İŞLETMELERDE VERİMLİLİK VE KALİTE GELİŞTİRME TEKNİKLERİ. Mustafa ÖNCER REFA Verimlilik Uzmanı Girişimci İş Adamları Vakfı 16 Mart 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETMELERDE VERİMLİLİK VE KALİTE GELİŞTİRME TEKNİKLERİ. Mustafa ÖNCER REFA Verimlilik Uzmanı Girişimci İş Adamları Vakfı 16 Mart 2013"

Transkript

1 İŞLETMELERDE VERİMLİLİK VE KALİTE GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Mustafa ÖNCER REFA Verimlilik Uzmanı Girişimci İş Adamları Vakfı 16 Mart 2013

2 VERİMLİLİK KAVRAMI Verimlilik, var olan her şeyde özellikle insanda sürekli gelişimi hedefleyen bir düşüncedir. Japonya Verimlilik Merkezi

3 Verimlilik Artışının Temel Yapısı Herhangi bir verimlilik artırma sürecinin dört aşaması vardır: 1. Kabul etme : Değişme ve gelişme ihtiyacını kabul etmeliyiz. 2. Karar verme : Gelişimin gerekli olduğunu kabul ettikten sonra, harekete geçme kararı almalıyız. 3. Olanak tanıma : Kararların uygulanabilmesi için olanaklar mevcut olmalıdır. 4. Harekete geçme :Son hedef olarak verimlilik artışı sağlayacak planları uygulamalıyız.

4

5 VERİMLİLİĞİN İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ İşletmenin genel performansını ölçmek, rakip işletmeler ile karşılaştırmak ve stratejileri belirlemek Performansı işletme birimleri düzeyinde kontrol etmek ve geliştirmek Üretim kapasitesi, kaynak ihtiyacı ve maliyet tahminlerinin bütçe amaçlarına uygun olarak yapılabilmesini sağlamak Çalışma yaşamını iyileştirme

6 NEDİR? Çalışma performansı ve çalışma koşullarının geliştirilmesidir. VERİMLİLİK NE DEĞİLDİR? Çalışanları canından bezdirmek ve robotlaştırmak değildir. Nitel ve nicel üretimin kullanılan kaynaklara oranıdır. Kâr planlamasında yararlı bir faktördür. Girdi faktörleri sabit tutularak verimlilik artırılırsa, gelir artar. Niteliği geliştiren araçlardan biridir. Üretim miktarını ölçen bir ölçüt değildir. Kârlılık göstergesi değildir. Bazı durumlarda Verimliliği düşük projeler de kârlı olabilir. Kalite ile aynı şey değildir. Verimlilikteki bir artış daha iyi kaliteyi garantilemez.

7 Verimlilik, belli bir üretim süreci sonunda elde edilen çıktının, bu çıktıyı elde etmek üzere kullanılan girdi ya da girdiler toplamına oranıdır.

8 TOPLAM VERİMLİLİK ve KISMİ VERİMLİLİK Verimlilik = Çıktı Girdi

9 KAR İyileştirme önlemleri, verimliliğin artmasını sağlar Karlılık artışı kar'ın bir bölümünün yine iyileştirme önlemleri için kullanılmasını sağlar Verimliliğin artması işletmenin daha ekonomik çalışmasını sağlar Daha ekonomik çalışma, karlılığı artırır

10 İŞ AKIŞI GÖREV GİRDİ ÇEVRE KOŞULLARI İNSAN ÜRETİM ARACI ÇIKTI

11 2. Girdiler: Sağ ve sol saçlar 1. Görev:...Sağ ve sol U profilleri şekillendirme 7. Çevre etkileri: Gürültü, ısı, ışık, vb. 6. İş akışı: -Sağ ve sol parça alınıp kalıba yerleştirilir -İki el ile butonlara basılır -Şekillenen U profiller sepete dizilir 5. Makine: 250 tonluk hidrolik pres 4. İnsan: Ahmet Aslan 35 yaşında 12 yıl deneyimli 3. Çıktılar: Sağ ve sol U profiller

12 AKIŞ ANALİZİ Akış analizi, bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olan işlemlerin başından sonuna kadar sistematik bir biçimde yersel ve zamansal olarak incelenmesi ve tanımlanmasıdır.

13 AKIŞ ANALİZİ İş akışları iki bölümde incelenebilir; İnsan ile ilgili iş akışları Planlı Akışlar Plandışı Akışlar Makine ile ilgili iş akışları Planlı Akışlar Plandışı Akışlar

14 ANA FAALİYET FAALİYET YAN FAALİYET İNSAN (GÖREVDE) EK FAALİYET İŞ AKIŞI GEREĞİ ARA VERME FAALİYETE ARA VERME AKSAMA NEDENİYLE ARA VERME DİNLENME GEREĞİ ARA VERME KİŞİSEL NEDENLE ARA VERME

15 Plan Dışı Akışlar Ne zaman hangi sıklıkta karşılaşılacağı önceden belirlenemeyen genellikle de gereksiz ortaya çıkan akışlardır.

16 Kayıp Zaman İyi bir organizasyon, etkili planlama ve bakım yönetimi ile önlenebilecek plan dışı akışlar için kullanılan zamana kayıp zaman denir.

17 Ek Faaliyetler Yardımcı araç - gereç, malzeme vb. Temin etme ve arama İş ile ilgili konuşma Bir işi yeniden yapma Aksama ve arızaya müdahale etme

18 Aksama Nedeniyle Faaliyete Ara Verme İnsanın, teknik arıza, organizasyon yetersizliği veya bilgi eksikliği nedeniyle beklemesidir. Örnekler: Bakım elemanı eksikliği, Malzeme eksikliği, İş emri gelmemesi nedeniyle bekleme, Vinç, forklift bekleme vb.

19 Kişisel Nedenle Faaliyete Ara Verme İnsanın kişisel ihtiyaçları nedeniyle faaliyetlerine ara vermesidir. Örnekler: Tuvalete gitmek, Sigara içmek, Özel konuşmalar, vb.

20 Veri saptama yöntem ve teknikleri 1. Planlı akışlarla ilgili 1. Kronometre ile zaman ölçümü 2. Önceden belirlenmiş zamanlar (MTM) 3. Karşılaştırma ve tahmin 4. Plan zamanlar 2. Plan dışı akışlarla ilgili 1. Uzun süreli dağılım zamanı ölçümü 2. İş örneklemesi 3. Dinlenme zamanı ölçümü

21 Çizelge 1: İş Örneklemesi Sonuçları

22 Örnekler: 1. Tüp yerleştirme ve kapak takma 2. Dolan kasayı değiştirme ve tartma

23 Metal sanayiinde verimsizlik nedeni kayıp zaman oranları ile ilgili örnekler Türkiye Almanya % % 8-12

24 Kayıp Zamanlar Türkiye de Neden Yüksek? 1. Organizasyon Problemleri (Planlamanın iş başladıktan sonra yapılması) 2. Bakım Planlaması (Koruyucu Bakım) Eksikliği 3. İş Öğretimi (İşbaşı Eğitiminin) Eksikliği 4. Motivasyon Problemleri

25 Kaynakları Doğru Kullanma Yolları 1. İşe başlamadan önce; eleman, malzeme, taşımalar planlanmalıdır. 2. Operatörler makine arızaları konusunda bilinçlendirilmelidir. Bakım tarihleri işletme sorumluları ve bakım sorumluları arasında karşılıklı görüşme ile belirlenmelidir. 3. İşbaşı yapılmadan önce oryantasyon eğitimleri yapılmalıdır. 4. Kişileri motive edebilecek hedef belirleme ve ödüllendirme sistemi geliştirilmelidir.

26 Anormali normalden ayırmalıyız! Farkı fark etmeliyiz!

27 KALİTE Kalite mükemmellik değil, ihtiyaçlara uygunluktur. Kalite, sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümlerinin alınabilmesidir. Kalite, müşterinin tatminidir; ürün ve hizmetin ne kadar iyi olduğu konusundaki son kararın verdiği memnunluktur. Kalite verimliliktir; işleri yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve talimatlarla desteklenen personel ile elde edilir. Kalite esnekliktir; talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli olmaktır. Kalite etkili olmaktır; işleri çabuk ve doğru olarak yapmaktır. Kalite bir süreçtir; süregelen bir gelişmeyi kapsar.

28 Toplam Kalite Yönetimi Toplam kalite yönetimi, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini en ekonomik seviyede karşılamak amacıyla işletmede kalitenin oluşturulması, geliştirilmesi ve korunmasını sağlamak için çeşitli bölümler tarafından yürütülen çabaları etkili bir şekilde koordine eden bir sistemdir.

29 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ISO/TS Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi OHSAS İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO Çevre Yönetim Sistemi

30 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri Müşteri odaklılık Liderlik Çalışanların katılımı Süreç yaklaşımı Yönetimde sistem yaklaşımı Sürekli iyileştirme Karar vermede gerçekçi yaklaşım Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri

31 Kalite Yönetim Sisteminin Yararları Kuruluşta kalite anlayışı gelişir Verimlilik artar, maliyetler düşer Kâr ve Pazar payı artar Etkin bir yönetim sistemidir Çalışanların katılımı ve tatmini artar Kuruluş içi iletişimde iyileşme sağlanır Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol sağlanır Müşteri şikayetlerinin azalmasını, memnuniyetin artmasını temin eder Ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modelidir.

32 OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Politika oluşturma Organizasyon yapısı Risk analizi Performans ölçümü, Denetleme, Periyodik durum değerlendirme

33 OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ nin Yararları Çalışanları iş yerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak Çalışan motivasyonu ve katılımını artırmak İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve işgücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artış sağlamak ve maliyetleri düşürmek Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılmasıyla işletme güvenliğini sağlamak Ulusal ve uluslar arası yasa ve standartlara uyum sağlamak İş performansını artırmak Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak Rakiplere karşı üstünlük sağlamak Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlayabilmek.

34 ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Temel Hedefleri Kuruluşların çevreyi kirletmelerini engellemek Mevcut çevre sorunlarını çözümlemek Halkla ilişkilerini iyileştirmek Çevre kirlenmesinden kaynaklanabilecek cezai yaptırımları önlemek ve maddi kayıpları en aza indirmek Kaynak kullanımını daha verimli bir hale getirmek.

35 ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ nin Yararları Organizasyon üzerindeki çevrenin etki ve risklerinin belirlenmesi ve kontrolü Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyum Kuruluşun gelecekteki çevre sorumlulukları yaklaşımına rehber olacak temel prensiplerin tanımlanması Fayda ve maliyetin dengelenmesi göz önünde bulundurularak kısa, orta ve uzun vadeli çevre başarı hedeflerinin belirlenmesi Hedeflerin başarısı için kaynakların ve kullanım sorumluluklarının belirlenmesi ve belgelenmesi Başarı derecesinin daha önceden belirlenmiş standart ve hedeflere göre ölçümü, gerekliyse geliştirilmesi

36 Verimlilik Artırma Teknikleri 1. Malzeme Esaslı Teknikler 2. Personel Esaslı Teknikler 3. İş Esaslı Teknikler 4. Kalite Esaslı Teknikler 5. Yönetim Esaslı Teknikler

37 Malzeme Esaslı Teknikler: Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Tam Zamanında Üretim (Just In Time) Sistemi Grup Teknolojisi Hücresel Üretim Sistemi Hat Dengelenmesi Fiziksel Dağıtım Sistemleri Depolama Sistemleri Malzeme Taşıma Sistemleri Tedarik Zinciri Yönetimi

38 Personel Esaslı Teknikler: Teşvikli Ücret Sistemleri Ücret Dışı Teşvikler (araba, lojman, sağlık giderleri vb.) Motivasyon İş Zenginleştirme İş Rotasyonu Takım Çalışmaları (Kalite Çemberleri, Geliştirme Grupları ve Verimlilik Grupları vb.) Eğitim ve Beceri Geliştirme Programları İletişim Zaman ve Toplantı Yönetimi

39 Öğrenme Eğrileri. Personel Tedarik Sistemi. Oryantasyon (İşe Alıştırma) Programları. İnsan gücü Planlama Sistemi. Kariyer Planlama Sistemi. Performans Değerlendirme Sistemi. Meslek Biyomekaniği (Occupational Biomechanics). Adil ve Dengeli Ücret Sistemleri. İnsan Kaynakları Planlaması. Ergonomi-İşbilim (Human Factors Engineering). İşçi Sağlığı ve Güvenliği.

40 İş Esaslı Teknikler: İş Analizleri Metod Etüdü -Metod Mühendisliği İş Basitleştirme İş Ölçümü -Zaman Etüdü İş Değerlendirme İş Tanımları Yalın Üretim Sürekli İyileştirme (Kaizen) 5S Endüstriyel Temizlik ve Düzen

41 Kalite Esaslı Teknikler: Kalite Kontrol İstatistik Kalite Kontrol -İstatistiksel Proses Kontrolu Kalite Güvencesi Sistemleri Sıfır Hata Programları Kalibrasyon Sistemi Güvenilirlik Artırılması (Realiability Improvements) Kalite Belgelendirme Çalışmaları Hizmet Kalitesinin Arttırılması Toplam Kalite Yönetim

42 Yönetim Esaslı Teknikler: Stratejik Yönetim Toplam Kalite Yönetimi Yalın Yönetim Süreç Yönetimi Yeniden Yapılanma Değişim Mühendisliği Six Sigma Hedeflere Göre Yönetim Toplam Verimlilik Yönetimi Teknoloji-Otomasyon Yönetimi Enerji Yönetim Sistemleri

43 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (KAİZEN) BUGÜN DÜNDEN, YARIN BUGÜNDEN DAHA İYİ OLMALIDIR İşletme Performansı KAİZEN Zaman

44 Sürekli İyileştirmenin Kuruluş İçin Faydaları Kuruluşta canlılık meydana getirir, Çalışanlar aynı amaç doğrultusunda çaba gösterirler Çalışanların bilgi ve beceri düzeyleri gelişir Motivasyon artar Sorunların kestirimi ve çözümü kolaylaşır.

45 Sayılabilir olanı say! Ölçülebilir olanı ölç! Sayılamayanı sayılır, ölçülemeyeni ölçülür hale getir!

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU 2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU YÖNETİM SİSTEMLERİ AKADEMİSİ 1 DANIŞMANLIK KATALOĞU ISO TS 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON Ders I., Ders II., Ders III. Kalite Nedir?, Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Standartları, Tanımlar Dr.Sefa KOCABAŞ 2012 Bahar Kalite kavramı Dünyanın bir

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ LİDERLİK Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin. Ya da olanları kabullenmeyi. İyiliklerinle

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİM

TOPLAM KALİTE YÖNETİM TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ WIKIPEDIA TARİFİ : Toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY olarak bilinen yöntem, müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

ÜNİTE 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Dr. Tamer EREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ

ÜNİTE 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Dr. Tamer EREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER İSG Yönetimi ve Ergonomi İSG Yönetiminin Önemi Ergonominin İSG Faaliyetlerine Katkısı Ergonominin Yönetime Katkısı Ergonominin İSG Kültürüne

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI YRD. DOÇ. DR. T. ERMAN ERKAN PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25-26 KASIM 2010 1 SUNUM

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri

Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri Ferrari mi, Renault mu daha kalitelidir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi İİBF - İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ALTI SİGMA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ DERSİ ÖDEVİ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ALTI SİGMA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ DERSİ ÖDEVİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ALTI SİGMA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ DERSİ ÖDEVİ Mustafa Mücahid KONAK 0103.00098 Elif DUMAN 0103.00018 Fatma ALBAYRAK 0103.00118

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

THE PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM DESIGN AND A STUDY ON PERFORMANCE MEASUREMENT OF MANUFACTURING SYSTEMS. Abstract. Özet

THE PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM DESIGN AND A STUDY ON PERFORMANCE MEASUREMENT OF MANUFACTURING SYSTEMS. Abstract. Özet PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TASARIMI ve ÜRETİM SİSTEMLERİNİN PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Muammer ZERENLER Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Alaaddin Keykubat Kampüsü

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

435 TOPLAM VERİMLİ BAKIMA GEÇİŞTE İLİŞKİ DİYAGRAMI KULLANIMI A. S. Anagün 1 ve E. Soy 2 ÖZET Toplam Verimli Bakım (TVB), üretim, bakım ve mühendislik bölümlerinin önderliğinde ve üst yönetimden alt kademeye

Detaylı

EĞİTİMDE KALİTE ÖZDEĞERLENDİRME

EĞİTİMDE KALİTE ÖZDEĞERLENDİRME EĞİTİMDE KALİTE ÖZDEĞERLENDİRME Eğitim kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları çerçevesinde özdeğerlendirme çalışmalarında bulunulmaktadır. Yürütülen özdeğerlendirme çalışmaları yıl sonu Çalışma

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı