Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi"

Transkript

1 Çorum'da 108 bin çalýþan var Ýþsizlikle mücadeleye 10 milyon lira ödenek 40 KURUÞ 5 TE Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün yaptý. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen toplantýya Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, kurum çalýþanlarý ile kurul üyeleri katýldý.toplantý da ilk olarak ÝÞ- KUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz genel deðerlendirme yaparak kurumun faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. 5 TE "Çorum'da üretilen sütler kendi markasýyla satýlacak" Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nü ziyaret etti. CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ile Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyesi adaylarý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i makamýnda ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Erkan Elfaz Ermiþ, son yýllarda tarýmda ilerleme olduðunu kaydetti. 9 DA Ercan Daþdan'dan esnaf turu ÇÖZDEBÝR STS'ye ilgi yüksek Çorum Özel Dershaneler Birliði (ÇÖZDEBÝR) seviye tespit sýnavý yapacak.çözdebýr yönetimi düzenlediði basýn toplantýsýyla sýnav hakkýnda bilgi verdi. ÇÖZDEBÝR Baþkaný Hüseyin Çetin toplantýda yaptýðý açýklamada "Dershaneciliðin bayramýný yaþýyoruz. Eðitimin bir parçasý olan dershanede bugünlerde bir bayram telaþý var. Burada toplanmamýzýn nedeni, Çorum halkýnýn sabýrsýzlýkla beklediði Çorum'un en geniþ kapsamlý en geniþ katýlýmý olan ÇÖZDEBÝR'in çatýsý altýnda üye dershanelerinde (Ahifem,Anafen,Bil,Demer-Birey,Final,Seviye) katýlýmýyla gerçekleþecek olan ÇÖZ- DEBÝR STS 2014 sýnavýdýr" diyerek sözlerine baþladý. 7 DE Türkiye'de Aralýk ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 939 bin 447 adet taþýtýn %51,8'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,2'sini motosiklet, %8,7'sini traktör, %4,2'sini kamyon, %2,4'ünü minibüs, %1,2'sini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Çorum'da ise trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aralýk ayý sonu itibarýyla 143 bin 580 oldu. TÜÝK Türkiye'nin taþýt istatistiklerini açýkladý. Hattuþa nýn farkýndalýðý tartýþýlacak Marc Bergeretti'den 2 DE Karataþ Peugeot'ya tam not 9 DA Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, dün Ayakkabýcýlar Arastasý, Ulu Camii, Osmancýk Caddesi ile Yazý Çarþý'da esnaflarý ziyaret ederek sorunlarýný dinledi ve projelerini anlattý DA Peugeot Türkiye Genel Müdürü Marc Bergeretti Karataþ Peugeot Bayii'ni ziyaret etti.ziyarete Satýþ Sonrasý Hizmetler Genel Müdürü Michael Furt, Satýþ Müdürü Uður Ercan, Servis ve Yedek Parça Müdürü Emre Göker, Satýþ Direktörü Merih Tüzün Kalite ve Bayi Geliþtirme Direktörü Altay Türker'de katýldý.ziyarette konuþan Genel Müdür Marc Bergeretti Çorum'a üçüncü kez geldiðini her geliþinde havanýn güzel olduðunu ifade etti. 9 DA Engelli Eðitim Merkezi hizmete baþladý Bir süre önce inþaasý tamamlanan Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi faaliyete geçti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Engelli Eðitim Merkezinde incelemeler de bulundu ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. 9 DA AK Parti aday tanýtýmý bugün AK Parti Ýl Teþkilatýnýn aday tanýtým toplantýsý bugün yapýlacak. AK Parti 30 Mart'ta gerçekleþtirilecek olan Mahalli Ýdareler seçimlerine katýlacak olan adaylarýný bugün düzenlenecek toplantýyla tanýtacak. 2 DE TKDK'da 31 projenin daha imzasý atýldý 7 DE CHP Alaca adaylarýný tanýttý 10 DA

2 AK Parti aday tanýtýmý bugün AK Parti Ýl Teþkilatýnýn aday tanýtým toplantýsý bugün yapýlacak. AK Parti 30 Mart'ta gerçekleþtirilecek olan Mahalli Ýdareler seçimlerine katýlacak olan adaylarýný bugün düzenlenecek toplantýyla tanýtacak. Atatürk Spor Salonunda saat 18.00'da baþlayacak olan tanýtým programýna AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu'da katýlacak. Haber Servisi 2 Ýmsâk : 04:55 Güneþ : 06:21 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:58 Akþam : 17:29 Yatsý : 18:48 2 AJANDA Ay, 28 Gün, 8. Hafta Cehennemi bildiði halde, günâh iþleyen kimseye hayret ederim. Hazret-i Osman Radýyallahü anh Günün Þiiri ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi Türkiye'de Aralýk ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 939 bin 447 adet taþýtýn %51,8'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,2'sini motosiklet, %8,7'sini traktör, %4,2'sini kamyon, %2,4'ünü minibüs, %1,2'sini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Çorum'da ise trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aralýk ayý sonu itibarýyla 143 bin 580 oldu. TÜÝK Türkiye'nin taþýt istatistiklerini açýkladý. Aralýk ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 81 bin 911 taþýt içinde otomobil %63,8 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla %12 ile kamyonet, %9,4 ile motosiklet, %8,6 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %6,2'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. -TRAFÝÐE KAYDI YAPILAN TAÞIT SAYISI BÝR ÖNCEKÝ AYA GÖRE %13,8 AZALDI- Yine ayný dönemde trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Kasým ayýna göre %13,8 azaldý. Bu azalýþ otomobilde %13,7, minibüste %7,8, otobüste %27,3, kamyonette %14,3, kamyonda %11,5, motosiklette %32,3 olarak gerçekleþti. Özel Nilgün Ayþecik Çevik sergi açacak Ressam Nilgün Ayþecik Çevik, Gaziantep'de resim sergisi açacak. Çorum sanatçý Nilgün Ayþecik Çevik'in amaçlý taþýtlarda %52,3, traktörde ise %19,3 artýþ oldu. -TRAFÝÐE KAYDI YAPILAN TAÞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %13,5 ARTTI- Aralýk ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda %13,5 artýþ gerçekleþti. Bu artýþ otomobilde %23, minibüste %43,3, kamyonda %26,2, özel amaçlý taþýtlarda %14,5, traktörde %44,4 oldu. Otobüste %39,7, kamyonette %21,4, motosiklette %0,7 azalýþ oldu. Çorum'da da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aralýk ayý sonunda 143 bin 580 oldu. Bu 143 bin 580 adet taþýtýn 65 bin 768'ini otomobil, 2 bin 718'ini minibüs, 1205'ini otobüs, 16 bin 627'sini kamyonet, 5 bin 184'ünü kamyon 16 bin 364'ünü motosiklet, 246'sýný özel amaçlý, 35 bin 468'ini ise traktör oluþturdu. Yine Aralýk ayýnda toplam 3 bin 783 taþýtýn devri yapýlýrken ilk sýrada 2 bin 420 ile otomobiller ilk sýrada 52 adet ile motosiklet ise son sýrada yer aldý. Fatih AKBAÞ sergisi, Sanko Sanat Galerisinde 21 Þubat Cuma günü saat 17.00'da açýklacak. Sergi 7 Mart'a kadar açýk kalacak. Haber Servisi Oto Tamirciler Odasý yönetiminden Vali Sabri Baþköy'e ziyaret Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun ve yeni yönetim kurulu üyeleri Valisi Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Seçimlerin ardýndan Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkanlýðýna seçilen Necmettin Uzun ile Halil Yiðitoðlu, Kadir Akdað, Mustafa Fýndýkçý, Alaattin Yaðcý, Adem Kabadayý, Murat Ýlter ve Doðan Yurdakul'dan oluþan yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Baþköy'ü makamýnda ziyaret ederek çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda bilgi verdi.ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkanlýðýna seçilen Necmettin Uzun ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi HÝKÂYE Senin dudaklarýn pembe Ellerin beyaz, Al tut ellerimi bebek Tut biraz! Benim doðduðum köylerde Ceviz aðaçlarý yoktu, Ben bu yüzden serinliðe hasretim Okþa biraz! Benim doðduðum köylerde Buðday tarlalarý yoktu, Daðýt saçlarýný bebek Savur biraz! Benim doðduðum köyleri Akþamlarý eþkýyalar basardý. Ben bu yüzden yalnýzlýðý hiç sevmem Konuþ biraz! Benim doðduðum köylerde Kuzey rüzgârlarý eserdi, Ve bu yüzden dudaklarým çatlaktýr Öp biraz! Sen Türkiye gibi aydýnlýk ve güzelsin! Benim doðduðum köyler de güzeldi, Sen de anlat doðduðun yerleri, Anlat biraz! Cahit KÜLEBÝ HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,214 0,215 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER HABOÐLU ECZANESÝ TEL: DUMLUPINAR CD.M.GAZÝ 3. SOK. NO:2 DUYGU ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. NO : 36/E Müracaat: Önemli Telefonlar- Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 9 Sayý: 2711 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3

4 4 "Þehit Aileleri Derneði siyasete alet edilecek kadar ucuz deðil" "Bilinçli bir imam afetlerde bir köyü kurtarabilir" Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine yönelik "Deprem ve Kazalardan Korunma Yollarý" konulu konferans düzenledi. Konferansa konuþmacý olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý katýldý. "Depremlerin, yangýnlarýn, kazalarýn nerede ne zaman olacaðý belli deðildir ama her zaman az çok ip ucu verebilir" diyerek sözlerine baþlayan Mahir Odabaþý, "Bunun için Ýmam Hatip Lisesi olmasý hasebiyle gelecekte en ücra orman köylerimizde imam olarak görev alacak arkadaþlarýnýz olacak. Siz bugünden bu noktalarda bilinçli olursanýz ihtiyaç Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen, bazý basýn yayýn organlarýnda "Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'nden Nuhut'a açýk destek" baþlýðý ile yer alan haberin dernek yönetimi ve üyeleri olarak kendilerini çok üzdüðünü dile getirdi. Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'ne Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'un ziyarette bulunduðunu, bu ziyaretten dolayý dernek olarak son derece memnun kaldýklarýný, ancak ziyaret sýrasýnda Dernek Baþkaný Cafer Eker aðzýndan dernek adýna "Sayýn Kenan Nuhut'a açýk destek vereceðimizi kamuoyuna bildiriyorum" þeklinde sözlerin haberlerde yer aldýðýný hatýrlatan Zeki Dilmen, böyle bir açýklamanýn söz konusu olmadýðýný ileri sürdü. Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'nin yönetim kurulunda veya üyeleri arasýnda tüm siyasi partilere üye olan, sempati duyanlarýn bulunduðunu, dernek olarak sadece bir partiye veya adaya destek vermelerinin söz konusu olamayacaðýný kaydeden zeki Dilmen, Dernek Baþkaný Cafer Eker'in ya da derneðin baþka bir yöneticisi ve üyesinin kendi düþüncelerini, tüm derneðe mal edemeyeceðini belirterek, açýklamasýný þöyle sürdürdü:"çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði, sadece bir siyasi partiye veya adaya deðil, halinde koca bir köyü yanmaktan kurtarabilirsiniz. Þöyle ki; camide faal olarak bulunan yangýn söndürme cihazýyla en yakýn komþunuzun baþlangýç yangýný söndürebilirsiniz. 70'lik teyzemin tutuþan piknik tüpünü battaniye ile kolayca söndürebilirsiniz. Tandýr ekmeði yapan teyzeme aman dikkat et, telefon gelince tandýr ateþini býrakýp eve konuþmaya gitme diyebilirsiniz. Patoza sap veren teyzeme aman ha, yazmana dikkat et patoza kaptýrma baþýn parçalanýr diyebilirsiniz. Ýçtiðiniz kola þiþesini ormana býrakma yangýn çýkar diyebilirsiniz. Bacaðýna baltayý saplayan amcamýn kanamasýný bilinçli durdurabilirsiniz. Soba kenarýna çamaþýr asýp gece uyumayýn diye ramazanda camiye gelen bayanlarý uyarabilirsiniz. Bu tür örnekleri saymakla tüketemeyiz. Onun için özellikle imamlarýn ve öðretmenlerin afetlere karþý bilinçli, duyarlý olmasý elzemdir" dedi. Konferasý çok sayýda öðrenci ile birlikte okul müdürü Hüseyin Kýr, müdür yardýmcýsý Namýk Akdal ile öðretmenlerde izledi. Haber Servisi Denizyolu Taþýmacýlýðý'ný anlattýlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlýðýna, bölünmez bütünlüðüne, Türk Milletinin manevi deðerlerine sahip çýkan, saygý duyan tüm partilere ve adaylara açýk bir dernektir. Bizim Derneðimiz ve mensuplarý siyaset üstüdür. Bizlere verilen þehitlik ve gazilik ünvaný bir seçim malzemesi olarak kullanýlacak kadar basit ve ucuz deðildir. Bizim aldýðýmýz þehitlik, þehit yakýnlýðý ve gazilik ünvaný çok kutsaldýr. Bunun bilinciyle hareket etmek, buna göre davranmak zorundayýz. Dolayýsýyla da basýn yayýn organlarýnda çýktýðý gibi, dernek olarak bir partiye veya adaya þartsýz destek vermemiz gibi bir durum söz konusu deðildir. Bunun bir yanlýþ anlaþýlmadan kaynaklanan ve bilgi eksikliðinden dolayý basýn kuruluþlarýna servis edildiðini düþünüyoruz. Bu ve benzeri durumlarda siyasilerimizin ve basýn kuruluþlarýnýn da derneðimizin hassasiyetini dikkate alarak davranmasýný rica ediyoruz. Seçimin de huzurlu, sükûnet içerisinde, memleketimiz için hayýrlý olmasýný temenni ediyoruz." Haber Servisi Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn, üyelerine yönelik dýþ ticaret eðitimleri devam ediyor. Çorum'un ithalat-ihracat potansiyelini geliþtirmek amacýyla yürütülen dýþ ticaret eðitim programý kapsamýnda 2014 yýlýnýn ilk eðitim programý dün yapýldý. TSO Meclis salonunda gerçekleþtirilen konferansta "Akreditifli Yüklemeler ve Denizyolu Taþýmacýlýðý" konusu anlatýldý. Alanýnda uluslararasý hizmet veren MSC Gemi Acenteliði A.Þ. ile ortaklaþa organize edilen programda katýlýmcýlara dýþ ticaret için gerekli belgeler, dýþ ticarette dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenli dýþ ticaret yollarý gibi konularda bilgiler verildi saatleri arasýnda gerçekleþtirilen toplantýya konuþmacý olarak MSC Gemi Acenteliði A.Þ.'den Volkan Tek ve Ahmet Aytoðan katýldý. Bahadýr YÜCEL Mahir ODABAÞI TRAFÝKTE MEYDANA GELEBÝLECEK TEHLÝKELER Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 1. Alkollü araç kullananlarýn sebep olabileceði kazalar. 2. Iþýk ihlali yapanlarýn sebep olabileceði kazalar. Maalesef ülkemizde en sýk yaþanan kazalardan bir tanesi de ýþýk ihlalinin sebep olduðu kazalardýr. Bunun için, bilhassa þehir merkezinden geçen anayollarda her ne kadar bizim için 'YEÞÝL' ýþýk yansa da, araçlarýn geliþ yönüne göre çok dikkat etmek gerekmektedir. Dikkatsizlik veya fren boþalmasý nedeniyle telafisi mümkün olmayan acýlar yaþanmaktadýr. 3. Traktörlerin römork veya ön kabininden düþmeler. Bilhassa tedbirsiz davranan sürücüler, kabinsiz olan traktörün ön tarafýnda oturan çocuklar, gençler ani frene basma veya kasisli yollardan geçerken düþme yaþayabiliyorlar. Geçmiþ yýllarda Osmancýk ilçemizde bir arkadaþýn hanýmý traktörden düþerek hayatýný kaybetmiþti. Yýllar önce köyden ilçeye traktörle giderken, tabiri caizse traktörün ön tarafýna üst üstte otururduk. Ne kadar büyük bir tehlike yaþadýðýmýzý þimdi daha iyi anlýyoruz. 4. Benzin, gaz alýnýrken cep telefonuyla konuþulmasý ve sýðara içilmesi veya depoda benzin bitince, ne kadar var diye çakmakla kontrol edilmesi. Geçenlerde televizyon haberlerinde izlemiþtim, aracýyla yolda kalan vatandaþ pet þiþe ile aldýðý benzini depoya koyup sonra da çakmakla kontrol etmeye çalýþýnca kendini alevler içerisinde bulmuþtu. 5. Oyun amaçlý olarak traktör gibi araçlarýn arkasýndan çocuklarýn tutunmasý. Bilhassa köy yerlerinde yaþanmakta olup, tehlikeli bir davranýþtýr. 6. Otomobillerde çocuklarýn üzerinden kapýlarýn kilitlenmesi neticesinde havasýz kalma 7. Çocuklarýn ailesinden habersiz kontaðý alýp arabayý sürmeye çalýþmasý. Arabasý olan vatandaþlarýn 'Çocuk çocuktur, belki düþünemez' sýrrýnca bu þekilde yapýlabilecek yanlýþ bir davranýþýn nelere sebep olabileceði hakkýnda çocuklarýmýzý bilinçlendirmemiz gerekmektedir. 8. Eðimli yerlerde, baraj kenarlarýnda ve özellikle piknik yaparken aracýn kapýlarýnýn açýk býrakýlmasý neticesinde çocuklarýn vitesle oynamasý ve vitesin boþalmasý. Baraj ve göletlerin bulunduðu ilimizde bu hususta da zaman zaman üzücü olaylar yaþanmaktadýr. 9. Aracýn vitesinin boþta unutularak park edilmesi. Geçmiþ yýllarda bir yakýným böyle bir hata yapmýþ ve aracý metre yol istikametine gitmiþ, ancak bahçe duvarýna vurarak durmuþtu. Özellikle meþguliyetin ve stresin kol gezdiði günümüzde bu husus önem arz etmektedir. 10. Düðün konvoylarýnda para alabilmek için gelin arabasýnýn önüne çocuklarýn atýlmasý. Tabiri caizse bu yanlýþ adet ülkemizde kanayan bir yaradýr. Çoðumuz düðün konvoylarýna katýlmaktan korkar hale geldik. Bu noktada baþta aileler olmak üzere çocuklarýn bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 11. Bilhassa yazýn, toplu ulaþým araçlarýnýn kapýsýnýn açýk olarak yola devam etmesi. Ýstanbul'da hareket halinde iken, kapýsý açýk olan dolmuþtan düþen bir bayan hayatýný kaybetmiþti. 12. Düzenli kapatýlmayan pikap, traktör römorku veya kamyon kasa kapaklarýnýn açýlmasý. Geçenlerde Pazar yerinde yolda giderken öndeki pikabýn kapaðý açýldý. Allah'tan vatandaþlara denk gelmedi. 13. Kamyon, pikap gibi kasalý araçlarýn kasasýndan malzeme düþmesi.özellikle ana yollarda tehlikeli 14. Yükseklik uyarý levhasýna riayet edilmemesi nedeniyle meydana gelen kazalar. Yükseklik 4,5 m yazýyor ama sonradan asfalt 20 cm yükseltilmiþ fakat levha deðiþtirilmemiþ. Geçmiþ yýllarda bir ilimizde otobüs üst geçide vurmuþ, iki vatandaþ hayatýný kaybetmiþti. 15. Seçim veya diðer etkinliklerde görüntü alabilmek için otobüs üzerinde çekim yapan basýn mensuplarýnýn üst geçide çarpmasý. Geçmiþ yýllarda Adana'da iki basýn mensubu hayatýný kaybetmiþti. 16. Ýlgili Kurumlarýn uyarýlmasýna raðmen geciken önlemlerin sebebiyet verdiði zararlar. Yýllar önce bir okulun önündeki yolun trafik açýsýndan tehlike arz ettiðini beyanla, gelecekte üzücü olaylarýn yaþanmamasý için dilekçe vermiþtim. Ancak dilekçem 3-4 ay iþlem görmedi. Akýbet ayný yerde çocuðuma araç çarptý ama Allahtan hafif atlattý. Bende bunlarý da beyan ederek ikinci bir dilekçe daha verince, hemen gerekli önlemler alýndý. O günden beri kendi kendime soruyorum, Allah korusun çocuðuma bir þey olsaydý, sorumlusu kim olacaktý? DAVET: tarih Cuma günü saat te Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu velilerine yönelik okulda tarafýmdan ''Ev Kazalarý ve Korunma'' konferansý verilecek olup, ilgili okulun tüm velileri davetlidir. Unutmayalým ki, bir cümle hayat kurtarabilir Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri Bayat'ta toplandý Büyük Keþlik'te Hýzýr Cemi Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri deðerlendirme toplantýsý, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük baþkanlýðýnda Bayat'ta yapýldý. Toplanyýya Eðitim Denetmenleri Baþkaný, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý, Milli Eðitim Þube Müdürleri, Eðitim Denetmenleri Baþkan Yardýmcýsý, Milli Eðitim Sivil Savunma Uzmaný ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri katýldý. Toplantýda eðitim-öðretim yýlý 1. dönem deðerlendirilmesi ve Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Ortak Sýnavý deðerlendirilmesi yapýldý. Uður ÇINAR Alaca Ýlçesine baðlý Büyük Keþlik (Nesimi Keþlik) Köyü'nde Hýzýr Lokmasý ve Hýzýr Cemi yapýlacak. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen Hýzýr Cemi, 22 Þubat Cumartesi günü Büyük Keþlik Köyü Cemevi'nde gerçekleþtirilecek. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Garip Aygün, tüm canlarý 22 Þubat'ta düzenleyecekleri Hýzýr Lokmasý ve Hýzýr Cemine davet ederken, cem törenine katýlmak isteyenler için ayný gün saat 16.30'da Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Düdüklü-Bekaroðlu Köyü Dernek Binasý önünden araç kaldýrýlacaðýný bildirdi.garip Aygün 'Hýzýr Cemi ve Hýzýr Lokmasýna' tüm canlarý davet ettiklerini belirterek, çörek yapanlarýn çörekleriyle birlikte ceme katýlmalarýný istedi. Haber Servisi

5 5 Ýþsizlikle mücadeleye 10 milyon lira ödenek Türkiye' de iþgücü piyasasýnýn yapýsal bir dönüþüm içerisinde olduðunu kaydeden Vali Sabri Baþköy, bir yandan küresel rekabet koþullarý içerisinde ihtiyaç duyulan iþgücünün yetiþtirilmesi, öte yandan nitelikli bir istihdam için gereken düzeyde yeterli iþgücüne ulaþýlmasýnýn Türkiye' nin ve Çorum'un önceliklerinden olduðunu söyledi. Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun 2014 yýlý ilk toplantýsýnda konuþan Vali Sabri Baþköy, güçlü bir Türkiye'nin ve Çorum'un ancak nitelikli, ufku açýk, yetiþmiþ iþgücü ile kurulabileceðini kaydederek, "2023'de Türkiye'nin hedefi Dünyanýn en büyük 10 ekonomisinden birisi olmaktýr. Bu hedefe ancak çok çalýþarak; insanlarýmýzýn nitelikli, eðitimli, birikimli ve üreten insanlar olmasýyla ulaþabiliriz. Bildiðiniz gibi geçtiðimiz yýllarda Dünyada yaþanan küresel ekonomik ve mali krizin Türkiye'de etkilerini en fazla hissettirdiði alanlardan biri iþgücü piyasasýdýr. Yaþanan kriz sonrasýnda, tüm dünya ülkelerinde olduðu gibi Türkiye'de de iþsiz sayýsýnda bir miktar artýþ yaþanmýþtýr. Buna baðlý olarak ÝÞKUR' a kayýtlý iþsiz sayýsý da artmýþtýr. Bu artýþ karþýsýnda, aktif ve pasif istihdam politikalarýný uygulamakta olan ÝÞKUR' un iþsizliði önleme, azaltma ve iþgücünün niteliklerini geliþtirme yönündeki stratejik önemi artarken, Hükümetimizce yapýlan yasal düzenlemeler ile alýnan idari tedbir ve uygulamalar neticesinde krizin sistematik bir þekilde iþgücü piyasasýnda derinleþmesi ve bütün sektörlere sirayet etmesi engellenmiþtir. Bu süreçte kýsa çalýþma ödeneði, mesleki kurslar, iþgücü yetiþtirme kurslarý ve toplum yararýna çalýþma programlarý ile yüz binlerce kiþinin iþini korumasý ve iþ sahibi olmasý saðlanmýþ oldu. Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurullarý ile ÝÞKUR bu çabalarýyla ön plana çýkmýþtýr" dedi. -27 ÝÞ VE MESLEK DANIÞMANI ÝÞE BAÞLADI- 61. Hükümet Programýnda yer alan ÝÞKUR' a kayýtlý her iþsizin bir "iþ ve meslek danýþmaný" olmasý ve iþsizlere birebir hizmet vermesine yönelik çalýþmalarýn sürdüðünü ve 27 danýþmanýn yýllarý içerisinde içerisin de iþe baþladýklarýný ifade eden Vali Baþköy, "Bu kapsamda, 2013 yýlý içerisinde ÝÞKUR danýþmanlarýnca SYDV aracýlýðý ile ya da bireysel baþvurusu ile ÝÞKUR' a müracaat eden 8 bin 145 vatandaþýmýzýn hepsine iþ ve meslek danýþmanlýðý bilgilendirme hizmeti sunulmuþ olup, 847 kiþi kurslara, 1247 kiþi de iþe yerleþtirilmiþtir. Ýþsizlik oraný Türkiye' de % 9.7, Ýlimizde %5.1'dir. Rakamlara bakarak, þu anda istihdamýn lokomotif sektörlerinin makine, yapý, hizmet ve tekstil olduðunu söyleyebiliriz. Türkiye' de son yýllarda mesleki eðitim konusunda çok ciddi bir farkýndalýk süreci geliþmiþtir. Bugün baþta Hükümet Programýmýz olmak üzere, orta vadeli program, AB Müktesebatýnýn Üstlenilmesine Ýliþkin Türkiye Ulusal Programýmýz da dahil Temel Ulusal Belgelerimizde mesleki eðitim önemli bir yer kapsamaktadýr. Ýþgücü piyasasý konusunda yapýlacak reformlarla baðlantýlý olarak mesleki eðitimin ve istihdamý daha esnek bir yapýya kavuþturarak artýracak þekilde yaþam boyu öðrenme stratejisinin uygulanmasý artýk bir zorunluluk haline gelmiþtir. Bu nedenle esnek iþ gücü piyasasý koþullarýna rahatça uyum saðlayabilen ve firmalarýn aradýðý becerilerle donanmýþ kalifiye iþ gücünün yaratýlmasý için aktif iþ gücü programlarýna destek verilmesi büyük önem arz etmektedir.bu deðiþim doðrultusunda, Ýlimizde istihdamýn artýrýlmasýnda, iþ gücü piyasasýnýn dengeli bir yapýya kavuþturulmasýnda, piyasanýn ihtiyaç duyduðu nitelikli iþ gücünün yetiþtirilmesinde, iþsizlikle mücadele etmede, istihdam politikalarýna yön verilmesine katkýda bulunulmasýna yönelik çalýþmalarýný yürüten Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulumuz; Kamu-Özel Sektör, üniversite, sendikalar, dernekler ve diðer sivil toplum kuruluþlarýyla iþbirliði yaparak Ýþsizlik Sigortasý Fonundan ayrýlan kaynaklarla iþgücü yetiþtirme kurs projeleri, TYÇP projeleri, giriþimcilik projeleri, iþ baþý eðitim programlarý üreterek iþyerlerimizin nitelikli eleman ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda önemli mesafeler kat etmiþtir yýlý Kurul çalýþmalarýmýz için tahsis edilen 8 milyon 669 bin 745 TL kullanýlmýþtýr yýlý çalýþmalarýmýz 10 milyon 086 bin 243 TL'dir. Kamu-özel, STK'larý tüm taraflarýn katýlýmýyla çalýþmalarýmýz artýrýlarak sürdürülmektedir. Ýþverenlerimizi, vatandaþlarýmýzý ÝÞKUR ile iþbirliði yapmaya ÝÞKUR' un saðladýðý iþgücü temini, iþbaþý eðitimleri, giriþimcilik eðitimleri ve iþgücü yetiþtirme kurslarý gibiimkanlarý tanýmaya davet ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Kurul çalýþmalarýna katkýda bulunanlara teþekkür Çorum'da 108 bin çalýþan var Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün yaptý. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen toplantýya Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, kurum çalýþanlarý ile kurul üyeleri katýldý.toplantý da ilk olarak ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz genel deðerlendirme yaparak kurumun faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. ÝÞKUR olarak tüm ilçe belediyeleriyle ve ilçelerde bulunan SYDV ile ÝÞKUR Hizmet Noktalarý protokolü yapýlarak vatandaþlara yerinde hizmet verilmesini saðladýklarýný kaydeden Zafer Eyvaz, "2013 yýlýnda Genel Müdürlüðümüz tarafýndan hazýrlanan ve Ýl Müdürlüðümüzce her yýl düzenlenen anket çalýþmasýnda 1017 iþyeri tespit edilmiþ, 926 iþyerine anket uygulanmýþtýr. Çalýþanlarýn %52.3' u imalat sektörü, bunu toptan-perakende ticaret ve inþaat sektörü takip etmektedir. Çalýþanlarýn % 74'ü erkek, % 26'sý kadýndýr. Ýl Genelinde tekstil ve tekstil ürünleri ile makine sanayinin aðýrlýðý görülmektedir. Açýk iþ pozisyonlarýnda yine imalat sanayinin aðýrlýðý görülmektedir % 35. Mevcut açýk iþlerin büyük çoðunluðunun nitelik gerektiren meslekler olmasý dikkat çekmektedir. Öðrenim seviyesi orta öðretim aðýrlýklýdýr. Temininde güçlük çekilen mesleklerin baþýnda yine tekstil ( dikiþ mkn opr ) gelmektedir. Bunu torna tezgahý opr. Ýþ makinalarý opr. Mobilyacý, LKS2 bilen ön muhasebe elemaný, oksijen ve elektirik kaynakçýsý, ütücü gelmektedir. Belirtmiþ olduðum sonuçlardan da anlaþýlacaðý üzere Ýlimiz iþ gücü piyasasýnda tekstil, makine ve hizmet sektörünün payý büyüktür. Bu kapsamda aktif iþ gücü politikalarýnda iþ gücü ihtiyacý olan ve temininde güçlük çekilen mesleklere yönelik mesleki eðitim kurslarý düzenleme çalýþmalarý yapýlmýþtýr" dedi. Ýþgücünün istihdam edilebilirliðini artýrmak amacýyla, meslek ya da alan seçme aþamasýndaki öðrencilere mesleki rehberlik sunmak, yetiþkinlere ise iþ ve meslek danýþmanlýðý hizmetleri vermek, iþsiz, mesleksiz ya da meslek deðiþtirmek isteyenlere yaþam boyu eðitim anlayýþý içerisinde kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yaparak meslek edindirme, geliþtirme, deðiþtirme, kurslarý düzenlemek, iþ baþý eðitim ve giriþimcilik eðitimleri düzenlemek gibi projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Eyvaz, bunlarýn yanýnda Toplum Yararýna Programlar (TYP)'ýnýn da uygulandýðýný söyledi. Bu projeler için 2013 yýlýnda 8 milyon 669 bin 745 TL harcandýðýný dile getiren Eyvaz, "Bu kapsamda Ýlimizde ve ilçelerimizde 2013yýlý içerisinde 1474 erkek, 1159 kadýn toplam 2633 kiþinin katýldýðý 847 program halinde; konfeksiyon iþçiliði, dýþ ticaret meslek elemanlýðý, bilgisayarlý muhasebe, büro sekreterliði, hukuk sekreterliði, autocad, kadýn kuaförlüðü, saya dikiciliði, çocuk bakýcýlýðý, bilgisayar programcýlýðý, grafiker, seracýlýk, kaynakçý, CNC torna ve freze operatörlüðü, dökümcü, PVC doðrama, mobilya iþçiliði gibi mesleklerde iþgücü yetiþtirme kurslarý, Toplum Yararýna Programlar, Ýþ Baþý Eðitim Programlarý açýlmýþtýr. -GÝRÝÞÝMCÝLÝK PROJELERÝ- Kendi iþini kurmak isteyen ancak, çeþitli nedenlerle bu isteðini gerçekleþtiremeyen vatandaþlarýmýzýn, bu isteðini gerçekleþtirebilmelerine, iþ planlarýný geliþtirmelerine imkan saðlayan kurumsal ve uygulamalý projedir. Bu eðitime katýlan ve kendi iþni kurmak için proje hazýrlayan vatandaþlarýmýza KOSGEB tarafýndan 30 bin TL hibe, 70 bin TL faizsiz kredi olmak üzere 100 bin TL kadar destek saðlanmaktadýr. Ýlimizde bu amaçla düzenlemiþ olduðumuz programlara 2013 yýlýnda 187 erkek 209 kadýn olmak üzere toplam 396 kiþi katýlmýþtýr. -ÝÞ BAÞI EÐÝTÝM PROGRAMLARI- Aldýðý eðitim ya da öðrenmek istediði meslekle ile ilgili alanda mesleki tecrübe edinmek isteyen vatandaþlarýmýza iþbaþýnda eðitim verilmesi sürecidir yýlý itibarý ile faklý iþ yerlerinde 1020 kiþi bu hizmetlerimizden yararlanmýþ ve büyük çoðunluðu iþe yerleþtirilmiþtir. -TYP VE AÐAÇLANDIRMA PROJELERÝ- TYP da Ýl Özel Ýdaresi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve baðlý birimleri, Ýl ve il çe belediyeleri, Ýl Müftülüðümüz, Alaca Müftülüðümüz, 2013 yýlýnda 894 kiþi verilerek 6-9 ay süreyle aðaçlandýrma, altyapý yenilemesi, park bahçe düzenlemesi, bakým onarým, temizlik vb. iþlerin yapýlabilmesi amacýyla çalýþtýrýlmasý için sözleþme imzalanmýþtýr. Projelerle birçok beldenin çevre düzenlemelerine katkýda bulunulmuþ, 100' ün üzerinde okulumuzun temizliði saðlanmýþ, 100 binin üzerinde aðaç dikimi, 228 bin aðaç bakýmý yapýlmýþtýr. 40 adet park yapýmý, 40 bin m2 park bakýmý, 5 bin metre yol yapýmý, 5 bin metre kaldýrým yapýmý, 1500 metre dikenli tel çekimi, 200 bin m2 kilit taþý döþenmiþ, 500 dönüm alanýn çevre düzenlemesi, 200 metre istinat duvarý yapýlmýþtýr. -UZMANLAÞMIÞ MESLEK EDÝNDÝRME MERKEZLERÝ PROJESÝ- Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri Projesi'nin amacý ÝÞKUR tarafýndan yürütülen meslek edindirme faaliyetlerinin, özellikle sanayiye yönelik alanlardaki mesleki eðitimin etkinlik ve verimliliðinin artýrýlmasý, disipline edilmesi ve iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarý ile uyumlu, iþverenlerin katýlýmýna imkan veren bir hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulmasý ile bu sistemde eðitilen iþsizlerin tümüne staj, büyük çoðunluðuna istihdam imkanlarýnýn saðlanmasýdýr. Proje taraflarý ÝÞKUR, TSO, TEML dir. Bu proje kapsamýnda belirlenen ihtiyaçlar doðrultusunda Ýlimize 955 bin 918 TL tahsis edilmiþ, 819 bin 498 TL makine-teçhizat alýmý yapýlmýþ, eðitimlerde görev alacak olan 37 eðiticinin eðitimi tamamlanmýþtýr. TEML günün þartlarýna uygun donanýma kavuþturulmuþtur yýlý Ocak ayýnda UMEM kapsamýnda eðitimlere baþlanýlmýþ ve TSO aracýlýðý ile iþyerlerimizden 1000 kiþilik talep alýnmýþ ve 66 programda 732 erkek 662 kadýn olmak üzere 1394 kiþiye eðitim verilmiþ staj ve iþe yerleþtirme çalýþmalarý devam etmektedir. -ÝÞ VE ÝÞÇÝ BULMA HÝZMETLERÝ- Çorum SGK verilerine göre 8 bin 084 özel, 304 kamu iþyerimizde, toplam 108 bin çalýþanýmýz mevcuttur. Ýlimizde iþsizlik Ülkemiz ortalamasýna göre hayli düþüktür döneminde özel sektör iþyerlerimizden 7 bin 956 iþçi talebi (açýk iþ) alýnmýþ toplam 5 bin 059 kiþi ÝÞKUR tarafýndan iþe yerleþtirilmiþtir. 2 bin 154 iþyeri ziyareti personelimizce gerçekleþtirilmiþtir. -PASÝF ÝÞGÜCÜ PÝYASASI HÝZMETLERÝ- Pasif Ýþgücü Piyasasý Hizmetlerimiz, bu kapsama iþsizlik sigortasý ödemeleri, iþ kaybý tazminatý ödemeleri, kýsa çalýþma ödeneði ödemeleri, ücret garanti fonu ödemeleri girmektedir.ýþsizlik sigortasý için 2013 yýlýnda 2 bin 255 kiþiye Ýþsizlik Sigortasý Fonundan toplam 4 milyon 640 bin 090 TL ödeme yapýlmýþtýr. Kýsa Çalýþma Ödeneði için baþvuru olmamýþtýr" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu'nun dün yapýlan 2014 yýlý ilk toplantýsýnda kurul çalýþmalarýna katkýda bulunan kurum ve kuruluþlara teþekkür belgesi verildi. Programda Hitit Üniversitesi adýna Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a Vali Sabri Baþköy,Mintay Tekstil adýna Ali Karakuþ'a Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, ÇESOB adýna Baþkan Yalçýn Kýlýç'a Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Kavsan adýna Abidin Çatma'ya TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Erkan Makine adýna Halil Erkan'a Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Elit Saðlýk Hizmetlerine Ticaret Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým, Erdemli Makine adýna Ahmet Keser'e Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, Metropol Gýda adýna Sefa Yalçýn'aÝþverenler Sendikasý Temsilcisi Yusuf Yenigün, Cazgýr Makine Sanayi adýna Murat Bolat'a Türk-Ýþ Çorum Baþkaný Sefer Karaman, Olmuksan San.Tic.A.Þ.- adýna Özay Ýleri Özdemir'e ise ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz teþekkür belgelerini takdim ettiler. Fatih AKBAÞ

6 6 Cansuyu Gülsün Mert Ýnönü Anadolu Lisesi'nde terör konferansý NAMAZ HAKKINDA HADÝS-Ý ÞERÝFLER Çorum Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi tarafýndan hayata geçirilen "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamýnda konferanslar devam ediyor. Konferanslarýn bu seferki duraðý Ýnönü Anadolu Lisesi oldu. Konferensa konuþmacý olarak Çorum Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi Müdürü Cengiz Gümüþay katýldý. Konferansta özellikle Türkiye neden terör örgütlerinin hedefinde olan bir ülke olduðu, hangi eylemlerin terör eylemi olarak kabul edildiði ve bu eylemlerin cezai yaptýrýmlarýnýn neler olduðu hakkýnda öðrencilere bilgi verildi. Gümüþay ayrýca terör örgütleri ve bu terör örgütlerinin nasýl insan kaynaðý elde ettikleri hakkýnda da detaylý bilgiler vererek, özelliklede yaþ arasý aile yapýsý bozuk olan bazý zaaflarý bulunan ve aile içinde "Alevilerin sorunlarýna laik ve demokratik anlayýþla çözüm yollarý bulunmalý" CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, "Cem Evlerine ve Cem Evlerine Yapýlan Yardýmlar" hakkýnda TBMM'de konuþma yaptý. "Geçtiðimiz hafta, ondan önceki hafta, bir ay önce, üç ay önce, altý ay önce, geçen yýl gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurulunda ve gerekse komisyonlarda hakareti gördük, þiddeti gördük, uçan tekmeli, yumruklu saldýrýlarý gördük ama maalesef, Baþbakan Erdoðan'dan bir tek kýnama görmedik" diyerek sözlerine baþlayan Tufan Köse, "Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, þiddet uygulayanlarý inkâr ederek, överek, ödüllendirerek, söz söyleyerek demokratik haklarýný kullananlarý, parlamentolarýn geleneðinde olan engelleme hakkýný kullananlarý da tahrik etmekle itham ederek âdeta þiddeti meþrulaþtýrmýþtýr; akýl tutulmuþtur, mantýk tutulmuþtur, vicdanlar susmuþtur. Fikir ve düþünce özgürlüðünü aðzýndan düþürmeyen Baþbakan, eline fýrsat geçtiði zaman kimsenin düþüncesine, özgürlüðüne hak tanýmamakta, kafasýndakini herkese gerekirse þiddet de uygulayarak dayatmayý içine sindirebilmektedir; ne kadar acý maalesef. Bugün 546 sayýlý Kanun'un 30'uncu maddesinde bir deðiþiklik yapýlmak isteniyor. Yapýlacak deðiþiklikle Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna baðlý yaygýn din eðitimi veren kurumlara tanýnan kurumlar vergisi muafiyetinden Gençlik ve Spor Bakanlýðýna baðlý gençlik merkezlerine ve izcilik kamplarýna da ayný muafiyetin saðlanmasý yönünde bir deðiþiklik var. Az önce Komisyonun ve Bakanýn katýlmadýðý önergemizde ise, buralara tanýnan ve baðýþlarda tanýnacak kurumlar vergisi muafiyetinin, bizler cemevlerine de tanýnmasýný istiyoruz. Maalesef, Komisyon ve Bakanlýk reddetti, biraz sonra da sizlerin oylarýyla da bu önergemizin reddedileceðini düþünüyoruz. Bir süredir ve uzun mücadeleler sonucu, Alevilik inancý gizli yaþanýlan bir inanç olmaktan çýkmýþtýr ama bunun KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ huzursuzluk yaþayan gençlerin daha çabuk kandýrýldýklarýna da dikkat çekti. Gümüþay, militan kimlik ve kiþilik kazanma süreçleri hakkýnda da öðrencilere bilgiler verirken özellikle bu yaþ grubundaki gençlerin daha bilinçli olmalarý noktasdýnda uyarýlarda bulundu. Konferans sonunda Okul Müdürü Ahmet Güngör, TEM Þube Müdürü Cengiz Gümüþay'a teþekkür etti. Yasin YÜCEL için çok büyük bedeller ödenmiþ ve çok büyük acýlar yaþanmýþtýr. Bizler, Alevi de olsak, Sünni de olsak, Hristiyan da olsak, Yahudi de olsak, hatta ve hatta inançsýz da olsak inançlarýmýzý yaþadýðýmýz yerlerin eþit saygý görmesini istiyoruz, baþka da bir þey istemiyoruz. Türkiye'de herkesin ibadetini özgürce yapmasýný istiyoruz. Alevilerin sorunlarýna laik demokratik anlayýþla ve Alevilerin taleplerine uygun çözüm üretilmesini, uygun çözüm yollarýný aranmasýný istiyoruz. Alevi yurttaþlarýmýz inançlarýný ve kültürlerini kimseye onaylatmak zorunda deðildir. Cemevlerinin kaderi asla ve asla Diyanet kurumuna baðlý kýlýnamaz. Aleviler bir baþkasýnýn kendilerini tarif etmesine, hele de iktidarýn ve iktidara baðlý Diyanetin, belli bir mezhebin güdümündeki Diyanetin kendilerini tarif etmesine asla ve asla izin vermeyeceklerdir. Alevi vatandaþlarýmýz el ele ve kardeþçe yaþamak istiyorlar. Eðer onlar "Cemevleri bizim ibadethanemiz" diyorsa, bize düþen "Al sana cemevi." diyebilmektir, demektir. Kýrk dereden kýrk su getirmemeliyiz, iki yüzlü olmamalýyýz, samimi olmalýyýz, Emevi siyaseti yapmamalýyýz. Onlarýn sorunlarýný, onlarýn taleplerine uygun olarak çözmeliyiz, yok sayarak, dýþlayarak, ezerek, susturarak ve hatta geçtiðimiz yýllarda çok gördüðümüz gibi onlarý yakarak deðil saygý duyarak, anlamaya çalýþarak, kucaklayarak ve kardeþlik elini uzatarak çözmeliyiz, çözebilmeliyiz. Alevi inancýnýn hiç kimsenin inayetine ihtiyacý olmadýðýný bilmeliyiz. Hepinizi saygýyla selamlýyorum" dedi. Yasin YÜCEL Ýmam Hatip Lisesine atanan öðretmene veda yemeði Gazipaþa Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Çetin Akbulut'a veda yemeði verildi. Yemeðe Okul Müdürü Musa Ediz ve okulda görevli öðretmenler katýldý.yemekte kýsa bir konuþma yapan Okul Müdürü Musa Ediz Ýmam Hatip Lisesine tayini çýkan Çetin Akbulut'a verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür etti ve yeni görev yerinde baþarýlar diledi. Çetin Akbulut ise Gazipaþa Ortaokulundan ayrýldýðý için üzüldüðünü fakat asýl düþüncesinin Ýmam Hatip Lisesinde görev yapmak olduðunu ifade ederek, herkese teþekkür etti. Þimdi, gönüllerin sultaný olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in namaz hakkýndaki bir kýsým hadis-i þeriflerini nakledeceðiz. Bu hadis-i þeriflerde, namaz kýlmamanýn dünyevi ve uhrevi cezalarýndan bahsedilmektedir. Ancak ilk önce þunu belirtelim ki, amacýmýz korkutmak deðil, sevdirmektir; uzaklaþtýrmak deðil, yakýnlaþtýrmaktýr; zorlaþtýrmak deðil, kolaylaþtýrmaktýr. Ama Müslüman bir toplumda yaþamasýna, her vakit ezanlarýn sesini iþitmesine ve namazýn kýymeti hakkýnda onlarca sözü duymasýna raðmen kiþi hala namazýný terk edebiliyorsa, herhalde bu kiþiye iþlediði günahýn büyüklüðü anlatýlmalýdýr; anlatýlmalýdýr ki, belki bu korkutma onun hidayetine bir vesile olur. Hem bizim yaptýðýmýz þey, sadece hakikatleri nakletmektir. Hakikatleri teblið eden ise Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir. Söz O'na aittir, kelam O'nundur, haber veren O'dur; biz sadece tebliðcileriz. Bu sebeple, bu makamda nakledeceðimiz hadis-i þeriflere bu göz ile bakmalý; hakikatleri naklettiðimiz için bizlere kýzýlmamalýdýr. Ýnþallah bu hadis-i þerifler gafil kafaya bir tokmak olur ve kiþinin namaza baþlamasýna bir vesile olur. Ýbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem þöyle buyurdu; "Namazýn dindeki yeri, baþýn vücuttaki yeri gibidir." (Mecmâü'l-Evsat, 3:154, (2313.) Ýmam Taberâni, Mu'cemu's-Saðir) Ebu'd-Derda (r.a) þöyle dedi: "Dostum Muhammed (s.a.v) bana þöyle tavsiyede bulundu. Parça parça kesilsende, yakýlsanda Allah 'a ortak koþma ve farz olan namazý bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazý bilerek terk ederse Allah 'ýn korumasý ondan uzaklaþmýþtýr." (Müsned:5/238, El-Bani Sahihi ibn Mace:3529, Beyhaki) Abdullah bin Kurt radýyallahu anh'dan rivayet edilmiþtir: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem þöyle buyurdu; "Kýyamet günü kul, ilk önce namazdan hesaba çekilecektir. Namaz düzgün ise diðer ameller de düzgün olacaktýr. Eðer namaz bozuk ise diðer ameller de bozuk olacaktýr." Taberâni, Terðib Hz. Nevfel bin Muaviye radýyallahu anh'dan rivayet edilmiþtir: Peygamber sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki; "Kim, bir namazý kazaya býrakýrsa, sanki onun çoluk çocuðu ve malý mülkü elinden alýnmýþ gibidir." Ýbni Hibban Evet dünyada kaybettiði en ufak þeylere üzülen insan namazý terk etmekle neleri kaybettiðini bir bilsen. Abdullah b. Ömer (r.a.)'dan nakledilen bir hadis-i þerifte Efendimiz (s.a.v.) þöyle buyurdular: "Ýkindi namazýný kaçýran kimse sanki ailesi ve malý helak edilmiþ kimse gibidir." (Camiu'l Ehadis) Ey namaz kýlmayan kiþi! Sadece ikindi namazýný kýlmamakla nasýl bir zarar ettiðini anladýn mý? Ailen ve malýn helak edilmiþ kadar!.. Hz. Ebû Ûmâme radýyallahu anh'dan rivayet edilen baþka bir hadis-i þerifte Peygamber sallallahu aleyhi vesellem þöyle buyurdu; "Allahu Teâlâ'nýn bir kula iki rek'at namaz kýlmasý için tevfik vermesinden daha üstün bir þey yoktur. Kul namazla meþgul olduðu sürece baþý üzerine iyilikler ve hayýrlar saçýlýr." (Müsned) Cabir ibni Abdullah (r.a)dan rivayet edilmiþtir Efendimiz (s.a.v.) þöyle buyurdular: "Kiþiyle küfür arasýnda namazýn terki vardýr." (müslim,ebu davud, tirmizi,ibni mace,müsned) Sevban radýyallahu anh dan rivayet edilmiþtir Resulullah s.a.v. den þöyle buyurdular: "Müslüman kul ile kâfirlik ve iman arasýnda sadece namaz vardýr, Müslüman bir kiþi namazý terk ettiði zaman kesinlikle Allaha þirk koþmuþ olur." Bu hadisi hibetullah taberi sahih bir isnatla rivayet etmiþtir. Cabir Ýbn-i Abdullah (r.a.)'dan nakledilmiþtir, Efendimiz (s.a.v.) þöyle buyurdular: "Cennetin anahtarý namazdýr, namazýn anahtarý da abdesttir." (Müsned) O halde kim cennetin anahtarýný almak isterse namazýný kýlsýn ve o anahtar ile cennetin kapýsýný açsýn. Ve namaz kýlmayan kiþi de namazý terk ederek neyi kaybettiðine dikkat etsin!.. Abdullah ibn-i Amr ibn As (ra)'den rivayet edilmiþtir: Bir gün Rasulullah (sav) 'namaz'dan konuþtu. Buyurdu ki: "Her kim þu beþ vakit namazý eksiksiz kýlarsa namazý, kýyamet gününde ona bir aydýnlýk, hakkýnda delil ve kurtuluþ olur. Her kim de bu beþ vakit namazý gereði gibi kýlmazsa kýyamet gününde Karun'la, Haman'la, Firavun'la ve Ubeyy ibn-i Halefle birliktedir." (Müsned: 2/169, Darimi: 2/301, Ýbn-i Hibban: 1448) Bu hadis-i þerifin þerhinde þöyle denilmiþtir: Namaz kýlmayanýn bu dört kiþiden biriyle bulunmasýnýn sebebi þudur: Kiþi malý ile oyalanýrken namazýný kýlmamýþsa, servet sahibi Kârun'a benzemiþtir, onunla haþredilir. Eðer saltanatý onu alý koymuþsa Firavun'a benzemiþtir, onunla haþredilir. Eðer vezirliði veya idareciliði namaz kýlmasýna engel olmuþsa, vezir Hâman'a benzemiþtir, onunla haþrolunur. Eðer namaza ticareti mani olduysa, Mekkeli tacir Übey b. Halef'e benzemiþtir, onunla bir arada bulunur. Ey namazýn kýymetini anlamayan nefsim! Acaba öðlenin sýcaðýna dayanamayan sen, yakýtý insanlarla taþlar olan ateþe nasýl sabredeceksin!? Kârun, Firavun, Hâman ve Übey b. Haleflerin de içinde bulunduðu kat kat artan azaba nasýl tahammül edeceksin!?

7 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM TKDK'da 31 projenin daha imzasý atýldý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðüne 11. Çaðrý döneminde teslim edilen 31 projenin daha hibe sözleþmeleri imzalandý. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü toplantý salonunda düzenlenen hibe sözleþmesi imza törenine Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen, birim amirleri, baþvuru sahipleri, danýþmanlar ve makine ekipman tedarikçileri katýldý. 11. Baþvuru Çaðrý Döneminde Çorum Ýl Koordinatörlüðüne teslim edilen 317 projeden ilk etapta 35 adedi ile sözleþme imzalanmýþ ve Aralýk 2013 itibarý ile ödemeleri gerçekleþmiþti. Kalan 282 adet projenin inceleme süreci devam ederken incelenmesi tamamlanan projelerden "302-1 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi Tedbiri" kapsamýndaki 31 adeti ile daha hibe sözleþmeleri imzalandý. 31 projenin yatýrým tutarý 3 milyon 531 bin 118 TL olup bu projelere saðlanacak olan toplam hibe destek miktarý da 1 milyon 765 bin 559 TL olacak. Türk Saðlýk Sen kongresine Çorum'dan katýlým TKDK Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen imza töreninde yaptýðý konuþmada sözleþmelerle Çorum tarýmýna önemli miktarda yatýrým yapýlacaðýný ve önümüzdeki süreçte bu yatýrýmlarýn üretimde artýþ olarak Ýlimiz ekonomisine katkýsýnýn büyüyeceðini belirtti. Daðdelen, "Proje hazýrlýðýndan sözleþme imza aþamasýna kadar geçen süreçte emeði geçen en baþta tüm yatýrýmcýlarýmýza olmak üzere danýþmanlarýmýza, paydaþ resmi kurumlarýmýza, sivil toplum örgütlerimize ve Ýl Koordinatörlüðümüz uzmanlarýna sunduklarý hizmetler ve gayretleri için teþekkür ediyorum" dedi. Toplantýda baþvuru sahiplerinin, danýþmanlarýn ve makine ekipman tedarikçilerinin sorularý Proje Baþvuru Yönetim Birim Amiri Ahmet Kuyulu, Yerinde Kontrol Birim Amiri Vekili Bülent Albayrak ve Ödeme Talep Birim Amiri Aytekin Deniz tarafýndan cevaplandýrýldý. Haber Servisi ÇÖZDEBÝR STS'ye ilgi yüksek Çorum Özel Dershaneler Birliði (ÇÖZDEBÝR) seviye tespit sýnavý yapacak.çözdebýr yönetimi düzenlediði basýn toplantýsýyla sýnav hakkýnda bilgi verdi. ÇÖZDEBÝR Baþkaný Hüseyin Çetin toplantýda yaptýðý açýklamada "Dershaneciliðin bayramýný yaþýyoruz. Eðitimin bir parçasý olan dershanede bugünlerde bir bayram telaþý var. Burada toplanmamýzýn nedeni, Çorum halkýnýn sabýrsýzlýkla beklediði Çorum'un en geniþ kapsamlý en geniþ katýlýmý olan ÇÖZDEBÝR'in çatýsý altýnda üye dershanelerinde (Ahifem,Anafen,Bil,Demer-Birey,Final,Seviye) katýlýmýyla gerçekleþecek olan ÇÖZDEBÝR STS 2014 sýnavýdýr" diyerek sözlerine baþladý. Geleneksel olarak yapýlan bu sýnava her geçen sene artan bir talep olduðunu ve bu yýl 15 bin civarýnda öðrenci katýlýmý beklediklerini söyleyen Çetin, "Öðrenci ve veliler sýnavlara büyük ilgi gösteriyor. Sýnava geçen yýl 10 bin öðrenci katýldý. Bu yýlda katýlýmýn üst düzeyde olmasýný bekliyoruz" dedi. Çetin konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: "STS'ye katýlýmýnýn her yýl olduðu gibi bu yýlda oldukça yoðun olacaðýný tahmin ediyoruz. STS kayýtlarýnýn 15 Þubatta baþlamýþ olmasýna raðmen sýnav kaydý için ilgi yoðun. Her yýl artarak devam eden katýlýmýn ÇÖZ- DEBÝR Dershanelerine olan ilgi ve güveni yansýtýyor.sýnav Mart tarihinde yapýlacaktýr. 1 Mart Cumartesi günü sýnýf öðrencileri için, 2 Mart Pazar günü ve 11. sýnýf öðrencileri için yapýlacaktýr. Çorum genelinde sýnava giren ve baþarý gösteren öðrencilere burs imkanlarý saðlanacaktýr." Sýnava giriþ için öðrencilerin ÇÖZDEBÝR'e üye dershanelerden herhangi birine sýnav kaydýný yaptýrýp Sýnav Giriþ Belgesini almasýnýn gerektiðini kaydeden Çetin, "Sýnav kaydý yapýlan öðrencilere sýnav giriþ belgesi,sýnavda çýkacak sorularla ilgili konu baþlýklarý ve örnek deneme kitapçýðý verilmektedir. Ýlköðretim 3.sýnýftan baþlayýp lise 12. sýnýfa kadar sýnava giren tüm öðrencilerimizin ÇÖZDE- BÝR baþarý burslarýndan yararlanacaðý, üye dershanelerimizin tamamýnda geçerli olan bu indirimlerden yararlanýlmasý için öncelikle 1-2 Mart tarihindeki sýnava katýlmak gerekmektedir. Çorum'a hizmet felsefesi ile hareket ediyoruz. Yapýlan sýnavla öðrenciler Çorum geneli durumlarýný görebilecekler. Ayrýca bu sýnavla dereceye girecek öðrencilere burs vereceðiz" ifadelerini kullandý.çetin, sýnav sonuçlarýnýn ve cevap anahtarlarýnýn Mart tarihinden itibaren internet adresinden açýklanacaðýný da bildirildi. Kubilay Kaan YÜCEL Fatma Baþköy'den Çocuk Evlerine ziyaret Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy Çocuk Evlerini ziyaret etti. Aldýðý yaþ pastalarý çocuklara ikram eden Baþköy, birinci okul döneminin ikinci döneme örnek olmasý gerektiðini ve düzenli ders çalýþma sistemini ayný azimle sürdürdükleri sürece ikinci dönemde de baþarýlarýnýn devam edeceði ve istedikleri yerlere gelebileceklerini söyledi. Baþköy, çocuklarýn isteklerini dinledi ve gelecekleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Baþköy'ün ziyaretlerine Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs'de eþlik etti. Bahadýr YÜCEL Türk Saðlýk Sen'in 5. Olaðan Kongresi Ankara Büyük Anadolu Otelde yapýldý. Kongreye milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk ve baðlý sendikalarýn genel baþkanlarý, yönetim kurulu üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katýldý. Kongreye Çorum'dan ise Türk Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Fatih Gök ile genel merkez delegeleri katýldý. Divan Baþkanlýðýna Þube Baþkaný Reþit Kýlýç seçilirken divan baþkan vekilliklerine Veli Küçük ve Gülnur Kaptanoðlu üyeliklere ise Ahmet Kýlýkoðlu ve Yusuf Aydýn seçildi Þubat 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleþtirilen 5. Olaðan Genel Kurulumuzun 16 Þubat Pazar akþamý seçim sonuçlarýnýn açýklanmasýyla sona erdi. Önder Kahveci yeniden Genel Baþkanlýða seçilerek güven tazeledi. Yasin YÜCEL

8 YAÞAM 'Açýk teknikten korkmayýn' 8 Palavra Yarýþý Abartmalý konuþmayý seven iki kiþi yine bol keseden atýyormuþ: -Geçenlerde bizim bahçede kazý yapýldý. Topraðýn onbin metre altýndan telgraf teli parçalarý çýktý. -Çýkmýþsa ne olmuþ yani? Neyi gösterir bu? Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý -Telgrafý benim dedelerimin icat ettiðini gösterir. -Hmm... Bizim bahçede de bir kazý yapýldý geçen gün. -Eee? -Hiçbir tel çýkmadý. -Neyi gösterir ki bu? -Neyi gösterecek ulan telsiz telgrafý da benim dedelerimin icat ettiðini... Sudoku bulmacasýnýn çözümü Burun estetiði ameliyatýnda doðal görünüm en önemli unsurdur. Bu nedenle mutlaka kiþiye özel olmalýdýr. Kulak Burun Boðaz ve Baþ Boyun Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Bahadýr Baykal burun ameliyatlarýnda açýk tekniðin avantajlarý hakkýnda bilgiler verdi.dünya genelinde yýlda 15 milyon insan estetik müdahale geçiriyor, bunlarýn çok büyük kýsmý saç ve deriye yönelik giriþimsel olmayan uygulamalar, rinoplasti ise ülkeden ülkeye deðiþkenlik gösteriyor. Nüfusa göre oranlandýðýnda Avrupa da Ýtalya, Asya da ise Güney Kore burun estetiðinde birinciliði kimseye kaptýrmýyor. Ancak ilginç bir durum Ýran da her yýl kiþi burun estetiði olmak için ameliyat masasýna yatýyor, Amerika da ise her sene kiþi "acaba burnumu yaptýrsam mý?" diye ön görüþme için doktora baþvuruyor. Çevrede burun estetiði geçirmiþ ama memnun olmayan çok kiþi var, nerede hata yapýlýyor? diye soracak olursak..bence doktor seçimin de... Burun estetiði özel ilgi isteyen bir alan, dolayýsýyla her KBB uzmaný ya da her plastik cerrahýn bu ameliyatý ayný mükemmellikte yaptýðýný söylemek yanlýþ olur. Özellikle zor olgularda burna hiç dokunmamak ve hastayý yönlendirmek mutsuz olabilecek bir süreci en baþýndan engellemektir. BAÞARILI VE BAÞARISIZ BURUN ESTETÝÐÝ Revizyon ameliyatý ile müdahale edeceðiniz alan bence cerrahi zamanlama açýsýndan belirleyicidir ancak birinci ameliyattan sonra en erken altýncý ayda yapýlmalýdýr ikinci operasyon. Baþarýlý bir burun estetiði için;burun estetiðinde doðal ve güzel bir sonuç için ameliyat öncesinde kiþiye özel çalýþýlarak teknik belirlenmelidir. Doðru hastada doðru teknik mutlu sonucu getirir. BURUN ESTETÝÐÝNDE AÇIK VE KAPALI TEKNÝKLER Burun estetiði ameliyatýnda kullanýlan iki farklý yöntem mevcut, açýk ve kapalý olmak üzere. Aslýnda þu an burun estetiði yapan cerrahlar arasýnda bile fikir birliði yok, dolayýsýyla hastalarýn kafalarýnýn karýþmasý doðaldýr.burun estetiðinde sizin tercihiniz nedir diye soracak olursanýz, "eðer cerrah olarak sadece bir teknikle ameliyat yaparým diðerini yapmam diyorsanýz yanlýþ bir yoldasýnýz demektir. Þayet fazla risk almayayým, kolay burunlarý yaparým derseniz kapalý teknik ameliyatlarýnýzda ömür boyu yeterli olabilir. Ben bunlara 45 dk ameliyatlarý diyorum. Ameliyatýn baþlamasý ve bitmesi maksimum 45 dk sürüyor. Ancak madalyonun diðer ucu farklý. Hastalarýnýzýn önemli bir kýsmý daha önce estetik olmuþ revizyon olgularsa, travma ile eðrilmiþ ya da burun ucu asimetrik, burun kanatlarýna agresif iþlemler yapacaðýnýz hastalarsa açýk tekniðin avantajlý olduðunu düþünüyorum. "AÇIK TEKNÝK ZOR OLGULARDA BÝLE GÜZEL SONUÇ VEREBÝLÝR" Bugüne kadar binlerce burun ameliyatý yapmýþ bir cerrah olarak kiþisel görüþüm; açýk tekniðe hakim bir cerrahýn elinde çok zor olgularda bile inanýlmaz güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ülkemizde standart insanlarýn burun yapýlarý bile oldukça sorunlu. Anadolu coðrafyasýnda yaþayan insanlarýn üçte ikisinde orta yüz deformitesi mevcut, yani yüz asimetrisi var. Burun kanadý sorunlarýndan asimetrik burun ucuna, travmatik çökmüþ burunlardan aks eðriliðine kadar deðiþik ve zor olgularýn toplandýðý bir coðrafyada asimetirk yüz de varsa açýk teknik yaklaþým ile burun estetiðinde daha güzel sonuçlar alýnabileceðini düþünenlerdenim." AÇIK TEKNÝK ESKÝ ZANNEDÝLÝYOR AMA DEÐÝL Açýk tekniðin daha eski bir yöntem olduðu fikri söz konusu olabiliyor. Ancak tam tersi. Sanýrým yanlýþ bir algý olarak kapalý tekniðin sonradan geliþtirilmiþ bir yaklaþým olduðu düþünülüyor. Halbuki kapalý teknik birinci dünya savaþý sýrasýndan beri gündemde olan bir yaklaþýmdýr ama yýllar içerisinde burnun estetik ve fonksiyonel problemlerini çözmede yetersiz kalmasýndan dolayý sene önce açýk teknik tanýmlanmýþtýr. Yani, açýk teknik sanýlanýn aksine daha güncel bir yaklaþýmdýr.hastalarýn en sýk sorduðu sorulardan biri açýk teknikle iz kalýp kalmadýðý Çok azda olsa böyle bir ihtimal olabilir ama kesi yapýlan yeri karþý bakýþta görme ya da anlama þansý zaten yoktur. Ama usulüne uygun kapatýlan bir cilt de iz kalmaz. Ben açýk teknikle ameliyat yaptýðým hastalarýmda kesi yerinde iz gibi bir sorunla karþýlaþmadým. Açýk, kapalý tercihi ülkeden ülkeye deðiþmektedir. Ancak örnek vermek gerekirse Burun estetiði cerrahisinin ileri düzeyde yapýldýðý ülkelerden ABD de vakalarýn 80 i açýk teknikle yapýlmaktadýr. Siz kapalý tekniði hiç uygulamýyor musunuz? diye sorulacak olursa Uygun hastalarda zaman zaman kapalý teknikle ameliyat yapýyorum ve oldukça güzel sonuçlar alýyoruz ama daha önce belirttiðim gibi burada önemli olan kiþinin burun yapýsýna uygun teknik ile çalýþmak gerekir. Sadece açýk teknik yaparým demek nasýl büyük bir hataysa, izsiz burun estetiði yapmalýyým, bu nedenle sadece kapalý tekniði tercih ederim demek de büyük bir hatadýr. Açýk ve kapalý tekniðin arasýnda bazý farklar vardýr.farklýlýk, burun sýrtýndaki kýkýrdak ve kemik dokuya ulaþmak için tercih edeceðiniz yola göre burun üzerindeki cildi ve eklentiyi ya tam ya da yarý þekilde kaldýrmanýzdýr. Kapalý teknikte insanlar çok küçük bir kesiden girilerek ameliyat yapýldýðýný zannediyorlar ama bugün pek çok vakada burun ucu ve burun kanatlarýnýn tüm yapýlarý burun içinden dýþarý doðru çýkarýlmakta ve iþlemler yapýlarak burna tekrar yerleþtirilmektedir. 19:55 Kemal Bey'in almak istediði arazi için yola koyulan Nurhan, Sarp ve Þükrü, baþlarýna gelecek beladan habersizdir. Her gittiði yerde baþýný derde sokmayý baþaran Nurhan, bu sefer yanýndaki insanlarýn da canýný tehlikeye atacak bir þey yapmýþtýr. Kemal Bey, Sarp ve Þükrü, Nurhan ýn kullandýðý arabayla araziye doðru giderken, kendilerini bir uçurumun kenarýnda bulurlar. Nurhan, el frenini çekmeyi unutunca ölümle burun buruna gelirler.oyuncular : Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Ufuk Özkan, Ecem Özkaya Yönetmen : Hasan Tolga Pulat Zengin Kýz Fakir Oðlan 20:00 Ýntikam Yaðmur, adalet için girdiði bu intikam savaþýnda yolun sonuna gelmiþtir. Hayatýný ondan çalanlara hak ettikleri cezayý vermek ve özgürlüðüne kavuþmak için son oyununu oynayacaktýr. Yaðmur un gerçek kimliðini öðrenen Haldun ve Þahika ise, bu oyunda acýmasýz bir planla yerlerini alýrlar. Düðün günü herkes kýlýçlarýný kuþanýr. Söylenen son yalanlarla, son hesaplaþmalarla ve son oyunla kýyamet gününe dönen düðün, herkesin kaderini deðiþtirecektir.oyuncular : Beren Saat, Mert Fýrat, Engin Hepileri, Yiðit Özþener, Alican Yücesoy Yönetmen : Çaðrý Vila Lostuvalý 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Polat Alemdar ý vuran Cahit þimdi ne yapacak? Tapýnakçýlar la ilgili planlarýnda nasýl ilerleyecek? Cahit yaþadýklarýnýn etkisinden nasýl çýkacak? Cahit ve Abdülhey yüzleþmesi nasýl gerçekleþecek? Pusat ýn Baltazar la girdiði savaþ nasýl son bulacak? Pusat hapishaneden kurtulabilecek mi? Baltazar, hangi sürpriz isimlerle bir araya gelecek? Þamil i kurtarmaya Suriye ye giden Kara ve ekibi, Þamil i Ivan ýn elinden alabilecekler mi? Ivan ýn göreceði hesap ne? Abdülhey, Adsýz ýn gerçek kimliðini öðrenebilecek mi? Adsýz ýn bu seferki hedefi kim olacak? Yönetmen : Onur Tan Feridun Düzaðaç Feridun Düzaðaç (d. 10 Ekim 1968, Adana) söz yazarý, müzisyen.ýlk ve ortaokulu Adana'da bir köy okulunda tamamladý. Ardýndan babasý polis olmasýný istediði için Ankara Polis Koleji imtihanlarýna girdi. Sýnavlarý baþarýyla geçti ve polis adayý olmaya hak kazandý. Ancak okula ýsýnamamasý ve okuldaki disiplinden dolayý ordan ayrýldý. Liseyi Ankara'da tamamlayýp Adana'ya döndü. Çukurova Konservatuarý'na girdi. Ýlk kez Mersin'de Týný grubunun solisti olarak insanlarýn karþýsýnda þarký söylemeye baþladý.1988'de Adana'da üniversitede (Çukurova Üniversitesi) okuduðu dört arkadaþýyla kendi müziklerini üretmek ve kendi þarkýlarýný yazmak için kurduklarý TINI grubuyla þarký yazmanýn kutsal yükünü keþfetti. Ýlk bestesi Özdemir Asaf'ýn Lavinya'sý, özel radyolarýn ilk günlerinde Ferdi Tayfur'un "Emmoðlu"sunun ardýndan bir ulusal radyoda en çok istek alan ikinci þarký oldu.[kaynak belirtilmeli]1990 yýlýnda yine ayný üniversitedeki 13 amatör þair arkadaþýyla 'Ýlk Rüzgar adýný verdikleri antolojik formatlý þiir kitabýnda yazdýklarýný yayýnladý, 1992 yýlýnda Çukurova Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Ýngilizce Ýþletme bölümünden mezun oldu. 5 yýllýk paylaþýmýnýn anýsýna kaydettikleri TINI demosu 1993 Kasýmýnda "Öðrenci Ýndirimi" adýyla Ada Müzik'ten yayýnladý Ocak ayýnda Sevgi Güryay'la hayatýný birleþtirdi. Ayný yýlýn Aralýk ayýnda babasý Salih Mete Düzaðaç'ý trafik kazasýnda yitirdi. 2 Kasým 1999'da kýzý Tuya Naz Düzaðaç dünyaya geldi.sanatçý ayrýca 3 Aralýk 2005'de gösterime giren "Gece 11.45" ve 2007 yýlý Nisan ayýnda vizyona giren "2 Süper Film Birden" isimli sinema filmlerinde rol aldý. TAVUKLU MANTI Malzemeler Yarým kilo un Yarým su bardaðý su Yeteri kadar tuz Ýçi için : 1 adet tavuk göðsü 150 gr mantar Yarým su bardagý iri dövülmüþ ceviz 1 çorba kaþýðý tereyaðý Yeteri kadar tuz Üzeri için: 1 çorba kaþýðý tereyaðý Yeteri kadar kýrmýzý biber, yoðurt, 4-5 diþ sarýmsak Aralara sürmek için : Yarým kase sývý yað Yemeðin Tarifi Bir kapta un, tuz ve suyda hamuru yoðurun. Üzerine temiz bir bez örterek dakika kadar dinlendirin. Hamurdan beþ beze yapýn. Her bezeyi unlayarak tabak büyüklüðünde açýn. Aralarýný sývý yað ile yaðlayarak üst üste koyun. En üsttekini yaðlayýn. Hamuru ince bir þekilde açarak kareler kesin. Kesmiþ olduðunuz karelerin üzerine içten biraz koyarak bohça gibi kapatýn. Kapattýðýnýz yeri alta getirerek yaðlý tepsiye yerleþtirin.180 derece fýrýnda 30 dakika piþirin. Sarýmsaklý yoðurdu hazýrlayýp üzerine dökerek 3-4 dakika daha fýrýnda tutun. Üzerine sarýmsaklý yoðurt döküp tereyaðýnda yakýlmýþ biberi gezdirin. Sýcak olarak servis yapýn. Cesaret korkunun yokluðu deðil, Korkuya direnmek, korkuya hükmetmektir. (Mark Twain) 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00 Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ Hayata 19:00 Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 Dosta Doðru Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi 15:50 Baba Dostu 17:45 Ana Haber 18:45 Hayat dediðin 19:40 Yedi Bela Hüsnü 21:30 Haber Saati 22:20 Ömer Döngeloðlu ile Önden Gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Güldür Güldür 17:00 Aþk Ekmek Hayaller 18:30 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Aþk Ekmek Hayaller 22:30 Fatih Harbiye 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Ben Bilmem Eþim Bilir 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 20:00 Ýntikam 22:30 Arkadaþým Hoþgeldin 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 20:50 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Küçük Kýyamet

9 9 Yeni Peugeot 308 göz kamaþtýrýyor Marc Bergeretti'den Karataþ Peugeot'ya tam not Peugeot Türkiye Genel Müdürü Marc Bergeretti Karataþ Peugeot Bayii'ni ziyaret etti.ziyarete Satýþ Sonrasý Hizmetler Genel Müdürü Michael Furt, Satýþ Müdürü Uður Ercan, Servis ve Yedek Parça Müdürü Emre Göker, Satýþ Direktörü Merih Tüzün Kalite ve Bayi Geliþtirme Direktörü Altay Türker'de katýldý.ziyarette konuþan Genel Müdür Marc Bergeretti Çorum'a üçüncü kez geldiðini her geliþinde havanýn güzel olduðunu ifade etti. Bergeretti, Türkiye'de ilk defa yeni Peugeot 308'in showroomunu Karataþ Peugeot Bayisinde gördüðünü dile getirerek bayinin kaliteli personele sahip olmasýndan dolayý mutluluk ve gurur duyduðunu belirtti. Bergeretti yeni Peugeot 308'in sadece dizayný deðil özellik ve teknolojikte bir çok yenilik yaptýklarýný vurguladý. Bergeretti Karataþ Bayii Genel Müdürü Erol Karadaþ'tan duyduðu memnuniyeti de ifade etti. Kubilay Kaan YÜCEL Yeni Peugeot 308 Karataþ Peugeot Bayii'nde satýþa sunuldu. Yapýlan açýklamaya göre, þubat ayý itibariyle n tüketiciyle buluþan n Peugeot 308, 49 bin 400 liradan baþlayan fiyatlarla satýþa sunuldu. Verilen bilgilere göre, 4,25 metre uzunluðu ile segmentinin en kompakt hatchback'i olan söz konusu modelin yüksekliði 1,46 metre, geniþliði ise 1,80 metreye ulaþýyor. Yeni Peugeot 308, 140 kg aðýrlýk azalmasý ile segmentinin en hafif otomobili oldu. Dünyada bir ilk olmak üzere, arka bagaj kapýsý termoplastik adý verilen kompozit bir malzemeden imal edildi. Hem hafif ve hem de rijit olan bu malzeme, arka bagaj kapýsýnýn aðýrlýðýnýn 3 kg azaltýlmasýný saðladý yýlýnda baþta 3 silindirli benzinli turbo (1.2 e- THP) olmak üzere, segmentte rekor oluþturan emisyon ve tüketim deðerleriyle (82 gram/km karbondioksit, 3,1 l/100 km) BlueHDi versiyonlarý ve yeni kuþak 6 ileri vites kutularý olmak üzere Yeni Peugeot 308'de yepyeni teknolojiler de sunulacak.yeni Peugeot 308'in saðlamlýk ve kaliteyi ön plana çýkaran yalýn ve teknolojik bir dýþ tasarýma sahip olduðunu belirtildi.yeni Peugeot 308, yeni müþteriler fethetmek için, tasarým, sürüþ deneyimi, verimlilik ve kalite olarak özetlenebilecek 4 kilit temaya dayanan tasarýmýyla güçlü ve farklý bir alternatif olarak konumlandýðýný açýklayan Karataþ Peugeot Bayii yetkilileri motor ve emisyon ile ilgili olarak ise þu þekilde bilgi verdi: "Rekor CO2 emisyonlarý saðlayan verimli ve teknolojik motor seçenekleri Yeni nesil benzinli ve dizel motor seçenekleri Yeni Peugeot 308'de lansmanýndan itibaren yer alýyorlar. Benzinli 3 silindirli motor, THP motor (2013 Yýlý Uluslararasý Motoru) ve e-hdi versiyonlarý. Motor güçleri benzinlilerde 82 ilâ 156 hp arasýnda deðiþiyor, CO2 emisyonlarý ise 114 g/km'den baþlýyor. Dizel cephesinde ise, motor güçleri 92 ilâ 115 hp arasýnda deðiþirken, CO2 emisyonlarý 93 g/km'den baþlýyor.bu etkin motor seçenekleri Michelin ile özel iþbirliði çerçevesinde geliþtirilen yuvarlanmaya karþý çok düþük dirençli lastiklerle birleþebiliyorlar. Bu yeni kuþak lastikler ýslak zeminde daha kýsa fren mesafesi ve standart lastiklerle ayný kullaným ömürleriyle birlikte CO2 emisyonunda ortalama 3 g/km kazanç saðlýyorlar. Modellerin üçte birinden fazlasýnda bu lastikler yer alacak yýlýnda, baþta 3 silindirli benzinli turbo (1.2 e-thp) olmak üzere, segmentte rekor oluþturan emisyon ve tüketim deðerleriyle (82 g/km CO2, 3,1 l/100 km) BlueHDi versiyonlarý ve yeni kuþak 6 ileri vites kutularý olmak üzere, Yeni Peugeot 308'de yepyeni teknolojiler sunulacak. Euro 6 Dizel motorlarýný ifade eden BlueHDi, dizel Euro 6 kirlilik giderme sistemi için özel þekilde Selective Catalytic Reduction (SCR) fonksiyonu ile katkýlý Partikül Filtresini (FAP) bir araya getiren BlueHDi teknolojisi NOx'lerin %90'a kadar azaltýlmasýný, CO2 emisyonlarýnýn ve yakýt tüketiminin minimize edilmesini ve her zaman partiküllerin %99,9 oranýnda azaltýlmasýný saðlýyor." Kubilay Kaan YÜCEL Hattuþa nýn farkýndalýðý tartýþýlacak "Çorum'da üretilen sütler kendi markasýyla satýlacak" CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nü ziyaret etti. CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ile Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyesi adaylarý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i makamýnda ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Erkan Elfaz Ermiþ, son yýllarda tarýmda ilerleme olduðunu kaydetti. OSB'de tarýmsal iþleme yapan fabrikalarýn olduðunu, tarýma dönük bolca desteklerin olduðun ifade eden Ermiþ, tarým ve hayvancýlýða dönük birliklerin varlýðýyla besi ve sütte yüksek üretimler yapýldýðýný belirtti. Ermiþ, "Çorum'da hayvancýlýðý artýk iþletmeler yapýyor. Çorum'da üretilen sütleri kendi markamýzla satmak için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bu hayvancýlýðýmýza da büyük katký saðlayacaktýr. Çorum Türkiye'de 30 süt merkezinden biri durumunda. Çorum çiftçisi giderek bilinçli çiftçi haline geliyor. Çorum yumurtanýn pazarlama modeli büyük ölçüde örnek alýnýyor. Bu çalýþmayý diðer illerin de örnek olmasý gerekiyor. Tarýmsal ihracatýmýz Çorum'da yaz aylarýnda sanayi ihracatý ile ayný düzeyde gidiyor. Yumurta üreticilerine destekler olacak. Tesislerin modernize edilmesi için bu son derece önem arz ediyor. Son günlerde fiyatý yükselen patatesin depolama ile orantýlý olarak fiyatýnda dalgalanmalar oluyor" dedi.ziyarette açýklamalarda bulunan CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Çorum için ürettikleri projelerin baþýnda tarým ve spor kent projeleri olduðunun altýný çizdi. Çorum'da IPARD projelerinden faydalananlar olmasýnýn sevindirici olduðuna deðinen Nuhut, Çorum'un bir tarým þehri olduðunu tarýmýn büyük ölçüde desteklenmesi gerektiðini vurguladý. Çorum'un sebze halinde soðuk hava deposu Hitit Baþkenti Hattuþa düzenlenecek toplantýda masaya yantýrýlacak ve tanýtým için neler yapýlabileceði tartýþýlacak. Çorum sýnýrlarý içinde yer alan Hattuþa, UNESCO tarafýndan Dünya Miras alaný ilaný edilen 11 deðerden birisi. Dünya Miras Alanlarýnýn korunmasý için ilgili paydaþlarla toplantýlar yapýldýðný ve Dünya Miras Alanýna iliþkin ulusal ve yerel düzeyde farkýndalýk yaratma, alanýn deðerinin daha iyi anlaþýlmasý, bu deðeri tehdit eden faktörlerin tespit edilerek kurumlar arasý iþbirliði ile çözüm önerilerinin ve buna göre eylem planlarý yapýldýðýný kaydeden Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýlimiz, Boðazkale ilçesinde yer alan Hitit Baþkenti Hattuþa ile ilgili ulusal ve yerel düzeyde farkýndalýk yaratma, alanýn deðerinin daha anlaþýlmasý ve Hattuþa ile ilgili olumsuz faktörleri tespit edip gidermek amacýyla Bakanlýðýmýzdan uzmanlar ile yerel paydaþlarýn katýlýmý ile 24 Þubat 2014 günü saat de Çorum Müzesi Konferans Salonunda bir toplantý yapýlacak dedi. Uður ÇINAR yapýlmasý için giriþimlerde bulunacaklarýný kaydeden Nuhut, tarýma öncelik vermek zorunda olduklarýný söyledi. Tarým'da kurumlarla ortak projeler üreterek gençlere istihdam alanlarý saðlanacaðýný belirten Nuhut, "Köylerin boþalmasýnýn önüne geçmek zorundayýz. Yaþam þartlarý uygun hale getirilirse göçlerde olmaz. Fidanlýðýn geliþtirilmesi konusunda ortak çalýþma yapmak istiyoruz. Parklarý geziyorum daha çok beton hakim. Fidancýlýðý geliþtirerek fidan ithalatýna da fazla kaynak harcamayýz. Çorum'u özlemini duyduðu bir görünüme kavuþturacaðýz. Kamu kurumlarýyla ortak çalýþmalar yapan bir belediyecilik sergileyeceðiz. Çünkü kolektif çalýþmalar ilimize baþarý getirecektir" dedi. Yasin YÜCEL AK Parti tanýtým toplantýsýna Çorum dan katýlým AK Parti Seçim Beyannamesi ve Belediye Baþkan adaylarý toplantýsý Ankara Arena Kapalý Spor Salonunda yapýldý. Toplantýya, AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Genel Baþkan Yardýmcýlarý, Bakanlar, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, milletvekilleri ile 81 ilin il-ilçe ve belde belediye baþkan adaylarý ve çok sayýda partili katýldý. Orta Asya Türklerini anlatan Nogay Türklerine ait olan Dombra þarkýsý, AK Parti'nin seçim çalýþmalarý dahilinde Uður Iþýlak tarafýndan yeniden yorumlandý. Nakarat bölümü: "Göründüðü gibi olan Gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoðan" olarak deðiþtirilen seçim þarkýsý Baþbakan Erdoðan'ýn konuþmasý öncesinde salona dinletildi ve büyük coþkuyla karþýlandý. AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan toplantýda yaptýðý konuþmasýnda, 30 Mart'ýn startýný veriyoruz. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun yolumuz ve bahtýmýz açýk olsun. 30 Mart seçimleri Türkiye için aziz milletimiz için tüm þehirlerimizi ilçe belde ve köylerimiz için dünya ve insanlýk için hayýrlara vesile olsun. Rabbim bizleri utandýrmasýn. Rabbim bu kutlu yolculukta bizleri korusun her türlü tehdit, tehlikeden esirgesin diye dualar ediyorum dedi. Haber Servisi Engelli Eðitim Merkezi hizmete baþladý Bir süre önce inþaasý tamamlanan Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi faaliyete geçti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Engelli Eðitim Merkezinde incelemeler de bulundu ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Zeki Gül, merkezin inþaasýnda emeði geçen herkese teþekkür etti. Haber Servisi

10 10 CHP Alaca adaylarýný tanýttý Ercan Daþdan'dan esnaf turu Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, dün Ayakkabýcýlar Arastasý, Ulu Camii, Osmancýk Caddesi ile Yazý Çarþý'da esnaflarý ziyaret ederek sorunlarýný dinledi ve projelerini anlattý. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ile Belediye Meclis Üyesi adaylarýnýnda katýldýðý ziyaretlerde Daþdan esnafla sohbet etti. Haber Servisi Cumhuriyet Halk Partisi Alaca Ýlçe Örgütü 30 Mart'ta yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri için belirlediði adaylarýný parti binasýnda düzenlediði toplantý ile kamuoyuna tanýttý. Düzenlenen toplantýda kýsa bir açýklama da bulunan CHP Ýlçe Baþkaný Ýsmail Çimen, "Alaca'da yaþayan insanlar olarak arkadaþlarýmýz mahalli yönetimlerde görev almaya talip oldular. Arkadaþlarýmýzýn göreve gelmeleri durumunda en iyi hizmeti vereceklerinden þüphem yok. Bende göreve talip olan arkadaþlarýma baþarýlar diliyor, Alacamýz ve Alacalý hemþerilerimize hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Yapýlan aday tanýtým toplantýsýnda Belediye Baþkan adayý Buðra Kihtir, Ýl Genel Meclisi üyesi adaylarý Naki Görgülü, Süleyman Coþkun, Cemal Þahin, Belediye Meclisi Adaylarý da Suat Yalçýnkaya ve Zeynal Yalçýnkaya olarak açýklandý.haber Servisi Pazar esnafý kapalý alan istiyor CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve partililer ile birlikte Çarþamba Pazarý'ný ziyaret ederek, esnaf ve vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi. Pazarcý esnafý, pazarýn kapalý alanýnýn geniþletilmesi gerektiðini dile getirerek, pazar yerinin alt yapý sorunlarýnýn olduðunu, ortak kullandýklarý tuvaletlerin bakýmsýz ve hijyenik olmadýðýndan yakýndý. Seçildiði takdirde bütün pazar alanlarýndaki sýkýntýlarýn giderileceðini vurgulayan CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, el ele vererek Çorum'un sorunlarýný hep birlikte çözüme kavuþturacaklarýný dile getirdi. Yasin YÜCEL Hasan Kaya'dan veda toplantýsý Yerel seçimlerde aday olmayan Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya, veda toplantýsý düzenledi. Hasan Kaya toplantý da 1999 yýlýnda baþlayan muhtarlýk serüvenin de bugüne kadar yaptýðý çalýþmalarý da özetledi yýlýnda muhtar olduðunda 30 bin nüfusu, 9 semti, 290 sokaðý bulunan mahallemin bugün 13 semti, 23 caddesi, 420 sokaðý, 65 bin nüfusu olan Çorum'un en büyük mahallesi haline geldiðini kaydeden Kaya, "Sorunlarý da bir o kadar çoktu. Mahallemde yapmam gereken hizmetleri masaya yatýrarak aciliyet sýrasýna göre ilgili kurum ve kuruluþlara, eðitim, saðlýk, imar, enerji, alt ve üst yapý, kaldýrým, asfalt, tretuar, park, dere yataklarýnýn ýslahý, asayiþ muhtar kayýt sistemleri ve sosyal aktiviteler vs. gibi sorunlarý baþta Belediye, Tedaþ, DSÝ, Gençlik Spor, Milli Eðitim, Saðlýk Müdürlüðü ve Emniyet Müdürlüðü gibi kamu kurum ve kuruluþlarýnýn nezdinde mahalleme yapýlmasýný istediðim hizmetleri bir bir ilgili kuruluþlara þifai ve resmi yazýlarýmla, yazýlý ve görsel basýný da yanýma alarak ayrýca mahallemin desteðini de alarak sorunlarý gündemde tutarak yeri geldiðinde valilik makamýný harekete geçirerek bazý hizmetlerin alýnmasýný bahse konu kurum ve yetkilililerinin valilik, belediye baþkanlýðý ve belediye encümeni, il genel meclisi, sivil toplum kuruluþlarýnýn da yardýmlarý ile aþaðýda bende iz býrakan unutamadýðým hizmetlere yýllar içerisinde imza atýlmýþtýr" dedi. Kaya bu hizmetlerden bazýlarýný þöyle sýraladý:"okul sayýsýnýn 4 iken 2 ek bina, 2 ortaokul, 2 ilkokul, 1 lise, 2 anaokulu yapýlmasý. Park sayýsýnýn 5 iken 18'e çýkarýlmasý. Ýpekli, Çoraklý ve Sülüklü semtlerinin kanalizasyon sorunlarýnýn çözülmesi. Þenyurt Caddesi, Bahabey Caddesi yaðmur kanalizasyon sistemlerinin yapýlmasý. Þenyurt 9.Sokak ve Þenyurt Caddesinin saðlý sollu 3'er metre geniþlemesi ev sahiplerinin herhangi bir bedel almamalarý. Çamlýk Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Bahar Caddesinin alt yapýsý dahil asfaltýnýn yapýlmasý. Bölgemde elektrik sorunu çözülerek 26 adet konsül trafo konulmasý. Melikgazi deresi üzerinde 7 adet kýsmi kapama yapýlmasý ve ýslahý.sülüklü deresi üzerinde 105 metrelik kýsmýn kapatýlarak cumartesi pazarýnýn istimlaki ile pazar yerinin taþýnmasý. Eski cumartesi pazarýnýn yerinin Hünkar Hacý Bektaþi Veli Parký olarak yapýlmasý ve kadýn kültür merkezinin hayata geçirilmesi. Üç mahalle muhtarýmýn katkýlarýyla YKB Eti Spor Kulübü'nün kurulmasý. Dostluk ve kardeþliðe susamýþ, Çorum'da olmasý gerekli 14 mahalle muhtarlýðýnýn kardeþ ve dostça bir araya gelerek 15 yýldýr kamuya örnek bir durum sergilemeleri. 10 yýldýr görev aldýðým amatör spor kulüpleri federasyonunda eðitim sekreterliði ve genel baþkan yardýmcýlýðý dönemimde Çorum amatör spora yardýmlarýný esirgemeyen ASKF yönetimine teþekkürlerimi borç bilirim. 15 yýldýr muhtarlýk dönemimde yardýmlarýný esirgemeyen bazý hayýrsever kardeþlerime sonsuz þükranlarýmý arz ederim. Kýsacasý 15 yýllýk muhtarlýk süresinde baþýndan bugüne kadar hizmet ürettiðim sayýn Valilerime ve Ýl Genel Meclisi Üyelerine, Belediye Baþkanlarýma, Belediye Encümen Üyelerine, Belediyenin diðer alt birim çalýþanlarýna, Kamu Kuruluþ Yöneticilerine, Sivil Toplum Kuruluþlarýna, hayýrsever vatandaþlarýma, mahalle sakinlerime ve Çorum'un sesi güzide basýnýmýza sonsuz teþekkürlerimi sunar haklarýný helal etmelerini istirham ederim." Toplantýya katýlan Bahçelievler Mahallesi Muhtar adaylarýna da tavsiyelerde bulunan Kaya sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Sayýn Bahçelievler mahallesi muhtar aday adayý arkadaþlarým 3 dönemdir muhtarlýkta sizlerin oyunu alan tanýdýðým dostlarýmsýnýz. Adaylýðýnýzý açýklamadan önce muhtarlýðýma gelerek tekrardan aday olup olmadýðýmý sormanýz, olacaksanýz biz olmayýz diyerek nazik ve centilmen bir harekette bulunmanýz beni mutlu etti. Bende hepinize baþarý dileklerimle adaylýðýnýzý açýklamanýzý yalnýz hiçbir muhtar adayýna destek veremeyeceðimi çünkü hepinizin benim samimi dost ve arkadaþlarým olduðunuzu desteðimin etik olamayacaðýný anladýðýmdan sizlerin size yakýþýr bir seçim yaþamanýzý mahalle,okul ve sandýk baþýnda da birbirinizi saygý ölçüleri içerisinde size yaraþýr bir seçim geçirmenizi kazanan muhtarýmla da benim yapmak isteyip de yapamadýðým hizmetleri kendisiyle birlikte çözeceðimi belirtir, sizlere saðlýklý mutlu bir seçim yaþamanýz dileðiyle saygýlarýmý sunarým." Yasin YÜCEL Kenan Nuhut'tan Eðitim Sen'e ziyaret CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP yöneticileri, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyesi adaylarý Eðitim Sen'i ziyaret ettiler. Zyaretten dolayý memnuniyetimi dile getiren Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlerin demokrasiye katký saðlayacaðýný dile getirerek Nuhut'a baþarýlar diledi. Ziyarette açýklamalarda bulunan CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, demokrasi ve laikliðin kendilerinin dostu olduðunu söyleyerek Çorum'da demokrasiyi ihdas etmek ve insan haklarýna saygýlý bir belediyecilik anlayýþý çalýþacaklarýný dile getirdi. 31 Mart'tan itibaren Çorumlu ile birlikte karar alacaklarýný dile getiren Nuhut, özgür toplum, özgür yaþam istediklerinin altýný çizdi. Haber Servisi "Kent Konseyi'ni güçlendireceðiz" CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile birlikte Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel'i ziyaret etti. Mahmut Temel ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek, CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut'a baþarýlar diledi. Ziyarette açýklamalarda bulunan CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Çorum'u yeþillendirmek için gereken her þeyi yapacaklarýný belirterek Çorum'da yeþil namýna bir þeylerin olmadýðýný söyledi.çorum halkýnýn hizmete susadýðýný iddia eden Nuhut, Çorum Belediyesi'ni almak için yola çýktýklarýný dile getirdi. Belediyelerin iþinin siyaset üretmek olmadýðýný kaydeden Nuhut, siyasetin meclisin iþi olduðunu söyledi. Kent Konseyi diye bir kurulun olduðunu ifade eden Nuhut, yaptýrým gücü olmayan bu kurulu güçlendirerek faaliyetlerde bulunmalarýný saðlayacaklarýný dile getirdi. Haber Servisi Çorumlu güreþçiler, Þanlýurfa yolcusu Çorum Belediyespor Güreþ Takýmý, Türkiye Güreþ Federasyonu tarafýndan Þubat 2014 tarihleri arasýnda Þanlýurfa'da düzenlenecek grekoromen ve serbest güreþ Türkiye þampiyonasýna katýlmak için bu akþam Þanlýurfa'ya hareket edecek.güreþ Ýl Temsilcisi ve Belediyespor Güreþ Takýmý Koordinatörü Hüseyin Teke, Þubat tarihleri arasýnda Amasya'da düzenlenen serbest ve grekoromen gruplarýnda Türkiye Þampiyonasý'na katýlma hakký elde eden Çorum Belediyespor Güreþ Takýmý'nýn Þanlýurfa'da düzenlenecek grekoromen ve serbest güreþ Türkiye þampiyonasýnda da Çorum'u en iyi þekilde temsil edeceðini söyledi.þampiyonaya serbest güreþte 11 sporcu, grekoromende de 9 sporcu ile katýlacaklarýný belirten Hüseyin Teke, "Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü, Güreþ Federasyonu Denetim Kurulu üyesi ve Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül'ün güreþ takýmýnýn baþýnda olmasýný istedi. Zeki Gül de Þanlýurfa'ya takýmla birlikte gidecek. Zeki Gül, her zaman güreþ takýmýmýzýn yanýnda. Bizlere destek oluyor" dedi.teke, þampiyonaya idareci Hüseyin Karakuþ, antrenör Hasan Demirer ile birlikte güreþçiler Fazýl Kartal, Mehmet Çeker, Ümit Kýrçiçek, Serkan Kurtaran, Seyit Beyat, Erdem Çelik, Fatih Saðrum, Oðuzhan Yalçýn, Murat Çevik, serbest güreþte ise antrenör Ruþen Çetin, güreþçiler Deniz Akkaya, Bünyamin Çeker, Hamza Çaylan, Mimar Sinan Ýþler, Bünyamin Çoþkun, Abdulkadir Ateþ, Ramazan Tanrýkol, Burak Ünal, Bekir Eryücel ve serbest yýldýzlar dünya þampiyonasýnda Dünya Þampiyonu olan Selim Kozan ve Avrupa Þampiyonu Fatih Erdin'in katýldýðýný kaydetti. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'nün tüm spor branþlarýnda olduðu gibi güreþe de katkýsýnýn büyük olduðunu ifade eden Hüseyin Teke, "Çorum güreþi Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ile hak ettiði deðeri bulmuþ ve þampiyonluklar elde etmektedir. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye spora yaptýðý katkýlardan dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Spor Servisi

11 SPOR 11 Bayan futbolculardan þiddete gönderme! Samsun'da Çorum fýrtýnasý Samsun'da yapýlan Muay Thai Karadeniz Bölge Þampiyonasý'nda Çorum'lu sporcular 19 birincilik, 16 ikincilik ve 13 bronz madalya kazandýlar Þubat tarihlerinde Samsun'da yapýlan Bölge birinciliðine Çorum ile birlikte Trabzon, Tokat, Rize, Gümüþhane, Ordu, Samsun, Sinop, Karabük, Kastamonu, Bolu, Zonguldak sporcularý katýldýlar. Bölge birinciliðinde 12 ilden 328 sporcu mücadele etti. Çorum bölge birinciliðine Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu Baþkaný ve Muay Thai Ýl Temsilcisi Þahin Güler'in kafile baþkanlýðýnda 68 sporcu, 3 antrenör ve 11 hakem katýldý. Türkiye Þampiyonasý'na gidecek sporcularý belirlemek amacýyla düzenlenen müsabakalar sonunda sýkletlerinde birinci olan sporcular þöyle: Büyük Erkekler A Divisyon'da 51 Kg'da Eren Dumanlý, 57 Kg'da Abdussamet Uðurlu, 67 Kg'da Giray Keltepe ve 75 Kg'da Yasin Pamay. Büyük Erkekler B Divisyon'da 54 Kg'da Murat Kara, 63.5 Kg'da Ýlkay Saðýr, 75 Kg'da Recep Ýpek. Büyük Bayanlar'da 45 Kg'da Esra Cam, Yýldýz Bayanlar'da 39 Kg'da Leyla Lamia Avni, +57 Kg'da Elif Demir, Minik Bayanlar'da 33 Kg'da Sevgi Erdoðdu. Genç Erkekler birincileri 45 Kg Recep Tayyip, 51 Kg Taner Çalýþkan, 57 Kg Ömer Faruk Gençkan, 71 Kg'da Mehmet Ceylan. Genç Bayanlar 51 Kg Ayþenur Dede, 54 Kg Münire Demirce. Yýldýz Erkekler 67 Kg Ýsmail Doðan, 45 Kg Cemal Can Güner. Kategorilerinde ikinci olan sporcular ise Büyük Bayanlar'da 45 Kg Sümeyra Aydýn, 51 Kg Hilal Erdoðdu, 57 Kg Merve Balak ve 63.5 Kg Meltem Akdemir. Yýldýz Erkekler 33 Kg Fatih Gün, 51 Kg Arapcan Biçer. Minik Erkekler 30 Kg Enes Daðlamaz, 33 Kg Hüseyin Gedik ve +48 Kg Eren Erseven. Büyük Erkekler A Divisyon 71 Kg Uður Sarýtaþ, Genç Bayanlar 48 Kg Çaðla Gedik, 54 Kg Menþure Top, Yýldýz Bayanlar 33 Kg Zehra Çiçek. Üçüncü olan sporcular ise þunlar, Büyük Erkekler B Divisyon, 60 Kg Uður Eyvaz, 86 Kg Cemal Özkoç, Mertcan Kalender, +86 Kg Ýhsan Ýsmet Maptan. Genç Bayanlar'da 45 Kg Burcu Akkuþ, 51 Kg Belgin Olukçu, 57 Kg Buket Çalýþkan, Yýldýz Erkekler 45 Kg Oðuzhan Özdemir, Genç Erkekler 71 Kg Alper Aksu, 75 Kg Samet Ekici. Yýldýz Bayanlar 39 Kg Ebru Erdoðdu, 51 Kg Esma Coþar, minik erkekler 30 Kg Doðan Ünalan. Wai Kuru 8-11 yaþ arasýnda ise Nida Fýrat birinciliði kazandý. Muay Thai Ýl Temsilcisi Þahin Güler Samsun'da yapýlan bölge birinciliðinde ilk iki sýrayý alan 36 sporcunun 8-15 Mart tarihleri arasýnda Antalya Kemer'de yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý'na katýlmaya hak kazandýklarýný söyledi. Bu þampiyonada dereceye girecek sporcularda milli takýmlarda forma giyecekler. Ýl Temsilcisi Þahin Güler bu þampiyonaya katýlmalarýnda destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'e, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'e ve kulüp yönetimine teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ Türkiye Kadýnlar 2. Ligi futbol karþýlaþmasý öncesinde Erzurum ve Van takýmlarýnýn bayan futbolcularý birlikte halay çekerek fair play örneði sergiledi. Süper Lig'de yaþanan þiddet görüntülerine dostluk göndermesi yaptý. Erzurum'da kadýnlar ligi maçý süper ligdeki sporda þiddetin aksine dostluk mesajlarý ile haftaya damgasýný vurdu. Maç öncesi yerel sanatçý Adem Kýlýç'ýn, türküleri eþliðinde halaylar çeken bayan futbolcularýn ve antrenörlerin centilmence tavýrlarý dikkatlerden kaçmazken, yaptýklarý açýklamalarda sporun rekabetçiliði yanýnda dostluk içerdiðini söylediler. Takýmlarýn antrenörleri ise halaylara eþlik ettiler. Yaklaþýk 15 dakika kadar süren halay sonrasýnda seremoniye geçilerek doksan dakikanýn ilk düdüðü çalýndý. FAÝR PLAY SKOR TABELASINA DA YANSIDI Bol gollü geçen maç boyunca da her iki takým oyuncularýnýn centilmenlikleri göz doldurdu. Doksan dakikanýn sonunda skor tabelasýnda 3-3'lük maç sonucu fair play'in maç skoruna yansýmasý olarak yorumlandý. Ýlk yarýda Erzurum ekibi Albayrakspor iki penaltýdan birini gole çevirdi. Ýlk yarýsý 1-1 biten maç gol düellosu þeklinde geçti. 3-3 biten karþýlaþmanýn sonunda takýmlarýn dostluk görüntüleri uzun süreler hafýzalardan silinmeyecek ölçüdeydi. SPOR SERVÝSÝ Hitit üzdü 0-3 HÝTÝT ÜNÝVERÝSTESÝ: 0 19 MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ: 3 SALON : Atatürk HAKEMLER : Ömer Karabudak, Murat Çelik. ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Merve, Gonca, Feyza, Ayþe, Müberra, Kübranur, Emel, Zeynep. SAMSUN 19 MAYIS ÜNÝVERSÝTE- SÝ : Melda, Ergül, Nilüfer, Hecile, Kadriye, Rahime, Gamze, Zeynep, Elif, Aysun, Mervenur, Ümran. SETLER : 21-25, 14-25, (Samsun 19 Mayýs Üniversitesi) Güreþçilerimiz Urfa'da ter dökecek Çorum güreþ takýmý Þanlýurfa'da ter dökecek. Çorumlu güreþçilerimiz Þanlýurfa'da yapýlan olan Türkiye Gençler Güreþ Þampiyonasý'na katýlýyor. Þampiyona bugün yapýlacak grekoromen müsabakalarla baþlayacak. Þampiyonada Çorum'dan 11 güreþçi mücadele edecek. Hüseyin Karakuþ'un kafile baþkanlýðýnda Urfa'ya giden kafilede antrenör Hasan Demirer ile dokuz güreþçi bulunuyor. Þampiyonada mücadele edecek Çorumlu güreþçiler Fazlý Kartal, Mehmet Çeker, Ümit Kýrçiçek, Serkan Kurtaran, Seyit Bayram, Erdem Çelik, Fatih Savrun, Murat Çevik ve Oðuzhan Yalçýn. Ýki gün sürecek grekoromen müsabakalarýn ardýndan ise Þubat tarihlerinde Serbest stil müsabakalarý yapýlacak. Çorum'dan bu kategoride de 11 güreþçi mindere çýkacak. SPOR SERVÝSÝ Liderde parola 3 puan Çýksalýn'ý deviren Düzyurt, en yakýn takipçisi Darýca engelini de kayýpsýz geçip zirve keyfini sürdürmeyi planlýyor. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta zirvede yer alan ve haftayý Çýksalýn galibiyetiyle tamamlayan Düzyurtspor'da keyifler yerinde. Ligde üst üste kritik maçlar oynayan ve geride kalan haftada sahasýnda ligde kalma mücadelesi veren Çýksalýnspor ile karþý karþýya gelen Turuncu-Beyazlýlar, bu engeli de kayýpsýz geçerek en yakýn takipçisiyle puan farkýný 6'ya yükseltti. Düzyurtspor'da Asbaþkan Turgay Genç, Çýksalýn karþýsýnda aldýklarý galibiyetin devamýný Darýca Gençlerbirliði karþýsýnda da sürdürmeleri gerektiðini ifade etti. Genç, hafta sonu deplasmanda en yakýn takipçilerinden Darýca Gençlerbirliði ile karþýlaþacaklarýný, bu maçta da tek hedeflerinin 3 puan olacaðýný belirterek, "Ligin ikinci yarýsý birbirinden zorlu maçlara sahne oluyor. Takýmýmýzýn üzerinde uzun süredir lider olmanýn da stresi var ve bu bazen istediðimiz oyunu sahaya yansýtamamada etkin rol oynuyor. Hafta sonu kritik bir müsabakaya çýkacaðýz. En yakýn takipçimize konuk olacaðýz. Hedefimiz üç puan. Ýnþallah bu maçý da kayýpsýz tamamlayarak hedefimize bir adým daha yaklaþacaðýz" dedi. SPOR SERVÝSÝ Darýca liderliði istiyor! Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta geçtiðimiz sezon 2. Lig biletini Play-off larda kaybeden Darýca Gençlerbirliði, sezonun ilk haftalarýndaki kötü gidiþinin ardýndan ligde týrmanýþa geçmiþti. Özellikle ilk devrenin ortalarýnda takýmýn yakaladýðý uyum ile týrmanýþa geçen sarý yeþilliler, 22. hafta sonunda lider Düzyurtspor'un ensesine yapýþtý. Geçtiðimiz hafta Elazýð Belediyespor deplasmanýnda üç puaný farklý skorla alan Darýca temsilcisi, liderle arasýndaki altý puanlýk farký da korudu. Bu sezon 2. Lig'e yükselmek isteyen Darýca Gençlerbirliði, gözünü zirveye dikti. Oynadýðý 22 maçta 10 galibiyet ve sekiz beraberlik elde eden sarý yeþilliler, son haftalarda oynayacaðý birbirinden zor karþýlaþmalar öncesinde sýralamadaki yerini saðlamlaþtýrmak ve zirveye biraz daha yaklaþmak istiyor. Grupta güç farký olmadýðý ilk göz çarpan detaylardan birisi. Ýkinci sýrada bulunan Darýca Gençlerbirliði ile dokuzuncu sýradaki Batman Petrol arasýnda dört puanlýk bir fark bulunuyor.

12 Sakarya'da yönetim takýma hesap soracak Sakaryaspor Yönetimi futbolcularla toplantý yapacak. Kötü gidiþin sebepleri dinlenecek ve futbolcular uyarýlacak. Manavgat maçýndan alýnan maðlubiyet ve futbolcularýn kötü mücadelesi Baþkan Selahattin aydýn ve ekibini iyice çileden çýkardý. Manavgat maçýnda takýmýn oynadýðý futbola büyük tepki gösteren Baþkan Selahattin Aydýn, bugün futbolcularla toplantý yapacak. Takýmdaki kötü gidiþin sebebini merak eden yönetim önce takýmý dinleyecek ardýndan herkes tek tek uyarýlacak. Sakarya hazýrlýklarý sürüyor Son iki haftada üst üste aldýðý iki maðlubiyetle morallerin alt üst olduðu Çorum Belediyespor dünü tek antrenmanla tamamladý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda Teknik Direktör Sedat Özbað idaresinde yapýlan çalýþmaya Batman Petrolspor karþýlaþmasýnda kolu çýkan Osman Bodur ve aþil tendonunda ki sakatlýk nedeniyle tesislerde özel çalýþma yapan kaptan Nedim dýþýnda tüm futbolcular katýldý. Isýnma hareketleri ve 5'e 2 çalýþmasý ile baþlayan antrenman kale arkasýnda saðlýk toplarýyla yapýlan kuvvet çalýþmasý ile devam etti. Kale arkasýnda yapýlan çalýþmanýn ardýndan futbolcularý ikiye ayýran teknik adam savunma ve orta alan oyuncularýna gol ve savunma çalýþmasý yaptýrdý. Bu çalýþma sýrasýnda teknik adam yanlýþ koþular ve yanlýþ paslarda futbolculara uyarýlarda bulundu. Antrenmanýn son bölümünü taktik çalýþmaya ayýran teknik direktör Özbað, taktik çalýþmayý önce dar alanda sonra kýsa süreli tam saha çift kalede yaptýrdý. Taktik çalýþmada özellikle orta alanda baskýya önem veren teknik adamýn orta alanda farklý diziliþler denediði dikkat çekti.belediyespor, Sakaryaspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale ile sürdürecek. ADNAN YALÇIN Zeki baþkan iþi sýký tutuyor Alýnan kötü neticelerin ardýndan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, iþi sýký tutuyor. Haftanýn ilk çalýþmasýný izleyen baþkan Gül, dünde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapýlan antrenmanýn sonlarýna gelerek antrenmaný izledi. Antrenmaný dikkatli gözlerle takip eden baþkan takým masörü Ali Akýnalp'ten de sakatlýðý için Kayseri'ye giderek spor hekimine görünen kaptan Nedim'in son durumu hakkýnda bilgi aldý. SPOR SERVÝSÝ Çorumspor sýký çalýþýyor Darýca'da þok sakatlýk Dünü tek antrenmanla geçen Çorumspor'da teknik heyet futbolcularýn pestilini çýkarýyor. 1 Nolu Sentetik Saha'da Teknik Direktör Hasan Atalay ve Yardýmcý Antrenör Adnan Karaçalý idaresinde yapýlan antrenmana disiplinsiz davranýþlarý nedeniyle kadro dýþý býrakýlan Uður ile Mehmet Ali dýþýnda tüm futbolcular katýldý. Hafif sakatlýðý bulunan Osman Seçgin ise takýmdan ayrý düz koþu ile antrenmaný tamamladý. Yaklaþýk 2 saat süren antrenman ýsýnma hareketleri ardýndan çabukluk ve kuvvet çalýþmalarý ile baþlarken, antrenmanýn ikinci bölümünde topla kuvvet ve topla tayming, pas alýþveriþinde zamanlama üzerine çalýþmalar yapýldý. Teknik ekip kýrmýzý siyahlý futbolcularý yoðun antrenman temposuyla yorarken futbolcular zorlu çalýþmalarý bitiminde alkýþlarla kutladýlar. Antrenmanýn son bölümü yarý alanda yapýlan taktik çift kale ile son buldu. Teknik adam, taktik çalýþma sýrasýnda futbolcularýndan garanti ve doðru pas tercihlerinde dikkatli olmalarý için futbolculara uyarýlarda bulundu. Teknik adam futbolcularýndan toplarý kanatlara taþýmalarýný ve akýnlarý kenardan ortalarla sonlandýrmalarýný istedi.yorucu geçen antrenman yarý alanda yapýlan taktik çift kale ile tamamlanýrken, kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaklarý çift kale ile Kýrýkkalespor maçýnýn taktik provasýný gerçekleþtirecek. ADNAN YALÇIN KULÜPLER ARASI BASKETBOL ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ Spor Toto 3. Lig 2. Grupta þampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Darýca Gençlerbirliði'nde þok sakatlýk. Bugün deplasmanda ligin son sýrasýna demir atan Elazýð Belediyespor' la karþýlaþacak olan temsilcimizde haftalardýr kalesinde adeta devleþen alýnan puanlarda büyük pay sahibi olan takým kaptaný kaleci Ersin son antrenmanda sakatlandý. Antrenman sýrasýnda kolu kýrýlan Ersin'in sakatlýðý takýmda þok etkisi yarattý. SPOR SERVÝSÝ GENÇLÝKSPOR: 47 BASKETBOL ÝHTÝSAS (A): 88 Hakemler: Dursun Uðral, Canan Özak Gençlikspor: Oðulcan-Mustafa-Kaan-Sercan-Þevket-Emre-Ahmet- Ziya-Mert-Ýsmail-Mertcan Basketbol ihtisas (A): Buðra-Gökberk-Gökhan-Ataberk-Yusuf-Berk- Yýlmaz-Anýl-Berkay-Emrehan-Doðanalp-Ataberk Orbay Periyotlar: 2-30, 11-19, 7-24, BASKETBOL ÝHTÝSAS (B): 70 H.E.KÜLTÜRSPOR: 35 Hakemler: Haluk Yakýn, Hakan Kaya Basketbol ihtisas (B): Özgür-Deniz-Furkan-Mete-Emre-Emirhan- Alperen-Olcan-Akýn-Ahmet H.E.Kültürspor: Mehmet-Furkan-Ali-Harun-Metehan-Onur-Nurettin- Oðuzhan-Ýsmail-Ahmet-Alperen-Yavuz Periyotlar: 29-10, 10-3, 20-11, SPOR SERVÝSÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Öncelik nitelikli iþgücü

Öncelik nitelikli iþgücü Süleyman Soylu AK Parti aday tanýtýmý bugün * HABERÝ 4 DE Zihinsel engellilerin rapor sorununa çözüm önerisi Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði yönetimi Musa Zorlu yu ziyaret Çorum

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

çaðýrýp sert uyarýlarda bulunan Baþbakan Erdoðan, Rize Valisi Nurullah Çakýr'ý da ayný þekilde uyardý. "Teþvikler Çorum'da sýçramaya neden oldu"

çaðýrýp sert uyarýlarda bulunan Baþbakan Erdoðan, Rize Valisi Nurullah Çakýr'ý da ayný þekilde uyardý. Teþvikler Çorum'da sýçramaya neden oldu Baþbakan Erdoðan'dan, Bakan Bayraktar ve Vali Çakýr'a tepki Rize 'de katýldýðý toplu açýlýþ töreninde önündeki sehpada bulunan bir kitapçýðý inceledikten sonra Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ý yanýna

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

SSK'lý çalýþan sayýsý 60 bin 321

SSK'lý çalýþan sayýsý 60 bin 321 Þehit asker son yolculuðuna uðurlandý Aydýn'da bir cinayet þüphelisi ile girdiði çatýþmada þehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuþ Emrah Ünalan, Osmancýk ilçesi Kargý köyünde topraða verildi.þehidin cenazesi,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı