KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR?"

Transkript

1 KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR? Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

2 PRİMER HİPERTANSİYON BİR BÖBREK HASTALIĞI MIDIR?

3 HİPERTANSİYON: Yüzyılın Epidemisi KAN BASINCI: Kanın n damar duvarına yaptığı basınç. HİPERTANSİYON: Kan basınc ncının n normal olarak kabul edilen sınırların üstüne çıkması. Hipertansiyon prevalansı (%) Hipertansiyon prevalansı (%) Almanya 47 İspanya 42 İngiltere 28 ABD 32 TÜRKİYE

4 YÜKSEK PREVALANS YÜKSEK MALİYET HİPERTANSİYON ÖNEMLİDİR HEDEF ORGAN HASARI Koroner Arter Hastalığı Kalp Yetmezliği İnme Böbrek Yetmezliği Periferik Arter Hastalığı Retinopati

5 Hipertansiyonun Etyolojisi HİPERTANSİYON PRİMER (% 90-95) 95) SEKONDER (% 5-10) 5 Büyük k kısmk smı Renal parankimal HT Renovasküler HT

6 Kan Basıncının Bileşenleri Kardiyak output x Periferik vasküler direnç KAN BASINCI HİPERTANSİYON BİR B R VAZOKONSTRİKS KSİYON DURUMUDUR

7 Kan Basıncının Düzenlenmesinde Etkili Faktörler

8

9 PRİMER HİPERTANSH PERTANSİYON Klinik böbrek b brek hastalığı yokluğunda unda gelişen en hipertansiyondur 1879 Frederick MAHOMED

10 BÖBREKBREK RENAL PARANKİMAL HASTALIK PRİMER HİPERTANSİYON RENAL PARANKİMAL HİPERTANSİYON BÖBREKBREK HİPERTANSİYONDA HEM KURBAN, HEM DE KATİLD LDİR

11 Ratlarda Çapraz Böbrek Transplantasyonu Çalışmaları Böbrek Tx HİPERTANSİF NORMOTANSİF HİPERTANSİYON NORMOTANSİYON Böbrek Tx NORMOTANSİF HİPERTANSİF Dahl LK, Heine M. Circ Res 1975;36:

12 İnsanlarda Böbrek Transplantasyonu Çalışmaları Normotansif verici Böbrek Tx Hipertansif nefroskleroza bağlı SDBY li 6 hasta 4.5 yıl y l izlem Normotansiyon Hipertansiyona bağlı kardiyak ve retinal hasarda düzelme d Bu altı hasta Altı kontrol birey Kan basınçlar ları benzer Tuz kısıtlamask tlamasına ve tuz yüklenmesiney yanıtlar benzer Curtis JJ, et al. N Engl J Med 1983;309:

13 İnsanlarda Böbrek Transplantasyonu Çalışmaları Siklosporin kullanmayan, böbrek b brek fonksiyonu stabil olan ve 8 yıl y l izlenen böbrek b brek transplantasyonu yapılm lmış 85 hasta Alıcı ve vericide ailesel hipertansiyon öyküsü Kan basınc ncı düzeyleri Antihipertansif ilaç gereksinimi Ailesel hipertansiyon öyküsü bulunan vericiden böbrek b brek nakli yapılan ailesel hipertansiyon öyküsü bulunmayan alıcılarda, larda, benzer kan basınc ncı düzeyini elde etmek için i in antihipertansif ilaç gereksinimi, ailesel hipertansiyon öyküsü bulunmayan vericilerden yapılan böbrek b brek transplantasyonlarına na göreg 10 KAT DAHA FAZLA Guidi E, et al. J Am Soc Nephrol 1996;7:

14 Primer Hipertansiflerde Böbrek Fizyolojisinde ve Histolojisindeki Değişiklikler Total renal kan akımı azalmış Glomerüler ler filtrasyon hızı değişmemi memiş Filtrasyon fraksiyonu artmış Postglomerüler ler dolaşı şımda basınç azalmış Tübüler sodyum reabsorpsiyonu artmış Primer hipertansiflerin % 98 inde preglomerüler ler arterioloskleroz vardır

15 BÖBREKBREK Basınç-natri natriürezrez Basınç-di diürez RAAS Sodyum ve su dengesinin regülasyonu Kan basıncının uzun süreli kontrolü

16 Basınç-Natriürez-Diürez İlişkisi Kan volümü ( ) Arteriyel KB Üriner Na ve su atılımı Renal perfüzyon basınc ncı

17 Guyton Hipotezi BOZULMUŞ NATRİÜREZ REZ Sodyum ve Su Retansiyonu ESS Volüm Kalp Debisi OTOREGÜLASYON Primer hipertansiyon, renal sodyum atılım m yeteneğinde fizyolojik bir defekte bağlıdır Guyton AC, et al. Am J Med 1972;52: Periferik Vasküler Direnç HİPERTANSİYON

18 Guyton Hipotezi Basınç-Natri Natriürezrez Yanıtı Na alım ve Atılma (xnormal) Tuz duyarsız Normal Hipertansif Tuz duyarlı 1 Primer hipertansiyon, renal sodyum atılım m yeteneğinde fizyolojik bir defekte bağlıdır Ortalama arteriyel kan basıncı (mmhg) Guyton AC, et al. Am J Med 1972;52:

19 Primer Hipertansiyonda Basınç-Natriürez Yanıtındaki Bozukluklar Preglomerüler ler vazokonstriksiyon Glomerüler ler ultrafiltrasyonda Tübüler Na reabsorpsiyonunda Eğri sağa a kayar Eğrinin eğimi e azalır Sodyuma dirençli hipertansiyon Sodyuma duyarlı hipertansiyon

20 HİPERTONİK NaCl İNFÜZYONU NORMOTANSİF PRİMER HİPERTANSH PERTANSİF ANP NORMAL NATRİÜREZ REZ DÜŞÜK Akaike M, et al. Hum Hypertens 1994;8:

21 Bozulmuş Natriürezin Potansiyel Nedenleri Genetik bozukluklar Sempatik sinir sisteminin aktivasyonu Renin-anjiotensin anjiotensin-aldosteronaldosteron sisteminin aktivasyonu Nitrik oksit yapımının n azalması Kallikrein-kinin kinin sisteminin bozukluğu Hiperinsülinemi Dopamin reseptör r aktivite bozukluğu Membran transport bozuklukları Nefron kitlesinin azalması Böbrekteki mikrovasküler hastalık k ve inflamasyon

22 HİPOTEZ 1: Genetik Faktörler HİPERTANSİYON Sodyum geri emilimi ve atılımında rolü olan tübüler transport sistemlerinin regülasyonu veya ekspresyonunda değişikli ikliğe e yol açan an poligenik bir defektten kaynaklanır RAAS ACE gen polimorfizmi Anjiotensinojen M235T polimorfizmi AT1 reseptör r geninde A1166C polimorfizmi Aldosteron sentetaz -344T polimorfizmi MK reseptör r F826Y polimorfizmi Epitelyal Sodyum Kanalları T594M polimorfizmi 11ß-HSD eksikliği WNK1-4 4 mutasyonu C825T polimorfizmi Alfa-Adducin Adducin Gly460Trp polimorfizmi Kallikrein-Kinin Kinin Sistemi KLK1 gen defekti Arg53 mutasyonu rs Adrenerjik Reseptörler ADRB2 mutasyonu Dopamin Reseptörleri GRK4 polimorfizmi Diğer MTHFR C677T polimorfizmi Connexin 40-44AA/+71GG

23 İnsan Genomunda Hipertansiyonla İlişkili QTL ler Cowley AW Jr. Nat Rev Genet 2006;7:

24 Genetik Faktörler Genetik faktörler, son 100 yılda y hipertansiyon prevalansında nda gözlenen dramatik artışı açıklamaz. Genetik faktörler, hipertansiyonun erken döneminde d sodyum miktarının n ve kan volümünün n normal veya düşük d k olduğu, u, erken hipertansiyonun tuza dirençli olduğu u ve tuza duyarlılığı ığın n yaş ile arttığı şeklindeki gözlemlerden g sorumlu olamaz. Genetik mekanizmaların hipertansif fenotipe katkısı % 20 veya daha azdır. Caulfield M, et al. Lancet 2003;361: Province MA, et al. Am J Hypertens 2003;16:

25 HİPOTEZ 2: Hipertansiyonun Fetal Programlanması BARKER HİPOTEZH POTEZİ İntraüterinterin gelişme geriliği i yaşam amın n sonraki dönemlerinded hipertansiyon, diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalık gelişimine imine eğilim e yaratır. r. Barker DJ, et al. Brit Med J 1989;298: BRENNER HİPOTEZH POTEZİ Nefron sayısında konjenital bir azalma yaşam amın n sonraki dönemlerinde hipertansiyon ve böbrek b brek yetmezliği i gelişimine imine eğilim yaratır. r. Brenner BM, et al. Am J Hypertens 1988;1:

26 Nefron Sayısında Azalmanın Hipertansiyon ve Böbrek Hastalığına Yol Açma Mekanizması İntraüterinterin Gelişme Geriliği Prematürite rite Genetik Faktörler Böbrek Yetmezliği Düşük Nefron Sayısı Daha Fazla Nefron Kaybı Renal Sodyum Atılımında Azalma Glomerüler ler Hiperfiltrasyon/Hipertrofi Hipertrofi Glomerüloskleroz loskleroz Hipertansiyon Zandi-Nejad K, Luyckx VA, Brenner BM. Hypertension 2006;47:

27 Sayı Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Nefron Sayısı Yaş (yıl) Trafik kazası sonucu ölen 10 hipertansif birey ile 10 normotansif kontrol Otopsi Çalışması Cinsiyet (E/K) Uzunluk (cm) Vücut ağıa ğırlığı (kg) Böbrek ağıa ğırlığı (gr) Renal korteks ağıa ğırlığı (gr) Relatif böbrek brek ağıa ğırlığı Kalp ağıa ğırlığı/vücut ağıa ğırlığı Hipertansif Bireyler / Keller G, et al. N Engl J Med 2003;348: Kontrol Bireyler / P Değeri eri AD AD AD AD AD AD AD <0.001

28 Hipertansif Bireyler Normal Bireyler NORMAL Glomerül sayısı Glomerül volümü Arterioloskleroz skoru Bowman kapsülünde kalınla nlaşma skoru Periglomerüler ler hücre infiltrasyonu (%) Oblitere glomerül (%) HİPERTANSİF p<0.001 Keller G, et al. N Engl J Med 2003;348:

29 Amerikan Popülasyonunda Otopsi Çalışması Sayı Glomerül Sayısı Glomerül Volümü (μm 3 x 10 6 ) Total Glomerül Volümü (cm 3 ) Normotansif ( ) 6.9 ( ) 7.0 ( ) Hipertansif ( ) 9.6 ( ( ) P Değeri eri < <0.001 >0.05 Samuel T, et al. J Am Soc Nephrol 2005;16:

30 Avustralya Popülasyonunda Otopsi Çalışması Aborijin Non-Aborijin P Sayı Yaş (yıl) Ağırlık k (kg) <0.001 VKİ (kg/m 2 ) Böbrek ağıa ğırlığı (kg) Glomerül sayısı Glomerül volümü Total glomerül volümü Glomerüloskleroz loskleroz (%) Hoy WE, et al. Kidney Int 2006;70:

31 Hipertansif Olan ve Olmayan Aborijinlerde Glomerül Sayıları p= p=0.10 Glomerül sayısı Glomerül volümü Normotansif Hipertansif Normotansif Hipertansif Sklerotik glomerül oranı benzer Hoy WE, et al. Kidney Int 2006;70:

32 Nefron Sayısında Azalmanın Nedenleri ÇEVRESEL FAKTÖRLER Maternal protein eksikliği A vitamin eksikliği Demir eksikliği Sigara Alkol Hipoksi İnfeksiyonlar Toksinler İlaçlarlar Steroid uygulaması Metabolik bozukluklar Psikososyal stres Fiziksel stres NEFRON SAYISINDA AZALMA DOĞUMSAL EDİNSEL GENETİK K FAKTÖRLER Pax2 gen mutasyonu GDNF gen mutasyonu 11ß-HSD2 eksikliği Hoy WE, et al. J Am Soc Nephrol 2005;16:

33 Doğum Ağırlığı Nefron Sayısının Belirleyicisidir: Otopsi Çalışmaları Doğum Ağırlığı Sayı Glomerül Sayısı Glomerül Volümü (μm 3 x 10 6 ) Total Glomerül Volümü (cm 3 ) Yaş,, cins, ırk ve vücut v yüzey y alanına na göre g düzeltilmid zeltilmiş Doğum ağıa ğırlığında 1 kg düşme d için i in nefron sayısı azalmaktadır Hughson M, et al. Kidney Int 2003;63: Samuel T, et al. J Am Soc Nephrol 2005;16:

34 Çocuklarda Doğum Ağırlığı ile Kan Basıncı Arasındaki İlişki Toplam 2958 doğum 7 yaşı şına kadar izlem SİSTOLİK K KB NIN BELİRLEY RLEYİCİLERİ Doğum ağıa ğırlığı Gestasyonel yaş İzlemdeki ağıa ğırlık İzlemdeki uzunluk Cinsiyet Irk Beta P < Yiu V, et al. Am J Kidney Dis 1999;33:

35 Çocuk ve Adölesanlarda Doğum Ağırlığının Kan Basıncı Değerleri ve Değişkenliğine Etkisi Kan Basıncı (mmhg) Zamanında nda doğan yaşlar ları arasındaki 630 çocuk Ayaktan kan basınc ncı izlemi < >3.6 Sistolik Kan Basıncı Doğum Ağırlığı (kg) Sistolik KB Diyastolik KB < >3.6 Sistolik KB Değişkenliği Doğum Ağırlığı (kg) Sistolik KB Sistolik KB Değişkenliği Lurbe E, et al. Hypertension 2001;38:

36 Genç Erişkinlerde Doğum Ağırlığı Kan Basıncı İlişkisi: Prospektif İkiz Çalışması Doğum ağıa ğırlığı bilinen 418 ikiz çift yaşlar larındaki kan basınc ncı 126 DOĞUM AĞIRLIA IRLIĞINDA INDA 1 KG ARTIŞ İÇİN N KB DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ Sistolik KB p<0.001 Diyastolik KB p=0.02 Sistolik KB (mmhg) , ,27 Doğum Ağırlığı (kg) Loos RJ, et al. Circulation 2001;104:

37 Anne veya Babanın Doğum Ağırlığı Çocuğun Doğum Ağırlığı ve Kan Basıncını Etkiler mi? Anne ve babanın n doğum boyutları bilinen 228 kişi i izlenerek yaşlar larındaki kan basınçlar ları değerlendirilmi erlendirilmiş Çocuk Doğum Ağırlığı (kg) 4 3,6 3,2 2,8 2,4 p=0.009 Çocuk Sistolik KB (mmhg) p= < >3.9 < >3.9 Anne Doğum Ağırlığı (kg) Anne Doğum Ağırlığı (kg) Barker DJ, et al. J Hypertens 2000;18:

38 Bireyi Kapsayan 80 Çalışmanın Meta-analizi Doğum ağıa ğırlığında 1 kg azalmaya SKB da 2 mmhg artış Baş çevresinde 1 cm azalmaya SKB da 0.5 mmhg artış eşlik ediyor. Huxley RR, et al. J Hypertens 2000;18:

39 Düşük Doğum Ağırlığı ve Azalmış Nefron Sayısı Hipotezlerine Eleştirisel Bakış Son 100 yılda y hipertansiyon prevalansında nda gözlenen dramatik artışı düşük k doğum ağıa ğırlığı hipotezi ile açıklamak a güçg üçtür Nefron kitlesi yarıya düşen d renal transplant vericilerinde 25 yıllık k izlemde hipertansiyon sıkls klığında artış gösterilememiştirtir Goldfarb DA, et al. J Urol 2001;166: Doğum ağıa ğırlığı ile yaşam amın n sonraki dönemlerindeki d kan basınc ncı düzeyi arasındaki ilişki çalışmaların n tümünde t gösterilememig sterilememiştirtir Rahiala E, et al. Hypertension 2002;39: Huxley R, et al. Lancet 2002;360: Falkner B, et al. Hypertension 2004;43: DÜŞÜK K DOĞUM AĞIRLIA IRLIĞI I = DÜŞÜK D K NEFRON SAYISI (?) KONJENİTAL AZALMA = EDİNSEL AZALMA (?) ÇALIŞMALAR ARASINDAKİ DİZAYN FARKLILIĞI

40 Doğum Ağırlığı ile Kan Basıncı Arasındaki İlişki Yaş İlerledikçe Artar Yaş Grupları < Sayı P Doğum ağıa ğırlığının n belirlenmesi sorunludur. Doğum ağıa ğırlığı hastane kayıtlar tlarından belirlendiğinde, inde, kan basınc ncı ile ilişki artmaktadır. r >55 Toplam < <0.001 Doğum ağıa ğırlığı ile kan basınc ncı arasında J şeklinde ilişki vardır. r. 4 kg ın üzerinde doğanlar dışd ışlandığında kan basınc ncı ile ilişki artmaktadır. r. Kan basınc ncı ölçümü sorunludur. En sık s ölçülen SKB 120 mmhg olduğu halde, SKB 121 mmhg ölçülen hiçbir birey yoktur. Davies AA, et al. Hypertension 2006;48:

41 Nefron Sayısında Azalma ve Hipertansiyona Aracılık Eden Potansiyel Mekanizmalar Nefron Sayısı HİPERTANSİYON GDNF cret Apoptozis RAS MK/GK Sodyum Absorpsiyonu Bax,, p53 Pax-2, Bcl-2 11ßHSD2 Gen Ekspresyonunda Değişiklik iklik (CpG Metilasyonu) TSC,, BSC Na/K /K-ATPaz İntraüterinterin Olaylar (Malnütrisyon, Utero-plasental yetmezlik, Vitamin A eksikliği) i) Zandi-Nejad K, Luyckx VA, Brenner BM. Hypertension 2006;47:

42 HİPOTEZ 3: Silik (Edinsel) Renal Hasar (Arterioloskleroz İnterstisyel İnflamasyon) Primer hipertansiflerin önemli bir kısmk smında mikrovasküler hastalık ve hafif tübülointerstisyel hasar vardır Hasarın n derecesi kan basınc ncı yüksekliği i ile yakın n korelasyon gösterirg Tracy RE, et al. Am J Clin Pathol 1986;85:

43 HİPOTEZ 3: Silik (Edinsel) Renal Hasar (Arterioloskleroz İnterstisyel İnflamasyon) Benim fikrime göre g böbrektekib brekteki arterioloskleroz primer olaydır, fakat nedeni belli değildir. Mikrovasküler hastalık, iskemi sonucu intrarenal hemodinamikleri bozmakta ve hipertansiyona yol açmaktadır. r. Goldblatt H. Physiol Reviews 1947;27:

44 Silik Renal Hasar Tuza Duyarlı Hipertansiyona Yol Açar ANG II Dinlenme Yüksek tuzlu diyet Hipertansif Normal KB Hipertansif Normal KB Arteriolopati İnterstisyel inflamasyon Düşük k tuzlu diyet Normal KB Yüksek tuzlu diyet Normal KB Normal KB Lombardi D, et al. Hypertension 1999;33: Johnson RJ, et al. N Engl J Med 2002;346:

45 Nefron Heterojenitesi Az sayıda iskemik ve hipofiltre nefron popülasyonu Çok sayıda normal nefron popülasyonu Na atılımı bozuk Baskılanamayan renin sekresyonu Na retansiyonu Hiperfiltrasyon Afferent vazokonstriksiyon Proksimal Na reabsorpsiyonu

46 MİKROVASKÜLER HASTALIK İMMÜN N HASAR (Glomerüler/Tübüler) Non-spesifik inflamasyon Antijen spesifik immün reaksiyon Lenfosit ve makrofajların renal infiltrasyonu Reaktif oksijen ürünleri oluşumu umu Anjiotensin II aktivasyonu Glomerüller ller Tübülointerstisyum Filtre edilen sodyum yükü azalır Sodyum reabsorpsiyonu artar Basınç-natri natriürezrez yanıtı bozulur Sodyum retansiyonu TUZA DUYARLI HİPERTANSH PERTANSİYON Rodriguez-Iturbe B, Johnson RJ. NDT 2006;21:

47 Mikofenolat Mofetil ANG II ye Bağlı Tuza Duyarlı Hipertansiyonu Önler ANG II Dinlenme Yüksek tuzlu diyet Normal KB Hipertansif Normal KB Arteriolopati İnterstisyel inflamasyon Vazokonstriksiyon Hipertansif ANG II Dinlenme Yüksek tuzlu diyet Normal KB MMF Hipertansif Arteriolopati İnflamasyon Normal KB Vazokonstriksiyon Normal KB Rodriguez-Iturbe B, et al. Kidney Int 2001;59:

48 Tuza Duyarlı Rat Hipertansiyon Modelinde İmmünsüpresyonun Hipertansiyon Üzerine Etkisi MMF veya Plasebo % 0.4 NaCl % 4 NaCl Dahl SS/Mcw % 0.4 NaCl Dahl SS/Mcw % 0.4 NaCl MMF veya Plasebo Sprague-Dawley Mattson DL, et al. Hypertension 2006;48:

49 Tuza Duyarlı Rat Hipertansiyon Modelinde İmmünsüpresyonun Hipertansiyon Üzerine Etkisi Ortalama Arteriyel Basınç (mmhg) p<0.05 % 0.4 NaCl % 4 NaCl Normalize Dansite p<0.05 CD5 CD25 ED1 Osteopontin Plasebo MMF Plasebo MMF Mattson DL, et al. Hypertension 2006;48:

50 Tuza Duyarlı Rat Hipertansiyon Modelinde İmmünsüpresyonun Hipertansiyon Üzerine Etkisi PLASEBO MMF % 4 NaCl MMF % 0.4 NaCl Negatif Kontrol Mattson DL, et al. Hypertension 2006;48:

51 Renal İnflamasyon ve Oksidatif Stresin Prenatal Olarak Programlanmış Hipertansiyona Katkısı Sprague-Dawley Kontrol Maternal protein kısıtlamask tlaması MMF veya Plasebo Tempol veya Tedavisiz HT Stewart T, et al. Kidney Int 2005;68:

52 Böbrek Nitrotirozin İçeriği 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0 p= Hafta 4. Hafta CD3 Pozitif Hücre Sayısı Kontrol p< DDA Kontrol DDA Stewart T, et al. Kidney Int 2005;68:

53 MMF in Oksidatif Stres ve Hücre İnfiltrasyonuna Etkisi Sistolik KB (mmhg) K-P DDA-P K-MMF DDA-MMF Stewart T, et al. Kidney Int 2005;68: Böbrek Nitrotirozin İçeriği CD3 Pozitif Hücre Sayısı 2,5 2 1,5 1 0, p<0.05 K-P K- MMF p<0.001 K-P K- MMF DDA-P p<0.001 DDA-P DDA- MMF p<0.001 DDA- MMF

54 ROS Temizleyicisi Olan Tempol ün Oksidatif Stres ve Hücre İnfiltrasyonu Üzerine Etkisi Sistolik KB (mmhg) Kontrol DDA-T DDA Böbrek Nitrotirozin İçeriği CD3 Pozitif Hücre Sayısı 2 1,6 1,2 0,8 0, p<0.05 p<0.001 Kontrol DDA DDA-T p<0.001 Stewart T, et al. Kidney Int 2005;68: Kontrol DDA DDA-T

55 İnsanlarda MMF Tedavisi Hipertansiyonu İyileştirir mi? 5 i RA li ve 3 ü3 psöriazisli toplam 8 hasta Evre 1 HT var; Böbrek B hastalığı yok 3 ay gr/gün n MMF Diğer ilaçlar lar değiştirilmemi tirilmemiş 180 p<0.001 p<0.01 Kan basıncı (mmhg) p<0.05 p<0.05 Bazal 1.ay 2.ay 3.ay Post Plazma MDA İdrar MDA İdrar RANTES İdrar TNF-α Sistolik kan basınc ncı ile idrar MDA, RANTES ve TNF-α atılımlar mları arasında pozitif korelasyonlar var SKB DKB Herrera J, et al. JASN 2006;17:S218-S225 S225

56 Hipertansiyon Gelişimini Nefron Sayısı mı, Arterioloskleroz mu Belirler? SPONTAN HT RAT Nefron sayısı az Afferent arteriol dar Hipertansif X X WİSTAR-KYOTO RAT Nefron sayısı normal Afferent arteriol normal Normotansif F1 ÜRÜN F2 ÜRÜN Yavrularda hipertansiyon gelişimi imi nefron sayısı ile ilişkili değildir. Yavrularda hipertansiyon gelişimi imi arterioler daralma ile ilişkilidir. Black MJ, et al. Kidney Int 2004;65: Skov K, et al. Acta Physiol Scand 2004;181:

57 RAS Aktivasyonu Sempatik Aktivasyon Endotel Disfonksiyonu Nefron Sayısında Azalma MİKROVASKÜLER HASTALIK İNTERSTİSYEL SYEL İNFLAMASYON Sistemik Hipoksi Metabolik Bozukluklar Genetik Faktörler Yaşlanma HİPERTANSİYON Toksinler ÜRİK K ASİT T?

58 Hipertansif Çocuklarda Serum Ürik Asit Düzeyleri Primer HT Sekonder HT BÖ HT Kontrol Sayı GFH 130 ± ± ± ± 30 Ürik asit 6.7 ± ± ± ± 0.8 Feig DI and Johnson RJ. Hypertension 2003;42:

59 Ürik asit >5.5 mg/dl Primer HT % 89 Sekonder HT % 30 Beyaz önlük k HT % 0 Kontrol % 0 Feig DI and Johnson RJ. Hypertension 2003;42:

60 Çocukluktaki Ürik Asit Erişkin Yaşamdaki Kan Basıncının Habercisidir: Bogalusa Kalp Çalışması 5-17 yaş arasındaki 577 çocuk Kan basınc ncı Serum ürik asit 12 yıl y l izlem Kan basınc ncı ÇOCUKLUKTAKİ ÜRİK K ASİT T DÜZEYD ZEYİ İLE KORELASYONLAR Çocuk SKB Çocuk DKB Erişkin SKB Erişkin DKB Erkek (n=244) r p Kadın n (n=333) r P <0.001 Alper Jr AB, et al. Hypertension 2005;45:

61 Serum Ürik Asit Düzeyinin Kan Basıncının Seyri ve Hipertansiyon İnsidansına Etkisi FRAMINGHAM ÇALIŞMASI Toplam 3329 birey ÇALIŞMA DIŞI BIRAKMA KRİTERLER TERLERİ Hipertansiyon ASKH Kalp yetmezliği Böbrek yetmezliği Gut Diüretik kullanımı 4 yılly llık k izlem SONUÇ ÖLÇÜMLERİ Hipertansiyon insidansı Kan basınc ncında nda en az 1 evre artış insidansı Sundström J, et al. Hypertension 2005;45:28-33

62 HİPERTANSİYON İNSİDANSI Hipertansiyon İnsidansı Q1 Q2 Q3 Q4 Ürik Asit KB INDA ARTIŞ İNSİDANSI Kan Basıncında En Az Bir Evre Artış İnsidansı Q1 Q2 Q3 Q4 Ürik Asit Serum ürik asitinde 1 standart sapma artış ışa a hipertansiyon gelişme riskinde % 17-29, kan basınc ncında nda progresyon riskinde % artış eşlik etmektedir Sundström J, et al. Hypertension 2005;45:28-33

63 Ürik Asit Düzeyinin Hipertansiyon Riskini Arttırdığını Gösteren Epidemiyolojik Çalışmalar Kahn,, et al Selby,, et al Hunt,, et al Jossa,, et al Taniguchi,, et al Masuo,, et al Nakanishi,, et al Nagahama,, et al Sundstrom,, et al Forman, et al Yıl Örnek Hacmi İzlem Süresi 5 yıly 6 yıly 7 yıly yıly 5 yıly 6 yıly 23 yıly 4 yıly 8 yıly Risk Artışı 2 kat 3 kat 2 kat 1.2 kat 2 kat UA 1 mg/dl SKB 27 mmhg 1.6 kat E 1.5 kat K 1.9 kat 1.5 kat 1.4 kat

64 Ürik Asite Bağlı Kan Basıncı Artışının Olası Mekanizmaları Sistolik KB (mmhg) NORMAL RAT (Ürik asit mg/dl dl) 80 Ürikaz inhibitörü Oksonik asit HİPERÜRİSEMİK K RAT (Ürik asit mg/dl dl) Zaman (hafta) Kontrol Oksonik asit Mazzali M, et al. Hypertension 2001;38:

65 Hiperüriseminin ve Blokajının Kan Basıncı Üzerine Etkisi Sistolik KB (mmhg) p<0.05 Sistolik KB (mmhg) p< Zaman (hafta) Zaman (hafta) Kontrol Oksonik asit Kontrol Oksonik asit OA+Allopurinol OA+Benziodaron Mazzali M, et al. Hypertension 2001;38:

66 Hiperüriseminin ve Blokajının Renin-Anjiotensin Sistemi Aktivasyonu ve Nitrik Oksit Sentaz Ekspresyonuna Etkisi Renin ekspresyonu (%) Kontrol p<0.05 Oksonik asit p<0.05 OA+Allopurinol NOS1 pozitifliği Kontrol p<0.05 Oksonik asit OS+Allopurinol Mazzali M, et al. Hypertension 2001;38:

67 Hiperüriseminin Pre-glomerüler Vasküler Hastalık Üzerine Etkisi NORMAL RAT HİPERÜRİSEMİK RAT ESANSİYEL HİPERTANSİYON Mazzali M, et al. Am J Physiol 2002;282:F991-F997 F997

68 Hiperüriseminin Renal Arteriolopati Üzerine Etkisi: Kan Basıncından Bağımsız Bir Mekanizma Kontrol Oksonik asit OA+Allopurinol OA+Benziodaron OA+Enalapril OA+HCTZ Kontrol Oksonik asit OA+Allopurinol OA+Benziodaron OA+Enalapril OA+HCTZ Sistolik KB (mmhg) Arterioler alan Mazzali M, et al. Am J Physiol 2002;282:F991-F997 F997

69 ÜRİK K ASİT MAP Kinazlar NF-κB AP1 COX2 MAKROFAJ İNFİLTRASYONU MCP-1 TxA2 VASKÜLER DÜZ D Z KAS PROLİFERASYONU PDGF Watanabe S, et al. Hypertension 2002;40; Kang DH, et al. J Am Soc Nephrol 2002;13: Kanellis J, et al. Hypertension 2003;41:

70 Genetik RAS Hiperaktif SSS Ürik asit Nefron Endotel disfonksiyonu Primer arteriolopati İnterstisyel inflamasyon Oksidanlar İntrarenal ANG II Glomerüler ler etkiler Kf, sngfr Tübüler etkiler Sodyum filtrasyonu Kan basınc ncı Sodyum reabsorpsiyonu

71 8-13 Yaşındaki Çocuklarda Doğum Ağırlığının Kan Basıncı, Ürik Asit ve Endotel Fonksiyonu İle İlişkisi Sayı Normal Doğum Ağırlıklı (>3 kg) 36 Düşük k Doğum Ağırlıklı (<2.5 kg) 42 P Doğum ağıa ğırlığı (kg) 3.21 ± ± 0.03 <0.001 Vücut ağıa ğırlığı (kg) 38.7 ± ± Glomerüler ler filtrasyon hızı ± ± Ürik asit (mg/dl dl) 3.2 ± ± 0.1 <0.001 Sistolik KB (mmhg( mmhg) 98.3 ± ± Diyastolik KB (mmhg( mmhg) 63.5 ± ± Hipertansiyon sıkls klığı (%) <0.01 Bazal kan akımı (ml/dk dk) 12.5 ± ± Akım m aracılı dilatasyon (%) 29.1 ± ± 1.1 <0.001 Franco MC, et al. Hypertension 2006;48:45-50

72 DÜZELTİLMİŞ KORELASYON Sistolik KB Ürik asit Endotel fonksiyonu Doğum ağıa ğırlığı Sistolik KB Ürik asit r= p=0.001 r= p<0.001 r=0.229 p=0.040 r=0.427 p<0.001 Veri yok r= p=0.002 SİSTOLİK K KB NIN BELİRLEY RLEYİCİLERİ Doğum ağıa ğırlığı Yaş p=0.012 p=0.039 ENDOTEL FONKSİYONUNUN BELİRLEY RLEYİCİLERİ Doğum ağıa ğırlığı Ürik asit p=0.040 p=0.040 Franco MC, et al. Hypertension 2006;48:45-50

73 ANNE FETÜS ÇOCUK Ürik asit Plasenta Ürik asit Nefron gelişiminin iminin Endotel bozulması proliferasyonu Nefron sayısı Çocukta ürik asit Endotel disfonksiyonu Renin ekspresyonu Tuza dirençli hipertansiyon Böbrekten bağı ğımsız Renal arteriolopati İnterstisyel inflamasyon Tuza duyarlı hipertansiyon Böbreğe e bağı ğımlı

74 İnsanlarda Ürik Asiti Düşürücü Tedavinin Kan Basıncı Üzerine Etkisi: Ön Çalışma Yeni tanı alan esansiyel hipertansiyonlu 5 çocuk Antihipertansif almıyor Ürik asit >6.0 mg/dl Böbrek fonksiyonları normal 4 hafta 6 hafta Tedavi Öncesi Allopurinol P Çekilme P Ürik asit 6.9 ± ± ± Sistolik KB ± ± ± 5.5 AD Diyastolik KB 77.0 ± ± 7.5 AD 76.8 ± 7.2 AD Sistolik yük 60.5 ± ± ± Feig DI, et al. Kidney Int 2004;66:

75 Sonuçlar Primer hipertansiyon genetik, intraüterin terin çevresel veya postnatal çevresel faktörlere bağlı olarak, böbreb breğin normal kan basınc ncı düzeylerinde sodyum ve suyu vücuttan v uzaklaştırmas rmasındaki primer veya sekonder yetersizliğe e bağlı olarak gelişir. ir. Renal histoloji veya fonksiyonda konjenital veya edinsel olarak ortaya çıkan değişiklikler, iklikler, en azından hipertansiyonun devamında önemli bir faktör r olarak görünmektedir. g Hipertansiyonun patogenezi konusundaki bilgilerimiz arttıkça, a, tedavi yaklaşı şımları ve başar arı oranı anlamlı olarak değişecektir. ecektir. İlaç seçimi İntraüterinterin yaşama ama destek ve özen gösterilmesig Protein desteği A vitamin desteği Demir desteği Sigaradan kaçınma

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Asemptomatik Hiperürisemi Tanım: Serum ürik asit düzeyinin kristal depolanma hastalığı bulguları

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ Dr. Mürvet YILMAZ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADINLARDA HT Yaşlanma ile birlikte kan basıncında artış görülür. Erişkin kadınların %25 Postmenopozal

Detaylı

CANLI DONÖR TRANSPLANTASYONDA İLE

CANLI DONÖR TRANSPLANTASYONDA İLE CANLI DONÖR TRANSPLANTASYONDA DONÖR R BÖBREK B BREK HACMİ UZUN DÖNEM D GRAFT FONKSİYONU İLE İLİŞKİLİDİR Hadim Akoğlu lu¹,, Tolga YıldY ldırım¹,, Gonca Eldem², Aysun Aybal¹, Mahmut Altındal ndal¹,, Tuncay

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

SAĞLIKLI ÇOCUK VE ADÖLESANDA TUZ KISITLANMALI MIDIR?

SAĞLIKLI ÇOCUK VE ADÖLESANDA TUZ KISITLANMALI MIDIR? SAĞLIKLI ÇOCUK VE ADÖLESANDA TUZ KISITLANMALI MIDIR? Dr. Alper Soylu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı İzmir Tuz Hastalık İlişkisi Hipertansiyon Kardiyovasküler hastalıklar

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hipertansiyon İnmelerin ¾ ü Myokard İnfarktüslerinin ½ ü Son dönem

Detaylı

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya SALTurk Çalışması Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması 22 Mayıs 2008 - Antalya Amaç Türkiye de günlük tuz alımını saptamak Sodyum alımı ve hipertansiyon ilişkisini araştırmak Kabul ve

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır. Sık görülen, Morbidite ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU Müge Özcan 1, Kenan Keven 1, Şule Şengül 1, Arzu Ensari 2, Selçuk Hazinedaroğlu 3, Acar Tüzüner

Detaylı

Fruktoz, Ürik Asit ve Vasküler Etkileri. Dr. Belda Dursun Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli

Fruktoz, Ürik Asit ve Vasküler Etkileri. Dr. Belda Dursun Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli Fruktoz, Ürik Asit ve Vasküler Etkileri Dr. Belda Dursun Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli Fruktoz Fruktoz bir monosakkarittir, meyve ve bal gibi doğal besinlerde bulunur.

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kış Okulu Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-29 Mart 2015. 1 Tarihçe

Detaylı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı HİPERTANSİYON Prof. Dr. Mustafa ARICI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı ve Halk Sağlığı Enstitüsü Öğretim Üyesi

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ

DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ Alper Soylu, Hatice Eroğlu, Seçil Arslansoyu Çamlar, Mehmet Türkmen, Salih Kavukçu Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Belda Dursun 1, Betül Altay-Özer 2, Aytül Belgi 3, Çağatay Andıç 4, Aslı Baykal 2, Ali Apaydın 3,

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Şahin EYÜPOĞLU Giriş Hiperürisemi, böbrek nakli sonrası yaygın olarak karşılaşılan bir komplikasyondur. Hiperürisemi

Detaylı

Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyonun Belirleyicileri GRA Anjiotensin Diyabet Kallikrein Na-Li countertransport Haptoglobin Eritrosit

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması (SALTurk) 2007 Türk Hipertansiyon Prevalans

Detaylı

Hipertansiyonda Renal Koruma. Dr. Serpil Müge DEĞER

Hipertansiyonda Renal Koruma. Dr. Serpil Müge DEĞER Hipertansiyonda Renal Koruma Dr. Serpil Müge DEĞER 3/10 2012 yılı-> 17.5 milyon ölüm KVH bağlı 2030 -> 23.3 milyon ( tahmin ) Türkiye -> her 5 ölümden 3 ü KVH a bagli!!!! Kardiovaskuler hastalıklar, tüm

Detaylı

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Hipertansiyon i Diyabet Nefrotoksinler Kilo kontrolü Su/sıvı tüketimi Clin J Am Soc Nephrol. 6: 2558-2560, 2011. Doktorum bana

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi?

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Gürkan Çelebi 1, İlker Taşçı 1, Mutlu Sağlam 2, Gökhan Özgür 1, Halil Yaman 3, Gökhan

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Renin-Anjiyotensin Sistemi Anjiyotensinojen

Detaylı

Obezite ile İlişkili Kronik Böbrek Hastalığının Epidemiyolojisi ve Patogenezi. Dr. Turgay Arınsoy

Obezite ile İlişkili Kronik Böbrek Hastalığının Epidemiyolojisi ve Patogenezi. Dr. Turgay Arınsoy Obezite ile İlişkili Kronik Böbrek Hastalığının Epidemiyolojisi ve Patogenezi Dr. Turgay Arınsoy Obezite Bir Dirhem Et Bin Ayıp örter (Türk Atasözü) Konuşma Planı Obezite Tanımı ve Sınıflandırılması Obezite

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + RENAL ALLOGREFTİN UZUN DÖNEM SAĞKALIMI 1 yıllık sağkalım %95 5 yıllık sağkalım %80 10 yıllık sağkalım %50 USRDS,

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Kadınlar ve Hipertansiyon. Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010

Kadınlar ve Hipertansiyon. Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010 Kadınlar ve Hipertansiyon Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010 Konuşma Planı Kadınlarda hipertansiyon prevalansı, farkındalık, tedavi ve kontrol oranları

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Obezite ve Hipertansiyon

Obezite ve Hipertansiyon Obezite ve Hipertansiyon Prof. Dr. Hüseyin Çeliker Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD OBEZİTE Sedanter yaşam tarzı ve kalori alımında artışına bağlı gelişen epidemik (pandemik) bir sağlık problemi

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyetin Kronik Böbrek Hastalığının ProgresyonunaEtkisi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kronik Böbrek Hastalığında Diyet Tedavisinin Amaçları İyi bir beslenme durumunun

Detaylı

YAŞAM AM TARZI DEĞİŞİ BESLENME TEDAVİSİ LTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D./ NEFROLOJİ B.D.

YAŞAM AM TARZI DEĞİŞİ BESLENME TEDAVİSİ LTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D./ NEFROLOJİ B.D. HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE YAŞAM AM TARZI DEĞİŞİ ĞİŞİKLİKLERİ BESLENME TEDAVİSİ DR.GÜLTEK LTEKİN N GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D./ NEFROLOJİ B.D. TUZ KISITLAMASI ALKOL

Detaylı

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Dr. Cihan Heybeli

Detaylı

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Böbreklerin işlevleri (fonksiyonları) Düzenleyici işlevler Endokrin işlevler Metabolik işlevler Ekskretuvar işlevler 2 Böbreklerin

Detaylı

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Doç. Dr. Meral Yüksel Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı meralyuksel@gmail.com

Detaylı

Doç. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Doç. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı HANGİSİ DAHA TEHLİKELİ: TUZ MU? ŞEKER Mİ? Şeker Daha Tehlikeli Doç. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 17. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

Hipertansiyon ve Diyabet

Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon ve Diyabet Optimal Vasküler Koruma (Kardiyak ve Renal Koruma) Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Yüzyılın n iki epidemisi; Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir, 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Yakınma: Gözlerde uçuşmalar,

Detaylı

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar CREDIT Çalışması Koordinatörü Kronik Böbrek Hastalığı Sık görülen, Renal ve

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI SERKAN YILDIZ¹, REMZİ DÜNDAR², ÖMÜR KURU², FERCEM ERBAY², FATİH KILIDz,

Detaylı

Düşük Doğum Ağırlığı: İleri Hayatta Neler Bekleniyor? Dr. Sevcan Bakkaloğlu Gazi Üniversitesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı

Düşük Doğum Ağırlığı: İleri Hayatta Neler Bekleniyor? Dr. Sevcan Bakkaloğlu Gazi Üniversitesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı Düşük Doğum Ağırlığı: İleri Hayatta Neler Bekleniyor? Dr. Sevcan Bakkaloğlu Gazi Üniversitesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı İyi bir başlangıç hayat boyu devam eder Düşük doğum ağırlığı

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Ana Rahmindeki Yaşamın

Ana Rahmindeki Yaşamın Ana Rahmindeki Yaşamın Hipertansiyon i ve Böbrek Hastalıklarına Etkisi Prof. Dr. Kayser Çağlar Böbreğin Gelişimi Pronefroz 4. Haftanın başında servikal bölgede intermediate t mezodermden gelişir. 5. haftada

Detaylı

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon Birincilik Ödülü İkincilik Ödülü Üçüncülük Ödülü Soru 1 Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon EKMEK DANİMARKA FİNLANDİYA

Detaylı

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI Hipertansiyon (HT) çağımızın en önemli sağlık sorunu olup mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmektedir. Türkiye de de tüm

Detaylı

7 Mayıs, 2015 - Antalya

7 Mayıs, 2015 - Antalya 7 Mayıs, 2015 - Antalya Dernekler Uzlaşı Raporu Kurulu Dernek Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Türk Nefroloji

Detaylı

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Dr. Ali Düzova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

GEBELİKTE HİPERTANSİYON PREEKLAMPSİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ İNT.DR. GÖZDE ÖZTÜRK

GEBELİKTE HİPERTANSİYON PREEKLAMPSİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ İNT.DR. GÖZDE ÖZTÜRK GEBELİKTE HİPERTANSİYON PREEKLAMPSİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ İNT.DR. GÖZDE ÖZTÜRK CURRENT DİAGNOSİS AND TREATMENT NEFROLOJİ VE HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ, TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ,.WARKING

Detaylı

HİPERTANSİYON VE TEDAVİ YAKLAŞIMI ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BULANTEKİN ÇKÜ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

HİPERTANSİYON VE TEDAVİ YAKLAŞIMI ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BULANTEKİN ÇKÜ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HİPERTANSİYON VE TEDAVİ YAKLAŞIMI ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BULANTEKİN ÇKÜ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ World Health Day 2013: measure your blood pressure, reduce your risk People can cut the risks of high

Detaylı

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kombinasyon tedavisi Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kan basıncı (KB) kontrolünde güncel yaklaşım: Daha iyi etki mekanizması Tedavide KB kontrolünün ötesi fayda Daha iyi tedavi uyumu (motive hasta,

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Abdullah Özkök 1, Nihat Polat

Detaylı

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon HİPERTANSİYON Dr. Hatice ODABAŞ Yüksek Kan Basıncının Nasıl Bir Tehlikesi Vardır?

Detaylı

En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları

En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları Caner ALPARSLAN 1, Eren SOYALTIN 1, Fatma MUTLUBAŞ 1, Seçil ARSLANSOY ÇAMLAR 1, Elif Perihan ÖNCEL 2, Demet ALAYGUT 1, Belde KASAP DEMİR 3, Önder

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD Yaşlılarda Psikofarm akoloji Uygulam a Prensipleri Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD ABD > 65 yaş, nüfusun %13 ancak reçete edilen tüm ilaçların % 35 > 70 yaş, hastaneye yatış 1/6 ilaç yan etkisi

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II 47. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 11-15 Mayıs 211, Rixos Sungate Hotel, Antalya Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II Prof. Dr. İlhan SATMAN ve TURDEP-II Çalışma Grubu İstanbul Üniversitesi

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tedavisi SON GELİŞMELER. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Diyabetik Nefropati Tedavisi SON GELİŞMELER. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyabetik Nefropati Tedavisi SON GELİŞMELER Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyabetik Nefropati Tedavisi BUGÜN NEREDEYİZ? Böbrek Hasarını Önleme Çabaları Kanıtlanmış Tedaviler Strateji Kanıt Yorum

Detaylı

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji 2 FMC Türkiye 3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji 2 FMC Türkiye 3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gülay Aşçı 1, Cenk Demirci 2, Zeki Soypaçacı 3, Özen Önen Sertöz 1, Serkan Kubilay Koç 2, Sinan Erten 2, Sıddig Momin Adam 2, Handan Öğünç 2, Gökçe Kaya 2, İrfan Hastürk 2, Emine Ünal 2, Ali Başçı 1, Ercan

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tedavisinde Gelecek 10 Yıl

Diyabetik Nefropati Tedavisinde Gelecek 10 Yıl Diyabetik Nefropati Tedavisinde Gelecek 10 Yıl Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyabet ve SDBY 24 SAAT İÇİNDE 4110 DM görülme sıklığı % 6-7! Diyabet tanısı konacak! 614

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU Abdullah Özkök¹, Esin Aktaş², Akar Yılmaz 3, Ayşegül Telci 4, Hüseyin Oflaz 3, Günnur Deniz², Alaattin

Detaylı

Normoalbuminürik diyabetik nefropati. Prof.Dr.Murat YILMAZ Özel Çorlu REYAP hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Normoalbuminürik diyabetik nefropati. Prof.Dr.Murat YILMAZ Özel Çorlu REYAP hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Normoalbuminürik diyabetik nefropati Prof.Dr.Murat YILMAZ Özel Çorlu REYAP hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları DİYABETİK NEFROPATİ Diyabetik nefropati, çoğunlukla intraglomerüler arteriollerin

Detaylı

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gestasyonel Diyabetes

Detaylı

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Mikrodolaşımın önemi Laser speckle görüntüleme tekniği Ektremite perfüzyon görüntüleme İç organ perfüzyon görüntüleme

Detaylı

PRİMER HİPERTANSİYONDA DİYETLE TUZ DÜZENLENMESİNİN METABOLİK, RENAL GÖSTERGELER VE RENİN-ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİLERİ

PRİMER HİPERTANSİYONDA DİYETLE TUZ DÜZENLENMESİNİN METABOLİK, RENAL GÖSTERGELER VE RENİN-ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Saniye ŞEN PRİMER HİPERTANSİYONDA DİYETLE TUZ DÜZENLENMESİNİN METABOLİK, RENAL GÖSTERGELER VE RENİN-ANJİOTENSİN

Detaylı

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Ayfer Bayındır Şeyda Özcan İlhan Satman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Koç Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İsmail Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nefroloji Ünitesi

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İsmail Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nefroloji Ünitesi AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. İsmail Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nefroloji Ünitesi Akılcı İlaç Kullanımı Oturumları Hakkında Kılavuz (14.05.2012) Akılcı İlaç Kullanımı

Detaylı

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ Transplant İlişkili Hiperglisemi (TAH) Posttransplant Diabetes Mellitus

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı Portal Hipertansiyon Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 GİS Dalak Portal Ven Karaciğer Hepatik Ven Hepatik Arter Portal Hipertansiyonun Tanımı Portal hipertansiyon:

Detaylı

HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar

HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar Diyaliz dozu nasıl belirlenir? Kt/V hesabı nasıl yapılır? Yeterli diyaliz

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı