AĞUSTOS 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 45 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĞUSTOS 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 45 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :..."

Transkript

1 AĞUSTOS 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 45 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2 TEMEL BİLİMLER (14 Soru) : (8 Soru) : (10 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : Anatomi Histoloji, Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji İSTANBUL MERKEZ Aksaray Mah. Cerrahpaşa Cad. No: 59 Haseki-Fatih / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME / KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı Dikimevi Mamak / ANKARA Tel: Faks: TUSTIME PENDİK (OFFLINE) Fevzi Çakmak Mah. Çınar Sokak No:2 D:9 Pendik/İSTANBUL TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Poyraz Sok.No: 4/A Balçova İZMİR TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A Bornova İZMİR TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenişehir Mah. Fevzi Çakmak Cad.No:47/3 Yahşihan/KIRIKKALE İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm: AYDIN Hasanefendi Mah. Kızılay Cad. No:34 Merkez - AYDIN Gsm:

3 2015 AĞUSTOS TUS 45. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 1. Düşme hikâyesi ile gelen bir hastanın yapılan fizik muayenesinde fovea radialis te hassasiyet ve çekilen el-bilek grafisinde de radius un hemen distalindeki karpal kemikte de kırık tespit edilmiştir. Kırığı görülen bu karpal kemik aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir? A) Os pisiforme B) Os lunatum C) Os trapezium D) Os capitatum E) Os scaphoideum 4. Trigonum occipitale de seyreden n. accessorius hangi kasın yüzeyelinde bulunur? A) M. sternocleidomastoideus B) M. trapezius C) M. levator scapula D) M. digastricus, venter posterior E) M. rhomboideus minor 2. Fossa pterygopalatina daki n. maxillaris in n. palatinus major ve n. palatinus minor dalları bu fossayı aşağıda tarafta ağız boşluğuna bağlayan hangi delik/kanal/ yarık dan geçerek damağa ulaşırlar? A) Canalis pterygopalatinus B) Fissura pterygomaxillaris C) Canalis pterygoideus D) Foramen sphenopalatinum E) Fissura orbitalis inferior 5. Aşağıdaki kaslardan hangisi uyluğa dış rotasyon yaptırmaz? A) M. gluteus maximus B) M. gluteus medius C) M. sartorius D) M. iliopsoas E) M. quadratus femoris 3. Başın fleksiyon-ekstensiyon hareketlerinin gerçekleştiği art. atlantooccipitalis ne tip bir hareketli eklemdir? A) Sferoid B) Elipsoid C) Trokoid D) Troklear E) Sellar 6. Aşağıdaki kaslardan hangisi canalis inguinalis in yapısına katılmaz? A) M. rectus abdominus B) Fascia transversalis C) Falx inguinalis D) M. obliquus externus abdominus E) M. transversus abdominus DENEME SINAVI 45 3

4 7. Aşağıdakilerden hangisi burun boşluğunda bulunmaz? A) Concha nasalis superior B) A. sphenopalatina C) Ostium pharyngeum tuba auditivae D) Meatus nasi inferior E) A. ethmidalis posterior 11. Karaciğeri yukarıda diyaframa bağlayan periton uzantısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) Area nuda B) Lig. phrenicocolicum C) Omentum minus D) Lig. coronarium hepatis E) Lig. falciforme hepatis 8. Trigonum fibrosum dextrum u delerek geçen yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Chorda tendinea B) Trabecula septomarginalis C) Fasciculus atrioventricularis D) Conus arteriosus E) A. interventricularis anterior 12. Mesencephalon un sol crus cerebri sini tutan bir lezyonda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi olasıdır? A) Sağ taraf göz kaslarında felç B) Sağ taraf çiğneme kaslarında felç C) Sağ taraf mimik kaslarında felç D) Sol taraf çiğneme kaslarında felç E) Sol taraf mimik kaslarında felç 9. Aşağıdakilerden hangisi a. carotis externa nın bir dalıdır? A) A. thyroidea inferior B) A. sublingualis C) A. palatina ascendens D) A. laryngea superior E) A. temporalis superficialis 13. Aşağıdakilerden hangisi bir bazal çekirdek değildir? A) Corpus striatum B) Corpus amygdaloideum C) Putamen D) Substantia nigra E) Nucleus caudatus 10. Tonsilla palatina nın efferent lenf damarları esas olarak aşağıdaki lenf düğümlerinden hangisine dökülür? A) Nodus occipitalis B) Nodus submandibulares C) Nodus juguloomohyoideus D) Nodus jugulodigastricus E) Nodi partidei 14. Aşağıdakilerden hangisi ductus cochlearis te bulunmaz? A) Membrana tectoria B) Organum corti C) Membrana basilaris D) Processus ciliaris E) Stria vascularis 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5 15. İskelet kaslarının sarkomer yapısında aktin filamanlarına desteklik yapan protein aşağıdakilerden hangisidir? A) Myozin B) Titin C) Desmin D) Vinkulin E) Nebulin 19. Aşağıdaki hücrelerden hangisi Howship lakunalarında yerleşmiştir? A) Osteoblast B) Osteosit C) Kondroblast D) Osteoklast E) Fibroblast 16. Optik siniri aşağıdaki hücrelerden hangisi yapar? A) Müller hücresi B) Amakrin hücresi C) Gangliyon hücresi D) Bipolar hücre E) Horizontal hücresi 20. Aşağıdakilerden hangisi dalakta beyaz pulpada izlenir? A) Kabuklu arteriol B) Peninsilar arteriyol C) Sentral arter D) Dalak sinüzoidleri E) Bilroth kordonları 17. Hücre içinde bir kargo molekülünü mikrotübülün statik olan (eksi) ucuna (retrograd olarak) taşıyan motor kargo proteini aşağıdakilerden hangisidir? A) Aktin B) Dynein C) Kinezin D) Myomezin 21. Aşağıdaki verilen işlevlerden hangisi testisin Sertoli hücrelerine ait değildir? A) Spermiyasyonda görev almak B) Androjen binding protein salgılamak C) Kan testis bariyerini oluşturmak D) Sperm artıklarını fagosite etmek E) Testosteron salgılamak E) Transferrin 18. Aşağıdaki hücrelerden hangisinin bazal yüzünde katlantılar ve bunların arasında yoğun olarak yerleşmiş mitokondriyonlar izlenir? A) Tuba uterina Peg hücresi B) Trakea Goblet hücresi C) Duodenum Goblet hücresi D) Böbrek Proksimal tübül epitel hücresi 22. Aşağıdaki yapılardan hangisi ürogenital sinüsten gelişir? A) Bowman kapsülü B) Proksimal tübül C) Distal tübül D) Üreter E) Mesane E) Jejenum Enterosit DENEME SINAVI 45 5

6 23. Normal sağlıklı bir insanda hücre hacminin kontrolünde primer rol oynayan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmoz B) Basit difüzyon C) Kolaylaştırılmış difüzyon D) Na+ K+ ATPaz pompası E) Sarkoplazmik retikulum Ca ATPaz (SERCA) pompası 26. Yukarıdaki şekilde çeşitli durumlarda bir iskelet kasının motor son plak potansiyel kayıtları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) I numaralı bölgede; motor son plakta hiperpolarizasyon olmuştur. B) I numaralı bölgede; dihidropridin reseptörleri aktiflenmiştir. C) II numaralı bölgede; kürar veya benzeri bir ilaç kullanılmış olabilir. D) II numaralı bölgede; oluşan uyarı transvers tübüllere kadar iletilebilir. E) III numaralı bölgede; riyanodin kanal mutasyonu olabilir. 24. Çeşitli çizgili kas spazmlarını çözmek için kullanılan ve 5 6 ay süreyle ilgili kas grubunda flaks paraliziye neden olan botulinum toksini bu etkisini aşağıdaki hangi mekanizma aracılığı ile gerçekleştirir? A) Medulla spinalis ön boynuzundaki motor nöronları inhibe ederek B) Medulla spinalis ön boynuzundaki Renshaw hücrelerini aktive ederek C) Possinaptik nikotinik reseptörleri bloke ederek D) Sinir kas kavşağındaki asetilkolin esterazı aktive ederek E) Sinir kas kavşağında asetilkolin serbeslenmesini bloke ederek 27. Bir maraton koşucusunun yapılan sağlık kontrolünde istirahat kalp atımı 45/dk olarak tespit ediliyor. Başka hiçbir problemi olmayan bu sporcu ile ilgili olarak hangisi doğrudur? A) Sinüs taşikardi B) Sinüsal bradikardi C) Atrial fibrilasyon D) Birinci derece AV Blok E) Hasta sinüs sendromu 25. İşitilen seslerin frekans ayrımları aşağıdaki yapılardan hangisinin tonotopik titreşim özelliklerine göre yapılır? A) Helikotrema B) Timpanik zar C) Baziller membran D) Reissner membranı E) Tektoryal membran 28. Aşağıdakilerden hangisi nabız basıncını azaltır? A) Periferik dirençte artma B) Vasküler tonusta azalma C) Arteryal kompliyansta azalma D) Kalp atım volümünde artma E) Kalp kontraktilitesinde artma 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7 29. Aşağıdakilerden hangisi fibrinojene etki ederek fibrinojeni fibrine dönüştürür? A) Trombin B) Protrombin C) Tromboplastin D) Protrombin aktivatörü E) von Willebrand faktör 32. Serbestçe filtre edilen bir maddenin klirensi inülin klirensinden daha düşük ise bu madde için aşağıdakilerin hangisinde doğrudur? A) Bu madde tübüllerde proteinlere bağlanmıştır. B) Bu maddenin tübüllerde net geriemilim olmuştur. C) Bu maddenin tübüllerde net sekresyonu olmuştur. D) Bu maddenin tübüllerde geriemilimi ve sekresyonu olmamıştır. E) Bu madde proksimal tübülden distal tübüle göre daha fazla sekrete edilmiştir. 30. Aşağıdaki tabloda alveol, aort kanı ve doku (interstisyel) sıvısına ait oksijen ve karbondioksitin parsiyel basınç değerleri verilmiştir. Oksijen parsiyel basıncı (mmhg) Karbondioksit parsiyel basıncı (mmhg) X Y Z Buna göre, X, Y ve Z ile gösterilen alveol, aort kanı ve doku sıvısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? X Y Z A) Alveol Aort kanı Doku sıvısı B) Alveol Doku sıvısı Aort kanı C) Doku sıvısı Alveol Aort kanı D) Aort kanı Alveol Doku sıvısı E) Aort kanı Doku sıvısı Alveol 33. Tiroid hormonları sentezinin tiroid bezinde geçen reaksiyonlarında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Na+ I simporter B) H 2 O 2 C) ATP D) NADPH E) 5 deiyodinaz 34. Sitrik asit döngüsünde α ketoglutarat dehidrogenaz tepkimesinin oluşabilmesinde aşağıdaki vitamin/ koenzimlerden hangisinin rolü yoktur? A) Pantotenik Asit B) Tiamin pirofosfat C) Pridoksal fosfat D) Niyasin Adenin Dinükleotit E) Flavin Adenin Dinükleotit 31. Aşağıdaki dönemlerden hangisinde ovaryumda oosit sayısındaki artış en fazladır? A) Erken fetal dönem B) Geç fetal dönem C) Doğum sonrası ilk iki yıl D) Puberte dönemi E) Puberte sonrası dönem 35. Aşağıdakilerden hangisi, bir enzim eksikliğine bağlı olarak meydana gelmez? A) İzovalerik asidemi B) Akçaağaç şurubu idrar hastalığı C) Ürokanik asidüri D) Hartnup hastalığı E) Alkaptonüri DENEME SINAVI 45 7

8 36. Aşağıdaki enzimlerden hangisi liyaz grubunda yer alır? A) Aldolaz B) Hekzokinaz C) Laktat dehidrogenaz D) Fosfofruktokinaz E) Sitrat sentaz 40. Aşağıdaki basamakların hangisi urokinaz tarafından aktive edilir? A) Faktör I aktivasyonu B) Faktör V aktivasyonu C) Faktör VIII in faktör VIIIa ya dönüşümü D) Plazminojenin plazmine dönüşümü E) Faktör X aktivasyonu 37. Total demir bağlama kapasitesi testi aşağıdakilerden hangisinin fonksiyonel özelliği hakkında bilgi verir? A) Hemoglobin B) Transferrin C) Ferritin D) Hemopeksin E) Laktoferrin 41. Aşağıdakilerden hangisi, ksenobiyotik metabolizmasında faz II reaksiyonlarında yer almaz? A) Glukuronik asit B) Asetil KoA C) Hidroksilasyon D) PAPS E) S Adenozil Metionin 38. Düz kasların kasılmasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? A) Troponin I B) Troponin C C) Miyozin hafif zincir kinaz D) Miyozin fosfataz E) Hafif zincir ATP az 42. Kan şekerinin uzun süre yüksek olması durumunda glukozun, hemoglobin enzimatik olmayan şekilde bağlanmasına ne ad verilir? A) N Glikozilasyon B) O Glikozilasyon C) Karamelizasyon D) Mutasyon E) Glikasyon 39. Proteinlerin tersiyer yapısındaki kovalent bağların oluşumuna katılan aminoasitler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) Aspartat Lizin B) Serin Glutamat C) Valin Lösin D) Tirozin Aspartat E) Sistein sistein 43. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörü membranda yerleşir? A) Tiroksin B) Leptin C) Östradiol D) Progesteron E) Retinoik asit 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9 44. Porfirin sentezinin mitokondiyal reaksiyonlarında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Glisin B) Pridoksal fosfat C) Ferroşelataz D) ALA dehidrataz E) Protoforfirin 48. Krebs siklusu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Siklusun hız kısıtlayıcı enzimleri insülin tarafından kovalent modifikasyon ile aktive edilir. B) Siklusun hız kısıtlayıcı enzimleri; sitrat sentaz, izositrat dehidrogenaz ve a ketoglutarat dehidrogenaz dır. C) Floroasetat, akonitaz enzimini inhibe eder. D) a ketoglutarat dehidrogenaz kofaktör olarak, tiamin pirofosfat (B1), FAD (B2), NAD (B3), coa, lipoik asit kullanır. E) Siklusun mitokondri iç membrana bağlı olan tek enzimi olan süksinat dehidrogenaz dır. 45. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi post translasyonel modifikasyon mekanizmasında meydana gelen bir bozukluktan dolayı oluşur? A) Akondroplazi B) Pompe Hastalığı C) I cell Hastalığı D) Fenilketonüri E) Duchenne Muskuler Distrofi 49. Glikolipid yapısında hangisi bulunmaz? A) Serin B) Palmitoil coa C) Seramid D) NANA E) Fruktoz 46. Membrandan madde taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Primer aktif transportta enerji harcanır B) Difüzyonda moleküller çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçer C) Lizozom içi asidik ph sağlayan V sınıfı primer aktif transporttur D) Reseptör aracılı endositozda vezikül hacmi lamin proteinleri ile belirlenir E) Membran geçiş kat sayısı en yüksek molekül sudur. 50. Karbonhidrattan zengin beslenme sonucunda aşağıdaki lipoproteinlerden hangisinin sentezi artar? A) Şilomikron B) VLDL C) LDL D) HDL E) Lipoprotein a 47. Glikolizin substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezlenen basamağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Glukokinaz B) Fosfofruktokinaz C) Gliseraldehit 3 fosfodehidrogenaz D) Fosfogliserat kinaz E) Aldolaz B 51. Aşağıdakilerden hangisi konjuge bir safra asididir? A) Kolik asit B) Kenodeoksikolik asit C) Litokolik asit D) Deoksikolik asit E) Glikokolik asit DENEME SINAVI 45 9

10 52. Aşağıdaki enzimlerden hangisi pürin sentezinde görev almaz? A) PRPP sentaz B) Karbamoil fosfat sentetaz II C) Glutamin PRPP amidotransferaz D) Formilglisinamid sentaz E) Aminoimidazol ribotid sentaz 56. Aşağıdaki komponentlerinden hangisi, mast hücre degranülasyonuna neden olur? A) C4a B) C4b C) C5b D) C7 E) C9 53. Hücrenin hayat döngüsünün hangi fazında DNA replikasyonu meydana gelir? A) G0 B) G1 C) S D) G2 E) M 57. Larinks kanseri nedeniyle kemoterapi gören bir hastanın boyun etrafındaki püyden yapılan Gram boyamada gram (+) dallanan basiller saptanan bir hastanın balgam kültürü yapılmıştır. Kanlı agar ortamda aerop basiller üremiştir. Modifiye kinyon boyama ile asid fast (aside dirençli) olduğu belirlenen bu bakteri aşağıdakilerden hangisidir? A) Nocardia asteroides B) Actinomyces israeli C) Coxiella burnetti D) Bacillus anthracis E) Mycobacterium avium intracellulare 54. DNA sentezinin başladığı DNA bölgesine ne ad verilir? A) Ekzon B) İntron C) Poli A D) Promotor E) Ori 58. Corynebacterium diphteriae taşıyıcılarının tedavisinde aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi ilk seçenektir? A) Eritromisin B) Amoksisilin klavulonik asid C) Doksisiklin D) Sefuroksim E) Siprofloksasin 55. MHC sınıf I ve CD8 reseptörü aracılığıyla virüsle enfekte hücreyi tanıyan ve perforinle hücre ölümüne yol açan aşağıdakilerden hangisidir? A) Bazofil B) CD4 T lenfosit C) Sitotoksik T lenfosit D) NK hücre E) Makrofaj 59. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin süperoksid dismutaz ve katalaz enzimleri yoktur? A) Nocardia asteroides B) Streptococcus pyogenes C) Mycobacterium tuberculosis D) Clostridium perfringens E) Corynebacterium diphteriae 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11 60. Bir gün önce ıstakoz yiyen ve bulantı, kusma ile gelen 40 yaşındaki erkek hastanın gaita kültüründe oksidaz (+) gram negatif hareketli bir bakteri üremiştir. Muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Escherichia coli B) Campylobacter jejuni C) Vibrio parahemolyticus D) Shigella E) Clostridium botulinum 64. Bir bakteriyofaj ile genetik madde aktarımına ne denir? A) Konjugasyon B) Plazmid değişimi C) HFR D) Transdüksiyon E) Transformasyon 61. PPD pozitifliği tüberküloz bakterisinin hangi komponentine karşı gelişir? A) Hücre duvar polisakkaridi B) Hücre zarı lipidleri C) Fosfolipidler D) Hücre duvarı proteinleri E) Mikolik asit 65. Sol alt abdomenden bıçaklanarak acil servise getirilen 25 yaşında erkek hastaya hangisinin başlanması uygun değildir? A) Seftriakson +Metronidazol B) Piperasilin tazobaktam C) Moksifloksasin D) Aztreonam E) Ampisilin sulbaktam 62. Aşağıdaki yapılardan hangisi A grubu streptokokların yapısında bulunmaz? A) Hyalüronik asit B) M proteini C) Lipoteikoik asit D) Grup spesifik kapsül E) Peri plazmik aralık 66. Patolojik Prion (PrPsc) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Beyin doku örneğinde yapılan Polimerize zincir reaksiyonu (PCR) ile tanı konur. B) İmmun cevaba neden olmaz C) Protein yapısındadır. D) Amino asit dizilimi hücresel PrPc den farklılık göstermez. E) Kalıtsal geçişli hastalığa neden olan tipler vardır 63. B lenfositlerde latent enfeksiyon yapan tipik virus aşağıdakilerden hangisidir? A) HIV B) İnfluenza virus C) Sitomegalovirus D) Epstein Barr virus E) Rubella virus 67. Guanozin analoğu olan, kronik Hepatit C enfeksiyonlarında kullanılan, teratojenik etkileri olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Lamivudin B) Foskarnet C) Entekavir D) Ribavirin E) İndinavir DENEME SINAVI 45 11

12 68. Aşağıdaki etkenlerden hangisi çocukta viral pnömoninin en sık nedenidir? A) Parainfluenza virüsü B) Respiratuvar sinsisyal virüs C) İnfluenza virüsü D) Sitomegalovirüs E) Varisella zoster virüsü 72. Vivax sıtmasında relapsa neden olan form hangisidir? A) Hipnozoit B) Bradizoid C) Sporozoid D) Trofozoid E) Merozoid 69. Filovirüslerin en sık temel rezervuarı olan hayvan aşağıdakilerden hangisidir? A) Maymun B) Kaplumbağa C) Geyik D) Tavşan E) Sivri sinek 73. Erişkin formu akciğere yerleşen helmint aşağıdakilerden hangisidir? A) Necator americanus B) Enterobius vermicularis C) Schistosoma japonicum D) Trichinella spiralis E) Paragonimus westermani 70. Kemik iliği transplant alıcısı hastada post transplant 45. günde viral pnömoni varsa bu tabloya en sık neden olabilecek etken aşağıdakilerden hangisidir? A) RSV B) CMV C) Adenovirüs D) Poks virüs E) Herpes simpleks tip Kutanöz larva migransa eden olan etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Enterobius vermicularis B) Ancylostoma duodenale C) Ancylostoma brazisilense D) Trichinella spiralis E) Trichuris trichiura 71. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin miyokardit yapma olasılığı en fazladır? A) ECHO virüs B) Poliyomiyelit virüs C) Adenovirüs D) Parvovirüs E) Coxcackie B virüsü 75. Makrofajların içinde tomurcuklanarak akciğerde tüberküloz benzeri enfeksiyon meydana getiren intraselüler fungus aşağıdakilerden hangisidir? A) Trichopyton rubrum B) Microsporum canis C) Sporotix schenkii D) Fonsecaea pedrosoi E) Histoplasma capsulatum 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 76. Aşağıdakilerden hangisi opportunistik mantarlardan biri değildir? A) Paracoccidioides brasiliensis B) Candida glabrata C) Candida parapsilosis D) Aspergillosis fumigatus E) Pneumonia jeruvecii 80. Diabetes mellitus aşağıdaki böbrek hastalıklarından hangisiyle ilişkili değildir? A) Diffüz glomeruloskleroz B) Nodüler glomeruloskleroz C) Benign nefroskleroz D) Ürat nefropatisi E) Akut pyelonefrit 77. Aşağıdaki tiroid nodüllerinden hangisinin malign olma riski diğerlerine göre daha düşüktür? A) Genç hastalardaki nodüller B) Baş boyun bölgesine radyasyon alan kişilerdeki nodüller C) Radyoaktif iyot tutan nodüller D) Soliter nodüller E) Erkeklerdeki nodüller 81. Otuziki yaşındaki erkek hastanın büyümüş testisinde 4 cm çapında kitle olup serum AFP ve HCG düzeyi yüksek bulunuyor. Testis tümörü olan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yolk sac (kese) tümörü B) Leydig hücreli tümör C) Seminom D) Mikst tümör E) Embriyonal karsinom 78. Aşağıdakilerden hangisinin MEN 1 de bulunması beklenmez? A) RET onkogen pozitifliği B) Hipofiz adenomu C) Pankreas adenomu D) Paratiroid hiperplazisi E) Paratiroid adenomu 82. Erkeklerde aşağıdakilerden hangisi meme kanseri riskini artırmaz? A) Jinekomasti B) 70 in üzerindeki yaş C) BRCA 1 mutasyonu D) BRCA 2 mutasyonu E) BRAF mutasyonu 79. Otuzdört yaşında bir erkekte ağır proteinüri, yaygın ödem, hiperlipidemi, glomerüler bazal membranda diffüz kalınlaşma ve epitel altında immunglobulin birikimi vardır. Hematürinin görülmediği bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Lipoid nefroz B) Fokal sklerozan glomerülonefrit C) Membranöz glomerülonefrit D) Membranoproliferatif GN E) Diabetes mellitus 83. Mikroskobik olarak tek sıra halinde hücre infiltrasyonu (indian file) aşağıdaki meme kanserlerinden hangisinde görülür? A) Papiller karsinom B) Medüller karsinom C) Kolloid karsinom D) Tübüler karsinom E) Invaziv lobüler karsinom DENEME SINAVI 45 13

14 84. Von Hippel Lindau Sendromu nda aşağıdaki SSS tümörlerinden hangisi daha sık izlenir? A) Koroid pleksus papillomu B) Medulloblastom C) Hemangioblastom D) Glioblastom E) Nöroblastom 88. Apopitoza giden bir hücrede görülen ilk ışık mikroskobik değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? A) Karyopiknozis B) Hücre büzülmesi C) Hücre şişmesi D) Sitoplazmik blepler E) Karyoreksis 85. Aşağıdaki ifadelerden hangisi progresif multifokal lökoensefalopati için yanlıştır? A) Etken bir polyoma virüs olan JC virüstür. B) Oligodendrositleri etkiler C) Beynin tamamında beyaz cevher demyelinizasyonuna neden olur D) Sıklıkla immün baskılanmış kişilerde görülür E) Önce bazal gangliyonlar, sonra kortex ve tüm nöronlar etkilenir. 89. Hücre membranında apopitotik sinyali başlatarak hücreyi apopitoza götüren molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) TNF reseptör B) p53 C) bax D) bad E) Bcl 86. Benign ancak lokal agresiflik gösteren, özellikle matür iskelet epifizini tutan çok sayıda uniform dağılımlı dev hücreler ve zeminde epiteloid, iğsi özellikte mononükleer hücrelerden oluşan tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Osteosarkom B) Osteoblastom C) Dev hücreli tümör D) Enkondrom E) Osteoid osteom 90. Aşağıdaki hematolojik malignitelerin hangisinde neoplastik hücrelerde tartarata dirençli asit fosfataz (TRAP) pozitifliği saptanır? A) Hairy cell lösemi B) Hodgkin lenfoma, mikst sellüler tip C) Mikozis fungoides D) Multiple myelom E) Burkitt Lenfoma 87. Aşağıdakilerden hangisinde adenokarsinom gelişme riski artmıştır? A) Servikal displazi B) Aktinik keratoz C) Lökoplaki D) Otoimmün gastrit E) Marjolin ülseri 91. Aşağıdaki neoplazilerden hangisinin gelişiminde bir tümör supresör gen olan p16 mutasyonu önemli rol oynar? A) Retinoblastom B) Hemanjioblastom C) Nöroblastom D) Ailesel mide karsinomu E) Malign melanom 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15 92. Aşağıdakilerden hangisi metastatik kalsifikasyonun izlendiği durumlardan biri değildir? A) Sarkoidoz B) Paratiroid adenomu C) Psammom cisimleri D) Multipl miyelom E) Paget hastalığı 96. Sarkoidozlu hastadan alınan hiler lenf nodu biyopsisinde izlenen dev hücrelerin içinde aşağıdakilerden hangisi saptanır? A) Asteroid cisimler B) Gohn kompleksi C) Schaumann body D) Kulchitsky hücresi E) Dutcher body 93. Sistemik sklerodermada GIS de en sık etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir? A) Özofagus B) Mide C) Duodenum D) Kolon E) Rektum 97. Reaktif sistemik amiloidoz nedeni olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Tüberküloz B) Yaşlılık C) Romatoid artrit D) Bronşiektazi E) Kronik osteomyelit 94. Akciğerde tüberküloz gelişim riskinde belirgin artışa neden olan pnömokonyoz aşağıdakilerden hangisidir? A) Silikozis B) Berilyozis C) Asbestozis D) Antrakozis E) Siderozis 98. Lökositlerde fagolizozom oluşumunun geciktiği ve azaldığı, bu nedenle bakterilerin fagositozunun bozulduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Kronik granulamatöz hastalık B) Job s sendromu C) Chediak Higashi sendromu D) Nezeloff sendromu E) Myeloperoksidaz defisiti 95. Myokard infarktüsünü takiben sol ventrikül serbest duvar ruptürü en sık ne zaman gelişir? A) 4 6 saat B) saat C) 2 3 gün D) 4 7 gün E) 2 4 hafta 99. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Klonidinin antihipertansif etkisini engeller? A) Propranolol B) Yohimbin C) Terazosin D) Fentolamin E) Esmolol DENEME SINAVI 45 15

16 100. Dopaminle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) D2 reseptörünün uyarılması ile adenilatsiklaz inhibe olur B) D3 emezis ile ilişkili reseptörüdür C) Bromokriptin D2 agonistidir. D) L dopa dan sentezlenir. E) Prolaktin salınımını azaltır Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hipertroidi tedavisinde kullanılmaz? A) Radyoaktif İyot B) Metimazol C) Liyotironin D) Propil tiyourasil E) Tiyosiyonat 101. Aşağıdaki ilaç uygulama şekillerinden hangisinde ilaçlar karaciğerde en çok presistemik eliminasyona uğrar? A) İntravenöz uygulama B) Oral uygulama C) Rektal uygulama D) Göze damla uygulamaları E) Transdermal uygulama 105. Aşağıdaki antidiyabetik ilaçlardan hangisi aldoz redüktaz enzimini inhibe ederek etki gösterir? A) Metformin B) Rosiglitazon C) Akarboz D) Sorbinil E) Liraglutid 102. Aşağıdaki G proteinlerinden hangisi gözde bulunur? A) Gt B) Go C) Gq D) Gs E) Gi 106. Bipolar affektif bozukluk nedeniyle 1 yıldır lityum kullanan 35 yaşında ki bayan hastaya aşağıdaki ilaçlardan hangisi verildiğinde lityum düzeyinin yükselmesi beklenmez? A) Kaptopril B) Teofilin C) İndometazin D) Tiazid E) Piroksikam 103. SSS inde öğrenme ve bellekle ilgili M1 reseptörleri selektif olarak uyararak Alzheimer tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbakol B) Oksotremorin C) Pilokarpin D) Betanekol E) Arekolin 107. Aşağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisi insomnia tedavisinde kullanılan postsinaptik 5HT2 reseptörü blokörüdür? A) Sitalopram B) Maprotilin C) Fluvoksamin D) Bupropion E) Trazodon 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17 108. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi opioid bağımlılarının tedavisinde narkotik analjeziktir? A) Metadon B) Lofeksidin C) Klonidin D) Naltrekson E) Nalokson 112. Aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi siyanür intoksikasyonuna yol açabilir? A) Hidralazin B) Metildopa C) İndapamid D) Na nitroprusiyat E) Diazoksit 109. Şizofreni nedeniyle bir aydır Klorpromazin kullanan 47 yaşıda ki erkek hastada ortastatik hipotansiyona bağlı senkop gelişiyor. Bu tabloya neden olan reseptör aşağıdakilerden hangisidir? A) Alfa 2 Adrenerjik blokajı B) Dopamin D2 blokajı C) Histamin H1 blokajı D) Alfa 1 Adrenerjik blokajı E) Muskarinik M3 blokajı 113. Aşağıdaki HMG KOA redüktaz inhibitörlerinden hangisinin biyoyararlanımı en yüksektir? A) Rosuvastatin B) Atorvastatin C) Pitavastatin D) Pravastatin E) Fluvastatin 110. Aşağıdakilerden hangisi migren tedavisi için geliştirilmiş kalsitonin gene related peptid(cgrp) reseptör antagonistidir? A) Olcegepant B) Palosuran C) Fosforamidon D) Aliskiren E) Kapsazepin 114. Derin bacak ven trombozu tanısı konulan, gebe ve obez olan 27 yaşındaki bayan hastaya Enoksaparin tedavisi başlanıyor Bu hastanın takibinde aşağıdaki parametrelerden hangisi kullanılır? A) Protrombin zamanı B) Kanama zamanı C) Koagülasyon zamanı D) Anti Xa aktivite testi E) Aktive parsiyel tromboplastin zamanı 111. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Romatoid artrit tedavisinde kullanılan janus kinase (JAK) inhibitörüdür? A) Gefitinib B) Erlotinib C) İmatinib D) Bortezomib E) Tofacitinib 115. Aşağıdaki sefalosproin türevlerinden hangisinin santral sinir sistemine geçiş oranı en yüksektir? A) Sefazolin B) Sefotaksim C) Seftabiprol D) Seftazidim E) Seftriakson DENEME SINAVI 45 17

18 116. Aşağıdaki aminoglikozit türevlerinden hangisinin renal toksisitesi minimaldir? A) Amikasin B) Gentamisin C) Streptomisin D) Tobramisin E) Neomisin 120. Gebenin aşağıdakilerden hangisini kronik olarak kullanması neonatal serebral infarktlara ve abruptio plasentaya yol açabilir? A) Rosuvastatin B) Varfarin C) Metotreksat D) Kokain E) Etanol 117. Aşağıdaki sülfonamid türevlerinden hangisi özellikle dermatidis herpetimorfis tedavisinde kullanılır? A) Sülfodiazin B) Sülfasalazin C) Sülfometoksazol D) Sülfapiridin E) Sülfadoksin 118. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi kistik fibrozis tedavisinde kullanılan kistik fibrozis transmembran ileti regülatör (CFTR) membran proteinin aktivatörüdür? A) Riociguat B) Vernekalant C) Aliskiren D) Talidomid E) İvacaftor 119. Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisi belirgin hiperürisemiye neden olur? A) Sitarabin B) Metotreksat C) Fluorourasil D) Merkaptoprin E) Hidroksiüre 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19 TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 KLİNİK BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Klinik Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

20 KLİNİK BİLİMLER (42 Soru) : (30 Soru) : (36 Soru) : (12 Soru) : Dahiliye Grubu (Dahili Bilimler + K. Stajlar) Pediatri Cerrahi Bilimler (Genel Cerrahi + K. Stajlar) Kadın Hastalıkları ve Doğum İSTANBUL MERKEZ Aksaray Mah. Cerrahpaşa Cad. No: 59 Haseki-Fatih / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME / KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı Dikimevi Mamak / ANKARA Tel: Faks: TUSTIME PENDİK (OFFLINE) Fevzi Çakmak Mah. Çınar Sokak No:2 D:9 Pendik/İSTANBUL TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Poyraz Sok.No: 4/A Balçova İZMİR TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A Bornova İZMİR TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenişehir Mah. Fevzi Çakmak Cad.No:47/3 Yahşihan/KIRIKKALE İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm: AYDIN Hasanefendi Mah. Kızılay Cad. No:34 Merkez - AYDIN Gsm:

21 2015 AĞUSTOS TUS 45. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Dahiliye Grubu, Pediatri, Cerrahi Grubu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi soruları bulunmaktadır. 1. Diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısıyla takip edilen ve kemoterapi sonrası tümör lizis sendromu gelişen hastada aşağıdaki biyokimyasal bozukluklardan hangisi beklenmez? A) Hiperkalemi B) Hiperkalsemi C) Hiperürisemi D) Hiperfosfatemi E) Metabolik asidoz 4. Hairy cell lösemi tanısı almış hastanın tedavisinde ilk tercih farmakolojik ajan aşağıdakilerden hangisidir? A) Klorambusil B) İmatinib C) Rituximab D) Bortezomib E) Klordeoksiadenozin 2. Aşağıdakilerden hangisi immünolojik kan transfüzyonu reaksiyonlarından biri değildir? A) Non hemolitik transfüzyona bağlı ateş B) Post tranfüzyon purpura C) Transfüzyonel hemosiderozis D) Tranfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı E) Graft versus host hastalığı 5. Kronik hepatit B tanısı ile takip edilen hastada aşağıdaki ajanlardan hangisinin tedavide yeri yoktur? A) Lamivudin B) Tenofovir C) Ribavirin D) Entekavir E) Adefovir yaşında erkek hasta halsizlik şikayeti ile hematoloji polikliniğine başvuran hastanın yapılan laboratuar incelemelerinde anemi saptanıyor. Anemi etyolojisi araştırılan hastanın anamnezinde ara sıra ve özellikle sabahları idrar renginde koyulaşma olduğu ayrıca son bir yıl içinde iki kez derin ven trombozu öyküsü olduğu öğreniliyor. Paroksismal nokturnal hemoglobinüri düşünülen hastada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Serum hemopeksini azalmıştır B) İdrar hemosiderini artmıştır C) İdrar bilirubini artmıştır D) Serum bilirubini artmıştır E) Serum haptoglobulini azalmıştır 6. Aşağıdakilerden hangisi ekstrahepatik kolestaz nedenlerinden biri değildir? A) Primer biliyer siroz B) Primer sklerozan kolanjit C) Kolanjiokarsinom D) Mirizzi sendromu E) Koledokolitiazis DENEME SINAVI 45 21

22 7. Aşağıdaki verilen polipozis sendromlarından hangisinde gastrointestinal malignite gelişme riski diğerlerinden daha yüksektir? A) Peutz jegher sendromu B) Cowden sendromu C) Cronkite canada sendromu D) Turcot sendromu E) Jüvenil polipozis 11. Liddle sendromu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Serum potasyum düzeyi düşüktür B) Dital nefron hiperfonksiyonu mevcuttur C) Serum aldosteron düzeyi artmıştır D) Metabolik alkaloz izlenir E) Tedavide triamteren kullanılabilir 8. Çölyak tanısı ile takip edilemekte olan hasta kaşıntı şikayeti ile başvuruyor. Yapılan fizik muayenesinde bilateral büllöz lezyonlar izleniyor. Mevcut lezyonlara yönelik yapılan biyopsisinde Ig A birikimi saptanan bu hastada en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Pemfigus vulgaris B) Dermatitis herpetiformis C) Acrodermatitis enteropatica D) Eritema marginatum E) Akantozis nigrikans 12. Yaygın boyun ağrısı şikayeti ile başvuran kırk iki yaşında erkek hastanın fizik muayenesinde tiroid bezinın aşırı hassas ve ağrılı olduğu saptanıyor. Bir haftadır üst yolunum enfeksiyonu nedeniyle tedavi almakta olduğu öğrenilen hastanın laboratuar tetkiklerinde st4 yüksek TSh düşük ve eritrosit sedmentasyon hızı 80 mm/h olarak saptanıyor. Bu hastada en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Subakut granülomatöz tiroidit B) Subakut lenfositik tiroidit C) Hashimoto tiroidit D) Toksik multinodüler guatr E) Graves hastalığı 9. Diyabetes mellitus tedavisinde aşağıdaki ajanlardan hangisi insülin sekresyonunu uyaran bir tedavidir? A) Rapeglinid B) Pioglitazon C) Miglitol D) Akarboz E) Metformin 10. Akromegali tanısıyla takipli hastada aşağıdakilerden hangisi izlenmez? A) Prognatizm B) Konjestif kalp yetmezliği C) Hipertansiyon D) Artropati E) Terlemede azalma 13. Üç aydır devam eden istirahatla artan sırt ağrısı ile polikiniğe başvuran yirmi altı yaşındaki erkek hastanın çekilen direkt grafilerinde sakroiliak eklemde ankiloz ve vertebralarda bambu kamışı görünümü saptanıyor.ankilozan spondilit tanısı konulan hastanın ayrıca fizik muayenesinde kardiyak üfürüm saptanıyor. Hastada en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Aort yetmezliği B) Aort stenozu C) Aort koarktasyonu D) Mitral yetmezlik E) Mitral stenoz 22 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

23 14. Altmış dört yaşında kadın hasta boyun ve omuz ağrıları şikayeti ile romatoloji polikliniğine başvuruyor.hastanın anemnezinde ağrılarının sabahları daha şiddetli olduğu, hareketlerinin kısıtlandığı ve bir saatten uzun sürdüğü öğreniliyor. Fizik muayenesinde anlamlı bulgu saptanmayan hastanın laboratuar tetkiklerinde normositir normokromik anemi ve sedimentasyon hızı 80mm/h olarak saptanıyor. Bu hastada en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Polimyozit B) Skleroderma C) Polimyaljia romatika D) Osteoartrit E) Romatoid artrit 17. Aşağıdaki durumların hangisinde hipovolemik hiponatremi beklenmez? A) Akut gastroenterit B) Diüretik kullanımı C) Mineralokortikoid yetmezliği D) Tuz kaybettiren nefropati E) Hipotiroidi 15. Hiperkalsemi tedavisinde aşağıdaki seçeneklerden hangisinin yeri yoktur? A) İntravenöz hidrasyon B) Tiazid diüretikleri C) Pamidronat D) Kalsitonin E) Glukokortikoid 18. İntrasellüler ve ekstrasellüler sıvının içeriğinde en fazla bulunan anyon sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? İntrasellüler sıvı Ekstrasellüler sıvı A) Potasyum Sodyum B) Bikarbonat Klor C) Fosfat Bikarbonat D) Bikarbonat Fosfat E) Fosfat Klor 16. Burkitt lenfomalarda izlenen translokasyon aşağıdakilerden hangisidir? A) t(8;14) B) t(9;22) C) t(11;22) D) t(14;18) E) t(11;14) 19. Aşağıdakilerden hangisi böbreklerde AA tipi amiloidoz birikimine neden olmaz? A) Tüberküloz B) Multipl myelom C) Romatoid artrit D) Lenfoma E) Behçet hastalığı DENEME SINAVI 45 23

24 20. Altmış üç yaşında renal hücreli karsinom tanısı konulan erkek hastada aşağıdaki hormonlardan hangisinin aşırı salınımı renal hücreli karsinom ile ilişkili olma ihtimali en düşüktür? A) ACTH B) Eritropoetin C) Renin D) Büyüme hormonu E) Parathormon 23. Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan aşağıdaki ajanlardan hangisi mortaliteyi azaltıcı etkisi bulunmamaktadır? A) Ramipril B) Metoprolol C) Losartan D) Furosemid E) Spirinolakton 21. Aort yetmezliği nedeniyle takip edilen bir hastada fizik muayenede aşağıdaki bulgulardan hangisinin saptanması beklenmez? A) Graham steel üfürümü B) Austin Flint üfürümü C) Corrigan nabzı D) Durozies işareti E) Hill işareti 24. Aşağıdaki kalp yetmezliği tanısında kullanılan Framingham kriterlerinden hangisi major kriterlerden biri değildir? A) Pretibial ödem B) Paroksismal nokturnal dispne C) Kardiyomegali D) Hepatojuguler reflü varlığı E) S3 galo duyulması 22. Göğüs ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran hastanın takipleri sırasında senkop gelişmesi üzerine çekilen EKG si aşağıdaki gibidir. Yapılan fizik muayenesinde tansiyonu 70/50 mmhg olan hastanın tedavisinde ilk tercih aşağıdakilerden hangisidir? A) Lidokain B) Amiodaron C) Digoksin D) Elektriksel kardiyoversiyon E) Kalıcı pace maker takılması 25. Elli altı yaşında halsizlik şikayeti ile iç hastalıkları polikliniğine başvuran erkek hasta hastanın yapılan fizik muayenesinde sol el başparmakta çomaklaşma saptanıyor. Mevcut muayene bulgusu aşağıdaki hastalıkların hanisinde beklenmez? A) Bronşektazi B) Ülseratif kolit C) Pulmoner malign neoplazm D) Pulmoner apse E) Pulmoner amfizem 24 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

25 26. Yirmi yaşında erkek hasta öksürük, ateş, eklem ve baş ağrısı şikayeti ile başvuruyor. Akciğer grafisinde yama tarzında infiltrasyon ve laboratuar tetkiklerinde soğuk aglütinin testi pozitif saptanan hastaya mycoplasma pnömonisi tanısı konuluyor. Tedavide aşağıdaki ajanlardan hangisinin yeri yoktur? A) Tetrasiklin B) Penisilin C) Klaritromisin D) Moksifloksasin E) Eritromisin 29. Bruselloz tanısı konulan hastada aşağıdaki ajanlardan hangisi tedavide kullanılmaz? A) Trimetoprim sulfametoksazol B) Gentamisin C) Rifampin D) Ampisilin E) Doksisiklin 27. Elli yedi yaşında erkek hasta kilo kaybı ve hemoptizi şikayetiyle polikliniğe başvuruyor. Fizik muayenesinde parmaklarda çomaklaşma ve görüntülemelerinde sağda plevral efüzyon ile kaviter lezyonlar saptanıyor.laboratuar incelemelerinde Ca:12,8 mg/dl saptanan hastanın kemik taraması normal izleniyor. Akciğer malignitesi düşünülen hastada aşağıdaki histolojik tiplerden hangisinin görülmesi en olasıdır? A) Adenokarsinom B) Epidermoid karsinom C) Küçük hücreli karsinom D) Büyük hücreli karsinom E) Karsinoid tümör 30. SARS (severe acute respiratory syndrome) etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Rinovirüs B) Rubulavirüs C) Coronavirüs D) Respiratuar sinsisyal virüs E) Adenovirüs 28. Nefes darlığı şikayetiyle acil servise başvuran elli beş yaşında erkek hastanın görüntülemelerinde sol hemitoraksın tamamına yakınını kaplayan plevral efüzyon saptanıyor.tüp torakostomi yardımı ile yarım saat içinde 5 litre sıvı drenajı yapılan hastada işlem sonrası ilerleyici solunum yetmezliği gelişerek hasta 4 saat içinde ölüyor. Bu hastada en olası ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İntraplevral kanama B) Pnömotoraks C)Akciğer ödemi D) Kardiyak tamponad E) Havayolu ostrüksiyonu 31. Özellikle ekstremitelerde simetrik dağılan deri lezyonları ile oral lezyonların bulunduğu hastanın deri biopsisinde testere dişi görünümü ve Civatte body ler ile bant tarzında infiltrasyon görülmekte ise; en olası tanı hangisidir? A) Psoriazis B) Skleroderma C) Lupus eritematozus D) Akne vulgaris E) Lichen planus DENEME SINAVI 45 25

26 32. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda streptekoklar rol almaz? A) Impetigo B) Ektima C) Eritrazma D) Erezipel E) Selülit 35. Altı aylık kız bebek doğumundan itibaren hareketlerinin az olması ve baş tutamama yakınması ile getiriliyor. Fizik muayenede gülümseme (+) ve çevreyi ilgi ile izliyor. Hipotoni testlerinde jeneralize hipotonisite saptanıyor. Baş kontrolü olmayan bebekte derin tendon refleksleri alınamıyor. EMG de yaygın ön boynuz tutulumu bulguları izleniyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Konjenital muskuler distrofi B) Spinal muskuler atrofi C) ALS D) Raşitizm E) Konjenital miyopati 33. Aşağıdakilerden hangisi mamografi tetkiki için yanlıştır? A) Meme kanseri şüphesinde ilk kullanılacak tetkiktir. B) Kontrast madde kullanılmaksızın yapılır. C) X ray ışınları kullanılır. D) Makrokalsifikasyonların incelenmesinde tek yöntemdir. E) Süt bezi ve yağ dokuları kolaylıkla değerlendirilir. 36. Altmış iki yaşında bir erkek hasta 20 yıldan bu yana yılda birkaç kez gelen baş ağrılarından yakınıyor. Ağrıyı yaklaşık 30 dakika süreyle sağ göz içerisinde, göz arkasında ve sağ şakakta hissediyor. Gün içerisinde 4 kez ve geceleride bir kez aynı şekilde ağrı olduğunu belirtiyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Küme baş ağrısı B) Oftalmoplejik migren C) Trigeminal nevralji D) Beyin tümörü E) Ağrılı oftalmopleji 34. Sağ elini kullandığı bilinen yetmiş yaşında bir hasta ani başlangıçlı sol tarafta güçsüzlük yakınmasıyla hastaneye getiriliyor. Nörolojik muayenede sol hemipleji ve solda babinki refleksi pozitif bulunuyor. Hasta hemiplejisinin farkında değildir ve sol taraftan verilen görsel uyaranları ihmal etmektedir. Bu hastada tıkanan en olası vaskuler yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sağ orta serebral arter B) Sağ anterior serebral arter C) Sol internal karotis arter D) Sol posterior serebral arter E) Sol posterior inferior serebellar arter 37. Yirmi yaşında genç bayan hasta el sırtında skarlar, büyümüş parotis bezleri ve dişetlerinde kanama ile doktora başvurmuştur. Hasta yemek yeme sonrası aşırı laksatif kullanmakta ve sık sık kusmaktadır. Hastanın yapılan muayenesinde vücut kitle indeksinin normal olduğu ve hafif sıvı elektrolit bozukluğu belirlenmiştir. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anoreksia nervoza B) Duygudurum bozukluğu C) Depresyon D) Bulimia nervoza E) Yaygın anksiyete bozukluğu 26 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

27 38. Çömez bir göz hastalıkları asistanına kongrede sözlü sunum yapması için iş kitleniyor. Asistan toplum karşısında sunum yapacağı esnada çok heyecenlandığını, sıkıntı ve endişe yaşadığını, hatta geçmişte çok yoğun mide bulantısı, kusma ve bayılma nedeniyle sunum yapamadığı durumlar olduğunu hocasına belirtmektedir. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaygın anksiyete bozukluğu B) Panik bozukluk C) İşten kaçma mania D) Sosyal fobi E) Somatizasyon bozukluğu 41. Lastik fabrikasında çalışan işçilerden bazı hastalıkların incelenmesi amacıyla araştırma yapılması planlanıyor. Çalışma 1975 de yapılıyor. Fabrikada yılları arasında çalışmış işçilerin sağlık kayıtları ileriye doğru taranıyor. Bu çalışma ne tür bir araştırmadır? A) Vaka kontrol B) Kesitsel C) Tanımlayıcı D) Morbidite E) Retrospektif kohort 39. Mesleği tornavidacı olan 40 yaşındaki erkek hasta dirsek lokalizasyonunda başlayan önkol arka yüzüne yayılan ağrıdan yakınmaktadır. Ağrı özellikle bileğin dorsifleksiyonunda artmaktadır. Dirseğinin lateralinde de şişlik bulunan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tenisçi dirseği B) Olekranon bursiti C) Golfçu dirseği D) Medial epikondilit E) Karpal tünel sendromu 40. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir bölgede belirli bir zaman için gelişen vaka sayısının bölgedeki risk altındaki kişi sayısına oranı olarak tanımlanır? A) İnsidans B) Prevelans C) Fatalite hızı D) Atfedilen risk E) Rölatif risk 42. Yıl ortası nüfusu , toplam kadın nüfusu 5233, yaş grubu kadın nüfusu 5051, canlı doğum sayısı 308, gebeliğin 28. haftasını tamamladıktan sonra ölü doğan bebek sayısı 10 olan bir ilçede aynı yılki bebek ölümleri ile ilgili bilgiler şöyledir: 0-7 günlükken ölen bebek sayısı: günlükken ölen bebek sayısı: günlükken ölen bebek sayısı: 56 Bu bilgilere göre, ilçedeki perinatal ölüm hızı aşağıdaki işlemlerden hangisiyle hesaplanır? A) B) C) D) E) DENEME SINAVI 45 27

28 43. On altı aylık erkek yürümeye başladıktan sonra bacaklarının eğri olduğunu ailesi tarafından fark ediliyor. Öyküsünde huzursuz bir bebek olduğu ve başının arka kısmının çok terlediği öğreniliyor. Doğumdan sonra doktoru tarafından önerilen D vitamini damlasını annesi sadece 2 ay verdiğini ve sonrasında vermediğini ifade ediyor. Fizik muayenesinde ön fontanelin açık ve yaşına göre biraz geniş olduğu, göğüste kostokondral bileşkelerde şişlikler olduğu, el ve ayak bileklerinde şişlikler olduğu ve bacaklarının içe doğru eğik olduğu görülüyor. Tetkiklerinde kalsiyum 9,6 mg/dl (normal), fosfor 4,5 mg/dl (normal), alkalen fosfataz 1200 U/L (artmış), parathormon: 80 U/L (artmış), 25 OH D vitamini: 9 nmol/l (düşük) saptanıyor. Bu çocukta en olası tanınız nedir? A) Vitamin D bağımlı Tip 1 raşitizm B) Vitamin D bağımlı Tip 2 raşitizm C) Hipofosfatazya D) Nutrisyonel raşitizm E) Hiperaratiroidi 46. On bir yaşındaki erkek çocuk boy kısalığı nedeniyle getiriliyor. Özgeçmişinde doğum boyu ve kilosu ve baş çevresinin normal olduğu öğreniliyor. Şimdiye kadar ciddi bir hastalık geçirmediği, aşılamalarının sağlık bakanlığı aşılama takvimine uygun yapıldığı ifade öğreniliyor. Soygeçmişinde; dayısının çocukluğunda boy kısalığı şikayeti olduğu, geç ergenliğe girdiği ve sonrasında birden boy attığı öğreniliyor. Fizik muayenesinde tartı persantilde, boyu <3. perantilde olduğu, puberte bulgularının başlamadığı ve sistem muayeneleri doğal saptanıyor. Laboratuvarında hemogram, kısa biyokimyasal tetkikleri, tam idrar analizi, tam dışkı analizi, çölyak tarama testlerinde ve tiroid hormonlarında bir özellik olmadığı saptanıyor. Kemik yaşının ise 9 yaş ile uyumlu olduğu görülüyor. Bu çocukta boy kısalığı için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Büyüme hormonu eksikliği B) Ailesel boy kısalığı sendromu C) Konstitüsyonel boy kısalığı D) Sevgi yoksunluğu sendromu E) Akondroplazi 44. Riboflavin (vitamin B2) eksikliği düşünülen bir çocukta aşağıdaki klinik bulgulardan hangisi görülmesi beklenmez? A) Gözlerde kuruluk, göz yaşlarında azalma B) Fotofobi C) Keliozis D) Seboreik dermatit E) Glossit 45. Çocukluk çağı aşı uygulamaları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Humural immun yetersizliği olan çocuklara canlı virüs aşıları yapılmaz. B) Kompleman C5 eksikliği olan çocuklara canlı bakteriyel aşılar yapılmaz. C) Aynı yolla uygulanan iki canlı virüs aşısı aynı gün farklı bölgelere yapılabilir. D) Aşılama takvim yaşına göre yapılır, tek istisna aşı ise hepatit aşısıdır. Hepatit B aşısının ilk dozu bebek 2000 gr üzerine çıkınca yapılması önerilir. E) Son aşıdan sonraki 2 hafta içinde immunglobulin uygulanan çocuğa son aşı dozu tekrarlanması önerilir. 47. Daha önce aşılamaları tam olan beş yaşında erkek çocuk, 3 gün önce ateş, boğaz ağrısı şikayetiyle hekime başvuruyor. Fizik muaynesinde Ateşi 38,9 C, boğazı hiperemik, tonsiller hipertrofik, hiperemik ve yaygın kriptalar saptanmış. Servikal bölgede bilateral en büyüğü 3X1,5 cm çapında lenfadenopati saptanıyor. İlk değerlendiren hekim kriptik tonsillit olarak değerlendiriyor ve ampisilin reçete ediyor. Antibiyotik tedavisinden 24 saat sonrasında tüm vücutta yaygın makülopapüler döküntüler görülüyor. Döküntüleri olması üzerine panikleyen aile tarafınıza başvuruyor. Hemogramında lenfosit hakimiyetinde hafif lökositoz, CRP negatif, periferik yaymada artmış monosit ve atipik lenfositler saptanıyor. Bu çocukta en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Streptokoksik tonsillofarenjit B) Difteri C) Enfeksiyöz mononükleozis D) İlaç döküntüsü E) Kızamık 28 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir?

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir? KOMPLEMAN C3 ve C4 Complement components; C3; C4; Kompleman 9 proteinden oluşan immün sistemin önemli bir parçasıdır. C3 kompleman sisteminin 3. proteinidir. C3 ve C4 en sık bakılan kompleman proteinleridir.

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ Başlama Tarihi: 14.3.16 Bitiş Tarihi: 22.4.16 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü:Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 5 TIP

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması.

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması. Tiroid Hormonları ve Yorumlanması www.hepsaglik.net Tiroid Hastalıklarında İlk İstenecek Testler Tiroid tarama testi olarak TSH kullanılabilir. Son derece hassas bir testtir. Primer hipotiroidi ve hipertiroidiyi

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur?

40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur? 40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur? A) Beta-galaktozidaz B) Sfingomiyelinaz C) Seramidaz D) Beta-glukozidaz E) Arilsülfataz A Referans: e-tus

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit Lyme Olguları 1. Olgu 30 yaşında erkek hasta Buharla dezenfeksiyon yapan bir firmada işçi 6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri rahatsızlığı Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR OLGU SUNUMU-1 Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR 19 yaşında, erkek hasta Yaklaşık 45 gündür olan - Ateş - Boğaz ağrısı - İştahsızlık - Halsizlik - Kilo kaybı - Gece terlemesi ÜSYE AMC ve sefuroksim aksetil kullanma

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

2013 NİSAN TUS FARMAKOLOJİ

2013 NİSAN TUS FARMAKOLOJİ 2013 NİSAN TUS FARMAKOLOJİ Doğru Yanıt : E Referans: e-tus İpucu Serisi Farmakoloji Ders Notları Sayfa: 43 Doğru Yanıt :E Doğru Yanıt : B Referans: e-tus İpucu Serisi Farmakoloji Ders Notları Sayfa: 197

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 Olgu-1 13 yaş, kız Haziran, 2007 (7 yaş) Şikayet yok Tam idrar tetkiki; proteinüri 1010/5/prt

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 05.Şub.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 11.00-11.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 12.00-12.50 Glomerül Hastalıkları

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma 17. Hafta ( 05 09 / 01 / 2015 ) BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR GIDA ZEHİRLENMELERİ Slayt No : 37 Etken ve Bulaşma Yolları Stafilokoklarla oluşan gıda zehirlenmelerinde

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Hipokalsemi Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Kalsiyum 03.01.2014 57.Milli Pediatri Kongresi 2 Kalsiyum Fetal dönem Çocukluk çağı Erişkin

Detaylı

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER İmmun tolerans Organizmanın kendinden olan antijeni tanıyarak bunlara karşı reaksiyon vermemesi durumuna İMMUN TOLERANS denir Otoimmunitenin oluşum mekanizmaları

Detaylı

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir?

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir? KOMPLEMAN C3 ve C4 Complement components; C3; C4; Kompleman 9 proteinden oluşan immün sistemin önemli bir parçasıdır. C3 kompleman sisteminin 3. proteinidir. C3 ve C4 en sık bakılan kompleman proteinleridir.

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı