bilgi sayfası BİLGİSAYAR DESTEKLİ KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilgi sayfası BİLGİSAYAR DESTEKLİ KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARİ"

Transkript

1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARİ Erol FEYZULLAHOĞLU Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü GIRIŞ retim maliyetini etkileyen parametreler arasında en önemlileri, amortisman, hammadde, enerji, işçilik ve bakım masraflarıdır. İşletme tarafından kontrol edilebilen bakım, bir işletmenin üretiminin sürekliliğinde, makina ve sistemlerin ömürlerinin uzatılmasında önem kazanmaktadır. Yeni kurulan tesislerde başlangıçta üretim kesintisiz olmakta ve ürün kalitesi de oldukça yüksektir. Zamanla sistemin çalışması esnasında ortaya çıkan birtakım aksaklıklar, üretime engel olarak ürün kalitesini bozmaktadırlar. Belli bir süre sonra, başlangıçta hedeflenen üretim kapasitesine ve ürün kalitesine ulaşılamaz. Bu durumda üretim esnasında ortaya çıkan arızaların tespiti, bu arızaların giderilmesi ve arıza ihtimali olan durumların önceden belirlenmesi oldukça önemlidir. İşletmelerde yapılacak olan bir bakım organizasyonu sayesinde, bu tür olumsuzluklar büyük ölçüde azaltılabilecektir [1,2]. BAKIM YÖNTEMLERİ Bakım yöntemleri, plansız ve planlı bakım olarak iki ana grupta toplanabilir. Plansız Bakım (Bozulunca, Arıza Çıkınca Bakım) Bu bakım yönteminde, işletmede ancak arıza çıktıkça bakım ve onarım yapılmaktadır. İşletmede arıza zamanı bakım yapıldığından, onarım esnasında üretim kaybı oldukça fazla olmaktadır. Halbuki planlı bir düşünce ile üretimin olmadığı zamanlarda (hafta sonu gibi) bakım yapılırsa, üretim de aksamayacaktır. Bu bakım yönteminde ortaya çıkan bir arıza, zamanla makinanın diğer parçalarına da zarar verebilmektedir. Bu gibi sakıncaları nedeniyle bu yöntem, günümüzde pek kullanılmamaktadır. Planlı Bakım Plansız bakımın sahip olduğu dezavantajlar, işletmelerde planlı bakım yöntemlerinin kullanımını zorunlu kılmıştır. Planlı bakım yöntemleri üç grupta tanımlanabilmektedir: a) Koruyucu Bakım (Periyodik Bakım): Bu bakım yönteminde, önceden belirlenen bir zaman peryodunda makina parçalarının bakım ve onarımları yapılmaktadır. Düzenli olarak makina üzerindeki bütün do\ıanımlar gözden geçirilmekte ve tespit edilen arızalar giderilmektedir. Bu yöntemde, arızaların çıkması beklenmemekte, sisteme daha önceden periyodik olarak yapılan bakım neticesinde olası arızaların önüne geçilmektedir. Sistemin hangi zaman periyodunda bakıma alınacağı, sistemi kuran imalatçı firmanın vermiş olduğu bilgiler neticesinde önceden planlanmaktadır. Bu yöntemde, parça değiştirme ve bakım süreleri de kısa tutulmaktadır. Böylelikle arıza çıkma ihtimali büyük ölçüde azaltılır. Fakat bakım amacıyla sık sık sistemin durdurulması, üretim kaybına ve yüksek bakım maliyetlerine neden olmaktadır. Ayrıca sistemin üretimi esnasında hatalı parçaların kullanımı ve montaj hatalan, bakım periyodundan önce makinanın arızalanmasına neden olabilir. Bu da, önceden planlanmamış bir duruşa neden olacağından fazladan bir üretim kaybı oluşturur. b)t Kestirimci Bakım (Uyarıcı Bakım): Son yıllarda, kestirimci bakım yöntemlerinin kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır. Kestirimci bakımda, işletmelerdeki makinalar belli noktalardan izlemeye alınır. Bunun için, bir takım ölçüm cihazları kullanılır. Belli bir zaman aralığında aknan ölçüm sonuçları değerlendirilir. Elde edilen ölçüm değerlerinin eğilimi (trendi) incelenerek, sistemde oluşabilecek arızalar önceden tespit edilir. Bu yöntem, çalışan sistemi takip ederek olası arızaları tespit ettiği için sistemin gereksiz durmasına ve gereksiz parça değişimlerine engel olmaktadır. Ölçüm değerlerinin eğilimleri analiz edilerek bir planlı bakım programı hazırlanır ve sistem bakıma alınır. c) Pro aktif Bakım (Önleyici Bakım): Son yıllarda kullanılmaya başlayan yeni bir bakım yöntemidir. 30

2 Proaktif bakımda amaç makinaların arızalarını ortaya çıkarmak değil, başlangıçta arızanın ortaya çıkmasını önlemektir. Burada, tasarımda, yağlama sisteminde ve işletme şartlarında yapılacak değişiklikler ile arıza sebepleri ortadan kaldırılabilir. Bu yöntem, arıza olmaması için yağlama, tasarım ve mühendislik hizmetlerinde yoğun bir araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılmasını gerektirir. Bu gibi nedenlerden ötürü, bu yöntemin küçük işletmelerde kullanımı sınırlı olmakta; ancak ARGE bölümlerinin bulunduğu büyük işletmelerde daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. KESTİRİMCİ BAKIM (UYARICI BAKIM) Bilgisayar ve elektronik teknolojisindeki hızlı değişimler, bakım teknolojisine de yansımıştır. 1970' li yıllara kadar çoğunlukla kullanılan plansız bakım ve koruyucu bakım yöntemleri, yerini elektronik ve bilgisayar sistemlerini kullanan kestirimci bakım yöntemine bırakmıştır. Kestirimci bakım yönteminde, çeşitli elektronik ölçüm cihazları kullanılmaktadır. Kestirimci balcımın kullanıldığı ilk yıllarda oldukça pahalı ve büyük boyutlarda olan bu cihazlar, zamanla elektronik endüstrisindeki gelişmeler sonucunda ucuz ve küçük boyutlara inmiştir. Bu özellikleri sayesinde, bu cihazların kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmıştır. İşletmelerde kestirimci bakımın kullanılması, başlangıçta büyük bir yatırım gerektirmektedir. Çünkü işletmedeki makinalar üzerinde, çok sayıda ölçüm cihazları kullanılmaktadır. Fakat işletmede kestirimci bakım yönteminin uygulanması, belli bir süre sonra genel bakım giderlerini azaltır. Böylelikle bir süre sonra, ilk yatırım maliyetleri de telafi edilmiş olur [2]. İşletmelerde, kestirimci bakım yönteminin kullanılması ile aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkar [3]: Bakım süreleri ve dolayısıyla makinaların duruş süreleri büyük ölçüde azalır. Zamanla oluşan küçük bir arızanın büyüyerek makinaya zarar vermesine engel olunmakta ve bunun sonucunda makinanm ömrü uzatılmaktadır. Makinalarda oluşabilecek önemli arızalar, en alt seviyeye iner. İyi durumda çalışan makinalar, gereksiz yere durdurulmamış ve bunun neticesinde harcanan zaman ve maliyet de en alt seviyeye indirilmiştir. Sürekli üretim yapan tesislerde bu yöntemin kullanılması sonucu bakım nedeniyle oluşan üretim kaybı oldukça azalmıştır. Kestirimci bakım uygulaması genellikle üç ana safhadan oluşmaktadır: 1-Tespit, 2-Analiz ve Teşhis, 3- Bakım. Kestirimci bakım yönteminin bir işletmede uygulanması Şekil 1' deki akış şeması ile ifade edilmektedir [3]. Burada öncelikle, işletmenin genel yapısı analiz edilir. Daha sonra kestirimci bakımın uygulanacağı makinalar ve makinalar üzerindeki belli noktalarda hangi ölçümlerin yapılacağı belirlenir. Ölçüm cihazlarınca elde edilen verilerdeki sınır (limit) değerler tespit edilir. Sistem olağan çalışması esnasında sürekli alınan verjler ile sınır değerlerin karşılaştırılması yapılarak tehlikeli bir durum olup olmadığı kontrol edilir. Elde edilen veriler, kaydedilerek eğilimleri (trendi) analiz edilir. Eğilimlerde bir ani değişim tespiti veya sınır değerlerin aşılması durumu ile karşılaşıldığında, bakım ve onarımın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yapılacak bir bakım programı ile işletmece uygun bir zaman sürecinde gerekli bakım ve onarımlar yapılır. BİLGİSAYAR DESTEKLİ KESTİRİMCİ BAKIM Kestirimci bakım yönteminde sürekli ölçümlerin yapılması, bu ölçüm değerlerinin saklanması ve analizi gerekliliği bilgisayarların kullanımını zorunlu kılmıştır. Ölçüm cihazları mikroişlemci kontrollü olup büyük veri depolama hafızalarına sahiptirler. Bu cihazlar, aynı anda bir makina üzerindeki birden fazla noktada ölçüm yapabilmekte ve bunları birlikte analiz edebilmektedirler. Bilgisayar destekli sistemde öncelikle bir kontrol programı hazırlanır. Bu program, veri toplayıcılar tarafından iletilen verileri depolayarak,, belli zaman periyotları dahilinde değerlendirmeye tabi tutar. Program, verilerdeki değişimleri incelenir ve eğilim analizleri yapar. Yapılan değerlendirme sonucunda, her makina için bir rapor hazırlanır. Bu raporlarda, tehlikeli durumlar ifade edilerek çeşitli uyarılarda bulunulur. Bu uyarılar neticesinde gerekli bakım onarım işlemleri gerçekleştirilir [4].. Kestirimci bakımda bilgisayarın kullanımı ile, zamandan tasarruf sağlanmakta, yapılan hatalar en alt seviyeye indirilmekte, görüntülü olarak uyan verilmekte ve ölçüm değerleri hafızasında saklanarak daha sonraki ölçüm 31

3 Şekil 1. Kestirimci Bakım Yöntemi Akış Şeması [3] değerleri ile belli periyotlar içinde karşılaştırmalar yapılabilmektedir. Bu gibi nedenlerden dolayı, kestirimci bakımda bilgisayarın kullanılması oldukça yararlı olmaktadır. BİLGİSAYAR DESTEKLİ KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARI Kestirimci bakımın temelini ölçüm oluşturmaktadır. Ölçüm teknolojisi mudak ve tekrarlanabilir parametrelere bağlıdır. Kestirimci bakım uygulamalarında en çok kullanılan parametreler, ısı, ses, yağlayıcıdaki aşınma partikülleri ve titreşimdir. Bu gibi parametreler, çeşitli yöntemler ile analiz edilerek muhtemel arızalar tespit edilir ve arıza oluşmadan bakım ve onarım işlemi yerine getirilir. Kestirimci bakım uygulamalarında değişik parametreleri ölçmek için çeşitli ölçüm cihazları kullanılır. Bu cihazların çoğuna mini bilgisayarlar entegre edilmiştir. Böylelikle çeşitli analiz ve değerlendirmeler yapılabilmektedir. Son yıllarda kullanım alanı genişleyen kestirimci bakım uygulamalarını, kendi aralarında üç gruba ayırmak mümkündür [5,6]: 32 Termografi Yağlayıcı analizleri Titreşim analizi Termografi Termografi, kızıl ötesi ısıl ölçüm yöntemi olarak tanımlanabilmektedir. Çeşitli sistemlerdeki sıcak bölgelerin izlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Termografi, sıcak bölgelerin fazla olduğu enerji santralleri, fırınlar ve boyler gibi çeşitli ısıtma sistemlerinde tercihen kullanılır. Sıcaklıklardaki değişimler, ölçüm cihazları ile tespit edilir. Bu değişimlerin eğilim analizleri yapılır. Sistemin çalışmasını engelleyecek ve hasar verecek bir sıcaklık sınır seviyesi önceden tespit edilmektedir. Sıcaklık verilerin bu sınır seviyeye yaklaşması tespit edildiğinde, bir bakım programı hazırlanarak planlanan bir zaman zarfında sisteme müdahale edilir. Yağlayıcı Analizleri Hareketli makina parçalarında yağlamanın önemi büyüktür. Temas yüzeyleri arasındaki yağlayıcının analizi,

4 kestirimci bakımda oldukça önemlidir [5], Yağlayıcı analizleri, kendi aralarında üç gruba ayrılmaktadır: Elemanter Analiz, Durum Analizi, Kirliliklerin İzlenmesi ve Ferrografi. a) Yağlayıcı Elemanter Analizi Bu yöntemde, spektrometre cihazları ile yağlayıcının kimyasal analizi yapılmaktadır. Yağlayıcı içinde, çalışan temas yüzeylerinden gelen belli miktarlarda çeşitli aşınma partikülleri bulunur. Bu yöntem ile yağlayıcıdaki partiküllerin büyüklüğü tespit edilmekte ve elemanter yapısı analiz edilmektedir. Bu yöntem 8 mm 1 den daha küçük partiküllerin analizini gerçekleştirememektedir. 8 mm' den büyük partiküllerin analizinde başarılıdır. Yağlayıcıdaki partikül boyudan belli bir sınır değeri (15 um) aşarsa, bu partiküller temas eden yüzeylere zarar vermeye başlayacaktır. Bu nedenle yağlayıcı, belli periyodarda elemanter analiz yöntemi ile incelenerek bu partikül büyüklükleri sürekli takip edilmelidir. Partikül boyutiarındaki değişim incelenerek, tehlikeli bir duruma ulaşmadan önce bir bakım programı kontrolünde uygun bir zamanda yağlayıcı değiştirilir. Spektrometre ile yapılan yağ analizi günümüzde gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. b) Yağ Durum Analizi Yağ durum analizinde, yağlayıcı laboratuvarlarda çeşitli kimyasal ve fiziksel testiere tabi tutulur. Bu testler neticesinde, yağlayıcının çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri tespit edilir. Yağlayıcının asitik ve bazik özellikleri belirlenir. Toplam baz sayısı, ph ve toplam asit sayısı değerleri bu özellikleri ifade eder. Yağlayıcının sahip olduğu bu parametrelerdeki değişimler sürekli takip edilir. Önceden tespit edilmiş sınır değerlere yaklaşıldığı zaman yağlayıcı değiştirilir. c) Yağlayıcı Kirliliklerinin İzlenmesi Yağlayıcı kirliliklerinin izlenmesine genelde pek fazla önem verilmemektedir. Oysa çoğu hidrolik donanım arızaları, yağlayıcıdaki abraziv kirliliklerin varlığı nedeniyle olmaktadır. Yağlayıcıdaki kirlilikler, makinanın imalat, montaj ve bakım safhalarında temizliğe dikkat edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bir sistemin çalışma temizliğini kontrol eden en önemli eleman filtredir. Doğru seçilmiş bir filtre, iyi bir performans sergileyerek yağlayıcıdaki kirlilik seviyesini oldukça azalür. Bir yağlayıcı numunesindeki çamur şeklinde ve kaü haldeki kirlilik seviyesinin tespitinde ISO 4406 standardı kullanılır. Bu standartta 1 mi yağ incelenerek 15 m den büyük ve 5,m den büyük partikül sayıları tespit edilir. Bu amaçla belli periyodarda yağ numuneleri analiz edilir. Zamanla partikül boyudan ve sayılarındaki değişimler tespit edilir. Eğilim analizi ile bir değerlendirme yapılarak tehlikeli durumlar tespit edilir. Partikül boyutu ve sayısı belli sınır değeri aşarak önemli büyüklüklere ulaştığında filtre ve yağlayıcının değişimi yoluna gidilir. d) Ferrografi Ferrografi, sistemlerdeki anormal aşınmayı tespit eden, yağlayıcı sıvılar, hidrolik yağlar ve greslşrdeki aşınma partiküllerinin tiplerini ve özelliklerini belirleyen bir yöntemdir [7]. Ferrografide, makina sistemleri üzerinde belli noktalardaki filtreler incelenir. Filtrelerdeki mikrometreler mertebesindeki aşınma ürünü partiküller, optik mikroskoplar ile incelemeye tabi tutulur. Aşmma partiküllerinin boyutu, dağılımı, konsantrasyonu tespit edilir. Bu değerler, aşınma indeksi olarak da ifade edilerek yapılan analizlerde kullanılır. Ferrografik incelemeler sonucunda birçok makinadaki aşınma durumları, sistemin sökülmesine gerek kalmadan tespit edilebilmektedir [7]. Ferrografide yağlayıcı veya hidrolik sıvı numuneleri analize tutulmadan önce bir belirleyici solüsyon ile karıştırılmaktadır. Böylelikle yağlayıcı numune cihazdaki kanal içinden kolayca akabilmektedir. Gres numuneleri, özel bir metot ile katı halden sıvı hale dönüştürülerek teste uygun hale getirilmektedir. Ferrografi, genelde demir olmayan aşınma partiküllerinin analizinde uygun olmamaktadır. Yağlayıcıdaki demir olmayan partiküller, spektrometrik analiz veya diğer analiz yöntemleri ile incelenebilmektedir. Bir yağlayıcı numunesinin ferrografik analizi iki safhadan oluşmaktadır: a) DR Ferrografi Cihazı ile Ölçüm Yapılması: DR Ferrografi Cihazı, yağlayıcı sıvıdaki aşınma partiküllerinin konsantrasyonunu ve niteliğini tespit eden bir test cihazıdır (Şekil 2). Bu cihazda, yağlayıcı numunesi bir manyetik alanın etkilediği bir çökelme kanalı içinden geçmektedir. Numune içindeki manyetik partiküller kanal içinde depolanır ve şekilde görüldüğü gibi optik mikroskop yardımıyla iki bölgede ölçülür. Ölçüm değerleri, az yoğun (DS) ve çok yoğun (DL) olarak ifade edilir. Az yoğun (DS) 5 m ye kadar olan bütün 33

5 Şekil 2. DR Ferrografi Cihazı ile incelenmesi [7]. Yağlayıcı Numunenin partikülleri ifade eder. Çok yoğun (DL) ise, 5urn den daha büyük partikülleri ifade eder. DR Ferrografi Cihazı ile bir numunenin testi 5 dakikalık bir zaman almaktadır. Yapılan testte aşınma durumu ve eğilimini veren da talar elde edilir. Elde edilen verilerin analizi ile yeterli bir sonuca ulaşılamamış sa (hala belirsizlikler mevcutsa), ikinci safhaya geçilerek Ferrogram Yapımı (FM) kademesinde yağlayıcı tekrar analiz edilir. DR ferrografi, oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, aşınma partiküllerinin incelenmesi sonucu uyarıcı bir görev yapmaktadır. Kestirimci bakım teknolojisinde bu yöntemin kullanılması ile aşınma durumları ve aşınmanın kaynağı da anlaşılabilmektedir. Yağ numunelerindeki aşınma partiküllerinin incelenmesi için sistemde yarı-kromatik bir mikroskop yerleştirilmiştir. Mikroskop üzerinde, kanaldaki görüntünün resmini çekmek için bir video kamera tespit edilmiştir. Çekilen fotoğraflar, aşınma partiküllerinin kimliğinin ve yapısının tespitinde kullanılır. Yapılan incelemelerde partiküllerin rengi, kompozisyonu, şekli ve büyüklüğü belirlenir. Elde edilen verileri kullanarak yapılan aşınma analizi neticesinde aşınmanın şiddeti ve kaynağı da tespit edilir. Aşınma partiküllerin sahip olduğu bazı özellikler Tablo 1' de ifade edilmiştir [7]. Tablo 2' de ise yağlayıcının durumunu tanımlayan partikül özellikleri ifade edilmiştir. Bu değerler kullanılarak yağlayıcının durumu analiz edilmiştir [7], Makina sistemlerinde hareketli parçalar arasında oluşan aşınmanın önemi büyüktür. Sistemdeki küçük aşınma değerleri zamanla büyük hasarlara sebep olur. Ferrografi sahip olduğu özellikleri sayesinde çoğunlukla demir-çelik malzemelerin kullanıldığı makina sistemlerinde son yıllarda oldukça geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Ferrografi yönteminin kullanılması ile makinalardaki hareketli parçalar arasındaki aşınma davranışları takip edilir. Eğer belli bir sınır değer aşilmışsa sisteme planlı bir bakım çerçevesinde müdahale edilerek gerekli, onarım ve değiştirme işlemleri yapılır. Böylelikle ilerde oluşacak olan büyük hasarların önüne geçilebilmektedir [5,7]. b) Ferrogram Yapımı (FM): Ferrografik analizin bu safhasında, yağlayıcı numunesi, şeffaf bir kanal içinden pompalanarak iletilir. Yağlayıcının iletildiği şeffaf kanal üzerinde bir manyetik alan bulunmaktadır. Yağlayıcı numunedeki demirli partiküller, ayrı ayrı, büyüklüklerine göre kanal içinde dibe çöker (depolanır). Bu partiküller bir manyetik alan etkisiyle büyüklüklerine göre sıralanırlar. Demir olmayan partiküller bazen bir demirli malzeme ile yapışarak birlikte hareket edebilirler. Bunun sonucunda, demir olmayan partiküller de manyetik alan etkisi ile sıralanabilmektedirler. Çoğunlukla demir olmayan partiküller, yerçekiminin partikül boyutuna bağlı olması nedeniyle şeffaf kanal üzerindeki yağlayıcı numunesinin dışına doğru dağılırlar. Numune ile karışım yapımında belirleyici solüsyon olarak, çoğunlukla tetra-kloretüen kullanılır. Bu solüsyon, şeffaf kanal içinde yağı yukarıda tutar. Bunun sonucunda, aynı özellikteki partiküller yağ numunesinden ayrılırlar. 34 Titreşim Analizi Titreşim analizi, endüstride çok yaygın olarak kullanılan bir kestirimci bakım uygulamasıdır. Titreşim, hareketli sistemlerin çalışmaları esnasında sistemi oluşturan parçalardaki düzensiz hareketler neticesinde ortaya çıkan bir olgudur. Eksenel kaçıklık, yatak ve dişli hataları, dönen parçalardaki balanssızlık, eğik miller, kavrama ve yataklardaki ayarsızlıklar, hatalı (eksantrik) montajı yapılmış dönen parçalar, zamanla hassasiyetini kaybetmiş yataklar, hidrolik ve aerodinamik kuvvetler belli başlı titreşim doğuran etkenler olarak sıralanabilir [3]. Titreşim, bir makinadaki mekanik arızanın varlığını önemli derecede ifade edebilme özelliğine sahiptir. Hareket halinde, bütün makinalar ve donanımlar titreşir. Makinanın sıhhatli çalışma durumunun tespiti için titreşimden faydalanılabilir. Burada önemli olan hangi titreşim değerlerinin normal, hangi değerlerin anormal olduğunun bilinmesi gerekliliğidir. Bu amaçla değerlendirilecek olan iki parametre, titreşimin frekansı ve genliğidir.

6 Tablo 1. Anormal Durumları Tanımlayan Aşınma Partiküllerinin Özellikleri Partikül Tipi Partiküllerin Tanımlaması Büyüklük Aşınma nedeni Normal aşınma Düz tabakalar halinde <15 Parçaların normal kayması Çeşitli kayma aşınması Derin oluklu düzensiz şekillerde >15 Kısıtlı yağlama, sınır veya hidrodinamik yağlamanın kaybı, ağır çalışma şartları Kesme aşınması Kesici takımlarda >5 Hatalı donanımlar, kesici yüzeylerde çatlaklar Yatak aşınması Yüzeylerdeki yorulma pulcukları >15 Bir yuvarlanmalı yatakta veya dişlilerde anormal yuvarlanma teması Dişli aşınması Yüzeylerde çizgisel aşınma ürünleri >15 Dişli çarkların dişlerindeki çizgisel temasın sürtünmesi ve çizilmesi Küresel aşınma Salınım ile oluşmuş küresel parçacıklar <5 Yuvarlanma teması Tablo 2. Yağlayıcı Durumunu Tanımlayan Partikül Özellikleri Partikül Tipi Siyah oksitler F Kırmızı oksitler F2O3 Korozif aşınma FO Yağlayıcının bozulması Kirlilik Partiküllerin Tanımlaması Siyah ve düzensiz şekilde Kırmızı ve düzensiz şekilde Boyut <1 um Düzensiz şekilde demirli parçacıklar ihtiva edilmekte Kum ve kir ihtiva edilmekte Analiz Sonucu Yüksek çalışma sıcaklıkları mevcuttur Muhtemelen yetersiz yağlamadan kaynaklanmaktadır Paslı (su mevcutsa) veya kirli kalıntı mevcuttur Muhtemelen katkının tüketilmesi nedeniyle asitik yağlayıcı mevcuttur Yağlayıcının yapısının bozulmasına neden olan yağlayıcı üzerinde aşırı basınç mevcuttur Muhtemelen filtreden veya havalandırıcıdan sızan abraziv kalıntılar mevcuttur Bir makinada titreşim problemlerinin incelenmesindeki en önemli parametre, titreşim frekansıdır. Titreşime neden olan kuvvet, makina parçasının dönmesi esnasında belirli bir frekansla sistemi etkilemektedir. Sistemde her mekanik sorun, ayrı bir frekans oluşturmaktadır. Yapılan analizlerde, her frekans türünün hangi problemden kaynaklandığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. Titreşimin frekansı, bir makina üzerinde belli noktalara (yatak, kavrama, mü vb.) gibi konulmuş olan titreşim ölçüm cihazları ile Hz veya d/d birimlerinde tespit edilir. Frekans değerine karşı gelen titreşim genliği, ayrıca değerlendirilir. Titreşim genliğinin değerlendirilmesi, yer değiştirme, titreşim hızı ve ivme konumlarında yapılmaktadır. Yer değiştirme terimi, oluşan titreşimin tepe noktaları arasındaki aralığın boyutu (j-lm) olarak ifade edilmektedir. Titreşim hızı (mm/sn) ise, sürekli değişerek minimum ve maksimum değerleri almaktadır. Değerlendirmelerde maksimum değerleri dikkate alınmaktadır. Titreşim ivmesi (mm/s 2 ) ise, titreşim hızının değişme hızı olarak da tanımlanabilmektedir. Titreşime ait çeşitli parametreleri kullanan titreşim ölçüm cihazları, üç gruba ayrılmaktadır: a) Spektrum Analizörleri: Bu cihazda, titreşimin genliği, sistemin belli noktalarına yerleştirilen problar vasıtasıyla voltaj olarak ölçülmektedir. Daha sonra cihaz içinde çeşitli işlemlere tabi tutularak elde edilen veriler, grafik haline dönüştürülmektedir. Cihazın ekranında veya yazıcı ile kağıt üzerine aktarılmış bu grafikler incelenerek olası arızaların tespiti yapılır. 35

7 Spektrum analizörleri, kullanım açısından portatif ve masa üstü olarak iki tipte bulunmaktadırlar. Portatif cihazlar 1-2 kg ağırlıkta olup bir çantanın içinde muhafaza edilmekte ve işletme içinde istenilen yere taşınarak ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir. Portatif cihazların hafızaları 4 MB a kadar çıkabilmektedir. Bu hafıza, ölçüm değerlerinin saklanması için yeterli olmaktadır. Cihazların ekranı üstünde titreşim eğrileri ve spektrumları (dağılımları) görülebilmekte, bir yazıcı ile de bu eğriler kağıda aktarılabilmektedir. Masa üstü cihazlar ise çoğunlukla araştırma laboratuvarlarmda kullanılır. Bu cihazların kapasite ve kabiliyetleri iyi olmasına rağmen işletme içinde kullanımı sınırlıdır. b) RMS Cihazları RMS cihazları, Hz arasındaki titreşim değerlerini ölçerek RMS seviyelerini hesaplayan bir cihazdır. RMS, bir frekans bandındaki titreşimlerin yarattığı ortalama enerji seviyesini ifade eden bir değerdir. Bu cihazlar çoğunlukla kalem veya hesap makinası şeklinde olup, küçük bir eksen üzerinde mm/sn, mm/ sn 2 ve um, cinsinden titreşim parametrelerini ifade etmektedir. Bu cihazlar ile problemin varlığı tespit edilebilmekte lakin problemin kaynağı tespit edilememektedir. edilebilmektedir. Özellikle olası rulman arızalarının tespiti amacıyla kullanılır. b) Zaman Düzlemi Grafiği: Titreşimlerin zamana göre değişimini gösteren karmaşık bir eğridir. Özellikle frekans düzlemi grafiği ile tam olarak tanımlanamayan dişli arızalar, zaman düzlemi grafiği ile detaylı olarak tanımlanabilmektedir. c) Trend (Eğilim) Grafiği: Titreşim analizi ile arızaların tanımlanmasının temelini, değişik arızalara karşı gelen frekanslardaki titreşim seviyelerinin zaman ile değişiminin gözlemlenmesi oluşturmaktadır. Bu nedenle bu amaç için kullanılan özel bilgisayar programları yardımıyla trend (eğilim) grafikleri incelenerek makinadaki olası arıza durumları tespit edilir. Bu eğilimin incelenmesinin en önemli faydası, olası arızanın öneminin saptanmasıdır. Çünkü arıza tanımlanmada sadece titreşim genliği yeterli değildir. Titreşim genliğin hızla artmasının tespit edildiği durumlarda olası arızanın ciddiyeti ortaya çıkmaktadır. Şekil 3 a ve b' de bir redüktöre ait giriş mili üzerindeki rulmandaki titreşim parametreleri grafik olarak ifade edilmiştir. Bu grafikte uyarı, alarm ve arıza seviyeleri ifade edilerek titreşim parametreleri bu seviyelere göre kontrol edilmektedir. c) Rulman Dedektörleri: Bu cihazlar bir tür RMS cihazıdır. Rulman dedektörleri Hz gibi yüksek frekanslarda çalışabilmektedir. Yüksek hızlarda, rulmanlardaki arızalar daha net olarak tespit edilebilmektedir. Bu cihazlar, titreşim kaynağını ayırt etme özelliğine sahip değillerdir. Kullanım alanı sınırlıdır. Ölçülen titreşim parametrelerinin incelenebilmesi için öncelikle kayıt edilmeleri gerekmektedir. Cihaz hafızasına kaydedilen bilgiler daha sonra bilgisayarın hafızasına aktarılır. Hafızadaki bilgiler belli paket programlar kullamlarak çeşitli grafiklere dönüştürülür. Titreşim parametrelerinin ifade edildiği belli başlı grafikler aşağıda tanımlanmıştır: a) Frekans Düzlemi Grafiği (Titreşim Spektrumu): Bir makinada ölçülen titreşim seviyesinin zamana ve frekansa göre dağılımını ifade eden bir grafiktir. Makina arızaları değişik frekanslarda olduğundan arıza tespiti kolayca yapılabilmektedir. Bu grafik ile, balanssızlık, dişli ve rulman arızaları kolayca tespit KESTİRİMCİ BAKIMDA KULLANILACAK YÖNTEMİN SEÇİMİ İşletmelerde çeşitli özelliklerde sistemler mevcuttur. Her sistem, kestirimci bakım yöntemi ile kontrol edilebilmektedir. Fakat kestirimci bakım uygulamaları da kendi aralarında farklı özelliklere sahiptirler. Dizel motorlar, hidrolik sistemler, küçük güçlerin iletildiği dişli çark mekanizmalarında daha ziyade yağlayıcı analiz yöntemlerinin kullanımı tavsiye edilmektedir [5]. Bu sistemlerde özellikle yağlayıcı içinde bulunan demirli partiküllerin incelenmesi çoğunlukla kestirimci bakımda yeterli olmaktadır. Diferansiyel mekanizmaları ve ağır güç ileten dişli çark sistemlerinde durum biraz daha farklıdır. Bu mekanizmalarda, belli büyüklükte aşınma partikülleri mevcuttur. Bu aşınma partikülleri, spektrometre tarafından tespit edilebilecek sınırların dışındadır. Bu gibi durumlarda ferrografi yöntemi daha faydalı olmaktadır. Bu sistemlerde yağın durumu önemlidir. Yağlayıcıdaki ph, viskozite ve toplam baz sayısı değerleri mutlaka 36

8 derhal durdurulmalıdır. Buradaki mantık yağ analizinde de uygulanabilir SONUÇ b) Eğilim (Trend) Grafiği (Titreşim Hızı-Zaman) Şekil 3. Bir Redüktöre Ait Rulmandaki Titreşim Parametreleri incelenmelidir. Bu gibi sistemlerde, yağlayıcının belli bir kalınlıkta ve belli bir ömre sahip olması istenmektedir. Yağlayıcıdaki demirli parçacıkları ifade eden aşınma indeksi değeri 100 den büyükse spektrometre yönteminden ziyade DR ferrografi yöntemi kullanılır. Aşınma indeksi 100 ün atanda ise elemanter analiz yöntemi tercih edilmektedir [6,7]. Hidrolik sistemlerdeki yağlayıcı, ISO 4406' ya göre kontrol edilmelidir. Yağlayıcıdaki partiküllerin boyut ve seviyeleri mudaka incelenmelidir. ISO /13 nolu standart özellikle bu tür konuları detaylı olarak tanımlamaktadır. Titreşim ve yağ analizleri ile sistemlerin izlenmesinde, kontrol ve.alarm durumlarının saptanması oldukça önemlidir. Alarm seviyeleri, önceden yapılmış deneyler ile tespit edilmektedir. Bir makinanm titreşim genliği, önceden okunan değerlerin iki misline çıkmışsa bu makinada bir problem var demektir. Bu durumda sistem İşletmelerde kestirimci bakım yöntemlerinin kullanımı, gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Kestirimci bakım uygulamalarının sahip olduğu donanımların işletmeye kurulması, işletmeye başlangıçta bir maliyet getirmektedir. Fakat kestirimci bakım yönteminin kullanımı ile makina sistemlerinin ömürlerinin artırılması ve bakım için harcanan zamanın azalması sonucu üretimin daha az durması, bu ilk yatırım maliyetifîi bir süre sonra telafi edecektir. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde bu olay daha önce kavranmıştır. Enerji sistemleri, kağıt, metal, gıda, tekstil endüstrisinde kestirimci bakım programlarının uygulanması oldukça faydalı sonuçlar vermektedir. Gelişmiş ülkelerde endüstride kestirimci bakım uygulamalarının kullanımı sonucunda oldukça önemli faydalar sağlanmıştır. Onarım maliyetleri % azalmış, gelirler % 30 artmış, bakım maliyetleri % azalmış, yedek parça ihtiyacı % 30 azalmış ve bunların neticesinde sistemlerin net karı %20-60 arasında artmıştır [1,5]. Bu bilgilerin ışığı altında ülkemizde de bilgisayar destekli kestirimci bakım uygulamalarının daha yaygın olarak kullanımının faydalı olduğu açıkça görülmektedir. KAYNAKÇA 1. Bartos, F.J., 1999, Predictive Maintenance Maximizes Machinery Healths, Control Engineering, vol 46, no 7, pp Johnson, B., Maxwell, H., 2000, Predictive Maintennnce- The Effect on a Company's Bottom Line, Lubrication Engineering, vol 56, no 10, pp Köse, K., Çağlayan, t., Mayıs 1991, Bilgisayar Destekli Kestirimci Bakım Semineri, TMMOB Kocaeli Bölge Temsilciliği, sf Köse, K., Eylül 1988, Bilgisayar Destekli Kestirimci Bakım Planlaması, ODTÜ 3. Ulusal Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, sf Ball, P.G., 1998, Machine Wear Analysis- A Rotational Approach to Methods Integration for Maximum Benefits, Lubrication Engineering, vol 54, no 3, pp Frend R., Sailer E., 1996, Predictive Maintenance in Automotive Stamping Facilities, vol 30, no 11, pp Maslach, J.K., 1996, Ferrografic Analysis of Grease-Lubricated Systems: An Analysis of Grease in Roller Bearings, Lubrication Engineering, vol 52, no 9, pp

TAHIL DEĞİRMENCİLİĞİNDE MAKİNE VE MEKANİK BAKIM

TAHIL DEĞİRMENCİLİĞİNDE MAKİNE VE MEKANİK BAKIM TAHIL DEĞİRMENCİLİĞİNDE MAKİNE VE MEKANİK BAKIM MURAT APAKHAN MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ MAYIS 2017 1 BAKIM NEDİR Bir işletmede veya proseste yer alan makine, ekipman veya teçhizatın sürekli olarak çalışır

Detaylı

YATAK HASARLARI (I) Mustafa YAZICI TCK

YATAK HASARLARI (I) Mustafa YAZICI TCK YATAK HASARLARI (I) Mustafa YAZICI TCK Yataklar makinalarda hareket ve yük iletimini aynı anda sağlayan parçalardır. Makinalarda hareketli ve sabit parçalar arasında yük iletimini sağlamak ve bu parçaları

Detaylı

TEKNİK YAYIN. Yayın No : 003 Yayın Tanımı : RULMANLARDA ÖNLEYİCİ BAKIM

TEKNİK YAYIN. Yayın No : 003 Yayın Tanımı : RULMANLARDA ÖNLEYİCİ BAKIM TEKNİK YAYIN Yayın No : 003 Yayın Tanımı : RULMANLARDA ÖNLEYİCİ BAKIM Anadolu Rulman İmalat San. ve Tic. A.Ş. Yaka Mahallesi, 401. Sokak, No:17 Cumayeri / DÜZCE / TÜRKİYE Tel: +90 380 735 51 54 Faks: +90

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI 135 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI Levent İSHAK ÖZET Uzun uğraşlardan sonra devreye alınan rüzgar enerji santrallerinde, maksimum verim ve karlılığa ulaşabilmek için yapılması gereken çalışmalar

Detaylı

GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU

GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU simplifies predictive maintenance 25 Şubat 2010 GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU ARTESİS A.Ş. GOSB Üretim Tesisleri HAZIRLAYAN: Simge ÇAKIR ONAYLAYAN: Dr. İzzet Yılmaz ÖNEL The Institution of Engineering,

Detaylı

Sentetik Yağlar ile Dişli Kutularında Verimlilik

Sentetik Yağlar ile Dişli Kutularında Verimlilik Sentetik Yağlar ile Dişli Kutularında Verimlilik G.Devrim İldiri Yüksek Makina, Sistem ve Kontrol Müh. İstanbul, 1 Nisan 2011 devrim.ildiri@exxonmobil.com Bu sunum geleceğe dönük ifadeler içermektedir.

Detaylı

RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE LERİ NİN AVANTAJL ARI

RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE LERİ NİN AVANTAJL ARI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BSFT Tandem 900 filtre ürünleri, hidrolik ve yağlama sistemlerinin bulunduğu her türlü endüstriyel uygulamada kullanılabilir. Sistem üzerindeki entegre pompa

Detaylı

ÖNLEYİCİ (PROAKTİF) BAKIM 1 Nedir? Nasıl yapılır?

ÖNLEYİCİ (PROAKTİF) BAKIM 1 Nedir? Nasıl yapılır? Bakım Mühendisliğinde En Son Teknolojiler : İşin Uzmanından! VibraTek 02/2016 Teknik Bülten 10 ÖNLEYİCİ (PROAKTİF) BAKIM 1 Nedir? Nasıl yapılır? 1.1 Önleyici Bakım Makina arızaları bu makinanın arızalanması

Detaylı

1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve

1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve 1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve Hesaplanması) 3. Measurement of Whole-Body Vibration (Vibrasyon

Detaylı

KOMPRESÖR SEÇİMİ. Ümit ÇİFTÇİ ÖZET

KOMPRESÖR SEÇİMİ. Ümit ÇİFTÇİ ÖZET 105 KOMPRESÖR SEÇİMİ Ümit ÇİFTÇİ ÖZET Günümüzde, basınçlı havanın otomasyonda kullanılması hayli yaygındır. Hemen her işletmede bir kompresör bulunması mümkündür. Üretimi arttırmak ve işgücü kullanımını

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ GİRİŞ : Bir binanın işletilmesinde her adımda çalışan insanlar var. Günümüzde bilgisayarlar insanların yaptıkları işlerin çoğunu üstlenmekte ve bunları kusursuz olarak gerçekleştirmektedirler.

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MAKĠNE RESĠM VE KONSTRÜKSĠYON ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI LĠSANS TEZĠ KAYMALI YATAKLAR. Hazırlayan : Ġrem YAĞLICI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MAKĠNE RESĠM VE KONSTRÜKSĠYON ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI LĠSANS TEZĠ KAYMALI YATAKLAR. Hazırlayan : Ġrem YAĞLICI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MAKĠNE RESĠM VE KONSTRÜKSĠYON ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI LĠSANS TEZĠ KAYMALI YATAKLAR Hazırlayan : Ġrem YAĞLICI 051227054 Tez Yöneticisi : Prof. Dr. H. Rıza BÖRKLÜ ANKARA 2009 Giriş

Detaylı

UTS TRIBOMETER T10/20 TURQUOISE 2.0

UTS TRIBOMETER T10/20 TURQUOISE 2.0 UTS TRIBOMETER T10/20 TURQUOISE 2.0 TURQUOISE 2.0 UTS Tribometer T10/20 Yüksek kalite, hassas ölçüm Esnek Tasarım Akademik bakış açısı Hassas ve güvenilir ölçüm TRIBOMETER T10/20 UTS Mühendislik firması

Detaylı

ERDEMİR 1. SOĞUK HADDEHANE TESİSLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ KESTİRİMCİ BAKIM SİSTEMİ

ERDEMİR 1. SOĞUK HADDEHANE TESİSLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ KESTİRİMCİ BAKIM SİSTEMİ ERDEMİR 1. SOĞUK HADDEHANE TESİSLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ KESTİRİMCİ BAKIM SİSTEMİ Emrullah ÇAYIR Mustafa ERKAN Aydın KİRAZ Mehmet GÖKGÖZ Engin AKIN Özet: Bu çalışmada, ERDEMİR 1. Soğuk Haddehane Tesislerinde

Detaylı

37 yıllık YEMTAR MAKİNA alt yapısının verdiği bilgi birikiminin ardından, bakım onarım işlerinde daha emin daha profesyonel adımlar atmak adına 2013

37 yıllık YEMTAR MAKİNA alt yapısının verdiği bilgi birikiminin ardından, bakım onarım işlerinde daha emin daha profesyonel adımlar atmak adına 2013 37 yıllık YEMTAR MAKİNA alt yapısının verdiği bilgi birikiminin ardından, bakım onarım işlerinde daha emin daha profesyonel adımlar atmak adına 2013 yılında kurulmuş olan YEMSER MAKİNA, bugün geride kalan

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Güç ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri

Detaylı

RMF TANDEM 900 OFF-LINE FİLTRELERİ

RMF TANDEM 900 OFF-LINE FİLTRELERİ Değerli Kuruluşunuza uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan ve filtrasyon teknolojisinde günümüzün en yüksek teknolojisine sahip RMF Filtre Sistemlerine ürünlerine göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür

Detaylı

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Yılmaz Redüktörün standart üretim yelpazesinin içerisinde genel kullanım amaçlı üretilen redüktörlerin dışında sektöre özgü imal edilmiş özel redüktörlerde bulunmaktadır. Bu

Detaylı

Tahribatsız Muayene Yöntemleri

Tahribatsız Muayene Yöntemleri Tahribatsız Muayene Yöntemleri Tahribatsız muayene; malzemelerin fiziki yapısını ve kullanılabilirliğini bozmadan içyapısında ve yüzeyinde bulunan süreksizliklerin tespit edilmesidir. Tahribatsız muayene

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLAR III: Yuvarlanmalı Yatakların Montajı ve Bakımı

YUVARLANMALI YATAKLAR III: Yuvarlanmalı Yatakların Montajı ve Bakımı Rulmanlı Yataklar YUVARLANMALI YATAKLAR III: Yuvarlanmalı Yatakların Montajı ve Bakımı Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Rulmanlı Yataklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Makineler 2 / 30 Makineler: Enerjiyi bir formdan başka bir forma dönüştüren, Enerjiyi bir yerden başka bir yere ileten,

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI

YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI Makine Elemanları 2 YUVARLANMALI YATAKLAR-III YUVARLANMALI YATAKLARIN MONTAJI VE BAKIMI Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Rulmanların Montajı Tolerans Değerlerinin Belirlenmesi

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR Chevron 2005 DOC ID VİSKOZİTE Viskozite Nedir? Viskozite, yağların kendi akışlarına karşı gösterdikleri iç dirençtir Düşük Viskozite = İnce ve kolay akan yağ Yüksek Viskozite = Kalın

Detaylı

RULMANLI YATAKLAR 28.04.2016. Rulmanlı Yataklar

RULMANLI YATAKLAR 28.04.2016. Rulmanlı Yataklar RULMANLI YATAKLAR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Rulmanlı Yataklar Yataklar minimum sürtünme ile izafi harekete müsaade eden, fakat kuvvet doğrultusundaki

Detaylı

GÜÇ AKTARIM ELEMANLARI EĞİTİMİ

GÜÇ AKTARIM ELEMANLARI EĞİTİMİ GÜÇ AKTARIM ELEMANLARI EĞİTİMİ Güç Aktarım Elemanları Eğitimi - Seminer Konuları - Güç Aktarım Elemanları Endüstriyel Zincir Zincir Dişli Kayış-Kasnak Konik Kilit (Powerlock) Diğer güç aktarım ekipmanları

Detaylı

RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ

RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Erdem KOÇ Arş.Gör. Mahmut

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

DİŞLİ ÇARKLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI DİŞLİ ÇARKLAR MAKİNE MÜH. BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Dişli Çarklar 2 Dişli çarklar, eksenleri birbirine paralel, birbirini kesen ya da birbirine çapraz olan miller arasında

Detaylı

İŞ MAKİNALARINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROAKTİF BAKIM

İŞ MAKİNALARINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROAKTİF BAKIM İŞ MAKİNALARINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROAKTİF BAKIM Ali ÖZDERE BAKIMIN FAYDALI OLMASI İÇİN; Motorlu araç ve iş makinalarının işletme süreçlerinde; 1-Makinaların verimli olarak kullanılması, 2-İşletme maliyetlerinin

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

TİTREŞİM ANALİZİ İLE RULMANLARDA KESTİRİMCİ BAKIM

TİTREŞİM ANALİZİ İLE RULMANLARDA KESTİRİMCİ BAKIM C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal of Science 11.1 (2015) 17-23 11.1 (2015) 17-23 TİTREŞİM ANALİZİ İLE RULMANLARDA KESTİRİMCİ BAKIM Engin YILDIRIM 1*, M.M. Fatih KARAHAN 2 1 Celal

Detaylı

Birbiriyle temas eden yüzeylerde sürtünme kuvvetleri güç kaybına, aşınma ise işleme toleranslarının kötüleşmesine neden olduğundan aşınma çok önemli

Birbiriyle temas eden yüzeylerde sürtünme kuvvetleri güç kaybına, aşınma ise işleme toleranslarının kötüleşmesine neden olduğundan aşınma çok önemli AŞINMA HASARLARI 1 Birbiriyle temas eden yüzeylerde sürtünme kuvvetleri güç kaybına, aşınma ise işleme toleranslarının kötüleşmesine neden olduğundan aşınma çok önemli bir parametredir. 2 Sürtünme: İki

Detaylı

ED12-REGÜLATÖRLER 2013

ED12-REGÜLATÖRLER 2013 ED12-REGÜLATÖRLER 2013 Regülatörler Şebeke gerilimindeki yükselme düşme gibi dengesizlikleri önleyip gerilim regülasyonu yapan elektriksel cihazlara regülatör denir. Regülatörler elektrik enerjisini içerisindeki

Detaylı

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh.

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh. TKİ. OAL. İşletmesinde Toz Problemi TKİ Maden Müh. 1) Giriş Henüz, Türkiye'de kömür ve metal ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontrolü yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışmaların önemi gün geçtikçe daha

Detaylı

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur Emotron M20 Shaft Power Monitör Yükünüzü Korur, Emotron M20 güç şaft monitör yükünüzü mükemmel koruyarak işletme sürekliliğini artırır,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTO4003 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ LAB. NO:.. DENEY ADI : SES İLETİM KAYBI DENEYİ 2017 BURSA 1) AMAÇ Bir malzemenin

Detaylı

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR.

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. KSB DÜNYASINA D HOŞGELD GELDİNİZ SANTRİFÜJ J POMPALAR Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. POMPA KESİT T RESMİ POMPA ANA PARÇALARI

Detaylı

Sürekliform Baskı Makinası Fan ArızasınınTitreşim Sinyali Yardımıyla Kestirimci Bakım Analizi

Sürekliform Baskı Makinası Fan ArızasınınTitreşim Sinyali Yardımıyla Kestirimci Bakım Analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 21 (81-86) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 21 (81-86) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR. Kaymalı Yataklar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

KAYMALI YATAKLAR. Kaymalı Yataklar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü KAYMALI YATAKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Eksenel yataklama türleri Yatak malzemeleri Hidrodinamik

Detaylı

Lubrication Engineers YAĞ ANALİZ PROGRAMI

Lubrication Engineers YAĞ ANALİZ PROGRAMI Spektrografik analize ve gelişmiş laboratuvar yöntemlerine dayanan yağ analizlerimiz ile ekipmanların ömrünü ve verimliliğini arttırarak, bakım masraflarını ve zaman kaybını azaltarak önemli tasarruf ve

Detaylı

FLUID MANAGEMENT ONLINE FLUID MANAGEMENT SYSTEM

FLUID MANAGEMENT ONLINE FLUID MANAGEMENT SYSTEM ONLINE SYSTEM ONLINE SYSTEM SİSTEMİ NEDİR? İLE TEKNİK VERİLER KONTROL ALTINDA! Soğutma sıvıları, Yağ alma kimyasalları ve koruyucu yağların kullanımında, teknik olarak yapılan testler, kontroller ve ilavelerin

Detaylı

Rulman ısıtma cihazları

Rulman ısıtma cihazları Rulman ısıtma cihazları Mikro işlemci Karakter LCD Demagnetizasyon 5 kademe güç seçimi Turbo ısıtma Neden? indüksiyon ısıtıcı Rulman arızalarının %16 sından fazlası rulman montajında uygun olmayan yöntemlerin

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA DİŞLİ ÇARLAR II: HESAPLAMA Prof. Dr. İrfan AYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Dişli Çark uvvetleri Diş Dibi Gerilmeleri

Detaylı

TEST SİSTEMİ PROJE SÜREÇLERİ

TEST SİSTEMİ PROJE SÜREÇLERİ Test Sistemleri TEST SİSTEMİ PROJE SÜREÇLERİ Kavramsal Tasarım Benchmarking Standart/Makale/Patent Taraması Sistem Planlaması Geliştirme Süreci Test platformunun elektromekanik tasarımı Ölçüm/veri toplama

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Radyal yataklama türleri Sommerfield Sayısı Sonsuz Genişlikte

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR

YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR Rulmanlı Yataklar YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Rulmanlı Yataklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Yuvarlanmalı

Detaylı

Yeni nesil su sayacı SmartFlow. SmartFlow Yeni nesil su sayacı

Yeni nesil su sayacı SmartFlow. SmartFlow Yeni nesil su sayacı Yeni nesil su sayacı SmartFlow SmartFlow Yeni nesil su sayacı Yeni nesil su sayacı SmartFlow SmartFlow Yeni nesil su sayacı Yeni nesil su sayacı: Dünya çapında bir ihtiyaç karşılanıyor SmartFlow un eşsiz

Detaylı

DEVREYE ALMA VE SERVİS İÇİ GÖZETİM HİZMETLERİ WWW.SGS.COM

DEVREYE ALMA VE SERVİS İÇİ GÖZETİM HİZMETLERİ WWW.SGS.COM DEVREYE ALMA VE SERVİS İÇİ GÖZETİM HİZMETLERİ WWW.SGS.COM RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN HİZMET DIŞI SÜRELERİNİN EN AZA İNDİRGENMESİ Rüzgar santrali projeleri yatırımlarında en önemli endişelerden biri, duruş ve

Detaylı

1. Kayma dirençli ( Kaymalı) Yataklar 2. Yuvarlanma dirençli ( Yuvarlanmalı=Rulmanlı ) Yataklar

1. Kayma dirençli ( Kaymalı) Yataklar 2. Yuvarlanma dirençli ( Yuvarlanmalı=Rulmanlı ) Yataklar YATAKLAR Miller, dönel ve doğrusal hareketlerini bir yerden başka bir yere nakletmek amacıyla üzerlerine dişli çark, zincir, kayış-kasnak ve kavramalara bağlanır. İşte yataklar; millerin bu görevlerini

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ Koordinat Ölçme Teknolojisi Koordinat ölçme teknolojisi,

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HASAR ANALİZİ YÜKSEK LİSANS - DOKTORA DERS NOTLARI. Doç.Dr.İrfan AY BALIKESİR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HASAR ANALİZİ YÜKSEK LİSANS - DOKTORA DERS NOTLARI. Doç.Dr.İrfan AY BALIKESİR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HASAR ANALİZİ YÜKSEK LİSANS - DOKTORA DERS NOTLARI Doç.Dr.İrfan AY 2004-2005 BALIKESİR 1 HASAR ANALİZİ TEMEL İLKELERİ 2 HASAR ANALİZİ Hasar ne demektir? Hasar herhangi bir olayın

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

DÖNEN MAKİNELERDE OLUŞAN ARIZALAR VE TİTREŞİM İLİŞKİSİ

DÖNEN MAKİNELERDE OLUŞAN ARIZALAR VE TİTREŞİM İLİŞKİSİ TEKNOLOJİ, Yıl 6, (2003), Sayı 3-4, 41-48 TEKNOLOJİ DÖNEN MAKİNELERDE OLUŞAN ARIZALAR VE TİTREŞİM İLİŞKİSİ Sadettin ORHAN Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 71450

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 2. Bölüm TASARIMDA MALZEME

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 2. Bölüm TASARIMDA MALZEME İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 1.1. Tasarım... 1 1.2. Makine Tasarımı... 2 1.3. Tasarım Fazları... 2 1.4. Tasarım Faktörleri... 3 1.5. Birimler... 3 1.6. Toleranslar ve Geçmeler... 3 Problemler... 20 2. Bölüm

Detaylı

TERMAL KAMERA KULLANIM ALANLARI

TERMAL KAMERA KULLANIM ALANLARI TERMAL KAMERA KULLANIM ALANLARI Termal kameralar; Elektrik panolarında, problemleri tespit etmek için (gevşeklik, korozyon, aşırı akım, kablo kesiti yetersizliği, malzemedeki bozulmalardan kaynaklanan

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

Titreşimli Elek Rulmanları ve Uygulamaları

Titreşimli Elek Rulmanları ve Uygulamaları ve Uygulamaları Titreşimli elek uygulamaları başta olmak üzere titreşimli ortamlarda kullanılan rulmanlar şiddeti ve yönü değişken yüksek darbeli yüklere maruz kalmaktadır. Das Lager Germany mühendisleri

Detaylı

RULMANLAR YUVARLANMALI YATAKLAR-I. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

RULMANLAR YUVARLANMALI YATAKLAR-I. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Makine Elemanları 2 YUVARLANMALI YATAKLAR-I RULMANLAR Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Yuvarlanmalı Yataklamalar Ve Türleri Bilyalı Rulmanlar Sabit Bilyalı Rulmanlar Eğik

Detaylı

ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör. ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör

ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör. ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör Megger cihazıyla iletkenlerin yalıtım seviyeleri ölçülmektedir. Bu cihazlar çeşitli markalarda imal edilmekte olup, elle veya motorla çevrilen manyetolu (bir kol ile çevirmek

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Bakım nedir? İşletmede faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için her türlü makine, ekipman ve teçhizatın belirli kurallar çerçevesinde gözden geçirilmesi, kontrol edilmesi

Detaylı

Kavitasyon. Pompa Teknolojileri ve Çalışma Prensipleri

Kavitasyon. Pompa Teknolojileri ve Çalışma Prensipleri Kavitasyon Pompanın içinde statik basınç, basılan sıvının buharlaşma basıncının altına düştüğünde sıvı buharlaşır ve içinde küçük buhar kabarcıkları oluşur. Sıvının pompa içinde dinamik hareketiyle sürüklenen

Detaylı

Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler. En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm. Answers for infrastructure.

Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler. En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm. Answers for infrastructure. Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm Answers for infrastructure. En zorlu kalite gerekliliklerini karşılar ve en uygun maliyetli kullanımı sağlar

Detaylı

Sürekli Döküm Tesisleri için Yataklama Çözümleri

Sürekli Döküm Tesisleri için Yataklama Çözümleri Sürekli Döküm Tesisleri için Yataklama Çözümleri Ç e l i k v e N o n F e r r o M e t a l l e r Tek Kaynaktan Mükemmel Uyumlu Yataklama Çözümleri Schaeffler Endüstri Grubu, güçlü INA ve FAG markaları ile

Detaylı

MİKRO FREZELEME İŞLEMİNDE KESME KOŞULLARININ TAKIM AŞINMASI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

MİKRO FREZELEME İŞLEMİNDE KESME KOŞULLARININ TAKIM AŞINMASI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ MİKRO FREZELEME İŞLEMİNDE KESME KOŞULLARININ TAKIM AŞINMASI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mustafa PERÇİN 1, Kubilay ASLANTAŞ 1, İrfan UCUN 1, Adem ÇİÇEK 2 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar İçerik Giriş Dinamik yük sayısı Eşdeğer yük Ömür Rulman katalogları Konstrüksiyon ilkeleri Örnekler 2 Giriş www.tanrulman.com.tr

Detaylı

SKF Solution Factory İstanbul, TR

SKF Solution Factory İstanbul, TR SKF Solution Factory İstanbul, TR SF Müdürü: Burak Kasımoğlu Lokasyon: Merkez Mah. Sanayi Cd. No:23 Giris Kat 34197 Yenibosna - Istanbul Kuruluş : Eylül 2010 Kapalı Alan : 1300 m 2 Çalışan Sayısı :5 Tesis

Detaylı

SKF bu yolda ilerlerken bünyesinde servis-yağlama-sızdırmazlık platformlarınıda geliştirmiş ve bu platformlarda çalışmalarını devam ettirmektedir.

SKF bu yolda ilerlerken bünyesinde servis-yağlama-sızdırmazlık platformlarınıda geliştirmiş ve bu platformlarda çalışmalarını devam ettirmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte endüstriyel işletmelerin eskiye oranla satınaldıkları ürünlerden beklentileride artmış ve beklentilerini en üst seviyede karşılayabilecek ürünleri tercih etmelerinin

Detaylı

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 313 SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bülend DEMİRALP ÖZET Hidrolik silindirler, sızıntı problemleri nedeniyle ya da bakım amaçlı söküldüklerinde, kullanılan

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Veri kayıt sistemi testo Saveris 2. Analysis & Reports. Graphical presentation

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Veri kayıt sistemi testo Saveris 2. Analysis & Reports. Graphical presentation Analysis & Reports Coldstore east 14.09.2014 to 16.09.2014 Graphical presentation 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Tüm

Detaylı

Abs tract: Key Words: Gülşen YAMAN Halil Murat KARADAYI

Abs tract: Key Words: Gülşen YAMAN Halil Murat KARADAYI Gulsen Yaman:Sablon 26.03.2014 12:27 Page 36 Gülşen YAMAN Halil Murat KARADAYI Titreşim Analizi ile Pompalarda Arıza Tesbiti ve Kestirimci Bakım İçin Örnek Bir Çalışma Abs tract: Pumps are used in daily

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Mobil

Detaylı

www.haus.com.tr DDE SERİSİ

www.haus.com.tr DDE SERİSİ www.haus.com.tr DDE SERİSİ HAUS DEKANTÖRLERİ, SEKTÖRDE YENİ STANDARTLAR BELİRLİYOR Modern ve yüksek performanslı HAUS dekantörler, kentsel ve endüstriyel atık su ile içme suyu arıtma tesisleri için tasarlanmıştır.

Detaylı

www.koumakina2001.8m.com

www.koumakina2001.8m.com 1 Deneyin Adı : Hidrodinamik Radyal Kaymalı Yatak Deneyin Amacı : Hidrodinamik radyal kaymalı yataklarda yük miktarı ve hız gibi faktörlerin yatakta meydana gelen basınç dağılımı üzerindeki etkilerinin

Detaylı

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır.

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. YORULMA 1 Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. Bulunan bu gerilme değerine malzemenin statik dayanımı adı verilir. 2 Ancak aynı

Detaylı

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde 24 Sülfat Kül Testlerinde Yakma Kalıntısı Testlerinde Isıl Dayanım Testlerinde Yaş Kimya Analizlerinde Hazırlık Aşamalarında Ambalaj Malzemesi Testlerinde İlaç endüstrisi Laboratuvarlarında Ar-Ge Laboratuvarlarında

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri

Enerji Yönetim Sistemleri Murat Silsüpür Elektrik Mühendisi Kapsam 1. Enerji Yönetimi 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 3. Enerji İzleme Sistemi 4. Uygulama Örneği 8 Haziran 2015 Sunu: 2 Enerji Yönetimi Tanım: Minimum

Detaylı

SENTETİK YAĞLAYICILARLA BAKIM GİDERLERİNİN AZALTILMASI

SENTETİK YAĞLAYICILARLA BAKIM GİDERLERİNİN AZALTILMASI SENTETİK YAĞLAYICILARLA BAKIM GİDERLERİNİN AZALTILMASI???? 1. GİRİŞ 1.1 Sentetiğin Tarihçesi Sentetik yağlayıcılar konusundaki araştırmalar yirminci yüzyıl başlarına kadar dayanır. Gerçek anlamda çalışmalar

Detaylı

RÜZGAR ENERJISI TÜRBINLERININ. BAKıMLARıNDAKI KALITE KONTROL SÜREÇLERI

RÜZGAR ENERJISI TÜRBINLERININ. BAKıMLARıNDAKI KALITE KONTROL SÜREÇLERI RÜZGAR ENERJISI TÜRBINLERININ Fahri Eryılmaz Elk.Müh. Kalite Kontrol Departmanı BAKıMLARıNDAKI KALITE KONTROL SÜREÇLERI Fahri Eryılmaz Elk.Müh. 28 şubat 1980 yılında Salihli Manisa da doğdu. İlk orta ve

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

SICAK YOLLUK SİSTEMİ

SICAK YOLLUK SİSTEMİ SICAK YOLLUK SİSTEMİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Sıcak Yolluk Sistemi (SYS) 2 Plastik enjeksiyon kalıplarında eriyik plastik malzemeyi sıcaklık ve basınç

Detaylı

Artesis Varlık Yönetim Sistemi. simplifies predictive maintenance

Artesis Varlık Yönetim Sistemi. simplifies predictive maintenance Artesis Varlık Yönetim Sistemi Artesis Hakkında ARTESİS 1989-1999 yılları arasında Prof.Dr. Ahmet Duyar ın (Florida Atlantic University) NASA Lewis Research Center ile birlikte yaptığı, uzay mekiği ana

Detaylı

HE - KH- MHE - KHE Kullanım Klavuzu

HE - KH- MHE - KHE Kullanım Klavuzu HE - KH- MHE - KHE i i İçindekiler Önemli Uyarılar 1 edüktör Tip Tanımlaması 1 Etiket Tanımlaması 3 Emniyet Uyarıları 4 İşletme Koşulları 4 Teslimat 5 Depolama 5 Montaj 5 edüktör Giriş Mili 6 edüktör Çıkış

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ

BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ ÖZET CO 2 kaynağında tel çapının, gaz debisinin ve serbest tel boyunun sıçrama kayıpları üzerindeki etkisi incelenmiştir. MIG kaynağının 1948 de

Detaylı

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU Serbest Titreşim Dinamik yüklemenin pek çok çeşidi, zeminlerde ve yapılarda titreşimli hareket oluşturabilir. Zeminlerin ve yapıların dinamik

Detaylı

SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ

SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? SERMOT Endüstriyel Otomasyon San. Tic. A.Ş. alanında uzman kadrosu

Detaylı

Motor, rulman, dönen parçaların yağlanmamasından kaynaklanan sürtünme ve oluşturduğu yerlerin tespiti,

Motor, rulman, dönen parçaların yağlanmamasından kaynaklanan sürtünme ve oluşturduğu yerlerin tespiti, TERMAL KAMERA NEDİR? Hemen hemen güç kullanan veya ileten tüm ekipmanlar arızalanmadan önce ısınırlar ve infrared enerji (ısı) yayarlar. Temassız ölçüm cihazları olan termal kameralar nesnelerin yaymış

Detaylı

HAREKET KONTROL SERVİS MERKEZİ

HAREKET KONTROL SERVİS MERKEZİ HAREKET KONTROL SERVİS MERKEZİ 2014 HKTM Bünyesinden ayrılıp HKSM Servis Firması olarak kuruldu. 2015 Servis, Montaj, Devreye Alma, Planlı ve Kestirimci Bakım Hizmetleri gerçekleştirildi. 2016 Boysweb

Detaylı

ServicePlus: 3. yıl için uzatılmış garanti

ServicePlus: 3. yıl için uzatılmış garanti ServicePlus: 3. yıl için uzatılmış garanti Yetkili servise 2 yıl düzenli gelenlere, 3. yıl ServicePlus hediye! İlk 2 yıl boyunca bakım, onarım, kaporta ve boya işlemlerini düzenli olarak Mercedes-Benz

Detaylı

SNS Dik Yataklar. Rulman ömründe % 50 artış

SNS Dik Yataklar. Rulman ömründe % 50 artış SNS Dik Yataklar Rulman ömründe % 50 artış Sistem Uzmanlığı Yenilik: Proaktif bir yuva... İşte ömür bu! Yeni nesil SNS dik yatakların ömrü o kadar iyi seviyededir ki oynak makaralı rulmanlar normalden

Detaylı

Asenkron Motorlarda Mekanik Arızalar

Asenkron Motorlarda Mekanik Arızalar Asenkron Motorlarda Mekanik Arızalar. Asenkron motorlar endüstrinin en önemli ekipmanlarından birisidir. Fabrikalarda, asenkron motorların düzenli bakımı ve verimli kullanılması, elektriksel sistemin çalışmasını

Detaylı

İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA

İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA KALİTENİN TARİHSEL KİMLİK DEĞİŞİMİ Muayene İstatistiksel Kalite Kontrol Toplam Kalite Kontrol Toplam Kalite Yönetimi İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL İstatistiksel

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı

Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı Reynolds Sayısı ve Akış Türleri Deneyi 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen

Detaylı