TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ"

Transkript

1 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ Hüseyin UYSAL (Yrd. Doç. Dr.) 11. DERS -TARIMSAL AHLAK VE TARIMDA ETİK

2 TARIMSAL ETİK KAVRAMININ FARKLI BOYUTLARI Tarımsal etik kavramının çok farklı boyutları vardır. Doğanın içindeki düzene göre bitkisel ve hayvansal üretimden eğitime, meslek içi ve meslek dışı bireylerin davranışlarından kurumların yapısına ve idare şekillerine; teknoloji kullanımından hukuki düzenlemelere kadar bir çok konuda tarımsal etik kuralların varlığı ve gerekliliği söz konusudur. 2

3 1. Ziraat Fakülteleri Mezunları Açısından Tarımsal Etik Ziraat mesleği ilgilendiği bilim kolları itibariyle en zengin meslek dallarından birisidir. Ziraat Mühendisliği mesleğini icra edecek olanların, fizik, kimya, matematik, biyoloji, jeoloji gibi temel bilimler yanında ekonomi ve sosyal bilgileri de bilmeleri gerekir. Bu yüzden ziraat fakültesi mezunları ilgili başka bilim dallarında yüksek lisans yapabildikleri gibi diğer bilim dallarından mezun olanlar da ziraat fakültelerinde lisans üstü eğitim alabilirler. 3

4 Aynı zamanda ziraat fakültesi mezunları ilgili olduğu geniş bilim alanı nedeniyle birçok alanda çalışma imkanına sahiptir. Bugün ziraat fakülteleri bünyesinde; - Bahçe Bitkileri - Tarla Bitkileri - Bitki Koruma - Tarımsal Biyoteknoloji - Toprak - Tarım Ekonomisi - Zootekni - Tarım Makinaları - Tarımsal Yapılar ve Sulama - Biyosistem Mühendisliği - Gıda Mühendisliği - Peyzaj Mimarlığı - Süt Teknolojisi - Su Ürünleri - Deri Teknolojisi Gibi birçok bölüm bulunmaktadır. Bu denli program yelpazesinin genişliği yeni mesleklerin de doğmasına öncülük etmiştir. 4

5 Birçok bilim dallarını bünyesinde bulunduran ve yeni meslekler oluşturmuş olan ziraat fakültelerinde temel etik yaklaşım alanında uzmanlaşmak ve bilgiye saygılı olmaktır. Çünkü ziraat bilimi canlı bilimidir. Çalışılan ürünlerden, hitap edilen popülasyona kadar her biri canlı materyaldir. Dolayısıyla ziraat mühendisliği mesleğini icra edenlerin bu etik anlayışı çok iyi kavramaları gerekmektedir. Mesleklerini bilinçli bir şekilde icra etmeli, çevreyi ve doğayı korumayı kendilerine ilke edinmelidirler. En önemlisi de ziraat mühendislerinin insan beslenmesinde temel görevi üstlendiği unutulmamalı ve üretilen ürünlerde insan sağlığı ön planda tutulmalıdır. Bu gün tıp doktorları hastayı iyileştirmekle görevli iken ziraat mühendisleri de hasta etmemekle yükümlüdürler. Bu açıdan bakıldığında hastayı iyileştirmekten çok hasta etmemek daha önemlidir ve ziraat mühendislerinin üstlenmesi gerektiği etik anlayış en az tıp fakültesi mezunları kadar ağırdır. 5

6 2. Bilimsel Araştırmalar Açısından Tarımsal Etik Bilim ahlakı da en önemli ahlak kurallarından bir tanesidir. Geçmişte bir grubun «bilim ahlaka aykırıdır, bazı sonuçların insanlık zarına olduğu, insanı makineye köle ettiği, kin ve budalalığın eline silah verdiği» gibi bir yaklaşım sergilemesi hatalı bir yaklaşımdır. Bu grup «bilimden sıkı bir düzen beklemek yerine, insanların bilimi sıkı bir düzene koyması gerekir» anlayışını savunmaktadır. Diğer bir grup ise «bilimi suçlamamakta ve bilim sonucu teknik bilgilerin arttığını, ekonomik, sosyal, sağlık ve kültürel boyutlarda insanlığı büyük yarar sağladığını» savunmaktadır. Bu iki karşıt düşünce objektif olarak değerlendirildiğinde bilimin büyük yarar sağladığı görülür. Bilimi ahlak dışı veya ahlaka karşı saymak büyük bir hatadır. Çünkü bilim ve ahlak kavramları birbirlerini tamamlayıcı özelliğe sahiptir ve esasen her ikisini de insan yönlendirmektedir. 6

7 İnsanlık var olduğundan beri doğayı anlamaya ve çevreyi tanımaya doğru bir eğilimi vardır. Bütün bunları gerçekleştirmek için ise insan oğlu aklını kullanmış ve dolayısıyla bilime başvurmuştur. Bilim; bilimsel yöntemlerle, yani yerine göre deney, gözlem veya düşünce yolu ile kazanılan bilgileri düzenli bir biçimde birbirine bağlayan kendine özgü akıl çabasının ürünüdür. Bilimsel çabanın gerekleri ise bilim adamı dediğimiz kişinin özel anlamda yüklendiği ahlaki görev ve yükümlülüklerdir. Bilim ahlakı gelişmiş toplumlarda ileri seviyelerde iken gelişmemiş toplumlarda bilim ahlakının varlığından pek fazla söz edilememektedir. Zira gerçek anlamda bilim ve bilim geleneği bulunmayan yerde buna ilişkin ahlak kurallarının gelişmemesi doğaldır. 7

8 Bilim ahlakı, bilimsel çabayı meslek olarak seçen kişiye, kendi akıl ve düşünce yeteneğini iyice araştırarak ve tartarak gerçekten gerekli niteliklere sahip olduğuna içtenlikle inandığı takdirde, bu meslekte kalabileceğini veya kalamayacağını itiraf etmeyi gerektirir. Bu ilkenin gereklerinin yerine getirilmemesi, hem bilim dünyasına, hem sosyal çevreye ve topluma karşı işlenmiş büyük bir suçtur. Araştırma sonuçlarını çarpıtılması, gerçek dışı verilerin sunulması veya başka bilim insanlarının fikirlerinin çalınması önemli bir ahlak dışı davranış ve suçtur. Bilimsel araştırma sonuçları ne olursa olsun gerçekliliğiyle topluma sunulmalı hiçbir sonuç gizlenmemelidir. Sonuçlar paylaşılırken kişisel dünya görüşleri, siyasal ideolojiler, duygusal yaklaşımlar kesinlikle karıştırılmamalı. Bu durum bilim açısından önemli bir etik kuraldır. Bir başkasının fikrini atıf yapmadan kendi fikri imiş gibi kullanmak hırsızlıktır. 8

9 Esas itibariyle bilimsel etik bilimsel yetenek ile başlar. Bilimsel yetenek ise bilimi bir yaşam tarzı olarak benimsemeyi, heves ve özveri gerektiren zahmetli bir özelliktir. Bu özelliğe sahip olmayanlar ve bilimi bir maddi kazanç ve şöhret aracı olarak görenler bu amaçlarına ulaşmak için etik ve ahlak dışı davranışlar sergileyebilmektedirler. 9

10 3. Toplumsal Açıdan Tarımsal Etik Ziraat mesleği insan sağlığı ve beslenmesi ile yoğun çalışmalar yapan ve hizmet üreten bir meslektir. Dolayısıyla ziraat mesleğini icra edenlerin inanılır ve güvenilir olmaları gerekir. Bunu tesis etmek için tüm meslek mensuplarının tüm deontolojik kurallara uyması gerekir. Elde edilen güvenin de korunması için itina gösterilmelidir. Zira bazen bir kişinin ortaya koyacağı bir güvensizlik tüm meslek arkadaşlarını da hırpalayacak ve güven kaybetmelerine sebep olacaktır. 10

11 4. Uluslararası İlişkiler Açısından Tarımsal Etik Gerek mesleği icra edecek bireylerin ve gerekse üretilen tarım ürünlerinin uluslararası camiada kabul edilebilecek kalite ve deontolojiye ulaşması mesleğin evrenselliği açısından son derece önemlidir. Globalleşen dünyada ön plana çıkan en önemli kavram kalite kavramıdır. Kalite ise sadece ürünlerin değil bireylerin de bir özelliği olmalı uluslararası camiada söz sahibi olabilecek bilgiye ve beceriye sahip deontolojik olarak yeterli bireylerin mesleği icra etmeleri önem arz etmektedir. Tarımsal ürünlerin üretiminde tohum ekiminden hasadına kadar kalite anlayışından taviz verilmemeli ve yakalanmış olan güvenin sarsılmaması için gayret ve çaba sarf edilmelidir. Bu durum ise meslek etiği ve ahlakının bir gereğidir. 11

12 Tarımsal Etik Açısından Görev ve Sorumluluklar Bir mesleği icra eden kişinin etik kurallara riayet etmesi öncelikli olarak kendi vicdani sorumluluğundadır. Herkes kendi kendisini denetleyebilmeli ahlak ve etik dışı davranışlardan kaçınmalıdır. Ancak insanın olduğu yerde hata veya etik ve ahlak dışı davranışların da varlığı muhtemeldir. Bu gibi durumlarda da bunları denetleyecek ve gerekirse cezai işlem uygulayacak mekanizmalara ihtiyaç vardır. Bir kurumda çalışanların en alt kademeden yönetici konumundaki en üst kademeye kadar, tarlada çalışandan tüketiciye kadar, üniversitede öğrencisinden rektörüne kadar uymak zorunda olduğu kurallar vardır. Bunlar herkesin kendi görev ve sorumluluğundadır. Bu yüzden de görev bilimi olarak tanımlanan deontoloji herkes için önemlidir. 12

13 Bir ziraat fakültesi mezunu mesleğini icra ederken; - İnsanların özel yaşamına sağlığına ve yasal haklarına saygı göstermeli - Gerçekçi, dürüst ve güvenilir olmalı - Bireylerin, toplumun ve çevrenin sağlığına güvenliğine özen göstermeli - Çalışma konusu ile ilgili her türlü davranışta ahlaki değerler çerçevesinde hareket etmeli - Mesleği ile ilgili olan yasal düzenlemeleri bilmeli ve ona göre hareket etmeli - Sahip olduğu bilgi ve becerileri kişisel ve kurumsal değerlere zarar vermeden paylaşmalı - Bireyler ve kurumlara ilişkin özel bilgilerin gizlenmesine ve korunmasına özen göstermeli 13

14 - Üstlendiği sorumlulukların bilincinde ve mesleğiyle ilgili yükümlülüklere ve sözleşmelere uymalı - Yapacağı her türlü araştırma ve incelemede gerçekçi ve tarafsız olmalı - Çıkar ilişkisi olduğu kişilere karşı objektif olmalı taraf tutmamalı - Yolsuzluğa bulaşmış kişi ve kurumlarla işbirliği yapmamalı - Sorumlu olduğu işle ilgili kurumun bilgisi dışında gelecek her türlü komisyon, pay, pirim ve maddi yardım tekliflerini geri çevirmeli - Teknik yeterliliği korumalı ve kendisini daima yenilemeli ve bilgilerini güncellemelidir. - Mesleki eleştirilere açık olmalı ve eksiklerini gidermelidir - Başkalarının ve diğer arkadaşlarının uzmanlıklarına saygı göstermelidir - Şeffaf olmalı ve hatalarını kabul edebilmeli 14

15 - Toplumu tehlikeye sokacak davranışta bulunmamalı bilakis toplumu korumalıdır - Ne kendi çıkarını nede bir başkasının çıkarını toplum çıkarının üzerine çıkarmamalı - Kamuya yapılan açıklamalarda yansız ve dürüst olmalı - Çalıştığı konuda veya ürettiği üründe en yüksek verim, kalite ve etkinliğe ulaşmalıdır - Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının mesleki gelişimlerine yardımcı olmalıdır - Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının görüş kaygı ve şikayetlerine ilgisiz kalmamalıdır - Meslek hayatında ilerlemek için hiçbir arkadaşını gerçek olmayan nedenlerle eleştirmemeli veya suçlamamalıdır - Meslektaşlarının çalışmaları sonucu ortaya koyduğu ürünlere gereken saygı ve önemi göstermelidir 15

16 - Meslektaşlarının çalışmalarını izinsiz olarak kendi çıkarları doğrultusunda kullanmamalı ve geliştirmemelidir - Akademik ve mesleki tüm çalışma ve ürünlere saygı duymalıdır - Meslektaşları hakkında bilgi sorulduğunda doğru bilgi vermeli ve işle ilgili olmayan bilgileri vermemelidir - Yönetici konumundakiler kuruluşun tüm kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanmalıdır - Yönetici çalışanlar arasında ayrım yapmamalı onlara karşı adil davranmalıdır - Yönetimi altında bilgi akışının zamanında ve doğru biçimde gerçekleşmesini sağlar - Yönetimi altındaki kişilerin toplumsal ve ahlaki sorumlulukları yerine getirmesine katkıda bulunur ve onları bu konuda özendirir 16

17 - Yönettiği çalışanların işle ilgili yaptığı katkılar, buluşlar konusunda adil ve dürüst davranmalı ve haklarını yememelidir - İşe alacağı kişiyle yapacağı görüşmede şeffaf olmalı, çıkar gözetmemeli yapacağı iş konusunda ona net bilgi aktarmalıdır - Rakip kuruluştan iş sırlarına sahip olmak için eleman transfer etmemelidir - Çalışmalarında özel yaşamı işine karıştırmamalı, mesleki yaşamı mümkün olduğunca kendi ailevi çevresinden uzakta tutmalıdır - İşveren muhatap olduğu kişilere karşı daima dürüst olmalıdır - İş hayatına asla politika sokmamalıdır - Kendi kurumunun izni olmadan ikinci bir iş yerinde görev almamalıdır - Kendi kurumunun veya işvereninin olanaklarının işverenin onayı dışında kendi özel işi veya başka bir kuruluşun işinde kullanmamalıdır 17

18 Yasal Düzenlemeler, Etik Dışı Davranışlar ve Sonuçları Her ülke belirli yasal düzenlemeler çerçevesinde yönetilir. Bu yasal düzenlemeler gerekirse değişik düzeyde ayrıntılara kadar inebilir. Ülkemizde mevcut anayasa çerçevesinde hazırlanan Yasalar, bunların altında Yönetmelikler ve Tüzükler vardır. Ayrıca hukuki kurumların (Anayasa mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi) ilgi konularda vermiş olduğu kararlar ve içtihatlar da yasal düzenlemeler olarak toplum düzenine yön vermektedir. Bu düzenlemeler o ülkenin yasal etik kurallarını ortaya koyan düzenlemelerdir. Ancak bunların dışında her meslek kuruluşunun da kendine ait bazı düzenlemeleri vardır. Bu düzenlemeler her firma veya kurum kuralları şeklinde olmakla beraber buna ilave olarak her mesleğin de ortak kuralları vardır. Bunlar ise her meslek grubu ile ilgili odanın (ziraat mühendisliği için Ziraat Mühendisleri Odası) ortaya koymuş olduğu temel etik yaklaşımlardır. 18

19 Bireyleri davranışlarının sürekli kontrol edilmesi hangisinin etiğe uygun, hangisinin etik dışı olduğunun tespit edilmesi çok mümkün değildir. Yani herkesin başına bir kontrol memuru konulması söz konusu olamaz. Ancak herhangi bir etik dışı davranışta o kişiye karşı tolerans gösterilmesi veya görmezden gelinmesi de doğru bir yaklaşım değildir. Bu gibi bir durumda görmezden gelen kişi de aynı etik dışı yaklaşımı sergilemiş olur. Dolayısıyla etik dışı davranışta bulunanlara gerekli uyarı veya cezai işlem uygulanmalıdır. (Kaynak: Tarım Deontolojisi. Prof. Dr. Atilla Eriş, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, No:88) 19

20 Ziraat Mühendislerinin İş Olanakları Ziraat Mühendisleri almış oldukları eğitime bağlı olarak; Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım ve haberleşme gibi alanlarda çalışabilirler. 20

21 Ziraat Mühendislerinin Temel Görevleri İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla; - Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar, - Toprağın verimini artırıcı önlemler alır, - Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler, - Tohumların ekilmesi, fidelerin/fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler, - Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili en uygun yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur, - Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar, - Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitir. 21

22 Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretiminin projelendirilmesi amacıyla - Tarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar, - Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlar, - Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler, - Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretim sürecini denetler. 22

23 Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla - Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapar, - Hayvan ırkını iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek, yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar, - Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatır, 23

24 Her yaştan insan grubunun beslenmesinde önemli bir gıda olan sütün uygun koşullarda toplanması ve işlenmesi amacıyla; - Çalıştığı kuruma bağlı olarak; süt toplama merkezlerine getirilen sütlerin hijyenik yönden uygunluğunun sağlanmasında hammadde tedarikçilerini bilgilendirir, - Mikrobiyolojik kalitesi istenilen sınırlarda olan kaliteli hammadde sütün uygun koşullarda işletmeye alınmasını ve yine uygun koşullarda değişik ürünlere işlenmesini (peynir, yoğurt, ayran vb.) sağlar, - Üretimden tüketime kadar tüm zincir boyunca ürünün gereken yerlere uygun şartlarda ulaşması konusunda ortak bilincin sağlanmasında yardımcı olur. 24

25 Kamu Sektöründe Görev Almak İsteyen Ziraat Mühendislerinin; -T. C. Vatandaşı olmak -Atamanın yapılacağı alana ait diplomaya sahip olmak -KPSS den ilanda belirtilen puanı almış olmak -Yüz kızartıcı disiplin suçu işlememiş olmak Gibi koşulların yanında yabancı dil, arazide çalışmaya engeli olmamak, vb. ilanda belirtilen genel ve özel koşulları taşıması gerekir. 25

26 Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması İçin Gerekli Belgeler Bu kanunla ilgili yönetmelik; Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: Bu yönetmelik özetle: Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satışları, bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi veya bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi sahibi gerçek kişiler tarafından yapılır. 26

27 Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranacak şartlar şunlardır: a) Türk vatandaşı olmak, b) Bitki koruma bölümü mezunu veya bitki koruma dalında yüksek lisans veya doktora yapmış ziraat mühendisi olmak, c) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda bitki koruma hizmetlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış; (b) bendi dışında kalan ziraat mühendisi olmak, ç) Bu maddenin (b) ve (c) bentleri dışında kalan ziraat mühendisleri ile ziraat teknisyeni ve meslek yüksekokullarından bitki sağlığı ile ilgili dersi alarak mezun olmuş teknikerler için Bakanlıkça veya Milli Eğitim Bakanlığınca veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yılda bir kez yapılacak olan sınavda 100 tam puan üzerinden 60 ve üzeri puan almak. 27

28 Özel Sektörde Çalışmak İçin Bununla ilgili koşulları tamamıyla firma kendisi belirlemektedir ancak genelde aranan ortak koşullar şunlardır. - İşin ilan edildiği alanda diplomaya sahip olmak - Ehliyeti olmak - Yabancı dil - İş tecrübesi - vb. şartlar. 28

29 Bazı Firmaların İş ilanlarında Ziraat Mühendislerinden İsteyebilecekleri Belge ve Sertifikalar - HACCP - ISO ISO Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifikası - Tarımsal Yayım ve Danışmalık Sertifikası - Netcad - AutoCAD - İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası - Mesul Müdürlük Sertifikası 29

30 Akademik Kariyer Yapmak İçin Yüksek Lisansa Başlamak İçin - İlgili alanda veya ilanda kabul edilen alanlarda lisans diplomasına sahip olmak - Üniversiteye göre değişmekle beraber ALES (Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavı)den en az 55 ve üzeri puan almış olmak - Bazı Üniversitelerde belirli bir dil puanı şartı vardır - Bazı üniversitelerde yazılı veya sözlü giriş sınavı vardır - ALES, Dil Puanı, Mülakatın ve Not ortalamasının belirli bir yüzdelik diliminin üniversitenin belirlemiş olduğu barajı tutması gerekmektedir - Kişi üniversitenin belirlemiş olduğu diğer özel şartları taşımalı 30

31 Yüksek Lisanssız Direk Doktoraya Başlamak İçin - İlgili alanda veya ilanda kabul edilen alanlarda lisans diplomasına sahip olmak - Üniversiteye göre değişmekle beraber ALES (Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavı)den en az 70 ve üzeri puan almış olmak - YDS veya eş değeri bir sınavdan üniversitenin istemiş olduğu dil barajını geçmek - Üniversitelerin Genelinde yazılı veya sözlü giriş sınavı vardır - ALES, Dil Puanı, Mülakatın ve Not ortalamasının belirli bir yüzdelik diliminin üniversitenin belirlemiş olduğu barajı tutması gerekmektedir - Kişi üniversitenin belirlemiş olduğu diğer özel şartları taşımalı 31

32 Yüksek Lisans Sonrası Doktoraya Başlamak İçin - İlgili alanda veya ilanda kabul edilen alanlarda yüksek lisans diplomasına sahip olmak - Üniversiteye göre değişmekle beraber ALES (Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavı)den en az 55 ve üzeri puan almış olmak - YDS veya eş değeri bir sınavdan üniversitenin istemiş olduğu dil barajını geçmek - Üniversitelerin Genelinde yazılı veya sözlü giriş sınavı vardır - ALES, Dil Puanı, Mülakatın ve Not ortalamasının belirli bir yüzdelik diliminin üniversitenin belirlemiş olduğu barajı tutması gerekmektedir - Kişi üniversitenin belirlemiş olduğu diğer özel şartları taşımalı 32

33 Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanabilmek İçin 3 Tip Arş. Gör. Kadrosu söz konusudur; ÖYP, 33A ve 50D Genel Olarak atanma kriterleri aynıdır. - İlanda belirtilen alanda Yük. Lis. Veya Doktora yapıyor olmak veya lisans diplomasına sahip olmak (Tamamıyla ilanın niteliğine bağlı) - ALES den en az 70 puan almış olmak (Bazı üniversiteler daha da yüksek isteyebilir). - YDS veya eşdeğeri bir sınavdan en az 50 almış olmak (Bazı üniversiteler daha da yüksek isteyebilir). - Varsa ilanda belirtilen özel şartları taşımak - ALES, Dil Puanı, Mülakatın ve Not ortalamasının belirli bir yüzdelik diliminin üniversitenin belirlemiş olduğu barajı tutması gerekmektedir 33

34 Öğretim Görevlisi veya Uzman Kadrosuna Atanabilmek İçin - ALES den en az 70 almış olmak (Bazı üniversiteler daha da yüksek isteyebilir). - Dil şartı genelde aranmamaktadır ancak bazı üniversiteler dil şartı arayabilir - Varsa ilanda belirtilen özel şartları taşımak (Genelde Yüksek lisans veya doktora yapmış olma şartı veya belirli bir süre iş tecrübesi gerekmektedir). - ALES, Mülakatın ve Not ortalamasının belirli bir yüzdelik diliminin üniversitenin belirlemiş olduğu barajı tutması gerekmektedir 34

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ Programın Amacı: Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve

Detaylı

Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet El Kitapçığı

Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet El Kitapçığı 2015 Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet El Kitapçığı 1 İÇİNDEKİLER 1. DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ VİZYON, MİSYON, DEĞERLER, VE TEMEL İLKELERİMİZ. MİSYONUMUZ,VİZYONUMUZ

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek: Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 3 TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ...

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR ÖZET TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ 1 Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ 2 Prof. Dr. Salih ÇELİK 3 Doç. Dr. Hayrettin KENDİR 1 Arş. Gör. Sevil SAĞLAM 1

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar İÇİNDEKİLER 1. Etik Kurallara Uyum 1.1 Sorumluluk 1.2 Yasaların ve Etik Kurallarımızın İhlalinin Sonuçları 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 2.1 Dürüstlük ve Adil Davranma 2.2 Müşteri Memnuniyeti 2.3

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ LİDERLİK Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin. Ya da olanları kabullenmeyi. İyiliklerinle

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

BANKPOZİTİF ETİK İLKELER YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

BANKPOZİTİF ETİK İLKELER YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 2. GENEL İLKELER 2 2.1 Dürüstlük 2 2.2 Tarafsızlık 2 2.3 Güvenilirlik 2 2.4 Saydamlık 2 2.5 Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı 2 2.6 Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele

Detaylı

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI İş Etiği Politikamız Aytekin Serol firması tüm faaliyetlerinde iş etiği standartlarını en üst düzeyde tutmayı

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ Uzaktan Eğitim Yayını No 2009-004.2 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler EDĐTÖR Y. Doç. Dr. Eyup ĐZCĐ BÖLÜM YAZARI Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ve ÖZELLİKLERİ

Detaylı

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 1957 COMMODITY EXCHANGE G da Güvenli i ve G da da Güven Türkiye S ralamas n da 59 uncuyuz Helal G dalar n Önemi Süt Hijyeni ve Süt le Bulaflan Hastal klar TiCARET

Detaylı

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ 1 ÖNSÖZ Sevgili Çalışanlarımız, Sevgili Yöneticilerimiz, Olympus Europa Holding SE, Olympus KeyMed Grup ve Olympus Biotech International firmalarına bağlı tüm Avrupa şirketlerinden

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI KASIM / 2014 ÖNSÖZ Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programları, eğitim süreleri, eğitimde uygulanacak

Detaylı

KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI

KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI Talepkar bir etik standardı 4 Her düzeyde birleştirici uygulamalar 6 Bir etik sorunla ilgili nasıl iletişim yürütülür? 14 Gündelik hayatta temel etik referans anahtarı 18 Talepkar

Detaylı

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır.

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır. Doğruluğumuz Baxter in başarısı sonuçlara yönelik kişisel sorumluluğumuza ve doğruluğumuza dayanmaktadır. Hastalar, doktorlar, müşteriler, resmi otoriteler, yatırımcılar ve çalışanlarımız her gün yaptığımız

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri / Önsöz ÖNSÖZ Günümüzde bilgiye ulaşmada en etkin yollardan biride

Detaylı

DANIŞMA VE HAKEM KURULU

DANIŞMA VE HAKEM KURULU DANIŞMA VE HAKEM KURULU Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yayınıdır Sahibi Kamu İç Denetçileri Derneği Adına Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt GÜLER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa YEDEKÇİ Genel Yayın

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2013 TEKİRDAĞ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2013 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül - 2013 TEKİRDAĞ 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 2 Değerli öğrencilerim, Öğrenci Seçme Sınavı nda göstermiş

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2012 TEKİRDAĞ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2012 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül - 2012 TEKİRDAĞ 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 2 Değerli öğrencilerim, Öğrenci Seçme Sınavı nda göstermiş

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KARADENĐZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KARADENĐZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KARADENĐZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ĐÇ KONTROL SĐSTEMĐ STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI RAPORU Tel: 0 362 256 05 14 256 05 15 Faks: 0 362 256 05 16

Detaylı

Monsanto İşyeri Davranış Kuralları

Monsanto İşyeri Davranış Kuralları rumak yaşamları iyileştirmek daha fazla üretmek daha fazla korumak mek daha fazla üretmek daha fazla korumak yaşamları iyileştirmek da aha fazla korumak yaşamları iyileştirmek daha fazla üretmek daha faz

Detaylı

Eğitimde Sürekli İyileştirme

Eğitimde Sürekli İyileştirme Eğitimde Sürekli İyileştirme Uludağ Üniversitesi Eğitim Programları Kalite Geliştirme ve Sürekli İyileştirme Rehberi Uludağ Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) 01.01.2015

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI

MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI AĞUSTOS 2007 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın no: 40 www.gib.gov.tr Her hakkı Gelir İdaresi Başkanlığı na aittir.

Detaylı

SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN ETİK İLKELERİ VE SORUMLULUKLARI

SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN ETİK İLKELERİ VE SORUMLULUKLARI http://www.sosyalhizmetuzmani.org SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN ETİK İLKELERİ VE SORUMLULUKLARI ETİK İLKELER Sosyal hizmet uzmanları insanlığın gelişimi için mesleki tutum, karar ve eylemlerinde aşağıda belirtilen

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı