Liquidambar orintealis Mill.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Liquidambar orintealis Mill."

Transkript

1 178 SIGLA AGACI (Liquidaınbar orientalis Mill.) KABUK SIYRINTILARINDAN YAG ELDE ETME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR STUDIES ON THE STYRAX OBTAINING METHODS FROM THE BARK SHAVINGS OF THE Liquidambar orintealis Mill. G. Sevinç GÜL ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYlNLARI Teknik Bülten Serisi No: 178

2 İÇİNDEKİLER ABSTRAK.... ABSTRACT GİRİŞ Sığla Ağacı Hakkmda Genel Bilgiler Sığla Yağımn Oluşumu ve Üretim Tekniği Sığ la Yağımn Sıynntılardan Aynıması Sığ la Yağı Hakkında Genel Bilgiler Sığla Yağınm Kullamldığı Yerler MATERYAL ve YÖNTEM Materyalin Sağlanınası Sıyrıntılardan Yağın Elde Edilmesinde Uyguladığımız Yöntemler Kuru Isıtınalı Pres Sistemi Ekstraksiyon Deneyierin Yapdışı Kurutma Kaybı Alkolde Çözünen Madde Miktarı Alkolde Çözünen Maddeler Asit Sayısı Sabunlaşma Sayısı BULGULAR Asit Sayısı.... Sahunlaşma Sayısı Alkold e Çöziinmeyen Madde Miktarı Alkolde Çözünen Madde Miktarı Kurutma Kaybı ,.... Renk.... Görünüş.... Buhurda Kalan Yağ Miktarı 4. TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER.... KAYNAKÇA.... s s

3 ABSTRAK Bu çalışma, Sığla Ağacından (Liquidambar orientalis Mill.) halen uygulanmakta olan kabuk sıyırma sonucu elde edilen sıyrıntılardan sığla yağını temiz olarak ve doğal yapısını bozmadan kazanmak amacı ile yapılmıştır. Denenen yöntemler şunlardır : 1 - Halen uygulanmakta olduğu gibi yağlı sıyrıntılar sıcak suda yumuşatıldıktan sonra presle sıkılarak yağ ile buhurun ayrılması. 2 - Geliştirilen dıştan ısıtınalı bir preste sıyrıntılar kuru kuruya hafifçe ısıtılarak yağa akıcılık kazandırıldıktan sonra preslenerek yağ ile buhurun ayrılması. 3 - Sıynntılara benzen ve alkol kullanarak soğuk ekstraksiyon uygulanması ile yağın elde edilmesi. Bu yollarla elde edilen yağların saptanan fizikokimyasal özelliklerine ait değerler Tablo 1'de gösterilmiştir. Değerlerin karşılaştırılması sonunda, halen uygulanmakta olan yöntemin, sığla yağının doğal niteliklerine çok zarar verdiği, terk edilmesi gerektiği, diğer yöntemler arasında bir seçim yapılabilmesi için ise elde edilen yağların bileşiminin incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. ABSTRACT The purpose of this study is to obtain clearly and have a real natural composition styrax from the bark shavings of the Liquidambar orientalis Mill. trees. We were examined three methods in our laboratory; 1 - In this method the shavings were boiled in water and s

4 pressed. So the incence and styrax were separeted as the using method in Turkey. 2 - We were produced a new press system which has the press body covered with a hat water- Jacket (See the figure 1). The shavings were not contacted with water and were slightly heated in this system, to ensure the syrax to exude by pressing the shavings. 3 - We were extracted the shavings with aleohal and benzene. The physicochemical properties of stryrax which obtained in this three methods were determined and showed the results at the Table 1. The compare of the values showed that the treatment of the shavings with the boiling water is the worst method. To choose the best method, the chemical composition of all the styrax samples which obtained in different methods must be determined. 6

5 1. GİRİŞ 1.1. Sığla Ağacı Hakkında Genel Bilgiler Sığla yağı (Styrax storax, styrax Liquidus, orientalis sweet guın, Levant styrax) Anadolu' da yetişen Liquidambar orientalis Mill. (Fam. Hammamelidaceae) ağacından elde edilen bir balzamdır. Yöresel adıyla günlük ağacının yurdumuzda Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis ve Liquidambar orientalis var. integri~ loba olmak üzere iki varyetesi bulunmaktadır (3). Esas olarak Muğla ilinin güneydoğu bölgelerinde, Marmaris, Fethiye ve Muğla Merkez ilçede, az olarak da Denizli' de Günlük çayı, Gerenis çayı, Acıpayam'ın Gölcük Köyü çevresinde, Antalya' da Aksu vadisinde bulunur metre yüksekliğekadar çıkabildiği görülmüştür. 20 metre boy yapabilir. Geniş tepeli, çok dallı bir ağaçtır. Sert kışlara ve dona karşı hassastır yıl kadar yaşayabilir. Kök kuruluşu sığdır. Nemli, serince toprakları sever, ışık isteği çoktur. Kışın yapraklarını döker. Yaprakları çınar yaprağına benzer. Genellikle 5 dilimlidir. Çiçekleri bir evcik1idir. Meyvası odunsu, kapsül durumundadır. Odunu su altında iyi dayanır (1, 4) Sığla Yağının Oluşumu ve Üretim Tekniği Normal olarak sığla ağacının odununda veya kabuğunda balzam kanalları bulunmamaktadır. Ancak ağacın doğal veya yapay olarak yaralanması sonucunda yara çevresindeki diri odun kısmında, yeni gelişen odun dokusu içinde patolojik olarak çok miktarda şizolizigen tipteki ba.lzam kanalları oluşur. Balzam kanalları liflere paralel yönde, yaranın üst ve alt taraflarında; yıllık halkalar içerisinde, sık ve yanyana tek sıra halinde diziler oluşturacak bi" çimdedir. Yaranın yan sınırlarının çevresinde ise kanal sıraları bir~ kaç santimetre uzamakta, ancak dizilerdeki kanallar seyrek bulunmaktadır. Kanalların çevresi kalın zarlı olan ve geçitleri bulunan

6 epitel hücreler!e çevrelenmiştir. Bu hücrelerin salgıladığı kanal boşluğuna sızar. ' sığlayağı Bugün memleketimizde kullamlan sığla yağı üretim tekniğine göre Mart ayı sonlarında üretim yapılacak ağaçlarda kabuk yaklaşık 50 cm boyunda şeritler oluşturacak şekilde kazmarak inceltilir. Ağaç Mayıs ayına kadar böylece bekletilir. Mayıs sonunda kaşık denilen aletle yaralar açılır. Bu yaralara «Damar» denilmektedir. Bir hafta kadar sonra yaraların tazelenmesi, kapanmaması için «Sur» denilen tekrar kazıma işlemi yapılarak damarlar derinleştirilir. İki hafta kadar sonra yaralardan sızan sığla yağı toplanmaya başlanır. Bu ilk yağ toplama işine «Sur arkası» denir. Temmuz ayından başlayarak Kasım ayına kadar sığla yağı her ağaçtan yaklaşık 15 günde bir toplanır. Yara yüzeyine sızan yağ özel toplama kaşıkları kullanılarak sıyrılmaktadır. Kabuk ve odun tabakaları ile birlikte sığla yağından oluşan yongalara «Kapçık» veya «Sıyrıntı» denilmektedir (2, 7, 8) Sığla Yağının Sıyrıntılardaıı Ayniması: Toplanan sıyrıntılar, içinde kaynar su bulunan kazanlara koyulup karıştırılarak kaynatılır. Daha sonra mekanik veya hidrolik preslerde sıkılarak yağ, su ile birlikte sıyrıntılardan ayrılır. Presten arta kalan, az da olsa yağ içeren sıyrıntılara buhur denir. Yağ altta, su üstte bulunduğundan dökülerek su uzaklaştırılır. Bu şekilde elde edilen sığla yağı tenekelere doldurulup satışa çıkarılır. İçinde bir miktar su ve kirler bulunan yağ, bazen temizlenip saflaştırılarak, genellikle de olduğu gibi ihraç edilir (2, 8) Sığla Yağı Hakkında Genel Bilgiler Sığla yağı dünyada; yurdumuzda bu]unan Liquidambar orientalis ve orta Amerika' da bulunan Liquidambar styraciflua ağaçlanndan elde edilmektedir. Amerikan storax (sweet-gum, Red-gum, stvrax Americanus, White peru balsam) üretimi Honduras ve Guatemala'da yapılmaktadır yıllarına kadar dünya pazarında yalnızca Türk sığla yağı (oriental styrax, Levant styrax) bulunmaktaydı. Ancak birinci dünya savaşı :yüzünden Anadolu' dan sığla yağının ulaşmaması üzerine Levant styra.xa benzer özellikte olan Liquidambar styracifluadan balzam üretimi başlatılmıştır. Amerikan styrax üretimi bizdeki gibi 8

7 sıyırma ile yapılmadığından, sıcak suya sokulmamakta, hafifçe ısıtılıp akıcılık kazancimlarak süzülmektedir. Bu yüzden görünüşünün berraklığı, temizliği, su içermemesi gibi iyi özelliklere sahiptir. Ayrıca balzamın içerdiği uçucu yağ miktarı Levant styraxda % olduğu halde, Amerikan styraxda % kadardır. Bu nedenle styrax oil denilen yağ yalnızca Amerikan styraxdan elde edilmektedir (5). Türk sığla yağının kimyasal yapısının incelenmesi konusunda çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Guenther'e göre bileşimi: Storesin, sinnamik asit, sitirasin (sinnamil sinnamat), fenil propil sinnamat, etil sinnamat, benzil sinnamat, sitiren, sitirokamfen ve va Dilinden oluşmaktadır (5). Sığla yağının ince tabaka, gaz ve kolon kromatografisi yöntemleri ile incelendiği bir çalışmada bileşiminde sinnamik asit ve esterleri (sinnamil, fenil propil, benzil, etil), sitiren, vanilin, fenil propanol, benzil alkol. sinnamaldehit, benzaldehit ve sitaresin içerdiği belirlenmiştir (9). Yine aynı çalışmada si to resinin yapısının aydınlatılması konu alınmıştır. Sığla yağının gaz krcınatagrafisi ve kütle spektrometresi ile incelendiği bir başka çalışdi bileşiminde sitiren, fenil propil alkol, sinnarnil alkol, sinnam ik asit, fenil propil sinnamat ve sitirasin içerdiği açıklanmıştır (6) Sığla Yağının Kullanıldığı Yerler Fiksatör olarak parfümeride, kozmetikte, sabunların kokulandırılmasında, eczacılıkta bazı ilaçların hazırlanmasında, ciklet ve tütünlerin kokulandırılmasında, ayrıca sinnamik asit, sinnamik alkol gibi kimyasal maddelerin doğal kaynağı olarak kullanılmaktadır. Sığla yağından su buharı destilasyonu ile elde edilen nötral uçucu yağ da pek çok değerli doğal esaslı parfümün bileşimine girer (5). 2. MATERYAL ve YÖNTEM 2.1. Materyalin Sağlanması Deneme materyali üretim yapıjan bir sahadan (Köyceğiz işletmesi Kızılyaka mevkiinden) aşağıda belirtilen üç tipte ve yeterince alınarak ağzı kapaklı galvanizli tenekeler içinde laboratuvara getirilmiştir. 9

8 I - Henüz toplanmış sıyrıntılar, II - Henüz toplanmış sıyrıntıların memleketimizde kullanılmakta olan yöntemle yerinde preslenmesi ile çıkan sığla yağı ve III- Bu işlem sonunda arta kalan buhur Sıynntılardan X ağın Elde Edilmesinde Uygulanan Yöntemler Laboratuvarda sıyrıntılann güncel yönteme ek kuru ısıtma sistemli özel bir preste preslenmesi ile ve solvent ekstraksiyonlan yapılması ile sığla yağları elde edilmiştir. ı- Vidalı p r~s kolu Ser- press!ever ısıtıcı c~kd Heater ı.acket Pres tabanı b.:ı se ;:: SIGLA YAGI TOPLAMA KABI Styrax collvcting dish 10 Şekil 1. Kuru Isıtınalı Pres Sistemi (Ölçek 1/5) Figure 1. Heating and pressing system.

9 Kuru Isıtınalı Pres Sistemi Şekil ı ve Resim ı' de gösterilen hem ısıtma, hem de presleme işlerini bir arada yapabilen bir pres tasarianarak yaptırılmıştır. Pres ı.s kg sıyrıntı alabilecek biı gövde, bu gövdenin dışını saran ısıtıcı ceket ile sıyrıntılara baskı yapmaya yarayan vidalı bir pres tabanından oluşmaktadır. Isıtıcı ceketin içinde su ve bu suyu ısıtacak rezistanslar bulunmaktadır. Gövdenin altında, 0.3 cm çapında delikleri olan bir süzgeç bulunmaktadır. Sözgecin üzerine ayrıca ince pamuklu bir bez konularak yağa kir karışması önlenmiştir. Yapılan ön deneylede yağın akıcılık kazandığı en düşük sıcaklık SO- S3 C olarak belirlendiğinden, sıyrıntılar gövdeye doldurulduktan sonra kanştırılıp homojen olarak SO- 53 C'a kadar ısıtılarak presle sıkılmıştır. Isınma ile akıcılık kazanan yağ, tabandaki süzgecin altına koyulan kabın içinde birikmiştir. Elde edilen yağın özellikleri bulgular kısmında verilmiştir Ekstraksiyon Belirli bir miktar sıyrıntının üzerine benzen konulmuş, karıştırarak yağın benzende çözülmesi sağlanmış ve sıyrıntılar berrak çözelti elde edilineeye kadar benzenle yıkanmıştır. Filtre kağıdı kullanılarak elde edilen süzüntünün, vakumlu destilasyonla çözücüsü uzaklaştırılmış, elde edilen yağın özellikleri incelenmiştir. Sıcak ekstraksiyon etil sinnamat vb. maddelerin oluşumuna neden olduğu için zararlıdır. Daha doğal bir ekstrakt elde etmek amacıyla soğuk ekstraksiyon ve düşük temperatür evaperasyonu yapılmıştır. Aynı işlemler benzen yerine etil alkol kullanarak yapılmış, yine elde edilen yağın özellikleri belirlenmiştir. Ekstraksiyonla sıyrıntılardan yağ elde et..'tie yönteminde sıyrıntılarda hiç yağ kalmadığı gözlendiğinden, buhurdaki yağ miktan saptanmalannda da ekstraksiyon yoluna başvurulmuştur Deneyierin Yapılışı Kurutma Kaybı 2 g kadar sığla yağı tam olarak tartılır, ıosoc'da 2 saat bekletilir, soğutularak tekrar tartılır. Kurutma kaybı % olarak hesaplanır (USP XIX ve TS 8S'deki tanırnlara göre). ll

10 Tablo 1. Uygulanan Yöntemlerle Elde Edilen Yağlarm Fizikokimyasal Özellikleri. Table 1. The physicochemical propertics of the styrax obtained some different methods. Sıcak suya atılmış sıyrıntılarııı preslenınesi ile elde edilen Ham Yağ (The crucle styra.x from treated with boiling water and pressed of the shavings) Ham Yağın alkolle saflaştırılması ile elde edilen yağ. (Styrax from the aleohal extraction of crude styrax) Geliştirilen ısıtma- Sıyrmtılardan allı presten elde kol ekstraksiyoım edilen yağ. lle elde edilen yağ (Styrax from dry (Styrax from alcoheated and pres- hol exıraction of sed of the the shavings) shavings). Sıy:rıntılardan benzen ekstraksiyonu ile elde edilen yağ (Styrax froıu benzene extraction of the shavings) Asit Sayısı (Acid number) Alkolle safiaştırma yapıldıktan sonra belirlenir Sabunlaşma Sayısı. (Saponification number) Alkolle safiaştırma yapıldıktan sonra belirlenir Alkolele çözünmeyen madde miktarı (%). (% Alcohol insoluble resiclue)

11 Alkolde çözünen madde mik. (%). (% Alcohol soluble substances). Ham yağda kurutma kaybı (%) i% loss on drying of crude styrax) Tamamı çözünüyor. Tamamı çözünüyor. o Tamamı çözünüyor. Tamamı çözünüyor. Renk (Colour) Kirli tahin rengi. Bal rengi Bal rengi Bal rengi Bal rengi Görünüş (Appearance) Buhurda kalan yağ miktarı (%). (% Styrax contend of the incense). Saydam değil, parlak, su ve yabancı maddeler İ\,:eriyor, 7-15 Saydam, parlak, akışkan, temiz. Saydam, parlak, az akışkan, temiz Saydam, parlak, akışkan, temiz. o Savdam, parlak, akışkan, temiz. o

12 Alkolde Çözünmeyen Madde Miktan 10 g kadar sığla yağı tam olarak tartılıp 30 dakika ıosoc'da bekletilir. ıoo ml sıcak alkolde çözülür. Darası alınmış bir süzgeçte süzülür. Tamamen renksiz süzüntü elde edilene dek sıcak alkolle y1kanır. Kalırrtı ıosoc'da ı saat kurutularak tartılır, sonuç % olarak hesaplanır. Burada elde edilen sonuç yağdaki yabancı madde miktarını göstermektedir. (USP XIX ve TS 8S'deki tanırnlara göre) Alkolde Çözünen Maddeler Alkolde çözünmeyen maddeler deneyinde elde edilen ilk süzüntü ve yıkama ile elde edilen süzüntüler birleştirilerek 60 C'ı aşmayacak şekilde destilasyonla alkolü uzaklaştırılır. Kalırrtı ıosoc da ı saat bekletilir, tartılır, elde edilen arıtılmış sığla yağının % miktarı hesaplanır (USP XIX ve TS 8S'e göre) Asit Sayısı Arıtılmış sığla yağından ı g kadar tam olarak tartılır. SO ml nötral alkolde çözülür. 0.5 ml fenolftalein eklenerek 0.5 N. NaOH ile titre edilir. Asit sayısı hesaplanarak bulunur (USP XIX ve TS 8S'e göre) Sahunlaşma Sayısı Arıtılmış sığla yağından 2 g kadar tam olarak tartılır, 2SO ml lik bir erlene koyulur, üzerine SO ml hekzan ve 2S ml 0.5 N. Alkollü KOH eklenir. Sık sık çalkalanarak 24 saat bekletilir. 0.5 ml fenolftalein eklenerek 0.5 N. HCl ile titre edilir. Kör deneme için aynı Sabunlaşına sayısı hesap işlemler bir kez de yağkoymadan yapılır. lanır (USP XIX'daki tanıınına göre). 3. BULGULAR Tablo ı' de yöntemler ve herbir yöntemde elde edilen sığla yağmın incelenen fizikokimyasal özelliklerine ilişkin aralık değerler topluca verilmiştir Asit Sayısı Deneyler, güncel yöntem için ll, benzen ekstraksiyonu için S, alkol ekstraksiyonu için 8, kuru ısıtınalı pres için 10 numune üze- 14

13 rin,de yapılmıştır. Elde edilenasit sayısı değerlerine uygulanan varyans analizi -sonucu ve muameleler arası uygulanan t testi tablo 2 de görülmektedir. Tablo 2. Asit Sayısına Iİişkin Varyans Analizi ve t- Testi Table 2. Analysis of variance and «t» test for acid number. Varyans Kaynağı Serbestiyet Derecesi Kareler Toplaını F (Souı ce of variation) (Degrees of freedoın) (Mean squares) (Variance ratio) Muameleler (Treatments) Hata (Error) *** Toplam (S um) 33 * % 5 Yeterlik düzeyinde farklı. ** %ı»»» *** :% 0.1» " " t- Testi («t» test) En küçük önemli fark= Karşılaştırma ölçütü = t 0 05 = = (Estimated t) --- Yöntemler Ortalama Asit Sayılan (Methods) (Mean acid number) Kuru Isıtınalı Pres A A (Heated press) Alkol Ekstraksiyonu B AB (Extraction with alcohol) Benzen Ekstraksiyonu B B (Extraction with benzene) Güncel Yöntem B B (Usual method) Not : Aynı harflerle işaretli muameleler arasında yeterli fark yoktur. 15

14 Sığla yağında serbest asit olarak yalnız yağın karakteristik kokusunu ve tadını veren sinnamik asit bulunmaktadır. Yukarıdaki değerlendirmenin sonucuna göre, asit sayısı bakımından kuru ısıtmalı presin diğer yöntemlerden :% 5 yeterlilik düzeyinde daha iyi sonuç verdiği açıkça görülmektedir. Sığla yağı sabun parilimünde kullanılacaksa, sinnamik asit miktarının fazla olması dikkate alınacaktır Sabunlaşma Sayısı Deneyler, benzen ekstraksiyonu ıçın 5, güncel yöntem için 8, kuru ısıtınalı pres için 7, alkol ekstraksiyonu için 5, numune üzerir.de yapılmıştır. Herbir yöntemle elde edilen yağların sabunlaşma sayısı değerlerine uygulanan varyans analizi sonucu ve muameleler arası uygulanan t- testi tablo 3'de görülmektedir. Tablo 3. Sabuntaşma Sayısına İlişkin Varyans Analizi ve t- Testi Table 3. Analysis of variance for saponification number. Varyans Kaynağı Serbestiyet Derecesi Kareler Toplamı F (Source of variation) (Degrees of freedom) (Mean squares) (Variance ratio) Muameleler (Treatments) Hata (Error) Toplam (S um) *** t. Testi («t» test) En küçük önemli fark = Karşılaştırma. ölçütü = t 0 05 = t 0 01 = (Estimated t) Yöntemler Ortalama Sabuntaşına Sayılan (Methods) (Mean saponification number) Alkol Esketraksiyonu A A (Extraction with alcohol) Kuru Isıtınalı Pres A A (Heated press) Güncel Yöntem 213 A A (Usual method) Benzen Ekstraksiyonu 132 B B (Extraction with benzene) 16

15 Asit sayısı ile ester sayısının toplamını gösteren sabunlaşma sayısının yüksek olması numunenin içerdiği ester miktarının fazlalığını belirtmektedir. Sabunlaşma sayısı bakımından benzen ekstraksiyonu dışında diğer yöntemler arasında önemli bir fark olmadığı görülmektedir Alkolde Çözünmeyen Madde Miktan Güncel yöntemle elde edilen yağcia '% kadar yabancı katı madde bulunduğu görülmüştür. Buna karşılık diğer yöntemlerle son derece temiz bir yağ elde edilmiştir. Deneyler güncel yöntem için 12, kuru ısıtınalı pres için 6 numune üzerinde yapılmıştır. Ekstraksiyon yöntemleri için ise bu deneyin yapılmasına gerek bulunmamaktadır Alkolde Çözünen Madde Miktan pres için 6 numune üze Güncel yöntem için 12, kuru ısıtınalı rinde deneyler yapılmıştır. diğer Tablo 1 'de görüldüğü gibi, bu konudaki değerlendirmede de yöntemler güncel yöntemden daha üstündür Kunıtnıa Kaybı Güncel yöntem için 12, diğer yöntemler için 6 numune üzerinde çalışılmıştır. Kurutma kaybı, yağdaki su miktarını göstermektedir. Ekstraksiyon yöntemlerinden ve ısıtınalı yresten elde edilen yağlarda hiç kurutma kaybı olmamaktadır Renk Deneyler, herbir yöntem için 12 numune üzerinde yapılmıştır. Elde edilen sığla yağı örneklerinin renkleri en iyi renkte olana 4 puan verilerek gittikçe azalan sayılarla puanlanmış, (Sarı: 4, Bal rengi: 3, Kahverengi: 2, Tahin rengi: 1) varyans analizi ve t- testi uygulanmıştır (Tablo: 4). 17

16 Tablo 4. Renk Özelliklerine İlişkin Varyans Analizi. Table 4. Analysis of variance for colours. Varyans Kaynağı Serbestiyet Derecesi Kareler Toplaını F (Source of variation) (Degrees of freedom) (Mean squares) (Variance ratio) Muameleler (Treatments) Hata (Error) _ *** ss 0.14 Toplam (S um) 59 t Testi («t» test) En küçük önemli fark = Karşılaştırma ölçütü = t<> oo = 0.64 t 0 01 = 0.48 (Estimated t) Yöntemler Ortalama Renkler (Methods) (Mean colours) Benzen Ekstraksiyonu 3.50 A (Extraction with benzene) Ham Yağın Alkol Ekstraktı 3.50 A (Siyrax extracted with aleohal from crııde styrax) Kuru Isıtınalı Pres 3.0 A (Heated press) Alkol Ekstraksiyonu 2.17 B (Extraction with alcohol) Güncel Yöntemle Elde Edilen Ham Yağ ı. o B (Crude styra.'i: from usual method) A A A B B Ham yağın kirli tahin renginde olmasına karşılık, ısıtınalı presten elde edilen yağ saflaştırılmış yağa çok yakın renktedir. Alkol ekstraksiyon u ile elde edilen yağ ise muhtemelen sıynntıdaki ekstraktifler ve boya maddelerini de içerdiği için kahverengi olmaktadır. Ayrıca kullanılan etil alkol, çok miktarda etil sinnamat oluşma- 18

17 sına neden olur, bu da yağın yapısında istenmeyen bir değişikliktir. Benzen ekstraksiyonunda ise bu sakıncalar görülmemektedir Görünüş Güncel yöntemle elde edilen yağ dışındaki yöntemlerle elde edilen yağların görünüş özellikleri birbirine benzemektedir Buhurda Kalan Yağ Miktan 4. TARTIŞMA Ekstraksiyon yöntemlerinde yağın tamamı sıyrıntılardan aynlabildiği halde, sıcak suya atma veya dıştan ısıtma sonunda presleme yapılması yöntemlerinde sıyrıntılarda bir miktar yağ kalmaktadır. Yeni toplanan sıyrıntıların ekstraksiyonu ile 6 numune üzesinde yaptığımız deneyiere göre, kullandığımız sıyrıntılar :% yag içermektedir. Presleme yöntemlerinden sonra kalan buhurda ise 6 numune üzerinde yaptığımız deneyierin sonucuna göre, % 6-15 kadar yağ kalmaktadır. Buradan, presleme yöntemleri sonunda, sıyrıntıların içerdiği yağın % kadarının alınabildiği görülmektedir. Yapılan deneyler ve bunların istatistik değerlendirmesi sonunda güncel yöntemle elde edilen yağın fizikokimyasal özellikleri ile denenen diğer yöntemler arasında farklar olduğu görülmüştür. Buna ek olarak güncel yöntemde elde edilen yağ kirli olduğundan bir temizleme (saflaştırma) işlemini gerektirmesine karşılık diğer yöntemlerle elde edilen yağlar saflaştınlmış yağ niteliğindedir. Bugüne kadar sığla yağının kimyasal yapısının belirlenmesi için yapılan çalışmalar güneeel yöntem sonucu elde edilen yağlar kullanılarak yüriitülmüştür. Sıcak suya girmeden preslenmiş veya ekstraksiyon sonunda elde edilmiş sığla yağının kimyasal yapısı ise incelenmemiştir. Bu çalışma içinde elde edilen yağların kimyasal yapısının incelenmesi ve bunların arajannda farklar bulunup bulunmadığının gaz kromatografisi yöntemi ile araştırılması istenmişse de gerekli olanaklar sağlanamamıştır. İnce tabaka kromatografisinin kimyasal yapılan birbirine yakın olan uçucu bileşenlerin ayırdedilmesinde uygun bir yöntem olmadığı bilinmekle birlikte, kabaca bir karşılaştırma için uygulanmış, lekeler arasında bazı 19

18 farklılıklar bulunduğu görülmüştür. Eldeki olanaklarla yapılan deneylerin sonuçlarının varyans analizlerine dayanarak, uygulanan yöntemler birbiri ile karşılaştırılırsa : Asit sayısının yeterli düzeyde diğer yöntemlerdekinden yüksek bulunduğu, kuru ısıtınalı pres dışındaki yöntemlerde, sinnamik asidin zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Sinnamik asit; esterlerinin yapımında, parfümeride, kozmetik ve sabun sanayiinde kullanılan değerli bir kimyasal maddedir. Sabunlaşma sayısı, sabunlaşan esterler ile serbest asit miktarının toplamını gösteren bir sayıdır. Benzen ekstraksiyonu ile elde edilen yağdaki ester miktarı, oldukça düşük bulunmuştur. Sabunlaşma sayısının yüksek olması, ester miktarının fazla olduğunu belirtmektedir. Bu da parfümeride kullamlacak yağda aranan bir özelliktir. Saflaştırılmış yağın rengi temel alınarak yağların renklerinin karşılaştırılmasından da, güncel yöntemin ve alkol ekstraksiyonunun uygulanması ile yağa bazı safsızzlıkların karıştığı anlaşılmaktadır. 5. SONUÇ ve ÖNERiLER Parfümeride ve eczacılıkta yalnızca iyi temizlenmiş ürünler veya ekstraklar kullamlırı. Bunun için sığla yağım, doğal yapısım koruyarak en temiz şekilde üretip pazara sunmalıyız. Güncel yöntemle elde edilen sığlayağı ise bu özellikte değildir. Yaptığımız çalışmalarda en temiz sığla yağı benzen ekstraksiyonu ve kuru ısıtmalı pres kullanarak elde edilmiştir. Alkol ekstraksiyonu ham yağın saflaştırılmasında uygun yöntem olduğu halde, sıyrıntıların ekstraksiyonu için uygun yöntem değildir. Benzenle ekstraksiyonda ise sabunlaşma sayısı düşük bulunmuştur. Ayrıca benzen sağlığa zararlı bir çözücü olduğundan yağdan çok iyi uzaklaştırılması gerekmektedir. Doğal yapısına en uygun sığla yağı, kuru ısıtınalı presten elde edilmiştir. Ancak, buhurcia kalan yağ miktarı bakımından incelendiğinde ise pres yöntemlerinde presin gücüne bağlı olarak her zaman bir miktar yağ buhurcia kalmaktadır. Bu çalışmada elde edilen yağların nitelik ve nicelik olarak incelenmesi sonunda, güncel yöntemin terk edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ekstraksiyon yöntemleri veya kuru ısıtınalı pres arasında kesin bir seçim yapılabilmesi için ise, bu yağların kromatografik analizlerinin yapılarak kimyasal yapılarının incelenmesi gerekmektedir. 20

19 KAYNAKÇA 1 - BERKEL, Adnan 195S. Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) Odu nunun Makroskopik Özellikleri ve Anotomik Strüktürü Hakkında Araştırmalar. İ. Ü. Or. Fak. Dergisi, C- S, s. 1 ve BOZKURT, Yılmaz; GÖKER, Yener Orman Ürünlerinden Faydalanma. İstanbul. 3 - DAVİS, P. H Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol. IV. 4 - GÖKMEN, Halil (1973. Kapahtohumlular, Angiospermeae, Ankara. S - GUENTHER, Ernest 19SO. The Essential Oils. Muntington, New York. 6 - HAFIZOGLU, Harzemşah Analytical Studies on the Balsam of Liquidambar orientalis Mill. by Gas Choramatography and Mass Spectrometry. Holzforschung 36, , Berlin- New York HUŞ, Savni Sığla Ağacııun (Liquidambar orientalis Mill.) Ormancılık Bakımından Önemi ve Sığla Yağmın Kimyasal Araştırılması. İstanbul. 8 - HUŞ, Savni Orman Mahsulleri Kimyası. İstanbul. 9 - TANKER, Mekin; SAYRON, Erendiz Stra'C Liquidus Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar. A. ü. Eczacılık Fak. Mecmuası. Vol. 4, No. 1, Ankara 10 - T.S. 8S. Türk Standartları, U - U.Ş.P. XIX Pnited States Pharmacopeia XIX. 21

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 1. Genel Bilgiler 100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır. 2. Asitlik Cinsi Örneklerin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ TEORİ : Organik deneyler sonucunda genellikle elde edilen ürün,

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ TOA17 ( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ B. Başlıoğlu, A. Şenol İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Some Mechanical Properties of the Plywood Produced from the Logs Cut

Detaylı

GIDALARDA YAĞ TAYİNİ

GIDALARDA YAĞ TAYİNİ GIDALARDA YAĞ TAYİNİ 1. GERBER YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ 1.1. Genel Bilgi Yağ tayininin amacı; > Gıdanın kalitesini belirlemek, > Üretimi yapılacak gıdanın yağ oranını belirli bir düzeye ayarlamaktır. > Ayrıca

Detaylı

TOA58. SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI

TOA58. SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI TOA58 SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI Nezihe AZCAN, E.Zafer HOŞGÜN, Baise GÜVENİR, M. Abdullah BERBEROĞLU, Mustafa KARA Anadolu

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ LIQUIDAMBAR ORIENTALIS ANADOLU SIĞLA AĞACI Muğla Relikt Tarihteki Önemi Kleopatra aşk iksiri ve parfüm olarak kullanmıştır Hipokrat döneminden beri ilaç olarak kullanılmıştır.

Detaylı

RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ

RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 26, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir RM39 SU + PROPİYONİK ASİT + OLEİL ALKOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİNİN İNCELENMESİ M. Bilgin 1, Ç. Arısoy 2, Ş.

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) GRUP ADI: ÇİÇEĞİ BURNUNDA PROJE

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER ENDÜSTRİYEL ANALİZLER BAL ANALİZLERİ Kodu Yapılan BAL-1 Fruktoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-2 Glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-3 Sakaroz IHC 2009 HPLC 70 BAL-4 Fruktoz+glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-5 Fruktoz/glukoz

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü tarafından 19-24 Mayıs 2015

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIĞLA AĞACI (Liquidambar orientalis Mill.) YAĞININ BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ, KARAKTERİZASYONU VE BAZI BİLEŞENLERİNDEN KOKULU TÜREVLERİN SENTEZLENMESİ NİLAY

Detaylı

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ Abdullah İSTEK ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZET Bu araştırmada, Kuru Yöntemle sert lif

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI ÇALIŞTAY 2009-1 TÜSSİDE-GEBZE 15-22 HAZİRAN 2009 GRUP KATALİZÖR ERDOĞAN DURDU

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 - S A M S U N DAMITMA (DİSTİLASYON) Distilasyon, bir sıvının ısıtılması ve buharlaştırılmasından oluşmaktadır ve buhar bir distilat ürünü oluşturmak için

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03.2014) 1 6. Haftanın Ders İçeriği DNA izolasyonu DNA hakkında 2 DNA İzolasyonu

Detaylı

Aspirinin sentezinde kullanılan asetanhidrit maddeleri uyuşturucu yapımında kullanılan

Aspirinin sentezinde kullanılan asetanhidrit maddeleri uyuşturucu yapımında kullanılan PROJENİN AMACI: Aspirinin sentezinde kullanılan asetanhidrit maddeleri uyuşturucu yapımında kullanılan maddelerden bir tanesi olması ve ancak özel izinlerle temin edilebilir olması nedeniyle bu maddeyle

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONU -1 DENEY 4 : S N 1 REAKSİYONU : T- BÜTİL KLORÜRÜN SENTEZİ TEORİ

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK VİŞNE LİKÖRÜ

GELENEKSEL TÜRK VİŞNE LİKÖRÜ GELENEKSEL TÜRK VİŞNE LİKÖRÜ Tescil No : 147 Koruma Tarihi : 03.05.2005 Başvuru No : C2005/011 Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı Başvuru Sahibi : Mey Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Başvuru

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

Biyolojik Örneklerde İlaç Analizi ECZ 344/9. Ders Prof.Dr. Dilek AK ÖRNEKLERİN SAKLANMASI VE DİĞER KONULAR

Biyolojik Örneklerde İlaç Analizi ECZ 344/9. Ders Prof.Dr. Dilek AK ÖRNEKLERİN SAKLANMASI VE DİĞER KONULAR 1 Biyolojik Örneklerde İlaç Analizi ECZ 344/9. Ders 29.05.2014 Prof.Dr. Dilek AK ÖRNEKLERİN SAKLANMASI VE DİĞER KONULAR Örneklerin Saklanması 2 Analizi yapan kişiden, örnek içinde ne ve ne kadar olduğunu

Detaylı

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK Sunum İçeriği Fermantasyon tanımlar Spontan & Saf Kültür Fermantasyonu

Detaylı

ESANS UYGULAMALARINDA DOĞADAN ALDIĞIMIZ İLHAMIN TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ESANS UYGULAMALARINDA DOĞADAN ALDIĞIMIZ İLHAMIN TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ ESANS UYGULAMALARINDA DOĞADAN ALDIĞIMIZ İLHAMIN TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ Kemal Özgür Boyanay Kimya Yüksek Mühendisi Seluz Fragrance Company o İÇERİK Doğadan gelen ilham Doğal hammaddeler

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla. Hidden Healing Potion Of The Aegean: Sığla

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla. Hidden Healing Potion Of The Aegean: Sığla Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering (1-6) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) 012201 (1-6) DOI: 10.5578/fmbd.7084 Derleme

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZLARININ TANIMI VE BİLEŞİMİ Süt tozu, yağlı ve yağsız taze sütlerin suyunun mümkün olduğu kadar uçurulması suretiyle elde edilen kurutulmuş bir süt ürünüdür FAO ve WHO standartlarına

Detaylı

Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması

Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması 1.Giriş Monolitik Refrakter Malzemelerin Teknik Bilgi Formları (Data Sheet) malzemelerin laboratuar koşullarında Standardlara uygun

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

Doku Takibi Süreçleri

Doku Takibi Süreçleri DOKU TAKİBİ Prof.Dr.Erdener ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı EPD Kursu, Mayıs 2010, İzmir Daha iyi bir doku takibi için gereken faktörler: Dokuya ait faktörler Doku porları

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/7 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2-fenoksietanol, 1-fenoksipropan-2-ol,

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

Toprakta Kireç Tayini

Toprakta Kireç Tayini Toprakta Kireç Tayini Toprakta kireç tayininde genellikle kalsimetre düzeneği kullanılır ve % kireç miktarı CaCO 3 cinsinden ifade edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda toprakların kireç içeriğine

Detaylı

Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları. 1.Hafta Şeker Tayini

Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları. 1.Hafta Şeker Tayini Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları 1.Hafta Şeker Tayini Genel Bilgiler Karbonhidratlar, bitkiler tarafından sentezlenen temel besin ögelerinden biridir. Meyveler, sebzeler ve ürünleri az veya

Detaylı

ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ

ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ Yeni sağılan normal sağlıklı süt asidik reaksiyon gösterir, buna ilk asitlik veya doğal asitlik denir. Bu asitlik birinci derecede bileşimindeki kazein, fosfat ve sitratlardan;

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Bazı Verbascum Türleri nin Farmakognozik Olarak Karşılaştırılması*

Bazı Verbascum Türleri nin Farmakognozik Olarak Karşılaştırılması* Ankara Ecz. Fak. Mec. 12. 1 (1982) J. Fac. Pharm Ankara 12. 1 (1982) Bazı Verbascum Türleri nin Farmakognozik Olarak Karşılaştırılması* Pharmacognosic Comparison of Some Verbascum Sp. Erendiz ATASÜ** GİRİŞ

Detaylı

LİPİTLER. Lipitler, suda çözünmeyen eter, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünen

LİPİTLER. Lipitler, suda çözünmeyen eter, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünen LİPİTLER Lipitler, suda çözünmeyen eter, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünen biyomoleküllerdir. En önemli görevleri; (1) Hücre zarlarının yapısında yer alırlar. Zarlarda yapısal ve işlevsel

Detaylı

GRUP MARMARA. PROJE DANIŞMANI Doç. Dr. Fatih ALGI. Doç Dr. Murat KAHVECİ. PROJE TEKNİSYENİ Ferah Cömert ÖNDER. Kolonyada Metanol Tespiti

GRUP MARMARA. PROJE DANIŞMANI Doç. Dr. Fatih ALGI. Doç Dr. Murat KAHVECİ. PROJE TEKNİSYENİ Ferah Cömert ÖNDER. Kolonyada Metanol Tespiti GRUP MARMARA PROJE DANIŞMANI Doç. Dr. Fatih ALGI Doç Dr. Murat KAHVECİ TÜBİTAK BİDEB ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) Kolonyada

Detaylı

SEDİMANTASYON TESTİ :

SEDİMANTASYON TESTİ : 1 SEDİMANTASYON TESTİ : AMAÇ ve PRENSİP: Sedimantasyon testi, buğday ve unun ekmeklik kalitesini belirlemede kullanılan çeşitli testlerin arasında en hızlı ve en kolay olanıdır. Bu test sonucunda elde

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BALDA 13 C İZOTOP TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-590.2014.

BALDA 13 C İZOTOP TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-590.2014. BALDA 13 C İZOTOP TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-590.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 23 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

KARIŞIMLAR. Karışımların Ayrılması

KARIŞIMLAR. Karışımların Ayrılması KARIŞIMLAR Karışımların Ayrılması Günlük yaşamda kullandığımız eşyaların, giydiğimiz kıyafetlerin, yediğimiz yiyeceklerin, içtiğimiz suyun hepsi birer karışımdır. Nehir, göl, baraj sularını doğal haliyle

Detaylı

EKSTRAKSİYON. Yüksek hammaddeler

EKSTRAKSİYON. Yüksek hammaddeler EKSTRAKSİYON EKSTRAKSİYON En etkin ve en verimli teknik Yöntemin verim arttırıcı etkisi hammaddedeki yağ oranı düştükçe artmaktadır. Yüksek oranda yağ içeren hammaddeler 33.0 Prepresyon tekniği ile yağ

Detaylı

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir.

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 1. DENEYİN AMACI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Bir kimyasal bileşikte veya karışımda

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI. GENEL AMAÇ:Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, ASTM, DIN 53242 uygun olarak bağlayıcı analizleri yapabilecektir.

MODÜL BİLGİ SAYFASI. GENEL AMAÇ:Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, ASTM, DIN 53242 uygun olarak bağlayıcı analizleri yapabilecektir. MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : Kimya ve İşleme MESLEK/DAL: Boya Üretimi ve Uygulama DERS : Boya Teknolojisi MODÜL : Bağlayıcılar 2 KODU : SÜRE : 40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : GENEL AMAÇ:Öğrenci, bu modül ile

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR TÜRKİYE NİN YENEN MANTARLARI Ülkemiz sahip olduğu flora ve iklim koşulları nedeniyle değişik ortamlarda yetişen doğa mantarları yönünden oldukça zengindir.

Detaylı

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü SUSAM HASADI TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu (30-125 cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylüdür. Ülkemizde tarımı yapılan yağ bitkileri

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w)

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w) ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İki veya daha çok maddenin çıplak gözle veya optik araçlarla yan yana fark edilememesi ve mekanik yollarla ayrılamaması sonucu oluşturdukları karışıma çözelti adı verilir. Anorganik kimyada,

Detaylı

DERS : ÖĞRETĐMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDĐRME DERS SORUMLUSU : Prof.Dr.ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : CANAN TOGA

DERS : ÖĞRETĐMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDĐRME DERS SORUMLUSU : Prof.Dr.ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : CANAN TOGA DERS : ÖĞRETĐMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDĐRME DERS SORUMLUSU : Prof.Dr.ĐNCĐ MORGĐL KĐMYAYLA GÜNLÜK YAŞAM ARASINDA BAĞLANTI KURARAK KĐMYA KONULARININ ÖĞRETĐLMESĐ HAZIRLAYAN : CANAN TOGA HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

ve Atık Suda VOC Analizi

ve Atık Suda VOC Analizi GC/MS ve Purge&Trap ile İçme Suyu ve Atık Suda VOC Analizi İ çme suyu ve atık sulardaki VOC bileşiklerin tespit edilmesi ve miktarlarının belirlenmesidir. Son yıllarda artan çevre bilinci kimyasal maddelerin;

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir.

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Anahtar Kavramlar Çözelti çözücü çözünen homojen hetorojen derişik seyreltik Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Solduğumuz hava;

Detaylı

KRİSTALLENDİRME, ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN UZAKLAŞTIRILMASI VE EKSTRAKSİYON

KRİSTALLENDİRME, ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN UZAKLAŞTIRILMASI VE EKSTRAKSİYON 1 2 KRİSTALLENDİRME, ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN UZAKLAŞTIRILMASI VE EKSTRAKSİYON Kristallendirme Kristallendirme işlemi, saf olmayan ve oda sıcaklığında katı olan bileşiklerin saflaştırılmasında kullanılan bir

Detaylı

Gemlik Zeytini. Gemlik

Gemlik Zeytini. Gemlik Gemlik Meyve ve çekirdekleri orta irilikte olup % 29.9 oranında yağ içerir. Siyah sofralık olarak değerlendirilir. Meyveleri yağ bakımından zengin olduğundan sofralık kalite dışındaki taneler yağlık kolarak

Detaylı

Farklı piston yağlayıcılarının ısıl reaksiyonu ve bunun döküm kalitesine etkisi

Farklı piston yağlayıcılarının ısıl reaksiyonu ve bunun döküm kalitesine etkisi TRIBO-CHEMİE 2. Soğuk Kamaralı Döküm Makinelerinin Alüminyum Dozingi için Aalen Uygulama Günlerinde Dünyaca ünlü döküm uzmanı Prof.Dr.Dr.hc.Klein ın desteği ile System Shot Sleeve, Piston Yağlama(kısmı

Detaylı

De Smet Tipi Ekstraktörler

De Smet Tipi Ekstraktörler De Smet Tipi Ekstraktörler Bant üzerinde 60-70 cm kalınlıktaki ezme ilerlerken, bantın alt kısmında daha önceki yıkamalardan biriken yarı miselanın püskürtülmesi suretiyle kademeli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI Canlılar hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ATP ye ihtiyaç duyarlar. ATP yi ise besinlerden sağlarlar. Bu nedenle

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 LABORATUVAR KURALLARI VE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA LABORATUVAR KURALLARI 1. Laboratuvar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlükle gelinmelidir.

Detaylı

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ Harzemşah HAFIZOĞLU, Murat ÖZALP ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN, DPÜ Simav

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Bakırçay Sanayi Sitesi 1253. Sokak No:5/A Aliağa 35800 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 90 232 618 02 04 Faks : 90 232 618 01 25 E-Posta : umit.ozkarahan@intertekturkey.co

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ Nezihe AZCAN 1, Ayşegül DANIŞMAN 1 1 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusü 264

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

EMİSYON ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN STANDARTLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dinçer KARADAVUT

EMİSYON ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN STANDARTLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dinçer KARADAVUT EMİSYON ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN STANDARTLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Dinçer KARADAVUT Kimya Mühendisi 19.10.2010-Ilgaz/KASTAMONU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Baca Gazı Emisyon

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ SONER OLGUN Şube Müdürü Ekim 2010 Kastamonu 1 PARTİKÜL MADDE (TOZ) TAYİNİ Tanım:

Detaylı

1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33)

1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33) 1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33) Deneye tabi tutulacak malzeme de aranılacak en önemli özellik alındığı kaynağı tam olarak temsil etmesidir. Malzeme kaynağın özelliğini temsil

Detaylı

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ...

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ... 1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ... 3 2. MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... 19 2.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Temel Prensibi... 19 2.1.1. Besiyeri Seçimi... 19 2.1.2. Sonuçların

Detaylı

GIDA İŞLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ I

GIDA İŞLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ I GIDA İŞLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ I RAPOR NO: 1 GRUP NO: 3 KONU: Bazı gıdalarda dondurma prosesi ve donma noktası alçalmasının tespiti ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: Doç. Dr. Nesimi AKTAŞ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi No:1 Gebze 41470 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 677 27 00 Faks : 0 262 641 23 09 E-Posta : mam.ee@tubitak.gov.tr

Detaylı

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü. 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I ÖRNEK AZALTMA

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü. 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I ÖRNEK AZALTMA İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I ÖRNEK AZALTMA 1. GİRİŞ Belirli bir cevherin niteliklerinin saptanmasında kullanılmak üzere temsili

Detaylı

ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT

ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1703-1711 ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yeliz AYDIN 1, Nurgül

Detaylı

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz.2015 - Ankara Ekin Kurdu (Zabrus Spp) Ergini Geniş bir baş ve fırlayan sırt kısmının görünüşünden

Detaylı

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır.

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır. Analitik Kimya Kimyanın, maddelerin hangi bileşenlerden ve bileşenlerin hangi oranlarda (bağıl miktarlarda) olduğunu inceleyen dalı Analitik Kimya olarak isimlendirilir. bir ürünün istenen kalitede olup

Detaylı

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i Çeliklere Uygulanan Yüzey Sertleştirme İşlemleri Bazı uygulamalarda kullanılan çelik parçaların hem aşınma dirençlerinin, hem de darbe dayanımlarının yüksek olması istenir. Bunun için parçaların yüzeylerinin

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN

Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN Kesim Aşamaları Kesimhaneye Taşıma Askılara Asma Bayıltma Kanatma Tüylerin Islatılması Tüylerin Yolunması İç organların Çıkarılması Duşlama Soğutma, Paketleme, Muhafaza,

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDE BİLGİSİ Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler doğada

Detaylı

Çanakkale bölgesinde yetişen hypericum perforatum (sarı kantaron) bitkisinden bazı uçucu türlerin ekstraksiyonu. Dilek ULUDAĞ Esra ŞEROĞLU Hülya EREN

Çanakkale bölgesinde yetişen hypericum perforatum (sarı kantaron) bitkisinden bazı uçucu türlerin ekstraksiyonu. Dilek ULUDAĞ Esra ŞEROĞLU Hülya EREN Çanakkale bölgesinde yetişen hypericum perforatum (sarı kantaron) bitkisinden bazı uçucu türlerin ekstraksiyonu Dilek ULUDAĞ Esra ŞEROĞLU Hülya EREN Projemizin Amacı Bu çalışmada,çanakkale bölgesinde yetişen

Detaylı

Standart Ekmeğin Hazırlanması. (Standart Bread Dough)

Standart Ekmeğin Hazırlanması. (Standart Bread Dough) Standart Ekmeğin Hazırlanması (Standart Bread Dough) 2.5 Ölçü Kabı Ilık Su 2 Ölçü Kabı Tam Buğday Unu 2 3 Ölçü Kabı Genel Amaçlı Un veya Ekmeklik Un. 1 Büyük Kaşık Tuz ½ Ölçü Kabı Sıvı Yağ ½ Ölçü Kabı

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP ADI: MARMARA

TÜBİTAK BİDEB ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP ADI: MARMARA TÜBİTAK BİDEB ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP ADI: MARMARA PROJE ADI Kolonyada Metanol Tespiti Proje Ekibi Cansu BATTAL

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KİMYASAL

Detaylı

Kağıdın geri dönüşümü sayesinde ağaç kesimi azalacak ve ormanların yok olması engellenmiş olacaktır. Bunun sonucunda doğal kaynaklarımız korunmuş

Kağıdın geri dönüşümü sayesinde ağaç kesimi azalacak ve ormanların yok olması engellenmiş olacaktır. Bunun sonucunda doğal kaynaklarımız korunmuş Kağıdın geri dönüşümü sayesinde ağaç kesimi azalacak ve ormanların yok olması engellenmiş olacaktır. Bunun sonucunda doğal kaynaklarımız korunmuş olacak ve küresel ısınmanın etkilerini azaltma yönünde

Detaylı

DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ

DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ Ölçme Bilgisi DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ Çizim Hassasiyeti Haritaların çiziminde veya haritadan bilgi almada ne kadar itina gösterilirse gösterilsin kaçınılmayacak bir hata vardır. Buna çizim

Detaylı

Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER. 2 Sabunlaşma sayısı 198-206. 3 Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri Negatif

Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER. 2 Sabunlaşma sayısı 198-206. 3 Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri Negatif Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER No GTİP Madde İsmi Ürün Adı Ürün Özellikleri Defne Yağının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Çizelgesi Sıra No Özellikler Değerler 1 İyot sayısı 73-83

Detaylı

ÇAYDAN KATMA DEĞERİ YÜKSEK YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİLMESİ

ÇAYDAN KATMA DEĞERİ YÜKSEK YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİLMESİ ÇAYDAN KATMA DEĞERİ YÜKSEK YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİLMESİ MAM Gıda Enstitüsü Dr. Sena Saklar Ayyıldız 05.10.2016 Türkiye 12. Gıda Kongresi Edirne Projenin Amacı Türkiye çay üreticisi ülke olmakla birlikte,

Detaylı