22 TEMMUZ SAATLER YÖN KD GD KB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "22 TEMMUZ SAATLER 9 10 11 12 13 14 15 16 YÖN KD 179 71 38 38 38 38 35 33 GD 339 298 222 114 41 38 35 33 KB 35 38 38 38 38 79 179 285"

Transkript

1 KLĠMA TESĠSATI PROJESĠNE AĠT HESAP ÖRNEĞĠ 1 Uygulama Yeri : Elektronik Hesap Bilimleri Merkezi Sistem Salonu ile Operatör ve Teknisyen Odaları nda kullanım amaçlarına uygun olarak rutubet kontrollu yaz-kıģ kliması uygulanmıģtır. 2 DıĢ Sıcaklık : Uygulandığı ġehir : Trabzon a) Yaz : KT = 31 C YT = 25 C ĠR = % 63 Günlük Sıcaklık Farkı : 5,8 C b) KıĢ : KT = - 3 C YT = - 4 C ĠR = % 80 3 Ġç Sıcaklık ( Ġdarenin Verdiği Değerler ) : a) Yazın Klima Edilen Mahallerde : KT = 26 C ( 18 C-28 C arası istenmiģtir. ) YT = 18.7 C ĠR = % 50 ( % 40-% 60 arası istenmiģtir. ) b) Klima Edilmeyen Mahallerde : 31 3 = 28 C c) KıĢın Klima Edilen Mahallerde : 20 C 4 Yaz Klima Yükleri AĢağıdaki Esaslar Çerçevesinde Ekteki Isı Kazancı Hesap Föylerinde BelirtilmiĢtir A Harici Yükler : a) Pencerelerden gelen ısı kazançları, b) Duvar, döģeme ve tavandan gelen ısı kazançları, c) DıĢ havadan konveksiyonla gelen ısı kazançları, d) Havalandırma ısı kazançları. B Dahili Yükler : a) Ġnsanlardan gelen ısı kaznçları, b) Aydınlatma ve ıģık kazançları, c) Bilgisayar cihazlarından gelen ısı kazançları Pencerelerden Gelen GüneĢ Isı Kazançları : Esas itibarıyla klima tesisatının yapılacağı sistem sonunun pencereleri Kuzey Batı yönünde olup, içi avluya bakmaktadır. Klima tesisatının yapılacağı diğer odalar ise Güney Doğu ve Kuzey Doğu yönlerine bakmaktadır. Camdan gelen toplam güneģ radyasyonu, Tablo 7 den : 22 TEMMUZ SAATLER YÖN KD GD KB EYLÜL SAATLER YÖN KD GD KB Bu cetvellerden görüldüğü gibi her yön için maksimum kazancın olduğu tarih ve zaman Ģöyledir : KD : 23 Temmuz Saat 9 GD : 22 Eylül Saat 9 KB : 23 Temmuz Saat Gölgelemenin Etüdü : Pencerenin yapıdaki konumu dolayısı ile meydana gelen gölgeleme :

2 FR r1 x tg β r1 x r2 x tg β x tg γ F R : Radyasyonun geçtiği pencere alanı [ m² ]. = 1 r2 x tg γ + F : Toplam pencere alanı [ m² ]. F cos γ cos γ S 15 s 15 r 1 = = = 0,115 ; r2 = = = 0,214 h 130 b 70 S 15 s 15 r 1 = = = 0,115 ; r2 = = = 0,214 h 130 b 70 Duvar GüneĢ azimut açısı : 40 Kuzey enlemi için β ve γ açılarının değerleri aģağıdadır. Tablo 14 ve Tablo 15 den : KD : 23 Temmuz Saat 9 GD : 22 Eylül Saat 9 KB : 23 Temmuz Saat 16 a) KD : 23 Temmuz Saat 9 F R r 1 x tg β r 1 x r 2 x tg β + tg γ = 1 r 2 x tg γ + F cos γ cos γ F R 0,115 x tg 47 0,115 x 0,214 x tg 47 x tg 61 = 1 0,214 x tg 61 + F cos 61 cos 61 F R 0,115 * 1,072 0,115 x 214 x 1,072 x 1,804 F R = 1 0,214 * 1,804 + = 0,458 F 0,485 0,485 F b) GD : 22 Eylül Saat 9 F R r 1 x tg β r 1 x r 2 x tg β + tg γ = 1 r 2 x tg γ + F cos γ cos γ F R 0,115 x tg 33 0,115 x 214 x tg 33 x tg 29 = 1 0,214 x tg 29 + F cos 29 cos 29 F R 0,115 x 0,65 0,115 x 0,214 x 0,65 x 0,55 F R = 1 0,214 x 0,555 + = 0,805 F 0,875 0,875 F c) KB : 23 Temmuz Saat 16 F R r 1 x tg β r 1 x r 2 x tg β + tg γ = 1 r 2 x tg γ + F cos γ cos γ F R 0,115 x tg 35 0,115 x 0,214 x tg 35 x tg 50 = 1 0,214 x tg 50 + F cos 50 cos 50

3 F R 0,115 x 0,7 0,115 x 0,214 x 0,7 x 1,192 F R = 1 0,214 x 1,192 + = 0,664 F 0,643 0,643 F F R 0,115 x 0.7 0,115 x 0,214 x 0,7 x 1,192 F R = 1 0,214 x 1,192 + = 0,664 F 0,643 0,643 F d) Sonuç olarak pencerenin yapıdaki konumu dolayısı ile meydana gelen gölgelemenin durumu yönler itibarıyla aģağıdaki Ģekilde olmaktadır. KD : 23 Temmuz Saat 9 : f 1 = 0,458 GD : 22 Eylül Saat 9 : f 2 = 0,805 KB : 23 Temmuz Saat 16 : f 3 = 0,664 Klima tesisatının yapılacağı oda pencereleri içten krem rengi perde ile yarı kapatılacağı kabul edilerek, Tablo 11 den, ( çift pencere için ) gölgeleme faktörü : f D = 0,78 alındı. Bu duruma göre yönler itibarıyla toplam gölgeleme faktörleri aģağıdadır. KD : 23 Temmuz Saat 9 : f 1T = f 1 x f D = 0,458 x 0,78 = 0,36 GD : 22 Eylül Saat 9 : f 2T = f 2 x f D = 0,805 x 0,78 = 0,63 KB : 23 Temmuz Saat 16 : f 3T = f 3 x f D = 0,458 x 0,78 = 0, Çatıdan GüneĢ Isı Kazancı : Klima yapılacak hacimlerin çatıları güneģe maruz olup, orta konstrüksiyonlu çatılar grubunda mütalaa edilmiģtir. Tablo 18 den, çatıda 10 cm. betonarme ve 5 cm. izolasyon olduğu düģünülerek eģdeğer sıcaklık farkları saat 16 ve 9 için aģağıda hesaplanmıģtır. EĢdeğer sıcaklık farkları : Saat 9 16 T eģ 11,1 28,9 a) DıĢ ve iç sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme : DıĢ sıcaklık iç sıcaklık = = 5 C Yapılacak düzeltme = ( 8 5 ) = 3 C b) Günlük sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme : Trabzon için günlük maksimum sıcaklık farkı : 5,8 C Yapılacak düzeltme = ( 11 5,8 ) / 2 = 2,6 C Saat 9 için düzeltilmiģ ( T eģ ) hesabı : TeĢ = 11,1 C DüzeltilmiĢ TeĢ = TeĢ + DıĢ ve iç sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme + günlük sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme DüzeltilmiĢ TeĢ = 11, ,6 = 10,7 C Saat 16 için düzeltilmiģ ( T eģ ) hesabı : TeĢ = 28,9 C DüzeltilmiĢ TeĢ = TeĢ + DıĢ ve iç sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme + günlük sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme DüzeltilmiĢ TeĢ = 28, ,6 = 28,5 C Sonuç : Çatı için düzeltilmiģ ( TeĢ ) değerlei aģağıdadır. EĢdeğer sıcaklık farkları : Saat 9 16 T eģ 11,1 28, DıĢ Duvardan Gelen GüneĢ Isı Kazancı : Tablo 17 den, 35 cm. boģluklu tuğla için açık renk sıva düģünülerek, SAAT 9 16 YÖN ΔT eģ ΔT eģ KD 1,1 4,4 GD 2,2 6,7 KB 1,1 2,2

4 DıĢ duvar eģdeğer sıcaklık farklarına uygulanacak düzeltmeler : a) DıĢ ve iç sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme : DıĢ sıcaklık iç sıcaklık = = 5 C Yapılacak düzeltme = ( 8 5 ) = 3 C b) Günlük sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme : Trabzon için günlük maksimum sıcaklık farkı : 5.8 C Yapılacak düzeltme = ( ) / 2 = 2,6 C Sonuçta dıģ duvar için düzeltilmiģ ( TeĢ ) değerleri aģağıdadır. SAAT 9 16 YÖN ΔT eģ ΔT eģ KD 0,7 4,0 GD 1,8 6,3 KB 0,7 1, DıĢ Havadan Konveksiyonla Gelen Isı Kazancı : Trabzon ilinde yaz için dıģ sıcaklık : 31 C Klima edilen odaların iç dizayn sıcaklığı 28 C olup, aradaki 5 C sıcaklık farkından dolayı konveksiyonla gelen ısı kazancı ekteki föylerde gösterilmiģtir Havalandırma ve Enfiltrasyondan Gelen Isı Kazancı : a) Ġlgili firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, sistem salonuna monte edilecek cihazların hava ihtiyaçları aģağıda tablo halinde verilmiģtir. Bu değerler cihazlarından içinden geçen sirküle ( air flew ) hava miktarları olup, tamamen dahili hacimden emilmektedir. CĠHAZIN ADI ADEDĠ BEHERĠNĠN HAVA ĠHTĠYACI [ m³/dak. ] TOPLAM HAVA ĠHTĠYACI [ m³/dak. ] Ana ĠĢlem Birimi Yazıcı Hard Disk 4 5,5 22 Kart Okuyucu Kart Delici Disket Okuyucu Manyetik Teyp Birimi Konsol TOPLAM 142 Sonuç olarak, sistem salonundaki cihazların toplam havalandırma ihtiyacı V = 142 m³/dak. = 8250 m³/h. dir. Bu hava iç hacimden emilmektedir. b) Yine ilgili firma yetkililerinin veriği bilgiye göre sistem salonu, operatör odası ve teknisyen odasında çalıģan personel için gerekli dıģ hava ihtiyacı 1.5 m³/dak. dır. Bu hacimlerin toplam hava ihtiyacı çalıģan personel sayısına göre aģağıda verilmiģtir. ODA ĠSMĠ PERSONEL SAYISI TOPLAM HAVA ĠHTĠYACI [ m³/h ] Sistem Salonu 8 8 x 1.5 x 60 = 720 Operatör Odası 2 2 x 1.5 x 60 = 180 Teknisyen Odası 2 2 x 1.5 x 60 = 180 d) Tüm hacimler devamlı ( + ) basınç altında tutulmakta olup, enfiltrasyon ısı kazancı yoktur Ġnsanlardan Gelen Isı Kazancı : Tablo 21 den, odalardaki insanlar orta dereceli iģ yapan ofis memuru olarak düģünülmüģ ve 26 C KT iç dizayn sıcaklığı için : Duyulur Isı Kazancı : q D = 55 kcal/hxkiģi Gizli Isı Kazancı : q G = 60 kcal/hxkiģi alınmıģtır.

5 4 8. Aydınlatma ve Isı Kazançları : Tüm odalarda 20 Watt/m² kabul edildi Bilgisayar Cihazlarından Isı Kazançları : a) Ġlgili firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, sistem salonuna monte edilecek cihazların yaydığı duyulur ısı miktarları aģağıda verilmiģtir. CĠHAZIN ADI ADEDĠ BEHERĠNĠN YAYDIĞI ISI TOPLAM YAYDIĞI ISI (BTU/h ) (BTU/h) Ana ĠĢlem Birimi Yazıcı Hard Disk Kart Okuyucu Kart Delici Disket Okuyucu Manyetik Teyp Birimi Konsol TOPLAM q BC = 0,252 x = kcal/h dir. b) Oda baģına delgi makinalarının yaydığı duyulur ısı, Q = kcal/h dir. 5 Klima Santrali Cihaz Seçimi : 5 1. Gerekli Hava Miktarları : Klima hesapları föyünden : ODA NO TOPLAM DıĢ Hava [ m³/h ] Sirküle Edilen Hava [ m³/h ] Soğutucu Hava Debisi ( Nemi Alınan Hava ) [ m³/h ] By Pass Havası [ m³/h ] Odadan Emilen Hava [ m³/h ] DıĢ hava / Sirkülasyon Havası Oranı : x 100 / = % 7, Yaz Kliması : Toplam Duyulur Isı Oranı = x 100 / = % 96 ÇalıĢma ġartları : DıĢ ġartlar : 31 C KT, 25 C YT, %63 ĠR ( 1 No. lu noktada ) Ġç ġartlar : 26 C KT, 18,7 C YT, %50 ĠR ( 2 No. lu noktada ) KarıĢım Noktası ġartları ( Psikrometrik Diyagram ) ( 3 No. lu Nokta ) : KT = 0,074 * ,926 * 26 = 26,4 C YT = 0,074 * ,926 * 18,7 = 19,2 C Üfleme Noktası ġartları ( 5 No. lu Nokta ) : t 5 = t 2 8 = 26 8 = 18 C KT ( 16 C YT ) Cihaz ÇıkıĢ Noktasının ġartları ( 4 No. lu Nokta ) : Kanallarda 1,7 C ısınma kabul edilerek, t 4 = t 5 1,7 = 18 1,7 = 16,3 C KT ( 15,3 C YT ) 5 3. KıĢ Kliması : Klima yapılan hacimlerin kondüksiyon ısı kayıpları ( Sistem salonundaki cihazların çalıģtırılmadıkları zamanlarda ısıtma ihtiyacının karģılanabilmesi için ) radyatörlerle karģılanmıģtır. Ancak dıģ havadan dolayı gerekli ısı ihtiyacı, qdh = 0,29 x x 23 = kcal/h dir. Buna mukabil cihazların yaydığı ısı miktarı q = q bc q dh = = kcal/h olup, aradaki bu fark sistem salonunun ısınmasına neden olacaktır. Bu durumda üfleme havası sıcaklık farkı, t = / 0,29 * = 3 C DıĢ ġartlar : - 3 C KT, %80 ĠR ( 1 No. lu nokta ) Ġç ġartlar : 20 C KT, %50 ĠR ( 2 No. lu nokta )

6 KarıĢım Noktası ( Cihaz GiriĢ ) Sıcaklığı ( 3 No. lu Nokta ) : t 3 = 0,074 x ( -3 ) + 0,926 x 20 = 18,3 C KT ( 12,6 C YT ) Cihaz ÇıkıĢ Noktası ( Nemlendirici ÇıkıĢı ) Sıcaklığı ( 4 No. lu Nokta ) : t 4 = 20 3 = 17 C KT ( %60 ĠR, 12,6 C YT ) BY PASS HAVASI DIġ HAVA m³/h m³/h ORTAM TAZE HAVA HAVASI m³/h m³/h KLĠMA SANTRALĠ ELEMANLARI 1 ASPĠRATÖR 5 NEMLENDĠRĠCĠ 2 DAMPER 6 DAMLA TUTUCU 3 FĠLTRE 7 VANTĠLATÖR 4 SOĞUTUCU 5 4. Cihaz Seçimleri : Cihaz Debileri : Aspirasyon havası miktarı : m³/h DıĢ hava miktarı : m³/h By pass havası miktarı : m³/h Vantilasyon havası miktarı : m³/h Cihaz Karakteristikleri : a) ASPĠRATÖR : Debisi ( %10 Emniyetle ) : V = 1,1x = m³/h Basınç Kayıpları : Kanal Kayıpları : 15,00 mmss Aspiratör Hücresi : 4,50 mmss Damper Ġlk Toplayıcı Menfezi : 3,50 mmss : 5,00 mmss 29,00 mmss %10 Emniyetle : H = 1,1x28 = 30,8 mmss Seçilen Aspiratöre Ait Karakteristikler : Debisi : V = m³/h Basıncı : H = 35 mmss Devir Sayısı : n = 650 d/d Gücü : N =... HP Tipi : Çift EmiĢli, Radyal Tip b) FĠLTRE : Filtre Kesiti : F = / ( x 1,5 ) = 2,7 m² F = 3 m² kabul edildi. Filtre Tipi : Elemanları Temizlenebilen Tip Kuru Hava Filtresi c) SOĞUTUCU : Proses etüdünden, Soğutucu Batarya GiriĢ Havası Entalpisi : Ġ 3 = 13,2 kcal/kg Soğutucu Batarya ÇıkıĢ Havası Entalpisi : Ġ 4 = 10,2 kcal/kg Soğutucu Batarya Hava Debisi : V = = m³/h Soğutucu Kapasitesi : Q s = x 1,2 x ( 13,2 10,2 ) = kcal/h

7 %5 Emniyetle : Q 5 = kcal/h kabul edildi. Soğutucu Serpantin Cinsi : Bakır Boru Alüminyum Kanatlı d) NEMLENDĠRĠCĠ : Nemlendirici Kapasitesi ( Maksimum ) : V = m³/h Nemlendirici Tipi : Havuzlu Tip Hava Yıkayıcı Nemlendirici Pompası Debisi : V p = x 1,2 x ( 7,2 6,8 ) = 7012,8 gr/h Sonuç olarak aģağıdaki karakteristiklerde 2 adet ( 1 asıl + 1 yedek ) santrifüj tip nemlendirici pompaları seçildi. Seçilen Pompalara Ait Karakteristikler : Debisi : V p = 3-5 ton/h Basıncı : H p = 10,1 15 mss Devir Sayısı : n = 1500 d/d Gücü : N = 2,5 HP Tipi : Santrifüj Pompa Miktarı : 2 adet ( 1 asıl + 1 yedek ) e) VANTĠLATÖR : Debisi : %5 Emniyetle, V = 1,05 x = 15340,5 m³/h Basınç Kayıpları : Kanal Kayıpları : 15,00 mmss Taze Hava Menfezi : 2,50 mmss Filtre ve KarıĢım Hücresi : 6,00 mmss Soğutucu Batarya : 10,00 mmss Nemlendirici : 12,00 mmss Vantilatör Hücresi Son Menfez : 5,00 mmss : 5,00 mmss 55,50 mmss %10 Emniyetle : H = 1,1 x 55,50 = 61,05 mmss Seçilen Vantilatöre Ait Karakteristikler : Debisi : V = m³/h Basıncı : H = 65 mmss Devir Sayısı : n = 800 d/d Gücü : N = 6 HP Tipi : Çok EmiĢli Radyal Vantilatör e) SANTRAL : DKP saçtan preste imal edilmiģ, içten ısı ve akustik tecritli olup V = m³/h kapasitesindedir Menfez Seçimleri : 103 No. lu Sistem Salonu : a) Dağıtıcı Menfezler : Toplam Hava Debisi : V = m³/h Dağıtıcı Menfez Sayısı : n = 6 adet Beher Menfezin Debisi : V 1 = V / n = / 6 = m³/h Dağıtıcı Menfezlerde Hava Üfleme Hızı U = 4 m/sn. ve Menfez Serbest Alanı % 80 Alınarak Gerekli Kesit : F 1 = / ( x 4 x 0,80 ) = 0,175 m² Sonuç olarak, 6 adet 400 x 450 mm. boyutlarında çift sıra kanatlı ve damperli menfezler seçildi. b) Toplayıcı Menfezler : Odadan Emilen Hava Miktarı : V = m³/h Toplayıcı Menfez Sayısı : n = 5 adet Beher Menfezin Debisi : V 1 = V / n = / 5 = m³/h Dağıtıcı Menfezlerde Hava GeçiĢ Hızı U = 4 m/sn. ve Menfez Serbest Alanı % 80 Alınarak Gerekli Kesit : F 1 = / ( x 4 x 0,80 ) = 0,193 m² Sonuç olarak, 5 adet 650 x 300 mm. boyutlarında tek sıra kanatlı menfezler seçildi. 104 No. lu Operatör Odası : a) Dağıtıcı Menfez : Menfezin Hava Debisi : V = m³/h Menfezden Hava GeçiĢ Hızı : U = 4 m/sn. Menfez Serbest Alanı : % 80 F = / ( x 4 x 0,80 ) = 0,110 m² Sonuç olarak, 400 x 300 mm. boyutlarında çift sıra kanatlı ve damperli menfez seçildi. b) Toplayıcı Menfez : Menfezin Hava Debisi : V = m³/h Menfezden Hava GeçiĢ Hızı : U = 4 m/sn.

8 Menfez Serbest Alanı : % 80 F = / ( x 4 x 0,80 ) = 0,105 m² Sonuç olarak, 350 x 300 mm. boyutlarında tek sıra kanatlı ve damperli menfez seçildi. 105 No. lu Teknisyen Odası : a) Dağıtıcı Menfez : Menfezin Hava Debisi : V = m³/h Menfezden Hava GeçiĢ Hızı : U = 4 m/sn. Menfez Serbest Alanı : % 80 F = / ( x 4 x 0,80 ) = 0,111 m² Sonuç olarak, 400 x 300 mm. boyutlarında çift sıra kanatlı ve damperli menfez seçildi. b) Toplayıcı Menfez : Menfezin Hava Debisi : V = m³/h Menfezden Hava GeçiĢ Hızı : U = 4 m/sn. Menfez Serbest Alanı : % 80 F = / ( x 4 x 0,80 ) = 0,105 m² Sonuç olarak, 350 x 300 mm. boyutlarında tek sıra kanatlı ve damperli menfez seçildi. Klima Santralı Ġçin Temiz Hava EmiĢ Menfezinin Tesbiti : DıĢ Hava Miktarı : V d = m³/h DıĢ Hava Menfezlerinden Hava GeçiĢ Hızı : U = 2,5 m/sn. Menfez Serbest Alanı : % 80 F = / ( x 2,5 x 0,80 ) = 0,15 m² Sonuç olarak, 500 x 300 mm. boyutlarında sabit kanatlı menfez seçildi Soğutma Grubu Seçimi : a) Soğutma Yükü : Klima Santralı Soğutucusu : kcal/h b) Grup Seçimi : Çiğ Noktası Sıcaklığı : ADP = 14,7 C olup, Chiller Su Rejimi : t 1 = 6 C ; t 2 = 10 C seçildi. Boru ve diğer kayıplar gözönüne alınarak, % 10 emniyetle Q s = kcal/h Tipi : Freon 22 ile çalıģan, açık pistonlu soğutma kompresörü seçildi. Grubun Özellikleri : Su GiriĢ Sıcaklığı : t 1 = 6 C Su ÇıkıĢ Sıcaklığı : t 2 = 10 C Evaporasyon Sıcaklığı : t e = t 1 4 = 6 4 = 2 C Kondenzasyon Sıcaklığı : t k = t m ( YT ) + 15 = 18, = 33,7 C Kule ÇıkıĢ Sıcaklığı : t kç = t m ( YT ) + 5 = 18,7 + 5 = 23,7 C Kule GiriĢ Sıcaklığı : t kg = t kç + 5 = = 30 C c) Evaporatör Seçimi : Kapasitesi : Q e = kcal/h Tipi : Spiral tip ( Karo Chill ) bakır borudan yapılmıģ su soğutan evaporatör seçildi. d) Kondenser Seçimi : Kapasitesi : Q k = kcal/h Tipi : Freon 22 ile çalıģır, bakır boru serpantinli boru gömlek tipi kondenser seçildi. e) Soğutma Kulesi Seçimi : Kapasitesi : Q kule = 1,1 x [ Q k + ( 860 x N ) ] = 1,1 x [ ( 860 x 50 ) ] = kcal/h Q kule = kcal/h Tipi : Aksiyal vantilatörlü, cebri çekiģli soğutma kulesi seçildi. f) Kule Pompaları Seçimi : Debisi : V = Q kule / ( t kg - t kç ) = / ( ) = lt/h Basıncı Kayıpları : Kule Kaybı : 10 mss Kondenser : 10 mss Boru Kaybı : 1,5 mss 21,5 mss Sonuç olarak, 2 adet ( biri asıl diğeri yedek ) aģağıdaki karakteristiklerde santrifüj tip kule pompaları seçildi. Debisi : V = ton/h Basıncı : H = 20,1 30 mss Devir Sayısı : n = 1500 d/d Gücü : N = 10 HP

9 f) Chiller Pompaları Seçimi : Debisi : V = Q e / ( t 2 t 1 ) = / ( 10 6 ) = lt/h Basıncı Kayıpları : Santral Kayıpları : 10 mss Evaporatör Kayıpları : 5 mss Boru Kayıpları : 4 mss 19 mss Sonuç olarak, 2 adet ( biri asıl diğeri yedek ) aģağıdaki karakteristiklerde santrifüj tipi evaporatör pompaları seçildi. Debisi : V = 13 ton/h Basıncı : H=15,1 20 mss Devir Sayısı : n = 1500 d/d

Yüksek Yapılarda İklimlendirme ve Zonlama

Yüksek Yapılarda İklimlendirme ve Zonlama 93 TESKON / KLİ-001 MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu degüdir. Yüksek Yapılarda İklimlendirme ve Zonlama CELAL OKUTAN OKUTAN MÛH, Süleyman

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

ÖZET GİRİŞ KLİMA SANTRALLARI VE SOĞUTMA GRUPLARI

ÖZET GİRİŞ KLİMA SANTRALLARI VE SOĞUTMA GRUPLARI ÖZET Bu bildiride klima ve havalandırma tesisatında karşılaşılan problemler. Çok sık yapıldığını gördüğümüz hatalar, literatürde ve teknik toplantılarda karşılaşılan ve dikkati çeken notlar bir araya getirilerek

Detaylı

SEMBOLLER VE KISALTMALAR 1.) ISITMA SOĞUTMA TESİSATI q : Mahalin Münferit Kısımlarının Isı Kaybı (W ) k : Toplam Isı Geçiş Katsayısı (k Değeri) (W/m

SEMBOLLER VE KISALTMALAR 1.) ISITMA SOĞUTMA TESİSATI q : Mahalin Münferit Kısımlarının Isı Kaybı (W ) k : Toplam Isı Geçiş Katsayısı (k Değeri) (W/m SEMBOLLER VE KISALTMALAR 1.) ISITMA SOĞUTMA TESİSATI q : Mahalin Münferit Kısımlarının Isı Kaybı (W ) k : Toplam Isı Geçiş Katsayısı (k Değeri) (W/m 2.K ) t : İç ve Dış Farkı ( C) Z D :Birleştirilmiş İşletme

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ YÖNETMELİK Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır.

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır. 1. KLİMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Binaların kullanım amaçları, bulundukları bölge ve bölgeye bağlı olarak dış hava şartları değişkendir. Yatırımcılar, bina sahipleri veya binayı kullananlar farklı

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1-Kullanım amacına göre Konfor klima Endüstriyel klima Hijyenik klima 2- Büyüklüğüne göre Bireysel klima Merkezi Klima 3- Fan Basıncına Göre: Yüksek basınçlı

Detaylı

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR GPH Serisi Roof Top Paket Klima Cihazları modern binaların özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla dizayn edilmiştir. GPH serisi ozon tabakasına zarar vermeyen R407C

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

Sanayi Bölgesi 2. Kısım 4. Cad. 9. Sk. No.11 SİVAS 218 11 35 (pbx) Fax: 0.346 218 13 50

Sanayi Bölgesi 2. Kısım 4. Cad. 9. Sk. No.11 SİVAS 218 11 35 (pbx) Fax: 0.346 218 13 50 PAKET HİJYENİK KLİMA SANTRALİ HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLİMA SANTRALLERİ KONFORMATİK ATIK HAVA TEMİZLEME SANTRALLERİ ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ HÜCRELİ ASPİRATÖR VE VANTİLATÖR SİSTEMLERİ SICAK HAVA APAREYLERİ

Detaylı

HAVA TEMİZ HAVA, DAHA ÇOK HAVA...

HAVA TEMİZ HAVA, DAHA ÇOK HAVA... HAVA TEMİZ HAVA, DAHA ÇOK HAVA... Kanallı Klimalar ve Hava Isıtıcılar İÇİNDEKİLER GENEL ÖZELLİKLER 4 KANAL TİPİ SPLIT KLİMALAR 8 KANAL TİPİ HAVA ISITICILAR 13 ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR 17 ESNEK HAVA KANALLARI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI tmmob makina mühendisleri odası TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI Aralık 2008 / ANKARA tmmob makina mühendisleri odasý Meşrutiyet

Detaylı

KLİMA VE HAVALANDIRMA

KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNDE SİSTEM S STEM ÇÖZÜMÜ ÜRÜN N VE SİSTEM S STEM ÇÖZÜMLER MLERİ Yükselen Enerji Maliyetleri Enerji Tasarrufu Enerjinin Verimli Kullanımı İnsanların n Konfor Beklentileri Çevrenin ve Yaşad adığımız

Detaylı

MÜHENDİSLİK LABORATUARI DERS NOTLARI

MÜHENDİSLİK LABORATUARI DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK LABORATUARI DERS NOTLARI HAZIRLAYANLAR: PROF. DR. CENGİZ DOĞAN PROF. DR. BÜLENT YEŞİLATA PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT

Detaylı

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ Sistem Tasarım ve Ön Avan Proje - Temel Planları 1/200 - Kalıp Planları 1/200 - Kolon Yerleşim Planları 1/200 - Ön hesaplar

Detaylı

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ.

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BĠNALAR ĠÇĠN DOĞALGAZ TESĠSATI TEKNĠK ESASLARI 1 BAġKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. KASIM 2009 Tüm yayın hakkı BAġKENTDOĞALGAZ a aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015)

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) 0 İçindekiler Tablosu 1 AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,AÇIKLAMA... 4 1.1 Amaç... 4 1.2 Kapsam... 4 1.3 Dayanak... 4 1.4 Açıklama... 4 2 ATIF YAPILAN

Detaylı

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZMĠT GAZ DAĞITIM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ DD.75.39 YAYIN TARĠHĠ 20.06.2008 REVĠZYON (2) 1/70 ÖNSÖZ Doğalgaz

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mak. Müh. M. Sabri ŞAMDAN Enstitü Anabilim Dalı : MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ Enstitü

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

KLİMA SANTRALİ. İçerik

KLİMA SANTRALİ. İçerik KLİMA SANTRALİ İçerik Genel Bilgiler Klima Santrali Seçim Programı Klima Santrali Seçim Tablosu Hücre Yapısı Damperler Aksesuarlar Filtreler Isı Geri Kazanım Sistemi Plakalı Isı Geri Kazanım Rotorlu Isı

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNA VE TESĠS YANGIN GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI*

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* Đbrahim ĐŞBĐLEN 1948 Manisa doğumludur. 1964 yılında Ankara Yapı Enstitüsü'nün Tesisat Bölümü'nü, 1972 yılında Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 1. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 2

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 1. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 2 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 Tasarım ve İşçilik... 1 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 2 2 ISITMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ... 2 2.1 İşin Kapsamı... 2 2.1.1

Detaylı

Tablo 9.2. Günefl radyonuyla çeflitli yöndeki düfley pencerelere gelen s ak s (Watt/m 2 ) 40 C kuzey enlemi)

Tablo 9.2. Günefl radyonuyla çeflitli yöndeki düfley pencerelere gelen s ak s (Watt/m 2 ) 40 C kuzey enlemi) 9. ISI KAZANCI HESABI Bir yap n n mimar tasar m nda yer alacak cihazlar n saptanabilmesinin ilk etab, proje ön raporudur. Bu rapor mimar ve yat r mc (mal sahibi) ile tart fl l p yap da uygulanacak sistem

Detaylı

Sabit Debili %100 Taze Havalı Primer Havalandırma Santralı Kontrol Sistemi

Sabit Debili %100 Taze Havalı Primer Havalandırma Santralı Kontrol Sistemi Sabit Debili %100 Taze Havalı Primer Havalandırma Santralı Kontrol Sistemi Sistem; ısıtıcı serpantin, taze hava ve egzoz havası damperleri ile aspiratör ve vantilatörden oluşmaktadır. Sistem %100 Taze

Detaylı

memnuniyet üretir Ürün Kataloğu

memnuniyet üretir Ürün Kataloğu memnuniyet üretir Ürün Kataloğu Ürün Kataloğu www.airplus.com.tr Klima Santralleri DX Bataryalı Klima Santralleri Havuz Nem Alma Santralleri Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları DX Bataryalı Tavan Tipi

Detaylı

KLİMA SİSTEMLERİ. Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler;

KLİMA SİSTEMLERİ. Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler; KLİMA SİSTEMLERİ Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler; Tam havalı, tam sulu, havalı sulu olarak 3 e ayrılır. Tam sulu sistemler, iki ve dört borulu

Detaylı