KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ"

Transkript

1 TORUNLAR GYO A.Ş KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ PROJESİ İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesi Çobançeşme Mevkii Sunum Raporu Nihai Rapor İSTANBUL/ HAZİRAN

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON, GSM VE FAKS NUMARALARI, E POSTA TORUNLAR GYO A.Ş. Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No:4 Beykoz/İSTANBUL TEL : FAKS : PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJESİ TL PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ, İLÇESİ, BELDESİ, MEVKİİ) İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde, 75 Pafta, 46 Ada, 1 parsel ve 2 Ada 23, 24, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 65 Eski 60 Yeni 68, 69, 70 Parseller İle Bu Parseller Arasında Kalan Yollar Ve Kadastral Boşluklar PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ RAPORU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN ADRESİ TELEFON& ADI FAX. NO BAŞVURU DOSYASININ SUMUN TARİHİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği; Ek-I listesi Madde 45 Toplu konut projeleri (2.000 konut ve üzeri) ve Ek-II listesi Madde 36 Eğitim Kampüsleri (Kapladığı alan m 2 ve üzeri eğitim tesisleri) NETÇED MÜH. MÜŞ. YAPI SAN. LTD. ŞTİ. İÇERENKÖY MAH. ERYILMAZLAR SOK. CEMİL ÇAĞATAY İŞ MERKEZİ NO:5 KAT:1 KADIKÖY / İSTANBUL HAZİRAN/2014 2

3 ZONE NO: 35 UTM KOORDİNATLAR COĞRAFİ KOORDİNATLAR DATUM: ED-50 DATUM: WGS-84 PROJEKSİYON: 6 DERECE TÜRÜ: DERECE-KESİR ELEMANLARIN SIRASI: YUKARI ELEMANLARIN SIRASI: DEĞER, SAĞA DEĞER ENLEM-BOYLAM D.O.M: 30 NN YUKARI SAĞA ENLEM BOYLAM

4

5 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI 11 I.I. Projenin Konusu Faaliyetin Tanımı, Ömrü, HizmetAmaçları, Pazar veya Hizmet Alanları, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve 11 Gerekliliği, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle İlişkisi I.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu (Bütün İdari ve Sosyal ünitelerin (üniversite kampüsü, konut, restaurant, kafe, cami, spor merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzları, market, mağaza, yönetim ofisleri, otopark vb. projede yer alan tüm birimlerin 13 ayrıntılı olarak belirtilmesi) teknik altyapı ünitelerinin, varsa diğer ünitelerin proje alanı içerisindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan kullanımları, binaların kat adetleri ve yükseklikleri vb) bilgilerinin ayrıntılı olarak açıklanması, mimari projenin eklenmesi) I.3. Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatifleri (Zemin Etüdüne atıfta 24 bulunulması) I.4. Fayda-Maliyet Analizi 25 I.5. Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri 26 I.5.1. Projenin Özellikleri, Kullanılacak Malzemenin Özellikleri, Miktarı, Nereden 26 Temin Edileceği, Gerekli Çizimler (Detay görnüşler, kesitler vb.) I.5.2 İnşaat Aşamasının Etapları (Bu aşamada alınması gereken izinler) 27 I.6. Projeye İlişkin Politik, Yasal ve İdari Çerçeve 27 I.6.1. Projeye İlişkin İzin Prosedürü (ÇED Sürecinden sonra alınacak izinler) 27 I.6.2. Proje İle İlgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan İş ve İşlemlerin 27 Kısaca Açıklanması, İş Termin Planı I.6.3. Projeye İlişkin Finans Kaynakları 28 BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 29 II.1. Proje Alanını Ve Alternatiflerini Tanıtıcı Bilgiler, Proje Alanının, Lejand Ve Plan Notlarının Da Yer Aldığı Onanlı, 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı (Belediye Meclisi Onama Kararı İle Birlikte), 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Tüm Planların Üzerinde Onay Tarihi Ve Sayısı İle Birlikte Aslının Aynıdır İbaresinin Bulunması, Proje Alanının İşaretlenmesi), Yürürlükteki 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ve İmar Plan Paftalarının (Orijinal Plan Paftaları Olacak) ve Başka Bir Nüshası Üzerinede Söz Konusu Faaliyet Alanının Kadastral Bilgilerinin İşaretlenmiş Örneğinin, Lejant Ve Plan Hükümlerinin (Bu 29 Dökümanlar İlgi Resmi Kurumca Aslı Gibidir Kaşeli Olacak) Yer Alması, Söz Konusu Faaliyet Proje Alanı ve Yakın Çevresinin 1/ Topoğrafik Harita Üzerinde (Proje Sahası ve Yakın Çevresinde Bulunan Yerleşimlerin, Bağlantı Yollarının, Mesafelerin Belirtilerek) Gösterilmesi. Bu Planlar Yoksa Mevcut Arazi Kullanım Haritası Veya Kroki Üzerinde Gösterimi Proje Sahası ve Yakın Çevresinde Bulunan Tarım, Sanayi ve Koruma Alanlarının, Yerleşimlerin, Sağlık Koruma Bandının Harita Üzerinde Gösterilmesi, Mesafelerin Belirtilmesi, Proje Alanının ve Yakın Çevresinin Panoromik Fotoğraflandırılması II.2. Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Özel Statülü Alanlar (Sulak Alan, Turizm Alanı ve Merkezi, Doğal Sit Alanı, Kentsel Sit Alanı, İçme Suyu Havzaları, Özel Çevre Koruma Alanı vb.), Proje Alanına Olan Uzaklıkları ve Üst Ölçekli Krokiler ile Gösterimi, proje alanının 250 m güneyinden geçen Alibeyköy deresi için Sulak 31 Alanların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı I. Bölge 5

6 Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğünce Sulak Alan Faaliyet İzni Belgesinin (EK-2) gerekip gerekmeyeceğine dair inceleme raporunun eklenmesi, projede %25-30 oranında peyzaj alanının bırakılacağının taahhüt edilmesi) II.3. Projenin Sosyal ve Ekonomik Boyutu 36 II.4. Proje Alanının Mülkiyetine İlişkin Bilgiler 37 BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL 38 ÖZELLİKLERİ III.1. Proje Alanı ve Etki Alanınındaki Hava, Su, Toprak Özellikleri ve Kullanım 38 Durumu, Mevcut Kirlilik Yükü III.2. Tarım Alanları (tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon alanları, sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim 41 miktarları)(5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun 7,19,20 maddeleri ve 4342 sayılı Mera Kanunu hakkında raporda atıfta bulunulması) III.3.Orman Alanları (en yakın orman alanı mesafesinin girilmesi, orman yangınlarına karşı alınacak önlemler, inşaat sırasında çıkan kazı fazlası pasa, atık veya herhangibir malzemenin orman alanına dökülmeyeceğinin taahhüt edilmesi, proje sahasının 41 işaretlendiği 1/25000 ölçekli Memleket ve Meşcere haritasının, varsa 1/10000 ölçekli Orman Kadastro Haritasının rapora eklenmesi, Orman Bölge Müdürlüğü nün görüşü ile ÇED inceleme Değerlendirme Formunun eklenmesi) III.4. Proje Alanının Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri (Tektonik Hareketler, Mineral Kaynaklar, Deprem, Sel Riski, Benzersiz Oluşumlar, vb.) Projeyi Etkileyebilecek Aktif 42 Fayların Sismik/Jeofizik Çalışmalarla Belirlenmesi, 1/25000 Ölçekli Genel Jeoloji Haritası, İmar Planına Esas İlgili Kurumdan Onaylı Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu) III.5 Taban Suyu Seviyeleri, Zemin Akışkanlığı ve Taşıma Kapasitelerinin Belirtilmesi 52 III.6. Proje Alanında Yağışa Bağlı Taşkın, Sel, Göllenme ve Yer altı Suyu Baskın Riski 56 III.7.Meterolojik Özellikler, Bölge Özelinde Hava Koşulları 56 III.8. Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrolojik ve Hidrojeolojik Özellikleri, Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (YAS seviyelerinin 58 belirlenmesi), Proje Alanına Mesafeleri, Debileri, 1/25000 Ölçekli Topoğrafik Haritada Gösterimi III.9. Projenin İnşaatı ve İşletme Aşamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu 61 Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Oluşacak Atıksuların Cins ve Miktarları, Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj Edileceği Ortamlar (Alınması Gereken İzin Belgeleri Rapora Eklenmelidirler) III.10.Proje Alanı ve Etki Alanındaki Flora/Fauna, Yaşam Alanları (Red Data Book Kategorileri, türler, endemik özellikle lokal endemik bitki türleri, alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri, ulusal ve uluslar arası yasalarla koruma altına alınantürler, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri, arazi ve literatür çalışmalarının ayrı ayrı değerlendirilmesi, proje alanındaki vejetasyon tiplerinin bir 63 harita üzerinde gösterilmesi, MAK Kararları çerçevesinde amfibi, sürüngen, kuş ve memeli türlerinin sınıflandırılması, proje alanının endemik tür bulunmayan ve özel şartlara haiz olmayan bir bölge olup olmadığının belirtilmesi, flora fauna türlerinin arazi çalışması ile belirlenip arazi çalışmasının kim tarafından ve ne zaman yapıldığının belirtilmesi) 6

7 BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK 74 ÖNLEMLER IV.1. Arazinin Hazırlanması İçin Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum vb. Maddelerin Nerelere Taşınacakları, Nerelerde Depolanacakları (depolanacak kot ne olacağı, kaç ton hafriyat 74 çıkacağı, depolanacak hafriyatın artması halinde nereye gönderileceği, hafriyat miktarının zemin etüdünün de dikkate alınarak net olarak hesaplanmasının yapılması) veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları, Hafriyat Sırasında Kullanılacak Malzemeler IV.2. Projenin İnşaatı ve İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıkların Cinsi, Miktarı ve Bertaraf Yöntemleri (tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar, ambalaj atıkları, hafriyat vb için ilave 74 başlıklar açılması ve ilgili yönetmeliklere atıflar yapılarak irdelenmesi) IV.3.Projenin İnşaatı ve İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıkların Cinsi (evsel nitelikli atık su, bakım- onarım ve iş makineleri kaynaklanan atık yağlar vb.) Miktarı, Bertaraf Yöntemleri (Foseptik boyutları, planı) (İnşaat aşamasında kaç kişi çalışmasının 81 planlandığı, ne kadar evsel atıksu oluşmasının beklendiği, işletme aşamasında atıksu hesaplaması yapılırken tesiste çalışanlarında hesaba ilave edilmesi) ve Verileceği Alıcı Ortamlar IV.4. Projenin Yer altı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkileri (mevcut ve planlanan kullanımı), Proje Alanına Mesafeleri, Debileri ve Alınacak Önlemler, En 83 Yakın Su Kaynağına ve Kaynaklarına Olan Mesafeleri (Proje yakınında bulunan Alibeyköy deresi için projenin etkileşiminin inşaat ve işletme dönemleri için ayrıntılı olarak açıklanması) IV.5.Projenin İnşaatı Aşamasında Oluşacak Toz (Toz yayma işlemleri, toz miktarı, 83 hesaplama yöntemi vb) ve Alınacak Önlemler IV.6. İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşabilecek Gürültü Kaynakları, Vibrasyon ve Alınacak Önlemler (Trafik ve inşaat aşamasında iş makinalarından kaynaklı gürültü 100 hesapları, işletme aşamasında gürültü kaynakları (jenaratör, ısınma kazanları IV.7. Yağışa Bağlı Taşkın, Sel, Göllenme ve Yeraltısuyu Baskınını Önleme ve Drenaj ile İlgili İşlemler (7269 sayılı yasa kapsamında heyelan, su baskını vb. ayrıntılı olarak 108 açıklanması, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacağının taahhüt edilmesi) IV.8.Projenin Flora ve Fauna Üzerine Etkileri, Alınacak Önlemler, Önemli Olabilecek 109 Türlerin Yaşam Ortamlarına Etkiler ve Koruma Kriterleri IV.9. Deprem Riskine Karşı Alınacak Önlemler (inceleme alanını da içine alan büyük 120 ölçekli diri fay haritası ve bu fayların faaliyet alanına uzaklıkları, etkileri, deprem riskinin belirtilmesi) IV.10.Nüfus Hareketleri (Projeye ait plan notlarında hektara düşen nüfus yoğunluğunun değerlendirilmesi, inşaat ve işletme döneminde sağlanacak istihdam, yerleşimlere 125 olabilecek etkiler, ekonomik değişiklikler, göç hareketi) IV.11. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Mevcut Trafiğe Olan Etkileri ve Alınacak 126 Önlemler IV.12.Emisyon (İnşaat ve işletme dönemlerinde kullanılacak yakıt, araç emisyonları) 128 IV.13.Tozuma (Tozumanın hesaplanması, en yakın yerleşim yerine göre yorumlanması, 128 nakliye yolları ile ilgili bilgi verilmesi) IV.14. Tehlikeli Durumlar İçin Acil Eylem Planı 131 IV.15.Diğer Faaliyetler (Proje kapsamında enerji nakil hattı bulunan parsellerin 133 kullanılması nedeniyle irtifa kısıtlaması yapılabileceğinden konuya ilişkin TEİAŞ ve 7

8 BEDAŞ ın görüşlerinin eklenmesi) BÖLÜM V: HALKIN KATILIMI 135 V.1. Projeden Etkilenmesi Muhtemel Yöre Halkının Tanıtımı 135 V.1.1 Halkın ÇED Sürecine Katılımı İçin Kullanılan Yöntemler 135 V.1.2 Halkın Projeye İlişkin Endişe, Görüş/ Önerileri ve Konu ile İlgili 135 Değerlendirmeler V.2. Görüşlerine Başvurulan Diğer Proje İle İlgili Tarafları ve Görüş/ Önerileri ve Konu 135 İle İlgili Değerlendirmeler BÖLÜM VI: YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ 136 BÖLÜM VII: SONUÇLAR 139 EKLER 141 NOTLAR VE KAYNAKLAR 142 YÖNETMELİKER 142 8

9 TABLOLAR SAYFA NO Tablo 1- Projede Yer Alan Blok Tip ve Adetleri 17 Tablo 2- Projede Yer Alan Blokların Alanları ve Kat Sayıları 20 Tablo 3- Üniversite Kampüsü Alan Hesabı 21 Tablo 4- Üniversite Kampüsü Karşılaştırmalı Mekan Alan Analizi 22 Tablo 5-Toplam Otopark Hesabı 23 Tablo 6- Bloklara Ait Alan Bilgileri 23 Tablo 7- Projeye Ait Mali Bilgiler 25 Tablo 8- Alibeyköy İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları 39 Tablo 9-Sondajlara ait yer altı su seviyeleri ve koordinatları 60 Tablo 10-İnşaat Aşamasında Kullanılacak Su Miktarları 61 Tablo 11- İskan Aşamasında Oluşacak Atıksu Miktarları 63 Tablo 12 -Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Flora Türleri 67 Tablo 13- Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Amphibia ve Reptilia Türleri 68 Tablo 14- Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Aves Türleri 69 Tablo 15- Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Memeli Türleri 70 Tablo16-Tehlikeli Atıklar Özellikleri Ve Miktarları 77 Tablo 17-İnşaat Aşamasında Oluşacak Katı Atık Türleri, Miktarları, Kodları ve Bertaraf Şekilleri 78 Tablo 18-İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atık Türleri, Miktarları, Kodları ve Bertaraf 80 Şekilleri Tablo 19-Toz Emisyon Faktörleri 84 Tablo 20- Yıkım Bilgileri 84 Tablo 21- Kazıma-Sökme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz) 85 Tablo 22- Yükleme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz) 85 Tablo 23- Boşaltma Emisyon Faktörleri 85 Tablo 24- Taşıma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz) 85 Tablo 25- Kazıma-Sökme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü) 86 Tablo 26- Yükleme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü) 86 Tablo 27- Boşaltma Emisyon Faktörleri 86 Tablo 28- Taşıma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü) 87 Tablo 29- Üretim Bilgileri 87 Tablo 30- Kazıma-Sökme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz) 88 Tablo 31- Yükleme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz) 88 Tablo 32- Boşaltma Emisyon Faktörleri 88 Tablo 33- Taşıma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz) 89 Tablo 34-Depolama Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz) 89 Tablo 35- Kazıma-Sökme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü) 89 Tablo 36- Yükleme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü) 90 Tablo 37- Boşaltma Emisyon Faktörleri 90 Tablo 38- Taşıma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü) 90 Tablo 39-Depolama Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü) 90 Tablo 40- İstanbul İli Esme Sayılarına Göre Rüzgar Verileri 91 Tablo 41-İstanbul İli Hızlarına Göre Rüzgar Verileri 92 Tablo 42-Yönlerine Göre Yayılma, Ua, Ur ve M Değerleri 93 Tablo 43- İnşaat Sırasında Oluşacak Olan Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (10-100m) 95 (mg/m 3 ) Tablo 44- İnşaat Sırasında Çökecek Olan Tozların Dağılımı ( m) (mg/m 2.gün) 97 Tablo 45- Model Sonuçları Değerlendirme 99 Tablo 46- İnşaat Sırasında Kullanılacak İş Makinelerinin Gürültü Değerleri 101 Tablo 47 - Gürültü Seviyesinin Uzaklığa Göre Dağılımı 102 Tablo 48- ÇGDY Tablo 5: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 103 Tablo 49- Doğalgaz için Emisyon Faktörleri 104 Tablo 50- Doğalgaz Yakılması Durumunda Hacimsel Ve Kütlesel Bazda Baca Gazındaki 105 Kirletici Emisyonları Tablo 51- Yakma ısıl gücü 100 MW ın altındaki tesisler için baca gazı emisyonlarının sınır 106 değerleri Tablo 52- Araçların Günlük Yakıt Miktarları 106 Tablo 53- İş Makineleri ve Araçlardan Yayılacak Emisyonların Kütlesel Debileri 107 Tablo 54 -Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Flora Türleri 113 9

10 Tablo 55- Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Amphibia ve Reptilia Türleri 114 Tablo 56- Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Aves Türleri 115 Tablo 57- Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Memeli Türleri 117 Tablo 58 Yıllara göre İstanbul İli Nufüs Sayıları 125 Tablo 59- Bölge Trafik Yükü ve Proje Kapsamında Oluşacak İlave Yük 127 ŞEKİLLER SAYFA NO Şekil 1 - Proje Alanı ve Etrafını Gösteren Uydu Görüntüsü 12 Şekil 2 - Yer Bulduru Haritası 14 Şekil 3 - Projeye Ait İş Akım Şeması 26 Şekil 4 - Proje Alanı Çevresinde Bulunan Baraj Göllerinin Ve İçme Suyu Tampon Bölge 34 Sınırının Uydu Görüntüsü Üzerinde Gösterimi Şekil 5- Proje Alanına Ait 1/ Ölçekli Jeolojik ve Hidrojeolojik Harita 40 Şekil 6- İstanbul Avrupa Yakasının Genelleştirimiş Stratigrafik Kesiti 48 Şekil 7- Aylık Sıcaklık ve Yağış Dağılımı 57 Şekil 8 - Türkiye Fitocoğrafik Bölgeleri 64 Şekil 9 - Türkiye Vejetasyon Haritası 65 Şekil 10 - Rüzgarın Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı 92 Şekil 11-Hızlarına Göre Rüzgar Gülü 93 Şekil 12-Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı 96 Şekil 13-Çöken Tozların Dağılımı 98 Şekil 14- Kirliğinin Mesafelere Göre Dağılımı 103 Şekil 15- Türkiye Fitocoğrafik Bölgeleri 110 Şekil 16- Türkiye Vejetasyon Haritası 111 Şekil 17 -İstanbul Bölgesi Deprem Kuşakları Haritası 120 Şekil Km Çaplı Alan İçine Giren Tüm Depremler 121 Şekil 19-1/ Ölçekli Diri Fay Haritası 122 Şekil 20- Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Ulaşım Ağı Haritası 126 Şekil 20-Karayolları Trafik Hacim Haritası 127 EKLER EK-1 VEKÂLETNAME-ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ EK-2 TİCARET SİCİL GAZETESİ-VERGİ LEVHASI EK-3 TAPULAR- GELİR PAYLAŞIMI SÖZLEŞME EK-4 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, LEJANT VE PLAN NOTLARI EK-5 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI, LEJANT VE PLAN NOTLARI EK-6 1/25000 ÖLÇEKLİ KOORDİNATLAR İŞLENMİŞ TOPOĞRAFİK HARİTA EK-7 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI EK-8 KONUT VE ÜNİVERSİTE ALANLARINA AİT VAZİYET PLANLARI EK-9 PERSPEKTİF GÖRÜNTÜLERİ EK-10 JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORU- JEOLOJİK HARİTALAR EK-11 HİDROJEOLOJİK ETÜD RAPORU EK-12 KURUM GÖRÜŞLERİ 10

11 BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI I.I. Projenin Konusu Faaliyetin Tanımı, Ömrü, HizmetAmaçları, Pazar veya Hizmet Alanları, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle İlişkisi Projenin Tanımı; Karma Kullanım Konut Kompleksi, TORUNLAR GYO A.Ş. tarafından, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde. 75 pafta, 46 ada, 1 parsel ve 2 ada 23, 24, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 65 eski 60 yeni 68, 69, 70 parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşluklar da yapılması planlanan 4188 adet konut ve üniversite kampüsü içeren karma kullanım projesidir. Söz konusu proje, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (Revize: Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28784) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-I listesi Madde 45 Toplu konut projeleri (2.000 konut ve üzeri) ve Ek-II listesi Madde 36 Eğitim Kampüsleri (Kapladığı alan m 2 ve üzeri eğitim tesisleri) kapsamında değerlendirilerek gerçekleştirilen Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan alınan özel formata uygun olarak işbu ÇED Raporu hazırlanmıştır. Hizmet Amaçları; Yapılması planlanan proje 4188 adet konut ve üniversite kampüsü içeren karma kullanım projesidir. Çağdaş nitelikte, günümüz standartlarına uygun, gelişen ve değişen tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliktesağlık ve eğitim alanında örnek teşkil edecek, fonksiyonel modern, tüm alt yapı ihtiyaçları çözümlenmiş yeni bir üniversite tasarımı hedeflenmiştir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi kapsamında sadece klinikler bulunacak (Dişçilik Fakültesinde Toplam 30 adet klinik, 1 adet entegre klinik, 7 adet vip/profesör kliniği, Fizyoterapi- Rehabilitasyon Merkezinde 14 adet üniteli klinik, Odyoloji Fakültesinde 10 adet üniteli klinik, Hemşirelik-Tıp fakültesinde 11 adet klinik) ve operasyonel faaliyetler olmayacaktır. Tıp Fakültesi nde yatak kapasitesi olmadığından Kapsam Dışı olarak değerlendirildiğinden etkileri incelenmemiştir. Karma Kullanım Konut Kompleksi projesi, büyük toplu konut projelerinden birisi olacak ve aynı zamanda içerisinde yer alacak eğitim kampüsü ile şehrin gelişen bölgesine ayrı bir değer katacaktır. Ayrıca inşaat aşamasında kişiye iş imkanı sağlayarak istihdama katkıda bulunacaktır. 11

12 Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle İlişkisi: Proje sahasının çevresinde yine yoğun şekilde inşaatları ve izin süreçleri devam eden toplu konut projeleri yer almaktadır. Proje alanı ve etrafında ki toplu konut projelerini gösteren uydu fotoğrafı aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şekil 1 - Proje Alanı ve Etrafını Gösteren Uydu Görüntüsü 12

13 Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği: Karma Kullanım Konut Kompleksi projesi, büyük toplu konut projelerinden birisi olacak ve aynı zamanda içerisinde yer alacak eğitim kampüsü ile şehrin gelişen bölgesine ayrı bir değer katacaktır. Ayrıca inşaat aşamasında kişiye iş imkanı sağlayarak istihdama katkıda bulunacaktır. Projenin Ömrü: Yapılması planlanan proje üst düzey inşaat teknolojileri kullanılarak yapılacağından hizmet ömrü 50 yıl olarak belirlenmiş olup, 50 yılın bitiminde teknolojik koşullara bağlı değerlendirme yapılarak gerekli iyileştirmelerle bu sürenin uzatılması mümkündür. I.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu (Bütün İdari ve Sosyal ünitelerin (üniversite kampüsü, konut, restaurant, kafe, cami, spor merkezi,açık ve kapalı yüzme havuzları,market,mağaza,yönetim ofisleri,otopark vb. projede yer alan tüm birimlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi) teknik altyapı ünitelerinin, varsa diğer ünitelerin proje alanı içerisindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan kullanımları, binaların kat adetleri ve yükseklikleri vb) bilgilerinin ayrıntılı olarak açıklanması, mimari projenin eklenmesi) Karma Kullanım Konut Kompleksi, TORUNLAR GYO A.Ş. tarafından, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde. 75 pafta, 46 ada, 1 parsel ve 2 ada 23, 24, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 65 eski 60 yeni 68, 69, 70 parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşluklar da yapılması planlanan 4188 adet konut ve üniversite kampüsü içeren karma kullanım projesidir. Projeye konu faaliyetin gerçekleştirileceği alan Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.' nin, arsa alımı, kat karşılığı sözleşmesi, vb. yöntemlerle hak sahibi ve maliki olduğu ,11 m 2 yüzölçümlü alandır. Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş. ile TORUNLAR GYO A.Ş. arasında yapılan sözleşme eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-3). Söz konusu alanın mülkiyeti Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silahtar Abdullah Ağa Vakfı na aittir. Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silahtar Abdullah Ağa Vakfı ile Düzenleme Şekli ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yaparak alan da yapılacak inşaat işini yüklenici firma olarak TORUNLAR GYO A.Ş. ye vermiştir. 13

14 Söz konusu alan tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen konut+ticaret 1, kısmen konut+ticaret 2, kısmen üniversite alanı, kısmen özel eğitim tesisi, kısmen temel eğitim 2 tesisi, kısmen akaryakıt+lpg tesis alanı, kısmen dini tesis, kısmen yol kısmen de yeşil alanda kalmaktadır. Şekil 2 Yer Bulduru Haritası 14

15 İmar durum Belgesinde Faaliyet alanı, t.t.li Alibeyköy Mah.75 pafta, 46 ada 1 sayılı parsel ve 2 ada 23, 24, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 65 eski 60 yeni 68, 69, 70 sayılı parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşluklarla ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde kısmen E:1,30 Hmax:10 kat yapılanmalı Üniversite Alanı, kısmen E:1,50 Hmax:7 kat yapılanmalı Özel Eğitim Tesisi Alanı, kısmen E:1,50 Hmax:7 kat yapılanmalı Temel Eğitim Tesisi 1 Alanı, kısmen E:2,00 Hmax:7 kat yapılanmalı Temel Eğitim Tesisi Alanı 2, kısmen E:0,40 Hmax:2 kat yapılanmalı Akaryakıt+LPG Tesisi Alanı, kısmen Mx. TAKS:0,60 H:1 kat yapılanmalı Dini Tesis Alanı, kısmen park alanı, kısmen yol, kısmen E:2,60 Hmax:32 kat Konut+Ticaret 1 alanı, kısmen E:1,80 Konut+Ticaret 2 alanı olarak planlanmıştır. Karma kullanım konut kompleksi projesinin projelendirme ve uygulama aşamalarının t.t. li 1/1000 ölçekli plan fonksiyonlarına ve yapılanma değerlerine uygun olarak, yapı yüksekliklerinin ise Tarihi Kent Merkezi Görünümünü (Siluetini) Etkileyen Alanlarda Olumsuz Yapılaşma Koşullarının Engellenmesi ne yönelik hazırlanan ve tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı Notları değişikliğinde yer alan arazi kotlarına göre farklılaşan maksimum bina saçak yüksekliği değerlerine uyulacaktır. Eyüp Belediyesi ne ait kurum görüşü Ek-12 de dir. Projede toplamda 26 adet blok, bloklarda toplam 4188 adet konut, 1 adet üniversite alanı ve alanın %25-30 luk kısmında da yeşil alan bulunacaktır. Proje sahasına ait vaziyet planları Ek-8 de ve perspektif görüntüleri ise Ek-9 de yer almaktadır. 15

16 Blokların tip ve adetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 1. BÖLGE BLOK 1+1 daire 2+1 daire 3+1 daire 4+1 daire KATTA DAİRE SAYISI KAT SAYISI BLOK ADEDİ A1 BLOK A2 BLOK A3-A4 BLOK DAİRE TOPLAMI TOPLAM BÖLGE BLOK 1+1 daire 2+1 daire 3+1 daire 4+1 daire KATTA DAİRE SAYISI KAT SAYISI BLOK ADEDİ B1 BLOK B2 BLOK DAİRE TOPLAMI TOPLAM BÖLGE BLOK 1+1 daire 2+1 daire 3+1 daire 4+1 daire KATTA DAİRE SAYISI KAT SAYISI BLOK ADEDİ C1 BLOK C2 BLOK C3 BLOK DAİRE TOPLAMI TOPLAM BÖLGE BLOK 1+1 daire 2+1 daire 3+1 daire 4+1 daire KATTA DAİRE SAYISI KAT SAYISI BLOK ADEDİ D1 BLOK D2 BLOK D3 BLOK BAZA DAİRE TOPLAMI 16

17 TOPLAM TOPLAM 600 1,134 1, ,866 DAİRE ORANLARI DAİRE HESABI 5. BÖLGE (gecekondu) BLOK 1+1 daire 2+1 daire 3+1 daire 4+1 daire KATTA DAİRE SAYISI KAT SAYISI BLOK ADEDİ E BLOK DAİRE TOPLAMI TOPLAM BÖLGE (İBB lojmanları) BLOK 1+1 daire 2+1 daire 3+1 daire 4+1 daire KATTA DAİRE SAYISI KAT SAYISI BLOK ADEDİ F1 BLOK F2 BLOK F3 BLOK BAZA DAİRE TOPLAMI TOPLAM 822 VAKIF BLOK 1+1 daire 2+1 daire 3+1 daire 4+1 daire KATTA DAİRE SAYISI KAT SAYISI BLOK ADEDİ G BLOK DAİRE TOPLAMI GECEKONDU-İBB LOJMAN-VAKIF DAİRE SAYISI TOPLAMI 1,322 GENEL TOPLAM Tablo 1 - Projede Yer Alan Blok Tip ve Adetleri 4,188 17

18 Proje tablodan görüleceği üzere toplam 4188 adet konut kapasitelidir. Proje alanında açık ve kapalı otopark yapılacak olup; Açık otopark araç adeti: 380 Kapalı otopark araç adeti: 4882 Toplam: 5262 adet araç kapasiteli olacaktır. Ayrıca alan içerisinde restaurant, kafe, spor merkezi, kapalı yüzme havuzu, market, mağazalar ve yönetim ofislerini içeren 2 katlı yerleşkeler yapılacaktır. Site içlerinde süs havuzları (gölet) ve rekreasyon alanları bulunacaktır. Bu alanların su temininin İSKİ şebeke suyundan sağlanması planlanmaktadır. Toplam 4 adet açık havuz, 2 adet kapalı havuz bulunacaktır. 107 adet genel asansör, 36 adet yangın/yük asansörü olmak üzere toplam 143 adet asansör bulunmaktadır. 56 adet yangın merdiveni bulunmaktadır. Blokların adetleri ve alanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. MEVZİ İMAR PLANI ÖNERİSİ ALAN HESAPLARI KONUT EMSAL(KAKS) ARSA ALANI EMSAL HAKKI BÖLGE BLOK KAT EMSAL ALANI KAT SAYISI BLOK ADEDİ 1.8 EMSAL ALANI A1 BLOK , m2 A2 BLOK , m2 A3-A4 BLOK , m2 TOPLAM 102, m2 TORUNLAR 2. BÖLGE BLOK KAT EMSAL ALANI KAT SAYISI BLOK ADEDİ EMSAL ALANI B1 BLOK , m2 B2 BLOK , m2 BAZA (ticaret+spor kulübü) , m2 TOPLAM 54, m2 3. BÖLGE BLOK KAT EMSAL ALANI KAT SAYISI BLOK ADEDİ EMSAL ALANI 18

19 GECEKONDU-İBB LOJMAN-VAKIF TORUNLAR GYO A.Ş. C1 BLOK , m2 C2 BLOK , m2 C3 BLOK , m2 TOPLAM 112, m2 4. BÖLGE BLOK KAT EMSAL ALANI KAT SAYISI BLOK ADEDİ EMSAL ALANI D1 BLOK , m2 D2 BLOK , m2 D3 BLOK , m2 BAZA , m2 TOPLAM TORUNLAR TİCARET BLOK KAT EMSAL ALANI KAT SAYISI BLOK ADEDİ 61, m2 EMSAL ALANI TİCARET (baza) , m2 TİCARET (home ofis) , m2 TOPLAM TORUNLAR KONUT ALANI TOPLAMI TORUNLAR TİCARET ALANI TOPLAMI TORUNLAR GENEL TOPLAM 6, m2 321, m2 16, m2 337, m2 EMSAL HESABI 5. BÖLGE (gecekondu) BLOK KAT EMSAL ALANI KAT SAYISI BLOK ADEDİ EMSAL ALANI E BLOK , m2 TOPLAM 34, m2 6. BÖLGE (İBB lojmanları) BLOK KAT EMSAL ALANI KAT SAYISI BLOK ADEDİ EMSAL ALANI F1 BLOK , m2 F2 BLOK , m2 19

20 F3 BLOK , m2 F BAZA , m2 TOPLAM 73, m2 VAKIF BLOK KAT EMSAL ALANI KAT SAYISI BLOK ADEDİ EMSAL ALANI G BLOK , m2 GECEKONDU-İBB LOJMAN-VAKIF TOPLAM 117, m2 GENEL TOPLAM 454, m2 Alan içerisinde yapılacak üniversite kampüsüne ait bilgiler aşağıda verilmiştir. Tablo 2- Projede Yer Alan Blokların Alanları ve Kat Sayıları 20

21 Tablo 3 - Üniversite Kampüsü Alan Hesabı 21

22 Tablo 4- Üniversite Kampüsü Karşılaştırmalı Mekan Alan Analizi 22

23 Tablo 5-Toplam Otopark Hesabı Tablo 6- Bloklara Ait Alan Bilgileri 23

24 Söz konusu projeye ait Genel Vaziyet Planı Ek-7 de, 1/ Ölçekli Topografik harita üzerinde gösterimi Ek-6 da verilmiştir. Söz konusu projeye ait konutlara ait alanın ve üniversite alanının vaziyet planları ayrı ayrı olarak Ek-8 de verilmiştir. Söz konusu projeye ait konutlara ait alanın ve üniversite alanının perspektif görüntüleri ayrı ayrı olarak Ek-9 da verilmiştir. I.3. Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatifleri (Zemin Etüdüne atıfta bulunulması) Proje alanı 75 pafta, 2 ada, 23, 24, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 65, eski 60 yeni 68, 69, 70 parseller ve 2 ada,65 parsel, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi sınırları içerisindeki çalışma alanının güneyinden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı geçer, kuzeyinde TEM otoyolu bulunur. Batısında Finaskent yerleşim alanı bulunur. Doğusunda ise Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi bulunur. Parsel Eyüp İlçe merkezine yaklaşık 5 km uzakta olup, Alibeyköy mahalle merkezine metre mesafededir. Proje alanı her türlü kara nakil vasıtaları ile ulaşmak mümkündür. Söz konusu alan tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen konut+ticaret 1, kısmen konut+ticaret 2, kısmen üniversite alanı, kısmen özel eğitim tesisi, kısmen temel eğitim 2 tesisi, kısmen akaryakıt+lpg tesis alanı, kısmen dini tesis, kısmen yol kısmen de yeşil alanda kalmaktadır. Proje alanında Sondaja Dayalı Temel ve Zemin Etüt çalışmaları bitmiş olup Ek- 10 da verilmiştir. Proje kapsamında yapılacak binalar, Zemin etüt raporu sonuçlarına ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilecektir. Yatırımcı firma taahhüt etmektedir. Proje alanındaki tüm yapıların inşaa çalışmaları hazır beton kullanılarak yapılacaktır. TORUNLAR GYO A.Ş. PROJESİ NDE yapılacak konutlar ve diğer yapıların inşaatında, inşaat teknolojisinde geliştirilen en son uygulama teknik ve usullerine göre yapılacaktır. Bu bağlamda yapılacak konutların teknik olarak: Binaların yapım sistemi; ve 3. bölgelerdeki bloklar konvansiyonel, 4., 5., 6. Bölgelerdeki kare bloklar tünel kalıp sistemi ile inşa edilecektir. 24

25 Projenin cephe sistemi için, fibre cement kaplaması yapılması planlanmaktadır. Binaların arazi üzerindeki yerleşimleri, özellikle otoyoldan gelecek gürültü düşünülerek konumlandırılmıştır. Bina cephe hareketleri ve malzeme seçimleri ses ve ısı yalıtımı problemlerini çözecek şekilde planlanmıştır. Tesisatın fiziki ömrü, yapıldıkları malzemenin fiziki ömrü ile sınırlıdır. Mekanik aksam, beklenen fiziki ömürleri sonunda yenilenecek, tesisatta gerekli yenilemelere gidilecektir. Binaların dış duvarları; tarih ve sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Söz konusu; tarih ve 2004/4390 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyularak gerçekleştirilecektir. Yatırımcı firma taahhüt etmektedir. I.4. Fayda- Maliyet Analizi Projeye ait maliyet bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Karma Kullanım Konut Kompleksi Projesi Toplam Bütçesi ,00% Hafriyat ve Altyapı ,84% Kaba İnşaat ,45% İnce İşler ,88% Cephe İşleri ,27% Mekanik Tesisat ,27% Elektrik Tesisat ,46% Peyzaj ve Çevre Düzenleme ,93% Projelendirme ve Danışmanlık ,21% Genel Giderler (Vergiler, Finansman, Satış Ofisi, Personel, Şantiye İşletme) ,70% Enerji Deplase ,99% Tablo 7- Projeye Ait Mali Bilgiler 25

26 I.5. Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri I.5.1 Projenin Özellikleri, Kullanılacak Malzemenin Özellikleri, Miktarı, Nereden Temin Edileceği, Gerekli Çizimler (Detay görnüşler, kesitler vb.) Binaların yapım sistemi; 1. 2.ve 3. bölgedeki bloklar konvansiyonel, bölgedeki kare bloklar tünel kalıp sistemi ile inşaa edilecektir. Projenin cephe sistemi için, fibre cement cehpe kaplaması yapılması planlanmaktadır. Binaların arazi üzerindeki yerleşimleri, özellikle otoyoldan gelecek gürültü düşünülerek konumlandırılmış. Bina cephe hareketleri ve malzeme seçimleri ses ve ısı yalıtımı problemlerini çözecek şekilde planlanmıştır. Hafriyat atıkları sadece inşaat aşamasında oluşacaktır. Sosyal konut alanlarından (parsel alanı ,62 m 2 x 22,7 m) m 3 kazı ve m 3 dolgu, üniversite alanında (parsel alanı ,77 m 2 x 6,3 m) m 3 kazı ve m 3 dolgu öngörülmektedir. Bu durumda konutlardan ve üniversite alanından kaynaklı yaklaşık ( m m m m 3 ) m 3 hafriyat oluşacaktır. Diğer bölümler ile birlikte toplam ton hafriyat atığı oluşması beklenmektedir. Ancak çıkarılan hafriyat proje alanı içerisinde uygun yerlerde geçici olarak depolanacak ve bir kısmı (%25-30) peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır. Bir kısmı da (beşte biri) inşaatta dolgu çalışmalarında kullanılacak olup, kalan kısmı belediyenin göstereceği hafriyat alanlarına yada lisanslı döküm sahalarına (Kemerburgaz Bölgesindeki; Bolluca, Ağaçlı veya Çiftalan döküm merkezleri) taşınacaktır. Binalarda zemin etüd sonuçlarında belirtilen fore kazık, mini kazık, vb yöntemler ile iksa önlemleri yapılacaktır. Hafriyat ve Altyapı İşlemleri Toz, Gürültü, Hafriyat Atığı Kaba İnşaat İşlemleri Toz, Gürültü Mekanik ve Elektrik Tesisat İşlemleri İnce İşler Tehlikeli Atık (Boya atıkları) Cephe İşleri Şekil 3 Projeye Ait İş Akım Şeması Peyzaj ve Çevre Düzenleme İşlemleri 26

27 I.5.2 İnşaat Aşamasının Etapları (Bu aşamada alınması gereken izinler) Projenin toplam süresi 3 yıl 6 aydır. Bu sürenin 6 ayı ruhsat süreci geriye kalan 3 senesi üniversite, kiptaş, gecekondu ve satılacak konutların tamamı bitirilecektir. Eyüp Belediyesi Ruhsat Projeleri onayı Yapı Denetim Onayı İSKİ Onayı İtfaiye Onayı Oda Onayları ÇED Olumlu Belgesi İnşaat Aşamasının Etapları Alan Tahsisi Zemin Etüdü Malzeme Temini Kaba İnşaat İşleri Detay İnşaat İşleri Çevre Düzenlemesi I.6. Projeye İlişkin Politik, Yasal ve İdari Çerçeve I.6.1. Projeye İlişkin İzin Prosedürü (ÇED Sürecinden sonra alınacak izinler) ÇED olumlu belgesi alınmasına müteakip belediye izinleri alınacak ve akabinde inşaat işlerine başlanacaktır. I.6.2. Proje İle İlgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan İş ve İşlemlerin Kısaca Açıklanması, İş Termin Planı Ruhsat başvurusunun yapılması Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silahtar Abdullah Ağa Vakfı ile Düzenleme Şekli ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin yapılması 1/1000 Ölçekli ve 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu (Alibeyköy Uygulama İmar Plan Notundaki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 22, 24, 25 nolu bentler plan değişikliğinde plan notlarından çıkartılmıştır.) Kurum görüşlerinin alınması ve uygulanması 27

28 İş Termin Planı; Projenin toplam süresi 3 yıl 6 aydır. Bu sürenin 6 ayı ruhsat süreci geriye kalan 3 senesi üniversite, kiptaş, gecekondu ve satılacak konutların tamamı bitirilecektir. Proje kapsamında hafriyat çalışmalarının 20 ay sürmesi düşünülmektedir. Aylar 1.yarıyıl 2.yarıyıl 3.yarıyıl 4.yarıyıl 5.yarıyıl 6.yarıyıl 7.yarıyıl Ruhsat Süresi Hafriyat İşleri Kaba İşleri İnce İşler +Elektrik + Mekanik İmalatlar Peyzaj İşleri I.6.3. Projeye İlişkin Finans Kaynakları Projenin finansı yatırımcı firmanın öz kaynaklarından karşılanacaktır. 28

29 BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1. Proje Alanını Ve Alternatiflerini Tanıtıcı Bilgiler, Proje Alanının, Lejand Ve Plan Notlarının Da Yer Aldığı Onanlı, 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı (Belediye Meclisi Onama Kararı İle Birlikte), 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Tüm Planların Üzerinde Onay Tarihi Ve Sayısı İle Birlikte Aslının Aynıdır İbaresinin Bulunması, Proje Alanının İşaretlenmesi), Yürürlükteki 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ve İmar Plan Paftalarının (Orijinal Plan Paftaları Olacak) ve Başka Bir Nüshası Üzerinede Söz Konusu Faaliyet Alanının Kadastral Bilgilerinin İşaretlenmiş Örneğinin, Lejant Ve Plan Hükümlerinin (Bu Dökümanlar İlgi Resmi Kurumca Aslı Gibidir Kaşeli Olacak) Yer Alması, Söz Konusu Faaliyet Proje Alanı ve Yakın Çevresinin 1/ Topoğrafik Harita Üzerinde (Proje Sahası ve Yakın Çevresinde Bulunan Yerleşimlerin, Bağlantı Yollarının, Mesafelerin Belirtilerek) Gösterilmesi. Bu Planlar Yoksa Mevcut Arazi Kullanım Haritası Veya Kroki Üzerinde Gösterimi Proje Sahası ve Yakın Çevresinde Bulunan Tarım, Sanayi ve Koruma Alanlarının, Yerleşimlerin, Sağlık Koruma Bandının Harita Üzerinde Gösterilmesi, Mesafelerin Belirtilmesi, Proje Alanının ve Yakın Çevresinin Panoromik Fotoğraflandırılması Proje alanı İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde. 75 pafta, 46 ada, 1 parsel ve 2 ada 23, 24, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 65 eski 60 yeni 68, 69, 70 parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşlukları kapsamaktadır. Proje alanı için alternatif başka bir yer seçilmemiştir. Proje sahası; Atatürk Hava Limanına 25 km, E-5 Karayoluna ortalama 35 km mesafededir. Ayrıca proje alanının güneyinde kuş uçuşu yaklaşık 250 m mesafeden Alibeyköy deresi geçmektedir. Proje sahasına en yakın yerleşim, proje sahası etrafında bulunan konutlardır. Proje alanı içerisinde gecekondular bulunmaktadır. Gece kondu sahiplerine kira yardımı yapılacak inşaat işleri bitiminde de konutları teslim edilecektir, ilgili sözleşme Ek-3 de yer almaktadır. Proje alanına ait topoğrafik harita Ek-6 de, vaziyet planları Ek-8 de ve perspektif görüntüleri ise Ek-9 da yer almaktadır. 1/ ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı nda 46 ada, 1 parsel, 2 ada parseller Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı, 2 ada (yeni 68,69,70) parseller Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı, 2 ada, 63 parsel ise kısmen Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı, kısmende Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-12). Proje alanını gösteren lejand ve plan notlarının da yer aldığı onanlı, 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve yerini gösteren haritalar Ek-7 de yer almaktadır. 29

30 75 Pafta, 46 Ada, 1 sayılı parsel ile 2 ada, 23, 24, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 63 ve 65 sayılı parsellerin ise , , , onanlı 1/1000 ölçekli uygulama planlarında kısmen Eğitim Tesisi Alanı nda, kısmen Karayolu Koruma Bandı nda, kısmen III.Köprü Rezerv Alanı nda, kısmen Resmi Kurum Alanı nda, kısmen Rekrasyon Alanı nda,kısmen Yol Alanı nda, kısmende Park Alanı nda kalmakta olup; onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda söz konusu 75 Pafta, 46 Ada, 1 sayılı parsel ve 2 ada 23,24,48,49,51,52,54,55,57,63,65- eski:60 yeni:68,69,70 sayılı parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşlukların kısmen Dini Tesis Alanı, kısmen Akaryakıt+LPG Tesis Alanı, kısmen Üniversite Alanı,kısmen Özel Eğitim Alanı,kısmen Temel Eğitim 1 Alanı, kısmen Temel Eğitim 2 Alanı, kısmen Yeşil Alan, kısmen Karayolu Koruma Bandı kısmen de Yol Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin kurumlara ait (T.C Eyüp Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü-Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü-Park, Bahçeve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, T.C. İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü) görüşleri tüm kurum görüşlerinin bulunduğu Ek-12 de yer almaktadır. 1/1.000 Ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Plan Notu hükümlerine uyulacaktır: Plan Notları 1-Plan tasdik sınırı 75 pafta 46 ada 1 parsel ; 2 ada 23,24,48,49,51,52,54,55,57,63,65 eski 60 yeni 68,69,70 parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşlukları kapsayan sınırdır. 2-Tasdik sınırı içindeki alan kısmen konut+ticaret1 alanı, kısmen konut+ticaret 2 alanı, kısmen üniversite alanı, kısmen özel eğitim tesisi alanı, kısmen temel eğitim tesisi 1 alanı, kısmen temel eğitim 2 tesisi,kısmen akaryakıt+lpg Tesis alanı, kısmen dini tesis, kısmen yol, kısmende yeşil alandır. 11-Konut+Ticaret 1 alanında E:2.60, Hmax:37 kattır. 12-Dini tesis alanında uygulama avan projeye göre yapılacaktır. 13-Temel Eğitim 1 alanında E:1.50 Hamax:5 kattır. 14-Üniversite alanında; hastane, eğitim tesisi, spor tesisleri, sosyal kültürel tesisler, dini tesis, kütüphane, kreş, kongre merkezi, yurt, misafirhane, lojman yapılabilir. 30

31 15-Konut+ticaret 1 ve Konut+ticaret 2 alanında konut, ticaret, dini tesis, özel sağlık tesisi, sosyal kültürel tesis, özel yurt imalata yönelik günübirlik ve haftalık ihtiyaçlara cevap verebilecek çarşı, dükkan, büro, özel kreş, kafetarya, lokal, spor tesisi, alışveriş merkezleri, büfe ve benzeri hizmet birimleri İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. 16-Nato boru hattından yapı yaklaşma sınırı hattın aksından her iki yöne 5 metredir. 17-Planlama alanında blok boyut ve şekli serbest olup, bitişik, ayrık, ikiz ve sıralı blok yapılabilir. 18-Kat yüksekliği serbesttir. 20-Arazi kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir. Düzenlenmiş zemin tabi zemin olarak kabul edilecektir. 21-Bodrum katlar iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katlar emsale dahildir. 23-Planlama alanında emsale dahil olmak üzere asma kat yapılabilir. 26-Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 27-Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır. 28-Uygulama aşamasında jeolojik ve jeoteknik zemin etüd raporları yaptırılacaktır. Yürürlükteki deprem yönetmeliğine uyulacaktır. 29-Bahsedilmeyen hususlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri ile mer i imar planları geçerlidir. NOT:3,4,5,6,7,8,9,10,19,22,24,25 nolu bentler plan değişikliğinde plan notlarından çıkartılmıştır. Proje sahası; 1/1.000 Ölçekli İmar Planı, Plan Notları Ek-4 de ve 1/5.000 Ölçekli İmar Planı Ek-5 de verilmiştir. II.2. Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Özel Statülü Alanlar (Sulak Alan, Turizm Alanı ve Merkezi, Doğal Sit Alanı, Kentsel Sit Alanı, İçme Suyu Havzaları, Özel Çevre Koruma Alanı vb.), Proje Alanına Olan Uzaklıkları ve Üst Ölçekli Krokiler ile Gösterimi, proje alanının 250 m güneyinden geçen Alibeyköy deresi için Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğünce Sulak Alan Faaliyet İzni Belgesinin (EK-2) gerekip gerekmeyeceğine dair inceleme raporunun eklenmesi, projede %25-30 oranında peyzaj alanının bırakılacağının taahhüt edilmesi) Karma Kullanım Konut Kompleksi, TORUNLAR GYO A.Ş. tarafından, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy)Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde. 75 pafta, 46 ada, 1parsel ve 2 ada 23,24,48,49,51,52,54,55,57,63,65, eski 60 yeni 68,69,70 parseller ile 31

32 bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşluklar da yapılması planlanan 4188 adet konut ve üniversite kampüsü içeren karma kullanım projesidir. Proje sahası; Atatürk Hava Limanına 25 km,, E-5 Karayoluna ortalama 35 km mesafededir. Ayrıca proje alanının güneyinde kuş uçuşu yaklaşık 250 m mesafeden Alibeyköy deresi geçmektedir. Proje sahasına en yakın yerleşim, proje sahası etrafında bulunan konutlardır. T.C. İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün vermiş olduğu kurum görüşünde projenin bulunduğu parselde tarım dışı kullanımı uygun olan içerisinde olduğu, bölgede tarım arazisi olmadığı belirtilmiş olup ilgili yazı Ek- 12 de kurum görüşlerinin arasında verilmiştir. Proje alanına 250 metre mesafe uzaklıkta Alibeyköy deresi geçmektedir, derenin hem inşaat hemde işletme aşamasında, atıksular şebeke kanalına verileceğinden dolayı etkileneceği düşünülmemektedir. Bu nedenle ayrıca ıslah veya müdahale olmayacaktır. Alibeyköy deresi için Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı I.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğüne Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesinin gerekip gerekmeyeceğine dair görüş sorulmuş olup ilgili yazı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı I.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğünün cevabı Ek- 12 de kurum görüşlerinin arasında verilmiştir. Firma 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin igili hükümlerine uyacaktır, taahhüt etmektedir. Projenin gerçekleştirileceği alan üzerinde %25-30 oranında peyzaj çalışmaları için ayrılacaktır, firma taahhüt etmektedir. Proje alanın etrafında bulunan en yakın yerleşim yeri, okul vs lere ait kuşbakışı mesafeler; Proje alanı; Baraj Yolu Cami 0.6 km, Sultangazi Belediyesi Mesire Alanı 3 km, Belgrad Ormanı 10 km, Şakire Ülker İ.Ö.O 1 km, Avrupa Konutları 3.3 km, Gaziosmanpaşa İlçesine 3.5 km ve Kağıthane İlçesine 4 km uzaklıktadır. Proje alanında yapılacak inşaat çalışmaları sırasında kültür varlığına rastlanılması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince ilgili kurumlara haber verilecektir, firma taahhüt etmektedir. 1/ ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı nda 46 ada, 1 parsel, 2 ada parseller Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı, 2 ada (yeni 68,69,70) parseller Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı, 2 ada, 63 parsel ise kısmen Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı, kısmende Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı içerisinde kalmaktadır (Bkz. Ek-12). 1/ ölçekli istanbul çevre düzeni planı 32

33 incelendiğinde söz konusu parsel; havza içi yapı yasaklı alanı, su toplama havazası sınırı, koruma kuşakları ve yer altı suyu rezervuar alan sınırı içerisinde kalmamaktadır. 33

34 Şekil 4 - Proje Alanı Çevresinde Bulunan Baraj Göllerinin Ve İçme Suyu Tampon Bölge Sınırının Uydu Görüntüsü Üzerinde Gösterimi 34

35 Ek-12 de yer alan T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ne ait kurum görüşü gereği; Proje sahası; 1/1.000 Ölçekli İmar Planı, Plan Notları Ek-4 de ve 1/5.000 Ölçekli İmar Planı Ek-5 de ve 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ek-7 de yer verilmiştir. Proje alanı yer seçiminin, 1/ ölçekli çevre düzeni plan hükümleri açısından herhangibir sıkıntı olmadığı, İBB İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü nün yazısında görülmektedir. Söz konusu yazı EK-12 da verilmiştir. Proje kapsamında 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Plan hükümlerine uyulacaktır, yatırımcı firma tahhüt etmektedir. Ayrıca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün istemiş olduğu proje yer seçiminin 1/1000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olup olmadığına dair görüş yazısı alınmış olup, ilgili yazı Ek-12 de bulunmaktadır. Proje alanı 75 pafta 46 ada 1 parsel; 2 ada 23,24,48,49,51,52,54,55,57,63,65 eski 60 yeni 68,69,70 parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşlukları kapsayan sınırdır. Tasdik sınırı içindeki alan kısmen konut+ticaret1 alanı, kısmen konut+ticaret 2 alanı, kısmen üniversite alanı, kısmen özel eğitim tesisi alanı, kısmen temel eğitim tesisi 1 alanı, kısmen temel eğitim 2 tesisi, kısmen akaryakıt+lpg Tesis alanı, kısmen dini tesis, kısmen yol, kısmende yeşil alandır. 1/ ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Kentsel ve Kırsal Yerleşim Alanları ile ilgili hükümlere uyulacaktır: - Bu alanlar konut ağırlıklı meskun alanlar olup konut ve konut kullanımına hizmet edecek ticaret, sosyal, kültürel ve teknik altyapı tesisleri ile küçük sanayi sitesi ve benzeri kullanımlar yer alanbilir. - Meskun alanlar içerisinde ilgili kurumlarca sağlıksız olduğu tespit edilen yerlerde, yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yasal statüsünde mevcurt kent dokusunu, yapı stokunun durumuna, ayrıntılı jeolojik etütlere, donatının niteliğine ve niceliğine alanda yaşayanların sosyal ve ekonomik yapısına göre yenileme dönüşüm ve sağlıklılaştırma yönünde projeler geliştirilebilir. - Meskun alanlardaki yoğunluk dağılımı; projeksiyon nüfusu ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri göz önüne alınarak şehircilik ilke ve planlama esasları dahilinde alt ölçekli planlarda belirlenecektir. İstanbul ilinde içme suyu amaçlı olarak yararlanılan belli başlı 7 adet su toplama havzasını bulunmaktadır. Bu havzalar Anadolu Yakası nda Ömerli, Elmalı ve Darlık Barajları; Avrupa Yakası nda ise Alibey, Terkos, Sazlıdere ve Büyükçekmece Barajları dır. Proje alanı; Alibeyköy Baraj Gölüne kuşuçuşu uzaklık 3,5 km dir. 35

36 Ülkemizde, Türkiye nin Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanları Listesi nde Ramsar Sözleşmesi ne göre 135 adet Sulak Alan bulunmaktadır. Bunlardan 3 tanesi İstanbul ilinde bulunmaktadır: - Büyük çekmece gölü: 2850 ha mt koruma - Terkos gölü: 2500 ha mt koruma - Küçükçekmece gölü: 1500 ha mt koruma Proje Alanı söz konusu sulak alanlar dahilin de değildir Tarih ve 656 Sayılı (değişiklik: ve tarihli R.G.) Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine uyulacaktır. II.3. Projenin Sosyal ve Ekonomik Boyutu Karma Kullanım Konut Kompleksi projesi, büyük toplu konut projelerinden birisi olacak ve aynı zamanda içerisinde yer alacak eğitim kampüsü ile şehrin gelişen bölgesine ayrı bir değer katacaktır. Ayrıca inşaat aşamasında kişiye iş imkanı sağlayarak istihdama katkıda bulunacaktır. İstanbulun en eski ve en değerli yerleşim yerlerinden biri olan Eyüp-Alibeyköy de inşaa edilecek olan proje konut inşaa edilmesiyle nüfusun yoğun olduğu bu bölgede birçok insana yerleşim alanı üniversite inşaası ile birçok öğrenciye eğitim alanı sağlayacaktır. Projenin gerçekleşeceği alan Maslak'a sadece 5 dakika, Levent'e 15 dakika uzaklıkta. Finanskent, çevreyolunun hemen yanında yer alıyor, F.S.M köprüsüyle çok kısa bir sürede Anadolu yakasına ulaşılabilecektir. Ayrıca gerçekleştirilecek olan yeşil alanlar, hava durumuna göre açılıp kapanabilen havuzlar, fitness center ve diğer spor salonları projeyi daha cazip hale getirmektedir. 36

37 II.4. Proje Alanının Mülkiyetine İlişkin Bilgiler 4188 Adet Konut Ve Üniversite Kampüsü İçeren Karma Kullanım Konut Kompleksi projesi, İstanbul ili, Eyüp İlçesi, Güzeltepe Mahallesi, Çobançeşme Mevkii, 75 Pafta 46 Ada 1 Parsel; 2 ada 23,24,48,51,52,54,55,57,63,65 eski 60 yeni 68,69,70 parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşluklar ile tanımlanan alanda yapılması planlanmaktadır. Taşınmazlara ait tapu kayıtları Ek- 3 de yer almaktadır. Projeye konu faaliyetin gerçekleştirileceği alan Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.' nin, arsa alımı, kat karşılığı sözleşmesi, vb. yöntemlerle hak sahibi ve maliki olduğu ,11 m 2 yüzölçümlü alandır. Mevcut proje alanında gecekondular ve konutlar otobüs garı ve birkaç fabrika nedeniyle yaşamsal faaliyetler bulunmaktadır. Bu nedenle mevcut alanda proje ile ilgili bir faaliyet söz konusu değildir. Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş ile TORUNLAR GYO A.Ş arasında yapılan sözleşme Ek-3 de verilmiştir. Söz konusu alanın mülkiyeti Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silahtar Abdullah Ağa Vakfı na aittir. Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silahtar Abdullah Ağa Vakfı ile Düzenleme Şekli ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yaparak alan da yapılacak inşaat işini yüklenici firma olarak TORUNLAR GYO A.Ş. ye vermiştir. 37

38 BÖLÜM ÖZELLİKLERİ III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL III.1. Proje Alanı ve Etki Alanınındaki Hava, Su, Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu, Mevcut Kirlilik Yükü Proje Alanı ile Etki Alanındaki Hava ve Mevcut Kirlilik Yükü: İstanbul da modern cihazlarla hava kirliliği ölçümlerine biri Anadolu diğeri Avrupa yakasında olmak üzere 2 adet mobil ölçüm istasyonuyla 1995 yılının Ekim ayında başlanmıştır. Bu mobil araçlarla Avrupa yakasında 19, Anadolu yakasında ise 12 noktada ring yapılarak kirletici parametreler sürekli olarak ölçülmekte idi. İstanbul halkının, hava kirleticilerine maruziyetinin belirlenmesi, yerleşim ve sanayi bölgelerinde kirletici konsantrasyonların tespiti ve buna yönelik eylem planlarının geliştirilmesi, hava kalitesi konusunda halkın bilgilendirilmesi amacıyla 1998 yılında öncelikli olarak ölçülmesi gereken kirletici parametreler tespit edilmiş, ölçüm istasyonu sayısı 10 a çıkartılarak hava kalitesinin daha sağlıklı ölçülebilmesi amaçlanmıştır. Alibeyköy İlçesine ait hava kalitesi ölçüm sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tarih Zaman SO2 PM10 CO NO NO2 NOX O3 µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 38

39 :00 Minimum MinDate MinTime 03:00 15:00 14:00 00:00 00:00 00:00 05:00 Maximum MaxDate MaxTime 10:00 10:00 01:00 00:00 00:00 00:00 15:00 Avg Num Data[%] STD 2,7 9,4 302,5 19,8 Tablo 8- Alibeyköy İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları Proje Alanı ile Etki Alanındaki Su Özellikleri ve Kullanım Durumu: Proje alanında gerek inşaat gerekse işletme aşamasında kullanma suyu İSKİ içme suyu şebeke hattından temin edilecektir. T.C. İBB Başkanlığı-İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdrülüğü ne ait sayılı kurum görüşü Ek-12 de yer almaktadır. İstanbul ilinde içme suyu amaçlı olarak yararlanılan belli başlı 7 adet su toplama havzasını bulunmaktadır. Bu havzalar Anadolu Yakası nda Ömerli, Elmalı ve Darlık Barajları; Avrupa Yakası nda ise Alibey, Terkos, Sazlıdere ve Büyükçekmece Barajları dır. İnceleme alanını içerisinde akarsu ve dere geçmemektedir. Proje sahasının batısında Ebe deresi olarak adlandırılan kuru dere vardır. Yaz ve kış aylarında herhangi bir su akışı yoktur. Proje alanının kuş uçuşu yaklaşık 250 m mesafeden güneyinde Alibeyköy deresi geçmektedir. Proje alanına ait hidrojeolojik etüd raporu ve hidrojeolojik harita Ek-11 de yer almaktadır. 1/ ölçekli istanbul çevre düzeni planı incelendiğinde söz konusu parsel; havza içi yapı yasaklı alanı, su toplama havazası sınırı, koruma kuşakları ve yer altı suyu rezervuar alan sınırı içerisinde kalmamaktadır. 39

40 Şekil 5 - Proje Alanına Ait 1/ Ölçekli Jeolojik ve Hidrojeolojik Harita 40

41 Toprak Özellikleri; Söz konusu proje alanı tarım dışı kullanımı uygun görülen alan içerisinde bulunmaktadır. Bölgede tarım arazisi bulunmadığından 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı ile 4342 sayılı mera kanununa tabi araziler bulunmamaktadır III.2. Tarım Alanları (tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon alanları, sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları)(5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun 7,19,20 maddeleri ve 4342 sayılı Mera Kanunu hakkında raporda atıfta bulunulması) Söz konusu proje alanı tarım dışı kullanımı uygun görülen alan içerisinde bulunmaktadır. Bölgede tarım arazisi bulunmadığından 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı ile 4342 sayılı mera kanununa tabi araziler bulunmamaktadır. Ayrıca 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında projeden etkilenmesi beklenen alan bulunmamaktadır.. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ne ait sayı ve tarihli kurum görüşü Ek- 12 de yer almaktadır. III.3.Orman Alanları (en yakın orman alanı mesafesinin girilmesi, orman yangınlarına karşı alınacak önlemler, inşaat sırasında çıkan kazı fazlası pasa, atık veya herhan gibir malzemenin orman alanına dökülmeyeceğinin taahhüt edilmesi, proje sahasının işaretlendiği 1/25000 ölçekli Memleket ve Meşcere haritasının, varsa 1/10000 ölçekli Orman Kadastro Haritasının rapora eklenmesi, Orman Bölge Müdürlüğü nün görüşü ile ÇED inceleme Değerlendirme Formunun eklenmesi) Söz konusu proje alanına en yakın orman alanı proje alanının 10 km dışında kalan Belgrad Ormanıdır. Firma orman yangınlarına karşı gerekli önlemleri alacaktır. Arazi hazırlığı aşamasında uyulacak genel kurallar; Saha içinde iş güvenliğine uygun tabelalar asılacak, Saha çevresi uygun malzeme ile çevrilmiş durumdadır ve içeri yabancıların girmesi engellenecektir, Saha içerisinde kesinlikle baret takılacaktır, Fişsiz izolesi soyulmuş elektrik kabloları kesinlikle kullanılmayacak, elektrikli el aletlerinin ve seyyar kabloların tamiratları yetkili servis tarafından yapılacaktır, Saha güvenlik görevlilerinin talimatlarına uyulacaktır, Çalışma alanında, en yakın güvenlik birimlerinin telefonları yazılı olarak bulundurulacaktır, 41

42 Çalışma alanında en yakın sağlık birimleri ile ambulans servislerinin telefonları yazılı olarak bulundurulacaktır. İşletme aşamasında, yangın durumunda yapılacaklar liste halinde hazırlanacak ve yangın söndürme ekibi oluşturulacaktır. Tesisteki faaliyetler esnasında tarih ve 2004/4390 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca, Acil Eylem Planı yapılarak İl Sivil Savunma Müdürlüğüne onaylatılacağını firma taahhüt etmektedir. Faaliyet alanı, tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler içerisinde bulunmamaktadır. İnşaat çalışmaları sırasında çıkacak olan hafriyat atıkları, pasa ya da diğer atıklar hiçbir orman alanına bırakılmayacağını Torunlar GYO A.Ş. taahhüt etmektedir. Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Proje ile ilgili olarak Orman Bölge Müdürlü ğü görüşü ile birlikte ÇED İnceleme Değerlendirme formu Ek-12 de yer almaktadır. Proje sahasının işaretlendiği 1/25000 ölçekli memleket ve meşcere haritası ve 1/10000 ölçekli Orman Kadastro Haritası Ek- 12 de yer almaktadır. III.4. Proje Alanının Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri (Tektonik Hareketler, Mineral Kaynaklar, Deprem, Sel Riski, Benzersiz Oluşumlar, vb.) Projeyi Etkileyebilecek Aktif Fayların Sismik/Jeofizik Çalışmalarla Belirlenmesi, 1/25000 Ölçekli Genel Jeoloji Haritası, İmar Planına Esas İlgili Kurumdan Onaylı Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu) Genel Jeoloji TRAKYA FORMASYONU ( Trf ) Trakya formasyonu yanal ve düşey yönlerde değişim gösteren kalın şeyl ve grovak ve litik konglomera ardışıklı istiften yapılı olup hakim olarak fliş fasiyesindedir. Karadan türeme materyalin ve karbonatların dağılımına göre Trakya formasyonu başlıca beş üyeden oluşur; Bunlar göreceli olarak alttan üste; 1: Balıklıhavuz çakıltaşı üyesi; polijenik kanal dolgusu, çakıltaşı, 2: Küçükköy kumtaşı üyesi; başlıca grovaklardan oluşmuş, kireçtaşı arakatkılı, kiltaşı tabanlı, şeyl, litik konglomera ara seviyelidir. 3: Çamurluhan şeyl üyesi; başlıca şeyl, az miktarda grovak, litik konglomera-kuvars konglomera ve yerel kireçtaşı kapsar. Kuzeye doğru kumlu ve çakıllı fasiyeslere geçiş 42

43 gösterir. 4: Cebeciköy kireçtaşı; biyoklastik kireçtaşı az miktarda şeyl, ikincil dolomit, ve çörtten yapılı şelf kenarı karbonat oluşuğu olup Vizeen ortası sonu ile Vizeen sonu ortası yaş aralığında çökelmiştir. 5: Gümüşdere Silisli Şeyl Grovak üyesi; Grovak, silisli şeyl, lidit, feldspatlı grovak ve konglomeraları kapsar.formasyon boğazın batısında; Sarıyer, Zekeriyaköy, Boğazköy, Arnavutköy, Şamlar, İkitelli, Mahmutbey, Edirnekapı, Sirkeci, Yenikapı, Ortaköy, ve Ayazağa çevrelerinde geniş yayılım gösterir.kaya (1971), formasyona ait genel bir kesitin İstinye-Ayazağa-Cebeciköy doğrultusunda görüldüğünü belirtir.trakya formasyonu, büyük kısmıyla şeyl ve az olarakta polijenik konglomera, kalkerli şeyl, kireçtaşı, kuvars konglomera ve kuvarslı kumtaşından yapılmıştır. Formasyonun büyük kısmını oluşturan şeyller genellikle koyu gri ve yeşilimsi gri, sarımsı gri, yersel olarak soluk kırmızı pembe ayrışma renklidir. Şeyller içinde çok ince laminalı silttaşından çok kaba konglomeralara kadar türbidit oluşukları bulunur. Birim içinde orta-iyi arası boylanmış ve çok kötü boylanmış iki grovak çeşidi yer alır. En çok görülen birinci tip grovaklar; yeşilimsi gri, sıkı, yarı yuvarlaklaşmış kuvars, koyu renkli çört, taş kırıntıları, mika ve feldspattan yapılıdr. Taneler ikincil büyüme, silis çimento ve kil hamuru ile bağlanmıştır. Ayrışmış örnekleri grimsi sarı ile soluk kahve arasında gözenekli, demirle boyanmış, bol mikalı ve dirençsizdir. Grovaklar bitevil devamlı dereceli ve laminalı tabakalanma gösterirler. Şeyl ile nöbetleşmelerindeki grovaklar yatay ve düşey tane derecelenmesi, keskin alt sınır, taban yapıları, oluşuk arası şeyl parçaları, tane yönelimi, buruşma yapısı, yarılma lineasyonu, küçük ölçekte çapraz stratigrafikasyon gibi özellikleriyle türbidit akıntı çökelleridir. Alttan üste doğru laminalı tabaklanma gösteren grovaklar, akıntı içyapılar bakımından fakirdir. Çok kötü boylanmış, grovaklar koyu yeşilimsi gri, zeytini yeşil, gri, sarımsı gri, ayrışma renkli ve düşük dokusal olgunluktadır: Bileşen taneler çoğunlukla kaya parçası, kuvars, mika, feldspat kırıntısıdır. Bu tip kayaçlar, genellikle masif iç yapısız,16-64 cm tabaka kalınlığı sınırları içinde ince şeyllerle ara katkılı olabilir. Litik grovaklar ve bunlarla ardışıklı şeyller iyi korunmuş bitki kalıntıları ve bitkisel yığışımları kapsarlar. Konglomeralar kısmen klavuz seviye özelliğindedir. Bunlar genellikle açık yeşilimsi, gri ve grimsi sarı ile soluk kahverengi arasında ayrışma renkli, polijenik çok kötü ile orta arası boylanmalıdır. Bileşen taneler çok ince çakılcıkla ufak blok arasında yarı yuvarlanmış, beyaz kuvarslı damarlar, koyu renkli çörtler, lidit, iyi yuvarlaklaşmış mikaşist, oluşuk arası şeyl, grovak ve kireçtaşıdır. Türbiditler morfolojik olarak kumtaşı, kesitlerinin altında ve içinde merceksel, kalın şeyl kesitlerinde çizgisel kanal dolgusu oluşuklar, bolluk ve kalınlıkları üste doğru azalıp kaba kumtaşı, laminalı kumtaşı ve silttaşı yoluyla şeyle geçer. 43

44 1-Balıklıhavuz çakıltaşı Üyesi: Beyaz, gri, sarı ve açık kahve renkli kanal dolgusu çakıltaşlarını içerir.balıklıhavuz çakıltaşı, Mahmutbey köyü kuzeyinde, Kasımpaşa ve Hasköy sırtlarında yüzeyler.bu birim merceksel olup m kalınlık gösterir.balıklı havuz çakıltaşı Trakya formasyonu içinde fluxtürbidit seviyeleridir. Beyaz, gri, sarı ve kahve renkli polijenik çakıllı çakıltaşlarıdır. Birim cm arasında değişen heterojen boyutlu kuvars minerallerinden feldspat ve kaya kırıntılarından oluşur. Birimi ilk kez Kaya (1971) tanımlamıştır. 2-Küçükköy Kumtaşı Üyesi: Trakya formasyonunun büyük bir kesimini meydana getiren şeyl, grovak, kumtaşı ardalanmasından oluşur.küçükköy kumtaşı üyesi, İstanbul boğazı batısında; Bebek sırtlarında, Levent, Etiler, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Kasımpaşa, Okmeydanı, Çağlayan, Alibeyköy, Ayazağa kuzeyi, Kemerburgaz, Bahçeköy, Bentler, Cebeciköy, Habibler-Mahmutbey, arası, Şamlar-Arnavutköy arasında, Eyüp ve Gaziosmanpaşa civarında yer alır.bu üye için Küçükköy ve Alibeyköy yöreleri birimin tipik yüzleklerinin oluştuğu yerlerdir. Trakya formasyonu içinde Küçükköy kumtaşı artan kum oranıyla kolayca ayırtlanır. Üste doğru kum oranı azalır ve dereceli olarak Çamurluhan şeyl üyesine geçer. 3-Çamurluhan şeyl üyesi : killi, kalkerli, şeyl, fluxotürbidit, çakıllı şeyl, küçük ölçekte olmak üzere grovak, grovak-şeyl nöbetleşmesi, kuvars aglomera, kuvarsça zengin kumtaşları, merceksel kireçtaşı ara katkıları kapsar.birimin ana kısmını meydana getiren şeyller homojen olup koyu gri renklidir. Yeşilimsi gri, açık zeytini gri, grimsi sarı ve yersel olarak ta beyaz morumsu ve kırmızımsı renklerde ayrışırlar. Kesitin üstüne doğru şeyller kalkerli ve fosillidir. Fluxotürbiditlerde bol miktarda lidit, oluşuk arası kireçtaşı çakılları 4 m ye varan kumtaşı ve şeyl blokları kuvars ile kireçtaşı tane oranında yersel artışlar; üste doğru kalınlıkta incelme ve daha sık tekrarlanma yer alır. İzole litik kumtaşları genellikle mercekler ve klastik dayklar halinde bulunur. Merceksel özellikteki kuvars konglomera ve kuvars kumtaşları çamurluhan şeyl üyesinin en üst 25 m lik kesitinde Cebeciköy batısında ayırt edilebilir. 2 m kalınlığa varan kuvars konglomera silis ve çok az kil ara madde ile bağlanmış, orta ile iyi boylanma gösteren beyaz kuvars ve az miktarda koyu gri çört çakılcıklarından yapılıdır.anılan üyeyi Paeckelmann (1938), Yalçınlar (1954), Kaya ( ) çalışmışlardır. 4-Cebeciköy kireçtaşı: Başlıca kireçtaşı, ile az miktarda killi kireçtaşı, kalkerli şeyl ve ikincil dolomit ile çörtlerden yapılıdır.cebeciköy kireçtaşı üyesi, tipik olarak Cebeciköy yakınlarında izlenir. Birime ait yüzlekler Gümüşdere köyü güneyindeki Karanlık derede 44

45 yer alır. İlk defa Baykal ve Kaya (1963) yılında ilk defa formasyon bazında ve Trakya formasyonu üzerinde ayıtlamışlardır. Bazı çalışanlar ise Trakya formasyonu ile girik ve merceksel kireçtaşına eş tutarak, Trakya formasyonunun bir üyesi olarak kabul etmişlerdir.çamurluhan şeyl üyesiyle alt dokanağı uyumlu ve geçişlidir. Üstten Gümüşdere silisli şeyl geçişli dokanaklıdır. Cebeciköy kireçtaşı üyesi başlıca mavimsi, koyu gri siyah sert masif, kalın ve çok kalın tabakalı kireçtaşı ise az miktarda killi kireçtaşı kalkerli şeyl ve birimin üst 15 m.lik kısmında yersel dolomitleşme ve silisle ornatımlı mangan bileşimli krinoidli psödosparitten yapılıdır. Çörtler taze kırılma yüzeylerinde koyu renkli, homojen ve dolomitik bir kuşakla sınırlanmış ince eklemli çıkıntılar meydana getirir. Masif kireçtaşlarında çört genellikle tabakalanmaya paralel yumru dizileri ince ve sık tabakalanmalı kesitlerde şeritler halinde bulunur. Cebeciköy kireçtaşı üyesi özellikle foraminifer, mercan ve brakiyopod bakımından zengindir. 5-Gümüşdere Silisli Şeyl Üyesi: Birim genelde altta lidit ve silisli şeyllerden, üstte grovak, konglomera ve şeyllerden oluşur. Yanal olarak kumtaşına da geçer. Grovaklar kötü ile iyi arası boylanmış, yersel feldspatça zengin laminalıdır. Litik (taşlı) tipleri koyu gri, bitkisel kırıntılı ve kömür laminalı, karbonlu şeyl ara katkılıdır. Polijenik konglomeralar orta boylanmış ve kalınlık değişkendir. Genellikle kum ile çok ince çakılcık sınırları içindedir. Alt seviyelerdeki liditler, genellikle siyah ince laminalı, kahverengimsi gri ayrışma renkli kırılgan ve 1-4 cm arasında çökelme birimleri halinde şeyller siyah koyu gri, silisli organik materyalce zengin ve grimsi sarı açık gri, beyaz yarışma renkli olup şeyl içinde radyolaryalı ince koyu renkli çört tabakları 4-16 cm arasında dereceli tabakalanma gösteren feldspatça zengin grovak, silttaşı ve kiltaşı arakatkıları bulunduğu tanımlanmıştır (Kaya-1971).Alttan Cebeciköy kireçtaşı dereceli veya Çamurluhan şeyl üyesine kesin dokanaklı Üstten de Çiftealan kumtaşı, kuvarslı kumtaşları ile çevrilidir. Kaya (1971) dokanakların uyumsuz olduğunu belirtmiştir.birim içerisinde kalın kavkılı brakıyopodlar ve çok sayıda gonitites kalıntıları kapsar. Birim güneyde sığ (Cebeciköy), kuzeyde aşınma sonrası daha derin bir şelf ortamında çökelmiştir. Formasyon alttaki Baltalimanı formasyonu üzerine uyumlu olrak gelir. Üstten ise genç birimlerle açılı uyumsuzlukla örtülür. Yaklaşık kalınlığı 700 m.dir. Bazı iz fosilleri birim içinde yer alır. Formasyonun yaşı Alt Karbonifer (Vizeen) dir.kaya (1971) Trakya formasyonunun kısmen transgressif, üstte ise regresif bir salınımı yansıttığını ve türbidit oluşuklarının hakim olduğu, fosilsiz büyük bir kesim için başta daralan sona doğru tekrar genişliyen bir neritik kuşağa bağlı batiyal bir ortamda çökeldiğini 45

46 belitmiştir.paeckelmann (1938), birimin denizel kökenli olduğunu söylemiş ve birime değişik yerlerde Orta ve Üst devoniyen yaşını vermiştir. Yalçınlar (1951), ilk olarak Cebeciköy de Vizeen yaşlı kireçtaşının varlığını ortaya koymuş, Trakya serisinin Karbonifer yaşında olabileceğini söylemiştir. Yalçınlar (1954), Cebeciköy kireçtaşının üzerine gelen silisli şeyllerin florasına dayanarak, buna eşit tuttuğu Trakya serisini Üst Dinansiyen veya Vesifaliyen e karasal terrijen bir istif olarak niteler. Baykal ve Kaya (1963), Thrazische Serie tabakalarından derlenmiş fosillere dayanarak Vizeen yaşını ileri sürmüşlerdir. Abdüsselamoğlu (1963), birimin grovak şistlerin çörtler üzerinde bulunmalarından dolayı karbonifer yaşında olabileceğini belirtmiştir. Kaya ( ) birimi Trakya formasyonu olarak nitelenmiştir. Haas (1968), birimi Trakya serisi olarak ayırmış, alttaki kireçtaşı mercekli ve kumtaşlı istifi radyolaritlerle birlikte Yelkentepe tabakaları olarak tanımlamış, birimin üst kesimini Üst Trakya Serisi olarak Namuriyen yaşında olduğunu belirtmiştir. Okay (1987) alttan üste kumtaşı-şeyl, çörtlü kireçtaşı ve miltaşı, şeyl ve grovak olarak tanımladığı birimin 1000 m. ye varan kalınlıkta ve başlıca Vizeen yaşında olduğunu bildirmiştir. Birim araştıcılarca genelde Trakya formasyonu olarak adlandırılmıştır. KUŞDİLİ FORMASYONU ( Kşf ) Birimin taban kesimi çakıllı ve yanal devamlılıkları değişen kumlar ile gri siyah renkli kil ve çamurlardan oluşur. Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri, Haliç civarı, Ayamama, Veliefendi, Aksaray vadilerinde yer alır. Tabanda çakıllı seviye ile başlayan birim üste doğru yanal devamlılığı fazla olmayan kum ve siltlere geçer. Üste doğru siyah renkli bol kavkılı kil ve çamurtaşları yer alır. Bu birimler arasındaki geçişler düzensiz olup sıklıkla değişir. Birim Avrupa yakasında yer alan diğer birimleri açısal uyumsuzlukla örter. Güncel alüvyon ve dolgular tarafından da örtülür.haliçte yapılan çalışmalarda alüvyon üzerinde kıyılarda en kalın olmak üzere Kuşdili formasyonunun 20, 22, 35 ve 50 m.ye kadar çıkar (Ünsal,1987; Haliç,1988; Uluısu,1988).Sarayburnu civarında yapılan sondajlarda ise; 4-11m arası kalınlıklarda, silt kil, kum ve çakıldan oluşan Boğaz çökelleri Haliçte m arası kalınlıklarda kesilmiştir (Şimşek, 1987).Ayamama deresi mansap kısmında Meriç ve diğ (1991) yaptıkları çalışmada güncel alüvyon adı altında Holosen yaşlı Kuşdili formasyonunu incelemişlerdir. Bu birimin kalınığı m (13, 20, 6.2, 1.3 m ) olarak tespit edilmiştir. Birim içinde foraminifer, ostrakod, ve mollusk saptanmıştır. Kuşdili havzaları acı su havza karakterini yansıtır. Bu havzalar zamanla dolmuş ve su üstüne çıkmışlardır. Kısmen karasal, kısmen acı su, kısmen de sığ denizel 46

47 şartlarda çökelmişlerdir. Formasyon düşük enerjili acı sulu lagün-bataklıkortamında oluşmuştur. Birimi ilk defa Meriç ve Diğ.(1991) incelemişlerdir. Kadıköy-Kurbağalı dere mansabında ayrıntılı olarak Kuşdili formasyonunun çalışıp tanımlamışlardır. DOLGU ( D ) İnceleme alanında yaygın olarak dolgu görülmektedir. Genel olarak Trakya formasyonu hafriyatından oluşmuştur. İri bloklu kaya ve daha küçük kaya parçalarından oluşur. Yerel olarak hafriyat artığı ve çöp niteliğindeki malzeme de izlenir. İnceleme alanın temin edlebilen en eski sayısal haritası (1987) ile en güncel sayısal haritaları (2007) bilgisayar ortamında 3 boyutlu arazi modeli oluşturularak analiz edilmiştir. 0.5m grid aralığında modellenen arazi kotlarının farkı alınmıştır. İki haritanın kot farkı arazideki değişimi göstermektedir. Şekil-3 de verilen fark haritasında - değerler kazılmış alanlar, + değerler ise dolgu kalınlığını göstermektedir. Dolgu kalınlık değerleri sondaj çalışmaları ile kontrol edilmiştir. Dolgular konsolide olmamışlardır. Ancak stabilite sorunları da izlenmemiştir. Dolgu kalınlığı m arasındadır. Bazı bölgelerde dolgu vadi veya tepe kısımlarda yüksek kalınlık gösterir. Arazide 300 bin m3 civarında dolgu bulunmaktadır. İnce ve dağınık dolgu alanlar gözardı edildiğinde 230 bin m3 net dolgu bulunmaktadır. 47

48 Şekil 6- İstanbul Avrupa Yakasının Genelleştirimiş Stratigrafik Kesiti 48

49 İstanbul İli içersindeli en genç birimler kuvatener yaşlı alüvyolardır. Alüvyon birimlerin altında neojen yaşlı genç çökeler yer almaktadır. Ordavisiyen yaşlı Kurtköy formasyonu İstanbul un en yaşlı formasyonudur. Kurtköy formasyonun üzerinde sırasıyla Aydos formasyonu, Gözdağ formasyonu, Dolyoba formasyonu, Kartal formasyonu, Tuzla formasyonu, Baltalimanı formasyonu, Trakya formasyonu, Çukurçeşme formasyonu, Güngören formasyonu, Bakırköy formasyonu, Belgrat formasyonu, Kuşdili formasyonu ve alüvyonlar yer almaktadır. Yapısal Jeoloji İnceleme alanı ve çevresi Pontidlerin kuzeybatı ucunu temsil eden, kökensel olarak denizel fasiyeste sedimantasyona uğramış, denizel ortamlarda mekanik ve kimyasal yolla çökelmiş kırıntılı (detritik) ve kimyasal tortul kayaçlardan oluşmuştur. Konkordan bir istif oluşturan İstanbul Paleozoik çökelleri Hersiniyen Orojenezi ile birlikte kıvrımlanmıştır. Hersiniyen kıvrımları esas itibarı ile sıkışık, kapalı, asimetrik ve konsantrik tipte görülürler. Yerel olarak diapirik olanları vardır. İstanbul Paleozoik istifleri içerisindeki relatif olarak daha dayanımlı birimlerin bulunduğu kısımlarda kıvrımlar daha geniş ve konsantrik görülmektedir. Tersine daha az dayanımlı düzeylerinde daha sıkışık kıvrımlar gözlenmektedir. Alp orojenezinde, pontidlerin kuzey batı ucunu temsil eden bu bölge tekrar sıkışma ve gerilme tektonizmasına maruz kalmıştır. Bunun sonucunda doğu - batı eksenli kıvrımlanmalar ve çatlak doğrultuları oluşmuştur. Paleozoik birimlerini açısal diskordansla örten Eosen, Oligosen ve Miyosen çökelleri, çoğu yerde az eğik veya yataya yakındır. Soğucak, Ceylan, Karaburun, Gürpınar, Çukurçeşme, Güngören ve Bakırköy Formasyonları olarak ayırtlanan bu istiflerde genellikle faylar ve epirojenik hareketler etkili olmuştur. Eosen, Oligosen ve Miyosen çökelleri önemli ölçüde tabandaki Trakya Formasyonunun paleo-jeolojik konumundan etkilenmiştir. Paleo yükselimlerden havza yönünde, derecelik ilksel eğilimler veya çökel istifinde kalınlaşma görülmektedir. (Şen, Ş. ve diğerleri, 1998 )Neojenden sonra bölgede gelişen Alüvyon birimleri daha çok dere yatakları ve alüvyal yelpazelerde genç tektoniğin etkisinde diskordansla çökelmişlerdir. Hersiniyen orojenezinin geç evresinde meydana gelen granitik granodiyoritik sokulumlar ve andezitik bazaltik dayklar da, tektonik olarak bölgeye şekil vermişlerdir. Tabaka eğimleri de bu orojenezlere bağlı olarak gelişmiş, genel itibariyle güney doğu güney batı kuzey batı yönlüdürler. 49

50 İnceleme Alanı Jeolojisi İnceleme alanı temelde Trakya Formasyonundan oluşmaktadır. Alanın güneyi ve doğusunda Haliç vadi kenarlarında ve Haliçe bağlı küçük dere kollarında Trakya formasyonunun üzerinde bulunan Kuşdili formasyonunun killi ve kumlu zemini görülür. Tüm birimler üzerinde ise çeşitli kalınlıkta dolgular gelir. Alanda yapılan jeolojik çalışmalarda genel olarak kuzey güne uzanımlı antklinal ve senklinal kıvrımlar tespit edilmiştir. Kıvrımların kanatlarında görülen tabaka eğimleri derece arasındadır. Trakya Formasyonunun tabakalanması genel olarak düzdür. Tabakalar orta ve kalındır. Arazinin kuzey kesiminde ise daha ince tabakalı ve laminalı yapılar gözlenir. Bölgede çok fazla kazı yapılması ve arazinin yüksek eğimli olması nedeniyle jeolojik yapıları izleyebilecek çok sayıda doğal ve suni mostralar bulunmaktadır. Trakya Formasyonu yüzeyde üst seviyeden itibaren ortalama olarak 0.2-1m ayrışmıştır. Ayrışmadan sonra kayanın rengi kahverengidir. Derinlere doğru kahverengi görünüm boz, gri-mavi ve yeşilimsi renk tonlarında görünür. Renk değişimine bağlı olarak ayrışma azalır, kayadaki sağlamlıkta artış görülür. Kaya tabakaları üzerinde türbidit akıntı izleri ile çatlak-fay sürtünme izleri derin ve belirgin yapılar oluşturmuştur. Bu oluşumların düzgün tabakaların eğim yönünde kaymasını engelleyen olumlu faydaları da bulunmaktadır. Bölgede görülen kıvrımlanma mekanizmasına bağlı olarak küçük ve orta ölçekli kırık ve çatlaklar izlenir. İnceleme alanında dolgu kalınları ve zemin kalitesini tespit etmek amacıyla 22 adet sondaj yapılmıştır. Sondaj çalışmaları sonucu Kuşdili formasyonunun sıkılığı, litolojisi ve alan içindeki kalınlığı tespit edilmiştir. Alanın eski ve yeni haritaları bilgisayar ortamından modellenerek dolgu kalınlıkları çıkarılmıştır. Arazide 300 bin m3 civarında dolgu bulunmaktadır. İnce ve dağınık dolgu alanlar gözardı edildiğinde 230 bin m3 net dolgu bulunmaktadır. Dolgunun en kalın olduğu kesimde 23m ölçülmüştür. İnceleme alanındaki kontrolsüz dolgular taşıyıcı zemin niteliğinde olmadığından jeoteknik değerlendirmesi yapılmamıştır. 50

51 İnceleme alanının jeolojik-jeoteknik etüd raporu ile yerleşime uygunluk, jeoloji haritaları Ek-10 da yer almaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetim Ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem Ve Zemin İnceleme Müdürlüğü kurum görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Değerlendirme Raporu Ek-12 de yer almaktadır. Eyüp İlçesi Alibeyköy Bölgesinin Depremselliği İstanbulu etkileyen Kuzey Anadolu fayında farklı birkaç uzun ana sismik parça ile belirlisayıda kısa uzunluklara sahip küçük bölümler vardır. Ana bölümlerdedi yıkıcı depremlerin tekrarlanma aralıkları yıla kadar oldukça uzun bir zamanı kapsarken daha kısa parçalar üzerindeki M 6 büyüklüğündeki depremler yıl gibi daha sık aralıklarla tekrarlanır. Tarihi çok eskilere giden bir yerleşim alanı olan Eyüp ise böyle bir tehlikeyi son kez 17 agustos 1999 Kocaeli depremi sırasında yaşamıştır. İlçe sınırları içinde sınırlı sayıda binada bazı hasarlar meydana gelmiştir. Yaklaşık 100 km uzaktaki bu depremin eyüp ilçesinde özellikle zayıf zeminler üzerinde ve usulüne göre yapılmamış binalarda ne tür sorunlara yol açacağını tahmin etmek zor değildir. Sıvılaşma Analizi ve Değerlendirme İnceleme alanının büyük bir kesimi kaya birimlerden oluşmaktadır. Bu alanlarda sıvılaşma tehlikesi bulunmamaktadır. Alanın güney ve doğu sınırlarını oluşturan derelerin kenarı inceleme alanının sınırını oluşturmaktadır. Bu kesimlerde görülen alüvyon niteliğindeki zeminin kalınlığı dere aksına doğru kalınlaşmaktadır. Kuşdili Formasyonuna ait alüvyon niteliğindeki birim yatay ve düşeyde içerik, sıkılık ve kalınlık bakımından değişiklik gösterir. Ayrıca birimin kaya birimlerle geçişinde kaya bloklu yamaç molozu ile geçiş gözlenir. Su Baskını İnceleme alanı yüksek bir alandadır. Alanın çevresinde eğimli yüzeyler bulunmaktadır. Bu yüzeyler çok uzun olmamasına rağmen siddetli yağışlarda eğimden dolayı hasar verici olabilir. Bu nedenle inceleme alanı içinde yapılaşma sonrası kalan su toplayıcı kanal ve vadilerin su toplama kapasiteleri incelenmesi ve gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle alanın doğu kesimdeki yerleşim alanın içinde bulunduğu vadi ile güneye bakan dar, dik ve içinde dolgu bulunan vadiler. Bu vadilerde yağışla beraber yamaç molozu ve dolgu akmaları risk oluşturmaktadır. Çalışma sahasının yaklaşık 250 m güneybatısından Alibeyköy deresi geçmektedir. 51

52 Çığ İnceleme alanı dik bir eğime sahip olmadığı için çığ tehlikesinin oluşması beklenmemektedir. Diğer Doğal Afet Tehlikeleri (Çökme-Tasman, Karstlaşma, Tsunamı vb.) ve Mühendislik Problemlerinin Değerlendirilmesi İnceleme alanı Çökme-Tasman, Kartlaşma, Tsunami vb tehlikeler arz etmemektedir. III.5 Taban Suyu Seviyeleri, Zemin Akışkanlığı ve Taşıma Kapasitelerinin Belirtilmesi Çamurluhan şeyl üyesinin kumtaşları kırıklı akifer, Belgrat Formasyonu formasyonu taneli akifer ve Alüvyon taneli akiferdir. Çamurluhan şeyl üyesinin kumtaşları çok kırıklı ve çatlaklı olduklarından geçirimlidir iyi akifer özelliğindedir. Ancak, formasyonun yerleşim alanları içerisinde kalmasından dolayı beslenme koşulları taşıdığı su miktarını azaltmaktadır. Belgrat formasyonuna ait kumlu seviyeler geçirimli olduklarından akifer özelliğine sahiptir. Ancak bölgede dar alanlarda yüzeylemesinden dolayı iyi miktarda su taşımamaktadır. Alüvyon geçirimli kum ve çakıl tabakaları içerdiğinden bol su taşır. İnceleme alanında iki farklı zemin vardır. Trakya formasyonu kaya niteliğindedir. Kuşdili formasyonu ise zemin özelliğindedir. Kaya ve zeminlerin aşırı yükler altında yenilmesi farklı olması nedeniyle taşıma gücü hesapları da farklıdır. Zemin İçin Taşıma Gücü Hesabı: Kuşdili formasyonu zayıf nitelikli bir formasyondur. Fotmasyonun sonlandığı kesimlerinde Trakya formasyonunun kaya blokları ve iri tane miktarı fazladır. Ayrıca birimin kalınlığı azalır. İnceleme alanı içindeki geomtrisi Haliç vadisine doğru kalınlaşan kama şeklindedir. Vadiye doğru kaya bloğu, çakıl miktarı azalır, silt ve kil miktarı artar. Kalınlığın artmasıyla beraber taşıma gücü de azalır. Özellikle kalınlığın değişken olduğu kesimlerde farklı oturma riski de artmaktadır. İnceleme alanındaki Kuşdili formasyonu temsil edebilecek bir numune ve 10x10 ebatındaki bir yapı için taşıma gücü analizi yapılarak alan içindeki yapılaşma şekli hakkında yaklaşımda bulunulacaktır. Tezaghi ye göre yapılan emniyetli taşımagücü analizinde Qem=1.1 kg/cm 2 hesaplanmıştır. Bu değer oldukça düşük sayılabilir. Az katlı yapılaşma için uygundur. Ayrıca yerel değişiklikler nedeniyle az katlı yapılaşma için dahi parsel bazında uygulamaya esas etüt yapılarak alınması gereken önlemler belirlenmelidir. 52

53 Kaya İçin Taşıma Gücü Hesabı: İnceleme alanının zemin profili aşağıdaki gibidir. İnceleme alanının üzerinde 2-23 m ye varan suni dolgular bulunmaktadır. Bu dolgular genel olarak Trakya Formasyonu üzerinde açılmış olan temel kazılarının hafriyatıdır. TOPRAK + SUNİ DOLGU (2-23m) AYRIŞMIŞ TRAKYA FORMASYONU (0.5-1m) TRAKYA FORMASYONU Açılan sondaj kuyularından alınan karot numuneleri üzerinde, laboratuvarda yapılan nokta yükleme deneyi sonucunda elde edilen verilere göre taşıma gücü hesabı Canadian Manuel (1975) e göre yapılmıştır (Şekercioğlu, 2002). Yapılan hesaplamada nokta yükleme deneyinde elde edilen en düşük ve en yüksek Is değeri kullanılmıştır. q un = I s x c q a = K s x q un Buna göre; q a q un K s Is c : Kayaç kütlesinin müsaade edilebilir taşıma basıncı : Kayacın ortalama serbest basınç dayanımı : Ampirik Katsayı : Nokta yükleme deneyi sonucu elde edilen yük değeri : arasında değişen değer Süreksizlik Aralığı (m) K s > 3,0 0,40 3,0 0,9 0,25 0,9 0,3 0,10 Ampirik Katsayı Ks Değerleri ; İnceleme alanında açılan sondaj kuyularında ve araştırma çukurlarında elde edilen numunelerden alanın Andezitlerden oluştuğu anlaşılmıştır. 53

54 En düşük Is : kg/cm 2 q un = I s x c = x 12 = 49.5 kg/cm 2 Taşıma gücü değeri ; q a = K s x q un = 0,10 x 49.5 = 4.9 kg / cm 2 olarak belirlenmiştir. En yüksek Is : kg/cm 2 q un = I s x c = x 12 = kg/cm 2 Taşıma gücü değeri ; q a = K s x q un = 0,10 x = 7.5kg / cm 2 olarak belirlenmiştir. Not: Hesaplanan bu değerler arazinin genel karakteristiğini ortaya koymak için belirlenmiş olup parsel bazında hazırlanacak zemin etüt raporlarında detaylı olarak tekrar hesaplanmalıdır. İnceleme alanında andezit biriminde açılan araştırma çukurlarından ve sondaj kuyularından alınan karot numuneleri üzerinde yapılan nokta yükleme deneyleri sonucunda I s değerleri kg / cm 2 arasında bulunmuştur. Elde edilen I s değerlerine göre zemini oluşturan grovak kayaç sınıfının çok düşük dayanımlı olduğu, belirlenmiştir. İçsel sürtünme Sondaj Derinlik Doğal birim hacim Nokta Yükleme Kohezyon (C) No: (metre) ağırlık gr/cm 3 Is (50) kg/cm2 kg/cm 2 açısı Ø (derece) Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk

55 Sondajlarda elde edilen numuneler üzerinde yapılan kaya mekaniği deneyleri Kayaç Sınıfı Nokta Yük Dayanımı Is (kg/cm 2 ) Çok yüksek dayanımlı >80 Yüksek dayanımlı Orta dayanımlı Düşük dayanımlı Çok düşük dayanımlı <10 Kayaçların nokta yük direncine göre sınıflandırılması (Bieniawski,1975) İnceleme alanında açılan sondaj kuyularında kayayla karşılaşılan yerlerde alınan karot numunelerinin jeoteknik olarak değerlendirilmesi amaçlı Toplam Karot Verimi (TCR) ve Kaya Kalite Göstergesi (RQD) ölçümleri yapılmıştır. Açılan sondaj kuyularında grovak tabakasından alınan karot numunelerinin değerlendirilmesi sonucu kaya kalitesinin (RQD) % 0 10, toplam karot veriminin (TCR) % arasında değiştiği belirlenmiştir. İnceleme alanında açılan sondaj kuyularında alınan karot numuneleri üzerinde yapılan RQD ölçümlerine göre kaya kütlesi kalitesi değerleri bulunmaya çalışılmıştır. Alanda RQD değerlerine göre yapılan değerlendirmelerde kaya kütlesi kalitesinin ilk metrelerde çok zayıf olduğu belirlenmiştir. RQD (%) Kaya Kütlesi Kalitesi 0 25 Çok Zayıf Zayıf Orta İyi Çok İyi (Mükemmel) RQD ye göre kaya kütlesi kalitesi (D.U. Deer) Açılan sondaj kuyularından alınan numunelerin değerlendirilmesi sonucunda, inceleme alanında grovaktan oluşan birimde zemin grubu B zemin sınıfı Z2 olarak belirlenmiştir. İnceleme alanındaki kontrolsüz dolgular taşıyıcı zemin niteliğinde olmadığından jeoteknik değerlendirmesi yapılmamıştır. 55

56 Proje alanı için hazırlanmış olan hidrojeolojik etüd raporu Ek-11 de, yeraltısu seviyelerini gösteren harita Ek-11 da yer almaktadır. III.6. Proje Alanında Yağışa Bağlı Taşkın, Sel, Göllenme ve Yer altı Suyu Baskın Riski Yağışa bağlı olarak taşkın, sel, göllenme, deprem anında zeminde sıvılaşma gibi afet oluşturacak tehlikeler yoktur. Proje alanının yakınında yer alan Alibeyköy deresinin 22 yıllık toplam yağış değerleri kullanıldığında ortalama debisi Q ort =4.400 m 3 /sn dir. Proje alanının Alibeyköy deresine göre kotunun yüksek olmasından dolayı olası taşkın durumunda alanın taşkından etkilenmesi mümkün değildir. Çalışma alanın kuzeyinde TEM karayoluna paralel bir şeklide İSKİ içme suyu ana hattının koruma bandı bulunmaktadır. 75 pafta 2 ada 56, 50, 61, 53 ve 47 nolu parsellerden geçer. Ayrıca karayolu koruma kuşağı mevcuttur. Taşkın Sahaları, v.s afet riski içeren bölgeler inceleme alanı içinde yer almamaktadır. Ancak olası taşkın durumuna göre proje alanında taşkın kontrolleri yapılacaktır. Bu konu ile ilgili proje alanına ait ayrıntılı inceleme Jeolojik ve Jeoteknik Etüd raporu ve Hidrojeolojik Etüd Raporunda verilmiştir (Bkz. Ek-10, Ek-11). III.7.Meterolojik Özellikler, Bölge Özelinde Hava Koşulları Proje alanının içinde bulunduğu bölge, ılıman iklime sahiptir. Bölgede yazlar sıcak ve nemli; kışlar soğuk, yağışlı ve bazen karlıdır. Nem yüzünden, hava sıcak olduğundan daha sıcak; soğuk olduğundan daha soğuk hissedilir. İstanbul İli için 1970 ve 2012 yılları arasında kaydedilen aylık ortalama sıcaklık ve yağış değerleri Tablo 1 de verilmektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 15.0 C dir. En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos ayları;(ortalama 24,2-24,4 C) en soğuk aylar Ocak ve Şubat aylarıdır.(ortalama4,0 C)Şu ana kadar en yüksek hava sıcaklığı; 12 Temmuz 2000 de 40.5 C olarak kaydedilmiştir. En düşük hava sıcaklığı ise; 9 Şubat C olarak kaydedilmiştir. Toplam yıllık yağış 639,7 kg/m² dir ve tüm yıl boyunca görülür. Yağışlar genellikle kış ve ilkbahar aylarında olup, en çok yağış alan ay kg/m² ile Aralık; en az yağış alan ay ise 25.7 kg/m² ile Temmuz dur. 56

57 ISTANBUL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler ( ) Ortalama Sıcaklık ( C) Ortalama En Yüksek Sıcaklık ( C) Ortalama En Düşük Sıcaklık ( C) Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) Ortalama Yağışlı Gün Sayısı Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması(kg/m 2 ) Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler ( )* En Yüksek Sıcaklık ( C) En Düşük Sıcaklık ( C) Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı kg/m 2 Günlük En Hızlı Rüzgar km/sa En Yüksek Kar cm Şekil 7- Aylık Sıcaklık ve Yağış Dağılımı 57

58 III.8. Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrolojik ve Hidrojeolojik Özellikleri, Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (YAS seviyelerinin belirlenmesi), Proje Alanına Mesafeleri, Debileri, 1/25000 Ölçekli Topoğrafik Haritada Gösterimi İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Güzeltepe Mahallesi, 75 pafta, 2 ada, 23, 24, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 65, 68, 69, 70, parsellerde belirtilen hektar yüzölçümüne sahip alanının ÇED Raporuna esas Hidrojeolojik Etüt Raporu hazırlanmıştır. Proje alanı için hazırlanmış olan hidrojeolojik etüd raporu Ek-11 de, yeraltısu seviyelerini gösteren harita Ek-11 da yer almaktadır. Çamurluhan şeyl üyesinin kumtaşları kırıklı akifer, Belgrat Formasyonu formasyonu taneli akifer ve Alüvyon taneli akiferdir. Çamurluhan şeyl üyesinin kumtaşları çok kırıklı ve çatlaklı olduklarından geçirimlidir iyi akifer özelliğindedir. Ancak, formasyonun yerleşim alanları içerisinde kalmasından dolayı beslenme koşulları taşıdığı su miktarını azaltmaktadır. Belgrat formasyonuna ait kumlu seviyeler geçirimli olduklarından akifer özelliğine sahiptir. Ancak bölgede dar alanlarda yüzeylemesinden dolayı iyi miktarda su taşımamaktadır. Alüvyon geçirimli kum ve çakıl tabakaları içerdiğinden bol su taşır. İnceleme alanını içerisinde akarsu ve dere geçmemektedir. İnceleme alanının topografi eğimi %0-50 arasında değişmektedir. Yer yer %50 yi geçen bölgeler bulunmaktadır.1/25 Ölçekli Topoğrafik haritada gözlenen vadi tabanı zamanla doğu malzemesi ile dolmuştur. İlksel topoğrafyasını kaybetmiştir. Proje sahasının batısında Ebe deresi olarak adlandırılan kuru dere vardır. Yaz ve kış aylarında herhangi bir su akışı yoktur. Çalışma sahasının güneyinde 250 m dışında Alibeyköy deresi geçmektedir. Alibey Deresi Kağıthane Deresi'yle birleşerek Haliç'i meydana getirmektedir. Alibey deresinin kaynakları, Çatalca Yarımadası'nın kuzey kesiminde, Tayakadın yakınındaki tepelik alandadır ve buradan itibaren güneydoğuya doğru akar. Yukarı ve orta çığırı yayla içine gömülmüş olduğundan, bu kesimde İstanbul'un su ihtiyacını kısmen karşılamak üzere bir bent yapılmasına girişilmiştir. Aşağı çığırı ise genişleyerek vadinin tabanı ve yamacı İstanbul'un mesken ve iş kenar mahalleleriyle kaplanmış durumdadır. Alibey deresinin 22 yıllık toplam yağış değerleri kullanıldığında Ortalama debisi Q ort = m 3 /sn dir 58

59 Çalışma alanında açılmış 73 adet zemin sondajlarındaki Yeraltı Su seviyeleri Ağustos ayında ölçülerek su tablası eğrileri hidrojeolojik haritaya çizilmiştir Sondaj kuyularının açıldığı alan içinde hidrolik eğimin yüksek olduğu yerler sahanın batısında gecekonduların yoğun olduğu yerler ile sahanın kuzeydoğusudur. Su tablasının kotunun yüksek olduğu gecekonduların bulunduğu yerlerde 15 m ile 27 m arasındadır. Hidrolik eğimin düşük olduğu yerler sahanın orta kesimleri olan dolguların bulunduğu yerlerdir Yeraltı su seviyesinin kotunun düşük olduğu bu orta kesimlerde yer altı su kotu 9 ile 15 m arasında değişmektedir. Yeraltı suyunun akış yönü sahanın ortası doğrudur. Çalışma alanında zemin sondajlı amaçlı Bezmialem Üniversitesi sahasında 10, Konut alanında ise 63 adet sondaj yapılmıştır. Yapılan sondajların Yeraltı su Seviyeleri ve koordinatları aşağıda verilmiştir. 59

60 Sondaj No Koordinat X(DOĞU) Y(KUZEY) YAS Derinlik (m) SK ,6 15 SK ,9 15 SK ,4 15 SK ,9 15 SK ,6 15 SK ,35 15 SK ,5 15 SK SK ,5 19,5 SK ,8 16,5 SK ,1 15 SK ,15 15 SK ,2 15 SK ,5 18 SK ,3 15 SK SK ,4 15 SK ,1 15 SK ,3 15 SK SK ,2 15 SK SK ,3 15 SK ,2 15 SK SK SK ,5 34 SK ,5 SK SK SK ,2 15,5 SK ,4 15 SK ,5 15 SK ,2 15 SK ,8 15 SK SK ,2 16,5 SK ,4 SK SK ,2 16,5 SK ,5 33,5 SK ,5 31,5 SK ,5 35 SK SK ,8 30 SK ,2 30 SK ,7 36 SK ,6 37,5 SK ,5 26,3 SK ,5 SK ,6 26 SK SK ,65 17 SK ,6 15 SK BA ,8 15 BA ,1 15 BA ,1 15 BA ,8 15 BA BA BA BA ,1 14 BA ,1 15 BA ,7 16,5 Tablo 9-Sondajlara ait yer altı su seviyeleri ve koordinatları 60

61 Yapılan sondajların yeraltı su seviyeleri 1,10 ile 31,5 m arasında değişmektedir. Bu seviyeleri çoğunlukla dolgu alanlarında gözlenmiştir. Bu verilerden elde edilen sonuca göre yüzeyden gelen yağış sularının birikmesidir. III.9. Projenin İnşaatı ve İşletme Aşamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Oluşacak Atıksuların Cins ve Miktarları, Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj Edileceği Ortamlar (Alınması Gereken İzin Belgeleri Rapora Eklenmelidirler) Projenin gerek inşaat gerekse işletme aşamasında inşaatta ve çalışanların kişisel kullanımından kaynaklanacak olan su ihtiyacı şehir şebekesinden karşılanacaktır, kullanma suyu için kuyu açılması söz konusu değildir. İçme suyu ise damacanalar ile dışarıdan temin edilecektir. Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları İnşaat Aşamasında Su Kullanım Amaçları; Çalışan personelden kaynaklı su kullanımı ile inşaat aşamasında hafriyat sırasında tozuma önlemi olarak su kullanımı gerçekleşecektir. Beton dökümü ve sıva işlerinde hazır beton ve hazır sıva kullanılacağından kaba inşaat işleri sırasında su gereksinimi olmayacaktır. İnşaat Aşamasında Su Kullanım Miktarları: Buna göre inşaat aşamasında ortalama 3000 kişi çalışacaktır. İnşa faaliyeti yapılan alanda çalışacak personelin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacak su miktarı kişi başı kullanım değerleri olan 0,182 m 3 /gün (Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırması Uygulamaları, İTÜ, 1998, Prof. Dr. Dinçer Topaçık, Prof. Dr. Veysel Eroğlu) üzerinden aşağıda belirtilmiştir. Proje kapsamında çalışacak 3000 kişi tarafından sarfedilmesi öngörülen su miktarı; 0,182 m 3 /gün x 3000 kişi = 546 m 3 /gündür. Endüstriyel Atık Su Faaliyet kapsamında endüstriyel bir atık su oluşumu beklenmemektedir. Hafriyat ve inşaat çalışmaları sırasında, arazöz ile sulama yapılarak toz oluşumu engellenmeye çalışılacaktır. Kullanım Yeri Kullanım Amacı Miktarı (m 3 /gün) Suyun Nereden Temin Edileceği Çalışan personel (182 lt/gün x 3000 kişi) Kişisel kullanım 546 m 3 İSKİ içme suyu /gün şebeke hattı Hafriyat sırasında Tozumayı önlemi amacıyla nemlendirme 5 m 3 Arasöz ile su /gün alınacaktır. işlemi Beton Sulamasında Tozumayı önlemi amacıyla nemlendirme 6 m 3 Arasöz ile su /gün alınacaktır. işlemi Toplam 557 m 3 /gün Tablo 10-İnşaat Aşamasında Kullanılacak Su Miktarları 61

62 İnşaat aşamasında çalışanların kişisel kullanımından kaynaklanan suların tamamının atıksuya dönüşeceği düşünülecek olursa inşaat aşamasında oluşacak olan evsel nitelikteki atıksu miktarı, 546 m 3 /gün olacaktır. İskan Aşamasında Su Kullanım Amaçları İkamet edenlerin ve üniversite de çalışan/okuyan kişilere kullanım suyu İSKİ şebekesinden sağlanacaktır. İskan kaynaklı içme ve kullanma suyu nedeni ile atıksu oluşması muhtemeldir. Site içlerinde süs havuzları (gölet) ve rekreasyon alanları bulunacaktır. Bu alanların su temininin İSKİ şebeke suyundan sağlanması planlanmaktadır, kuyu açılması ve kuyudan su temini planlanmamaktadır. İskan Aşamasında Su Kullanım Miktarları Projede toplamda 26 adet blok, bloklarda toplam 4188 adet konut, 1 adet üniversite alanı ve alanın %25-30 luk kısmında da yeşil alan bulunacaktır. 1+1 tipi dairelerde 1 kişi, 2+1 dairelerde 3 kişi, 3+1 dairelerde 4 kişi ve 4+1 dairelerde ise 5 kişinin yaşayacağı tahmin edilerek toplam; 600 adet 1+1 daire x 1 kişi/konut = 600 kişi 2344 adet 2+1 daire x 3 kişi/konut = 7032 kişi 1204 adet 3+1 daire x 4 kişi/konut = 4816 kişi 40 adet 4+1 daire x 5 kişi/konut = 200 kişi TOPLAM = kişi Sosyal tesislerde ve üniversite kampüsün de ise ortalama kişinin bulunacağı düşünülmektedir. Toplam; kişi kişi = kişi nin proje alanı içinde yaşayacağı veya çalışacağı düşünülmektedir. İskan aşamasında ikamet edenlerin ve üniversite kampüsünde bulunacak olan kişilerin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacak su miktarı kişi başı kullanım değerleri olan 0,182 m 3 /gün üzerinden aşağıda belirtilmiştir. 1 Proje iskan aşamasında toplam kişi tarafından sarfedilmesi öngörülen su miktarı; 0,182 m 3 /gün x kişi = m 3 /gündür. 1 Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırması Uygulamaları, İTÜ, 1998, Prof. Dr. Dinçer Topaçık, Prof. Dr. Veysel Eroğlu 62

63 Kullanım Yeri Kullanım Amacı Miktarı İkamet edenler ve üniversite Kişisel kullanım m 3 /gündür. Toplam m 3 /gündür. Tablo 11- İskan Aşamasında Oluşacak Atıksu Miktarları İskan aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksular, İSKİ ye ait mevcut kanalizasyon altyapısına bağlantı yapılarak deşarj edilecektir. İski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ne ait sayılı kurum görüşü Ek-12 de yer almaktadır. Faaliyet kapsamında oluşacak atıksuların bertarafı ile ilgili olarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (Rev tarih ve sayılı Resmi Gazete) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. III.10.Proje Alanı ve Etki Alanındaki Flora/Fauna, Yaşam Alanları (Red Data Book Kategorileri, türler, endemik özellikle lokal endemik bitki türleri, alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri, ulusal ve uluslar arası yasalarla koruma altına alınantürler, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri, arazi ve literatür çalışmalarının ayrı ayrı değerlendirilmesi, proje alanındaki vejetasyon tiplerinin bir harita üzerinde gösterilmesi, MAK Kararları çerçevesinde amfibi, sürüngen, kuş ve memeli türlerinin sınıflandırılması, proje alanının endemik tür bulunmayan ve özel şartlara haiz olmayan bir bölge olup olmadığının belirtilmesi, flora fauna türlerinin arazi çalışması ile belirlenip arazi çalışmasının kim tarafından ve ne zaman yapıldığının belirtilmesi) Proje alanı ve yakın çevresindeki fauna ve flora değerlendirilmeleri; Ağustos ayı içinde 2 günlük arazi çalışmaları yapılarak ve geniş literatür taraması yapılarak, flora ve fauna tabloları hazırlanmıştır. Proje alanında mevcutta yerleşim yerleri (gecekondular, konutlar, otobüs garı ve fabrikalar) bulunmaktadır. Proje alanı çevresinde bulunan ve bulunması muhtemel türler tablolarda verilerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Flora ve Fauna Proje alanında mevcutta yerleşim birimi bulunmaktadır. Bölgede gecekondular, konutlar, otobüs garı ve birkaç fabrika bulunmaktadır. Bu nedenle proje sahasında korunması gereken ve nesli tehlikede olan hayvan ve bitki türü bulunmamaktadır. Proje alanı çevresinde bulunan ve bulunması muhtemel türler tablolarda verilerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 63

64 Flora; İstanbul ili, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesin de yer alan faaliyet sahası üzerinde ve yakın çevresinde flora envanteri mevcut literatür taramaları yapılarak belirlenmiştir. Sahanın büyük bir kısmına ait flora yapısı insan varlığı etkileri nedeiyle bozulmuştur. Türkiye 3 floristik bölgenin kesiştiği bir coğrafyada yer almaktadır. Bunlar Avrupa- Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz fitocoğrafik bölgeleridir. Bu bölgeler kendilerine has iklim ve farklı toprak tipleri içermektedir. Ayrıca bu bölgelerin birbirlerine geçiş teşkil eden alanlarında ve hatta içlerinde diğer bölge özelliğine sahip alanlar bulunması ülkemiz florasının zenginleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Proje alanı EUR.-SİB.(EUX): Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesinde yer almaktadır. Şekil 8 - Türkiye Fitocoğrafik Bölgeleri P.H. Davis in Hazırladığı Harita (http://www.dkm.org.tr/anadolu-caprazi/anadolu-caprazi-nedir.php) EUR.-SİB.(EUX): Avrupa-Sibirya Bölgesi (Öksin alt bölgesi) Col.: Öksin alt bölgesinin Kolşik sektörü MED.: Akdeniz Bölgesi (Doğu Akdeniz alt bölgesi) W.A: Batı Anadolu bölgesi T.: Toros Bölgesi A.: Amanos Bölgesi IR.-TUR.: Irano-Turanien Bölgesi C.A.: İç Anodolu Bölgesi E.A.: Doğu Anadolu Bölgesi Mes: Mezopotamya X: Muhtemelen Avrupa-Sibirya bölgesinin Orta Avrupa/Balkan alt bölgesi Proje alanı, İstanbul ili Eyüp ilçesinde yer almaktadır. İstanbul ilinin iklimi Akdeniz Bölgesi iklimi ile Karadeniz Bölgesi iklimi arasında bir geçiş oluşturur. İlin kuzey kesimleri Karadeniz, güney kesimleri Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. 64

65 Proje Alanı Şekil 9 - Türkiye Vejetasyon Haritası Proje alanı P. H Davis in Grid kareleme sistemine (FLORA OF TURKEY and the East Aegean Islands) göre A2 karesinde yer almaktadır. Hâkim olan iklim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda İstanbul ve yakın çevresinin doğal vejetasyonu; yazın yeşil, kışın yaprağını döken ağaç ve çalıların hâkim olduğu bir vejetasyon tipidir. Şekil.. deki vejetasyon haritasına bakıldığında, bölgede Kayıngiller familyasından Quercus Frainetto (Macar Meşesi) vejetasyonu görülmektedir. Bu vejetasyon tipi Türkiye'de; Trakya, Kuzey Batı Anadolu ve Marmara bölgesinde yayılış gösterir. Ancak, proje alanı ve çevresinde antropojenik etkilerle çok fazla tahrip olmasından dolayı bölgede bitki örtüsü yoğunluğu bulunmamaktadır. Marmara Bölgesi, endemik bitki türlerinin sayısı ve dağılımı bakımından diğer bölgelere göre daha azdır. Flora çalışmasının yapıldığı bölgede Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) Ek-1 listesine göre koruma altına alınması gereken ve Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar arası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES Sözleşmesi) ne giren bitki türü bulunmamaktadır. Faaliyet alanındaki ve çevresindeki bitki türlerinin familya bilgileri, Latince isimleri, varsa Türkçe isimleri, endemizm durumları, IUCN e göre risk sınıfları tabloda belirtilmiştir. Familya, cins ve tür isimleri alfabetik olarak verilmiştir. Familya ve Tür Adı Türkçe Adı Endemizm IUCN/ RDB APİACEAE (UMBELLİFERAE) Aegopodium podagraria L. Melek otu - LR(lc) L Conium maculatum L. Baldıran otu - LR(lc) G Chaerophyllum byzantium Boiss. Frenkmaydonozu - - L Kaynak 65

66 Eryngium campestre Göz dikeni - LR(lc) G Ferulago confusa VELEN. Çakşır otu - LR(lc) G Heracleum sphondylium L. subsp. - montanum (SCHLEICHER EX Öğrek otu LR(lc) G GAUDIN) BRIQ. ARISTOLOCHIACEAE - Aristolochia clematitis L. Yılan otu - - L ASPIDIACEAE - Dryopteris ADANS. Eğrelti - - G ASPLENIACEAE - Asplenium adiantum-nigrum L. Kara şeritli eğrelti - - L ASTERACEAE (COMPOSITAE) - Achillea nobilis L. subsp. neilreichii - L Civanperçemi LR(lc) (KERNER) FORMANEK. Anthemis cotula L. Köpek Papatyası - - L Helianthus tuberosus L. Yerelması - - L Cichorium inthybus L. Karahindiba - LR(lc) L Inula britannica L. Andız otu - LR(lc) G Jurinea consanguinea DC. Geyik göbeği - LR(lc) L Tussilago farfara L. Öksürük otu - LR(lc) G Senecio vernalis Waldst. & Kit. Kanarya otu - LR(lc) L BORAGINACEAE - Anchusa thessala BOISS. ET G Sığırdili - - SPRUNER Cynoglossum officinale L. Köpekdili - - L Echium angustiflorum Miller Engerek otu - - L CAPRIFOLIACEAE - Lonicera etrusca Santi var. Etrusca Hanımeli - - G CORNACEAE - Cornus mas L. Kızılcık - - L CORYLACEAE - Carpinus betulus L. Adi gürgen - - G Corylus avellana L. var. avellana Yabani fındık - - L CRASSULACEAE - Sedum album L. Acı Damkoruğu - - L ERICACEAE - Erica arborea L. Funda - - L EUPHORBIACEAE L. - Euphorbia amygdaloides L. var. Sütleğen - - amygdaloides Euphorbia helioscopia L. Sütleğen - - G FABACEAE (LEGÜMİNOSAE) - Anthyllis hermanniae L. Kum tırfılı - - L Astragalus glycyphyllos L. subsp. Geven - - glycyphyllos Cercis siliquastrum L. subsp. Erguvan - - siliquastrum Chamaecytisus hirsutus (L.) Link Süpürgelik - - Trifolium stellatum L. var. stellatum Çayır üçgülü - - FAGACEAE - G G L L L 66

67 Castanea sativa Miller Kestane - - L Fagus orientalis Kayın - LR(lc) G LAURACEAE - Laurus nobilis L. Defne - LR(lc) L MALVACEAE - Malva sylvestris L. Ebegümeci - LR(lc) G OLEACEAE - Ligustrum vulgare L. Kurtbağrı - LR(lc) L POLYGONACEAE - Rumex conglomeratus Murray Kuzukulağı - LR(lc) L Polygonum persicaria L. Çobandeğneği - - L ROSACEAE - Agrimonia eupatoria L. Kuzupıtrağı - L Crataegus monogyna Jacq. subsp. L Ak Diken - - monogyna Potentilla repens L. Beşparmak otu - - L Rosa canina L. Kuşburnu - - L Rubus canescens DC. var. canescens Böğürtlen - - G SALICACEAE - Populus alba L. Ak Kavak - - L Salix amplexicaulis BORY ET CHAUB. Ak Söğüt - - L Tablo 12 -Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Flora Türleri Arazi Çalışmaları: Kaynak: Türkiye Bitkileri Veri Servisi(TÜBİVES) Baytop T., 2007: Türkçe Bitki Adları Sözlüğü TDK, ANKARA 2000: Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, ANKARA Saha çevresinde genellikle tek veya iki yıllık otsu türler ile karakterize edilen bir ruderal vejetasyonu hâkimdir. Ayrıca Gürgen, Kayın ve Söğüt gibi ağaçlarda proje alanında bulunmaktadır. Proje sahasında koruma altında olan, endemik ve nesli tehlikede olan tür bulunmamaktadır. Proje alanı, genel yapısı itibariyle yerleşim alanı içinde bulunduğundan dolayı, endemik tür bulunmayan ve özel şartlara haiz olmayan, herhangi bir özel izin alınmasını gerektirmeyen bir bölgedir. Flora çalışması yapılırken, proje sahası çevresinde ve proje sahasında bulunması muhtemel bitki türleri gözlem/literatür/anket bilgilerinden faydalanarak belirlenmiştir. Literatür Çalışmaları: Proje kapsamında yapılan literatür çalışmalarında ise şu kaynaklar referans alınmıştır; Davis in Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Prof.Dr. Tuna Ekim ve 67

68 arkadaşlarınca hazırlanan Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı 2000, Prof.Dr. Turhan Baytop un Türkçe Bitki Adları Sözlüğü 1994, İstanbul Çevre Durum Raporu Alanın florası incelenirken kullanılan literatür kaynaklarının yanı sıra, TÜBİTAK ın Türkiye Bitkileri Veri Tabanı olarak hazırlanan (TUBİVES) içerisinde de taraması yapılmış ve flora tablosu bu verilere göre düzenlenmiştir. Fauna; Faaliyet sahası üzerinde ve yakın çevresinde bulunması muhtemel fauna envanteri mevcut literatür taramaları yapılarak belirlenmiştir. Yapılan fauna çalışması sonucunda, faaliyet alanında bulunan Amphibia, Reptilia, Aves ve Mammalia türleri tablolarda belirtilmektedir. Familya Adı Tür Adı Türkçe Adı Habitat IUCN RDB BERN MAK BUFONİDAE Bufo bufo Siğilli kurbağa Taş altı, toprak içi LR(lc) nt - - Karakurbağası - BUFONİDAE Bufo viridis (gece kurbağası) Taş altı, toprak içi LR(lc) nt II SALAMANDRİDAE Triturus vulgaris Küçük Durgun göletler ve - LR(lc) nt - Semender nemli araziler Toprak içi ve taş EK-1 AMPHİSBAENİDAE Blanus strauchi Kör kertenkele - nt - altı LACERTIDAE Ophisops Tarla - Makilik, kayalık LR(lc) nt - elegans kertenkelesi PELOBATİDAE Pelobates syriacus Toprak kurbağası Toprak içi LR(lc) nt II - Tablo 13- Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Amphibia ve Reptilia Türleri Kaynak: -Demirsoy A., 1996: Türkiye Omurgalıları Amfibiler Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No: 90-K , ANKARA -Demirsoy A., 2006: Türkiye Omurgalıları Sürüngenler Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Proje No: 90-K , ANKARA -İstanbul Çevre Durum Raporu (*)T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı -http://www.iucnredlist.org/ IUCN Risk Sınıfları EW: Vahşi hayatta nesli tükenmiş CR: Ciddi tehlike altında EN: Tehlike altında VU: Hassas LR: Düşük risk LR(cd): Korumaya bağımlı LR(nt): Yakın tehdit altında LR(lc): En az endişe verici Bern Listeleri EK-II: Kesin koruma altındaki fauna türleri EK-III: Koruma altındaki fauna türleri Prof. Dr. Ali Demirsoy a göre Red Data Book Kategorileri Ex: Tükenmiş türler E: Tehlikede olan türler V: Zarar görebilir türler R: Nadir türler I: Meçhul türler K: Yetersizce bilinen türler O: Tehlike dışı türler nt: Nadir veya tehdit altında olmayan türler Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 26 Mayıs 2013 tarih ve sayılı R.G.de yayımlanan AV DÖNEMİ 68

69 MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI (Karar Tarihi: Karar No: 12) na göre kategoriler aşağıda verilmiştir: Ek Liste 1: Orman ve Su İşleri Bakanlığı nca koruma altına alınan yaban hayvanları Ek Liste 2: Merkez Av Komisyonu nca koruma altına alınan av hayvanları Ek Liste 3: MAK ça avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanları Familya Latince ad Türkçe Ad Statü R.D.B. IUCN Habitat Bern Av K. FALCONIDAE Falco LR(lc)/ Kerkenez KG A4 tinnunculus nt KA, MK II - FRINGILLIDAE Fringilla LR(lc)/ coelebs İspinoz Y A4 nt - III COLUMBIDAE CUCULIDAE Carduelis carduelis Columba palumbus Streptopelia decaocto Cuculus canorus Saka Tahtalı güvercin Y Kumru Y - Guguk kuşu YG - STRIGIDAE Otus scops İshak kuşu YG A3 HIRUNDINIDAE CORVIDAE PASSERİDAE Athene noctua Strix aluco Hirundo rustica Corvus corone cornix Corvus corax Passer domesticus Passer montanus Kukumav kuşu Alaca baykuş YG A4 A4 A3 YG A1.2 İs kırlangıcı YG - Leş kargası Y - LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt - II EK-1 KA, MK III EK-3 IO, AA - EK-2 IO, MK, KA - EK-1 IO - EK-1 AA - EK-1 IO - EK-1 DY, AA - - IO, AA - - Kuzgun Y III EK-3 Ev serçesi Ağaç serçesi KG,Y - Y - Tablo 14- Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Aves Türleri LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt AA III EK EK-2 Kaynak: -Demirsoy A., 2008: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası Hayvan Coğrafyası Meteksan A.Ş.,ANKARA -(*)T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı -http://www.iucnredlist.org/ Yurt Statüsü Y: Yerli G: Göçmen T: Transit KZ: Kış ziyaretçisi BG: Bölgeler arası göç YG: Yükselti göçmeni IUCN RED DATA BOOK Kategorileri EX: Tükenmiş EW: Doğada tükenmiş CR: Çok tehlikede EN: Tehlikede VU: Zarar görebilir LR: Az tehdit altında LR(cd): Koruma önlemi gerektiren LR(nt): Tehdit altına girebilir LR(lc): En az endişe verici DD: Veri yetersiz NE: Değerlendirilemeyen 69

70 R: Rastlantısal Ya: Yaz konukçusu YZ: Yaz ziyaretçisi European Red List Kategorileri L-1, LİSTE 1: Nesli Tehlike Altında Olan Avrupa'da da Bulunan Türler L-2, LİSTE 2: Nesli Tehlike Altında Olan Avrupa Dışında da Bulunan Türler L-3, LİSTE 3: Nesli Tehlike Altında Olmayan Ama Avrupa'da Korunması Önerilen Türler L-4, LİSTE 4: Nesli Tehlike Altında Olan Alttürler Bern Listeleri EK-II: Kesin koruma altındaki fauna türleri EK-III: Koruma altındaki fauna türleri Prof. Dr. Ali Demirsoy a göre Red Data Book Kategorileri Ex: Tükenmiş türler E: Tehlikede olan türler V: Zarar görebilir türler R: Nadir türler I: Meçhul türler K: Yetersizce bilinen türler O: Tehlike dışı türler nt: Nadir veya tehdit altında olmayan türler Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 26 mayıs 2013 tarih ve sayılı R.G.de yayımlanan AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI (Karar Tarihi: Karar No: 12) na göre kategoriler aşağıda verilmiştir: Ek Liste 1: Orman ve Su İşleri Bakanlığı nca koruma altına alınan yaban hayvanları Ek Liste 2: Merkez Av Komisyonu nca koruma altına alınan av hayvanları Ek Liste 3: MAK ça avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanları Familya Adı Tür Adı Türkçe Adı Habitat IUCN RDB BERN MAK ERİNACEİDAE Erinaceus concolor Kirpi Ağaçlık, fundalıklar ve çalılıklar LR(lc) nt III EK-1 RHİNOLOPHİDAE Rhinolophus Küçük nalburunlu Orman, ağaçlık, çalılık LR(lc) V II EK-1 hipposideros yarasa SCİURİDAE Sciurus vulgaris Avrupa sincabı Yapraklı ve karışık orman LR(lc) nt III EK-1 SORİCİDAE Crocidura leucodon Tarla sivrifaresi Çalılık ve açık araziler LR(lc) nt III - SORİCİDAE Sorex minutus Cücefare Çayır, orman, ot ve çalılıklar LR(lc) nt III - SPALACİDAE Spalax leucodon Körfare Tarım alanları, step, bağ, bahçe DD nt - - MURIDAE Mus domesticus Ev faresi Ev, bahçe - nt - - Tablo 15- Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Memeli Türleri Kaynak: Demirsoy A., 1996: Türkiye Omurgalıları Memeliler Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No: 90-K , ANKARA T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı 70

71 IUCN RED DATA BOOK Kategorileri EX: Tükenmiş EW: Doğada tükenmiş CR: Çok tehlikede EN: Tehlikede VU: Zarar görebilir LR: Az tehdit altında LR(cd): Koruma önlemi gerektiren LR(nt): Tehdit altına girebilir LR(lc): En az endişe verici DD: Veri yetersiz NE: Değerlendirilemeyen Bern Listeleri EK-II: Kesin koruma altındaki fauna türleri EK-III: Koruma altındaki fauna türleri Prof. Dr. Ali Demirsoy a göre Red Data Book Kategorileri Ex: Tükenmiş türler E: Tehlikede olan türler V: Zarar görebilir türler R: Nadir türler I: Meçhul türler K: Yetersizce bilinen türler O: Tehlike dışı türler nt: Nadir veya tehdit altında olmayan türler Arazi Çalışmaları: Söz konusu proje sahasında yapılaşmanın etkisi ile bölgedeki doğal yaban hayat kaybolmuş olup, ortama uyum sağlamış bazı fauna türleri bulunmaktadır. Yapılan gözlem çalışmalarında; tarla kertenkelesi, güvercin, kumru, karga ve serçe türleri gözlemlenmiştir. Proje alanı, genel yapısı itibariyle yerleşim alanı içinde bulunduğundan dolayı, koruma altında olan ve nesli tehlikede olan tür bulunmamaktadır. Fauna çalışması yapılırken, proje sahası çevresinde ve proje sahasında bulunması muhtemel hayvan türleri gözlem/literatür/anket bilgilerinden faydalanarak belirlenmiştir. Literatür Çalışmaları: Proje kapsamında yapılan literatür çalışmalarında ise; Demirsoy A., 1996: Türkiye Omurgalıları Memeliler Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü Proje No: 90-K , ANKARA, İstanbul Çevre Durum Raporu ,ve Demirsoy A., 2008: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası Hayvan Coğrafyası ANKARA kaynaklar referans alınmıştır. 71

72 Projenin Flora ve Fauna Üzerine Etkileri, Alınacak Önlemler, Önemli Olabilecek Türlerin Yaşam Ortamlarına Etkiler ve Koruma Kriterleri Söz konusu projenin, flora ve fauna üzerine olan etkisi yıkım süreci ve inşaat aşamasında olacaktır. Proje alanında mevcutta bulunan konutların yıkılması ve devamında gelen inşaat aşaması sırasında oluşacak hafriyat kazıları, gürültü etkisi ve toz emisyonu yayılımı, çevreyi olumsuz yönde etkileyecektir. Proje alanında bulunan hareket yeteneğine sahip fauna türlerinin bölgeyi terk etmesi sebebiyle, söz konusu olumsuz etkilerden zarar görmeyeceği düşünülmektedir. Proje alanı çevresinde memeli ve özellikle kuş türlerinin geçici olarak yaşayacağı habitatlar mevcuttur. Arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında bitki örtüsüne zarar verilmemesi hususunda dikkat edilecektir. Ağaçların engel teşkil ettiği durumda, kesinlikle ağaç kesimi yapılmayacak olup, sökülerek başka bir yere nakli yapılacaktır. Firma taahhüt etmektedir. Proje kapsamında etrafta bulunan bazı fauna türleri ise inşaat faaliyetlerinden kaynaklı gürültü nedeniyle alandan geçici olarak uzaklaşacaktır. Proje alanı ve çevresinde; nesli tehlikede olan tür ve endemik tür bulunmamaktadır. Projenin inşaatı ve iskana açılması dönemlerinde, bölgede yaşayan fauna türleri az da olsa etkilenecek fakat nesillerinin tehlikeye girmesi bir durum söz konusu olmayacaktır. Bern Sözleşmesi nin Ek-2 ve Ek-3 listesinde yer alan fauna türleri için, sözleşmenin 6. ve 7. maddeleri uygulanacaktır. Bu maddeler: Madde 6 Her Âkit Taraf, II no.lu ek listede belirtilen yabani fauna türlerinin özel olarak korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu türler için özellikle aşağıdaki hususlar yasaklanacaktır: a) Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri; b)üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek; c) Yabani faunayı, bu Sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde, özellikle üreme, geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek; d) Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu yumurtaları alıkoymak; e) Bu madde hükümlerinin etkinliğine katkı sağlayacak hallerde, tahnit edilmiş hayvanlar ve hayvandan elde edilmiş kolayca tanınabilir herhangi bir kısım veya bunun kullanıldığı malzeme dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti. 72

73 Madde 7 1-Her Akit Taraf, III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. 2-III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın her türlü işletme şekli, 2. maddenin şartları gözönünde tutularak, populasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır. 3-Alınacak önlemler; a)kapalı av mevsimlerini ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esasları, b)yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun durumlarda, işletmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmasını, c)yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde düzenlenmesi hususlarını kapsamaktadır. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı Ek-1 (Orman ve Su İşleri Bakanlığı nca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları), Ek-2 (Merkez Av Komisyonu nca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları), Ek-3 (Merkez Av Komisyonu nca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları) listeleri ilgili tablolarda gösterilmiştir. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan yaban hayvanlarının avlanması, ölü yada canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır. Ek-3 listesinde yer alan yaban hayvanları Orman ve Su İşleri Bakanlığı nca belirlenen av döneminde belirtilen sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen av hayvanlarıdır. 73

74 BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Arazinin Hazırlanması İçin Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum vb. Maddelerin Nerelere Taşınacakları, Nerelerde Depolanacakları (depolanacak kot ne olacağı, kaç ton hafriyat çıkacağı, depolanacak hafriyatın artması halinde nereye gönderileceği, hafriyat miktarının zemin etüdünün de dikkate alınarak net olarak hesaplanmasının yapılması) veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları, Hafriyat Sırasında Kullanılacak Malzemeler Proje alanının bir bölümünde gecekondular, konutlar, otobüs garı ve birkaç fabrikalar yer almaktadır. Hafriyat atıkları sadece inşaat aşamasında oluşacaktır. Sosyal konut alanlarından (parsel alanı ,62 m 2 x 22,7 m) m 3 kazı ve m 3 dolgu, üniversite alanında (parsel alanı ,77 m 2 x 6,3 m) m 3 kazı ve m 3 dolgu öngörülmektedir. Bu durumda konutlardan ve üniversite alanından kaynaklı yaklaşık ( m m m m 3 ) m 3 hafriyat oluşacaktır. Diğer bölümler ile birlikte toplam ton hafriyat atığı oluşması beklenmektedir. Ancak çıkarılan hafriyat proje alanı içerisinde uygun yerlerde geçici olarak depolanacak ve bir kısmı (%25-30) peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır. Proje alanında bitkisel toprak gözlenmemiştir. İnşaat esnasında çıkacak olan hafriyatın beşte biri ise inşaatta dolgu çalışmalarında kullanılacak olup, kalan kısmı belediyenin göstereceği hafriyat alanlarına yada lisanslı döküm sahalarına (Kemerburgaz Bölgesindeki; Bolluca, Ağaçlı veya Çiftalan döküm merkezleri) taşınacaktır. 15 adet Kule vinç, 15 adet sabit pompa, beton mikserleri, beton pompası, ekskavatörler (5-6 adet), 5 kamyon, yeter sayıda (50-60) hafriyat tırları, mobil vinçler, her blok için cephe asansörleri, yeter sayıda kompresör, vibratör, demir kesme-bükme makineleri kullanılması planlanmıştır. IV.2. Projenin İnşaatı ve İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıkların Cinsi, Miktarı ve Bertaraf Yöntemleri (tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar, ambalaj atıkları, hafriyat vb için ilave başlıklar açılması ve ilgili yönetmeliklere atıflar yapılarak irdelenmesi) İNŞAAT AŞAMASI: İnşaat Atıkları: Proje alanında yer alan gecekondu, konut ve birkaç sanayi alanlarının yıkımı sırasında mevcut yapılara ait atıklar oluşacaktır. Gerçekleştirilecek olan yıkım iş makineleri ile yapılacak olup tadilat/yıkım yapılacak binaların dış cephesi yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına alınacaktır. Hafriyat atıkları sadece inşaat aşamasında oluşacaktır. Projenin inşaat aşamasında demir parçaları, tel parçaları, çiviler vb. 74

75 hurda olarak değerlendirilebilen inşaat atıkları ile kırık beton, tuğla, kiremit ve seramik parçaları vb. değerlendirilemeyen inşaat atıkları oluşacaktır. Hurda atıklar satılarak değerlendirilecektir. Projenin inşaat süresince max. 500 ton inşaat atığı çıkacağı tahmin edilmektedir. İnşaat atıklarının biriktirilmesi, taşınması ve bertarafında, tarih ve sayılı RG de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Dolan konteynerler, belediyeler/mahallin mülki amirliği veya bu mercilerden atıkları toplamak ve taşımak amacıyla izin almış/yetkilendirilmiş firmalar tarafından geri kazanım veya depolama tesislerine taşınır. Oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamalar, tarih ve sayılı RG de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 17 nci maddede belirtilen esaslar doğrultusunda atık üreticileri tarafından karşılanır. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında oluşacak (Demir ve Çelik), (Beton) ve (Kiremit ve seramikler) kodlu inşaat atıkları toplanıp, proje alanı içerisinde atık sahası nda ve geri kazanımı mümkün olan atıklar, faaliyet sahibi tarafından geri kazanım yapabilen tesislere gönderilecektir. Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise, tarih ve sayılı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre bertaraf edilecektir. Evsel Nitelikli Katı Atıklar: İnşaat Aşaması; çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar olacaktır. İnşaat aşamasında ortalama kişi çalışacaktır. Kişi başı günlük katı atık miktarı gerçek değerler üzerinden 1,34 kg/kişi.gün olmaktadır. 2 Buna göre, inşaat aşamasında çalışacak işçilerden kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı; kişi x 1,34 kg/kişi.gün = kg/gün hesaplanmaktadır. Oluşacak evsel nitelikli katı atıkların toplanması, depolanması, geri kazanımı ve bertarafı konusunda tarih ve sayılı (Rev. Tarih-Sayı: ) Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır. İnşaat sürecinde oluşan evsel nitelikli katı atıklar için tarih ve sayılı (Rev. Tarih-Sayı: ) Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacak olup, proje alanındaki çöp konteynırlarında biriktirilerek, Eyüp Belediyesi nin çöp toplama araçları ile alınacaktır yılı DİE verilerine göre kişi başı günlük katı atık miktarı 1,34 kg/kişi.gün 75

76 Ambalaj Atıkları: Projenin inşaat aşamasındaki faaliyetler esnasında, oluşacak evsel nitelikli katı atıkların % 10 nun ambalaj atığı olacağı kabulüyle günde 402 kg ambalaj atığı oluşacağı tahmin edilmektedir, ambalaj atıkları ayrı bir konteynırda toplanıp, Eyüp Belediye Başkanlığı tarafından toplanacaktır. Proje kapsamında tarih ve sayılı ( tarih ve sayılı değişiklik) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Tıbbi Atıklar: İnşaat aşaması; Projenin inşaat aşamasının yaklaşık 36 ay süreceği planlanmıştır. İnşaat aşaması süresince ortalama 3000 personel çalışacaktır. Bu bağlamda 4857 sayılı İş Kanunun da belirtilen Madde 81. Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, isçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken is sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki isçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür kapsamındadır. TORUNLAR GYO A.Ş. projenin inşaat aşamasında Ortak Sağlık Güvenlik Birimi anlaşması yapacaktır. İnşaat aşamasında tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılacaktır. Ayrıca oluşacak kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynırlar içinde toplanacaktır. 76

77 Tehlikeli Atıklar: Sadece inşaat aşamasında oluşacaktır. Projenin inşaat çalışmaları sırasında boya işlemleri sonucunda ortaya çıkacak, yapı kimyasalları ambalaj malzemeleri (boya, çözücü, vernik ve solvent vb. kutular), şantiye çalışmaları sırasında oluşabilecek atık yağ ile kirlenmiş bezler (kontamine bezler) ve flüoresan lambalar tehlikeli atıktır. İnşaat aşaması süresince oluşan tehlikeli atıklar, şantiye sahası içerisinde oluşturulacak Atık Alanı içinde tehlikeli atık bölümünde biriktirilecektir. Yatırımcı, tehlikeli atıkları lisanslı bertaraf tesislerine teslim edeceğini taahhüt etmektedir. Projede boya kullanılabilecek duvarların, boyanması veya kaplama yapılması netleşmemekle birlikte 5000 adet boş boya kutusu ve 7000 adet boş yapı kimyasalları kutusu ortaya çıkması beklenmektedir. İnşaat aşaması süresince oluşacak atıklar lisanslı bir firmaya verilecektir, firma taahhüt etmektedir. Projenin yapısı itibariyle inşaat işlemlerinde herhangi bir patlayıcı-parlayıcı madde kullanımı, tehlikeli kimyasalların üretimi söz konusu değildir. Cinsi Boş boya kutuları Boş yapı kimyasalı kutuları Atık Özelliği Tehlikeli atık Tehlikeli atık Tahmini Atık Miktarı 5000 adet 7000 adet Bertaraf Şekli Lisanslı Tesislerine verilecektir. Lisanslı Tesislerine verilecektir. Bertaraf Bertaraf Atık Kodu * (Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar) * (Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar) Tehlike Grubu M M Tablo16 -Tehlikeli Atıklar Özellikleri Ve Miktarları Proje süresince, ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır ve tehlikeli atıklar tarih ve sayılı ( rev. Tarih sayılı) RG de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak bertaraf edilmesi amacıyla lisaslı bir bertaraf tesisine gönderilecektir. Torunlar GYO A.Ş taahhüt etmektedir. Atık Pil ve Akümülatör: Projenin inşaat aşamasında atık pil ve akümülatörler oluşacağı düşünülmemektedir. Oluşması durumunda aylık max. 20 adet atık pil oluşabileceği tahmin edilmekte olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (Resmi Gazete: 03 Mart 2005, Sayı: 25744) değişiklik) nin ilgili hükümlerine uyulacaktır. 77

78 Tablo 1İnşaat Aşamasında Oluşacak Katı Atık Türleri, Miktarları, Kodları ve Bertaraf Şekilleri Cinsi Ambalaj İnşaat atıkları Toprak Pil Atık Özelliği Ambalaj atığı İnşaat yıkıntı atıkları H.atıkları Tehlikeli atık Tahmini Miktarı 402 kg/gün Max.500 ton ton/20 ay Atık Bertaraf Şekli Lisanslı Bertaraf Tesislerine ya da Belediyeye verilecektir. Geri kazanımı mümkün olan atıklar, faaliyet sahibi tarafından geri kazanım yapabilen tesislere gönderilecektir. Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise hafriyat atıkları ile birlikte bertaraf edilecektir. (%25-30) peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır. Beşte biri inşaatta dolgu çalışmalarında kullanılacak olup, kalan kısmı belediyenin göstereceği hafriyat alanlarına yada lisanslı döküm sahalarına (Kemerburgaz Bölgesindeki; Bolluca, Ağaçlı veya Çiftalan döküm merkezleri) taşınacaktır. 20 adet/ay TAP yada Belediye Atık Kodu (Kağıt ve karton ambalaj) (Plastik ambalaj) (Cam ambalaj) (Demir ve Çelik), (Beton), (Tuğlalar) ve (Kiremit ve seramikler) (Ahşap) ( dışındaki toprak ve kayalar) * (Nikel Kadmiyum Piller) (Alkali Piller ( hariç) * (Tehlikeli Lisanslı Bertaraf maddelerin kalıntılarını Tehlikeli Boş boya kutuları 5000 adet Tesislerine içeren ya da tehlikeli M atık verilecektir. maddelerle kontamine olmuş ambalajlar) * (Tehlikeli Lisanslı Bertaraf maddelerin kalıntılarını Boş yapı Tehlikeli 7000 adet Tesislerine içeren ya da tehlikeli M kimyasalı kutuları atık verilecektir. maddelerle kontamine olmuş ambalajlar) Tıbbi Tıbbi atıklar Evsel Katı atıklar 4020 kg /gün Eyüp Belediyesi - - Tablo 17-İnşaat Aşamasında Oluşacak Katı Atık Türleri, Miktarları, Kodları ve Bertaraf Şekilleri Tehlike Grubu - - A 78

79 İSKAN AŞAMASI Evsel Nitelikli Katı Atıklar İskan aşaması; Projenin iskan aşamasında ikamet edenlerden ve üniversite kampüsünde çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar olacaktır. Projenin tamamlanmasının ardından, konut başı ortalama yaşayacak kişi sayısı daire tipine göre değişecektir. 1+1 tipi dairelerde 1 kişi, 2+1 dairelerde 3 kişi, 3+1 dairelerde 4 kişi ve 4+1 dairelerde ise 5 kişinin yaşayacağı tahmin edilerek toplam; 600 adet 1+1 daire x 1 kişi/konut = 600 kişi 2344 adet 2+1 daire x 3 kişi/konut = 7032 kişi 1204 adet 3+1 daire x 4 kişi/konut = 4816 kişi 40 adet 4+1 daire x 5 kişi/konut = 200 kişi TOPLAM = kişi Sosyal tesislerde ve üniversite kampüsün de ise ortalama kişinin bulunacağı düşünülmektedir. Toplam; kişi kişi = kişi nin proje alanı içinde yaşayacağı veya çalışacağı düşünülmektedir. Kişi başı günlük katı atık miktarı gerçek değerler üzerinden 1,34 kg/kişi.gün olmaktadır. 3 Buna göre, inşaat aşamasında çalışacak işçilerden kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı; kişi x 1,34 kg/kişi.gün = ,32 kg/gün hesaplanmaktadır. İskan aşamasında katı atığın yönetiminde, kaynağında özelliğine göre ayrılması, taşınması, bertarafı ve benzer işlemlerinde tarih ve sayılı (Rev. Tarih- Sayı: ) Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır. Ambalaj Atıkları: İskan aşamasında da aynı hesap yapılacak olursa konutlardan, kampüsten ve sosyal mekanlardan çıkacak olan ambalaj atığı miktarı günde 2565 kg olacaktır, oluşacak olan bu ambalaj atıkları ayrı bir konteynırda toplanıp, Eyüp Belediye Başkanlığı tarafından toplanacaktır. 3 TÜİK verilerine göre kişi başı günlük katı atık miktarı 1,34 kg/kişi.gün 79

80 Proje kapsamında tarih ve sayılı Resmi Gazetede ( tarih ve sayılı değişiklik) yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Tıbbi Atıklar: İskân aşamasında hastane, revir vb. bulunmayacak olup, konut sakinleri herhangi bir yaralanma durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidecektir. Bu nedenle İskân aşamasında tıbbi atık oluşmayacaktır. Tehlikeli Atıklar: Proje işletmeye açıldıktan sonra; pil ve flüoresan atıkları oluşması muhtemeldir. Bu atıkların miktarları tabloda verilmiştir. Bu atıklar TAP a veya lisanslı firmalara verilerek bertaraf edilecektir. Proje kapsamında sayılı ( Rev. Tarih sayılı) RG de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Atık Pil ve Akümülatör: Proje iskâna açıldığında konutlarda toplam 100 adet/ay kadar atık pil oluşması tahmin edilmektedir. Oluşacak atık piller, atık pil kumbaralarında biriktirilmesi sağlanacaktır ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine göre bertaraf edilecektir. Cinsi Pil Aydınlatma Ambalaj Atık Özelliği Tehlikeli atık Tehlikeli atık Ambalaj atığı Tahmini Atık Bertaraf Şekli Miktarı 100 adet/ay TAP yada Belediye 100 adet/ay Lisanslı Bertaraf Tesislerine verilecektir kg/gün Lisanslı Bertaraf Tesislerine ya da Belediyeye verilecektir. Atık Kodu * (Nikel Kadmiyum Piller) (Alkali Piller ( hariç)) * (Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar) (Kağıt ve karton ambalaj) (Plastik ambalaj) (Cam ambalaj) Tıbbi Tıbbi atıklar Evsel Katı atıklar kg /gün Eyüp Belediyesi - - Tablo 18-İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atık Türleri, Miktarları, Kodları ve Bertaraf Şekilleri Tehlike Grubu A A - 80

81 IV.3.Projenin İnşaatı ve İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıkların Cinsi (evsel nitelikli atık su, bakım- onarım ve iş makineleri kaynaklanan atık yağlar vb.) Miktarı, Bertaraf Yöntemleri (Foseptik boyutları, planı) (İnşaat aşamasında kaç kişi çalışmasının planlandığı, ne kadar evsel atıksu oluşmasının beklendiği, işletme aşamasında atıksu hesaplaması yapılırken tesiste çalışanlarında hesaba ilave edilmesi) ve Verileceği Alıcı Ortamlar İNŞAAT AŞAMASI: Atık yağlar: İnşaat sırasında kullanılacak iş makineleri, kamyon vb. araçların periyodik bakımlarından atık yağ oluşması söz konusudur. Araçların periyodik bakımları ve yağ değişimleri, akaryakıt temin edilen petrol istasyonunda yapılacaktır. Dolayısıyla proje sahasında kullanılmış atık yağlardan kaynaklanabilecek bir etki söz konusu değildir. İnşaat faaliyetleri esnasında, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine uyulacaktır. Bitkisel Atık Yağlar: İnşaat aşamasında çalışan işçi ve idari personel için dışarıdan hazır yemek geleceğinden, bitkisel atık yağlar oluşmayacaktır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine titizle uyulacaktır. Evsel Nitelikli Atıksu Projenin inşaat aşamasında toplam 3000 kişi çalışacaktır. 0,182 m 3 /gün-kişi x 3000 kişi= 546 m 3 /gün (2010 TÜİK kişi başı su tüketim miktarı baz alınmıştır.) İnşaat aşamasında 546 m 3 /gün evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. Bu atıksular İSKİ kanalizasyon hattına deşarj edilecektir. Projedeki faaliyetler esnasında, tarih ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ndeki değişiklik hükümlerine uyulacaktır. 81

82 İSKAN AŞAMASI: Bitkisel Atık yağlar: Proje kapsamında yerleşim başladıktan sonra; konutlardan yaklaşık 1200 lt/ay kadar bitkisel atık yağ oluşması beklenmektedir. Söz konusu bitkisel atık yağlar ayrı bir kapta biriktirilecek ve lisanslı bir firmaya yada eğer kabul ediliyor ise belediyeye verilmesi sağlanacaktır. Proje kapsamında, tarih ve sayılı ( rev. Tarih sayılı) Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Atık yağlar: Araçların bakımları servislerde yapılacağından dolayı atık yağ oluşumu söz konusu olmayacaktır tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Sıvı Atıklar İskan aşaması; İkamet edenlerden ve üniversite kampüsünde çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar olacaktır. Projenin tamamlanmasının ardından, konut başı ortalama yaşayacak kişi sayısı daire tipine göre değişecektir. 1+1 tipi dairelerde 1 kişi, 2+1 dairelerde 3 kişi, 3+1 dairelerde 4 kişi ve 4+1 dairelerde ise 5 kişinin yaşayacağı tahmin edilerek toplam; 600 adet 1+1 daire x 1 kişi/konut = 600 kişi 2344 adet 2+1 daire x 3 kişi/konut = 7032 kişi 1204 adet 3+1 daire x 4 kişi/konut = 4816 kişi 40 adet 4+1 daire x 5 kişi/konut = 200 kişi TOPLAM = kişi Sosyal tesislerde ve üniversite kampüsün de ise ortalama kişinin bulunacağı düşünülmektedir. Toplam; kişi kişi = kişi nin proje alanı içinde yaşayacağı veya çalışacağı düşünülmektedir. 82

83 2010 TÜİK verilerine göre kişi başı atık su miktarı 182 lt/kişi-gün olarak belirlenmiştir. Buna göre: 182 lt/kişi-gün x kişi = lt/gün = m 3 /gün hesaplanmaktadır. İskân ve işletme aşamasındaki toplam atıksu miktarı 3484 m 3 /gün dür. Bu evsel nitelikli atık sular İSKİ ana kanalizasyon sistemine verilecektir. İSKİ kanalizasyonuna bağlantı yapılmadan proje iskâna açılmayacaktır, taahhüt edilmektedir. Projedeki faaliyetler esnasında, tarih ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ndeki değişiklik hükümlerine uyulacaktır. IV.4. Projenin Yer altı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkileri (mevcut ve planlanan kullanımı), Proje Alanına Mesafeleri, Debileri ve Alınacak Önlemler, En Yakın Su Kaynağına ve Kaynaklarına Olan Mesafeleri (Proje yakınında bulunan Alibeyköy deresi için projenin etkileşiminin inşaat ve işletme dönemleri için ayrıntılı olarak açıklanması) İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Güzeltepe Mahallesi, 75 pafta, 2 ada, 23, 24, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 65, 68, 69, 70, parsellerde belirtilen hektar yüzölçümüne sahip alanda akarsu ve dere akmamaktadır, su kaynağı yoktur. Proje sahasının batısında Ebe deresi olarak adlandırılan kuru bir dere vardır. Yaz ve kış aylarında herhangi bir su akışı yoktur. Bu dere çalışma sahasında taşkın sel yapacak nitelikte değildir. Çalışma sahasının dışında bölgenin güneybatısında yaklaşık 250 m uzaklığında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Atatürk Caddesinin arasında Alibeyköy deresi geçmektedir. Bu dere konut ve sanayi tesis alanlarının içinde kalmış olup kısmen islah edilmiştir. Proje kapsamında dereye herhangi bir müdahele (Islah veya yatak değiştirilmesi) olmayacaktır. IV.5.Projenin İnşaatı Aşamasında Oluşacak Toz (Toz yayma işlemleri, toz miktarı, hesaplama yöntemi vb) ve Alınacak Önlemler Proje alanında zemin etüt çalışmaları bitmiş olup jeolojik-jeoteknik zemin etüt raporu Ek.10 de verilmiştir. Proje kapsamında yapılacak binalar, jeolojik-jeoteknik zemin etüt raporu sonuçlarına ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilecektir. 83

84 Proje alanının üzerinde yer alan gecekondular, konutlar ve birkaç sanayi alanların yıkımından kaynaklanan bir miktar demir parçaları, tel parçaları, çiviler vb. hurda olarak değerlendirilebilen inşaat atıkları ile kırık beton, tuğla, kiremit ve seramik parçaları vb. değerlendirilemeyen inşaat atıkları oluşacaktır. Yıkımdan kaynaklanan atıklar yaklaşık ton olacağı tahmin edilmektedir. Hafriyat atıkları sadece inşaat aşamasında oluşacaktır. Sosyal konut alanlarından (parsel alanı ,62 m 2 x 22,7 m) m 3 kazı ve m 3 dolgu, üniversite alanında (parsel alanı ,77 m 2 x 6,3 m) m 3 kazı ve m 3 dolgu öngörülmektedir. Bu durumda konutlardan ve üniversite alanından kaynaklı yaklaşık ( m m m m 3 ) m 3 hafriyat oluşacaktır. Diğer bölümler ile birlikte toplam ton hafriyat atığı oluşması beklenmektedir. Ancak çıkarılan hafriyat proje alanı içerisinde uygun yerlerde geçici olarak depolanacak ve bir kısmı (%25-30) peyzaj çalışmalarında ve beşte biri dolgu olarak kullanılacaktır. Proje alanında bitkisel toprak gözlenmemiştir. Hafriyat işlemleri yaklaşık 20 ayda tamamlanacağı öngörülmektedir. Günlük hafriyat miktarı; ton ( ton/20 ay) / 25 gün = 2200 ton hafriyat/gün Toz emisyon miktarları hesaplanırken, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo 12.6 da belirtilen emisyon faktörleri referans olarak alınmış ve Tablo 23 de verilmiştir. Kontrolsüz Kontrollü Sökme Emisyon Faktörü 0,025 kg /ton 0,0125 kg /ton Yükleme Emisyon Faktörü 0,01 kg /ton 0,005 kg /ton Boşaltma Emisyon Faktörü 0,01 kg /ton 0,005 kg /ton Nakliye(gidiş dönüş toplam mesafesi) 0,7 kg/km-araç 0,35 kg/km-araç Depolama 5,8 kg /ton 2,9 kg /ton Kaynak: (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön. Tablo 12.6) Tablo 19-Toz Emisyon Faktörleri Yıkımdan Kaynaklanan Toz Emisyon Miktarı Hesabı Tablo 20- Yıkım Bilgileri YIKIM İLE İLGİLİ BİLGİLER Toplam Hafriyat Miktarı ton Aylık Hafriyat Miktarı ton Günlük Hafriyat Miktarı 400 ton Saatlik Hafriyat Miktarı 40 ton Vardiya Sayısı 1 ( 10 saat ) Çalışma Süreleri 1 ay hafriyat, ay/25 gün gün/10 saat 84

85 Kazıma-Sökme Emisyon Faktörü Kazıma-Sökme Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,025 kg toz/ton : 40 ton /saat x 0,025 kg/ton : 1 kg/saat Tablo 21- Kazıma-Sökme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz) Yükleme Emisyon Faktörü Yükleme Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,01 kg toz/ton : 40 ton /saat x 0,01 kg/ton : 0,4 kg/saat Tablo 22- Yükleme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz) Boşaltma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz): Boşaltma Emisyon Faktörü Boşaltma Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,01 kg toz/ton : 40 ton /saat x 0,01 kg/ton : 0,4 kg/saat Tablo 23- Boşaltma Emisyon Faktörleri Taşıma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz): Geçici depolama alanına taşınacak hafriyat miktarı tondur. Hafriyatın taşınması için 25 ton kapasiteli kamyonların kullanılması halinde, gerekli kamyon sefer sayısı; ( ton) / (25 ton/sefer) = 400 sefer sayısı dır. Hafriyat işlerinin 25 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Normal çalışma koşullarında bir kamyonun 5 sefer yapacağı varsayılarak hafriyatın döküm alanına taşınması için gerekli olan günlük kamyon sayısı; (400 sefer) / (25 gün x 5 sefer kamyon/gün) = 3,2 kamyon/gün gerekmektedir. Kamyonun proje alanından çıkış mesafesi max. 1,3 km olacağından, Sefer uzunluğu: 1,3 km (max) Proje sahasında toplam alınacak yol: 2,6 km/gün Taşıma Emisyon Faktörü Taşıma Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,7 kg/km-araç : 2,6 km/gün x 0,7 kg/km : 1,82 kg/gün / 10 saat/gün = 0,182 kg/saat Tablo 24- Taşıma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz) 85

86 Toplam Oluşacak Toz Emisyonu (Kontrolsüz) ; Kazıma-Sökme = 1 kg/saat Yükleme = 0,4 kg/saat Boşaltma = 0,4 kg/saat Taşıma = 0,182 kg/saat Toplam(Kontrolsüz) = 1,98 kg/saat Yapılan toz miktarları (kontrolsüz) hesaplarında malzemenin tozlanmaya karşı hiçbir iyileştirme işleminden geçmediği varsayılarak en kötü hal senaryosu kabul edilmiştir. Yapılan toz miktarları (kontrolsüz) hesaplarında malzemenin tozlanmaya karşı hiçbir iyileştirme işleminden geçmediği varsayılarak oluşacak toz miktarı 1,98 kg/saat olarak bulunmuştur. Yapılan iyileştirme çalışmaları ve alınan önlemler göz önüne alındığında ise oluşacak toz miktarı (kontrollü) aşağıda hesaplanmaktadır: Yıkım Sırasında Oluşacak Toz Emisyonu (Kontrollü) : Kazıma-Sökme Emisyon Faktörü Kazıma-Sökme Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,0125 kg toz/ton : 40 ton /saat x 0,0125 kg/ton : 0,5 kg/saat Tablo 25- Kazıma-Sökme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü) Yükleme Emisyon Faktörü Yükleme Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,005 kg toz/ton : 40 ton /saat x 0,005 kg/ton : 0,2 kg/saat Tablo 26- Yükleme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü) Boşaltma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü): Boşaltma Emisyon Faktörü Boşaltma Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,005 kg toz/ton : 40 ton /saat x 0,005 kg/ton : 0,2 kg/saat Tablo 27- Boşaltma Emisyon Faktörleri Taşıma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü): Geçici depolama alanına taşınacak hafriyat miktarı tondur. Hafriyatın taşınması için 25 ton kapasiteli kamyonların kullanılması halinde, gerekli kamyon sefer sayısı; 86

87 (10000 ton) / (25 ton/sefer) = 400 sefer sayısı dır. Hafriyat işlerinin 25 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Normal çalışma koşullarında bir kamyonun 5 sefer yapacağı varsayılarak hafriyatın döküm alanına taşınması için gerekli olan günlük kamyon sayısı; (400 sefer) / (25 gün x 5 sefer kamyon/gün) = 3,2 kamyon/gün gerekmektedir. Kamyonun proje alanından çıkış mesafesi max. 1,3 km olacağından, Sefer uzunluğu: 1,3 km (max) Proje sahasında toplam alınacak yol: 2,6 km/gün Taşıma Emisyon Faktörü Taşıma Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,35 kg/km-araç : 2,6 km/gün x 0,35 kg/km : 0,91 kg/gün / 10 saat/gün = 0,091 kg/saat Tablo 28- Taşıma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü) Toplam Oluşacak Toz Emisyonu (Kontrollü) ; Kazıma-Sökme = 0,5 kg/saat Yükleme = 0,2 kg/saat Boşaltma = 0,2 kg/saat Taşıma = 0,091 kg/saat Toplam(Kontrollü) = 0,99 kg/saat Hafriyattan Kaynaklanan Toz Emisyonları Hesabı Tablo 29- Üretim Bilgileri ÜRETİMLE İLGİLİ BİLGİLER Toplam Hafriyat Miktarı ton Aylık Hafriyat Miktarı ton Günlük Hafriyat Miktarı 2200 ton Saatlik Hafriyat Miktarı 200 ton Vardiya Sayısı 1 ( 11 saat ) Çalışma Süreleri 20 ay hafriyat, ay/25 gün gün/11 saat 87

88 Kazıma-Sökme Emisyon Faktörü Kazıma-Sökme Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,025 kg toz/ton : 200 ton /saat x 0,025 kg/ton : 5 kg/saat Tablo 30- Kazıma-Sökme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz) Yükleme Emisyon Faktörü Yükleme Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,01 kg toz/ton : 200 ton /saat x 0,01 kg/ton : 2 kg/saat Tablo 31- Yükleme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz) Boşaltma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz): Boşaltma Emisyon Faktörü Boşaltma Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,01 kg toz/ton : 200 ton /saat x 0,01 kg/ton : 2 kg/saat Tablo 32- Boşaltma Emisyon Faktörleri Taşıma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz): Geçici depolama alanına taşınacak hafriyat miktarı tondur. Hafriyatın taşınması için 25 ton kapasiteli kamyonların kullanılması halinde, gerekli kamyon sefer sayısı; ( ton) / (25 ton/sefer) = sefer sayısı dır. Hafriyat işlerinin 500 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Normal çalışma koşullarında bir kamyonun 5 sefer yapacağı varsayılarak hafriyatın döküm alanına taşınması için gerekli olan günlük kamyon sayısı; (44000 sefer) / (500 gün x 5 sefer kamyon/gün) = 17 kamyon/gün gerekmektedir. Kamyonun proje alanından çıkış mesafesi max. 1,3 km olacağından, Sefer uzunluğu: 1,3 km (max) Proje sahasında toplam alınacak yol: 2,6 km/gün 88

89 Taşıma Emisyon Faktörü Taşıma Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,7 kg/km-araç : 2,6 km/gün x 0,7 kg/km : 1,82 kg/gün / 10 saat/gün = 0,182 kg/saat Tablo 33- Taşıma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz) Depolama Emisyon Faktörü Depolama Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 5,8 kg /ton : 200 ton /saat x 5,8 kg/ton : 1160 kg/saat Tablo 34-Depolama Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrolsüz) Toplam Oluşacak Toz Emisyonu (Kontrolsüz) ; Kazıma-Sökme = 5 kg/saat Boşaltma = 2 kg/saat Yükleme = 2 kg/saat Taşıma = 0,182 kg/saat Depolama = 1160 kg/saat Toplam(Kontrolsüz) = 1169 kg/saat Yapılan toz miktarları (kontrolsüz) hesaplarında malzemenin tozlanmaya karşı hiçbir iyileştirme işleminden geçmediği varsayılarak en kötü hal senaryosu kabul edilmiştir. Yapılan toz miktarları (kontrolsüz) hesaplarında malzemenin tozlanmaya karşı hiçbir iyileştirme işleminden geçmediği varsayılarak oluşacak toz miktarı 1169 kg/saat olarak bulunmuştur. Yapılan iyileştirme çalışmaları ve alınan önlemler göz önüne alındığında ise oluşacak toz miktarı (kontrollü) aşağıda hesaplanmaktadır: Hafriyat Sırasında Oluşacak Toz Emisyonu (Kontrollü) : Kazıma-Sökme Emisyon Faktörü Kazıma-Sökme Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,0125 kg toz/ton : 200 ton /saat x 0,0125 kg/ton : 2,5 kg/saat Tablo 35- Kazıma-Sökme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü) 89

90 Yükleme Emisyon Faktörü Yükleme Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,005 kg toz/ton : 200 ton /saat x 0,005 kg/ton : 1 kg/saat Tablo 36- Yükleme Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü) Boşaltma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü): Boşaltma Emisyon Faktörü Boşaltma Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,005 kg toz/ton : 200 ton /saat x 0,005 kg/ton : 1 kg/saat Tablo 37- Boşaltma Emisyon Faktörleri Taşıma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü): Geçici depolama alanına taşınacak hafriyat miktarı tondur. Hafriyatın taşınması için 25 ton kapasiteli kamyonların kullanılması halinde, gerekli kamyon sefer sayısı; ( ton) / (25 ton/sefer) = sefer sayısı dır. Hafriyat işlerinin 500 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Normal çalışma koşullarında bir kamyonun 5 sefer yapacağı varsayılarak hafriyatın döküm alanına taşınması için gerekli olan günlük kamyon sayısı; (44000 sefer) / (500 gün x 5 sefer kamyon/gün) = 17 kamyon/gün gerekmektedir. Kamyonun proje alanından çıkış mesafesi max. 1,3 km olacağından, Sefer uzunluğu: 1,3 km (max) Proje sahasında toplam alınacak yol: 2,6 km/gün Taşıma Emisyon Faktörü Taşıma Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon Debisi : 0,35 kg/km-araç : 2,6 km/gün x 0,35 kg/km : 0,91 kg/gün / 10 saat/gün = 0,091 kg/saat Tablo 38- Taşıma Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü) Depolama Emisyon Faktörü : 2,9 kg /ton Depolama Sırasında Oluşacak Toplam Emisyon : 200 ton /saat x 2,9 kg/ton Debisi : 580 kg/saat Tablo 39-Depolama Sırasında Oluşacak Toz Miktarı (Kontrollü) 90

91 Toplam Oluşacak Toz Emisyonu (Kontrollü) ; Kazıma-Sökme Boşaltma Yükleme Taşıma Depolama Toplam(Kontrollü) = 2,5 kg/saat = 1 kg/saat = 1 kg/saat = 0,091 kg/saat = 580 kg/saat = 584,6 kg/saat Yapılan toz hesabı kontrolsüz ve kontrollü durum için hesaplanmıştır. Faaliyet sırasında tozlanmaya karşı önlemler (sulama, kapalı taşıma sistemlerinin kullanılması, malzemenin nemli tutulması, savrulma yapılmadan yükleme ve boşaltma yapılması vb.) alınarak toplam toz emisyonu %50 civarında düşürülebilmektedir. Kontrollü ve kontrolsüz durumda oluşacak olan toplam toz emisyonu, 03/07/2009 tarih (Rev: Rev: ) ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de verilen 1 kg/saat lik sınır değerinin üstünde kalmaktadır. Dolayısı ise toz modellemeleri yapılmıştır. Bunun için gerekli olan İstanbul İli Esme Sayılarına Göre Rüzgar Verileri ve Rüzgarın Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı, İstanbul İli Hızlarına Göre Rüzgar Verileri ve Hızlarına Göre Rüzgar Gülü aşağıda verilmiştir. AYLAR N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Tablo 40- İstanbul İli Esme Sayılarına Göre Rüzgar Verileri 91

92 WN W W NW NN6000 N NNE W NE ENE E WS W ESE SW SE SSW SSE S Şekil 10- Rüzgarın Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı AYLAR N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW OCAK 3,7 3,4 2,9 2,2 1,6 1,7 1,4 1,8 1,8 2,6 2,0 1,7 1,8 1,7 2,4 3,0 ŞUBAT 3,7 3,4 2,9 2,5 1,7 1,7 1,9 1,9 1,7 2,3 2,5 2,0 1,7 2,1 2,9 3,4 MART 3,5 3,4 3,1 2,8 1,7 1,4 1,3 1,5 2,0 2,3 1,8 2,0 2,1 2,0 3,1 3,4 NİSAN 3,4 3,1 2,6 1,9 1,8 1,2 1,6 1,5 1,5 2,0 1,8 2,0 1,5 2,3 2,3 3,4 MAYIS 3,6 3,3 2,8 2,1 2,1 1,1 1,1 1,2 1,3 2,0 1,6 1,9 1,5 2,0 2,1 3,2 HAZİRAN 3,7 3,2 2,8 2,1 2,1 1,2 1,2 1,1 1,4 1,7 1,8 1,8 1,6 1,8 2,4 3,1 TEMMUZ 3,4 3,6 3,2 2,7 2,0 1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 2,2 3,2 AĞUSTOS 3,4 3,5 2,9 2,4 1,8 1,5 1,2 1,3 1,3 1,9 1,6 1,7 1,7 2,0 1,7 3,4 EYLÜL 3,4 3,1 2,6 1,9 1,4 1,2 1,0 1,2 1,0 2,2 1,6 1,8 1,6 1,8 2,2 3,6 EKİM 3,3 3,2 2,6 1,9 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,9 1,7 1,4 1,5 1,9 2,4 3,2 KASIM 3,7 3,1 2,8 1,9 1,5 1,1 1,4 1,3 1,4 2,2 2,0 1,5 1,3 1,7 2,2 3,1 ARALIK 3,9 3,3 3,2 2,5 1,5 1,7 1,9 1,7 1,6 2,7 2,4 2,0 1,5 1,6 2,0 3,4 ORTALAMA 3,6 3,3 2,9 2,2 1,7 1,3 1,4 1,4 1,5 2,1 1,9 1,8 1,6 1,9 2,3 3,3 TOPLAM 42,7 39,6 34,4 26,9 20,4 16,1 16,4 16,9 17,6 25,5 22,4 21,5 19,5 22,7 27,9 39,4 Tablo 41-İstanbul İli Hızlarına Göre Rüzgar Verileri 92

93 W N N W NN W 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 N NN E NE EN E W 0,0 E W S ES E S W SS W S SS E SE Şekil 11-Hızlarına Göre Rüzgar Gülü Uh Değerinin hesaplanması Uh=UR(h/Za) M formülü kullanılır. YÖN YAYILMA UA(m/sn) UR(m/sn) M değeri N B 2, NNE B 3, NE B 3,9 4,5 0.2 ENE B 3, E B 3, ESE B SE B 2, SSE B 2, S B 3, SSW B 3, SW B 3, WSW B 2, W B WNW B 1,6 1,5 0.2 NW B 1,7 1,5 0.2 NNW B 2, Tablo 42-Yönlerine Göre Yayılma, Ua, Ur ve M Değerleri Hesaplamalar sonucunda, yönlere göre yayılma sınıfı ise B değeri kapalılık miktarı 0/8-2/8 bulutlu oranına göre (İstanbul İli Meteorolojik verileri göz önüne alınarak) hesaplanmıştır. 93

94 Tozun dağılım modellemesinde aşağıdaki kullanılmıştır. 4 2 h,, exp exp exp exp exp 2 z y z z x Qi y z h z h Vdi C x y z 10 i U Uh h y z z Çöken Toz Miktarı Hesabı 4 d(x,y)= 3600 V di x Ci (x,y,0) 5 i=1 Üretim sırasında meydana gelen tozun % 80 ini 10 m den büyük partiküller oluşturmaktadır (Kaynak, Müezzinoğlu. A, D.E.Ü, 1997) Çöken Toz Miktarı Hesabı 4 d(x,y)= 3600 V di x Ci (x,y,0) i=1 Üretim sırasında meydana gelen tozun % 80 ini 10 m den büyük partiküller oluşturmaktadır (Kaynak, Müezzinoğlu. A, D.E.Ü, 1997) Q = 584,6*0,80 = 467,6 kg/saat (Hafriyat sırasında meydana gelecek toz miktarı) 4 Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları, 1987, Doç. Dr. Aysen Müezzinoğlu 94

95 Havada Asılı Partikül Miktarı için C (x,y,z); Q =584,6*0,20 kg/saat =116,9 kg/saat (10m den küçük partiküller için) h = 10 m (edinilen tecrübelere göre ) z = 2 m olarak alınmıştır. Vdi = 0,01 m/s Yayılma Yön Uh 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m 700 m 800 m 900 m 1000 m B N 3 3, , , , , , , , , ,04089 B NNE 3 3, , , , , , , , , ,04089 B NE 4,5 2, , , , , , , , , ,02726 B ENE 3 3, , , , , , , , , ,04089 B E 3 3, , , , , , , , , ,04089 B ESE 3 3, , , , , , , , , ,04089 B SE 3 3, , , , , , , , , ,04089 B SSE 3 3, , , , , , , , , ,04089 B S 3 3, , , , , , , , , ,04089 B SSW 3 3, , , , , , , , , ,04089 B SW 3 3, , , , , , , , , ,04089 B WSW 3 3, , , , , , , , , ,04089 B W 2 4, , , , , , , , , ,06134 B WNW 1,5 6, , , , , , , , , ,08178 B NW 1,5 6, , , , , , , , , ,08178 B NNW 3 3, , , , , , , , , ,04089 Tablo 43- İnşaat Sırasında Oluşacak Olan Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (10-100m) (mg/m 3 ) 95

96 NW NNW 7,00 6,00 5,00 N NNE NE 100 m WNW W 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 ENE E 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m 700 m WSW ESE 800 m 900 m SW SE 1000 m SSW S SSE Şekil 12 - Havada Asılı Partiküllerin Dağılım Çöken Toz Miktarı için (di); Q = 467,6 kg/saat (10m den büyük partiküller için) H = 10 m Z = 0 alınmıştır. Vdi = 0,05 m/s 96

97 Yayılma Yön Uh 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m 700 m 800 m 900 m 1000 m B N , , ,08 833,28 542,42 382,04 283,81 219,41 174,78 141,32 B NNE , , ,08 833,28 542,42 382,04 283,81 219,41 174,78 141,32 B NE 4,5 7226, ,96 963,38 555,52 361,61 254,69 189,21 146,27 116,52 94,21 B ENE , , ,08 833,28 542,42 382,04 283,81 219,41 174,78 141,32 B E , , ,08 833,28 542,42 382,04 283,81 219,41 174,78 141,32 B ESE , , ,08 833,28 542,42 382,04 283,81 219,41 174,78 141,32 B SE , , ,08 833,28 542,42 382,04 283,81 219,41 174,78 141,32 B SSE , , ,08 833,28 542,42 382,04 283,81 219,41 174,78 141,32 B S , , ,08 833,28 542,42 382,04 283,81 219,41 174,78 141,32 B SSW , , ,08 833,28 542,42 382,04 283,81 219,41 174,78 141,32 B SW , , ,08 833,28 542,42 382,04 283,81 219,41 174,78 141,32 B WSW , , ,08 833,28 542,42 382,04 283,81 219,41 174,78 141,32 B W , , , ,91 813,63 573,06 425,72 329,11 262,17 211,98 B WNW 1, , , , , ,84 764,08 567,63 438,82 349,56 282,64 B NW 1, , , , , ,84 764,08 567,63 438,82 349,56 282,64 B NNW , , ,08 833,28 542,42 382,04 283,81 219,41 174,78 141,32 Tablo 44- İnşaat Sırasında Çökecek Olan Tozların Dağılımı ( m) (mg/m 2.gün) 97

98 NNW N NNE NW NE 100 m 200 m WNW ENE 300 m W E 400 m 500 m 600 m 700 m WSW ESE 800 m 900 m SW SE 1000 m SSW S SSE Şekil 13 - Çöken Tozların Dağılımı 98

99 Yapılan hesaplamalar sonucunda bulunan emisyon değerleri tarih ve sayılı ( rev. Tarih sayılı R.G.) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo 2.2 Tesis Etki Alanında Uzun Vadeli, Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli Azaltım Tablosuna göre değerlendirilmiştir. Havada Asılı Partikül Maddeler Çöken Tozlar SÜRE Sınır Değer [μg/m 3 ] [Çöken toz mg/m 2 gün] YIL KVS UVS KVS UVS Tablo 45- Model Sonuçları Değerlendirme Yukarıdaki havada asılı partiküllerin mesafeye göre dağılımını ve çöken toz miktarını, proje sahasına en yakın yerleşim birimine 35 metreye göre incelediğimizde sınır değerlerin üzerinde kalmaktadır. Ancak 500 m mesafeden sonra sınırın altına düşmektedir. Bu hesaplamalar kontrolsüz duruma göre yapıldığından tozlanmaya karşı önlemler (sulama, kapalı taşıma sistemlerinin kullanılması, malzemenin nemli tutulması, savrulma yapılmadan yükleme ve boşaltma yapılması vb.) alınarak toplam toz emisyonu %50 civarında düşürülebilmektedir. Kontrollü toz emisyonu hesaplandığında inşaat aşamasında oluşacak toz 2013 yılı için belirtilen UVS ve KVS değerlerinin altında kalacağı düşünülmektedir. Tozlanmayı daha alt seviyelere indirgemek için inşaat aşamasında toz emisyonuna karşı, 3 Temmuz 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Ek 1-2.4)-c) Maddesinde belirtilen önlemler alınacaktır: Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılır, Malzeme üstü naylon branda veya tane büyüklüğü 10 mm den fazla olan maddelerle kapatılır, Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilir. Bu durumu sağlamak için gerekli donanım kurulur. Meteorolojik şartlar dahilinde, tozumayı önlemek için sulama yapılacaktır. Sulama işlemi yeterli nemi sağlayacak kadar yapılacaktır. 99

100 İnşaat faaliyeti sırasında yalnızca gündüz saatleri arasında çalışma yapılacaktır ve faaliyet süresince aynı şekilde sürecektir tarih ve sayılı RG de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Toz Emisyonu Madde 21 Hafriyat, inşaat/tamirat/tadilat ve yıkım işlemleri sırasında oluşacak toz emisyonları ile ilgili olarak, 02/11/1986 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nde belirtilen hava kalitesi standartlarının sağlanması gerekir. hükmüne uyulacaktır. Oluşacak toz emisyonlarının asgariye indirilmesi, görüntü kirliliğinin önlenmesi ve gerekli emniyet koşularının sağlanması amacı ile tadilat/yıkım yapılacak binaların dış cephesi yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına alınacaktır. Ayrıca hafriyat süresince şehir içi ve Devlet Karayollarına giriş ve çıkış yapacak olan araçların trafik güvenliği bakımından gerekli olan trafik işaretlemeleri faaliyet sahibince yapılacak ve bu husustaki tüm hüküm ve yönetmeliklere riayet edilecektir. Faaliyetin her aşamasında, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne ve tarih ve sayılı Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine ve tarih ve sayılı Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Şantiye sahasında çalışacak tüm iş makineleri ve kamyonların egzoz gazı emisyon ölçümleri düzenli olarak yaptırılacaktır. Egzoz emisyon gazı ölçümü uygun olmayan araçlar kullanılmayacaktır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik e uyulacaktır. IV.6. İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşabilecek Gürültü Kaynakları, Vibrasyon ve Alınacak Önlemler (Trafik ve inşaat aşamasında iş makinalarından kaynaklı gürültü hesapları, işletme aşamasında gürültü kaynakları (jenaratör, ısınma kazanları Projenin inşaat safhasında, özellikle iş makineleri ve kamyonlar ana gürültü kaynaklarını oluşturmaktadır tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde; 100

101 Madde 23 (1) Şantiye alanlarından çevreye yayılan gürültü seviyesi ve gürültünün önlenmesine ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir: a) Şantiye alanındaki faaliyet türlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VIII de yer alan Tablo-5 te verilen sınır değerleri aşamaz. b) Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetleri gündüz zaman dilimi dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülemez. hükmü getirilmiştir. İnşaat sırasında kullanılan iş makinelerinin gürültü değerleri Tablo 32 de gösterildiği şekilde sıralanabilir: İş Makinesi Türü Adeti Ses Gücü Düzeyi (db) Kule Vinç Ekskavatör Kamyon Tır Kepçe Jeneratör Beton pompası Beton Mikseri Tablo 46- İnşaat Sırasında Kullanılacak İş Makinelerinin Gürültü Değerleri İnşaat sahasında kullanılacak her bir iş makinesinin ses gücü düzeyinden Formül 1 e göre toplam ses gücü düzeyi hesaplanacaktır: n L WT = 10 log 1/n 10 Lwi/10..Formül 1 i=1 L WT = 10 log 1/8 (15x10 80/10 +6 x /10 + 5x 10 80/10 50x / x10 115/10 + 1x 10 70/10 + 1x 10 80/10 + 1x 10 80/10 ) dba L WT = 121,7 dba Ancak yukarıdaki gürültü hesabı yapılırken bütün araçların aynı anda çalıştığı varsayılmıştır. Hesaplanan toplam ses gücü düzeyine bağlı olarak Formül 2 ye göre toplam ses basıncı düzeyi bulunacaktır: L PT = L WT +10 log Q/4п r 2....Formül 2 r = kaynaktan uzaklık Q = yönelme katsayısı 101

102 r = 10 m için L 10 = 121,7 + 10log (1 / 4.3, ) = 90, r = 20 m için L 20 = 121,7 + 10log (1 / 4.3, ) = 84, r = 30 m için L 30 = 121,7 + 10log (1 / 4.3, ) = 81, r = 40 m için L 40 = 121,7 + 10log (1 / 4.3, ) = 78, r = 50 m için L 50 = 121,7 + 10log (1 / 4.3, ) = 76, r = 100 m için L 100 = 121,7 + 10log (1 / 4.3, ) = 70, r = 150 m için L 150 = 121,7 + 10log (1 / 4.3, ) = 67, r = 200 m için L 200 = 121,7 + 10log (1 / 4.3, ) = 64, r = 250 m için L 250 = 121,7 + 10log (1 / 4.3, ) = 62, r = 300 m için L 300 = 121,7 + 10log (1 / 4.3, ) = 61, r = 400 m için L 400 = 121,7 + 10log (1 / 4.3, ) = 58, r = 500 m için L 500 = 121,7 + 10log (1 / 4.3, ) = 56, r = 750 m için L 750 = 121,7 + 10log (1 / 4.3, ) = 53, r = 1000 m için L 1000 = 121,7 + 10log (1 / 4.3, )= 50, Mesafe (m) L eq (dba) 10 90, , , , , , , , , , , , , ,4 Tablo 47 - Gürültü Seviyesinin Uzaklığa Göre Dağılımı 102

103 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Şekil 14-Kirliğinin Mesafelere Göre Dağılımı gün ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Şantiye Alanları için Gürültü Kriterleri konu başlıklı Ek VIII- Tablo 5. de Şantiye Alanları İçin Gürültü Sınır Değerleri Bina yapımı için Çevresel Gürültü Sınır Değeri Lgündüz 70 dba değerini aşamaz hükmü getirilmiştir. Faaliyet türü L gündüz (dba) (yapım, yıkım ve onarım) Bina 70 Yol 75 Diğer kaynaklar 70 Tablo 48- ÇGDY Tablo 5: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Projenin inşaat aşamasında özellikle iş makinelerinden kaynaklanan eşdeğer gürültü seviyesi maksimum 90,8 dba olacaktır. Ancak gürültü seviyeleri, 100 metre mesafede 70,5 dba, ve 1000 metre mesafede ise, 49,4 dba seviyesine düşmektedir. Bu çerçevede oluşacak maksimum hafriyat ve inşaat esnasında şantiye gürültüsü 100 metreden itibaren kabul edilebilir değerlerin altına düşmektedir. İnşaat alanına en yakın konut 157 m uzaklıktadır. Bu durum, Yönetmelik hükümlerine göre sınır değeri Aşmamaktadır.. İnşaat aşamasındaki faaliyetler esnasında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Proje konusu faaliyet, Çevresel Gürültünün 103

104 Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek VII-İzne Tabi Tesisler kapsamında bulunmadığından, Gürültü Kontrol İzin Belgesi alınması gereken bir faaliyet değildir. İskan Aşaması İskan aşamasında inşaat aşamasında ki gibi faaliyetler olmayacağı için toz oluşumu beklenmemektedir. Ancak kullanılacak doğalgazdan oluşabilecek emisyonlar ve otoparktan kaynaklı egzoz emisyonları beklenmektedir. Aşağıda iskan aşamasında doğalgaz kullanımından kaynaklı ve otoparktan kaynaklı emisyon hesapları yapılmıştır. İskân aşamasında aydınlanma amacıyla elektrik enerjisi, ısınma amacıyla doğalgaz kullanılacaktır. Isıtmada merkezi sistem kullanılacaktır. Her bir konut için 1 adet, üniversite alanı için 2 adet yakma sistemi olacaktır tarihinde Türkiye Kojenerasyon Derneği İklim Değişikliği Sözleşmesi Çerçevesinde Enerji Sektörü nde gerçekleştirilen Kojenerasyon Potansiyeli Ve Emisyonlara Etkisi Sunumuna göre 100 m 2 alana sahip bir alan için yıllık doğalgaz tüketimi ortalama m 3 doğalgaz alınarak ,11 m 2 inşaat alanında; , = 5159,77 bölüm için 5159, m 3 /yıl= m 3 /yıl doğalgaz tüketileceği tahmin edilmektedir. Buna göre yaklaşık; m 3 /yıl * 1 yıl/365 gün = m3/gün m 3 /gün * 1 gün / 24 saat = m 3 /sa baca gazı ortaya çıkması beklenmektedir. Isınma kaynaklı kazanda doğalgaz yakılması halinde oluşacak emisyonlarla ilgili faktörler Tablo39 da verilmiştir. 37 Kaynak: US EPA, Tablo 49- Doğalgaz için Emisyon Faktörleri Doğalgaz oldukça yüksek bir yanma verimine sahiptir. Genel olarak yanma gazlarında %3 ün üzerinde oksijen bulunmaktadır. 1m 3 doğalgazın yakılabilmesi için gerekli 104

105 olan stokiyometrik hava miktarı yaklaşık 10 m 3 tür tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nde ( gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan aynı konulu yönetmelikle yürürlükten kaldırılmış olup hesaplamalar için referans olarak kullanılmıştır.) verilen baca gazında %3 oksijen fazlalığına göre (11,7 Nm 3 -baca gazı/m 3 doğalgaz) projeden oluşacak emisyonlar hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 40 da verilmiştir m 3 /sa * 320 mg/m 3 * 1 gr/1000 mg * 1/11,7 = 16,33 g/sa m 3 /sa * 84 mg/m 3 * 1 gr/1000 mg * 1/11,7 = 4,28 g/sa m 3 /sa * 1600 mg/m 3 * 1 gr/1000 mg * 1/11,7 = 81,66 g/sa m 3 /sa * 9,6 mg/m 3 * 1 gr/1000 mg * 1/11,7 = 0,49 g/sa m 3 /sa * 48 mg/m 3 * 1 gr/1000 mg * 1/11,7 = 1,63 g/sa Hesaplamalara göre Tablo 40 da verilen kütlesel ve hacimsel kirletici emisyonlarının oluşması beklenmektedir. Doğalgaz Yakılması Durumunda Baca Gazındaki Kirletici Emisyonları Parametre Kütlesel Emisyon (g/sa) Hacimsel Emisyon (mg/nm 3 ) Karbonmonoksit(CO) 10,92 11,1 Uçucu Hidrokarbonlar 2,86 2,91 (metan dışı) Azotoksitler (NO 2 ) 54,61 55,70 Kükürdioksit (SO 2 ) 0,32 0,33 Partiküler Madde 1,63 1,66 Tablo 50- Doğalgaz Yakılması Durumunda Hacimsel Ve Kütlesel Bazda Baca Gazındaki Kirletici Emisyonları Isıl Güc Hesabı: Isıl Güç = kg/saat x kcal/m 3 x 4,18 kj/kcal x h/3600 sn= kw Isıl Güç = m 3 /saat x 8250 kcal/m 3 x 4,18 kj/kcal x1saat/3600 sn Isıl Güç = 5720,5 kw Isıl Güç = 5,72 MW Kullanılacak kazan kapasitesinin 5,72 MW olması sebebiyle, tarih ve sayılı R.G. de (Deşiklik tarih ve sayılı R.G.) yayımlanan S.K.H.K.K.Y.; Ek-5 A)Birinci Grup Tesisler 5-Gaz Yakıtlı Yakma Tesisleri kapsamında değerlendirilmiştir ve proje esnasında; ilgili yönetmeliğin Tablo 5.2 sinde verilen sınır değerlere uyulacaktır. Firma taahhüt etmektedir. Yakıtlar Doğal Gaz, LPG, Rafineri gazı Kükürtdioksit Karbonmonoksit Azot dioksit Toz mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm

106 Kok Fabrikası Gazı Biyogaz *Baca gazlarındaki hacimsel oksijen miktarı %3 esas alınır Tablo 51- Yakma ısıl gücü 100 MW ın altındaki tesisler için baca gazı emisyonlarının sınır değerleri * Isınma amaçlı kullanılacak sistem, tablodaki sınırlara uyulacak şekilde kurulup çalıştırılacaktır. Gerektiğinde konu ile ilgili yetkili laboratuara ölçümler yaptırılacaktır. Firma taahhüt etmektedir. Proje, iskâna açıldığında, tarih ve sayılı R.G. de (Deşiklik tarih ve sayılı R.G.) yayımlanan S.K.H.K.K.Y. ve tarih ve 25699sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak değişiklik yapılan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı R.G. yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Otoparklarda Oluşacak Egzoz Emisyonu Proje kapsamında toplam 380 araç kapasiteli açık otopark, 4882 araç kapasiteli kapalı otopark bulunacaktır. Bu hususta, oluşacak egzoz emisyonu hesapları aşağıda verilmiştir: Aşağıdaki tabloya göre 1 aracın tükettiği ortalama yakıt miktarı 60 lt/gün dür. Proje kapsamında kapalı otoparkta 4882 araç bulunacağından toplam; 4882 araç x 60 lt/gün = lt/gün yakıt tüketilecektir. Araç Adet HP Harcanacak Yakıt lt/saat Binek Araç Tablo 52- Araçların Günlük Yakıt Miktarları Harcanacak Yakıt (lt/gün) Tüm araçların, yapılan hesaplamalarla tüketeceği mazot miktarı lt/gün dür (Tüm araçların dizel yakıt kullandığı varsayılmıştır). Dizel yakıtın yoğunluğu 0,85 kg/lt dir. Saatlik tüketilecek yakıt miktarı; lt/gün x 0,85 kg/lt = kg/gün kg/gün / 8 saat/gün = kg/saat kg/saat / 1000 kg/ton = 31,12 ton/saat Araçlardan yayılacak emisyonların kütlesel debileri ve yönetmelikteki sınır değerleri 106

107 aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Dizel taşıtların kirlenme yayan faktörleri de tabloda verilmektedir. Kirletici Dizel Kirletici (kg/ton) Taşıtların Faktörleri Emisyonların Hesaplanan Kütlesel Debi Miktarı (kg/saat) Yönetmelikteki sınır değerleri (kg/saat) Karbonmonoksit 9,7 9,7 x 5,7= 55,29 50 Hidrokarbonlar (Organik Bileşikler) x 5,7= 165,3 3 Azotoksitler x 5,7= 205,2 4 Kükürtoksitler 6,5 6,5 x 5,7= 37,05 6 Tablo 53- İş Makineleri ve Araçlardan Yayılacak Emisyonların Kütlesel Debileri Yukarıda tabloda araçların tümünün aynı anda çalışmasından kaynaklanacak kütlesel emisyon miktarları verilmiştir ve bu değerler 3 Temmuz 2009 tarih ve sayılı (Rev tarih sayılı, Rev tarih sayılı) Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo: 2.1 de belirlenen sınır değerleri aşmaktadır. Atık gazlarda bulunan zehirli; hidrokarbonlar, azotoksitler, kükürt bileşimleri, özellikle karbonmonoksit (CO) gazının garaj içinden kabul edilebilir sınırlar içinde kalması koşuluyla bu gazların en hızlı bir şekilde dışarı atılması veya ortam havasındaki oranlarının seyreltilmesi gerekmektedir. Söz konusu projede, egzoz emisyonuna çözüm olarak fan sistemi ile ortama, dışarıdan temiz hava verilecektir. Bu yöntemde hiçbir bölgede zehirli gaz birikmesine imkân verilmeyecektir. Konu ile ilgili olarak alınacak önemler aşağıdaki gibidir; Bütün garaj alanı boyunca düzgün ve homojen hava dağılımı yapılacaktır. Fanlar eşit büyüklükte, elektrik bağlantıları bağımsız, eşit büyüklükte, birden fazla sayıda ve hızı ayarlanabilir fan olacaktır. İçeriye hava verilmesi halinde, tercihen dış hava kullanılacaktır. Trafiği yoğun kapalı otoparklarda ölçme, ayarlama ve uyarı için CO sistemleri bulunacaktır. Otoparktaki CO ve CH4 (Patlayıcı yakıt gazları) düzeyini denetleyen sensörler bulunacaktır. Firma taahhüt etmektedir. 107

108 Proje kapsamında; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne ve tarih ve sayılı Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine ve tarih ve sayılı Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. IV.7. Yağışa Bağlı Taşkın, Sel, Göllenme ve Yeraltısuyu Baskınını Önleme ve Drenaj ile İlgili İşlemler (7269 sayılı yasa kapsamında heyelan, su baskını vb. ayrıntılı olarak açıklanması, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacağının taahhüt edilmesi) İnceleme alanı daha önce Anadolu Yerbilimleri Madencilik Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından, 1/5000 nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planının tevsiine yönelik jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan rapor, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğün ce tarihinde onaylanmıştır. Genel Müdürlük tarafından onaylanan raporda inceleme alanı üç farklı bölgeye ayrılmıştır. I nolu alanlar "Yerleşime Uygun Alan (I)" olarak sınıflandırılmıştır. II nolu alanlar "Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar (II)" olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca önlem alınmadan yapılaşmaya izin verilmeyecek alanlar sınıfında olmakla birlikte, özellikleri itibarıyle "Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren (parsel bazında -III A ve özel-iii B) ve Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar (IV)" şeklinde 4 gruba ayrılmıştır. Bu raporda çalışılan alanda Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar (IV) alan bulunmamaktadır. Hazırlanan yeni imar planına göre, tarihinde onaylanmış olan yerleşime uygunluk etüdündeki "Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren (parsel bazında -III A ve özel-iii B)" ile "Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar (II)" alanların daha detaylı çalışılması gerekmiştir. Çalışma alanın kuzeyinde TEM karayoluna paralel bir şeklide İSKİ içme suyu ana hattının koruma bandı bulunmaktadır. 75 pafta 2 ada 56, 50, 61, 53 ve 47 nolu parselleder geçer. Ayrıca karayolu koruma kuşağı mevcuttur. Taşkın Sahaları, v.s afet riski içeren bölgeler inceleme alanı içinde yer almamaktadır. İnceleme alanı çökme-tasman, kartlaşma, tsunami vb tehlikeler arz etmemektedir. Yağışa bağlı olarak taşkın, sel, göllenme, deprem anında zeminde sıvılaşma gibi afet oluşturacak tehlikeler beklenmemesine rağmen Torunlar GYO A.Ş deprem (yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri gibi afetlerde; genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan 108

109 durumlarda 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir. İnceleme alanı Türkiye deprem bölgeleri haritasında 2. Derece deprem bölgesinde yeralmaktadır. Etkin Yer İvmesi Katsayısı 2. Derece deprem bölgesinde A0 =0.30 olarak alınmalıdır. Planlama alanında; kent sakinleri için, daha güvenli, sağlıklı, yaşanabilir, kentle bütünleşmiş bir alan olmasını sağlamak, konut, ticaret, eğitim ve sosyal donatı alanları ile çağdaş normlarda yaşam alanları geliştirmek hedeflenmektedir. İstanbul un genelinde yeni bir yaşam merkezi oluşturularak; yaşayanlar için yeni kamusal fırsat alanları yaratılacak, toplumsal ayrışmayı ve dışlamayı önleyecek politikaları üreterek, kaçak yapılaşma ıslah edilecek, tabiî afet risklerine karşı tedbirler de alınarak, insan-kent ilişkisini güçlendiren yaşam alanlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle Torunlar GYO A.Ş Bakanlığının Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir. IV.8.Projenin Flora ve Fauna Üzerine Etkileri, Alınacak Önlemler, Önemli Olabilecek Türlerin Yaşam Ortamlarına Etkiler ve Koruma Kriterleri Flora ve Fauna Proje alanı ve yakın çevresindeki fauna ve flora değerlendirilmeleri; Ağustos ayı içinde 1 er günlük arazi çalışmaları ve geniş literatür taraması yapılarak, flora ve fauna tabloları hazırlanmıştır. Proje alanında mevcutta yerleşim birimi bulunmaktadır. Bölgede gecekondular, konutlar, otobüs garı ve birkaç fabrika bulunmaktadır. Bu nedenle proje sahasında korunması gereken ve neslitehlikede olan hayvan ve bitki türü bulunmamaktadır. Proje alanı çevresinde bulunan ve bulunması muhtemel türler tablolarda verilerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Flora; İstanbul ili, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesin de yer alan faaliyet sahası üzerinde ve yakın çevresinde flora envanteri mevcut literatür taramaları yapılarak belirlenmiştir. Sahanın büyük bir kısmına ait flora yapısı insan varlığı etkileri nedeiyle bozulmuştur. Türkiye 3 floristik bölgenin kesiştiği bir coğrafyada yer almaktadır. Bunlar Avrupa- Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz fitocoğrafik bölgeleridir. Bu bölgeler kendilerine has iklim ve farklı toprak tipleri içermektedir. Ayrıca bu bölgelerin birbirlerine geçiş teşkil eden alanlarında ve hatta içlerinde diğer bölge özelliğine sahip alanlar bulunması ülkemiz florasının zenginleşmesinde önemli rol oynamaktadır. 109

110 Proje alanı EUR.-SİB.(EUX): Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesinde yer almaktadır. Şekil 15- Türkiye Fitocoğrafik Bölgeleri P.H. Davis in Hazırladığı Harita (http://www.dkm.org.tr/anadolu-caprazi/anadolu-caprazi-nedir.php) EUR.-SİB.(EUX): Avrupa-Sibirya Bölgesi (Öksin alt bölgesi) Col.: Öksin alt bölgesinin Kolşik sektörü MED.: Akdeniz Bölgesi (Doğu Akdeniz alt bölgesi) W.A: Batı Anadolu bölgesi T.: Toros Bölgesi A.: Amanos Bölgesi IR.-TUR.: Irano-Turanien Bölgesi C.A.: İç Anodolu Bölgesi E.A.: Doğu Anadolu Bölgesi Mes: Mezopotamya X: Muhtemelen Avrupa-Sibirya bölgesinin Orta Avrupa/Balkan alt bölgesi Proje alanı, İstanbul ili Eyüp ilçesinde yer almaktadır. İstanbul ilinin iklimi Akdeniz Bölgesi iklimi ile Karadeniz Bölgesi iklimi arasında bir geçiş oluşturur. İlin kuzey kesimleri Karadeniz, güney kesimleri Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. 110

111 Proje Alanı Şekil 16- Türkiye Vejetasyon Haritası Proje alanı P. H Davis in Grid kareleme sistemine (FLORA OF TURKEY and the East Aegean Islands) göre A2 karesinde yer almaktadır. Hâkim olan iklim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda İstanbul ve yakın çevresinin doğal vejetasyonu; yazın yeşil, kışın yaprağını döken ağaç ve çalıların hâkim olduğu bir vejetasyon tipidir. Şekil.. deki vejetasyon haritasına bakıldığında, bölgede Kayıngiller familyasından Quercus Frainetto (Macar Meşesi) vejetasyonu görülmektedir. Bu vejetasyon tipi Türkiye'de; Trakya, Kuzey Batı Anadolu ve Marmara bölgesinde yayılış gösterir. Ancak, proje alanı ve çevresinde antropojenik etkilerle çok fazla tahrip olmasından dolayı bölgede bitki örtüsü yoğunluğu bulunmamaktadır. Marmara Bölgesi, endemik bitki türlerinin sayısı ve dağılımı bakımından diğer bölgelere göre daha azdır. Flora çalışmasının yapıldığı bölgede Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) Ek-1 listesine göre koruma altına alınması gereken ve Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar arası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES Sözleşmesi) ne giren bitki türü bulunmamaktadır. Faaliyet alanındaki ve çevresindeki bitki türlerinin familya bilgileri, Latince isimleri, varsa Türkçe isimleri, endemizm durumları, IUCN e göre risk sınıfları tabloda belirtilmiştir. Familya, cins ve tür isimleri alfabetik olarak verilmiştir. 111

112 Familya ve Tür Adı Türkçe Adı Endemizm IUCN/ RDB Kaynak APİACEAE (UMBELLİFERAE) Aegopodium podagraria L. Melek otu - LR(lc) L Conium maculatum L. Baldıran otu - LR(lc) G Chaerophyllum byzantium Boiss. Frenkmaydonozu - - L Eryngium campestre Göz dikeni - LR(lc) G Ferulago confusa VELEN. Çakşır otu - LR(lc) G Heracleum sphondylium L. subsp. - G montanum (SCHLEICHER EX Öğrek otu LR(lc) GAUDIN) BRIQ. ARISTOLOCHIACEAE - Aristolochia clematitis L. Yılan otu - - L ASPIDIACEAE - Dryopteris ADANS. Eğrelti - - G ASPLENIACEAE - Asplenium adiantum-nigrum L. Kara şeritli eğrelti - - L ASTERACEAE (COMPOSITAE) - Achillea nobilis L. subsp. neilreichii - L Civanperçemi LR(lc) (KERNER) FORMANEK. Anthemis cotula L. Köpek Papatyası - - L Helianthus tuberosus L. Yerelması - - L Cichorium inthybus L. Karahindiba - LR(lc) L Inula britannica L. Andız otu - LR(lc) G Jurinea consanguinea DC. Geyik göbeği - LR(lc) L Tussilago farfara L. Öksürük otu - LR(lc) G Senecio vernalis Waldst. & Kit. Kanarya otu - LR(lc) L BORAGINACEAE - Anchusa thessala BOISS. ET G Sığırdili - - SPRUNER Cynoglossum officinale L. Köpekdili - - L Echium angustiflorum Miller Engerek otu - - L CAPRIFOLIACEAE - Lonicera etrusca Santi var. Etrusca Hanımeli - - G CORNACEAE - Cornus mas L. Kızılcık - - L CORYLACEAE - Carpinus betulus L. Adi gürgen - - G Corylus avellana L. var. avellana Yabani fındık - - L CRASSULACEAE - Sedum album L. Acı Damkoruğu - - L ERICACEAE - Erica arborea L. Funda - - L EUPHORBIACEAE L. - Euphorbia amygdaloides L. var. G Sütleğen - - amygdaloides Euphorbia helioscopia L. Sütleğen - - G FABACEAE (LEGÜMİNOSAE) - Anthyllis hermanniae L. Kum tırfılı - - L Astragalus glycyphyllos L. subsp. G Geven - - glycyphyllos 112

113 Cercis siliquastrum L. subsp. L Erguvan - - siliquastrum Chamaecytisus hirsutus (L.) Link Süpürgelik - - L Trifolium stellatum L. var. stellatum Çayır üçgülü - - FAGACEAE - Castanea sativa Miller Kestane - - L Fagus orientalis Kayın - LR(lc) G LAURACEAE - Laurus nobilis L. Defne - LR(lc) L MALVACEAE - Malva sylvestris L. Ebegümeci - LR(lc) G OLEACEAE - Ligustrum vulgare L. Kurtbağrı - LR(lc) L POLYGONACEAE - Rumex conglomeratus Murray Kuzukulağı - LR(lc) L Polygonum persicaria L. Çobandeğneği - - L ROSACEAE - Agrimonia eupatoria L. Kuzupıtrağı - L Crataegus monogyna Jacq. subsp. L Ak Diken - - monogyna Potentilla repens L. Beşparmak otu - - L Rosa canina L. Kuşburnu - - L Rubus canescens DC. var. canescens Böğürtlen - - G SALICACEAE - Populus alba L. Ak Kavak - - L Salix amplexicaulis BORY ET Ak Söğüt - - L CHAUB. Kaynak: Türkiye Bitkileri Veri Servisi(TÜBİVES) Baytop T., 2007: Türkçe Bitki Adları Sözlüğü TDK, ANKARA 2000: Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, ANKARA Tablo 54- Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Flora Türleri L Arazi Çalışmaları: Saha çevresinde genellikle tek veya iki yıllık otsu türler ile karakterize edilen bir ruderal vejetasyonu hâkimdir. Ayrıca Gürgen, Kayın ve Söğüt gibi ağaçlarda proje alanında bulunmaktadır. Proje sahasında koruma altında olan, endemik ve nesli tehlikede olan tür bulunmamaktadır. Proje alanı, genel yapısı itibariyle yerleşim alanı içinde bulunduğundan dolayı, endemik tür bulunmayan ve özel şartlara haiz olmayan, herhangi bir özel izin alınmasını gerektirmeyen bir bölgedir. Flora çalışması yapılırken, proje sahası çevresinde ve proje sahasında bulunması muhtemel bitki türleri gözlem/literatür/anket bilgilerinden faydalanarak belirlenmiştir. 113

114 Literatür Çalışmaları: Proje kapsamında yapılan literatür çalışmalarında ise şu kaynaklar referans alınmıştır; Davis in Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Prof.Dr. Tuna Ekim ve arkadaşlarınca hazırlanan Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı 2000, Prof.Dr. Turhan Baytop un Türkçe Bitki Adları Sözlüğü 1994, İstanbul Çevre Durum Raporu Alanın florası incelenirken kullanılan literatür kaynaklarının yanı sıra, TÜBİTAK ın Türkiye Bitkileri Veri Tabanı olarak hazırlanan (TUBİVES) içerisinde de taraması yapılmış ve flora tablosu bu verilere göre düzenlenmiştir. Fauna; Faaliyet sahası üzerinde ve yakın çevresinde bulunması muhtemel fauna envanteri mevcut literatür taramaları yapılarak belirlenmiştir. Yapılan fauna çalışması sonucunda, faaliyet alanında bulunan Amphibia, Reptilia, Aves ve Mammalia türleri tablolarda belirtilmektedir. Familya Adı Tür Adı Türkçe Adı Habitat IUCN RDB BERN MAK BUFONİDAE Bufo bufo Siğilli kurbağa Taş altı, toprak içi LR(lc) nt - - Karakurbağası - BUFONİDAE Bufo viridis (gece kurbağası) Taş altı, toprak içi LR(lc) nt II SALAMANDRİDAE Triturus vulgaris Küçük Durgun göletler ve - LR(lc) nt - Semender nemli araziler Toprak içi ve taş EK-1 AMPHİSBAENİDAE Blanus strauchi Kör kertenkele - nt - altı LACERTIDAE Ophisops Tarla - Makilik, kayalık LR(lc) nt - elegans kertenkelesi PELOBATİDAE Pelobates Toprak syriacus kurbağası Toprak içi LR(lc) nt II - Tablo 55- Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Amphibia ve Reptilia Türleri Kaynak: -Demirsoy A., 1996: Türkiye Omurgalıları Amfibiler Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No: 90-K , ANKARA -Demirsoy A., 2006: Türkiye Omurgalıları Sürüngenler Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Proje No: 90-K , ANKARA -İstanbul Çevre Durum Raporu (*)T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı -http://www.iucnredlist.org/ IUCN Risk Sınıfları EW: Vahşi hayatta nesli tükenmiş CR: Ciddi tehlike altında EN: Tehlike altında VU: Hassas LR: Düşük risk LR(cd): Korumaya bağımlı LR(nt): Yakın tehdit altında LR(lc): En az endişe verici Prof. Dr. Ali Demirsoy a göre Red Data Book Kategorileri Ex: Tükenmiş türler E: Tehlikede olan türler V: Zarar görebilir türler R: Nadir türler I: Meçhul türler K: Yetersizce bilinen türler O: Tehlike dışı türler nt: Nadir veya tehdit altında olmayan türler 114

115 Bern Listeleri EK-II: Kesin koruma altındaki fauna türleri EK-III: Koruma altındaki fauna türleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 26 Mayıs 2013 tarih ve sayılı R.G.de yayımlanan AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI (Karar Tarihi: Karar No: 12) na göre kategoriler aşağıda verilmiştir: Ek Liste 1: Orman ve Su İşleri Bakanlığı nca koruma altına alınan yaban hayvanları Ek Liste 2: Merkez Av Komisyonu nca koruma altına alınan av hayvanları Ek Liste 3: MAK ça avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanları Familya Latince ad Türkçe Ad Statü R.D.B. IUCN Habitat Bern Av K. FALCONIDAE Falco LR(lc)/ Kerkenez KG A4 tinnunculus nt KA, MK II - FRINGILLIDAE Fringilla LR(lc)/ coelebs İspinoz Y A4 nt - III COLUMBIDAE CUCULIDAE Carduelis carduelis Columba palumbus Streptopelia decaocto Cuculus canorus Saka Tahtalı güvercin Y Kumru Y - Guguk kuşu YG - STRIGIDAE Otus scops İshak kuşu YG A3 HIRUNDINIDAE CORVIDAE PASSERİDAE Athene noctua Strix aluco Hirundo rustica Corvus corone cornix Corvus corax Passer domesticus Passer montanus Kukumav kuşu Alaca baykuş YG A4 A4 A3 YG A1.2 İs kırlangıcı YG - Leş kargası Y - LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt - II EK-1 KA, MK III EK-3 IO, AA - EK-2 IO, MK, KA - EK-1 IO - EK-1 AA - EK-1 IO - EK-1 DY, AA - - IO, AA - - Kuzgun Y III EK-3 Ev serçesi Ağaç serçesi KG,Y - Y - Tablo 56- Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Aves Türleri LR(lc)/ nt LR(lc)/ nt AA III EK EK-2 Kaynak: -Demirsoy A., 2008: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası Hayvan Coğrafyası Meteksan A.Ş.,ANKARA -(*)T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı -http://www.iucnredlist.org/ 115

116 Yurt Statüsü Y: Yerli G: Göçmen T: Transit KZ: Kış ziyaretçisi BG: Bölgeler arası göç YG: Yükselti göçmeni R: Rastlantısal Ya: Yaz konukçusu YZ: Yaz ziyaretçisi IUCN RED DATA BOOK Kategorileri EX: Tükenmiş EW: Doğada tükenmiş CR: Çok tehlikede EN: Tehlikede VU: Zarar görebilir LR: Az tehdit altında LR(cd): Koruma önlemi gerektiren LR(nt): Tehdit altına girebilir LR(lc): En az endişe verici DD: Veri yetersiz NE: Değerlendirilemeyen European Red List Kategorileri L-1, LİSTE 1: Nesli Tehlike Altında Olan Avrupa'da da Bulunan Türler L-2, LİSTE 2: Nesli Tehlike Altında Olan Avrupa Dışında da Bulunan Türler L-3, LİSTE 3: Nesli Tehlike Altında Olmayan Ama Avrupa'da Korunması Önerilen Türler L-4, LİSTE 4: Nesli Tehlike Altında Olan Alttürler Bern Listeleri EK-II: Kesin koruma altındaki fauna türleri EK-III: Koruma altındaki fauna türleri Prof. Dr. Ali Demirsoy a göre Red Data Book Kategorileri Ex: Tükenmiş türler E: Tehlikede olan türler V: Zarar görebilir türler R: Nadir türler I: Meçhul türler K: Yetersizce bilinen türler O: Tehlike dışı türler nt: Nadir veya tehdit altında olmayan türler Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 26 mayıs 2013 tarih ve sayılı R.G.de yayımlanan AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI (Karar Tarihi: Karar No: 12) na göre kategoriler aşağıda verilmiştir: Ek Liste 1: Orman ve Su İşleri Bakanlığı nca koruma altına alınan yaban hayvanları Ek Liste 2: Merkez Av Komisyonu nca koruma altına alınan av hayvanları Ek Liste 3: MAK ça avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanları 116

117 Familya Adı Tür Adı Türkçe Adı Habitat IUCN RDB BERN MAK ERİNACEİDAE Erinaceus concolor Kirpi Ağaçlık, fundalıklar ve çalılıklar LR(lc) nt III EK-1 RHİNOLOPHİDAE Rhinolophus Küçük nalburunlu Orman, ağaçlık, çalılık LR(lc) V II EK-1 hipposideros yarasa SCİURİDAE Sciurus vulgaris Avrupa sincabı Yapraklı ve karışık orman LR(lc) nt III EK-1 SORİCİDAE Crocidura leucodon Tarla sivrifaresi Çalılık ve açık araziler LR(lc) nt III - SORİCİDAE Sorex minutus Cücefare Çayır, orman, ot ve çalılıklar LR(lc) nt III - SPALACİDAE Spalax leucodon Körfare Tarım alanları, step, bağ, bahçe DD nt - - MURIDAE Mus domesticus Ev faresi Ev, bahçe - nt - - Tablo 57- Faaliyet Alanı ve Çevresinde Bulunması Muhtemel Memeli Türleri Kaynak: Demirsoy A., 1996: Türkiye Omurgalıları Memeliler Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No: 90-K , ANKARA T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı IUCN RED DATA BOOK Kategorileri EX: Tükenmiş EW: Doğada tükenmiş CR: Çok tehlikede EN: Tehlikede VU: Zarar görebilir LR: Az tehdit altında LR(cd): Koruma önlemi gerektiren LR(nt): Tehdit altına girebilir LR(lc): En az endişe verici DD: Veri yetersiz NE: Değerlendirilemeyen Bern Listeleri EK-II: Kesin koruma altındaki fauna türleri EK-III: Koruma altındaki fauna türleri Prof. Dr. Ali Demirsoy a göre Red Data Book Kategorileri Ex: Tükenmiş türler E: Tehlikede olan türler V: Zarar görebilir türler R: Nadir türler I: Meçhul türler K: Yetersizce bilinen türler O: Tehlike dışı türler nt: Nadir veya tehdit altında olmayan türler 117

118 Arazi Çalışmaları: Söz konusu proje sahasında yapılaşmanın etkisi ile bölgedeki doğal yaban hayat kaybolmuş olup, ortama uyum sağlamış bazı fauna türleri bulunmaktadır. Yapılan gözlem çalışmalarında; tarla kertenkelesi, güvercin, kumru, karga ve serçe türleri gözlemlenmiştir. Proje alanı, genel yapısı itibariyle yerleşim alanı içinde bulunduğundan dolayı, koruma altında olan ve nesli tehlikede olan tür bulunmamaktadır. Fauna çalışması yapılırken, proje sahası çevresinde ve proje sahasında bulunması muhtemel hayvan türleri gözlem/literatür/anket bilgilerinden faydalanarak belirlenmiştir. Literatür Çalışmaları: Proje kapsamında yapılan literatür çalışmalarında ise; Demirsoy A., 1996: Türkiye Omurgalıları Memeliler Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü Proje No: 90-K , ANKARA, İstanbul Çevre Durum Raporu ,ve Demirsoy A., 2008: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası Hayvan Coğrafyası ANKARA kaynaklar referans alınmıştır. Projenin Flora ve Fauna Üzerine Etkileri, Alınacak Önlemler, Önemli Olabilecek Türlerin Yaşam Ortamlarına Etkiler ve Koruma Kriterleri Söz konusu projenin, flora ve fauna üzerine olan etkisi yıkım süreci ve inşaat aşamasında olacaktır. Proje alanında mevcutta bulunan konutların yıkılması ve devamında gelen inşaat aşaması sırasında oluşacak hafriyat kazıları, gürültü etkisi ve toz emisyonu yayılımı, çevreyi olumsuz yönde etkileyecektir. Proje alanında bulunan hareket yeteneğine sahip fauna türlerinin bölgeyi terk etmesi sebebiyle, söz konusu olumsuz etkilerden zarar görmeyeceği düşünülmektedir. Proje alanı çevresinde memeli ve özellikle kuş türlerinin geçici olarak yaşayacağı habitatlar mevcuttur. Arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında bitki örtüsüne zarar verilmemesi hususunda dikkat edilecektir. Ağaçların engel teşkil ettiği durumda, kesinlikle ağaç kesimi yapılmayacak olup, sökülerek başka bir yere nakli yapılacaktır. Firma taahhüt etmektedir. Proje kapsamında etrafta bulunan bazı fauna türleri ise inşaat faaliyetlerinden kaynaklı gürültü nedeniyle alandan geçici olarak uzaklaşacaktır. Proje alanı ve çevresinde; nesli tehlikede olan tür ve endemik tür bulunmamaktadır. Projenin inşaatı ve iskana açılması dönemlerinde, bölgede yaşayan fauna türleri az da olsa etkilenecek fakat nesillerinin tehlikeye girmesi bir durum söz konusu olmayacaktır. 118

119 Bern Sözleşmesi nin Ek-2 ve Ek-3 listesinde yer alan fauna türleri için, sözleşmenin 6. ve 7. maddeleri uygulanacaktır. Bu maddeler: Madde 6 Her Âkit Taraf, II no.lu ek listede belirtilen yabani fauna türlerinin özel olarak korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu türler için özellikle aşağıdaki hususlar yasaklanacaktır: a) Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri; b)üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek; c) Yabani faunayı, bu Sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde, özellikle üreme, geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek; d) Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu yumurtaları alıkoymak; e) Bu madde hükümlerinin etkinliğine katkı sağlayacak hallerde, tahnit edilmiş hayvanlar ve hayvandan elde edilmiş kolayca tanınabilir herhangi bir kısım veya bunun kullanıldığı malzeme dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti. Madde 7 1-Her Akit Taraf, III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. 2-III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın her türlü işletme şekli, 2. maddenin şartları gözönünde tutularak, populasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır. 3-Alınacak önlemler; a)kapalı av mevsimlerini ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esasları, b)yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun durumlarda, işletmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmasını, c)yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde düzenlenmesi hususlarını kapsamaktadır. Kararı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Ek-1 (Orman ve Su İşleri Bakanlığı nca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları), Ek-2 (Merkez Av Komisyonu nca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları), Ek-3 (Merkez Av Komisyonu nca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları) listeleri ilgili tablolarda gösterilmiştir. 119

120 Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan yaban hayvanlarının avlanması, ölü yada canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır. Ek-3 listesinde yer alan yaban hayvanları Orman ve Su İşleri Bakanlığı nca belirlenen av döneminde belirtilen sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen av hayvanlarıdır. IV.9. Deprem Riskine Karşı Alınacak Önlemler (inceleme alanını da içine alan büyük ölçekli diri fay haritası ve bu fayların faaliyet alanına uzaklıkları, etkileri, deprem riskinin belirtilmesi) İnceleme alanı Türkiye deprem bölgeleri haritasında 2. Derece deprem bölgesinde yeralmaktadır. Etkin Yer İvmesi Katsayısı 2. Derece deprem bölgesinde A0 =0.30 olarak alınmalıdır. Şekil 17 - İstanbul Bölgesi Deprem Kuşakları Haritası Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdrülüğü ne ait sayı ve tarihli jeolojik bakımdan uygun görülen kurum görüşü Ek-12 de yer almaktadır. 120

121 Şekil Km Çaplı Alan İçine Giren Tüm Depremler 121

122 Şekil 19-1/ Ölçekli Diri Fay Haritası Proje alanı; yukarıdaki haritada gözüktüğü gibi en yakın diri faya yaklaşık 57 km uzaklıktadır. Ancak olası depremde proje alanının etkilenmesi olasıdır. Bölge için yapılan deprem tehlikesi analizi sonuçlarına göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde 5 büyüklüğünde deprem olma olasılığı % 66,1, önümüzdeki 50 yıl içersinde 5 büyüklüğünde deprem olma olasılığı % 99,6, önümüzdeki 75 yıl içersinde 5 büyüklüğünde deprem olma olasılığı % 100 önümüzdeki 100 yıl içersinde 5 büyüklüğünde deprem olma olasılığı % 100 dür. İstanbulu etkileyen Kuzey Anadolu fayında farklı birkaç uzun ana sismik parça ile belirli sayıda kısa uzunluklara sahip küçük bölümler vardır. Ana bölümlerdeki yıkıcı 122

123 depremlerin tekrarlanma aralıkları yıla kadar oldukça uzun bir zamanı kapsarken daha kısa parçalar üzerindeki M 6 büyüklüğündeki depremler yıl gibi daha sık aralıklarla tekrarlanır. Tarihi çok eskilere giden bir yerleşim alanı olan Eyüp ise böyle bir tehlikeyi son kez 17 agustos 1999 Kocaeli depremi sırasında yaşamıştır. İlçe sınırları içinde sınırlı sayıda binada bazı hasarlar meydana gelmiştir. Yaklaşık 100 km uzaktaki bu depremin eyüp ilçesinde özellikle zayıf zeminler üzerinde ve usulüne göre yapılmamış binalarda ne tür sorunlara yol açacağını tahmin etmek zor değildir. Proje ile ilgili hazırlanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu- Jeolojik Haritalar ÇED Raporu ekleri Ek-10 da verilmiştir. 123

124 Proje kapsamında yapılacak binalar, Zemin etüt raporu sonuçlarına ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilecektir. TORUNLAR GYO A.Ş. taahhüt etmektedir. TORUNLAR GYO A.Ş. yapılacak konutlar ve diğer yapıların inşaatında, inşaat teknolojisinde geliştirilen en son uygulama teknik ve usullerine göre yapılacaktır. Bu bağlamda yapılacak konutların teknik olarak: Projelerin, İmar plan ve Yönetmelikleri başta olmak üzere geçerli tüm yönetmeliklere ve özellikle Deprem Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanması, İnşaatların yapımında ve tüm işlerde kullanılacak malzemelerin kalite, sağlamlık, uzun ömürlülük ve ekonomi esaslı TSE, İSO ve ilgili kalite belgelerine belgesine haiz olması, İnşaatların konversiyonel kalıp yapı tipinde yapılması, Dış duvarların binaların tamamının ısı yönetmeliği gereklerine uygun olarak düzenlenmesi, dıştan yalıtım tekniği uygulanması, Çatıların ısı, ses ve su izolasyonu göz önüne alınarak yapılması, Isı köprü oluşumunu kesin önleyici tedbirlerin alınması, Cephelerin mimari projelere uygun boya ve benzeri malzemelerden biri veya birkaçı kullanılarak inşa edilmesi, Proje konseptine uygun peyzaj düzenlemesi yapılması, Bahçe ve yaya yolları aydınlatması, Proje, şartname ve standartlara uygun altyapı; araç ve yaya yolları, kanalizasyon, içme suyu, drenaj sistemleri, sıhhi tesisatın yapılması, Proje, şartname ve standartlara uygun elektrik tesisatının yapılması, Haberleşme ve telekomünikasyon sistemlerine uygun hat döşenmesi, Yangın sisteminin itfaiye kontrolü ve onayı ile yapılması Asansörlerin TSE normlarına uygun olması Paratoner sistemi yapılaması gibi hususları içermesi planlanmaktadır. TORUNLAR GYO A.Ş. oluşturulacak proje ile ilgili olarak tarih ve 2610 sayılı R.G., tarih ve sayılı R.G. ve tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Yatırımcı firma taahhüt etmektedir. 124

125 IV.10.Nüfus Hareketleri (Projeye ait plan notlarında hektara düşen nüfus yoğunluğunun değerlendirilmesi, inşaat ve işletme döneminde sağlanacak istihdam, yerleşimlere olabilecek etkiler, ekonomik değişiklikler, göç hareketi) Bilindiği üzere Türkiye toplam nüfusu 2010 yılı itibariyle kişidir. Toplam nüfusun % 18 i ( kişi) İstanbul da ikamet etmektedir. İstanbul ili Türkiye nin en fazla göç alan illerinden bir tanesidir. Bu nedenle de nüfus miktarı yıllar geçtikçe artmaya devam etmektedir. Yıllar Kişi sayısı Tablo 58- Yıllara Göre İstanbul İli Nüfus Sayıları Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Eyüp İlçesinin toplam kara alanı 228,42 km², nüfusu ise 356,512 kişi dir. (http://www.ibb.gov.tr/tr-tr/kurumsal/pages/ilceveilkkademe.aspx). Projede inşaat aşamasında toplam 3000 kişinin çalışması öngörülmektedir. Çalışacak olan işçiler mümkün olduğunca Eyüp ve çevre ilçelerden istihdam edilecek olup bölge ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır. Söz konusu projenin hayata geçmesiyle birlikte konutlarda yaklaşık kişinin ikamet etmesi düşünülmektedir. Bu da gerek sosyal gerekse ekonomik anlamda, projenin gerçekleştirileceği Eyüp ilçesine önemli getiriler sağlayacaktır. Projenin gerçekleşmesiyle birlikte çevre ilçelerden de nüfus hareketi olması beklenmektedir. Eyüp ün eski ve merkezi bir yerleşim yeri olmasından dolayı yaşam alanı ve eğitim alanı açısından seçilmesinde büyük rol oynamaktadır. 125

126 IV.11. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Mevcut Trafiğe Olan Etkileri ve Alınacak Önlemler Proje alanına en yakın E-5 karayolu yoludur. Proje alanının işaretlendiği Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Ulaşım Ağı Haritası Şekil 32 de verilmiştir. Şekil 20- Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Ulaşım Ağı Haritası Proje alanının kuzeyinden E-5 karayolunda (D100) 2012 yılında tespit edilen trafik yükünü gösterir Karayolları Trafik Hacim Haritası Şekil 20 te verilmiştir 126

127 Şekil 21- Karayolları Trafik Hacim Haritası Araç Cinsi Araç Sayısı Sürekli Taşıt Sayım ve Sınıflandırma İstasyonu (Günlük) Otopark kapasitesi Otomobil ,81 Ticari Taşıt Otobüs Kamyon Treyler Toplam Taşıt ,01 Faaliyetten Kaynaklanan Trafik Yükü (%) Ek Tablo 59- Bölge Trafik Yükü ve Proje Kapsamında Oluşacak İlave Yük 127

KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ

KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ TORUNLAR GYO A.Ş KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ PROJESİ İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesi Çobançeşme Mevkii Sunum Raporu Nihai Rapor İSTANBUL/ MART 2014 1 PROJE ADI SAHİBİNİN TORUNLAR

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 29/05/2014 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, BALATÇIK MAHALLESİ, KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NDE (27j Pafta, 22477 Ada, 1 Parselin Kuzey-Doğusunda) CAMİ ALANI BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ --------------------

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, BİGADİÇ İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ 28 ADA, 14-16-20-22-24-26 PARSELLERE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu A.PLANLAMA ALANININ TANIMI Rize İli, Muradiye imar planında Belediye nin talebi üzerine imar planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Planlama alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planında G45-a-01-c ve G45-a-06-b

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU Soğanyemez mah. Banker Ali Bey Apt. No:9/11 Kat:3 Daire:8 EDREMİT Tel:(0,266) 374 31 11 TC BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HAVRAN İLÇESİ, BÜYÜKŞAPÇI MAHALLESİ, GEYALANI

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6279 ADA /1, 6280 ADA/ 1 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 25/09/2013 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-1: Elbasan Mahallesi 211 nolu parsele ait 1/1000 İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.08.2016 tarih E.3667 sayılı yazısında; İLGİ : 12.08.2016 tarih 32249 sayılı dilekçe. TALEP: Çatalca

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?()16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 U 2 > ~ GU02/2015 Konu: Manavgat 215 ada 1 parsel, 216 ada 1

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18 AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN PARSELLER İLE İMAR PLANI UYUMSUZLUĞUNU GİDERME AMAÇLI 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPLAN

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu Ekim-2015 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu (Lojistik Tesis Alanı) 1 İçindekiler PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 3 MEVCUT

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V V V exp02016 Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ ) / 0^/1 2 /2 0 1 5 Konu: Konyaaltı, 6431

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 114 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- t Konu: Korkuteli 177 parsel NİP. X EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0 1 5 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Kızıllı Köyünde yer almaktadır. (Şekil1).

Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Kızıllı Köyünde yer almaktadır. (Şekil1). ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ KIZILLI KÖYÜ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama Alanı

Detaylı