KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ"

Transkript

1 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015

2

3 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, diğer yandan mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması amacına yönelik; 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı Trakya Üniversitesi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. Yener YÖRÜK Rektör i

4 ii

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1. Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri.9 II YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLENFAALİYETLER III YILI TEMMUZARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VEHEDEFLER Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri.. 16 IV YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.18 iii

6 iv

7 I.2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1.Bütçe Giderleri 2014 mali yılı bütçesiyle TL ödenek tahsis edilen üniversitemize, 2015 mali yılı için tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen bu ödeneğin TL sinin personel giderlerinde, TL sinin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde, TL sinin mal ve hizmet alımı giderlerinde, TL sinin cari transferlerde, TL sinin ise sermaye giderlerinde kullanılması öngörülmüştür yılının ilk altı aylık döneminde toplam TL bütçe gideri gerçekleştirilerek üniversitemiz bütçesinin %46 sı kullanılmıştır mali yılının aynı döneminde ise TL bütçe gideri yapılmış olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %51 olmuştur. Yine ilk altı aylık döneme ilişkin gider gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında 2015 yılında 2014 yılına oranla giderlerde % 15 lik artış olduğu görülmektedir ve 2015 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Trakya Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki fiili gerçekleşme verileri Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosunda gösterilmiştir. (Ek-1) Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre personel giderlerinde %18, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinde %5, mal ve hizmet alım giderlerinde %10 oranında artış, cari transferlerde %10, sermaye giderlerinde de %17 oranında artış meydana gelmiştir. Açıklama Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi (TL) Gider Gerçekleşmelerinin Başlangıç Ödeneğine Oranı (%) Değişim Oranı (%) Ocak- Haziran Pers. Gid SGK Dev. Pr. Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid Cari Trans Ser. Gid Toplam

8 2015 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı 22% 2% 12% 10% 54% Pers. Gid. SGK Dev. Pr. Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Trans. Ser. Gid Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmelerinin Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı 13% 10% 3% 11% 63% Pers. Gid. SGK Dev. Pr. Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Trans. Ser. Gid. 2

9 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri (Ekonomik 1.Düzey) 0 PERS. GİD. SGK DEV. PR. GİD. MAL VE HİZ. ALIM GİD. CARİ TRANS. SERM. GİD. İki yıllık bütçe gider gerçekleşmeleri incelendiğinde, en fazla gider gerçekleşmesi iki yılda da personel giderlerinde olmuştur. Devamında ise mal ve hizmet alım giderleri, sermaye giderleri, sosyal güvenlik kurumları devlet primi giderleri, cari transferler olarak grafikte görülmektedir Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmelerinin Başlangıç Ödeneğine Oranları (%) (Ekonomik 1.Düzey) PERS. GİD. SGK DEV. PR. GİD. MAL VE HİZ. ALIM GİD. CARİ TRANS. SERM. GİD. 3

10 bütçe gider gerçekleşmelerinin başlangıç ödeneğine oranları grafikte yüzde olarak gösterilmektedir. En çok harcama oranı cari transferler kaleminde olmuştur. Harcama oranları personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri, ve sermaye giderleri olarak grafikte görülmektedir Personel Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı personel giderleri için TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde personel giderleri ödeneğinden TL harcanmıştır. Personel Giderleri Ödenek Harcanma Durumu Kalan Ödenek Harcanan Ödenek Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Personel Giderleri Kapsamında Yapılan Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri Personel Giderleri Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri (TL) Başlangıç Ödeneğinin Harcama Oranı (%) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel Toplam

11 1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemiz Bütçesine 2015 yılı sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde TL harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ödenek Harcanma Durumu Harcanan Ödenek Kalan Ödenek Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Kapsamında Yapılan Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri Personel Giderleri Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri (TL) Başlangıç Ödeneğinin Harcama Oranı (%) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel Toplam

12 1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için üniversitemiz bütçesine TL ödenek tefrik edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin TL si harcanmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenek Harcanma Durumu Harcanan Ödenek Kalan Ödenek Mal ve hizmet alım giderlerine ait detay gerçekleşme bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Yapılan Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri Açıklama Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri (TL) Harcama Oranı (%) Kırtasiye Alımları Su Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Yolluklar Haberleşme Giderleri Menkul Mal Alım Gid Bakım ve Onarım Gid Diğer Giderler Toplam

13 1.4. Cari Transferler 2015 Yılı Üniversitemiz bütçesinde cari transferler için TL ödenek tefrik edilmiş olup, ödeneğin TL si harcanmıştır. Cari Transferler Ödenek Harcanma Durumu Harcanan Ödenek Kalan Ödenek Cari transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin 2015 yılı ilk altı aylık harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Cari Transferler Kapsamında Yapılan Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri Açıklama Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri (TL) Harcama Oranı (%) Görev Zararları Hazine Yardımları (Cari) Hazine Yardımları (Sermaye) Kar Amacı Gütmeyen K.Yap. Trans Toplam

14 1.5. Sermaye Giderleri Üniversitemiz 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçesinde sermaye giderleri için TL Ödenek tefrik edilmiş olup, TL si harcanmıştır YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ YILI ÖDENEĞİ HARCAMA (0cak Haziran) KALAN SAĞLIK SEKTÖRÜ TOPLAM SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞ. HASTANESİ 06.1 MAMÜL MAL ALIMLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞ. HASTANESİ 06.7 GAYRİ MENKUL BÜYÜK ON. GİD TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA TOPLAM MERKEZİ ARAŞ. LABORATUVARI 06.1 MAMÜL MAL ALIMLARI MERKEZİ ARAŞ. LABORATUVARI 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD BİLİMSEL ARAŞ. PROJELERİ (ÖZGELİR) 06.1 MAMÜL MAL ALIMLARI BİLİMSEL ARAŞ. PROJELERİ (ÖZGELİR) 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD BİLİMSEL ARAŞ. PROJELERİ (ÖZGELİR) 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM TOPLAM İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ. BAŞK MAMÜL MAL ALIMLARI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ. BAŞK GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI KÜTÜPHANE VE DOK. DAİ. BAŞK MAMÜL MAL ALIMLARI KÜTÜPHANE VE DOK. DAİ. BAŞK GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİ. BAŞK GAYRİMENKUL AL. VE KAMU SAĞLIK BİLİMLERİ ORTA DERS. İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD TEKNİK BİLİMLER MYO İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD İLAHİYAT FAK. İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD ECZACILIK FA. İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD KAMPÜS ALT YAPISI İNŞ. (Y. İŞLERİ) 06.5 GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD ÇEŞİTLİ ÜNİT. ETÜD PRO. (Y. İŞLERİ) 06.5 GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİ. BAŞK. (3) 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ON. GİD EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ SPOR TOPLAM AÇIK VE KAPALI SPOR T. İNŞ. (SAĞ. KÜL.) 06.5 GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD EĞİTİM-KÜLTÜR TOPLAM II.BEYAZID KÜLL. RES. VE ON.(Y.İŞL.)(2) 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ON. GİD GENEL TOPLAM 8

15 2.Bütçe Gelirleri 2013 mali yılında TL Teşebbüs ve Mülkiyet geliri, TL Alınan bağış ve yardım ile özel gelirler, TL Diğer gelirler olmak üzere toplam TL gelir gerçekleşmesi öngörülen Üniversitemiz için, 2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam TL bütçe geliri öngörülmüştür mali yılı için öngörülen bütçe gelirinin TL sinin Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, TL sinin Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, TL sinin de Diğer Gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir Gelirlerin Ekonomik Kodlaması Teş. ve Mülk. Gel. Al. Bağ. ve Yar. İle Öz. Gel. Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri (TL) Ocak -Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%) Artış Oranı (%) Ocak- Haziran Diğer Gel Toplam yılı Ocak-Haziran döneminde toplam TL, 2015 yılının aynı döneminde ise toplam TL gelir gerçekleşmesi olmuştur Ocak- Haziran dönemi ile 2015 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme rakamları karşılaştırıldığında % 21 oranında artışın meydana geldiği görülmektedir Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı 6% 6% Teş. ve Mülk. Gel. Al. Bağ. ve Yar. İle Öz. Gel. 88% Diğer Gel. 9

16 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmelerinin Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı 5% 6% Teş. ve Mülk. Gel. Al. Bağ. ve Yar. İle Öz. Gel. 89% Diğer Gel Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri Teş. ve Mülk. Gel Al. Bağ. ve Yar. İle Öz. Gel Diğer Gel İlk altı aylık dönemler itibariyle, 2014 yılında öngörülen toplam bütçe gelirinin %47 si; 2015 yılında ise öngörülen toplam bütçe gelirinin %54 ü gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bütçe gelirimiz yaklaşık %21 oranında artış ile TL den TL ye yükselmiştir. 10

17 Bütçe gelirlerinin ekonomik birinci düzeydeki gerçekleşme verileri ise şu şekildedir: Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, 2014 yılının ilk altı aylık döneminde %55; 2015 yılının aynı döneminde ise %53 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde, 2014 yılının ilk altı aylık döneminde %46; 2015 yılının aynı döneminde ise %54 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Diğer Gelirler kaleminde 2014 yılında %55, 2015 aynı döneminde ise %52 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Gelirlerin aylar itibariyle ekonomik ikinci düzey gerçekleşme verileri Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosunda gösterilmektedir. (Ek-2) Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşme Oranları(%) Teş. ve Mülk. Gel. Al. Bağ. ve Yar. İle Öz. Gel. Diğer Gel. II YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizde 2015 yılı ocak-haziran döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2015 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmeye çalışılmıştır. Bilimsel araştırma Projeleri Ocak-Haziran döneminde 389 adet olup; ,41 TL Ödenek tefrik edilmiş, ,87 TL si harcanmıştır. 11

18 III YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER 1.Bütçe Giderleri Trakya Üniversitesinin, 2015 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri TL olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin TL sinin yılın ilk altı ayı içinde (Ocak-Haziran) gerçekleşeceği öngörülmüştür Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe gideri verilerine baktığımızda, bu döneme ilişkin toplam harcama miktarının olduğu görülmektedir Mali Yılı Gider Tahmin ve Gerçekleşmeleri Gider Ocak-Haziran Ocak-Haziran 2015 yılı için üniversitemizin bütçe başlangıç ödeneği TL dir. Ocak Haziran dönemi gider gerçekleşmesi TL olmuştur. Temmuz Aralık Dönemi için gerçekleşmesi öngörülen gider TL dir Bütçe Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Gider Gerçekleşmesi Temmuz-Aralık Öngörülen Gerçekleşme 12

19 Trakya Üniversitesi 2015 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, 2015 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gideri TL olarak öngörülmüş olup, bütçe giderlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibariyle dağılımı ise; Temmuz TL, Ağustos TL, Eylül TL, Ekim TL, Kasım TL ve Aralık TL şeklinde tahmin edilmiştir Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Üniversitemizde yılın ikinci dönemine ilişkin en fazla harcamanın, Ocak-Haziran döneminde olduğu gibi yine personel giderlerinde olacağı tahmin edilmektedir yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık dönemi itibariyle gerçekleşmesi beklenen bütçe giderlerinin birinci düzey ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı; Personel Giderleri TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Prim Giderleri TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL, Cari Transferler TL ve Sermaye Giderleri TL şeklinde öngörülmüştür. 13

20 2015 Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı (Ekonomik) Personel Gid. SGK Dev. Pr.Gid. Mal ve Hiz. Al.Gid. Cari Trans. Sermaye Gid mali yılı ocak haziran döneminde üniversitemize tahsis edilen ödenekten; Personel Giderleri ödeneğinin TL sinin TL si harcanmıştır. Temmuz-Aralık döneminde ise kalan TL için %5 artış öngörülerek TL ye yükselmiştir. SGK Devlet Primi Giderleri ödeneğinin TL sinin TL si harcanmıştır. Temmuz-Aralık döneminde ise kalan TL için %5 artış oranıyla TL ye yükselmiştir Personel Gid. SGK Dev. Pr.Gid. Mal ve Hiz. Al.Gid. Cari Trans. Sermaye Gid. 14

21 Temmuz Aralık dönemi için Ayrıntılı Finansman Programına göre kalan toplam ödenek TL iken; Personel Giderleri ve SGK Devlet Primi Giderlerinde yapılan artışlar sonucunda kalan toplam ödenek TL olmuştur Bütçe Giderinin %5 Artışa Göre Durumu Kalan ödenek %5 Artış ile kalan ödenek Kesintili Başlangıç Ödeneğine göre; Personel Giderleri TL iken, yıl içinde yapılan %5 artış sonucu TL ye yükselmiştir. SGK Devlet Primi Giderleri TL iken, yıl içinde yapılan %5 artış sonucu TL ye yükselmiştir Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %5 Artış Durumu Personel Gid. SGK Dev. Pr.Gid Başlangıç Ödeneği %5 Artış Sonucu 15

22 2. Bütçe Gelirleri Trakya Üniversitesi 2015 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe geliri TL olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finansman programında bu gelirin TL sinin yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşeceği öngörülmüştür Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe geliri verilerine baktığımızda, bu döneme ilişkin toplam gerçekleşme miktarının olduğu görülmektedir Mali Yılı Gider Tahmin ve Gerçekleşmeleri Gider (Tahmini) Ocak-Haziran (Tahmini) Ocak-Haziran (Gerçekleşen) Trakya Üniversitesi 2015 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, ikinci altı aylık dönemde (Temmuz Aralık) gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe geliri TL olarak öngörülmüş olup, bütçe gelirlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibariyle dağılımı ise; Temmuz TL, Ağustos TL, Eylül TL, Ekim TL, Kasım TL, Aralık TL şeklinde tahmin edilmiştir. 16

23 2015 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gelir Dağılımı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2015 yılsonu itibariyle üniversitemizin mali hedefi, bütçe açığı verilmeden, yani bütçe gelir-gider dengesi bozulmadan 2015 Yılı Performans Programında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesidir. Mali yılın sonunda bütçe ödeneklerinin bütçe giderleri için yeterli olacağı tahmin edilmektedir. Bu beklentinin temelinde yatan nedenler şu şekilde sıralanabilir: Yılın ikinci altı aylık döneminde ikinci öğretim programları ve yaz okulundan sağlanacak gelirler, öğretim yılı başında tahsil edilecek yükseköğretim hizmet maliyetine öğrenci katkısı, Toplam bütçe gelirimizin yaklaşık %88 lik kısmını oluşturan hazine yardımlarının serbest ödenek miktarları çerçevesinde üniversitemiz bütçesine aktarılacak olması, Mali yılsonuna kadar bütçe gelir ve giderlerinde hedeflerimizden sapma yaratacak kurumsal düzeyde herhangi bir durumun beklenmemesi, 17

24 IV YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemizde 2015 yılı Temmuz-Aralık döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2015 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılarak, programın başarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Bu dönemde yürütülmesi planlanan inşaat projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir YILI TEMMUZ -ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK YATIRIM PROJELERİ ÖDENEĞİ HARCAMA KALAN SAĞLIK SEKTÖRÜ TOPLAM SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞ. HASTANESİ 06.1 MAMÜL MAL ALIMLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞ. HASTANESİ 06.7 GAYRİ MENKUL BÜYÜK ON. GİD TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA TOPLAM MERKEZİ ARAŞ. LABORATUVARI 06.1 MAMÜL MAL ALIMLARI MERKEZİ ARAŞ. LABORATUVARI 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD BİLİMSEL ARAŞ. PROJELERİ (ÖZGELİR) 06.1 MAMÜL MAL ALIMLARI BİLİMSEL ARAŞ. PROJELERİ (ÖZGELİR) 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD BİLİMSEL ARAŞ. PROJELERİ (ÖZGELİR) 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM TOPLAM İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ. BAŞK MAMÜL MAL ALIMLARI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ. BAŞK GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI KÜTÜPHANE VE DOK. DAİ. BAŞK MAMÜL MAL ALIMLARI KÜTÜPHANE VE DOK. DAİ. BAŞK GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİ. BAŞK GAYRİMENKUL AL. VE KAMU SAĞLIK BİLİMLERİ ORTA DERS. İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD TEKNİK BİLİMLER MYO İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD İLAHİYAT FAK. İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD ECZACILIK FA. İNŞ GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD KAMPÜS ALT YAPISI İNŞ. (Y. İŞLERİ) 06.5 GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD ÇEŞİTLİ ÜNİT. ETÜD PRO. (Y. İŞLERİ) 06.5 GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİ. BAŞK. (3) 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ON. GİD EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ SPOR TOPLAM AÇIK VE KAPALI SPOR T. İNŞ. (SAĞ. KÜL.) 06.5 GAYRİMENKUL SER. ÜR. GİD EĞİTİM-KÜLTÜR TOPLAM II.BEYAZID KÜLL. RES. VE ON.(Y.İŞL.)(2) 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ON. GİD GENEL TOPLAM 18

25 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN YATIRIM PROJELERİ PROJENİN ADI ÖDENEK HARCAMA AÇIKLAMALAR Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Üniversitemiz BESYO Spor Sahaları, Fitness Salonu ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır. Projelerimize ait etüd ve çizimlerinin yaptırılması planlanmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Bu Toplu Projemiz Kapsamında: 1-Sağlık Bil. Fak Orta Derslik İnş. 2- Balkan Yer. Merk. Öğr. Yem. inş. 3 İlahiyat Fak İnş. 4- Teknik Bilimler MYO İnş. 5-Eczacılık Fak. İnş. İşlerinin yapılması planlanmıştır. Kampüs Altyapısı Muhtelif İşler Üniversitemiz Yerleşkelerinin altyapı eksikliklerinin tamamlanması planlanmıştır. Rektörlük ve Bağlı Birimlerine ait Onarım ve İdame eksikliklerinin giderilmesi planlanmıştır. II. Beyazıt Külliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyonu Üniversitemiz bünyesindeki Eski Eserlerin Restorasyon ve tadilat İhtiyaçlarının giderilmesi planlanmıştır. Muhtelif İşler Merkezi Araştırma Laboratuarı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Sağlık Araştırma Merkezine ait Mak. Tecz. Ve Onarım İhtiyaçlarının giderilmesi planlanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuarına ait Makine Techizat eksikliklerinin giderilmesi planlanmıştır. Rektörlük bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin ihtiyaçlarının giderilmesi planlanmıştır. TOPLAM

26 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME 20 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,20 48,48 53, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Verg ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muame.A.v ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip ol. Veya çalışma ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer SGK Payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,81 44,41 53, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,13 44,35 46, Ma.kullanma veya faal. bulunma iz.gel ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,55 44,79 187, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,67 48,94 53, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, M.Yön.Bütç. Dahil İdare. Alı. Bağış ve Yar ,82 48,93 53, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Al. Yar.ve Bağ ,00 0,00 0, Proje Yardımları ,59 54,19 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,60 47,40 52, Faiz Gelirleri ,36 45,06 109, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , ,46 46,66 62, Para Cezaları 10562, ,65 52,69 1, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,48 48,46 43, Sermaye Gelirleri ,55 0,05 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri 20765, , ,55 0,05 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00

27 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: Üst Yönetim, Akademik ve İdari Birimler 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME 21 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,36 45,76 50, PERSONEL GİDERLERİ ,33 52,64 58,91 MEMURLAR ,47 52,71 59,11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,72 46,08 69,36 İŞÇİLER ,87 56,43 33,70 GEÇİCİ PERSONEL ,18 64,21 37,61 DİĞER PERSONEL ,44 44,58 59, SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,82 53,32 52,40 MEMURLAR ,48 53,72 52,86 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,09 44,88 67,53 İŞÇİLER ,82 44,71 44,25 GEÇİCİ PERSONEL ,10 38,08 11,01 DİĞER PERSONEL ,07 44,45 44, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,30 48,57 55,87 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,64 53,42 19,56 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,81 54,22 55,14 YOLLUKLAR ,79 52,44 51,31 GÖREV GİDERLERİ ,23 70,79 28,65 HİZMET ALIMLARI ,15 41,82 57,50 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,77 18,17 52,55 MEN.MAL,GAYR. HAK ALIM, BA. VE ON.GİD ,57 39,11 81,07 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD ,80 28,40 36,52 TEDAVİ VE CENAZE GİD ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖD. İÇ BORÇ FAİZ GİD ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİD ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,08 73,94 58,72 GÖREV ZARARLARI ,34 84,79 68,68 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 50,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KUR. YA. TRANS ,45 36,58 35,61 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SGK DAN HANE HALKINA YAP.FAYDA ÖD ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,56 100,00 95,02 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,22 22,64 26,33 MAMUL MAL ALIMLARI ,76 32,23 23,87 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 100,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,46 8,57 41,08 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,22 5, ,85 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,31 28,99 30,66 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,96 12,43 21,91 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00

28 22

29 Bu rapor TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından hazırlanmıştır. Tel: (284) Faks: (284) Adres: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan Yerleşkesi EDİRNE / Temmuz

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ/ 2011, KARABÜK GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 217/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....1 A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A1. PERSONEL GİDERLERİ... 2 A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ....4

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

Temmuz KARAMAN

Temmuz KARAMAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 0 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum Strateji ve Beklentiler Geliştirme Raporu Daire Başkanlığı Temmuz 2016 - KARAMAN İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0286) 2180452 Faks: (0286) 2180451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı :B.3.2.ULU..7.82.-15/ TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : 6.1.26 Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 25 tarih ve 264 sayılı

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü Evrak Tarih ve Sayısı: 12/07/2017-E.16343 T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü *BE6LCC3L* Sayı : 47972323-843.04. Konu : 2017 Yılı Kurumsal

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 TEMMUZ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Giriş 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunun 30.maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ça na kka le Onse ki z Mart Üniv ers it esi Stra teji Geli şti r me Dair e Baş ka nlı

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 215 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu KIRKLARELİ ÜNİERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27.12.2013 tarih ve 28864 mükerrer

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

C. Finansman 13. B. Bütçe Gelirleri Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu. C.

C. Finansman 13. B. Bütçe Gelirleri Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu. C. 2 1 4Y I L I K UR UMS A L MA L İ DUR UMv e B E K L E NT İ L E RR A P OR U ONDOK UZMA Y I SÜNİ V E R S İ T E S İ İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2011 Üst Yönetici Sunuşu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı