22 TEMMUZ SAATLER YÖN KD GD KB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "22 TEMMUZ SAATLER 9 10 11 12 13 14 15 16 YÖN KD 179 71 38 38 38 38 35 33 GD 339 298 222 114 41 38 35 33 KB 35 38 38 38 38 79 179 285"

Transkript

1 KLĠMA TESĠSATI PROJESĠNE AĠT HESAP ÖRNEĞĠ 1 Uygulama Yeri : Elektronik Hesap Bilimleri Merkezi Sistem Salonu ile Operatör ve Teknisyen Odaları nda kullanım amaçlarına uygun olarak rutubet kontrollu yaz-kıģ kliması uygulanmıģtır. 2 DıĢ Sıcaklık : Uygulandığı ġehir : Trabzon a) Yaz : KT = 31 C YT = 25 C ĠR = % 63 Günlük Sıcaklık Farkı : 5,8 C b) KıĢ : KT = - 3 C YT = - 4 C ĠR = % 80 3 Ġç Sıcaklık ( Ġdarenin Verdiği Değerler ) : a) Yazın Klima Edilen Mahallerde : KT = 26 C ( 18 C-28 C arası istenmiģtir. ) YT = 18.7 C ĠR = % 50 ( % 40-% 60 arası istenmiģtir. ) b) Klima Edilmeyen Mahallerde : 31 3 = 28 C c) KıĢın Klima Edilen Mahallerde : 20 C 4 Yaz Klima Yükleri AĢağıdaki Esaslar Çerçevesinde Ekteki Isı Kazancı Hesap Föylerinde BelirtilmiĢtir A Harici Yükler : a) Pencerelerden gelen ısı kazançları, b) Duvar, döģeme ve tavandan gelen ısı kazançları, c) DıĢ havadan konveksiyonla gelen ısı kazançları, d) Havalandırma ısı kazançları. B Dahili Yükler : a) Ġnsanlardan gelen ısı kaznçları, b) Aydınlatma ve ıģık kazançları, c) Bilgisayar cihazlarından gelen ısı kazançları Pencerelerden Gelen GüneĢ Isı Kazançları : Esas itibarıyla klima tesisatının yapılacağı sistem sonunun pencereleri Kuzey Batı yönünde olup, içi avluya bakmaktadır. Klima tesisatının yapılacağı diğer odalar ise Güney Doğu ve Kuzey Doğu yönlerine bakmaktadır. Camdan gelen toplam güneģ radyasyonu, Tablo 7 den : 22 TEMMUZ SAATLER YÖN KD GD KB EYLÜL SAATLER YÖN KD GD KB Bu cetvellerden görüldüğü gibi her yön için maksimum kazancın olduğu tarih ve zaman Ģöyledir : KD : 23 Temmuz Saat 9 GD : 22 Eylül Saat 9 KB : 23 Temmuz Saat Gölgelemenin Etüdü : Pencerenin yapıdaki konumu dolayısı ile meydana gelen gölgeleme :

2 FR r1 x tg β r1 x r2 x tg β x tg γ F R : Radyasyonun geçtiği pencere alanı [ m² ]. = 1 r2 x tg γ + F : Toplam pencere alanı [ m² ]. F cos γ cos γ S 15 s 15 r 1 = = = 0,115 ; r2 = = = 0,214 h 130 b 70 S 15 s 15 r 1 = = = 0,115 ; r2 = = = 0,214 h 130 b 70 Duvar GüneĢ azimut açısı : 40 Kuzey enlemi için β ve γ açılarının değerleri aģağıdadır. Tablo 14 ve Tablo 15 den : KD : 23 Temmuz Saat 9 GD : 22 Eylül Saat 9 KB : 23 Temmuz Saat 16 a) KD : 23 Temmuz Saat 9 F R r 1 x tg β r 1 x r 2 x tg β + tg γ = 1 r 2 x tg γ + F cos γ cos γ F R 0,115 x tg 47 0,115 x 0,214 x tg 47 x tg 61 = 1 0,214 x tg 61 + F cos 61 cos 61 F R 0,115 * 1,072 0,115 x 214 x 1,072 x 1,804 F R = 1 0,214 * 1,804 + = 0,458 F 0,485 0,485 F b) GD : 22 Eylül Saat 9 F R r 1 x tg β r 1 x r 2 x tg β + tg γ = 1 r 2 x tg γ + F cos γ cos γ F R 0,115 x tg 33 0,115 x 214 x tg 33 x tg 29 = 1 0,214 x tg 29 + F cos 29 cos 29 F R 0,115 x 0,65 0,115 x 0,214 x 0,65 x 0,55 F R = 1 0,214 x 0,555 + = 0,805 F 0,875 0,875 F c) KB : 23 Temmuz Saat 16 F R r 1 x tg β r 1 x r 2 x tg β + tg γ = 1 r 2 x tg γ + F cos γ cos γ F R 0,115 x tg 35 0,115 x 0,214 x tg 35 x tg 50 = 1 0,214 x tg 50 + F cos 50 cos 50

3 F R 0,115 x 0,7 0,115 x 0,214 x 0,7 x 1,192 F R = 1 0,214 x 1,192 + = 0,664 F 0,643 0,643 F F R 0,115 x 0.7 0,115 x 0,214 x 0,7 x 1,192 F R = 1 0,214 x 1,192 + = 0,664 F 0,643 0,643 F d) Sonuç olarak pencerenin yapıdaki konumu dolayısı ile meydana gelen gölgelemenin durumu yönler itibarıyla aģağıdaki Ģekilde olmaktadır. KD : 23 Temmuz Saat 9 : f 1 = 0,458 GD : 22 Eylül Saat 9 : f 2 = 0,805 KB : 23 Temmuz Saat 16 : f 3 = 0,664 Klima tesisatının yapılacağı oda pencereleri içten krem rengi perde ile yarı kapatılacağı kabul edilerek, Tablo 11 den, ( çift pencere için ) gölgeleme faktörü : f D = 0,78 alındı. Bu duruma göre yönler itibarıyla toplam gölgeleme faktörleri aģağıdadır. KD : 23 Temmuz Saat 9 : f 1T = f 1 x f D = 0,458 x 0,78 = 0,36 GD : 22 Eylül Saat 9 : f 2T = f 2 x f D = 0,805 x 0,78 = 0,63 KB : 23 Temmuz Saat 16 : f 3T = f 3 x f D = 0,458 x 0,78 = 0, Çatıdan GüneĢ Isı Kazancı : Klima yapılacak hacimlerin çatıları güneģe maruz olup, orta konstrüksiyonlu çatılar grubunda mütalaa edilmiģtir. Tablo 18 den, çatıda 10 cm. betonarme ve 5 cm. izolasyon olduğu düģünülerek eģdeğer sıcaklık farkları saat 16 ve 9 için aģağıda hesaplanmıģtır. EĢdeğer sıcaklık farkları : Saat 9 16 T eģ 11,1 28,9 a) DıĢ ve iç sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme : DıĢ sıcaklık iç sıcaklık = = 5 C Yapılacak düzeltme = ( 8 5 ) = 3 C b) Günlük sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme : Trabzon için günlük maksimum sıcaklık farkı : 5,8 C Yapılacak düzeltme = ( 11 5,8 ) / 2 = 2,6 C Saat 9 için düzeltilmiģ ( T eģ ) hesabı : TeĢ = 11,1 C DüzeltilmiĢ TeĢ = TeĢ + DıĢ ve iç sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme + günlük sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme DüzeltilmiĢ TeĢ = 11, ,6 = 10,7 C Saat 16 için düzeltilmiģ ( T eģ ) hesabı : TeĢ = 28,9 C DüzeltilmiĢ TeĢ = TeĢ + DıĢ ve iç sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme + günlük sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme DüzeltilmiĢ TeĢ = 28, ,6 = 28,5 C Sonuç : Çatı için düzeltilmiģ ( TeĢ ) değerlei aģağıdadır. EĢdeğer sıcaklık farkları : Saat 9 16 T eģ 11,1 28, DıĢ Duvardan Gelen GüneĢ Isı Kazancı : Tablo 17 den, 35 cm. boģluklu tuğla için açık renk sıva düģünülerek, SAAT 9 16 YÖN ΔT eģ ΔT eģ KD 1,1 4,4 GD 2,2 6,7 KB 1,1 2,2

4 DıĢ duvar eģdeğer sıcaklık farklarına uygulanacak düzeltmeler : a) DıĢ ve iç sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme : DıĢ sıcaklık iç sıcaklık = = 5 C Yapılacak düzeltme = ( 8 5 ) = 3 C b) Günlük sıcaklık farkı için yapılacak düzeltme : Trabzon için günlük maksimum sıcaklık farkı : 5.8 C Yapılacak düzeltme = ( ) / 2 = 2,6 C Sonuçta dıģ duvar için düzeltilmiģ ( TeĢ ) değerleri aģağıdadır. SAAT 9 16 YÖN ΔT eģ ΔT eģ KD 0,7 4,0 GD 1,8 6,3 KB 0,7 1, DıĢ Havadan Konveksiyonla Gelen Isı Kazancı : Trabzon ilinde yaz için dıģ sıcaklık : 31 C Klima edilen odaların iç dizayn sıcaklığı 28 C olup, aradaki 5 C sıcaklık farkından dolayı konveksiyonla gelen ısı kazancı ekteki föylerde gösterilmiģtir Havalandırma ve Enfiltrasyondan Gelen Isı Kazancı : a) Ġlgili firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, sistem salonuna monte edilecek cihazların hava ihtiyaçları aģağıda tablo halinde verilmiģtir. Bu değerler cihazlarından içinden geçen sirküle ( air flew ) hava miktarları olup, tamamen dahili hacimden emilmektedir. CĠHAZIN ADI ADEDĠ BEHERĠNĠN HAVA ĠHTĠYACI [ m³/dak. ] TOPLAM HAVA ĠHTĠYACI [ m³/dak. ] Ana ĠĢlem Birimi Yazıcı Hard Disk 4 5,5 22 Kart Okuyucu Kart Delici Disket Okuyucu Manyetik Teyp Birimi Konsol TOPLAM 142 Sonuç olarak, sistem salonundaki cihazların toplam havalandırma ihtiyacı V = 142 m³/dak. = 8250 m³/h. dir. Bu hava iç hacimden emilmektedir. b) Yine ilgili firma yetkililerinin veriği bilgiye göre sistem salonu, operatör odası ve teknisyen odasında çalıģan personel için gerekli dıģ hava ihtiyacı 1.5 m³/dak. dır. Bu hacimlerin toplam hava ihtiyacı çalıģan personel sayısına göre aģağıda verilmiģtir. ODA ĠSMĠ PERSONEL SAYISI TOPLAM HAVA ĠHTĠYACI [ m³/h ] Sistem Salonu 8 8 x 1.5 x 60 = 720 Operatör Odası 2 2 x 1.5 x 60 = 180 Teknisyen Odası 2 2 x 1.5 x 60 = 180 d) Tüm hacimler devamlı ( + ) basınç altında tutulmakta olup, enfiltrasyon ısı kazancı yoktur Ġnsanlardan Gelen Isı Kazancı : Tablo 21 den, odalardaki insanlar orta dereceli iģ yapan ofis memuru olarak düģünülmüģ ve 26 C KT iç dizayn sıcaklığı için : Duyulur Isı Kazancı : q D = 55 kcal/hxkiģi Gizli Isı Kazancı : q G = 60 kcal/hxkiģi alınmıģtır.

5 4 8. Aydınlatma ve Isı Kazançları : Tüm odalarda 20 Watt/m² kabul edildi Bilgisayar Cihazlarından Isı Kazançları : a) Ġlgili firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, sistem salonuna monte edilecek cihazların yaydığı duyulur ısı miktarları aģağıda verilmiģtir. CĠHAZIN ADI ADEDĠ BEHERĠNĠN YAYDIĞI ISI TOPLAM YAYDIĞI ISI (BTU/h ) (BTU/h) Ana ĠĢlem Birimi Yazıcı Hard Disk Kart Okuyucu Kart Delici Disket Okuyucu Manyetik Teyp Birimi Konsol TOPLAM q BC = 0,252 x = kcal/h dir. b) Oda baģına delgi makinalarının yaydığı duyulur ısı, Q = kcal/h dir. 5 Klima Santrali Cihaz Seçimi : 5 1. Gerekli Hava Miktarları : Klima hesapları föyünden : ODA NO TOPLAM DıĢ Hava [ m³/h ] Sirküle Edilen Hava [ m³/h ] Soğutucu Hava Debisi ( Nemi Alınan Hava ) [ m³/h ] By Pass Havası [ m³/h ] Odadan Emilen Hava [ m³/h ] DıĢ hava / Sirkülasyon Havası Oranı : x 100 / = % 7, Yaz Kliması : Toplam Duyulur Isı Oranı = x 100 / = % 96 ÇalıĢma ġartları : DıĢ ġartlar : 31 C KT, 25 C YT, %63 ĠR ( 1 No. lu noktada ) Ġç ġartlar : 26 C KT, 18,7 C YT, %50 ĠR ( 2 No. lu noktada ) KarıĢım Noktası ġartları ( Psikrometrik Diyagram ) ( 3 No. lu Nokta ) : KT = 0,074 * ,926 * 26 = 26,4 C YT = 0,074 * ,926 * 18,7 = 19,2 C Üfleme Noktası ġartları ( 5 No. lu Nokta ) : t 5 = t 2 8 = 26 8 = 18 C KT ( 16 C YT ) Cihaz ÇıkıĢ Noktasının ġartları ( 4 No. lu Nokta ) : Kanallarda 1,7 C ısınma kabul edilerek, t 4 = t 5 1,7 = 18 1,7 = 16,3 C KT ( 15,3 C YT ) 5 3. KıĢ Kliması : Klima yapılan hacimlerin kondüksiyon ısı kayıpları ( Sistem salonundaki cihazların çalıģtırılmadıkları zamanlarda ısıtma ihtiyacının karģılanabilmesi için ) radyatörlerle karģılanmıģtır. Ancak dıģ havadan dolayı gerekli ısı ihtiyacı, qdh = 0,29 x x 23 = kcal/h dir. Buna mukabil cihazların yaydığı ısı miktarı q = q bc q dh = = kcal/h olup, aradaki bu fark sistem salonunun ısınmasına neden olacaktır. Bu durumda üfleme havası sıcaklık farkı, t = / 0,29 * = 3 C DıĢ ġartlar : - 3 C KT, %80 ĠR ( 1 No. lu nokta ) Ġç ġartlar : 20 C KT, %50 ĠR ( 2 No. lu nokta )

6 KarıĢım Noktası ( Cihaz GiriĢ ) Sıcaklığı ( 3 No. lu Nokta ) : t 3 = 0,074 x ( -3 ) + 0,926 x 20 = 18,3 C KT ( 12,6 C YT ) Cihaz ÇıkıĢ Noktası ( Nemlendirici ÇıkıĢı ) Sıcaklığı ( 4 No. lu Nokta ) : t 4 = 20 3 = 17 C KT ( %60 ĠR, 12,6 C YT ) BY PASS HAVASI DIġ HAVA m³/h m³/h ORTAM TAZE HAVA HAVASI m³/h m³/h KLĠMA SANTRALĠ ELEMANLARI 1 ASPĠRATÖR 5 NEMLENDĠRĠCĠ 2 DAMPER 6 DAMLA TUTUCU 3 FĠLTRE 7 VANTĠLATÖR 4 SOĞUTUCU 5 4. Cihaz Seçimleri : Cihaz Debileri : Aspirasyon havası miktarı : m³/h DıĢ hava miktarı : m³/h By pass havası miktarı : m³/h Vantilasyon havası miktarı : m³/h Cihaz Karakteristikleri : a) ASPĠRATÖR : Debisi ( %10 Emniyetle ) : V = 1,1x = m³/h Basınç Kayıpları : Kanal Kayıpları : 15,00 mmss Aspiratör Hücresi : 4,50 mmss Damper Ġlk Toplayıcı Menfezi : 3,50 mmss : 5,00 mmss 29,00 mmss %10 Emniyetle : H = 1,1x28 = 30,8 mmss Seçilen Aspiratöre Ait Karakteristikler : Debisi : V = m³/h Basıncı : H = 35 mmss Devir Sayısı : n = 650 d/d Gücü : N =... HP Tipi : Çift EmiĢli, Radyal Tip b) FĠLTRE : Filtre Kesiti : F = / ( x 1,5 ) = 2,7 m² F = 3 m² kabul edildi. Filtre Tipi : Elemanları Temizlenebilen Tip Kuru Hava Filtresi c) SOĞUTUCU : Proses etüdünden, Soğutucu Batarya GiriĢ Havası Entalpisi : Ġ 3 = 13,2 kcal/kg Soğutucu Batarya ÇıkıĢ Havası Entalpisi : Ġ 4 = 10,2 kcal/kg Soğutucu Batarya Hava Debisi : V = = m³/h Soğutucu Kapasitesi : Q s = x 1,2 x ( 13,2 10,2 ) = kcal/h

7 %5 Emniyetle : Q 5 = kcal/h kabul edildi. Soğutucu Serpantin Cinsi : Bakır Boru Alüminyum Kanatlı d) NEMLENDĠRĠCĠ : Nemlendirici Kapasitesi ( Maksimum ) : V = m³/h Nemlendirici Tipi : Havuzlu Tip Hava Yıkayıcı Nemlendirici Pompası Debisi : V p = x 1,2 x ( 7,2 6,8 ) = 7012,8 gr/h Sonuç olarak aģağıdaki karakteristiklerde 2 adet ( 1 asıl + 1 yedek ) santrifüj tip nemlendirici pompaları seçildi. Seçilen Pompalara Ait Karakteristikler : Debisi : V p = 3-5 ton/h Basıncı : H p = 10,1 15 mss Devir Sayısı : n = 1500 d/d Gücü : N = 2,5 HP Tipi : Santrifüj Pompa Miktarı : 2 adet ( 1 asıl + 1 yedek ) e) VANTĠLATÖR : Debisi : %5 Emniyetle, V = 1,05 x = 15340,5 m³/h Basınç Kayıpları : Kanal Kayıpları : 15,00 mmss Taze Hava Menfezi : 2,50 mmss Filtre ve KarıĢım Hücresi : 6,00 mmss Soğutucu Batarya : 10,00 mmss Nemlendirici : 12,00 mmss Vantilatör Hücresi Son Menfez : 5,00 mmss : 5,00 mmss 55,50 mmss %10 Emniyetle : H = 1,1 x 55,50 = 61,05 mmss Seçilen Vantilatöre Ait Karakteristikler : Debisi : V = m³/h Basıncı : H = 65 mmss Devir Sayısı : n = 800 d/d Gücü : N = 6 HP Tipi : Çok EmiĢli Radyal Vantilatör e) SANTRAL : DKP saçtan preste imal edilmiģ, içten ısı ve akustik tecritli olup V = m³/h kapasitesindedir Menfez Seçimleri : 103 No. lu Sistem Salonu : a) Dağıtıcı Menfezler : Toplam Hava Debisi : V = m³/h Dağıtıcı Menfez Sayısı : n = 6 adet Beher Menfezin Debisi : V 1 = V / n = / 6 = m³/h Dağıtıcı Menfezlerde Hava Üfleme Hızı U = 4 m/sn. ve Menfez Serbest Alanı % 80 Alınarak Gerekli Kesit : F 1 = / ( x 4 x 0,80 ) = 0,175 m² Sonuç olarak, 6 adet 400 x 450 mm. boyutlarında çift sıra kanatlı ve damperli menfezler seçildi. b) Toplayıcı Menfezler : Odadan Emilen Hava Miktarı : V = m³/h Toplayıcı Menfez Sayısı : n = 5 adet Beher Menfezin Debisi : V 1 = V / n = / 5 = m³/h Dağıtıcı Menfezlerde Hava GeçiĢ Hızı U = 4 m/sn. ve Menfez Serbest Alanı % 80 Alınarak Gerekli Kesit : F 1 = / ( x 4 x 0,80 ) = 0,193 m² Sonuç olarak, 5 adet 650 x 300 mm. boyutlarında tek sıra kanatlı menfezler seçildi. 104 No. lu Operatör Odası : a) Dağıtıcı Menfez : Menfezin Hava Debisi : V = m³/h Menfezden Hava GeçiĢ Hızı : U = 4 m/sn. Menfez Serbest Alanı : % 80 F = / ( x 4 x 0,80 ) = 0,110 m² Sonuç olarak, 400 x 300 mm. boyutlarında çift sıra kanatlı ve damperli menfez seçildi. b) Toplayıcı Menfez : Menfezin Hava Debisi : V = m³/h Menfezden Hava GeçiĢ Hızı : U = 4 m/sn.

8 Menfez Serbest Alanı : % 80 F = / ( x 4 x 0,80 ) = 0,105 m² Sonuç olarak, 350 x 300 mm. boyutlarında tek sıra kanatlı ve damperli menfez seçildi. 105 No. lu Teknisyen Odası : a) Dağıtıcı Menfez : Menfezin Hava Debisi : V = m³/h Menfezden Hava GeçiĢ Hızı : U = 4 m/sn. Menfez Serbest Alanı : % 80 F = / ( x 4 x 0,80 ) = 0,111 m² Sonuç olarak, 400 x 300 mm. boyutlarında çift sıra kanatlı ve damperli menfez seçildi. b) Toplayıcı Menfez : Menfezin Hava Debisi : V = m³/h Menfezden Hava GeçiĢ Hızı : U = 4 m/sn. Menfez Serbest Alanı : % 80 F = / ( x 4 x 0,80 ) = 0,105 m² Sonuç olarak, 350 x 300 mm. boyutlarında tek sıra kanatlı ve damperli menfez seçildi. Klima Santralı Ġçin Temiz Hava EmiĢ Menfezinin Tesbiti : DıĢ Hava Miktarı : V d = m³/h DıĢ Hava Menfezlerinden Hava GeçiĢ Hızı : U = 2,5 m/sn. Menfez Serbest Alanı : % 80 F = / ( x 2,5 x 0,80 ) = 0,15 m² Sonuç olarak, 500 x 300 mm. boyutlarında sabit kanatlı menfez seçildi Soğutma Grubu Seçimi : a) Soğutma Yükü : Klima Santralı Soğutucusu : kcal/h b) Grup Seçimi : Çiğ Noktası Sıcaklığı : ADP = 14,7 C olup, Chiller Su Rejimi : t 1 = 6 C ; t 2 = 10 C seçildi. Boru ve diğer kayıplar gözönüne alınarak, % 10 emniyetle Q s = kcal/h Tipi : Freon 22 ile çalıģan, açık pistonlu soğutma kompresörü seçildi. Grubun Özellikleri : Su GiriĢ Sıcaklığı : t 1 = 6 C Su ÇıkıĢ Sıcaklığı : t 2 = 10 C Evaporasyon Sıcaklığı : t e = t 1 4 = 6 4 = 2 C Kondenzasyon Sıcaklığı : t k = t m ( YT ) + 15 = 18, = 33,7 C Kule ÇıkıĢ Sıcaklığı : t kç = t m ( YT ) + 5 = 18,7 + 5 = 23,7 C Kule GiriĢ Sıcaklığı : t kg = t kç + 5 = = 30 C c) Evaporatör Seçimi : Kapasitesi : Q e = kcal/h Tipi : Spiral tip ( Karo Chill ) bakır borudan yapılmıģ su soğutan evaporatör seçildi. d) Kondenser Seçimi : Kapasitesi : Q k = kcal/h Tipi : Freon 22 ile çalıģır, bakır boru serpantinli boru gömlek tipi kondenser seçildi. e) Soğutma Kulesi Seçimi : Kapasitesi : Q kule = 1,1 x [ Q k + ( 860 x N ) ] = 1,1 x [ ( 860 x 50 ) ] = kcal/h Q kule = kcal/h Tipi : Aksiyal vantilatörlü, cebri çekiģli soğutma kulesi seçildi. f) Kule Pompaları Seçimi : Debisi : V = Q kule / ( t kg - t kç ) = / ( ) = lt/h Basıncı Kayıpları : Kule Kaybı : 10 mss Kondenser : 10 mss Boru Kaybı : 1,5 mss 21,5 mss Sonuç olarak, 2 adet ( biri asıl diğeri yedek ) aģağıdaki karakteristiklerde santrifüj tip kule pompaları seçildi. Debisi : V = ton/h Basıncı : H = 20,1 30 mss Devir Sayısı : n = 1500 d/d Gücü : N = 10 HP

9 f) Chiller Pompaları Seçimi : Debisi : V = Q e / ( t 2 t 1 ) = / ( 10 6 ) = lt/h Basıncı Kayıpları : Santral Kayıpları : 10 mss Evaporatör Kayıpları : 5 mss Boru Kayıpları : 4 mss 19 mss Sonuç olarak, 2 adet ( biri asıl diğeri yedek ) aģağıdaki karakteristiklerde santrifüj tipi evaporatör pompaları seçildi. Debisi : V = 13 ton/h Basıncı : H=15,1 20 mss Devir Sayısı : n = 1500 d/d

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 D.ISI YÜKÜ HESABI 7 1. Trasnsmisyon Isı Yükü 7 2- İnfilitrasyon

Detaylı

Fan Coil. Genel Özellikler. Kolay takılabilen opsiyonel sac ayakları. Kolay asılabilmesi için askı şablonu

Fan Coil. Genel Özellikler. Kolay takılabilen opsiyonel sac ayakları. Kolay asılabilmesi için askı şablonu Fan Coil Fan Coil KD Systemair HSK Fan Coil cihazları üstün performansları ile konutlar, oteller, restaurantlar, mağazalar, ofisler vb. yapıların ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyaçlarını ekonomik

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ MC - HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU CİHAZ SOĞUTMA KAPASİTESİ NET LİSTE MODELİ KCAL/H KW FİYAT ( ) FİYATI ( ) MC 251 47.400 55,2 12.250 15.250 MC 301 56.200

Detaylı

K-204 TEMEL İKLİMLENDİRME EĞİTİM SETİ ŞEMASI K-204 ELEKTRİK KUMANDA ŞEMASI

K-204 TEMEL İKLİMLENDİRME EĞİTİM SETİ ŞEMASI K-204 ELEKTRİK KUMANDA ŞEMASI DENEY FÖYLERİ Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 ttp://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com BALIKESİR-2012 termometre multimetre Ana şalter

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ (HAZIRLAYAN : S.DAĞOĞLU) AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV 4000

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ (HAZIRLAYAN : S.DAĞOĞLU) AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV 4000

Detaylı

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK Hesaplamalar için ÖN HESAPLAR : ( Bulunulan ŞEHİR 'e göre ) ) KIŞ AYI İÇİN Bilinenler : Kış - Dış Ortam Sıcaklığı ( KT ) : 0 C Kış - Dış Ortam Bağıl Nemi ( RH ) : 90% Kış -

Detaylı

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR GPH Serisi Roof Top Paket Klima Cihazları modern binaların özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla dizayn edilmiştir. GPH serisi ozon tabakasına zarar vermeyen R407C

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

İKLİMLENDİRME NEDİR?

İKLİMLENDİRME NEDİR? İKLİMLENDİRME NEDİR? İnsan, hayvan ve bitkilerin konforu veya endüstriyel bir ürünün üretilmesi için gerekli olan iklim şartlarının (sıcaklık, nem, hava hızı, taze hava miktarı vb) otomatik olarak sağlanması

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : 2012 YILI A.K.Ü MERKEZ KAMPÜSLERĠ VE ĠLÇELER BÜYÜK ONARIM ĠġĠ Sayfa: 1 Poz 1 071-112 2 071-112/D 3 072-601 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk + - + - - - + - - -

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENEL ÜRÜN KATALOĞU ... HAKKIMIZDA MBS Klima Isıtma Soğutma Havalandırma Ekipmanları 2008 yılında Dudullu / Ümraniye İstanbul da Faaliyete

Detaylı

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba KANAL TİPİ KLİMA SANTRALI TLPU-P Teba 1 KANAL TİPİ KLİMA SANTRALLARI Kanal tipi klima santralları, orta büyüklükteki alanların ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyacını karşılar. Yüksekliklerinin az olması

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

2012 FİYAT LİSTESİ YAYINLANMA TARİHİ : 15 MART 2012 (HAZIRLAYAN : OKAN ÖNAL)

2012 FİYAT LİSTESİ YAYINLANMA TARİHİ : 15 MART 2012 (HAZIRLAYAN : OKAN ÖNAL) 2012 FİYAT LİSTESİ YAYINLANMA TARİHİ : 15 MART 2012 () CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV 4000 AHRV 5000 HAVA DEBİSİ (M3/H) 500 750 1000 1500 2000 2500

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

Vinç Klima Cihazları

Vinç Klima Cihazları Vinç Klima Cihazları VİZYONUMUZ: İMAS A.Ş., Klima, Soğutma ve Havalandırma sektöründe güvenirliği, tecrübesi ve vazgeçilmez ilkesi olan dürüstlüğü ile tanınan bir kuruluştur. MİSYONUMUZ: Yeniliklere açık

Detaylı

Nominal soğutma kapasitesi

Nominal soğutma kapasitesi intherma 9 17 17.2 Nominal ısıtma kapasitesi 8.6 Isıtma kapasitesi aralığı 1.50~10.50 2.60~19.80 Isıtma giriş gücü W 500~2450 1000~4400 COP W/W 2.9~4.5 2.9~4.5 Nominal soğutma kapasitesi 7.5 14.5 Soğutma

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ (HAZIRLAYAN : S.DAĞOĞLU) AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ ( ) CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV

Detaylı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

KSC HÜCRE KONSTRUKSİYON YAPISI

KSC HÜCRE KONSTRUKSİYON YAPISI HÜCRE KONSTRUKSİYON YAPISI Klima santralleri, kullanım alanları olarak oldukça geniş yelpazeye sahiptir. Bu alanlardan bazıları oteller,hastaneler,alışveriş merkezleri, büyük spor salonları, iş merkezleri

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Su Soğutma Grupları Kondenser Üniteleri

Su Soğutma Grupları Kondenser Üniteleri Su Grupları Kondenser Üniteleri VİZYONUMUZ: İMAS A.Ş., Klima, ve Havalandırma sektöründe güvenirliği, tecrübesi ve vazgeçilmez ilkesi olan dürüstlüğü ile tanınan bir kuruluştur. MİSYONUMUZ: Yeniliklere

Detaylı

ALDAPOOL NEM ALMA KLİMA SANTRALLERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

ALDAPOOL NEM ALMA KLİMA SANTRALLERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr ALDAPOOL NEM ALMA KLİMA SANTRALLERİ KAPALI YÜZME HAVUZLARI, KURUTMA TESİSLERİ VE NEM ALMA İHTİYACI DUYULAN ALANLAR İklimlendirme Sistemleri ALDAPOOL ALP-05 H:1.80 m Her hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar.

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar. IHRA-HP IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip, egzost edilen hava ile taze havanın ısıtılıp veya soğutularak ısı geri kazanım yapılmasının yanında, ısı pompası sayesinde

Detaylı

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Serisi Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Nem Kontrolü Neden Önemlidir? Kapalı yüzme havuzlarında ortam şartları, havuz yüzey alanı ve havuz aktivitelerinden kaynaklı

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları 1 İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Teknopool... 1 Otomasyon... 2 Projelendirme... 3 Bileşenler... 4 BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş. tescilli

Detaylı

Sıcak Hava Apareyleri

Sıcak Hava Apareyleri Sıcak Hava Apareyleri VİZYONUMUZ: İMAS A.Ş., Klima, Soğutma ve Havalandırma sektöründe güvenirliği, tecrübesi ve vazgeçilmez ilkesi olan dürüstlüğü ile tanınan bir kuruluştur. MİSYONUMUZ: Yeniliklere açık

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Havalandırma sistemleri binadaki ısıtmavesoğuma ihtiyacını, bina kullanıcılarının ihtiyacını göz önünde bulundurarak sağlayan sistemlerdir. Bir anlamda ısıtma, soğutma ve nemlendirme

Detaylı

S Kule Gövdesi Aksiyal Fanlý Su Soðutma Kuleleri oðutma ve klima sistemlerinde kullanýlan su soðutma kulelerinde suyun soðutulmasý hava ve suyun çapraz akýþlý bir sistemde temasý sonucu saðlanmaktadýr.

Detaylı

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü)

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) İçindekiler EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) - Cihaz Bileşenleri - Performans

Detaylı

JET NOZUL. Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir.

JET NOZUL. Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir. JET NOZUL Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir. Kullanım Yeri: Duvar ve tavan uygulamaları için uygundur. Isıtma ve soğutma amaçlı olarak

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ OTOMATİK KONTROL III. Bölüm MEKANİK TESİSATLARDA OTOMASYON Kullanım Sıcak Su Tesisatı (Boyler) Boyler düzeneği Güneş enerji destekli boyler düzeneği Boyler düzeneği

Detaylı

GÜNEŞLİ SU ISITICILARI

GÜNEŞLİ SU ISITICILARI GÜNEŞLİ SU ISITICILARI Amaç: GüneĢli su ısıtıcıları hakkında bilgilendirme. İÇİNDEKİLER GüneĢli Su Isıtıcıları... GüneĢli Su Isıtıcıları Tesisat ġemaları...3 Sıcak Su Gereksiniminin belirlenmesi 4 GüneĢli

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... ç a t ı t i p i k l i m a c i h a z l a r ı bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Akdeniz, iklimi, denizi ve insanıyla sıcak bir bölgedir.

Detaylı

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller)

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller) SOĞUTMA GRUPLARI Binalarda kullanılacak soğutma suyunu hazırlayıp kullanıcılarına (klima, FCU, vs.) gönderen sistemlere soğutma sistemleri denilmektedir. Soğutma sistemleri en genel anlamda mahaldeki ısınan

Detaylı

YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL

YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL YÜKSEK DEBİLİ JET NOZUL DTD-19 Malzeme: Kullanım yeri: Montaj Özellikleri: Kaplama: Aksesuarlar: Özel sertleştirilmiş aluminyum sacdan imal edilir Havalandırma sistemlerinde üfleme

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ

1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ 1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ TANIM: DM :Dağıtıcı Menfezler Aerodinamik yapıdaki menfez kanatları istenilen açıya yatay ve dikey yönde el ile kolayca ayarlanabilir. Çift sıra kanatlı

Detaylı

AP-FC-GTT-O. Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi Fan Coil Üniteleri

AP-FC-GTT-O. Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi Fan Coil Üniteleri AP-FC-GTT-O Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi Fan Coil Üniteleri AP-FC-GTT-O Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi Fan Coil Üniteleri AIRPLUS AP-FC-GTT-O Merkezi sistemlerin kurulu olduğu yapılarda

Detaylı

Su Kaynaklı ISI POMPASI. Tavan Tip. Klima Santralinin Verimli Hali

Su Kaynaklı ISI POMPASI. Tavan Tip. Klima Santralinin Verimli Hali Klima Santralinin Verimli Hali Su Kaynaklı ISI POMPASI Tavan Tip Isı Pompası (Heat Pump) Nedir Gerçekte bir soğutma çevrimi olan ısı pompası çevriminin temel prensibini Nicolas Léonard Sadi Carnot 1824

Detaylı

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali memnuniyet üretir Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Serisi Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Nem Kontrolü Neden Önemlidir? Kapalı yüzme havuzlarında ortam şartları, havuz yüzey alanı ve havuz

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FİYATLARINA AİT DÜZELTME LİSTESİ

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FİYATLARINA AİT DÜZELTME LİSTESİ İNŞAAT BİRİM FİYATLARI A) YANLIŞ-DOĞRU LİSTESİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FİYATLARINA AİT DÜZELTME LİSTESİ POZ NO YANLIŞ DOĞRU 04.509/1 15,06 32,07 18.113/07 52,00 52,01 18.172 224,54

Detaylı

Sıcak Hava Apareyleri

Sıcak Hava Apareyleri Sıcak Hava Apareyleri VİZYONUMUZ: İMAS A.Ş., Klima, Soğutma ve Havalandırma sektöründe güvenirliği, tecrübesi ve vazgeçilmez ilkesi olan dürüstlüğü ile tanınan bir kuruluştur. MİSYONUMUZ: Yeniliklere açık

Detaylı

Fan Coil Cihazları. Gizli Tavan Tipi Gizli Döşeme Tipi Kasetli Döşeme Tipi Yüksek Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi. Fan Coil Cihazları

Fan Coil Cihazları. Gizli Tavan Tipi Gizli Döşeme Tipi Kasetli Döşeme Tipi Yüksek Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi. Fan Coil Cihazları Fan Coil Cihazları Gizli Tavan Tipi Gizli Döşeme Tipi Kasetli Döşeme Tipi Yüksek Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi Fan Coil Cihazları VENTAS Isıtma, Soğutma, Enerji Sistemleri, İnşaat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Hücreli Aspiratör Sık Kanatlı 16 Hücreli Aspiratör Seyrek Kanatlı 17

İÇİNDEKİLER. Hücreli Aspiratör Sık Kanatlı 16 Hücreli Aspiratör Seyrek Kanatlı 17 İÇİNDEKİLER Klima Santralleri 4-6 Havuz Nem Alma Santrali 7 Rooftop 8 Aparey 9 Isı Pompalı Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı 10 Isı Pompalı Tavan Tipi Klima Santrali 11 Hücreli Aspiratör Sık Kanatlı 12

Detaylı

AP-HA. Sıcak Hava Apareyleri

AP-HA. Sıcak Hava Apareyleri AP-HA Sıcak Apareyleri AP-HA Sıcak Apareyleri AP-HA-A: Aksiyal Fanlı Sıcak Apareyi AP-HA-R: Radyal Fanlı Sıcak Apareyi Ürün Malzemesi Kullanım Özellikleri Ürün kasası, dışı elektrostatik toz boyalı galvaniz

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

Aspiratör ve Vantilatör Hücreleri

Aspiratör ve Vantilatör Hücreleri Klima Santrali Aspiratör ve Vantilatör Hücreleri VİZYONUMUZ: İMAS A.Ş., Klima, Soğutma ve Havalandırma sektöründe güvenirliği, tecrübesi ve vazgeçilmez ilkesi olan dürüstlüğü ile tanınan bir kuruluştur.

Detaylı

AP Hücreli Aspiratörler

AP Hücreli Aspiratörler AP Hücreli Aspiratörler AP-EKO Ekonomik Tip Hücreli Aspiratör AP-EKO serisi hücreli aspiratörleri, ısıtma ve soğutma istenmeyen yerlerde, ortam havasını tazelemek için veya tahliye etmek için, düşük veya

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

Detaylı

Daikin klima santralleri tasarımı ve eşsiz esnekliğiyle birlikte ne amaçla kullanılırsa kullansın her türlü binanın tüm gereksinimlerini tam olarak

Daikin klima santralleri tasarımı ve eşsiz esnekliğiyle birlikte ne amaçla kullanılırsa kullansın her türlü binanın tüm gereksinimlerini tam olarak Daikin klima santralleri tasarımı ve eşsiz esnekliğiyle birlikte ne amaçla kullanılırsa kullansın her türlü binanın tüm gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde yapılandırılabilir ve birleştirilebilir.

Detaylı

NICOTRA GEBHARDT İMAS. İMAS - Fancoil AROSIO / PROLAM COPELAND BLUEBOX SPORLAN

NICOTRA GEBHARDT İMAS. İMAS - Fancoil AROSIO / PROLAM COPELAND BLUEBOX SPORLAN Su Soğutma Kuleleri VİZYONUMUZ: İMAS A.Ş., Klima, Soğutma ve Havalandırma sektöründe güvenirliği, tecrübesi ve vazgeçilmez ilkesi olan dürüstlüğü ile tanınan bir kuruluştur. MİSYONUMUZ: Yeniliklere açık

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

DERİNCE EĞT. MRK. K.LIĞI 1968-YTK-KAR-048 ALBÜM NUMARALI KURSİYER ER BİNASI 1/50 UYGULAMA TESİSATI HESAP RAPORU

DERİNCE EĞT. MRK. K.LIĞI 1968-YTK-KAR-048 ALBÜM NUMARALI KURSİYER ER BİNASI 1/50 UYGULAMA TESİSATI HESAP RAPORU DERİNCE EĞT. MRK. K.LIĞI 1968-YTK-KAR-48 ALBÜM NUMARALI KURSİYER ER BİNASI 1/5 UYGULAMA TESİSATI HESAP RAPORU MAYIS 212 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 - GENEL 1 2 - HAVALANDIRMA TESİSATI 5 2. 1 - Egzost Aspiratörleri

Detaylı

3) Isı kazancının eşit dağılımı, küte volanı ve solar radyasyon kaynaklı ısı yükü (Q radyasyon )

3) Isı kazancının eşit dağılımı, küte volanı ve solar radyasyon kaynaklı ısı yükü (Q radyasyon ) 3) Isı kazancının eşit dağılımı, küte volanı ve solar radyasyon kaynaklı ısı yükü (Q radyasyon ) Genellikle, bir soğuk hava deposunun çeşitli duvarlarından giren ısı kazancının bu duvarlara eşit dağılması

Detaylı

Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil

Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil ÇİFT SIRA MENFEZ ÇİFT SIRA MENFEZ-DTM-01 Malzeme: Kullanım yeri: Özellikler: Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil Havalandırma sistemlerinde üfleme amaçlı olarak tasarlanmıştır.kanal

Detaylı

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür.

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür. B) KONDENSERLER Kompresörden kızgın buhar olarak basılan soğutucu akışkanın kızgınlığının alındığı, yoğuştuğu ve soğuduğu ısı değiştiricilerdir Bu kısımda evaporatörlerde alınan ısı ile kompresör yoluyla

Detaylı

AirMaxi Serisi Isı Pompaları

AirMaxi Serisi Isı Pompaları AirMaxi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri için 100-1000

Detaylı

SICAK HAVA APAREYLERİ

SICAK HAVA APAREYLERİ SICAK HAVA APAREYLERİ Kullanılan fanlara göre radyal ve aksiyal fanlı olmak üzere iki tip cihaz vardır. KDA KTA : Radyal fanlı sıcak hava apareyi : Aksiyal fanlı sıcak hava apareyi TEKNİK ÖZELLİKLER Gövde

Detaylı

ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ. İklimlendirme Sistemleri. SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE

ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ. İklimlendirme Sistemleri.  SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE İklimlendirme Sistemleri ACT ACT -6 H:1.80 m Her hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

Performans grafikleri İklimlendirme

Performans grafikleri İklimlendirme Performans grafikleri İklimlendirme 2 Performans grafikleri İklimlendirme Performans grafikleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtre üniteleri ve EMC TopTherm fan-filtre üniteleri Hava

Detaylı

PLC HAVAC HAVUZ TİP NEM ALMA SANTRALLERİ

PLC HAVAC HAVUZ TİP NEM ALMA SANTRALLERİ HAVAC HAVUZ TİP NEM ALMA SANTRALLERİ Gelişen yaşam şartlarının doğurduğu özel ortamlardan biride kapalı yüzme havuzlarıdır. Bu havuzlar yüzme sporun yaz kış aralıksız devam etmesini sağlamaktadır. Buna

Detaylı

SICAK HAVA APAREYLERİ

SICAK HAVA APAREYLERİ SICAK HAVA APAREYLERİ Kullanılan fanlara göre radyal ve aksiyal fanlı olmak üzere iki tip cihaz vardır. KDA KTA : Radyal fanlı sıcak hava apareyi : Aksiyal fanlı sıcak hava apareyi TEKNİK ÖZELLİKLER Gövde

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Fati ŞAHİN (009040091) KONTROL: Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU BALIKESİR-014

Detaylı

ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE

ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE İklimlendirme Sistemleri ACT ACT -6 H:1.80 m Her hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ VAV değişken debi damperi tek kanalda yüksek hızlarda değişken debi veya değişken akış oranlı uygulamalar için dizayn edilmiş olup hem üfleme hem de emiş için kullanılabilir.

Detaylı

Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu

Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu Murat ÖZER Erhan BUDAK Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu Abstract: Heat recovery systems are used prevalently in ventilation systems. Therefore, up

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI 185 EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI Atıf İMARET ÖZET Bu çalışma konfor kliması alanında konvensiyonel düşünce tarzının dışındaki yeni bazı yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Soğutma

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ SEÇİM ESASLARI

KLİMA SANTRALLERİ SEÇİM ESASLARI KLİMA SANTRALLERİ SEÇİM ESASLARI HVAC uygulamalarındaki temel ortam, kuru hava ve su buharının karışımı, Nemli Hava diğer bir değişle atmosferik havadır. Nemli havanın termodinamiği veya Psikrometri, hava

Detaylı

air conditioning systems FİYAT LİSTESİ www.ebaiklimlendirme.com

air conditioning systems FİYAT LİSTESİ www.ebaiklimlendirme.com air conditioning systems FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÜRÜN GÖRSELİ MALZEME ADI SAYFA NO ÜRÜN GÖRSELİ MALZEME ADI SAYFA NO FANCOİL (2 BORULU) 6 (B MODELİ) KANAL T İ P İ S I Ğ I N A K S A N T R A L İ (A MODELİ)

Detaylı

Psikrometri Esasları

Psikrometri Esasları Psikrometri Esasları Merkezi İklimlendirme Sistemlerinin Sınıflandırılması Merkezi iklimlendirme sistemleri tesis bakımından iki ana grupta toplanabilir. - Konfor iklimlendirme tesisleri, - Endüstriyel

Detaylı

MODULER MUTFAK DAVLUMBAZLARI Mutfakta Mutlak Müþteri Memnuniyeti

MODULER MUTFAK DAVLUMBAZLARI Mutfakta Mutlak Müþteri Memnuniyeti 01 4M Mutfakta Mutlak Müþteri Memnuniyeti - IVS Modüler Davlumbazlar ı yapılar ı gereði sizlere montajl ı veya montajsız sunulabilir. - Çok çeþitli modeller ile farkl ı ortamlara, farklı çözümler sunar.

Detaylı

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS HNS GENEL BİLGİLER HNS tipi paket üniteler kapalı yüzme havuzlarında satıh buharlaşmasından meydana gelen aşırı nemi gidermek ve havuz mahallinde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere tasarlanmış

Detaylı

RADYAL TİP ISITMA APAREYİ

RADYAL TİP ISITMA APAREYİ Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI. 2 kompresör. t 1

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI. 2 kompresör. t 1 DENEY 1 SOĞUTMA DENEYİ Soğutma, ısının düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan yüksek sıcaklıktaki bir kaynağa transfer edilmesidir. Isının bu şekildeki transferi kendiliğinden olmadığı için soğutma yapan cihazların

Detaylı

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise; 7. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 7.1

Detaylı

Heating, Ventilating and Air Conditioning / Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (hava koşullandırma-soğutma-klima)

Heating, Ventilating and Air Conditioning / Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (hava koşullandırma-soğutma-klima) Mekanik Tesisat Mühendisliğinin temel kollarından birisi havalandırma iklimlendirmedir. Meslek yaşantınızda karşınıza kimi yerde HVAC olarak çıkacaktır. Heating, Ventilating and Air Conditioning / Isıtma,

Detaylı

JET NOZULLAR JN 02 JN 01 JN 03

JET NOZULLAR JN 02 JN 01 JN 03 JET NOZULLAR JN 03 JN 01 JN 01 JN 03 2 JET NOZULLAR JN 01 JN 03 Klima tesisatlarında üfleme kanallarında kullanılmak üzere, Jet difüzörler büyük hacimli mekanlarda havalandırma işleminin tavan difüzörleri

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

1 YUVARLAK KANAL MENFEZİ

1 YUVARLAK KANAL MENFEZİ 1 YUVARLAK KANAL MENFEZİ TANIM: YKM-DD : Dağıtıcı yuvarlak kanal menfezi, ayarlanabilir çift sıra kanatlı damper ve dairsel çerçevesi ile YKM-TD : Toplayıcı yuvarlak kanal menfezi, ayarlanabilir dikey

Detaylı

TESA FAN COİL SERİSİ FC 021104 TK

TESA FAN COİL SERİSİ FC 021104 TK TESA FAN COİL SERİSİ FC 0214 TK TEBA TESA fan-coil cihazları bağımsız klima uygulaması istenen otel, büro, okul ve hastane binalarında kullanılmaya çok uygun cihazlardır. Beş değişik boy ve dört ayrı tipte

Detaylı

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr AE FAN COI ÜNİTEERİ KAMU BİNAARI, OTEER, AIŞVERİŞ MERKEZERİ, OFİSER, KONUTAR, SOSYA TESİSER, EĞİTİM KURUMARI, ASTANEER İklimlendirme Sistemleri er hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI MEKANİK TESİSAT ÖNERİ RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI MEKANİK TESİSAT ÖNERİ RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI MEKANİK TESİSAT ÖNERİ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.0 ÖN BİLGİLER... 3 2.0 LOCAL TASARIM VERİLERİ... 3 3.0 TASARIMDA UYGULANACAK STANDARTLAR... 4 4.0 MEKANİK

Detaylı

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri TETA & TEDA Sıcak Hava Apareyleri İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Genel Özellikler... 1 Teknik Özellikler... 1 Bileşenler... 2 Montaj ve Bakım... 3 Elektrik Bağlantı Şeması... 3 Ölçüler... 4

Detaylı

KLİMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

KLİMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ 1 KLİMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Klima sistemlerinde en pahalı enerji biçimi olan elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Bu enerjiden konfordan fedakarlık

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı