Kütahya Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğünün Bina Deprem Riski Tespit Etme Projesi Sonuç Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kütahya Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğünün Bina Deprem Riski Tespit Etme Projesi Sonuç Raporu"

Transkript

1 Coğrafi Veri Modelleme San.ve Tic.Ltd.Şti 2012 YILI DOĞRUDAN FAALĠYET DESTEK PROGRAMI Kütahya Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğünün Bina Deprem Riski Tespit Etme Projesi Sonuç Raporu CVM Coğrafi Veri Modelleme San. ve Tic. Ltd. ġti. Ocak 2013 EskiĢehir

2 Kütahya İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün Bina Deprem Riski Tespit Etme Projesi Sonuç Raporu CVM Coğrafi Veri Modelleme San. ve Tic. Ltd. Şti. BU PROJE T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN FİNANSE EDİLMİŞTİR PROJENİN ADI Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Bina Deprem Riskini Tespit Etme Projesinde Proje Uygulama Faaliyetlerine ilişkin; Bina Deprem Risk Tespiti arayüz yazılımının geliştirilmesi ve yazılımının pilot bölgede uygulanması. PROJENİN KONUSU Bu projede, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kullanılmakta olan Afet Bilgi Sistemi programına ek Bina Deprem Risk Tespit modülünün arayüz yazılımı geliştirilmiştir. Afet öncesi, afete hazırlık kapsamında Kütahya il sınırları içinde bulunan mevcut binaların deprem riskinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kullanmakta olan mevcut Afet Bilgi Sistemine uyumlu bina deprem risk tespitinin arazide mobil olarak toplanmasını sağlayacak arayüz yazılımı geliştirilmiştir. Bu arayüz yazılımı Bina Deprem Risk Tespiti modülü olarak mevcut programın içine yerleştirilerek kullanıma hazır duruma getirilmiştir. Geliştirilen arayüz ile Uzaktan Algılama yöntemi kullanılarak pilot bölgedeki farklı mahallelerde, farklı bina türüne dönük 105 adet binanın Bina Deprem Risk Tespiti yapılmıştır. PROJENİN GEREKÇESİ Türkiye deprem bakımından riskli bir ülkedir. Günümüze kadar çok deprem yaşamız ve çok insanı bu doğal felakette kaybetmiştir. Son yaşanan 1999 Marmara ve ardından gelen Düzce Depremleri bu konuda örnekleri içerir. Bu can kayıplarının ve mal kayıplarının büyük kısmı depremlere dayanıklılık gösteren yapıların olmamasından kaynaklanmaktadır. 1

3 Bu nedenlerle yerleşim yerlerinde bulunan binaların yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmenin kısa süre içinde yapılması gerekmektedir. Değerlendirme sonucunda gerekli önlemlerin alınması gerekecektir. Bu amaç için gerekli yöntemin ayrıntıya girmeden belli değerlendirmeleri yapması gerekmektedir. Yöntemin uygulanacağı bina sayısı çok olduğu için çok sayıda uygulayıcı tarafından uygulanması gerekmektedir. Uygulamanın kolay ve basit olması gerekmektedir. Olduğunca insan görüşüne dayanmalı, fazla sayıda alet kullanılmamalıdır. Bu projede bu amaç için önerilen yöntem Hızlı Görsel Veri Toplama Yöntemi dir. Hızlı Görsel Veri Toplamanın uygulama aşamaları; 1. Gözlemleme, 2. Veri Toplama, 3. Karar Verme dir. Tüm yukarıdaki aşamalar bir bina için yaklaşık dakika sürmektedir. Kütahya yerleşim yerinde yaklaşık bina olduğu düşünüldüğünde bu yöntem yerine ayrıntılı yöntemler ile yapılan çalışmaların yıl süreceği bilinmelidir. Hızlı Görsel Veri Toplama Yöntemi ile kısa sürede riskli binalar risksiz binalardan ayrılmakta ve ayrıntılı, detaylı çalışmalar sadece riskli binalar üzerinde yapılmaktadır. Bu şekilde istenilen amaca daha kısa sürede ulaşılacaktır. PROJE SÜRESİ Proje ile ilgili çalışmalar 15 Kasım 2012 tarihinde başlamış ve 25 Ocak 2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. PROJEDE İZLENİLEN AŞAMALAR Hızlı Görsel Veri Toplama yöntemi konusunda daha önce farklı ülkelerde yapılan çalışmaların Türkiye ve öncelikle Kütahya koşullarına uygun olabilmesi için gerekli teknik yardım Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Mehmet Uğurtoprak ve Araş. Grv. Tevfik Uluçay dan alınmıştır. 2

4 Hazırlanan yazılım ve bina verilerin toplama yöntemleri konusunda konunun uzmanı, inşaat yüksek mühendisi Yrd. Doç. Dr. Tacettin Sarıoğlu ndan destek alınmıştır. Dr. Tacettin Sarıoğlu bu konuda Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü mühendislerine konu ile ilgili arazide bilgiler vermiştir. Dr. Tacettin Sarıoğlu sahadan örnek verilerin toplanması sırasında da katkıda bulunmuştur. Bu projede Bina Deprem Risk Tespit modülünün arayüz yazılımı yapılarak Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kullanılmakta olan Afet Bilgi Sistemi programının içine yerleştirilmiştir. Bu proje ile Kütahya il sınırı içinde yer alan mevcut binaların genel ve teknik bilgileri üzerinde bulunduğu jeolojik yapıyla birleştirilerek, deprem öncesi analiz amaçlı afet riski potansiyelleri hesaplanmıştır. Veri toplama terminaline kurulan yazılım ile binalara ait veriler mobil olarak toplanmıştır. Binaların koordinat bilgileri Android işletim sistemi tabanlı veri toplama terminali üzerindeki GPS ile okunmaktadır. GPS in dış etkenlerden dolayı pasif olması durumunda kullanıcı bina koordinatlarını farklı yöntemlerle ölçerek elle girebilmektedir. GPS in koordinatı çok hassas yakalayamaması, birkaç metre hatayla okuması durumunda da kullanıcı harita üzerinde binayı işaretleyerek tam koordinatı okutabilmektedir. Veri toplama terminali ile toplanan verilerin Afet Bilgi Sitemine gönderilebilmesi, hangi kullanıcı tarafından gönderildiğinin kaydının tutulması ve sistemin güvenliği açısından kullanıcı terminali arayüzü tasarlanmıştır. Kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle sisteme erişim sağlanmaktadır. Yetkili kullanıcı web arayüzüne gönderilen verilere erişebilmekte, verileri filtreleyebilmekte ve binaları risk durumlarına göre listeleyebilmektedir. Binalar risk derecelerine göre farklı renkte yani tematik olarak web arayüzünde görüntülenmiştir. Program bina verilerinin toplandığı kayıt ekranı, toplanan verilerin listelendiği, düzenleme yapıldığı veri listesi ve onaylanan verilerin sunucuya gönderildiği veri gönder bölümlerinden oluşmaktadır. Kayıt ekranı alanında binalar için aşağıdaki bilgiler eklenmiştir. Bina kimlik bilgileri: İlçe Mahalle 3

5 Sokak (yerleşime uygunluk bilgisi ile beraber) Bina adı Bina no Ada Parsel Kişi sayısı X koordinatı Y koordinatı Harita üzerindeki konumu Bina teknik bilgileri: Bina türü Yapım yılı Kat sayısı Kullanım türü Yorum/ek bilgiler Cephe genişliği Bina derinliği Kısa kolon Yatay düzensizlik Burulma düzensizliği Bina görsel kalitesi Yumuşak kat Düşey düzensizlik Çekiçleme Ağır kaplama yük Detaylı inceleme gerekliliği Bina fotoğrafı Bina ek bilgileri: Zemin iyileştirme varlığı Yapı nizamı Zemin eğimi 4

6 Toplanan veriler ile binaların çekilen fotoğrafları veri toplama terminali üzerine kaydedilmektedir. Verilerin mevcut Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kullanılmakta olan Afet Bilgi Sistemi veritabanında görüntülenebilmesi için sayfaya Bina Risk modülü eklenmiştir. İnternet erişimi olduğu takdirde veriler buraya aktarılmaktadır. Kullanıcılar yetki durumlarına göre sisteme girerek Bina Risk sayfasından eklenen verileri görebilmektedirler. Veriler üzerinde listeleme, sıralama, filtreleme, sorgulama işlemleri ile kayıt güncelleme ve silme işlemleri yapılabilmektedir. Binalar risk puanlarına göre farklı renkte noktalarla harita üzerinde görüntülenmektedir. Eşik değer olarak 2 puan kabul edilmiştir. Sıfırın altındaki değerler siyah renkte (Çok riskli), 0-2 puan arası kırmızı (Riskli), 2-4 puan arası sarı (Orta Riskli) 4 puandan yüksek değerler yeşil (Risksiz) olarak gösterilmiştir. Afet Bilgi Sistemine eklenen Bina Deprem Risk Modülünün sistem ile olan ilişkisi aşağıda verilmiştir (Şekil 1). Şekil 1.Bina Deprem Risk Modülünün Afet Bilgi Sistem ile olan ilişkisi Şekilde (1) no lu kutu ile tanımlanan mevcut proje arayüzüne (3) ile tanımlanan proje ek arayüzünde sisteme giriş yapan kullanıcılar kendi ekledikleri verileri ve yetkileri düzeyinde eklenen verileri liste halinde görmektedirler. Veriler üzerinde tarihe göre, risk puanına göre, mahalle ve sokağa göre sıralama ve filtreleme yapabilmektedirler. (2) ile tanımlanan mevcut proje veritabanına (4) ile tanımlanan mevcut veritabanına 5

7 ekleme olarak sahadan gönderilecek veriler için yeni tablo ve ihtiyaç kadar kolon ORACLE veritabanı üzerinde oluşturulmuştur. Veriler bu tabloya kaydedilmektedir. Daha sonra (6) ile tanımlanan arayüze eklenen harita ile binalar risk puanlarına göre 4 ana renk grubunda hesaplanan risk puanlarına göre kategorilendirilmiş ve harita üzerinde nokta şeklinde gösterilmiştir. (6) ile tanımlanan ek harita doğrudan ORACLE veritabanına bağlanmıştır ve gönderilen verilerin güncellenmesi sağlanmıştır. Sahada bulunan veri toplama terminalleri (2) ile tanımlanan mevcut veritabanına eklenen (4) numara ile tanımlanan ek veritabanıyla karşılıklı iletişimdedir. (7) numara ile tanımlanan veri toplama terminali arayüzüyle kullanıcı kendi eklediği verileri görebilmektedir. Kullanıcı ORACLE veritabanına kayıt edeceği bina ile ilgili sözel verileri ekledikten ve fotoğrafını çektikten sonra veri toplama terminaline kayıt işlemi yapmaktadır. Daha sonra kullanıcı veri toplama terminalinden Afet Bilgi Sistemi veritabanına internet erişimi olduğu anda verilerini göndermektedir. Proje kapsamında Kütahya ili Merkez ilçede sahaya çıkılarak 105 adet binanın verileri veri toplama terminali ile toplanmıştır. İnternet ile toplanan bu veriler Afet Bilgi Sistemine yüklenmiştir. Arazide veri toplama aşamaları sırasında binaların cephe genişliği ve derinliği laser ölçüm cihazı ile ölçülmüştür (Şekil 2). Ölçüm işlemi aşağıda görüldüğü gibi gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). 6

8 Şekil 2. Veri toplamada kullanılan Laser uzunluk ölçüm aleti Şekil 3. Araziden veri toplama aşaması 7

9 Elde edilen değerler arazide veri toplama terminaline girilmiştir (Şekil 4). Şekil 4. Arazide verilerin veri toplama terminaline girilmesi aşaması 8

10 PROJENİN SONUÇLARI ve ÖNERİLER Proje kapsamında örnek olması bakımından Kütahya ilinin farklı mahallelerinden deprem riski saptanması amaçlı bina verileri toplanmıştır. Bu amaca dönük binaların konumları aşağıda gösterilmiştir (Şekil 5). Şekil 5. Proje kapsamında verileri toplanan binaların uydu görüntüsü üzerinde görünümü Proje kapsamında verileri toplanan bina sayısı 105 adet olup bu binalar Kütahya mahalle haritasının üzerine konumlandırılmıştır. Binaların içine düşen mahalleler renklendirilmiştir (Şekil 6). 9

11 Şekil 6. Çalışma kapsamında binaların içinde bulunduğu mahalleler Binalar hesaplanan risk puanlarına göre değerlendirilmiştir. Çok risk taşıyan binalar siyah renkte, riskli binalar kırmızı renkte, riski düşük veya risksiz olan binalar yeşil renkte gösterilmiştir (Şekil 7). Şekil 7. Binaların risk puanlarına göre Kütahya mahalle sınırları içinde dağılımları 10

12 Proje kapsamında araziden elde edilen veriler değerlendirildiğinde Kütahya yerleşim yeri mahallelere göre veri dağılımı ele alındığında aşağıdaki durum elde edildiği görülmüştür (Çizelge 1). Çizelge 1. Mahallelere göre bina örneklerinin dağılımı Mahalle Adı Bina Sayısı Zafertepe Yıl Yıl 2 Servi 15 Pirler 5 G.Kemal 1 Balıklı 4 Alipaşa 7 İstiklal 5 Meydan 2 Yunusemre 6 Yenidoğan 12 Cumhuriyet 12 Fatih 8 Yıldırım Beyazıt 4 Evliya Çelebi 7 T O P L A M 105 Elde edilen veriler binaların deprem risk durumuna göre değerlendirildiğinde 105 binanın yaklaşık % 50 sının 0-2 aralığına karşı geldiği ortaya çıkmıştır. 105 adet örnek üzerinde sadece 13 adeti 2-4 arasında ve 17 adet bina ise > 4 olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 2). Çizelge 2. Risk Puanlarının bina sayısına göre dağılımı Risk Hesaplanan Puanların Dağılımı < Aralığı Aralığı 13 4 ve Üzeri 17 11

13 Örnekleme yapılan binaların üzerinde bulunduğu zemininin yerleşime uygunluğu açısından değerlendirildiğinde Kütahya yerleşim yerinin geçmiş yıllarda hazırlanan Jeoloji ve Jeoteknik Etüt raporuna göre 105 binadan 50 adedi ÖA-1 (Sıvılaşma Riski Taşıyan Alüvyon) üzerinde olduğu belirlenmiştir. Binalardan sadece 15 adedi UA (Uygun Alan) olarak saptanmıştır (Çizelge 3). Çizelge 3. Binaların zeminin uygunluğuna göre dağılımı Zeminin Yerleşime Uygunluğuna Göre Bina Dağılımı UA 15 ÖA1 50 ÖA2 28 ÖA3 12 Çalışma sonucunda aşağıdaki öneriler yapılmıştır; Binaların Kütahya nın zemin durumuna göre değerlendirildiğinde ÖA-1 olarak tanımlanan zeminin olduğundan geniş alanlarda tanımlandığı belirlenmiştir. ÖA-1 olarak tanımlanan ve Sıvılaşma Riski Taşıyan Alüvyon alanların bu konuda uzman kişiler tarafından yeniden yorumlanması gerekmektedir. Yapılan bu çalışma ile ortaya kısa sürede çıkan sonucun tüm Kütahya yerleşim alanı içinde bulunan binalar için yapılmasının gerekli olduğunu ortaya koymuştur. 12

14 Bina Deprem Riski Tespiti Veri Toplama Modülü Kullanım Kılavuzu Ocak 2013

15 Bölüm 1 Saha Verilerinin Veri Toplama Terminali Aracılığı ile Toplanması 1. GİRİŞ EKRANI Kullanıcı adı ve şifre kullanılarak girişin yapıldığı ekrandır (Şekil 1). Sisteme mevcut Afet Bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılarak çevrimiçi kullanım veya sisteme çevrimdışı bağlanılabilir. Çevrimdışı modunda veri toplama terminali üzerinde işlemler yapılır. Ancak Afet Bilgi Sistemine verileri göndermek için sisteme çevrimiçi giriş yapmak gerekmektedir. Şekil 1. Giriş Ekranı Çevrimdışı Modu : ekrana gelir (Şekil 2). tuşu kullanılarak giriş yapıldığında aşağıdaki uyarı 1

16 Şekil 2. Çevrimdışı Giriş Uyarısı Çevrimiçi Modu: tuşu ile kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Verilerin Afet Bilgi Sistemine gönderilebilmesi için bu giriş kullanılmalıdır. 2. KAYIT EKRANI Şekil 3. Kayıt Ekranı Girişi Kayıt Ekranı na giriş yapılırken GPS in aktif hale getirilmesi gerektiğini hatırlatan bir uyarı ekrana gelir (Şekil4). Şekil4. GPS Hatırlatma Ekranı 2

17 Kayıt ekranı Bina Kimlik Bilgileri, Bina Teknik Bilgileri ve Bina Ek Bilgileri olmak üzere üç farklı bina bilgi alanı ve kayıt alanından oluşmaktadır (Şekil 5). Şekil 5. Kayıt Ekranı 2.1 Bina Kimlik Bilgileri Şekil 6. Bina Kimlik Bilgileri Menüsü Bu alanda binanın bulunduğu ilçe, mahalle, sokak bilgileri seçimi yapıldıktan sonra (Şekil 7,8) binanın adı, numarası, binada yaşayan kişi sayısı, bulunduğu ada, parsel numarası ile giriş yapılır. Koordinat bilgileri veri toplama terminalinin dahili GPS i ile otomatik alınır. Eğer gelen konum mevcut verisi alınan binanın konumu ile örtüşmüyorsa 3G ile internete bağlanıldığında harita üzerinde binanın üzerine tıklanır ve kullanıcının seçtiği konum kullanılır. Binanın konumu Google Maps üzerinde gösterilmektedir. Sokak seçimi bölümünde, sokakların başında yerleşime uygunluk bilgileri de otomatik olarak yer almaktadır. Altlık olarak kullanılan haritada aranan sokak adı çıkmıyorsa, bu durumda diğer sokak adı ve jeolojisi bölümünden elle giriş yapılabilir. 3

18 Şekil 7. Mahalle Seçme Ekranı Şekil 8. Sokak Seçme Ekranı Binanın bulunduğu nokta GPS bilgisine göre harita üzerinde gösterilebilmektedir (Şekil9). Uydu görüntüsünün üzerinde gösterilmek istenirse Uydu Görümü işaretlenir (Şekil 10,11). Şekil 9. Konum Bilgisi 4

19 Şekil 10. Uydu Görünümü Seçimi Şekil 11. Bina Altlıkları GPS in koordinatı çok hassas okuyamaması durumunda harita üzerinde binanın üzerine tıklanarak o binanın seçimi yapılabilir (Şekil 12). Bu durumda Seçilen Koordinatları Kullan kutucuğu işaretlenir (Şekil 13). Şekil 12. Harita Üzerinden Bina İşaretleme 5

20 Şekil 13. Elle Koordinat Seçimi 2.2 Bina Teknik Bilgileri Binaya ait teknik bilgilerin girildiği, fotoğrafının çekildiği ve binaya ait yorumların yer aldığı bölümdür. Binanın risk puanını düşüren yani olumsuz yönde etkileyen kısa kolon varlığı, yatay düzensizlik, burulma düzensizliği, düşük görsel kalite, yumuşak kat, düşey düzensizlik, çekiçleme, ağır kaplama yük olup olmadığı ve ayrıntılı inceleme gerekliliği bu bölümde işaretlenir (Şekil 14). Şekil 14. Bina Teknik Bilgileri Menüsü Bina türü seçeneğinde tahta, betonarme çerçeve, betonarme perde, prefabrik, karma ve donatısız yığma seçimlerinin yer aldığı bir pencere açılır (Şekil15). Şekil 15. Bina Türü seçimi 6

21 Yapım Yılı bölümünde binanın yapıldığı yıl işaretlenir (Şekil 16). Şekil 16. Yapım Yılı Seçimi Kat Sayısı bölümünde binanın kaç katlı olduğu belirtilir (Şekil 17). Şekil 17. Kat Sayısı Seçimi Kullanım türü binanın ne amaçla kullanıldığını gösterir. Konut, ticari işletme, ofis, sanayi okul, resmi bina, acil hizmetler veya tarihi bina seçenekleri yer alır (Şekil 18). Şekil 18. Kullanım Türü Seçimi 7

22 Girilen bilgilerin dışında belirtilmek istenen başka notlar varsa Yorum/Ek Bilgiler kısmına yazılabilir (Şekil 19). Şekil 19. Yorum/Ek Bilgiler Bölümü Binanın cephe genişliği ve derinliği bilgileri de ölçülerek elle girişi yapılır (Şekil 20). Şekil 20. Cephe Genişliği ve Bina Derinliği Bölümü Binanın fotoğrafı çekilmek istendiğinde, teknik bilgilerin alt kısmında yer alan fotoğraf makinesi tuşuna basılır (Şekil 21). Şekil 21. Fotoğraf Çekme Tuşu Fotoğraf çekildiği an ekranın altına Vazgeç ve Kaydet tuşları gelir (Şekil 22). Onaylanıyorsa kaydedilir, onaylanmıyorsa tekrar çekim için geri dönülür. 8

23 Şekil 22. Fotoğraf Onay Sayfası Fotoğraf kaydedildikten sonra bina teknik bilgileri bölümünde görüntülenir (Şekil 23). Şekil 23. Ana Sayfada Fotoğrafın Görüntülenmesi Fotoğrafın büyük ekranda görüntülenmesi için üzerine uzun basılır. Arazi çalışmalarında veri alınan bina örnekleri aşağıda verilmiştir; 9

24 Resim 1. Çekiçleme Özelliği Gösteren Bina 10

25 Resim 2. Çekiçleme Özelliğinin Göründüğü Bir Diğer Bina 11

26 Resim 3. Çekiçleme Özelliğinin Görüldüğü Yığma Bina Resim 4. Düşey Düzensiz Bina 12

27 Resim 5. Düşey Düzensiz Bina Resim 6. Düşey Düzensiz Bina 13

28 Resim 7. Yatay Düzensiz Bina Resim 8. Yatay Düzensiz Bina 14

29 Resim 9. Yumuşak Kat 15

30 Resim 10. Yumuşak Kat 16

31 Resim 11. Düşük Görsel Kalite Resim 12. Düşük Görsel Kalite 17

32 2.3 Bina Ek Bilgileri Zemin iyileştirme varlığı, yapı nizamı ve zemin eğimi konusundaki bilgilerin kaydedildiği bölümdür. (Şekil 24). Şekil 24. Bina Ek Bilgileri Menüsü Yapı Nizamı bölümüne binanın ayrık, bitişik veya köşede bitişik olup olmadığı bilgileri girilir (Şekil 25). Şekil 25. Yapı Nizamı Seçimi Zemin Eğimi bölümü binanın bulunduğu zeminin eğim derecesinin seçildiği yerdir (Şekil 26). Şekil 26. Zemin Eğimi Seçimi 18

33 2.4 Kaydetme ve Risk Puanının Görüntülenmesi Son aşama verilerin kaydedilmesi bölümüdür. Ekranın en altında yer alan kaydet tuşu ile bina verileri kaydedilir ve risk durumu öğrenilir (Şekil 27). Binaya ait bütün bilgiler girildiğinde Risk Puanı kontrol edilerek bina hakkında detaylı bir inceleme gerekip gerekmediği kararına varılır. Risk puanı düşük binalara öncelik verilerek gerekli işlemler yapılır. Şekil 27. Verileri Kaydetme ve Risk Puanı 3. VERİ LİSTESİ Kayıt ekranında kaydedilen verilerin yer aldığı bölümdür. Binaya ait bilgiler adres ve risk puanı durumlarına göre listelenirler (Şekil 29). Şekil 28. Veri Listesi Girişi 19

34 Şekil 29. Kayıtlı Verilerin Görünümü Sayfanın altında Tümünü İşaretle, Seçimi Kaldır ve Sil seçenekleri bulunmaktadır (Şekil 30). Şekil 30. Veri Düzenleme Tuşları Tümünü İşaretle ve Seçimi Kaldır tuşları kullanıcıya kolaylık sağlamak amacı ile düzenlenmiş olup kayıtların hepsinin işaretlenmesini veya işaretlerinin kaldırılmasını sağlar (Şekil 31). Şekil 31. Bütün Kayıtların Seçilmesi Veya Seçimin Kaldırılması 20

35 Sil tuşu ile seçilen kaydın silinmesi işlemi gerçekleştirilir (Şekil 32). Şekil 32. Kayıt Silme Uyarısı Bir kayıt üzerinde değişiklik yapılması istenirse, kayıt üzerine uzun basılarak düzenleme açılır (Şekil 33). Düzenle ile Kayıt Ekranı na gidilir, buradan ekleme, çıkarma işlemleri yapılabilir. Düzenleme ekranı kayıt ekranının aynısıdır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra güncelle tuşu ile veriler güncellenir. 4. VERİ GÖNDER Şekil 33. Kayıtların Düzenlenmesi Onaylanan verilerin Afet Bilgi Sistemine gönderilmesi için kullanılır. Şekil 34. Veri Gönder Girişi Şekil 35. Verilerin Sunucuya Gönderilmesi Sunucuya Gönder tuşuna basıldığında Afet Bilgi Sistemi ne veriler gönderilir. Kaç adet veri gönderildiğinin bilgisi de yer almaktadır. 21

36 Bölüm 2 Mevcut Afet Bilgi Sisteminde Sahadan Toplanan Verilerin Görüntülenmesi A. Kayıtların liste şeklinde görüntülenmesi, düzenlenmesi, silinmesi işlemleri 1. Afet bilgi sistemine giriş yapılır. 2. Bina Risk menüsünden tabletler ile toplanan verilerin listesi görüntülenir. Dilenirse üzerinde değişiklik ve silme işlemleri yapılır. 22

37 Açılan sayfada veriler görüntülenir. Verisi güncellenecek satırın başındaki Güncelle tuşu seçilir. Açılan pencereden gereken değişiklikler yapılır. Veri silinmek istenirse silinecek kayıtlar bir yada birden fazla şekilde seçilerek sayfanın üstünde bulunan Seçili kayıtları sil tuşu ile silinir. Seçilen kaydın bina fotoğrafını görmek için ilgili satırda resim kolonunda bulunan linke tıklanır. Bina fotoğrafı varsa görüntülenir. 23

38 24

39 B. Verilerin Harita üzerinde görüntülenmesi 1. Harita menüsünden harita sayfasına geçiş yapılır. 2. Harita sayfasında bina ile ilgili verileri görüntülemek için Harita sorgula menüsünden bina sorgula alt menüsü seçilir. 25

40 Açılan pencerede bina kayıtları ile ilgili tüm veriler görüntülenmektedir. Harita üzerinde gösterilecek kaydın üstüne çift tıklanarak ilgili noktaya yakınlaşılır. Seçilen nokta haritada ortalanır ve kırmızı bir nokta ile belirtilir. Şekilde 4 adet riskli (kırmızı) bina, 1 adet az riskli (yeşil), 1 adet eksi değer alan kayıt (mavi) gösterilmektedir. 26

41 Harita üzerinde uydu görünümünde noktayı görmek için sol kısımda bulunan yakınlaşma menüsünden eksi tuşuna basılarak bir kademe uzaklaşılır. Sağ kısımda simgeye tıklanarak Google Satellite seçimi yapılarak uydu görümüyle veriler görüntülenir. Kütahya ilinde jeolojisi ÖA1 (Önlemli Alan 1) olan mevkiinde alınan verilerin harita üzerinde gösterilmesi. 27

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

DENETÇİ KULLANIM KILAVUZU

DENETÇİ KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU , Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli, takip edilebilir ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

TEBEOS Kullanım Kılavuzu

TEBEOS Kullanım Kılavuzu TEBEOS Kullanım Kılavuzu Türk Eczacıları Birliğinin Meslektaşlarına Ücretsiz Hizmetidir. TeBEoS Sayfa 1 1. Sayım İşlemleri Stok sayım işlemlerinin yapılabilmesi için tebeos programından muhasebe ve stok

Detaylı

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ SİSTEM MODÜLÜ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel

Detaylı

YENİ MOBILSAHA KULLANIM KILAVUZU

YENİ MOBILSAHA KULLANIM KILAVUZU YENİ MOBILSAHA KULLANIM KILAVUZU 1 Document History Document Location Revision History Date of this revision: 09/07/2013 Date of next revision Revision Number Revision Date Summary of Changes 1 09/07/2013

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu ABAKUS 360 T-Panel T-CRM 2006, IPera İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İçindekiler A- Programın Yapısı:... 4 1- Ana Bileşenler... 4 1.a BUKET

Detaylı

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Kullanıcılarına web üzerinden hizmet veren DavaProWeb, Dava Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi ile hukukçulara dava süreci boyunca her türlü konuda yardım sağlayan

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 1. GİRİŞ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı yapılmıştır.

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Rev. C

Kullanıcı Kılavuzu Rev. C GEMO Ladder Editor V2.3 Kullanıcı Kılavuzu Rev. C 1/115 İÇİNDEKİLER 1Giriş...7 2Yenilikler...8 2.1Ver 2.3 Rev C'deki Yenilikler...8 2.2Ver 2.3 Rev B'deki Yenilikler...8 2.3Ver 2.3 Rev A'daki Yenilikler...8

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 1.1. KURUM İÇİ GİDEN EVRAK SÜRECİ... 3 1.2. KURUM DIŞI GİDEN EVRAK SÜRECİ... 15 1.3. OLUR EVRAK

Detaylı

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütecekleri iş ve işlemleri, görevlendirdikleri sorumlu müdürlerinin kimlik bilgileri

Detaylı