Neden Plan Yapılır? Planlama veya Plan Yapma Nedir? Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Planlı Çalışmanın Yararları. Öğr.Gör.Cahit GÜRER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Neden Plan Yapılır? Planlama veya Plan Yapma Nedir? Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Planlı Çalışmanın Yararları. Öğr.Gör.Cahit GÜRER"

Transkript

1 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Konu 7 Öğretimde Plan Yapma Öğr. Gör. Cahit GÜRER Planlama veya Plan Yapma Nedir? Afyonkarahisar 5 Ekim 2007 Planlama genel anlamda yapılacak bir etkinliğin önceden sistematik olarak düşünülmesidir Öngörülen belirli amaçlara ulaşabilmek için, gelecekte uygulanacak etkinlikleri kararlaştırmaktan oluşan bir süreçtir. Öğretme-öğrenme planı ise belirlenmiş özel hedeflere erişebilmek için içerikle ilgili gerekli etkinliklerin, yöntem ve tekniklerin, kaynak ve araçların ve değerlendirmelerin önceden düzenlenmesidir. Neden Plan Yapılır? Plân, bir faaliyette bulunurken güçlükle karşılaşmamak, faaliyete önceden vakıf olabilmek amacıyla yapılır. Planlama her alanda zorunlu bir durumdur.eğitim, ekonomi, askerlik, fizik, kimya kısacası bütün alanlarda plân yapılmaktadır. Devletler de belli hedeflere ulaşmak, kalkınabilmek için plân yaparlar Planlı Çalışmanın Yararları Öğretimin plânlaması; öğretmenin, eğitimöğretimde neyi, niçin ve nasıl okutacağını düşünmesini sağlayarak verimi artırır. Konuların ne zaman ve ne kadar süre içinde işleneceğinin zaman sırasına göre düzenlenmesini, ayrıca, programların süresi içerisinde tamamlanmasını sağlar. Öğretimde Plan Yapma 1

2 Plânlı çalışma, öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, onlara güven kazandırır. Amaçları gerçekleştirecek en uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerin seçilmesini, derslere hazırlıklı girilmesini sağlar. Plânlama öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yetiştirilmesini sağlar. Plânlı çalışma eğitim öğretimin değerlendirilmesinin sağlam ve güvenilir olmasını sağlar. Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır. Eğitim faaliyetlerinde düşünceye açıklık kazandırır. Plân, harfiyen uyulması gereken bir materyal olmayıp, gerektiğinde bulunduğu yere ve zamana göre değişebilmelidir. Plân kısa, orta ve uzun vadeli yapılabilir. Ülkemizin "Beş Yıllık Kalkınma Plânı" adı ile yapmış olduğu plânlarda beş yıl içinde gerçekleştirilecek yatırımlar plânlanmıştır. Öğretim faaliyetlerinin de plânlı yürütülmesi esastır. Öğretim programlarında yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için, plânlama gerekli görülmektedir. MEB'nın 1981 yılında yayınlamış olduğu "Eğitim- Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge" gereğince, eğitim-öğretimde birlik ve bütünlüğü sağlamak, eğitimi, programda öngörülen amaçlara yöneltmek, çalışmaları etkili ve verimli hale getirmek üzere, MEB'na bağlı her derecedeki öğretim kurumlarında ve yurt dışında görevli öğretmenler, derslerine plânlı, programlı olarak yeterli hazırlıklarını yaparak gireceklerdir. Türk eğitim sisteminde, üniversiteler hariç, tüm derece ve türdeki okullarda öğretimin plânlı yapılması bir zorunluluktur. Plânlama üzerinde bilhassa ilkokullarda hassasiyetle durulmaktadır. Plânlama ilköğretimde, "İlköğretim Kurumları Yönetmeliği" ile, ortaöğretimde ise "Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği" ile "mevzuat bağlayıcılığı" sıfatı kazanmakta ve kanunî bir zorunluluk olmaktadır. Öğretme Öğrenme Etkinliklerinin Planlanması Öğretmenler öğrencilerin kazanmaları gereken bilgi ve becerileri onlara en uygun biçimde kazandıracak ortamı hazırlamakla yükümlüdürler. Bunu sağlamak için ise öncelikle yapılacak şey, çalışmaları planlamaktır. Öğretimde Plan Yapma 2

3 Öğretimi Planlama Öğretimde Plan Çeşitleri Amaçlara ulaşmak için; yapılacak öğretim etkinliklerini belirleme, Ünite Planı Ünitelendirilmiş Yıllık Plan bunların öğrencilere kazandırılma yollarını seçme, 2551 Sayılı Tebliğler Dergisi MEB 2003 Yönergesi kullanılacak araç - gereçleri ve sonuçta elde edilen davranışların nasıl değerlendirileceğini planlama ve yazmadır. Yıllık Plan Ders Planı (Günlük Ders Planı) Hangi tür plan yapılırsa yapılsın, yapılan her planda bir öğretim programını oluşturan öğeler mutlaka yer almalıdır. Bunlar: Hedef ve Davranışlar İçerik Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Değerlendirme 1. Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Ünitelendirilmiş yıllık planlar bir yıl içerisinde yapılacak öğrenme-öğretme etkinliklerinin planlanmasını içerir. "Ünitelendirilmiş yıllık plan, öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda isleyeceklerini gösteren, duruma göre zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planıdır." (Tebligler dergisi, 2551:441). Öğretimde Plan Yapma 3

4 AYLA R ÜNİT E ÖĞRENME ALANI NO SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI Doğal Sayılar Doğru, Doğru Parçası ve Işın KAZANIMLAR 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir. 5. Bir doğrunun üzerindeki bir noktadan bu doğruya dikme çıkar ve dışındaki bir noktadan bu doğruya dikme inşa eder. 6. Bir doğru parçasının orta dikmesini inşa eder. 7. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel inşa eder. 8. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler. SÜRE/ DERS SAATİ AÇIKLA MALAR Yıllık Plan Bir öğretim yılı boyunca dersin özelliğine göre yıllık ya da dönemlik olarak yapılacak çalışmaların aylara, bazen haftalara bölünerek belirlenmesi sonucu yapılan planlamadır. ÜNİT E I GEOMETRİ Açılar Çokgenler Eşlik ve Benzerlik Dönüşüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler 1. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. 2. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır. 1. Çokgenleri çizer ve inşa eder. 2. Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki farkı açıklar. 1. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler. 1. Öteleme hareketini açıklar. 2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünüinşa eder. 1. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur. 2. Öteleme ile süsleme yapar. Yıllık Planda bulunan başlıca bölümler: Hedef ve Davranışlar Konular Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri Kullanılan Eğitim Teknolojileri Araç ve Gereçleri Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi (DEĞERLENDİRME) Öğretmen bu bölümü doldururken yukarıda belirtildiği gibi kendi dersinin gün ve özellikleri de dikkate alarak dengeli bir dağıtım yapar. Konuların ağırlıkları dikkate alınarak, işleme süreleri belirlenir. Belirlenen konuların amaçları yazılır.amaçların öğrencilere yönelik ve davranışsal olarak ifade edilmesinde yarar vardır. Bu bölümde konunun özelliğine göre en uygun öğretim yöntem ve teknikleri yazılır. Konu, başka ders öğretmenlerinden destek almayı gerektiriyorsa bu bölüme yazılır. Bu bölüm öğretmene bir sonraki yılın yıllık planını hazırlarken rehberlik eder. Yıllık Plan Değerlendirilirken Süre açısından planlama uygun mu? Dersin ünitelerinin süreye göre bölümlenmesi Amaçların/Hedeflerin öğrencilere yönelik ve davranışsal olarak ifade edilmesi Amaçlar/Hedefler ve konular arasındaki bağıntı Uygun öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinin belirtilmesi Konuya ilişkin ders araç- gereçlerinin belirtilmesi Ders Planı (Günlük Ders Planı) Ders Nedir? DERS: Her hangi bir bilgi ya da becerinin bir defada öğretilen bölümüne ders denilebilir. Öğretmenin bir bilgi veya becerinin bir oturumda ne kadar öğretileceğine karar vereceği süreçtir. Öğretmen planını hazırladığı dersin içeriğini oluştururken şu hususlara dikkat etmelidir: Öncelikle dersin amaçları belirlenmeli ve yazılmalıdır. Bu amaçlar davranışsal nitelikte, öğrenciye yönelik olmalıdır. Amaçlar konunun özelliği ile bağıntılı olmakla beraber bi1issel duyuşsal ve devinsel (psikomotor) alanlarla uyumlu olmalıdır. Bir oturumluk ders için belirlenen amaçlar o derste gerçekleştirilecek yeterlikte olmalıdır. Öğretimde Plan Yapma 4

5 Bunun yanında dersler arasındaki bağlantı da önemlidir. Her ders bir önceki dersin tekrarı ile başlamalı ve öğrenciyi bir sonraki 'derse taşımalıdır. Öğretmen derse girmeden önce iki boyutlu bir hazırlık yapmalıdır. Öğretime hazırlık Plan hazırlama 1. Öğretime Hazırlık Üç faktör dikkate alınır. 1. Öğrenci: Öğrenci grubunun büyüklüğü, bilgi ve beceri düzeyleri (hazır bulunuşluk) dikkate alınmaktadır. 2. Konu: İşleyeceği konunun tüm program içindeki yeri, konuya uygun öğretim yönteminin seçimi, konuyu islerken gerekli olacak görsel işitse1 araçların durumu, konunun ana hatları, dersin sonunda kullanılacak ölçme aracı belirlenmelidir. 3. Koşullar: Dersin süresi, sürenin ayarlanması, öğretimin yapılacağı yerin belirlenmesi (derslik, atölye ya da laboratuar), bu mekanların ışıklandırma, havalandırma, ısıtma gibi açılardan durumlarının gözden geçirilmesi, ders için gerekli araç - gereçlerin yeterliliği dikkate alınmalıdır. 2. Ders Planı Hazırlama Öğretme - öğrenme etkinliklerinin planlanmasında günlük çalışmaların planlanmasının da önemli bir yeri vardır. Öğretmenin günlük çalışmalarından elde edeceği verim, çalışmalarını planlaması ile doğru orantılıdır. Ders Planı Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar AMAÇ YAZMA 1. Davranış İfadesi ile Amaç Yazma Planda öğrencilere kazandırılacak davranışlar açık olarak belirtilmelidir. Dersin amaçları bölümünde yer alan bu davranışlar yazılırken genellikle "Bu dersi basarıyla tamamlayan öğrenci," ifadesiyle bir giriş yapılır, sonra davranış ifadesi yazılır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, Eğitim ve öğretim kavramlarını tanımlar. Kırgızistan'ın baslıca geçim kaynaklarını açıklar. İki bilinmeyenli denklem problemlerini çözer. 2. Hedefleri ve Hedef Davranışları Yazarak Amaç Yazma (Hedef cümleleri daha genel ifadelerden oluşmalı ve ayrıntılı davranış cümlelerine dönüştürülebilmelidir. Davranışlar ise hedefleri oluşturan ve öğrencinin nasıl bir öğrenme ürünü elde edeceğini ortaya koyan cümlelerdir Öğretimde Plan Yapma 5

6 Hedef: Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf "Öğretmenlik Mesleğine Giriş" dersinde yer alan temel kavramları bilme. Davranışlar: 1. Eğitim kavramını yazma/söyleme 2. Öğretim kavramını yazma/söyleme 3.Verilen kavramlar arasından eğitim kavramını seçip işaretleme. 4.Eğitim ile öğretim kavramları arasındaki farkı yazma/söyleme. Ders boyunca yararlanılacak kaynaklar, araç ve gereçler belirtilmelidir. İçerik, öğrencilerin ilgisini çekebilecek ve onların geçmiş yaşantılarına yer verebilecek özelliğe sahip olmalıdır. Değerlendirme yöntemi ve araçları belirlenmelidir. Plan bir önceki ve bir sonraki ders ile bağlantı kurulabilecek bir yapıda hazırlanmalıdır. Derste ortaya çıkabilecek değişiklikleri dikkate alabilecek bir esnekliğe sahip olmalıdır. Ders planı diğer öğretmenler tarafından da kolay anlaşılabilir olmalıdır. Plan çok kısa ya da çok uzun olmamalı, düzgün bir şekilde yazılmalıdır. Ders Planı Örneği Plan dersin süresi ile uyumlu bir uzunlukta hazırlanmalıdır. Planlandığı süre içinde uygulanmasına çalışılmalıdır. Çoklu Zeka Kuramına Göre Ders Planı Bu tip bir ders planı dört kısımdan oluşur: 1. Bölüm: Planın tanıtım bölümüdür. 2.Bölüm: dersin islenişi ile ilgili olan esaslar yer alir. Bu bölümde öncelikle dersin amaçları ya da hedef ve davranışlar yazılır 3. Bölüm: Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin planlandığı bölümdür. 4. Bölüm: Dersin tamamlanmasından sonra doldurulabilecek bir bölümdür. Öğretimde Plan Yapma 6

7 Zeka Gruplarına Göre Etkinlik Türleri Öğretimde Plan Yapma 7

8 Benjamin Bloom'a göre EĞİTİMİN AŞAMALI HEDEFLERİ 1. BİLİŞSEL (Cognitive) HEDEFLER 3. Uygulama 4. Analiz 6.Değerlendirme (Yargı) 5. Sentez 2. Kavrama 1. Bilgi (Bilgileri Hatırlama) 1. Bilgi - Bilgileri Hatırlama (Belleme) Bir alana has (özgü) bilgileri hatırlama Terim bilgisi (semboller ve kavramlar: felsefi kavramlar, matematik semboller vs..) O alanla ilgili temel olgular (kişiler, olaylar, devletler Bir alanın bilgileriyle uğraşma araç ve yollarının bilgisini hatırlama Alışları hatırlama (dilbilgisi kuralları, geometrideki genel harflendirmeler vs) Yönelim ve sıraları hatırlama (tarihi olayların sırası, hastalık veya gelişim evreleri..) Sınıflamaları ve sınıfları hatırlama (bilimlerin bölümleri, hayvan sınıflandırmaları..) Ölçütleri hatırlama (o alana ait araç gereçler ve ölçme birim ve teknikleri..) Yöntemleri hatırlama (o alana özgü araştırma metotları (klinik, saha araştırması..) 2. Kavrama Çevirme Yorumlama İleride olacakları kestirebilme (öteleme) Bir alandaki genel doğruları ve soyutlamaları hatırlama İlke ve genellemeleri hatırlama Kuramları ve yapıları hatırlama 3. Uygulama konuya uygun problem çözme, yazma, seçme, anlatma vs. Uygulama ilk kez karşılaşılan bir sorunun çözümünden ziyade, bir yöntem ve kuralın uygulanması gibi bilgi düzeyindeki etkinlikleri içerir. 4. Analiz Öğeleri belirleme (bir bütünü parçalarına ayırma, deneyleri, makaleleri vs.) İlişkileri analiz (Öğelerin ilişkileri, neden-sonuç ilişkileri, önem sıralaması vs.) Örgütleme ilkelerini analiz etme (bir yazarın amacı, görüşü, teknikleri, bir resmin analizi..) Öğretimde Plan Yapma 8

9 5. Sentez Özgün bir iletişim veya anlatma ortaya koyma (şiir, makale vs.) 6. Değerlendirme İç ölçütlerle değerlendirme (tutarlılık, mantıksal doğruluk, mantık hataları...) Bir plan veya işlemler takımı oluşturma (bir deney yapma, plan yapma vs.) Soyut ilişkiler takımı geliştirme (eldeki verilerle hipotezler geliştirme, model ve sistem geliştirme) Dış ölçütlerle değerlendirme ekonomiklik, etkililik vs.) (işe yararlık, 2. DUYUŞSAL (Affective) HEDEFLER 1. Alma 5. Nitelenmişlik Farkında olma (güncel olayların farkında mı, çevreye, insan ve hayvan haklarına vs. ilgi) 4. Örgütleme 3. Değer Verme Almaya açık olma dinleme vs.) (hoşgörü, zıt görüşleri 1.Alma 2. Tepkide Bulunma Kontrollü ve seçici dikkat gösterme (gazetenin belli yerlerini okumak gibi) 2. Tepkide bulunma Uysal davranma (Trafik, sağlık, oyun kurallarına uyma..) Tepki göstermede istekli davranma (Görgü kurallarını her yerde istekli uygulama, gönüllü davranma) Tepki göstermekten tatmin olma (Coşku ile iş yapma, şarkı söyleme, tezahürat) Yıllık ve Ünite Düzeyinde Hedef İlköğretim : Sosyal yardım kollarında çalışmaya gönüllü oluş. Davranışlar: 1. Bir sosyal yardım kolunda görev almak için aday olduğunu yazma, söyleme. 2. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için zaman ayırma. 3. Sosyal yardım kolunun toplantılarına isteyerek katılma. 4. Görevini isteyerek yerine getirme. 5. Sosyal yardım kolunun etkinlikleri için para verme. 6. Okul dışındaki sosyal yardım kuruluşlarının düzenledikleri etkinliklere isteyerek katılma. Öğretimde Plan Yapma 9

10 3. Değer verme Bir değeri kabullenme (İbadeti kabul, evliliği, arkadaşlığı vs kabul etme) Taraftar olma, bir değeri yeğleme (Bir işte sorumluluk alma, bir işe zaman ve enerji ayırma..) Bir değere adanma (Demokrasiye, dine, okumaya, sanata, müziğe vs. kendini verme..) 4. Örgütleme (Bütünleştirme) Değerleri birbiriyle uyumlu hale getirme (Bilgi, ilgi ve inançlarıyla uyum içinde yaşama) Bir değerler sistemi oluşturma (örgütleme) (Kişisel veya toplumsal olarak bir değer sistemi oluşturma..) 5. Nitelenmişlik Bir değeri davranış ölçütü ve örüntüsü haline getirme (Demokratik, bilimsel, dini, ideolojik davranışlar) Bir değere dünya görüşünde yer verme (Demokrasiyi veya din ve ideolojiyi hayat felsefesi yapma, bağımsızlık, güvenilirlik, kendine güven gibi değerlerle yaşama) 1.Algılama 3. PSİKOMOTOR HEDEFLER 2. Kuruluş (Hazır Oluş) 3. Klavuz 4. Mekanizma Denetiminde Yapma 6. Adaptasyon 5. Kompleks Tepki Faaliyeti 7. Yaratma S o r u l a r? Öğr. Gör. Cahit GÜRER 19 Ekim 2007 Afyonkarahisar Öğretimde Plan Yapma 10

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. BÖLÜM-I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. Problem Durumu Yönetim farklı bilim dalları tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Prof. Dr. Özcan DEMİREL 10. Baskı Prof. Dr. Özcan Demirel EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ISBN: 975-6802-05-7 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları,

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 80 İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Hakan HANÇER * Önder

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU

DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU 1 DERS HEDEFLERİ YAZMA KILAVUZU Yeterliliğe dayalı hedef yazarken; Hedef yazılırken hedefin kapsaması gereken 3 temel ölçüt vardır. Koşulların belirtilmesi, kabul edilebilir performansın ifade edilmesi,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı