G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ KASIM 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010"

Transkript

1 G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ KASIM 2010 Önsöz 1. G-20 Liderleri olarak, birlikte çalıştığımız takdirde tüm ülkelerin vatandaşlarına daha müreffeh bir gelecek sağlayabileceğimize yönelik inançla bir araya geldik yılı Kasım ayında neslimizin karşılaştığı en ciddi küresel durgunluğa çözüm bulmak amacıyla ilk defa bir araya geldiğimizde, küresel ekonomiyi desteklemek ve istikrara kavuşturmanın yanı sıra, dünyanın bir daha böyle bir sarsıntıya maruz kalmamasını garanti altına almak üzere reform çalışmalarının temelini atmak konusunda taahhütte bulunduk. 3. Daha önce gerçekleştirdiğimiz dört Zirvede, toparlanma ve yeniden büyümeye zemin oluşturmak için küresel ekonomideki dramatik düşüşü durdurmak üzere daha önce görülmemiş düzeyde işbirliği içinde çalıştık. 4. Aldığımız somut önlemler gelecekteki muhtemel krizleri olabildiğince önleme ve gerektiğinde onlarla başa çıkma konusunda daha hazırlıklı olmamıza yardımcı olacaktır. İşbirliği halinde çaba göstermeye devam etmeyi ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir küresel büyüme için birlikte hareket etmeyi taahhüt ediyoruz. 5. En kırılgan kesimlerin sorunlarını ele almanın öneminin farkındayız. Bu amaçla, istihdamın toparlanmanın merkezine konması, sosyal koruma ve uygun çalışma şartları sağlanması ve düşük gelirli ülkelerde (LICs) büyümenin hızlandırılması hususlarında kararlıyız. 6. Son iki yıldaki kesintisiz ve işbirliği içindeki çabalarımız güçlü sonuçlar vermiştir. Ancak, tetikte olmaya devam etmeliyiz. 7. Riskler devam etmektedir. Bazılarımız yüksek seviyelerde işsizlik ve zayıf toparlanma ile karşı karşıya iken, bazılarımız güçlü büyüme yaşamaktadır. Eşit olmayan büyüme ve genişleyen dengesizlikler, küresel çözümlerden koordinasyonsuz eylemlere geçme eğilimini beslemektedir. Ancak, koordinasyonsuz politika önlemleri hepimiz için sadece daha kötü sonuçlara yol açacaktır yılından bu yana küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklar ve bunlara karşı alınması gereken önlemlere ilişkin geliştirdiğimiz ortak yaklaşım ve korumacılığa direnme konusunda gösterdiğimiz kararlılık, krizin temel nedenlerine yönelik çözüm geliştirmemizi ve ekonomik toparlanmayı korumamızı sağladı. Bugün, krizin ötesine geçerek yeni zorluklara karşı ortak yaklaşımımızı geliştirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ilişkin bir patika geliştirmek üzerinde anlaştık. 1/51

2 9. Bugün, Seul Zirvesi şu hususları ortaya koymaktadır: Seul Eylem Planı ortak hedefimize yaklaşmaya yönelik kapsamlı, işbirliğine dayanan ve ülke bazlı politika önlemlerinden oluşmaktadır. Plan aşağıdaki hususlarda taahhütlerimizi içermektedir: Başta, döviz kurlarının piyasa koşullarında belirlenmesine daha fazla imkan veren kur sistemlerine yönelmek, ekonomik temelleri yansıtmak üzere döviz kuru esnekliğini artırmak ve para birimlerinin rekabetçi devalüasyonundan kaçınmak olmak üzere toparlanmanın devam etmesini ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayan, finansal piyasaların istikrarını artıran ve gerektiğinde mali konsolidasyon da dahil olmak üzere içeren makro ekonomik politikaları yürütmek. Rezerv para basanlar da dahil olmak üzere gelişmiş ekonomiler, döviz kurlarındaki aşırı oynaklığa ve düzensiz hareketlere karşı tetikte olacaktır. Bu tedbirler, bazı yükselen piyasa ekonomilerinin maruz kaldığı sermaye akımlarında aşırı dalgalanma riskinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Küresel talebi artıracak ve sürdürecek, istihdamı canlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracak yapısal reformları uygulamak; Karşılıklı Değerlendirme Süreci nin dış sürdürülebilirliği teşvik etmek üzere geliştirilmesi. Dış sürdürülebilirliği teşvik etmek ile aşırı dış dengesizlikleri düşürmek ve cari işlemler hesabı dengesizliklerini sürdürülebilir düzeylerde tutulmasına imkan veren kapsamlı politikalar uygulamak amacıyla çok taraflı işbirliğini güçlendireceğiz. Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızın üzerinde mutabakata varacağı gösterge niteliğindeki ilkelere göre değerlendirilecek kalıcı büyük dengesizliklerin yapısı ve uyarlamaların önündeki engellerin temel nedenleri, önemli emtia üreticilerinin durumu da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel koşullar dikkate alınarak Karşılıklı Değerlendirme Süreci kapsamında incelenecektir. Söz konusu ilkeler, önleyici ve düzeltici önlem alınmasını gerektiren büyük dengesizliklerin zamanında teşhis edilmesini kolaylaştırmak üzere bir mekanizma olarak kullanılabilecek bir dizi göstergeden oluşmaktadır. Bu taahhütlerimizi gerçekleştirmeye yönelik çabalarımızı desteklemek üzere, Büyüme Çerçevesi Çalışma Grubuna IMF ve diğer uluslararası kuruluşlardan teknik destek alarak gösterge niteliğindeki ilkeleri geliştirme görevi verdik. Bu konuda kaydedilen ilerlemeler 2011 yılının ilk yarısında Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızın gerçekleştirecekleri toplantıda tartışılacaktır. Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımız Gyeongju da, IMF den Karşılıklı Değerlendirme Süreci çalışmasının bir parçası olarak dış sürdürülebilirlik ile maliye politikası, para politikası, finansal sektör politikası, yapısal politikalar, döviz kuru politikası ve 2/51

3 diğer politikaların tutarlılığı konularında kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmesini istediler. Bu çerçevede, yukarıda bahsedilen gösterge niteliğindeki ilkelere dayanan ilk değerlendirme Fransa nın dönem başkanlığı sırasında başlatılacak ve sürdürülecektir. Dinamik yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkelerin daha fazla temsil edilmesiyle dünya ekonomisindeki değişiklikleri daha iyi yansıtacak şekilde IMF nin yenilenmesi. Zirve Dokümanında ortaya konulan bu kapsamlı kota ve yönetim reformları IMF nin meşruiyetini, güvenilirliğini ve etkinliğini artıracak ve Fon un küresel finansal istikrarı ve büyümeyi destekleyen daha güçlü bir kurum olmasını sağlayacaktır. Uluslararası sermaye akımlarındaki ani değişikliklerle mücadelede ülkelere yardım edecek pratik araçlar sağlamak suretiyle ülkelerin finansal dalgalanmalarla başa çıkmalarına katkıda bulunan küresel finansal güvenlik ağlarını güçlendirecek araçlar Banka sermayesi ve likidite standartları ve sistemik öneme sahip finansal kuruluşların daha iyi düzenlenmesi ve etkin şekilde çözümlenmesine yönelik önlemler dahil olmak üzere daha etkin ve gözetim ile desteklenen yeni finansal düzenleme çerçevesinin temel unsurları. Zirve Dokümanlarında ortaya konulan diğer başarılı adımlarla desteklenen bu yeni çerçeve, finansal sektörün geçmişteki aşırılıklarını dizginleyerek ve ekonomilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vererek daha dayanıklı bir finansal sektöre ulaşmamızı sağlayacaktır. Kapsayıcı Büyüme için Seul Kalkınma Uzlaşısı, gelişmekte olan ülkeler ve özellikle Düşük Gelirli Ülkelerle, bu ülkelerin büyüme potansiyellerine ulaşmalarına ve bu potansiyellerini azamileştirmelerine ve böylelikle küresel dengeye katkıda bulunmalarına yardım etmek için ortaklaşa çalışmayı içeren taahhüdümüzü ortaya koymaktadır. Seul Uzlaşısı, Bin yıl Kalkınma Hedeflerini yakalamak için verilen taahhütlerimizi tamamlamakta ve Kalkınma Çok-Yıllı Eylem Planımızda özetlenen, başta gelişmekte olan ülkelerde altyapının geliştirilmesi olmak üzere insanların hayatlarında elle tutulur ve önemli değişiklikleri gerçekleştirmeye yönelik somut önlemlere odaklanmaktadır. Finansal Tabana Yayılma Eylem Planı, Finansal Tabana Yayılma için Küresel Ortaklık ve esnek bir KOBİ Finansmanı Çerçevesi, finansal hizmetlere erişimin iyileştirilmesine ve fakir kesimler ve KOBİ ler için fırsatların genişletilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Doha Kalkınma Gündeminin başarılı, iddialı, kapsamlı ve dengeli bir şekilde zamanında sonuçlanması amacıyla, Doha Kalkınma Gündemi görev tanımı ile tutarlı olarak ve bugüne kadar elde edilen başarılara dayanarak, müzakerecilerimizin geniş tabanlı müzakerelerde bulunmaları için yönlendirilmesi yönündeki güçlü taahhüdümüz ortaya konulmaktadır yılının kritik önemde ancak dar bir fırsat penceresi olduğunun ve temsilcilerimiz arasındaki iletişimin genişlemesi ve yoğunlaşması 3/51

4 gerektiğinin farkındayız. Artık sonuç elde etmemiz gerekmektedir. Böylesi bir sonuca ulaştuğımızda, ilgili sistemlerimizde gerekli değişikliklerin yerine getirilmesine odaklanmayı taahhüt ediyoruz. Aynı zamanda, her türlü korumacı önleme karşı çıkacağımızı da taahhüt ediyoruz. 10. Geçmişte ve bugün vermiş olduğumuz taahhütlerin uygulanmasını şeffaf ve tarafsız bir şekilde izlemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Hesap verebilir olacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. 11. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların üzerine inşa ederek, makro-ihtiyati düzenleme çerçeveleri üzerindeki çalışmaları ilerletmeye, finansal sektör reformlarına ilişkin yükselen piyasa ekonomilerinin perspektifini daha iyi yansıtmaya, gölge bankacılık üzerindeki düzenleme ve gözetimi güçlendirmeye, emtiaya dayalı türev piyasaların düzenlemesi ve denetimi üzerindeki çalışmaları ilerletmeye, piyasa bütünlüğü ve verimliliğini iyileştirmeye, tüketicilerin korunmasını geliştirmeye, IMF ve Dünya Bankasında kalan yönetim reformu konularının tamamını takip etmeye ve küresel finansal güvenlik ağlarının daha da güçlendirilmesini de içerecek şekilde daha istikrarlı ve dayanıklı bir uluslararası parasal sistem inşa etmeye karar verdik. Ayrıca, Karşılıklı Değerlendirme Sürecimizi üzerinde uzlaşılacak gösterge niteliğindeki ilkelere dayalı olarak genişleteceğiz. 12. Dayanıklılığı ve istihdam artışını teşvik etmek ve kalkınmanın önündeki riskleri azaltmak için, altyapı açıkları, gıda piyasası dalgalanmaları ve finansal tabana yayılma konularını da içeren kritik darboğazların çözümünü hedefleyen Seul Konsensüsü vasıtasıyla eylemlerimizi önceliklendireceğiz. 13. Kriz sonrası dönemi daha geniş ve ileriye dönük bir bakış açısıyla yönetmek amacıyla aynı zamanda, Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planımız vasıtasıyla yolsuzluğu önleme ve mücadele etme konusundaki çalışmalarımıza devam edecek, verimsiz fosil yakıtlarına verilen teşvikleri orta vadede rasyonelleştirecek ve aşamalı olarak ortadan kaldıracak, fosil yakıt fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaları azaltmak ve küresel deniz çevresini koruyacak ve küresel iklim değişikliği ile mücadele edeceğiz. 14. Liderlerin Seul Zirve Dokümanında ifade edildiği gibi iklim değişikliği ile mücadele konusundaki kararlı taahhüdümüzü tekrar ediyoruz. Başkan Felipe Calderon un BM İklim Değişikliği ile Mücadele Sözleşmesi müzakerelerinin son durumu ve Başbakan Meles Zenawi nin, BM Genel Sekreterine sunulan İklim Değişikliği Finansmanı Konulu Yüksek Düzeyli Danışma Grubu raporu hakkındaki brifinglerini takdirle karşılıyoruz. Cancun da dengeli ve başarılı bir sonuca ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz yılında, Türkiye de düzenlenecek olan Dördüncü BM En Az Gelişmiş Ülkeler Zirvesini ve Kore de düzenlenecek Dördüncü Yardımların Etkinliği Üst Düzey Konferansını memnuniyetle karşılıyoruz. 4/51

5 16. Özel sektör öncülüğündeki büyümenin ve istihdam oluşturmanın öneminin farkında olarak, Seul G-20 İş Zirvesinin düzenlenmesinden memnuniyet duyuyoruz ve önümüzdeki zirvelerde de G-20 İş Zirvelerine devam edilmesini bekliyoruz. 17. Bugün üzerinde anlaştığımız eylemler, küresel ekonominin daha da güçlenmesine yardımcı olacak, istihdam artışını hızlandıracak, finansal piyasaların daha istikrarlı olmasını sağlayacak, gelişmişlik farklarını daraltacak ve kriz sonrası dönemde büyümenin daha geniş bir yelpazede paylaşılmasını teşvik edecektir yılında Fransa da ve daha sonra 2012 yılında Meksika da yapılacak toplantıları bekliyoruz. 19. G-20 Dönem Başkanlığı ve başarılı Seul Zirvesi ne ev sahipliği yaptığı için Kore ye teşekkür ediyoruz. 20. Üzerinde uzlaştığımız Seul Zirvesi Dokümanı aşağıdadır. 5/51

6 SEUL ZİRVESİ DOKÜMANI Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi 1. Benzeri görülmemiş ve üst düzeyde eşgüdümlü mali ve parasal teşviklerimiz, küresel ekonomiyi krizin eşiğinden geri çevirmiştir. Bu durum, dünyanın daha etkin uluslararası işbirliğinden yarar göreceğinin altını çizmiştir. Pittsburgh da, Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi ni başlattık ve ulusal politikalarımızın küresel büyümeyle kalkınma üzerindeki ortak etkilerini değerlendirmek için beraber çalışmayı, küresel ekonomideki potansiyel riskleri belirlemeyi ve ortak hedeflerimize ulaşmak için ilave tedbirler almayı taahhüt ettik. 2. O zamandan bugüne, Büyüme Çerçevesi altında ülkeler tarafından yürütülmekte olan istişareyi esas alan Karşılıklı Değerlendirme Süreci vasıtasıyla önemli ilerleme kaydettik: Devam etmekte olan toparlanmayı ve artan istihdamı teşvik etmek üzere destekleyici politikalar uygulamaya konuldu; Kamu finansmanını sürdürülebilir bir patikaya oturtmak için net taahhütlerde bulunuldu. Finansal sistemimizin istikrarını korumak üzere güçlü önlemler kabul edildi ve uygulamaya konuldu. Küresel talebi ve potansiyel büyümeyi artırmak için önemli yapısal reformlar yapıldı ve/veya planlandı. Uluslararası finansal kuruluşların kalkınmayı destekleme kapasitelerini artırmak için önemli adımlar atıldı. 3. Son olarak bir araya gelmemizden bu yana, küresel toparlanma ilerlemeye devam etmekte ancak, toparlanmaya yönelik aşağı yönlü riskler varlığını korumaktadır. Daha fazlasını yapmaya karar verdik. İşbirliğine ve birlikte hareket etmeye dayanan güçlendirilmiş ortak tedbirlerimiz toparlanmayı daha da sağlamlaştırabilir ve ortak amaçlarımız olan güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için sağlam bir temel oluşturabilir. Seul Eylem Planı 4. Bugün Seul Eylem Planını başlatıyoruz. Aşağıda yer alan hususları gerçekleştirmek için amaç birliği içinde bu planı şekillendirdik: işbirliği konusundaki sarsılmaz taahhüdü yerine getirmek; her bir ülkenin somut politika taahhütleri vasıtasıyla eylem odaklı bir plan oluşturmak; ve üç hedefimiz olan güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi gerçekleştirmek 5. Özellikle, beş alanda tedbirler almayı taahhüt ediyoruz. Ülkelerin bu alanlardaki politika taahhütlerinin detayları Destekleyici Dokümanda yer almaktadır. 6/51

7 6. Para ve Döviz Kuru Politikaları: Merkez bankalarının fiyat istikrarına yönelik taahhütlerinin önemini ve böylece toparlanmaya ve sürdürülebilir büyümeye katkılarını tekrar teyit etmekteyiz. Döviz kurlarının piyasa koşullarında belirlenmesine daha fazla imkan veren kur sistemlerine yönelecek, ekonomik temelleri yansıtmak üzere döviz kuru esnekliğini güçlendirecek ve para birimlerinin rekabetçi devalüasyonundan kaçınacağız. Rezerv paraya sahip olanlar da dahil olmak üzere gelişmiş ekonomiler, döviz kurlarındaki aşırı hareketliliğe ve düzensiz hareketlere karşı tetikte olacaktır. Bu tedbirler hep birlikte, bazı yükselen piyasa ekonomilerinin maruz kaldığı sermaye akımlarındaki aşırı oynaklık riskinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, ülkelerin aşırı bir düzeltme yüküyle karşı karşıya kalması durumunda; yeterli rezervlere ve giderek artan aşırı değerli esnek döviz kurlarına sahip yükselen piyasa ekonomilerindeki politika önlemleri dikkatli bir biçimde oluşturulmuş makroihtiyati tedbirleri de kapsayabilecektir. İstikrarlı ve düzgün işleyen bir uluslararası parasal sistemi desteklemek için çabalarımızı güçlendirecek ve bu alanlardaki çalışmalarını derinleştirmek üzere IMF ye çağrıda bulunacağız. 7. Ticaret ve Kalkınma Politikaları: Serbest ticaret ve yatırımların küresel toparlanmadaki temel önemini bilerek, bu konulardaki taahhüdümüzü yinelemekteyiz. Ticaretteki her türlü korumacı önleme karşıyız ve bu tür önlemleri yürürlüğe koymaktan kaçınacağız. Doha müzakerelerinin bir an önce sonuçlandırılmasının öneminin farkındayız. Finansal korumacılıktan kaçınacağımıza dair taahhüdümüzü yineliyoruz. Yatırımları zedeleyebilecek ve küresel toparlanma beklentilerine zarar verebilecek tedbirlerin yayılmasının getireceği risklerin farkındayız. Gelişmekte olan ülkelerin küresel hasıla ve ticaretteki paylarının artmasıyla; küresel büyüme, küresel talebin tekrar dengelenmesi ve kalkınma hedefleri giderek daha bağlantılı hale gelmektedir. Çabalarımızı gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerde kapsayıcı, sürdürülebilir ve sağlam bir büyümenin önündeki en önemli darboğazları çözmeye odaklayacağız. Çalışmalarımız özellikle altyapı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ticaret, özel sektör yatırımları ve istihdam yaratılması; gıda güvenliği; sağlıklı büyüme; finansal tabana yayılma; yurt içi kaynakların harekete geçirilmesi, ve bilgi paylaşımı alanlarında yoğunlaşacaktır. Buna ek olarak, gelişmiş ülkelerin Resmi Kalkınma Yardımları taahhütlerinin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere, finansal ve teknik desteğimizi artırmak amacıyla somut tedbirler alacağız. 8. Maliye Politikaları: Gelişmiş ekonomiler, Toronto Zirvesi ndeki taahhütle uyumlu ve ülkelerin durumuna göre farklılaştırılmış, net, güvenilir, iddialı ve büyüme dostu orta vadeli mali uyum planları oluşturacak ve uygulayacaklardır. Eş-zamanlı mali uyum sürecinin küresel toparlanma üzerinde oluşturacağı risklerin ve mali uyum politikalarının acil olarak uygulanması gereken ülkelerde uygulanmamasının güven ve büyümeyi azaltıcı yönde getireceği risklerin farkındayız. 7/51

8 9. Finansal Reformlar: Ulusal ve uluslararası düzeyde, standartların yükseltilmesini temin edecek önlemler alınmasını ve ulusal otoritelerimizin bugüne kadar geliştirilen küresel standartları; piyasalarda eşit şartların oluşmasını ve daha sıkı standartlar belirlenmesini sağlayacak ve piyasaların ayrışması ile korumacılığı ve düzenleme farklılıklarından kaynaklanan arbitrajı önleyecek bir şekilde uygulamaya yönelik adımlar atmalarını taahhüt ediyoruz. Özellikle, yeni banka sermaye ve likidite standartlarını tamamen uygulayacak ve batmasına izin verilmeyecek kadar büyük problemlerini ele alacağız. Finansal düzenleme reformlarında daha fazla çalışmak konusunda anlaşmaya vardık. 10. Yapısal Reformlar: Küresel talebi canlandırmak ve sürdürmek, istihdam artışını güçlendirmek, küresel yeniden dengelenmeye katkıda bulunmak ve büyüme potansiyelimizi artırmak için kapsamlı yapısal reformları hayata geçireceğiz. Gerektiği yerde aşağıdaki reformları yapacağız: Anahtar sektörlerde verimliliği arttırmak ve rekabeti teşvik etmek üzere düzenlemeleri basitleştirecek ve düzenleyici engelleri azaltacak ürün piyasası reformları. İşgücüne katılımı arttıracak şekilde daha iyi hedeflenmiş emeklilik sistemleri, kalifiye alanlardaki istihdamı artırmak üzere eğitim ve staj imkanları ile potansiyel büyümeyi artıracak verimlilik artışları da dahil olmak üzere işgücü piyasasının ve insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik reformlar. Bozucu etkileri ortadan kaldırarak ve çalışma, yatırım ve yenilikçiliği teşvik ederek verimliliği arttıracak vergi reformu. Yeni büyüme kaynakları bulmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek üzere yeşil büyüme ve yenilikçiliğe yönelik politika önlemleri. Dış açık veren ülkelerde ihracattaki rekabet gücünü ve ulusal tasarrufları artırmayı teşvik ederken, dış fazla veren ülkelerde, dış talebe olan bağımlılığı azaltmak ve büyümenin yurt içi kaynaklarına daha fazla odaklanmak üzere reformlar. Dış fazla veren yükselen piyasa ekonomilerinde, ihtiyati tasarrufların azaltılmasına yardımcı olmak üzere kamu sağlık hizmetleri ve emeklilik planları gibi sosyal güvenlik ağlarını güçlendirici ve kurumsal yönetişimle finansal piyasaların geliştirilmesine yönelik reformlar. Darboğazları aşmak ve potansiyel büyümeyi artırmak için altyapıya yatırım yapmak. Bu reformları gerçekleştirirken, OECD, IMF, Dünya Bankası, ILO ve diğer uluslararası kuruluşların uzmanlıklarından yararlanacağız. 11. Seul Zirvesi nin Sonrasında Karşılıklı Değerlendirme Süreci: Bunlara ilave olarak, dış sürdürülebilirliği teşvik etmek için Karşılıklı Değerlendirme Süreci ni geliştireceğiz. Dış sürdürülebilirliği desteklemek üzere çok taraflı işbirliğini güçlendirecek ve aşırı dengesizliklerin azaltılmasına ve cari dengesizliklerin sürdürülebilir düzeylerde tutulmasına 8/51

9 imkan veren kapsamlı politikalar uygulayacağız. Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızın üzerinde mutabakata varacağı gösterge niteliğindeki ilkelere göre değerlendirilecek kalıcı büyük dengesizliklerin yapısı ve uyarlamaların önündeki engellerin temel nedenleri, önemli emtia üreticilerinin durumu da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel koşullar dikkate alınarak Karşılıklı Değerlendirme Süreci kapsamında incelenecektir. Söz konusu ilkeler, önleyici ve düzeltici önlem alınmasını gerektiren büyük dengesizliklerin zamanında teşhis edilmesini kolaylaştırmak üzere bir mekanizma olarak kullanılabilecek bir dizi göstergeden oluşmaktadır. Bu taahhütlerimizi gerçekleştirmeye yönelik çabalarımızı desteklemek üzere, Büyüme Çerçevesi Çalışma Grubuna IMF ve diğer uluslararası kuruluşlardan teknik destek alarak gösterge niteliğindeki ilkeleri geliştirme görevi verdik. Bu konuda kaydedilen ilerlemeler 2011 yılının ilk yarısında Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızın gerçekleştirecekleri toplantıda tartışılacaktır. Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımız Gyeongju da, IMF den Karşılıklı Değerlendirme Süreci çalışmasının bir parçası olarak dış sürdürülebilirlik ile maliye politikası, para politikası, finansal sektör politikası, yapısal politikalar, döviz kuru politikası ve diğer politikaların tutarlılığı konularında kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmesini istediler. Bu çerçevede, yukarıda bahsedilen gösterge niteliğindeki ilkelere dayanan ilk değerlendirme Fransa nın dönem başkanlığı sırasında başlatılacak ve sürdürülecektir. 12. Ortak bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Sürekli ve önemli miktarda dış açık veren üyeler, piyasaların açıklığını sürdürüp ihracatçı sektörlerini güçlendirirken, özel kesim tasarruflarını artırmaya ve uygun olan yerlerde mali uyuma gitmeye yönelik politikalar uygulamayı taahhüt etmektedir. Sürekli ve önemli miktarda fazla veren üyeler ise, büyümenin iç kaynaklarını güçlendirmeyi taahhüt etmektedirler. 13. Büyüme Çerçevesinin faydalarının farkında olarak, taahhütlerimizin uygulanmasının izlenmesi ve ortak amaçlarımıza yönelik olarak kaydettiğimiz ilerlemenin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere ülkeler öncülüğünde istişare ortamında ilerleyen Karşılıklı Değerlendirme Süreci ni genişletmek ve iyileştirmek üzerinde anlaştık. Bu süreç, Fransa dönem başkanlığı altında 2011 yılında kabul edilecektir. 9/51

10 Uluslararası Finansal Kuruluşların Reformu 14. Dünya küresel finansal krizin ortasındayken bir araya geldik ve uluslararası finansal kuruluşlara (UFK) küresel ekonomiye destek vermeleri için gereken kaynakları sağlamak hususunda anlaştık. Bu kuruluşların kaynaklarını önemli ölçüde artıran ve yeni borçlanma araçlarını onaylayan anlaşmalarımız ile Uluslararası Finansal Kuruluşlar, IMF tarafından sağlanan 750 milyar ABD Doları nın üzerindeki finansman ve Çok Taraflı Kalkınma Bankaları tarafından sağlanan 235 milyar ABD Doları tutarındaki finansman dahil olmak üzere, kritik önemdeki finansmanı harekete geçirdiler. Finansal piyasalarda istikrar sağlandı ve küresel ekonomi toparlanmaya başladı. Ancak krizin ortasında bile, UFK larda daha fazla reforma ihtiyaç duyulduğunu biliyorduk. 15. Bu kuruluşları, dünya ekonomisindeki değişiklikleri uygun bir şekilde yansıtacak ve küresel finansal istikrarı destekleme, kalkınmayı güçlendirme ve düşük gelirli kesimlerin hayat standartlarını iyileştirme rollerini daha etkin oynamalarını sağlayacak şekilde bütünüyle modernize etmeyi taahhüt ettik yılı Haziran ayında gerçekleştirilen, gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ülkelerinin oy gücünü artıran Dünya Bankası temsil reformunu memnuniyetle karşıladık. Ayrıca, kota ve yönetim reformları ile IMF nin meşruiyetini, itibarını ve etkinliğini güçlendirme yönündeki taahhüdümüze bağlı kaldık. IMF Yönetiminin Modernize Edilmesi 16. Bugün, Ekonomi Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının Gyeongju toplantısında IMF kota ve yönetim reformlarına ilişkin kapsamlı bir paket üzerinde sağladıkları iddialı başarıları ve bunun ardından IMF nin bu konuda aldığı kararı memnuniyetle karşıladık. Bu reformlar, kotaların ve İcra Direktörleri Kurulu nun yapısının yeni küresel ekonomik gerçekleri daha iyi yansıtmasını ve üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklarıyla IMF nin kota temelli bir kuruluş olduğunun güvence altına alınmasını sağlayarak, daha meşru, itibarlı ve etkin bir IMF ye doğru atılmış önemli bir adımdır. Pittsburgh ve Toronto Zirvelerinde verdiğimiz taahhütlerle uyumlu ve hatta birçok alanda bu taahhütlerimizin daha da ilerisindeki reformlar şunlardır: Düşük gelirli ülkelerin oy güçleri muhafaza edilerek, dinamik yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkeler ile düşük temsil edilen ülkelere %6 nın üzerinde kota payı aktarılmasına yönelik sürecin 2012 IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları na kadar tamamlanması için çalışmayı taahhüt ediyoruz. IMF kotalarının iki katına çıkarılması ve kota artışı yürürlüğe girdiğinde Borçlanma Amaçlı Yeni Düzenlemeler (NAB) yoluyla sağlanan kaynakların, ülkelerin göreli payları korunarak azaltılması. En fakir ülkeler de dâhil olmak üzere yükselen piyasa ekonomileri ile gelişmekte olan ülkelerin temsil ve katılımının artırılmasına yönelik dinamik süreci devam ettirmek 10/51

11 amacıyla; kota formülünün küresel ekonomideki ağırlıkları daha iyi yansıtacak biçimde Ocak 2013 e kadar kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve bir sonraki genel kota gözden geçirmesinin Ocak 2014 e kadar tamamlanması. Yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkelerin IMF İcra Direktörleri Kurulunda daha fazla temsilinin sağlanması amacıyla, gelişmiş Avrupa ülkelerinin 2 direktörlük pozisyonunu bırakması ve Kurul daki tüm çok ülkeli gruplara ikinci bir İcra Direktörü Vekili atama imkânı verilmesi. Fon üyesi ülkelerin İcra Direktörleri Kurulu nun 24 sandalyeli yapısını sürdürme taahhütleri ile birlikte tüm üyeleri seçilmiş İcra Direktörleri Kurulu na geçilmesi ve 14. Genel Kota Gözden Geçirmesinin tamamlanmasını müteakiben İcra Direktörleri Kurulu nun yapısının her 8 yılda bir gözden geçirilmesi IMF Kota ve Oy Gücü Reformlarının bir an evvel sonuçlandırılmasının aciliyetini yineliyoruz. Genişletilmiş NAB a katılmış olan tüm G-20 üyelerini, kabul sürecinin tamamlanması için prosedürlerini hızlandırmaları yönünde teşvik ediyoruz. IMF ye 2010 kota ve yönetim reformlarının, uzlaşılan takvime uygun olarak, etkin bir şekilde uygulanması doğrultusunda periyodik G20 toplantılarında Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımıza süreçle ilgili rapor vermesi çağrısında bulunuyoruz. 18. Dünya Bankası nda halihazırda kabul edilmiş olan temsil reformu ile birlikte ele alındığında bu reformlar, uluslararası finansal kuruluşlarımızın modernizasyonunda sağlanmış kayda değer başarılardır. Bu kuruluşlar küresel finansal istikrar ve büyümeyi desteklemede daha da güçlü oyuncular olacaklardır. Ekonomi Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanlarımızdan Dünya Bankası ve IMF de sürmekte olan tüm yönetim reformu konularını takip etmeye devam etmelerini istiyoruz. Gözetim 19. Gözetim fonksiyonun güçlendirilmesi de dahil olmak üzere IMF nin görev ve yetkilerinin reformuna ilişkin çalışmaya devam edilmesinin öneminin farkındayız. 20. IMF gözetimi, herhangi bir yerde ortaya çıkabilecek sistemik risklere ve kırılganlıklara odaklanmak üzere geliştirilmelidir. Bu kapsamda, finansal sektörleri sistemik öneme sahip olan üyeler için Finansal Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) çalışması altında finansal istikrar değerlendirmesini Madde-IV görüşmelerinin düzenli ve zorunlu bir parçası yapmak üzere IMF tarafından alınan kararı memnuniyetle karşılamaktayız. Fon un gözetim yetkisi ve yöntemlerinin modernize edilmesinde daha fazla ilerleme sağlanması için IMF ye çağrıda bulunuyoruz. Bu çalışmalar özellikle şu hususları içermelidir: sistemik konulara daha fazla odaklanan, finansal istikrarı, makroekonomik, yapısal ve döviz kuru politikalarını kapsayan ikili ve çok taraflı gözetim çalışmaların güçlendirilmesi; gözetim araçları arasındaki sinerjinin arttırılması; üyelere gözetim kapasitelerinin artırılması için yardımcı olunması ve gözetimin tarafsızlık, açıklık 11/51

12 ve bağımsızlığının sağlanması. IMF nin, sistemik öneme sahip ekonomilerin politikalarının geniş kapsamlı yayılma etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Çok Taraflı Kalkınma Bankaları 21. Düşük gelirli ülkelerin yeterli imtiyazlı kaynağa ulaşmasını sağlamak üzere, başta Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) olmak üzere Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının imtiyazlı borç verme kaynaklarının güçlü bir şekilde takviye edilmesinin tamamlanması konusunda verdiğimiz taahhüdü yineliyoruz. Güçlendirilmiş küresel finansal güvenlik ağları 22. Küresel ekonominin daha fazla birbirine bağlı ve entegre hale gelmesiyle, sermaye akımlarının büyüklüğü ve oynaklığı önemli ölçüde artmıştır. Artan hareketlilik, finansal kriz sırasında istikrarsızlık kaynağı olmuştur. Bu hareketlilik, güçlü ekonomik temelleri olan ülkeleri dahi etkilemiştir ve bu etkiler daha açık ekonomilerde daha fazla olmuştur. Bu sorunlar devam etmektedir. Sermaye akımlarındaki söz konusu hareketlilik gelişmiş ekonomiler ile yükselen piyasa ekonomileri arasında farklılık gösteren toparlanma hızını yansıtmaktadır. Bunlara yönelik ulusal, bölgesel ve çok taraflı karşılıklar gerekmektedir. Güçlendirilmiş küresel finansal güvenlik ağları, sermaye akımlarındaki ani dalgalanmalardan kaynaklanan ekonomik bozulmayı ve aşırı rezerv birikimine yönelik algılanan ihtiyacı azaltarak ülkelerin finansal dalgalanmalarla mücadele etmesine yardımcı olabilir. 23. Bu nedenle, Ekonomi Bakanlarımızı ve Merkez Bankası Başkanlarımızı, küresel finansal güvenlik ağlarını güçlendirmek üzere bu Zirvede değerlendireceğimiz politika seçeneklerini hazırlamakla görevlendirdik. 24. Bu görev kapsamında, aşağıdaki başarıları memnuniyetle karşılıyoruz: Esnek Kredi Hattı (FCL) nda geçerlilik süresinin uzatılması ve erişim limitinin kaldırılması da dahil olmak üzere yapılan iyileştirmeler. Güçlü temellere ve politikalara sahip ülkeler, tahmin edilebilirliği ve etkinliği artırılarak geliştirilmiş bir FCL ye ulaşabileceklerdir. İhtiyati Kredi Hattı (PCL) nın yeni bir kriz önleme aracı olarak oluşturulması. PCL, sağlam temellere ve politikalara sahip olup, kısmi kırılganlıkları bulunan ülkelerin IMF nin ihtiyati likidite imkanından yararlanmasına imkan vermektedir. Sistemik nitelikteki şoklarla mücadelede küresel kapasiteyi daha da geliştirmek üzere IMF nin son dönemdeki çalışmalarını sürdürme kararı ve aynı şoktan etkilenen çok sayıda ülkenin aynı zamanda FCL ye erişimine izin veren eş-zamanlı FCL imkanlarına ilişkin prosedürlerin açıklığa kavuşturulması. 12/51

13 Bölgesel Finansal Düzenlemeler (RFA) ile IMF arasındaki işbirliğinin oluşturacağı potansiyel sinerjinin farkında olarak bu kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik diyalog. 25. Küresel finansal güvenlik ağlarının güçlendirilmesinde bugüne kadar elde edilen başarıların üzerine inşa ederek, gelecekteki krizlerle mücadele kapasitemizi geliştirmek amacıyla çalışmaların ilerletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Ekonomi Bakanlarımızı ve Merkez Bankası Başkanlarımızı, aşağıdaki konularda IMF tarafından sağlanacak destekle çalışmaları için görevlendirdik: Sistemik şoklarla mücadele edilmesi için yapılandırılmış bir yaklaşım. Bölgelere özgü koşullar ile her bir RFA nın kendine has özelliklerini dikkate alarak RFA lar ve IMF arasındaki işbirliğinin mümkün olan tüm alanlarda geliştirilmesinin yolları ve RFA ların kriz önleme kapasitelerinin güçlendirilmesi. 26. Amacımız daha istikrarlı ve dayanıklı bir uluslararası parasal sistem kurmaktır. Uluslararası parasal sistem dayanıklılığını kanıtlamış olmakla birlikte, sistemdeki gerilim ve kırılganlıklar açıkça görülmektedir. Küresel ekonomide sistemik istikrarın sağlanması için uluslararası parasal sistemi daha da geliştirme yollarının aranması hususunda anlaştık. IMF den, sermaye akımlarındaki dalgalanmalar da dahil olmak üzere uluslararası parasal sistemin tüm unsurları üzerindeki çalışmalarını derinleştirmesini istiyoruz. İlerletilmiş değerlendirme ve önerileri gelecek sene gözden geçirmeyi bekliyoruz. 13/51

14 Finansal Sektör Reformları 27. Küresel finansal sistem, bankaların ve diğer finansal kuruluşların dikkatsizce ve sorumsuzca aldığı riskler ve düzenleme ile denetlemedeki büyük eksiklikler sonucunda 2008 yılında aniden işlemez bir noktaya gelmiştir. Başlangıçta önceliğimiz, finansal piyasalara istikrar kazandırmak ve küresel sermaye akımlarını eski düzeyine çıkarmak için hızlı bir şekilde hareket etmek olsa da, krizin ana nedenlerine çözüm bulma ihtiyacını hiç gözardı etmedik. İlk adımımızı, Reform Prensiplerinin Uygulanması İçin Oluşturulan Eylem Planını geliştirdiğimiz Washington Zirvesi nde attık. Sonrasında Londra, Pittsburgh ve Toronto da yaptıklarımızla ilerleme kaydettik ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB-Financial Stability Board) ve Basel Bankacılık Denetimi Komitesi (BCBS-Basel Committee on Banking Supervision) başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlardan aldığımız destekle finansal sistemin onarımı yönünde önemli adımlar attık. Krizin ana nedenlerinin ortadan kaldırılması için dönüştürülen finansal sistem 28. Bugün, küresel finansal sistemi dönüştürmek için yeni finansal düzenleyici çerçevenin ana unsurlarını belirledik. 29. Basel Bankacılık Denetimi Komitesinde (BCBS); yeni banka sermaye ve likidite çerçevesi üzerinde sağlanan, banka sermaye ve likiditesinin kalitesini ve uluslararası düzeyde tutarlılığını güçlendiren, kaldıraç oranlarında artışı ve vade uyumsuzluğunu sınırlayan ve zor durumlarda kullanılmak üzere asgari sermaye yeterliliği üzerine sermaye tamponları getirmek suretiyle arttıran küresel bankacılık sisteminin dayanıklılığını arttıran önemli anlaşmayı destekledik. Bu çerçeve, risk bazlı sermaye tedbirlerini destekleyecek ülkeler arasında uyumlu bir kaldıracı da içermektedir. Bu çerçeve ile, geniş kapsamlı küresel bankacılık sistemi reformunu gerçekleştirdik. Yeni standartlar, bankaların aşırı risk alma isteklerini belirgin bir şekilde azaltacak, gelecekteki krizlerin şiddetini ve gerçekleşme ihtimalini düşürecek ve bankaların en son finansal krizdekine benzer büyüklükteki baskıya -olağanüstü bir devlet desteğine ihtiyaç olmadandayanmasını sağlayacaktır. Bu, istikrarlı ekonomik büyümeyi daha iyi destekleyecek bir bankacılık sistemini meydana getirecektir. Bu standartları, ekonomik toparlanma ve finansal istikrarla uyumlu ve mutabık kalınan sürede tümüyle benimsemeyi ve uygulamayı taahhüt ettik. Yeni çerçeve, ulusal kanun ve düzenlemelerimize uyarlanacak, 1 Ocak 2013 ten itibaren aşamalı olarak uygulamaya konulacak ve 1 Ocak 2019 itibarıyla tamamen hayata geçirilecektir. 30. Hiç bir şirketin, batmak için çok büyük ya da çok karmaşık olmaması gerektiğini ve çözümleme maliyetlerinin vergi mükelleflerince karşılanmaması gerektiğini bir kez daha teyit ettik. Sistemik açıdan önemli finansal kuruluşların (SIFI-Systemically Important Financial Institutions) neden olduğu ahlaki tehlike riskini azaltmak ve batmasına izin verilmeyecek kadar büyük sorununu çözmek için FSB tarafından önerilen politika çerçevesini, iş sürecini ve takvimi uygun bulduk. Bu, aşağıdaki hususları bir araya getiren 14/51

15 çok yönlü bir çerçeve gerektirmektedir: Finansal sistemin istikrarını bozmadan ve vergi mükelleflerine maliyet getirmeden tüm finansal kuruluşların güvenli ve hızlı bir şekilde çözümlenmelerini sağlayacak bir çözümleme çerçevesi ve unsurları; SIFI lar ve özellikle küresel sistemik finansal kuruluşların (G-SIFI-Globally SIFI) iflasının küresel finans sisteminde oluşturacağı daha yüksek riski yansıtacak şekilde bu kuruluşların daha fazla zarar karşılama gücüne sahip olmaları gerekliliği; daha yoğun gözetim ve denetim; herhangi bir iflasın yayılma riskini azaltacak güçlü bir finansal piyasa altyapısı; bazı durumlarda ek likidite yükümlülükleri, daha yüksek risk alınmasının kısıtlanması, vergi ve yapısal önlemleri de içeren ve ulusal otoriteler tarafından belirlenen diğer destekleyici ihtiyati tedbirler ve gereklilikler. Zararın karşılanması bağlamında, şarta bağlı sermaye ve diğer enstrümanların fizibilitesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesini teşvik ettik. FSB, BCBS ve diğer ilgili kurumları, devam eden çalışmalarını, 2011 ile 2012 yıllarındaki takvimle uyumlu olarak tamamlaması yönünde teşvik ettik. 31. Ayrıca, G-SIFI ların sürekli, zorunlu bir uluslararası kurtarma ve çözümleme planlaması sürecine bağlı olmalarında anlaştık. Bu şirketlerin uluslararası denetim grupları tarafından sıkı risk değerlendirmelerine tabi olmasında ve kriz yönetimi gruplarında kuruluş bazında işbirliği anlaşmalarının müzakere edilmesinde anlaştık. Bu şirketlere yönelik ulusal politika araçlarının etkinliği ve tutarlılığı düzenli karşılıklı değerlendirmeler yoluyla FSB tarafından yapılacaktır. 32. BCBS nin sınır ötesi çözümleme tavsiyelerinin ulusal düzeyde uygulanması konusundaki Toronto taahhüdümüzü yeniden teyit ettik. Ulusal düzeyde uygulamayı desteklemek için, BCBS in bu tavsiyelere ilişkin planlanan envanter çalışmasını memnuniyetle karşıladık. FSB yi, bu çalışmaya dayanarak 2011 e kadar etkin çözümleme sistemlerinin özelliklerini geliştirmeye çağırdık. 33. Toronto da verdiğimiz taahhüdü yerine getirerek, FSB tarafından IMF ile işbirliği içinde hazırlanan, denetim yoğunluğu ve etkinliğini artırmaya yönelik politika tavsiyelerini onayladık. Yeni finansal düzenleyici çerçevenin daha etkin gözetim ve denetimle tamamlanması gerektiğini tekrar teyit ettik. Denetçilerin, güçlü ve açık görev tanımlarının, harekete geçmek için yeterli bağımsızlıklarının, uygun kaynaklarının; düzenli stres testleri ve erken müdahaleyi de içerecek şekilde riskleri tespit ve çözüme yönelik uygun araç ve yetkilerinin olması gerektiği konusunda anlaştık. Uygulama ve Uluslararası Değerlendirme: Karşılıklı Değerlendirme 34. Ancak reform çabalarımız devam eden bir süreçtir. Yeni standart ve ilkeleri, rekabeti bozmadan bir yarış içinde, piyasaların bölünmesinden, korumacılıktan ve düzenleyici arbitrajdan kaçınarak uygulamak önemlidir. Ülkelerin başlangıç noktalarının farklı olduğunu kabul ettik. 35. Bugün, eylem ve uygulamaya olan tam bağlılığımızı yineledik. 15/51

16 36. Ulusal düzeyde, yeni standart ve ilkeleri, ilgili mevzuat ve politikalarımıza dahil edeceğiz. Küresel düzeyde, ülkeler arasında uygulamalarda tutarlılığın sağlanması ile standart ve ilkelerin daha da geliştirileceği alanların belirlenmesi için uluslararası değerlendirme ve karşılıklı değerlendirme süreçleri önemli ölçüde iyileştirilmelidir. Bu açıdan, IMF ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa yürütülen Finansal Sektör Değerlendirme Programının (FSAP-Financial Sector Assessment Program) ve FSB karşılıklı değerlendirmelerinin, uluslararası standartların ülkeler arasında tutarlı uygulanmasındaki önemini kabul ettik. 37. Ayrıca, riskten korunma fonları, tezgah üstü türev ürünler ve kredi derecelendirme kuruluşları ile ilgili düzenlemeleri ve denetimi, ülkeler arasında uyumlu ve ayrımcılığa yol açmadan güçlendirmek için çalışacağımızı kesin olarak tekrar taahhüt ettik. FSB nin ücretlendirmeye ilişkin standartlarının tam uygulamasının önemini tekrar teyit ettik. Eşit rekabet koşullarının önemini kabul ederek, önceki taahhütlerimizin uluslararası tutarlı bir şekilde tamamen uygulanması için tasarlanan tezgah üstü türev piyasası reformlarının uygulanmasına yönelik FSB tavsiyelerini kabul ettik. FSB den gelişmeleri düzenli bir şekilde izlemesini talep ettik. Ödeme ve Mutabakat Sistemleri Komitesi (CPSS- Committee on Payment and Settlement Systems) ve Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü tarafından, (IOSCO- International Organization of Securities Commission) merkezi karşı taraf standartlarının geliştirilmesi konusunda sürdürülen çalışmaları memnuniyetle karşıladık. Ayrıca, FSB nin kredi derecelendirme kuruluşlarına olan bağımlılığı azaltıcı ilkelerini destekledik. Standart belirleyiciler, piyasa katılımcıları, denetçiler ve merkez bankaları birebir dış kredi derecelerine bağlı kalmamalıdır. 38. Yüksek kalitede tek bir küresel muhasebe standartları setinin oluşturulmasına verdiğimiz önemi tekrar vurguladık ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB- International Accounting Standards Board) ve Finansal Muhasebe Standartları Kurulu nu (FASB-Financial Accounting Standards Board), muhasebe standartlarını uyumlaştırma projesini 2011 yılı sonuna kadar tamamlamaya çağırdık. Ayrıca, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu nu, bağımsız muhasebe standartlarının oluşturulması çerçevesinde küresel standartlar belirlenirken, Kurul a üye olan yükselen piyasa ekonomileri sürecin içine daha fazla dahil etmesi ve üye olmayan ülkelere de bu süreci anlatması yönünde teşvik ettik. 39. Buna ek olarak, işbirliğinde bulunmayan yetki bölgelerinin küresel finansal sisteme getirebilecekleri riskleri önleme taahhüdümüzü yineledik ve FSB, Vergide Şeffaflık ve Bilgi Paylaşımı Global Forumu (Global Forum) ve Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) kapsamlı, tutarlı ve şeffaf değerlendirmelerine dayanan çabalarını memnuniyetle karşıladık. Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya vardık: FSB değerlendirme süreci kapsamında, tamamıyla işbirliğine girmeyen yetki bölgelerini veya uluslararası kabul edilen bilgi paylaşımı ve işbirliği standartlarına 16/51

17 uyum düzeyi düşük yetki bölgelerinden üzerinde önerilen tedbirlerde mutabık kalınan zaman diliminde, yeterli ilerleme sağlayamayanları 2011 ilkbaharına kadar belirleyecektir. Toronto da Liderler tarafından kabul edilen hedeflere ulaşmak için Global Forum un, Birinci ve İkinci Aşama gözden geçirmeyi süratle ilerletmesi ve Kasım 2011 e kadar bunu raporlaması. Gözden geçirilen yetki bölgelerinden etkin bilgi paylaşımında yeterli olmadığı belirlenenler süratle zayıflıklarını ele almalıdır. Tüm yetki bölgelerini, ilgili paydaşları tarafından talep edilen Vergide Bilgi Paylaşımı Anlaşmalarını tamamlamaya hazır olmaları konusunda teşvik ettik. FATF ın 2011 Şubat ayından itibaren stratejik eksiklikleri olan yetki bölgelerine ilişkin kamuoyuna açık listeyi düzenli güncellemesi ve işbirliği içinde olmayan yetki bölgelerinin belirlenmesindeki başarılı çalışmalarını devam ettirmesi. 40. Küresel finansal istikrara yönelik etkin düzenleme, denetleme ve diğer finansal sektör politikalarının geliştirilmesi ve uygulamanın teşvik edilmesinde, ulusal finansal otoriteler ve uluslararası standart belirleyici kuruluşların çalışmalarının uluslararası düzeyde koordine edilmesinde FSB nin rolünü tekrar teyit ettik. FSB den, artan taleplere karşılayabilmesi için kapasite, kaynak ve yönetimin güçlendirilmesine yönelik önerilerini, Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları tarafından gözden geçirilmek üzere, 2011 deki toplantımızdan çok daha öncesinde sunmasını istedik. FSB nin dış paydaşlara erişimini memnuniyetle karşıladık. Bölgesel danışma gruplarının oluşturulmasını destekledik. Finansal istikrarın güçlendirilmesi için G-20 tavsiyelerinin uygulanmasındaki ilerlemelere ilişkin FSB raporunu memnuniyetle karşıladık ve bir sonraki toplantımızda yeni bir ilerleme raporu bekliyoruz. Gelecek çalışmalar: Daha fazla ilgi gerektiren konular 41. Bir dizi alanda önemli gelişmeler kaydetmekle birlikte, hala daha dikkatle eğilinmesi gerekecek bazı konular bulunmaktadır: Makro-ihtiyati politika çerçeveleri konusunda daha fazla çalışılması: Finansal sektördeki sistemik riskleri kapsamlı ve sürekli bir şekilde ele almak için, FSB, IMF ve BIS ten, aşırı sermaye akımlarının etkisini azaltacak araçlar dahil olmak üzere, makro-ihtiyati politika çerçeveleri üzerinde daha fazla çalışmasını ve Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanlarımızı bir sonraki toplantıda bilgilendirmelerini istedik. Bu çerçeveler ulusal ve bölgesel düzenlemeleri dikkate almalıdır. Çerçevelerin şekli ve uygulanmasına yönelik, gelecekteki uluslararası ilke ya da kurallara temel teşkil edecek en iyi uygulamaların belirlenmesinde sağlanan ilerlemeleri detaylı ele alan bir ortak raporu bekliyoruz. Özellikle yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilere ilişkin düzenleyici reform konularının ele alınması: Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler için özel 17/51

18 öneme sahip finansal istikrar konularında çalışmak üzere anlaştık ve FSB, IMF ve Dünya Bankası ndan bu konuları geliştirmesini ve bir sonraki zirveden önce raporlamasını istedik. Bu konular şunları içerebilecektir: döviz kuru risklerinin finansal kuruluşlar, şirketler ve bireyler tarafından yönetimi; gerektiğinde ev sahibi ülkelerde sistemik olan yabancı finansal kuruluşların yerel şubeleri ve mevduat sigorta sistemlerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin düzenleme ve denetleme kapasitesi; finansal tabana yayılma; ana ülke ve ev sahibi ülkelerin denetim otoriteleri arasında bilgi paylaşımı; ve ticaretin finansmanı. Gölge bankacılığa yönelik düzenleme ve denetimin güçlendirilmesi: Bankalara yönelik yeni standartların tamamlanması ile birlikte, gölge bankacılık sisteminde düzenleyici boşlukların ortaya çıkma potansiyeli bulunmaktadır. Bundan dolayı, FSB yi, diğer uluslararası standart koyucu kuruluşlarla işbirliği halinde çalışarak, 2011 yılı ortasına kadar, gölge bankacılık sisteminin düzenleme ve gözetiminin güçlendirilmesi için tavsiyeler geliştirmeye çağırdık. Emtiaya dayalı türev piyasalarının düzenleme ve denetimi konusunda daha fazla çalışılması: Özellikle IOSCO nun vadeli emtia piyasalarına ilişkin görev gücünden, sonraki adımları değerlendirmek üzere 2011 Nisan ında önemli çalışmaları FSB ye raporlamasını istedik. Piyasa bütünlüğü ve etkinliğinin geliştirilmesi: IOSCO dan, son teknolojik gelişmelerin finansal sisteme yönelttiği riskleri azaltmak üzere piyasaların bütünlüğü ve etkinliğinin artırılmasına yönelik tavsiyelerini, Haziran 2011 e kadar geliştirmesini ve FSB ye raporlamasını istedik. Tüketicinin korunmasının güçlendirilmesi: FSB den, OECD ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışarak, bilgilendirme, şeffaflık, eğitim, sahtekarlıktan koruma, suiistimal ve hatalar, adalete başvurma ve savunmayı içeren açık yollarla tüketicinin finansal çıkarlarının korunmasının geliştirilmesi seçeneklerini incelemesini ve bir sonraki zirveye kadar raporlamasını istedik. 18/51

19 Korumacılıkla Mücadele ile Ticaret ve Yatırımların Teşvik Edilmesi 42. Küresel toparlanma için serbest ticaretin ve yatırımların öneminin farkında olarak, gelişmişlik farklarının daraltılması ve ekonomik gelişmenin teşvik edilmesi açısından piyasaları açık tutmayı ve ticareti ve yatırımları serbestleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Ticaretin serbestleşmesinin istihdam ve büyüme açısından sağladığı faydalar üzerine OECD, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından hazırlanan ortak rapor sayesinde serbest ticaretin ve açık piyasaların önemi ortaya çıkmaktadır. Ticaretin ve yatırımların liberalizasyonuna yönelik bu önlemler G-20 Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi amaçlarına ulaşmaya yardım edecek olup, tüm şekilleriyle birlikte korumacılığa karşı durma yönündeki değişmez taahhüdümüzle birlikte tamamlanmalıdır. Bu yüzden Toronto da uzlaşı sağlandığı üzere 2013 yılı sonuna kadar askıda olan taahhütlerimizi yerine getirmeyi yeniden teyit ediyor; ihracatı artırmaya yönelik ihracat kısıtlamaları ve DTÖ ile tutarsız önemler dahil olmak üzere herhangi bir yeni korumacı tedbiri geri çekmeyi taahhüt ediyor ve DTÖ, OECD ve Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı ndan (UNCTAD) durumu izlemeye devam etmelerini ve yılda iki defa kamuoyuna raporlamalarını talep ediyoruz. 43. DTÖ Doha Kalkınma Müzakereleriyle ilgili olarak, Cenevre deki temsilcilerimiz arasındaki son dört aydaki daha güçlü ve daha geniş işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz yılının kritik derecede önemli bir fırsat penceresi olduğunu akılda tutarak, bu işbirliği yoğunlaşmalı ve genişlemelidir. Artık sonucu tamamlamamız gerekmektedir. Doha Müzakerelerinin görev tanımıyla uyumlu şekilde ve şimdiye kadarki ilerlemeler temelinde başarılı, iddialı, kapsamlı ve dengeli bir şekilde zamanında sonuçlanması amacıyla müzakerecilerimizi geniş tabanlı müzakerelerde bulunmaları için yönlendiriyoruz. Böylesi bir sonuç elde edildiğinde, ilgili sistemlerimizde gerektiğinde onaylanması için çalışmaya taahhütte bulunuyoruz. 44. Özellikle düşük gelirli ülkeler (DGÜ ler) olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyümeyi artırmada ve yoksulluğu azaltmada ticaretin etkili bir araç olabileceğine inanıyoruz. Düşük gelirli ülkelerin ticaret kapasitesini desteklemek için Kalkınma Çok-Yıllı Eylem Planının kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz sonrasında Ticaret için Yardımlarda en azından son üç yıla ( ) ilişkin ortalamasının korunması, tercihli menşei kuralları dahil olmak üzere diğer müzakerelerimize ters düşmeksizin Hong Kong taahhütlerimiz ile tutarlı olmak suretiyle En Az Gelişmiş Ülkelerin ürünlerinin piyasa erişiminin kota ve vergiden muaf bir biçimde olmasına yönelik ilerleme sağlanması, ticaretin kolaylaştırılmasını desteklemeyi teminen müşterek çok taraflı mücadeleyi koordine etmeleri için ilgili uluslararası kuruluşlara çağrı yapılması, ve özellikle düşük gelirli ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde ticaretin finansmanı imkanlarını artıran önlemlerin desteklenmesi yönündeki 19/51

20 taahhütlerimizi not ediyoruz. Bu doğrultuda, ayrıca, ticaretin finansmanına ilişkin programların gelişmekte olan ülkelere yönelik destekleri, özellikle DGÜ lere olan etkileri ve kapsamı ve ticaretin finansmanına ilişkin düzenleyici rejimlerin etkileri hakkında izleme ve değerlendirme yapılması için karar aldık. 45. Daha derin bölgesel ekonomik entegrasyona yönelik Afrika planlarıyla ortaya çıkabilecek Afrika daki daha hızlı büyüme potansiyelinin farkındayız. Bu yüzden, Afrika Liderlerinin, serbest ticaret bölgesi vizyonlarının ticaretin ve bölgesel altyapının kolaylaştırılması yoluyla gerçekleştirilmesine yardımcı olunması dahil olmak üzere, bu liderlerin bölgesel entegrasyon çabalarına destek vermeyi taahhüt ediyoruz. Söz konusu çabanın desteklenmesinde çok taraflı kalkınma bankaları ve DTÖ ye bizimle işbirliği yapmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Kapsayıcı Büyümeye ilişkin Seul Uzlaşısı 46. Kriz yoksul ülkelerde en kırılgan kesimi orantısız şekilde etkilemiş ve Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine (BKH) ulaşılmasındaki ilerlemeyi yavaşlatmıştır. Birincil ekonomik forum olarak, böylesi zorlukların üstesinden gelmek için kalkınma çabalarımızı artırmamız ve güçlendirmemiz ihtiyacının farkındayız. 47. Aynı zamanda, gelişmişlik farkları ve yoksulluğun azaltılması, yeni dengeler oluşmasına katkıda bulunarak ve yeni büyüme kutupları oluşturarak güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin sağlanması yönündeki kapsamlı hedefimiz bakımından tamamlayıcıdır. Dolayısıyla, özellikle DGÜ ler olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için küresel büyüme ve refah paylaşımında hızlı bir artış sağlamak üzere çabalarımızı en iyi şekilde harcıyoruz. 48. Özellikle Düşük Gelirli Ülkeler olmak üzere diğer gelişmekte olan ülkeler ile azami ekonomik büyüme potansiyellerine ulaşmaları ve bu seviyeyi korumaları için kapasite oluşturmalarına yardım etmek amacıyla ortaklık içerisinde çalışmayı taahhüt ediyoruz. Dolayısıyla, G-20 nin küresel kalkınmaya olan katkısına yönelik olarak Toronto görevlendirmesine paralel olarak bir uzlaşı geliştirdik. 49. Bugün, Kapsayıcı Büyümeye ilişkin Seul Kalkınma Uzlaşısını (Ek I) ve Çok-Yıllı Kalkınma Eylem Planını (Ek II) onaylıyoruz. 50. Kalkınmaya ilişkin Seul Uzlaşısı ve Çok-Yıllı Kalkınma Eylem Planı, altı temel prensip üzerine inşa edilmiştir: Birincisi, Resmi Kalkınma Yardımlarının sağlanması ve diğer tüm finansman kaynaklarının harekete geçirilmesi birçok DGÜ nün kalkınması için önemli olmaya devam etse de, yoksullukta kalıcı ve anlamlı bir düşüş, kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı bir büyüme olmaksızın gerçekleşemez. 20/51

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 1. G-20 Liderleri olarak, 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde Cannes da toplandık. 2. Son toplantımızdan bu yana başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, küresel

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA 3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Kasım 2011 ANKARA 1 3-4 KASIM 2011 TARİHLİ G20 ZİRVESİ 26 Eylül 1999 tarihli G7 Maliye Bakanları Zirvesinde, uluslararası

Detaylı

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim James Heintz University of Massachusetts, Amherst Özet: Dünyanın önde gelen ekonomi forumu olduğunu ilan eden 20 ler Grubu

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır.

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. 2 İÇİNDEKİLER I. Genel Bakış II. Tarihçesi III. IMF nin Görevleri IV. Yapı ve Mali Kaynaklar V. İdare

Detaylı

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve malî sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenleme,

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI BELGESİDİR TÜRKİYE STRATEJİSİ 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle Belgenin orijinal metninin çevirileri, EBRD tarafından sadece

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti

BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2011 SAYI 53 BU SAYIDA: POLONYA NIN AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI AB KAMU ALIMLARI SİSTEMİNDE REFORM YENİ VE İDDİALI

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel: (312) 455 65 29 Faks: (312) 424

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

KSPO FAKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU

KSPO FAKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU KSPO F AKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU 1 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 3 Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ün Mesajı 6 Finansal Göstergeler 8 Kısaca Ekspo Faktoring 10 Dünya Ekonomisi

Detaylı

Finansal krizin küresel etkilerinde de tanık olduğumuz gibi, ekonomik gerçekler, politik gerçeklerden çok daha hızlı hareket ediyor. Artan karşılıklı ekonomik bağımlılığın politik düzeyde daha kararlı

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B.

I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B. I. Genel Görüşümüz... 3 II. Politik Taahhüdün Yinelenmesi:... 5 A. Rio prensiplerinin ve geçmiş eylem planların tekrar onaylanması... 5 B. Entegrasyonun, Uygulamanın ve Bütünlüğün Geliştirilmesi: Sürecin

Detaylı