SOĞUTMA SUYU KİMYASAL ŞARTLANDIRILMASI SOĞUTMA SUYU SİSTEMLERİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOĞUTMA SUYU KİMYASAL ŞARTLANDIRILMASI SOĞUTMA SUYU SİSTEMLERİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?"

Transkript

1 Sayfa SOĞUTMA SUYU KİMYASAL ŞARTLANDIRILMASI SOĞUTMA SUYU SİSTEMLERİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR? Sıcaklık ve basınç değerleri sağlanmadığı sürece birçok endüstriyel sistemler ve işletme prosesleri etkin ve verimli çalışamazlar. Soğutma suyu sistemi doğru sıcaklık ve basıncı sağlar. SOĞUTMA PROSESİ NELERİ KAPSAR? Soğutma bir maddeden diğerine ısının iletilmesidir. Isı kaybeden madde soğuyan, ısıyı alan ise soğutucu olarak adlandırılır. Tüm soğutma sistemleri bu ısı transfer prensibine dayanır ve su bu anlamda en çok kullanılan soğutucudur. SOĞUTMA İÇİN NEDEN SU KULLANILIR? Bir çok faktör suyu mükemmel bir soğutucu haline getirir. Bol bulunur, kullanıma hazır ve ucuzdur. Kullanımı kolaydır Birim hacim için büyük miktarlarda ısı taşıyabilir. Normal sayılan sıcaklık değerleri arasında belirgin oranlarda genleşmez ya da sıkışmaz. Bozunuma uğramaz. SOĞUTMA SUYU KAYNAKLARI NELERDİR? TAZE SU: Soğutma suyu sistemleri için katma suyunun temel kaynağıdır. Taze su; (nehirler, kaynaklar, rezervler) ve yer altı (sığ yada derin kuyu ) olmak üzere iki çeşittir.genellikle, yer altı su kaynakları su kompozisyonu olarak daha istikrarlı oldukları için ve içerdikleri askıda katı madde miktarları yüzey sularından oldukça düşük olduğu için yağmur suları, erozyon ve diğer çevre faktörlerince kirletilen yer üstü su kaynaklarından daha uygundur. TUZLU SU VE ATIK SU: Çevresel faktörler maliyeti ve su kıtlığı yüzünden bazı işletmeler Soğutma suyu kaynağı olarak tuzlu su veya arıtılmış su kullanmaktadırlar. Sistemden iyi bir performans alabilmek ve uzun süre kullanabilmek için bu tip suları kullanan soğutma sistemlerinde dizayna ve şartlandırma programına çok daha fazla önem vermek gerekmektedir.

2 Sayfa SOĞUTMA SUYU KİMYASINDA ÖNEM TAŞIYAN PAREMETRELER Genel olarak önem taşıyan parametreler: İLETKENLİK: Suyun elektriği iletme kabiliyetini ölçen birim. Soğutma suyunda sudaki çözülmüş mineral ve gazların miktarını belirler. İletkenlik mikro ohm ile ölçülür ve distile suda 1 mikro ohm dan tuzlu suda in üzerinde mikroohm a kadar değişim gösterebilir. İLETKENLİK: Soğutma suyu şartlandırma programları belli iletkenlik limitleri arasında çalışmaktadır. Limit değerler o soğutma suyu şartlandırma sistemi tasarımına, kimyasal programın özelliklerine ve tipine bağlıdır. PH: PH kontrolü soğutma suyu şartlandırma programlarının çoğunluğu için önemlidir. Genellikle, PH tavsiye edilen limitlerin altında olduğunda korozyon ihtimali, tavsiye edilen limitlerin üstünde olduğunda ise kireç taşı oluşumu ihtimali artar. PH : Suyun bağıl asidite ve bazlığı açısından bir göstergedir. PH tablosu 0-14 aralığındadır; 0 maximum asiditeyi, 14 ise maximum bazlığı ifade eder. ALKALİNİTE: Soğutma suyunda iki tip alkalinite önem taşır. Bunlar karbonat (CO3) ve bikarbonat (HCO3) alkaliniteleridir. SERTLİK : Suda bulunan kalsiyum ve magnezyum minerallerinin miktarı ile ilgilidir. Doğal sulardaki sertlik birkaç ppm den 800 ppm e kadar çıkabilir.

3 SU KİMYASI PARAMETRELERİ, SOĞUTMA SUYU SİSTEMLERİ İÇİN NEDEN ÖNEM TAŞIMAKTADIR? Sayfa Su kimyası parametrelerinden her biri, soğutma suyu sistemlerinde doğrudan sorunlara yol açacak dört ana problem üzerinde etkilidir: Korozyon, Kireç taşı oluşumu, Tortu oluşumu Mikrobiyolojik kirlenme. Bu özellikler problemleri kontrol etmek için tasarlanan şartlandırma programlarını da etkiler. Birçok biyositin etkinliğinde PH limitlerine bağlıdır. Bu yüzden yüksek veya düşük PH lar mikrobiyolojik üremeyi destekleyerek problemlere yol açabilir. ALKALİNİTE : Alkalinite ve ph birbirleri ile bağlantı içindedir, çünkü ph değerlerindeki artış alkalinitenin arttığının, alkalinite deki artış da ph değerliklerindeki artışın göstergesidir. Ph da olduğu gibi tavsiye edilen limitlerin altındaki alkalinitede çalıştığı sürece korozyon ihtimali artar. Korozyon ve kireç taşı problemleri ortaya çıktığında tortu oluşumu da problem teşkil edecektir. SERTLİK : Sertlik limitleri genellikle soğutma sularının kireç taşı oluşturma eğilimine bağlıdır.kimyasal şartlandırma programları sudaki sertlik değerleri belirli limitler dahilinde tutulduğu sürece kireç taşı oluşumunu önleyecek şekilde formüle edilmişlerdir. Bazı korozyon kontrol programları korozyon inhibitörü olarak düzgün çalışabilmek için belirli bir sertlik düzeyine ihtiyaç duyarlar bu yüzden bu tür programlarda sertlik düzeyinin çok düşük olmadığından emin olmak gerekebilir. SOĞUTMA SUYU SİSTEMLERİ GENELDE ÜÇ TİPDİR? Her ne kadar her soğutma sistemi diğerlerinden farklı görünse de temelde üç tip dizayn vardır: 1. Açık devirdaim sistemler 2. Tek geçişli sistemler 3. Kapalı devre sistemler BU ÜÇ SİSTEM BİRBİRİNDEN NASIL FARKLIDIR? AÇIK DEVİRDAİM SİSTEMLER: En çok kullanılan endüstriyel soğutma tipidir. Pompalar, eşanjörler ve soğutma kulelerinden oluşur. Pompalar suya ısıyı alıp buharlaşma yolu ile soğutulduğu soğutma kulesine götüren eşanjörler arasında sürekli devir daim yaptırır. Açık devirli sistemlerde besi suyunun kimyası buharlaşma nedeniyle sistem içinde değişikliğe uğrar.

4 Sayfa TEK GEÇİŞLİ SİSTEMLER Soğutma suyu bir kere geçer. Çok miktarda soğutma suyu kullanıldığından çıkış suyu sıcaklığı çok az artar. Soğutma suyundaki mineral miktarı su sistemden tek kez geçtiğinden pratik olarak bir artış göstermez. KAPALI DEVRE SİSTEMLER Aynı soğutma suyunu, sürekli olarak, aynı devir daim sisteminde döndürür. Su önce proses sıvılarından ısıyı alır sonra başka bir eşanjöre aktarır. Bu sistemlerde buharlaştırıcı bir soğutma kulesi bulunmamaktadır. SOĞUTMA SUYU PROBLEM VE ÇÖZÜMLERİ KOROZYON Soğutma sistemlerinde sıklıkla kullanılan (siyah metaller) karbon çeliği gibi metallerin üretimi maden cevherinden oksijenin çıkarılmasını kapsar. Soğutma suyu sistemleri metalin kendi oksit haline dönmesi için ideal bir ortam sağlar. Bu değişim prosesi korozyon olarak adlandırılır.(metalin aslına dönmesi, kendi oksit halini alması) KİREÇ TAŞI OLUŞUMU Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller suda nisbi olarak çözünemezler ve soğutma suyu sistemlerinde bulunan tip şartlandırma çökelme eğilimi göstererek kireç taşı oluşumuna ve depozitlenmelerine sebep olurlar. TORTU OLUŞUMU Askıda katı maddelerin ısı değişim ekipmanları üzerinde depozitlenmesine tortu oluşumu (tıkanma) denir. Tıkayıcı etkenler soğutma kulesi çevresindeki toz yada korozyon artıkları gibi dış kaynaklardan gelebilir. MİKROBİYOLOJİK OLUŞUM Soğutma suyu sistemleri bakterilerin üremesi ve ısı değiştirici ekipmanlarda depozitlenme problemlerine yol açması için ideal ortam oluştururlar.

5 Sayfa SOĞUTMA SUYU PROBLEMLERİ NASIL ORTAYA ÇIKAR? Soğutma suyu sistemleri su kimyasal olarak şartlandırılmadığı takdirde dört ana soğutma problemi için ideal ortam oluşturur. KOROZYON Su metalleri (karbon çeliği) oksit hallerine dönüştürme eğilimi taşır KİREÇ TAŞI OLUŞUMU Kalsiyum ve magnezyum gibi safsızlıklar (mineraller) su içindeki konsantrasyonlarına, su sıcaklığına PH, alkalinite ve diğer su paremetrelerine bağlı olarak çökelir ve depozitlenme oluşturur. MİKROBİYOLOJİK OLUŞUM Soğutma suyu sistemleri mikroorganizmaların üremesi ve depozitlenmesi için mükemmel bir ortam yaratırlar. TORTU OLUŞUMU Gerek iç gerek dış kaynaklı askıda katı maddeler depozit oluşturabilirler. BU PROBLEMLERİN NE TÜR ETKİLERİ OLABİLİR? Eğer kontrol edilemezler ise bu problemler tek başlarına veya birlikte aşağıdaki problemlere yol açabilirler. Bakım onarım masraflarında artış. Isı iletim veriminde düşme, dolayısı ile enerji tüketim maliyetinde artış Beklenmedik duruşlar ve üretimde aksama KOROZYON KOROZYON NEDİR? Korozyon metalin doğal haline döndüğü elektro kimyasal bir prosestir. Örneğin karbon çeliği soğutma suyu sistemlerinde sıklıkla kullanılan bir metaldir ve korozyona karşı çok hassastır. Karbon çeliği demir oksit haline döner.

6 Sayfa KOROZYON NASIL OLUŞUR? Korozyon oluşumu için ; bir anot bir katot ve bir de iletken medya (elektrolit) içeren korozyon hücresine ihtiyaç vardır. Metal iyonları anotta elektrolitin (su) içinde çözülür. Geriye elektrik yüklü (elektronlar) partiküller kalır. Bu elektronlar elektron kopmasının olduğu diğer noktalara (katot) akarlar. Bu hareketin sonucu metal kaybı ve genelde depozit oluşumudur. BAKIR, ALÜMİNYUM ALAŞIMLAR VE PASLANMAZ ÇELİK KOROZYONA KARBON ÇELİĞİ KADAR MARUZ KALIRLARMI? Genelde bu metaller korozyondan karbon çeliğine kıyasla daha yavaş etkilenirler. Yinede bu metaller bazı sularda lokalize (yada çukur oluşumu) saldırılara da uğrarlar. Dahası H 2 S yada NH 2 gibi çözünmüş gazlar bu metaller üzerinde genellikle karbon çeliğine olduğundan daha zarar vericidir. METAL ÜZERİNDE KOROZİF SALDIRILARIN ÇEŞİTLERİ? Korozyon pek çok çeşidi bulunmaktadır. Çoğunlukla genel, lokalize (pitting, karıncalanma) ve galvanik olarak üç çeşit ile karakterize edilebilir: GENEL KOROZYON ETKİSİ Korozyon tüm metal yüzeyler üzerinde homojen olarak bir incelmeye sebep olur. Genel korozyon sonucu oluşan büyük miktardaki demir oksit, tortu oluşumu problemine yol açar. LOKALİZE (PİTTİNG) ETKİ Metalin sadece belirli noktalarında korozyon oluştuğunda görülür. Metal yüzey üzerinde çukurlaşma delinmeler şeklindedir. (k arıncalanma) korozyonun en tehlikeli cinsidir. Çünkü korozif etki noktasal alanlarda yoğunlaşmıştır. Çukurlaşma kısa sürede metali delebilir. GALVANİK SALDIRI İki ayrı metal temas halinde iken ortaya çıkar. Daha aktif olan metal korozyona daha hızlı maruz kalır. Su sistemlerinde sık rastlanan örnekleri; çelik, çinko ve pirinçtir. Galvanik saldırıda ismi önde yazılmış metal korozyona uğrar.

7 Sayfa KOROZYON NE GİBİ SU ÖZELLİKLERİ ETKİLER? En önemli faktörler: Oksijen ve diğer çözünmüş gazlar. Çözünmüş yada askıda katı maddeler. Alkalinite yada asidite(ph) Suyun debisi (akış hızı) Sıcaklık Mikrobiyolojik aktivite OKSİJEN KOROZYONU NASIL ETKİLER? Suda çözünmüş halde bulunan oksijen katodik reaksiyonun oluşmasına yol açar. ÇÖZÜNMÜŞ YADA ASKIDA KATI MADDELER KOROZYONU NASIL ETKİLER? Çözünmüş maddeler korozyon reaksiyonunu sudaki elektriksel iletkenliği arttırarak etkiler. Daha konsantre çözünmüş katı madde daha yüksek iletkenlik ve daha fazla korozyon ihtimali demektir. Çözünmüş klorür ve sülfatlarda kısmen koroziftir. Askıda katı maddelerde kemirici ve aşındırıcı etkileri ile korozyona yardımcı olurlar ve bölgesel korozyon hücresi oluşturmak için metal yüzeylere çökebilirler. ALKALİNİTE VEYA ASİDİTE KOROZYONU NASIL ETKİLER? Asidik ve az miktarda alkali su metali ve metal üzerindeki koruyucu oksid film tabakayı çözebilir. Daha çok alkali su, koruyucu oksid film tabakanın oluşumuna yardımcı olur. SUYUN AKIŞ HIZI KOROZYONU NASIL ETKİLER? Yüksek debideki su korozyonu, oksijeni metale taşıyarak ve korozyon ürünlerini daha hızlı yayarak, arttırır. Aynı zamanda yüksek debi metal yüzeylerde, koruyucu film tabakalarında ve oksitlerde aşınmaya yol açar. Su hızı düşük olduğunda, askıda katı maddelerin depozitlenmesi bölgesel korozyon hücreleri oluşturabilir ve bu sebeple korozyon ihtimalide artar. SICAKLIK KOROZYONU NASIL ETKİLER? 70 0 C derecenin altındaki her C derecelik artış korozyon değerini ikiye ikiye katlar. Soğutma suyu sistemlerde 70 0 C derece den sonraki sıcaklık artışları korozyon oranlarında nispeten daha az etkiye sahiptir.

8 Sayfa MİKROBİYOLOJİK ÜREME KOROZYONU NASIL ETKİLER? Mikrobiyolojik üreme korozyon hücrelerinin oluşumunu destekler. Çünkü bazı organizmalar yan ürünleri; mesela anaerobik korozif bakterinin dışa attığı hidrojen sülfit oldukça korozif bir gazdır. KOROZYON ÖNLEMEK İÇİN NE GİBİ METODLAR UYGULANIR? Korozyon aşağıdaki metodların biri yada birçoğu ile kısmen veya tamamen önlenebilir: Yeni bir sistem tasarlanırken korozif dış faktörlerin etkisini minimize edebilmek için korozyona dayanıklı malzeme seçimi PH ayalaması Epoksi boya, metal kaplama, zift yada plastik gibi koruyucu kaplamalar uygulamak Katodik koruma sağlama amacı ile kurban metal kullanma. Suya sistemin su ile temas eden tüm yüzeylerine yayabileceği koruyucu film oluşturan kimyasal inhibitörler ekleme KİMYASAL KOROROZYON İNHİBİTÖRLERİ NASIL ÇALIŞIR? Kimyasal inhibitörler korozyonu korozyon mekanizmasına müdahale ederek azaltabilir yada ortadan kaldırabilirler. İnhibitörler genellikle ya anot yada katod üzerinde etkilidirler. ANODİK KOROZYON İNHİBİTÖRLERİ Anod üzerinde koruyucu film oluştururlar. Bu inhibitörler etkin oldukları gibi tehlikelidirler de Eğer anodik inhibitör yetersiz kalırsa tüm potansiyel korozyon korumasız anot bölgesinde meydana gelir. Bu durum ciddi bölgesel (lokolize çukurların oluşmasına ) etkiye sebebiyet verir. KATODİK KOROZYON İNHİBİTÖRÜ Katod üzerinde koruyucu film tabaka oluşturur. Bu inhibitörler korozyon oranını katodik alan azalması ile doğru orantılı olarak düşürür. GENEL KOROZYON İNHİBİTÖRLERİ Anotta yada katotda oluşturacakları film ile tüm metali korurlar.

9 Sayfa SOĞUTMA SUYU SİSTEMLERİ İÇİN NE GİBİ İNHİBİTÖRLER KULLANILIR? Genelde Anodik Çalışan İnhibitörler : Molibdat Ortofosfat Nitritler Silikatlar Genelde Katodik Çalışan İnhibitörler: Bikarbonatlar Polifosfatlar Çinko Genel İnhibitörler Çözünebilir yağlar Diğer organikler SOĞUTMA SİSTEMİNİN TÜRÜ KİMYASAL ŞARTLANDIRMA PROGRAMININ UYGULANMASI PERNSİPLERİNİ ETKİLER Mİ? Evet. Kimyasal şartlandırmanın seçimi temelde maliyete bağlıdır. Tek geçişli sistemlerde çok büyük miktarlarda su sitemden sadece bir kere geçer. Su ekipmandan tek kez geçtiği sırada kimyasal kompozisyon olarak fazla değişime uğramayacağından dolayı kimyasal koruma milyonda birkaç birim kimyasal dozaj ile sağlanabilir. Açık devir daim sistemlerde su bileşimi evaporasyon kayıpları sırasında belirgin olarak değişeceği için suda daha çok kimyasal bulunmalıdır. Korozyon ve kireç oluşumuna sebep olacak safsızlıklar konsantre olur. Ancak aynı sırada şartlandırma kimyasalları da su içinde konsantre olacağından:sistem için gerekli yüksek miktardaki şartlandırma sadece ilk şok dozlamadan sonra taze su ilavesi ile orantılı seviyede dozlamalar ile mümkün olacaktır. Kapalı devre sistemlerde, su kimyası neredeyse değişmez. Su ve dolayısı ile kimyasal kaybı az miktardadır. ETKİLİ BİR KOROZYON İNHİBİTÖR PROGRAMINDA EN ÖNEMLİ FAKTÖR NEDİR? Korozyon inhibitör kimyasallarının dozajının ve kritik su parametrelerinin düzenli kontrolü. Yeterli kontrol olmadığı sürece hiçbir program istenilen düzeyde çalışmayacaktır

10 Sayfa TABAKALAŞMA (KİREÇ TAŞI OLUŞUMU) Kireç taşı (kışır) suda çözünebilir safsızlıkların ağırlıklı olarak inorganik maddelerden oluşan çökeltilerinin, metal yüzeyler üzerinde yoğun şekilde tabakalaşmasıdır. Sık karşılaşılan taş oluşumları : Kalsiyum karbonat Kalsiyum fosfat Magnezyum tuzu Silis KİREÇ TAŞI NEDEN OLUŞUR? Su içinde kireç taşı oluşumuna uygun ortam olup olmadığını belirleyen dört ana değişken; Sıcaklık Alkalinite veya asidite(ph) Su içinde bulunan kireç taşı oluşumuna sebebiyet verecek minerallerin miktarı Kireç taşı oluşumunda etkili olsun yada olmasın diğer çözülmüş maddelerin etkileri BU FAKTÖRLER KİREÇ TAŞI OLUŞUMU ÜZERİNDE NE TÜR ETKİLERE SAHİPTİR? Bu faktörlerden herhangi biri değiştiğinde taş oluşum eğilimi de değişir. İçinde bulundukları suyun sıcaklığı yükseldikçe birçok tuzun çözünürlüğü de artar. Ancak kalsiyum karbonat gibi bazı tuzların çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılıdır ve suyun sıcaklığı arttıkça bunların çözünürlüğü azalır. Bu yüzden genelde yüksek ısılarda taş oluşumuna yol açarlar. Alkalinite yada ph değerindeki bir değişiklik taş oluşumunu büyük oranda etkiler. Örneğin ; ph ve alkalinite arttığında kalsiyum karbonatın (soğutma sistemlerinde en çok karşılaşılan kireç taşı oluşumu ) çözünebilirliği düşer ve çökme eğilimine girer. Silis gibi bazı mineraller düşük alkalinitede daha az çözünürler. Sudaki çözülmüş taş oluşumuna yol açıcı minerallerin miktarı doyma noktasını geçtiğinde tabakalaşma görülebilir. Bununla beraber diğer çözülmüş katı maddelerde taş oluşumu eğilimini arttırabilirler. Genelde su içinde taş oluşturucu çözünmüş katı madde miktarı arttıkça taş oluşumu ihtimalide artar.

11 KİREÇ TAŞI OLUŞUMU NASIL KONTROL EDİLİR? Sayfa Kireç taşı oluşumunu kontrol altına almanın dört temel yolu vardır: 1. Kireç taşı oluşumuna yol açan mineral konsantrasyonlarını, sistemdeki konsantrasyon oranını kontrol ederek yada bu mineralleri sisteme girmeden yok ederek, sınırlayın. Konsantrasyon Oranı sisteme ilave edilen taze su miktarının yapılan blöf miktarına oranıdır. 2. Kireç taşı oluşumuna yol açabilecek mineralleri su içinde çözünmüş (kalsiyum karbonat gibi) halde tutmak için sisteme asit besleyin. 3. Taş oluşumu olasılığını azaltmak için sistemde mekanik değişiklikler yapın. Su debisinde artış ve ısı iletim yüzeylerini genişletme olabilir. 4. Kireç taşı oluşumlarını önleyici olarak tasarlanmış kimyasallar ile şartlandırın. KİREÇ TAŞI OLUŞUMUNA KARŞI KİMYASAL İNHİBİTÖRLER NASIL ÇALIŞIR? Yapıcı bozucu inhibitör taş oluşumunu, taş oluşturucu mineralleri depozit oluşturmasına izin vermeyecek şekilde solüsyon içinde tutarak engeller. Mineral bozucular, taş oluşumunun kristal yapısını değiştirerek katı depozitler yerine hacimli, taşınabilir bir çamur oluştururlar. BİLİNEN TAŞ OLUŞUMU KONTROL KİMYASALLARI NELERDİR? YAPICI BOZUCU İNHİBİTÖR: Organik fosfatlar, Polifosfatlar, Polimerik bileşimler. MİNERAL BOZUCULAR: Ligininler, Tanninler, Polimerik bileşimler. TAŞ OLUŞUMU KONTROLÜNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR NEDİR? Korozyon önlemede olduğu gibi kireç taşı oluşumunun problem haline gelmesini önlemenin tek yolu kimyasal programın ve soğutma suyu sisteminin kontrolüdür.

12 TORTU OLUŞUMU Sayfa TORTU OLUŞUMU NEDİR? Tortu oluşumu;taş oluşumu haricindeki, katı maddenin yığılma oluşturarak işletme ekipmanının çalışmasını engellemesi yada bozması demektir. Bilinen tortu oluşturucular şunlardır: Pislik ve çamur(toz) Kum Korozyon artıkları Doğal artıklar Mikrobiyolojik kütleler Aliminyum fosfatlar Demir fosfat SOĞUTMA SİSTEMİNDE TORTU OLUŞUMUNU NE ARTTIRIR? Tortu oluşumunu arttıran en önemli faktörler: Su karakteristliği Sıcaklık Su debisi Mikrobiyolojik üreme Korozyon Kirlenme SU ÖZELLİKLERİ TORTU OLUŞUMUNU NASIL ETKİLER? Distile su tortu oluşturmaz. Yinede pek çok su kaynağı belli durumlarda belirgin bir tortu oluşumu problemine yol açacak çözünmüş ve askıda katı madde ihtiva ederler. SICAKLIK TORTU OLUŞUMUNU NASIL ETKİLER? Isı arttıkça tortu oluşumu eğilimini arttırır. Isı transfer yüzeyleri soğutma suyuna oranla daha sıcak olduğundan tortu oluşumunu hızlandırırlar. SU DEBİSİ TORTU OLUŞUMUNU NASIL ETKİLER? Düşük debide (0,30 m\sn gibi) askıda katı maddelerin çökme eğilimine uygun olarak tortu oluşur. Daha yüksek akış hızlarında (0,92 m\sn gibi ) ya da daha fazlasında tortu oluşumu yine oluşabilir ama ciddi boyutlarda olmayacaktır.

13 Sayfa MİKROBİYOLOJİK ÜREME TORTU OLUŞUMUNU NASIL ETKİLER? Mikroorganizmalar her yüzey üzerinde depozitlenebilirler. Korozif yada demir depozitlenmesi oluşturan bakteriler büyük hacimli tıkayıcılar olarak depozitlenen korozyon ürünleri oluşturur yada bunlardan istifade ederler. Tüm mikrobiyal koloniler değişik tıkayıcı depozitlenmeler oluşturan birer çamur ve pislik toplayıcı ünite gibi davranırlar. KOROZYON TORTU OLUŞUMUNU NASIL ETKİLER? Korozyon; tortu oluşumunu arttırıcı, hareketli ve kırıntı halindeki proses pisliği yada mikrobiyal atıklar ile karışan çözünmez korozyon ürünleri oluşturur. PROSES ATIKLARI TORTU OLUŞUMUNU NASIL ETKİLER? Isı eşanjörlerinin proses tarafından sızan maddeler birçok şekilde ciddi tortu oluşumu problemlerine yol açabilirler Çözünmüş ürünler olarak depozitlenebilir. Mikroorganizma için besin kaynağı oluşturup ciddi mikrobiyolojik üremeleri destekleyebilir. Kireç taşı veya korozyon inhibitörleri ile reaksiyona girerek çözünmez tıkayıcılar oluşturmasına yol açabilir. TORTU OLUŞUMU NASIL KONTROL ALTINA ALINABİLİR? Tortu oluşumu mekanik olarak yada kimyasal şartlandırma yolu ile kontrol altına alınabilir. En iyi kontrol metodu tortu oluşumunun cinsine bağlıdır. Soğutma sisteminde tortu oluşumu kontrolü şu temel taktikleri içerir. ÖNLEME Tıkayıcıların soğutma sistemine girmesini engelleyebilecek her yöntem. Bu mekanik değişikliği yada katma suyu temizleyebilmek için kimyasal eklemeyi gerektirebilir. İNDİRGEME Önlenmeyen sebeplerden dolayı sisteme giren tortuların azaltılması yada yok edilmesi için atılan adımlar. Devir daim filtresi koyulması veya kule havuzunun periyodik şekilde temizliğini içerir.

14 SÜREKLİ KONTROL Sayfa Tortuların sistemde depozitlenmesini önlemek için sürekli hareket sağlama. Bu kimyasal dispersantların ilavesi ile eşanjörlerde hava üfleme, ters yıkama gibi işlemleri kapsayabilir. KİMYASAL İNHİBİTÖRLER NASIL ÇALIŞIR? Kutuplaştırıcı ve yüzeygerilim düşürücü dispersantlar tortuların su içinde süspansiyon şekilde kalmalarını sağlayarak, metal yüzeyler üzerinde tabakalaşmalarını engeller veya hali hazırda yüzeye yapışmış tortuların yüzeyden sıyrılmalarını sağlar. Kutuplaştırıcı dispersantlar su içindeki tortuların (taşıdıkları) üzerindeki elektrik yükleri arttırmak suretiyle zıt kutuplar yaratarak birbirlerini itmelerini böylece suda asılı kalarak, yüzeylere yapışmalarını önler. Yüzey gerilimi düşürücü dispersantlar, yüzey gerilimi düşürme prensibi doğrultusunda yeni depozit oluşumunu engellediği gibi, hali hazırda oluşmuş depozitleri de yerinden kaldırır. Bu sayede su içindeki partiküller su akışı boyunca suda askıda kalarak, blöf veya filtrasyon yolu ile sistemden dışarı atılabilirler. NORMALDE NE TİP KİMYASALLAR KULLANILIR? KUTUPLAŞTIRICILAR: Anyonik polimerler ISLATICILAR : Yüzey gerilim düşürücü dispersantlar (surfactans) TORTU OLUŞUMUNU YOK ETMEKTE EN ÖNEMLİ FAKTÖR NEDİR? Kimyasal ve mekanik programın sürekli kontrolü tortu oluşumunu önlemenin tek yoludur. MİKROBİYOLOJİK PROBLEMLER MİKROBİYOLOJİK KİRLENME NEDİR? Mikroorganizmaların kontrolsüz çoğalması tortu oluşumu, tabakalaşma ve korozyon ile sonuçlanabilecek depozit oluşumlarına yol açabilir. İlgili tablo problemli mikroorganizmaları ve sebep olabilecekleri problemleri listeliyor.

15 Sayfa BAKTERİ ÇAMURU NEDİR? Mikrobiyal balçıklar, mikroskobik organizmaların ve onların artıklarının topaklanmasıdır. Bu balçık tabakaları genellikle yapışkan zamksı ve sudaki tortuları kendi bünyesine yapıştıracak yoğunluğa sahiptir. SOĞUTMA SUYU SİSTEMİNDE TÜM ORGANİZMALAR ZARARLI MIDIR? Hayır. Bazı organizmalar balçık depozitlenmeleri oluşturmaz ve metal korozyonunu arttırmaz. Yinede büyük miktardaki zararsız organizma oluşumu, sistem de zararlı organizma oluşumu içinde ideal ortam olduğunun göstergesidir. ORGANİZMALAR SOĞUTMA SUYU SİSTEMİNE NASIL GİRERLER? Mikroorganizmaların soğutma suyu sistemlerine girmelerinin temel iki yolu vardır. Biri hali hazırda mikroorganizma ihtiva eden besi suyudur. Diğer yol ise havadan bulaşan mikroorganizmaların soğutma kulesi yolu ile içeri girmesidir. MİKROBİYOLOJİK ÜREMEYE YOL AÇAN FAKTÖRLER NELERDİR? En önemli faktör sistemin besi suyu yolu ile ve hava yolu ile maruz kaldığı mikrobiyolojik kirlenme miktarıdır. Önem sırasında sonrakiler ise BESİN KAYNAĞI: Örneğin hidro karbonlar ve diğer karbon kaynkları balçık oluşturucu organizmalara iyi besin kaynağı olur. ATMOSFER : Organizma büyümesi oksijen ve karbondioksit miktarına bağlıdır. YERLEŞİM : Işık ve nem miktarı gibi bazı faktörler büyümeyi belirgin bir şekilde etkiler. SICAKLIK : Balçık oluşturucu organizmalar C arasında ürerler.

16 Sayfa SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA GENEL PROBLEMLER BAKTERİ Filamentous Sülfür depozitlendiren Streptomyces Demir depozitlendiren Krozif Desulfovibro Clostridium (mantar oluşturucu) Mantar oluşturmayan Flavo bacterium Achromobacter Alcaligenes Aerobacter Pseudomonas Mucoids Mantar oluşturan B. subtilis B. Megatherum B. cereus B. Mycoides BAKTERİ Sıralı, kaygan,gri yada gri-yeşil Siyah granüler görünüm, balçık yada depozitlenme ile oluşur Jelatinimsi, mucus benzeri baloncuk şeklinde madde, renkli olabilir. Jelatinimsi, sıralı olabilir, ip gibi, renkli olabilir. Sıralı, tırtıklı yada örgülü, normalde renksiz ama yeşil olabilir. TIKANMA KOROZYON GAZ AÇIĞA ÇIKMASI TIKANMA GAZ AÇIĞA ÇIKMASI KOROZİF BAKTERİ KORUYUCU TIKAYICI KOROZİF BAKTERİ KORUMASI. TAHTA AHŞAP ÇÜRÜMESİ KOROZYON HÜCRELERİ OLUŞUMU TORTU OLUŞUMU Molds Aspergillus Cladosporium Penicillium Trichoderma Mucor Köselemsi, elastik yada mucus benzeri renkli yada renksiz olabilir. KOROZYON OLUŞUMU TORTU OLUŞUMU HÜCRELERİ MAYALAR Monilia Oospora Torula Endomyces Rhodotorula Gevşek sümüksü yada elastik, yeşil yada mavi- yeşil renkli. Sadece güneş ışığında bulunur. TIKANMA KOROZİF BAKTERİ KORUYUCU YOSUNLAR Chroococcus Oscillatoria Chroococcus Ulothrix Navicula Fragilaria

17 Sayfa BAKTERİ ÇAMURU KIŞIR OLUŞUMUNA SEBEP OLUR MU? Evet. Balçık, kireç taşı oluşum oranını arttırabilir. Mikroorganizma çamuru (balçık), şartlandırma kimyasallarını çevreleyerek etkilerini azaltabilir. Depozitlenme oluştuğunda ısı iletim verimi düşer. Bu üretimde muhtemel aksamalara ve enerji tüketim maliyetinde artışa sebep olur. BALÇIK TORTU OLUŞUMUNA YOL AÇABİLİR Mİ? Balçık kütleleri kendi başlarına tıkayıcılardır. Diğer tıkayıcıların depozitlenmesi için mükemmel ortamlar yaratırlar. Hali hazırda var olan depozitlere diğer mikroorganizmalar ve askıda katı maddelerde eklenebilir. BALÇIK KOROZYONA YOL AÇABİLİR Mİ? Sülfat indirgeyici bakteriler gibi belli organizmalar metal yüzeylerde tehlikeli çukurlaşmalara yol açabilecek, korozif hidrojen sülfit açığa çıkarırlar ilave olarak balçık metal üzerinde depozitlenip, inhibitörün koruyucu film tabaka oluşumunu engelleyecek korozyonu hızlandırabilir. ORGANİZMALAR SOĞUTMA SİSTEMİNDE BELLİ BÖLGELERİ ETKİLER Mİ? Mikrobiyolojik organizmalar genelde düşük su akışı bulunan bölgelerde kolonileşir. Bu yüzden eşanjörler, mikrobiyolojik büyüme ve balçık oluşumu na açıktır. Kule havuzu mantar oluşumunu ve ağaç yapılı komponentlerde fungal çürüme ile karşı karşıyadır. ETKİN BİR MİKROBİYAL KONTROL PROGRAMI PLANLANIRKEN HANGİ FAKTÖRLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR? En önemli faktörler: Mikrobiyolojik organizmaların tür ve miktarları Tahta çürümesi, balçık depozitlenmesi ve korozyon gibi mikrobiyolojik sorun göstergeleri Sıcaklık, akış hızı ve su karakteristliği gibi çalışma özellikleri Soğutma kuleleri, sprey havuzlar açık paket kondenserler gibi kullanılan ekipman tipi Sisteme taşınan organizmalar ve bunların besin kaynakları gibi kirlilik kaynakları. Bu faktörler problemli mikroorganizmaların büyüme hızını arttırabilir ve mikrobiyolojik kontrol şartlandırmalarını etkileyebilir.

18 Sayfa Her sistem kendi başına incelenmeli ve şartlandırılmalıdır. Çünkü her sistemin kendine ait mikrobiyolojik bir profili vardır. MİKROBİYOLOJİK ŞARTLANDIRMALAR NASIL SEÇİLİR? Mikrobiyolojik şartlandırma önce örnek suyun ve balçığın analizi ve var olan mikroorganizmaların tespiti ile seçilir. Bu bilginin ışığında işletmedekilerin verebileceği bilgiler ve yerinde ürün testi ile bir şatlandırma programı seçilir. Şartlandırma programları herhangi bir kritik durum oluştuğunda değiştirilebilmelidir. MİKROBİYOLOJİK KOTROL İÇİN NE TÜRDE KİMYASLLAR KULLANILIR? Mikrobiyolojik kontrolde üç temel tipte kimyasal kullanılır: 1. Oksidant (oksitleyici) biositler 2. Antioksidant biositler 3. Biodispersantlar Etkin bir mikrobiyolojik kontrol sağlamak için yukarıdaki her tipin kendine has özelliği vardır. OKSİTLEYİCİ BİOSİTLER NELERDİR? Oksitleyiciler, önemli hücre bileşenlerini organizmaların ölümü ile sonuçlanacak şekilde oksitlenirler. Şok dozaj yada sürekli beslenme ile uygulanabilirler. Gaz yada sıvı formdaki klor en çok kullanılan oksitleyici ürünlerdir. Bir çok uygulamada beslenen başka bir oksitleyici de sıvı yada katı halde bulunan bromin dir. Bromin klor ve sodyum hipoklorite göre bir çok güvenlik ve performans avantajı sağlar. OKSİTLENME YAPMAYAN BİOSİTLER NELERDİR? Oksitlenme yapmayan biositler oksitleyici biositlere göre daha farklı çalışırlar. Bu biositler mikroptaki özel hücre bileşenleri ile onları tamamı ile tahrip etmek üzere reaksiyona girer. BİODİSPERSANTLAR NELERDİR? Bu kimyasallar organizmaları öldürmez; mikrobiyaldepozitleri bulundukları yerlerden sökerler ve bu metal yüzeylerden sökülen yoğunlaşmış çamurların soğutma suyu ile dışarı atılımını sağlarlar. Oksitleyici biositlerin etkili olmaları için mikrobik balçık yada yosun tabakalarını serbest bırakırlar. Biodepozitlerin yüzeylerden sökülmesi işlemi yanında, biyodispersantlar aynı yüzeyler üzerinde tekrar biyofilmlerin oluşmasınıda engellerler.

19 Sayfa ÖN ŞARTLANDIRMA, GÖZLEM VE KONTROL KİMYASAL ŞARTLANDIRMA PROGRAMLARININ BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN UYGUN BİR ÖN ŞARTLANDIRMA VE SİSREMİN İLK DEVREYE ALINMASINDA TAKİP ŞARTTIR. Ön şartlandırma ve devreye alma aşamaları: Mekanik veya kimyasal sistem temizliği. Özel kimyasal korozyon inhibitörleri ile pasivasyon Bakım programı korozyon inhibitörlerinin başlangıç dozajlarının ayarlanması Bakım programı inhibitörlerinin en uygun dozajda uygulanmasının takibi BÜTÜN BİR ŞARTLANDIRMA PROGRAMI Başarılı bir soğutma suyu şartlandırma programı aşağıdaki maddelerin tümüne ihtiyaç duyar. Teknik olarak en uygun olacak kimyasal ve mekanik programların birleştirilmesi Operatörleri, danışmanları, mühendisleri ve müdürleri içine alan işletme personeli, soğutma suyu sisteminin önemini ve üretim ile ilişkisini anlamalı ve programın başarısı ve kontrolü için gerekenleri uygulamalı eğitimler düzenlenmeli Gözlem ve kontrol sürekli olmalı ve uygun teknik, ekipman ve kaynaklar kullanılmalı ÖN ŞARTLANDIRMA NEDİR? Ön şartlandırma, soğutma suyu sisteminin başlangıçtan itibaren etkin çalışmasını sağlayabilmek için hazırlanmasıdır. ŞARTLANDIRMA SUYU ÖN ŞARTLANDIRMA NEDEN GEREKLİDİR? Yeni yada çalışmaya tekrardan başlayacak sistemler belirgin miktarda atık bulundurulabilir. Yeni inşa edilmiş sistemlerde mutlaka yağ ve gres tabakaları, paslanmış noktalar, pislik ve kum kalır. Bu maddeler hatalı üretimi göstermez sadece imalat sırasında ortaya çıkan ortamlardan kaynaklanır. Devre dışı bırakılmış sistemlerde tabakalaşma, korozyon, tortu oluşumu yada mikrobiyolojik oluşum sonucunda meydana gelen depozitlenmeler oluşabilir. Eğer bu maddeler ön şartlandırmada tamamen ortadan kaldırılamaz ise kimyasal program etkili olmayacaktır.

20 Sayfa SİSTEM HAZIRLANMASINDA VE DEVREYE ALINMASINDA AŞAMALAR NELERDİR? Soğutma suyu koruma programına başarı ile başlanmak isteniyorsa aşağıdaki hazırlık prosedürleri uygulanmalıdır: Sistem temizliği Özel ön şartlandırma kimyasallarının uygulanması Korozyon inhibitörlerinin yüksek başlangıç dozajları Korozyon inhibitörlerinin bakım seviyesindeki süregelen uygulamaları TAZYİKLİ SU PÜSKÜRTME YADA HİDROTEST YENİ SİSTEMDEKİ ATIKLARI GİDERİR Mİ? Tazyikli su püskürtmek yada hidrotest ile atıklar bir miktar giderilebilir ama büyük miktarlarda giderilemez. Sonuç itibariyle inhibitörsüz su metal yüzeyler ile korozyon ürünü oluşturmak üzere reaksiyona girer. ASİT TEMİZLİĞİNİN SOĞUTMA SUYU SİSTEMİNDE NE GİBİ ETKİLERİ VARDIR? Asit, korozyon artıklarını ve bazı mineral depozitlerini giderir. Fakat organik maddeler üzerinde çok az etkisi vardır. Yanlış uygulamalar ile sistem metaline etki ederek ciddi metal hasarları oluşturulabilir. Yanlış durulama metal yüzeyleri yüksek reaktivite seviyelerine çıkabilir ve bu durum metali korozyon saldırılarına açık hale getirir. ÖN ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI NE ZAMAN UYGULANMALIDIR? Ön şartlandırma kimyasalları hidrotest sırasında yada hemen sonrasında uygulanabilir. Sistem inşa edildikten sonra ne kadar kısa sürede ön şartlandırılır ise koruma da o kadar bütünlük sağlar. Devre dışı kalmış ekipman için de aynısı geçerlidir. Ön şartlandırma gerekli bakımdan ve sistem hizmete girmeye hazır hale geldikten sonra en kısa sürede devreye alınmalıdır. GÖZLEM VE KONTROL NE DEMEKTİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR? Soğutma suyu şartlandırma programları yenilendikçe sistem otomasyonu da önem kazanmaktadır. Her şartlandırma programı için o programın istenilen korumayı verdiği ve mükemmel çalıştığı özel kimyasal konsantrasyon oranları vardır. Gerektiği gibi kontrol edilmediği takdirde herhangi bir kimyasal programı muhtemel üretim kayıpları, artan bakım masrafları ve artan enerji tüketimi gibi sorunlara yol açabilir.

21 Sayfa GÖZLEM VE KONTROL İÇİN NE GİBİ ALETLER VARDIR? PH, alkalinite, iletkenlik,sertlik, klor ve şartlandırma seviyeleri basit manuel testler ile ölçülebilir. Bir değişken dengesi bozulduğunda mümkün olan kontrol testleri sürekli olarak yapılmalı ve düzeltici tedbir alınmalıdır. Günlük kontrol başarılı her programın temelidir. PH KONTROLÜ İÇİN OTOMATİK SİSTEMLER MEVCUT MUDUR? Her ne kadar bu tür sistemler uygun çalışma için düzenli bakım ve dikkate ihtiyaç duyuluyorsa da ph kontrolünün önemli olduğu herhangi bir şartlandırma programında otomatik bir sistem mükemmel bir avantajdır. SOĞUTMA SİSTEMİNDE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPMANIN METODLARI NEDİR? Birçok gözlem aleti vardır: KOROZYON KUPONLARI Soğutma sistemlerindeki değişik metallerin nisbi korozyon oranlarını belirlemek için korozyon kuponu adı verilen küçük metal çubuklar kullanılabilir. Bu önceden tartılmış çubuklar sisteme en az 30 günlük bir süre için yerleştirilir sonra çıkartılır, temizlenir ve tekrar tartılır. Kuponun sisteme yerleştirilmeden önceki ağırlığı ile sonraki ağırlığı arasındaki fark korozyon oranını ölçmede kullanılır. CORRATER Bir soğutma sistemindeki korozyon ve çukurlaşma eğilimlerini ölçen bir alet. Sondası soğutma suyuna sokulduğu anda sistemin korozyon oranını mil\ yıl (mpy) olarak okuyabiliyor. KOROZYON TEST DÜZENEĞİ Isınmayan transfer yüzeylerindeki korozyon inhibisyon etkinliğini gözlemleyen bir alettir. Korozyon kuponları veya Corrater sondaları ile kullanılmak için imal edilmiştir. DEPOZİTLENME MONİTÖRÜ Soğutma suyu programının performansını ölçmek için kullanılan bir yardımcı alettir. Uygun metalürjide bir örnek tüpü küçük bir eşanjör oluşturmak için cam bir kap ile çevrelenmiştir. Soğutma sistem suyu örnek tüp ile cam kap arasında dolaşır. Örneğin metal yüzeyi test aşamasında istenildiği gibi gözlenebilmektedir. Isı transfer oranları

22 Sayfa ısı kartuşu kullanılarak, soğutma suyu debisi ise bir kontrol valfi ile simüle edilebilmektedir. MİKROBİYOLOJİK ANALİZ Soğutma sisteminde bulunan bakterilerin çeşit ve miktarları ile ilgili sorulara açıklık getirir. Bu analiz sonuçları mikrobiyolojik kontrol programının etkinliği konusunda fikir verir. İŞLETME PERSONELİNİN SOĞUTMA SUYU SİSTEMİNİN UYGUN GÖZLEM VE KONTROLÜNDEKİ ROLÜ NEDİR? İşletme operasyon ve danışman personeli doğru sistem şartlandırılmasının önemini bilmeli ve kritik su değişken değerlerinin günlük bazda gözlem ve kontrolünü yapabilecek beceriye sahip olmalı. Başarılı bir şartlandırma programı sağlamanın birinci yolu tüm soğutma suyu personelinin yeterli eğitimi almasıdır. SU ANALİZİ NE DEMEKTİR? Genel terimler kalsiyum karbonat belirtilmiştir H Ca M P O=2P-M S=M-H C N=S-O O=M-2P S=H-M N=O-S FMA AP CO2 Toplam sertlik Kalsiyum Metil oranj alkalinitesi Fenolftalein alkalinitesi Hidratlar Sodyum alkalinitesi Toplam karbonatlar Sodyum karbonat Bikarbonat Sülfat sertliği Serbest kireç Serbest mineral asiditesi Asit fenolfitalein Karbondioksit Toplam kalsiyum ve magnezyum içeriği Toplam kalsiyum sertliği Bikarbonatlar ve karbonatlar veye karbonatlar ve hidratlar (Hidratlar ve bikarbonatlar bu arada bulunamazlar ) 1\2 Karbonatlar ve tüm Hidratlar Kalsiyum Magnezyum yada Sodyum Hidroksitler Sodyum Hidroksit Karbonat ve Fosfat Kalsiyum Magnezyum ve Sodyum Karbonat Sodyum karbonat Kalsiyum Magnezyum ve Sodyum Bikarbonat Kalsiyum ve Magnezyum Sertliği Kalsiyum hidroksit Sülfürik Hidroklorik gibi Serbest Asitler (CO2 yi içermez) Toplam Asitlik (CO2 yi içerir) Karbondioksit Gazı

23 Sayfa GENEL TERİMLER TS DS SS PO4 O2 SİO2 AL2O3 PH Fe Mn NH2 NO2 NO3 NaCl Toplam SO4 Na2SO4 Oil Umho Cu Toplam Katı Madde(TKM) Çözünmüş Katı Madde(ÇLKM) Askıda Katı Madde (AKM) Fosfatlar Oksijen Silis Alumina Log hidrojen iyonu Konsantrasyonu Demir Manganez Amonyak Nitritler Nitratlar Klorürler Toplam sülfatlar Sülfatlar Çkm ve Akm de yağ İletkenlik Bakır CO2 ve O2 yada Gazlar hariç sudaki tüm maddeler Gazlar hariç tüm çözünebilir maddeler Filtre edilebilir çamur yada maddeler Sodyum fosfat Oksijen gazı Çözünebilir Silis Çözünebilir Alumina 7.0 üstü ALKALİ 7.0 aşağısı ASİT Tüm demir formları mevcut Tüm manganez formları mevcut Amonyak olarak nitrojen Nitrit olarak nitrojen Nitrat olarak tüm nitrojen Sodyum klorür Kalsiyum Magnezyum ve Sodyum Sülfatlar Sodyum sülfat Toplam Hayvan Bitki ve Mineral yağları Suyun Elektrik İletme yeteneği(1\r) Tüm Bakır Formları Mevcut

Paint School JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON

Paint School JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON Korozyonun Tanımı Korozyon, Malzeme ve Onu Çevreleyen Şartların Korozyon ürünleri üreterek reaksiyonudur. JPS-E / Corrosion / 2 Çeliğin Üretimi ve Degradasyonu Malzeme ve

Detaylı

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ Belli bir ortam içinde bulunan metalik yapının korozyonunu önlemek veya korozyon hızını azaltmak üzere alınacak önlemleri üç ana grup altında toplanabilir. Korozyondan Korunma

Detaylı

KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015

KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015 KOROZYON DERS NOTU Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015 v Korozyon nedir? v Korozyon nasıl oluşur? v Korozyon çeşitleri nelerdir? v Korozyona sebep olan etkenler nelerdir? v Korozyon nasıl önlenebilir? Korozyon

Detaylı

ISI TRANSFER SĐSTEMLERĐNDE KOROZYON

ISI TRANSFER SĐSTEMLERĐNDE KOROZYON ISI TRANSFER SĐSTEMLERĐNDE KOROZYON Isı transfer sistemlerinde korozyon, kışır ve kireç taşı oluşumundan daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Korozyon problemi ısı transfer yüzeylerinin

Detaylı

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir.

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir. Kazan Kimyasalları FINEAMIN 06 Demineralize su kullanlan, yüksek basınçlı buhar sistemleri için korozyon ve kireçlenmeyi önleyici kimyasal Kullanıcı ve Çevre Dostu: FINEAMIN 06, doğada hemen hemen tümüyle

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

Silifoz Filtre Sistemi

Silifoz Filtre Sistemi Silifoz Filtre Sistemi RMF BSFT ATK 11 SA - Enerji ve bakım masraflarında tasarruf sağlar. - Su sistemlerinizin ömrünü uzatır. RMF BSFT ATK 11 SA Silifoz - Oteller, kamu binaları, konutlar gibi ortak yaşam

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

KOROZYONUN ÖNEMİ. Korozyon, özellikle metallerde büyük ekonomik kayıplara sebep olur.

KOROZYONUN ÖNEMİ. Korozyon, özellikle metallerde büyük ekonomik kayıplara sebep olur. KOROZYON KOROZYON VE KORUNMA KOROZYON NEDİR? Metallerin bulundukları ortam ile yaptıkları kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonları sonucu meydana gelen malzeme bozunumuna veya hasarına korozyon adı

Detaylı

Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15

Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15 Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15 ayrı korozyon çeşidi bilinmektedir. Bu korozyon çeşitlerinin

Detaylı

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Korozyon Tabiatta hemen hemen tamamı bileşik halde bulunan metallerin tabii hallerine dönüş çabasına korozyon denilebilir.

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu

Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu TEMEL SU KİMYASI HAVA MİNERALLER TOPRAK Kalsiyum Magnezyum Sodyum

Detaylı

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir.

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir. ph Yetiştiricilik sistemlerinde ph ölçümleri, günlük değişimi belirleyebilmek amacıyla sabah erken ve akşamüstü saatlerinde yapılmalıdır. Balık üretim havuzlarında ph seviyesini yükseltmek için kireçleme

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Adresi Şehir Posta Kodu : Sistem Sorumlusu ve Görevi Tel. Faks : GSM e-mail : HİKAYESİ Müşteri şimdiki sonuçlardan memnun mu? Evet Hayır Sorunların derecesi

Detaylı

BUHAR KAZANI SUYU TEMEL BİLGİLERİ. Derleyen Selim Yenisey

BUHAR KAZANI SUYU TEMEL BİLGİLERİ. Derleyen Selim Yenisey BUHAR KAZANI SUYU TEMEL BİLGİLERİ Derleyen Selim Yenisey Buhar üretimi bir çok sanayinin can damarıdır. Uzun vadede buhar üretiminde kullanılan düşük kaliteli su, buharın niteliğini etkileyeceği gibi enerji

Detaylı

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar. VIIPOL CKS MEMBRAN TEMİİZLEME PROSEDÜRÜ 1.Giriş : Ne kadar iyi bir ön arıtma yapılırsa yapılsın, çalışan bir ters ozmoz ( RO ) sisteminde zaman içinde hamsu içinde bulunan ve ön arıtmadan geçebilen kolloidler,

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

ELEKTROKİMYASAL REAKSİYONLAR

ELEKTROKİMYASAL REAKSİYONLAR KOROZYON GİRİ Çevresel etkenler veya çalışma ortamının koşullarından dolayı meydana gelen bozunmalara; Korozyon Oksidasyon olarak isimlendirilir. Gelişmiş ülkelerin yıllık gelirlerinin yaklaşık %5 lik

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA KARBONATLAŞMA Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Karbonatlaşma Nedir? Çimento hidratasyon ürünleri özellikle (Kalsiyum Hidroksit) zamanla havadaki ve yağmur sularındaki karbondioksit ile birleşir

Detaylı

Gemi Gövdelerinin Katodik Koruması ESEN METAL

Gemi Gövdelerinin Katodik Koruması ESEN METAL Gemi Gövdelerinin Katodik Koruması ESEN METAL Gemi gövdelerinin deniz suyu ile temas eden yüzeyleri deniz suyunun şiddetli korozif etkisi nedeniyle kısa sürede korozyona uğrar. Boya uygulanarak korozyon

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde farklı sektörlerde doğan farklı ihtiyaçlar için (aside karşı dayanım, kararlı boyutsal yapı, yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı)

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF BUHAR KAZANLARINDA BLÖF GENEL AÇIKLAMALAR Blöf, kazan suyu içinde buharlaşma sonucu konsantrasyonu artan çözünmüş ya da askıda kalmış katı madde miktarını kazan için belirlenen limitlere çekebilmek amacıyla

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU

BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU Birçok yapıda temel yapı malzemesi olarak kullanılmakta olan beton, dış etkilere karşı oldukça dayanıklı bir malzemedir. Betonun çekme dayanımını artırmak amacıyla, halk

Detaylı

sektörün en iyileriyle hep yanınızda...

sektörün en iyileriyle hep yanınızda... sektörün en iyileriyle hep yanınızda... FİLTRASYON SİSTEMLERİ YUMUŞATMA SiSTEMLERi Yüzey borulamalı Multi Yüzey borulamalı Media Filtreler, 20 m 3 / Aktif Karbon filtreler saat ve üzeri kapasitelerde,

Detaylı

TECHNICAL DATASHEET. 1.) Öncelikle önerilen Antiscalantların Hedefleri: Proses fonksiyonunun korunması Ekipmanın korunması Isı transferinin korunması

TECHNICAL DATASHEET. 1.) Öncelikle önerilen Antiscalantların Hedefleri: Proses fonksiyonunun korunması Ekipmanın korunması Isı transferinin korunması 1.) Öncelikle önerilen Antiscalantların Hedefleri: Proses fonksiyonunun korunması Ekipmanın korunması Isı transferinin korunması 2.) Değerli metal üretimin de scale(kışırlar) Kalsiyum karbonat Kalsiyum

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 5120 E/N PARLAK AKIMSIZ NİKEL KAPLAMA ÜRÜN TANIMI

AtılımKimyasalları AK 5120 E/N PARLAK AKIMSIZ NİKEL KAPLAMA ÜRÜN TANIMI SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 5120 E/N PARLAK AKIMSIZ NİKEL KAPLAMA ÜRÜN TANIMI AK 5120 : Birçok değişik metaller, alaşımlar, ve iletken olmayan malzemeler üzerine, orta fosforlu ve mütecanis akımsız

Detaylı

Su Şartlandırma Kimyasalları Eğitim notları

Su Şartlandırma Kimyasalları Eğitim notları Su Şartlandırma rma Kimyasalları Eğitim notları SU KAYNAKLARI DENİZLER TATLI SULAR ATMOSFERDEKİ BUHAR YAĞMUR SULARI KUTUPLARDAKİ BUZULLAR YERALTI SULARI GÖLLER VE NEHİRLER SUYUN ÖZELLİKLERİ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,27 4 117,02 TL 22,23 TL 468,08

Detaylı

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ Tekrar dolaşımlı (resirkülasyonlu) su ürünleri yetiştiricilik sistemleri, günümüzde özellikle doğal su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla

Detaylı

CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU

CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU Kadıköy Sicil Ticaret : 20707 CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU 1. Kaplama Pürüzlü ve Koyu Kırmızı - Kahve Renkli Kaplama a) Çözeltide Karbonat konsantrasyonunun aşırı miktarda oluşu.

Detaylı

Rapor no: 020820060914 Konu: Paslanmaz çelik

Rapor no: 020820060914 Konu: Paslanmaz çelik Rapor no: 08060914 Konu: Paslanmaz çelik PASLANMAZ ÇELİK Paslanmaz çelik, yüksek korozyon dayanımı ve üstün mekanik özellikleri (çekme, darbe, aşınma dayanımı ve sertlik) açısından diğer metalik malzemelere

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ - Kayaların ayrışması + organik maddeler - Su ve hava içerir - Bitki ve hayvanlar barındırır - Mineral maddeler TOPRAKLARI OLUŞTURAN ANA MATERYAL TİPLERİ - Toprak tipi-ana materyalin

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

Şekil 2.6. Toplam karbondioksit fraksiyonlarının ph ile ilişkisi (Wetzel 1983)

Şekil 2.6. Toplam karbondioksit fraksiyonlarının ph ile ilişkisi (Wetzel 1983) - ph Sularda hidrojen iyonu derişiminin ölçüsü olan ph; bir bileşikteki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması olarak tanımlanır ve matematiksel olarak ph= - log [H + ] şeklinde ifade edilir.

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ Yüzey Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek malzemelerden istenen ve beklenen özellikler de her geçen gün artmaktadır.

Detaylı

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Fırın Tasarımı Toz metalurjisinin çoğu uygulamalarında nihai ürün açısından yüksek yoğunluk öncelikli bir kavramdır. Toz yoğunlaştırması (densifikasyon) aşağıda

Detaylı

KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HAVUZ SUYU KİMYASI KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ Ü ÖĞRETİM GÖR. Dengede Havuz Mutlu Havuzdur! SU NEDİR? SAF SU bir oksijen molekülü ve iki hidrojen molekülü

Detaylı

Elektrokimyasal İşleme

Elektrokimyasal İşleme Elektrokimyasal İşleme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Bu notların bir kısmı Prof. Dr. Can COGUN un ders notlarından alınmıştır. Anot, katot ve elektrolit ile malzemeye şekil verme işlemidir. İlk olarak 19. yüzyılda

Detaylı

Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri

Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri Havuz Kimyasalları ve Bakım Ürünleri Dezenfektanlar M80 Stabilizatörlü %56 lık Hızlı Çözülen Granül Klor Quick Dissolving Stabilized Chlorine in Granular Form 56% Hızlı çözülen, dezenfeksiyon için kullanılan,

Detaylı

Yüzme Havuzu Su Kalitesi Kontrolüne Dair Öneriler

Yüzme Havuzu Su Kalitesi Kontrolüne Dair Öneriler Yüzme Havuzu Su Kalitesi Kontrolüne Dair Öneriler 1-PH Klorun Dezenfeksiyonunu Etkilen Faktörler Klor dezenfeksiyon işleminde klorun yapısından dolayı havuzdaki birçok parametre değişiklik gösterir. Değişen

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

KOROZYON. Teorik Bilgi

KOROZYON. Teorik Bilgi KOROZYON Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri sonucu, dışardan enerji vermeye gerek olmadan, doğal olarak meydan gelen olaydır. Metallerin büyük bir kısmı su

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA YÜZME HAVUZU SAUNA SPA GRANDER SU YAŞATMA TEKNOLOJİSİ GRANDER CİHAZLARI NASIL ÜRETİLİR? Avusturya da Tirol bölgesindeki Alp Dağlarında bir maden sahasından çıkan özel kaynak suyu, Johann Grander in doğayı

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Düşük nikel sülfat miktarının diğer sonucu olarak ise; yüksek akım bölgelerinde oluşan pittingtir (karıncalanma, noktacıklanma, ele gelmeli).

Düşük nikel sülfat miktarının diğer sonucu olarak ise; yüksek akım bölgelerinde oluşan pittingtir (karıncalanma, noktacıklanma, ele gelmeli). KONTROL: a) ph değeri günlük olarak kontrol edilmelidir, ve gereken ayarlamalar yapılarak banyo ph'ı istenilen değerde tutulmalıdır. ph kağıdı yerine ölçümler ph metre ile yapılması tavsiye edilmektedir.

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

Automatic Self-Cleaning Filters.

Automatic Self-Cleaning Filters. FİLTERLAND OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE Suda bulunan tortu ve partiküller; bulanıklığa, makina ve tesisatlarda tıkanmalara, enerji sarfiyatına ve bakteri üremesi için uygun ortam oluşumuna neden olmaktadır.

Detaylı

Numune Alma Kılavuzu

Numune Alma Kılavuzu Numune Alma Kılavuzu Bu kılavuz, numunelerin müşteriler tarafından alınarak İÇDAŞ Çevre Kontrol Laboratuvarına analiz talebi ile gönderildiği durumlarda, numunenin nakli ve laboratuvarların numuneyi kabul

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

Termal Sular ve Cildimiz

Termal Sular ve Cildimiz Termal Sular ve Cildimiz Termal su nedir? Termal su, doğal mineral içeriklere ve iyileştirici etkilere sahiptir. Tedavi amaçlı kullanıma uygundur. Birçok karakteristik özelliği sayesinde, sağlık alanında

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev Potash House P.O. Box 75 Beer-Sheva, 84100 Israel Tel: +972-8-6465731 Fax: +972-8-6465811 novapeak@iclfertilizers.com www.iclfertilizers.com All from a Single Source Products of Rotem Amfert Negev All

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir. Bir fuel cell in teorik açık devre gerilimi: Formülüne göre 100 oc altinda yaklaşık 1.2 V dur. Fakat gerçekte bu değere hiçbir zaman ulaşılamaz. Şekil 3.1 de normal hava basıncında ve yaklaşık 70 oc da

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ

MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ Malzeme ve su analizleri yaş yöntemle ve enstrümental analizle yapılır. Malzeme Analizleri 20652001 Demir bazlı malzeme analizleri(i) 708 Karbon çeliği Karbon(C), Kükürt(S),

Detaylı

Korozyon Nedir? Metalik malzemelerin içinde bulundukları fiziksel,kimyasal ve elektro kimyasal ortamla reaksiyona girmeleri sonucu hariçten enerji

Korozyon Nedir? Metalik malzemelerin içinde bulundukları fiziksel,kimyasal ve elektro kimyasal ortamla reaksiyona girmeleri sonucu hariçten enerji KOROZYON HASARLARI 1 Korozyon Nedir? Metalik malzemelerin içinde bulundukları fiziksel,kimyasal ve elektro kimyasal ortamla reaksiyona girmeleri sonucu hariçten enerji vermeye gerek olmadan tabi olarak

Detaylı

AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE

AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE Tam Otomatik Ters Yıkamalı AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE AZUD HELİX OTOMATİK DİSKLİ FİLTRE SİSTEMLERİ AZUD HELĠX OTOMATĠK DĠSKLĠ FĠLTRE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Kirli su, filtre kabı içerisine girer ve helix içerisinden

Detaylı

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI Microbiologist KADİR GÜRBÜZ Bileşimlerinde en az % 12 krom bulunan çelikler paslanmaz çeliklerdir.tüm paslanmaz çeliklerin korozyon direnci, çok yoğun ve koruyucu krom oksit ince

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü Azot döngüsü Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar Azot döngüsü 1. Azot bitkiler tarafından organik moleküllerin (A.asit,organik baz vb.)yapısına katılır. 2. Bitkiler azotu sadece NO3-

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. : 1.5 2.5 m/dak katod hareketi gerekir. Büyük yüzeyli parçalar için iki boyutlu hareket önerilir.

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. : 1.5 2.5 m/dak katod hareketi gerekir. Büyük yüzeyli parçalar için iki boyutlu hareket önerilir. SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları SATINE NİKEL KAPLAMA AK 5000 ÜRÜN TANIMI Satine Nikel AK 5000 prosesi, ince taneli ve mat görünümlü dekoratif nikel kaplamalar için kullanılmaktadır. Genel olarak parlak

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

BAHÇE HAVUZLARININ VEGÖLETLERİN EKOLOJİK DENGELERİNİ NASIL KORUYABİLİRİZ?

BAHÇE HAVUZLARININ VEGÖLETLERİN EKOLOJİK DENGELERİNİ NASIL KORUYABİLİRİZ? BAHÇE HAVUZLARININ VEGÖLETLERİN EKOLOJİK DENGELERİNİ NASIL KORUYABİLİRİZ? KRİSTAL BERRAKLIĞINDA GÖLETLER İÇİN: BERRAKLAŞTIRICI POND CLEAR Bulanık ve yeşil su bir bahçe havuzunun bir numaralı problemidir.

Detaylı

Su Şartlandırma Ürünleri Water Treatment Products

Su Şartlandırma Ürünleri Water Treatment Products Su Şartlandırma Ürünleri Water Treatment Products DEZENFEKTANLAR / Disinfectants M80 Stabilizatörlü %56 lık Hızlı Çözülen Granül Klor M802 Stabilizatörlü %90 lık Yavaş Çözülen Granül/Tablet Klor Quick

Detaylı

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 NİÇİN KORUYUCU GAZ KULLANILIR? 1- Ergimiş kaynak banyosunu, havada mevcut olan gazların zararlı etkilerinden

Detaylı

Glythermin Trade Mark of BASF. Isıtma ve Soğutma Sistemleri İçin Glikol Bazlı Donma ve Korozyon Önleyici Isı Transfer Sıvısı

Glythermin Trade Mark of BASF. Isıtma ve Soğutma Sistemleri İçin Glikol Bazlı Donma ve Korozyon Önleyici Isı Transfer Sıvısı Glythermin Trade Mark of BASF Isıtma ve Soğutma Sistemleri İçin Glikol Bazlı Donma ve Korozyon Önleyici Isı Transfer Sıvısı s N i t r i t i ç e r m e y e n ı s ı t r a n s f e r s ı v ı l a r ı BASF nin

Detaylı

6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ

6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ 6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ Kemal Örs ve Yücel Birol ASAŞ Alüminyum Malzeme Enstitüsü MAM TUBİTAK Maksimum billet uzunluğu :7.300mm, ve152,178,203,254,355mm

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/6 AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3252 H SUNKROM sert krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı sistemlere

Detaylı

KOROZYON BİLTEK MÜHENDİSLİK

KOROZYON BİLTEK MÜHENDİSLİK 1 BİLTEK MÜHENDİSLİK KOROZYON Evrende yaratılmış hiçbir canlı veya cansız varlık mükemmel dayanıklı değildir. Malzemeler de bu doğal kurala uyarlar. Dayanıklı bir beton veya betonarme yapı çevresinin etkisinde

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek

Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek Hoş Geldiniz 1 Amacımız; Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek Dezenfeksiyon, flokülasyon, ph ayarlama ve suyun dengesi için kullanılan kimyasalları incelemek Havuz bakım prosedürünü tekrarlamak

Detaylı