SORUIARLA DIŞ TİCARET MEVZUATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORUIARLA DIŞ TİCARET MEVZUATI"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : SORUIARLA DIŞ TİCARET MEVZUATI Hazırlayan : Namık KÜÇÜKKUTLU Avrupa Birliği Şubesi Uzmanı İstanbul, 1998

3 LEBİB YALKIN YAYIMLARI VE BASIM İŞLERİ A.Ş. TEL: (0212)

4 o N s o Z Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği'ne gidilmesi, 1963 yılında yapılan Ankara Anlaşması'na ek Katma Protokol Anlaşması'nın bir kısmında yer alan hükümlere göre, tarihinden itibaren gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak Oda'mız, Gümrük Birliği döneminin başlamasıyla birlikte her yıl üyelerine bilgi sağlamak amacıyla dış ticaret mevzuatımızdaki değişiklikleri tek bir yayında toplamaktadır. Bu kez de 1998 ithalat rejiminin yayınlanmasına bağlı olarak, dış ticaret rejimimizdeki gerçekleşen değişiklikler elinizdeki Sorularla Dış Ticaret Mevzuatı Rehberi isimli bu yayında toplanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda üyelerimize çok faydalı olan bu yayının bu yılda ilgililere yararlı olmasını diler, çalışmayı hazırlayan Avrupa Birliği Şubesi Uzmanı Namık Küçükkutlu'ya ve yazımını gerçekleştiren Oya Uçar'a teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail ÖZASLAN Genel Sekreter

5

6 I Ç I N D E K I L E R İthalat Rejimi Kararı'nın getirdiği değişiklikler nelerdir? Sayfa : 1 2. İthalat Rejimi Eki listelerin kapsamı nedir? Sayfa : ithalat rejiminde işlenmiş tarım ürünleri için ne değişiklikler yapılmıştır? Sayfa : 3 4. Tarım ürünleri ithalatında 1998 rejiminde ne değişiklikler yapılmıştır? Sayfa : 3 5. Tarım ürünleri ithalatımızda uygulanmakta olan Toplu Konut Fonu'nda 1998 rejiminde değişiklik var mıdır? Sayfa : 3 6. Türkiye ile AB arasındaki tarım ürünleri ticaretinde hangi belgeler kullanılmaktadır? Sayfa : 4 7. Kimler ithalat yapabilir? Sayfa : İthalat Rejiminde hassas ürünler ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmış mıdır? Sayfa : 4 9. İthalatta herhangi bir kısıtlama var mıdır?

7 10. Vergi numarası olmayan kamu kuruluşları ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilmek için nasıl bir yol izleyeceklerdir? Sayfa : ithalat yapmak isteyen kişilerin müracaat makamı yeni rej i m le nereye olaca ktı r? Sayfa : Geçici kabul yoluyla yurda giren maddelerin kesin ithaline ilişkin başvurular nereye yapılır? Sayfa : Kamu teşebbüslerine veya diğer teşebbüslere verilen özel ve inhisari yetkiler ile, ticari nitelikli devlet tekellerine tanınan ithal imtiyazları devam etmekte midir? Sayfa : Gümrük Birliği döneminde ithalat esnasında istenecek belgeler nelerdir? Sayfa : İthal müsaadesi düzenlenmesi uygulaması ve ithalatçıların yükümlülükleri nelerdir? Sayfa : İthalattan harç alınmasına devam edilmekte midir? Sayfa : İ^ate t İthalat talep harcı nereye yatırılacaktır? Sayfa : İthalatçı ve İhracatçı Belgesi uygulaması yürürlükte midir?

8 tarihi itibariyle kullanılmış makine ithaline herhangi bir yenilik getirildi mi? Sayfa : Özel ulaşım araçlarının belli bir süre hak sahiplerinin adlarına kayıtlı olması gerekmekte midir? Sayfa : Kimler bedeilsiz ithalat yapabilir? Sayfa : Bu yolla, mesleki alet ve makine ithal etmek mümkün müdür? Bu ithalat için nereye müracaat edilmesi gerekir? Sayfa : Bedelsiz ithalat kapsamında ithal edilen araçlarda yaş sınırlaması var mı, bu ithal şeklinde gümrük vergi ve resimleri ödenir mi? Sayfa : İthal edilmeyen mallara ilişkin mal bedelleri nasıl bir işleme tabi tutulur? Sayfa : İthalat bedelleri döviz kredilerinden karşılanabilir mi? Sayfa : DTH'dan ithalat bedeli ödemesi ne şekilde olur? ' ' ' Sayfa : Taşıt araçları ithalatı kaç yılda bir yapılır? Sayfa : Bazı Şahsi Eşyanın Bedelsiz İthali kapsamında hangi mallar ithal edilebilir?

9 29. Bedelsiz taşıt ithalatı başvuruları nereye yapılır? Sayfa : Gümrük Birliği'nden sonra kullanılmış otomobil ithalatında belli bir koruma var mıdır? Sayfa : İthalat bedellerinin ödeme şekilleri itibariyle nasıl bir değişiklik olmuştur? Sayfa : İthalat hesapları hangi şartlarda kapanmış sayılacaktır? Sayfa : Fiili ithal nedir? FiH Sayfa : Bayramlar nedeniyle hediyelik eşya muafiyeti nedir? Sayfa : İthalatta hangi vergiler alınır? Ve bunlar nereye ödenir? Sayfa : İthalde alınan vergilerin tahakkuk zaman aşımı nedir? Sayfa : İthalde alınan vergilerin tahsil zaman aşımı nedir?. Sayfa : Gümrüklü eşyanın b^^ Sayfa : Alkollü içki rt^^^^^^^^ Sayfa : 15 ilan gümrük işlemi nedir?

10 41. Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi, ithalatta nasıl uygulanır? Sayfa : Ticari Bedelsiz İthalat nedir? Sayfa : İthal Şahadetnamesi nedir? Sayfa : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ithalat nasıl yapılır? Sayfa : Kiralama yolu ile ithalat nasıl yapılır? Sayfa : Mahrece iade nedir? Sayfa : İthalat Hesaplarının terkini ve sınırı nedir? Sayfa : Gümrükçe verilen para cezalarına karşı yapılacak itirazların mercileri neresidir? Sayfa : A.TR, EUR.1 ve Tek İdari Beige'nin kullanım alanları nelerdir? Sayfa : İthalat Bedellerinin Mal ve Hizmet İhracı Bedelleri ile mahsuben ödenmesine ve Özel Takas'a getirilen değişiklikler nelerdir? Sayfa : Yeni İhracat Rejimi KOBİ'lere ne gibi yenilikler getirmiştir?

11 52. ihracat Rejimi Kararı'na göre ihracat esnasında istenecelc belgeler nelerdir? Sayfa : Kimler ihracatçıdır? Sayfa : İhracı yasak ve ön izne bağlı mallar nelerdir? Sayfa : Bütün ihracat şeicilierinde ihracatçılar öncelikle hangi mercie müracaat edeceklerdir? Sayfa : Yeni İhracat Yönetmeliği'ne göre ülkemizden yapılacak ihracatta kaç türlü yöntem yardır? mmmmm Sayfa : ihracatta herhangi bir kısıtlama veya yasaklama getirmeye hangi kurum yetkilidir? Sayfa : Yeni İhracat Rejimi'ne göre gerçek ve tüzel kişi tacirlerin veya (Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı olup, üretim faaliyetiyle iştigal eden) esnaf ve sanatkarların "İhracat Belgesi" almaları gerekli midir? Sayfa : İhracatta kota ve tarife kontenjanı dağıtımı hangi usullere göre yapılacaktır? Sayfa : Esnaf ve sanatkarlar ile yatırımları teşvik tedbirlerinden istifade etmeyen iş ortaklıkları ihracat ve ithalat yapabilecek midir?

12 61. İhracatı Teşvik Belgeleri kapsamında yapılan döviz tahsis ve ihracat taahhütleri revize edilebilir mi? Sayfa : İhracatı Teşvik Belgeleri kapsamında makina ve teçhizat ithali yapıla bil i r mi? Sayfa : İhracatı Teşvik Belgesi ve Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Avrupa Birliği'nden yapılacak ithalatta sağlayacağı bir yarar var mıdır? Sayfa : İhracatı Teşvik Belgesi ve Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında üçüncü ülkelerden ithal edilen hammadde/ yardımcı madde, ambalaj malzemelerinin kullanımı sonucu üretilen malların Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı mümkün müdür? mmmmmmm Sayfa : AB'den ithal edilen ve ihraç ürünlerinde kullanılarak AB'ye yapılan ihracatta telafi edici vergi alınacak mıdır? Sayfa : Hariçte İşleme İzin Belgesi'nin sağladığı yarar nedir? Sayfa : Hariçte İşleme İzni Belgesi için hangi mercilere müracaat edilmesi gerekir? Sayfa : Hariçte İşleme Rejimi'nin temel esasları nelerdir? Sayfa : Dahilde İşleme Rejimi tedbirlerinden nasıl yararlanılır?

13 70- Dahilde İşleme R(şj^^ Sayfa : Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılacak ithalattan teminat alınacak mıdır? Sayfa : Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında öngörülen ihracat taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda ne gibi işlem yapılacaktır? Sayfa : Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapatma müracaatları hangi merci lere ve ne za ma n yapı laca ktı r? Sayfa : Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında kısmi teminat iadesi yapılabilir mi? Sayfa : Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi ne kadardır? Tekrar süre uzatımı yapılabilir mi? Sayfa : Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında makina teçhizat ithali yapılabilir mi? Sayfa : Dahilde İşleme İzin Belgelerinde değişiklik yapılabilir mi? Sayfa : Türkiye'deki serbest bölgelerin Dahilde İşleme Rejimi açısından durumları nedir?

14 79. Dahilde İşleme İzin Belgesi'ne istinaden ithal edilecek maddelerin bozuk, hasarlı veya evsafına uygun bulunmaması halinde ne gibi bir işlem yapılır? Sayfa : Türkiye, Ortak Ticaret Politikası araçlarına uyum kapsamında AB'nin hangi mevzuatına uymak zorundadır? Sayfa : Ortak Ticaret Politikası kapsamında çıkartılan mevzuat, zarar veya zarar tehdidi yaratan ithalat karşısında üreticilere ne gibi korunma sağlamaktadır? Sayfa : Gümrük Birliği döneminde tekstil ve konfeksiyon ürünleri ticaretimizin tabi olduğu esaslar nelerdir? Sayfa : Gözetim ve korunma önlemi nedir? Sayfa : Gözetim veya korunma önlemi otomatik olarak mı alınmaktadır? Sayfa : İthalatın miktar ve/veya değer kısıtlamasına tabi tutulması halinde kota dağıtımı kim tarafından ve ne şekilde yapılacam^^ Sayfa : Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Yönetmelik kapsamında kabul edilen mevzuat ile amaçlanan nedir? Sayfa : ülkeye karşı uygulanacak miktar kısıtlamaları ve gözetim önlemleri hangi çerçevede yürürlüğe konulmuştur?

15 88. Bu ülkelere karşı uygulanacak kotalar nasıl dağıtılacaktır? Sayfa : Çin Hali< Cumlıuriyeti'ne karşı Yönetmelik veya Tebliğ'de yayımlanan ürünler dışında kota uygulamasına gidilebilir mi? Sayfa : Bu ülkelere karşı neden ayrı bir mevzuat hazırlanmıştır? Sayfa : 37 9İ. Tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında kota ve gözetim uygulaması hangi mevzuat ve esaslar çerçevesinde sürdürülecektir? Sayfa : Kota ve Gözetim önlemlerine konu olmayan tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatı nasıl gerçekleşecektir? Sayfa : Gümrük Birliği ile Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı da^ Sayfa : Avrupa Birliği ile Türkiye üçüncü ülkelere ortak damping vergisi uygulayacaklar mıdır? Sayfa : Türkiye, Avrupa Birliği'nin damping vergilerini üstlenecek midir? Sayfa : Dampingli veya sübvansiyonlu ithalata karşı korunma hangi mevzuatla ve nasıl sağlanacaktır?

16 97. Tarım ürünleri ile hangi ürünler anlaşılmaktadır? mmmmmmmmmmmmmmmmmm Sayfa : Türkiye ile AB arasında tarım ürünlerine ilişkin düzenlemeler hangileridir? Sayfa : Tarım ürünlerinde uygulanan teşvikler itibariyle Gümrük Birliği nedeniyle bir değişiklik yapılacak mıdır? Sayfa : Tarım ürünleri ihracatımızda Topluluk tarafından uygulanan vergilerde değişiklik olacak mıdır? Sayfa : AB ile Türkiye arasında tarım ürünleri ticaretinde serbest dolaşım ne zaman gerçekleştirilecektir? Sayfa : Bazı özel ürünlerde tarım payının hesaplanmasına esas teşkil eden tarifelendirme ve vergilendirme nasıl yapılacaktır? Sayfa : Tarım payı ve sanayi payı nedir? Sayfa : İşlenmiş Tarım Ürünleri Sistemi nedir? Sayfa : Hangi ürünler, işlenmiş tarım ürünleri arasında yer almaktadır? Sayfa : Bileşim Tablosu nedir?

17 107. İşlenmiş tarım ürünleri sisteminde üçüncü ülkelere nasıl bir işlem uygulanac^^^ Sayfa : İşlenmiş tarım ürünleri ithalatında gümrük işlemlerine ilişkin uygulamalar neler olacaktır? Sayfa : Sadece ad-valorem vergi (sanayi payı) ile korunan işlenmiş tarım ürünlerinde uygulama nasıl olacaktır? Sayfa : Türkiye - AB Gümrük Birliği hangi ürünleri kapsamaktadır? Sayfa : Avrupa Birliği'nin uyguladığı Ortak Gümrük Tarifesi nerede bulunabilir? Sayfa : OGT ııyu^^^^ Sayfa : Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) nedir? Sayfa : Hassas Ürün nedir? Sayfa : Hangi ürünler Hassas Ürün olarak nitelendirilmiştir? Sayfa : Hassas Ürünlerin tesbitinde hangi kriterler dikkate aimmıştır?

18 117. Hassas Ürünlerde Türkiye'nin OGT hadlerinin üzerinde vergi Sayfa : Türkiye neden durumundadır? AB'nin tercihli rejimini üstlenmek Sayfa : Türkiye AB'nin üçüncü ülkelerle arasındaki tercihli anlaşmaları üstlenmezse ne olur? Sayfa : Türkiye AB'nin tercihli ticaret sistemine nasıl uyum sağlayacaktır? Sayfa : Mart 1995 tarihli Kararın 16.maddesinde bahsedilen otonom rejimler nelerdir? Sayfa : Mart 1995 tarihli Karar'm Madde 16'da bahsedilen tercihli anlaşmalar nelerdir? Sayfa : Türkiye bu tercihli anlaşmalardan hangilerine öncelik tanıyacaktır? Sayfa : Tercihli anlaşmalarla ilgili son durum nedir? Sayfa : Gümrük Birliği sürecinde Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri kapsamında Serbest Bölgelerin konumu ne olacaktır?

19 126. Gümrük Birliği'nin gerçekleşmesinden sonra Serbest Bölgelerde üretim faaliyetleri devam edecek midir? Edecekse, bu faaliyetler hangi esaslara göre sürdürülecektir? Sayfa : Gümrük Birliği'nin ardından Serbest Bölgelere ihraç edilen Türk malları buradan AB ülkelerine gönderilirse ne tür mevzuata tabi tutulacaktır? Bu mallara Türk menşei verilmesi sözkonusu mudur? Bu mallar Gümrük Birliği'nden yararlanacak mıdır? Sayfa : ve öncesi yıllarda serbest bölgelerden yapılan tekstil ürünlerine yönelik dış alım, geleneksel ithalatçılar belirlenirken past performans olarak sayılacak mıdır? Sayfa : 56 nedir ve hangi ürünleri kapsamaktadır? 130. Türkiye'nin AKÇT ile ilişkileri ne durumdadır? Sayfa : AKÇT ile ilgili Anlaşma'nın başlıca hükümleri nelerdir? Sayfa : yılı İthalat Rejimi'nde AKÇT ürünleri ile ilgili ne gibi değişiklikler getirilmiştir? Sayfa : Türkiye, AKÇT Anlaşması ile ne gibi faydalar sağlayabilir? Sayfa : Bu Anlaşma ile, Türkiye'nin AB dışındaki ülkelerle AKÇT ürünleri ticareti etkilenecek midir?

20 135- Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun geleceği ne olacaktır? Sayfa : Akreditasyon nedir? Sayfa : Türkiye'de Akreditasyon ile ilgili çalışmalar ne aşamadadır? 138. "CE Sayfa : 60 MMmmMMiiiiii Sayfa : 61 reti" nedir? 139. "CE İşareti" nereden alınır? Sayfa : ISO 9000 Belgesi nedir? Sayfa : GATT ticarette Teknik Engeller Anlaşması nedir? Sayfa : Avrupa Birliği'nin uyguladığı anti-damping vergileri ne ^ zaman tahsil edilir? Sayfa : Ticari eıngel ne de^^ Sayfa : Gümrük Birliği'nin devlet yardımları üzerinde ne tür etkileri olacaktır? Sayfa : 63

21 145. EFTA ülkeleri ile AB ve Türkiye'nin arasında varolan anlaşmalar uyarınca, EFTA ülkelerinden gelen ithal hammaddeden üretilen mamul malların AB'ne veya EFTA ülkelerine ihracatı telafi edici vergi ödenmeden yapılabilecek midir? mmmmmmmmmm Sayfa : Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği çerçevesinde teknik mevzuat uyumu nasıl olacaktır? Sayfa : 64 Sayfa : ^ Türkiye, AB'nin tercihli ticaret rejimini üstleneceği beş yıllık süre içerisinde, farklı gümrük vergisine tabi olacak ürünlerin taraflar arasındaki ticaretini nasıl kontrol edilecektir? Sayfa : Dış ticarete ilişkin faiz transferleri ne şekilde yapılacaktır? Sayfa : Gümrük Tarife Numarası nedir? Gümrük Giriş Tarife Cetveli nerede bulunabilir? Sayfa : Damping nedir? Dampinge karşı korunma nasıl sağlanır? ^^^^^^^^^^^^ Sayfa : 67 İSib Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların ithal ve ihracı nasıl yapılır? Sayfa : "Uluslararası Gözetim Şirketi" olabilme şartları nelerdir? ^^^^^^^^^^^^^ Sayfa : 68

22 154. Dış Ticaret Sermaye Şirketi olabilmenin şartları nedir? Sayfa : Transit Ticaret nedir? Sayfa : Bağlı Muamele veya Takas nedir? Sayfa : Sınır Ticareti Nedir? Nasıl Yapılır? Sayfa : Askıya Alma Rej Sayfa : TARIC nedir? Sayfa : AB'nin tercihli düzenlemeleri kapsamında uygulanan Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi - GSP (Generalized Sayfa : 72

23

24 ithalat Rejimi Kararı'nın getirdiği değişiklikler nelerdir? 1998 yılı için yeni bir ithalat rejimi karan yayımlanmamıştır. Yürürlükteki 1996 yılı İthalat Rejimi Karan'na ( tarihli ve 95/7606 sayılı) ek bir "Kararname" çıkaniması ile yetinilmiştir. (1997 yılında olduğu gibi). Bu "Ek Karar" tarihli 97/10479 sayılı Kararname olup, 9 Ocak 1998 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yürürlük tarihli olarak yayımlanmıştır. Bu "Ek Karar" ile İthalat Rejimi Karan'nın 9.maddesi yeniden düzenlenmiş ve buna göre "Rejim"e ekli 11 (onbir) adet liste ve 3 adet ek yeni şekilleri ile belirtilmiştir. Bu "Listelerde" yer alan eşyaların bir kısmının gümrük vergileri ve toplu konut fonlan değiştirilmiştir. İthalat Yönetmeliği yenilenmemiş, sadece 7.maddesi değiştirilmiş ve 1997 senesinde yayımlanmış olan ithalat tebliğlerinin yürürlükten kaldırıldığına işaret edilmiştir. Yönetmeliğin eki olan tebliğler (98/rden 98/18'e kadar sıralanarak) çoğunluğunun içeriği aynı kalmak suretiyle yenilenerek tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 2. İthalat Rejimi Eki listelerin kapsamı nedir? İthalat Rejimi Karan'na ekli listelerin sayısı onbire çıkanlmıştır. I sayılı listede, tarım ürünleri için öngörülen Gümrük Vergisi oranları, II sayılı listede, sanayi ürünlerine uygulanacak Gümrük Vergisi oranlan, (O.G.T.) III, IV, V sayılı listelerde, işlenmiş tanm ürünlerinden tahsili öngörülen Gümrük Vergisi oranlan ile tanm payına tekabül eden Toplu Konut Fonu miktarlan gösterilmiştir.

25 Topluluğun OGT hadleri altında Gümrük Vergisi uyguladığımız ürünler VI sayılı listede belirlenmiştir. I ve II sayılı listeler kapsamında yer alan maddelerin, aynı zamanda; İthalat Rejimi Karan'nın 3 sayılı ekinde belirtilen "En Az Gelişmiş Ülkeler" menşeli ve çıkışlı olanlanlarının, VII sayılı listede yer alması durumunda, bu listede belirtilen gümrük vergisi oranlan uygulanır. (Tek taraflı taviz tanınması - G.S.P.) II sayılı Liste'nin "Diğer Ülkeler için Gümrük Vergisi" sütununda gümrük vergisi bulunan maddelerin, aynı zamanda VI ve VIII sayılı Listelerde yer alması durumunda, bu maddelerin ithalatında VIII sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranlan uygulanır. IX sayılı liste "Balık ve Balık Ürünleri" ile ilgili gümrük vergilerini ve bu eşyadan alınacak fonu belirlemektedir. I, III, IV veya V sayılı listeler kapsamında yer alan maddelerin, İsrail menşeli ve çıkışlı olanlannın, aynı zamanda; X - A sayılı listede yer alması durumunda, bu listede belirtilen gümrük vergisi oranlan ve varsa toplu konut fonu miktarlan uygulanır. II sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin, İsrail menşeli ve çıkışlı olanlannın X - B sayılı listede yer alması durumunda, bu listede belirtilen gümrük vergisi oranlan uygulanır. II sayılı listenin Fasıllan kapsamında bulunan maddelerin İsrail menşeli ve çıkışlı olanlannın, X - B sayılı listede yer ALMAMASI durumunda, gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır. III, IV ve V sayılı Listeler kapsamı işlenmiş tanm ürünlerinde. Topluluk mevzuatına uyumlu yeni mevzuat, tüm unsurlan ile yürürlüğe girmiş. Toplulukta ''Meursing Tabid' olarak adlandınlan, Türkiye'de "Bileşim Tablosu" olarak belirlenen Tablo (İthalat Rejimi Karan'nın 1 sayılı eki) uygulamaya konularak, işlenmiş tanm ürünleri ithalatında, muhteviyatlannda bulunan süt, hububat ve şeker miktarlan ile orantılı olarak, İthalat Rejimi Karan'nın 2 sayılı ekinde belirtilen "tanm payı" tahsilatı uygulaması başlatılmıştır.

26 ithalat rejiminde işlenmiş tarım ürünleri için ne değişiklikler yapılmıştır? İşlenmiş Tarım Ürünleri ithalatında, AB'nin tanm politikasına uyum amacı ile (hedef tanm payına ulaşılmak üzere) gerekli indirimler yapılmıştır. V sayılı listede Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri için Toplu Konut Fonunda % 30 indirim yapılmıştır. 4. Tarım ürünleri ithalatında 1998 rejiminde ne değişiklikler i m ıştır? Tarım ürünleri listesinde (I sayılı liste) Dünya Ticaret Örgütü taahhütleri doğrultusunda % 2,4 oranında indirim yapılmıştır. Bazı tanm ürünlerinin koruma oranlan (gümrük vergileri), üreticinin korunması amacıyla yükseltilmiştir. Balık ve balık ürünleri listesinde (IX sayılı liste) Toplu Konut Fonu oranlan, % SO'ye yakın bir oranda indirilmiştir. Bu indirimler, AB ve üçüncü ülkeler için öngörülmüş olan gümrük vergilerine ilave olunmuştur. EFTA ülkeleri için G.V sıfır olduğundan bu ürünlerin EFTA ülkelerinden ithalatı, fon indirimleri nedeniyle ucuzlamıştır. 5. Tarım ürünleri ithalatımızda uygulanmakta olan Toplu Konut F=onu'nda 1998 r^^ 1998 yılı İthalat Rejimi'ne ekli I sayılı tanm ürünleri listesinde 1997 ithalat rejiminde olduğu gibi Toplu Konut Fonu'na yer verilmemiş, gümrük vergisine dönüştürülmüş olan koruma aynı şekilde devam ettirilmiştir. Balık ve balık ürünleri listesinde (IX sayılı listede) Toplu Konut Fonu oranlan % 50'ye yakın bir oranda indirilmiş, bu indirimler AB ve 3.ülkeler için öngörülmüş olan gümrük vergileırine ilave olunmuştur.

27 6. Türkiye ile AB arasındaki tarım ürünleri ticaretinde hangi belgeler kullanılmaktadır? Taraflar arasındaki ticarette ^genel prensip olarak eskiden olduğu gibi kullanılan başlıca belgeler şunlardır: Tavizlerden yararlanılabilmesi için ATR Dolaşım Belgeleri, Bitkisel ürünlerde bitki sağlık sertifikası, Hayvansal ürünlerde veteriner sağlık sertifikası, Bazı ürünlerde aranılan diğer spesifik belgeler (şarap, üzüm suyu ve şıralannda V.I.l Analiz Belgeleri, balıkçılık ürünleri ve yumuşakçalarda Veteriner Sağlık Kontrol Numarası gibi). 7. Kimler ithalat yapabilir? mmmmmmmmmmmmm Vergi Usul Kanunu hükümleri uyannca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ve ortaklıklan ithalat işlemlerini yürütebilir İthalat Rejiminde hassas ürünler ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmış mıdır? 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi Karan'na göre 5 yıllık sürede OGT düzeyine çekilecek olan ve anılan karara ekli listede belirtilmiş Hassas Ürünler için ikinci % lo'luk indirim yapılmıştır. 9. İthalatta herhangi bir kısıtlama var mıdır? Türkiye'nin 1980 yılından bu yana yürüttüğü, dış ticarette liberalizasyon ve dünya pazarlan ile bütünleşme politikasına uygun olarak, kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlanyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki mallann ithali tamamen serbesttir.

28 10. Vergi numarası olmayan kamu kuruluşları ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilmek için nasıl bir yol izleyeceklerdir? İthalat ve ihracat faaliyetlerinin "Gümrük Beyannamesi" ve "Tek Vergi Numarası" çerçevesinde yürütüleceğinden, Genel ve Katma Bütçeye dahil olan ve vergi mükellefiyeti olmadığı için vergi numarasına sahip olmayan kamu kuruluşlannın ithalat ya da ihracat faaliyetlerinde bulunmak istemeleri halinde, öncelikle vergi numarası almak için, yetkililerinin imzalannı taşıyan bir yazı ile, merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurmalan gerekmektedir. Maliye Bakanlığınca, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 247 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre. Kurumlar Vergisi mevzuuna girmeyen tüzel kişiler de bu şekilde, işlem yapacaklardır. 11. İthalat yapmak isteyen kişilerin müracaat makamı yeni rejimle nereye olacaktır? Yeni ithalat mevzuatına göre ithal işlemleri gümrük idarelerinde başlar ve sonuçlandınlır. Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almalan gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar. 12. Geçici kabul yoluyla yurda giren maddelerin kesin ithaline il ışkı n başvurular nereye ya pılı r? İthalat Yönetmeliği'nin KESİN İTHAL başlıklı 9.maddesi, 21 Aralık 1996 tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 9 - Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil);

29 Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış mallann bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandınlır. Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvurulan, biri asıl iki nüsha proforma fatura, maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen geçici gümrük beyannamesi ve Harçlar Kanunu uyannca gerekli harcın yatınidığını gösteren makbuzun aslı ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı'na yapılır. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri, başvuru sahibine ve ilgili gümrük idaresine bildirir." 13. Kamu teşebbüslerine veya diğer teşebbüslere verilen öte\ ve inhisari yetkiler ile, ticari nitelikli devlet tekellerine tanınan ithal imtiyazları devam etmekte midir? Kamu teşebbüslerine veya diğer teşebbüslere verilen özel ve inhisari yetkiler ile ticari nitelikli devlet tekellerinin Topluluk mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesini teminen; Kamu güvenliği ve kamu düzeninin korunması ile ilgili hükümler hariç olmak üzere, gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu'ndan muafiyet ve istisna tanınan ithalata, Türk müteahhitlik firmalannca yapılacak, bir kısım iş makinalan ithalatında, kesin ithal sırasında alınan gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu miktannın sadece % 30'unun tahsiline, İzmir Enternasyonel Fuan'nda perakende satışına izin verilen mallann ödenmesi gereken gümrük vergileri ve Toplu Konut Fonu'nun, mevcut vergiler ve Fon'un % 50'si olarak tespit edilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasına son verilmiştir.

30 14. Gümrük Birliği döneminde ithalat esnasında istenecek belgeler nelerdir? Gümrük Birliği'ne geçişle birlikte, bundan önceki karar çerçevesinde ithalat yapmak isteyen kişilerin almalan gereken hükümleri ithalat belgesi uygulamasına son verilmiş; ithalatta kullanılan belgelerin basitleştirilmesi gerekçesiyle daha önceki ithalat yönetmeliklerinde yer alan ve bankalarca düzenlenen "İthal Müsaadeleri" yürürlükten kaldınimıştır. Sadece, ilgili vergi dairesinden tek vergi numarası alınacaktır. Aynca, bir malın ithali için gerekli olan uygunluk veya kontrol belgesinin malın özelliğine göre çeşitli mercilerden alınması gerekiyorsa, bu belgelerle birlikte gümrüklere müracaat edilip malın ithali gerçekleştirilir. Gümrük uygulamalan nedeniyle. Gümrük Beyannamesine eklenecek belgeler (eşyanın faturası, ordinosu, v.s.) Gümrük Yönetmeliği'nin 233.maddesinde belirtilmiştir. Avrupa Birliği'nden yapılacak ithalatta (ATR) Dolaşım Belgesi, serbest ticaret anlaşmamız bulunanlardan yapılacak ithalatta da (EURİ) Eîelgesinin gümrüklere verilmesi halinde indirimli veya sıfır gümrük vergisi uygulanabilecektir. 15. îthai müsaadesi düzenlenmesi uygulaması ve ithalatçıların yükümlülükleri nelerdir? Bankalarca "ithal müsaadesi" düzenlenmesi uygulaması yeni İthalat Rejimi Karan ile kaldınimıştır. İthalatçılar, bankalara sadece mal bedelinin ödenmesi ve TPKK hakkındaki mevzuata göre bankalarca takibinin yapılması gereken ithalat hesaplannın kapatılması için müracaat edeceklerdir.

31 16. İthalattan harç alınmasına devam edilmekte midir? İthalat Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler sonucunda, ithalat belgelerinin kaldınimış olması nedeniyle, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli 8 sayılı Tarife'de belirtilen, ithalatla ilgili belge harçlannın tahsil edilme sebebi ve gereği kalmamıştır. Ancak, aynı tarifede, ithali taleb edilen eşyanın kıymetinin binde 1,2'si oranındaki ithalat harcının alınmasına, gümrük idarelerine yapılacak olan ithal talepleri gereği, devam olunmaktadır. 17. ithalat talep harcı ^^^^y^ X'^HP'^^^'^^^^ 22 Ağustos 1997 tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan. Harçlar Kanunu Genel Tebliği - Seri No : 32'ye göre, binde 1,2 nispetindeki ithal talebi harçlannın, gümrük idaresine verilen beyanname üzerinde gösterilerek tahsil edilmesi uygun görülmüştür. 18. ithalatçı ve İhracatçı Belgesi uygulaması yürürlükte midir? İthalat ve ihracat yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi tacirlerin Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan almak zorunda olduğu İthalatçı Belgesi , İhracatçı belgesi Uygulaması ise, tarihi itibariyle yürürlükten kaldınimıştır. Yeni uygulamada, İthalatçı ve İhracatçı Belgesi, dış ticaret işlemlerinde aranmayacak, dış ticaret işlemleri "Gümrük Beyannamesi" ve 'Tek Vergi Numarası" çerçevesinde yürütülecektir tarihi itibariyle kullanılmış makine ithaline herhangi bir yenilik getirildi ml? tarihi itibariyle kullanılmış makina ithalatı, 1997 İthalat Rejimi Karan'nda olduğu gibi düzenlenmiştir. Buna göre;

32 98/9 sayılı İthalat Tebliği'ne ekli listede, gümrük tarife istatistik pozisyonlan ve isimleri belirtilen maddelerin (genel olarak makinalann) fiili ithal tarihinde 5 yaşından eski olmamak üzere kullanılmış olarak ithal edilebilmeleri mümkün kılınmıştır. İthalat Rejimi Karan'nın 13.maddesi ile, yukanda işaret edilen 98/9 sayılı İthalat Tebliği'ne ekli listede yer alan maddelerin fiili ithal tarihi itibariyle 6 yaşından 10 yaşına kadar (10 yaş dahil) oianlannın ithalatına da, ödenecek mali mükellefiyetlere ilave olarak aynca CİF bedelinin % 50'si oranında Toplu Konut Fonu tahsil edilmesi suretiyle. Gümrük İdareleri'nce izin verileceği öngörülmüştür. 20. Özel ulaşım araçlarının belli bir süre hak sahiplerinin adlarına kayıtlı olması gerekmekte midir? özel ulaşım araçlannın, ikametgâhın naklinden önce Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri talep sahipleri adına kayıt edilmiş ve kullanılıyor olması gerekmektedir. Anılan araçlann talep sahibi tarafından kullanıldığı, en az 6 aylık sigorta belgesi ile kanıtlanacaktır. 21. Kimler bedelsiz ithalat yapabilir? Türkiye'de bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamalan kaydıyla, yurt dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra ikametgâhlannı Türkiye'ye nakledenler. Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanmış olup, bu görevlerinden dönen kamu görevlileri, Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgâhlannı Türkiye'ye nakleden kişiler. Evlilik nedeniyle ikametgâhlannı Türkiye'ye nakleden kişiler, bu hükümlerden yararlanırlar.

33 22. Bu yolla, mesleki alet ve makine ithal etmek mümkün müdür? Bu ithalat için nereye müracaat edilmesi gerekir? Yurt dışında iki yıl ikamet edenler ile milli veya milletlerarası kadrolara atanan kişiler, kendilerinden iki ay önce altı ay sonraki süreler içerisinde gelen el ile kullanılmak için imal edilmiş veya özellikle elle taşımayı kolaylaştıncı tertibatla donatılmış alet ve cihazlann ithalini ilgili Gümrük îdaresi'nden yapabilirler. 23. Bedelsiz ithalat kapsamında ithal edilen araçlarda yaş sınırlaması var mı, bu ithal şeklinde gümrük vergi ve resimleri ödenir mi? İthal edilecek taşıtlar, yurt dışında bulunduklan ülkede haksahiplerinin adlanna kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olamaz. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nden ithal edilecek araçlarda Gümrük Vergi oranlan sıfırlanmış. Toplu Konut Fonu kaldınimıştır. Üçüncü ülkelerden ithal edilecek araçlarda ise. Ortak Gümrük Tarifesi nisbetinde vergi ödenmesi gerekmektedir. Ancak motosikletler (silindir hacmi 250cvn^ geçenler hariç) ve binek otomobilleri (silindir hacmi 2000 cm^ geçenler hariç), ülkemiz yönünden hassas ürün kabul edildiği için, bunlar, OGT'nin üstünde olan bir oranda gümrük vergisine tabi tutulurlar. Aynca, bu araçlardan yürürlükteki oranlarda Katma Değer Vergisi tahsil edilir; ilave olarak, binek otomobillerinden Ek Taşıt Alım Vergisi de alınır. 24. İthal edilmeyen mallara ilişkin mal bedelleri nasıl bir işleme tabi tutulur? Banka kaynaklanndan ödenmiş bulunan bedellerin, hesap kapatma süresinin bitiminden itibaren en geç 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur.

34 ithal bedelleri banka kaynağından ödenmiş olmayıp da; İhraç bedellerinin serbest kullanıma bırakılan en çok % 30'luk tutarlanndan veya, Fatura veya istihkak raporlan ile tevsik edilmek suretiyle hizmet ihracı bedelleri ile açılan DTH'dan ödenmiş olması halinde, bu zorunluluk aranmaz. 25. İthalat bedelleri döviz kredilerinden karşılanabilir mi? wmmmmmmmmmfwmmm^ İthalat bedelleri. Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde belirtilen esaslar dahilinde sağlanan kredilerden de karşılanmak suretiyle ödenebilir. Bu tür ithalatta ithalat hesaplan, yurt dışındaki mali kuruluşlarca veya Türkiye'deki aracı bankaca ihracatçıya ödemenin yapıldığını tevsik eden belgeler ile ithalatın yapıldığını gösterir GB ve fatura ibrazı halinde, döviz satım belgesi aranmaksızın kapatılacaktır. 26. DTH 'da n itha lat bedel i ödemesi ne şeki İde ol ur? Bu hesaptan yapılacak transferlerde döviz satım belgesi düzenlenmemekte, ithalatın yapılmaması halinde geri getirilen dövizler ithalatçının talebine göre sözkonusu hesaplara iade edilmekte, taahhüt hesabı kapatılması mecburiyeti bulunmamaktadır. 27. Taşıt araçları ithalatı kaç yılda bir yapılır? Bedelsiz taşıt araçlan ithal izinleri, kan-koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşan bir aile ünitesine, ikametin naklinde ve bu taşıtlann fiili ithal tarihinden itibaren 5 yılda bir verilir.

35 28. Bazı Şahsî Eşyanın Bedelsiz İthali kapsamında hangi mallar Bu kapsamda, otomobiller ile şoför dahil 10 kişiden az insan taşıyan araçlar (bu araçlarla birlikte getirilen hafif römork veya karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yan römorklar dahil), motosiklet, özel uçak, helikopter ve yat ithal edilebilir. 29. Bedelsiz taşıt ithalatı başvuruları nereye yapılır? Bedelsiz araçlann ithali amacıyla İstanbul Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmir Alsancak Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Bedelsiz ve Naklihane Gümrük Müdürlüklerinden herhangi birisine müracaat edilir. Bedelsiz ithalat konusunda yetki Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)ndedir. 30. Gümrük Birliği'nden sonra kullanılmış otomobil ithalatında belli bir koruma var mıdır? Kullanılmış otomobil ithalatı Avrupa Birliği'nden de olsa şimdilik Müsteşarlığın iznine tabidir. Ancak bedelsiz ithalat hükümleri bunun dışındadır. Bedelsiz ithalat mevzuatı çerçevesinde kullanılmış otomowlin Türkiye'ye ithali mümkündür. 31. İthalat bedellerinin ödeme şekilleri itibariyle nasıl bir değişiklik olmuştur? İthalat bedelleri uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine, alıcı ve satıcı arasındaki sözleşmeye banka ve özel finans kurumlannın kendi kaynaklanndan veya döviz tevdiat hesaplanndan, ya da yeni bir değişiklikle mal veya hizmet ihracı bedelinden mahsup (TAKAS) edilmek suretiyle Türk Parası veya döviz olarak ödenir.

36 32. İthalat hesapları hangi şartlarda kapanmış sayılacaktır? Bedellerin ödenmesine ilişkin kayıtlar (DSB, TPTB, DTH'dan transferle, mahsuben ödemelerde düzenlenen DAB ve DSB) ile malın fiilen ithal edildiğine ilişkin GB ve faturanın bir araya gelmesi halinde TPKK hakkındaki mevzuata göre ithalat hesabı kapatılmış sayılır; başkaca bir belge ibrazı istenmez. Ödenen mal bedeli, fiilen ithal edilen malın GB veya faturadan tesbit edilecek değerinden ABD Dolan veya eşiti döviz ya da TL tutanndan daha fazla ise bankalarca hesap kapatılmayacak ve ilgili kambiyo müdürlüğüne ihbar edilecektir. Malın değerinin ödenen tutardan fazla olması halinde ihbar yapılmaksızın hesap kapatılacaktır. İhracatçının satış sözleşmesine göre ibraz etmekle zorunlu olduğu fatura, konşimento, taşıma belgeleri, sigorta poliçesi, menşei şehadetnamesi, ekspertiz raporu gibi ticari belgeler, bankalar ile alıcı ve satıcı arasındaki özel hukuk ilişkisi ile ilgili olup TPKK hakkındaki mevzuata tabi bulunmamaktadır. 33. Fiili ithal nedir? Fiili çıkış^n Fiili ithal, bir malın ithal vergilerinin ödendiği tarihtir. Fiili çıkış, çıkış eşyasının muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmiş olmasıdır. 34. Bayramlar nedeniyle hediyelik eşya muafiyeti nedir? tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 96/8089 sayılı Kararname'nin birinci maddesine göre:

37 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşı (1 Ocak) ve Noel (24 Aralık) münasebetiyle Türkiye'deki kişilere posta yoluyla gönderilen, ticari mahiyette bulunmayan, şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliğinde olan FOB değeri 500.-DM veya eşiti döviz değerinde bulunan hediyelik eşyanın, yukanda belirtilen olaylann başlama tarihinden bir ay önce veya bitiş tarihinden bir ay sonraki süreler içinde gönderilmiş (postaya verilmiş) veya yurda gelmiş olması kaydıyla, muafen ithaline gümrük idarelerince izin verilir. 35. İthalatta hangi vergiler alınır? Ve bunlar nereye ödenir? 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 4.maddesine göre, gümrük beyannamesinin gümrük idaresine verildiği tarihte (vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte) yürürlükte olan Gümrük Giriş Tarife Cetveli'ndeki oranlara göre eşyanın kıymeti üzerinden gümrük vergisi alınır. Bu "Cetvel"deki gümrük vergisi oranlan, İthalat Rejimi Karan'na ekli "Listeler"de belirlenmektedir. Gümrük vergisinden başka, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre, eşyanın gümrüklenmiş değeri üzerinden, dahilde alınan KDV oranlan aynen uygulanmak suretiyle katma değer vergisi alınır. Ancak, eşyanın ithalinden sonra satılmasında, alıcısından alınan KDV tutanndan, o malın ithalinde ödenmiş olan KDV düşüldükten sonra kalan kısım hazineye ödeneceğinden, KDV bir ithal vergisi teşkil etmemiş olmaktadır; ithalatçıya, sadece geçici olarak bir yük getirmektedir. Bunun dışında bir vergi alınması sözkonusu değildir. Gümrük vergisine eş etkili vergi olarak daha önceleri alınan, damga resmi, nhtım resmi, belediye hissesi, tarihinden itibaren kaldınimıştır. İthalat Rejimi Karan'nda ithal konusu mal için Toplu Konut Fonu alınması öngörülmüş ise öngörülen fon da tahsil edilir. İthalatta alınan. Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Toplu Konut Fonu, Gümrük İdareleri'ne ödenir.

38 36. İthalde alman vergilerin tahakkuk zaman aşımı nedir? HİÇ alınmamış veya noksan alınmış vergiler, eşyanın fiili ithal tarihinden itibaren üç yıl içinde ilgilisinden istenebilir. (Gümrük Kanunu'nun 86.maddesi) Bu hüküm, gümrük vergisi ile birlikte gümrüklerce tahsil edilmekte olan bütün vergileri de kapsar. 37. İthalde alınan vergilerin tahsil zaman aşımı nedir? 6183 sayılı Kanun'a göre, devlet alacağının, kesinleşmesinden itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmesi gerekir. 38. Gümrüklü eşyanın bekleme süresi nedir? Yurt dışından getirilen eşya, gümrükçe konmasına müsaade edilen yerlerde (gümrük sundurmalannda) bir gümrük rejimi beyanında bulunulmak üzere dört ay kalabilir. Bir antrepo beyanı ile gümrük antrepolanna konan eşya buralarda en çok iki yıl kalabilir. Fiktif antrepolarda bekleme süresi altı aydır. Bekleme süresi, yolcu beraberi gelen eşyada üç ay, çıkış eşyasında ise bir aydır. Bu süreler içerisinde ithal veya yurt dışı edilmeyen eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır ve tasfiye edilir. 39. Alkollü içki ithal edilebilir mi? Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nin ile tarife pozisyonlannda yer alan alkol ve alkollü içkiler, 4250 sayılı tarihli "İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisan Kanunu"na göre yalnız Tekel Genel Müdürlüğü tarafından ithal edilebilir. Başka kuruluşlar, doğrudan doğruya alkollü içki ithal edemezler, ancak, örneğin turistik tesisler, "Tekel" aracılığı ile bu eşyayı temin edebilirler.

39 40, Supdldu gümrük işlemi nedir? İthal edilecek olan eşyanın, gümrük sundurmasına alınmadan, eşyayı getiren vasıta üstünde (deniz üstü - vagon üstü - kamyon üstü) gümrük işleminin bitirilerek mal sahibine teslim edilmesidir. Hacimli, ağır, kınlabilir cins mallar, dökme mallar (ambalajsız mallar) supalan işlemine tabi tutulabilir. Bu işleme tabi tutulabilecek olan malların listesi, Gümrük Yönetmeliği'nin 4 numaralı ekinde belirtilmiştir. 41, Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi, ithalatta nasıl uygulanır? tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/6 sayılı İthalat Tebliği eki listede gümrük tarife istatistik pozisyonlan (GTİP) ve isimleri belirtilen maddelerin (genel olarak makinalar, elektronik eşya ve motorlu kara nakil vasıtalann) gümrük beyannamelerinin tescilinde, bakım ve onarım gibi satış sonrası hizmetlerinin bölgeler itibariyle garanti edilmiş olduğuna, bakım servisi ve yedek parça depolannın belirli kriterlere uygunluğuna ve bakım servisinde yeterli teknisyen kadrosu ile yedek parça stokunun bulunduğuna dair Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca verilmiş belge gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin geçirlilik süresi bir takvim yılıdır. 42. Ticari Bedelsiz İthalat nedir? Karşılığı paranın dışanya gönderilmeden, Türkiye'ye mal sokulması "Bedelsiz İthalat" olarak isimlendirilmektedir. Ticari Bedelsiz İthalat, 5 Nisan 1997 tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 2 Seri Numaralı Bedelsiz İthalat Tebliği ile düzenlenmiştir.

40 Ticari bedelsiz ithalat konusunu, yurt dışındaki satıcı fırmalann bir bedel almadan gönderdikleri; Ticari teamüllere uygun numune ve maddeler, hediyeler, reklam eşyası, Daha önce yurda ithal edilmiş mallara ait parçalar, (imalat hatası sebebiyle-garanti hükümleri gereğince) Sanayicilerin denemek veya örnek olarak getirtecekleri sanayi mamulleri, Kamu kuruluşlanna gönderilen eşya, Daha önce ithal edilmiş olan mallann hasarlan, noksanlıklannın giderilmesi amacı ile gönderilen aynı cins eşya, Yabancı firmalann, Türkiye'deki şubelerine gönderilen büro malzemeleri, Geçici çıkan vasıtalann değiştirilen motorlan, teşkil eder. Değeri ABD Dolannı aşmayanlann ithal talepleri Gümrük İdarelerince, daha fazla olanlannki Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğünce) incelenip sonuçlandınlır. 43. İthal Şahadetnamesi nedir? Kritik malzeme ithalatında, ihracatçı ülke tarafından istenen "İthal Şahadetnamesi" Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca verilir. Bu belgenin örneği İthalat Yönetmeliği'ne eklidir. İthalatçı firma, ithal edeceği mallan. Müsteşarlığın izni olmadan üçüncü bir ülkeye sevketmeyeceğini taahhüt eder. Müsteşarlık tarafından tarih ve numara verilerek tasdik olunan bu belge, ithalatçı tarafından, tedarikçi ülkeye gönderilir. Bu suretle, kritik eşyanın üçüncü bir ülkeye sevkedilmesi kontrol altına alınmış olur.

41 44. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ithalat nasıl yapılır? 97/7 sayılı tarihli ithalat Tebliği'nde, K.K.T.C.'den yapılacak ithal başvurularının Dış Ticaret Müsteşarlığı'na yapılması öngörülmüştü; bu Tebliğ, İthalat Yönetmeliği'nin değişik 14.maddesinin birinci fıkrası hükmü ile tarihinden itibaren kaldınimıştır. Bu durumda, K.K.T.C.'den yapılacak ithalat genel hükümlere tabi kılınmıştır. 45. Kiralama yolu ile ithalat nasıl yapılır? Kiralama suretiyle getirilecek eşyaya ilişkin düzenlemeler, 16 Nisan 1996 tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği ile (Geçici Muaflık - Seri No : 4) belirlenmiştir. Bu konudaki talepler, 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 119/6'ncı maddesine göre Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce incelenip sonuçlandınlır. Kiralık eşya için bir yıl süreli geçici giriş izni verilebilir. Bu süre uzatılabilir. Bu eşyanın kullanılmış olup olmadığına bakılmaz. Eşyaya ilişkin gümrük vergileri teminata bağlanır. Başvurularda aranacak belgeler, geçici girişine izin verilmeyecek eşya ve diğer aynntılar sözü geçen tebliğde belirtilmiştir.

42 46. Mahrece iade nedir? Yabancı ülkelerden gelen eşyanın, sipariş evsafına uygun olmaması, bozuk olması nedenleri ile ilgilisi tarafından ihracatçı ülkeye geri gönderilmesidir. Bu konuya ilişkin düzenlemeler, 10 Ağustos 1996 tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği ile (Mahrece îade - Seri No: 3) belirlenmiştir. Fiili ithali yapılmamış olan eşyanın mahrecine iade işlemleri, ilgilisinin, Tebliğ'de belirtilen süreler içinde yapılacak müracaatı üzerine gümrük idarelerince yerine getirilir. Fiili ithali yapılmış ancak, gümrük sundurmasından çekilmemiş eşyanın mahrece iade işleminde, gümrük idaresinin bağlı olduğu Gümrük Başmüdürlüğü'nün görüşüne göre işlem sonuçlandınlır. Fiili ithali yapılarak millileşmiş eşyanın mahrece iade konusunda kısıtlayıcı bir süre bulunmamaktadır. Bu durumdaki eşyanın mahrece iadesinde, Eşyanın sipariş evsafına uygun bulunmadığını belirtir Gözetim Şirketi'nden alınacak belgenin, Malın bozuk olduğunu gösterir Ticaret Odası veya Gözetim Şirketi'nden alınacak belgenin. Gümrük İdaresi'ne verilmesi şarttır. Mahrece iade edilmesi isteğinin eşyanın gümrükten çekilmesinden itibaren 2 ay içinde yapılması (satış akti hükümlerine aykın olduğu montajı sırasında anlaşılabilen eşyada bu süre altı aydır) ve bu süre içinde gümrüğe teslim edilmesi halinde, Gümrük Kanunu'nun 85.maddesinde belirtilen şartlar dahilinde, mahrece iade edilen eşya için alınmış olan vergiler geri verilir.

43 47. İthalat Hesaplarının terkini ye sınırı n^^^ İthalat hesaplarının, eksik veya fazla olan bir kısmı için herhangi bir takibat yapılmadan kapatılmasıdır. Her bir gümrük beyannamesi (giriş) itibariyle ABD Dolan veya eşiti dövize kadar fazla veya noksan olan ithalat hesaplan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) mücbir sebeplerin varlığı aranmaksızın bankalarca terkin edilmek (silinmek) suretiyle kapatılır ABD Dolan veya eşiti dövize kadar açık ithalat hesaplan mücbir sebep belgesine istinaden Kambiyo Müdürlüklerince, bu miktan aşan açık ithalat hesaplan da gene mücbir sebep belgesine istinaden Hazine Müsteşarlığınca terkin edilmek suretiyle kapatılır. 48. Gümrükçe verilen para çezalarma karşı yapılacak itirazların mercileri neresidir? Gümrük İdareleri tarafından verilen para cezalanna karşı, ceza kararlannın ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, Gümrük İdaresi kanalıyla Gümrük Başmüdürlüklerine veya Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne itiraz olunabilir. Bu merciler tarafından mükellef aleyhine verilen kararlara karşı, bu kararlann tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde (bu süre ceza usulünde 30 gündür) yetkili ADLİ mahkemeye müracaatla itiraz olunabilir. (Gümrük Kanunu'nun 158.maddesi)

44 49. A.TR, EUR.1 ve Tek İdari Belge'nin kullanım alanları nelerdir? Türkiye ile AB arasındaki ticarette, mallann karşılıklı olarak tanınan tavizlerden yararlanmalan A.TR.l ve A.TR.3 Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesine bağlıdır. Gümrük Birliği ile birlikte, bu belgeler, ATR Belgesi adı altında kullanılmaya devam edilecektir. EUR.l Belgesi, serbest ticaret anlaşmalan kapsamında taraf ülkeler menşeli ürünlerin tavizlerden yararlanmalannı sağlayan bir belgedir. Türkiye'nin EFTA ülkeleri ile akdettiği Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde kullanılmaktadır. Aynca, Avrupa Kömür ve Çelik topluluğu ürünlerinde, Türkiye ile Topluluk arasında 25 Temmuz 1996 tarihinde imzalanmış olan Serbest Ticaret Anlaşması ve Türkiye ile İsrail arasında 14 Mart 1996 tarihinde imzalanmış olan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı ürünlerin ticaretinde de EUR.l belgesi düzenlenmektedir. Benzer şekilde, Türkiye, Topluluğun üçüncü ülkelerle yaptığı tercihli anlaşmalan üstlendikçe, akdettiği serbest ticaret anlaşmalan kapsamında bu belge tanzim edilecektir. Tek İdari Belge (SAD), Avrupa Birliği ülkelerinin kendi aralanndaki ticarette ve EFTA ülkeleri ile yaptığı ticari işlemlerde, gümrük birliğine ilişkin olarak kullandığı bir belgedir. Gümrük Birliği'ne girmiş olmasına rağmen Türkiye tarafından böyle bir belgenin kullanılması konusunda henüz bir anlaşmaya vanimamıştır. Ülkemizde, giriş, çıkış, aktarma ve benzeri beyannameler yerine, sadece Gümrük Beyannamesi, tek idari belge olarak kullanılmaya başlanmıştır.

45 50. ithalat Bedellerinin Mal ye Hizmet ihracı Bedelleri ile mahsuben ödenmesine ve Özel Takas'a getirilen değişiklikler nelerdir? Mahsuben Ödeme İthalat bedellerinin kısmen veya tamamen mal veya hizmet ihracı bedeli dövizlerle mahsuben ödenmesi aşağıda açıklanan esas ve usuller çerçevesinde mümkündür. İhracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde muhabir hesaplarına alacak verilmiş olması ve mahsup talebinin de bu süre içinde yapılmış bulunması gerekir. Hizmet ihracı bedellerinin tahsili zorunlu olmadığından, bu bedeller için mahsup talebi herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Mal ve hizmet ihracı bedellerinin mahsuben ödenmede kullanılacak kısmının alışının yapılmamış (TUye çevrilmemiş) olması şarttır. Mahsuben ödemede kullanılabilecek azami döviz tutan, ihracat bedeli dövizlerin alışı sebebiyle Merkez Bankası'na zorunlu döviz devrinden sonra kalan tutardır. İhracat bedeli dövizlerin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde tahsil edilerek DTH'ye alınması halinde, bu dövizler 180 günün sonuna kadar mahsuben ödemede kullanılabilir. İhracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilecek tutarının ithalat bedelini karşılamaması durumunda, bakiye ithalat bedeli genel esaslar dahilinde ödenir. Mahsup işleminde, aynı kur üzerinden döviz alım ve satım belgesi veya Türk Parası Transfer Belgesi (TPTB) düzenlenir. Özel Takas Mal ve/veya hizmet ihraç ve ithalinde karşılıklı taraflann aynı gerçek veya tüzel kişiler olması halinde, bunlann bedelleri herhangi bir para hareketi söz konusu olmaksızın kısmen veya tamamen birbiri ile takas (mahsup) edilebilir. Bankalar, takasa (mahsuba) tabi tutulan bedeller için aynı kurdan Döviz Alım Belgesi (DAB) ve Döviz Satış Belgesi (DSB veya TPTB) düzenlerler.

46 51. Yeni İlıracat Rejimi KOBİ'lere ne gibi yenilikler getirmiştir? Yeni İhracat Rejimi ile öncelil<le esnaf ve sanatkarların başka deyişle, KOBİ'lerin kısaca küçük sanayicinin ve vergi numarası olan herkesin ihracat yapabilmelerine imkan tanınmaktadır. 52. İhracat Rejimi Kararı'na göre ihracat esnasmda istenecek belgeler nelerdir? Gümrük Birliği'ne geçişle birlikte, daha önceki karar hükümleri çerçevesinde ihracat yapmak isteyen kişilerin almalan gereken "ihracat belgesi" uygulamasına son verilmiştir; evvelce ihracatçılar tarafından doldurulması öngörülen "Serbest ihracat Beyannameleri" kaldınimıştır. İhracat faaliyetleri "Gümrük Beyannamesi" ve "Tek Vergi Numarası" çerçevesi nde gerçekl eşti ri lecekti r. 53. Kî m ler î h racatçıd ı r? tarihinden itibaren yürürlüğe giren İhracat Yönetmeliği'nin 4üncü madesinin (d) fıkrasında, ihracatçı, "ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler. Esnaf ve Sanatkarlar Odalanna kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumlan ifade eder" şeklinde tanımlanmıştık 54. İhracı yasak ve ön îzne bağlı mallar nelerdir? 19 Eylül 1996 tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (İhracat 96/31) sayılı Tebliğ eki iki ayrı listede, ihracı yasak malların isimleri ve yasal dayanaklan, ihracı ön izne bağlı malların isimleri ve izin veren kurumlar belirtilmiştir.

47 55. Bütün ihracat şekillerinde ihracatçılar öncelikle hangi mercie müracaat edeceklerdir? "Özellik Arz Etmeyen İhracat" ile "Kayda Bağlı İhracat" şekillerinde, ihracatçılar birliklerine müracaat edilir. Özelliği Olan İhracatın bir kısmı için gene ihracatçı birliklerine müracaat edilir, (örneğin, kredili ihracat) Bir kısmı için doğrudan gümrüklere müracaat edilir, (örneğin bedelsiz ihracat) 56. Yeni İhracat Yönetmeliğrne göre ülkemizden yapılacak İhracatta kaç türiü yontem vardır? Önceki uygulamaya paralel olarak üç türlü ihracat şekli vardır. Bunlar; Özellik Arz Etmeyen İhracat, Kayda Bağlı İhracat ve Özelliği Olan İhracat şeklindedir. 57. İhracatta herhangi bir kısıtlama veya yasaklama getirmeye hangi kurum yetkilidir? mmmmmmmmmmmmm^ 95/7623 sayılı İhracat rejimi Karan'nın 3'üncü maddesi, AB mevzuatına paralel olarak, gerekli hallerde bir malın ihracatına kısıtlama veya yasaklama getirmeye Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığı yetkili kılmıştır. S8n Yeni İhracat Rejimi'ne göre gerçek ve tüzel kişi tacirlerin veya (Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı olup, üretim faaliyetiyle iştigal eden) esnaf ve sanatkarların "İhracat Belgesi" almaları gerekli midir? ==-«-«-^^^-^->^^ İhracatçı Belgesi 15 Ocak 1996 tarihi itibariyle kaldınimıştır. İhracat ticaretine başlayacak kişilerin öncelikle ve sadece ilgili İhracatçı Birliği'ne üye olmalan yeterli bulunmaktadır.

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları Dr.Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr İhracatı Düzenleyen Mevzuat-1 Kanun Kararname Yönetmelik Tebliğ Uygulama Esasları Dış Ticaret Müsteşarlığının

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI... 3 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)... 25 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dr. Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen İthalat Mevzuatı İthalat Rejimi Kararı (-31 Aralık 1995 tarih ve 22510 Mükerrer Sayılı

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014 Sirküler Sayı: 2014 051 01.10.2014 Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği nde Yapılan Değişiklikler Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ. 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ. 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 1 İÇERİK DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR? DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLECEK HALLER DAHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİ YURTİÇİ ALIMLAR TEMİNAT VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI 2 GERİ ÖDEME SİSTEMİ ÖDENEN

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları 1. İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2. Hariçte işleme rejimi,

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük tarifesi veya vergilendirme unsurlarında aykırılık İlgili Kanun: Madde 234-1 (a) Cezası: İthalat vergilerinden

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI I.GİRİŞ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkin Tebliğ ler,

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ 05.12.2017/137-1 İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Türkiye içinde taşıma hakkı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM. 27/01/2005 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM. 27/01/2005 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM 27/01/2005 Tarih ve 25709 Sayılı Resmi Gazete AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Karar; Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 28.12.2017/160-1 MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA ÖTV

Detaylı

a) Türkiye, Romanya ve İsrail arasındaki tercihli ticarette 1 Mart 2006 tarihinden itibaren,

a) Türkiye, Romanya ve İsrail arasındaki tercihli ticarette 1 Mart 2006 tarihinden itibaren, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü nün 25.09.2006 tarih ve 0120005821 sayılı yazısı ekinde tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ne gönderilen Pan- Avrupa-Akdeniz

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI 3065 SAYILI KDV KANUNU NUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN İ BENDİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28438 Resmi Gazete Tarihi 11/10/2012 Kapsam 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde,

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1252-8033 Ankara, 22/04/2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ÖNEMLİ SİRKÜLER

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 İTHALATTA ÖDENEN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAYDI I. GENEL BİLGİ İthalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu, Antidamping

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler 31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler 1. KONU: 18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31, 32 ve 33 seri no.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile ÖTV uygulamasında

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Telafi Edici Vergi (TEV) 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir. ''VİETNAM, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE GÖZETİM'' İTHALATTA G İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21 ) Kapsam Madde 1-Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması

Detaylı

BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: EK I 28 Aralık 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ : 2007/6)

Detaylı

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç. Kapsam. Tanımlar

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç. Kapsam. Tanımlar HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ 15/3/2007 Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, serbest do Tanımlar MADDE 3

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı ÖZET: 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taahhütname eklenir.

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taahhütname eklenir. Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2015/1) (31.12.2014 t. 29222 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 2. Bölüm İthalat Süreci

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 2. Bölüm İthalat Süreci İÇİNDEKİLER Giriş... 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 1.1. İthalat... 1.1.1. İthalatı Gümrük Vergisinden Muaf Eşya... 1.1.2. İthalatı Yasak Olan Mallar... 1.1.3. İthalatında Belirli Mercilerin Ön İzni Olan

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1)

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) Ekonomi Bakanlığından: Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) (31.12.2016 T. 29935 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 29/12/2014 tarihli

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 05.05.2017/60-1 YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ÖZET : 6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 33 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile, 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Maliye

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130723-7.htm Sayfa 1 / 2 23 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28716 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı