Besin alımını takiben bazı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Besin alımını takiben bazı"

Transkript

1 BESİN ALERJİLERİ Dr. Papatya BAYRAK* Besin alımını takiben bazı reaksiyonların oluştuğu ilk kez MÖ 100 yılında Lucretus tarafından tanımlanmıştır. Birçok insan besinlere karşı istenmeyen reaksiyon göstermezken, bazılarında anafilaksi gibi çok ciddi olabilen, farklı klinik bulgularla seyreden alerjik reaksiyonlar gelişebilmektedir. Alerjik reaksiyon görülme sıklığı her geçen gün artmakla birlikte reaksiyonların tam olarak tanımlanamaması, kişilerin reaksiyonlarının besin alerjisine ait olduğunun farkına varamaması, besin alerjilerinin prevalansı konusunda kısıtlı bilgi sağlamaktadır. Son verilere göre bebek ve çocuklarda yaklaşık %2-8 oranında iken, erişkinlerde %2'den daha az olduğu bildirilmektedir. Toplumların beslenme alışkanlıkları ile ilişkili olarak görülen besin alerjileri ve prevalansı değişmektedir. Örneğin ABD'de yer fıstığı çok tüketilen bir besin olması ve alerjenitesi yüksek olması nedeniyle en sık 1 karşılaşılan besin alerjilerindendir. Tanım Besine karşı "istenmeyen reaksiyon" bir besinin alımından sonra ortaya çıkan herhangi bir anormal reaksiyondur. Bunlardan çoğu hemen hemen her insanı etkileyebilen, "besine intolerans" nedeniyle fizyolojik yanıt sonucu oluşabilen nonimmunolojik reaksiyonlardır. Besin intoleransı vücuttaki metabolik bozukluk, besindeki toksik maddeler, besinin farmokolojik özelliği ya da *Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, İmmünoloji Bilim Dalı ve Alerji Birimi Manisa enfeksiyöz nedenler sonucu görülebilmektedir (Şekil 1 ve Tablo 1). Alınan bir besini takiben o besindeki alerjene duyarlı kişilerde IgE aracılı ya da IgE aracılı olmayan immünolojik reaksiyon gelişmesi besin alerjisi" olarak tanımlanmaktadır. IgE aracılı reaksiyonlar klasik olarak besindeki antijenin sunumu ile ortaya çıkan ürtiker, anafilaksi gibi alerjik reaksiyonlar iken IgE aracılı olmayan reaksiyonlar ise besinde bulunan proteinlerin uyarımı sonucu gözlenen enterokolit ve alerjik eosinofilik özofagit 1 gibi immünolojik hastalıklardır. Patogenez Dış çevreye karşı geniş bir bariyerle beraber lenfoid dokulardan oluşan gastrointestinal bölgenin immün sistemi organizma için zararlı olan yabancı proteinler ve patojenleri ayırabilme yeteneğine sahiptir. Mukozal immun sistem "doğal" ve "kazanılmış immün sistemden oluşmaktadır. Kazanılmış mukozal immün sistem sistemik immün sistemden farklı olarak spesifik olarak zararlı olmayan antijene yanıtı inhibe etme (oral tolerans) ve patojene hızlı yanıt verme yeteneğine sahiptir. Bariyer sistemine rağmen alınan gıdaların %2'si barsaklardan immünolojik olarak intakt halde absorbe edilerek tüm vücuda dağılır, intakt besin antijenleri gastrointestinal kanaldan geçmesine rağmen "kazanılmış tolerans" nedeniyle genellikle klinik bulguya neden olmaz. Besin antijenleri mukozal dokularda tipik olarak zayıf immunojendir ve "oral tolerans" olarak bilinen yanıtsızlığa neden olurlar. Besin proteinine T hücrelerin yanıt

2 Şekil 1. BesinlerinAlımı Sonrası İstenmeyen Reaksiyonların Tanımlanması Besinlerin alımını takiben oluşan istenmeyen reaksiyonlar İmmunolojik (gıda alerjisi) Non-immunolojik (Gıda intoleransı) IgE aracılıklı (Tip 1 immün reaksiyon) Non-IgE aracılıklı Diğer immün reaksiyonlar (Tip 2,3,4) Tablo 1. İstenmeyen Besin Reaksiyonlarında Non-immünolojik Mekanizmalar Metabolik Disakkaridaz eksikliği: laktaz eksikliği Favism: glukoz-6-fosfal dehidrogenaz eksikliği Pankreaz yetersizliği: kistik fibrozis Galaktozemi Fenilketonüri Farmakolojik Kafein Histamin Tiramin Toksik Katkı maddeleri: Sodyum metabisülfit Boyalar: Tartrazin Bakteriyel ve fungal toksinler: C. botulinum, aflatoksin Deniz ürünleri toksini: Scromboid (tuna.uskumru) Kontamine olan ağır metaller, pestisidler Infeksiyonlar Parasitik: Giardia sp Bakteriyel: Salmonella sp Viral: Hepatitis 112

3 T hücrelerin yanıt vermemesi T hücre anerjisi yada regulatuar T hücrelerin uyarımı sonucudur. İntestinal epitel hücreleri antijen sunan hücre olarak etki ederek besin antijenine karşı toleransı uyarmakta önemli rol oynar; ayrıca, Peyer plakları içinde yer alan dendritik hücreler de toleransı başlatmakta görevli IL-10 ve IL-4 gibi sitokinler salgılar. Sonunda Transforming Growth Faktör β' ın ana kaynağı olan regulatuar T hücreler (TH3 ve Tr-1) mukozal lenfoid dokuda düşük doz antijene yanıtı başlatarak gastrointestinal sistemdeki toleransa aracılık eder. Barsak florası da doğumdaki mikropsuz ortam nedeniyle yetersiz olan normal toleransı mikroorganizmalar ile artırarak oral tolerans gelişimine yardım eder. Anne sütü ile beslenmenin oral toleransı artırdığı ve besin alerjisi ve atopik dermatitten koruduğu gösterilmiştir. Tükettiğimiz besinler çok çeşitli olmasına rağmen sıklıkla sadece birkaç besin alerjik reaksiyona neden olmaktadır. Sınıf I besin alerjisinde besinin oral yolla Tablo 2. Sınıf II besin alerjenleri alımından sonra, sınıf II besin alerjisinde ise o gıda ile çapraz reaksiyon veren inhalan alerjenin inhalasyonundan sonra gastrointestinal kanalda besindeki alerjene karşı duyarlanma oluşabilir. Sınıf I besin alerjenleri ana besin alerjenleri olup kd molekül ağırlığında, ısı, asit ve proteazlara dayanıklı suda çözünebilen glikoproteinlerdir (Tablo 2). Sınıf II alerjenler ısıya dayanıksız, izolasyonu ve standardize edilmesi zor olan bitkisel kökenli proteinlerdir (Tablo 3). Az sayıda sınıf I ve sınıf II antijen rekombinan protein olarak izole edilmektedir. Bitkisel alerjenlerin birçoğu depo proteinler, profilinler, peroksidazlar ve proteaz inhibitörleri ile ilişkili patojenlere 1,2 benzerdir. Besine duyarlılık genetik olarak oral tolerans gelişme bozukluğuna yatkın olan kişilerde daha fazla görülür. Besindeki alerjenler dolaşıma geçerek IgE-aracılı reaksiyonlar sonucu mast hücresi ve bazofiller üzerindeki besine-spesifik IgE antikorlarına bağlanarak bu hücrelerden Protein fraksiyonu Ortalama Protein oranı (%) Moleküler Ağırlık (Kd) Antijeni İnek sütü Kazeinler 76%-86% Kesilmiş sütün suyu 14%-24% Β-laktoglobulin 7%-12% 36 Bos d 5 Yumurta beyazı Ovalbumin 54% 45 Galdl Ovomucoid 11% 28 Gald2 Fıstık Vicilin 63.5 Arahl Conglutin 17/19 Ara h 2 Glycinin 64 Ara h 3 Balık 12.3 Gadd Lipid-taşıyıcı proteinler (patojenle ilgili proteinler grup 14) Elma 9 Mal d 3 Mısır 9 Zea m

4 Tablo 3. Sınıf II besin alerjenleri. Protein fraksiyonu Molekûler Antijeni Benzerliği ağırlık (Kd) Latex-meyva çapraz reaktivitesi Patojenle ilgili protein grup 2 Latex 34/36 Hevb2 1,3 glukonase Muz Kivi Patojenle ilgili protein grup 3 Latex 5 Hev b 6.02 Chitinase Avokado 32 Pers a 1 Endochitinase Patojenle ilgili protein 5 Elma 31 Mal d 2 Thaumatin benzeri Kiraz 23.3 Pru av 2 Thaumatin Birch Bet v 1 benzerleri (patojenle-ilgili proteinler 10) Elma Maldl Betv1benzeri Havuç Daud Bet v 1 benzeri Kereviz 16 Api g 1 Bet v 1 benzeri Birch Bet v 2 benzerleri (kereviz-mugwort- baharat sendromu) Latex 14 Hevb8 Profilin Kereviz Api g 4 Profilin Patates Profilin birçok potent mediyatör ve sitokin salınımını aktive eder. Ayrıca antijenantikor kompleksi oluşturarak ya da hücresel hipersensitiviteyi uyararak non- IgE aracılı reaksiyonlara da neden 1,2 olabilmektedir. Klinik Klinik bulgular altta yatan immünolojk mekanizmaya ve semptomların ortaya çıktığı sisteme göre değişmektedir (Tablo 4 ve 5). Sıklıkla deri ve gastro intestinal sistemde belirtilere rastlanır. Bu belirtiler ve oluşan klinik durumlar aşağıda özetlenmiştir. 114 Gastrointestinal Bulgular: Oral Alerji Sendromu Besindeki alerjenin oral mukozaya teması sonucu oral mukozada kontakt ürtiker ve anjiyoödem gelişir. Besini alır almaz dudaklar, dil, damak ve posterior orofarenkste kaşıntı ve karıncalanma başlar, dudaklarda ve boğazda şişlik hissedilebilir. Taze besinlerle bazı polenler arasında çapraz reaksiyonlar nedeniyle polen alerjisi olan kişilerde taze meyva ve sebze alınımını takiben kısa sürede bu tür reaksiyonlar oluşabilir. 3

5 Tablo 4. Altta yatan İmmünolojik Reaksiyon Tipine Göre Besine Aşırı Duyarlılık Bulguları Reaksiyon tipi IgE aracılı Cilt bulguları Gastrointestinal Solunum sistemi Generalize Bozukluk Ürtiker Anjioödem Morbilliform rashlar Flushing Oral alerji sendromu Gastrointestinal anafilaksi Akut rinokonjunktivit Bronkospazm (wheezing) Anafilaktik şok Miks IgE aracılı ve Non IgE Aracılı (hücresel) Cilt Gastrointestinal Solunum sistemi Hücresel Cilt Gastrointestinal Alerjik eosinofilik gastroenterit Astım Kontakt dermatit Dermatitis herpetiformis Besin proteinin neden olduğu enterokolit Besin proteinin neden olduğu proktokolit Besin proteinin neden olduğu enteropati Celiac hastalığı Solunum sistemi Besin proteinin neden olduğu pulmoner Atopik dermatit Alerjik eosinofilik özofajit sendromu hemosiderozis (Heiner sendromu) 115

6 Tablo 5- Farklı Organlarda Besin Alerjisi Durumunda Ortaya Çıkan Bulgular Deri Gastrointestinal sistem Solunum yolları Kardiyovasküler sistem Urtiker/Anjioödem Flushing Kaşıntılı eritematöz döküntü Atopik dermatit Dil, dudak veya oral mukozada kaşıntı ve/veya ödem Bulantı Abdominal ağrı veya kolik Kusmayadareflü Diare Nazal konjesyon Burun akıntısı Burunda kaşıntı/hapşırma Larinks ödemi Öksürük Wheezing Nefes darlığı Hipotansiyon /şok Diğer Sersemlik Kramp tarzında sırt ağrısı GastrointestinalAnafilaksi Besin alımının ardından; karın ağrısı, kramp, bulantı, kusma ve/veya diyare ile birlikte diğer organlarda gözlenen tipik anafilaksi bulguları görülebilir. Alerjik Eosinofilik Gastroenterit Gastrointestinal kanalın eosinofilik infiltrasyonu ile karakterizedir. En sık mukozal tabaka tutulur ve periferik eosinofili eşlik edebilir. Karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, kilo kaybı, melena, anemi, hipoalbüminemi ve periferik ödem gibi klinik bulgular görülebilir. IgE aracılı ve/veya hücresel reaksiyon sonucu gelişir. Genellikle cilt testlerinde birçok besine duyarlılık olan atopik kişilerde, astım 4 ve/veya rinit öyküsü olanlarda gözlenir. Enterokolit Genellikle yaşamın ilk birkaç ayında anne sütü, inek sütü ya da mamada bulunan soyanın içerdiği alerjenleri aldıktan 1-8 saat sonra çocukta uzamış bulantı ve kusma ortaya çıkar. Biyopside villöz atrofi, lenfositoz, IgA ve IgM içeren plazma hücrelerine rastlanır. Klinik olarak kronik diyare, eosinofili ve malabsorbsiyon, daha ciddi vakalarda ise dehidratasyon gözlenir. Bebeklerde en sık inek sütü ve soya proteinine karşı gelişirken, erişkinlerde kabuklu deniz ürünleri benzer semptomlara neden olabilir. Cilt testleri genellikle negatiftir. Ancak atopik ailelerin çocuklarında bazen süte spesifik IgE pozitif olabilir. Semptomlar diyetten alerjenin 3,4 eliminasyonu ile 72 saatte düzelir. 116

7 Kolit Enterokolite benzer. Kalın barsağın distalinde epitel ve lamina propria tabakasının eosinofilik infiltrasyonu sonucu mukozal ödem gelişir. Neden olan ajan süt ve soyada bulunan aynı alerjendir. Klinik olarak en sık bulgu gaitada gizli kan 3,4 görülmesidir. Çöliak Hastalığı "Glutene duyarlı enteropati" ya da "Çöliak Sprue" olarak ta adlandırılmaktadır. 6 ay - 2 yaş arasında sık olup erişkin döneme kadar farkedilmeyebilir. Gluten alımına sekonder olarak gelişen malabsorbsiyon sendromudur. Gliadin alerjeni arpa, buğday, yulaf veya çavdarda bulunan glutenin alkolde çözülebilen formudur. Tüm tabakalar tutulur ve mikrovilüslerde kısalma, villüslarda düzleşme, kriptlerde hipertrofi, lamina propriada lenfosit ve plazma hücrelerinde artış görülür. Mekanizmasıtam olarak bilinmemekle birlikte immune kompleks ya da T hücre aracılı olabileceği düşünülmektedir. Retikulin ve düz kas endomyozomuna karşı IgA, antiendomysial antikor (AE-As) oldukça duyarlı olup tanıda altın standart olarak kabul edilmektedir.ayrıca IgA antikoru transglutaminaz antikoru, gliadine karşı dolaşan IgG ve IgA, total IgAve IgM pozitif olabilir. Vit B12 ve folat malaborbsiyonu sonucu anemi görülebilir. Hastaların %90'ından fazlasında HLA-DQ2 [al*0501,f3l*0201] genine rastlanmaktadır. Bir kez tanı konduğunda gerek hastalığın kontrol altına alınması ve gerekse de malignite riskinin azaltılması için glutenin diyetten yaşam boyu izole edilmesi 3-5 gerekmektedir. İnfantil Kolik 3 aylıktan küçük bebeklerde tekrarlayan huzursuzluk, ağlama, fazla gaz çıkarma ile karakterize bir hastalıktır. Semptomlar beslenmeden birkaç saat sonra görülür. IgE-aracılı mekanizma sonucu mast hücrelerindeartışnedeniyleortaya çıkmaktadır. Sosyal, duygusal, çevresel faktörler ve beslenme tekniği gibi değişik nedenlerden dolayı multifaktöriyal olduğu 2-5 düşünülmektedir.tedavisisemptomatiktir. Cilt bulguları: Akut ürtiker ve anjiyoödem Besin alerjisi semptomları arasında en sık rastlanan bulgulardır. Akut ürtiker besine temas sonucu da sık görülür. Kronik ürtiker ve anjiyoödem ise daha nadirdir. Besinlerin neden olduğu kontakt dermatit özellikle pişmemiş balık, kabuklu deniz ürünleri, et ve yumurta gibi besinlere direkt temas eden 5 kişilerde daha fazladır. Dermatitis herpetiformis Glutene duyarlı enterokolitle birlikte kronik kaşıntılı rash görülen cilt lezyonudur. Üst gövde, boyun ve başta eritematöz, pleomorfik erupsiyonlar, ürtikeryal, papüler, vesiküler ve bülloz lezyonlar görülebilir. İmmun mekanizma tam olarak bilinmemektedir. Cilt biopsisinde dermal papiller uçta granüler ve lineer IgA depolanması ve immun komplekslere rastlanabilir. Serumda %70 oranında düz kas endomyozomuna karşı IgA saptanabilir. Hastaların %80-90'nında HLA-B8 ve %75'inde HLA-DW3 geni 3,5 pozitiftir. Solunum Sistemi Bulguları: Besin alerjisine sekonder olarak gelişen akut solunum semptomları sadece IgE aracılı mekanizma ile gelişirken, kronik semptomlarda değişik mekanizmalar rol almaktadır. Rinokonjuktivit ve astım genellikle diğer alerjik semptomlara eşlik eder. Ancak besin alerjisi hava yolu hiperreaktivitesine ve mevcut astımın kötüleşmesine neden olabilir. Genellikle mesleki ortamlarda örneğin aşçılarda balık 117

8 Şekil 2: Besin alerjilerinin tanısında izlenecek algoritma. Detaylı anamnez IgE aracılıklı reaksiyon Non IgE aracılıklı reaksiyon PricktestveyaspesifikIgE Endoskopi Negatif Pozitif Pozitif Negatif Besin alerjisi ekarte edilir Eliminasyon diyeti Besin alerjisi ekarte edilir Negatif Pozitif Besin alerjisi ekarte edilir Oral provokasyon testi Negatif Pozitif Besin alerjisi ekarte edilir gibi besinler pişerken alerjenlerinin inhalasyonu astmatik reaksiyonu başlatabilir. Düzenli olarak una maruz kalan fırıncılarda 291 işçiden 24'ünde mesleki astım saptanmıştır. Buğday alerjeni en sık rastlanan alerjendir. Astım, atopik dermatit, gastro-özofagial reflü veya besin alerjisinde tedaviye dirençli astmatik semptomlar görüldüğünde besinlerin neden olabileceği akla gelmelidir. Cilt testi, RAST yada ELlSA yöntemiyle besine spesifik IgE antikoru saptanabilir. Aeroalerjenle besinlerin kontaminasyonu sonucu anafilaksi 3-5 vakalarına da rastlanmaktadır. Anafilaksi: En kolay tanınabilen IgE aracılı besin duyarlılığı reaksiyonudur. En sık anafilaksiye neden olan besinler yer fıstığı, fındık, balık ve diğer deniz ürünleridir. Acil servislere başvuran anafilaksi Besin alerjisi spesifik alerjen eliminasyon vakalarının 1/3'ü besinlere bağlı olarak gelişmektedir. Beraberinde cilt, solunum ve gastrointestinal sistem bulgularına, ayrıca hipotansiyon, vasküler kollaps ve ritm bozukluğu gibi kardiyovasküler 3-5 semptomlara neden olabilir. Besin alerjilerinde tanı: 1)Anamnez: Belirli bir besin maddesi alımını takiben yakınmaların ortaya çıkması ve yakınmaların iyi tanımlanması hekimi belli bir besine yöneltmede önemlidir. Çift kör plasebo kontrollü oral provokasyon (ÇKPKOP) çalışmaları ile anamnezde elde edilen besin alerjisi tanısı %40 oranında doğrulanmıştır. Anamnezde sorgulanması gereken ana noktalar aşağıda özetlenmiştir: a)reaksiyona yol açan besinin ve buna yol açan miktarın tanımlanması, b)besinin alınması ile semptomların ortaya çıkışı arasında geçen süre, 118

9 c)diğer alımlarda da aynı besinin benzer reaksiyonlara yol açıp açmadığı, d)semptomların ortaya çıkışını kolaylaştıran durumvarlığı(alkol?/egzersiz?), e)besine karşı en son ne zaman reaksiyon geliştiği. 2)Fizik inceleme: Fizik incelemede hastanın başvuru şikayetinin değerlendirilmesinin yanısıra atopik dermatit ve astım gibi diğer atopik hastalıklara ait bulgular da araştırılmalıdır. Astımlı hastalarda besin alerjenleri astımın kontrolünü güçleştirerek kalıcı semptomlara neden olabilir. Kronik öksürük gastroözofagial reflüyü (GÖR) aktive edebilir. Astım, GÖR ve besin alerjisi sıklıkla birarada olabilir. Bu bulguların dikkatle araştırılması gerekmektedir ) Spesifik IgE'nin Gösterilmesi: Spesifik IgE in vivo olarak deride prick testler ile ve in vitro olarak da kanda gösterilebilir. Cilt Prick Testleri: Besinler ile 2 şekilde prick testler uygulanabilir. 1/10 veya 1/20 oranında sulandırılmış gliserine ekstraktlar ile prick testler uygulandığında negatif bir yanıt Tip l IgE aracılıklı bir reaksiyonu %95 oranında ekarte ederken pozitif bir yanıt ise sadece olası bir ilişkiyi düşündürür. Çifk kör plasebo kontrollü oral provakasyon testi sonuçları ile karşılaştırıldığında deri testinin pozitif prediktif değeri %50 oranındadır. Standart ekstraktlar ile yapılan bu testlerin negatif çıkması durumunda ise ikinci bir yöntem olarak taze besinlerle (ör. elma, portakal, muz, patates, havuç, kereviz gibi) prick test (besine batırılan lanset ile hastanın koluna test yapılması) daha duyarlı olabilmektedir. Tek bir gıdayı takiben ortaya çıkan anaflaksi tablosunda pozitif deri testi sonucu tanı için yeterli kabul edilebilir. Bu testlerde kullanılan ekstratlarda önemli bir problem ise besinin alerjenitesinden sorumlu olan labil proteinleri içermemesi ve bu nedenle yalancı negatif sonuç oluşturabilmesidir. Besinlerle intradermal test, pozitif belirleyicilik yönünden prick testlere üstün olmadığı ve uygulandığında ciddi reaksiyon riski oluşturduğu için 1-7 önerilmemektedir. Kanda SpesifikIgE'ninGösterilmesi Duyarlılığı deri testlerine göre daha düşüktür. Ciddi dermografizmi veya atopik dermatiti olan, antihistaminik ilacın kesilemediği veya alerjen maruziyetinde ciddi sistemik reaksiyon tanımlayan ve ağır astımı olan kişilerde şüphelenilen besine karşı spesifik IgE kanda RAST (Radioallergosorbent test), ELlSA (Enzyme-Linked immune assay)gibiyöntemlerilegösterilir. Bazofil Histamin Salınım Testi Alerjik kişilerin besin alerjenleri ile bazofil ya da lökositlerinin karışımı sonrası histamin salınım ölçümüne dayanan alternatif bir laboratuvar testidir. Bu test sonuçları deri testi, provokasyon ve sige sonuçları ile oldukça uyumludur ve bazı besin reaksiyonlarını saptamada yararlıdır. Alerjik ve anaflaktoid reaksiyonları saptayabilmenin yanında kanda sige ölçümü için uygun olmayan çözünebilen maddelerlere de uygulayabilme gibi avantajları vardır. Ancak henüzrutinegirmemiştir. Çift Kör Plasebo Kontrollü Oral Provokasyon Testi (ÇKPKOP): Tanıda altın standart olan yöntem çift kör plasebo kontrollü oral provokasyon testidir. Bunun için izlenecek yöntem aşağıdaki gibidir: a)şüphelenilen besin veya besinler hastanın beslenme şemasından 2 hafta süre ile uzaklaştırılır. b)eğer hastanın yakınmalarında düzelme 119

10 olmamışsa tanıda besin alerjisinden uzaklaşılarak diğer nedenler araştırılır. c)hastanın yakınmalarında düzelme olmuşsa şüphelenilen besinler tekrar hastanın diyetine eklenir, tekrar semptomlar oluşmuşsa yeniden 2 hafta süre ile eliminasyon diyetine alınır. d)bundan sonraki aşama ÇKPKOPtestleridir. Bu testler öncesinde antihistaminikler kesilmeli, diğer ilaçlar da minimum düzeyde kullanılmalıdır. e) Provokasyonlar açık ve kapalı olarak iki şekilde yapılabilir. Açık formda besinin verilmesi genelde çocuklarda başvurulan bir yöntemdir. Ancak erişkinlerde önyargıyı kaldırmak için mutlaka kapalı şekilde yapılması gereklidir. g)çkpkop; mutlaka deneyimli personel tarafından ve uygun kardiyopulmoner resusitasyon bulunan ortamda yapılmalıdır. Provokasyon testinin sonuçları objektif semptom ve varsa bulgular doğrultusunda yapılmalıdır. h)teste sabah hasta açken başlanır. Liyofilize üründen 25 ile 500 mg arasında semptom oluşturmayacağı düşünülen bir dozda başlanır. Eğer IgE aracılıklı bir reaksiyondan şüpheleniliyorsa dakikada bir doz iki kat artırılır. Eğer öyküde reaksiyon daha uzun bir sürede oluşmuşsa aralık bu düzeyde tutulur. Her doz sonrasında reaksiyon takibi yapılır. En yüksek doza ulaşıldığında IgE aracılı reaksiyonlar için 2.5 saat vethücre aracılı reaksiyonlar için en az 4 saatdahagözleme devam edilir. ı) Eğer hasta 10 g liyofilize ürünü tolere edebilmişse klinik olarak besin alerjisi ekarte edilir. Ancak yine de her negatif provokasyon düşük oranda da olsa yalancı negatif reaksiyon olasılığı taşıdığı için besinin açık olarak hastaya yedirilmesi ile testin negatifliği doğrulanmalıdır. j)test birden fazla besin ile uygulanacaksa, 1-8 yenibesine1-2 gün arailebaşlanmalıdır. Tedavi 1)Beslenme şekli: Hastada alerjiye yol açan besin mümkün olduğu kadar çabuk saptanarak alerjik ürünü içermeyen bir beslenme şekli önerilmelidir. Ayrıca besin alerjisi için riskli bebeklerin anne sütü ile beslenmesine özel önem verilmesi, laktasyon döneminde annelerin anne sütü ile çocuğa duyarlılığın geçebileceği fıstık, fındık gibi alerjik reaksiyona neden olabilecek katı gıdalardan uzak durması ve 3 yaşına kadar fıstık, fındık ve kabuklu deniz ürünlerinin çocuğa verilmemesi gibi koruyucu önlemlere de dikkat edilmesi gerekmektedir. 2)Medikal tedavi: Günümüzde besin alerjisinin gelişimini önleyici bir ilaç bulunmamaktadır. Daha çok oluşan semptomlara yönelik tedavi uygulanır. Ancak hastaya olası bir acil durumda ne yapacağı, acil kullanacağı ilaçlar, başvuracağı adresler ve telefon numaraları yazılı olarak verilmelidir. -Adrenalin: Anaflaksi gibi hayatı tehdit edici durumlarda adrenalin kullanılmalıdır. Besinler ile ciddi anaflaksi öyküsü olan olgular epinefrin otoenjektör taşımaları konusunda uyarılmalıdırlar. -H1 reseptör antagonistleri: Ürtiker, anjiödem gibi durumların tedavisinde kullanılmasının yanısıra, önceden kullanımı ile oral alerji sendromunda kaşıntıyı azaltıcı etkisi vardır. -Oralsodyumkromoglikat:Yapılan çalışmaların sonuçları güvenilir olmadığı gibi pahalı bir ilaçolup, belirliyan etkileredesahiptir. -Glukokortikosteroidler: Atopik dermatit, astım, ağır enteropati, beslenme bozukluğu veya antihistaminiklerle kontrol altına alınamayan ürtikeryal lezyon varlığında önerilir. 3)Immunoterapi: Standart immunoterapi henüzbesin alerjilerindeönerilmemektedir. 4)Anti-IgE monoklonal antikoru: Bu tedavi IgE aracılığla oluşan besin 120

11 alerjilerinde alerjen spesifisitesinden bağımsız olarak birden fazla besine karşı alerji durumunda bile etkili olabilecek gibi görünmektedir. Ancak bu tedavi yöntemi ile ilgili araştırılmalar halen devam etmekte olup henüz rutin uygulanmamaktadır Kaynaklar 1. Sampson HA. Food allergy. J Allergy Clin Immunol 2003;lll(2):S Spergel JM, Pawlowski NA. Food allergy: mechanism, diagnosis, and management in children. Pediatr ClinNorth Am Feb;49(l):73-96, 3. Gordon BR. Approaches to testing for food and chemical sensitivities. Otolaryngol Clin NorthAm. 2003:36(5): Sampson HA.Adverse reactions to foods. in Middleton E, Reed CE, Ellis EF, Adkinson NF, Yunginger JW, Busse WW eds. Allergy, Volume II. 5th edition. St Louis, Missouri: Mosby- Year Book Inc, 1998; Mygind N, Dahi R, Pederson S, et al Gastrointestinal reactions and food sensitivity Second edition Blackwell Science limited in Essential allergy. 1996; Ortolani C, Vighi G. Definition of adverse reactionstofood.allergy1995;50(suppl26): Chandra RK, Gill B, Kumari S. Food allergy and atopic disease: pathogenesis, diagnosis, prediction of high risk and prevention. Ann Allergy 1993; 71: Bircher AJ, Van Melle G, Haller E,Curty B, Frei PC. IgE to food allergens are highly prevalent in patients allergic to pollens, with and without symptoms of food allergy. Clin Exp Allergy 1994; 24: Sampson AH. Food Allergy. Part 2: Diagnosis and management. J Allergy Clin Immunol 1999; 103: Sampson HA. Food Allergy. Part 1: Immunopathogenesis and clinical disorders. J Allergy Clin Immunol 1999;103:

Allerji. Bağışıklık sisteminin canlı olmayan ve genellikle zararsız olan maddelere verdiği reaksiyondur ve tipik semptomlarla sonlanır.

Allerji. Bağışıklık sisteminin canlı olmayan ve genellikle zararsız olan maddelere verdiği reaksiyondur ve tipik semptomlarla sonlanır. Alerji & İntölerans Allerji Allerji Bağışıklık sisteminin canlı olmayan ve genellikle zararsız olan maddelere verdiği reaksiyondur ve tipik semptomlarla sonlanır. Bazı Terimler Alerji: Alerjenlere karşı

Detaylı

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ (İSPA)

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ (İSPA) İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ (İSPA) Doç. Dr. Murat ÇAKIR K.T.Ü, Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Trabzon İNEK SÜTÜ Major makronütrient Ca, P gibi mikronütrient En

Detaylı

İnek sütü, Yumurta, Fıstık, Buğday, Soya, Balık, Midye, Ceviz, Fındık, Susam alerjik reaksiyona en sık sebep olan gıdalardır.

İnek sütü, Yumurta, Fıstık, Buğday, Soya, Balık, Midye, Ceviz, Fındık, Susam alerjik reaksiyona en sık sebep olan gıdalardır. GIDA ALERJİSİ Gıda alerjisi gıda veya gıda katkı maddelerine karşı ortaya çıkan beklenmedik, aşırı alerjik reaksiyonlardır. Gıda alerjilerinin büyük kısmı en çok tüketilen gıdalara karşı oluşur. En sık

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Patoloji A:B:D Arş gör. Dr Cansu ABAYLI Çöliak hastalığı; Buğday, arpa ve yulaf gibi tahıllı gıdalarda bulunan, gluten proteinleri ile oluşan, toplumun %1 inden fazlasının

Detaylı

ALERJİ. Alerji neden olur:

ALERJİ. Alerji neden olur: ALERJİ Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta bazen vücudun bir kısmında olabilir: Gözde olursa; alerjik konjoktivit, Üst

Detaylı

%5 Her iki ebeveyn atopik

%5 Her iki ebeveyn atopik ALLERJİ TESTLERİ Dr.ALEV ÖKTEM Düzen Laboratuvarlar Grubu Allerji Allerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin çevremizde bulunan ve zararlı olmayan bazı maddelere karşı, ki bunlara allerjen denir, aşırı

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası

Detaylı

Besin alerjileri. Dr.Hasan Özen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi

Besin alerjileri. Dr.Hasan Özen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi Besin alerjileri Dr.Hasan Özen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014, Antalya Ana başlıklar Besinlere bağlı

Detaylı

Derleme Review. Giriş

Derleme Review. Giriş 270 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.2029 Çocuk alerji ve astım akademisi, besin alerjisi tanı ve tedavi protokolü Guideline for diagnosis and treament of food allergy in children by academia of pediatric

Detaylı

Anafilaksi de ANAFİLAKSİ

Anafilaksi de ANAFİLAKSİ Kazalar hiçbir zaman planlı değildir Dr Afşın İPEKCİ Okmeydanı EAH Acil Tıp Kliniği İSTANBUL ANAFİLAKSİ Anafilaksi de İlk olarak 1902yılında Portierve Richettarafından tariflenmiştir. EPİDEMİYOLOJİ Gerçek

Detaylı

Arı sokmalarında mast hc ve bazofillerden ani mediyator salınımı görülür. Anafilaksi sırasında serum triptaz düzeyinde (aktif mature B triptaz )

Arı sokmalarında mast hc ve bazofillerden ani mediyator salınımı görülür. Anafilaksi sırasında serum triptaz düzeyinde (aktif mature B triptaz ) Arı sokmalarında mast hc ve bazofillerden ani mediyator salınımı görülür. Anafilaksi sırasında serum triptaz düzeyinde (aktif mature B triptaz ) artış gösterilmesi tanıyı doğrular. VIT ve böcek sokmalarında

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİNDE ALERJİ. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

DİŞHEKİMLİĞİNDE ALERJİ. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu DİŞHEKİMLİĞİNDE ALERJİ Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu ALERJİ Alerji terimi Yunanca değişim-değişmiş anlamına gelen allos ile tepki-tepki gösterme anlamına gelen ergon sözcüklerinden köken almıştır. Alerji terimi

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

BESIN ALLERJILERINDE KLINIK BULGULAR VE TANı

BESIN ALLERJILERINDE KLINIK BULGULAR VE TANı İst.Tıp Fak. Mecmuası 61:4, 1998 BESIN ALLERJILERINDE KLINIK BULGULAR VE TANı Mehtap "t AZ i < Jf)f'W I * Besüı reaksiyonları, besinin alımından sonra oluşan istenmeyen yan etkilerdir, Besin allerjisine

Detaylı

DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU 1. Deri prick testi (SPT: Skin Prick Test ), yakınmaları bir solunum yolu ya da besin allerjisinin varlığını düşündüren olgularda uygulanan bir

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

YAYGIN, KAŞINTILI, PAPÜLLÜ DÖKÜNTÜ. Araş. Gör. Dr. Nahide Gökçe ÇAKIR KTÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

YAYGIN, KAŞINTILI, PAPÜLLÜ DÖKÜNTÜ. Araş. Gör. Dr. Nahide Gökçe ÇAKIR KTÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI YAYGIN, KAŞINTILI, PAPÜLLÜ DÖKÜNTÜ Araş. Gör. Dr. Nahide Gökçe ÇAKIR KTÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI 28.04.2015 34 yaşında erkek hasta 2 gün önce ortaya çıkan kaşıntılı, eritematöz, kaşıntılı, papüler

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

Kronik ürtikerde güncel tedaviler

Kronik ürtikerde güncel tedaviler Kronik ürtikerde güncel tedaviler Dr. Emek Kocatürk Göncü İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum akışı EAACI/GALEN/EDF/WAO Ürtiker Kılavuzu Amerikan Allerji İmmunoloji Akademisi Ürtiker Kılavuzu

Detaylı

WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları

WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları Allerji ile ilgili kavramların isimlendirilmesi çeşitlilik göstermektedir. Bu önemli konuya açıklık getirmek ve sağlıkla ilgilenenler arasında en iyi iletişimi sağlamak

Detaylı

Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD

Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD 55y, erkek Retinal ven trombozu nedeniyle düzenli Coraspin ve depresyon nedeniyle Cipralex kullanmakta Daha

Detaylı

Çocukta Kusma ve İshal

Çocukta Kusma ve İshal Tanım Çocukta Kusma ve İshal Dr. Hasan Kaya Acil Tıp AD Akut gastroenterit 24 saat içinde 3 ten fazla ya da anne sütü ile beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve daha sulu dışkılamadır. Yenidoğan

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi?

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi? DEMİR EKSİKLİĞİ 1. Demir eksikliği anemisi nedir? Demir eksikliği anemisi : kan hücrelerinin yapımı için gerekli olan demirin dışarıdan besinlerle yetersiz alınması yada vücuttan aşırı miktarda kaybedilmesi

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 09 Nisan 2009 02:25 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Nisan 2009 02:59

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 09 Nisan 2009 02:25 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Nisan 2009 02:59 Alerji Son yıllarda artış gösteren hastalılıklardan biri de alerji... Çağımızın hastalığı... Medeniyet arttıkça, toplumlar hijyene önem vermeye başladıkça alerjik vakalar da artmaya başlıyor. Dünyada en

Detaylı

İnek sütü, Yumurta, Fıstık, Buğday, Soya, Balık, Midye, Ceviz, Fındık, Susam alerjik reaksiyona en sık sebep olan gıdalardır.

İnek sütü, Yumurta, Fıstık, Buğday, Soya, Balık, Midye, Ceviz, Fındık, Susam alerjik reaksiyona en sık sebep olan gıdalardır. GIDA ALERJİSİ Gıda alerjisi gıda veya gıda katkı maddelerine karşı ortaya çıkan beklenmedik, aşırı alerjik reaksiyonlardır. Gıda alerjilerinin büyük kısmı en çok tüketilen gıdalara karşı oluşur. En sık

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

Çölyak Sprue; Non Tropikal Sprue; Glüten Enteropatisi,

Çölyak Sprue; Non Tropikal Sprue; Glüten Enteropatisi, ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak Sprue; Non Tropikal Sprue; Glüten Enteropatisi, Çölyak hastalığı sindirim sisteminin otoimmün hastalığıdır. Buğday, arpa gibi tahılların içinde bulunan GLÜTEN maddesine karşı ortaya

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

Besin Alerjisi Besin alerjisinde sık yapılan. hatalar. Prof Dr Esen demir Ege Çocuk İmmunoloji ve Alerji Bd

Besin Alerjisi Besin alerjisinde sık yapılan. hatalar. Prof Dr Esen demir Ege Çocuk İmmunoloji ve Alerji Bd Besin Alerjisi Besin alerjisinde sık yapılan Prof Dr. Esen Demir EÜTF Çocuk Alerji ve immunoloji BD hatalar Prof Dr Esen demir Ege Çocuk İmmunoloji ve Alerji Bd Besinlere bağlı istenmeyen reaksiyonlar

Detaylı

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Dr Mahir İğde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Kronik Öksürük Yakınmalı Bir Hasta: BK, 6y, Kız, Samsun Şik: Öksürük Hikayesi: 3 aylıktan bu yana zaman

Detaylı

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 1 Glutene duyarlı enteropati Çölyak hastalığı Gluten-intoleransı 2 Çölyak hastalığı nedir?

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Astım. Özellikle son yıllarda sıklıkla duyduğumuz. Modern Yaşamın Gizli Tehdidi. En Yaygın Tipi Alerjik Astım

Astım. Özellikle son yıllarda sıklıkla duyduğumuz. Modern Yaşamın Gizli Tehdidi. En Yaygın Tipi Alerjik Astım Özlem İkinci Modern Yaşamın Gizli Tehdidi Astım Sanayileşme ve egzoz gazları dış ortam havasını kirletirken, ev içinde kullanılan parfüm, sprey, deterjan, boya gibi malzemeler de iç ortam havasının kirlenmesine

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI SELDA SAZAK PINAR YEŞİLGÖZ ZÜHAL DUMAN

ÇÖLYAK HASTALIĞI SELDA SAZAK PINAR YEŞİLGÖZ ZÜHAL DUMAN ÇÖLYAK HASTALIĞI SELDA SAZAK PINAR YEŞİLGÖZ ZÜHAL DUMAN EKMEK YEMEDEN!!! Makarna Pasta yemeden ömür boyu DİĞER İNSANLARLA BİR ARADA YAŞAMAK??? Çölyak Hastalığı Buğday, arpa, çavdar, yulaf tüketilmesi ile

Detaylı

ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası :... Başvuru tarihi :.. 200 Hastalığın

Detaylı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı %20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı kaşıntılar (kc, bb, troid) Pemfigoid gestasyones Gebeliğin

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi İmmünoloji Eğitim Programı Önerisi in hücre ve dokuları ilgi hücrelerini isim ve işlevleri ile bilir. Kemik iliği, lenf nodu, ve dalağın anatomisi,

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan

Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan ilaç dışında- kullanabilecekleri güvenilir bir antibiyotik

Detaylı

ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf

ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf HEMATEMEZ Kanlı kusma Treitz ligamanının proksimalinden MELENA Siyah, pis kokulu, cıvık dışkılama Özofagus, mide, proksimal ince bağırsaktan HEMATOKEZYA Kanlı

Detaylı

Van da Besin Alerjik Çocukların Klinik Özellikleri

Van da Besin Alerjik Çocukların Klinik Özellikleri Van da Besin Alerjik Çocukların Klinik Özellikleri Handan Duman Şenol *, Burcu Tahire Köksal ** Özet Amaç: Besin alerjisi besinlere karşı oluşan immünolojik bir mekanizmadır. İmmünglobulin E aracılı, non-

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir kapsül, 180 mg kırmızı üzüm yaprağı kuru ekstresi (4-6:1) içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir kapsül, 180 mg kırmızı üzüm yaprağı kuru ekstresi (4-6:1) içerir. KULLANMA TALİMATI ANTISTAX 180 mg Sert Jelatin Kapsül Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir kapsül, 180 mg kırmızı üzüm yaprağı kuru ekstresi (4-6:1) içerir. Yardımcı maddeler: Susuz kolloidal silisyum

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Mikotoksin nedir? En sık karşılaşılan mikotoksinler; Aspergillus Penicillium Fusarium Alternaria

Mikotoksin nedir? En sık karşılaşılan mikotoksinler; Aspergillus Penicillium Fusarium Alternaria Mikotoksin nedir? Aspergillus Penicillium Fusarium Alternaria belirli nem ve ısı koşullarında oluşturdukları fungal metabolitler En sık karşılaşılan mikotoksinler; o aflatoksinler, o okratoksin, o trikotesen,

Detaylı

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK Hemolitik Akut Gecikmiş Tipte Ateş Reaksiyonları (FnhTR) Akut Akciğer Hasarı (TRALI)

Detaylı

GIDA ĠLĠġKĠLĠ ANAFLAKSĠ. Dr SUNA ASĠLSOY BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ, ADANA

GIDA ĠLĠġKĠLĠ ANAFLAKSĠ. Dr SUNA ASĠLSOY BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ, ADANA GIDA ĠLĠġKĠLĠ ANAFLAKSĠ Dr SUNA ASĠLSOY BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ, ADANA OLGU 8 aylık erkek bebek, Bir haftadır burun akıntısı arada öksürük yakınması var Ani geliģen tıkanıklık morarma ve nefes darlığı baba

Detaylı

21.Yüzyılda Besin Allerjisi. Doç. Dr. Oğuz CANAN Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi

21.Yüzyılda Besin Allerjisi. Doç. Dr. Oğuz CANAN Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi 21.Yüzyılda Besin Allerjisi Doç. Dr. Oğuz CANAN Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi Besin Allerjisi Nedir? Alınan bir besini takiben, o besindeki

Detaylı

BESİN ALERJİSİ OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM DOÇ.DR.SEVİNÇ POLAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESİN ALERJİSİ OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM DOÇ.DR.SEVİNÇ POLAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESİN ALERJİSİ OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM DOÇ.DR.SEVİNÇ POLAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Beslenme insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan besin öğelerini

Detaylı

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRÜSLER Viral gastroenteritler fekal oral yolla bulaşmaları nedeniyle, alt yapı yetersizliği bulunan gelişmekte olan

Detaylı

LOKAL ANESTEZİK MADDELERLE DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

LOKAL ANESTEZİK MADDELERLE DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ LOKAL ANESTEZİK MADDELERLE DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası :... Başvuru tarihi

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

UYGUN AĞRI KESİCİ-ROMATİZMA İLACI SEÇENEĞİ İLE İLAÇ YÜKLEME TESTİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

UYGUN AĞRI KESİCİ-ROMATİZMA İLACI SEÇENEĞİ İLE İLAÇ YÜKLEME TESTİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ UYGUN AĞRI KESİCİ-ROMATİZMA İLACI SEÇENEĞİ İLE İLAÇ YÜKLEME TESTİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası

Detaylı

Anafilaksi olgu senaryoları

Anafilaksi olgu senaryoları Anafilaksi olgu senaryoları Sekiz aylık bebek, kahvaltıda aile için hazırlanan sahanda yumurtadan ekmeğin ucuyla verilmesinden 20 dakika sonra tüm vücunda yaygın kızarma, dudaklarda şişme ve göğsünde hırıltı

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEODEX % 1.25 jel Haricen uygulanır. Etkin madde: 1 g jel, 12.50 mg deksketoprofene eşdeğer 18.45 mg deksketoprofen trometamol Yardımcı maddeler: Karbomer 980 NF (Carbomer Homopolymer),

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 17 Ocak 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 17 Ocak 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 17 Ocak 2017 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Nihal Uyar Aksu ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

İçindekiler I.KISIM Genel Bilgiler İlaç Erüpsiyonları ile İlgili Genel Bilgiler

İçindekiler I.KISIM Genel Bilgiler İlaç Erüpsiyonları ile İlgili Genel Bilgiler İçindekiler I.KISIM Genel Bilgiler 1. İlaç Erüpsiyonları ile İlgili Genel Bilgiler 3 İlaç Erüpsiyonlarının Karakteristik Özellikleri 4 Makülopapüler İlaç Erüpsiyonu 4 İlaca Bağlı Anjioödem/Ürtiker 7 Ekzematöz

Detaylı

İnek sütü protein alerjisi

İnek sütü protein alerjisi Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (2): 268-273 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0572 DERLEME / REVIEW ARTICLE İnek sütü protein alerjisi Cow s-milk protein allergy Tuğba Koca, Mustafa

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

BÖCEK ALLERJİLERİ. Doç. Dr. Emel Kurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD- Allerji Bilim Dalı

BÖCEK ALLERJİLERİ. Doç. Dr. Emel Kurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD- Allerji Bilim Dalı BÖCEK ALLERJİLERİ Doç. Dr. Emel Kurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD- Allerji Bilim Dalı Konuşma akışı Epidemiyolojik bilgi Arılar Reaksiyon özellikleri Tanı Tedavi Anaflaksi ile

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Astım hastalığının görülme sıklığında, özellikle Batı toplumlarında daha fazla olmak üzere, tüm

Astım hastalığının görülme sıklığında, özellikle Batı toplumlarında daha fazla olmak üzere, tüm Bölüm 24 Astım ve Beslenme Dr. Alpaslan TANOĞLU ve Dr. Mustafa DİNÇ Astım hastalığının görülme sıklığında, özellikle Batı toplumlarında daha fazla olmak üzere, tüm dünya yüzeyinde, son 50 yılda büyük bir

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. : ALERJİK GÖĞÜS HASTALIKLARI BİLİM DALI Alerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, 12 yaşın üzerindeki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İlk kez 1855 te Thomas Addison tarafından tanımlanmıştır Sıklığı milyonda 60-120

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Anaflaksinin oluş mekanizması ile tetikleyici ajanların neler olduğunu, Anaflaksinin ilk tedavisindeki kritik basamaklarını

Anaflaksinin oluş mekanizması ile tetikleyici ajanların neler olduğunu, Anaflaksinin ilk tedavisindeki kritik basamaklarını Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Alerji ve anaflaksi tanımlarını, Anaflaksinin oluş mekanizması ile tetikleyici ajanların neler olduğunu, Anaflaksinin klinik bulgularını, Anaflaksinin ilk tedavisindeki

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

Türk Dermatoloji Derneği. Kontak Dermatit Çalışma Grubu EL EKZEMASI. Hasta Bilgilendirme Kılavuzu. kdermatitis@yahoogroups.com

Türk Dermatoloji Derneği. Kontak Dermatit Çalışma Grubu EL EKZEMASI. Hasta Bilgilendirme Kılavuzu. kdermatitis@yahoogroups.com Türk Dermatoloji Derneği Kontak Dermatit Çalışma Grubu EL EKZEMASI Hasta Bilgilendirme Kılavuzu kdermatitis@yahoogroups.com El ekzeması nedir? Yunanca kökenli bir sözcük olan ekzema, "kaynama" olarak Türkçeye

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE REÇETE YAZIM İLKELERİ ve REÇETE ÖRNEKLERİ. Dr. Ayhan DÖNMEZ

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE REÇETE YAZIM İLKELERİ ve REÇETE ÖRNEKLERİ. Dr. Ayhan DÖNMEZ DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE REÇETE YAZIM İLKELERİ ve REÇETE ÖRNEKLERİ Dr. Ayhan DÖNMEZ ANEMİ Hemogram (periferik yayma, retikülosit, Fe, TDBK) Ferritin Sedimantasyon ve CRP Hamile Laktasyon Genç bayan Erkek

Detaylı

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DENCOL Jel Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her 1 g jel, Etkin madde: Kolin salisilat içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol (%70) Karboksimetil selüloz sodyum 87.1 mg 70.0

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MYODİN 4mg/2ml IM ampul Kas üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, sitrik asit monohidrat, susuz sodyum

Detaylı

Gıda Alerjisi Reaksiyonları

Gıda Alerjisi Reaksiyonları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, Cilt 28, Sayı 1, 73-82 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Gıda Alerjisi Reaksiyonları Merve KARAKILIÇ 1, Senem SUNA 1, Canan Ece TAMER 1, Ömer

Detaylı

5 Pratik Dermatoloji Notları

5 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 5 Pratik Dermatoloji Notları En Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklar İçindekiler Vitiligo Eritema Multiforme Ürtiker Uyuz Tahta Kurusu / Pire Isırığı Kaposi Sarkomu 2 Vitiligo 3 Vitiligo

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı