İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminin Fuzzy Lojik ve Genetik Algoritma İle Optimizasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminin Fuzzy Lojik ve Genetik Algoritma İle Optimizasyonu"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminin Fuzzy Lojik ve Genetik Algoritma İle Optimizasyonu B. Kılıç 1,U. Kılıç 2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur/Turkey, 2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur/Turkey, Optimisation Of Vapor-compression Refrigeration System With Two-stage And Economiser Using Fuzzy Logic And Genetic Algorithms Abstract In this study, two-stage process with economiser vapor-compression system have been made optimization using genetic algorithms and fuzzy logic. The necessary thermodynamic values for optimization were calculated by fuzzylogic. intermediate values obtained with Fuzzylogic were compared with solkane program. At the end of study, the optimum working conditions of systems is determined by the genetic algorithm. Keywords Two-stage process, economiser, optimization, genetic algorithm, fuzzylogic, B I. GİRİŞ uhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminde düşük sıcaklıktaki bir ortamdan çekilen ısı daha yüksek sıcaklıktaki bir ortama atılır. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için sistemde soğutucu akışkan dolaştırılırken dışarıdan iş verilir. Bu süreç sırasında soğutucu akışkan bir takım işlemlere tabi tutularak faz değiştirir. Tüm bu işlemler serisi çevrim olarak bilinir [1]. Yoğuşma sıcaklıklarının fazla yüksek olmadığı buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinde tek kademeli sıkıştırma işlemi -20 o C ye kadar olan evaporasyon sıcaklıklarında oldukça tatmin edici sonuçlar vererek çalışabilmektedir. Ancak çok düşük evaporasyon sıcaklıklarındaki çalışma şartlarında soğutma çevriminin kapasitesi ile birlikte performans katsayısı da hızla düşme durumundadır. Bunun sebeplerinden birisi de düşük emme basıncı ile başlayan sıkıştırma işleminin aynı çıkış yoğuşma basıncına ulaşabilmek üzere daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışmayı gerektirmesidir. Kaldı ki bu yüksek sıkıştırma oranı sonucu çıkış basıncı ve sıcaklığı daha da yükselme eğilimindedir. Bu nedenlerle çok düşük evaporasyon sıcaklıkları gerektiğinde aşırı kompresör çıkış basınç ve sıcaklıklarını önlemek ve aynı zamanda da daha verimli çalışma şarchtları sağlamak üzere kademeli sıkıştırma işlemlerine başvurulmaktadır. Kademeli sıkıştırma genellikle iki seri kompresyon ile ve bazen de gerektiğinde üç ve daha fazla seri kompresyonla sağlanmaktadır. Sistemde dolaşan ve sıkıştırılıp genişletilen soğutucu akışkan tek cins ve aynıdır. İki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi daha çok halokarbon türü soğutkanlar için uygun olup amonyaklı sistemlere uygulanmamaktadır. Yüksek basınçlı sıvılaşmış soğutkanın bir bölümü bir genleşme valfi ile ara soğutucu içine yerleştirilmiş olan boru serpantininden geçirilirken, yüksek basınçlı sıvının geri kalan bölümü soğutulup evaporatördeki ana-esas genleşme valfine gönderilir. Ara soğutucudan çıkan kısmen buharlaşmış alçak basınçlı soğutkan ise kompresörleri birbirine bağlayan ara basınçlı ve kızgın buhar haldeki soğutkan borusuna verilmek ve ikinci kademe kompresör emişinde sıcaklığı ara soğutucu genleşme valfinin kulpu (bulb) ile izlenmek suretiyle kızgınlığın alınması(desuper heating) işlemi yapılmış olmaktadır [2,7,10-12]. Şekil 1: Sistemin şematik gösterimi. 25

2 B.Kılıç, U. Kılıç Şekil 2: Sistemin basınç-entalpi (P-h) diyagramı [8]. a) Seçme: Hedef fonksiyondaki uygunluk değerine göre populasyondan seçilen bireyler çaprazlama için eşleşme havuzuna atılırlar. b) Çaprazlama: Eşleşme havuzundan seçilen bireyler kendi aralarında çaprazlama oranı kadar çocuk birey oluşturmak üzere çaprazlanırlar. c) Mutasyon: Popülasyon içerisinden seçilen birey veya bireylerin herhangi bir kromozomu sıfırlanarak yerine yeni bir değer atanır. d) Kabul: İlk popülasyon, çocuklar, mutasyonlu bireyler yeni bir populasyon meydana getirirler. 4. Değiştirme: Oluşan yeni popülasyon uygunluk değerlerine göre sıralanır ve popülasyon birey sayısı kadarı yeni başlangıç popülasyonu olarak atanır. 5. Test: Programı bitirme şartı gerçekleşiyorsa program durdurulur. 6. Döngü: Aksi takdirde program 2. adıma geri döner. Şekil 3: Sistemin sıcaklık-entropi (T-s) diyagramı. II. OPTİMİZASYON METODU A. Genetik algoritma Genetik Algoritmalar (GA) stokastik bir arama yöntemidir. Darwin'in "en iyi olan yaşar (survival of the fittest)" prensibine dayalı olarak biyolojik sistemlerin gelişim sürecini simule eden GA, ilk defa Holland (1975) tarafından önerilmiştir. Sezgisel bir metot olan GA, problem için optimum sonucu bulamayabilir, ancak bilinen metotlar ile çözüm zamanı problemin büyüklüğü ile üstel artan problemlerde optimal çözüme çok yakın çözümler vermektedir. Başlangıçta doğrusal olmayan (non-linear) optimizasyon problemlerine uygulanan GA, sonraları gezgin satıcı, karesel atama, yerleşim, atölye çizelgeleme, ders/sınav programı hazırlanması gibi birleşik optimizasyon problemlerine de başarıyla uygulanmıştır [3,5]. Genetik algoritma prosedürü aşağıdaki gibidir; 1. Başlat: Problemin çözümü için n kromozomlu (değişken sayısı) m adet birey rasgele üretilerek başlangıç popülasyonu oluşturulur veyahut başlangıç popülasyonu belirli bireylerden de oluşturulabilir. 2. Uygunluk (Fitness): Populasyondaki her bir birey için f x hedef fonksiyonu hesaplanır. 3. Yeni populasyon: Yeni bir populasyon oluşuncaya kadar aşağıdaki adımlar tekrar edilir: B. Fuzzy lojik Şekil 4: Genetik Algoritma Akış Diyagramı [4]. Bulanık mantık (Fuzzy Logic), belirsizliklerin anlatımı ve belirsizliklerle çalışılabilmesi için kurulmuş katı bir matematik düzen olarak tanımlanabilir. Bilindiği gibi istatistikte ve olasılık kuramında, belirsizliklerle değil kesinliklerle çalışılır ama insanın yaşadığı ortam daha çok belirsizliklerle doludur. Bu yüzden insanoğlunun sonuç çıkarabilme yeteneğini anlayabilmek için belirsizliklerle çalışmak gereklidir. Bulanık mantık ile klasik mantık (aristo mantığı) arasındaki temel fark klasik mantığın önermelerin sadece aşırı uç değerleri kullanmasıdır. Aristo mantığında bilindiği gibi bir şey ya A kümesinin elemanıdır ya da değildir. Başka bir deyişle ya siyah ya da beyazdır. Gerçek dünyada ise tam siyah veya tam beyazı bulamazsınız. Bulanık mantık ise gerçek hayata uygun olarak hemen hemen tamamıyla grilerle çalışır. Çok uç durumlarda siyah veya beyaz vardır. Klasik mantık yöntemleriyle karmaşık sistemleri modellemek ve kontrol etmek işte bu yüzden zordur, çünkü veriler tam ve net olmalıdır. Bulanık mantık kişiyi bu zorunluluktan kurtarır ve daha niteliksel bir tanımlama olanağı 26

3 İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminin Fuzzy sağlar. Bir kişi için 38,5 yaşında demektense sadece orta yaşlı demek birçok uygulama için yeterli bir veridir. Böylece azımsanamayacak ölçüde bir bilgi indirgenmesi söz konusu olacak ve matematiksel bir tanımlama yerine daha kolay anlaşılabilen niteliksel bir tanımlama yapılabilecektir. Bulanık mantık fotoğraf makineleri, çamaşır makineleri, klimalar ve otomatik iletim hatları gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Bundan başka uzay araştırmaları ve havacılık endüstrisinde de kullanılmaktadır. entalpisi seçilmiştir. Fuzzy logic tarafından kullanılan metod ve birim değerlerleri aşağıda verilmiştir. Şekil 6: Fuzzy Lojik Giriş-Çıkış Değerleri. Bulanık mantık içerisinde and method, or method, implication, aggregation ve defuzzification olarak sırasıyla min, max, min, max, centroid kullanılmıştır. Mamdani metodu uygulanmıştır. Şekil 5: Fuzzy Lojik in Temel Akış Şeması [6]. Bir fuzzy lojik modeli bulanıklaştırıcı, bulanık çıkarım birimi, bulanık kural tabanı ve berraklaştırıcı olmak üzere dört bileşenden oluşur (Şekil 5). Bulanıklaştırıcıda girilen değerler, giriş dilsel değerleri ile ilişkili olarak dilsel değerlere doğru bulanıklaşır. Bulanıklaştırmadan sonra bulanık çıkarım birimi, bulanık kural tabanını içeren IF-THEN kurallarını türeterek ara değerleri ve çıkış değerlerini elde eder. Berraklaştırıcı çıkış değerlerinden sonuç değerlerini üretir ve bu değerler kullanılabilir değerlerdir [9,13-15]. Şekil 7: Üyelik Fonksiyonu (Evaporatör sıcaklığı için). Bulanık mantık içerisindeki tüm değişkenlerin uygunluk fonksiyonu trimf olarak seçilmiştir. III. SONUÇ VE TARTIŞMA Bu çalışmada, iki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin optimizasyonu genetik algoritma ve bulanık mantık kullanılarak yapılmıştır. Optimizasyon için gerekli termodinamik değerler fuzzylogic ile hesaplanmıştır. karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda sisteminin optimum çalışma şartları genetik algoritma tarafından belirlenmiştir. Optimizasyon için gerekli termodinamik değerler solkane programı tarafından belirlendikten sonra ara değerler fuzzy logic ile hesaplanmıştır. Fuzzy Logic giriş değişkeni olarak evaporatör ve kondenser sıcaklıkları, çıkış değişkenleri olarak ise evaporatör giriş-çıkış entalpisi ve kompresör giriş-çıkış Şekil 8: Üyelik Fonksiyonu (Kondenser sıcaklığı için). Tasarlanmış olan bulanık mantık içerisinde 30 adet kural kullanılmıştır. Kuralların bir kısmı Şekil 9. da gösterilmiştir. 27

4 B.Kılıç, U. Kılıç Genetik algoritma içerisindeki bireylerin sayıları, iterasyon sayısı ve süresi Tablo 2. de verilmiştir. Tablo 2: Genetik algoritma özellikleri. Başlangıç Çocuk Mutasyonlu İterasyon Süre popülâsyonu sayısı çocuk sayısı sayısı (sn) Şekil 9: Fuzzy Lojik Kuralları karşılaştırılmıştır. Hata değerlerinin hesaplanmasında Ortalama Karesel Hata (OKH) metodu kullanılmıştır. Hata oranı hesaplamasında ara değer olarak evaporatör sıcaklığı -12.5, -7.5, -2.5, 2.5 oc, kondenser sıcaklığı ise 27.5 oc seçilmiştir. Termodinamik değerlerin Fuzzylogic ile hesaplanmasında kompresör I çıkış entalpisi (h2) değeri için %0.77, kompresör II giriş entalpisi (h3) değeri için %0.54, kompresör II çıkış entalpisi (h4) değeri için %3.16, evaporator giriş entalpisi (h10) değeri için %2.11, evaporator çıkış entalpisi (h1) değeri için %2.73 ortalama karesel hata değerleri elde edilmiştir. Fuzzy Logic tarafından bulunan ara değerlerin Solkane programından alınan değerlerle karşılaştırlmasına örnek olması amacıyla kompresör I çıkış entalpisi (h2) değeri Şekil. 10 da grafik olarak verilmiştir. Yapılan çalışmada, ısı pompası sisteminin optimum çalışma şartları o C evaporatör sıcaklığı, o C kondenser sıcaklığı, COP ısıtma ve COP soğutma değeri olarak belirlenmiştir. Genetik algoritma bu sonuca 50 iterasyon sonucunda ulaşmıştır. İterasyon sayısı ve COP değeri Şekil 11. de gösterilmiştir. Şekil 11: İterasyon Sayısına Bağlı COP Değerleri. Benzer şekilde, optimizasyon sonucundaki evaporatör sıcaklığı, konderser sıcaklığı ve iterasyon sayısı Şekil 12. de verilmiştir. Şekil 10: Kompresör çıkış entalpi değerlerinin karşılaştırılması. Evaporatör ve kondenser sıcaklıkları genetik algoritma içerisinde durum değişkeni olarak alınmıştır. Bu değişkenlerin sınır değerleri Tablo 1. de gösterilmiştir. Tablo 1: Sistemin sıcaklık değerleri. Min. Max. Evaporatör Sıcaklığı ( o C) Kondenser Sıcaklığı ( o C) Şekil 12: İterasyon Sayısına Bağlı Sıcaklık Değerleri. IV. SONUÇ Bu çalışmada, iki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin optimizasyonu genetik algoritma ve bulanık mantık kullanılarak yapılmıştır. Optimizasyon için 28

5 İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminin Fuzzy gerekli termodinamik değerler fuzzylogic ile hesaplanmıştır. karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda sisteminin optimum çalışma şartları genetik algoritma tarafından belirlenmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda, iki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin optimum çalışma şartları o C evaporatör sıcaklığı, o C kondenser sıcaklığı, COP ısıtma ve COP soğutma değeri olarak belirlenmiştir. Genetik algoritma bu sonuca 50 iterasyon ve saniye sonunda ulaşmıştır. KAYNAKLAR [1] S. Sincar, R134a Soğutucu akışkan ile çalışan ticari soğutucu tasarımı, imalatı ve performans deneyleri, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, [2] A.Y. Cengel, A.M. Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, McGraw-Hill, New York, A.B.D., [3] J. Holland, Adapation in Natural And Artifical Systems, University Of Michigan Press, Ann Arbor, Usa, [4] U. Kılıç, Memetic Optimizasyon ile Genis Band Mikrodalga Kuvvetlendirici Tasarımı, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, [5] D. Chakraborty, C.P Sharma, B. Das, K. Abhishek, T. Malakar, Distribution System Load Flow Solution Using Genetic Algorithm, ICPS 09 International Conference on power systems, 2009, pp. 1-6, [6] M. S. Stachowicz, M. E. Kochanska, Analysis of the application of fuzzy relations in modeling, Proc. North American Fuzzy Information Society 86, New Orleans, [7] [8] Solkane Software. <http://www.solvayfluor.com/docroot/fluor/static_files/attachments/download.htm> [9] MATLAB Fuzzy Logic Toolbox 2 User s Guide, The MathWorks, Inc., [10] R. Yamankaradeniz, İ. Hruz, S. Coşkun, Soğutma Tekniği ve Uygulamaları, VİPAŞ A.Ş., 608s, [11] H. Dingeç, Thermoeconomic Optimization of Simple Refrigerators, M.E.T.U. The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Master Thesis, 89s, Ankara, [12] cfm/mytopic=12610 [13] S. Kucukali, K. Baris, Turkey s short-term gross annual electricity demand forecast by fuzzy logic approach, Energy Policy 38, , [14] J.O. Jaber, R. Mamlook, W. Awad, Evaluation of energy conservation programs in residential sector using fuzzy logic methodology, Energy Policy 33, , [15] Ross TJ. Fuzzy Logic with Engineering Applications. Wiley: U.S.A.,

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ Orhan EKREN Mayıs, 2009 İZMİR iii BİR SOĞUTMA

Detaylı

Problemlerine Geliştirilmiş Parçacık

Problemlerine Geliştirilmiş Parçacık Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 9 (2012), No. 2, 89 106 Yasak İşletim Bölgeli Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Geliştirilmiş Parçacık Sürü Optimizasyonu Yaklaşımı Serdar

Detaylı

VALF NOKTA ETKİLİ KONVEKS OLMAYAN EKONOMİK GÜÇ DAĞITIM PROBLEMLERİNİN HARMONİ ARAMA ALGORİTMASIYLA ÇÖZÜMÜ

VALF NOKTA ETKİLİ KONVEKS OLMAYAN EKONOMİK GÜÇ DAĞITIM PROBLEMLERİNİN HARMONİ ARAMA ALGORİTMASIYLA ÇÖZÜMÜ VALF NOKTA ETKİLİ KONVEKS OLMAYAN EKONOMİK GÜÇ DAĞITIM PROBLEMLERİNİN HARMONİ ARAMA ALGORİTMASIYLA ÇÖZÜMÜ Serdar ÖZYÖN 1,*, Celal YAŞAR 2, Hasan TEMURTAŞ 3 1 Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KATI YAKITLI BUHAR KAZANININ BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ İLE TAM OTOMASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FREZELEME İŞLEMLERİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞMI İLE KESME KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU EMİNE TOSUN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI Konya,

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU

ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU Mustafa EYRİBOYUN ÖZET Aynı anda hem ısıtma hem serinletme gerektiren iklimlendirme uygulamalarında

Detaylı

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 4, 731-740, 2011 Vol 26, No 4, 731-740, 2011 SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME

Detaylı

EVRİMSEL HESAPLAMA TEKNİĞİ KULLANARAK SINAV TAKVİMİ OTOMASYON SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

EVRİMSEL HESAPLAMA TEKNİĞİ KULLANARAK SINAV TAKVİMİ OTOMASYON SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y F A C U L T Y O F E N G I N E E R I N G M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D

Detaylı

Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THE SIMULATION AND OPTIMIZATION OF LIFT CONTROL SYSTEMS WITH GENETIC ALGORITHMS

Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THE SIMULATION AND OPTIMIZATION OF LIFT CONTROL SYSTEMS WITH GENETIC ALGORITHMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THE SIMULATION AND OPTIMIZATION OF LIFT CONTROL SYSTEMS WITH GENETIC

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI HVCILIK VE UZY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 3 CİLT SYI (63-7) BULNIK MNTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULNMSI rş. Grv. Emre KIYK nadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Y.O., Eskişehir ekiyak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği

Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği Optimal Portfolio Selection with Genetic Algorithm: An Example of BIST-30 Feyyaz ZEREN Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN TRAFİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN TRAFİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN TRAFİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Mehmet TEKTAŞ 1 Ahmet AKBAŞ 2 Vedat TOPUZ 3 1,2,3 Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, 81040 Göztepe-İstanbul Tel: 0-216-3365770/622-624,

Detaylı

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: 3-4 Sayfa: (2-32) Makale SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

Abdulkadir YALDIR a *, Ceyda BAYSAL b. Geliş Tarihi/Received : 25.10.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 28.11.2011

Abdulkadir YALDIR a *, Ceyda BAYSAL b. Geliş Tarihi/Received : 25.10.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 28.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 2, 2012, Sayfa 105-122 Evrimsel Hesaplama Tekniği Kullanarak Sınav Takvimi Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi Developing Examination Scheduling

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-2 Ekim 214 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

Detaylı

Bulanık Mantık Denetimli DA-DA Çeviricileri için Geliştirilen Bir Eğitim Seti

Bulanık Mantık Denetimli DA-DA Çeviricileri için Geliştirilen Bir Eğitim Seti Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 4 s.339-346, 2007 Vol: 10 No: 4 pp.339-346, 2007 Bulanık Mantık Denetimli DA-DA Çeviricileri için Geliştirilen Bir Eğitim Seti Uğur GÜVENÇ, Yusuf

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME İÇİN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM GERÇEKLEŞTİRİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME İÇİN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM GERÇEKLEŞTİRİMİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 837-849 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME İÇİN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM GERÇEKLEŞTİRİMİ IMPLEMENTATION OF A FUZZY EXPERT SYSTEM

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE ÇOKLU HEDEFLERE PLANLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE ÇOKLU HEDEFLERE PLANLANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2010 CİLT 4 SAYI 3 (77-84) İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE ÇOKLU HEDEFLERE PLANLANMASI Hv.Plt.Yzb. Baha PAKKAN* HHO Havacılık ve Uzay

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI. Özet. Abstract

GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI. Özet. Abstract Emel ve Taşkın, Genetik Algoritmalar ve Uygulama Alanları 129 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 129-152 GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI

Detaylı

İŞLETME FİZİKSEL KOŞULLARININ BULANIK MANTIK YÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR KONFEKSİYON İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

İŞLETME FİZİKSEL KOŞULLARININ BULANIK MANTIK YÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR KONFEKSİYON İŞLETMESİ ÖRNEĞİ (REFEREED RESEARCH) İŞLETME FİZİKSEL KOŞULLARININ BULANIK MANTIK YÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR KONFEKSİYON İŞLETMESİ ÖRNEĞİ EVALUATION OF PLANT S PHYSICAL CONTIDIONS USING FUZZY LOGIC: AN

Detaylı

EŞZAMANLI DAĞITIMLI VE TOPLAMALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN BAKTERİYEL BESİN ARAMA OPTİMİZASYONU ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ.

EŞZAMANLI DAĞITIMLI VE TOPLAMALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN BAKTERİYEL BESİN ARAMA OPTİMİZASYONU ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ. EŞZAMANLI DAĞITIMLI VE TOPLAMALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN BAKTERİYEL BESİN ARAMA OPTİMİZASYONU ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ Seda HEZER YÜKSEK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ağustos, 2010

Detaylı

GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE INTERNET ERİŞİM KAYITLARINDAN BİLGİ ÇIKARILMASI

GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE INTERNET ERİŞİM KAYITLARINDAN BİLGİ ÇIKARILMASI GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE INTERNET ERİŞİM KAYITLARINDAN BİLGİ ÇIKARILMASI Resul DAŞ 1, İbrahim TÜRKOĞLU 2, Mustafa POYRAZ 3 1 Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, ELAZIĞ, rdas@firat.edu.tr

Detaylı

SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI

SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Gulmustafa ŞEN Temmuz 2010 DENİZLİ SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN 2501040109

Detaylı

ÖLÇÜLEN ZEMİN PARAMETRELERİNDEN KAYMA DALGA HIZ (V s ) HESABINDA BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI

ÖLÇÜLEN ZEMİN PARAMETRELERİNDEN KAYMA DALGA HIZ (V s ) HESABINDA BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI ÖZET: ÖLÇÜLEN ZEMİN PARAMETRELERİNDEN KAYMA DALGA HIZ (V s ) HESABINDA BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI M. Tün 1 1 Araştırma Görevlisi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Email: mtun@anadolu.edu.tr

Detaylı

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:01, C:4, S:1, s.73-88 Year:01, Vol:4, No:1, s. 73-88 İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı