Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 ".._~.. ALLlANZ HAYAT VE EMEKLILiK A.S.'nin 31/03/2009 Tarihli 18'ino Olagan Genel Kuruluna Sunulan YÖNETIM KURULU RAPORU Degerli Hissedarlarimiz, Sirketimizin 18. çalisma yilini tamamlamis olmaktan duydugumuz memnuniyet ile 2008 yili bilançosu ve kar zarar hesaplarini tetkiklerinize sunar, hepinizi saygi ve sevgi ile selamlariz. Sirketimiz, 2008 yil sonu itibariyle Hayat bransinda sahiptir. istihsal yönünden %5.0 pazar payina Sektör genelinde, matematik ihtiyatlar bakimindan ön siralarda yer alan sirketimizin,2008 yili ihtiyatlari ,53 TL mertebesine ulasmistir. Bu yil sigortalilarimiza %15,2 oraninda kar payi dagitilmis bulunmaktadir. Önümüzdeki yillarda da sigortalilarimizin fonlarina enflasyonun üzerinde reel getiri saglamayi hedefliyoruz. Sirketimiz 2008 yil sonu itibariyle Bireysel Emeklilik bransinda büyüklügü ile %5,1 pazar payina sahiptir ,74 TL fon Sirketimizin personel sayisi yil sonu itibariyle 179'a ulasmistir. Ayrica aktif pazarlama örgütünde çalisan sözlesme li personel sayisi da 346'dir yili içinde gerek sigortalilarimizdan toplanan primlerin, gerekse sirketin nakit varliginin plasmanlari risksiz ve yüksek getirili alanlarda gerçeklestirilmistir. Bu yatirim araçlarini; Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Eurobond, döviz tevdiat hesaplari ve TL mevduat hesaplari olarak sayabiliriz. Sirketimiz 724 Kesintisiz Egitim Noktasi ile sigorta sektöründe en fazla kullanici ve en büyük eögrenme sistemine sahip olma özelligini korumaktadir yilinda tüm personelin kendi talep ve gereksinimleri, yöneticilerinin görüsleri ve sirket ihtiyaçlari dogrultusunda kisisel gelisim planlari yapilarak, sirket strateji ve hedefleriyle uyumlu egitimgelisim faaliyetlerine katilmalari saglanmistir. Istihsal Sonuclari Yil içinde muhtelif branslardaki faaliyetimiz sonucunda elde edilen istihsal rakamlari söyledir: J~ Hayat Bransi Ferdi Kaza Bransi Birevsel Emeklilik Toplam Prim PRiM , , ,18 PAY(%) 45,98 0, ,00

25 ,'..,,'_0.'.'. '.,,._... Yukarida görülen istihsalimizin oransal dagilimina bakildiginda; toplam istihsalimizin %45,98'ini Hayat, %53,69'unu Bireysel Emeklilik ve %O,33'ünü ise Ferdi Kaza bransinin teskil ettigigörolmektedir. '. " ': llisikte tetkikinize sunulan Bilanço ve Kar Zarar Hesabinin özeti söyledir: Bilanço aktif toplamimiz ,30 TL. olup, özsermayemiz ,84 TL.'dir. Toplam teknik bölüm dengesi ,76 TL, yatirim gelirleri ,21 TL, yatirim giderleri ,31 TL, diger faaliyetlerden ve olagandisi faaliyetlerden gelir ve karlar ile gider ve zararlann net tutari () ,34 TL ol.upvergi öncesi karimiz ,32 TL olarakgerçeklesmistir. ',) Brüt kardan ,55 TL vergi karsiligi düsüldügünde; vergi sonrasi karimiz ,77 TL olmaktadir ,77 TL'lik vergi sonrasi kardan T. Ticaret Kanununun 466 nci maddeleri geregince kanuni ihtiyatlarin ayrilmasindan sonra, Ortaklarimiza ,00 TL brüt temettü ödenmesini onaylariniza arz ediyoruz. Kar payi dagitiminin 04/05/2009 tarihinden itibaren baslatilmasini tasviplerinize sunariz. Raporumuza son vermeden önce, istihsal organlarim'iza, yönetim kadromuza ve persol1elimize en içten tesekkürlerimizi sunar, büyük ortaklarimiz ALLlANZSE ve TOKIO MARINE NICHIDO AND FIRE INSURANCE CO. LTD.'in gösterdikleri yakin ilgi ve yardimlari nedeni ile sükranlarimizi belirtmek istiyoruz. Gelecek yillarda daha da basarili ve hayirli neticelere ulasilmasi temennisi ile yüksek heyetinize saygilarimizi tekrarlariz. 1

26

27 fjricewa1erhousfcoopers i Ba..ran Na. BaOimslZ Denetim v. Serbest Muhe..becl Mell MO..vlrllk A.s. a member of Prlcewat8rhou..Coopera BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Besiktas IstanbuITurkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) Allianz Hayat ve Emeklilik A.s. Genel Kurulu'na GENEL KURULASUNULACAK YILLIKFAALIYETRAPORU UYGUNLUK GÖRÜSÜ Allianz Hayat ve Emeklilik A.S.'nin ("Sirket") 31 Aralik 2008 tarihi itibariyle Genel Kurulu'na sunulmak üzere hazirlanan yillik faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmis bulunuyoruz. Rapor konusu yillik faaliyet raporu Sirket yönetiminin sorumlulugundadir. Bagimsiz denetimi yapan kurulus olarak üzerimize düsen sorumluluk, yillik faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bagimsiz denetimden geçmis ve 13 Mart 2009 tarihli bagimsiz denetim raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumuna iliskin olarak görüs bildirmektir. Denetim, 5684 sayili Sigortacilik Kanunu uyarinca yürürlüge konulan yillik faaliyet raporu hazirlanmasina ve yayimlanmasina iliskin usul ve esaslara uygun olarak gerçeklestirilmistir. Bu düzenlemeler, denetimin yillik faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bagimsiz denetimden geçmis finansal tablolar ile uyumuna iliskin önemli bir hatanin olup olmadigi konusunda makul güvence saglamak üzere yürütüimesini öngörmektedir. Gerçeklestirilen denetimin, uygunluk görüsümüzün olusturulmasina makul ve yeterli bir dayanak olusturduguna inaniyoruz. Görüsümüze göre, ilisikteki yillik faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflariyla, Allianz Hayat ve Emeklilik A.S.'nin bagimsiz denetimden geçmis 31 Aralik 2008 tarihli finansal tablolarinda yer alan bilgiler ile uyumludur. Basaran Nas Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. a member of PricewaterhouseCoopers dnan Akan, SMMM Sorumlu Ortak Basdenetçi Istanbul, 13 Mart 2009

28 (eski unvanıyla KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.) 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

29 nin (eski unvanıyla KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.) 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu na Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş34357 İstanbulTurkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynıtarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarıdenetlemişbulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu 2. Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatıgereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasınısağlamak amacıyla gerekli iç sistemlerin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasınıve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini ve uygulanmasınıiçermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, sigortacılık mevzuatıgereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmasınıve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtıtoplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığıhususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket in iç sistemleri göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç sistemlerin etkinliği hakkında görüşvermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç sistemler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikalarıile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

30

31

32 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO GELİR TABLOSU NAKİT AKIŞTABLOSU... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 9 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER DİPNOT 2 ÖNEMLİMUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ DİPNOT 3 ÖNEMLİMUHASEBE TAHMİNLERİVE HÜKÜMLERİ DİPNOT 4 SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ DİPNOT 5 BÖLÜM BİLGİLERİ DİPNOT 6 MADDİDURAN VARLIKLAR DİPNOT 7 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER DİPNOT 8 MADDİOLMAYAN DURAN VARLIKLAR DİPNOT 9 İŞTİRAKLERDEKİYATIRIMLAR DİPNOT 10 REASÜRANS VARLIKLARI DİPNOT 11 FİNANSAL VARLIKLAR DİPNOT 12 KREDİLER VE ALACAKLAR DİPNOT 13 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR DİPNOT 14 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DİPNOT 15 SERMAYE DİPNOT 16 DİĞER YEDEKLER VE İSTEĞE BAĞLI KATILIMIN SERMAYE BİLEŞENİ DİPNOT 17 SİGORTA BORÇLARI VE REASÜRANS VARLIKLARI DİPNOT 18 YATIRIM ANLAŞMASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ DİPNOT 19 TİCARİVE DİĞER BORÇLAR, ERTELENMİŞGELİRLER DİPNOT 20 KREDİLER DİPNOT 21 ERTELENMİŞGELİR VERGİSİ DİPNOT 22 EMEKLİLİK SOSYAL YARDIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ DİPNOT 23 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE MASRAF KARŞILIKLARI DİPNOT 24 NET SİGORTA PRİM GELİRİ DİPNOT 25 AİDAT (ÜCRET) GELİRLERİ DİPNOT 26 YATIRIM GELİRLERİ DİPNOT 27 FİNANSAL VARLIKLARIN NET TAHAKKUK GELİRLERİ DİPNOT 28 MAKUL DEĞER FARKI GELİR TABLOSUNA YANSITILAN AKTİFLER DİPNOT 29 SİGORTA HAK VE TALEPLERİ DİPNOT 30 YATIRIM ANLAŞMASI HAKLARI DİPNOT 31 ZARURİDİĞER GİDERLER DİPNOT 32 GİDER ÇEŞİTLERİ DİPNOT 33 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDA GİDERLERİ DİPNOT 34 FİNANSAL MALİYETLER DİPNOT 35 GELİR VERGİLERİ DİPNOT 36 NET KUR DEĞİŞİM GELİRLERİ DİPNOT 37 HİSSE BAŞINA KAZANÇ DİPNOT 38 HİSSE BAŞI KAR PAYI DİPNOT 39 FAALİYETLERDEN YARATILAN NAKİT DİPNOT 40 HİSSE SENEDİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİL DİPNOT 41 PARAYA ÇEVRİLEBİLİR İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ DİPNOT 42 RİSKLER DİPNOT 43 TAAHHÜTLER DİPNOT 44 İŞLETME BİRLEŞMELERİ DİPNOT 45 İLİŞKİLİTARAFLARLA İŞLEMLER DİPNOT 46 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR DİPNOT 47 DİĞER EK 1 KAR DAĞITIM TABLOSU... 55

33 31 ARALIK 2008 TARİHİİTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası( TL ) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2008 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 48,602,144 1 Kasa Alınan Çekler 3 Bankalar 14 39,707,233 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve ,894,672 B Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar 11.1, 11.4 ve ,226,688 1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar ,901,294 2 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3 Alım Satım AmaçlıFinansal Varlıklar 2.8, 11.1 ve ,521 4 Krediler 5 Krediler Karşılığı() 6 Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar ,677,873 7 Şirket Hissesi 8 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı() C Esas Faaliyetlerden Alacaklar 11.1 ve ,285,357 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 3,129,419 2 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı() 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı() 5 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) ,549,810 7 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı() 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 ve ,128 9 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar , Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı() 12.1 ve (42,344) D İlişkili Taraflardan Alacaklar ,069 1 Ortaklardan Alacaklar 2 İştiraklerden Alacaklar 3 BağlıOrtaklıklardan Alacaklar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5 Personelden Alacaklar 6 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar ,069 7 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu () 8 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı() E Diğer Alacaklar 22,059 1 Finansal Kiralama Alacakları 2 KazanılmamışFinansal Kiralama Faiz Gelirleri () 3 Verilen Depozito ve Teminatlar 4 Diğer Çeşitli Alacaklar 22,059 5 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu () 6 Şüpheli Diğer Alacaklar 7 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı() F Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1,189,593 1 Gelecek Aylara Ait Giderler 801,673 2 Tahakkuk EtmişFaiz ve Kira Gelirleri 387,920 3 Gelir Tahakkukları 4 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları G Diğer Cari Varlıklar 3,661,182 1 Gelecek Aylar İhtiyacıStoklar 2 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 3,621,310 3 ErtelenmişVergi Varlıkları 2.18, 21 ve 35 26,086 4 İşAvansları Personele Verilen Avanslar 12,815 6 Sayım ve Tesellüm Noksanları 7 Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8 Diğer Cari Varlıklar Karşılığı() I Cari Varlıklar Toplamı 640,135,092 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 1

34 31 ARALIK 2008 TARİHİİTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası( TL ) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR 2 Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2008 II Cari Olmayan Varlıklar A Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.14 ve ,858,758 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı() 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6 Sigortalılara Krediler (İkrazlar 7 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı() 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 2.14 ve ,858,758 9 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı() B İlişkili Taraflardan Alacaklar 1 Ortaklardan Alacaklar 2 İştiraklerden Alacaklar 3 BağlıOrtaklıklardan Alacaklar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5 Personelden Alacaklar 6 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu () 8 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı() C Diğer Alacaklar 4,109 1 Finansal Kiralama Alacakları 2 KazanılmamışFinansal Kiralama Faiz Gelirleri () 3 Verilen Depozito ve Teminatlar 4,109 4 Diğer Çeşitli Alacaklar 5 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu () 6 Şüpheli Diğer Alacaklar 7 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı() D Finansal Varlıklar 1,227,620 1 BağlıMenkul Kıymetler 2 İştirakler 11.4 ve ,227,620 3 İştirakler Sermaye Taahhütleri () 4 BağlıOrtaklıklar 5 BağlıOrtaklıklar Sermaye Taahhütleri () 6 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri () 8 Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9 Diğer Finansal Varlıklar 10 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı() E Maddi Varlıklar 6 1,496,065 1 Yatırım AmaçlıGayrimenkuller 2 Yatırım AmaçlıGayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı() 3 Kullanım AmaçlıGayrimenkuller 6 485,000 4 Makine ve Teçhizatlar 5 Demirbaşve Tesisatlar 6 2,705,104 6 Motorlu Taşıtlar 7 Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 1,287,662 8 Kiralama Yoluyla EdinilmişMaddi Varlıklar 6 2,441,903 9 BirikmişAmortismanlar () 6 (5,423,604) 10 Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F Maddi Olmayan Varlıklar 8 230,913 1 Haklar 2.7 ve 8 4,079,988 2 Şerefiye 3 Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 6 Birikmişİtfalar (Amortismanlar) () 2.7 ve 8 (3,849,075) 7 Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1 Gelecek Yıllara Ait Giderler 2 Gelir Tahakkukları 3 Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H Diğer Cari Olmayan Varlıklar 1 Efektif YabancıPara Hesapları 2 Döviz Hesapları 3 Gelecek Yıllar İhtiyacıStoklar 4 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5 ErtelenmişVergi Varlıkları 6 Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı() 8 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 326,817,465 Varlıklar Toplamı(I+II) 966,952,557 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.

35 31 ARALIK 2008 TARİHİİTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası( TL ) olarak gösterilmiştir.) YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2008 III Kısa Vadeli Yükümlülükler A Finansal Borçlar 4 ve Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.22, 4 ve ErtelenmişFinansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri () 4 Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5 ÇıkarılmışTahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6 ÇıkarılmışDiğer Finansal Varlıklar 7 ÇıkarılmışDiğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı() 8 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B Esas Faaliyetlerden Borçlar 7,812,022 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar ,973 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3 Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4, 19 ve ,812 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 ve ,307,237 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu () Cİlişkili Taraflara Borçlar 45 1,229,499 1 Ortaklara Borçlar 2 İştiraklere Borçlar 3 BağlıOrtaklıklara Borçlar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5 Personele Borçlar 6 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 45 1,229,499 D Diğer Borçlar ,234,275 1 Alınan Depozito ve Teminatlar 2 Diğer Çeşitli Borçlar ,234,275 3 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu () E Sigortacılık Teknik Karşılıkları 68,473,394 1 KazanılmamışPrimler Karşılığı Net 2.24, 4 ve ,171,213 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3 Hayat Matematik Karşılığı Net 2.24, 17.2 ve ,149,164 4 Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 2.24, 4 ve ,015,551 5 İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net ,466 6 Yatırım Riski Hayat SigortasıPoliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılık Net 7 Diğer Teknik Karşılıklar Net F Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 3,617,866 1 Ödenecek Vergi ve Fonlar 3,200,248 2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 423,921 3 Vadesi Geçmiş, Ertelenmişveya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4 Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5 Dönem KarıVergi ve Diğer Yasal Yükümlülük karşılıkları 2.18 ve 35 4,286,121 6 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri () 2.18 ve 35 (4,292,424) 7 Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 108,913 1 Kıdem TazminatıKarşılığı 2 Sosyal Yardım SandığıVarlık AçıklarıKarşılığı 3 Maliyet Giderleri Karşılığı 108,913 H Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 432,260 1 Gelecek Aylara Ait Gelirler 432,260 2 Gider Tahakkuklar 3 Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1 ErtelenmişVergi Yükümlüğü 2 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 86,909,188 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 3

36 31 ARALIK 2008 TARİHİİTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası( TL ) olarak gösterilmiştir.) YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2008 IV Uzun Vadeli Yükümlülükler A Finansal Borçlar 1 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3 ErtelenmişFinansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri () 4 ÇıkarılmışTahviller 5 ÇıkarılmışDiğer Finansal Varlıklar 6 ÇıkarılmışDiğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı() 7 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B Esas Faaliyetlerden Borçlar 2.14 ve ,858,758 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3 Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 2.14 ve ,858,758 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu () C İlişkili Taraflara Borçlar 1 Ortaklara Borçlar 2 İştiraklere Borçlar 3 BağlıOrtaklıklara Borçlar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5 Personele Borçlar 6 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D Diğer Borçlar 1 Alınan Depozito Ve Teminatlar 2 Diğer Çeşitli Borçlar 3 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E Sigortacılık Teknik Karşılıkları 441,258,462 1 KazanılmamışPrimler Karşılığı Net 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3 Hayat Matematik Karşılığı Net 17.2 ve ,025,937 4 Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5 İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6Yatırım Riski Hayat SigortasıPoliçe Sahiplerine Ait poliçeler için Ayrılan Karşılık Net 7 Diğer Teknik Karşılıklar Net 2.8 ve ,232,525 F Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2 Vadesi Geçmiş, Ertelenmişveya TaksitlendirilmişVergi ve Diğer Yükümlülükler 3 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar ,209 1 Kıdem TazminatıKarşılığı 2.19 ve ,209 2 Sosyal Yardım SandığıVarlık AçıklarıKarşılığı HGelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2 Gider Tahakkukları 3 Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1 ErtelenmişVergi Yükümlülüğü 2 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 765,916,429 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 4

37 31 ARALIK 2008 TARİHİİTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası( TL ) olarak gösterilmiştir.) ÖZSERMAYE Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2008 V Özsermaye A ÖdenmişSermaye 2.13 ve 15 20,000,000 1 (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 20,000,000 2 ÖdenmemişSermaye () 3 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları() B Sermaye Yedekleri 1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 Hisse Senedi İptal Karları 3 Sermayeye Eklenecek SatışKarları 4 YabancıPara Çevirim Farkları 5 Diğer Sermaye Yedekleri C Kar Yedekleri 74,128,665 1 Yasal Yedekler 8,492,601 2 Statü Yedekleri 3 Olağanüstü Yedekler 64,084,362 4 Özel Fonlar (Yedekler) 5 Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 1,551,702 6 Diğer Kar Yedekleri D GeçmişYıllar Karları 2.1 4,402,461 1 GeçmişYıllar Karları 2.1 4,402,461 EGeçmişYıllar Zararları() 1 GeçmişYıllar Zararları FDönem Net Karı 15,595,814 1 Dönem Net Karı 37 15,595,814 2 Dönem Net Zararı() V Özsermaye Toplamı 114,126,940 Yükümlülükler Toplamı(III+IV+V) 966,952,557 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 5

38 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası( TL ) olarak gösterilmiştir.) ITEKNİK BÖLÜM 6 Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak.2008 Dipnot 31 Aralık 2008 A Hayat DışıTeknik Gelir 1 KazanılmışPrimler (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) 397, , Yazılan Primler (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) Brüt Yazılan Primler (+) 2.21 ve , , Reasüröre Devredilen Primler () 1.2 KazanılmamışPrimler Karşılığında Değişim 24 (164,914) (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak)(+/) (40,760) KazanılmamışPrimler Karşılığı() (63,302) KazanılmamışPrimler Karşılığında Reasürör Payı(+) 22, Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak)(+/) Devam Eden Riskler Karşılığı() Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı(+) 2 Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 3 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) 52, Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 3.2 Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı() B Hayat DışıTeknik Gider() (374,728) 1 Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) (150,890) 1.1 Ödenen Hasarlar (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) (78,422) Brüt Ödenen Hasarlar () Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı(+) (78,422) 1.2 Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) (72,468) Muallak Hasarlar Karşılığı() (68,522) Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) (3,946) 2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) 2.1 İkramiye ve İndirimler Karşılığı() 2.2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı(+) 3 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) 4 Faaliyet Giderleri () 31 (223,838) C Teknik Bölüm Dengesi Hayat Dışı(A B) 22,396 D Hayat Teknik Gelir 164,521,585 1 KazanılmışPrimler (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) 74,169, Yazılan Primler (Reasürör payıdüşülmüşolarak) Brüt Yazılan Primler (+) 2.21 ve ,674,494 78,050, Reasürör Devredilen Primler () 1.2 KazanılmamışPrimler Karşılığında Değişim 24 (3,376,156) (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) (505,476) KazanılmamışPrimler Karşılığı() (1,146,908) KazanılmamışPrimler Karşılığında Reasürör Payı(+) 641, Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) Devam Eden Riskler Karşılığı() Devam EdenRiskler Karşılığında Reasürör Payı(+) 2 Hayat BranşıYatırım Geliri 3 Yatırımlardaki GerçekleşmemişKarlar 89,900,889 4 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) 451,678 E Hayat Teknik Gider (155,923,491) 1 Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) (101,773,232) 1.1 Ödenen Tazminatlar (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) Brüt Ödenen Tazminatlar () (100,698,080) (101,061,515) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+) 1.2 Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim ,435 (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) Muallak Tazminatlar Karşılığı() (1,075,152) (967,615) Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) (107,537) 2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) (137,466) 2.1 İkramiye ve İndirimler Karşılığı() 2.2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı(+) 47.5 (137,466) 3 Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak)(+/) 47.5 (37,529,484) 3.1 Hayat Matematik Karşılığı() (37,555,420) 3.2 Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+) 25,936 4 Yatırım Riski Hayat SigortasıPoliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak )(+/) 4.1 Yat ırım Riski Hayat SigortasıPoliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklar() 4.2 Yat ırım Riski Hayat SigortasıPoliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı(+) 5 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) 6 Faaliyet Giderleri () 7 Yatırım Giderleri() 31 (12,291,833) (4,191,476) 8 Yatırımlardaki GerçekleşmemişZararlar () 9 Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri () F Teknik Bölüm Dengesi Hayat (D E) G Emeklilik Teknik Gelir 8,598,094 7,928,581 1 Fon İşletim Gelirleri 4,125,066 2 Yönetim Gideri Kesintisi 2,065,339 3 GirişAidatıGelirleri 25 1,646,880 4 Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 5 Özel Hizmet Gideri Kesintisi 88,483 6 Sermaye Tahsis AvansıDeğer ArtışGelirleri 7 Diğer Teknik Gelirler 1,684 1,129 H Emeklilik Teknik Gideri 1 Fon İşletim Giderleri () (14,770,336) (64,032) 2 Sermaye Tahsis AvanslarıDe ğer AzalışGiderleri () 3 Faaliyet Giderleri () 31 (14,697,397) 4 Diğer Teknik Giderler () (8,907) I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik (G H) (6,841,755) Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.

39 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası( TL ) olarak gösterilmiştir.) IITEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2008 Dipnot 31 Aralık 2008 C Teknik Bölüm Dengesi Hayat Dışı(AB) 22,396 F Teknik Bölüm Dengesi Hayat (DE) 8,598,094 I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik (GH) (6,841,755) J Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 1,778,735 K Yatırım Gelirleri 20,094,357 1 Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 4,645,927 2 Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 7,854,900 3 Finansal Yatırımların Değerlemesi 7,138,605 4 Kambiyo Karları 291,702 5 İştiraklerden Gelirler 9 112,097 6 BağlıOrtaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7 Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 51,126 8 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 9 Diğer Yatırımlar 10 Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L Yatırım Giderleri () (1,858,447) 1 Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil () 2 Yatırımlar Değer Azalışları() 3 Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar () (6,927) 4 Hayat DışıTeknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri () (52,575) 5 Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar () 6 Kambiyo Zararları() (260,532) 7 Amortisman Giderleri () (894,065) 8 Diğer Yatırım Giderleri () (644,348) M Diğer Faaliyetlerden ve OlağandışıFaaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/) (350,000) 1 Karşılıklar Hesabı(+/) (172,065) 2 Reeskont Hesabı(+/) 47.5 (6,457) 3 Zorunlu Deprem SigortasıHesabı(+/) 4 Enflasyon Düzeltmesi Hesabı(+/) 5 ErtelenmişVergi VarlığıHesabı(+/) 21, 35 ve ,026 6 ErtelenmişVergi Yükümlülüğü Gideri () 7 Diğer Gelir ve Karlar 59,015 8 Diğer Gider ve Zararlar () (262,519) 9 Önceki Yıl Gelir ve Karları 10 Önceki Yıl Gider ve Zararları() N Dönem Net Karıveya Zararı 15,595,814 1 Dönem Karıveya Zararı 19,664,645 2 Dönem KarıVergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları() 35 ve 47.5 (4,068,831) 3 Dönem Net Karıveya Zararı 37 15,595,814 4 Enflasyon Düzeltme Hesabı Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 7

40 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞTABLOSU (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası( TL ) olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2008 Dipnot 31 Aralık 2008 A ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI (71,514,554) 1 Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 78,496,593 2 Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 2,092,084 3 Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 8,832,454 4 Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı() (104,688,765) 5 Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı() (3,541,070) 6 Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı() 7 Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3A4A5A6) (18,808,704) 8 Faiz ödemeleri () 9 Gelir vergisi ödemeleri () (4,292,424) 10 Diğer nakit girişleri 11 Diğer nakit çıkışları() (48,413,426) 12 Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (71,514,554) B YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 78,909,443 1 Maddi varlıkların satışı 2 Maddi varlıkların iktisabı() (595,329) 3 Mali varlık iktisabı() (357,857,089) 4 Mali varlıkların satışı 331,951,278 5 Alınan faizler 105,298,486 6 Alınan temettüler 112,097 7 Diğer nakit girişleri 8 Diğer nakit çıkışları() 9 Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 78,909,443 C FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI (292,773) 1 Hisse senedi ihracı 2 Kredilerle ilgili nakit girişleri 3 Finansal kiralama borçlarıödemeleri () (292,773) 4 Ödenen temettüler () 5 Diğer nakit girişleri 6 Diğer nakit çıkışları() 7 Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (292,773) D KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 36 31,170 E Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 7,133,286 F Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 17,468,858 G Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) ,602,144 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 8

41 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası( TL ) olarak gösterilmiştir.) Özsermaye Değişim Tablosu Bağımsız Denetimden Geçmiş(*) Özsermaye Yabancı Diğer Net Geçmiş İşletmenin Varlıklarda Enflasyon Para Yedekler ve Dönem Yıllar Kendi Hisse Değer Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Dağıtılmamış Karı/ Karları/ Sermaye Senetleri() Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar (**) (Zararı) (Zararları) Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) 20,000, ,423 8,492,601 46,339,521 17,744,841 93,557,386 II Muhasebe politikasında Değişiklikler (2.1 no lu dipnot) (183,050) 4,402,461 4,219,411 III Yeni Bakiye (I + II) (31/12/2007) 20,000, ,373 8,492,601 46,339,521 17,744,841 4,402,461 97,776,797 A Sermaye artırımı(a1 + A2) 1 Nakit 2 İç kaynaklardan B İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) 754, ,329 D Varlıklarda değer artışı E Yabancıpara çevrim farkları F Diğer kazanç ve kayıplar G Enflasyon düzeltme farkları H Dönem net karı 15,595,814 15,595,814 I Dağıtılan temettü J Transfer 17,744,841 (17,744,841) IV Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2008) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 20,000,000 1,551,702 8,492,601 64,084,362 15,595,814 4,402, ,126,940 (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylıaçıklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadır. (**) Diğer yedekler ve dağıtılmamışkarlar 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 11,397,694 TL tutarında özsermaye enflasyon düzeltme farklarıiçermektedir. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 9

42 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası(TL) olarak gösterilmiştir.) 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin ( Şirket ) doğrudan ve nihai ana ortağıalmanya da yerleşik Allianz SE dir. Şirket in ortaklık yapısında 2008 yılında gerçekleşen değişiklikler 1.2 ve 2.13 no lu dipnotlarda açıklanmıştır. 1.2 Kuruluşun ikametgahıve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlıbüronun adresi: Şirket, Şark Hayat Sigorta A.Ş. ismi altında 1991 tarihinde kurulmuştur. Şirket in 4632 sayılıbireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun Geçici 1. maddesinin 2. fıkrasıuyarınca hayat sigorta şirketinden emeklilik şirketine dönüşüm için yapmışolduğu izin başvurusuna takiben, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın 3 Aralık 2002 tarihli onayıyla emeklilik şirketine dönüşüm izni kabul edilmiştir. Şirket in T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın iznini takiben ticaret unvanı, 28 Şubat 2003 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlandığışekliyle Koç Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin (eski unvanıyla Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ana ortaklarıolan Koç Holding A.Ş. ve Allianz SE arasında 20 Nisan 2008 tarihinde imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi çerçevesinde Koç Holding A.Ş., Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Rahmi M. Koç ve Suna Kıraç, Şirket sermayesindeki hisselerinin tamamını, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığıve Rekabet Kurumu nun 21 Temmuz 2008 tarihli onayına istinaden, Allianz SE ye satışyoluyla devretmişlerdir. Şirket in 22 Eylül 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. olan ticari unvanının Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak değiştirilmesine ve bu amaçla ana sözleşmenin ilgili maddelerinin izin verilen tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine karar verilmiştir. Bu karar İstanbul Ticaret Memurluğu tarafından 7 Ekim 2008 tarihinde tescil edilmiştir (2.13 no lu dipnot). Şirket in Genel Müdürlüğü İstanbul da olup, BağlarbaşıKısıklıCaddesi No: 13 Altunizade, İstanbul adresinde anonim şirket olarak faaliyet göstermektedir. 1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket, 5684 sayılısigortacılık Kanunu nun yanısıra 4632 sayılıbireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile söz konusu kanunlar ile ilgili resmi bildiriler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ana sözleşmesine göre Şirket hayat ve ferdi kaza sigortacılığıile bireysel emeklilik dallarında faaliyet göstermektedir. 1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda açıklanmıştır. 1.5 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı: 2008 Üst ve orta kademeli yöneticiler 40 Diğer personel Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarıgibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 1,499,106 TL

43 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası(TL) olarak gösterilmiştir.) 1. Genel Bilgiler (Devamı) 1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ( Hazine Müsteşarlığı ) tarafından yayınlanarak 4 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigortacılık Tek Düzen Hesap PlanıÇerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usül ve Esaslarına İlişkin Genelge (2008/1) ye göre sigorta şirketleri genel giderlerinin bir kısmınıteknik kısımda göstermek ve alt branşlara dağıtımınıyapmak zorundadır. Bu tebliğdoğrultusunda, Hazine Müsteşarlığı ndan alınan izin çerçevesinde genel giderler Aktivite bazlımaliyetlendirme sistemi ile branşlara dağıtılmaktadır. Bu sisteme göre direkt maliyetler aynen, diğer maliyetler ise çeşitli kriterlere göre (kullanılan alan, kişi, poliçe, teklif ve sigortalıadedi) dağıtılmaktadır. Şirket tarafından hayat dışıteknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme ilgili tebliğde geçen usul ve esaslar dahilinde aktarılmıştır. Matematik karşılıklarıkarşılığında yatırıma yönlendirilen kıymetlerden elde edilen gelirler teknik bölümde bırakılmıştır. 1.8 Finansal tabloların tek bir şirketimi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar tek bir şirketi (Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.) içermektedir. 1.9 Raporlayan işletmenin adıveya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan değişiklikler: Şirket in adıve diğer kimlik bilgileri ile bu bilgilerde önceki bilanço tarihinden bu yana gerçekleşen değişiklikler 1.1, 1.2, ve 1.3 no lu dipnotlarda belirtilmiştir Bilanço tarihinden sonraki olaylar: 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarıdeğiştirme ve onaylama yetkisi Yönetim Kurulu'nda olup, söz konusu finansal tablolar, 13 Mart 2009 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no lu dipnotta açıklanmıştır. 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 2.1 Hazırlık Esasları Şirket finansal tablolarını, 5684 sayılısigortacılık Kanunu ile Hazine Müsteşarlığı nın sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır. Finansal tablolar Hazine Müsteşarlığıtarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve sayılıresmi Gazete de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planıve İzahnamesi Hakkında Tebliğ(Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planıuyarınca düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları18 Nisan 2008 tarih ve sayılıresmi Gazete de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğuyarınca belirlenmektedir. Şirket, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal RaporlamalarıHakkında Yönetmelik doğrultusunda, söz konusu yönetmelik ve Türkiye Muhasebe StandartlarıKurulu ( TMSK ) tarafından açıklanan Türkiye Muhasebe Standartları( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları( TFRS ) ile Hazine Müsteşarlığıtarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeler çerçevesinde muhasebeleştirmektedir. Hazine Müsteşarlığı nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılıyazısına istinaden TMS 1Finansal Tablolar ve Sunum, TMS 27Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, TFRS 1TFRS ye Geçiş ve TFRS 4Sigorta Sözleşmeleri bu uygulamanın kapsamıdışında tutulmuştur. 11

44 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası(TL) olarak gösterilmiştir.) 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 2.1 Hazırlık Esasları(Devamı) Hazine Müsteşarlığı nın 14 Mayıs 2008 tarih ve 24 sayılıyazısıdoğrultusunda Şirket cari yıla ait gelir tablosunun hazırlanabilmesi için 31 Aralık 2007 tarihli bilançosunu, 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren yukarıda açıklanan ilgili Yönetmelik esaslarına uygun olarak yeniden düzenlemiştir. Bu kapsamda geçmişyıla ait bilançoda yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir: 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle yeniden Net ilan edilen bilançodaki değerler düzenlenen bilançodaki değerler özsermaye değişimi Kıdem tazminatıkarşılığı(1) 3,885, ,544 3,136,756 Maddi duran varlıklar (2) İştirakler (3) 1,248, ,262 1,911, , ,184 81,039 Borç ve alacakların iskonto edilmesi (4) İzin karşılığı(5) 30,696 (51,170) 30,696 (51,170) Ertelenmişvergi (6) (18,354) (18,354) Diğer 377, ,260 Net bilanço kalemleri değişimi 4,219,411 Finansal varlık değerlemelerinin vergi etkisi (7) 183, ,050 Geçmişyıllar karlarındaki artış(8) 4,402,461 (1) Kıdem tazminatıkarşılığıtms 19 kapsamında iskonto edilerek yeniden hesaplanmıştır. (2) Maddi duran varlıklar TMS 16 doğrultusunda muhasebeleştirilmiştir. (3) İştiraklerden Magdeburger Sigorta A.Ş., TMS 28 doğrultusunda muhasebeleştirilmiştir. (4) Borç ve alacaklar etkin faiz oranıyöntemi kullanılarak iskonto edilmişdeğerleri ile gösterilmiştir. (5) İzin karşılığıtms 19 kapsamında hesaplanmıştır (6) Bilanço kalemlerinde, finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklıdeğerlendirmelerin sonunda ortaya çıkan geçici farklar için ertelenmişvergi hesaplanmıştır. (7) Özsermaye içerisinde sınıflandırılan makul değer farkları, vergi etkileri düşülerek gösterilmiştir. (8) Özsermaye hareket tablosunda Muhasebe politikasında değişiklikler satırında gösterilmiştir. Şirket in 31 Aralık 2007 tarihli bilançosunda yapmışolduğu ilgili düzeltmeler özsermaye altında GeçmişYıllar Karları olarak sınıflandırılmışve 2007 yılıgelir tablosu üzerindeki etkileri ayrıolarak gösterilmemiştir. Hazine Müsteşarlığıtarafından 18 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ de, 2008 yılıiçin Hazine Müsteşarlığı na gönderilecek ve ilan edilecek finansal tablolar için karşılaştırma yapma şartıaranmadığıbildirilmiştir. Dolayısıyla Şirket, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan bilanço ve aynıtarihte sona eren yıl için hazırlanan gelir tablosu, nakit akıştablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablo dipnotlarını, bir önceki yıl ile karşılaştırmalıolarak sunmamıştır. Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen kullanım amaçlıgayrimenkuller ile finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esasıbaz alınarak TL olarak hazırlanmıştır. 12

45 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası(TL) olarak gösterilmiştir.) 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 2.1 Hazırlık Esasları(Devamı) Hazine Müsteşarlığı nın 4 Nisan 2005 tarih ve sayılıyazısıyla, sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını, Sermaye PiyasasıKurulu ( SPK ) nın 15 Ocak 2003 tarih ve sayılıresmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri XI, No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe StandartlarıHakkında Tebliğ de yer alan, Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi ile ilgili hükümlere istinaden yeniden düzenlemeleri gerektiği açıklanmıştır. Hazine Müsteşarlığıayrıca, SPK nın 17 Mart 2005 tarihinde aldığıkarardan hareketle, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını bildirmiştir. Şirket, Hazine Müsteşarlığı nın ilgili yazısına istinaden, 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi ile ilgili hükümlere uygun olarak yeniden düzenlemişve 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak üzere TMSK tarafından yayımlanmış 29 no lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardınıuygulamamıştır. Şirket, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarınıise 5684 SayılıSigortacılık Kanunu çerçevesinde yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlükte olan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplamışve finansal tablolara yansıtmıştır. Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikalarıve kullanılan değerleme esasları, aşağıda yer alan 2.4 ila 2.24 no lu dipnotlarda açıklanmaktadır. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında değişiklikler: 2008 yılında yürürlüğe giren ve Şirket finansal tabloları üzerinde etkisi olmayan TMS/TFRS lerdeki değişiklik ve yorumlar: TFRYK 11, TFRS 2 Grup ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler (1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 12, Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 13, Müşteri Bağlılık Programları (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 14, TMS 19 TanımlanmışFayda VarlığıÜzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan KarşılıklıEtkileşimleri (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 16, Yabancıoperasyonlardaki net yatırım riskinden korunma (1 Ekim 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) Henüz yürürlüğe girmemişve Şirket tarafından erken uygulanmasıbenimsenmemişstandartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen TMS/TFRS lerdeki değişiklikler ve yorumlar: TMS 1 (Revize), Finansal Tabloların Sunumu (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRS 1 (Revize), TFRS nin İlk Uygulaması (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRS 3 (Revize), İşletme Birleşmeleri (1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRS 5 (Revize), Satışamaçlıelde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler (1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 19 (Revize), Çalışanlara Sağlanan Faydalar (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 23 (Revize), Borçlanma Maliyetleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 28 (Revize), İştiraklerdeki yatırımlar (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 32 (Revize), Finansal Araçlar Sunum (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) 13

46 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası(TL) olarak gösterilmiştir.) 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 2.1 Hazırlık Esasları(Devamı) TMS 36 (Revize), Varlıklarda Değer Düşüklüğü (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 38 (Revize), Maddi Olmayan Varlıklar (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TMS 39 (Revize), Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRS 2 (Revize), Hisse Senedi Esas İşlemler (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRS 8, Faaliyet Bölümleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) TFRYK 15, Gayrimenkul inşaatına yönelik anlaşmalar (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.) Şirket yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının, gelecek dönemlerde Şirket in finansal tablolarıüzerinde önemli bir etki yaratmayacağıgörüşündedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki 5083 sayılıkanunun 1.maddesi ile 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılıbakanlar Kurulu Kararıuyarınca, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Lirası( YTL ) ve Yeni Kuruş ta ( Ykr ) yer alan Yeni ibareleri kaldırılmıştır. Bir önceki para birimi olan YTL değerleri Türk Lirası na ( TL ) dönüştürülürken 1 YTL, 1 TL ye ve 1 YKr ise 1 Kr'ye eşit tutulmaktadır. Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki işlem, mahkeme kararı, kıymetli evrak ve her türlü belgenin yanısıra ödeme ve değişim araçlarında YTL ye yapılan referanslar, yukarıda belirtilen dönüşüm oranıile TL cinsinden yapılmışsayılmaktadır. Bu kapsamda 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotları, karşılaştırma amacıyla kullanılacak olan önceki döneme ait tutarlar da dahil olmak üzere para birimi olarak TL üzerinden sunulmuştur. 2.2 Konsolidasyon Şirket in TMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar kapsamında yer alan bağlı ortaklığıbulunmamaktadır. 2.3 Bölüm Raporlaması Şirket 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle sadece Türkiye de ve üç raporlanabilir bölümde (hayat sigortacılığı, ferdi kaza sigortacılığıve bireysel emeklilik) faaliyetlerini sürdürmekte olup halka açık olmadığıiçin bölüm raporlamasıyapmamaktadır. 2.4 YabancıPara Çevrimi Şirket in fonksiyonel para birimi Türk Lirası dır. Yabancıpara ile yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve yabancıpara cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluşan kur farkıkar ve zararıgelir tablosuna yansıtılır. Parasal varlıklardan satılmaya hazır olarak sınıflandırılmışyabancıpara cinsinden finansal varlıkların iskonto edilmişdeğerleri üzerinde oluşan kur farklarıgelir tablosuna, bu varlıkların makul değerindeki diğer tüm değişiklikler ve bunlar üzerinde oluşan kur farklarıözsermaye içerisinde ilgili hesaplara yansıtılır. Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farklarıise makul değer değişikliğinin bir parçasıolarak kabul edilir ve söz konusu farklar diğer makul değer değişikliklerinin takip edildiği hesaplara yansıtılır. 14

ALLlANZ SIGORTA A.S.'nin 31/03/2009 Tarihli.85'inci Olagan Genel Kuruluna Sunulan Degerli Hissedarlarimiz, YÖNETIMKURULURAPORU " " ouo. nn no. _o m.o u. n_'' " "n_n'_' "n.. _o Siri

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU (eski ünvanıyla AXA OYAK SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Cardif Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, CARDIF SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi Müdürler Kurulu

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Vakıf Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Vakıf Emeklilik

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Generali Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Generali Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Generali Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu ŞİRKET BEYANI 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 10-71 EK 1 - KAR

Detaylı

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL RAPORU T.C. Başbakanlık

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Finansal rapora ilişkin

Detaylı

Generali Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

Generali Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Generali Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Generali Sigorta Anonim Şirketi İçindekiler, Sayfa Bilanço 1-5 Gelir

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN ŞİRKET BEYANI İlişikte

Detaylı

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR...

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve dipnotlar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilanço 3-7 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 8-9

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı