AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Çalışma Yönergesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Teşkilat Madde 2 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef, Mühendis, Çözümleyici, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Memur ve İşçi personellerden oluşur. Kapsam Madde 3. Bu Çalışma Yönergesi, ASKİ Genel Kurulu nun tarih ve. sayılı kararı ile kabul edilen ASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliğinin 35. Maddesinde tanımlanan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nın, kuruluş düzeni, görev, yetki ve sorumluluklarını, işlerin yürütülmesinde uygulanacak çalışma usullerini ve işbirliği esaslarını kapsar. Dayanak Madde 4 Bu Yönerge ASKİ Genel Kurulu nun. tarih ve. sayılı kararı ile kabul edilen ASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği nin 17.nci ve 35.nci Maddeleri gereğince düzenlenmiştir. İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluk Kuruluş Madde 5 ASKİ Genel Kurulu nun tarih ve.. sayılı kararı ile kabul edilen ASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliğinin 35. Maddesinde düzenlenmiştir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nın Görev ve Sorumluluğu Madde 6 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nın Görevleri a) İdarenin, bilişim projelerini planlamak, tasarlamak, proje analizlerini yapmak ve projeleri uygulama safhasına getirmek, b) İdarenin, bilgi teknolojileri ile yürütülecek işlerinin ilgili birimle koordineli şekilde tespitinin yapılmasını, sistem analizinin yapılmasını, yazılımların hazırlanmasını, kullanıcıların kullanıma açılmasını, yazılımların günün ihtiyaçları doğrultusunda güncelliğini sağlamak. c) Birimlerle iletişime geçerek ihtiyaçları olan donanımları tespit edip, temin etmek ve teknik destek sağlamak. ç) İdarenin, bilgi teknolojileri altyapısını, teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürdürülebilir ve izlenebilir hale getirmek. d) İdare birimlerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edip, birimlerin kullanımına sunulması ile ilgili projeler hazırlamak. Bilgi Teknolojileri alanındaki kurum kullanıcılarına İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile koordineli olarak eğitim vermek. e) İdarenin coğrafi bilgi sistemleri ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanımı temin etmek, kullanıcı eğitimlerini vermek ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelliğini sağlamak.

2 f) Bilgi kaybını önlemek üzere gerekli yedeklemelerin yapılmasını sağlamak. g) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak. Başkanın Görevleri Madde 7 Başkanlık bünyesindeki işlerin usulüne göre yapılması için önlemler alır ve gereken talimatı verir. Bu görevleri; Şube Müdürü, Şef, Teknik, İdari ve diğer elemanlardan yararlanarak yürütür. Başkan bu görevlerinden dolayı Genel Müdürlüğe karşı sorumludur. Başkanlık, birimin çalışmalarının planlanmasını, personellerin kendi aralarında ve diğer başkanlıklarla olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanmasını ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir. Şube Müdürlerinin Görevleri Madde 8 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesindeki işler, kuruluş şemasında gösterilen Daire Başkanına bağlı Şube Müdürleri ile yürütülür. Şube Müdürleri bu görevlerinden dolayı Daire Başkanına karşı sorumludur. Daire Başkanınca verilecek diğer işleri yapmak ile görevlidir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı nda çalışan teknik personelin görev ve sorumlulukları Madde 9 A. Veri Tabanı Yöneticisi Uzmanı a) Veri tabanı yönetim sistemi hakkında mevcut durum analizi yapmak, gereksinimleri belirlemek ve çıkabilecek sorunları çözmek. b) Geliştirilmesine, güncelleştirilmesine karar verilen veri tabanı yapıları ile ilgili olarak çözüm yaklaşımı konusunda alternatifler sunmak. c) Tasarım aşamasında veri tabanı modellemesine ve tasarıma katkı sağlamak, d) Veri tabanını standartlar doğrultusunda yönetmek. e) Veri tabanında depolanan bilginin güvenli bir şekilde korunması ve yedeklenmesi için gereken önlemleri almak ve denetlemek. f) Veri tabanı üzerindeki darboğazları, disk üzerindeki fiziksel alan taleplerini ve diğer gereksinimleri tespit etmek, veri tabanının verimliliğini arttırmak için gereken önlemleri almak ve önermek. g) Veri tabanlarının yapısı, kullanımı, denetimi, güncelleştirilmesi ve bakımı için standartlar geliştirmek ve bunlara uyulmasını denetlemek ve söz konusu standartların idare tarafından onaylanması faaliyetlerine katkı sağlamak. h) Standartlara uyumsuz olan karar ve uygulamaları belirlemek ve raporlamak. k) Gerektiğinde veri tabanı yönetim sistemini ve/veya veri tabanlarını başka donanım platformlarına taşımak için çözüm yaklaşımı sunmak, taşınma planlarını oluşturmak. B. Sistem Yöneticisi - Sistem Mühendisi a)işletim sistemi, sistem yönetimi, güvenlik gibi konularda sistem yazılımları için mevcut durum analizi yapmak, mevcut ve gelecekteki sistem yazılımı gereksinimlerini belirlemek ve çıkabilecek sorunları çözmek. b) Yatırım yapılmasına karar verilen sistem yazılımları ile ilgili olarak çözüm yaklaşımı konusunda alternatifler sunmak, c) Tespit edilen gereksinimler için ürün özelliklerini belirlemek, d) Sistem yazılımları eğitim gereksinimlerini belirlemek, e) Sistem yazılımlarına ilişkin olarak kurulum, yaygınlaştırma, işletim ve garanti prensiplerini belirlemeyi de içerecek biçimde sistem yazılımlarıyla ilgili tüm standartları belirlemek, f) Sistem yönetimine yönelik standartların geliştirilmesi ve söz konusu standartların idare tarafından onaylanması faaliyetlerine katkı sağlamak, g) Belirlenen standartların uygulanmasını sağlamak, h) Standartlara uyumsuz olan karar ve uygulamaları belirlemek ve raporlamak

3 C. Network Yöneticisi - Network Mühendisi a) Mevcut Network sistemlerinin devamlılığının sağlamak, güncellemeler yapmak ve çıkabilecek sorunları çözmek b) Mevcut durum, hedeflenen durum ve fark analizi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve mevcut sistem ile hedeflenen sistem arasındaki entegrasyon yapısını belirlemek, c) Geliştirilmesine, güncelleştirilmesine karar verilen network sistemleri ile ilgili olarak çözüm yaklaşımı konusunda alternatifler sunmak, d) Network sistemleri gereksinimlerini belirlemek, e) Belirlenen standartlara uyumsuz olan karar ve uygulamaları belirlemek ve raporlamak. D. Yazılım Mühendisi Yazılım Uzmanı a) Uygulama yazılımları için mevcut durum analizi yapmak, uygulama yazılımı gereksinimlerini belirlemek, ilave yazılımlar ve mevcut yazılımlar üzerinde güncellemeler yapmak. b) Mevcut durum, hedeflenen durum ve fark analizi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve mevcut sistem ile hedeflenen sistem arasındaki entegrasyon yapısını belirlemek, c) Geliştirilmesine, güncelleştirilmesine karar verilen uygulama yazılımları ile ilgili olarak çözüm yaklaşımı konusunda alternatifler sunmak, d) Uygulama yazılımları eğitim gereksinimlerini belirlemek, e) Uygulama yazılımı geliştirme ve çalışma ortamını, geliştirme metodolojisini belirlemeyi de içerecek biçimde uygulama yazılımlarıyla ilgili tüm standartları belirlemek, f) Belirlenen standartlara uyumsuz olan karar ve uygulamaları belirlemek ve raporlamak. E. Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı a) Mekânsal teknolojileri kullanarak yeryüzündeki konumsa verileri toplayarak denetimini, birleştirilmesini, islenmesini, analizini ve sunumunu yapmak. b) Kurum ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli araç ve gereçleri tanımlar ve geliştirir. Mekânsal verileri toplar. Birimler arası yardımlaşmayı ve iletişimi kurar. Ürün geliştirme, sonuç çıkarma ve karar verme ile ilgili raporlarda bilgilendirme yapmak için veri isler ve bilgi çıkarımlarında bulunur. c ) Mekânsal verileri katalog haline getirir, arşivler, geri alarak kullanır ve dağıtır. d ) Finansal, teknik, entelektüel beceri ve kaynakları kullanarak, e ) Kullanıcıların gereksinimlerini desteklemek için mevcut kaynakların entegrasyonu ve ilave kaynakların geliştirilmesi sağlar. f ) Bilgi transferi sağlamak ve performans gelişimini değerlendirmek için eğitim faaliyetlerini analiz eder, tasarlar ve geliştirir. g ) Veri ve bilgileri mekânsal teknolojiler ile görselleştirir F. Mühendis a) Başkanlık görev alanları çerçevesinde kendisine verilecek görevleri yerine getirmek. b) Proje, tadilat, tesisat, şartname hazırlamak, kontrollük ve kabul işlemlerini yapmak. c) Komisyonlarda görev almak ve amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak G. Çözümleyici: Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gerekli analizleri yapmak yazılım geliştirmek, işletmeye hazır hale getirmek, yazılımlara gerekli müdahaleleri yapmak ve kullanıcılara destek vermek. Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. H. Programcı: Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirmek, işletmeye hazır hale getirmek, yazılımlara gerekli müdahaleleri yapmak ve kullanıcılara destek vermek. Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. I. Tekniker Teknisyen: Kurum genelindeki bilgi işlem cihazlarının tamir ve bakımını yapmak. Birimi ile ilgili işleri iş programına göre yürütmek. Bilgisayar hatlarını çekmek ve bağlantılarını yapmak. Gerektiğinde donanım ile ilgili arızaları gidermek veya ilgili firma ile iletişim kurarak sorunun

4 giderilmesini sağlamak. Birimlerde kullanılan bilgisayarların donanım açısından sağlıklı olarak işletilmesini sağlamak. Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. J. Şef: Görevli oldukları Müdürlükçe kendilerine verilen işleri yapmak ve yaptırmak, elemanların çalışmalarını ve işlerin akışını izlemek, alınacak tedbirler hususunda üstlerine bilgi vermek alacakları talimata göre hareket etmekle görevlidirler. Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak K. Bilgisayar İşletmeni: Bilgisayarlar üzerinde bulunan yazılımları kullanmak ve kullanımı konusunda destek vermek. Gerektiğinde, bilgisayarlara müdahale etmek, gerekli yazılımların kurulmasını sağlamak, kullanıcılara destek vermek ve periyodik bakımını yapmaktır. Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. L. Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni-Memur veya İşçi: Bağlı olduğu Müdürlükçe verilecek görevleri yapmak, komisyonlarının işlerine ait hesap ve yazışma işlerini yürütmek ve Başkanlığın arşiv, kütüphane, demirbaş, yazışma, hesap, personel ve benzeri işlerini yapmakla görevlidirler. Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. M. Sekreter: Başkanın personeli veya başkalarıyla yapacağı görüşmeleri, toplantı çağrılarına katılma zamanlarını, telefon görüşmelerini düzenler, evrak akışını sağlar Başkanın vereceği talimatlar doğrultusunda işleri yürütür. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nın çeşitli yönetim ve yürütme kademelerinde çalışan personel bu Çalışma Yönergesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı na verilen görevlerin yerine getirilmesinden, görevlerin yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ile sorumludur. Bu Çalışma Yönergesi ile verilen görevleri yapmaya, görevlerle ilgili kararları almaya, uygulamaya Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yönetici personeli yetkilidir. Bu Çalışma Yönergesi veya amirlerce verilen görevlerin yapılmaması veya yetki sınırlarını aşan tasarrufta bulunulması sorumluluğu gerektirir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı hizmetlerinin bu Çalışma Yönerge esaslarına uygun olarak ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden kendi görev alanları çerçevesinde bütün personel şahsen sorumludur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şube Müdürlükleri ve Görevleri Bilgi İşlem Şube Müdürü Görevi Madde ASKİ için yazılım geliştirmek, gerekirse paket yazılım satın almak, bu konularda araştırma yapmak, teknik şartname hazırlamak ve standartları belirlemek, Mevcut yazılım ve uygulamaların kesintisiz işletimini sağlamak, birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yazılım güncellemeleri, yapmak, ASKİ Bilgi Sistemi için kullanıcı tanımlamak, yetkilendirmek vb. kullanıcı işlemlerini yapmak, ASKİ Bilgi Sistemi için kullanıcı veya birimlere destek vermek, geliştirilen yazılımlara ilişkin kullanıcı ve işletmen dokümanları hazırlamak ve bunlarla ilgili eğitim programları düzenlemek, ASKİ, Karar-Destek ve Yönetim Bilgi Sistemlerini kurmak, işletmek ve yönetmek Yazılım sicil kayıt ve lisans takiplerini yapmak, envanterini düzenlemek, Yazılım teknolojisini, yazılımların sürümlerini ve yeni sürümleri takip etmek, kurumda uygulanabilirliğini araştırmak, gerekiyor ise mevcut yazılımların yeni sürümlerinin temini ile ilgili çalışma yapmak, bu konuda yazılım teknolojilerini takip ederek raporlar hazırlamak, Geliştirilecek programlara ait kullanıcı ara birimi ve isimlendirmelere ilişkin standartları oluşturmak ve uygulamak, Yazılım geliştirme aşamasında karşılaşılan sorunlar ve bulunan çözümler ile ilgili bilgileri içeren bir veri tabanı oluşturmak, Uygulamalarla ilgili backup (yedekleme) ve restore (yeniden yükleme) işlemlerini yerine getirmek, tüm verilerin yedeklenmesini sağlamak,

5 Başkanlık tarafından oluşturulacak analiz, proje ve çalışma karma gruplarına katılmak ve katkı sağlamak, Her türlü bilgisayar ve çevre cihazlarının alımını planlamak, tasarlamak, proje analizlerini yapmak, temin edilmeleri için gerekli teknik şartnameleri hazırlamak ve projeleri uygulama safhasına getirmek, Demirbaş, Donanım ve donanımın kullanımı ile ilgili kayıtlarını tutmak, Her türlü bilgisayar sisteminin kurulumlarını yapmak veya yaptırmak, Yeni alınan bilgisayar ve çevre cihazlarının ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, Lisans anlaşmaları çerçevesinde kullanılan işletim sistemi ve diğer yazılımın periyodik ödemelerini kontrol etmek ve ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak, Katodik-onarım anlaşmaları ile ASKİ dışındaki kaynaklardan sağlanan hizmetlerin uygulanmasını kontrol ve takip etmek, bu hususla ilgili ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak, Kuruluşumuz bünyesinde kullanılmakta olan bilgi işlem cihazları ve donanımlarının envanterini tutmak, Yeni donanım ve işletim sistemi teknolojilerini takip etmek ve değerlendirmek, Kurulu bilgisayar sistemlerindeki kesintilerin en aza indirilmesini, sistemlerin düzgün ve tam performansla çalışmalarını sağlamak amacıyla cihazların kurulu bulunduğu ortamda veya Teknik Serviste uygun temizleme ve bakımlarını yapmak, yaptırmak ASKİ bünyesinde kullanılan, bilgisayar sistemleri, yazıcılar ile diğer çevre cihazlarının arıza durumunda tamir edici bakım onarımlarını yapmak veya yaptırmak, Başkanlık bünyesinde bakım onarım hizmeti gören veya yeni alınan cihazları ilgili birimlere ulaştırmak, Bilginin hızlı edinilmesi ve işlenebilmesi, ihtiyaçların kesintisiz karşılanabildiği, veri bütünlüğünün korunabildiği, en yeni teknolojik özelliklere sahip, etkin verimli bir bilgi işlem alt yapısı oluşturulması için çalışmalar yapmak, ASKİ bilgi işlem projelerinin iletişim ve güvenlikle ilgili kısımlarını planlamak, tasarlamak, proje analizlerini yapmak, temin edilmeleri için gerekli teknik şartnameleri hazırlamak ve projeleri uygulama safhasına getirmek, Merkez ile Bölge Müdürlüklerinde LAN ler (Lokal Area Network) oluşturmak, bu LAN lerin (ASKİ WAN inde (Wide Area Network) birbirlerine bağlamak suretiyle intranet oluşturmak, ASKİ nin ilişkisel bir veri tabanı üzerine oturtulmuş olan yapısının entegre bir yapı altında izlenmesi ve kullanıcılarına güvenli bir alt yapı üzerinden bilgilerinin paylaştırılmasının sağlamak, Tahsilat ve Bölge Müdürlüklerimizle olan Data bağlantıları üzerinden ses ve görüntü iletişiminin yapılması ve işletilmesi için çalışmalar yapmak, Bilgisayar kullanıcı hesapları oluşturmak, ve internet hesabı ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, İnternet trafiğini izlemek ve kontrolünü yapmak, ASKİ nin Web sitesinin kesintisiz yayınlanmasını sağlamak, güncellemelerini yapmak, periyodik olarak sızma testleri yapmak, raporlamak varsa açıkları kapatmak, Ağdaki tüm kullanıcı ve bilgisayarlarla ilgili güvenlik politikaları geliştirmek, İşletim sistemi ve Antivirüs güncellemelerinin periyodik olarak yapılmasını sağlamak, Periyodik olarak Ağı ve Ağdaki Bilgisayarları sızma testine tabii tutmak veya dışarıdan profesyonel şirketlere testler yaptırmak, raporlamak varsa açıkları kapatmak, Ağ cihazlarının (Router, Switch, Firewall, IPS vb.) konfigürasyonunu ve üzerindeki işletim sistemleri ile yazılımların periyodik olarak güncellenmesi sağlamak, Sistem odalarında bulunan klima ve UPS in bakım ve takibini yaparak sürekli çalışmasını sağlamak, ASKİ bilgisayar ağı ve sistemlerinde güvenlikle ilgili standartlar geliştirmek, gizlilik, şifre, yetki, sorumluluk konularında esasları tespit etmek, tedbirler almak, uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak, ASKİ bilgisayar ağının daha verimli ve etkin işletilmesine yönelik çalışmalar ve ölçümler yapmak, kurallar belirlemek,

6 ASKİ bilgisayar ağının daha verimli ve etkin işletilmesine yönelik çalışmalar yapmak, donanım, sistem ve çevresel yazılım teknolojisini yakından takip etmek iyileştirici tedbirler almak ve uygulanmasını sağlamak, ASKİ bilgisayar ağına bağlanan veya bağlanması talep edilen ASKİ dışı bağlantıları koordine etmek, yönetmek ve yürütmek, ASKİ bilgisayar ağında meydana gelebilecek yetki ve güvenlik ihlallerini, yapılabilecek yasal olmayan müdahaleleri araştırmak, izlemek, rapor temek, tedbir almak, gerektiğinde adli ve idari soruşturma başlatmak için rapor tanzim etmek, ASKİ ses sistemleri ve iletişim konularında her türlü iletişim standartlarını geliştirmek, kullanıcılara uygulama talimatları göndermek ve uygulanmasını temin etmek, ASKİ ye ait binalarda bulunan yapısal kabloların tamir ve bakımını yapmak, yaptırmak, dış hatların açma, kapama ve nakil işlemlerini yürütmek. Data Hatlarının arıza tespit ve durumunu takip ederek raporlamak, Sistemlerin ağ yapısıyla ilgili konularda tasarım amaçlı koordinasyonu sağlamak, kullanımını ve verilen hizmeti denetlemek, gerektiğinde düzeltme ve düzenlemeler yapmak, Gelişen veri iletişimi sistemlerini denemek, değerlendirmek ve bu konuda güncel bilgileri takip etmek, ASKİ iletişim alt yapısının performansını ölçmek ve değerlendirmek Internet trafiği ile ilgili olarak her seviyede kayıt tutmak, bu hususları başaracak sistem ve alt yapıların yerleştirilmesi ve yaşatılması ile ilgili tedbirleri almak, Güvenlik yazılım, donanım ve diğer ekipmanın, anti virüs yazılımlarının, saldırı tespit sistemlerinin kurulması, temin edilmesi, sürekli aktif ve güncel kalmaları için gerekli tedbirleri almak, Internet, intranet teknolojileri ile ilgili gelişmeleri sürekli takip ederek, fayda ve tasarruf sağlayacağı tespit edilen yeniliklerin ASKİ İletişim Sistemine uygulanması hususunda gerekli tedbirleri almak ASKİ birimlerine sağlanacak bilgi sistemi hizmetlerinin gerekliliğini kullanıcı sayısını ve iş yükünü tespit etmek, Proje geliştirme ve belgelemede yöntemler, standartlar geliştirmek, uygunluğunu sağlamak ve uyulmasını denetlemek, Proje grupları oluşturmak, Proje yöneticisini belirlemek, proje çalışmalarını izlemek, Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ya da güncelleştirilmesi için bilgi toplamak, analiz etmek ve ihtiyaçları belirlemek, Bilgi sistemlerinin kurulması ve çalışması için gerekli yöntemleri belirlemek, Bilgi sistemlerinin denenmesi, dönüştürülmesi için gerekli planlamaları yapmak ve çalışmaları belgelemek, Bilgi sistemlerinin bağlantısını, bilgi akışını ve gerekli kaynakları gösteren şemaları hazırlamak, Bilgi sistemlerinin her bölümü için girdi, dizi ve çıktı yapılarını belirlemek, Bilgi sistemlerinin kurulması ve denenmesini sağlamak ve sonuçlarını belgelemek, Bilgi sistemlerinin güvenliği ve denetimini sağlayacak yöntemleri tanımlamak ve tasarlamak, Bilgi sistemlerinin bütünlüğünü temin için, tam, doğru ve verimli bilgisayar programları geliştirmek, denetlemek ve belgelemek, Veri tabanı modelinin ve çalışacağı ortamın tespitini yapmak, Bilgi sisteminde ortak kullanılacak kod tablolarını oluşturmak, Uygulamalara model olacak iş akış şemalarını oluşturmak, Kurulacak bilgi sistemlerinin çözümleme çalışmalarını yapmak ve elde edilen bilgileri değerlendirmek, Bilgi bütünlüğü ve güvenliği için standartlar oluşturmak, Geliştirilen programların, tasarımlarına uygun olarak çalışıp çalışmadığını, kullanıma açılmadan önce test etmek, Tamamlanan projelere ait kullanıcı dokümanlarını ve eğitim programlarını hazırlamak, ASKİ karar, destek ve yönetim bilgi sistemlerinin kurulması ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesine destek vermek,

7 ASKİ Bilgi Sistemi sisteminin üzerinde çalıştığı tüm sunucu, güvenlik ve yedekleme sisteminin kesintisiz bir bütün içerisinde çalışmasını sağlamak, ASKİ Bilgi Sistemlerinde kullanılan veri tabanının tasarım, kurulum ve güncellemelerini yaparak standartlar doğrultusunda yönetmek, Bilgi sisteminde veri tabanlarının fiziksel oluşumlarını sağlamak, bakımını yapmak ve güvenliğini sağlamak, Uygulama Sunucularını, Veri Tabanı Sunucularını, Karar Destek Sistemini, Yönetim Bilgi Sistemini yönetmek, Performans ayarlamalarını yapmak, yaptırmak, Veri tabanı yönetim sisteminde kullanıcılar ve kullanıcılara ait yetkileri tanımlamak, değiştirmek ve kaldırmak, Veri Tabanları arasında karşılıklı veri transferi işlemlerini yapmak, Sunucular üzerinde replikasyon tanımlarını yapmak, Veri tabanında depolanan bilginin güvenli bir şekilde korunması ve yedeklenmesi için gereken önlemleri almak ve denetlemek, Veri tabanı üzerindeki darboğazları, disk üzerindeki fiziksel alan taleplerini ve diğer gereksinimleri tespit etmek, veri tabanının verimliliğini arttırmak için gereken önlemleri almak ve önermek, Bilgi sisteminde disk alanı, hafıza kullanımı ve bağlantıların takibini ve yönetimini yapmak, Veri Tabanı İşletim Sistemi, Sistem Yönetimi, güvenlik ve sair konularda sistem yazılımları için mevcut durum analizi yapmak, mevcut ve gelecekteki sistem yazılımı gereksinimlerini belirlemek ve çıkabilecek sorunları çözmek Gerektiğinde veritabanı yönetim sistemini ve/veya veri tabanlarını başka donanım platformlarına taşımak için çözüm yaklaşımı sunmak, taşınma planlarını (migration planning) oluşturmak Bilgi sistemini izlemek ve çıkabilecek sorunları tespit etmek, donanım ihtiyaçlarını tespit etmek ve veri tabanında performans ayarlamaları yapmak, Merkezi bilgisayarların ve işletim sistemlerinin sürekli hizmete açık olmasını sağlamak, Sistemin Geliştirilmesini, Yazılım Güncelleme ve geliştirme işlemini yapmak bu konuda yazılım teknolojilerini takip ederek raporlar hazırlamak Sistem yazılımları ile ilgili olarak araştırma yapmak, alternatifler sunmak, eğitim gereksinimlerini belirlemek, Sistem yazılımlarına ilişkin olarak kurulum, yaygınlaştırma, işletim ve garanti prensiplerini belirlemeyi de içerecek biçimde sistem yazılımlarıyla ilgili tüm standartları belirlemek, Sistem yönetimine yönelik standartların geliştirilmesi ve belirlenen standartların uygulanmasını sağlamak, Standartlara uyumsuz olan karar ve uygulamaları belirlemek ve raporlamak Ana bilgisayar sistemi ve sunucuların işletim sistemleri ile ilgili back-up ve restore işlemlerini yerine getirmek, tüm işletim sistemleri ve işletimle ilgili veri gruplarının yedeklenmesini sağlamak, Kesintisiz bir çalışmanın temini için gerekli araç-gereç ve malzemenin yeterli miktarda bulundurulmasını sağlamak, Sistem emniyeti ve kontrol kurallarını belirlemek ve uygulamak, ASKİ Bilgi Sistemlerinde kullanılacak sistem ve paket yazılımların konfigürasyon ve tasarımını yapmak, şartname düzenlemek, satın alma, kurulum, geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek, ASKİ nin değerli bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kurallar koymak ve uygulamak, ASKİ nin bilgi güvenliği ihtiyacını ve bilgi güvenliği kavramını anlatan Bilgi Güvenlik Politikasını oluşturmak, Kurumun bilgi kaynaklarını kullanan her kişiye anlatma amacıyla prosedürler hazırlamak, Donanım ünitelerinin daha verimli çalışabilmesi için kullanıcılara önerilerde bulunmak, Kullanıcıları kişisel bilgisayar donanımı hakkında bilinçlendirmek,

8 ASKİ bilgisayar ağının daha verimli ve etkin işletilmesine yönelik çalışmalar yapmak, donanım teknolojisini yakından takip etmek, iyileştirici tedbirler almak ve uygulamaları sağlamak, Lisanssız kopya yazılım bulundurulmasını ve kullanılmasını önleyici tedbirler almak, Daire Başkanlığınca verilecek diğer işleri yapmak ile görevlidir. Yürürlük Tarihi Madde 28 Bu Çalışma Yönergesi Yönetim Kurulunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE:1 Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) ARALIK, 2013 - ŞIRNAK SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojileri

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı GÖREV TANIMI FORMU

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı GÖREV TANIMI FORMU Görevi : Daire Başkanı / Harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri : Genel Sekreter / Rektör Başkanlığımızın temsilcisi olan Daire Başkanı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51 ve 52. maddeleri gereğince

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ KARARI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ KARARI Birleşim Sayısı: (2) Oturum Sayısı: (1) Dönem Sayısı : (1) Karar Tarihi : 18/0712014 Karar Sayısı : 290 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ KARARI Büyükşehir Belediye Meclisi 18/07/2014 Cuma Günü Belediye

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK 1 YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği her yıl başında

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Bilgi İşlem Dairesi

Detaylı

T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS Alinur AKTAŞ Belediye Başkanı Turgay YEL Başkan Vekili Alper TABAN Başkan Yardımcısı Gülhan ŞAHİN Başkan Yardımcısı Eşref YİĞİT Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilgi işlem alt yapısını oluşturmak, güncelleştirmeleri takip Bederek uygulamak suretiyle üniversitemiz akademisyenleri, araştırmacıları,

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU 2013 İDARE FAALİYET RAPORU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa No ÇİZELGELER DİZİNİ 3 ŞEKİLLER DİZİNİ 4 SUNUŞ 5 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu http://www.bid.edu.tr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ b.ibu BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu 2010 MALİ YILI 0 http://www.bidb.ibu.edu.tr İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUMU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sındırgı Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SASKİ ESAS YÖNETMELİĞİ 2 HAZIRLAYAN BİRİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİBAŞKANLIĞI 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu yönetmelik Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı