TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2)"

Transkript

1 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2) MADDE 1 (1) Türk Patent Enstitüsü nün vereceği hizmetler karşılığı alacağı ücretlerin türü ve tutarı ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu ücretlere, 492 sayılı Harçlar Kanunu nun 8 sayılı tarifesinin I/2 ve I/3 sütunlarında gösterilen Harçlar ve Katma Değer Vergisi dahil değildir. Ödenecek ücretlere, harç ve KDV ilave edilecektir. (2) Bu cetvellerdeki ücret tutarları, Yönetim Kurulunun teklifi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın uygun görüşü ile değiştirilebilir. MADDE 2 (1) 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de ve 5/11/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içerisinde bir işlemle ilgili ücret ödenmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır. (2) 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5/11/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içinde, bir işlemle ilgili ücret ödenmemişse, işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır. (3) 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafya hakkındaki Kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelikte belirtilen ücretin ödenmemesi halinde talep yapılmamış sayılır. MADDE 3 (1) Patent, Faydalı Model ve Entegre Devre Topoğrafyaları başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları, ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. (2) Patent ve Faydalı Model başvuruları için, yurtdışındaki araştırma ve inceleme kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması durumunda söz konusu kuruluşlara ödenecek ücret ve ödeme şekli, Türk Patent Enstitüsü ve uluslararası kuruluşlar arasındaki çalışma protokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ödeme; anılan kuruluşlarca düzenlenen fatura tarihi itibarıyla, Katma Değer Vergisi de eklenerek, ilgili döviz cinsinden yapılır. Araştırma ve inceleme raporlarının Enstitü bünyesinde hazırlanması durumunda, araştırma-inceleme raporu hazırlık işlemleri ücreti ödenmeyecektir. (3) 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ve Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre

2 patent ve faydalı model hizmet türlerine ilişkin olarak ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun ve anılan Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre entegre devre topoğrafyaları hizmet türlerine ilişkin olarak: PATENTLER Patent Başvuru : Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ücreti, 1 ila 8 Rüçhanlı Patent Başvuru : Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi : Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi : Araştırma Raporu Değerlendirme : Araştırma Raporu Hazırlık İşlemleri : İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri : 2.ve 3. İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri : Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin Geçici 4 üncü Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesi birinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 32 nci Gösterir Yönetmeliğin 32 nci Ek Süre Talebi : 551 sayılı KHK nın 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki, 551 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ve 29 uncu Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme : Patent Belgesi Düzenleme : Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti, 551 sayılı KHK nın 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin

3 onüçüncü fıkrasındaki ücreti, Ek Patent Belgesi 551 sayılı KHK nın 124 üncü Düzenleme : Devir İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 37 nci Lisans İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 35 inci Birleşme İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü Lisans Verme Teklifi Kayıt : Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı Gösterir Yönetmeliğin 38 inci Rehin İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 38 inci Unvan Değişikliği Kayıt : Adres Değişikliği Kayıt : Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt : Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme : Patent Dosyalarının İncelenmesi (Her dosya için): Patent Başvurusunun F. Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme Talebi : Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü Gösterir Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ve 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 45 inci Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü Gösterir Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti, Mücbir Sebep : 551 sayılı KHK nın 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki

4 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret: 2. ila 20.Yıl Sicil Kayıt : Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun : Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre : Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurunun Gönderme : Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme : Avrupa Patenti İstemleri Yayın ücreti: Avrupa Patenti Fasikül Yayın : Avrupa Patenti FasikülüTürkçe Çevirisi için Ek Süre : Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre (33 aydan sonra Ulusal Safhaya Giren ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 48 inci Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti, Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 14.1 inci maddesindeki ücreti, Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 17.1 inci maddesinin (b) fıkrasındaki ücreti, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki ücreti, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki ücreti, Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 49.6 ncı maddesindeki ücreti,

5 başvurular için): Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması : Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması : Araştırma Raporu Enstitü Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması : Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması : Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 32 nci Gösterir Yönetmeliğin 32 nci Gösterir Yönetmeliğin 32 nci FAYDALI MODELLER Faydalı Model Başvuru : 1 ila 8 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru : Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi : Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi : Gösterir Yönetmeliğin 5 inci Gösterir Yönetmeliğin 5 inci Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti, Ek Süre Talebi : 551 sayılı KHK nın 162 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ve 551 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki, 29 uncu maddesindeki ve 50 nci Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme : Faydalı Model Belgesi Düzenleme : Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

6 Devir İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 37 nci Lisans İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 35 inci Birleşme İşlemi Kayıt : Lisans Verme Teklifi Kayıt : Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı Gösterir Yönetmeliğin 38 inci Rehin İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 38 inci Ünvan Değişikliği Kayıt : Adres Değişikliği Kayıt : Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt : Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme : Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi (Her dosya için): F. Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi : Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü Gösterir Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ve 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 45 inci Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü 551 sayılı KHK nın 167 nci Mücbir Sebep : 551 sayılı KHK nın 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti, Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret: Gösterir Yönetmeliğin 48 inci

7 2. ila 10.Yıl Sicil Kayıt İşlemi : ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI Entegre Devre Topoğrafya Başvuru : Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme : Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Düzenleme : Adres Değişikliği Kayıt ve Yayım : Ünvan Değişikliği Kayıt ve Yayım : Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayım : Devir İşlemi Kayıt ve Yayım : Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayım : Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım : Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım : Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım : Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme : Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 8 inci Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti, 5147 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Gösterir Yönetmeliğin 15 inci Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Gösterir Yönetmeliğin 16 ncı Gösterir Yönetmeliğin 17 nci Gösterir Yönetmeliğin 18 nci Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu Gösterir Yönetmeliğin 21 inci

8 Düzenleme : Entegre Devre Topoğrafya Sicil Sureti Düzenleme : Entegre Devre Topoğrafyası Başvuru ve Tescil Hakkından Vazgeçme : Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep : Gösterir Yönetmeliğin 22 nci Gösterir Yönetmeliğin 24 üncü Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı ifade eder. MADDE 4- (1) Marka ve Coğrafi İşaret başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelin üncü sırasında belirtilen hızlandırılmış inceleme talepleri, talep sıraları dikkate alınarak, talep edilen işlemler ile ilgili istenilen tüm bilgi ve belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç iki ay içinde incelenir. (2) Coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili başvurular için; konu hakkında uzman olan bir veya birden fazla kamu kuruluşu, üniversite veya tarafsız özel kuruluşların hizmetlerinden yararlanılması durumunda, söz konusu kuruluşların hizmetlerinden dolayı alacakları ücret ile birlikte (2) sayılı cetvelin nci sırasında belirtilen ücret başvuru sahibi tarafından, itiraz dolayısıyla yaptırılan incelemelerde ise (2) sayılı cetvelin üncü sırasında belirtilen ücret itiraz sahibi tarafından Enstitü ye ödenir, ilgili kuruluşlara yapılacak ödemeler Enstitü tarafından yapılır. (3) 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte öngörülen coğrafi işaret başvuru ve tescilinin Resmi Gazetede, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede yapılacak yayım ücretleri, yayınların yapılacağı tarihteki koşullara göre başvuru sahibi tarafından, ilgili basın kuruluşlarına ödenir. (4) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, anılan Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre marka hizmet türlerine ilişkin olarak ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve anılan Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre coğrafi işaret hizmet türlerine ilişkin olarak: MARKALAR Tek Sınıflı Marka Başvuru : Gösterir Yönetmeliğin 8 inci Marka Yenileme : Gösterir Yönetmeliğin 17 inci maddesi

9 Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme : Başvurunun Geri Çekilmesi veya sınırlandırılması: Marka Tescil Belgesi Düzenleme : Devir İşlemi Kayıt : Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme : Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt : Rehin İşlemi Kayıt : Unvan Değişikliği Kayıt : Adres Değişikliği Kayıt : Nevi Değişikliği Kayıt : Rüçhan Hakkı Kayıt : Marka Tescil Belgesi Sureti ve Sicil Sureti Düzenleme : Sınıflandırma Listesi Düzenleme : Marka Hakkından vazgeçme(kıs.veya ikinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 17 inci Gösterir Yönetmeliğin 25 inci Gösterir Yönetmeliğin 12 inci Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesi birinci fıkrası a bendindeki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 20 inci Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesi birinci fıkrası c bendindeki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 22 inci Gösterir Yönetmeliğin 18 inci 556 sayılı KHK nın 18 inci 556 sayılı KHK nın 18 inci Gösterir Yönetmeliğin 8 inci Gösterir Yönetmeliğin 28 inci ve 29 uncu Gösterir Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı

10 Tamamen) : Menşe Memleket Belgesi Düzenleme : Gösterir Yönetmeliğin 31.inci Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme : Gösterir Yönetmeliğin 36 maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti, Birleşme Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesi birinci fıkrası b bendindeki ücreti, Teminat Gösterme 556 sayılı KHK nın 22 inci : Lisans İptali,Teminat ve Rehin Kaldırma : Resmi Marka Bülteninde Yayınlanan Marka Başvurularına İtiraz İnceleme : Marka Başvurusu Ön yazı Düzenleme : Hızlandırılmış İnceleme : Gösterir Yönetmeliğin 20 inci ve 22 inci Gösterir Yönetmeliğin 36 ıncı 556 sayılı KHK nın 10 uncu Yapılan marka tescil başvurularının 556 sayılı KHK nın 7. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi yaklaşık 4 ay, karara ve yayına karşı yapılacak olan itirazların değerlendirilmesi ise 8-9 ay gibi bir sürede sonuçlanmaktadır. Bu sürede sıkıntı yaşayan başvuru sahiplerine çözüm sunulması amacı ile; diğer ülkelerde olduğu gibi, hızlı inceleme talep edilen başvuruların, itirazların ve hukuki işlemlerin, daha önce yapılmış başvuruların, itirazların ve hukuki işlemlerin hak kaybına neden olmaksızın bunlardan önce incelenmesini sağlayan ücreti, Madrid Protokolü Başvuruları ile İlgili İşlem : Uluslararası Tescilin Ulusal Tescil ya da Gösterir Yönetmeliğin 33 üncü Gösterir Yönetmeliğin 32 inci

11 Başvuruya Dönüştürülmesi : İki Sınıflı Marka Başvuru : Üç Sınıflı Marka Başvuru : Üç sınıftan fazla Her Sınıf İçin: Gösterir Yönetmeliğin 8 inci Gösterir Yönetmeliğin 8 inci Gösterir Yönetmeliğin 8 inci Bölünme : Gösterir Yönetmeliğin 15 inci Hataların Düzeltilmesi : Gösterir Yönetmeliğin 24 üncü Eşya Çıkartma : Gösterir Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı COĞRAFİ İŞARETLER Coğrafi İşaret Başvuru : Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi : 555 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci 555 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 6 ncı İtiraz İnceleme : 555 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci Başvurunun ve İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi : Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme : Coğrafi İşaret Tescil veya Sicil Sureti Düzenleme : 555 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti, 555 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu 555 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 11 inci ve 12 inci ifade eder.

12 MADDE 5- (1) Endüstriyel Tasarım başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları, ekli (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelin üncü sırasında belirtilen hızlandırılmış inceleme talepleri, talep sıraları dikkate alınarak, talep edilen işlemler ile ilgili istenilen tüm bilgi ve belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç iki ay içinde incelenir. (2) 7 Şubat 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik gereğince Endüstriyel Tasarım tescil başvurularına ait hizmet türlerine ilişkin olarak; ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR Tasarım Tescil Başvuru Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 2 nci bendinde anılan ücreti, İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Siyah-Beyaz Yayın (Tek 8x8 cm. Alan İçin) Siyah-Beyaz Yayın (İlave Her 8x8 cm. Alan İçin) Renkli Yayın (Tek 8x8 cm. Alan İçin) Renkli Yayın (ilave Her 8x8 cm. Alan İçin) Yayın Erteleme Talebi (Her Bir Tasarım İçin) Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 2 nci bendinde anılan ücreti, Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b)fıkrası 3 üncü bendinde anılan ücreti Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b)fıkrası 3 üncü bendinde anılan ücreti Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 3 üncü bendinde anılan ücreti Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 3 üncü bendinde anılan ücreti Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 5 inci bendinde anılan ücreti 1., 2., 3., 4. Yenileme Başvuru

13 (Tek Tasarım İçin) Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi birinci fıkrasında anılan ücreti 1., 2., 3., 4.Yenileme Başvuru (İlave Her Bir Tasarım İçin) 6 ay Süre Uzatımı ile 1., 2., 3., 4. Yenileme Başvuru (Tek Tasarım İçin) 6 ay Süre Uzatımı ile 1., 2., 3., 4. Yenileme Başvuru (İlave Her Bir Tasarım İçin) Şeklini gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesi birinci fıkrasında anılan ücreti Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Düzeltme Sicil Kayıt İlan Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 21 inci maddesinde anılan ücreti Devir İşlemi Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 24 üncü maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde anılan ücreti Adres Değişikliği Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 20 inci maddesi üçüncü fıkrasında anılan ücreti Unvan Değişikliği Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 20 inci maddesi üçüncü fıkrasında anılan ücreti Nevi Değişikliği Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 20 inci maddesi üçüncü fıkrasında anılan ücreti Birleşme Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 25

14 inci maddesinde anılan ücreti Rüçhan Hakkı Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 4 üncü bendinde anılan ücreti, Belge Düzenleme Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 32 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Menşei Memleket Belgesi Düzenleme Tasarım İtiraz İnceleme (Her Bir Tasarım İçin) Tasarım Rehin ve Haciz Haklarının Yayın Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 32 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 18 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 27 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Vazgeçme Talebi Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 34 üncü maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Endüstriyel Tasarım Erken Uygulanan Mevzuat gereği İnceleme yayın süresinin (6 ay) uzun olması tasarımın belgelenmesini geciktirmektedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, Ülkemizde de belgelendirme işlemlerinin daha kısa sürede sonuçlandırılması ve modası çabuk geçen tasarımların piyasaya sunulması amacıyla; 554 Sayılı KHK nın 26 ncı maddesinin son bendinde yer alan hüküm doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 05/07/ 2004 tarih ve 10 sayılı kararı ile erken inceleme uygulamasına başlanılmıştır. Hızlı inceleme talep edilen başvuruların, itirazların ve hukuki işlemlerin, daha önce yapılmış başvuruların, itirazların ve hukuki işlemlerin hak

15 kaybına neden olmaksızın bunlardan önce incelenmesini sağlayan ücreti, ifade eder. MADDE 6- (1) Enformasyon ve Dokümantasyon hizmetleriyle ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından talep edilecek hizmetler için yapılacak ödeme tutarları ile vekil sicil kayıt sicil yenileme ve Marka Patent Vekilliği belge ücretleri ekli (4) sayılı cetvelde gösterilmiştir. MADDE 7- (1) Resmî Marka Gazetesi ile Resmî Marka Bülteni ve CD, Resmî Patent Bülteni ve CD, Resmî Endüstriyel Tasarımlar Bülteni ve CD abonelikleri 1 Ocak 31 Aralık tarihleri için yapılır. Yıl içinde abone olacakların aboneliği, aboneliğin yapıldığı tarih ile 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi kapsar. (2) Yayınların ücreti, satışın yapıldığı yıl için belirlenmiş olan ücrettir. MADDE 8- (1) Geçmiş yıllara ait Resmî Marka Gazetesi ile Resmî Marka Bülteni ve CD, Resmî Endüstriyel Tasarım Bülteni ve CD, Resmî Patent Bülteni ve CD ücretleri, ilan sürelerinin bitiminden sonra olmak üzere, içinde bulunulan yıl yayınları için belirlenmiş olan ücretin yarısı kadardır. (2) Diğer yayınların ücreti, satışın yapıldığı yıl için belirlenmiş olan ücrettir. ENFORMASYON HİZMETLERİ Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı): Marka olabilecek bir kelimenin, 556 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin on birinci fıkrasındaki sınıflardan birisi için yapılacak benzerlik araştırması ücretini, İlave Her Sınıf İçin: Marka olabilecek bir kelimenin, 556 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin on birinci fıkrasındaki sınıflardan birden çoğu için yapılacak benzerlik araştırması ücretini, Patent Ön Araştırma (EPOQUE li) : Avrupa Patent Ofisi (EPO)'nin veri patent veri tabanlarından yapılan sorgulama ile Patent dokümanlarının yeni olup olmadığı hakkında yapılan araştırma ve/veya ön araştırma raporları ücretini,

16 Patent Suret (Onaysız): Faydalı Model Suret (Onaysız): Resmi Marka Bülteni: Resmi Marka Bülteni CD : Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni: Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni CD : Resmi Patent Bülteni: Resmi Patent Bülteni CD : Resmi Marka Gazetesi: Resmi Marka Gazetesi CD : Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayı): Paten tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini, Faydalı Model tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini, 556 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki bültenin ücretini, 556 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki bültene ait CD nin ücretini, 554 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasındaki bültenin ücretini, 554 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasındaki bültene ait CD nin ücretini, 551 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının f bendindeki bültenin ücretini, 551 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının f bendindeki bültene ait CD nin ücretini, 556 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesinin ücretini, 556 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesine ait CD nin ücretini, 556 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesinin Koruma işaretleri ve Tanınmış Markaların yayımlandığı özel sayısının ücretini,

17 TPE ve Sınai Mülkiyet Hakları Mevzuatı: Mevzuat Kitapçıkları (İngilizce ve Türkçe): Diğer Kitap Satışları: Marka vekilliği Sicil Kayıt : Patent Vekilliği Sicil Kayıt : Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme : Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme : Marka ve Patent Vekilliği Belge Düzenleme : Türk Patent Enstitüsü nün kuruluşu ile tescil edilen Sınaî Mülkiyet Hakları konusundaki Kanun, Kararname ve Yönetmeliklerle, konu ile ilgili uluslararası anlaşmaların yer aldığı değişken sayfalı kitabın ücretini, Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 sayılı KHK, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması Hakkında 554 sayılı KHK, Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 555 sayılı KHK ve Markaların Korunması Hakkındaki 556 sayılı KHK ler ile bu Kararnamelerin Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliklerin Türkçe ve İngilizce olarak basılan kitapçıkların ücretini, Enstitünün yayımladığı, Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları kitabı ve benzeri yayınların ücretini, 5000 sayılı Kanun un 30 uncu Maddesine göre Marka Vekilliği Yeterlilik Sınavına girip kazananların marka vekilleri siciline yapılan kayıt ücretini, 5000 sayılı Kanun un 30 uncu Maddesine göre Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavına girip kazananların patent vekilleri siciline yapılan kayıt ücretini, 5000 sayılı Kanun un 30 uncu Maddesinin uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Maddesine göre Marka Vekilliğinin devam etmesi için gerekli olan Sicil Kaydı yenilenme ücretini, 5000 sayılı Kanun un 30 uncu Maddesinin uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Maddesine göre Patent Vekilliğinin devam etmesi için gerekli olan Sicil Kaydı yenilenme ücretini, Marka ve Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavında başarılı olan ve ilgili vekillik siciline kaydını yaptıran vekile verilen belgenin yeniden düzenlenmesini istenilmesi halinde gerekli olan

18 ücretini, ifade eder. MADDE 9- (1) Ücret ödemeleri, Türk Patent Enstitüsü adına Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi nezdindeki nolu YTL, Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi nezdindeki nolu YTL, nolu USD, nolu CHF, nolu EUR, Türkiye İş Bankası Ankara Kızılay Şubesi nezdindeki nolu YTL, nolu USD, nolu CHF, nolu EUR, T.Garanti Bankası Ankara Ankara Şubesi nezdindeki nolu YTL, nolu USD, nolu CHF, nolu EUR, Vakıflar Bankası Ankara Ankara Şubesi nezdindeki nolu YTL, hesaplarından birine yapılacak ve dekont aslı dilekçeye eklenecektir. MADDE 10- (1) 05/01/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BİK- TPE 2006/1 No lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 11- (1) Bu Tebliğ 01 /01/ 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür. 1 SAYILI CETVEL Hizmetin Türü Tutar PATENT Patent Başvuru 34,07 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 91,02 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 142,03 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 220,17 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 298,31 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 333,22 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 406,27 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 481,02 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 561,69 YTL Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi 355,08 YTL

19 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi 384,75 YTL Araştırma Raporu Değerlendirme 254,24 YTL Araştırma Raporu Hazırlık İşlemleri 127,12 YTL İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri 127,12 YTL ve 3. İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri 84,75 YTL Ek Süre Talebi 66,95 YTL Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme 25,17 YTL Patent Belgesi Düzenleme 166,86 YTL Ek Patent Belgesi Düzenleme 158,39 YTL Devir İşlemi Kayıt 122,80 YTL Lisans İşlemi Kayıt 117,54 YTL Birleşme İşlemi Kayıt 116,95 YTL Lisans Verme Teklifi Kayıt 37,29 YTL Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt 122,80 YTL Rehin İşlemi Kayıt 118,56 YTL Unvan Değişikliği Kayıt 59,32 YTL Adres Değişikliği Kayıt 25,42 YTL Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren 80,51 YTL Belgenin Kayıt Patent Belgesi Onaylı Sureti 16,02 YTL Düzenleme Patent Dosyalarının İncelenmesi (Her dosya için) 5,93 YTL Patent Başvurusunun F. Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme 37,29 YTL Talebi Mücbir Sebep Ödenmesi gereken yıllık ücret +(ücretharç+kdv)nin %50 si Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücretharç+kdv)nin %25 i Yıl Sicil Kayıt 163,47 YTL Yıl Sicil Kayıt 183,81 YTL

20 Yıl Sicil Kayıt 202,46 YTL Yıl Sicil Kayıt 221,95 YTL Yıl Sicil Kayıt 238,90 YTL Yıl Sicil Kayıt 263,47 YTL Yıl Sicil Kayıt 277,88 YTL Yıl Sicil Kayıt 304,15 YTL Yıl Sicil Kayıt 316,02 YTL Yıl Sicil Kayıt 341,44 YTL Yıl Sicil Kayıt 381,27 YTL Yıl Sicil Kayıt 418,56 YTL Yıl Sicil Kayıt 456,69 YTL Yıl Sicil Kayıt 495,68 YTL Yıl Sicil Kayıt 554,15 YTL Yıl Sicil Kayıt 618,56 YTL Yıl Sicil Kayıt 668,56 YTL Yıl Sicil Kayıt 732,97 YTL Yıl Sicil Kayıt 792,29 YTL Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren 326,27 YTL Başvurunun Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre 164,41 YTL Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurunun Gönderme 100 CHF Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan 30 CHF Hakkı Belgesi Düzenleme Avrupa Patenti İstemleri Yayın ücreti 266,95 YTL Avrupa Patenti Fasikül Yayın 400,00 YTL Avrupa Patenti FasikülüTürkçe Çevirisi için Ek Süre 134,75 YTL Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre (33 aydan sonra Ulusal 635,59 YTL Safhaya Giren başvurular için) Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması 398,31 YTL

21 Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Araştırma Raporu Enstitü Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması FAYDALI MODEL 398,31 YTL 305,08 YTL 135,59 YTL Faydalı Model Başvuru 34,07 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 91,02 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 142,03 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 220,17 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 298,31 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 333,22 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 406,27 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 481,02 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 561,69 YTL Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi 355,08 YTL Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi 384,75 YTL Ek Süre Talebi 66,95 YTL Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme 25,17 YTL Faydalı Model Belgesi Düzenleme 166,86 YTL Devir İşlemi Kayıt 122,80 YTL

22 Lisans İşlemi Kayıt 117,54 YTL Birleşme İşlemi Kayıt 116,95 YTL Lisans Verme Teklifi Kayıt 37,29 YTL Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt 122,80 YTL Rehin İşlemi Kayıt 118,56 YTL Ünvan Değişikliği Kayıt 59,32 YTL Adres Değişikliği Kayıt 25,42 YTL Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren 80,51 YTL Belgenin Kayıt Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme 16,02 YTL Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi (Her dosya için) 5,93 YTL F. Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi 37,29 YTL Mücbir Sebep Ödenmesi gereken yıllık ücret + (ücret - harç+kdv)nin %50 si Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret (Ödenmesi gereken yıllık ücret + (ücret - harç+kdv)nin %25 i Yıl Sicil Kayıt İşlemi 163,47 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 183,81 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 202,46 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 221,95 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 238,90 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 263,47 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 277,88 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 304,15 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 316,02 YTL ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI Entegre Devre Topoğrafya Başvuru Enstitü Karalarına İtiraz İnceleme Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Düzenleme Adres Değişikliği Kayıt ve Yayım 296,61 YTL 635,59 YTL 932,20 YTL 25,42 YTL

23 Ünvan Değişikliği Kayıt ve Yayım 59,32 YTL Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayım 296,61 YTL Devir İşlemi Kayıt ve Yayım 322,03 YTL Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayım 296,61 YTL Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve 211,86 YTL Yayım Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım 423,73 YTL Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım 330,51 YTL Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme 932,20 YTL Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme 84,75 YTL Entegre Devre Topoğrafya Sicil 84,75 YTL Sureti Düzenleme Entegre Devre Topoğrafyası Başvuru ve Tescil Hakkından Vazgeçme 16,95 YTL Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep 84,75 YTL 2 SAYILI CETVEL Hizmetin Türü Tutar MARKA Tek Sınıflı Marka Başvuru 58,05 YTL Marka Yenileme 353,39 YTL Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme 473,22 YTL Başvurunun Geri Çekilmesi veya 55,08 YTL sınırlandırılması Marka Tescil Belgesi Düzenleme 290,17 YTL Devir İşlemi Kayıt 270,00 YTL Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme 329,15 YTL Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt 177,03 YTL Rehin İşlemi Kayıt 276,44 YTL Unvan Değişikliği Kayıt 84,75 YTL Adres Değişikliği Kayıt 25,42 YTL Nevi Değişikliği Kayıt 296,61 YTL Rüçhan Hakkı Kayıt 47,20 YTL

24 Marka Tescil Belgesi Sureti ve Sicil Sureti 58,05 YTL Düzenleme Sınıflandırma Listesi Düzenleme 93,22 YTL Marka Hakkından vazgeçme(kıs.veya 63,56 YTL Tamamen) Menşe Memleket Belgesi Düzenleme 118,64 YTL Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme 84,75 YTL Birleşme Kayıt 296,61 YTL Teminat Gösterme 296,61 YTL Lisans İptali,Teminat ve Rehin Kaldırma 50,85 YTL Resmi Marka Bülteninde Yayınlanan Marka Başvurularına İtiraz İnceleme 84,75 YTL Marka Başvurusu Ön yazı Düzenleme 25,42 YTL Hızlandırılmış İnceleme ,05 YTL Madrid Protokolü Başvuruları ile İlgili 138,56 YTL İşlem Uluslararası Tescilin Ulusal Tescil ya da Başvuruya Dönüştürülmesi 156,78 YTL İki Sınıflı Marka Başvuru 142,03 YTL Üç Sınıflı Marka Başvuru 227,54 YTL Üç sınıftan fazla Her Sınıf İçin 138,56 YTL Bölünme 338,98 YTL Hataların Düzeltilmesi (Yön ,42 YTL Mad. Göre) Eşya Çıkartma 67,80 YTL COĞRAFİ İŞARETLER Coğrafi İşaret Başvuru 71,36 YTL Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi 62,71 YTL İtiraz İnceleme 39,83 YTL Başvurunun ve İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi 79,66 YTL Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme 120,51 YTL Coğrafi İşaret Tescil veya Sicil Sureti Düzenleme 17,12 YTL 3 SAYILI CETVEL

25 Hizmetin Türü Tutar ENDÜSTRİYEL TASARIM Tasarım Tescil Başvuru 95,00 YTL İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil 27,46 YTL Başvuru Siyah- Beyaz Yayım (Tek 8x 8 42,37 YTL cm.alan İçin) Siyah- Beyaz Yayım (İlave Her 8x 8 21,19 YTL cm.alan İçin) Renkli Yayım (Tek 8x 8 cm.alan İçin) 84,75 YTL Renkli Yayım (İlave Her 8x 8 42,37 YTL cm.alan İçin) Yayın Erteleme Talebi (Her Bir 21,19 YTL Tasarım İçin) Yenileme Başvuru (Tek Tasarım 140,25 YTL İçin) Yenileme Başvuru (İlave Her Bir 42,37 YTL Tasarım İçin) Yenileme Başvuru (Tek Tasarım 352,12 YTL İçin) Yenileme Başvuru (İlave Her Bir 84,75 YTL Tasarım İçin) Yenileme Başvuru (Tek Tasarım 563,98 YTL İçin) Yenileme Başvuru (İlave Her Bir 127,12 YTL Tasarım İçin) Yenileme Başvuru (Tek Tasarım 775,85 YTL İçin) Yenileme Başvuru (İlave Her Bir 169,49 YTL Tasarım İçin) ay Süre Uzatımı ile 1. Yenileme Başvuru (Tek Tasarım İçin) 146,61 YTL ay Süre Uzatımı ile 1. Yenileme Başvuru (İlave Her Bir Tasarım İçin) 50,85 YTL ay Süre Uzatımı ile 2. Yenileme Başvuru (Tek Tasarım İçin) 400,85 YTL ay Süre Uzatımı ile 2. Yenileme Başvuru (İlave Her Bir Tasarım İçin) 101,69 YTL ay Süre Uzatımı ile 3. Yenileme Başvuru (Tek Tasarım İçin) 655,08 YTL ay Süre Uzatımı ile 3. Yenileme Başvuru (İlave Her Bir Tasarım İçin) 152,54 YTL

26 ay Süre Uzatımı ile 4. Yenileme Başvuru (Tek Tasarım İçin) 909,32 YTL ay Süre Uzatımı ile 4. Yenileme Başvuru (İlave Her Bir Tasarım İçin) 203,39 YTL Düzeltme Sicil Kayıt İlan 33,90 YTL Devir İşlemi Kayıt 217,71 YTL Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme 318,22 YTL Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt 93,64 YTL Adres Değişikliği Kayıt 25,42 YTL Unvan Değişikliği Kayıt 84,75 YTL Nevi Değişikliği Kayıt 84,75 YTL Birleşme Kayıt 200,59 YTL Rüçhan Hakkı Kayıt 127,71 YTL Belge Düzenleme 55,68 YTL Menşe Memleket Belgesi Düzenleme 26,02 YTL Tasarım İtiraz İnceleme (Her Bir 25,42 YTL Tasarım için) Tasarım Rehin ve Haciz Haklarının Yayın 33,90 YTL Vazgeçme Talebi Kayıt 33,90 YTL Endüsriyel Tasarım Erken İnceleme 1.012,54 YTL 4 SAYILI CETVEL Hizmetin Türü Tutar Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik 25,42 YTL Araştırma (Fonetik ve Detaylı) İlave Her Sınıf İçin 16,95 YTL Patent Ön Araştırma (EPOQUE li) 118,64 YTL Patent Suret (Onaysız) 12,71 YTL Faydalı Model Suret (Onaysız) 12,71 YTL Resmi Marka Bülteni 55,56 YTL Resmi Marka Bülteni CD 16,95 YTL Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni 55,56 YTL Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni CD 16,95 YTL Resmi Patent Bülteni 37,04 YTL Resmi Patent Bülteni CD 16,95 YTL Resmi Marka Gazetesi 74,07 YTL Resmi Marka Gazetesi CD 16,95 YTL Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayı) 9,26 YTL TPE ve Sınai Mülkiyet Hakları Mevzuatı 55,56 YTL Mevzuat Kitapçıkları (İngilizce ve Türkçe) 13,89 YTL

27 Diğer Kitap Satışları 9,26 YTL Marka Vekilliği Sicil Kayıt 57,12 YTL Patent Vekilliği Sicil Kayıt 57,12 YTL Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme 57,12 YTL Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme 57,12 YTL Marka Patent Vekilliği Belge Düzenleme 57,12 YTL

Marka İşlem Ücretleri

Marka İşlem Ücretleri TÜRK PATENT MARKA PATENT FAYDALI MODEL TASARIM TESCİL RESMİ ÜCRETLER Marka İşlem Ücretleri Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ 09 Kasım 2008 TPE - Ankara Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı mehmet.sozer@tpe.gov.tr PATENT MALİYETLERİ Patent Maliyetleri Ulusal Patentler Faydalı Model İncelemesiz

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1 Patent Başvurusunun Şekli Olarak İncelenmesi 1- Başvuru formu (P-01) veya sisteme giriş 2- Tarifname, 3- İstem(ler),

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) *

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) * 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) * Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurumundan: Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2016 Sayı : 29903 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin

Detaylı

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( S A Ü S E M ) Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Sertifika Programı.

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( S A Ü S E M ) Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Sertifika Programı. SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( S A Ü S E M ) Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Sertifika Programı DERS NOTU Tanıtım Tüm hakları saklıdır. www.sausem.sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3)

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.03.2008 Sirküler No: 2008/40 5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:3) 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (31 Aralık 1997 tarih ve 23217 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan değişiklik maddelerini

Detaylı

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (31 Aralık 1997 tarih ve 23217 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan değişiklik maddelerini

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/52 12/Nisan/2016 İçindekiler: * Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı. MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 27 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru

Detaylı

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ SUNUM İÇERİĞİ Madrid Sistemi Türkiye Tarihçesi Madrid Sisteminin Amacı Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir? Uluslararası İşlem Süreci Uluslararası

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) Resmi Gazete No: 30085 Resmi Gazete Tarihi: 03/06/2017 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2017

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

AVRUPA PATENTİ - FASİKÜL (ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR?

AVRUPA PATENTİ - FASİKÜL (ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? AVRUPA PATENTİ - FASİKÜL (ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? Ocak 2012 Bir Avrupa Patenti başvurusu ya da belgesinin ülkemizde koruma sağlayabilmesi için, ulusal aşamaya giriş yapması (TPE

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

T101 ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ BAŞVURU FORMU

T101 ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ BAŞVURU FORMU Referans No: Toplam Sayfa Sayısı (Başvuru Sahibi Tarafından Doldurulacak) Toplam Sayfa Sayısı (Enstitü Tarafından Doldurulacak) Bu Alanı Boş Bırakınız I.BAŞVURU SAHİBİ Özel kişi: Tüzel kişi: TPE Sahip

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06.05.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

1-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan Ġdari Para Cezalarına Ġlişkin Tebliğ

1-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan Ġdari Para Cezalarına Ġlişkin Tebliğ 1-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan Ġdari Para Cezalarına Ġlişkin Tebliğ ( 26.12.2011 /28154 Resmi Gazete de yayınlanmıştır) (TEBLĠĞ

Detaylı

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ:

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:52) MADDE 1 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük

Detaylı

TEBLĐĞ. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 28/1/2009 27124 Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

TEBLĐĞ. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 28/1/2009 27124 Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 TEBLĐĞ Kamu Đhale Kurumundan: ĐHALELERE YÖNELĐK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLĐĞDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ MADDE 1 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı

Detaylı

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, entegre devre topoğrafyalarının

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.12.2015/167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelik değişikliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca staj yapan veya hizmetleri

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI Sirküler Rapor 29.07.2011/ 98-1 2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren internet sayfasında

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

38 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

38 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.04.2011/ 67-1 38 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "III- GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN UYGULAMASI"

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU

PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU 1- Başvuru Sahibine Ait Bilgiler: Firma / Kişi Adı Adresi Uyruk Telefon *Gerçek Kişi İse TC Kimlik No Vergi Dairesi Posta Kodu Faks E-mail Vergi No 2- Buluş Sahibi / Sahiplerine

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 04.01.2010 / 8-1 2010 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2010 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının % 3,3 oranında arttırılmasına ilişkin 2009/15725 sayılı Bakanlar

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE 2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2016/1)

TEBLİĞ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE 2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2016/1) 31 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29579 (4. Mükerrer) Türk Patent Enstitüsünden: TEBLİĞ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE 2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2016/1) MADDE

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 25 NİSAN 2017 SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 8-1 2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2011 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 37 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2016-020 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE (SIRA NO: 1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) OLUŞTURMAKTADIR. 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Ömer KÖSE MB Muhasebat Kontrolörü I. Giriş Đhale sürecinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı idari işle işlem

Detaylı

PATENT BAŞVURUSU. Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü

PATENT BAŞVURUSU. Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü PATENT BAŞVURUSU Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü Neler anlatacağız? Tanımı Kapsamı Başvuru Öncesi İşlemler Patent Başvuru Süreci Patent Teşvikleri TANIM Patent; Bir sınai veya

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3

Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3 7 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26809 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ HAZİRAN 2017

HUKUK BÜLTENİ HAZİRAN 2017 BÜLTEN NO:104 GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 29 İstanbul,11.04.2016 KONU : Mali Tatil kapsamında ve Mali Tatilde yer alan sürelerde değişiklikler yapılmıştır. 10/04/2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete de; Mali Tatil Uygulaması

Detaylı

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLER VE YATLAR İLE KOBİ BİRLEŞMELERİNDE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLER VE YATLAR İLE KOBİ BİRLEŞMELERİNDE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI 13.02.2017/31-1 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLER VE YATLAR İLE KOBİ BİRLEŞMELERİNDE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI ÖZET : 6770 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler kapsamında Kurumlar Vergisi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/075 Ref: 4/075. Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/075 Ref: 4/075. Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 12.04.2016 Sayı: 2016/075 Ref: 4/075 Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR Hatırlanacağı üzere 27.1.2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6661

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) ÇOK İVEDİ Sayı : 41931384-125[3-2014-16]-7 18/02/2016 Konu : Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) YAYIMLANDI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) YAYIMLANDI 28.11.2016/138-1 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) YAYIMLANDI ÖZET : 6736 Sayılı Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL

PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT VE FAYDALI MODEL Alper AKSU 1 Sınai Mülkiyet M Hakları nelerdir? Sınaî mülkiyet hakkı, buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların, özgün çalışmaların, yani yeni şeylerin ilk uygulayıcılarının adına

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla SİRKÜLER TARİH : 14.04.2016 SAYI : 2016-04-1 KONU : Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (seri no: 4) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde; Artvin İline bağlı

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU

PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU 1- Başvuru Sahibine Ait Bilgiler: Firma / Kişi Adı Adresi Uyruk Telefon *Gerçek Kişi İse TC Kimlik No Vergi Dairesi Posta Kodu Faks E-mail Vergi No 2- Buluşu Yapan / Yapanlara

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı