G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ KASIM 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010"

Transkript

1 G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ KASIM 2010 Önsöz 1. G-20 Liderleri olarak, birlikte çalıştığımız takdirde tüm ülkelerin vatandaşlarına daha müreffeh bir gelecek sağlayabileceğimize yönelik inançla bir araya geldik yılı Kasım ayında neslimizin karşılaştığı en ciddi küresel durgunluğa çözüm bulmak amacıyla ilk defa bir araya geldiğimizde, küresel ekonomiyi desteklemek ve istikrara kavuşturmanın yanı sıra, dünyanın bir daha böyle bir sarsıntıya maruz kalmamasını garanti altına almak üzere reform çalışmalarının temelini atmak konusunda taahhütte bulunduk. 3. Daha önce gerçekleştirdiğimiz dört Zirvede, toparlanma ve yeniden büyümeye zemin oluşturmak için küresel ekonomideki dramatik düşüşü durdurmak üzere daha önce görülmemiş düzeyde işbirliği içinde çalıştık. 4. Aldığımız somut önlemler gelecekteki muhtemel krizleri olabildiğince önleme ve gerektiğinde onlarla başa çıkma konusunda daha hazırlıklı olmamıza yardımcı olacaktır. İşbirliği halinde çaba göstermeye devam etmeyi ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir küresel büyüme için birlikte hareket etmeyi taahhüt ediyoruz. 5. En kırılgan kesimlerin sorunlarını ele almanın öneminin farkındayız. Bu amaçla, istihdamın toparlanmanın merkezine konması, sosyal koruma ve uygun çalışma şartları sağlanması ve düşük gelirli ülkelerde (LICs) büyümenin hızlandırılması hususlarında kararlıyız. 6. Son iki yıldaki kesintisiz ve işbirliği içindeki çabalarımız güçlü sonuçlar vermiştir. Ancak, tetikte olmaya devam etmeliyiz. 7. Riskler devam etmektedir. Bazılarımız yüksek seviyelerde işsizlik ve zayıf toparlanma ile karşı karşıya iken, bazılarımız güçlü büyüme yaşamaktadır. Eşit olmayan büyüme ve genişleyen dengesizlikler, küresel çözümlerden koordinasyonsuz eylemlere geçme eğilimini beslemektedir. Ancak, koordinasyonsuz politika önlemleri hepimiz için sadece daha kötü sonuçlara yol açacaktır yılından bu yana küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklar ve bunlara karşı alınması gereken önlemlere ilişkin geliştirdiğimiz ortak yaklaşım ve korumacılığa direnme konusunda gösterdiğimiz kararlılık, krizin temel nedenlerine yönelik çözüm geliştirmemizi ve ekonomik toparlanmayı korumamızı sağladı. Bugün, krizin ötesine geçerek yeni zorluklara karşı ortak yaklaşımımızı geliştirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ilişkin bir patika geliştirmek üzerinde anlaştık. 1/51

2 9. Bugün, Seul Zirvesi şu hususları ortaya koymaktadır: Seul Eylem Planı ortak hedefimize yaklaşmaya yönelik kapsamlı, işbirliğine dayanan ve ülke bazlı politika önlemlerinden oluşmaktadır. Plan aşağıdaki hususlarda taahhütlerimizi içermektedir: Başta, döviz kurlarının piyasa koşullarında belirlenmesine daha fazla imkan veren kur sistemlerine yönelmek, ekonomik temelleri yansıtmak üzere döviz kuru esnekliğini artırmak ve para birimlerinin rekabetçi devalüasyonundan kaçınmak olmak üzere toparlanmanın devam etmesini ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayan, finansal piyasaların istikrarını artıran ve gerektiğinde mali konsolidasyon da dahil olmak üzere içeren makro ekonomik politikaları yürütmek. Rezerv para basanlar da dahil olmak üzere gelişmiş ekonomiler, döviz kurlarındaki aşırı oynaklığa ve düzensiz hareketlere karşı tetikte olacaktır. Bu tedbirler, bazı yükselen piyasa ekonomilerinin maruz kaldığı sermaye akımlarında aşırı dalgalanma riskinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Küresel talebi artıracak ve sürdürecek, istihdamı canlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracak yapısal reformları uygulamak; Karşılıklı Değerlendirme Süreci nin dış sürdürülebilirliği teşvik etmek üzere geliştirilmesi. Dış sürdürülebilirliği teşvik etmek ile aşırı dış dengesizlikleri düşürmek ve cari işlemler hesabı dengesizliklerini sürdürülebilir düzeylerde tutulmasına imkan veren kapsamlı politikalar uygulamak amacıyla çok taraflı işbirliğini güçlendireceğiz. Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızın üzerinde mutabakata varacağı gösterge niteliğindeki ilkelere göre değerlendirilecek kalıcı büyük dengesizliklerin yapısı ve uyarlamaların önündeki engellerin temel nedenleri, önemli emtia üreticilerinin durumu da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel koşullar dikkate alınarak Karşılıklı Değerlendirme Süreci kapsamında incelenecektir. Söz konusu ilkeler, önleyici ve düzeltici önlem alınmasını gerektiren büyük dengesizliklerin zamanında teşhis edilmesini kolaylaştırmak üzere bir mekanizma olarak kullanılabilecek bir dizi göstergeden oluşmaktadır. Bu taahhütlerimizi gerçekleştirmeye yönelik çabalarımızı desteklemek üzere, Büyüme Çerçevesi Çalışma Grubuna IMF ve diğer uluslararası kuruluşlardan teknik destek alarak gösterge niteliğindeki ilkeleri geliştirme görevi verdik. Bu konuda kaydedilen ilerlemeler 2011 yılının ilk yarısında Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızın gerçekleştirecekleri toplantıda tartışılacaktır. Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımız Gyeongju da, IMF den Karşılıklı Değerlendirme Süreci çalışmasının bir parçası olarak dış sürdürülebilirlik ile maliye politikası, para politikası, finansal sektör politikası, yapısal politikalar, döviz kuru politikası ve 2/51

3 diğer politikaların tutarlılığı konularında kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmesini istediler. Bu çerçevede, yukarıda bahsedilen gösterge niteliğindeki ilkelere dayanan ilk değerlendirme Fransa nın dönem başkanlığı sırasında başlatılacak ve sürdürülecektir. Dinamik yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkelerin daha fazla temsil edilmesiyle dünya ekonomisindeki değişiklikleri daha iyi yansıtacak şekilde IMF nin yenilenmesi. Zirve Dokümanında ortaya konulan bu kapsamlı kota ve yönetim reformları IMF nin meşruiyetini, güvenilirliğini ve etkinliğini artıracak ve Fon un küresel finansal istikrarı ve büyümeyi destekleyen daha güçlü bir kurum olmasını sağlayacaktır. Uluslararası sermaye akımlarındaki ani değişikliklerle mücadelede ülkelere yardım edecek pratik araçlar sağlamak suretiyle ülkelerin finansal dalgalanmalarla başa çıkmalarına katkıda bulunan küresel finansal güvenlik ağlarını güçlendirecek araçlar Banka sermayesi ve likidite standartları ve sistemik öneme sahip finansal kuruluşların daha iyi düzenlenmesi ve etkin şekilde çözümlenmesine yönelik önlemler dahil olmak üzere daha etkin ve gözetim ile desteklenen yeni finansal düzenleme çerçevesinin temel unsurları. Zirve Dokümanlarında ortaya konulan diğer başarılı adımlarla desteklenen bu yeni çerçeve, finansal sektörün geçmişteki aşırılıklarını dizginleyerek ve ekonomilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vererek daha dayanıklı bir finansal sektöre ulaşmamızı sağlayacaktır. Kapsayıcı Büyüme için Seul Kalkınma Uzlaşısı, gelişmekte olan ülkeler ve özellikle Düşük Gelirli Ülkelerle, bu ülkelerin büyüme potansiyellerine ulaşmalarına ve bu potansiyellerini azamileştirmelerine ve böylelikle küresel dengeye katkıda bulunmalarına yardım etmek için ortaklaşa çalışmayı içeren taahhüdümüzü ortaya koymaktadır. Seul Uzlaşısı, Bin yıl Kalkınma Hedeflerini yakalamak için verilen taahhütlerimizi tamamlamakta ve Kalkınma Çok-Yıllı Eylem Planımızda özetlenen, başta gelişmekte olan ülkelerde altyapının geliştirilmesi olmak üzere insanların hayatlarında elle tutulur ve önemli değişiklikleri gerçekleştirmeye yönelik somut önlemlere odaklanmaktadır. Finansal Tabana Yayılma Eylem Planı, Finansal Tabana Yayılma için Küresel Ortaklık ve esnek bir KOBİ Finansmanı Çerçevesi, finansal hizmetlere erişimin iyileştirilmesine ve fakir kesimler ve KOBİ ler için fırsatların genişletilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Doha Kalkınma Gündeminin başarılı, iddialı, kapsamlı ve dengeli bir şekilde zamanında sonuçlanması amacıyla, Doha Kalkınma Gündemi görev tanımı ile tutarlı olarak ve bugüne kadar elde edilen başarılara dayanarak, müzakerecilerimizin geniş tabanlı müzakerelerde bulunmaları için yönlendirilmesi yönündeki güçlü taahhüdümüz ortaya konulmaktadır yılının kritik önemde ancak dar bir fırsat penceresi olduğunun ve temsilcilerimiz arasındaki iletişimin genişlemesi ve yoğunlaşması 3/51

4 gerektiğinin farkındayız. Artık sonuç elde etmemiz gerekmektedir. Böylesi bir sonuca ulaştuğımızda, ilgili sistemlerimizde gerekli değişikliklerin yerine getirilmesine odaklanmayı taahhüt ediyoruz. Aynı zamanda, her türlü korumacı önleme karşı çıkacağımızı da taahhüt ediyoruz. 10. Geçmişte ve bugün vermiş olduğumuz taahhütlerin uygulanmasını şeffaf ve tarafsız bir şekilde izlemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Hesap verebilir olacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. 11. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların üzerine inşa ederek, makro-ihtiyati düzenleme çerçeveleri üzerindeki çalışmaları ilerletmeye, finansal sektör reformlarına ilişkin yükselen piyasa ekonomilerinin perspektifini daha iyi yansıtmaya, gölge bankacılık üzerindeki düzenleme ve gözetimi güçlendirmeye, emtiaya dayalı türev piyasaların düzenlemesi ve denetimi üzerindeki çalışmaları ilerletmeye, piyasa bütünlüğü ve verimliliğini iyileştirmeye, tüketicilerin korunmasını geliştirmeye, IMF ve Dünya Bankasında kalan yönetim reformu konularının tamamını takip etmeye ve küresel finansal güvenlik ağlarının daha da güçlendirilmesini de içerecek şekilde daha istikrarlı ve dayanıklı bir uluslararası parasal sistem inşa etmeye karar verdik. Ayrıca, Karşılıklı Değerlendirme Sürecimizi üzerinde uzlaşılacak gösterge niteliğindeki ilkelere dayalı olarak genişleteceğiz. 12. Dayanıklılığı ve istihdam artışını teşvik etmek ve kalkınmanın önündeki riskleri azaltmak için, altyapı açıkları, gıda piyasası dalgalanmaları ve finansal tabana yayılma konularını da içeren kritik darboğazların çözümünü hedefleyen Seul Konsensüsü vasıtasıyla eylemlerimizi önceliklendireceğiz. 13. Kriz sonrası dönemi daha geniş ve ileriye dönük bir bakış açısıyla yönetmek amacıyla aynı zamanda, Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planımız vasıtasıyla yolsuzluğu önleme ve mücadele etme konusundaki çalışmalarımıza devam edecek, verimsiz fosil yakıtlarına verilen teşvikleri orta vadede rasyonelleştirecek ve aşamalı olarak ortadan kaldıracak, fosil yakıt fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaları azaltmak ve küresel deniz çevresini koruyacak ve küresel iklim değişikliği ile mücadele edeceğiz. 14. Liderlerin Seul Zirve Dokümanında ifade edildiği gibi iklim değişikliği ile mücadele konusundaki kararlı taahhüdümüzü tekrar ediyoruz. Başkan Felipe Calderon un BM İklim Değişikliği ile Mücadele Sözleşmesi müzakerelerinin son durumu ve Başbakan Meles Zenawi nin, BM Genel Sekreterine sunulan İklim Değişikliği Finansmanı Konulu Yüksek Düzeyli Danışma Grubu raporu hakkındaki brifinglerini takdirle karşılıyoruz. Cancun da dengeli ve başarılı bir sonuca ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz yılında, Türkiye de düzenlenecek olan Dördüncü BM En Az Gelişmiş Ülkeler Zirvesini ve Kore de düzenlenecek Dördüncü Yardımların Etkinliği Üst Düzey Konferansını memnuniyetle karşılıyoruz. 4/51

5 16. Özel sektör öncülüğündeki büyümenin ve istihdam oluşturmanın öneminin farkında olarak, Seul G-20 İş Zirvesinin düzenlenmesinden memnuniyet duyuyoruz ve önümüzdeki zirvelerde de G-20 İş Zirvelerine devam edilmesini bekliyoruz. 17. Bugün üzerinde anlaştığımız eylemler, küresel ekonominin daha da güçlenmesine yardımcı olacak, istihdam artışını hızlandıracak, finansal piyasaların daha istikrarlı olmasını sağlayacak, gelişmişlik farklarını daraltacak ve kriz sonrası dönemde büyümenin daha geniş bir yelpazede paylaşılmasını teşvik edecektir yılında Fransa da ve daha sonra 2012 yılında Meksika da yapılacak toplantıları bekliyoruz. 19. G-20 Dönem Başkanlığı ve başarılı Seul Zirvesi ne ev sahipliği yaptığı için Kore ye teşekkür ediyoruz. 20. Üzerinde uzlaştığımız Seul Zirvesi Dokümanı aşağıdadır. 5/51

6 SEUL ZİRVESİ DOKÜMANI Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi 1. Benzeri görülmemiş ve üst düzeyde eşgüdümlü mali ve parasal teşviklerimiz, küresel ekonomiyi krizin eşiğinden geri çevirmiştir. Bu durum, dünyanın daha etkin uluslararası işbirliğinden yarar göreceğinin altını çizmiştir. Pittsburgh da, Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi ni başlattık ve ulusal politikalarımızın küresel büyümeyle kalkınma üzerindeki ortak etkilerini değerlendirmek için beraber çalışmayı, küresel ekonomideki potansiyel riskleri belirlemeyi ve ortak hedeflerimize ulaşmak için ilave tedbirler almayı taahhüt ettik. 2. O zamandan bugüne, Büyüme Çerçevesi altında ülkeler tarafından yürütülmekte olan istişareyi esas alan Karşılıklı Değerlendirme Süreci vasıtasıyla önemli ilerleme kaydettik: Devam etmekte olan toparlanmayı ve artan istihdamı teşvik etmek üzere destekleyici politikalar uygulamaya konuldu; Kamu finansmanını sürdürülebilir bir patikaya oturtmak için net taahhütlerde bulunuldu. Finansal sistemimizin istikrarını korumak üzere güçlü önlemler kabul edildi ve uygulamaya konuldu. Küresel talebi ve potansiyel büyümeyi artırmak için önemli yapısal reformlar yapıldı ve/veya planlandı. Uluslararası finansal kuruluşların kalkınmayı destekleme kapasitelerini artırmak için önemli adımlar atıldı. 3. Son olarak bir araya gelmemizden bu yana, küresel toparlanma ilerlemeye devam etmekte ancak, toparlanmaya yönelik aşağı yönlü riskler varlığını korumaktadır. Daha fazlasını yapmaya karar verdik. İşbirliğine ve birlikte hareket etmeye dayanan güçlendirilmiş ortak tedbirlerimiz toparlanmayı daha da sağlamlaştırabilir ve ortak amaçlarımız olan güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için sağlam bir temel oluşturabilir. Seul Eylem Planı 4. Bugün Seul Eylem Planını başlatıyoruz. Aşağıda yer alan hususları gerçekleştirmek için amaç birliği içinde bu planı şekillendirdik: işbirliği konusundaki sarsılmaz taahhüdü yerine getirmek; her bir ülkenin somut politika taahhütleri vasıtasıyla eylem odaklı bir plan oluşturmak; ve üç hedefimiz olan güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi gerçekleştirmek 5. Özellikle, beş alanda tedbirler almayı taahhüt ediyoruz. Ülkelerin bu alanlardaki politika taahhütlerinin detayları Destekleyici Dokümanda yer almaktadır. 6/51

7 6. Para ve Döviz Kuru Politikaları: Merkez bankalarının fiyat istikrarına yönelik taahhütlerinin önemini ve böylece toparlanmaya ve sürdürülebilir büyümeye katkılarını tekrar teyit etmekteyiz. Döviz kurlarının piyasa koşullarında belirlenmesine daha fazla imkan veren kur sistemlerine yönelecek, ekonomik temelleri yansıtmak üzere döviz kuru esnekliğini güçlendirecek ve para birimlerinin rekabetçi devalüasyonundan kaçınacağız. Rezerv paraya sahip olanlar da dahil olmak üzere gelişmiş ekonomiler, döviz kurlarındaki aşırı hareketliliğe ve düzensiz hareketlere karşı tetikte olacaktır. Bu tedbirler hep birlikte, bazı yükselen piyasa ekonomilerinin maruz kaldığı sermaye akımlarındaki aşırı oynaklık riskinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, ülkelerin aşırı bir düzeltme yüküyle karşı karşıya kalması durumunda; yeterli rezervlere ve giderek artan aşırı değerli esnek döviz kurlarına sahip yükselen piyasa ekonomilerindeki politika önlemleri dikkatli bir biçimde oluşturulmuş makroihtiyati tedbirleri de kapsayabilecektir. İstikrarlı ve düzgün işleyen bir uluslararası parasal sistemi desteklemek için çabalarımızı güçlendirecek ve bu alanlardaki çalışmalarını derinleştirmek üzere IMF ye çağrıda bulunacağız. 7. Ticaret ve Kalkınma Politikaları: Serbest ticaret ve yatırımların küresel toparlanmadaki temel önemini bilerek, bu konulardaki taahhüdümüzü yinelemekteyiz. Ticaretteki her türlü korumacı önleme karşıyız ve bu tür önlemleri yürürlüğe koymaktan kaçınacağız. Doha müzakerelerinin bir an önce sonuçlandırılmasının öneminin farkındayız. Finansal korumacılıktan kaçınacağımıza dair taahhüdümüzü yineliyoruz. Yatırımları zedeleyebilecek ve küresel toparlanma beklentilerine zarar verebilecek tedbirlerin yayılmasının getireceği risklerin farkındayız. Gelişmekte olan ülkelerin küresel hasıla ve ticaretteki paylarının artmasıyla; küresel büyüme, küresel talebin tekrar dengelenmesi ve kalkınma hedefleri giderek daha bağlantılı hale gelmektedir. Çabalarımızı gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerde kapsayıcı, sürdürülebilir ve sağlam bir büyümenin önündeki en önemli darboğazları çözmeye odaklayacağız. Çalışmalarımız özellikle altyapı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ticaret, özel sektör yatırımları ve istihdam yaratılması; gıda güvenliği; sağlıklı büyüme; finansal tabana yayılma; yurt içi kaynakların harekete geçirilmesi, ve bilgi paylaşımı alanlarında yoğunlaşacaktır. Buna ek olarak, gelişmiş ülkelerin Resmi Kalkınma Yardımları taahhütlerinin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere, finansal ve teknik desteğimizi artırmak amacıyla somut tedbirler alacağız. 8. Maliye Politikaları: Gelişmiş ekonomiler, Toronto Zirvesi ndeki taahhütle uyumlu ve ülkelerin durumuna göre farklılaştırılmış, net, güvenilir, iddialı ve büyüme dostu orta vadeli mali uyum planları oluşturacak ve uygulayacaklardır. Eş-zamanlı mali uyum sürecinin küresel toparlanma üzerinde oluşturacağı risklerin ve mali uyum politikalarının acil olarak uygulanması gereken ülkelerde uygulanmamasının güven ve büyümeyi azaltıcı yönde getireceği risklerin farkındayız. 7/51

8 9. Finansal Reformlar: Ulusal ve uluslararası düzeyde, standartların yükseltilmesini temin edecek önlemler alınmasını ve ulusal otoritelerimizin bugüne kadar geliştirilen küresel standartları; piyasalarda eşit şartların oluşmasını ve daha sıkı standartlar belirlenmesini sağlayacak ve piyasaların ayrışması ile korumacılığı ve düzenleme farklılıklarından kaynaklanan arbitrajı önleyecek bir şekilde uygulamaya yönelik adımlar atmalarını taahhüt ediyoruz. Özellikle, yeni banka sermaye ve likidite standartlarını tamamen uygulayacak ve batmasına izin verilmeyecek kadar büyük problemlerini ele alacağız. Finansal düzenleme reformlarında daha fazla çalışmak konusunda anlaşmaya vardık. 10. Yapısal Reformlar: Küresel talebi canlandırmak ve sürdürmek, istihdam artışını güçlendirmek, küresel yeniden dengelenmeye katkıda bulunmak ve büyüme potansiyelimizi artırmak için kapsamlı yapısal reformları hayata geçireceğiz. Gerektiği yerde aşağıdaki reformları yapacağız: Anahtar sektörlerde verimliliği arttırmak ve rekabeti teşvik etmek üzere düzenlemeleri basitleştirecek ve düzenleyici engelleri azaltacak ürün piyasası reformları. İşgücüne katılımı arttıracak şekilde daha iyi hedeflenmiş emeklilik sistemleri, kalifiye alanlardaki istihdamı artırmak üzere eğitim ve staj imkanları ile potansiyel büyümeyi artıracak verimlilik artışları da dahil olmak üzere işgücü piyasasının ve insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik reformlar. Bozucu etkileri ortadan kaldırarak ve çalışma, yatırım ve yenilikçiliği teşvik ederek verimliliği arttıracak vergi reformu. Yeni büyüme kaynakları bulmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek üzere yeşil büyüme ve yenilikçiliğe yönelik politika önlemleri. Dış açık veren ülkelerde ihracattaki rekabet gücünü ve ulusal tasarrufları artırmayı teşvik ederken, dış fazla veren ülkelerde, dış talebe olan bağımlılığı azaltmak ve büyümenin yurt içi kaynaklarına daha fazla odaklanmak üzere reformlar. Dış fazla veren yükselen piyasa ekonomilerinde, ihtiyati tasarrufların azaltılmasına yardımcı olmak üzere kamu sağlık hizmetleri ve emeklilik planları gibi sosyal güvenlik ağlarını güçlendirici ve kurumsal yönetişimle finansal piyasaların geliştirilmesine yönelik reformlar. Darboğazları aşmak ve potansiyel büyümeyi artırmak için altyapıya yatırım yapmak. Bu reformları gerçekleştirirken, OECD, IMF, Dünya Bankası, ILO ve diğer uluslararası kuruluşların uzmanlıklarından yararlanacağız. 11. Seul Zirvesi nin Sonrasında Karşılıklı Değerlendirme Süreci: Bunlara ilave olarak, dış sürdürülebilirliği teşvik etmek için Karşılıklı Değerlendirme Süreci ni geliştireceğiz. Dış sürdürülebilirliği desteklemek üzere çok taraflı işbirliğini güçlendirecek ve aşırı dengesizliklerin azaltılmasına ve cari dengesizliklerin sürdürülebilir düzeylerde tutulmasına 8/51

9 imkan veren kapsamlı politikalar uygulayacağız. Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızın üzerinde mutabakata varacağı gösterge niteliğindeki ilkelere göre değerlendirilecek kalıcı büyük dengesizliklerin yapısı ve uyarlamaların önündeki engellerin temel nedenleri, önemli emtia üreticilerinin durumu da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel koşullar dikkate alınarak Karşılıklı Değerlendirme Süreci kapsamında incelenecektir. Söz konusu ilkeler, önleyici ve düzeltici önlem alınmasını gerektiren büyük dengesizliklerin zamanında teşhis edilmesini kolaylaştırmak üzere bir mekanizma olarak kullanılabilecek bir dizi göstergeden oluşmaktadır. Bu taahhütlerimizi gerçekleştirmeye yönelik çabalarımızı desteklemek üzere, Büyüme Çerçevesi Çalışma Grubuna IMF ve diğer uluslararası kuruluşlardan teknik destek alarak gösterge niteliğindeki ilkeleri geliştirme görevi verdik. Bu konuda kaydedilen ilerlemeler 2011 yılının ilk yarısında Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızın gerçekleştirecekleri toplantıda tartışılacaktır. Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımız Gyeongju da, IMF den Karşılıklı Değerlendirme Süreci çalışmasının bir parçası olarak dış sürdürülebilirlik ile maliye politikası, para politikası, finansal sektör politikası, yapısal politikalar, döviz kuru politikası ve diğer politikaların tutarlılığı konularında kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmesini istediler. Bu çerçevede, yukarıda bahsedilen gösterge niteliğindeki ilkelere dayanan ilk değerlendirme Fransa nın dönem başkanlığı sırasında başlatılacak ve sürdürülecektir. 12. Ortak bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Sürekli ve önemli miktarda dış açık veren üyeler, piyasaların açıklığını sürdürüp ihracatçı sektörlerini güçlendirirken, özel kesim tasarruflarını artırmaya ve uygun olan yerlerde mali uyuma gitmeye yönelik politikalar uygulamayı taahhüt etmektedir. Sürekli ve önemli miktarda fazla veren üyeler ise, büyümenin iç kaynaklarını güçlendirmeyi taahhüt etmektedirler. 13. Büyüme Çerçevesinin faydalarının farkında olarak, taahhütlerimizin uygulanmasının izlenmesi ve ortak amaçlarımıza yönelik olarak kaydettiğimiz ilerlemenin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere ülkeler öncülüğünde istişare ortamında ilerleyen Karşılıklı Değerlendirme Süreci ni genişletmek ve iyileştirmek üzerinde anlaştık. Bu süreç, Fransa dönem başkanlığı altında 2011 yılında kabul edilecektir. 9/51

10 Uluslararası Finansal Kuruluşların Reformu 14. Dünya küresel finansal krizin ortasındayken bir araya geldik ve uluslararası finansal kuruluşlara (UFK) küresel ekonomiye destek vermeleri için gereken kaynakları sağlamak hususunda anlaştık. Bu kuruluşların kaynaklarını önemli ölçüde artıran ve yeni borçlanma araçlarını onaylayan anlaşmalarımız ile Uluslararası Finansal Kuruluşlar, IMF tarafından sağlanan 750 milyar ABD Doları nın üzerindeki finansman ve Çok Taraflı Kalkınma Bankaları tarafından sağlanan 235 milyar ABD Doları tutarındaki finansman dahil olmak üzere, kritik önemdeki finansmanı harekete geçirdiler. Finansal piyasalarda istikrar sağlandı ve küresel ekonomi toparlanmaya başladı. Ancak krizin ortasında bile, UFK larda daha fazla reforma ihtiyaç duyulduğunu biliyorduk. 15. Bu kuruluşları, dünya ekonomisindeki değişiklikleri uygun bir şekilde yansıtacak ve küresel finansal istikrarı destekleme, kalkınmayı güçlendirme ve düşük gelirli kesimlerin hayat standartlarını iyileştirme rollerini daha etkin oynamalarını sağlayacak şekilde bütünüyle modernize etmeyi taahhüt ettik yılı Haziran ayında gerçekleştirilen, gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ülkelerinin oy gücünü artıran Dünya Bankası temsil reformunu memnuniyetle karşıladık. Ayrıca, kota ve yönetim reformları ile IMF nin meşruiyetini, itibarını ve etkinliğini güçlendirme yönündeki taahhüdümüze bağlı kaldık. IMF Yönetiminin Modernize Edilmesi 16. Bugün, Ekonomi Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının Gyeongju toplantısında IMF kota ve yönetim reformlarına ilişkin kapsamlı bir paket üzerinde sağladıkları iddialı başarıları ve bunun ardından IMF nin bu konuda aldığı kararı memnuniyetle karşıladık. Bu reformlar, kotaların ve İcra Direktörleri Kurulu nun yapısının yeni küresel ekonomik gerçekleri daha iyi yansıtmasını ve üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklarıyla IMF nin kota temelli bir kuruluş olduğunun güvence altına alınmasını sağlayarak, daha meşru, itibarlı ve etkin bir IMF ye doğru atılmış önemli bir adımdır. Pittsburgh ve Toronto Zirvelerinde verdiğimiz taahhütlerle uyumlu ve hatta birçok alanda bu taahhütlerimizin daha da ilerisindeki reformlar şunlardır: Düşük gelirli ülkelerin oy güçleri muhafaza edilerek, dinamik yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkeler ile düşük temsil edilen ülkelere %6 nın üzerinde kota payı aktarılmasına yönelik sürecin 2012 IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları na kadar tamamlanması için çalışmayı taahhüt ediyoruz. IMF kotalarının iki katına çıkarılması ve kota artışı yürürlüğe girdiğinde Borçlanma Amaçlı Yeni Düzenlemeler (NAB) yoluyla sağlanan kaynakların, ülkelerin göreli payları korunarak azaltılması. En fakir ülkeler de dâhil olmak üzere yükselen piyasa ekonomileri ile gelişmekte olan ülkelerin temsil ve katılımının artırılmasına yönelik dinamik süreci devam ettirmek 10/51

11 amacıyla; kota formülünün küresel ekonomideki ağırlıkları daha iyi yansıtacak biçimde Ocak 2013 e kadar kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve bir sonraki genel kota gözden geçirmesinin Ocak 2014 e kadar tamamlanması. Yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkelerin IMF İcra Direktörleri Kurulunda daha fazla temsilinin sağlanması amacıyla, gelişmiş Avrupa ülkelerinin 2 direktörlük pozisyonunu bırakması ve Kurul daki tüm çok ülkeli gruplara ikinci bir İcra Direktörü Vekili atama imkânı verilmesi. Fon üyesi ülkelerin İcra Direktörleri Kurulu nun 24 sandalyeli yapısını sürdürme taahhütleri ile birlikte tüm üyeleri seçilmiş İcra Direktörleri Kurulu na geçilmesi ve 14. Genel Kota Gözden Geçirmesinin tamamlanmasını müteakiben İcra Direktörleri Kurulu nun yapısının her 8 yılda bir gözden geçirilmesi IMF Kota ve Oy Gücü Reformlarının bir an evvel sonuçlandırılmasının aciliyetini yineliyoruz. Genişletilmiş NAB a katılmış olan tüm G-20 üyelerini, kabul sürecinin tamamlanması için prosedürlerini hızlandırmaları yönünde teşvik ediyoruz. IMF ye 2010 kota ve yönetim reformlarının, uzlaşılan takvime uygun olarak, etkin bir şekilde uygulanması doğrultusunda periyodik G20 toplantılarında Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımıza süreçle ilgili rapor vermesi çağrısında bulunuyoruz. 18. Dünya Bankası nda halihazırda kabul edilmiş olan temsil reformu ile birlikte ele alındığında bu reformlar, uluslararası finansal kuruluşlarımızın modernizasyonunda sağlanmış kayda değer başarılardır. Bu kuruluşlar küresel finansal istikrar ve büyümeyi desteklemede daha da güçlü oyuncular olacaklardır. Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızdan Dünya Bankası ve IMF de sürmekte olan tüm yönetim reformu konularını takip etmeye devam etmelerini istiyoruz. Gözetim 19. Gözetim fonksiyonun güçlendirilmesi de dahil olmak üzere IMF nin görev ve yetkilerinin reformuna ilişkin çalışmaya devam edilmesinin öneminin farkındayız. 20. IMF gözetimi, herhangi bir yerde ortaya çıkabilecek sistemik risklere ve kırılganlıklara odaklanmak üzere geliştirilmelidir. Bu kapsamda, finansal sektörleri sistemik öneme sahip olan üyeler için Finansal Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) çalışması altında finansal istikrar değerlendirmesini Madde-IV görüşmelerinin düzenli ve zorunlu bir parçası yapmak üzere IMF tarafından alınan kararı memnuniyetle karşılamaktayız. Fon un gözetim yetkisi ve yöntemlerinin modernize edilmesinde daha fazla ilerleme sağlanması için IMF ye çağrıda bulunuyoruz. Bu çalışmalar özellikle şu hususları içermelidir: sistemik konulara daha fazla odaklanan, finansal istikrarı, makroekonomik, yapısal ve döviz kuru politikalarını kapsayan ikili ve çok taraflı gözetim çalışmaların güçlendirilmesi; gözetim araçları arasındaki sinerjinin arttırılması; üyelere gözetim kapasitelerinin artırılması için yardımcı olunması ve gözetimin tarafsızlık, açıklık 11/51

12 ve bağımsızlığının sağlanması. IMF nin, sistemik öneme sahip ekonomilerin politikalarının geniş kapsamlı yayılma etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Çok Taraflı Kalkınma Bankaları 21. Düşük gelirli ülkelerin yeterli imtiyazlı kaynağa ulaşmasını sağlamak üzere, başta Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) olmak üzere Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının imtiyazlı borç verme kaynaklarının güçlü bir şekilde takviye edilmesinin tamamlanması konusunda verdiğimiz taahhüdü yineliyoruz. Güçlendirilmiş küresel finansal güvenlik ağları 22. Küresel ekonominin daha fazla birbirine bağlı ve entegre hale gelmesiyle, sermaye akımlarının büyüklüğü ve oynaklığı önemli ölçüde artmıştır. Artan hareketlilik, finansal kriz sırasında istikrarsızlık kaynağı olmuştur. Bu hareketlilik, güçlü ekonomik temelleri olan ülkeleri dahi etkilemiştir ve bu etkiler daha açık ekonomilerde daha fazla olmuştur. Bu sorunlar devam etmektedir. Sermaye akımlarındaki söz konusu hareketlilik gelişmiş ekonomiler ile yükselen piyasa ekonomileri arasında farklılık gösteren toparlanma hızını yansıtmaktadır. Bunlara yönelik ulusal, bölgesel ve çok taraflı karşılıklar gerekmektedir. Güçlendirilmiş küresel finansal güvenlik ağları, sermaye akımlarındaki ani dalgalanmalardan kaynaklanan ekonomik bozulmayı ve aşırı rezerv birikimine yönelik algılanan ihtiyacı azaltarak ülkelerin finansal dalgalanmalarla mücadele etmesine yardımcı olabilir. 23. Bu nedenle, Ekonomi Bakanlarımızı ve Merkez Bankası Başkanlarımızı, küresel finansal güvenlik ağlarını güçlendirmek üzere bu Zirvede değerlendireceğimiz politika seçeneklerini hazırlamakla görevlendirdik. 24. Bu görev kapsamında, aşağıdaki başarıları memnuniyetle karşılıyoruz: Esnek Kredi Hattı (FCL) nda geçerlilik süresinin uzatılması ve erişim limitinin kaldırılması da dahil olmak üzere yapılan iyileştirmeler. Güçlü temellere ve politikalara sahip ülkeler, tahmin edilebilirliği ve etkinliği artırılarak geliştirilmiş bir FCL ye ulaşabileceklerdir. İhtiyati Kredi Hattı (PCL) nın yeni bir kriz önleme aracı olarak oluşturulması. PCL, sağlam temellere ve politikalara sahip olup, kısmi kırılganlıkları bulunan ülkelerin IMF nin ihtiyati likidite imkanından yararlanmasına imkan vermektedir. Sistemik nitelikteki şoklarla mücadelede küresel kapasiteyi daha da geliştirmek üzere IMF nin son dönemdeki çalışmalarını sürdürme kararı ve aynı şoktan etkilenen çok sayıda ülkenin aynı zamanda FCL ye erişimine izin veren eş-zamanlı FCL imkanlarına ilişkin prosedürlerin açıklığa kavuşturulması. 12/51

13 Bölgesel Finansal Düzenlemeler (RFA) ile IMF arasındaki işbirliğinin oluşturacağı potansiyel sinerjinin farkında olarak bu kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik diyalog. 25. Küresel finansal güvenlik ağlarının güçlendirilmesinde bugüne kadar elde edilen başarıların üzerine inşa ederek, gelecekteki krizlerle mücadele kapasitemizi geliştirmek amacıyla çalışmaların ilerletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Ekonomi Bakanlarımızı ve Merkez Bankası Başkanlarımızı, aşağıdaki konularda IMF tarafından sağlanacak destekle çalışmaları için görevlendirdik: Sistemik şoklarla mücadele edilmesi için yapılandırılmış bir yaklaşım. Bölgelere özgü koşullar ile her bir RFA nın kendine has özelliklerini dikkate alarak RFA lar ve IMF arasındaki işbirliğinin mümkün olan tüm alanlarda geliştirilmesinin yolları ve RFA ların kriz önleme kapasitelerinin güçlendirilmesi. 26. Amacımız daha istikrarlı ve dayanıklı bir uluslararası parasal sistem kurmaktır. Uluslararası parasal sistem dayanıklılığını kanıtlamış olmakla birlikte, sistemdeki gerilim ve kırılganlıklar açıkça görülmektedir. Küresel ekonomide sistemik istikrarın sağlanması için uluslararası parasal sistemi daha da geliştirme yollarının aranması hususunda anlaştık. IMF den, sermaye akımlarındaki dalgalanmalar da dahil olmak üzere uluslararası parasal sistemin tüm unsurları üzerindeki çalışmalarını derinleştirmesini istiyoruz. İlerletilmiş değerlendirme ve önerileri gelecek sene gözden geçirmeyi bekliyoruz. 13/51

14 Finansal Sektör Reformları 27. Küresel finansal sistem, bankaların ve diğer finansal kuruluşların dikkatsizce ve sorumsuzca aldığı riskler ve düzenleme ile denetlemedeki büyük eksiklikler sonucunda 2008 yılında aniden işlemez bir noktaya gelmiştir. Başlangıçta önceliğimiz, finansal piyasalara istikrar kazandırmak ve küresel sermaye akımlarını eski düzeyine çıkarmak için hızlı bir şekilde hareket etmek olsa da, krizin ana nedenlerine çözüm bulma ihtiyacını hiç gözardı etmedik. İlk adımımızı, Reform Prensiplerinin Uygulanması İçin Oluşturulan Eylem Planını geliştirdiğimiz Washington Zirvesi nde attık. Sonrasında Londra, Pittsburgh ve Toronto da yaptıklarımızla ilerleme kaydettik ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB-Financial Stability Board) ve Basel Bankacılık Denetimi Komitesi (BCBS-Basel Committee on Banking Supervision) başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlardan aldığımız destekle finansal sistemin onarımı yönünde önemli adımlar attık. Krizin ana nedenlerinin ortadan kaldırılması için dönüştürülen finansal sistem 28. Bugün, küresel finansal sistemi dönüştürmek için yeni finansal düzenleyici çerçevenin ana unsurlarını belirledik. 29. Basel Bankacılık Denetimi Komitesinde (BCBS); yeni banka sermaye ve likidite çerçevesi üzerinde sağlanan, banka sermaye ve likiditesinin kalitesini ve uluslararası düzeyde tutarlılığını güçlendiren, kaldıraç oranlarında artışı ve vade uyumsuzluğunu sınırlayan ve zor durumlarda kullanılmak üzere asgari sermaye yeterliliği üzerine sermaye tamponları getirmek suretiyle arttıran küresel bankacılık sisteminin dayanıklılığını arttıran önemli anlaşmayı destekledik. Bu çerçeve, risk bazlı sermaye tedbirlerini destekleyecek ülkeler arasında uyumlu bir kaldıracı da içermektedir. Bu çerçeve ile, geniş kapsamlı küresel bankacılık sistemi reformunu gerçekleştirdik. Yeni standartlar, bankaların aşırı risk alma isteklerini belirgin bir şekilde azaltacak, gelecekteki krizlerin şiddetini ve gerçekleşme ihtimalini düşürecek ve bankaların en son finansal krizdekine benzer büyüklükteki baskıya -olağanüstü bir devlet desteğine ihtiyaç olmadandayanmasını sağlayacaktır. Bu, istikrarlı ekonomik büyümeyi daha iyi destekleyecek bir bankacılık sistemini meydana getirecektir. Bu standartları, ekonomik toparlanma ve finansal istikrarla uyumlu ve mutabık kalınan sürede tümüyle benimsemeyi ve uygulamayı taahhüt ettik. Yeni çerçeve, ulusal kanun ve düzenlemelerimize uyarlanacak, 1 Ocak 2013 ten itibaren aşamalı olarak uygulamaya konulacak ve 1 Ocak 2019 itibarıyla tamamen hayata geçirilecektir. 30. Hiç bir şirketin, batmak için çok büyük ya da çok karmaşık olmaması gerektiğini ve çözümleme maliyetlerinin vergi mükelleflerince karşılanmaması gerektiğini bir kez daha teyit ettik. Sistemik açıdan önemli finansal kuruluşların (SIFI-Systemically Important Financial Institutions) neden olduğu ahlaki tehlike riskini azaltmak ve batmasına izin verilmeyecek kadar büyük sorununu çözmek için FSB tarafından önerilen politika çerçevesini, iş sürecini ve takvimi uygun bulduk. Bu, aşağıdaki hususları bir araya getiren 14/51

15 çok yönlü bir çerçeve gerektirmektedir: Finansal sistemin istikrarını bozmadan ve vergi mükelleflerine maliyet getirmeden tüm finansal kuruluşların güvenli ve hızlı bir şekilde çözümlenmelerini sağlayacak bir çözümleme çerçevesi ve unsurları; SIFI lar ve özellikle küresel sistemik finansal kuruluşların (G-SIFI-Globally SIFI) iflasının küresel finans sisteminde oluşturacağı daha yüksek riski yansıtacak şekilde bu kuruluşların daha fazla zarar karşılama gücüne sahip olmaları gerekliliği; daha yoğun gözetim ve denetim; herhangi bir iflasın yayılma riskini azaltacak güçlü bir finansal piyasa altyapısı; bazı durumlarda ek likidite yükümlülükleri, daha yüksek risk alınmasının kısıtlanması, vergi ve yapısal önlemleri de içeren ve ulusal otoriteler tarafından belirlenen diğer destekleyici ihtiyati tedbirler ve gereklilikler. Zararın karşılanması bağlamında, şarta bağlı sermaye ve diğer enstrümanların fizibilitesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesini teşvik ettik. FSB, BCBS ve diğer ilgili kurumları, devam eden çalışmalarını, 2011 ile 2012 yıllarındaki takvimle uyumlu olarak tamamlaması yönünde teşvik ettik. 31. Ayrıca, G-SIFI ların sürekli, zorunlu bir uluslararası kurtarma ve çözümleme planlaması sürecine bağlı olmalarında anlaştık. Bu şirketlerin uluslararası denetim grupları tarafından sıkı risk değerlendirmelerine tabi olmasında ve kriz yönetimi gruplarında kuruluş bazında işbirliği anlaşmalarının müzakere edilmesinde anlaştık. Bu şirketlere yönelik ulusal politika araçlarının etkinliği ve tutarlılığı düzenli karşılıklı değerlendirmeler yoluyla FSB tarafından yapılacaktır. 32. BCBS nin sınır ötesi çözümleme tavsiyelerinin ulusal düzeyde uygulanması konusundaki Toronto taahhüdümüzü yeniden teyit ettik. Ulusal düzeyde uygulamayı desteklemek için, BCBS in bu tavsiyelere ilişkin planlanan envanter çalışmasını memnuniyetle karşıladık. FSB yi, bu çalışmaya dayanarak 2011 e kadar etkin çözümleme sistemlerinin özelliklerini geliştirmeye çağırdık. 33. Toronto da verdiğimiz taahhüdü yerine getirerek, FSB tarafından IMF ile işbirliği içinde hazırlanan, denetim yoğunluğu ve etkinliğini artırmaya yönelik politika tavsiyelerini onayladık. Yeni finansal düzenleyici çerçevenin daha etkin gözetim ve denetimle tamamlanması gerektiğini tekrar teyit ettik. Denetçilerin, güçlü ve açık görev tanımlarının, harekete geçmek için yeterli bağımsızlıklarının, uygun kaynaklarının; düzenli stres testleri ve erken müdahaleyi de içerecek şekilde riskleri tespit ve çözüme yönelik uygun araç ve yetkilerinin olması gerektiği konusunda anlaştık. Uygulama ve Uluslararası Değerlendirme: Karşılıklı Değerlendirme 34. Ancak reform çabalarımız devam eden bir süreçtir. Yeni standart ve ilkeleri, rekabeti bozmadan bir yarış içinde, piyasaların bölünmesinden, korumacılıktan ve düzenleyici arbitrajdan kaçınarak uygulamak önemlidir. Ülkelerin başlangıç noktalarının farklı olduğunu kabul ettik. 35. Bugün, eylem ve uygulamaya olan tam bağlılığımızı yineledik. 15/51

16 36. Ulusal düzeyde, yeni standart ve ilkeleri, ilgili mevzuat ve politikalarımıza dahil edeceğiz. Küresel düzeyde, ülkeler arasında uygulamalarda tutarlılığın sağlanması ile standart ve ilkelerin daha da geliştirileceği alanların belirlenmesi için uluslararası değerlendirme ve karşılıklı değerlendirme süreçleri önemli ölçüde iyileştirilmelidir. Bu açıdan, IMF ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa yürütülen Finansal Sektör Değerlendirme Programının (FSAP-Financial Sector Assessment Program) ve FSB karşılıklı değerlendirmelerinin, uluslararası standartların ülkeler arasında tutarlı uygulanmasındaki önemini kabul ettik. 37. Ayrıca, riskten korunma fonları, tezgah üstü türev ürünler ve kredi derecelendirme kuruluşları ile ilgili düzenlemeleri ve denetimi, ülkeler arasında uyumlu ve ayrımcılığa yol açmadan güçlendirmek için çalışacağımızı kesin olarak tekrar taahhüt ettik. FSB nin ücretlendirmeye ilişkin standartlarının tam uygulamasının önemini tekrar teyit ettik. Eşit rekabet koşullarının önemini kabul ederek, önceki taahhütlerimizin uluslararası tutarlı bir şekilde tamamen uygulanması için tasarlanan tezgah üstü türev piyasası reformlarının uygulanmasına yönelik FSB tavsiyelerini kabul ettik. FSB den gelişmeleri düzenli bir şekilde izlemesini talep ettik. Ödeme ve Mutabakat Sistemleri Komitesi (CPSS- Committee on Payment and Settlement Systems) ve Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü tarafından, (IOSCO- International Organization of Securities Commission) merkezi karşı taraf standartlarının geliştirilmesi konusunda sürdürülen çalışmaları memnuniyetle karşıladık. Ayrıca, FSB nin kredi derecelendirme kuruluşlarına olan bağımlılığı azaltıcı ilkelerini destekledik. Standart belirleyiciler, piyasa katılımcıları, denetçiler ve merkez bankaları birebir dış kredi derecelerine bağlı kalmamalıdır. 38. Yüksek kalitede tek bir küresel muhasebe standartları setinin oluşturulmasına verdiğimiz önemi tekrar vurguladık ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB- International Accounting Standards Board) ve Finansal Muhasebe Standartları Kurulu nu (FASB-Financial Accounting Standards Board), muhasebe standartlarını uyumlaştırma projesini 2011 yılı sonuna kadar tamamlamaya çağırdık. Ayrıca, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu nu, bağımsız muhasebe standartlarının oluşturulması çerçevesinde küresel standartlar belirlenirken, Kurul a üye olan yükselen piyasa ekonomileri sürecin içine daha fazla dahil etmesi ve üye olmayan ülkelere de bu süreci anlatması yönünde teşvik ettik. 39. Buna ek olarak, işbirliğinde bulunmayan yetki bölgelerinin küresel finansal sisteme getirebilecekleri riskleri önleme taahhüdümüzü yineledik ve FSB, Vergide Şeffaflık ve Bilgi Paylaşımı Global Forumu (Global Forum) ve Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) kapsamlı, tutarlı ve şeffaf değerlendirmelerine dayanan çabalarını memnuniyetle karşıladık. Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya vardık: FSB değerlendirme süreci kapsamında, tamamıyla işbirliğine girmeyen yetki bölgelerini veya uluslararası kabul edilen bilgi paylaşımı ve işbirliği standartlarına 16/51

17 uyum düzeyi düşük yetki bölgelerinden üzerinde önerilen tedbirlerde mutabık kalınan zaman diliminde, yeterli ilerleme sağlayamayanları 2011 ilkbaharına kadar belirleyecektir. Toronto da Liderler tarafından kabul edilen hedeflere ulaşmak için Global Forum un, Birinci ve İkinci Aşama gözden geçirmeyi süratle ilerletmesi ve Kasım 2011 e kadar bunu raporlaması. Gözden geçirilen yetki bölgelerinden etkin bilgi paylaşımında yeterli olmadığı belirlenenler süratle zayıflıklarını ele almalıdır. Tüm yetki bölgelerini, ilgili paydaşları tarafından talep edilen Vergide Bilgi Paylaşımı Anlaşmalarını tamamlamaya hazır olmaları konusunda teşvik ettik. FATF ın 2011 Şubat ayından itibaren stratejik eksiklikleri olan yetki bölgelerine ilişkin kamuoyuna açık listeyi düzenli güncellemesi ve işbirliği içinde olmayan yetki bölgelerinin belirlenmesindeki başarılı çalışmalarını devam ettirmesi. 40. Küresel finansal istikrara yönelik etkin düzenleme, denetleme ve diğer finansal sektör politikalarının geliştirilmesi ve uygulamanın teşvik edilmesinde, ulusal finansal otoriteler ve uluslararası standart belirleyici kuruluşların çalışmalarının uluslararası düzeyde koordine edilmesinde FSB nin rolünü tekrar teyit ettik. FSB den, artan taleplere karşılayabilmesi için kapasite, kaynak ve yönetimin güçlendirilmesine yönelik önerilerini, Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları tarafından gözden geçirilmek üzere, 2011 deki toplantımızdan çok daha öncesinde sunmasını istedik. FSB nin dış paydaşlara erişimini memnuniyetle karşıladık. Bölgesel danışma gruplarının oluşturulmasını destekledik. Finansal istikrarın güçlendirilmesi için G-20 tavsiyelerinin uygulanmasındaki ilerlemelere ilişkin FSB raporunu memnuniyetle karşıladık ve bir sonraki toplantımızda yeni bir ilerleme raporu bekliyoruz. Gelecek çalışmalar: Daha fazla ilgi gerektiren konular 41. Bir dizi alanda önemli gelişmeler kaydetmekle birlikte, hala daha dikkatle eğilinmesi gerekecek bazı konular bulunmaktadır: Makro-ihtiyati politika çerçeveleri konusunda daha fazla çalışılması: Finansal sektördeki sistemik riskleri kapsamlı ve sürekli bir şekilde ele almak için, FSB, IMF ve BIS ten, aşırı sermaye akımlarının etkisini azaltacak araçlar dahil olmak üzere, makro-ihtiyati politika çerçeveleri üzerinde daha fazla çalışmasını ve Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanlarımızı bir sonraki toplantıda bilgilendirmelerini istedik. Bu çerçeveler ulusal ve bölgesel düzenlemeleri dikkate almalıdır. Çerçevelerin şekli ve uygulanmasına yönelik, gelecekteki uluslararası ilke ya da kurallara temel teşkil edecek en iyi uygulamaların belirlenmesinde sağlanan ilerlemeleri detaylı ele alan bir ortak raporu bekliyoruz. Özellikle yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilere ilişkin düzenleyici reform konularının ele alınması: Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler için özel 17/51

18 öneme sahip finansal istikrar konularında çalışmak üzere anlaştık ve FSB, IMF ve Dünya Bankası ndan bu konuları geliştirmesini ve bir sonraki zirveden önce raporlamasını istedik. Bu konular şunları içerebilecektir: döviz kuru risklerinin finansal kuruluşlar, şirketler ve bireyler tarafından yönetimi; gerektiğinde ev sahibi ülkelerde sistemik olan yabancı finansal kuruluşların yerel şubeleri ve mevduat sigorta sistemlerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin düzenleme ve denetleme kapasitesi; finansal tabana yayılma; ana ülke ve ev sahibi ülkelerin denetim otoriteleri arasında bilgi paylaşımı; ve ticaretin finansmanı. Gölge bankacılığa yönelik düzenleme ve denetimin güçlendirilmesi: Bankalara yönelik yeni standartların tamamlanması ile birlikte, gölge bankacılık sisteminde düzenleyici boşlukların ortaya çıkma potansiyeli bulunmaktadır. Bundan dolayı, FSB yi, diğer uluslararası standart koyucu kuruluşlarla işbirliği halinde çalışarak, 2011 yılı ortasına kadar, gölge bankacılık sisteminin düzenleme ve gözetiminin güçlendirilmesi için tavsiyeler geliştirmeye çağırdık. Emtiaya dayalı türev piyasalarının düzenleme ve denetimi konusunda daha fazla çalışılması: Özellikle IOSCO nun vadeli emtia piyasalarına ilişkin görev gücünden, sonraki adımları değerlendirmek üzere 2011 Nisan ında önemli çalışmaları FSB ye raporlamasını istedik. Piyasa bütünlüğü ve etkinliğinin geliştirilmesi: IOSCO dan, son teknolojik gelişmelerin finansal sisteme yönelttiği riskleri azaltmak üzere piyasaların bütünlüğü ve etkinliğinin artırılmasına yönelik tavsiyelerini, Haziran 2011 e kadar geliştirmesini ve FSB ye raporlamasını istedik. Tüketicinin korunmasının güçlendirilmesi: FSB den, OECD ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışarak, bilgilendirme, şeffaflık, eğitim, sahtekarlıktan koruma, suiistimal ve hatalar, adalete başvurma ve savunmayı içeren açık yollarla tüketicinin finansal çıkarlarının korunmasının geliştirilmesi seçeneklerini incelemesini ve bir sonraki zirveye kadar raporlamasını istedik. 18/51

19 Korumacılıkla Mücadele ile Ticaret ve Yatırımların Teşvik Edilmesi 42. Küresel toparlanma için serbest ticaretin ve yatırımların öneminin farkında olarak, gelişmişlik farklarının daraltılması ve ekonomik gelişmenin teşvik edilmesi açısından piyasaları açık tutmayı ve ticareti ve yatırımları serbestleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Ticaretin serbestleşmesinin istihdam ve büyüme açısından sağladığı faydalar üzerine OECD, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından hazırlanan ortak rapor sayesinde serbest ticaretin ve açık piyasaların önemi ortaya çıkmaktadır. Ticaretin ve yatırımların liberalizasyonuna yönelik bu önlemler G-20 Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi amaçlarına ulaşmaya yardım edecek olup, tüm şekilleriyle birlikte korumacılığa karşı durma yönündeki değişmez taahhüdümüzle birlikte tamamlanmalıdır. Bu yüzden Toronto da uzlaşı sağlandığı üzere 2013 yılı sonuna kadar askıda olan taahhütlerimizi yerine getirmeyi yeniden teyit ediyor; ihracatı artırmaya yönelik ihracat kısıtlamaları ve DTÖ ile tutarsız önemler dahil olmak üzere herhangi bir yeni korumacı tedbiri geri çekmeyi taahhüt ediyor ve DTÖ, OECD ve Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı ndan (UNCTAD) durumu izlemeye devam etmelerini ve yılda iki defa kamuoyuna raporlamalarını talep ediyoruz. 43. DTÖ Doha Kalkınma Müzakereleriyle ilgili olarak, Cenevre deki temsilcilerimiz arasındaki son dört aydaki daha güçlü ve daha geniş işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz yılının kritik derecede önemli bir fırsat penceresi olduğunu akılda tutarak, bu işbirliği yoğunlaşmalı ve genişlemelidir. Artık sonucu tamamlamamız gerekmektedir. Doha Müzakerelerinin görev tanımıyla uyumlu şekilde ve şimdiye kadarki ilerlemeler temelinde başarılı, iddialı, kapsamlı ve dengeli bir şekilde zamanında sonuçlanması amacıyla müzakerecilerimizi geniş tabanlı müzakerelerde bulunmaları için yönlendiriyoruz. Böylesi bir sonuç elde edildiğinde, ilgili sistemlerimizde gerektiğinde onaylanması için çalışmaya taahhütte bulunuyoruz. 44. Özellikle düşük gelirli ülkeler (DGÜ ler) olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyümeyi artırmada ve yoksulluğu azaltmada ticaretin etkili bir araç olabileceğine inanıyoruz. Düşük gelirli ülkelerin ticaret kapasitesini desteklemek için Kalkınma Çok-Yıllı Eylem Planının kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz sonrasında Ticaret için Yardımlarda en azından son üç yıla ( ) ilişkin ortalamasının korunması, tercihli menşei kuralları dahil olmak üzere diğer müzakerelerimize ters düşmeksizin Hong Kong taahhütlerimiz ile tutarlı olmak suretiyle En Az Gelişmiş Ülkelerin ürünlerinin piyasa erişiminin kota ve vergiden muaf bir biçimde olmasına yönelik ilerleme sağlanması, ticaretin kolaylaştırılmasını desteklemeyi teminen müşterek çok taraflı mücadeleyi koordine etmeleri için ilgili uluslararası kuruluşlara çağrı yapılması, ve özellikle düşük gelirli ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde ticaretin finansmanı imkanlarını artıran önlemlerin desteklenmesi yönündeki 19/51

20 taahhütlerimizi not ediyoruz. Bu doğrultuda, ayrıca, ticaretin finansmanına ilişkin programların gelişmekte olan ülkelere yönelik destekleri, özellikle DGÜ lere olan etkileri ve kapsamı ve ticaretin finansmanına ilişkin düzenleyici rejimlerin etkileri hakkında izleme ve değerlendirme yapılması için karar aldık. 45. Daha derin bölgesel ekonomik entegrasyona yönelik Afrika planlarıyla ortaya çıkabilecek Afrika daki daha hızlı büyüme potansiyelinin farkındayız. Bu yüzden, Afrika Liderlerinin, serbest ticaret bölgesi vizyonlarının ticaretin ve bölgesel altyapının kolaylaştırılması yoluyla gerçekleştirilmesine yardımcı olunması dahil olmak üzere, bu liderlerin bölgesel entegrasyon çabalarına destek vermeyi taahhüt ediyoruz. Söz konusu çabanın desteklenmesinde çok taraflı kalkınma bankaları ve DTÖ ye bizimle işbirliği yapmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Kapsayıcı Büyümeye ilişkin Seul Uzlaşısı 46. Kriz yoksul ülkelerde en kırılgan kesimi orantısız şekilde etkilemiş ve Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine (BKH) ulaşılmasındaki ilerlemeyi yavaşlatmıştır. Birincil ekonomik forum olarak, böylesi zorlukların üstesinden gelmek için kalkınma çabalarımızı artırmamız ve güçlendirmemiz ihtiyacının farkındayız. 47. Aynı zamanda, gelişmişlik farkları ve yoksulluğun azaltılması, yeni dengeler oluşmasına katkıda bulunarak ve yeni büyüme kutupları oluşturarak güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin sağlanması yönündeki kapsamlı hedefimiz bakımından tamamlayıcıdır. Dolayısıyla, özellikle DGÜ ler olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için küresel büyüme ve refah paylaşımında hızlı bir artış sağlamak üzere çabalarımızı en iyi şekilde harcıyoruz. 48. Özellikle Düşük Gelirli Ülkeler olmak üzere diğer gelişmekte olan ülkeler ile azami ekonomik büyüme potansiyellerine ulaşmaları ve bu seviyeyi korumaları için kapasite oluşturmalarına yardım etmek amacıyla ortaklık içerisinde çalışmayı taahhüt ediyoruz. Dolayısıyla, G-20 nin küresel kalkınmaya olan katkısına yönelik olarak Toronto görevlendirmesine paralel olarak bir uzlaşı geliştirdik. 49. Bugün, Kapsayıcı Büyümeye ilişkin Seul Kalkınma Uzlaşısını (Ek I) ve Çok-Yıllı Kalkınma Eylem Planını (Ek II) onaylıyoruz. 50. Kalkınmaya ilişkin Seul Uzlaşısı ve Çok-Yıllı Kalkınma Eylem Planı, altı temel prensip üzerine inşa edilmiştir: Birincisi, Resmi Kalkınma Yardımlarının sağlanması ve diğer tüm finansman kaynaklarının harekete geçirilmesi birçok DGÜ nün kalkınması için önemli olmaya devam etse de, yoksullukta kalıcı ve anlamlı bir düşüş, kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı bir büyüme olmaksızın gerçekleşemez. 20/51

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1.

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bazı büyük ekonomilerde ekonomik aktivitedeki güçlenmeyi

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 107 Aralık 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Türkiye

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G-20 Bünyesinde Tartışılan Konular 2014 Yılı Gündem Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi Ülkeler arası politika koordinasyonu yoluyla küresel dengesizliklerin

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma 13 Mart 2014, İstanbul Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuzun ve Türkiye Bankalar Birliği nin

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 G20 2017 LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Ulus. Org. Şefliği Uzman Yardımcısı G20 2017 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI Fedon Hacaki Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı Uçak kazalarında olduğu gibi genellikle birçok şeyin aynı anda ters gittiğini ancak kaza gerçekleştikten sonra

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 1. G-20 Liderleri olarak, 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde Cannes da toplandık. 2. Son toplantımızdan bu yana başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, küresel

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

REFAH, SOSYAL ADALET VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ YÖNETİMİ İÇİN TEMEL İLKELER. www.kas.de

REFAH, SOSYAL ADALET VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ YÖNETİMİ İÇİN TEMEL İLKELER. www.kas.de REFAH, SOSYAL ADALET VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ YÖNETİMİ İÇİN TEMEL İLKELER www.kas.de İÇİNDEKİLER 3 ÖNSÖZ 3 TEMEL İLKELER 1. Hukuk devleti ilkesine göre temel düzen...3 2. Mülkiyet sistemi ve istihdam...3

Detaylı

Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı

Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Los Cabos Zirvesi G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Giriş 1. G-20 liderleri olarak 18-19 Haziran 2012 tarihlerinde Los Cabos ta toplandık. 2. Büyüme ve istihdamı teşvik etme konusundaki kararlılığımız etrafında

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler Basel Bankacılık Denetim Komitesi Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler Ağustos 2003 Bu çeviri aslına uygun olarak BDDK Araştırma Dairesi tarafından yapılmış olup, hukuki

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni 2010 I. YOİKK Toplantısı 11 Mart 2010 Saygıdeğer Üyeler, Çok Değerli Katılımcılar, Değerli Basın Mensupları, Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

IMF ve Avrupa. Avro Bölgesinin Değerlendirilmesi

IMF ve Avrupa. Avro Bölgesinin Değerlendirilmesi IMF ve Avrupa IMF, politika tavsiyeleri, finansman ve teknik yardım sağlamak suretiyle Avrupa da aktif olarak faaliyette bulunmaktadır. Biz, hem bağımsız olarak hem de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 9-10 Şubat

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 9-10 Şubat Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 9-10 Şubat 2015 1. Bazı büyük ekonomilerdeki olumlu büyüme ve istihdam görünümünü memnuniyetle

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sayın başkanlar, iş dünyamızın ve basınımızın değerli temsilcileri, yurt dışından gelen kıymetli

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ ST. PETERSBURG ZİRVESİ 5-6 EYLÜL 2013 Giriş 1. Biz, G-20 Liderleri olarak 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde St. Petersburg ta bir araya geldik ve küresel ekonomiyi güçlendirmek üzere

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..!

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..! TCMB Mevcut Duruşu: Enflasyon görünümüne karşı sıkı Döviz likiditesinde dengeleyici Finansal istikrarı destekleyici niteliğini korumaktadır. Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

Küreselleşme ve Para Politikası

Küreselleşme ve Para Politikası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küreselleşme ve Para Politikası Durmuş Yılmaz Başkan 21 Kasım 2008 İstanbul Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geleneksel yıllık konferanslar kapsamında düzenlediği,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Bakan, Değerli Konuklar, Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Forumun Türkiye hakkındaki genel

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek

ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek adına atacağı kararlı adımlara yönelik planını ortaya

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

TÜSİAD KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU IMF RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU IMF RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜSİAD KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU IMF RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI Prof. Dr. TURALAY KENÇ BANKA MECLİSİ ÜYESİ PARA POLİTİKASI KURULU ÜYESİ

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi 14 Nisan 2010 İstanbul Durmuş YILMAZ Genel Olarak Çıkış Stratejileri 2 Genel Değerlendirme Çıkış stratejileri, kriz sırasında

Detaylı

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA 3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Kasım 2011 ANKARA 1 3-4 KASIM 2011 TARİHLİ G20 ZİRVESİ 26 Eylül 1999 tarihli G7 Maliye Bakanları Zirvesinde, uluslararası

Detaylı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel Finansal Piyasa Altyapıları (FPA) tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin iyi tesis edilmiş, açık, şeffaf ve zorlayıcı bir kanuni temele sahip

Detaylı

Makroekonomik Hedeflere Ulaşmada Rekabet Politikası ve Uygulamalarının Rolü

Makroekonomik Hedeflere Ulaşmada Rekabet Politikası ve Uygulamalarının Rolü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makroekonomik Hedeflere Ulaşmada Rekabet Politikası ve Uygulamalarının Rolü Durmuş Yılmaz, Başkan 26 Mart 2008, Ankara Değerli Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Detaylı

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ULUSLARARASI İŞVERENLER TEŞKİLATI G20-B20 SÜRECİ TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Mart 2014 TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Uluslararası İşverenler Örgütü nün

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı