bilgi sayfası BİLGİSAYAR DESTEKLİ KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilgi sayfası BİLGİSAYAR DESTEKLİ KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARİ"

Transkript

1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARİ Erol FEYZULLAHOĞLU Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü GIRIŞ retim maliyetini etkileyen parametreler arasında en önemlileri, amortisman, hammadde, enerji, işçilik ve bakım masraflarıdır. İşletme tarafından kontrol edilebilen bakım, bir işletmenin üretiminin sürekliliğinde, makina ve sistemlerin ömürlerinin uzatılmasında önem kazanmaktadır. Yeni kurulan tesislerde başlangıçta üretim kesintisiz olmakta ve ürün kalitesi de oldukça yüksektir. Zamanla sistemin çalışması esnasında ortaya çıkan birtakım aksaklıklar, üretime engel olarak ürün kalitesini bozmaktadırlar. Belli bir süre sonra, başlangıçta hedeflenen üretim kapasitesine ve ürün kalitesine ulaşılamaz. Bu durumda üretim esnasında ortaya çıkan arızaların tespiti, bu arızaların giderilmesi ve arıza ihtimali olan durumların önceden belirlenmesi oldukça önemlidir. İşletmelerde yapılacak olan bir bakım organizasyonu sayesinde, bu tür olumsuzluklar büyük ölçüde azaltılabilecektir [1,2]. BAKIM YÖNTEMLERİ Bakım yöntemleri, plansız ve planlı bakım olarak iki ana grupta toplanabilir. Plansız Bakım (Bozulunca, Arıza Çıkınca Bakım) Bu bakım yönteminde, işletmede ancak arıza çıktıkça bakım ve onarım yapılmaktadır. İşletmede arıza zamanı bakım yapıldığından, onarım esnasında üretim kaybı oldukça fazla olmaktadır. Halbuki planlı bir düşünce ile üretimin olmadığı zamanlarda (hafta sonu gibi) bakım yapılırsa, üretim de aksamayacaktır. Bu bakım yönteminde ortaya çıkan bir arıza, zamanla makinanın diğer parçalarına da zarar verebilmektedir. Bu gibi sakıncaları nedeniyle bu yöntem, günümüzde pek kullanılmamaktadır. Planlı Bakım Plansız bakımın sahip olduğu dezavantajlar, işletmelerde planlı bakım yöntemlerinin kullanımını zorunlu kılmıştır. Planlı bakım yöntemleri üç grupta tanımlanabilmektedir: a) Koruyucu Bakım (Periyodik Bakım): Bu bakım yönteminde, önceden belirlenen bir zaman peryodunda makina parçalarının bakım ve onarımları yapılmaktadır. Düzenli olarak makina üzerindeki bütün do\ıanımlar gözden geçirilmekte ve tespit edilen arızalar giderilmektedir. Bu yöntemde, arızaların çıkması beklenmemekte, sisteme daha önceden periyodik olarak yapılan bakım neticesinde olası arızaların önüne geçilmektedir. Sistemin hangi zaman periyodunda bakıma alınacağı, sistemi kuran imalatçı firmanın vermiş olduğu bilgiler neticesinde önceden planlanmaktadır. Bu yöntemde, parça değiştirme ve bakım süreleri de kısa tutulmaktadır. Böylelikle arıza çıkma ihtimali büyük ölçüde azaltılır. Fakat bakım amacıyla sık sık sistemin durdurulması, üretim kaybına ve yüksek bakım maliyetlerine neden olmaktadır. Ayrıca sistemin üretimi esnasında hatalı parçaların kullanımı ve montaj hatalan, bakım periyodundan önce makinanın arızalanmasına neden olabilir. Bu da, önceden planlanmamış bir duruşa neden olacağından fazladan bir üretim kaybı oluşturur. b)t Kestirimci Bakım (Uyarıcı Bakım): Son yıllarda, kestirimci bakım yöntemlerinin kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır. Kestirimci bakımda, işletmelerdeki makinalar belli noktalardan izlemeye alınır. Bunun için, bir takım ölçüm cihazları kullanılır. Belli bir zaman aralığında aknan ölçüm sonuçları değerlendirilir. Elde edilen ölçüm değerlerinin eğilimi (trendi) incelenerek, sistemde oluşabilecek arızalar önceden tespit edilir. Bu yöntem, çalışan sistemi takip ederek olası arızaları tespit ettiği için sistemin gereksiz durmasına ve gereksiz parça değişimlerine engel olmaktadır. Ölçüm değerlerinin eğilimleri analiz edilerek bir planlı bakım programı hazırlanır ve sistem bakıma alınır. c) Pro aktif Bakım (Önleyici Bakım): Son yıllarda kullanılmaya başlayan yeni bir bakım yöntemidir. 30

2 Proaktif bakımda amaç makinaların arızalarını ortaya çıkarmak değil, başlangıçta arızanın ortaya çıkmasını önlemektir. Burada, tasarımda, yağlama sisteminde ve işletme şartlarında yapılacak değişiklikler ile arıza sebepleri ortadan kaldırılabilir. Bu yöntem, arıza olmaması için yağlama, tasarım ve mühendislik hizmetlerinde yoğun bir araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılmasını gerektirir. Bu gibi nedenlerden ötürü, bu yöntemin küçük işletmelerde kullanımı sınırlı olmakta; ancak ARGE bölümlerinin bulunduğu büyük işletmelerde daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. KESTİRİMCİ BAKIM (UYARICI BAKIM) Bilgisayar ve elektronik teknolojisindeki hızlı değişimler, bakım teknolojisine de yansımıştır. 1970' li yıllara kadar çoğunlukla kullanılan plansız bakım ve koruyucu bakım yöntemleri, yerini elektronik ve bilgisayar sistemlerini kullanan kestirimci bakım yöntemine bırakmıştır. Kestirimci bakım yönteminde, çeşitli elektronik ölçüm cihazları kullanılmaktadır. Kestirimci balcımın kullanıldığı ilk yıllarda oldukça pahalı ve büyük boyutlarda olan bu cihazlar, zamanla elektronik endüstrisindeki gelişmeler sonucunda ucuz ve küçük boyutlara inmiştir. Bu özellikleri sayesinde, bu cihazların kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmıştır. İşletmelerde kestirimci bakımın kullanılması, başlangıçta büyük bir yatırım gerektirmektedir. Çünkü işletmedeki makinalar üzerinde, çok sayıda ölçüm cihazları kullanılmaktadır. Fakat işletmede kestirimci bakım yönteminin uygulanması, belli bir süre sonra genel bakım giderlerini azaltır. Böylelikle bir süre sonra, ilk yatırım maliyetleri de telafi edilmiş olur [2]. İşletmelerde, kestirimci bakım yönteminin kullanılması ile aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkar [3]: Bakım süreleri ve dolayısıyla makinaların duruş süreleri büyük ölçüde azalır. Zamanla oluşan küçük bir arızanın büyüyerek makinaya zarar vermesine engel olunmakta ve bunun sonucunda makinanm ömrü uzatılmaktadır. Makinalarda oluşabilecek önemli arızalar, en alt seviyeye iner. İyi durumda çalışan makinalar, gereksiz yere durdurulmamış ve bunun neticesinde harcanan zaman ve maliyet de en alt seviyeye indirilmiştir. Sürekli üretim yapan tesislerde bu yöntemin kullanılması sonucu bakım nedeniyle oluşan üretim kaybı oldukça azalmıştır. Kestirimci bakım uygulaması genellikle üç ana safhadan oluşmaktadır: 1-Tespit, 2-Analiz ve Teşhis, 3- Bakım. Kestirimci bakım yönteminin bir işletmede uygulanması Şekil 1' deki akış şeması ile ifade edilmektedir [3]. Burada öncelikle, işletmenin genel yapısı analiz edilir. Daha sonra kestirimci bakımın uygulanacağı makinalar ve makinalar üzerindeki belli noktalarda hangi ölçümlerin yapılacağı belirlenir. Ölçüm cihazlarınca elde edilen verilerdeki sınır (limit) değerler tespit edilir. Sistem olağan çalışması esnasında sürekli alınan verjler ile sınır değerlerin karşılaştırılması yapılarak tehlikeli bir durum olup olmadığı kontrol edilir. Elde edilen veriler, kaydedilerek eğilimleri (trendi) analiz edilir. Eğilimlerde bir ani değişim tespiti veya sınır değerlerin aşılması durumu ile karşılaşıldığında, bakım ve onarımın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yapılacak bir bakım programı ile işletmece uygun bir zaman sürecinde gerekli bakım ve onarımlar yapılır. BİLGİSAYAR DESTEKLİ KESTİRİMCİ BAKIM Kestirimci bakım yönteminde sürekli ölçümlerin yapılması, bu ölçüm değerlerinin saklanması ve analizi gerekliliği bilgisayarların kullanımını zorunlu kılmıştır. Ölçüm cihazları mikroişlemci kontrollü olup büyük veri depolama hafızalarına sahiptirler. Bu cihazlar, aynı anda bir makina üzerindeki birden fazla noktada ölçüm yapabilmekte ve bunları birlikte analiz edebilmektedirler. Bilgisayar destekli sistemde öncelikle bir kontrol programı hazırlanır. Bu program, veri toplayıcılar tarafından iletilen verileri depolayarak,, belli zaman periyotları dahilinde değerlendirmeye tabi tutar. Program, verilerdeki değişimleri incelenir ve eğilim analizleri yapar. Yapılan değerlendirme sonucunda, her makina için bir rapor hazırlanır. Bu raporlarda, tehlikeli durumlar ifade edilerek çeşitli uyarılarda bulunulur. Bu uyarılar neticesinde gerekli bakım onarım işlemleri gerçekleştirilir [4].. Kestirimci bakımda bilgisayarın kullanımı ile, zamandan tasarruf sağlanmakta, yapılan hatalar en alt seviyeye indirilmekte, görüntülü olarak uyan verilmekte ve ölçüm değerleri hafızasında saklanarak daha sonraki ölçüm 31

3 Şekil 1. Kestirimci Bakım Yöntemi Akış Şeması [3] değerleri ile belli periyotlar içinde karşılaştırmalar yapılabilmektedir. Bu gibi nedenlerden dolayı, kestirimci bakımda bilgisayarın kullanılması oldukça yararlı olmaktadır. BİLGİSAYAR DESTEKLİ KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARI Kestirimci bakımın temelini ölçüm oluşturmaktadır. Ölçüm teknolojisi mudak ve tekrarlanabilir parametrelere bağlıdır. Kestirimci bakım uygulamalarında en çok kullanılan parametreler, ısı, ses, yağlayıcıdaki aşınma partikülleri ve titreşimdir. Bu gibi parametreler, çeşitli yöntemler ile analiz edilerek muhtemel arızalar tespit edilir ve arıza oluşmadan bakım ve onarım işlemi yerine getirilir. Kestirimci bakım uygulamalarında değişik parametreleri ölçmek için çeşitli ölçüm cihazları kullanılır. Bu cihazların çoğuna mini bilgisayarlar entegre edilmiştir. Böylelikle çeşitli analiz ve değerlendirmeler yapılabilmektedir. Son yıllarda kullanım alanı genişleyen kestirimci bakım uygulamalarını, kendi aralarında üç gruba ayırmak mümkündür [5,6]: 32 Termografi Yağlayıcı analizleri Titreşim analizi Termografi Termografi, kızıl ötesi ısıl ölçüm yöntemi olarak tanımlanabilmektedir. Çeşitli sistemlerdeki sıcak bölgelerin izlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Termografi, sıcak bölgelerin fazla olduğu enerji santralleri, fırınlar ve boyler gibi çeşitli ısıtma sistemlerinde tercihen kullanılır. Sıcaklıklardaki değişimler, ölçüm cihazları ile tespit edilir. Bu değişimlerin eğilim analizleri yapılır. Sistemin çalışmasını engelleyecek ve hasar verecek bir sıcaklık sınır seviyesi önceden tespit edilmektedir. Sıcaklık verilerin bu sınır seviyeye yaklaşması tespit edildiğinde, bir bakım programı hazırlanarak planlanan bir zaman zarfında sisteme müdahale edilir. Yağlayıcı Analizleri Hareketli makina parçalarında yağlamanın önemi büyüktür. Temas yüzeyleri arasındaki yağlayıcının analizi,

4 kestirimci bakımda oldukça önemlidir [5], Yağlayıcı analizleri, kendi aralarında üç gruba ayrılmaktadır: Elemanter Analiz, Durum Analizi, Kirliliklerin İzlenmesi ve Ferrografi. a) Yağlayıcı Elemanter Analizi Bu yöntemde, spektrometre cihazları ile yağlayıcının kimyasal analizi yapılmaktadır. Yağlayıcı içinde, çalışan temas yüzeylerinden gelen belli miktarlarda çeşitli aşınma partikülleri bulunur. Bu yöntem ile yağlayıcıdaki partiküllerin büyüklüğü tespit edilmekte ve elemanter yapısı analiz edilmektedir. Bu yöntem 8 mm 1 den daha küçük partiküllerin analizini gerçekleştirememektedir. 8 mm' den büyük partiküllerin analizinde başarılıdır. Yağlayıcıdaki partikül boyudan belli bir sınır değeri (15 um) aşarsa, bu partiküller temas eden yüzeylere zarar vermeye başlayacaktır. Bu nedenle yağlayıcı, belli periyodarda elemanter analiz yöntemi ile incelenerek bu partikül büyüklükleri sürekli takip edilmelidir. Partikül boyutiarındaki değişim incelenerek, tehlikeli bir duruma ulaşmadan önce bir bakım programı kontrolünde uygun bir zamanda yağlayıcı değiştirilir. Spektrometre ile yapılan yağ analizi günümüzde gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. b) Yağ Durum Analizi Yağ durum analizinde, yağlayıcı laboratuvarlarda çeşitli kimyasal ve fiziksel testiere tabi tutulur. Bu testler neticesinde, yağlayıcının çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri tespit edilir. Yağlayıcının asitik ve bazik özellikleri belirlenir. Toplam baz sayısı, ph ve toplam asit sayısı değerleri bu özellikleri ifade eder. Yağlayıcının sahip olduğu bu parametrelerdeki değişimler sürekli takip edilir. Önceden tespit edilmiş sınır değerlere yaklaşıldığı zaman yağlayıcı değiştirilir. c) Yağlayıcı Kirliliklerinin İzlenmesi Yağlayıcı kirliliklerinin izlenmesine genelde pek fazla önem verilmemektedir. Oysa çoğu hidrolik donanım arızaları, yağlayıcıdaki abraziv kirliliklerin varlığı nedeniyle olmaktadır. Yağlayıcıdaki kirlilikler, makinanın imalat, montaj ve bakım safhalarında temizliğe dikkat edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bir sistemin çalışma temizliğini kontrol eden en önemli eleman filtredir. Doğru seçilmiş bir filtre, iyi bir performans sergileyerek yağlayıcıdaki kirlilik seviyesini oldukça azalür. Bir yağlayıcı numunesindeki çamur şeklinde ve kaü haldeki kirlilik seviyesinin tespitinde ISO 4406 standardı kullanılır. Bu standartta 1 mi yağ incelenerek 15 m den büyük ve 5,m den büyük partikül sayıları tespit edilir. Bu amaçla belli periyodarda yağ numuneleri analiz edilir. Zamanla partikül boyudan ve sayılarındaki değişimler tespit edilir. Eğilim analizi ile bir değerlendirme yapılarak tehlikeli durumlar tespit edilir. Partikül boyutu ve sayısı belli sınır değeri aşarak önemli büyüklüklere ulaştığında filtre ve yağlayıcının değişimi yoluna gidilir. d) Ferrografi Ferrografi, sistemlerdeki anormal aşınmayı tespit eden, yağlayıcı sıvılar, hidrolik yağlar ve greslşrdeki aşınma partiküllerinin tiplerini ve özelliklerini belirleyen bir yöntemdir [7]. Ferrografide, makina sistemleri üzerinde belli noktalardaki filtreler incelenir. Filtrelerdeki mikrometreler mertebesindeki aşınma ürünü partiküller, optik mikroskoplar ile incelemeye tabi tutulur. Aşmma partiküllerinin boyutu, dağılımı, konsantrasyonu tespit edilir. Bu değerler, aşınma indeksi olarak da ifade edilerek yapılan analizlerde kullanılır. Ferrografik incelemeler sonucunda birçok makinadaki aşınma durumları, sistemin sökülmesine gerek kalmadan tespit edilebilmektedir [7]. Ferrografide yağlayıcı veya hidrolik sıvı numuneleri analize tutulmadan önce bir belirleyici solüsyon ile karıştırılmaktadır. Böylelikle yağlayıcı numune cihazdaki kanal içinden kolayca akabilmektedir. Gres numuneleri, özel bir metot ile katı halden sıvı hale dönüştürülerek teste uygun hale getirilmektedir. Ferrografi, genelde demir olmayan aşınma partiküllerinin analizinde uygun olmamaktadır. Yağlayıcıdaki demir olmayan partiküller, spektrometrik analiz veya diğer analiz yöntemleri ile incelenebilmektedir. Bir yağlayıcı numunesinin ferrografik analizi iki safhadan oluşmaktadır: a) DR Ferrografi Cihazı ile Ölçüm Yapılması: DR Ferrografi Cihazı, yağlayıcı sıvıdaki aşınma partiküllerinin konsantrasyonunu ve niteliğini tespit eden bir test cihazıdır (Şekil 2). Bu cihazda, yağlayıcı numunesi bir manyetik alanın etkilediği bir çökelme kanalı içinden geçmektedir. Numune içindeki manyetik partiküller kanal içinde depolanır ve şekilde görüldüğü gibi optik mikroskop yardımıyla iki bölgede ölçülür. Ölçüm değerleri, az yoğun (DS) ve çok yoğun (DL) olarak ifade edilir. Az yoğun (DS) 5 m ye kadar olan bütün 33

5 Şekil 2. DR Ferrografi Cihazı ile incelenmesi [7]. Yağlayıcı Numunenin partikülleri ifade eder. Çok yoğun (DL) ise, 5urn den daha büyük partikülleri ifade eder. DR Ferrografi Cihazı ile bir numunenin testi 5 dakikalık bir zaman almaktadır. Yapılan testte aşınma durumu ve eğilimini veren da talar elde edilir. Elde edilen verilerin analizi ile yeterli bir sonuca ulaşılamamış sa (hala belirsizlikler mevcutsa), ikinci safhaya geçilerek Ferrogram Yapımı (FM) kademesinde yağlayıcı tekrar analiz edilir. DR ferrografi, oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, aşınma partiküllerinin incelenmesi sonucu uyarıcı bir görev yapmaktadır. Kestirimci bakım teknolojisinde bu yöntemin kullanılması ile aşınma durumları ve aşınmanın kaynağı da anlaşılabilmektedir. Yağ numunelerindeki aşınma partiküllerinin incelenmesi için sistemde yarı-kromatik bir mikroskop yerleştirilmiştir. Mikroskop üzerinde, kanaldaki görüntünün resmini çekmek için bir video kamera tespit edilmiştir. Çekilen fotoğraflar, aşınma partiküllerinin kimliğinin ve yapısının tespitinde kullanılır. Yapılan incelemelerde partiküllerin rengi, kompozisyonu, şekli ve büyüklüğü belirlenir. Elde edilen verileri kullanarak yapılan aşınma analizi neticesinde aşınmanın şiddeti ve kaynağı da tespit edilir. Aşınma partiküllerin sahip olduğu bazı özellikler Tablo 1' de ifade edilmiştir [7]. Tablo 2' de ise yağlayıcının durumunu tanımlayan partikül özellikleri ifade edilmiştir. Bu değerler kullanılarak yağlayıcının durumu analiz edilmiştir [7], Makina sistemlerinde hareketli parçalar arasında oluşan aşınmanın önemi büyüktür. Sistemdeki küçük aşınma değerleri zamanla büyük hasarlara sebep olur. Ferrografi sahip olduğu özellikleri sayesinde çoğunlukla demir-çelik malzemelerin kullanıldığı makina sistemlerinde son yıllarda oldukça geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Ferrografi yönteminin kullanılması ile makinalardaki hareketli parçalar arasındaki aşınma davranışları takip edilir. Eğer belli bir sınır değer aşilmışsa sisteme planlı bir bakım çerçevesinde müdahale edilerek gerekli, onarım ve değiştirme işlemleri yapılır. Böylelikle ilerde oluşacak olan büyük hasarların önüne geçilebilmektedir [5,7]. b) Ferrogram Yapımı (FM): Ferrografik analizin bu safhasında, yağlayıcı numunesi, şeffaf bir kanal içinden pompalanarak iletilir. Yağlayıcının iletildiği şeffaf kanal üzerinde bir manyetik alan bulunmaktadır. Yağlayıcı numunedeki demirli partiküller, ayrı ayrı, büyüklüklerine göre kanal içinde dibe çöker (depolanır). Bu partiküller bir manyetik alan etkisiyle büyüklüklerine göre sıralanırlar. Demir olmayan partiküller bazen bir demirli malzeme ile yapışarak birlikte hareket edebilirler. Bunun sonucunda, demir olmayan partiküller de manyetik alan etkisi ile sıralanabilmektedirler. Çoğunlukla demir olmayan partiküller, yerçekiminin partikül boyutuna bağlı olması nedeniyle şeffaf kanal üzerindeki yağlayıcı numunesinin dışına doğru dağılırlar. Numune ile karışım yapımında belirleyici solüsyon olarak, çoğunlukla tetra-kloretüen kullanılır. Bu solüsyon, şeffaf kanal içinde yağı yukarıda tutar. Bunun sonucunda, aynı özellikteki partiküller yağ numunesinden ayrılırlar. 34 Titreşim Analizi Titreşim analizi, endüstride çok yaygın olarak kullanılan bir kestirimci bakım uygulamasıdır. Titreşim, hareketli sistemlerin çalışmaları esnasında sistemi oluşturan parçalardaki düzensiz hareketler neticesinde ortaya çıkan bir olgudur. Eksenel kaçıklık, yatak ve dişli hataları, dönen parçalardaki balanssızlık, eğik miller, kavrama ve yataklardaki ayarsızlıklar, hatalı (eksantrik) montajı yapılmış dönen parçalar, zamanla hassasiyetini kaybetmiş yataklar, hidrolik ve aerodinamik kuvvetler belli başlı titreşim doğuran etkenler olarak sıralanabilir [3]. Titreşim, bir makinadaki mekanik arızanın varlığını önemli derecede ifade edebilme özelliğine sahiptir. Hareket halinde, bütün makinalar ve donanımlar titreşir. Makinanın sıhhatli çalışma durumunun tespiti için titreşimden faydalanılabilir. Burada önemli olan hangi titreşim değerlerinin normal, hangi değerlerin anormal olduğunun bilinmesi gerekliliğidir. Bu amaçla değerlendirilecek olan iki parametre, titreşimin frekansı ve genliğidir.

6 Tablo 1. Anormal Durumları Tanımlayan Aşınma Partiküllerinin Özellikleri Partikül Tipi Partiküllerin Tanımlaması Büyüklük Aşınma nedeni Normal aşınma Düz tabakalar halinde <15 Parçaların normal kayması Çeşitli kayma aşınması Derin oluklu düzensiz şekillerde >15 Kısıtlı yağlama, sınır veya hidrodinamik yağlamanın kaybı, ağır çalışma şartları Kesme aşınması Kesici takımlarda >5 Hatalı donanımlar, kesici yüzeylerde çatlaklar Yatak aşınması Yüzeylerdeki yorulma pulcukları >15 Bir yuvarlanmalı yatakta veya dişlilerde anormal yuvarlanma teması Dişli aşınması Yüzeylerde çizgisel aşınma ürünleri >15 Dişli çarkların dişlerindeki çizgisel temasın sürtünmesi ve çizilmesi Küresel aşınma Salınım ile oluşmuş küresel parçacıklar <5 Yuvarlanma teması Tablo 2. Yağlayıcı Durumunu Tanımlayan Partikül Özellikleri Partikül Tipi Siyah oksitler F Kırmızı oksitler F2O3 Korozif aşınma FO Yağlayıcının bozulması Kirlilik Partiküllerin Tanımlaması Siyah ve düzensiz şekilde Kırmızı ve düzensiz şekilde Boyut <1 um Düzensiz şekilde demirli parçacıklar ihtiva edilmekte Kum ve kir ihtiva edilmekte Analiz Sonucu Yüksek çalışma sıcaklıkları mevcuttur Muhtemelen yetersiz yağlamadan kaynaklanmaktadır Paslı (su mevcutsa) veya kirli kalıntı mevcuttur Muhtemelen katkının tüketilmesi nedeniyle asitik yağlayıcı mevcuttur Yağlayıcının yapısının bozulmasına neden olan yağlayıcı üzerinde aşırı basınç mevcuttur Muhtemelen filtreden veya havalandırıcıdan sızan abraziv kalıntılar mevcuttur Bir makinada titreşim problemlerinin incelenmesindeki en önemli parametre, titreşim frekansıdır. Titreşime neden olan kuvvet, makina parçasının dönmesi esnasında belirli bir frekansla sistemi etkilemektedir. Sistemde her mekanik sorun, ayrı bir frekans oluşturmaktadır. Yapılan analizlerde, her frekans türünün hangi problemden kaynaklandığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. Titreşimin frekansı, bir makina üzerinde belli noktalara (yatak, kavrama, mü vb.) gibi konulmuş olan titreşim ölçüm cihazları ile Hz veya d/d birimlerinde tespit edilir. Frekans değerine karşı gelen titreşim genliği, ayrıca değerlendirilir. Titreşim genliğinin değerlendirilmesi, yer değiştirme, titreşim hızı ve ivme konumlarında yapılmaktadır. Yer değiştirme terimi, oluşan titreşimin tepe noktaları arasındaki aralığın boyutu (j-lm) olarak ifade edilmektedir. Titreşim hızı (mm/sn) ise, sürekli değişerek minimum ve maksimum değerleri almaktadır. Değerlendirmelerde maksimum değerleri dikkate alınmaktadır. Titreşim ivmesi (mm/s 2 ) ise, titreşim hızının değişme hızı olarak da tanımlanabilmektedir. Titreşime ait çeşitli parametreleri kullanan titreşim ölçüm cihazları, üç gruba ayrılmaktadır: a) Spektrum Analizörleri: Bu cihazda, titreşimin genliği, sistemin belli noktalarına yerleştirilen problar vasıtasıyla voltaj olarak ölçülmektedir. Daha sonra cihaz içinde çeşitli işlemlere tabi tutularak elde edilen veriler, grafik haline dönüştürülmektedir. Cihazın ekranında veya yazıcı ile kağıt üzerine aktarılmış bu grafikler incelenerek olası arızaların tespiti yapılır. 35

7 Spektrum analizörleri, kullanım açısından portatif ve masa üstü olarak iki tipte bulunmaktadırlar. Portatif cihazlar 1-2 kg ağırlıkta olup bir çantanın içinde muhafaza edilmekte ve işletme içinde istenilen yere taşınarak ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir. Portatif cihazların hafızaları 4 MB a kadar çıkabilmektedir. Bu hafıza, ölçüm değerlerinin saklanması için yeterli olmaktadır. Cihazların ekranı üstünde titreşim eğrileri ve spektrumları (dağılımları) görülebilmekte, bir yazıcı ile de bu eğriler kağıda aktarılabilmektedir. Masa üstü cihazlar ise çoğunlukla araştırma laboratuvarlarmda kullanılır. Bu cihazların kapasite ve kabiliyetleri iyi olmasına rağmen işletme içinde kullanımı sınırlıdır. b) RMS Cihazları RMS cihazları, Hz arasındaki titreşim değerlerini ölçerek RMS seviyelerini hesaplayan bir cihazdır. RMS, bir frekans bandındaki titreşimlerin yarattığı ortalama enerji seviyesini ifade eden bir değerdir. Bu cihazlar çoğunlukla kalem veya hesap makinası şeklinde olup, küçük bir eksen üzerinde mm/sn, mm/ sn 2 ve um, cinsinden titreşim parametrelerini ifade etmektedir. Bu cihazlar ile problemin varlığı tespit edilebilmekte lakin problemin kaynağı tespit edilememektedir. edilebilmektedir. Özellikle olası rulman arızalarının tespiti amacıyla kullanılır. b) Zaman Düzlemi Grafiği: Titreşimlerin zamana göre değişimini gösteren karmaşık bir eğridir. Özellikle frekans düzlemi grafiği ile tam olarak tanımlanamayan dişli arızalar, zaman düzlemi grafiği ile detaylı olarak tanımlanabilmektedir. c) Trend (Eğilim) Grafiği: Titreşim analizi ile arızaların tanımlanmasının temelini, değişik arızalara karşı gelen frekanslardaki titreşim seviyelerinin zaman ile değişiminin gözlemlenmesi oluşturmaktadır. Bu nedenle bu amaç için kullanılan özel bilgisayar programları yardımıyla trend (eğilim) grafikleri incelenerek makinadaki olası arıza durumları tespit edilir. Bu eğilimin incelenmesinin en önemli faydası, olası arızanın öneminin saptanmasıdır. Çünkü arıza tanımlanmada sadece titreşim genliği yeterli değildir. Titreşim genliğin hızla artmasının tespit edildiği durumlarda olası arızanın ciddiyeti ortaya çıkmaktadır. Şekil 3 a ve b' de bir redüktöre ait giriş mili üzerindeki rulmandaki titreşim parametreleri grafik olarak ifade edilmiştir. Bu grafikte uyarı, alarm ve arıza seviyeleri ifade edilerek titreşim parametreleri bu seviyelere göre kontrol edilmektedir. c) Rulman Dedektörleri: Bu cihazlar bir tür RMS cihazıdır. Rulman dedektörleri Hz gibi yüksek frekanslarda çalışabilmektedir. Yüksek hızlarda, rulmanlardaki arızalar daha net olarak tespit edilebilmektedir. Bu cihazlar, titreşim kaynağını ayırt etme özelliğine sahip değillerdir. Kullanım alanı sınırlıdır. Ölçülen titreşim parametrelerinin incelenebilmesi için öncelikle kayıt edilmeleri gerekmektedir. Cihaz hafızasına kaydedilen bilgiler daha sonra bilgisayarın hafızasına aktarılır. Hafızadaki bilgiler belli paket programlar kullamlarak çeşitli grafiklere dönüştürülür. Titreşim parametrelerinin ifade edildiği belli başlı grafikler aşağıda tanımlanmıştır: a) Frekans Düzlemi Grafiği (Titreşim Spektrumu): Bir makinada ölçülen titreşim seviyesinin zamana ve frekansa göre dağılımını ifade eden bir grafiktir. Makina arızaları değişik frekanslarda olduğundan arıza tespiti kolayca yapılabilmektedir. Bu grafik ile, balanssızlık, dişli ve rulman arızaları kolayca tespit KESTİRİMCİ BAKIMDA KULLANILACAK YÖNTEMİN SEÇİMİ İşletmelerde çeşitli özelliklerde sistemler mevcuttur. Her sistem, kestirimci bakım yöntemi ile kontrol edilebilmektedir. Fakat kestirimci bakım uygulamaları da kendi aralarında farklı özelliklere sahiptirler. Dizel motorlar, hidrolik sistemler, küçük güçlerin iletildiği dişli çark mekanizmalarında daha ziyade yağlayıcı analiz yöntemlerinin kullanımı tavsiye edilmektedir [5]. Bu sistemlerde özellikle yağlayıcı içinde bulunan demirli partiküllerin incelenmesi çoğunlukla kestirimci bakımda yeterli olmaktadır. Diferansiyel mekanizmaları ve ağır güç ileten dişli çark sistemlerinde durum biraz daha farklıdır. Bu mekanizmalarda, belli büyüklükte aşınma partikülleri mevcuttur. Bu aşınma partikülleri, spektrometre tarafından tespit edilebilecek sınırların dışındadır. Bu gibi durumlarda ferrografi yöntemi daha faydalı olmaktadır. Bu sistemlerde yağın durumu önemlidir. Yağlayıcıdaki ph, viskozite ve toplam baz sayısı değerleri mutlaka 36

8 derhal durdurulmalıdır. Buradaki mantık yağ analizinde de uygulanabilir SONUÇ b) Eğilim (Trend) Grafiği (Titreşim Hızı-Zaman) Şekil 3. Bir Redüktöre Ait Rulmandaki Titreşim Parametreleri incelenmelidir. Bu gibi sistemlerde, yağlayıcının belli bir kalınlıkta ve belli bir ömre sahip olması istenmektedir. Yağlayıcıdaki demirli parçacıkları ifade eden aşınma indeksi değeri 100 den büyükse spektrometre yönteminden ziyade DR ferrografi yöntemi kullanılır. Aşınma indeksi 100 ün atanda ise elemanter analiz yöntemi tercih edilmektedir [6,7]. Hidrolik sistemlerdeki yağlayıcı, ISO 4406' ya göre kontrol edilmelidir. Yağlayıcıdaki partiküllerin boyut ve seviyeleri mudaka incelenmelidir. ISO /13 nolu standart özellikle bu tür konuları detaylı olarak tanımlamaktadır. Titreşim ve yağ analizleri ile sistemlerin izlenmesinde, kontrol ve.alarm durumlarının saptanması oldukça önemlidir. Alarm seviyeleri, önceden yapılmış deneyler ile tespit edilmektedir. Bir makinanm titreşim genliği, önceden okunan değerlerin iki misline çıkmışsa bu makinada bir problem var demektir. Bu durumda sistem İşletmelerde kestirimci bakım yöntemlerinin kullanımı, gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Kestirimci bakım uygulamalarının sahip olduğu donanımların işletmeye kurulması, işletmeye başlangıçta bir maliyet getirmektedir. Fakat kestirimci bakım yönteminin kullanımı ile makina sistemlerinin ömürlerinin artırılması ve bakım için harcanan zamanın azalması sonucu üretimin daha az durması, bu ilk yatırım maliyetifîi bir süre sonra telafi edecektir. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde bu olay daha önce kavranmıştır. Enerji sistemleri, kağıt, metal, gıda, tekstil endüstrisinde kestirimci bakım programlarının uygulanması oldukça faydalı sonuçlar vermektedir. Gelişmiş ülkelerde endüstride kestirimci bakım uygulamalarının kullanımı sonucunda oldukça önemli faydalar sağlanmıştır. Onarım maliyetleri % azalmış, gelirler % 30 artmış, bakım maliyetleri % azalmış, yedek parça ihtiyacı % 30 azalmış ve bunların neticesinde sistemlerin net karı %20-60 arasında artmıştır [1,5]. Bu bilgilerin ışığı altında ülkemizde de bilgisayar destekli kestirimci bakım uygulamalarının daha yaygın olarak kullanımının faydalı olduğu açıkça görülmektedir. KAYNAKÇA 1. Bartos, F.J., 1999, Predictive Maintenance Maximizes Machinery Healths, Control Engineering, vol 46, no 7, pp Johnson, B., Maxwell, H., 2000, Predictive Maintennnce- The Effect on a Company's Bottom Line, Lubrication Engineering, vol 56, no 10, pp Köse, K., Çağlayan, t., Mayıs 1991, Bilgisayar Destekli Kestirimci Bakım Semineri, TMMOB Kocaeli Bölge Temsilciliği, sf Köse, K., Eylül 1988, Bilgisayar Destekli Kestirimci Bakım Planlaması, ODTÜ 3. Ulusal Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, sf Ball, P.G., 1998, Machine Wear Analysis- A Rotational Approach to Methods Integration for Maximum Benefits, Lubrication Engineering, vol 54, no 3, pp Frend R., Sailer E., 1996, Predictive Maintenance in Automotive Stamping Facilities, vol 30, no 11, pp Maslach, J.K., 1996, Ferrografic Analysis of Grease-Lubricated Systems: An Analysis of Grease in Roller Bearings, Lubrication Engineering, vol 52, no 9, pp

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler.

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Pompey the Triumvir Öneri ve görüşleriniz için AKes@petkim.com.tr

Detaylı

1. GİRİŞ Titreşim, en genel haliyle bir cismin denge konumu etrafında yaptığı salınım hareketi olarak tarif edilir. Titreşim genellikle istenmeyen

1. GİRİŞ Titreşim, en genel haliyle bir cismin denge konumu etrafında yaptığı salınım hareketi olarak tarif edilir. Titreşim genellikle istenmeyen 1. GİRİŞ Titreşim, en genel haliyle bir cismin denge konumu etrafında yaptığı salınım hareketi olarak tarif edilir. Titreşim genellikle istenmeyen bir durumdur. Çünkü makinenin görevini zorlaştıracak,

Detaylı

YAĞ ANALİZİ (SOS) Oksidasyon: Yüksek yağ sıcaklığı, motor yağ soğutucusundan kaynaklanan antifriz, bakırın varlığı ve yağ

YAĞ ANALİZİ (SOS) Oksidasyon: Yüksek yağ sıcaklığı, motor yağ soğutucusundan kaynaklanan antifriz, bakırın varlığı ve yağ YAĞ ANALİZİ (SOS) Yağ analizleri, iş makinelerinin ömrünü ve verimliliğini arttırmak, bakım masrafları ve zaman kaybını önlemek için kullanılan ve uygulanmakta olan bir koruyucu bakım programıdır. Yağ

Detaylı

YENİ RULMAN DOKTORU RULMANLARIN BAKIMI

YENİ RULMAN DOKTORU RULMANLARIN BAKIMI YENİ RULMAN DOKTORU RULMANLARIN BAKIMI Dünyanın önde gelen rulman, lineer teknoloji parçaları ve direksiyon sistemleri üreticilerinden biri olarak; müşterilerimizin hızlı karar verme süreci, zamanında

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ KONGRE BİLDİRİLER KİTABI 2-4 MAYIS 2012 UŞAK UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1.ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ CİHAZ DIŞI ARIZALAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ CİHAZ DIŞI ARIZALAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ CİHAZ DIŞI ARIZALAR ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

Enerji verimliliği uygulama kılavuzu. Basınçlı hava sistemleri. www.testo.com.tr. Testo Çözümü Örnek uygulama

Enerji verimliliği uygulama kılavuzu. Basınçlı hava sistemleri. www.testo.com.tr. Testo Çözümü Örnek uygulama Testo Çözümü Örnek uygulama Enerji verimliliği uygulama kılavuzu Basınçlı hava sistemleri Basınçlı hava sistemleri, çoğu işyeri ve özellikle de üretim tesisi için başlıca araçlardan olmasına rağmen, genellikle

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

file:///d:/d_arsiv/diger/d_iml451/slaytlar/materyaller/tak.tez/cnc... << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118

file:///d:/d_arsiv/diger/d_iml451/slaytlar/materyaller/tak.tez/cnc... << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118 1 of 9 05.11.2008 11:06 Makina & Metal Kalıp Teknolojisi Eurocomnet e-mail > Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118 Modern üretimde sayısal kontrollü (NC-CNC) takım tezgahları, endüstriyel

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Dış Cephe Asansörleri. Makinalarda Performans Ölçümleri ve Değerlendirilmesi. Hidrolik Valf Çeşitleri ve Çalışma Yöntemleri

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Dış Cephe Asansörleri. Makinalarda Performans Ölçümleri ve Değerlendirilmesi. Hidrolik Valf Çeşitleri ve Çalışma Yöntemleri İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği yayın organıdır. Üç ayda bir yayınlanır. ISSN 1306-6943 2015 Şubat Sayı: 49 İMMB Adına Sahibi Duran KARAÇAY Sorumlu

Detaylı

4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI

4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI 4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI KONULAR 1. Kutup Sargılarındaki Arızalar 2. Kollektör ve Fırçalardaki Arızalar 3. Endüvi Sargılarındaki Arızalar 4. Yatak ve Mekanik Arızlar

Detaylı

KONULAR. Enerji Yönetimi - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Göksu GÖREL 2

KONULAR. Enerji Yönetimi - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Göksu GÖREL 2 KONULAR A. Türkiye nin Genel Enerji Durumu B. Türk sanayisinin yapısı ve enerji tüketimi C. Enerji Yönetimi D.Elektrik sistemleri E. Aydınlatmada enerji tasarrufu F. Ekonomik analiz yöntemleri Enerji Yönetimi

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİNDE ÖLÇÜMBİLİM UYGULAMALARI VE TALEPLER

SAVUNMA SANAYİİNDE ÖLÇÜMBİLİM UYGULAMALARI VE TALEPLER 1 SAVUNMA SANAYİİNDE ÖLÇÜMBİLİM UYGULAMALARI VE TALEPLER Süreyya NAMLI Ölçüm Kontrol Şefi TUSAŞ TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi, Kalite ve Sertifikasyon Başkanlığı, Fethiye Mahallesi, Havacılık Bulvarı No:17,

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA KALİBRASYON 523EO0204 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

DEMİR DÖKÜM SEKTÖRÜNDE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN ÖNEMİ VE UYGULAMALARI. Yaylalı GÜNAY, Seyfi DEĞİRMENCİ, Bülent ŞİRİN

DEMİR DÖKÜM SEKTÖRÜNDE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN ÖNEMİ VE UYGULAMALARI. Yaylalı GÜNAY, Seyfi DEĞİRMENCİ, Bülent ŞİRİN DEMİR DÖKÜM SEKTÖRÜNDE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN ÖNEMİ VE UYGULAMALARI Yaylalı GÜNAY, Seyfi DEĞİRMENCİ, Bülent ŞİRİN DÖKTAŞ Dökümcülük Tic. Ve San. A. Ş., Orhangazi BURSA ÖZET Demir döküm sektörünün son on

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı