TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2)"

Transkript

1 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2) MADDE 1 (1) Türk Patent Enstitüsü nün vereceği hizmetler karşılığı alacağı ücretlerin türü ve tutarı ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu ücretlere, 492 sayılı Harçlar Kanunu nun 8 sayılı tarifesinin I/2 ve I/3 sütunlarında gösterilen Harçlar ve Katma Değer Vergisi dahil değildir. Ödenecek ücretlere, harç ve KDV ilave edilecektir. (2) Bu cetvellerdeki ücret tutarları, Yönetim Kurulunun teklifi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın uygun görüşü ile değiştirilebilir. MADDE 2 (1) 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de ve 5/11/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içerisinde bir işlemle ilgili ücret ödenmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır. (2) 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5/11/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içinde, bir işlemle ilgili ücret ödenmemişse, işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır. (3) 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafya hakkındaki Kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelikte belirtilen ücretin ödenmemesi halinde talep yapılmamış sayılır. MADDE 3 (1) Patent, Faydalı Model ve Entegre Devre Topoğrafyaları başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları, ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. (2) Patent ve Faydalı Model başvuruları için, yurtdışındaki araştırma ve inceleme kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması durumunda söz konusu kuruluşlara ödenecek ücret ve ödeme şekli, Türk Patent Enstitüsü ve uluslararası kuruluşlar arasındaki çalışma protokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ödeme; anılan kuruluşlarca düzenlenen fatura tarihi itibarıyla, Katma Değer Vergisi de eklenerek, ilgili döviz cinsinden yapılır. Araştırma ve inceleme raporlarının Enstitü bünyesinde hazırlanması durumunda, araştırma-inceleme raporu hazırlık işlemleri ücreti ödenmeyecektir. (3) 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ve Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre

2 patent ve faydalı model hizmet türlerine ilişkin olarak ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun ve anılan Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre entegre devre topoğrafyaları hizmet türlerine ilişkin olarak: PATENTLER Patent Başvuru : Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ücreti, 1 ila 8 Rüçhanlı Patent Başvuru : Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi : Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi : Araştırma Raporu Değerlendirme : Araştırma Raporu Hazırlık İşlemleri : İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri : 2.ve 3. İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri : Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin Geçici 4 üncü Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesi birinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 32 nci Gösterir Yönetmeliğin 32 nci Ek Süre Talebi : 551 sayılı KHK nın 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki, 551 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ve 29 uncu Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme : Patent Belgesi Düzenleme : Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti, 551 sayılı KHK nın 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin

3 onüçüncü fıkrasındaki ücreti, Ek Patent Belgesi 551 sayılı KHK nın 124 üncü Düzenleme : Devir İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 37 nci Lisans İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 35 inci Birleşme İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü Lisans Verme Teklifi Kayıt : Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı Gösterir Yönetmeliğin 38 inci Rehin İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 38 inci Unvan Değişikliği Kayıt : Adres Değişikliği Kayıt : Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt : Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme : Patent Dosyalarının İncelenmesi (Her dosya için): Patent Başvurusunun F. Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme Talebi : Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü Gösterir Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ve 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 45 inci Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü Gösterir Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti, Mücbir Sebep : 551 sayılı KHK nın 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki

4 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret: 2. ila 20.Yıl Sicil Kayıt : Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun : Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre : Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurunun Gönderme : Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme : Avrupa Patenti İstemleri Yayın ücreti: Avrupa Patenti Fasikül Yayın : Avrupa Patenti FasikülüTürkçe Çevirisi için Ek Süre : Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre (33 aydan sonra Ulusal Safhaya Giren ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 48 inci Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti, Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 14.1 inci maddesindeki ücreti, Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 17.1 inci maddesinin (b) fıkrasındaki ücreti, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki ücreti, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki ücreti, Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 49.6 ncı maddesindeki ücreti,

5 başvurular için): Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması : Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması : Araştırma Raporu Enstitü Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması : Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması : Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 32 nci Gösterir Yönetmeliğin 32 nci Gösterir Yönetmeliğin 32 nci FAYDALI MODELLER Faydalı Model Başvuru : 1 ila 8 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru : Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi : Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi : Gösterir Yönetmeliğin 5 inci Gösterir Yönetmeliğin 5 inci Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti, Ek Süre Talebi : 551 sayılı KHK nın 162 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ve 551 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki, 29 uncu maddesindeki ve 50 nci Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme : Faydalı Model Belgesi Düzenleme : Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

6 Devir İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 37 nci Lisans İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 35 inci Birleşme İşlemi Kayıt : Lisans Verme Teklifi Kayıt : Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı Gösterir Yönetmeliğin 38 inci Rehin İşlemi Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 38 inci Ünvan Değişikliği Kayıt : Adres Değişikliği Kayıt : Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt : Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme : Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi (Her dosya için): F. Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi : Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü Gösterir Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ve 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 45 inci Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü 551 sayılı KHK nın 167 nci Mücbir Sebep : 551 sayılı KHK nın 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti, Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret: Gösterir Yönetmeliğin 48 inci

7 2. ila 10.Yıl Sicil Kayıt İşlemi : ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI Entegre Devre Topoğrafya Başvuru : Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme : Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Düzenleme : Adres Değişikliği Kayıt ve Yayım : Ünvan Değişikliği Kayıt ve Yayım : Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayım : Devir İşlemi Kayıt ve Yayım : Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayım : Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım : Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım : Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım : Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme : Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 8 inci Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti, 5147 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Gösterir Yönetmeliğin 15 inci Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Gösterir Yönetmeliğin 16 ncı Gösterir Yönetmeliğin 17 nci Gösterir Yönetmeliğin 18 nci Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu Gösterir Yönetmeliğin 21 inci

8 Düzenleme : Entegre Devre Topoğrafya Sicil Sureti Düzenleme : Entegre Devre Topoğrafyası Başvuru ve Tescil Hakkından Vazgeçme : Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep : Gösterir Yönetmeliğin 22 nci Gösterir Yönetmeliğin 24 üncü Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı ifade eder. MADDE 4- (1) Marka ve Coğrafi İşaret başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelin üncü sırasında belirtilen hızlandırılmış inceleme talepleri, talep sıraları dikkate alınarak, talep edilen işlemler ile ilgili istenilen tüm bilgi ve belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç iki ay içinde incelenir. (2) Coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili başvurular için; konu hakkında uzman olan bir veya birden fazla kamu kuruluşu, üniversite veya tarafsız özel kuruluşların hizmetlerinden yararlanılması durumunda, söz konusu kuruluşların hizmetlerinden dolayı alacakları ücret ile birlikte (2) sayılı cetvelin nci sırasında belirtilen ücret başvuru sahibi tarafından, itiraz dolayısıyla yaptırılan incelemelerde ise (2) sayılı cetvelin üncü sırasında belirtilen ücret itiraz sahibi tarafından Enstitü ye ödenir, ilgili kuruluşlara yapılacak ödemeler Enstitü tarafından yapılır. (3) 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte öngörülen coğrafi işaret başvuru ve tescilinin Resmi Gazetede, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede yapılacak yayım ücretleri, yayınların yapılacağı tarihteki koşullara göre başvuru sahibi tarafından, ilgili basın kuruluşlarına ödenir. (4) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, anılan Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre marka hizmet türlerine ilişkin olarak ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve anılan Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre coğrafi işaret hizmet türlerine ilişkin olarak: MARKALAR Tek Sınıflı Marka Başvuru : Gösterir Yönetmeliğin 8 inci Marka Yenileme : Gösterir Yönetmeliğin 17 inci maddesi

9 Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme : Başvurunun Geri Çekilmesi veya sınırlandırılması: Marka Tescil Belgesi Düzenleme : Devir İşlemi Kayıt : Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme : Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt : Rehin İşlemi Kayıt : Unvan Değişikliği Kayıt : Adres Değişikliği Kayıt : Nevi Değişikliği Kayıt : Rüçhan Hakkı Kayıt : Marka Tescil Belgesi Sureti ve Sicil Sureti Düzenleme : Sınıflandırma Listesi Düzenleme : Marka Hakkından vazgeçme(kıs.veya ikinci fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 17 inci Gösterir Yönetmeliğin 25 inci Gösterir Yönetmeliğin 12 inci Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesi birinci fıkrası a bendindeki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 20 inci Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesi birinci fıkrası c bendindeki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 22 inci Gösterir Yönetmeliğin 18 inci 556 sayılı KHK nın 18 inci 556 sayılı KHK nın 18 inci Gösterir Yönetmeliğin 8 inci Gösterir Yönetmeliğin 28 inci ve 29 uncu Gösterir Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti, Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı

10 Tamamen) : Menşe Memleket Belgesi Düzenleme : Gösterir Yönetmeliğin 31.inci Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme : Gösterir Yönetmeliğin 36 maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti, Birleşme Kayıt : Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesi birinci fıkrası b bendindeki ücreti, Teminat Gösterme 556 sayılı KHK nın 22 inci : Lisans İptali,Teminat ve Rehin Kaldırma : Resmi Marka Bülteninde Yayınlanan Marka Başvurularına İtiraz İnceleme : Marka Başvurusu Ön yazı Düzenleme : Hızlandırılmış İnceleme : Gösterir Yönetmeliğin 20 inci ve 22 inci Gösterir Yönetmeliğin 36 ıncı 556 sayılı KHK nın 10 uncu Yapılan marka tescil başvurularının 556 sayılı KHK nın 7. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi yaklaşık 4 ay, karara ve yayına karşı yapılacak olan itirazların değerlendirilmesi ise 8-9 ay gibi bir sürede sonuçlanmaktadır. Bu sürede sıkıntı yaşayan başvuru sahiplerine çözüm sunulması amacı ile; diğer ülkelerde olduğu gibi, hızlı inceleme talep edilen başvuruların, itirazların ve hukuki işlemlerin, daha önce yapılmış başvuruların, itirazların ve hukuki işlemlerin hak kaybına neden olmaksızın bunlardan önce incelenmesini sağlayan ücreti, Madrid Protokolü Başvuruları ile İlgili İşlem : Uluslararası Tescilin Ulusal Tescil ya da Gösterir Yönetmeliğin 33 üncü Gösterir Yönetmeliğin 32 inci

11 Başvuruya Dönüştürülmesi : İki Sınıflı Marka Başvuru : Üç Sınıflı Marka Başvuru : Üç sınıftan fazla Her Sınıf İçin: Gösterir Yönetmeliğin 8 inci Gösterir Yönetmeliğin 8 inci Gösterir Yönetmeliğin 8 inci Bölünme : Gösterir Yönetmeliğin 15 inci Hataların Düzeltilmesi : Gösterir Yönetmeliğin 24 üncü Eşya Çıkartma : Gösterir Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı COĞRAFİ İŞARETLER Coğrafi İşaret Başvuru : Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi : 555 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci 555 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 6 ncı İtiraz İnceleme : 555 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci Başvurunun ve İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi : Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme : Coğrafi İşaret Tescil veya Sicil Sureti Düzenleme : 555 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti, 555 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu 555 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 11 inci ve 12 inci ifade eder.

12 MADDE 5- (1) Endüstriyel Tasarım başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları, ekli (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelin üncü sırasında belirtilen hızlandırılmış inceleme talepleri, talep sıraları dikkate alınarak, talep edilen işlemler ile ilgili istenilen tüm bilgi ve belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç iki ay içinde incelenir. (2) 7 Şubat 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik gereğince Endüstriyel Tasarım tescil başvurularına ait hizmet türlerine ilişkin olarak; ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR Tasarım Tescil Başvuru Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 2 nci bendinde anılan ücreti, İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Siyah-Beyaz Yayın (Tek 8x8 cm. Alan İçin) Siyah-Beyaz Yayın (İlave Her 8x8 cm. Alan İçin) Renkli Yayın (Tek 8x8 cm. Alan İçin) Renkli Yayın (ilave Her 8x8 cm. Alan İçin) Yayın Erteleme Talebi (Her Bir Tasarım İçin) Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 2 nci bendinde anılan ücreti, Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b)fıkrası 3 üncü bendinde anılan ücreti Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b)fıkrası 3 üncü bendinde anılan ücreti Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 3 üncü bendinde anılan ücreti Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 3 üncü bendinde anılan ücreti Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 5 inci bendinde anılan ücreti 1., 2., 3., 4. Yenileme Başvuru

13 (Tek Tasarım İçin) Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi birinci fıkrasında anılan ücreti 1., 2., 3., 4.Yenileme Başvuru (İlave Her Bir Tasarım İçin) 6 ay Süre Uzatımı ile 1., 2., 3., 4. Yenileme Başvuru (Tek Tasarım İçin) 6 ay Süre Uzatımı ile 1., 2., 3., 4. Yenileme Başvuru (İlave Her Bir Tasarım İçin) Şeklini gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesi birinci fıkrasında anılan ücreti Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Düzeltme Sicil Kayıt İlan Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 21 inci maddesinde anılan ücreti Devir İşlemi Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 24 üncü maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde anılan ücreti Adres Değişikliği Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 20 inci maddesi üçüncü fıkrasında anılan ücreti Unvan Değişikliği Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 20 inci maddesi üçüncü fıkrasında anılan ücreti Nevi Değişikliği Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 20 inci maddesi üçüncü fıkrasında anılan ücreti Birleşme Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 25

14 inci maddesinde anılan ücreti Rüçhan Hakkı Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 4 üncü bendinde anılan ücreti, Belge Düzenleme Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 32 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Menşei Memleket Belgesi Düzenleme Tasarım İtiraz İnceleme (Her Bir Tasarım İçin) Tasarım Rehin ve Haciz Haklarının Yayın Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 32 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 18 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 27 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Vazgeçme Talebi Kayıt Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 34 üncü maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti Endüstriyel Tasarım Erken Uygulanan Mevzuat gereği İnceleme yayın süresinin (6 ay) uzun olması tasarımın belgelenmesini geciktirmektedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, Ülkemizde de belgelendirme işlemlerinin daha kısa sürede sonuçlandırılması ve modası çabuk geçen tasarımların piyasaya sunulması amacıyla; 554 Sayılı KHK nın 26 ncı maddesinin son bendinde yer alan hüküm doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 05/07/ 2004 tarih ve 10 sayılı kararı ile erken inceleme uygulamasına başlanılmıştır. Hızlı inceleme talep edilen başvuruların, itirazların ve hukuki işlemlerin, daha önce yapılmış başvuruların, itirazların ve hukuki işlemlerin hak

15 kaybına neden olmaksızın bunlardan önce incelenmesini sağlayan ücreti, ifade eder. MADDE 6- (1) Enformasyon ve Dokümantasyon hizmetleriyle ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından talep edilecek hizmetler için yapılacak ödeme tutarları ile vekil sicil kayıt sicil yenileme ve Marka Patent Vekilliği belge ücretleri ekli (4) sayılı cetvelde gösterilmiştir. MADDE 7- (1) Resmî Marka Gazetesi ile Resmî Marka Bülteni ve CD, Resmî Patent Bülteni ve CD, Resmî Endüstriyel Tasarımlar Bülteni ve CD abonelikleri 1 Ocak 31 Aralık tarihleri için yapılır. Yıl içinde abone olacakların aboneliği, aboneliğin yapıldığı tarih ile 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi kapsar. (2) Yayınların ücreti, satışın yapıldığı yıl için belirlenmiş olan ücrettir. MADDE 8- (1) Geçmiş yıllara ait Resmî Marka Gazetesi ile Resmî Marka Bülteni ve CD, Resmî Endüstriyel Tasarım Bülteni ve CD, Resmî Patent Bülteni ve CD ücretleri, ilan sürelerinin bitiminden sonra olmak üzere, içinde bulunulan yıl yayınları için belirlenmiş olan ücretin yarısı kadardır. (2) Diğer yayınların ücreti, satışın yapıldığı yıl için belirlenmiş olan ücrettir. ENFORMASYON HİZMETLERİ Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı): Marka olabilecek bir kelimenin, 556 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin on birinci fıkrasındaki sınıflardan birisi için yapılacak benzerlik araştırması ücretini, İlave Her Sınıf İçin: Marka olabilecek bir kelimenin, 556 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin on birinci fıkrasındaki sınıflardan birden çoğu için yapılacak benzerlik araştırması ücretini, Patent Ön Araştırma (EPOQUE li) : Avrupa Patent Ofisi (EPO)'nin veri patent veri tabanlarından yapılan sorgulama ile Patent dokümanlarının yeni olup olmadığı hakkında yapılan araştırma ve/veya ön araştırma raporları ücretini,

16 Patent Suret (Onaysız): Faydalı Model Suret (Onaysız): Resmi Marka Bülteni: Resmi Marka Bülteni CD : Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni: Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni CD : Resmi Patent Bülteni: Resmi Patent Bülteni CD : Resmi Marka Gazetesi: Resmi Marka Gazetesi CD : Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayı): Paten tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini, Faydalı Model tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini, 556 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki bültenin ücretini, 556 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki bültene ait CD nin ücretini, 554 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasındaki bültenin ücretini, 554 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasındaki bültene ait CD nin ücretini, 551 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının f bendindeki bültenin ücretini, 551 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının f bendindeki bültene ait CD nin ücretini, 556 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesinin ücretini, 556 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesine ait CD nin ücretini, 556 sayılı KHK nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesinin Koruma işaretleri ve Tanınmış Markaların yayımlandığı özel sayısının ücretini,

17 TPE ve Sınai Mülkiyet Hakları Mevzuatı: Mevzuat Kitapçıkları (İngilizce ve Türkçe): Diğer Kitap Satışları: Marka vekilliği Sicil Kayıt : Patent Vekilliği Sicil Kayıt : Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme : Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme : Marka ve Patent Vekilliği Belge Düzenleme : Türk Patent Enstitüsü nün kuruluşu ile tescil edilen Sınaî Mülkiyet Hakları konusundaki Kanun, Kararname ve Yönetmeliklerle, konu ile ilgili uluslararası anlaşmaların yer aldığı değişken sayfalı kitabın ücretini, Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 sayılı KHK, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması Hakkında 554 sayılı KHK, Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 555 sayılı KHK ve Markaların Korunması Hakkındaki 556 sayılı KHK ler ile bu Kararnamelerin Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliklerin Türkçe ve İngilizce olarak basılan kitapçıkların ücretini, Enstitünün yayımladığı, Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları kitabı ve benzeri yayınların ücretini, 5000 sayılı Kanun un 30 uncu Maddesine göre Marka Vekilliği Yeterlilik Sınavına girip kazananların marka vekilleri siciline yapılan kayıt ücretini, 5000 sayılı Kanun un 30 uncu Maddesine göre Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavına girip kazananların patent vekilleri siciline yapılan kayıt ücretini, 5000 sayılı Kanun un 30 uncu Maddesinin uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Maddesine göre Marka Vekilliğinin devam etmesi için gerekli olan Sicil Kaydı yenilenme ücretini, 5000 sayılı Kanun un 30 uncu Maddesinin uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Maddesine göre Patent Vekilliğinin devam etmesi için gerekli olan Sicil Kaydı yenilenme ücretini, Marka ve Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavında başarılı olan ve ilgili vekillik siciline kaydını yaptıran vekile verilen belgenin yeniden düzenlenmesini istenilmesi halinde gerekli olan

18 ücretini, ifade eder. MADDE 9- (1) Ücret ödemeleri, Türk Patent Enstitüsü adına Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi nezdindeki nolu YTL, Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi nezdindeki nolu YTL, nolu USD, nolu CHF, nolu EUR, Türkiye İş Bankası Ankara Kızılay Şubesi nezdindeki nolu YTL, nolu USD, nolu CHF, nolu EUR, T.Garanti Bankası Ankara Ankara Şubesi nezdindeki nolu YTL, nolu USD, nolu CHF, nolu EUR, Vakıflar Bankası Ankara Ankara Şubesi nezdindeki nolu YTL, hesaplarından birine yapılacak ve dekont aslı dilekçeye eklenecektir. MADDE 10- (1) 05/01/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BİK- TPE 2006/1 No lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 11- (1) Bu Tebliğ 01 /01/ 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür. 1 SAYILI CETVEL Hizmetin Türü Tutar PATENT Patent Başvuru 34,07 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 91,02 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 142,03 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 220,17 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 298,31 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 333,22 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 406,27 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 481,02 YTL Rüçhanlı Patent Başvuru 561,69 YTL Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi 355,08 YTL

19 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi 384,75 YTL Araştırma Raporu Değerlendirme 254,24 YTL Araştırma Raporu Hazırlık İşlemleri 127,12 YTL İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri 127,12 YTL ve 3. İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri 84,75 YTL Ek Süre Talebi 66,95 YTL Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme 25,17 YTL Patent Belgesi Düzenleme 166,86 YTL Ek Patent Belgesi Düzenleme 158,39 YTL Devir İşlemi Kayıt 122,80 YTL Lisans İşlemi Kayıt 117,54 YTL Birleşme İşlemi Kayıt 116,95 YTL Lisans Verme Teklifi Kayıt 37,29 YTL Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt 122,80 YTL Rehin İşlemi Kayıt 118,56 YTL Unvan Değişikliği Kayıt 59,32 YTL Adres Değişikliği Kayıt 25,42 YTL Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren 80,51 YTL Belgenin Kayıt Patent Belgesi Onaylı Sureti 16,02 YTL Düzenleme Patent Dosyalarının İncelenmesi (Her dosya için) 5,93 YTL Patent Başvurusunun F. Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme 37,29 YTL Talebi Mücbir Sebep Ödenmesi gereken yıllık ücret +(ücretharç+kdv)nin %50 si Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücretharç+kdv)nin %25 i Yıl Sicil Kayıt 163,47 YTL Yıl Sicil Kayıt 183,81 YTL

20 Yıl Sicil Kayıt 202,46 YTL Yıl Sicil Kayıt 221,95 YTL Yıl Sicil Kayıt 238,90 YTL Yıl Sicil Kayıt 263,47 YTL Yıl Sicil Kayıt 277,88 YTL Yıl Sicil Kayıt 304,15 YTL Yıl Sicil Kayıt 316,02 YTL Yıl Sicil Kayıt 341,44 YTL Yıl Sicil Kayıt 381,27 YTL Yıl Sicil Kayıt 418,56 YTL Yıl Sicil Kayıt 456,69 YTL Yıl Sicil Kayıt 495,68 YTL Yıl Sicil Kayıt 554,15 YTL Yıl Sicil Kayıt 618,56 YTL Yıl Sicil Kayıt 668,56 YTL Yıl Sicil Kayıt 732,97 YTL Yıl Sicil Kayıt 792,29 YTL Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren 326,27 YTL Başvurunun Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre 164,41 YTL Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurunun Gönderme 100 CHF Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan 30 CHF Hakkı Belgesi Düzenleme Avrupa Patenti İstemleri Yayın ücreti 266,95 YTL Avrupa Patenti Fasikül Yayın 400,00 YTL Avrupa Patenti FasikülüTürkçe Çevirisi için Ek Süre 134,75 YTL Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre (33 aydan sonra Ulusal 635,59 YTL Safhaya Giren başvurular için) Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması 398,31 YTL

21 Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Araştırma Raporu Enstitü Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması FAYDALI MODEL 398,31 YTL 305,08 YTL 135,59 YTL Faydalı Model Başvuru 34,07 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 91,02 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 142,03 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 220,17 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 298,31 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 333,22 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 406,27 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 481,02 YTL Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru 561,69 YTL Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi 355,08 YTL Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi 384,75 YTL Ek Süre Talebi 66,95 YTL Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme 25,17 YTL Faydalı Model Belgesi Düzenleme 166,86 YTL Devir İşlemi Kayıt 122,80 YTL

22 Lisans İşlemi Kayıt 117,54 YTL Birleşme İşlemi Kayıt 116,95 YTL Lisans Verme Teklifi Kayıt 37,29 YTL Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt 122,80 YTL Rehin İşlemi Kayıt 118,56 YTL Ünvan Değişikliği Kayıt 59,32 YTL Adres Değişikliği Kayıt 25,42 YTL Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren 80,51 YTL Belgenin Kayıt Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme 16,02 YTL Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi (Her dosya için) 5,93 YTL F. Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi 37,29 YTL Mücbir Sebep Ödenmesi gereken yıllık ücret + (ücret - harç+kdv)nin %50 si Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret (Ödenmesi gereken yıllık ücret + (ücret - harç+kdv)nin %25 i Yıl Sicil Kayıt İşlemi 163,47 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 183,81 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 202,46 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 221,95 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 238,90 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 263,47 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 277,88 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 304,15 YTL Yıl Sicil Kayıt İşlemi 316,02 YTL ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI Entegre Devre Topoğrafya Başvuru Enstitü Karalarına İtiraz İnceleme Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Düzenleme Adres Değişikliği Kayıt ve Yayım 296,61 YTL 635,59 YTL 932,20 YTL 25,42 YTL

23 Ünvan Değişikliği Kayıt ve Yayım 59,32 YTL Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayım 296,61 YTL Devir İşlemi Kayıt ve Yayım 322,03 YTL Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayım 296,61 YTL Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve 211,86 YTL Yayım Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım 423,73 YTL Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım 330,51 YTL Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme 932,20 YTL Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme 84,75 YTL Entegre Devre Topoğrafya Sicil 84,75 YTL Sureti Düzenleme Entegre Devre Topoğrafyası Başvuru ve Tescil Hakkından Vazgeçme 16,95 YTL Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep 84,75 YTL 2 SAYILI CETVEL Hizmetin Türü Tutar MARKA Tek Sınıflı Marka Başvuru 58,05 YTL Marka Yenileme 353,39 YTL Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme 473,22 YTL Başvurunun Geri Çekilmesi veya 55,08 YTL sınırlandırılması Marka Tescil Belgesi Düzenleme 290,17 YTL Devir İşlemi Kayıt 270,00 YTL Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme 329,15 YTL Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt 177,03 YTL Rehin İşlemi Kayıt 276,44 YTL Unvan Değişikliği Kayıt 84,75 YTL Adres Değişikliği Kayıt 25,42 YTL Nevi Değişikliği Kayıt 296,61 YTL Rüçhan Hakkı Kayıt 47,20 YTL

24 Marka Tescil Belgesi Sureti ve Sicil Sureti 58,05 YTL Düzenleme Sınıflandırma Listesi Düzenleme 93,22 YTL Marka Hakkından vazgeçme(kıs.veya 63,56 YTL Tamamen) Menşe Memleket Belgesi Düzenleme 118,64 YTL Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme 84,75 YTL Birleşme Kayıt 296,61 YTL Teminat Gösterme 296,61 YTL Lisans İptali,Teminat ve Rehin Kaldırma 50,85 YTL Resmi Marka Bülteninde Yayınlanan Marka Başvurularına İtiraz İnceleme 84,75 YTL Marka Başvurusu Ön yazı Düzenleme 25,42 YTL Hızlandırılmış İnceleme ,05 YTL Madrid Protokolü Başvuruları ile İlgili 138,56 YTL İşlem Uluslararası Tescilin Ulusal Tescil ya da Başvuruya Dönüştürülmesi 156,78 YTL İki Sınıflı Marka Başvuru 142,03 YTL Üç Sınıflı Marka Başvuru 227,54 YTL Üç sınıftan fazla Her Sınıf İçin 138,56 YTL Bölünme 338,98 YTL Hataların Düzeltilmesi (Yön ,42 YTL Mad. Göre) Eşya Çıkartma 67,80 YTL COĞRAFİ İŞARETLER Coğrafi İşaret Başvuru 71,36 YTL Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi 62,71 YTL İtiraz İnceleme 39,83 YTL Başvurunun ve İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi 79,66 YTL Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme 120,51 YTL Coğrafi İşaret Tescil veya Sicil Sureti Düzenleme 17,12 YTL 3 SAYILI CETVEL

25 Hizmetin Türü Tutar ENDÜSTRİYEL TASARIM Tasarım Tescil Başvuru 95,00 YTL İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil 27,46 YTL Başvuru Siyah- Beyaz Yayım (Tek 8x 8 42,37 YTL cm.alan İçin) Siyah- Beyaz Yayım (İlave Her 8x 8 21,19 YTL cm.alan İçin) Renkli Yayım (Tek 8x 8 cm.alan İçin) 84,75 YTL Renkli Yayım (İlave Her 8x 8 42,37 YTL cm.alan İçin) Yayın Erteleme Talebi (Her Bir 21,19 YTL Tasarım İçin) Yenileme Başvuru (Tek Tasarım 140,25 YTL İçin) Yenileme Başvuru (İlave Her Bir 42,37 YTL Tasarım İçin) Yenileme Başvuru (Tek Tasarım 352,12 YTL İçin) Yenileme Başvuru (İlave Her Bir 84,75 YTL Tasarım İçin) Yenileme Başvuru (Tek Tasarım 563,98 YTL İçin) Yenileme Başvuru (İlave Her Bir 127,12 YTL Tasarım İçin) Yenileme Başvuru (Tek Tasarım 775,85 YTL İçin) Yenileme Başvuru (İlave Her Bir 169,49 YTL Tasarım İçin) ay Süre Uzatımı ile 1. Yenileme Başvuru (Tek Tasarım İçin) 146,61 YTL ay Süre Uzatımı ile 1. Yenileme Başvuru (İlave Her Bir Tasarım İçin) 50,85 YTL ay Süre Uzatımı ile 2. Yenileme Başvuru (Tek Tasarım İçin) 400,85 YTL ay Süre Uzatımı ile 2. Yenileme Başvuru (İlave Her Bir Tasarım İçin) 101,69 YTL ay Süre Uzatımı ile 3. Yenileme Başvuru (Tek Tasarım İçin) 655,08 YTL ay Süre Uzatımı ile 3. Yenileme Başvuru (İlave Her Bir Tasarım İçin) 152,54 YTL

26 ay Süre Uzatımı ile 4. Yenileme Başvuru (Tek Tasarım İçin) 909,32 YTL ay Süre Uzatımı ile 4. Yenileme Başvuru (İlave Her Bir Tasarım İçin) 203,39 YTL Düzeltme Sicil Kayıt İlan 33,90 YTL Devir İşlemi Kayıt 217,71 YTL Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme 318,22 YTL Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt 93,64 YTL Adres Değişikliği Kayıt 25,42 YTL Unvan Değişikliği Kayıt 84,75 YTL Nevi Değişikliği Kayıt 84,75 YTL Birleşme Kayıt 200,59 YTL Rüçhan Hakkı Kayıt 127,71 YTL Belge Düzenleme 55,68 YTL Menşe Memleket Belgesi Düzenleme 26,02 YTL Tasarım İtiraz İnceleme (Her Bir 25,42 YTL Tasarım için) Tasarım Rehin ve Haciz Haklarının Yayın 33,90 YTL Vazgeçme Talebi Kayıt 33,90 YTL Endüsriyel Tasarım Erken İnceleme 1.012,54 YTL 4 SAYILI CETVEL Hizmetin Türü Tutar Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik 25,42 YTL Araştırma (Fonetik ve Detaylı) İlave Her Sınıf İçin 16,95 YTL Patent Ön Araştırma (EPOQUE li) 118,64 YTL Patent Suret (Onaysız) 12,71 YTL Faydalı Model Suret (Onaysız) 12,71 YTL Resmi Marka Bülteni 55,56 YTL Resmi Marka Bülteni CD 16,95 YTL Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni 55,56 YTL Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni CD 16,95 YTL Resmi Patent Bülteni 37,04 YTL Resmi Patent Bülteni CD 16,95 YTL Resmi Marka Gazetesi 74,07 YTL Resmi Marka Gazetesi CD 16,95 YTL Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayı) 9,26 YTL TPE ve Sınai Mülkiyet Hakları Mevzuatı 55,56 YTL Mevzuat Kitapçıkları (İngilizce ve Türkçe) 13,89 YTL

27 Diğer Kitap Satışları 9,26 YTL Marka Vekilliği Sicil Kayıt 57,12 YTL Patent Vekilliği Sicil Kayıt 57,12 YTL Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme 57,12 YTL Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme 57,12 YTL Marka Patent Vekilliği Belge Düzenleme 57,12 YTL

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların

Detaylı

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) *

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun Yeri

Detaylı

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU. Haziran 2009. (Ücretsizdir)

PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU. Haziran 2009. (Ücretsizdir) PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU Haziran 2009 (Ücretsizdir) ISSN 1301-2177 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ı UYARILAR ıı TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINDAN SANAYİCİLERİMİZE ÖNERİLER ııı I-GENEL BİLGİLER

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

SIRA SAYISI: 474 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 474 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 474 Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME ESASLARI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME ESASLARI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1. Bu Esaslar, Türkiye nin

Detaylı

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ 09 Kasım 2008 TPE - Ankara Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı mehmet.sozer@tpe.gov.tr PATENT MALİYETLERİ Patent Maliyetleri Ulusal Patentler Faydalı Model İncelemesiz

Detaylı

4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması. Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı..

4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması. Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.. Genelge : 2012/59 26.06.2012 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında

Detaylı

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Korumadan Yararlanacak Kişiler ve Uluslararası Anlaşmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

"Buluşların Patentlenmesi ve Korunmasında Buluş Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar"

Buluşların Patentlenmesi ve Korunmasında Buluş Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar "Buluşların Patentlenmesi ve Korunmasında Buluş Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" Uğur G. YALÇINER YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti. Gn. Md. Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı Patent

Detaylı

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ve Türk Patent Enstitüsü. İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik Ve Destekleme Esasları

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ve Türk Patent Enstitüsü. İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik Ve Destekleme Esasları Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik Ve Destekleme Esasları BİRİNCİ KISIM 1. AMAÇ Bu esaslar, Türkiye nin ulusal

Detaylı

(17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

(17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler (17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye

Detaylı