AKUPUNKTUR SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKUPUNKTUR SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI STANDARTLARI"

Transkript

1 AKUPUNKTUR SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI STANDARTLARI 1. EĞİTİMİN ADI Akupunktur Sertifika Eğitim Programı 2. AMACI Fert ve toplum sağlığının korunması amacıyla akupunktur tedavisinin belirlenen endikasyonlarda uygulanması ve bilimsel yöntemlerle yapılması için yetkin sağlık personeli yetiştirilmesi ve sertifikalandırılmasıdır. 3. KAPSAMI 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre Türkiye de mesleğini icra etme hak ve yetkisine sahip olan bütün tabipleri ve tababet Uzmanlık Tüzüğü ne göre konu ile ilgili uzmanlık eğitimi görmüş Tıp doktorları 4. HUKUKİ DAYANAĞI sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ağustos 2010 tarih sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği 5. TANIMLAR Akupunktur: İğne (kuru iğne), lazer ışınları, elektrik stimülasyonu (elektroakupunktur), termik stimülasyonu (moksa), elektromagnetik titreşim ve frekans gibi bilimsel uyarı yöntemleri ile vücuttaki bulunmuş özel noktaların uyarılması suretiyle yapılan tedaviyi ifade eder. 6. EĞİTİM İÇERİĞİNDE YER ALAN KONULAR Tarihçe, Geleneksel Akupunktur Genel Kavramları, Anatomi, Fizyoloji, Histoloji, Biyokimya, Farmakoloji, Dermatoloji, Nöroloji Ve Fizik Tedavi Alanlarında Verilen Destekleyici Genel Bilgiler, Vücut Akupunkturunda Kullanılan Bilimsel Yöntemler, Mikro Sistemler Akupunkturunda Kullanılan Bilimsel Yöntemler, Kulak, Kafatası (Scalp), El-Ayak Ağız (oral) Akupunkturun uygulama şekilleri Kuru İğne (Akupunktur) Elektroakupunktur 1

2 Termo Akupunktur (ısı ve moksa) Lazer Akupunktur (lazer ışını) Magneto Akupunktur (magnetik alan, mıknatıs) Akupress (basınç, masaj) Cupping (vakum akupunktur) Kanatma Ryodoraku metodu Voll metodu Akupunkturun Etki Mekanizması Klasik Vücut Akupunkturu Akupunktur Noktası, Meridyen Ve Kolleteraller, Akupunktur Teşhis Yöntemleri, Akupunktur Uygulama Yöntemleri, Akupunktur Genel Tedavisi Prensipleri, Kulak Akupunkturu Kulak Kepçesi Anatomisi Ve Histolojisi, Kulak Kepçesi Derisinin Elektriksel Davranışı, Nogier Ve Bahr a Göre Frekans Alanları, Kulak Kepçesinde Organ Ve Sistemlerin Temsili, RAC (Refleks Aurikilo Kardiyal) = VAS (vaso otonomik sinyal) Kulak Geometrisi, Teşhis Ve Tedavi, Akupunkturun uygulama alanları Ağrı Sendromlu Hastalıklarda Akupunktur Tedavisi Fonksiyonel Bozukluklarda Akupunktur Tedavisi Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarında Akupunktur Tedavisi Solunum Sistemi Hastalıklarında Akupunktur Tedavisi Dolaşım Sistemi Hastalıklarında Akupunktur Tedavisi Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Akupunktur Tedavisi Endokrin Sistem Hastalıklarında Akupunktur Tedavisi Ürogenital Sistem Hastalıklarında Akupunktur Tedavisi Kadın Doğum Hastalıklarda Akupunktur Tedavisi Nörolojik Hastalıklarda Akupunktur Tedavisi Psikiyatrik Hastalıklarda Akupunktur Tedavisi Cilt Hastalıklarında Akupunktur Tedavisi Allerjik Hastalıklarda Akupunktur Tedavisi Göz Hastalıklarında Akupunktur Tedavisi Onkolojik Hastalıklarda Akupunktur Tedavisi Enfeksiyon Hastalıklarında Akupunktur Tedavisi Reanimasyonda Akupunktur Tedavisi Ayrıntılı Eğitim Müfredatı EK(1) 7. EĞİTİMİN SÜRESİ 500 saat 8. EĞİTİM PROGRAMI, YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI 1. Sertifika programı teorik ve uygulamalı olarak yürütülür. 2. Sertifika Programının 200 saati uygulama eğitimi 300 saati teorik olarak yürütülecektir. 3. Katılımcının en az 30 vaka üzerinde uygulama yapması gerekmektedir. 2

3 4. Ders/sunumlarda tartışma, soru-cevap; küçük grup etkinliklerinde vaka çalışmaları, grup tartışması vb. interaktif eğitim teknikleri kullanılacaktır. 5. Uygulama eğitimleri hasta başı gözlem ve hasta başı uygulama şeklinde yapılır. 6. Her akademik ders yılı için en fazla iki sertifika programı açılabilir. 7. Bir eğitim sınıfında en fazla 30 kişi eğitim alabilir. 8. Teorik ve uygulamalı dersler günde en çok 8 saat olacak şekilde yapılır. Bir ders saati süresi 45 dakikadır. 9. Ders içerikleri eğitim programının başında ders notu halinde katılımcılara verilecektir. 10. Dersler bilimsel ve teknolojiye uygun şekilde yürütülecektir. Dersler teorik, pratik ve vaka incelemesi çalışmalarını kapsayacaktır. 11. Derslere devam zorunludur. Katılımcı toplam ders saatinin %90 ına katılmak zorundadır. 9. EĞİTİM SORUMLUSU VE NİTELİKLERİ Eğitim sorumlusunun aşağıda belirlenen özelliklere sahip olması gerekmektedir. 1. Tıp Doktoru olmak, 2. Bakanlıkça verilmiş Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikasına en az 5 yıldır sahip olmak 3. Akupunktur alanında çalışmaları olan profesör, doçent, yardımcı doçent ünvanına sahip veya doktorasını tamamlamış klinik şefi veya klinik şefi yardımcısı unvanına sahip olmak 4. Akupunktur alanında ulusal ve uluslar arası dergilerde yayını bulunmak. Eğitim sorumlusunun yukarıda belirtilen tüm özellikler sahip olması gerekmektedir. 10. EĞİTİCİLER VE NİTELİKLERİ A- Genel Tıp Eğitimini Verecek Eğitimciler; 1. En az yardımcı doçent veya klinik şef yardımcıları B- Akupunktur Eğitimi Verecek Kişiler; 1. Bakanlıkça onaylanmış Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikasına en az 5 yıldır sahip olan tıp doktorları. 2. Akupunktur alanında çalışmaları olan profesör, doçent, yardımcı doçent, klinik şefi veya klinik şefi yardımcısı unvanına sahip kişiler 3. Akupunktur alanında ulusal ve uluslar arası dergilerde yayını bulunan kişiler. Akupunktur eğitimi vereceklerin yukarıda belirtilen tüm özellikler sahip olması gerekmektedir. 11. EĞİTİM MERKEZİ ÖZELLİKLERİ VE DONANIMI Eğitim Merkezi; 1. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 2. Üniversite Hastaneleri Eğitim Merkezi özellikleri ve Donanımı; 1. Katılımcıların interaktif eğitim alabilecekleri yeterli konfora sahip eğitim salonu olacaktır. 2. Eğitim salonu iletişim engeli olmaksızın, görüşü engelleyen sütun v.b. olmayan, aydınlık, havalandırmalı salonlarda olacak ve gerektiğinde iki ayrı salona dönüşebilen bir yapıda olmalıdır. 3. Eğitim merkezinde uygulamalı eğitimin yapılabileceği akupunktur polikliniğinin yer alması gerekmektedir. 3

4 4. Eğitim merkezinde, teorik eğitimin uygun teknoloji ile yapılmasına olanak sağlayacak gerekli donanım (Bilgisayar, projeksiyon cihazı, tarayıcı, tepegöz, uygulama maketleri, yazı tahtası ve kalemleri, kişi sayısına göre kolçaklı sandalye ya da masa sandalye) bulunmalıdır. 12. EĞİTİM MATERYALİ 1. Eğitim sunumlarını içeren kitap, CD kullanılacaktır. 2. Uygulamalarda; Altın, gümüş, çelik iğneler, moksa, kupa, Akupunktur noktalarını gösteren kulak ve vücut maketleri ile kulak ve vücut haritaları, lazer, elektrostimülatör, akupunktur detektörleri mutlaka bulunmalıdır. 3. Gelişen teknolojilerin ışığında yukarıdakilere ilave Sağlık Bakanlığınca onaylanmış cihazlar kullanılacaktır. 13. KATILIMCILAR VE NİTELİKLERİ Bu sertifika programına tıp doktorları katılabilir. 14. SINAV BİÇİMİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARI ÖLÇÜTÜ 1. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen katılımcılar sınava alınmaz. 2. Katılımcıların eğitimin hem teorik bölümünden hem de uygulamasından ayrı ayrı başarılı olması gerekir. 3. Sınav soruları eğitim sorumlusunun başkanlığında en az üç eğitimciden oluşan sınav komisyonu tarafından hazırlanır. 4. Sınav soruları çoktan seçmeli olup eğitimin içeriğinde yer alan konuların tamamını kapsar. 5. Eğitimin teorik bölümünün eğitim merkezinde gerçekleştirilmesi gerekir. Teorik eğitim sonunda eğitimin içeriğinde yer alan konuların tamamını içeren teorik sınav yapılır. Sınavdan 100 üzerinden 70 ve üstü puan alan katılımcı başarılı sayılır. Teorik sınavda başarısız olan adaylara en fazla 2 kez daha teorik sınava girebilme hakkı tanınır, başarısız olanların akupunktur sertifika eğitim programına tekrar başvurması gerekir. 6. Teorik sınavdan geçemeyen katılımcılar uygulama sınavına alınmaz. 7. Uygulama sınavı hasta başında ve maket üzerinde uygulama yapmak suretiyle yapılır. Uygulama sınavında; 1. Tedavi planlaması, 2. Noktanın lokalizasyonu, 3. Manuplasyon metodu ve de chi nin alınması 4. Noktanın gerekçeli seçimi değerlendirilecektir. 8. Uygulama sınavında 100 üzerinden 70 ve üstü puan alan katılımcı başarılı sayılır. Uygulama sınavından başarısız olan katılımcılara en fazla 2 kez daha sınava girebilme hakkı tanınır, başarısız olanların akupunktur sertifika eğitim programına tekrar başvurması gerekir. 9. Teorik ve uygulama sınavında başarılı olan katılımcı sertifika almaya hak kazanır. 10. Sertifika, Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir ve geçerlilik kazanır. 15. SERTİFİKANIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 10 yıl 16. SERTİFİKANIN YENİLEME ÖLÇÜTLERİ Sertifikanın geçerlilik süresi olan 10 yılın sonunda sertifika sahipleri yenileme sınavına tabi tutulur. Yenileme sınavı teorik ve uygulama sınavı şeklinde yapılır. Teorik sınavdan geçemeyen katılımcılar uygulama sınavına alınmaz. Yapılan teorik ve uygulama sınavından ayrı ayrı olmak üzere en az 70 ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı sayılır ve sertifika 4

5 süreleri 10 yıl daha uzatılır. Yenileme sınavının teorik ve uygulama Sınavından başarısız olan katılımcılara 1 (bir) sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda da da başarısız olan katılımcıların akupunktur sertifika eğitim programına tekrar başvurması gerekir. 17. DENETİM ESASLARI, DENETÇİLER VE NİTELİKLERİ Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüklerince eğitimin denetimi yapılacaktır. Bu standartlarda belirtilmeyen hususlarda tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hüküm ve tanımları geçerlidir. 5

6 EK 1 GENEL AKUPUNKTUR SERTİFİKALI EĞİTİM MÜFREDATI SÜRESİ KONULAR TEORİK PRATİK A TARİHÇESİ Geleneksel Akupunktur Genel Kavramları a. Yin-Yang Teorisi 1 0 b. 5 Element Teorisi ve organlar 4 0 TCM'ye göre etyoloji ve patogenez elemente göre kişilik ve beden tipleri 5 5 c. Terminoloji (İngilizce, Türkçe) 1 0 d. Qi Teorisi Vücut Akupunkturu a. Klasik Çin Akupunkturu b. Batı Vücut Akupunkturu 3. Kulak Akupunkturu B DESTEKLEYİCİ EĞİTİM 1. Histoloji 4 0 a. Embriyoloji b. Akupunkturun Embriyoloji ile İlgisi 2. Anatomi 10 0 a. Genel Anatomi b. Referans Anatomisi 3. Fizyoloji a. Nörofizyoloji 4 0 b. Fizyopatoloji 2 0 c. Elektrofizyoloji Biyokimyası Nöroloji a. Muayene Usulleri 2 0 b. Dermatomlar 2 0 c. Patolojik Durumlar 4 0 6

7 d. Akupunkturun Nöroloji İle İlgisi Farmakoloji Fizik Tedavi a. Muayene Usulleri 4 0 b. Genel Hastalıklar 4 0 c. Akupunkturla İlgisi Dermatoloji Akupunkturun Bilimsel Yöntemleri a. Vücut Akupunkturu 5 0 b. Kulak Akupunkturu 5 0 C AKUPUNKTURUN ETKİ MEKANİZMASI 1. Klasik Vücut Akupunkturu A Akupunktur Noktası 2 2 B Meridyenler Kavramı 1. Meridyenler Kavramı Ana Meridyen ve Kolleteraller Akupunktur Teşhis Yöntemleri a- İnspeksiyon b- Oskültasyon c- Sorgulama 2 0 d- Palpasyon e- Riyodoraku 5 5 f- Vega Test 3 3 g- Kirliyan Metod 3 0 h- Cihazlarla Tanı Yöntemi 2 2 i- Biyoritim ve Akupunktur Tedavisi 1 0 j- Çin Nabzı Yardımıyla Teşhis ve Tedavi Akupunktur Uygulama Yöntemleri a- Akupunktur Noktasına Masaj 1 1 b- İğne 2 2 c- Lazer (Kulak ve Vücut Akupunkturu İçin Müşterek Anlatım) 2 1 d- Kronoterapi 1 1 e- Elektrostimülasyon 2 2 f- Moxibasyon 1 1 g- Termografi 1 0 7

8 5. Sekunden Fenomen Akupunktur Scalp Akupunktur (Klasik ve Yamamato) Sujok Akupunktur Ağız Akupunkturu El Akupunkturu Mezoterapi 1 1 C Akupunkturun Genel Tedavi Prensipleri 1. Sistematik Tedavi a- Yin ve Yang'ın Düzenlenmesi 2 1 b- Vücut Direncinin Yükseltilmesi ve Patojenlerin Eliminasyonları Semtomatik Tedavi Endikasyon ve Kontrendikasyon Kontrendikasyonlar. Kesin Kontrendikasyonlar. Ameliyat Endikasyonu konmuş bütün vakalarda. Şizofreni. Kontaginöz ve Venerial Hastalıklar. Rejenatif Hastalıklar. Tabes Dorsalis. Demiyalizan Hastalıklar. Gebelikte hormon aktive edilen noktalar. Kanser. AIDS. Psişik ve Kazalardan Sonra Görülen Travmatik Şok. Alkol Alımında. Konjenital Anomalilerde 2. Kulak Akupunkturu A Tarihçesi 1 0 B Kulak Kepçesi Anatomisi ve Terminolojisi Anatomi Histoloji 2 0 C Kulak Kepçesi Derisinin Elektriksel Davranışı 5 0 D Kulak Kepçesinde Nogier ve Bahr'a Göre Frekans Alanları 3 3 E Kulak Kepçesinde Organ ve Sistemlerin Temsili 2 2 F Tedavi Yöntemleri 1. Masaj (Pratik İçinde Olmak Üzere) İğne 2 0 8

9 3. Lazer (Kulak ve Vücut Akupunkturu İçin Müşterek) Elektrostimülasyon Moxibasyon 1 1 G RAC veya VAS 6 6 H Kulak Geometrisi 1 1 I Teşhis ve Tedavi Zorlukları 2 0 J Vigilan Sistemler 1 1 D ÖZEL BÖLÜM 1. Ağrı Sendromlu Hastalıklar a- Lokomotor Sistem Hastalıkları b- Baş Ağrıları c- Miyofasial Hastalıklar d- Çene Eklemi ve Çiğneme Kasları e- Nevralji f- Miyalji g- Trigeminal Nevralji 2. Fonksiyonel Bozukluklar a- Sindirim Sistemi Hastalıkları b- Kalp ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları c- Sinir Sistemi Hastalıkları d- Hormonal Hastalıklar e- Ürogenital Hastalıklar 3. Psikosomatik Hastalıklar Cilt Hastalıkları Alerjik Hastalıklar Reanimasyon 3 0 TOPLAM GENEL TOPLAM 500 9

GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığına yönelik

Detaylı

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih: 17.9.2002; Sayı: 24879 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KLİNİK NÖRALTERAPİ EĞİTİMİ

KLİNİK NÖRALTERAPİ EĞİTİMİ KLİNİK NÖRALTERAPİ EĞİTİMİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI Dünya Sağlık Örgütü`ne göre geleneksel tıp sağlığın korunmasında ve fiziksel/ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi veya tedavisinde kullanılan farklı

Detaylı

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI PROLOTERAPİ EĞİTİMİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI Dünya Sağlık Örgütü`ne göre geleneksel tıp sağlığın korunmasında ve fiziksel/ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi veya tedavisinde kullanılan farklı kültürlere

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YBEM GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ KLİNİK NÖRAL TERAPİ EĞİTİMİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YBEM GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ KLİNİK NÖRAL TERAPİ EĞİTİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YBEM GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ KLİNİK NÖRAL TERAPİ EĞİTİMİ GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI EĞİTİM

Detaylı

KLİNİK (UYGULAMALI) KİNEZYOLOJİ EĞİTİMİ

KLİNİK (UYGULAMALI) KİNEZYOLOJİ EĞİTİMİ KLİNİK (UYGULAMALI) KİNEZYOLOJİ EĞİTİMİ KLİNİK KİNEZYOLOJİ UYGULAMALARI EĞİTİM SORUMLUSUNUN MESAJI Değerli Meslektaşlarım, Klinik (Uygulamalı) Kinezyoloji uygulamaları ülkemizde günden güne daha fazla

Detaylı

Merkezlerin Nitelikleri, Tespiti, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitim Programı ve Sertifika Verilmesine Dair Tebliğ

Merkezlerin Nitelikleri, Tespiti, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitim Programı ve Sertifika Verilmesine Dair Tebliğ Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Konusunda Eğitim Verecek Merkezlerin Nitelikleri, Tespiti, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitim Programı ve Sertifika Verilmesine Dair Tebliğ Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Meslekleri Kurulunun görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Meslekleri Kurulunun görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28497 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28497

Resmî Gazete Sayı : 28497 14 Aralık 2012 CUMA Sağlık Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 28497 YÖNETMELİK SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Eğitim Merkezi olarak yetkilendirilmek için başvuru Madde 6- Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen sağlık kuruluşlarından bünyesinde Eğitim

Eğitim Merkezi olarak yetkilendirilmek için başvuru Madde 6- Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen sağlık kuruluşlarından bünyesinde Eğitim remeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Konusunda Eğitim Verecek Merkezlerin Nitelikleri, Tespiti, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitim Programı ve Sertifika Verilmesine Dair Tebliğ Tarihi:01.01.2002 Tebliğ Sağlık

Detaylı

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406 İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406 MADDE 1 22/05/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İlk yardım Yönetmeliğinin 1 inci maddesi

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 29/06/2009-2009/15153 Resmi Gazete Tarihi : 18/07/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27292 Ekli "Tıpta ve Diş Hekimliğinde

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406 Sağlık Bakanlığından İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-22/05/2002

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Temmuz 2015 69471265-305-7988

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Sevgili Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerimiz, Tıpta Uzmanlık ya da Yan Dal Uzmanlık Sınavında başarılı olarak Erciyes

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ 29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29429 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İlkyardım Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği İlkyardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlkyardım Yönetmeliği (22.05.2002-24762 RG ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- ( Değ: 18.03.2004-25406 R G ) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç MADDE 1. Bu yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi'nde deney hayvanları ile yapılacak

Detaylı

HOMEOPATİ EĞİTİMİ İZMİR

HOMEOPATİ EĞİTİMİ İZMİR HOMEOPATİ EĞİTİMİ İZMİR EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI Dünya Sağlık Örgütü`ne göre geleneksel tıp sağlığın korunmasında ve fiziksel/ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi veya tedavisinde kullanılan farklı

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 22 Temmuz 2015 69471265-305-7962

Detaylı

NİVERSİTESİ YBEM GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI EĞİTİM

NİVERSİTESİ YBEM GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI EĞİTİM SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YBEM GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ HOMEOPATİ EĞİTİMİ 31 Mayıs 1 Haziran 2014 Ankara 1. modül ve tanıtım dersini kaçırmayınız

Detaylı