürtikeryal lezyon varlığında önerilir. 3)Immunoterapi: Standart immunoterapi henüzbesin alerjilerindeönerilmemektedir. 4)Anti-IgE monoklonal antikoru: Bu tedavi IgE aracılığla oluşan besin 120

11 alerjilerinde alerjen spesifisitesinden bağımsız olarak birden fazla besine karşı alerji durumunda bile etkili olabilecek gibi görünmektedir. Ancak bu tedavi yöntemi ile ilgili araştırılmalar halen devam etmekte olup henüz rutin uygulanmamaktadır Kaynaklar 1. Sampson HA. Food allergy. J Allergy Clin Immunol 2003;lll(2):S Spergel JM, Pawlowski NA. Food allergy: mechanism, diagnosis, and management in children. Pediatr ClinNorth Am Feb;49(l):73-96, 3. Gordon BR. Approaches to testing for food and chemical sensitivities. Otolaryngol Clin NorthAm. 2003:36(5): Sampson HA.Adverse reactions to foods. in Middleton E, Reed CE, Ellis EF, Adkinson NF, Yunginger JW, Busse WW eds. Allergy, Volume II. 5th edition. St Louis, Missouri: Mosby- Year Book Inc, 1998; Mygind N, Dahi R, Pederson S, et al Gastrointestinal reactions and food sensitivity Second edition Blackwell Science limited in Essential allergy. 1996; Ortolani C, Vighi G. Definition of adverse reactionstofood.allergy1995;50(suppl26): Chandra RK, Gill B, Kumari S. Food allergy and atopic disease: pathogenesis, diagnosis, prediction of high risk and prevention. Ann Allergy 1993; 71: Bircher AJ, Van Melle G, Haller E,Curty B, Frei PC. IgE to food allergens are highly prevalent in patients allergic to pollens, with and without symptoms of food allergy. Clin Exp Allergy 1994; 24: Sampson AH. Food Allergy. Part 2: Diagnosis and management. J Allergy Clin Immunol 1999; 103: Sampson HA. Food Allergy. Part 1: Immunopathogenesis and clinical disorders. J Allergy Clin Immunol 1999;103:

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI ESRA YASEMİN SANCAK YÜKSEK LİSANS TEZİ BESLENME VE DİYETETİK

Detaylı

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA MEVSİMSEL BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE DEĞİŞİMİ UZMANLIK TEZİ DR. SONER KADIKÖYLÜ

Detaylı

ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR. Uzm. Dr. Vildan Fidancı

ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR. Uzm. Dr. Vildan Fidancı ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR Uzm. Dr. Vildan Fidancı Allerjik hastalıklar, endüstrileşmiş ülkelerdeki populasyonda görülen kronik hastalıkların çoğu nedenlerinden biridir. Özellikle 20-30

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi : Doç. Dr. Feyzullah ÇETİNKAYA İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE

Detaylı

ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI

ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ANTİALLERJİK İLAÇLARIN KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Şirin SALİF Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Çınar İZMİR-2007 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

BESİN ALERJİLERİ. Hazırlayanlar

BESİN ALERJİLERİ. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Uzm. Dyt. Müjgan Öztürk Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet

Detaylı

Allerji Ve İmmunoloji

Allerji Ve İmmunoloji Allerji Ve İmmunoloji 1 Sistemik Bir Hastalık Olarak Allerji Allerji; normalde zararsız olan maddelere (allerjenlere) karşı organizmanın anormal/aşırı bağışıklık sistemi cevapları vermesidir. Atopi; normalde

Detaylı

Çocuk Alerji Terimleri

Çocuk Alerji Terimleri Çocuk Alerji Terimleri SUNUŞ Alerjik hastalıklar günümüzde giderek artan sıklıkları ile önemli bir toplum sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle daha iyi anlaşılmaları önem kazanmaktadır.

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU *S. Husby, S.Koletzko, I.R.Korponay-Szabo, M.L.Mearin, A.Phillips, R.Shamir, #R.Troncone, **K.Giersiepen,

Detaylı

PROF. DR. A. FÜSUN KALPAKLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD

PROF. DR. A. FÜSUN KALPAKLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD PROF. DR. A. FÜSUN KALPAKLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD ANAFLAKSİ TANIM Anafilaksi; mast hücreleri ve bazofillerden ani ve hızlı

Detaylı

HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla. Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD

HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla. Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD Olgu-1 Anafilaksi 47 yaşındaki sağlık memuru erkek hasta. Daha önce

Detaylı

GIDA ALERJİSİ. Vi gjør Norge friskere ARAŞTIRMA VE TEDAVİ. Foto: Shutterstock

GIDA ALERJİSİ. Vi gjør Norge friskere ARAŞTIRMA VE TEDAVİ. Foto: Shutterstock tyrkisk GIDA ALERJİSİ ARAŞTIRMA VE TEDAVİ Foto: Shutterstock Vi gjør Norge friskere İÇİNDEKİLER: Giriş...3 Gıda maddelerine karşı reaksiyonlar...4 Gıda alerjisi...4 Non-alerjik gıda hassasiyeti...5 Teşhis...9

Detaylı

Çocuklarda İnek Sütü Proteini Alerjisinin Tanısal Yaklaşımı ve Tedavisi: ESPGHAN GI Komitesi Uygulama Kılavuzu

Çocuklarda İnek Sütü Proteini Alerjisinin Tanısal Yaklaşımı ve Tedavisi: ESPGHAN GI Komitesi Uygulama Kılavuzu Çocuklarda İnek Sütü Proteini Alerjisinin Tanısal Yaklaşımı ve Tedavisi: ESPGHAN GI Komitesi Uygulama Kılavuzu *S. Koletzko, B. Niggemann, A. Arato, J.A.Dias, R. Heuschkel, S.Husby, # M.L. Mearin, ** A.

Detaylı

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. A. Okan GÜRSEL FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL

Detaylı

Alerjik Rinitte Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Alerjik Rinitte Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Alerjik Rinitte Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Uzm. Dr. Özgür TARKAN Arş. Gör. Dr. Özgür SÜRMELİOĞLU Prof. Dr. Ülkü TUNCER Alerjik rinit nazal mukozanın havayla solunan bir alerjenle karşılaştığı anda

Detaylı

ATOPİK DERMATİTDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOKSİN A VE ENTEROTOKSİN B SPESİFİK İMMÜNGLOBULİN E ANTİKORLARININ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ATOPİK DERMATİTDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOKSİN A VE ENTEROTOKSİN B SPESİFİK İMMÜNGLOBULİN E ANTİKORLARININ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Mehtap YAZICIOĞLU ATOPİK DERMATİTDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOKSİN A VE ENTEROTOKSİN B SPESİFİK

Detaylı

EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI

EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ PEDĐATRĐK ALLERJĐ-ĐMMUNOLOJĐ BĐLĐM DALI EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. ÜMĐT

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ XOLAİR 150 mg Enjeksiyonluk Çözelti için Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİFATİF BİLEŞİM Etkin madde : Omalizumab 150 mg Kullanıma hazır duruma getirilen

Detaylı

ANAFLAKSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Eda YILDIZ

ANAFLAKSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Eda YILDIZ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI ANAFLAKSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Eda YILDIZ Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sezgin ULUKAYA İZMİR - 2008 ÖNSÖZ Anaflaksi

Detaylı

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR-

Detaylı

Allerji Deri Testleri Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 1, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 1, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU 1

Allerji Deri Testleri Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 1, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 1, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU 1 Allerji Deri Testleri Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 1, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 1, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU 1 1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları

Detaylı

Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler

Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler güncel gastroenteroloji 15/1 Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler Fulya G. DEMİRÇEKEN Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve

Detaylı

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Dr Mahir İğde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Kronik Öksürük Yakınmalı Bir Hasta: BK, 6y, Kız, Samsun Şik: Öksürük Hikayesi: 3 aylıktan bu yana zaman

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (9) Aralık 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ

Detaylı

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI FR-HYE-04-424-01 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI Bağışıklık sistemi hücrelerinin kökeni, kemik iliğinin kök hücre adı verilen ve farklı yönde gelişme yeteneği olan hücrelerdir.

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ UZMANLIK

Detaylı

ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ

ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ Doç. Dr. Hayri Levent YILMAZ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Ünitesi Tanım: Anafilaksi: Çeşitli uyaranlara karşı ani olarak gelişen, mast hücrelerinden

Detaylı