ISO Enerji Yönetim Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi"

Transkript

1 ISO Enerji Yönetim Sistemi

2 Enerji ve İnsanlığın Gelişimi Enerji; insan yaşamı ve ekonomik gelişme için olmazsa olmaz temel unsurdur. Ülkemizde nüfus artışı, konfor standartlarının yükselmesi, sanayi ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak enerji tüketimi hızla artmaktadır. Bu enerji artışının Türkiye nin sahip olmadığı özellikle doğal gaz gibi kaynaklara doğru yoğunlaşması ve kaynakların uluslararası güçlerce yönetilen fiyat artışlarının, ülke ekonomisi üzerinde oluşturduğu ağır yük, Türkiye nin en önemli problemleri arasındadır. Elbette politik açıdan da enerji bakımından yurtdışına bağlı olmanın getirdiği pekçok başka sorun da bununla birlikte dikkate alınması gereken önemli bir konudur. 2

3 Dünya ve Türkiye Enerji Kullanımları Türkiye de 2010 yılında 28,7 milyon ton petrol tüketilirken, 2009 yılına göre %1,7 oranında artış kaydedildi. Türkiye bu rakamlarla, dünya petrol tüketiminin %0,7 sini gerçekleştirmiş oldu yılında Türkiye de 39 milyar metreküp doğalgaz tüketildi. Buna göre, Türkiye de doğalgaz tüketimi geçen yıla oranla %9,2 artmış oldu. Türkiye 2010 yılında, dünyadaki doğalgaz tüketiminin %1,2 sine sahip oldu. Dünyadaki kömür üretiminin %0,5 ini gerçekleştiren Türkiye de 2010 yılında kömür üretimi değişmedi ve değerini korudu. Kömür tüketiminde ise Türkiye de %7,4 lük artış görüldü. Dünyadaki hidroelektrik enerji tüketiminin %1,5 unu gerçekleştiren Türkiye de hidroelektrik enerji tüketimi %44,3 oranında artış gösterdi. Dünya çapında yenilenebilir enerji tüketiminde 2010 da %15,5 lik büyüme yaşandı. Türkiye, yüzde 88,1 lik artışla küresel yenilebilir enerjinin %0,6 lık kısmını tüketmiş oldu. 3

4 Sürdürülebilirlik Üzerine Odaklanma 4

5 Ülkemizin Sürdürülebilirliği... 74,8 Milyon nüfus (2011)-Dünya 18. si 35,8 milyon çalışan nüfus (2011) Nüfus artış hızı % 1,35 (2011)- Dünya 100.sü Şehir nüfusu toplam nüfusun % 76,8 i (2011) Kişi Başı Milli Hasılası USD (2011) Dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisi (2010) Enerji kullanımı (TPES) arası % 87 arttı Türkiye nin birincil enerji ihtiyacı yılda ortalama % 4-5 ve elektrik enerjisi ihtiyacı % 8 gibi bir hızla artmakta iken, artış hızı son bir iki yıldır resmi tahminlerin de üzerine çıkarak enerji ihtiyacında açık yaratacak boyuta ulaşmıştır. Bunun % 72 si için dışarıya bağımlı 5

6 Türkiye de Enerji Tüketimi ve İklim Değişikliği Küresel olarak büyük bir dezavantaj haline gelmiş olan iklim değişikliği sorunu, tüm ülkelerde enerji sektörünü CO2 gazının miktarındaki artıştan dolayı ciddi bir kıskaç içine almakta ve tüketimin azaltılması yönünde yoğun baskı yapmaktadır Diğer yandan Enerji sektöründe ülkenin enerji ihtiyacını karşılayacak yatırımlar henüz yapılamamış ve bir enerji arzı probleminin eşiğine gelinmiştir. 6

7 Enerji verimliliğinin arttırılması Ülkemizdeki kayıpların yıllık değeri 6-7 milyar dolar civarındadır Zengin imkanlara sahip olduğumuz yenilebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması, sadece küresel iklim değişikliği politikalarına uyum için değil, aynı zamanda; ülkenin dış ödemeler açığı, isdihdam katkısı, hava kirliğine bağlı sağlık problemlerinin azalması, hane halkının harcamalarında rahatlama gibi çok sayıda ve çok yönlü yararlar sağlayacaktır. 7

8 Enerji verimliliğinin arttırılması Türkiye bugüne kadar enerji ihtiyacını esas olarak yeni enerji arzı ile karşılamaya çalışan bir politika izlemiştir. Dağıtımda, kaçaklarla birlikte % 18 e ulaşmış kayıplar ve nihai sektörlerde yer yer % 50 nin üzerine çıkabilen enerji tasarrufu imkanları göz ardı edilmiştir. Enerji ihtiyacını karşılamak üzere çok pahalı bazı yatırımlar yapılmış ve diğer yandan bu kayıplar devam ederken, enerjideki dışa bağımlılık Türkiye için ciddi boyutlara ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda yaşanması beklenen enerji sıkıntısının aşılması için yapılması gereken en önemli uygulama tasarrufa yatırımdır. 8

9 Enerji tasarrufu ve enerji verimliliğinin arttırılması Enerji tasarrufu dünya ekolojisi, ülke ekonomisi ve aile bütçesi gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu anlamda 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ülkemiz için önemli bir başlangıçtır İşte bu gerekçeler elimizin altındaki enerjinin daha verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Enerji Verimliliği, harcanan her birim enerjinin daha fazla hizmet ve ürüne dönüşmesidir. 9

10 Reaktif Stratejiler Havaya verilen emisyonlar Hammadde, Enerji Seyreltmenin çözüm olduğu Boru Sonu yaklaşımları Atıklar Plepys

11 Reaktif Stratejiler Filtreler Hammadde ve enerji İki kez yapılan masraflar Atık Arıtma Mekanik Kimyasal Biyolojik Plepys

12 Proaktif Stratejiler Hava Emisyonları Hammadde ve Enerji Kirlilik Önlemesi Kazandırır Atıklar ve Deşarjlar 12

13 ISO Enerji Yönetim Sistemi-Enerji Yönetiminde Yararlı Bir Araç ISO Enerji Yönetim Sistemi Neden Sizin İçin İyi? Ve Bu Sistemi Uygularken Nelere Dikkat Etmelisiniz? 13

14 ISO nereden geldi? Yıllardır Avrupada, enerji yönetimi amaçlı kullanılan birçok ulusal standart kullanımdaydı. Bunlar Hükümetler tarafından, kendi enerji etkinlik geliştirme politikaları kapsamında tanımlanmış ve gönüllülük esasına dayanmaktaydılar. Birçok şirket, enerji yönetimlerini halihazırda yayımlanmış ISO gibi yönetim sistemlerine adapte ettiler. ISO her çeşit ve boyutta kuruluşa ve endüstriye uygulanabilir. 14

15 Enerji Yönetim Sistemi (EnMS)nedir? (3.9) tanımına göre, bir enerji politikasının ve enerji amaçlarının, ve bu amaçlara erişmek için proseslerin ve prosedürlerin oluşturulması amacıyla kullanılan, birbiri ile ilişkili veya etkileşimli elementler grubu. Kaynak ISO

16 Amaç Enerji Yönetim Sisteminin amacı, organizasyonlara, enerji etkinliği, kullanımı ve tüketimini kapsayacak şekilde, enerji performanslarını geliştirmek için gerekli sistemlerini ve proseslerini kurma olanağı vermektir. Bu sistemlerin geliştirilmesi, sistematik enerji yönetimi ile birlikte sera gazı emisyonlarının ve diğer ilişkili çevresel etkilerin ve enerji maliyetinin düşmesine kılavuzluk edecektir. 16

17 Faydalar Bu tip bir sistemi olması kuruluşa şunları sağlayacaktır:- Enerji etkinliğine ilişkin taahhütlerini gösterebilmesi; Enerji kullanma performansını sistematik bir yolla geliştirmesi; Bir enerji yönetim sistemi kurması; Enerji yönetiminin taahhüt edilen politikaya uygunluğundan emin olunması; Hissedar ve diğer taraflara organizasyonun enerji kullanımı iyileştirme taahhütlerinin gösterilebilmesi; Akredite bir üçüncü taraftan enerji yönetim sistem sertifikasyonunun yapılmasına olanak sağlaması; Enerji harcamalarında indirim. 17

18 Bölüm 3 Genel Gereklilikler 18

19 4.1 Genel Gereklilikler EnMS nin kurulması, dökümante edilmesi, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi. EnMS nin kapsam ve sınırlarının tanımlanması ve dökümante edilmesi. EnMS inde enerji performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak için standardın gereklerinin nasıl karşılanacağının tarifi. 19

20 Bölüm 4 Yönetim Sorumluluğu 20

21 Bölüm 5 Enerji Politikası ve Planlama 21

22 4.3 Enerji Politikası [1] Enerji politikası, organizasyonun enerji performansında iyileştirmeye ulaşma taahhüdünü içerecektir. Enerji politikasını Üst Yönetim tanımlayacaktır. 22

23 Enerji Planlama Prosesi Kavram Diyagramı Planlama girdileri Önceki ve güncel enerji kullanımları Önemli enerji kullanımını etkileyebile cek ilgili değişkenler Performans Enerji gözden geçirmesi A. Enerji kullanım ve tüketiminin analizi B. Önemli enerji kullanım ve tüketim alanlarının belirlenmesi C. Enerji performansın ın iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi Planlama çıktıları Enerji baz değeri EnPI(ler) Amaçlar Hedefler Aksiyon planları 23

24 4.4.2 Yasal Gerekler ve Diğer Gerekler Organizasyon, enerji kullanımı, tüketimi ve etkinliği ile ilgili uyma taahhüdü verdiği uygulanabilir yasal gerekler ve diğer gerekleri belirleyecek, uygulayacak ve erişecektir. 24

25 Yasal gerekler ve diğer gereklere erişim (Örnekler) Yasal 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Enerji Kaynakları ve Enerji Kullanımında Verimliliğinin Arttırılması Yönetmeliği Elektrik Motorlarının Değişimi Konusundaki Yönetmelik Bina Enerji Performans Yönetmeliği Diğer IE Elektrik MotorlarıStandardı Ürün Etiketleme Standartları (Yakın gelecek) BAT-Best Available Techniques Eurovent Standartları 25

26 4.4.3 Enerjinin gözden geçirilmesi [1] Enerjinin gözden geçirilmesi gerçekleştirilmeli, kayıt edilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Enerji gözden geçirmesi gerçekleştirilmesinde kullanılan metodoloji ve kriterler dökümante edilmelidir. Bir enerji gözden geçirmesinin gerçekleştirilmesi için organizasyon: Enerji kullanımını ve tüketimini ölçmeye ve diğer verilere dayanarak analiz etmelidir, örneğin - Mevcut enerji kaynaklarının belirlenmesi; - Geçmiş ve mevcut enerji kullanım ve tüketiminin değerlendirilmesi; Enerji kullanım ve tüketim analizine dayanarak önemli enerji kullanımı alanlarını belirlemelidir 26

27 4.4.4 Enerji baz değeri İlk enerji gözden geçirmesindeki bilgi kullanılarak, organizasyonun enerji kullanım ve tüketimine uygun bir veri periyodu belirlenmeli, enerji baz değer(ler)i tespit edilmelidir. Performanstaki her değişim, enerji baz değerine göre ölçülecektir. 27

28 4.4.5 Enerji performans indikatörleri Enerji performansını izlemek ve ölçmek için uygun EnPI lar tanımlanmalı. EnPI ları belirlemek ve güncellemek için kullanılan yöntem kayıt edilmeli ve düzenli olarak gözden geçirilmeli. EnPI lar uygun olduğunda, enerji baz değeri ile karşılaştırılarak gözden geçirilmeli. 28

29 4.4.6 Enerji Amaçları, Enerji Hedefleri ve Enerji Yönetim Aksiyon Planları [1] Organizasyonun ilgili fonksiyonları, seviyeleri, prosesleri veya tesisleri için dökümante edilmiş enerji amaçları oluşturulmalı, uygulanmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. 29

30 4.5.2 Yetkinlik, Eğitim ve Farkındalık [1] Organizasyon, önemli enerji kullanımı ile ilgili olarak kendisi için/adına çalışanların uygun öğrenim, eğitim, beceri veya deneyim temelinde yeterli olmalarını sağlayacaktır. 30

31 4.5.3 İletişim Organizasyon, kuruluş büyüklüğüne uygun olarak, enerji performansı ve EnMS e yönelik içi iletişimi sağlayacaktır. 31

32 Dökümantasyon gereklilikleri EnMS in temel öğelerinin ve bunların birbiri ile ilişkisinin bilgi, kağıt, elektronik veya diğer bir ortamda oluşturulmalı, uygulanmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. 32

33 Dökümanların kontrolü ISO ve EnMS in gerekli gördüğü dökümanlar kontrol edilmelidir. 33

34 4.5.5 Operasyonel kontrol (işletme) Önemli enerji kullanımı ve enerji politikası, amaçları, hedefleri ve aksiyon planlarına ilişkin operasyon ve bakım faaliyetlerinin belirlenmesi ve planlanması sağlanmalıdır: - Yokluklarında etkin enerji performansından önemli bir sapmaya neden olabilecek, önemli eneji kullanımı için etkin işletme ve bakım kriterlerinin oluşturulması ve ayarlanması; - Tesislerin, proseslerin, sistemlerin ve ekipmanın işletme kriterlerine göre işletilmesi ve sürekliliğinin sağlanmas; - Organizasyon için/adına çalışan personel ile işletme operasyonel kontrole yönelik uygun iletişim sağlanması. 34

35 4.5.6 Dizayn Organizasyon, yeni, modifiye edilmiş ve yenilenmiş, enerji performansına önemli etki yapabilecek tesis, ekipman, sistemler ve proseslerin yeni, modifiye veya yenilenme dizaynlarında, enerji performans iyileştirme fırsatlarını ve operasyonel kontrolü dikkate alacaktır. 35

36 4.5.7 Enerji hizmetlerinin, ürünlerinin, ekipmanlarının ve enerjinin tedariği/satınalınması Organizasyonun, önemli enerji kullanımına etki eden veya edebilecek enerji hizmetlerini, ürünlerini ve ekipmanlarını tedarik ederken, tedarikçilerine enerji performansı temelinde kısmi olarak tedariğin değerlendirileceğini bildirmesi gereklidir. 36

37 4.6.1 İzleme, Ölçme ve Analiz [1] Organizasyon, planlanmış aralıklarda, operasyonlarının kilit karakteristiklerinin enerji performansının izlenmesini, ölçülmesini ve analiz edilmesini sağlamalıdır. Kilit karakteristikler minimum şunları kapsar: - önemli enerji kullanımları ve enerji gözden geçirmesinin diğer çıktıları; - önemli enerji kullanımına dair ilgili değişkenler; - EnPI lar; - amaç ve hedeflere ulaşmada aksiyon planlarının etkinliği; - enerji tüketiminin mevcut durumu ile beklenen durumunun karşılaştırılarak değerlendirilmesi. 37

38 4.6.2 Yasal gerekler ve diğer gereklerin uygunluğunun değerlendirilmesi Organizasyon, planlı aralıklarla, uymayı taahhüt ettiği enerji kullanımı ve tüketimine yönelik yasal ve diğer gereklerin uygunluğunu değerlendirecektir. 38

39 4.6.3 EnMS nin iç denetimi Organizasyon EnMS da planlı aralıklarla iç denetimler yapacaktır: 39

40 4.6.4 Uygunsuzluk, düzeltme, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet Organizasyon mencut ve potansiyel uygunsuzluklarına yönelik düzeltmeleri yapacak ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirecektir: 40

41 4.6.5 Kayıtların kontrolü Organizasyon, EnMS inin gereklerine, ISO e ve ulaşılan enerji performans sonuçlarına uygunluğu göstermek için gerekli kayıtları oluşturacak ve tutacaktır. 41

42 4.7.1 Genel Üst yönetim, organizasyonun EnMS ini, uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin devam ettiğinden emin olunması için planlı aralıklarla gözden geçirecektir. 42

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SİSTEMİ Mustafa PEKAÇAR EVD Enerji Yönetimi ve Dan. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Ege Bölge Mimar Sinan Mah. 1430 Sok. No:3 D:2 Alsancak Konak / İzmir mustafa.pekacar@evd.com.tr ÖZET Toplam enerji maliyetlerinin

Detaylı

E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖRNEK BİR İŞLETMEDE UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERASLAN YILMAZ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ TS EN ISO 14001: 2004 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Bilgi Notu ÖZLEM DURMUŞ Çevre Mühendisi odurmus@mpm.org.tr tel: 3124675590/336 ÖZLEM ÖZER Endüstri Mühendisi oozer@mpm.org.tr

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ istanbul Sanayi Odası - Çevre Şubesi Yayın no: 2002 7 Çevre Şubesi yayın no: 2002 1 KOBİller İçin ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Rehberi Nisan 2002 İrtibat için: İstanbul Sanayi Odası Tepebaşı, Meşrutiyet Cad.

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi Sayfa : 1/34 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar 4.1.1 Genel şartlar - Ek 4.2 Dokümantasyon şartları 4.2.1 Genel

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Kalite Yönetim Sistemleri Kalite Kavramı Kalitenin Temel Özellikleri Toplam Kalite Yönetimi Kalite Maliyetleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI RAP RU İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI II. MESAJLAR a. YÖNETİM KURULU BAŞKANI b. GENEL MÜDÜR III. KURUMSAL PROFİL a. ÇİMSA HAKKINDA b. MİSYONUMUZ c. ÜRÜNLERİMİZ ve HİZMETLERİMİZ IV. İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON Ders I., Ders II., Ders III. Kalite Nedir?, Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Standartları, Tanımlar Dr.Sefa KOCABAŞ 2012 Bahar Kalite kavramı Dünyanın bir

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Mart 2012 / Tekirdağ 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2 Deneyimler Gürhan UZUN (35) Eğiticinin Eğitimleri Kuruluşlar 3

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı