Güvenlik soruşturması nedir? Güvenlik soruşturması neden gereklidir? Kimler soruşturmaya tabi olmalıdır? Güvenlik Soruşturması ve Güvenlik Sektörü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik soruşturması nedir? Güvenlik soruşturması neden gereklidir? Kimler soruşturmaya tabi olmalıdır? Güvenlik Soruşturması ve Güvenlik Sektörü"

Transkript

1 Güvenlik Soruşturması ve Güvenlik Sektörü Ağustos 2006 Güvenlik soruşturması nedir? Güvenlik soruşturması neden gereklidir? Kimler soruşturmaya tabi olmalıdır? Soruşturma faaliyetlerini kimler yürütür? Başlıca soruşturma teknikleri nelerdir? Soruşturma hangi ölçüde gereklidir? Soruşturma ne tarz insan hakları ve yönetişim sorunları yaratmaktadır? Geçiş süreci yaşayan ve çatışma sonrası ülkelerde başlıca sorunlar nelerdir? Ayrıntılı bilgi Güvenlik soruşturması nedir? Güvenlik soruşturması, bireylerin hak ve görevlere erişimi için incelenmesi sürecidir. Soruşturma, çeşitli şekillerde hemen her hükümet ve özel sektör kadrosu için yapılmaktadır. Örneğin, bir işe başvuran bir bireyin sabıka kaydının istenmesi bir soruşturma biçimidir. Güvenlik sektöründe güvenlik soruşturması çok daha titiz ve kapsamlıdır. Doğru yürütüldüğü takdirde soruşturma karşı-istihbarat sürecinin önemli bir parçasıdır. Güvenlik soruşturması neden gereklidir? Güvenlik soruşturması, aşağıdaki nedenlerle devlete karşı tehdit oluşturan bireylerin kamu hizmetinde görev almasını önlemek için gereklidir: Anayasa karşıtı görüşlere sahip olmak Terörist gruplarla, organize suçla ya da politik baskı gruplarıyla bağlantısı olmak Baskı, şantaj ya da yolsuzluk karşısında zafiyeti olmak Ayrıca soruşturma: Çalışanların namusunu ve dürüstlüğünü garantilemek ve sahtekârlığı önlemek Çok Önemli Kişileri (VIP), hassas bölgeleri ve gizli bilgileri korumak ve Uygun olmayan bireylerin güvenlikle ilgili kadrolara başvurmasını baştan engellemek için de yararlıdır Kimler soruşturmaya tabi olmalıdır? 1

2 Soruşturma genelde hassas bilgi ya da bölgelere erişimi olan, ya da önemli yetkilere sahip olan herkes için gereklidir. Şu kadrolara aday kişiler neredeyse her zaman soruşturmaya tabidir: Yürütmenin kilit üyelerine hizmet verenler; Güvenlik güçleri mensupları (istihbarat ve güvenlik kurumları, ordu, ulusal polis ve jandarma kuvvetleri); Ulusal güvenlik düzeninin gözetiminden sorumlu parlamenterlerin memurları; Hassas bölgelere fiziksel erişimi olanlar ve Yüklenicilerin çalışanları ya da think tank mensupları gibi gizli bilgiye erişimi olan ya da hükümete ulusal güvenlikle ilgili hizmet veren hükümet dışı kişiler Bunlara ek olarak bazı ülkeler hassas bilgiye erişimi olan seçilmiş yetkililerin de soruşturulmasını öngörmektedir. Diğer ülkeler halk tarafından seçilmiş olmanın bilgi ve yetkiye erişim için yeterli itimat sağladığını varsaymaktadır. Örneğin Almanya, savunma ve istihbarat komisyonlarındaki parlamento üyelerinin soruşturulmasını talep etmekte, ABD ise böyle bir talepte bulunmamaktadır. Bkz. Parlamento Savunma ve Güvenlik Komisyonları konulu DCAF Backgrounder. Soruşturma sadece işe alma sırasında yapılmaz. Sonradan gözetim olarak da adlandırılan soruşturma tarzı, düzenli aralıklarla (genelde en az her beş ya da on yıl) olduğu kadar, bir bireyin güvenilirliğine gölge düştüğü zaman da uygulanmaktadır. Amirler şüpheli davranışları fark etme konusunda eğitim almakta, birlikte çalışan kişiler sıra dışı faaliyetler ya da başka endişe verici durumları bildirmeye teşvik edilmektedir. Bunlara ek olarak, eğer bir çalışanın görevleri değişirse, müdürler söz konusu kişinin yeterli güvenlik düzeyine sahip olup olmadığını değerlendirmelidir. Bazı iş değişiklikleri, daha yüksek bir güvenlik düzeyi için soruşturma yapılmasını gerektirebilir. Bunların yanında bazı ülkeler, uluslararası silah alımı veya geliştirilmesi gibi belirli güvenlik işbirliği faaliyetleri için diğer katılımcı hükümetlerden temsilcilerinin yeterli derecede soruşturulduğuna dair güvence isteyebilir. Bu tarz bir süreç genelde bir yazılı anlaşma ya da diğer sözleşmelerle şarta bağlanır. Soruşturma faaliyetlerini kimler yürütür? Çoğunlukla soruşturmadan sorumlu birey ya da bölüm işe alandan farklıdır. Soruşturma faaliyetleri genelde üç şekilde düzenlenir Tablo 1. Soruşturma yaklaşımları Merkezi Merkezi kurum ya da birim soruşturmayı (ya da soruşturmaya dair belli görevleri) çeşitli kurumlar adına yürütür Dağıtık Soruşturmayı bağımsız kurum ya da bireyler yürütür (Ademi Merkezi) 2

3 Dış kaynak Soruşturmayı (ya da soruşturmaya dair belli görevleri) özel şirketler yürütür Pek çok ülkede ulusal soruşturma görevlerinin büyük bir çoğunluğu güvenlik veya istihbarat servisleri ya da uzmanlaşmış kurumlar tarafından yürütülür, bazı kurumlar ise kendi soruşturmalarını kendileri yürütürler. Böylesi bir merkezi yaklaşım: Standartlaşmış soruşturma süreçlerine uyulmasını Kurumların soruşturma kapasitesi geliştirmek yerine asıl görevlerine yoğunlaşmalarını ve Kaynak fazlasını ortadan kaldırarak kaynak kullanımını iyileştirmeyi güvence altına alır. Ancak bazı kurumlar personel bilgilerini gizli tutmak ve soruşturma süreçlerinin kendi kontrolleri altında kalmasını sağlamak için böyle bir merkezi yaklaşıma direnebilirler. Bir kaç ülkede her kurum kendi soruşturmasından sorumludur. İsviçre nin dağıtık (ademi merkezi) yapısında her federal ya da kantonal kurum kendi soruşturmasını yürütür. Hükümet için çalışan yüklenici firmaların çalışanları soruşturulacağı zaman sorumluluk işi veren kuruma aittir. Bazı ülkeler tasarruf amacıyla soruşturma görevlerini dış kaynaklara, yani özel firmalara verirler (outsource). Bunlar genelde kredi ve sabıka kaydı soruşturmalarını kapsar, çünkü bu tarz soruşturmalarda kullanılan veriler özel firmalar tarafından sağlanmakta ya da toplanmaktadır. Pek çok ülke bu üç sürecin karışımını kullanır. Örneğin Kanada da her türlü hükümet soruşturması tek bir kurum tarafından, Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi (CSIS) tarafından yürütülür. Bunun tek istisnası Kanada Kraliyet Atlı Polisi dir. İsveç te elektronik veritabanı araştırmaları dâhil hükümet soruşturma faaliyetlerinin çoğu Güvenlik Polisi (SAPO) tarafından yürütülür ve diğer kurumlar ek soruşturma faaliyetlerinde bulunurlar. Örneğin ordu, subay adaylarına psikolojik testler uygular. İngiltere de Savunma Soruşturma Ajansı, silahlı hizmetler, Savunma Bakanlığı sivil personeli, savunma istihbarat ve savunma yüklenicilerinin yanında geri ödemeli hassas sanayi kolları için soruşturma yürütür. Bundan başka beş kurum daha soruşturma yürütür ve bu uygulamaya kendi çalışanlarının soruşturmasını da dâhil eder: Güvenlik Servisi, harici ve sinyal istihbarat kurumları, Dışişleri Bakanlığı ve Sivil Nükleer Güvenlik Ofisi. ABD de soruşturmanın çoğunluğu iki kurum tarafından yürütülür: FBI (kendi çalışanları için, Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı, ABD Yargı İdare Ofisi ve bazı parlamento ve senato komiteleri gibi diğer federal kurumlar için, ayrıca gizli bilgiye erişmesi gereken eyalet ve yerel güvenlik güçleri mensupları için) ve Personel İdare Ofisi (OPM) (diğer sivil federal kurumlar için, bazen Savunma Bakanlığı ile işbirliği yaparak). İçişleri Bakanlığı ve istihbarat kurumları gibi diğer daireler kendi soruşturma faaliyetlerini yürütürler. 3

4 Ancak, pek çok ülke, soruşturmayı kimin yaptığından bağımsız olarak soruşturma süreçlerini standartlaştırmak çabasındadır. Almanya ve İsviçre de soruşturma kuralları kanunla belirlenmiştir. ABD de bu kurallar Cumhurbaşkanı nın emri ile düzenlenir. Kuralların ne şekilde belirlendiğinden bağımsız olarak her ülke soruşturma konusunda hükümetin her düzeyinde standartların takip edilmesini güvence altına almalı ve suiistimali engelleyecek demokratik tedbirler yaratmalıdır. Kutu. 1 Pek çok toplumda, örneğin pek çok Ortadoğu ülkesinde kilit kadrolara ve hassas bilgiye erişim, aile bağları ve aşiret bağlantıları ile düzenlenmektedir ve buralarda resmi soruşturma sistemleri kurulmamış olabilir. Ancak bu tarz sistemlerde dahi bireyler hakkında soruşturmalar daha gayri resmi mekanizmalarla istihbarat servisleri tarafından yürütülmektedir. Başlıca soruşturma teknikleri nelerdir? Soruşturma teknikleri ülkeden ülkeye farklılık gösterse de genelde bazı standart teknikler kullanılmaktadır İfşa formları genelde soruşturma sürecinin ilk adımıdır ve bireyin şu bilgileri vermesini gerektirir: Tam isim ve önceki isimler Çalışma özgeçmişi; İkamet, yurtdışı seyahatleri ve faaliyetler; Mali durum ve Daha önceki mahkûmiyetler veya davalarla ilgili bilgi. Bunlara ek olarak ifşa formları çoğunlukla çıkar çatışmalarının varlığını sorgulayan ve başvuru sahibine yalan, gerçeğin çarpıtılması ya da bilerek bilgi saklanması durumunda başvurunun reddedileceğini ya da kişinin işten çıkarılacağını bildiren genel geçer bir bölüm içerir. Elektronik araştırma, kişinin sunduğu pasaport, nüfus kâğıdı, doğum kaydı, diploma v.b. gibi belgelerin gerçekliğini araştırmak amacıyla kimlik araştırmasını ya da aşağıdakileri soruşturan geçmiş araştırmasını içerebilir: Sabıka ve ulusal güvenlik kayıtları, gereken durumlarda yabancı kayıtlar Sağlık durumunu gösterir kayıtlar. Bunlar adayın hassas bilgilerle çalışmasını etkileyecek fiziksel ya da ruhsal sorunları açığa çıkarabilir. Kişinin ve ailesinin mali kayıtları. Bunlar yolsuzluğa zafiyet yaratacak mali zorluk ya da sorumsuzluk işaretleri ya da açıklanamayan varlık kayıtları içerebilir. Mülakat en çok kullanılan soruşturma yöntemlerinden biridir. Yöneltilen sorular, doldurulan formlardaki detaylara dair olabilir, ayrıca şunları içerebilir: Aile geçmişi 4

5 Geçmiş tecrübe, Sağlık Özel yaşam Belirli ülkelerin vatandaşlarıyla ilişkiler Alkol ve uyuşturucu kullanımı Belirli örgütlerle bağlantı Politik görüşler ve Hobiler. Referans kontrolü yazılı olarak ya da telefonla yapılır ve genelde zorunludur. Bunun yanında (önemli ve çok hassas durumlarda) arkadaşlar, öğretmenler, tanıdıklar, komşular ve işverenlerle mülakatlar da gerçekleştirilir. Çoğu durumda bu tarz görüşmeler için söz konusu adaydan izin alınması gerekir. Soruşturmalarda en çok zorluk yaratan ve gecikmelere yol açan nedenlerden biri, adayın referans olarak gösterdiği kişilere ulaşılamaması ya da bu kişilerin uygun olmamasıdır. Kullanılabilecek diğer teknikler arasında fiziksel ve ruhsal sağlık kontrolleri, yalan makinesiyle mülakat ve parmak izi kontrolü yer almaktadır. Soruşturma hangi ölçüde gereklidir? Genelde bilgi ya da bölgeler için farklı hassasiyet düzeyleri mevcuttur. Bir kadronun gizli bilgiye ya da hassas bölgelere erişimi arttırdığı ölçüde soruşturma süreci katılaşacaktır (ve pahalılaşacaktır). Hangi bilginin hangi ölçüde gizli olduğunu belirlemek için sihirli bir formül yoktur. Bu bilgiler genelde sınırlı, gizli ve çok gizli olarak sınıflandırılır. Her düzey için farklı soruşturma süreçleri söz konusudur. Tablo 1 İsviçre, Almanya ve Kanada da gizli bilgiye erişecek bireylerin soruşturulma süreçlerini karşılaştırmaktadır. 5

6 Tablo 1 Ülke İSVİÇRE ALMANYA KANADA Gizlilik düzeyi İki (Sınırlı, Gizli) Dört(Sadece Profesyonel Kullanım İçin resmi soruşturma gerektirmez Üç(Sınırlı, Gizli, Çok Gizli) Soruşturma türü Temel Güvenlik Soruşturması (Sınırlı için) Ulusal ve yerel kurum sabıka ve süren dava araştırması yapar Ayrıntılı Güvenlik Soruşturması (Gizli bilgilere erişim için) Yukarıdakilerin yanında İfşa formu İkamet edilen kantonda mali kayıtların ve sabıka kayıtlarının incelenmesi Gerekirse adayın onayıyla üçüncü şahıslarla mülakat -, Sınırlı, Gizli, Çok Gizli) Temel Güvenlik Soruşturması(Sınırlı ve ulusal güvenlik ile ilgili kurumların bütün çalışanları için) İfşa formu Merkezi Federal Kayıt Dairesi, adli polis, sınır polisi ve istihbarat servislerindeki bütün kayıtlar incelenir Eğer aday 1970 öncesinde doğmuş ve Doğu Almanya da yaşamış ya da Doğu Alman hükümeti için çalışmışsa ilgili kayıtlar incelenir Ayrıntılı Güvenlik Soruşturması (Gizli bilgilere ya da pek çok Sınırlı belgeye erişim için veya ilgili makamın temel soruşturmanın yeterli olmadığını düşündüğü durumlarda) Yukarıdakilerin yanında Kimlik araştırması İlgili makamın kararına bağlı olarak eşin ya da birlikte yaşanan kişinin kayıtlarının kontrolü (söz konusu kişilerin rızası ile) Temel Güvenlik Soruşturması (Sınırlı ve Gizli bilgilere için) İfşa formu Kanada Güvenlik erişim ve İstihbarat Servisi nin veritabanları incelenir. Şüpheli bilgiye rastlanması durumunda mülakat ve saha soruşturmaları ile desteklenir. Mülakatlı Ayrıntılı Güvenlik Soruşturması (yukarıdaki soruşturmaların uygulanamadığı durumlarda ve önemli ulusal güvenlik bilgilerine erişimi olan kişiler için) Üçüncü şahıs mülakatları Araştırmalı Ayrıntılı Güvenlik Soruşturması (Çok Gizli bilgilere, yüksek sayıda Gizli belgeye, istihbarat servislerine ve hükümet tarafından belirlenen diğer kurumlara erişim için) Referanslar ve bağlantı olarak verilen kişiler veri tasdiki için ve varsa başka çekinceleri belirlemek için doğrulanır Saha soruşturması CSIS kayıt kontrolü, üçüncü şahıslarla mülakat, yerel polis kayıtlarının incelenmesi ve adayla mülakatı içerir Ret durumunda itiraz hakkı Aday, bir sonraki en üst seviyeden soruşturma talebinde bulunabilir Nihai ret durumunda duruşma isteme hakkı vardır. Bu duruşmada şunlar talep edilebilir: Aday, bir sonraki en üst seviyeden soruşturma talebinde bulunabilir Ret durumunda adayın avukat kanalıyla temyiz hakkı vardır. [Soruşturma] Güvenlik İstihbarat İnceleme Komisyonu nca incelenebilir ve özel durumlarda soruşturma için 6

7 Yanlış verilerin düzeltilmesi veya silinmesi Konu dışı bilgilerin dosyadan çıkarılması Kanıtlanmamış varsayımların silinmesi Şikâyet kaydının dosyaya dâhil edilmesi yeniden başvuru hakkı doğabilir. Soruşturma ne tarz insan hakları ve yönetişim sorunları yaratmaktadır? Mahremiyet İhlali. Soruşturma doğası gereği kişinin özel yaşamını hükümetin izin verdiği ölçülerin ötesinde incelemektedir. Soruşturma öncesi bireyden izin alınması gerekir. Muhtemel istisnalar sadece çok sınırlı soruşturma içerdiği için bireyin rızasını gerektirmeyen askere alma işlemleridir. Yetkinin kötüye kullanımı. Soruşturma süreci, soruşturma yapanlara referans ve kişiliği incelenen adayların kariyer ve yaşamları üzerinde çok büyük etkiler yaratabilecek bir güç verir. Soruşturmacıların bu gücü kötüye kullanmasını önlemek için: Soruşturmacılar, soruşturma yapacakları en yüksek güvenlik düzeyi için soruşturmaya tabi tutulmalıdır. Özellikle mali kayıtlarla ilgili yolsuzluğun önlenmesi için soruşturmacılar düzenli aralıklarla yeniden soruşturulmalıdır. Soruşturma kadroları nüfusun tamamını temsil edecek şekilde düzenlenmelidir. Adaylar soruşturma sonuçlarını görme hakkına sahip olmalıdır. Adaylar itiraz hakkına sahip olmalı ve yanlış ya da ilgisiz bilgilerin dosyalarından çıkarılmasını talep edebilmelidir. Uygunsuz soruşturma kriterleri. Uygunsuz kriterler seçilmesi, uygun adayların reddedilmesine ya da uygun olmayan pek çok adayın sürece dâhil edilmesine yol açabilir. Özellikle politik görüş, sabıka kaydı ve geçmişte uyuşturucu ve alkol kullanımı zorluk yaratan kriterlerdir. Bu kriterler ülkeden ülkeye değişir. Demokratik sistemlerde politik kriterler genel bir kural olarak sadece demokratik olmayan yöntemlerle hükümeti devirmeyi amaçlayan radikal görüşlü kişileri elemeyi amaçlar. Pek çok ülkede geçmişte sınırlı miktarda uyuşturucu kullanmış olmak ya da uzak geçmişte küçük suçlar işlemiş olmak güvenlik sektöründe çalışmaya engel değildir. Veri eksikliği ya da hatalı süreçler nedeniyle Verimsizlik. Soruşturma süreçleri çok büyük kaynaklar gerektirebilir. ABD deki OPM nin 2006 ücretleri basit bir ulusal kurum kontrolü için 80 Amerikan Doları ndan Çok Gizli düzeyi için yapılacak standart bir araştırmanın ücreti olan

8 Amerikan Doları na uzanmaktadır. Verimsiz süreçler bu masrafları arttırabilir ya da bireylerin güvenlik soruşturmasının tamamlanması için çok uzun süre beklemelerini gerektirebilir. Bu sorunlarla başa çıkmak için şu noktalarda masrafların azaltılıp etkinliklerin arttırılması ihtimali dikkate alınmalıdır: Süreçlerin hükümetin her kademesinde standartlaştırılması Kayıt kontrolü gibi bazı soruşturma işlevlerinin merkezi bir kuruma ya da özel kuruluşlara devredilmesi. Ulusal veritabanları ya da standart araştırma süreçleri kullanılarak veri erişiminin kolaylaştırılması Bu tarz sorunlar soruşturmaların sağlam bir yasal çerçeveye oturtulması gereğinin altını çizmektedir. Böylesi bir çerçeve şu unsurları içermelidir: Bilgi sınıflandırmasını ve her düzeye erişim için gerekli soruşturma süreçlerini belirleyen bir ulusal güvenlik tüzüğü Adayların kişisel bilgilerinin işlenmesi ile ilgili kurallarda muafiyet sağlayacak veri koruma kanunları: kayıtlar emeklilik ya da ölümden sonra imha edilmeden önce belirli bir süre saklanmalıdır. Bireylerin ahlaki inanç, siyasi görüş, psikiyatrik ya da fiziksel hastalıklar ve ulusal köken nedeniyle elenmesini engelleyecek insan hakları kanunları ve ayrımcılık karşıtı tüzükler (burada ayrımcılık karşıtı her türlü madde yer almalıdır). Geçiş dönemindeki ve çatışma sonrası ülkelerde başlıca sorunlar nelerdir? Geçiş süreci yaşayan ve çatışma sonrası ülkelerde güvenlik soruşturması, geçiş dönemi adaleti meseleleri ile yakından ilintilidir. Bu durumlarda soruşturma sadece çalışanların bilgi erişimi izni almasını değil, demokratik olmayan davranışlarla, insan hakları ihlalleri ile ya da savaş suçları ile suçlanan bireylerin elenmesini de içerir. Bu süreç genelde arındırma olarak adlandırılır. Geçiş dönemindeki ve çatışma sonrası toplumlar, oturmuş demokrasilerde yaşanan sorunların çoğunu birebir yaşamaktadır. Ancak bazı açılardan soruşturmalarda yaşanan zorluklar çok daha yoğun olabilir: Yasal çerçeve yeterince gelişmemiş olabilir Kurumlar zayıf ve parçalanmış olabilir Ulusal güvenlik yapısının bütün düzeylerini kapsayan bir soruşturma süreci için yeterli mali kaynak bulunmayabilir Kayıtlar kaybolmuş, imha edilmiş ya da politik amaçlarla saptırılmış olabileceği için bireylere dair veriler bulunmayabilir Politik fikir birliği çok düşük olabilir ya da hiç olmayabilir Soruşturmacılar yolsuzluğa eğilimli olabilir ya da siyasi görüşlerle hareket edebilirler. Hem kalifiye, hem de kabul edilebilir adayların eksikliği soruşturma kriterlerinin aşağı çekilmesine ya da yeterli deneyime sahip olmayan kişilerin istihdam edilmesi veya terfi ettirilmesine yol açabilir. 8

9 Bu tarz sorunlarla başa çıkmakta kesin çözüm olarak nitelendirilecek bir formül yoktur. Ancak bu şartlar altında faaliyet gösteren hükümetler için devletin soruşturma yürütme kapasitesini ayrıntılı biçimde analiz etmek ve özellikle üst düzeylerde kapasite geliştirme ile reformun en gerekli olduğu alanlara öncelik vermek şarttır. Ayrıntılı Bilgi Kanada, CSIS Güvenlik Soruşturması Yeni Zelanda Hükümet Güvenliğine dair Yol Gösterici İlkeler, Bölüm 5: Personel Güvenliği Birleşik Krallık Savunma Soruşturma Ajansı internet sitesi nisations/dva/ Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri. Hukukun Üstünlüğü Çatışma Sonrası Ülkeler İçin Aygıtlar. Güvenlik Soruşturması: Operasyonel bir Çerçeve Vetting_en.pdf ABD, Sınırlı Belgeye Erişim Kuralları Kılavuzu. Aralık ABD, Hükümet Gizliliğini Koruma ve Azaltma Komisyonu Raporu Bu Backgrounder için araştırma ve editoryal yardım Fred Schreier ve James Stocker tarafından sağlanmıştır. David Law Backgrounder dizisinin editörüdür. 9

Savunma ve güvenlik alanındaki parlamento komiteleri nelerdir? Çeşitli parlamentolardaki komiteler-arası görev dağılımı nasıl farklılık gösterir?

Savunma ve güvenlik alanındaki parlamento komiteleri nelerdir? Çeşitli parlamentolardaki komiteler-arası görev dağılımı nasıl farklılık gösterir? Savunma ve güvenlik alanındaki parlamento komiteleri nelerdir? Bu komitelerin çalışma ortamlarını diğerlerinden ayıran nelerdir? Hangi komiteler savunma ve güvenlik ile ilgilidir? Bu komitelerin genellikle

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı

Savunma bütçelemesi nedir?

Savunma bütçelemesi nedir? Savunma Bütçelemesinde Parlamentonun Rolü Eylül 2006 Savunma bütçelemesi nedir? Savunma bütçelemesine parlamentonun dahil olması neden gereklidir? Parlamento bütçe döngüsünün hangi aşamalarında hangi rollere

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 162 Nisan 2013

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 162 Nisan 2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 162 Nisan 2013 Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu AnAyAsA MAhkeMesine Bireysel BAşvuru sistemini DestekleMe Projesi Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi İhtiyaç Analizi Raporu raportör: luca Perilli Katkıda bulunan danışmanlar: Christiane Schmaltz,

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK 2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK BRISTOL-MYERS SQUIBB MİSYONU VE HEDEFİ Şirketimizin misyonu, hastaların ciddi hastalıkları yenmelerine yardımcı

Detaylı

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI Güven inşa etmek Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Mesaj İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız.

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

HAPİS DIŞI ÖNLEMLERLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASGARİ STANDART KURALLARI (TOKYO KURALLARI)

HAPİS DIŞI ÖNLEMLERLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASGARİ STANDART KURALLARI (TOKYO KURALLARI) HAPİS DIŞI ÖNLEMLERLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASGARİ STANDART KURALLARI (TOKYO KURALLARI) 1. GENEL PRENSIPLER 1. Temel Amaçlar 1.1 Bu Asgari Standart Kurallar, hapis dışı önlemlerin kullanılmasını geliştirmek

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI SAHTECİLİĞE KARŞI UYANIK OLMA

T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI SAHTECİLİĞE KARŞI UYANIK OLMA T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI SAHTECİLİĞE KARŞI UYANIK OLMA ÇEVİRİ DİZİSİ ANKARA, 1997 T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI SAHTECİLİĞE KARŞI UYANIK OLMA ÇEVİRİ DİZİSİ ANKARA,

Detaylı

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi ------ Bakanlar Kurulundan Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanması

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı