KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR?"

Transkript

1 KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR? Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

2 PRİMER HİPERTANSİYON BİR BÖBREK HASTALIĞI MIDIR?

3 HİPERTANSİYON: Yüzyılın Epidemisi KAN BASINCI: Kanın n damar duvarına yaptığı basınç. HİPERTANSİYON: Kan basınc ncının n normal olarak kabul edilen sınırların üstüne çıkması. Hipertansiyon prevalansı (%) Hipertansiyon prevalansı (%) Almanya 47 İspanya 42 İngiltere 28 ABD 32 TÜRKİYE

4 YÜKSEK PREVALANS YÜKSEK MALİYET HİPERTANSİYON ÖNEMLİDİR HEDEF ORGAN HASARI Koroner Arter Hastalığı Kalp Yetmezliği İnme Böbrek Yetmezliği Periferik Arter Hastalığı Retinopati

5 Hipertansiyonun Etyolojisi HİPERTANSİYON PRİMER (% 90-95) 95) SEKONDER (% 5-10) 5 Büyük k kısmk smı Renal parankimal HT Renovasküler HT

6 Kan Basıncının Bileşenleri Kardiyak output x Periferik vasküler direnç KAN BASINCI HİPERTANSİYON BİR B R VAZOKONSTRİKS KSİYON DURUMUDUR

7 Kan Basıncının Düzenlenmesinde Etkili Faktörler

8

9 PRİMER HİPERTANSH PERTANSİYON Klinik böbrek b brek hastalığı yokluğunda unda gelişen en hipertansiyondur 1879 Frederick MAHOMED

10 BÖBREKBREK RENAL PARANKİMAL HASTALIK PRİMER HİPERTANSİYON RENAL PARANKİMAL HİPERTANSİYON BÖBREKBREK HİPERTANSİYONDA HEM KURBAN, HEM DE KATİLD LDİR

11 Ratlarda Çapraz Böbrek Transplantasyonu Çalışmaları Böbrek Tx HİPERTANSİF NORMOTANSİF HİPERTANSİYON NORMOTANSİYON Böbrek Tx NORMOTANSİF HİPERTANSİF Dahl LK, Heine M. Circ Res 1975;36:

12 İnsanlarda Böbrek Transplantasyonu Çalışmaları Normotansif verici Böbrek Tx Hipertansif nefroskleroza bağlı SDBY li 6 hasta 4.5 yıl y l izlem Normotansiyon Hipertansiyona bağlı kardiyak ve retinal hasarda düzelme d Bu altı hasta Altı kontrol birey Kan basınçlar ları benzer Tuz kısıtlamask tlamasına ve tuz yüklenmesiney yanıtlar benzer Curtis JJ, et al. N Engl J Med 1983;309:

13 İnsanlarda Böbrek Transplantasyonu Çalışmaları Siklosporin kullanmayan, böbrek b brek fonksiyonu stabil olan ve 8 yıl y l izlenen böbrek b brek transplantasyonu yapılm lmış 85 hasta Alıcı ve vericide ailesel hipertansiyon öyküsü Kan basınc ncı düzeyleri Antihipertansif ilaç gereksinimi Ailesel hipertansiyon öyküsü bulunan vericiden böbrek b brek nakli yapılan ailesel hipertansiyon öyküsü bulunmayan alıcılarda, larda, benzer kan basınc ncı düzeyini elde etmek için i in antihipertansif ilaç gereksinimi, ailesel hipertansiyon öyküsü bulunmayan vericilerden yapılan böbrek b brek transplantasyonlarına na göreg 10 KAT DAHA FAZLA Guidi E, et al. J Am Soc Nephrol 1996;7:

14 Primer Hipertansiflerde Böbrek Fizyolojisinde ve Histolojisindeki Değişiklikler Total renal kan akımı azalmış Glomerüler ler filtrasyon hızı değişmemi memiş Filtrasyon fraksiyonu artmış Postglomerüler ler dolaşı şımda basınç azalmış Tübüler sodyum reabsorpsiyonu artmış Primer hipertansiflerin % 98 inde preglomerüler ler arterioloskleroz vardır

15 BÖBREKBREK Basınç-natri natriürezrez Basınç-di diürez RAAS Sodyum ve su dengesinin regülasyonu Kan basıncının uzun süreli kontrolü

16 Basınç-Natriürez-Diürez İlişkisi Kan volümü ( ) Arteriyel KB Üriner Na ve su atılımı Renal perfüzyon basınc ncı

17 Guyton Hipotezi BOZULMUŞ NATRİÜREZ REZ Sodyum ve Su Retansiyonu ESS Volüm Kalp Debisi OTOREGÜLASYON Primer hipertansiyon, renal sodyum atılım m yeteneğinde fizyolojik bir defekte bağlıdır Guyton AC, et al. Am J Med 1972;52: Periferik Vasküler Direnç HİPERTANSİYON

18 Guyton Hipotezi Basınç-Natri Natriürezrez Yanıtı Na alım ve Atılma (xnormal) Tuz duyarsız Normal Hipertansif Tuz duyarlı 1 Primer hipertansiyon, renal sodyum atılım m yeteneğinde fizyolojik bir defekte bağlıdır Ortalama arteriyel kan basıncı (mmhg) Guyton AC, et al. Am J Med 1972;52:

19 Primer Hipertansiyonda Basınç-Natriürez Yanıtındaki Bozukluklar Preglomerüler ler vazokonstriksiyon Glomerüler ler ultrafiltrasyonda Tübüler Na reabsorpsiyonunda Eğri sağa a kayar Eğrinin eğimi e azalır Sodyuma dirençli hipertansiyon Sodyuma duyarlı hipertansiyon

20 HİPERTONİK NaCl İNFÜZYONU NORMOTANSİF PRİMER HİPERTANSH PERTANSİF ANP NORMAL NATRİÜREZ REZ DÜŞÜK Akaike M, et al. Hum Hypertens 1994;8:

21 Bozulmuş Natriürezin Potansiyel Nedenleri Genetik bozukluklar Sempatik sinir sisteminin aktivasyonu Renin-anjiotensin anjiotensin-aldosteronaldosteron sisteminin aktivasyonu Nitrik oksit yapımının n azalması Kallikrein-kinin kinin sisteminin bozukluğu Hiperinsülinemi Dopamin reseptör r aktivite bozukluğu Membran transport bozuklukları Nefron kitlesinin azalması Böbrekteki mikrovasküler hastalık k ve inflamasyon

22 HİPOTEZ 1: Genetik Faktörler HİPERTANSİYON Sodyum geri emilimi ve atılımında rolü olan tübüler transport sistemlerinin regülasyonu veya ekspresyonunda değişikli ikliğe e yol açan an poligenik bir defektten kaynaklanır RAAS ACE gen polimorfizmi Anjiotensinojen M235T polimorfizmi AT1 reseptör r geninde A1166C polimorfizmi Aldosteron sentetaz -344T polimorfizmi MK reseptör r F826Y polimorfizmi Epitelyal Sodyum Kanalları T594M polimorfizmi 11ß-HSD eksikliği WNK1-4 4 mutasyonu C825T polimorfizmi Alfa-Adducin Adducin Gly460Trp polimorfizmi Kallikrein-Kinin Kinin Sistemi KLK1 gen defekti Arg53 mutasyonu rs Adrenerjik Reseptörler ADRB2 mutasyonu Dopamin Reseptörleri GRK4 polimorfizmi Diğer MTHFR C677T polimorfizmi Connexin 40-44AA/+71GG

23 İnsan Genomunda Hipertansiyonla İlişkili QTL ler Cowley AW Jr. Nat Rev Genet 2006;7:

24 Genetik Faktörler Genetik faktörler, son 100 yılda y hipertansiyon prevalansında nda gözlenen dramatik artışı açıklamaz. Genetik faktörler, hipertansiyonun erken döneminde d sodyum miktarının n ve kan volümünün n normal veya düşük d k olduğu, u, erken hipertansiyonun tuza dirençli olduğu u ve tuza duyarlılığı ığın n yaş ile arttığı şeklindeki gözlemlerden g sorumlu olamaz. Genetik mekanizmaların hipertansif fenotipe katkısı % 20 veya daha azdır. Caulfield M, et al. Lancet 2003;361: Province MA, et al. Am J Hypertens 2003;16:

25 HİPOTEZ 2: Hipertansiyonun Fetal Programlanması BARKER HİPOTEZH POTEZİ İntraüterinterin gelişme geriliği i yaşam amın n sonraki dönemlerinded hipertansiyon, diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalık gelişimine imine eğilim e yaratır. r. Barker DJ, et al. Brit Med J 1989;298: BRENNER HİPOTEZH POTEZİ Nefron sayısında konjenital bir azalma yaşam amın n sonraki dönemlerinde hipertansiyon ve böbrek b brek yetmezliği i gelişimine imine eğilim yaratır. r. Brenner BM, et al. Am J Hypertens 1988;1:

26 Nefron Sayısında Azalmanın Hipertansiyon ve Böbrek Hastalığına Yol Açma Mekanizması İntraüterinterin Gelişme Geriliği Prematürite rite Genetik Faktörler Böbrek Yetmezliği Düşük Nefron Sayısı Daha Fazla Nefron Kaybı Renal Sodyum Atılımında Azalma Glomerüler ler Hiperfiltrasyon/Hipertrofi Hipertrofi Glomerüloskleroz loskleroz Hipertansiyon Zandi-Nejad K, Luyckx VA, Brenner BM. Hypertension 2006;47:

27 Sayı Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Nefron Sayısı Yaş (yıl) Trafik kazası sonucu ölen 10 hipertansif birey ile 10 normotansif kontrol Otopsi Çalışması Cinsiyet (E/K) Uzunluk (cm) Vücut ağıa ğırlığı (kg) Böbrek ağıa ğırlığı (gr) Renal korteks ağıa ğırlığı (gr) Relatif böbrek brek ağıa ğırlığı Kalp ağıa ğırlığı/vücut ağıa ğırlığı Hipertansif Bireyler / Keller G, et al. N Engl J Med 2003;348: Kontrol Bireyler / P Değeri eri AD AD AD AD AD AD AD <0.001

28 Hipertansif Bireyler Normal Bireyler NORMAL Glomerül sayısı Glomerül volümü Arterioloskleroz skoru Bowman kapsülünde kalınla nlaşma skoru Periglomerüler ler hücre infiltrasyonu (%) Oblitere glomerül (%) HİPERTANSİF p<0.001 Keller G, et al. N Engl J Med 2003;348:

29 Amerikan Popülasyonunda Otopsi Çalışması Sayı Glomerül Sayısı Glomerül Volümü (μm 3 x 10 6 ) Total Glomerül Volümü (cm 3 ) Normotansif ( ) 6.9 ( ) 7.0 ( ) Hipertansif ( ) 9.6 ( ( ) P Değeri eri < <0.001 >0.05 Samuel T, et al. J Am Soc Nephrol 2005;16:

30 Avustralya Popülasyonunda Otopsi Çalışması Aborijin Non-Aborijin P Sayı Yaş (yıl) Ağırlık k (kg) <0.001 VKİ (kg/m 2 ) Böbrek ağıa ğırlığı (kg) Glomerül sayısı Glomerül volümü Total glomerül volümü Glomerüloskleroz loskleroz (%) Hoy WE, et al. Kidney Int 2006;70:

31 Hipertansif Olan ve Olmayan Aborijinlerde Glomerül Sayıları p= p=0.10 Glomerül sayısı Glomerül volümü Normotansif Hipertansif Normotansif Hipertansif Sklerotik glomerül oranı benzer Hoy WE, et al. Kidney Int 2006;70:

32 Nefron Sayısında Azalmanın Nedenleri ÇEVRESEL FAKTÖRLER Maternal protein eksikliği A vitamin eksikliği Demir eksikliği Sigara Alkol Hipoksi İnfeksiyonlar Toksinler İlaçlarlar Steroid uygulaması Metabolik bozukluklar Psikososyal stres Fiziksel stres NEFRON SAYISINDA AZALMA DOĞUMSAL EDİNSEL GENETİK K FAKTÖRLER Pax2 gen mutasyonu GDNF gen mutasyonu 11ß-HSD2 eksikliği Hoy WE, et al. J Am Soc Nephrol 2005;16:

33 Doğum Ağırlığı Nefron Sayısının Belirleyicisidir: Otopsi Çalışmaları Doğum Ağırlığı Sayı Glomerül Sayısı Glomerül Volümü (μm 3 x 10 6 ) Total Glomerül Volümü (cm 3 ) Yaş,, cins, ırk ve vücut v yüzey y alanına na göre g düzeltilmid zeltilmiş Doğum ağıa ğırlığında 1 kg düşme d için i in nefron sayısı azalmaktadır Hughson M, et al. Kidney Int 2003;63: Samuel T, et al. J Am Soc Nephrol 2005;16:

34 Çocuklarda Doğum Ağırlığı ile Kan Basıncı Arasındaki İlişki Toplam 2958 doğum 7 yaşı şına kadar izlem SİSTOLİK K KB NIN BELİRLEY RLEYİCİLERİ Doğum ağıa ğırlığı Gestasyonel yaş İzlemdeki ağıa ğırlık İzlemdeki uzunluk Cinsiyet Irk Beta P < Yiu V, et al. Am J Kidney Dis 1999;33:

35 Çocuk ve Adölesanlarda Doğum Ağırlığının Kan Basıncı Değerleri ve Değişkenliğine Etkisi Kan Basıncı (mmhg) Zamanında nda doğan yaşlar ları arasındaki 630 çocuk Ayaktan kan basınc ncı izlemi < >3.6 Sistolik Kan Basıncı Doğum Ağırlığı (kg) Sistolik KB Diyastolik KB < >3.6 Sistolik KB Değişkenliği Doğum Ağırlığı (kg) Sistolik KB Sistolik KB Değişkenliği Lurbe E, et al. Hypertension 2001;38:

36 Genç Erişkinlerde Doğum Ağırlığı Kan Basıncı İlişkisi: Prospektif İkiz Çalışması Doğum ağıa ğırlığı bilinen 418 ikiz çift yaşlar larındaki kan basınc ncı 126 DOĞUM AĞIRLIA IRLIĞINDA INDA 1 KG ARTIŞ İÇİN N KB DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ Sistolik KB p<0.001 Diyastolik KB p=0.02 Sistolik KB (mmhg) , ,27 Doğum Ağırlığı (kg) Loos RJ, et al. Circulation 2001;104:

37 Anne veya Babanın Doğum Ağırlığı Çocuğun Doğum Ağırlığı ve Kan Basıncını Etkiler mi? Anne ve babanın n doğum boyutları bilinen 228 kişi i izlenerek yaşlar larındaki kan basınçlar ları değerlendirilmi erlendirilmiş Çocuk Doğum Ağırlığı (kg) 4 3,6 3,2 2,8 2,4 p=0.009 Çocuk Sistolik KB (mmhg) p= < >3.9 < >3.9 Anne Doğum Ağırlığı (kg) Anne Doğum Ağırlığı (kg) Barker DJ, et al. J Hypertens 2000;18:

38 Bireyi Kapsayan 80 Çalışmanın Meta-analizi Doğum ağıa ğırlığında 1 kg azalmaya SKB da 2 mmhg artış Baş çevresinde 1 cm azalmaya SKB da 0.5 mmhg artış eşlik ediyor. Huxley RR, et al. J Hypertens 2000;18:

39 Düşük Doğum Ağırlığı ve Azalmış Nefron Sayısı Hipotezlerine Eleştirisel Bakış Son 100 yılda y hipertansiyon prevalansında nda gözlenen dramatik artışı düşük k doğum ağıa ğırlığı hipotezi ile açıklamak a güçg üçtür Nefron kitlesi yarıya düşen d renal transplant vericilerinde 25 yıllık k izlemde hipertansiyon sıkls klığında artış gösterilememiştirtir Goldfarb DA, et al. J Urol 2001;166: Doğum ağıa ğırlığı ile yaşam amın n sonraki dönemlerindeki d kan basınc ncı düzeyi arasındaki ilişki çalışmaların n tümünde t gösterilememig sterilememiştirtir Rahiala E, et al. Hypertension 2002;39: Huxley R, et al. Lancet 2002;360: Falkner B, et al. Hypertension 2004;43: DÜŞÜK K DOĞUM AĞIRLIA IRLIĞI I = DÜŞÜK D K NEFRON SAYISI (?) KONJENİTAL AZALMA = EDİNSEL AZALMA (?) ÇALIŞMALAR ARASINDAKİ DİZAYN FARKLILIĞI

40 Doğum Ağırlığı ile Kan Basıncı Arasındaki İlişki Yaş İlerledikçe Artar Yaş Grupları < Sayı P Doğum ağıa ğırlığının n belirlenmesi sorunludur. Doğum ağıa ğırlığı hastane kayıtlar tlarından belirlendiğinde, inde, kan basınc ncı ile ilişki artmaktadır. r >55 Toplam < <0.001 Doğum ağıa ğırlığı ile kan basınc ncı arasında J şeklinde ilişki vardır. r. 4 kg ın üzerinde doğanlar dışd ışlandığında kan basınc ncı ile ilişki artmaktadır. r. Kan basınc ncı ölçümü sorunludur. En sık s ölçülen SKB 120 mmhg olduğu halde, SKB 121 mmhg ölçülen hiçbir birey yoktur. Davies AA, et al. Hypertension 2006;48:

41 Nefron Sayısında Azalma ve Hipertansiyona Aracılık Eden Potansiyel Mekanizmalar Nefron Sayısı HİPERTANSİYON GDNF cret Apoptozis RAS MK/GK Sodyum Absorpsiyonu Bax,, p53 Pax-2, Bcl-2 11ßHSD2 Gen Ekspresyonunda Değişiklik iklik (CpG Metilasyonu) TSC,, BSC Na/K /K-ATPaz İntraüterinterin Olaylar (Malnütrisyon, Utero-plasental yetmezlik, Vitamin A eksikliği) i) Zandi-Nejad K, Luyckx VA, Brenner BM. Hypertension 2006;47:

42 HİPOTEZ 3: Silik (Edinsel) Renal Hasar (Arterioloskleroz İnterstisyel İnflamasyon) Primer hipertansiflerin önemli bir kısmk smında mikrovasküler hastalık ve hafif tübülointerstisyel hasar vardır Hasarın n derecesi kan basınc ncı yüksekliği i ile yakın n korelasyon gösterirg Tracy RE, et al. Am J Clin Pathol 1986;85:

43 HİPOTEZ 3: Silik (Edinsel) Renal Hasar (Arterioloskleroz İnterstisyel İnflamasyon) Benim fikrime göre g böbrektekib brekteki arterioloskleroz primer olaydır, fakat nedeni belli değildir. Mikrovasküler hastalık, iskemi sonucu intrarenal hemodinamikleri bozmakta ve hipertansiyona yol açmaktadır. r. Goldblatt H. Physiol Reviews 1947;27:

44 Silik Renal Hasar Tuza Duyarlı Hipertansiyona Yol Açar ANG II Dinlenme Yüksek tuzlu diyet Hipertansif Normal KB Hipertansif Normal KB Arteriolopati İnterstisyel inflamasyon Düşük k tuzlu diyet Normal KB Yüksek tuzlu diyet Normal KB Normal KB Lombardi D, et al. Hypertension 1999;33: Johnson RJ, et al. N Engl J Med 2002;346:

45 Nefron Heterojenitesi Az sayıda iskemik ve hipofiltre nefron popülasyonu Çok sayıda normal nefron popülasyonu Na atılımı bozuk Baskılanamayan renin sekresyonu Na retansiyonu Hiperfiltrasyon Afferent vazokonstriksiyon Proksimal Na reabsorpsiyonu

46 MİKROVASKÜLER HASTALIK İMMÜN N HASAR (Glomerüler/Tübüler) Non-spesifik inflamasyon Antijen spesifik immün reaksiyon Lenfosit ve makrofajların renal infiltrasyonu Reaktif oksijen ürünleri oluşumu umu Anjiotensin II aktivasyonu Glomerüller ller Tübülointerstisyum Filtre edilen sodyum yükü azalır Sodyum reabsorpsiyonu artar Basınç-natri natriürezrez yanıtı bozulur Sodyum retansiyonu TUZA DUYARLI HİPERTANSH PERTANSİYON Rodriguez-Iturbe B, Johnson RJ. NDT 2006;21:

47 Mikofenolat Mofetil ANG II ye Bağlı Tuza Duyarlı Hipertansiyonu Önler ANG II Dinlenme Yüksek tuzlu diyet Normal KB Hipertansif Normal KB Arteriolopati İnterstisyel inflamasyon Vazokonstriksiyon Hipertansif ANG II Dinlenme Yüksek tuzlu diyet Normal KB MMF Hipertansif Arteriolopati İnflamasyon Normal KB Vazokonstriksiyon Normal KB Rodriguez-Iturbe B, et al. Kidney Int 2001;59:

48 Tuza Duyarlı Rat Hipertansiyon Modelinde İmmünsüpresyonun Hipertansiyon Üzerine Etkisi MMF veya Plasebo % 0.4 NaCl % 4 NaCl Dahl SS/Mcw % 0.4 NaCl Dahl SS/Mcw % 0.4 NaCl MMF veya Plasebo Sprague-Dawley Mattson DL, et al. Hypertension 2006;48:

49 Tuza Duyarlı Rat Hipertansiyon Modelinde İmmünsüpresyonun Hipertansiyon Üzerine Etkisi Ortalama Arteriyel Basınç (mmhg) p<0.05 % 0.4 NaCl % 4 NaCl Normalize Dansite p<0.05 CD5 CD25 ED1 Osteopontin Plasebo MMF Plasebo MMF Mattson DL, et al. Hypertension 2006;48:

50 Tuza Duyarlı Rat Hipertansiyon Modelinde İmmünsüpresyonun Hipertansiyon Üzerine Etkisi PLASEBO MMF % 4 NaCl MMF % 0.4 NaCl Negatif Kontrol Mattson DL, et al. Hypertension 2006;48:

51 Renal İnflamasyon ve Oksidatif Stresin Prenatal Olarak Programlanmış Hipertansiyona Katkısı Sprague-Dawley Kontrol Maternal protein kısıtlamask tlaması MMF veya Plasebo Tempol veya Tedavisiz HT Stewart T, et al. Kidney Int 2005;68:

52 Böbrek Nitrotirozin İçeriği 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0 p= Hafta 4. Hafta CD3 Pozitif Hücre Sayısı Kontrol p< DDA Kontrol DDA Stewart T, et al. Kidney Int 2005;68:

53 MMF in Oksidatif Stres ve Hücre İnfiltrasyonuna Etkisi Sistolik KB (mmhg) K-P DDA-P K-MMF DDA-MMF Stewart T, et al. Kidney Int 2005;68: Böbrek Nitrotirozin İçeriği CD3 Pozitif Hücre Sayısı 2,5 2 1,5 1 0, p<0.05 K-P K- MMF p<0.001 K-P K- MMF DDA-P p<0.001 DDA-P DDA- MMF p<0.001 DDA- MMF

54 ROS Temizleyicisi Olan Tempol ün Oksidatif Stres ve Hücre İnfiltrasyonu Üzerine Etkisi Sistolik KB (mmhg) Kontrol DDA-T DDA Böbrek Nitrotirozin İçeriği CD3 Pozitif Hücre Sayısı 2 1,6 1,2 0,8 0, p<0.05 p<0.001 Kontrol DDA DDA-T p<0.001 Stewart T, et al. Kidney Int 2005;68: Kontrol DDA DDA-T

55 İnsanlarda MMF Tedavisi Hipertansiyonu İyileştirir mi? 5 i RA li ve 3 ü3 psöriazisli toplam 8 hasta Evre 1 HT var; Böbrek B hastalığı yok 3 ay gr/gün n MMF Diğer ilaçlar lar değiştirilmemi tirilmemiş 180 p<0.001 p<0.01 Kan basıncı (mmhg) p<0.05 p<0.05 Bazal 1.ay 2.ay 3.ay Post Plazma MDA İdrar MDA İdrar RANTES İdrar TNF-α Sistolik kan basınc ncı ile idrar MDA, RANTES ve TNF-α atılımlar mları arasında pozitif korelasyonlar var SKB DKB Herrera J, et al. JASN 2006;17:S218-S225 S225

56 Hipertansiyon Gelişimini Nefron Sayısı mı, Arterioloskleroz mu Belirler? SPONTAN HT RAT Nefron sayısı az Afferent arteriol dar Hipertansif X X WİSTAR-KYOTO RAT Nefron sayısı normal Afferent arteriol normal Normotansif F1 ÜRÜN F2 ÜRÜN Yavrularda hipertansiyon gelişimi imi nefron sayısı ile ilişkili değildir. Yavrularda hipertansiyon gelişimi imi arterioler daralma ile ilişkilidir. Black MJ, et al. Kidney Int 2004;65: Skov K, et al. Acta Physiol Scand 2004;181:

57 RAS Aktivasyonu Sempatik Aktivasyon Endotel Disfonksiyonu Nefron Sayısında Azalma MİKROVASKÜLER HASTALIK İNTERSTİSYEL SYEL İNFLAMASYON Sistemik Hipoksi Metabolik Bozukluklar Genetik Faktörler Yaşlanma HİPERTANSİYON Toksinler ÜRİK K ASİT T?

58 Hipertansif Çocuklarda Serum Ürik Asit Düzeyleri Primer HT Sekonder HT BÖ HT Kontrol Sayı GFH 130 ± ± ± ± 30 Ürik asit 6.7 ± ± ± ± 0.8 Feig DI and Johnson RJ. Hypertension 2003;42:

59 Ürik asit >5.5 mg/dl Primer HT % 89 Sekonder HT % 30 Beyaz önlük k HT % 0 Kontrol % 0 Feig DI and Johnson RJ. Hypertension 2003;42:

60 Çocukluktaki Ürik Asit Erişkin Yaşamdaki Kan Basıncının Habercisidir: Bogalusa Kalp Çalışması 5-17 yaş arasındaki 577 çocuk Kan basınc ncı Serum ürik asit 12 yıl y l izlem Kan basınc ncı ÇOCUKLUKTAKİ ÜRİK K ASİT T DÜZEYD ZEYİ İLE KORELASYONLAR Çocuk SKB Çocuk DKB Erişkin SKB Erişkin DKB Erkek (n=244) r p Kadın n (n=333) r P <0.001 Alper Jr AB, et al. Hypertension 2005;45:

61 Serum Ürik Asit Düzeyinin Kan Basıncının Seyri ve Hipertansiyon İnsidansına Etkisi FRAMINGHAM ÇALIŞMASI Toplam 3329 birey ÇALIŞMA DIŞI BIRAKMA KRİTERLER TERLERİ Hipertansiyon ASKH Kalp yetmezliği Böbrek yetmezliği Gut Diüretik kullanımı 4 yılly llık k izlem SONUÇ ÖLÇÜMLERİ Hipertansiyon insidansı Kan basınc ncında nda en az 1 evre artış insidansı Sundström J, et al. Hypertension 2005;45:28-33

62 HİPERTANSİYON İNSİDANSI Hipertansiyon İnsidansı Q1 Q2 Q3 Q4 Ürik Asit KB INDA ARTIŞ İNSİDANSI Kan Basıncında En Az Bir Evre Artış İnsidansı Q1 Q2 Q3 Q4 Ürik Asit Serum ürik asitinde 1 standart sapma artış ışa a hipertansiyon gelişme riskinde % 17-29, kan basınc ncında nda progresyon riskinde % artış eşlik etmektedir Sundström J, et al. Hypertension 2005;45:28-33

63 Ürik Asit Düzeyinin Hipertansiyon Riskini Arttırdığını Gösteren Epidemiyolojik Çalışmalar Kahn,, et al Selby,, et al Hunt,, et al Jossa,, et al Taniguchi,, et al Masuo,, et al Nakanishi,, et al Nagahama,, et al Sundstrom,, et al Forman, et al Yıl Örnek Hacmi İzlem Süresi 5 yıly 6 yıly 7 yıly yıly 5 yıly 6 yıly 23 yıly 4 yıly 8 yıly Risk Artışı 2 kat 3 kat 2 kat 1.2 kat 2 kat UA 1 mg/dl SKB 27 mmhg 1.6 kat E 1.5 kat K 1.9 kat 1.5 kat 1.4 kat

64 Ürik Asite Bağlı Kan Basıncı Artışının Olası Mekanizmaları Sistolik KB (mmhg) NORMAL RAT (Ürik asit mg/dl dl) 80 Ürikaz inhibitörü Oksonik asit HİPERÜRİSEMİK K RAT (Ürik asit mg/dl dl) Zaman (hafta) Kontrol Oksonik asit Mazzali M, et al. Hypertension 2001;38:

65 Hiperüriseminin ve Blokajının Kan Basıncı Üzerine Etkisi Sistolik KB (mmhg) p<0.05 Sistolik KB (mmhg) p< Zaman (hafta) Zaman (hafta) Kontrol Oksonik asit Kontrol Oksonik asit OA+Allopurinol OA+Benziodaron Mazzali M, et al. Hypertension 2001;38:

66 Hiperüriseminin ve Blokajının Renin-Anjiotensin Sistemi Aktivasyonu ve Nitrik Oksit Sentaz Ekspresyonuna Etkisi Renin ekspresyonu (%) Kontrol p<0.05 Oksonik asit p<0.05 OA+Allopurinol NOS1 pozitifliği Kontrol p<0.05 Oksonik asit OS+Allopurinol Mazzali M, et al. Hypertension 2001;38:

67 Hiperüriseminin Pre-glomerüler Vasküler Hastalık Üzerine Etkisi NORMAL RAT HİPERÜRİSEMİK RAT ESANSİYEL HİPERTANSİYON Mazzali M, et al. Am J Physiol 2002;282:F991-F997 F997

68 Hiperüriseminin Renal Arteriolopati Üzerine Etkisi: Kan Basıncından Bağımsız Bir Mekanizma Kontrol Oksonik asit OA+Allopurinol OA+Benziodaron OA+Enalapril OA+HCTZ Kontrol Oksonik asit OA+Allopurinol OA+Benziodaron OA+Enalapril OA+HCTZ Sistolik KB (mmhg) Arterioler alan Mazzali M, et al. Am J Physiol 2002;282:F991-F997 F997

69 ÜRİK K ASİT MAP Kinazlar NF-κB AP1 COX2 MAKROFAJ İNFİLTRASYONU MCP-1 TxA2 VASKÜLER DÜZ D Z KAS PROLİFERASYONU PDGF Watanabe S, et al. Hypertension 2002;40; Kang DH, et al. J Am Soc Nephrol 2002;13: Kanellis J, et al. Hypertension 2003;41:

70 Genetik RAS Hiperaktif SSS Ürik asit Nefron Endotel disfonksiyonu Primer arteriolopati İnterstisyel inflamasyon Oksidanlar İntrarenal ANG II Glomerüler ler etkiler Kf, sngfr Tübüler etkiler Sodyum filtrasyonu Kan basınc ncı Sodyum reabsorpsiyonu

71 8-13 Yaşındaki Çocuklarda Doğum Ağırlığının Kan Basıncı, Ürik Asit ve Endotel Fonksiyonu İle İlişkisi Sayı Normal Doğum Ağırlıklı (>3 kg) 36 Düşük k Doğum Ağırlıklı (<2.5 kg) 42 P Doğum ağıa ğırlığı (kg) 3.21 ± ± 0.03 <0.001 Vücut ağıa ğırlığı (kg) 38.7 ± ± Glomerüler ler filtrasyon hızı ± ± Ürik asit (mg/dl dl) 3.2 ± ± 0.1 <0.001 Sistolik KB (mmhg( mmhg) 98.3 ± ± Diyastolik KB (mmhg( mmhg) 63.5 ± ± Hipertansiyon sıkls klığı (%) <0.01 Bazal kan akımı (ml/dk dk) 12.5 ± ± Akım m aracılı dilatasyon (%) 29.1 ± ± 1.1 <0.001 Franco MC, et al. Hypertension 2006;48:45-50

72 DÜZELTİLMİŞ KORELASYON Sistolik KB Ürik asit Endotel fonksiyonu Doğum ağıa ğırlığı Sistolik KB Ürik asit r= p=0.001 r= p<0.001 r=0.229 p=0.040 r=0.427 p<0.001 Veri yok r= p=0.002 SİSTOLİK K KB NIN BELİRLEY RLEYİCİLERİ Doğum ağıa ğırlığı Yaş p=0.012 p=0.039 ENDOTEL FONKSİYONUNUN BELİRLEY RLEYİCİLERİ Doğum ağıa ğırlığı Ürik asit p=0.040 p=0.040 Franco MC, et al. Hypertension 2006;48:45-50

73 ANNE FETÜS ÇOCUK Ürik asit Plasenta Ürik asit Nefron gelişiminin iminin Endotel bozulması proliferasyonu Nefron sayısı Çocukta ürik asit Endotel disfonksiyonu Renin ekspresyonu Tuza dirençli hipertansiyon Böbrekten bağı ğımsız Renal arteriolopati İnterstisyel inflamasyon Tuza duyarlı hipertansiyon Böbreğe e bağı ğımlı

74 İnsanlarda Ürik Asiti Düşürücü Tedavinin Kan Basıncı Üzerine Etkisi: Ön Çalışma Yeni tanı alan esansiyel hipertansiyonlu 5 çocuk Antihipertansif almıyor Ürik asit >6.0 mg/dl Böbrek fonksiyonları normal 4 hafta 6 hafta Tedavi Öncesi Allopurinol P Çekilme P Ürik asit 6.9 ± ± ± Sistolik KB ± ± ± 5.5 AD Diyastolik KB 77.0 ± ± 7.5 AD 76.8 ± 7.2 AD Sistolik yük 60.5 ± ± ± Feig DI, et al. Kidney Int 2004;66:

75 Sonuçlar Primer hipertansiyon genetik, intraüterin terin çevresel veya postnatal çevresel faktörlere bağlı olarak, böbreb breğin normal kan basınc ncı düzeylerinde sodyum ve suyu vücuttan v uzaklaştırmas rmasındaki primer veya sekonder yetersizliğe e bağlı olarak gelişir. ir. Renal histoloji veya fonksiyonda konjenital veya edinsel olarak ortaya çıkan değişiklikler, iklikler, en azından hipertansiyonun devamında önemli bir faktör r olarak görünmektedir. g Hipertansiyonun patogenezi konusundaki bilgilerimiz arttıkça, a, tedavi yaklaşı şımları ve başar arı oranı anlamlı olarak değişecektir. ecektir. İlaç seçimi İntraüterinterin yaşama ama destek ve özen gösterilmesig Protein desteği A vitamin desteği Demir desteği Sigaradan kaçınma

Hipertansiyon ve Diyabet

Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon ve Diyabet Optimal Vasküler Koruma (Kardiyak ve Renal Koruma) Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Yüzyılın n iki epidemisi; Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyonun Belirleyicileri GRA Anjiotensin Diyabet Kallikrein Na-Li countertransport Haptoglobin Eritrosit

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Belda Dursun 1, Betül Altay-Özer 2, Aytül Belgi 3, Çağatay Andıç 4, Aslı Baykal 2, Ali Apaydın 3,

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER Laboratuvar testleriyle kan veya bir başka vücut sıvısında bir maddenin (analit) konsantrasyonu veya etkinliği (aktivitesi) ölçülür

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

PERTANSİF LERİ LTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D./ NEFROLOJİ B.D.

PERTANSİF LERİ LTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D./ NEFROLOJİ B.D. ANTİHİPERTANS PERTANSİF İLAÇ YAN ETKİLER LERİ DR. GÜLTEKG LTEKİN N GENÇTOY MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D./ NEFROLOJİ B.D. Hipertansiyon Dünyada her yıl 7.6 milyon kişinin ölümüne,

Detaylı

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 398 JCEI / Kıdır. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 2013; 4 (3): 398-404 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0314 DERLEME / REVIEW ARTICLE

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı uludag@gazi.edu.tr 1963 yılında Ankara da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı