ERJİK HASTALIKLAR. Uzm. Dr. Tayfur GİNİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERJİK HASTALIKLAR. Uzm. Dr. Tayfur GİNİŞ"

Transkript

1 ERJİK HASTALIKLAR Uzm. Dr. Tayfur GİNİŞ Ankara Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıHematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Allerji ve İmmunoloji Kliniği

2 Hipersensitivite reaksiyonu: Normal bireylerde görülmeyen ancak duyarlı kişilerde uyaranlara tekrar maruziyet sonrasında reaksiyonların tekrar ortaya çıkmasıdır. Allerji: Hipersensitivite rx.larının bir immün mekanizma sonucu ortaya çıkışıdır. (Tip 1,2,3,4)

3 Alerji nedir? rsız bir antijene karşı oluşan immün ı takiben oluşan hastalık r antijen allerjen değil. tein yapısında, Glikolipid yapısında Besinler Böcekler Ev tozu akarı

4 Alerjik Hastalık erjenlere karşı eransın kaybolması Allerjen-spesifik Th2 hücrelerin aşırı yapımı/yanıtı, allerjen spesifik IgE varlığı

5 Allerjik Reaksiyon T, B ve dendritik hücrelerin katıldığı sensitizasyon IgE antikor yanıtı Tekrar aynı/benzer protein ile karşılaşıldığında erken ve geç faz yanıt

6 Alerjik İnflamasyonda Rol Alan Mediatörler

7 Alerjik inflamasyon erjen ERKEN FAZ ( Tip 1) REAKSİYONU GEÇ FAZ (tip 4) REAKSİYONU Semptomlar Mast hücre T lenfosit eozinofil

8 Hipersensitivite Reaksiyonları siyon gorisi Klinik Duyarlanma süreci Tekrar maruziyette semptom başlama süresi Alerjen kesince semptomların düzelmesi Erken Ürtiker/AÖ Rinit Bronkospazm Larinks ödemi Anaflaksi 1-2 hafta Sıklıkla ilk 1 saat içinde Birkaç saatte I ve kompleman) Hemolitik anemi Trombositopeni Nötropeni Nefrit 1-2 hafta Günler -haftalar Birkaç günhaftada II İmmün eks) Serum hastalığı Ateş Vaskülit gün Günler-haftalar Birkaç günhaftada V Geç Kontakt dermatit, makülopapüler ve büllöz 1-2 hafta 1-3 gün Birkaç günhaftada

9 Hipersensitivite reaksiyonları Erken tip (İlk 1 saatte ortaya çıkan) (Tip 1/Non immünolojik*) Geç tip** (>6 saatte ortaya çıkan) (Başlıca Tip 4, ayrıca Tip 2 ve Tip 3 rx) Ürtiker/anjioödem Rinit/Anaflaksi Makülopapuler döküntü

10 Neden? GENETİK ÇEVRESEL FAKTÖRLER

11 ijyen hipotezi enik şartların düzelmesi ile alerjik hastalık prevelansı artma Th2 astalıklar ve Astım Th1

12 Alerjik Hastalık Gelişimi GENETIK YATKINLIGI OLAN BIREY Th2 Bağışıklık k yasam, feksiyonlar, lonizasyon, sin, şamı Tek çocuk, Az infeksiyon, Antibiotikler, Asılar, Laktobasil azlığı, Endüstriyel ortam.

13 ALERJİK MEKANİZMALARLA GELİŞEN HASTALIKLAR ASTIM Ürtiker ALERJİ Alerjik Rinit Konjunktivit Atopik Besin Alerjisi

14 lerjik Hastalıklarda Tanı namnez izik muayene aboratuvar yöntemleri

15 amnez llerjinin Hedef Organlarına Ait Belirtilerin: Kronik - tekrarlayan özellikte olması Mevsimlerle / yılın belli dönemleriyle ilişki göstermesi, Allerjen ile temas sonrası belirtilerin ortaya çıkması benzer belirtilerin tekrarlaması, Ailede benzeri hastalık (atopik hastalık) öyküsü olması, İrritanlar (enfeksiyonlar, kimyasallar, çevre kirliliği,

16 zik muayene llerjinin hedef organları Solunum sistemi Üst: Burun, sinüsler, kulaklar, farinks, larinks Alt: Bronşlar Göz Gastrointestinal sistem Deri Sistemik

17 ALERJİK REAKSİYON

18 boratuvar nvitro Eozinofil Periferik kan > 450/mm 3 = Eozinofili Total Nazal İmmünoglobulin (Ig) E Total Spesifik Diğer Alerjik mediyatörler nvivo Deri testleri Prick İntradermal Yama Provokasyon testleri Bronşial

19 tal IgE um total IgE seviyesi büyük oranda yaşa bağımlıdır sek total IgE seviyesi, her zaman, ileride gelişecek ik hastalığın belirtisi değildir..

20 eç reaksiyon Eritematöz inflamatuar reaksiyon i testleri sit, hızlı, ucuz, yüksek oranda duyarlı pleri Prick / puncture İntradermal Scratch: Önerilmez ken reaksiyon Kabarıklık ve kızarıklık (wheal & flare) şeklinde reaksiyon 5-30 dakika ( 15 dakika)

21 ri testinde Temel amaç llerjenin açılan bir giriş yoluyla deriye laştırılmasıdır

22 ri testi metodları Geçmişte Scratch Test Günümüzde Prick/puncture test Intradermal test

23 Puncture Prick İntradermal

24 ick testlerde kullanılan erjenler halan allerjenler esinler azı ilaçlar imyasal maddeler

25 İç ortam alerjenleri Dış ortam allerjenleri Mesleki allerjenler Ev tozu akarı Hamamböceği Aspergillus/ Penicillum Polenler (Çayır, yabani ot, ağaç) Küf mantarları (Alternaria ve Cladosporium) Lateks Düşük ve yüksek molekül ağırlıklı maddeler

26 İlaç baskılamaları İlaç Sistemik antihistaminik Lokal antihistaminik Sistemik steroid 30mg/gün <1 hafta Sistemik steroid 10mg/gün H2 antihistaminik Baskılama süresi 3-10 gün saat Imipramine Desipramine Beta 2 agonist - >10 gün 2 gün

27 ATOPİK DERMATİT D kronik ve tekrarlayıcı enflamatuvar deri hastalığıdır. ilt kuruluğu, kaşıntı, eritemli lezyonlar ve su kaybı en arakteristik özellikleridir. erçek AD grubunda ileriki dönemlerde astım ve alerjik rinit elişebilir. atopik yürüyüş.

28 OPİK YÜRÜYÜŞ Besin Alerjisi Atopik Dermatit Astım Alerjik Rinit 5 yas 10 yas 15 yas

29

30 PİK DERMATİT PREVELANSI ocuklarda; %15-30 rişkinlerde; %2-10 arasında değişmektedir. revelans son yıllarda artış göstermektedir.

31 PİK DERMATİT KLİNİĞİ polimorfik özellik göstermektedir. kut: eritemli plaklar üzerinde sulantılı, kabuklu, rode vezikül ve papüller şeklindedir ubakut: kalın soluk ekskoriye plaklar ronik: likenifiye, hafif pigmente, ekskoriye plaklar

32

33 ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE PİK DERMATİT KLİNİĞİ Süt çocukluğu döneminde atopik dermatit yerleşim bölgeleri burun ve çevresi, koltuk altı ve diaper bölge tutulmaz.

34 OPİK DERMATİT BULGULARI pik İzler luk tozis Pilaris ar ve Plantar hiperlinearite ie-morgan çizgileri oyunda katlantılar z dermatografizm orbital koyulaşma (darkening) Atopik izler AD için karakteristik olan klinik özellikleri içerir. Bu özellikler herhangi bir yaşta ve hastalığın herhangi bir döneminde bulunabilir. Atopiz izler AD için karakteristiktir ancak özgün değildir. Başka hastalıklarda da benzer bulgular bulunabilir.

35 OPİK DERMATİT BULGULARI nie-morgan Çizgileri lt göz kapağının medial kısmından uzanan simetrik katlantılarıdır. topik bireylerin %60-80 ninde bulunabilir. ayat boyu devam edebilirler. ncak atopik olmayanlarda da görülebilir.

36 OPİK DERMATİT BULGULARI riorbital Koyulaşma Periorbital koyulaşma AD nin tipik ancak özgün olmayan bir bulgusudur. Allergic shiners olarak da isimlendirilir. Sürekli olan rinit, konjonktivit ve göz oğuşturmaya bağlı nazal ve paranazal venöz pleksusta meydana gelen basınç artışı sonucu gelişir. Klinik önemi yoktur.

37 ATOPİK DERMATİT TANI anı klinik bulgular ile Hanifin ve Rajka kriterleri emel alınarak konulur. anı için en az üç major ve üç minör kriter erekir.

38 ATOPİK DERMATİT TANI KRİTERLERİ ANEFFİN RAJKA KRİTERLERİ MAJÖR KRİTERLER (ENAZ 3 KRİTER OLMALI) 1-KAŞINTI 2- YERLEŞİM _ ERİŞKİNDE FLEKSURAL LİKENİFİKASYON BEBEK VE ÇOCUKLARDA YÜZ VE EKSTANSÖR BÖLGELERDE TUTULUM 3-KRONİK DERMATİT 4-AİLEDE VEYA KENDİSİNDE ATOPİ VARLIĞI (ASTIM, AR, AD)

39 OPİK DERMATİT TANI İTERLERİ ANEFFİN RAJKA KRİTERLERİ MİNÖR KRİTERLER (EN AZ 3 TANESİ OLMALI) KATARAKT KONJUNKTİVİT ÇELİTİS YÜZDE SOLUKLUK/ERİTEM EGZAMA EL DERMATİTİ İKTİYOZİS BESİN İNTOLERANSI ARTMIŞ IgE CİLT TESTLERİ POZİTİFLİĞİ S. AUREUS, HSV ENFEKSİYONLARI Dennie-Morgan çizgisi Terlemeye bağlı kaşıntı Keratokonus Keratozis Pilaris Meme başı egzaması Periorbital koyulaşma Parmal hiperlinearite Pitriazis alba Beyaz dermografizm

40 opik Egzemada Tetik Çekici Etkenler Meslek Besinler %40 İnhalan allerjenler temik eksiyonlar Atopik Dermatit Derinin bakteriyel kolonizasyonu sikolojik stress İrritan maddeler

41

42 OPİK DERMATİT AYIRICI TANI mmuler Egzema

43 OPİK DERMATİT VE TEDAVİ el hedefler etikleyici faktörlerin kontrol edilmesi ilt hidrasyonunun sağlanması aşıntının engellenmesi nflamasyon ve enfeksiyonun ortadan kaldırılması

44 BESİN ALERJİLERİ Herhangi bir besine yada katkı maddesine karşı oluşan klinik tablo ters gıda reaksiyonu olarak adlandırılır.

45 BATI ÜLKELERİNDE BESİN ALLERJİSİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR.

46 BESİN ALERJİLERİNDE MEKANİZMA NON-TOKSİK REAKSİYONLAR İMMÜN SİSTEM ARACILI (BESİN ALLERJİSİ) İMMÜN SİSTEM ARACILI OLMAYAN (BESİN İNTOLERANSI) n-ige acılı IgE Aracılı ENZİMATİK FARMAKOLOJİK TANIMSIZ

47 BESİN ALERJİLERİNDE SIKLIK Çocuklarda <3 yaş ~%6 Erişkinlerde % Ülkemizdeki sıklık <%1

48 BESİN ALERJİLERİNDE SIKLIK Yaşa göre 0-2 yaş 2-10 yaş >10 yaş İnek sütü İnek sütü Yer Fıstığı Yumurta Yumurta Ağaç fındıkları Buğday Yer Fıstığı Balık Soya Ağaç fındıkları Kabuklu deniz ürünleri Balık Susam Kabuklu deniz ürünleri Polen ilişkili meyvalar Susam Kivi

49 m 5% 3% to4% BESİN ALERJİLERİNDE SIKLIK Besinlere göre Besinler Çocuk Erişkin 2.5% 0.3% urta 1.5% 0.2% ıstığı 1% 0.6% ık 0.5% 0.6% 0.1% 0.4% es 0.1% 2% ay, Soya 0.4% 0.3% m 0.1% 0.1%

50 m 5% 3% to4% BESİN ALERJİLERİNDE SIKLIK Besinlere göre Besinler Çocuk Erişkin 2.5% 0.3% urta 1.5% 0.2% ıstığı 1% 0.6% ık 0.5% 0.6% 0.1% 0.4% es 0.1% 2% ay, Soya 0.4% 0.3% m 0.1% 0.1%

51 BESİN ALERJİLERİNDE SIKLIK Alerjik hastalıklarda Hastalık Besin Alerjisi Sıklığı filaksi %35 55 ik Dermatit %35 Çocuklarda (Erişkinlerde Nadir) ker %20(Akut) (Kroniklerde nadir) m %6-8 ik Rinit Nadir

52 Yaş BESİN ALERJİSİLERİNDE SEYİR the food allergic march Sıklık İnek sütü Yumurta Fıstık, balık..

53 ktar Önemli Değil IgE aracılıklı besin allerjisi, besinin çok az iktarı ile oluşabilir. 100 microgram- 5 mg reaksiyonların ortaya ıkmasına neden olabilir. Bir fındık tanesi yaklaşık 2 g=2000 mg

54 28 Kasım 2005 tık ezmeli öpücük öldürdü nada nın Quebec bölgesinde, fıstık ezmesi yiyen erkek adaşını öpen bir genç kız yaşamını yitirdi. Christina sforges in fıstık ezmesine karşı şiddetli alerjisi olduğu irtildi. 15 yaşındaki Desforges, sevgilisiyle öpüştükten ra şoka girdi ve adrenalin aşısına rağmen kurtarılamadı. sforges in erkek arkadaşının, olaydan saatlerce önce

55 ir kaşık dondurmadan öldü : Katrina, 37, bir kafede ceviz içeren dondurmadan tek bir kaşık yedikten sonra öldü.yanında pek çok dilde ceviz allerjisi oluğunu bildiren kart taşıyordu. Daily Telgraph,May5,1995 ıstık sosundan öldü : Kız, 13, çok az miktarda fısık yağı içeren kori soslu cips yedikten sonra öldü. Daily Mirror,October,1995 ir paket gevrekten öldü : Antony, 14, gevrekteki süttozundan astma atağına girerek öldü.süte allerjik olduğunu biliyordu fakat paket içeriğini kontrol etmeyi unutmuştu.

56 BESİN ALERJİSİNDE TANI- IgE ARACILI Öykü Semptomla ilişkili besinin tanımlanması Deri testleri/serumda Spesifik IgE Besine özgül IgE nin gösterilmesi Challenge testleri Semptomlardan sorumlu besinin doğrulanması

57 SİN ALERJİSİNDE TANI- IgE ARACILI ptomlar emptomların tanımlanması emptomların ortaya çıkma zamanı emptomların şiddeti emptomların sıklığı n son reaksiyon zamanı -2 saat içerisinde gelişen semptomlarda IgE aracılı

58 SİN ALERJİSİNDE TEDAVİ Doğru tanı Semptomatik tedavi Besinden kaçınma Diyetisyen Tolerans değerlendirilmesi Önlem

59 Hangi aşılar YUMURTA proteini içeriyor? Kızamık KKK Influenza Sarı humma

60 bileşenlerine karşı allerjik reaksiyonlar ızamık aşısı abakulak aşısı Tavuk embriyo fibroblast kültürlerinde üretilir Cilt testine gerek yok aktif influenza aşısı arı humma aşısı Yumurta proteini içerir

61 YUMURTA ALLERJİSİ OLAN ÇOCUKLARA FLUENZA AŞISI YAPILABİLİR Mİ? fluenza aşısı yumurtada üretilir. murtaya karşı anafilaksi hikayesi olanlara yapılamaz. k sayıda anafilaksi ve nadir ölümler bildirilmiştir. murtaya allerji hikayesi olanlarda ise AAP ye göre : 1/10 dilue aşı ile prik yapılır. Sonra 1/10 veya 1/100 dilue aşı ile intradermal test yapılır. Reaksiyon yoksa aşı bir defada yapılır. ya 2 doz protokolü uygulanır. Önce aşının 1/10 u. 30 dakika sonra 10 luk dozu yapılır.

62 EK SÜTÜ ALERJİSİ OLAN HASTALARA KEÇİ SÜTÜ VERİLEBİLİR Mİ? ayır; Keçi sütü proteinleri, inek sütü lerjisine neden olan proteinlerle benzerlik östermektedir. Bu nedenle inek sütü alerjisi lan hastalara keçi sütü önerilmemelidir.

63 ANAFİLAKSİ TANIM Anafilaksi yaşamı tehdit eden sistemik aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Genellikle IgE aracılıklı mekanizmalarla gelişir. IgE aracılıklı olmayan mekanizmalarla da anafilaksi elişebilir.

64 ANAFİLAKSİ SINIFLAMASI Anafilaksi Alerjik anafilaksi Non-alerjik anafilaksi E-aracılıklı nafilaksi İmmünolojik, Non-IgE aracılıklı anafilaksi

65 HİPERSENSİVİTE REAKSİYONLARI Gell ve Coombs I. Erken aşırı duyarlılık reaksiyonları II. Sitotoksik reaksiyonlar III. İmmünKompleks reaksiyonları IV. Geç tip duyarlılık reaksiyonları Anafilaksi Tip I, II ve III reaksiyonlar aracılığıyla gelişebilir.

66 Anafilakside birden fazla mekanizma da rol oynayabilir. nafilaksi Etyoloji aracılıklı; Besinler İlaçlar (penisilinler) Latex Venom IgE aracılıklı; Otoimmunite (FcER1 agregasyonu) Kompleman aktivasyonu (C5a, C3a) Nöropeptidler (substance P) Sitotoksik mekanizmalar Immun kompleksler IgG ve IgM T hücre aktivasyonu Non immunolojik; Radio kontrast media Opiatlar COX-1 inhibitörleri Vankomisin NSAI ilaçlar Fiziksel faktörler (soğuk, egzersiz) Böcek venomları

67 Epidemiyoloji Şiddetli anafilaksi Acil servis başvurularında % Yatan hastalarda % Ölümcül anafilaksi:% Besinler Fıstık: %20 Kuruyemişler: %14 Kabuklu deniz ürünleri: %10 Diğer: %56 İlaçlar Amoksisilin: 40 Sefalosporinler: %15 NSAİİ: %13 Diğer: %32 Venom Lateks

68 afilaksi ve Risk Faktörleri ş Çocuklar: En sık besinler Erişkinler: En sık ilaçlar, radyokontrast madde, anestezikler, venom siyet Erkek: En sık venom Kız: En sık lateks, aspirin, radyokontrast madde ve kas gevşeticiler Fark yok syoekonomik şullar ım şekli ım zamanı opi Yüksek sosyoekonomik koşullarda fazla Oral yoldan alımda parenteral yola göre hem sıklık hem de şiddeti az Tedavinin kesintili olarak uygulanması Hem anafilaksi hem de anafilaktoid reaksiyonlar için yüksek risk rşılaşma öyküsü Son karşılaşmadan sonra geçen süre uzunsa reaksiyon olasılığı o kadar az şanan yer Kırsal kesimde şehirlere göre yüksek

69 Anafilaksi ve Semptomlar Deri >%90 Ürtiker yada Anjioödem 85-90% Flush 45-55% Döküntüsüz kaşıntı 2-5% Solunum%40-60 Hışıltı 45-60% Boğazda şişme 45-50% Burun akıntısı 15-20% KVS sistem %30 (Baş dönmesi, Halsizlik, Hipotansiyon). GIS bulgular %30 (Bulantı, Kusma, İshal, Kramp) Diğer: Baş ağrısı, Gögüs ağrısı, Konvulziyon

70 ANAFİLAKSİDE PATERNLER Unifazik Tedaviyle semptomlar saatler içerisinde düzelir. Bifazik Tedaviden sonra düzelir fakat 1-72 saat sonra (genellikle 1-3 saat) tekrarlar. Protracted(Uzamış, İnatçı) Semptomlar tedaviye rağmen 24 saatten fazla devam eder

71 BİFAZİK ve DİRENÇLİ ANAFİLAKSİ Bifazik anafilakside ikinci kez alerjen temasına gerek yoktur. Semptomlar genellikle 1-8 saat sonra ortaya çıkar. Anafilaktik reaksiyonların %20-30 u Bifaziktir Bifazik anafilakside adrenalin ihtiyacı daha fazladır Alerjenler genellikle besin yada ilaçlardır. Dirençli anafilaksilerde ise semptomlar 5-32 saat sürebilir. Adrenalin tedavisine geç başlanılması (>30 dk). Semptomların şiddeti ve hipotansiyon önemli

72 Zaman UnifazikAnafilaksi Tedavi İlk semptomlar

73 Bifazik Anafilaksi Tedavi Tedavi İlk Semptomlar 1-8 Saat İkinci Faz semptomları 0 a 1-72 Saat Zaman

74 Dirençli Anafilaksi İlk semptomlar 0 e Karşılaşma >24 Saat Zaman

75 AFİLAKSİDE TANI KRİTERLERİ-I Deri, mukoza veya her ikisini birden ilgilendiren ürtiker, kaşınma, dudak, dil ve uvula şişmesigibi semptomların aniden başlaması ŞAĞIDAKİLERDEN EN AZ BİR TANESİ: Solunum problemi; (dispne, vizing, stridor, hipoksemi), TA düşmesi veya bir organ disfonksiyonu; (kollaps, senkop, inkontinans)

76 AFİLAKSİDE TANI KRİTERLERİ-II Hastanın muhtemel bir alerjenemaruz kalmasından hemen sonra aşağıdakilerden en az ikisinin oluşması:. Deri, mukoza veya her ikisini birden ilgilendiren ürtiker, kaşınma, dudak, dil ve uvula şişmesi gibi semptomların aniden başlaması. Solunum sıkıntısı; (Dispne, vizing, stridor, hipoksemi),. TA düşmesi veya bir organ disfonksiyonu; (kollaps, senkop, inkontinans). Gİ semptomlar; (kramp şeklinde karın ağrısı, kusma)

77 AFİLAKSİDE TANI KRİTERLERİ-III Duyarlı olduğu bilinen alerjenemaruz kalınmasından hemen sonra Kan Basıncında (TA) düşme; İnfant ve çocuklar:düşük sistolik basınç veya sistolik basınçta %30 dan fazla düşme Yetişkinler:90 mmhg dan düşük sistolik kan basıncı veya o kişinin normalinden %30 veya daha fazla düşme

78 AFİLAKSİDE TANI am ve doğru tıbbi ve alerji öyküsü eri testleri/spesifik IgE düzeyi - Besinler - Böcek venomları - İlaçlar Challenge testleri: Gerekli hastalarda, hekim gözetiminde, tercihan hastanede). - Besinler - NSAII ve İlaçlar - Egzersiz

79 ICI TANI asodepressor reaksiyonlar Flush sendromları Karsinoid Postmenopozal Klorpropamid--alkol Medullary carcinoma thyroid Autonomic epilepsy estoran sendromları Monosodyum glutamat (MSG) Sulfitler Skrombroidozis iğer şok tipleri Hemorajik Kardiyojenik Endotoksik şırı eksojen histamin yapımı Sistemik mastositozis Urticaria pigmentosa Basofilik lösemi Akut promyelositik lösemi (tretinoin treatment) Kist hidatik Nonorganik hastalıklar Panik atak Munchausen stridoru Vocal kord disfonksiyonu Globus histerikus Diğer Herediter anjioödem Progesteron anafilaksisi Ürtikeryal vaskülit Feokromositoma Hiperimmünoglobulin E, ürtiker sendromu Nörolojik (nöbet, inme) Psödoanafilaksi Red man sendromu (vancomycin) Kapiller kaçak sendromu

80 IV ADRENALİN tedaviye cevap vermeyenlerde, 10 cc SF içinde mg (1/ dilüsyon), birkaç dakika içinde, sürekli monitörizasyon ile gerektikçe tekrar edilebilir. AFİLAKSİDE TEDAVİ AT çok önemlidir: BC vayolu, solunum, dolasım ve bilinc) DRENALIN,, Anterolateral bölgeye) Çocuklarda: 0.01 mg/kg 1:1000 dilusyon, Max: 0.3 ml Erişkinlerde: 0.5 ml Adrenalin Semptomları ve kan basıncını düzeltene kadar HER 5 DAKİKADA BİR.

81 ÇOCUKLARDA ANAFİLAKSİ TANISI VE TEDAVİSİ HAVAYOLU, SOLUNUM ve DOLAŞIMI DEĞERLENDİR SOLUNUM SIKINTISI, HİPOTANSİYON veya KOLLAPS varsa IM ADRENALİN 0.01 mg/kg * ADRENALİN: Adrenalin ülkemizde ¼, 1/2 ve 1/1 lik preparatları bulunmaktadır. 1/4 adrenalinin 1 ml 0,25 mg 1/2 adrenalin 1 ml 0,5 mg 1/1 adrenalin 1 ml 1 mg adrenalin içerir. ADRENALİN UYGULANMASI: Anafilâkside Adrenalin mutlaka İNTRAMUSUKULER (IM) uygulanmalıdır. Hipotansiyon veya Kollaps Yüksek akımlı Oksijen SF veya kolloid, 20 ml/kg IV / IO (bolus) IV kortikosteroid Antihistaminik IV / IO / IM 5-10 dk. içinde yanıt yoksa IM Adrenalin tekrarla Sıvı bolus tekrarla I V Adrenalin (infüzyon) Stridor Yüksek akımlı Oksijen Nebulize Adrenalin Solunum sıkıntısı varsa veya 5-10 dk. içinde yanıt yoksa IM Adrenalin IV kortikosteroid Damar yolu aç 5-10 dk. içinde yanıt yoksa Nebulize Adrenalin tekrarla Vizing Yüksek akımlı Oksijen Nebulize β2-agonist Solunum sıkıntısı varsa veya 5-10 dk. içinde yanıt yoksa IM Adrenalin Damar yolu aç 5-10 dk. içinde yanıt yoksa Nebulize β-2 agonist tekrar IM Adrenalin tekrarı SADECE Anjiyödem/Ürtiker Oral antihistaminik Astımlı olduğu biliniyorsa inhale β2- agonist ve oral prednizolon 4 saat gözle (ürtiker anafilaksinin erken bulgusu olabilir) İLAVE OLARAK inatçı kusma ve/veya karın ağrısı varsa IM Adrenalin ADRENALİN DOZU <10kg: Adrenaline, 0.01mg/kg Maksimum doz: Çocuklarda 0,3 mg Erişkinlerde 0,5 mg ANAFİLAKSİ SIRASINDA ÇOCUKLARA ADRENALİN UYGULANMASININ KESİN KONTRENDİKE OLDUĞU DURUM YOKTUR ANAFİLÂKSİ TANISI KONULAN BİR HASTADA TABURCU EDİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: 1.Taburcu edilirken mutlaka adrenalin otoenjektör yazılmalıdır Epipen veya Twinject Doz: kg: (0.15mg) 30kg: (0.3mg) 2. Taburculuk sonrası en az üç gün kullanmak üzere 1-2 mg/kg (en çok 60 mg) prednizone ve antihistaminik yazılmalıdır. 3.Hastanın aile doktoruna bilgi veren bir mektup yazılmalıdır

82 AFİLAKSİ ve ÖLÜM enellikle ilk saat içerisinde olur. akaların 1/3 ü bifazik reaksiyon sırasında kaybedilir. 60 hastada ÜSY da ödem, %50 hastada bronşial bstruksiyon ve havalanma fazlalığı tespit edilmiştir. isk Faktörleri: Astım Karşılaşma şekli Enjeksiyon (venom/ilaç)>oral Adrenalin kullanımındaki gecikme Anafilaksiden ölen hastaların %62 sinin Adrenalini olmasına

83 SİZCE HANGİSİ ANAFİLAKSİ VAKASI k bir çocuk yumurta verildikten sonra tüm vücutta yaygın lık, kaşıntı nedeni ile acile getiriliyor. İlk tedavisi verildikten 3 onra klinik bulguları düzelince eve gönderiliyor. Hasta karın, kusma, ishal ve göz ve dudaklarında şişme nedeni ile tekrar ekrar getiriliyor. ında erkek hastaya tetanos aşısı yapıldıktan 5 dk sonra terleme, k, baş dönmesi ve bayılma oluyor. ulguları Nabız: 50 dk, TA: 85/40mmHg, Solunum: 22/dk saptanıyor

84 ASTIM öbetlerşeklinde öksürük, dispne, hışıltılı olunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları ronik hava yolu inflamasyonu aygın, değişken, genellikle geri dönüşümlü hava olunda obstrüksiyonu

85 TIMIN DÜNYADAKİ BOYUTU Ülkemizdeki Sıklığı %5-10 arasındadır.

86 TIM RİSK FAKTÖRLERİ eye Ait Faktörler enetik Atopi BHR insiyet bezite Çevresel Faktörler - Ev içi alerjenler - Dış ortam alerjenleri - Mesleki Sensitizerler - Sigara Dumanı - Hava Kirliliği - Solunum Yolu Enfeksiyonları - Diyet

87 Astımın Mekanizması ALERJENLER VİRUSLAR HAVA KİRLİLİĞİ ENFLAMASYON HAVA YOLU AŞIRI DUYARLILIĞI ALERJENLER HAVA YOLLARINDA DARALMA

88 tımda Solunum yolları

89 OCUKLARDA ASTIM TANISI ykü ve semptomların özellikleri kciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi Spirometri PEF ava yolu duyarlılığının belirlenmesi (provokasyon stleri) lerji durumunun tespit edilmesi (risk faktörlerinin elirlenmesi)

90 OCUKLARDA ASTIM TANISI emptomların tekrarlayıcı olması emptomsuz dönemlerin bulunması. ilesel ya da bireysel atopi öyküsünün varlığı ortikosteroid ve hızlı etkili β 2 -Agonistlerle daviye cevap alınması astım tanısının konmasına ardımcı olabilir.

91 AYIRICI TANI D döneminde başlayan semptomlar eslenme ile siyanoz üyüme geriliği ersistan balgamlı öksürük okalize ya da persistan dinleme bulgusu tridor ASTIM TANISINDAN UZAKLAŞ iddetli göğüs deformitesi omak parmak okalize ya da sebat eden radyolojik AC bulgusu

92 AYIRICI TANI stik fibrozis berküloz va yollarındaki konjenital anomaliler imer siliyer diskinezi stro özafagal reflü bancı cisim aspirasyonu onkopulmoner displazi mün yetmezlikler njenital kalp hastalıkları

93 ÇOCUKLARDA ASTIM NISINDAKİ ZORLUKLAR stım tanısı 5 yaş altı çocuklarda zorluklar içerir. irometrik incelemeler 5 yaş altı çocuklarda kullanılamaz. olunum sistemi semptomları (vizing, öksürük vb) çocuklarda tım olmaksızın da sık olarak görülür. yaşına kadar çocukların 1/3 ü, 6 yaşına kadar %50 si en az bir z vizing geçirmektedir. zing astımın en önemli bulgusudur ancak her vizingli hasta tım değildir.

94 VİZİNG FENOTİPLERİ çok Akut ÜSYE ile ilişkili isinde ellikle veya 3 yaştan ailede sonra alerjik başlar İlk 3 yaşta olup daha sonra düzelir. yetler lık yokileriki Erken yaşlarda geçici da devam Persistant Gebelikte eder. erken sigara ve Geç başlangıçlı e lukla astım okul ve/ar, hışıltı çağında kendisinde düzelir başlangıçlı Prematürite atopik hışıltı ile ilişkili hışıltı/astım atit var Kendisinde veya ailede alerjik hastalık yok

95 ANGİ ÇOCUK ASTIM OLACAK? jör Risk Faktörleri Minör Risk Faktörleri r tanılı atopik dermatit Periferik kanda eozinofili ( %4) İnhale steroid tedavisine yanıt verirler ynlerde doktor tanılı astım lerjen duyarlılığı ÜSYE olmadan vizing duyulması Besin alerjisi yaşından önce en az bir tanesi doktor tarafından oğrulanmış 4 vizing atağı olan çocuklarda isk faktörlerine sahipse astım gelişme riski artmıştır.

96 STIMIN SINIFLAMASI stımda şiddet, tedavi almayanlarda belirlenir. ontrol düzeyi ise tedavi alan çocuklarda belirlenir. eş yaşından küçük çocuklar SFT yapamadığı için eğerlendirmeler 5 yaş altı için ayrı yapılmaktadır.

97 IM ŞİDDETİNİN SINIFLAMASI 5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA TEDAVİ ÖNCESİ ASTIM ŞİDDETİNİN SINIFLAMASI İntermittan Hafif Persistan Orta Persistan Şiddetli Persistan tomlar Haftada 2 gün Haftada 2 gün Her gün Gün boyunca uyanması Yok Ayda 1-2 kez Ayda 3-4 kez Haftada 1 den çok etkili β-2 ist kullanımı ite nması steroid tiren atak Haftada 2 gün Haftada 2 gün Her gün Günde birkaç kez Yok Hafif Biraz İleri derecede Yılda0-1 Son 6 ayda 2 atak veya yılda >1 gün süren 4 hışıltı ve persistan astım için risk faktörlerinin olması

98 IM ŞİDDETİNİN SINIFLAMASI 5 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLARDA TEDAVİ ÖNCESİ ASTIM ŞİDDETİNİN SINIFLAMASI İntermittan Hafif persistan Orta persistan Şiddetli persistan emptomlar Haftada 2 gün Haftada >2 gün Her gün Gün boyunca ce uyanması Ayda 2 den az Ayda 3-4 kez ızlı etkili β-2 nist kullanımı Haftada 1 den fazla Her gün Haftada 2 gün Haftada >2 gün Her gün Günde birkaç kez ite kısıtlanması Yok Hafif Biraz İleri derecede Solunum nksiyonları klenenin % si) ral steroid rektiren atak FEV1 >%80, FEV1/FVC>%85 Yılda 0-1 FEV1 %80, FEV1/FVC >%80 FEV1 %60-80, FEV1/FVC %75-80 Yılda 2 atak FEV1< %60, FEV1/FVC <%75

99 TIM KONTROLÜNDEKİ AMAÇLAR ün içerisinde semptomsuz ya da minimal düzeyde( 2/hafta) iziksel aktivitenin normal olması (semptomsuz oynar ve koşar) ece semptomlarının olmaması (öksürük, vizing) urtarıcı ilaç ihtiyacının olmaması ya da minimal olması ( 2/hafta) olunum Fonksiyonlarının normal sınırlarda olması. stım ataklarının olmaması.

100 STIMIN KONTROLÜ asta/hekim işbirliğinin geliştirilmesi isk faktörlerinin tanımlanması ve azaltılması stımın değerlendirilmesi, tedavisi ve izlemi kut alevlenmelerin tedavisi zel durumların tedavisi

101 UKLARDA ASTIM KONTROL DÜZEYLERİ zellikler Kontrollü Kısmi kontrol aşağıdakilerin herhangi birinin varlığında Kontrolsüz >3 kısmi kontroldeki bulguların varlığı z mları: ürük, nefes darlığı Yok ( 2/hafta, β2 agonist kullanma ihtiyacı >2/Hafta Kısa süreli rahatlama amacıyla β2 agonist kullanma ihtiyacı >2/Hafta Rahatlamak amacıyla sık β2 agonist kullanma ihtiyacı aktivitelerde ma mptomları yanma atıcı ilaç ı Yok (tam olarak aktif, oyun oynarken ya da koşarken semptom kısıtlama yok Yok Uyku sırasında öksürük atakları yok <2 gün/hafta Herhangi birisi (egzersiz, oyun oynarken ya da koşarken öksürük, hırıltı ya da nefes darlığı) Herhangi birisi (Uyku sırasında öksürük ya da uyanma, vizing ve/veya nefes darlığı) > 2 gün/hafta Herhangi birisi (egzersiz, oyun oynarken ya da koşarken öksürük, hırıltı ya da nefes darlığı) Herhangi birisi (Uyku sırasında öksürük ya da uyanma, vizing ve/veya nefes darlığı) > 2 gün/hafta

102 IM NASIL TEDAVİ İR? astalığı başlatan nedenlerden uzak urulur. laçlar doğru ve düzenli kullanılır. elirti ve bulgular kayıt edilir, nefes lçümleri yapılır. urumunda değişiklik olduğunda ne apılması öğretilir. üzenli hekim kontrolüne gidilir.

103 TEDAVİSİNDE KULLANILAN AR ONTROL EDİCİ İLAÇLAR; elirtileri önleyici iltihabı giderici ilaçlar AHATLATICI İLAÇLAR; elirtileri giderici, havayollarını genişletici laçlar

104 ASTIM TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR NTROL EDİCİ İLAÇLAR ale ve sistemik steroidler otrien reseptör antagonistleri n etkili beta-2 agonistler n etkili teofilin RAHATLATICI İLAÇLAR Kısa etkili beta-2 agonistler Sistemik steroidler Antikolinerjikler Aminofilin iige

105 RACI CİHAZ SEÇİMİ ASTIMLI ÇOCUKLARDA YAŞA GÖRE İNHALASYON İÇİN CİHAZ SEÇİMİ YAŞ 1.TERCİH 2.TERCİH 0-3 YAŞ ÖDİ+Yüz maskeli aracı cihaz Nebülizer 4-6 YAŞ ÖDİ+Aracı tüp Nebülizer 6-12 YAŞ ÖDİ+Aracı tüp veya kuru toz inhaler Nebülizer >12 YAŞ Kuru toz inhaler ÖDİ+Aracı tüp

106

107

108 5 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLARDA ASTIM BASAMAK TEDAVİSİ 1. Seçenek Orta-Yüksek İKS + LABA + LTRA BASAMAK 5 Alternatif Oral steroid ve/veya anti-ige BASAMAK 4 Hasta Eğitimi 1. Seçenek Alternatif Orta-Yüksek İKS + LABA BASAMAK 3 Orta doz İKS + LTRA Çevresel kontrol 1.Seçenek Düşük doz İKS + LABA Alternatif Düşük doz İKS + LTRA BASAMAK 2 1. Seçenek Alternatif Düşük doz inhale steroid LTRA Gerektiğinde kısa etkili β-2 mimetik

109 5 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLARDA ASTIM BASAMAK TEDAVİSİ 1. Seçenek Orta-Yüksek İKS + LABA + LTRA BASAMAK 5 Alternatif Oral steroid ve/veya anti-ige BASAMAK 4 Hasta Eğitimi 1. Seçenek Alternatif Orta-Yüksek İKS + LABA BASAMAK 3 Orta doz İKS + LTRA Çevresel kontrol 1.Seçenek Düşük doz İKS + LABA Alternatif Düşük doz İKS + LTRA BASAMAK 2 1. Seçenek Alternatif Düşük doz inhale steroid LTRA Gerektiğinde kısa etkili β-2 mimetik

110 LERJİK RİNİT urun mukozasının, mevsimsel ve/veya erennial (yıl boyu devam eden) llerjenlerin uyardığı IgE aracılıklı nflamasyonu ile karakterize hastalığıdır.

111 ERJİK RİNİT lerjik nfeksiyöz onalerjik, non enfeksiyöz on alerjik, eozinofili eşlik den sendrom ronik sinüzit

112 ERJİK RİNİT üksek prevalans aşam kalitesini düşürür ğrenme güçlüğü yku bozuklukları kul veya iş günü kaybı şlik eden astım, otit, sinüzit

113 lerjik rinit -Klinik ik olarak haftanın çoğu günü, geceleri / abahları belirginleşen urunda akıntı tıkanıklık kaşıntı Hapşırık özde sulanma kızarıklık kaşıntı

114 lerjik rinit Fizik uayene ozal ödem, solukluk, konkalarda hipertrofi, seröz

115 lerjik rinit Fizik uayene ik selam, l köprülenme Allerjik shiner Göz kapaklarında şişlik, Konjonktivada yaygın hiperemi, Dennie Morgan çizgileri

116 lerjik rinit nıflandırma taya çıkış zamanına göre: erennial (yıl boyu) İç ortam/perennial allerjenlere duyarlılık Birçok hastada şikayetlerde mevsimsel şiddetlenme Burun tıkanıklığı ve postnazal akıntı belirgin, hapşırık-akıntı-kaşıntı daha az belirgin evsimsel Dış ortam/mevsimsel allerjenlere duyarlılık Sulu burun akıntısı, burun tıkanıklığı, tekrarlayan hapşırık, burun-göz-kulak-boğazda kaşıntı, gözlerde sulanma

117 lerjik rinit nıflandırma evam süresine ve şiddetine göre (yeni sınıflama): ralıklı Devamlı lirtiler belirtiler 4 gün / hafta, veya > 4 gün / hafta, ve 4 hafta > 4 hafta fif ormal uyku ormal günlük aktiviteler, r ormal okul/iş hayatı Orta/Ağır bir veya daha çok belirti Anormal uyku Günlük aktivite, spor ve eğlencenin kesintiye uğraması

118 NI yrıntılı kişisel ve aile yküsü urun muayenesi-anterior inoskopi şlik edebilen hastalıklara it bulgular eri testleri ve/veya pesifik IgE ölçümü

119 lerjik rinit -Tedavi evre kontrolü laç tedavisi mmünoterapi ğitim ve düzenli takip

120 aç tedavisi rti Oral H1 Nazal H1 Nazal KS Nazal dekonjestan İpratropium Nazal Kromon tı şırık ntı nıklık nin aması 1 saat 15 dk 12 saat 5-15 dk dk Değişken

121 samak tedavisi fif ermitant Orta şiddetli intermitant Hafif persistant İntranazal steroid İntranazal & oküler kromon Orta Şiddetli persistant l veya lokal non-sedatif H1 antihistamin ranazal dekonjestan (<10 gün) veya oral dekonjestan erjen veya irritandan korunma

122 Tersiyer korunmanın amacı ise allerjik astalığı olan kişilerde hastalığın ilerlemesini e komplikasyonların gelişmesini önlemektir. ERJİK HASTALIKLARDAN RUNMA rimer korunma; sağlıklı çocuklarda uyarlılaşma ve allerjik hastalık gelişimini nlemek ekonder korunma; duyarlılaşmış kişilerde astalık semptomlarının gelişimini önleme

123 ensitize Kişilerde Spesifik Allerjenleri Uzak Tutma Yöntemleri rjen hayvanlar Uzak tutma yöntemi Hayvanı evden uzaklaştır (6 ayda allerjen azalır) Halı ve koltuk döşeme iyice temizleyin Okulda evcil hayvan yasaklamayı destekle zu akarları 1-2 haftada yatak takımları ve giysileri yıka (>56 derece) Doldurulmuş oyuncakları haftada bir yıkama Yastık ve yorganları geçirgen olmayan örtülerle sakla Rutubeti alan cihaz kullan mböceği Evi temizleyin Profesyonel ilaçlama hizmeti alın Yastık ve yatakları geçirgen olmayan örtülerle sakla Küflü yüzeyleri zayıf çamaşır suyu ile yıka Çatlakları tamir et

124

125

Anafilaksi de ANAFİLAKSİ

Anafilaksi de ANAFİLAKSİ Kazalar hiçbir zaman planlı değildir Dr Afşın İPEKCİ Okmeydanı EAH Acil Tıp Kliniği İSTANBUL ANAFİLAKSİ Anafilaksi de İlk olarak 1902yılında Portierve Richettarafından tariflenmiştir. EPİDEMİYOLOJİ Gerçek

Detaylı

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuklarda: %8.6-15.4 Erişkinde: %20 AKINTI KAŞINTI Allerjik Selam Allerjik Rinit Bulguları AKSIRMA ATAKLARI

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Rehberin

Detaylı

Anafilaksi olgu senaryoları

Anafilaksi olgu senaryoları Anafilaksi olgu senaryoları Sekiz aylık bebek, kahvaltıda aile için hazırlanan sahanda yumurtadan ekmeğin ucuyla verilmesinden 20 dakika sonra tüm vücunda yaygın kızarma, dudaklarda şişme ve göğsünde hırıltı

Detaylı

%5 Her iki ebeveyn atopik

%5 Her iki ebeveyn atopik ALLERJİ TESTLERİ Dr.ALEV ÖKTEM Düzen Laboratuvarlar Grubu Allerji Allerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin çevremizde bulunan ve zararlı olmayan bazı maddelere karşı, ki bunlara allerjen denir, aşırı

Detaylı

Dr. Hülya ERCAN SARIÇOBAN

Dr. Hülya ERCAN SARIÇOBAN Dr. Hülya ERCAN SARIÇOBAN 8 aylık, kız, Üç gündür devam eden öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı 1 saat önce başlayan döküntüsü var Son bir aydır aralıklı olarak öksürük ve hırıltı şikayetleri

Detaylı

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir.

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir. Bronşial astım ve tedavisi Dr. Müsemma Karabel Sunu Planı Pediatrik astımın özellikleri Klinik Bulgular Tanı basamakları Öykü GINA önerisi anket:2008 FM LAB Pediatrik astımın tedavisi Atak tedavisi Pediatrik

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ ASTIM TANI ve TEDAVİSİ TANIM Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları Diffüz, değişken, genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonu Bronş aşırı duyarlılığı

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı

ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı ozkan.karaman@deu.edu.tr TEMELDEKİ AMAÇ ASTIM KONTROLÜNÜN SAĞLANMASIDIR ASTIM KONTROLÜNÜN

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 09 Nisan 2009 02:25 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Nisan 2009 02:59

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 09 Nisan 2009 02:25 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Nisan 2009 02:59 Alerji Son yıllarda artış gösteren hastalılıklardan biri de alerji... Çağımızın hastalığı... Medeniyet arttıkça, toplumlar hijyene önem vermeye başladıkça alerjik vakalar da artmaya başlıyor. Dünyada en

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Dr Mahir İğde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Kronik Öksürük Yakınmalı Bir Hasta: BK, 6y, Kız, Samsun Şik: Öksürük Hikayesi: 3 aylıktan bu yana zaman

Detaylı

ALLERJİK HASTALIKLARDA KORUNMA

ALLERJİK HASTALIKLARDA KORUNMA ALLERJİK HASTALIKLARDA KORUNMA Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı Allerjik ı Hastalıklar Bilim Dal Plan Tanım Primer korunma

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 28/04/2014 Konu : Teklife Davet Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem Dünya Astım Günü

Detaylı

Arı sokmalarında mast hc ve bazofillerden ani mediyator salınımı görülür. Anafilaksi sırasında serum triptaz düzeyinde (aktif mature B triptaz )

Arı sokmalarında mast hc ve bazofillerden ani mediyator salınımı görülür. Anafilaksi sırasında serum triptaz düzeyinde (aktif mature B triptaz ) Arı sokmalarında mast hc ve bazofillerden ani mediyator salınımı görülür. Anafilaksi sırasında serum triptaz düzeyinde (aktif mature B triptaz ) artış gösterilmesi tanıyı doğrular. VIT ve böcek sokmalarında

Detaylı

DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU 1. Deri prick testi (SPT: Skin Prick Test ), yakınmaları bir solunum yolu ya da besin allerjisinin varlığını düşündüren olgularda uygulanan bir

Detaylı

Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD

Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD 55y, erkek Retinal ven trombozu nedeniyle düzenli Coraspin ve depresyon nedeniyle Cipralex kullanmakta Daha

Detaylı

Astım ve Meslek Astımı 2014. Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı

Astım ve Meslek Astımı 2014. Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı Astım ve Meslek Astımı 2014 Prof.Dr.A.Fuat Kalyoncu Göğüs Hastalıkları ABD Erişkin Allerji İmmünoloji Bilim Dalı YS. 58 yaşında, erkek, emekli işçi Yozgat/Akdağmadeni 17 yaşında Almanya 7 yıl öncesine

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI ASTIM Dr. Bengü MUTLU Bir çok uyarıya karşı artan havayolu cevabı ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır İnflamatuar süreçte mast hücreleri, eozinofiller, T lenfositler, makrofajlar, nötrofiller,

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

GIDA ĠLĠġKĠLĠ ANAFLAKSĠ. Dr SUNA ASĠLSOY BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ, ADANA

GIDA ĠLĠġKĠLĠ ANAFLAKSĠ. Dr SUNA ASĠLSOY BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ, ADANA GIDA ĠLĠġKĠLĠ ANAFLAKSĠ Dr SUNA ASĠLSOY BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ, ADANA OLGU 8 aylık erkek bebek, Bir haftadır burun akıntısı arada öksürük yakınması var Ani geliģen tıkanıklık morarma ve nefes darlığı baba

Detaylı

Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan

Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan ilaç dışında- kullanabilecekleri güvenilir bir antibiyotik

Detaylı

Anafilaksi. Dr. Sevim Bavbek. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hst. ABD Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı

Anafilaksi. Dr. Sevim Bavbek. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hst. ABD Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı Anafilaksi Dr. Sevim Bavbek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hst. ABD Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı Allerjik ı Hastalıklar Bilim Dal Plan Tanım ve klinik tanı kriterleri Prevelans-risk faktörleri

Detaylı

HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla. Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD

HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla. Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD Olgu-1 Anafilaksi 47 yaşındaki sağlık memuru erkek hasta. Daha önce

Detaylı

Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi

Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi Doç. Dr. Lale YÜCEYAR Hipotermi Tanım: Kor sıcaklığı < 35 C (düşük okuyabilir termometre) (Özofageal, rektal,timpanik) Hafif 32-35 C Orta 30-32 C Ağır < 30 C Hipotermi

Detaylı

Astım. Özellikle son yıllarda sıklıkla duyduğumuz. Modern Yaşamın Gizli Tehdidi. En Yaygın Tipi Alerjik Astım

Astım. Özellikle son yıllarda sıklıkla duyduğumuz. Modern Yaşamın Gizli Tehdidi. En Yaygın Tipi Alerjik Astım Özlem İkinci Modern Yaşamın Gizli Tehdidi Astım Sanayileşme ve egzoz gazları dış ortam havasını kirletirken, ev içinde kullanılan parfüm, sprey, deterjan, boya gibi malzemeler de iç ortam havasının kirlenmesine

Detaylı

ALLERJĠDE ACĠLLER. Dr Suna Asilsoy BaĢkent Ün. Çocuk Allerji- Ġmmunoloji, Adana

ALLERJĠDE ACĠLLER. Dr Suna Asilsoy BaĢkent Ün. Çocuk Allerji- Ġmmunoloji, Adana ALLERJĠDE ACĠLLER Dr Suna Asilsoy BaĢkent Ün. Çocuk Allerji- Ġmmunoloji, Adana Allerjik hastalıklar son yıllarda artıģ göstermektedir. Tip 1 kaynaklı reaksiyonlar hızlı baģlayıp ölüme neden olabilir. Hızlı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol.

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. KULLANMA TALİMATI STİDERM jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum klorür, mentol kristali, karbomer 980, disodyum EDTA, sodyum

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

ASTIM ASTIM NASIL BİR HASTALIKTIR

ASTIM ASTIM NASIL BİR HASTALIKTIR ASTIM NASIL BİR HASTALIKTIR ASTIM Astım solunumun gerçekleştiği alveol denen hava keseciklerine soluk havasını ileten hava yollarında daralma ile kendini gösteren ve ataklar (krizler) şeklinde seyreden

Detaylı

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ (İSPA)

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ (İSPA) İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ (İSPA) Doç. Dr. Murat ÇAKIR K.T.Ü, Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Trabzon İNEK SÜTÜ Major makronütrient Ca, P gibi mikronütrient En

Detaylı

ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ ALLERJİ DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası :... Başvuru tarihi :.. 200 Hastalığın

Detaylı

ALLERJİNİN NEDENİ NEDİR?

ALLERJİNİN NEDENİ NEDİR? Saman nezlesi tanımı yanlış isimlendirilmektedir. Çünkü saman bu olaya neden olmaz. Hastalık; akan / kaşınan burun ve göz, hapşırma, boğaz kaşıntısı ve burun, boğazda çok miktarda akıntıdan oluşmaktadır.

Detaylı

ANAFLAKSİ. Derya Ufuk Altıntaş. Ç.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve İmmünoloji BD

ANAFLAKSİ. Derya Ufuk Altıntaş. Ç.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve İmmünoloji BD ANAFLAKSİ Derya Ufuk Altıntaş Ç.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve İmmünoloji BD TANIM Vücuda alınan yabancı maddelere karşı gelişen hayatı tehdit eden allerjik bir reaksiyondur. TERMİNOLOJİ ANAFİLAKSİ İmmünolojik

Detaylı

WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları

WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları Allerji ile ilgili kavramların isimlendirilmesi çeşitlilik göstermektedir. Bu önemli konuya açıklık getirmek ve sağlıkla ilgilenenler arasında en iyi iletişimi sağlamak

Detaylı

Allerjik reaksiyonlar

Allerjik reaksiyonlar 1 Allerjik reaksiyonlar Antijenik uyarı sonucunda, ani başlangıçlı, hafif lokal erüpsiyonlardan hayatı tehdit edebilen multisistemik acillere dönüşme potansiyeli olan reaksiyonlardır. 2 Anaflaksi Sensitize

Detaylı

Allerji. Bağışıklık sisteminin canlı olmayan ve genellikle zararsız olan maddelere verdiği reaksiyondur ve tipik semptomlarla sonlanır.

Allerji. Bağışıklık sisteminin canlı olmayan ve genellikle zararsız olan maddelere verdiği reaksiyondur ve tipik semptomlarla sonlanır. Alerji & İntölerans Allerji Allerji Bağışıklık sisteminin canlı olmayan ve genellikle zararsız olan maddelere verdiği reaksiyondur ve tipik semptomlarla sonlanır. Bazı Terimler Alerji: Alerjenlere karşı

Detaylı

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası

Detaylı

Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN

Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN Dr. Ersin Aslan a saygı ile Astım tedavisinin amacı Hastalık Kontrolünü Sağlamak ve Sürdürmek Minimal gündüz semptomu

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

Hışıltılı çocuğa yaklaşım. Doç Dr Zeynep Tamay İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve Göğüs Hastalıkları Bilimdalı

Hışıltılı çocuğa yaklaşım. Doç Dr Zeynep Tamay İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve Göğüs Hastalıkları Bilimdalı Hışıltılı çocuğa yaklaşım Doç Dr Zeynep Tamay İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve Göğüs Hastalıkları Bilimdalı Hışıltı Tanımlama Fizyopatoloji Etyoloji Hışıltı-bronşiolit Hışıltılı çocuk Tipik-atipik

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ Dr. Arif KUT ASTIM Kronik enflamatuvar bir hastalıktır Çok sayıda hücre ve mediatör rol alır Solunum yollarında aşırı duyarlılık vardır Tekrarlayıcı öksürük ve hırıltı ile

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

ASTIM TANI ve TEDAVİ. Dr Suna Asilsoy Çocuk Allerji Bilimdalı

ASTIM TANI ve TEDAVİ. Dr Suna Asilsoy Çocuk Allerji Bilimdalı ASTIM TANI ve TEDAVİ Dr Suna Asilsoy Çocuk Allerji Bilimdalı GINA Ġlk yayın 30 yıl önce Tüm yaş grublarına uygulanmış Altta yatan patojenik ve inflamatuar mekanizma Kanıta dayalı tedavi Son revizyon 2008

Detaylı

Türkiye de çocukların %18 inde görülen astım, tedavi edilmediğinde ölüme neden olabiliyor

Türkiye de çocukların %18 inde görülen astım, tedavi edilmediğinde ölüme neden olabiliyor Astım Tehlikesi Türkiye de çocukların %18 inde görülen astım, tedavi edilmediğinde ölüme neden olabiliyor Astım, en sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Özellikle son yıllarda çocuklarda oldukça

Detaylı

ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları

ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları ALLERJİK RİNİT Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları Kursun amaçları Bu derste bir Göğüs Hastalıkları uzmanının alerjik rinit hakkında bilmesi gerektiğini düşündüğümüz klinik

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi Bölüm 17 Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Dr. Gülhan AYHAN ve Dr. Ömer AYTEN Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır Toraks Derneği, Göğüs Hastalıkları Uzmanları ve solunum hastalıkları alanında çalışan diğer uzmanlık dallarındaki hekimler tarafından 1992 de kurulan bir ulusal uzmanlık derneğidir. Toraks Derneği nin

Detaylı

Kronik ürtikerde güncel tedaviler

Kronik ürtikerde güncel tedaviler Kronik ürtikerde güncel tedaviler Dr. Emek Kocatürk Göncü İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum akışı EAACI/GALEN/EDF/WAO Ürtiker Kılavuzu Amerikan Allerji İmmunoloji Akademisi Ürtiker Kılavuzu

Detaylı

Subkutan spesifik immünoterapi

Subkutan spesifik immünoterapi Subkutan spesifik immünoterapi Hasta için bir bilgi Spesifik immünoterapi Doktorunuzun yaptığı alerji testleri, sizde (veya çocuğunuzda) alerji olduğunu göstermiştir. Gözde kaşınma veya sulanma (= konjunktivitis),

Detaylı

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME. Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME. Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ: ( Lütfen uygun olan seçeneği

Detaylı

Astım hastalığı kronik bir hastalık olması nedeniyle tedavisi de uzun süreli olmaktadır. Kalp

Astım hastalığı kronik bir hastalık olması nedeniyle tedavisi de uzun süreli olmaktadır. Kalp Bölüm 18 Evde Astım Takibi Dr. Ömer AYTEN ve Dr. Gülhan AYHAN Astım hastalığı kronik bir hastalık olması nedeniyle tedavisi de uzun süreli olmaktadır. Kalp yetmezliği hastalığı, yüksek tansiyon hastalığı,

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi INFLUENZA 2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi İnfluenza pandemileri; 1918-1919 İspanyol gribi H1N1 1957-1958 Asya gribi H2N2 1968-1969 Hong Kong

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ Yrd.Doç.Dr. Teyfik TURGUT Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ Astımlı bir hastada hızlı ve progresif olarak nefes darlığı, öksürük, hırıltılı

Detaylı

AŞI RIZA BEYANI. Söz konusu aşı hakkında daha fazla sorunuz varsa lütfen aşı yapan doktorla görüşme imkanınızı kullanınız.

AŞI RIZA BEYANI. Söz konusu aşı hakkında daha fazla sorunuz varsa lütfen aşı yapan doktorla görüşme imkanınızı kullanınız. AŞI RIZA BEYANI Boostrix Polio Enjeksiyon için Kullanıma Hazır Enjektör içinde Süspansiyon (Difteri, tetanos, aselüler boğmaca ve poliomiyelit (inaktif) aşısı (adsorbe, indirgenmiş antijen içerik) LÜTFEN

Detaylı

ALERJİK RİNİT. Prof. Dr. Ali Kokuludağ. Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD

ALERJİK RİNİT. Prof. Dr. Ali Kokuludağ. Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD ALERJİK RİNİT Prof. Dr. Ali Kokuludağ Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve İmmünoloji BD Alerjik rinit 26 yaşında erkek hasta İlk olarak 5 yıl önce burnunda kaşıntı, arka arkaya 5-10 kez hapşırma,

Detaylı

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması Bölüm 11 Astım ve Cerrahi İşlemler Astım ve Cerrahi İşlemler Dr. Gözde KÖYCÜ ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Detaylı

I. Global Initiative for Asthma (GINA): 2007 rehberleri 2006 dan çok farklı değil.

I. Global Initiative for Asthma (GINA): 2007 rehberleri 2006 dan çok farklı değil. IPCRG Kısa notlar 2 Rehberin Güncellemesi Özet 19 Şubat 2008 I. Global Initiative for Asthma (GINA): 2007 rehberleri 2006 dan çok farklı değil. Majör değişiklik 2005 rehberinden sonraki astım şiddetinden

Detaylı

LOKAL ANESTEZİK MADDELERLE DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

LOKAL ANESTEZİK MADDELERLE DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ LOKAL ANESTEZİK MADDELERLE DERİ TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası :... Başvuru tarihi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Palivizumab (Her bir flakon 50 mg palivizumab içerir).

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Palivizumab (Her bir flakon 50 mg palivizumab içerir). KULLANMA TALİMATI SYNAGIS 50 mg I.M. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon İntramüsküler yoldan alınır. Etkin madde: Palivizumab (Her bir flakon 50 mg palivizumab içerir). Yardımcı maddeler: Histidin,

Detaylı

Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Allerjik Hastalıklar. DR SUNA ASĠLSOY ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ALLERJĠ BĠLĠM DALI

Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Allerjik Hastalıklar. DR SUNA ASĠLSOY ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ALLERJĠ BĠLĠM DALI Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Allerjik Hastalıklar DR SUNA ASĠLSOY ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ALLERJĠ BĠLĠM DALI Havayolu filtresi Polenler Sporlar 10-100 m 6-60 m Mantarlar3-100 m Bakteriler0.15-0.45

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. KULLANMA TALİMATI VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. Etkin madde: Her 1 g krem %5 a/a 50 mg asiklovir içerir. Yardımcı madde(ler): Poloksamer, setostearil alkol, sodyum lauril sülfat, beyaz yumuşak parafin,

Detaylı

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK Hemolitik Akut Gecikmiş Tipte Ateş Reaksiyonları (FnhTR) Akut Akciğer Hasarı (TRALI)

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEODEX % 1.25 jel Haricen uygulanır. Etkin madde: 1 g jel, 12.50 mg deksketoprofene eşdeğer 18.45 mg deksketoprofen trometamol Yardımcı maddeler: Karbomer 980 NF (Carbomer Homopolymer),

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. STİLEX jel Cilde uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. STİLEX jel Cilde uygulanır. KULLANMA TALİMATI STİLEX jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Koruyucu olarak benzalkonyum klorür, koku verici olarak oleum adonia,

Detaylı

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME Çocuklar için Encepur 0,25 ml İnaktive edilmiş bahar-yaz ensefaliti (Tick-Borne ensefaliti - TBE) virüsü içeren adsorbe aşı LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ: ( Lütfen

Detaylı

UYGUN AĞRI KESİCİ-ROMATİZMA İLACI SEÇENEĞİ İLE İLAÇ YÜKLEME TESTİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

UYGUN AĞRI KESİCİ-ROMATİZMA İLACI SEÇENEĞİ İLE İLAÇ YÜKLEME TESTİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ UYGUN AĞRI KESİCİ-ROMATİZMA İLACI SEÇENEĞİ İLE İLAÇ YÜKLEME TESTİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası

Detaylı

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ 1.)REVERSİBİLİTE 2.)BRONŞ PROVOKASYON TESTLERİ REVERSİBİLİTE Tanım Havayolu obstrüksiyonu bulunan olgularda, farmakolojik bir

Detaylı

ASTIM. Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Sebebi ve risk faktörleri: En sık rastlanan astım sebepleri: Astım atakları:

ASTIM. Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Sebebi ve risk faktörleri: En sık rastlanan astım sebepleri: Astım atakları: ASTIM Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Astım solunum yollarının alerjik hastalığıdır. Hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, öksürük, çabuk yorulma şikayetleri ile seyreder. Sebebi ve

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ ÖĞRENİM HEDEFLERİ KOAH tanımını söyleyebilmeli, KOAH risk faktörlerini sayabilmeli, KOAH patofizyolojisinin

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

RİZİKO AKIŞ ŞEMAMIZ. Grup seçimi. Denetleme kurulu seçimi. Sekreterya seçimi. Başkan seçimi YARIŞMA

RİZİKO AKIŞ ŞEMAMIZ. Grup seçimi. Denetleme kurulu seçimi. Sekreterya seçimi. Başkan seçimi YARIŞMA BİTKİSEL ÜRÜNLERLE RİZİKO YA HOŞGELDİNİZ AKIŞ ŞEMAMIZ Grup seçimi Başkan seçimi Denetleme kurulu seçimi Sekreterya seçimi YARIŞMA 100 200 300 400 RİZİKO A 100 200 300 400 B 100 200 300 400 A / 100 Puan

Detaylı

ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSĠYONLARINA YAKLAġIM. Doç.Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSĠYONLARINA YAKLAġIM. Doç.Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSĠYONLARINA YAKLAġIM Doç.Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Tanım: Persistan Pnömoni: Semptomların ve radyolojik anomalilerin

Detaylı

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanı ve Tedavisinde Birinci Basamak Hekimler İçin HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ KATILIMCI REHBERİ

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanı ve Tedavisinde Birinci Basamak Hekimler İçin HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ KATILIMCI REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanı ve Tedavisinde Birinci Basamak Hekimler İçin HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ KATILIMCI REHBERİ

Detaylı

Anaflaksinin oluş mekanizması ile tetikleyici ajanların neler olduğunu, Anaflaksinin ilk tedavisindeki kritik basamaklarını

Anaflaksinin oluş mekanizması ile tetikleyici ajanların neler olduğunu, Anaflaksinin ilk tedavisindeki kritik basamaklarını Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Alerji ve anaflaksi tanımlarını, Anaflaksinin oluş mekanizması ile tetikleyici ajanların neler olduğunu, Anaflaksinin klinik bulgularını, Anaflaksinin ilk tedavisindeki

Detaylı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı %20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı kaşıntılar (kc, bb, troid) Pemfigoid gestasyones Gebeliğin

Detaylı

AŞI UYGULAMALARI. Dr. Sevtap GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, ANTALYA

AŞI UYGULAMALARI. Dr. Sevtap GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, ANTALYA AŞI UYGULAMALARI Dr. Sevtap GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, ANTALYA 1 HBV 0,1,6 ay BCG 2. ay KPA 2,4,6,12. ay DaBT-IPA

Detaylı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. Hipertansiyon Nedir? Çoğunlukla yüksek kan basıncı olarak

Detaylı

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi MANİSA HABER Soğuklarla birlikte sinüzit vakalarında artış yaşanıyor Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ercan Pınar, havaların

Detaylı

ÇOCUK HASTA DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUK HASTA DEĞERLENDİRİLMESİ DEĞERLENDİR SINIFLANDIR ÇOCUK HASTA DEĞERLENDİRİLMESİ KARAR VER UYGULA AMAÇLAR Çocuk Değerlendirme Üçgeni nin 3 ayrı öğesini tanımak Elde edilen verilerle ilk olası tanıyı oluşturmak Öykü ve fizik muayeneye

Detaylı