MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU"

Transkript

1 ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-1007 MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU SÜRÜM MART 2008 Hazırlayan: Dinçer ÖNEL P.K. 74, Gebze, Kocaeli, TÜRKİYE Tel: (0262) Faks: (0262)

2 MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU ÖNSÖZ ÖNSÖZ Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE)'nün misyonu, "bilgi güvenliği, haberleşme ve ileri elektronik alanlarında Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını sağlamak ve sürdürmek için nitelikli insan gücü ve uluslararası düzeyde kabul görmüş altyapısı ile bilimsel ve teknolojik çözümler üretmek ve uygulamaktır". Bu ana hedef göz önünde bulundurularak belirlenen "bilgi güvenliği, haberleşme ve ileri elektronik alanlarında yeni teknolojilerin geliştirilmesine öncülük eden uluslararası bilim, teknoloji ve üretim merkezi olmak" vizyonuna ulaşılabilmesi ve ülkenin ihtiyacı olan teknolojilerin geliştirilmesi için Enstitü'nün akredite test ortam ve laboratuarlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmakta ve ihtiyaç sahiplerine teknik destek sağlanmaktadır. Bu doküman Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Projesi kapsamında hazırlanmış olup ihtiyaç sahiplerini bilgi sistemleri güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Tüm kurum ve kuruluşlar bu dokümandan faydalanabilir. Bu dokümanda bahsi geçen belirli ticari marka isimleri kendi özgün sahiplerine aittir. Burada anlatılanlar tamamen tavsiye niteliğinde olup değişik ürünler/yapılandırmalar için farklılık gösterebilir. UEKAE, yapılan uygulamalardan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu doküman UEKAE nin izni olmadan değiştirilemez. 2 TÜBİTAK UEKAE

3 BİLGİLENDİRME MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU BİLGİLENDİRME Bu dokümanın oluşturulmasında emeği geçen Ağ Güvenliği personeline ve dokümanı gözden geçirip fikirlerini öne sürerek dokümanın olgunlaşmasına katkıda bulunan Doğan ESKİYORUK, Burak BAYOĞLU na teşekkürü borç biliriz. TÜBİTAK UEKAE 3

4 MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ Amaç ve Kapsam Hedeflenen Kitle Kısaltmalar DNS HİZMETİ DNS Hizmeti Tanımı DNS Etki Alanı Adları DNS Alanları ve Alan Transferi DNS Alanları ve Etki Alanları Alan Transferi DNS Kaynak Kayıtları GÜVENLİK AYARLARI DNS Güvenlik Tehditleri Windows DNS Hizmetini Güvenli Hale Getirme DNS Sunucusunun Konumlandırılması DNS Sunucu Hizmeti Güvenliği DNS Alanlarının Güvenliği DNS Kaynak Kayıtları Güvenliği DNS İstemcilerinin Güvenliği TÜBİTAK UEKAE

5 GİRİŞ MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU 1. GİRİŞ Bilgisayar ağlarında iletişimin gerçekleşebilmesi göndericinin ve alıcının birbirlerine doğru bir biçimde ulaşabilmelerine bağlıdır. IP adresleri sayesinde göndericiler doğru hedefe veri paketlerini gönderirler. DNS (Domain Name System/Etki Alanı İsim Sistemi) hizmeti kullanıcılar için akılda kalması zor olan IP adresleri yerine bilgisayar isimlerinden oluşan adreslerin kullanılmasını mümkün kılar. 1.1 Amaç ve Kapsam Bu doküman Windows DNS hizmetinin güvenliğiyle ilgili bilgiler içermektedir. Windows DNS hizmetini güvenli hale getirmek için uygulanması gerekenleri vermeyi amaçlamaktadır. 1.2 Hedeflenen Kitle Bu doküman öncelikli olarak Windows DNS hizmeti kullanan kurumlar için hazırlanmıştır. 1.3 Kısaltmalar UEKAE DNS TCP/IP SOA IXFR AXFR RR DACL : Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü : Domain Name System : Transmission Control Protocol / Internet Protocol : Start of Authority : Incremental Zone Transfer : Asynchronous Full Transfer Zone : Resource Record : Discretionary Access Control List TÜBİTAK UEKAE 5

6 MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU DNS HİZMETİ 2. DNS HİZMETİ 2.1 DNS Hizmeti Tanımı DNS (Domain Name System; Etki Alanı İsim Sistemi), ağdaki bilgisayarları ve ağ hizmetlerini adlandırmak için kullanılan bir sistemdir. DNS adlandırması, Internet gibi TCP/IP ağlarında, bilgisayarları ve hizmetleri hatırlanması kolay adlarla tanımlamak için kullanılır. Kullanıcı bir uygulamaya bir DNS adı girdiğinde, DNS hizmetleri bu adı çözümleyip kaynağa ulaşılmasını sağlayan bir IP adresi bilgisini kullanıcıya temin eder. Örneğin, çoğu kullanıcı, ağdaki bir posta ya da Web sunucusunun yerini bulmak için, ornek.alan.com gibi kullanımı kolay bir adı tercih eder. Ancak, bilgisayarlar ağ üzerinde sayısal adresler kullanarak iletişim kurarlar. Ağ kaynaklarının daha kolay kullanılmasını sağlamak için, DNS gibi isim sistemleri, bir bilgisayara ya da bir hizmete ilişkin adı bilgisayarın ya da hizmetin sayısal adresiyle eşleştirmek için bir yol sağlarlar. Aşağıdaki şekilde, adına dayanarak bir bilgisayarın IP adresini bulan, temel bir DNS kullanımı gösterilmiştir. Şekil 1 DNS temel çalışma şekli Bu örnekte, bir istemci bilgisayar, host-a.ornek.xyz.com biçimini DNS etki alanı adı olarak kullanmak üzere yapılandırılmış bir bilgisayarın IP adresini sorarak, bir DNS sunucusunu sorgular. DNS sunucusu sorguyu yerel veritabanına dayalı olarak yanıtlayabileceğinden, istenen bilgileri içeren bir yanıt verir; bu yanıt, host-a.ornek.xyz.com ile ilgili IP adresi bilgilerini içeren bir host (A) kaynak kaydıdır. 6 TÜBİTAK UEKAE

7 DNS HİZMETİ MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU 2.2 DNS Etki Alanı Adları Etki Alanı İsim Sistemi (DNS) ilk olarak RFC 1034 ve 1035 de tanımlanmıştır. Bu belgeler, DNS ile ilgili yazılımların tüm uygulamaları için ortak olan öğeleri tanımlar; öğelerden bazıları şunlardır: Etki alanlarının, adları düzenlemek için kullanılan yapısal bir hiyerarşisini tanımlayan bir DNS etki alanı ad alanı. Ad kaydedildiğinde veya ad alanında çözümlendiğinde kullanılmak üzere, DNS etki alanı adlarını özel bir tür kaynak bilgisi ile eşleştiren kaynak kayıtları. Kaynak kayıtları ad sorgularını depolayan ve yanıtlayan DNS sunucuları. Çözümleyiciler olarak da bilinen ve adları, sorguda belirtilen bir kaynak kaydı türüne göre aramak ve çözümlemek için sunucuları sorgulayan DNS istemcileri. DNS aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi, adlandırılmış etki alanları ağacı kavramını esas alır. Ağacın her düzeyi, ağacın bir dalını veya yaprağını temsil edebilir. Bir dal, adlandırılmış bir kaynak grubunu tanımlamak için birden çok adın kullanıldığı bir düzeydir. Bir yaprak, belirli bir kaynağı göstermek için o düzeyde kullanılan tek bir adı temsil eder. Şekil 2 DNS isim alanı TÜBİTAK UEKAE 7

8 MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU DNS HİZMETİ İsim Türü Açıklama Örnek Etki alanı kökü Üst düzey etki alanı İkinci düzey etki alanı Alt etki alanı Ana bilgisayar veya kaynak adı Bu, ağacın tepesidir ve adsız bir düzeyi temsil etmek için bazen boş bir değeri belirten iki boş tırnak işareti ("") ile gösterilir. Bir DNS etki alanı adında kullanıldığında, adın etki alanı hiyerarşisinin kökünde veya en üst düzeyinde bulunduğunu göstermek için sonuna bir nokta (.) konarak belirtilir. Bir ülkeyi/bölgeyi veya ad kullanan bir kuruluş türünü belirtmek için kullanılan iki veya üç harflik bir ad. Internet te kullanılmak üzere bir kişi veya kuruluşa tescil edilen çeşitli uzunluklardaki adlar. Bu adlar, kuruluşun türüne veya adın kullanıldığı coğrafi konuma bağlı olarak, her zaman uygun bir üst düzey etki alanını esas alırlar. Bir kuruluşun oluşturabildiği, tescilli ikinci düzey etki alanı adından türetilen ek adlar. Bunlar, bir kuruluşta DNS ad ağacını büyütmek ve bölümlere veya coğrafi konumlara ayırmak üzere eklenen adları kapsar. DNS ad ağacında bir yaprağı temsil eden ve belirli bir kaynağı tanımlayan adlar. Normal olarak, bir DNS etki alanı adının en solundaki etiket, ağdaki belirli bir bilgisayarı tanımlar. Tek bir nokta (.) veya "ornek.xyz.com." gibi, adın sonunda kullanılan bir nokta. İnternette ticari kullanım için bir ticari kuruluşa tescil edilen bir adı gösteren.com. Internet DNS etki alanı adı tescil kurumu tarafından XYZ için tescil edilen ikinci düzey etki alanı adı olan "xyz.com.". Kullanım belgelerinde örnek olarak kullanılmak üzere XYZ tarafından atanan bir alt etki alanı olan ornek.xyz.com.. İlk etiketin ("host-a") ağdaki belirli bir bilgisayarın DNS ana bilgisayar adı olduğu host-a.ornek.xyz.com. Tablo 1 DNS veritabanı kaynak kayıtları 2.3 DNS Alanları ve Alan Transferi Etki Alanı İsim Sistemi (DNS), bir veya daha çok DNS etki alanı hakkında isim bilgisi depolayan alanların(zone) oluşturulmasına olanak sağlar. DNS alanı, o etki alanı hakkındaki bilgiler için yetkili kaynak durumuna gelir DNS Alanları ve Etki Alanları Bir alan, tek bir DNS etki alanı adının depolayacak veritabanı olarak başlatılır. Alanın oluşturulması için kullanılan etki alanının altına diğer etki alanları eklenirse, bu etki alanları yalnızca aynı alanın bir alt parçası veya başka bir alana ait olabilir. Bir alt etki alanı eklendikten sonra, şunlardan biri olabilir: Özgün alan kayıtlarının bir parçası olarak yönetilir ve eklenir. Alt etki alanını desteklemek üzere oluşturulan bir başka alana yetkilendirilir. 8 TÜBİTAK UEKAE

9 DNS HİZMETİ MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU Örneğin, aşağıdaki şekil, XYZ için etki alanı adlarını içeren xyz.com etki alanını göstermektedir. xyz.com etki alanı tek bir sunucuda ilk kez oluşturulduğunda, Microsoft DNS ad alanının tümü için tek bir alan olarak yapılandırılır. Ancak, xyz.com etki alanının alt etki alanları kullanması gerekirse, bu alt etki alanları eklenmeli veya yetkilendirilen başka bir sunucuya gönderilmelidir. Şekil 3 XYZ etki alanı DNS yapısı Bu örnekte, ornek.xyz.com etki alanı, xyz.com bölgesi tarafından yetkilendirilen(delegation) ve kendi bölgesinde yönetilen yeni bir alt etki alanını (ornek.xyz.com etki alanı) göstermektedir. xyz.com bölgesi bir alt etki alanı için yetkilendirilmiş(delegated) DNS sunucu kullanmıyorsa, alt etki alanının tüm verileri, xyz.com bölgesinin bir parçası olarak kalır. Örneğin, alt etki alanı dev.xyz.com yetkili seçilmemekte, xyz.com bölgesi tarafından yönetilmektedir Alan Transferi Alan transferi, aşağıdaki senaryolardan biri sırasında gerçekleşebilir: Alanın yenileme aralığı sona erdiğinde, Ana sunucu tarafından ikincil(secondary) bir sunucuya alan değişiklikleri bildirildiğinde, DNS sunucu hizmeti alanın ikincil bir sunucusunda başlatıldığında, Alanın ikincil bir sunucusunda, ana sunucusundan el ile bir aktarım başlatılması amacıyla DNS konsolu kullanıldığında, TÜBİTAK UEKAE 9

10 MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU DNS HİZMETİ Alan transferleri her zaman bir alanın ikincil sunucusunda başlatılır ve alanın kaynağı olarak davranan, yapılandırılmış ana sunucularına gönderilir. Ana sunucular, alanın birincil sunucusu veya diğer bir ikincil sunucu gibi, alanı yükleyen herhangi bir başka DNS sunucusu olabilir. Ana sunucu alan için istek aldığında, ikincil sunucuya kısmi veya tam bir alan transferi ile yanıt verebilir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, sunucular arasındaki alan transferleri sıralı bir işlem izlerler. Bu işlem, bir alanın daha önce çoğaltılıp çoğaltılmadığına veya yeni alanın ilk çoğaltmasının yapılıp yapılmadığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Şekil 4 DNS alan transferi işlemleri 2.4 DNS Kaynak Kayıtları Etki Alanı İsim Sistemi (DNS) içerisinde bulunan alanlar için tutulan veritabanları kaynak kayıtlarından oluşmaktadır. Her bir kaynak kaydı ağ üzerinden erişebilen bir nesneyi işaret eder, o nesneye ait adres bilgisini tutar. Örneğin bir (A) kaynak kaydı bir bilgisayar adını bir IP adresi ile eşler. DNS veritabanında değişik kaynak kayıtları bulunmaktadır. Bunlar kendilerini tarif eden kısaltmalarla anılırlar. Aşağıda bunların listesi verilmektedir. 10 TÜBİTAK UEKAE

11 DNS HİZMETİ MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU Kaynak Kaydı SOA A PTR CNAME MX SRV NS AAAA Açıklama Domain bilgilerini içeren DNS sunucusunu tanımlar Bir konak (bilgisayar) adını bir IPv4 adresi ile eşler Bir IP adresini bir konak (host) adı ile eşler Belli bir host için alias adı yaratır E-posta hizmeti veren sunucuları tanımlar Belli hizmetleri veren sunucuların IP bilgisini tutar. Örneğin Windows Etki Alanında istemciler Etki Alanı Kontrolcülerini bu kayıtlar sayesinde bulur. Domain içindeki DNS sunucularının adlarını listeler Bir konak (bilgisayar) adını bir IPv6 adresi ile eşler Tablo 2 DNS veritabanı kaynak kayıtları TÜBİTAK UEKAE 11

12 MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU GÜVENLİK AYARLARI 3. GÜVENLİK AYARLARI Etki Alanı İsim Sistemi (DNS) başlangıçta açık bir protokol olarak tasarlandığından saldırılara maruz kalan bir hizmet olmuştur. Windows DNS hizmeti eklenen güvenlik özellikleri sayesinde DNS altyapısına yönelik saldırıları engelleme konusunda kullanıcılara yardımcı olabilmektedir. Hangi güvenlik özelliğinin kullanılacağını düşünmeden önce, DNS güvenliğinin karşısındaki yaygın tehditleri ve kurumdaki DNS güvenliğinin düzeyini bilmeniz gerekir. 3.1 DNS Güvenlik Tehditleri Aşağıda, saldırganların DNS altyapısını tehdit ettikleri genel yöntemler verilmektedir: Alan tutma (Footprinting): Bir saldırganın DNS bölge verilerini elde etme işlemidir; bu şekilde saldırgan, hassas ağ kaynaklarının DNS etki alanı adlarını, bilgisayar adlarını ve IP adreslerini elde edebilir. Saldırgan genelde bir ağın topolojisini çıkarmak veya alanını tutmak için bu DNS verilerini kullanarak saldırıya geçer. DNS etki alanı ve bilgisayar adları, bir etki alanı veya bilgisayarın işlevini veya konumunu gösterir. Saldırgan, ağdaki etki alanlarının ve bilgisayarların işlevini veya konumunu öğrenmek için bu DNS ilkesinden yararlanır. Servis dışı bırakma (Denial of service) saldırısı: Saldırganın özyinelemeli (recursive) saldırılarla ağdaki bir veya birden çok DNS sunucusunu isteklere cevap veremez hale getirme girişimidir. Sorgularla taşmış bir DNS sunucusunda CPU kullanımı sonuçta en yüksek düzeye ulaşır ve DNS Sunucusu hizmeti kullanılamaz hale gelir. Ağda tam olarak çalışan bir DNS sunucusu olmadan, ağ kullanıcıları, DNS üzerinden öğrenilen ağ hizmetlerini kullanamaz. Veri değişikliği (Data modification): DNS'yi kullanarak ağda alan tutmuş olan bir saldırganın, kendi oluşturduğu IP paketlerinde geçerli IP adreslerini kullanarak, bu paketlere ağdaki geçerli bir IP adresinden gelmiş görüntüsü verme girişimidir. Buna genel olarak IP aldatmacası denir. Saldırgan, geçerli bir IP adresiyle (alt ağın IP adresi aralığı içindeki bir IP adresi) ağa erişim sağlayarak verileri yok edebilir veya başka saldırılar düzenleyebilir. Yeniden Yönlendirme (Redireciton): Saldırganın, DNS adlarına ilişkin sorguları kendi denetimi altındaki sunuculara yeniden yönlendirmesidir. Yeniden yönlendirme yöntemlerinden biri, DNS sunucusunun DNS önbelleğini hatalı DNS verileriyle kirletme 12 TÜBİTAK UEKAE

13 GÜVENLİK AYARLARI MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU ve böylece gelecekteki sorguları saldırganın denetimindeki sunuculara yönlendirebilme girişimidir. Örneğin, başlangıçta example.microsoft.com için bir sorgu yapıldıysa ve başvuru yanıtı, microsoft.com etki alanının dışındaki bir ad için (kötüniyetlikullanıcı.com gibi) bir kayıt sağladıysa, DNS sunucusu, o ada ilişkin sorguyu çözümlemek üzere kötüniyetli-kullanıcı.com için önbelleğe alınan verileri kullanır. Güvenli olmayan dinamik güncelleştirmelerde olduğu gibi, bir saldırganın, DNS verilerine yazma erişimi olduğunda yeniden yönlendirme gerçekleştirilebilir. 3.2 Windows DNS Hizmetini Güvenli Hale Getirme Windows DNS hizmeti yukarıda verilen DNS tehditlerine karşı koyabilmek için güvenli bir şekilde yapılandırılabilir. Windows DNS hizmetinin güvenliğinin arttırılması beş ana alanda uygulanacak tedbirler ile sağlanabilmektedir. DNS Güvenlik Alanı DNS isim alanı DNS Sunucusu DNS bölgeleri DNS kaynak kayıtları DNS istemcileri Açıklama DNS isim alanı tasarımında DNS güvenliğinin sağlanması DNS Sunucusunun güvenlik ayarlarının gözden geçirilmesi ve DNS Sunucu bir Etki Alanı Kontrolcüsü üzerinde çalışırken Aktif Dizin güvenlik özelliklerinin uygulanması DNS bölgesi güvenlik ayarlarının gözden geçirilmesi ve DNS bölgesi bir Etki Alanı Kontrolcüsünde barındırıldığında dinamik güncelleştirmelerin ve Aktif Dizin güvenlik özelliklerinin uygulanması DNS kaynak kaydı (RR) güvenlik ayarlarının gözden geçirilmesi ve DNS kaynak kayıtları bir Etki Alanı Kontrolcüsünde barındırıldığında Aktif Dizin güvenlik özelliklerinin uygulanması DNS istemcilerinin kullandığı DNS sunucusu IP adreslerinin denetlenmesi Tablo 3 DNS güvenlik adımları DNS Sunucusunun Konumlandırılması Yukarıda bahsedilen DNS tehditlerine karşı uygulanabilecek ilk adım DNS güvenliği tedbirleri DNS sunucularının kurum ağı içinde yerleşimi ile ilgilidir. DNS sunucu dağıtımı tasarlanırken aşağıdaki güvenlik prensiplerine dikkat edilmesi gerekmektedir: Ağdaki bilgisayarların Internet'teki adları çözümlemesi gerekmiyorsa, Internet'le DNS iletişiminin kaldırılması: Bu DNS tasarımında, tamamen ağınızda barındırılan özel TÜBİTAK UEKAE 13

14 MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU GÜVENLİK AYARLARI bir DNS ad alanını kullanabilirsiniz. Özel DNS ad alanı, kök etki alanı ve üst düzey etki alanlarına ilişkin bölgeleri barındıran iç DNS sunucularınızla, tıpkı Internet DNS ad alanı gibi dağıtılır. Kurumun DNS isim alanının, güvenlik duvarının arkasındaki iç DNS sunucuları ve güvenlik duvarının önündeki dış DNS sunucuları olarak ayrılması: Bu DNS tasarımında, iç DNS ad alanınız, dış DNS ad alanınızın bir alt etki alanıdır. Örneğin, kuruluşunuzun DNS ad alanı xyz.com ise, ağınızın iç DNS ad alanı intranet.xyz.com'dur. İç DNS ad alanının iç DNS sunucularında, dış DNS ad alanının Internet'e açık dış DNS sunucularında barındırılması: İç DNS sunucuları, iç ana bilgisayarların yaptığı dış adlara ilişkin sorguları çözümlemek üzere dış DNS sunucularına iletir. Dış ana bilgisayarlar Internet ad çözümlemesi için yalnızca dış DNS sunucularını kullanır. Güvenlik duvarının, dış DNS sunucusuyla tek bir iç DNS sunucusu arasındaki sadece UDP ve TCP 53. port iletişimine izin verecek şekilde yapılandırılması: Bu, iç ve dış DNS sunucuları arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve başka bir dış bilgisayarın, iç DNS ad alanına erişim sağlamasını önler. Alan transferi ihtiyacı yoksa sadece UDP 53. port kullanımı yeterli olacaktır DNS Sunucu Hizmeti Güvenliği DNS hizmetini veren DNS sunucularının güvenliğinin sağlanması için aşağıdaki güvenlik prensiplerine dikkat edilmesi gerekmektedir: Arabirimler: Varsayılan olarak, birden çok ağa bağlı bilgisayarda çalışan DNS Sunucusu hizmeti, IP adreslerinin tümünü kullanarak DNS sorgularını dinlemek üzere yapılandırılır. DNS Sunucusu hizmetinin dinlediği IP adresini, DNS istemcilerinin tercih edilen DNS sunucusu olarak kullandıkları IP adresi ile sınırlanması gerekmektedir. Bu durumda, örneğin iki adet ağ arabirimine sahip bir DNS sunucusu sadece DNS istemcilerinin bulunduğu ağa bağlı olan arabiriminden gelen DNS sorgularına cevap verecektir. Bkz. Şekil TÜBİTAK UEKAE

15 GÜVENLİK AYARLARI MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU Şekil 5 Belli arabirimlerden dinleme Önbelleğin Korunması: Varsayılan olarak DNS Sunucusu hizmeti, DNS sorgu yanıtları yetkisiz veya bozuk veriler içerdiğinde ortaya çıkan önbellek kirlenmesine karşı korunur. Önbelleği kirlenmeye karşı güvence altına al (Secure cache against pollution) seçeneği, bir saldırganın, DNS sunucusunun önbelleğini DNS sunucusunun istemediği kaynak kayıtlarıyla kirletmesini önler. Bu ayarın değiştirilmesi, DNS Sunucusu hizmetinin sağladığı yanıtların güvenilirliğini azaltır. Bkz Şekil 6 TÜBİTAK UEKAE 15

16 MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU GÜVENLİK AYARLARI Şekil 6 Önbelleğin kirlenmeye karşı korunması Özyineleme (Recursion): DNS sorguları bir dizi farklı yöntemle çözümlenir. İstemci, bazen, bir sorguyu önceki bir sorgudan elde ettiği önbellekteki bilgileri kullanarak yerel olarak yanıtlayabilir. DNS sunucusu, sorguyu yanıtlamak için önbelleğe aldığı kaynak kaydı bilgilerini kullanabilir. DNS sunucusu, sorgulanan kayıt önbellekte bulunmadığı zaman adı tam olarak çözümlemek için, istekte bulunan istemci adına diğer DNS sunucularını da (kök DNS sunucuları) sorgulayabilir veya onlara başvurabilir, daha sonra da istemciye yanıt gönderebilir. Bu işlem özyineleme (recursion) olarak bilinir. Varsayılan olarak, DNS Sunucusu hizmeti için özyineleme devre dışı değildir. Bu, DNS sunucusunun, DNS istemci sorgularını ona ileten DNS istemcileri ve DNS sunucuları için özyinelemeli sorgular gerçekleştirmesine olanak verir. Özyineleme, saldırganlar tarafından DNS sunucusu servis dışı bırakmak için kullanılabilir; dolayısıyla, ağdaki bir DNS sunucusunun, özyinelemeli sorguları alması amaçlanmıyorsa, özyineleme devre dışı bırakılmalıdır. Bkz Şekil 7 16 TÜBİTAK UEKAE

17 GÜVENLİK AYARLARI MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU Şekil 7 Özyinelemenin devre dışı bırakılması Kök ipuçları (Root Hints): DNS altyapınızda bir iç DNS kökünüz varsa, iç DNS sunucularının kök ipuçlarını, Internet kök etki alanını barındıran DNS sunucularını değil, yalnızca kök etki alanınızı barındıran DNS sunucusunu gösterecek şekilde yapılandırılmalıdır. Bunun için Şekil 8 de görülen pencereden kök ipuçları kaldırılmalı ve C:\%Systemroot%\System32\dns\CACHE.DNS dosyasının içindeki kök ipuçları silinmelidir. Bu ayar, iç DNS sunucularınızın, adları çözümlerken Internet üzerinden özel bilgiler göndermesini önler. TÜBİTAK UEKAE 17

18 MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU GÜVENLİK AYARLARI Şekil 8 Kök DNS sunucu Eski DNS Kaynak Kayıtları: Kullanılamayan ve belli bir süreden uzun zaman güncellenmeyen DNS kaynak kayıtları bir takım sorunlara yol açabilir. Fazla sayıda kullanılmayan DNS kaynak kayıt bilgisi DNS sunucunun disk alanını doldurup, uzun süren bölge aktarımlarına yol açabilir. DNS sunucular kullanılmayan kaynak kayıtları için yapılan sorgulara cevap vererek istemcilerin isim çözümleme sorunu yaşamalarına yol açabilir. DHCP hizmeti ile dinamik olarak almış veya statik olarak aynı IP ayarlanmış başka bir uç birimin bulunması dolayısıyla, eski uç birime ulaşmak için yapılacak girişimlerde diğer uç birimin buna cevap vermesi durumunda ağda olmayan bir uç birim ağdaymış gibi yanılmaya yol açabilir. Kullanılmayan DNS kaynak kayıt bilgileri DNS sunucuda zamanla birikerek sorgulara cevap verme hızını düşürebilir ve performans sorunu yaşanmasına yol açabilir. Bunu engellemek için DNS sunucusu, eski DNS kaynak kayıtlarını belli bir süre sonunda otomatik olarak temizleyecek şekilde yapılandırılmalıdır. (Bkz Şekil 9) Bu ayar DNS sunucu seviyesinde yapılabileceği gibi alanlar özelliklerinden farklı değerlerde de düzenlenebilir. 18 TÜBİTAK UEKAE

19 GÜVENLİK AYARLARI MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU Şekil 9 Eski DNS kayıtlarının temizlenmesi Olay Kayıtları: Windows DNS sunucularda gerçekleşen olayların kayıtlarını tutmak için iki tip kayıt tanımlanmaktadır. Bunlar olay günlüğü kayıtları (event logging) ve hata ayıklama kayıtlarıdır (debug logging). Olay günlüğü kayıtları DNS sunuculardaki hata ve uyarıları bildirir. Hata ayıklama kayıtları ile ise DNS sunucudan çıkan ve DNS sunucuya giren bütün paketleri ayrıntıları olarak kaydeder. Hata ayıklama kayıtlarında DNS sunucuda en az yapılan sorguların/alan transferlerinin (queries/transfers), güncellemelerin (updates) ve bildirimlerin (notification) kayıtları ayrıntılı seçenekler kullanılarak tutulmalıdır (Bkz Şekil 10). Bu kayıt işlemi DNS güvenliğini sağlama amacıyla gerçekleşen olayların takibini yapmada ve izini sürmede önemli rol oynar. TÜBİTAK UEKAE 19

20 MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU GÜVENLİK AYARLARI Şekil 10 DNS olay kayıtları Erişim Kontrol Listeleri: Etki alanı kontrolcülerinde çalışan DNS sunucularında isteğe bağlı erişim kontrol listelerinin (DACL) güvenlik ihlallerine yol açmayacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Bu erişim kontrol listeleri, Aktif Dizin kullanıcılarına ve DNS Sunucusu hizmetini yöneten gruplara ilişkin izinleri denetlenmesine imkan sağlar. İmtiyazlı haklar sadece yönetimden sorumlu yetkili gruplara veya kullanıcılara verilmelidir. Dosya Sistemi: Windows işletim sistemini çalıştıran DNS sunucuları için her zaman NTFS dosya sistemi kullanılmalıdır. NTFS dosya sistemi, FAT ve FAT32'den daha güvenli bir dosya sistemidir ve etki alanları, kullanıcı hesapları ve diğer önemli güvenlik özellikleri için gereken özellikler de sağlamaktadır.(erişim Kontrolü, Erişim Denetimi vb.) DNS Alanlarının Güvenliği Windows DNS hizmetinin güvenliğini sağlamada DNS alanlarının güvenli yapılandırılmış olması önemli rol oynar. Aşağıdaki DNS alanı(dns Zone) yapılandırma seçenekleri hem standart, hem de Aktif Dizin ile tümleşik DNS alanlarının güvenliğini etkiler: Aktif Dizin tümleşik(active Directory Integrated) DNS: Aktif Dizinin en temel özelliklerinden bir tanesi de DNS ile tümleşik bir halde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Aktif dizin ile tümleşik DNS sayesinde DNS alanları Aktif Dizin veritabanında 20 TÜBİTAK UEKAE

21 GÜVENLİK AYARLARI MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU saklanır. DNS bölgesi alanı etki alanındaki bilgisayarlara ait bilgisayar ismi IP adresi tablolarının tutulduğu isim çözümlemelerinin yapılmasını sağlayan veritabanı dosyası olarak tanımlanabilir. Aktif dizin ile DNS nin entegre olması bu veritabanının Aktif dizine ait bilgi veritabanında tutulmasını sağlar. Yani DNS bölgeleri de Aktif dizinde birer nesne olarak saklanır. Bu durum DNS nin güvenliğini önemli ölçüde arttıran bir yapı sunmaktadır. Aktif dizinin gelişmiş güvenlik özellikleri kullanılarak DNS alanlarına yetkisiz kişilerce erişilmesi engellenmiş olur. Ayrıca diğer Aktif dizin nesnelerinde olduğu gibi DNS bölgesindeki kaynak kayıtları da replikasyonlar ile etki alanında bulunan tüm etki alanı kontrolcüler (Domain Controller-DC) üzerinde birebir aynı olacak şekilde tutulur. Etki alanı kontrolcülerinin belli aralıklarla kendi aralarında senkronize olması (AD replikasyon) ile gerçekleştirilen bu durum olası bir hata sonucu olaşabilecek kritik veri kaybının da önüne geçilmesini sağlar. Güvenli dinamik güncellemeler (Secure Dynamic Updates): Dinamik güncelleme, bir değişiklik olduğunda DNS istemci bilgisayarlarının kendi kaynak kayıtlarını bir DNS sunucusuna kaydetmesini ve dinamik olarak güncelleştirmesini sağlar. Bu, özellikle sık sık taşınan veya yer değiştiren ve IP adresi almak için DHCP kullanan istemcilerde, bölge kayıtlarının el ile yönetilmesi gereksinimini azaltır. Varsayılan olarak, Dinamik güncelleştirmeler ayarı, dinamik güncelleştirmelere izin verecek şekilde yapılandırılmaz. Bu, DNS bölgelerini bir saldırganın güncelleştirme yapmasını önlediği için en güvenli ayardır, ancak bu ayar, (güvenli olmayan) dinamik güncelleştirmenin yönetim açısından sağladığı olanaklardan yararlanmanızı da önler. Bilgisayarların DNS verilerini güvenli biçimde güncelleştirmesini sağlamak için, DNS bölgelerinin Aktif Dizinde depolanması gerekmektedir. Güvenli dinamik güncelleme özelliği yetkisiz kişilerce veya yetkisiz kaynaklardan DNS isim alanı dosyalarına yanıltıcı veya yanlış bilgi girilerek DNS e yapılabilecek saldırıları önleyen bir özelliktir. Bu özellik etkinleştirilerek yetkisiz konakların (host), yani etki alanı dışından bilgisayarların, DNS Sunucu üzerinde DNS bilgisi güncelleme işlemi yapamaması sağlanmalıdır. Bkz. Şekil 11. TÜBİTAK UEKAE 21

22 MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU GÜVENLİK AYARLARI Şekil 11 Güvenli dinamik güncelleme Erişim Kontrol Listeleri: DNS sunucularda olduğu gibi Aktif Dizinde depolanan DNS bölgeleri de isteğe bağlı erişim kontrol listeleri (DACL) kullanılarak yönetilirler. Erişim kontrol listeleri DNS alanlarına ait alan dosyaları üzerinde kullanıcıların ve grupların sahip olduğu izinleri yapılandırmaya olanak verir. İmtiyazlı haklar sadece yönetimden sorumlu yetkili gruplara veya kullanıcılara verilmelidir. Bkz Şekil 12 Şekil 12 DNS alanı erişim kontrol listesi Alan transferlerinde sınırlama: Alan transferi, DNS isim alanına ait tüm bilginin DNS sunucudan bir başka bilgisayara aktarılmasıdır. Yetkisiz konaklar tarafından yapılacak alan transferleri etki alanında bulunan tüm bilgisayarların isim ve IP adreslerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi anlamına gelmektedir. Bu durum kötü niyetli kişilere ağ yapısı 22 TÜBİTAK UEKAE

23 GÜVENLİK AYARLARI MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU hakkında önemli ölçüde bilgi sağlar. Hangi bilgisayarın hangi IP adresine sahip olduğunu bilmek saldırıların daha kolay gerçekleştirilmesine yol açar. Bu sebeple bölge aktarımları ya tamamen kapatılmalı veya sadece belirli konakların alan transferi yapmasına izin verilmelidir. Varsayılan olarak, DNS Sunucusu hizmeti, yalnızca bölge bilgilerinin bir alanın ad sunucusu (NS) kaynak kayıtlarında listelenen sunuculara aktarılmasına izin verir. Şekil 13 Alan transferi sınırlaması Alan temsilcisi: DNS etki alanı adları için, ayrıca yönetilen DNS sunucularında barındırılan alanlara temsilci seçip seçmeme konusunda karar verirken, birden çok kişiye ağınıza ilişkin DNS verilerini yönetme becerisi vermenin güvenlik açısından etkilerini göz önünde bulundurmak gerekir. DNS alanı temsilcisi, tüm DNS verileri için tek bir yetkili DNS sunucusuna sahip olmanın güvenlik açısından yararları ile DNS ad alanınızın sorumluluğunu ayrı yöneticilere dağıtmanın yönetim açısından yararları arasında bir uyuşmazlığı içerir. Bu konu, özel bir DNS ad alanının üst düzey etki alanları için temsilci seçerken önemlidir, çünkü bu etki alanları çok duyarlı DNS verileri içerir. TÜBİTAK UEKAE 23

24 MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU GÜVENLİK AYARLARI DNS Kaynak Kayıtları Güvenliği Aktif dizinde depolanan DNS kaynak kayıtlarına ait isteğe bağlı erişim kontrol listelerini (DACL) yetkisiz erişime izin vermeyecek şekilde yönetmek gerekmektedir. DACL, DNS kaynak kayıtlarına erişebilen Aktif Dizin kullanıcı ve gruplarının izinlerini denetlemeye olanak sağlar. Ağda DNS sunucuya erişen her bilgisayarın isim sorgulaması yapabilmesi için tüm kaynak kayıtlarının erişim kontrol listesinde herkese (Everyone) okuma (read) hakkı verilmiş olması gerekmektedir. Güvenlik açısından imtiyazlı haklar sadece yönetimden sorumlu yetkili gruplara veya kullanıcılara verilmelidir DNS İstemcilerinin Güvenliği DNS hizmetini veren sunucu gibi DNS servisinden faydalanan istemcilerin de güvenliği önemlidir. Saldırganlar DNS hizmeti ile ilgili istemcileri yanıltarak veya yönlendirerek farklı tiplerde saldırılarda bulunabilirler. Bunun önüne geçmek için DNS istemcilerinin ağdaki yetkili DNS sunucudan hizmet aldığında emin olunmalıdır. Statik IP Adresli DNS Sunucu: Mümkün olan her durumda, bir DNS istemcisinin kullandığı tercih edilen ve diğer DNS sunucuları için (Prefered DNS Server, Alternate DNS Server) statik IP adresleri kullanılmalıdır. DNS istemciler IP adreslerini bir DHCP sunucudan ediniyorsa, kullanacakları DNS sunucusu adresleri DHCP sunucusunda yapılandırılabilir. Böylelikle istemciler IP adreslerini otomatik olarak DHCP sunucudan edindikleri gibi, DNS sunucularını da DHCP sunucudan öğrenirler. DNS istemcilerini tercih edilen ve diğer DNS sunucuları için statik IP adresleri ile yapılandırarak, istemcilerin başka bir bilgisayarı DNS sunucu olarak kabul etmesi ile gerçekleşebilecek olası bir saldırı ortadan kaldırılabilir. DNS istemcilerini kısıtlama: Bir DNS sunucusu yalnızca belirli IP adreslerini dinlemek üzere yapılandırılırsa, yalnızca bu IP adreslerini kullanmak üzere yapılandırılan DNS istemcileri DNS sunucusu ile bağlantı kurabilir. Bu sayede başka ağa ait istemcilerin DNS sunucusuna erişmeleri engellenecektir. 24 TÜBİTAK UEKAE

25 KAYNAKÇA MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU KAYNAKÇA [1 ] How DNS Works - abaf82e7fb7c1033.mspx?mfr=true [2 ] DNS Technical Reference - abaf82e7fb7c1033.mspx?mfr=true [3 ] Windows 2000 DNS - [4 ] Active Directory and DNS - act_zyjb.mspx?mfr=true TÜBİTAK UEKAE 25

Microsoft Aktif Dizin Güvenliği Kılavuzu

Microsoft Aktif Dizin Güvenliği Kılavuzu ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-1002 Microsoft Aktif Dizin Güvenliği Kılavuzu SÜRÜM 1. 00 26 MART 2008 Hazırlayan: Dinçer ÖNEL P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE

Detaylı

MICROSOFT WEB SUNUCU (IIS 6.0) GÜVENLİĞİ KILAVUZU

MICROSOFT WEB SUNUCU (IIS 6.0) GÜVENLİĞİ KILAVUZU Test1234 ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-1005 MICROSOFT WEB SUNUCU (IIS 6.0) GÜVENLİĞİ SÜRÜM 1.00 5 KASIM 2007 Hazırlayan: Ünal PERENDİ P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli,

Detaylı

AĞ MİMARİSİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU

AĞ MİMARİSİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU kşk ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: UEKAE BGT-2001 AĞ MİMARİSİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU SÜRÜM 1.00 29 ŞUBAT 2008 Hazırlayan: Fatih KOÇ P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE

Detaylı

ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU

ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGYS-0006 ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU SÜRÜM 1.00 19.11.2007 Hazırlayan: Dinçer Önel P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE

Detaylı

YÖNLENDİRİCİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU

YÖNLENDİRİCİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-2003 YÖNLENDİRİCİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU SÜRÜM 1.00 12 EKİM 2007 P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli,Türkiye Tel: (0262) 648 1000 Faks: (0262)

Detaylı

EXCHANGE SERVER 2003 GÜVENLİĞİ KILAVUZU

EXCHANGE SERVER 2003 GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-1006 EXCHANGE SERVER 2003 GÜVENLİĞİ SÜRÜM 1.00 3 MART 2008 Hazırlayan: Doğan ESKİYÖRÜK ÖNSÖZ P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE

Detaylı

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-6001 KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ SÜRÜM 1.00 3 MART 2008 Hazırlayan: Battal ÖZDEMİR P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel:

Detaylı

SOLARİS İŞLETİM SİSTEMİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU

SOLARİS İŞLETİM SİSTEMİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-3004 SOLARİS İŞLETİM SİSTEMİ GÜVENLİĞİ SÜRÜM 1.00 3 MART 2008 Hazırlayan: Gökhan ALKAN P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel:

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 6 481BB0070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİ KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU ÖNSÖZ

BİLGİ SİSTEMLERİ KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU ÖNSÖZ ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGYS-0007 BİLGİ SİSTEMLERİ KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI OLUŞTURMA SÜRÜM 1.00 18.04.2008 Hazırlayan: Doğan Eskiyörük P.K. 74, Gebze,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 5 481BB0069 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

VERİ YEDEKLEME KILAVUZU

VERİ YEDEKLEME KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGYS-0010 VERİ YEDEKLEME KILAVUZU SÜRÜM 1.00 24.1.2008 Hazırlayan: Ali Dinçkan P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel: (0262) 648 1000

Detaylı

BGYS - RİSK YÖNETİM SÜRECİ KILAVUZU

BGYS - RİSK YÖNETİM SÜRECİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGYS-0004 BGYS - RİSK YÖNETİM SÜRECİ KILAVUZU SÜRÜM 1.00 17.08.2007 Hazırlayan: Doğan Eskiyörük P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE

Detaylı

Dr.İ.SOĞUKPINAR G.Y.T.E. Bil.Müh.Böl.

Dr.İ.SOĞUKPINAR G.Y.T.E. Bil.Müh.Böl. Veri ve Ağ Güvenliği Ders Notları(içindekiler) 1 VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ(IntroductIon to data and network security)... 3 1.1 Bazı Güvenlik Tecavüzleri... 3 1.2 Saldırılar servisler ve Mekanizmalar....

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ PROTOKOLLERİ ve AĞ GÜVENLİĞİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr DNS, DOMAIN NAME SYSTEM (domain isim sistemi) DNS nedir? DNS,Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ GÜVENLİĞİ VE AĞ PROTOKOLLERİ 481BB0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ OLUMLU YÖNDE ARTIRABİLMEK ÜZERE İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ALTYAPISI

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Tümleşik bileşenler: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Kişisel Güvenlik Duvarı ESET İstenmeyen Postaları Engelleme

Kullanım Kılavuzu. Tümleşik bileşenler: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Kişisel Güvenlik Duvarı ESET İstenmeyen Postaları Engelleme Tümleşik bileşenler: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Kişisel Güvenlik Duvarı ESET İstenmeyen Postaları Engelleme Yeni nesil NOD32 teknolojisi Kullanım Kılavuzu dijital dünyalarınızı koruyoruz

Detaylı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı Ürün Kılavuzu McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2013 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection, McAfee AppPrism,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ HİZMETLERİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TS ISO/IEC 27001 DENETİM LİSTESİ

TS ISO/IEC 27001 DENETİM LİSTESİ ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGYS-009 TS ISO/IEC 27001 DENETİM LİSTESİ SÜRÜM 1.10 21.02.2008 Hazırlayan: Fikret Ottekin P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel:

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. (ürün sürümü 4.2 veya daha üstüne yöneliktir) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Kullanım Kılavuzu. (ürün sürümü 4.2 veya daha üstüne yöneliktir) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Kullanım Kılavuzu (ürün sürümü 4.2 veya daha üstüne yöneliktir) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 İçindekiler 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Yenilikler... 4 1.2 Sistem gereksinimleri...

Detaylı

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı (PE), BT varlılarınızın

Detaylı

Web Uygulamaları Koruma Profili

Web Uygulamaları Koruma Profili Web Uygulamaları Koruma Profili SÜRÜM 1.0 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ KASIM 2013 1 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 1. Koruma Profiline Giriş... 6 1.1. Koruma Profili Referansı... 6 1.2. Amaç ve

Detaylı

Ürün Kılavuzu Revizyon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı

Ürün Kılavuzu Revizyon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı Ürün Kılavuzu Revizyon B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2014 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection,

Detaylı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı Ürün Kılavuzu McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2014 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaylı

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall)

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8.1 Giriş İşletmelerin intranet ve extranet uygulamaları dolayısıyla dış dünyayla olan bağlantıları artmıştır. Böyle sistem yapılarının saldırılardan korunması daha zordur.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı