Blanket Krep: Hammaddesi, dumanlanmamış levhalar ve RSS kıpırtılarıdır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Blanket Krep: Hammaddesi, dumanlanmamış levhalar ve RSS kıpırtılarıdır."

Transkript

1 1. TABĐĐ KAUÇUK (NR) a. GĐRĐŞ Hevea Brasiliensis ağacının iç kabuğunda bulunan lateks, gövde de açılan yarıklardan akıtılarak toplanır ve pıhtılaştırılır. Molekül yapısında içerdiği çift bağ doymamışlık derecesini ifade eder. Doymamışlık derecesi çift bağın sayısını ve aktivitesini ile ilgilidir. Örnek olarak kükürt vulkanizasyonu ya da kauçuk bozulmasına sebep olan oksijen ve ozon reaksiyonu veren bu bağlardır. Skim Kauçuk: Konsantre lateksin santrifüjlüme metodu ile üretimi sırasında yan ürün olarak yaklaşık %5 skim lateks elde edilir. Kurutulur ve Skim Kauçuk Skim Krep Kauçuk olarak satılır. Ribbed Smoked Sheet ( RSS): Optik görünüşüne ve temizliğine göre smoked sheet 1 ile 5 numaraları arası sınıflandırılmaktadır. Kauçuğun rengi, sınıflandırma bakımından bir kriter oluşturmamasına rağmen 1 numara smoke sheed kauçuğun açık renkte olması istenir. Brown Krep: Brown (kahverengi) krep pıhtılaşmış, atıklardan yapılır. Temizlenerek renk homojen olana dek hamur makinesinden geçirilir, kurutulur ve balyalanır. Blanket Krep: Hammaddesi, dumanlanmamış levhalar ve RSS kıpırtılarıdır. - Teknik Sınıflandırılmış kauçuklar: i. SMR Malezya nın kauçuk sınıflandırması 1. SMR L Lateksten üretilmiştir. 2. SMR WF Lateksten üretilmiştir. 3. SMR LV Lateksten üretilmiştir. SMR LV 50 (45 55) Money viskoziteli kauçuk 4. SMR CV Lateksten üretilmiştir. SMR CV 50 (45 55) Money viskoziteli kauçuk SMR CV 60 (55 65) Money viskoziteli kauçuk SMR CV 70 (65 75) Money viskoziteli kauçuk ii. SIR Endonezya nın Kauçuk sınıflandırması 1. SIR 3L 2. SIR 3CV 3. SIR 3 WF 4. SIR 5 iii. TTR iv. SSR Tayland ın Kauçuk sınıflandırması Singapur un Kauçuk sınıflandırması b. TABĐ KAUÇUĞUN ÖZELLĐKLERĐ Geniş bir molekül ağırlığı dağılımına sahiptirler bu nedenle mükemmel işlenebilirlik özelikleri gösterirler. Zincir yapısı biyolojik durumu ile ilgilidir. Tabi kauçuk düzenli bir yapı özelliğinde olduğundan yüksek derecelerde kristalleşme özelliğine sahiptir. Kauçuk gerilince ve düşük sıcaklıklarda kristalleşir. Kristalleşmenin fiziksel özelliklere olumlu özellikleri şunlardır. - Yüksek derecede kopma mukavemeti. - Yüksek yırtılma ve aşınma mukavemeti. - Çiğ hamur mukavemeti - Đyi dinamik özellikler. - Kolay işlenebilme - Düşük kalıcı deformasyon değerleri ve yayılma özellikleri

2 Artan kristalleşme özelliğine bağlı olarak oluşan olumsuzluklar ise şunlardır. - Depolama sırasında sertleşme - Proses sırasında yüksek ısı oluşumu ( heat build-up) : Proses yardımcı maddeleri ve uygun dolgu maddesi kullanımı ile bu durumun önüne geçilebilir. c. KARIŞIM ÖZELLĐKLERĐ - Diğer polimerlerle karışabilme Polar olmayan yapısı, tabii kauçuğun polar olmayan diğer kauçuklarla yüksek oranlarda karışabilmesini sağlamaktadır. Tabii kauçuğa, SBR ve BR katıldığında aşınma mukavemeti, ısı dayanımı ve düşük ısı özellikleri arttırılmaktadır. Tabii kauçuğun bu polimerlerle karışması halinde SBR ve BR nin işlenebilme, yapışma ve dinamik özellikleri geliştirilebilir. Karıştırma işlemi tabii kauçuğun iyice mastikasyon ile yumuşatıldıktan sonra yapılmalıdır. EPDM kauçuğun dış hava şartlarına dayanlıklı olması tabii kauçuğun zayıf olan bu özelliğinin geliştirmek amacıyla birbirleriyle karıştırılmasına olanak sağlar. Polar yapısından dolayı NBR ile karıştırılması daha az rastlanır. Yağlara ve kimyasallara dayanımı iyi olan NBR ile az da olsa da mümkündür. Molekül ağırlığı, mooney viskoziteleri ve polariteleri farklı olan elastomerlerin karıştırılması durumunda meydana gelebilecek karışım zorluklarının homojenleştirici reçinelerin kullanılması ile önlenebilmektedir RSS BR HAF N AROMATĐK YAĞ 5 5 ÇĐNKO OKSĐT 3 3 STEARĐK ASĐT 1,7 1,7 ANTĐ OKSĐDANT 0,8 0,8 HOMOJENLEŞTĐRĐCĐ REÇĐNE - 5 PROSES KOLAYLAŞTIRICI - 2 MBS 0,75 0,75 KÜKÜRT 2,3 2,3 Homojenleştirici olarak Struktol 40MS Proses kolaylaştırıcı Struktol WB 212 kullanılmıştır. Mooney Viskozite(ML,1+4'100ºC) Optimum karışma zamanı (dak.) 4,5 2,5 Ekstruzyon hızı (gr/dak.) Enerji tüketimi (Kw. saat) 0,52 0,26 2 numaralı karışımda, homojenleştirici reçine kullanılması ile Mooney viskozite değerine 2,5 dak. Karışım zamanı ile ulaşılmıştır. Karışma zamanında %44, enerji tüketiminde %50, tasarruf sağlanmış ve %6,5 üretim arttırılmıştır. - Koruyucu maddeler Koruyucular oksidasyona, ısıya, ozona, çatlak oluşumuna ve ilerlemesine direnç sağlayan özellikte olmalıdır.

3 Aşağıdaki tabloda Tabii kauçuk için en iyi koruma sistemleri gösterilmektedir. ÖZELLĐK KORUYUCU ETKĐSĐ IPPD N-Isopropil- N' - fenil-p- fenilendiamin Đyi OKSĐDASYON 6PPD N-(1,3 dimetil butil)-n'- fenil P- fenilendiamin Đyi DTPD Diaril-p-fenilendiamin karışımı Đyi TMQ trimetil -1,2- dihidroquinolin Đyi IPPD N-Isopropil- N' - fenil-p- fenilendiamin Đyi ISI 6PPD N-(1,3 dimetil butil)-n'- fenil P- fenilendiamin Đyi DTPD Diaril-p-fenilendiamin karışımı Đyi TMQ trimetil -1,2- dihidroquinolin Çok iyi IPPD N-Isopropil- N' - fenil-p- fenilendiamin Çok iyi YORULMA 6PPD N-(1,3 dimetil butil)-n'- fenil P- fenilendiamin Çok iyi 77PD N,N'-di (1,4 dimetilpentil)-p- fenilendiamin Đyi DTPD Diaril-p-fenilendiamin karışımı Đyi STATĐK OZON IPPD N-Isopropil- N' - fenil-p- fenilendiamin Çok iyi ÇATLAMASI 77PD N,N'-di (1,4 dimetilpentil)-p- fenilendiamin Çok iyi IPPD N-Isopropil- N' - fenil-p- fenilendiamin Đyi METAL ZEHĐRLERĐ 6PPD N-(1,3 dimetil butil)-n'- fenil P- fenilendiamin Đyi DDA Difenilen amin türevleri Đyi ÇĐKLĐZĐSYON BKF 2.2' metilen -bis-(4-metil 6-tert-butil fenol) Çok iyi Ozona karşı direnci sağlamak amacıyla kullanılan koruyucu madde için, lastik parçanın statik veya dinamik ortamda çalıştığının bilinmesinde fayda vardır. Vaksın yüzeye göç etmesi ve koruyucu bir film tabakası oluşturması gerekir. Genel bir kural olarak, mamulün etki altında kaldığı azami yüzey sıcaklığı dikkate alınır ve kullanılacak vaksın erime sıcaklığı bundan 20 derece üzerinde olması istenir. Eğer lastik dinamik bir ortamda kullanılıyorsa antiozanat olarak 2 3 PHR IPPD kullanılmalıdır. Tabii kauçuklu karışımları ozon vaks veya antiozonat ile korumanın avantajları ve dezavantajlarını aşağıda gösterilmektedir. Tabii kauçuk ozon vaks ve antioksidant etkisi OZON VAKS ANTĐOZONANT AVANTAJ DEZAVANTAJ Düşük fiyat Dinamik yorulma altında koruma yok Renk verme ya da bozma Koruma parçanın sıcaklığına bağlı olarak özelliği yok değişiyor Vulkanizasyon üzerinde etkisi yok Oluşan film kolayca bozuluyor Proses kolaylaştırıcı etkisi var Kötü görüntü Đyi koruma etkisi Yüksek fiyat Çalışma sıcaklığı etkilemez Az da olsa hızlandırıcı etkisi (6PPD) Dinamik yorulma için uygun Yüksek dereceler de renk verme Yapışmayı engellemez Tabii kauçukta yorulma sırasında oluşan çatlak ve çatlak büyümesini önlemek için kullanılacak en önemli kimyasallar IPPD ve ZMTI dır YÜKSEK GENEL MAKSATLI PERFORMANS IPPD 1 2 TMQ 1 1

4 Örnek olarak 3 ayrı karışımın reçeteleri aşağıdadır SMR BR N 282 karbon siyahı DUTREX 729 ( proses yağı) STEARĐK ASĐT ÇĐNKO OKSĐT CBS 1,5 1,5 1,5 KÜKÜRT 1,5 1,5 1,5 IPPD TMQ TOPLAM KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 23,8 23,8 23,8 %300 MODÜLÜS (MPa) 14,8 13,8 13,1 KOPMA ANINDA UZAMA (%) ºC'DA 10 GÜN YAŞLANDIRMADAN SONRA KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 10,4 15,7 16,2 - Vulkanizasyon maddeleri SBR ve NBR ile kıyaslandığında tabii kauçuk çok daha yüksek konsantrasyonda kükürt (2 3 PHR) ve daha az oranda hızlandırıcı (02 1,0 PHR) kullanmak gerekmektedir. Tabi kauçukta uzun süreli ve yüksek sıcaklıklarda yapılan vulkanizasyonlar da revizyona sebep olmaktadır. Bu durum tabi kauçukta yumuşama olarak gözlenir ve en iyi rheometrede tespit edilir. Tabi kauçukta revizyonu önlemek için kükürt miktarını azaltmak gerekir. Revizyona uğrayan ürünler kötü yorulma sonuçları vermektedir. Düşük kükürt konsantrasyonlu vulkanizasyonlar da yüksek miktarda hızlandırıcı düşük miktarda kükürt ile yapılmaktadır. Bu şekilde ısıya dayanıklı mamuller yapılabilir. Yaşlanma ve düşük kalıcı deformasyon da elde edilir. Yarı etkili vulkanizasyon (Semi-EV) de, kükürt oranı (05 1,5 PHR) arasındadır. Optimum mekanik ve dinamik özellikler, ısıya dayanım sağlanmaktadır. Etkin vulkanizasyon da ise kükürt çok düşük oranda veya hiç kullanılmaz. Yüksek hızlandırıcı ile yüksek ısı dayanım ve revizyona uğramayı engellemiş oluruz. TABLO 6 tabii kauçuk vulkanizasyon sistemleri NORMAL YARI ETKĐLĐ (Semi EV) ETKĐLĐ (EV) KÜKÜRT 2,5 1,5 0 HIZLANDIRCI 0,6 1,2 3 Ayrıca PVI denilen vulkanizasyon geciktiricileri ile scorch zamanını uzatabiliriz fakat pişme süresini de uzatmış olacağız.

5 1 2 3 TABĐ KAUÇUK ÇĐNKO OKSĐT STEARĐK ASĐT TMQ FT N 880 KARBON SĐYAHI PROSES KOLAYLAŞTIRICI MBTS 0,5 - - MBT 0,5 - - KÜKÜRT ZDEC 0,1 - - TMTD TDEC - 0,5 - DPTT DPTT: Dipenta metilen - thiuram-tetra (hexa) sülfür FT N 880: TERMEL KARBON SĐYAHI VULKANĐZASYON: 145ºC - 30' SERTLĐK (Shore A) KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 23,8 23,7 24,7 KOPMA ANINDA UZAMA (%) ºC'DE 48 SAAT YAŞLANDIRMADAN SONRA SERTLĐK (Shore A) 54(+4) 49(+4) 44(0) KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 14, KOPMA ANINDA UZAMA (%) Değerler, kükürt kullanılmadan yapılan vulkanizasyon işlemleri ile ısıya dayanıklı ürünler elde edilebileceğini göstermektedir. Yine tabi kauçuk ısıya dayanıklı ve düşük kalıcı deformasyon değeri istenen yerlerde peroksitlerle yapılan vulkanizasyonlar tercih edilmelidir. - Dolgu Maddeleri Sentetik kauçukların aksine tabii kauçukta dolgu maddeleriyle yüksek kopma mukavemeti değerine ulaşabilinmektedir. Takviye edici dolgular aslında kendiliğinden mukavemetli olan kauçuğun, fiziksel özelliklerini daha da güçlendirmektedir. Özellikle aşınma ve yırtılma mukavemetinin önem kazandığı durumlarda, ince taneli karbon siyahları ve aktif silikaların önemli etkileri vardır. Silika kullanıldığında ısı dayanıklılığı ve yapışma özellikleri de artmaktadır. MT N 990 karbon siyahı ile düşük kalıcı deformasyon eğeri elde edilebilir. SRF N 770 ve GPF N 660 gibi orta takviyeci özelliklerdeki karbon siyahları ile kaolin gibi yarı aktif dolgu maddeleri ile karışımın elastikiyet, işlenebilirlik özellikleri arttırılabilmektedir. Ayrı ekonomik karışımlar elde edilir.

6 TABĐ KAUÇUK STEARĐK ASĐT ÇĐNKO OKSĐT ANTĐOKSĐDANT KÜKÜRT 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 MBTS TMTD 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 HAF N MT N BARYUM SÜLFAT KALSĐYUM SÜLFAT YUMUŞAK KAOLĐN TOPLAM 136,85 186,85 291,85 221,85 221,85 VULKANĐZASYON: 140ºC - 20' SERTLĐK (Shore A) KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 28,6 18, ,4 15,2 KOPMA ANINDA UZAMA (%) YIRTILMA MUKAVEMETĐ (Kg/cm) Sp. Gr. YOĞUNLUK (gr/cm³) 1,06 1,19 1,87 1,42 1,41 - Yumuşatıcılar ve proses kolaylaştırıcılar Yumuşatıcılar içerisinde mineral yağlar en çok kullanılanlardır. Parafinik, naftinik, aromatik yağlar tabi kauçuk kullanımı, mamulden istenen özelliklere bağlı olarak değişim göstermektedir. Tabi ve sentetik kauçuklarda reçineler, tabi kauçukta dispersiyonu kolaylaştırıcı, homojene edici özellikleri artırmaktadır. Stearik asit de bir nevi proses kolaylaştırıcı olarak kullanılabilir. Sahip oldukları yüksek Mooney viskozitelerinden dolayı mastikasyon ve peptizasyon sonucu viskoziteleri azaltılması gerekmektedir. d. TABĐ KAUÇUK ELASTOMER ÖZELLĐKLERĐ - Mekanik özellikler i. Sertlik: Tabii kauçukta 30 Shore A dan ebonit e kadar tüm sertlikler elde edilebilir. Ayrıca vulkanizasyonda kullanılan kükürt miktarı da sertliğe etkisi vardır. Aşağıda tabii kauçukta 10 birim sertlik arttırmak için kullanılması gereken dolgu maddelerinin PHR cinsinden miktarları verilmektedir. DOLGU CĐNSĐ YÜKLEME MĐKTARI (PHR) MT N

7 SRF N GPF N FEF N HAF N PRĐSĐPĐTE SĐLĐKA 20 KĐLLER DĐĞER BEYAZ DOLGULAR ii. Kopma Mukavemeti: Ortalama tabii kauçuk kopma mukavemeti 20 MPa ve üzeri olmaktadır takviye dolgular ile bu değer 30 MPa ya kadar çıkarmak mümkündür. iii. Uzama: Kopma anındaki uzama değeri, büyük ölçüde kullanılan dolgu maddesinin cinsine, miktarına ve vulkanizasyon şartlarına bağlı değişmektedir. Genellikle % arası değişmektedir. iv. Yırtılma Mukavemeti: takviye edici dolgu maddeleri kullanarak elde edilen yırtılma mukavemeti aktif olamayan dolgu maddelerinkinden çok fazladır. Aktif silikalar ile yırtılma mukavemeti değerleri arttırılabilir. v. Elastikiyet: Az miktarda veya normal çinko oksit kullanımı ile %70 ve üzeri elastikiyet değerlerine ulaşılabilir. Takviye dolgu maddelerinin kullanımı elastikiyet değerleri azalmaktadır. vi. Kalıcı Deformasyon: iyi kalıcı deformasyon değerlerine MT N 990 karbon siyahı, etkin, yarı etkin veya peroksitle yapılan vulkanizasyonlar la ısıya dayanıklı koruyucu kimyasalların kullanılması ile ulaşılmaktadır. vii. Isı ve Yaşlanma Dayanımı: tabi kauçukların ısı direnci zayıf olduğundan dolayı etkin vulkanizasyon sistemleri peroksit vulkanizasyon ve TMQ, ODPA, SDPA, MBI gibi koruyucu maddeler ile ısı dayanımı arttırılmaktadır. En iyi yaşlandırma değeri TMQ ile göstermektedir.

8 TMQ (PHR) KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 26 26,1 27,3 KOPMA ANINDA UZAMA (%) %300 MODÜLÜS (MPa) 16,9 17,2 16,8 9 GÜN 90ºC SICAKLIKTA YAŞLANDIRMADAN SONRA KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 7,8 12,2 16,9 Aşağıdaki karışım ısıya dayanıklı bir firen keçesi sistemi için geliştirilmiştir. Formülde ısıya ve fren sıvısına dayanım sağlaması için etkin vulkanizasyon sistemi seçilmiş ve yüksek fiziksel özellikler eldi edilmiştir. TABĐ KAUÇUK 100 HAF-LS N ÇĐNKO OKSĐT 5 STEARĐK ASĐT 1 TMQ 2 MBTS 1 DTDM (Sülfasan R) 2 MC-Kükürt 0,5

9 VULKANĐZASYON: 153ºC - 15' Sp. Gr. YOĞUNLUK (gr/cm³) 1,16 SERTLĐK (Shore A) 66 KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 30,6 KOPMA ANINDA UZAMA (%) 520 KALICI DEFORMASYON (70ºC,24 Saat) ºC SICAKLIKTA 100 SAAT YAŞLANDIRMADAN SONRA FREN SIVISINDA HACĐM DEĞĐŞĐMĐ(%) + 4,7 SERTLĐK DEĞĐŞĐMĐ (BĐRĐM) 7 KOPMA MUKAVEMETĐ DEĞĐŞĐMĐ (%) 15 KOPMA ANINDA UZAMA DEĞĐŞĐMĐ (%) 10 viii. Şişme özellikleri: polar olmayan yapısından dolayı tabii kauçuk, polar olmayan sıvılarda şişmeye karşı düşük bir dayanım göstermektedir. Mineral yağlarda, yakıtlar ve benzende çok yüksek simse değerleri verir. Bununla birlikte alkol, keton ve esterlerde daha az simse özelliği göstermektedir. e. TABĐĐ KAUÇUK ELASTOMER GENEL ÖZELLĐKLERĐ: SP. GR. YOĞUNLUK (GR/CM³) 0,93 KOPMA MUKAVEMETĐ (MPA) > 30 SERTLĐK (SHA) ELASTĐKĐYET MÜKEMMEL YIRTILMA DAYANIMI ÇOK ĐYĐ AŞINMA DAYANIMI ĐYĐ KALICI DEFORMASYON ORTA - ĐYĐ ATMOSFERĐK YAŞLANMA ORTA - ĐYĐ OKSĐDASYON DAYANIMI ORTA - ĐYĐ ISI DAYANIMI ORTA - ĐYĐ DÜŞÜK SICAKLIKLARA DAYANIM ĐYĐ - ÇOK ĐYĐ NEME DAYANIM ORTA - ĐYĐ GAZ GEÇĐRGENLĐĞĐ ORTA SULU ASĐT DAYANIMI ĐYĐ KONSANTRE ASĐT DAYANIMI ORTA HĐDROKARBONLARA DAYANM ZAYIF YAĞ VE YAKITLARA DAYANIM ZAYIF BĐTKĐSEL VE HAYVANSAL YAĞLARA DAYANIM ZAYIF - ĐYĐ DĐELEKTĐRĐK ÖZELLĐKLERĐ ĐYĐ - MÜKEMMEL f. PROSES ÖZELLĐKLERĐ - Mastikasyon: Kauçuk silindirler arasından geçirilerek kauçuk bağ yapısının gevşemesi ve bu şekilde kauçuk plastik hale dönüşmüş ve yumuşamış olur. Bu işleme mastikasyon denir. Eğer çok yumuşak ürünler(sünger) elde edilmek isteniyor ise mastikasyon yüksek ısılarda yapılmalıdır. Düşük sıcaklıklarda yapılan mastikasyonlarda ise kimyasallar ve dolgu maddelerinin kauçuğa karışması hızlı ve ürünün mekanik özellikleri daha iyi olur. - Peptizasyon: mastikasyon sırasında bir takım yumuşatıcı kimyasalları kullanılıyor ise bunun adına da peptizasyon denmektedir. - Karıştırma: i. Silindir sıcaklığı 70ºC ii. Silindir Aralığı 0,2mm ayarla iki kez geçir. (1dk) iii. Silindir Aralığını 1,4mm ayarla kauçuk mile sarsın iv. Silindir Aralığını 1,9mm ayarla keserek karıştır. (4dk) v. Karbon siyahı Silisi azar azar yedir. vi. Yarısı verilince karışımın ¾ nü kes, diğer yarısını karıştır. Tablaya dökülenleri karıştır. vii. Stearik asidi karıştır. (10dk) viii. Pişirici maddeleri karıştır. (2dk) ix. 3 kere karışımı her iki taraftan ¾ keserek karıştır. (2dk) x. Karışımı kes silindirden ayır (2dk)

10 xi. Silindir Aralığını 2,2mm ayarla hamuru plaka halinde al. - Enjeksiyon: Tabi kauçuğun enjeksiyon preslerde basılması, ekonomik ve kalite açısından önemlidir. Bununla birlikte yüksek sıcaklıklarda çalışmak tabii kauçukta revizyona sebep olmaktadır. Bu nedenle tabii kauçuğu mastike ederek, işlenme zorluğunun en aza indirgenmesi gerekir. Bu şekilde iç sürtünmeden dolayı oluşan ısı yükselmesinin de önüne geçilmiş olacaktır. FEF N 550 ve proses kolaylaştırıcılar enjeksiyon işlemini kolaylaştıran maddelerdir. - Ekstruzyon: kalıp ağzında meydana gelen şişmeyi önlemek için yüksek stiren reçineler kullanılabilir. Genellikle tabi kauçuğa SBR ilave ederek uygun sonuçlar alınabilir. Đti taneli karbon siyahları ile özellikle FEF N 550 ile yüzey düzgünlüğü ve hızlı ekstruzyon sağlanmaktadır. g. VULKANĐZASYON Tabi kauçuk zayıf ısı dayanımı nedeniyle vulkanizasyon sırasında revizyona uğramaması için düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilmeli ve pişme tamamen kontrol altında olmalıdır. h. TABĐ KAUÇUK STANDART TEST FORMÜLASYONU ( ISO 1658 ) NR (tabi kauçuk) 100 Çinko Oksit 6 Stearik asit 0,5 MBT 0,5 Kükürt 3,5 Vulkanizasyon 140ºC / 40 dak. 2mm test plakası i. TABĐ KAUÇUK KULLANIM ALANLARI Konveyör bant Hortum Ayakkabı tabanı Kablo Vibrasyon, ses ve şok emici malzemeler (tampon, amortisör parçaları, motor ve makine takozları) Otomotiv parçaları (contalar, köpükler, cam silecekleri, paspas) Yer döşemeleri Demiryolu desteği Diyafram, membran Yapışkan imalatı Silindir kaplama Sünger imalatı Gıda sanayinde contalar Sağlık ürünleri Ebonit malzemeler Lateks üretimleri ( eldiven, bebek emzikleri, balon) 2. SRĐREN BÜTADĐEN KAUÇUKLAR (SBR) a. GĐRĐŞ Türkiye de Tüpraş eski pektim körfez tesislerinde sürekli emülsiyon polimerizasyonu tekniğiyle soğuk tip SBR üretimi yapmaktadır. SBR kauçuk, tabi kauçuk gibi genel maksatlı bir kauçuk türü olup en büyük kullanım alanı araç lastiği üretimidir. b. SINIFLANDIRMA Numaralandırılmış sisteme göre bazı SBR cinslerinin üretim özellikleri: POLĐMERĐZ TĐPĐ MOONEY VĐSKOZĐYE YOĞUNLUK SP.GR 1011 SICAK 54 0, SOĞUK 52 0, SOĞUK 61 1, SOĞUK 50 0, SOĞUK 52 0, SOĞUK 48 1,13

11 c. SBR KAUÇUĞUN ÖZELLĐKLERĐ SBR kauçuklar, ML (1+4 ) 100 ºC de 30 ile 120 arasında değişebilen Mooney viskozite değerine sahiptirler. Mooney değeri 50 den küçük ise düşük, 50 ile 65 arasında ise orta, 65 den yüksek ise yüksek viskoziteli tipler olarak tanımlanır. Düşük Mooney viskoziteli kauçuklar, valslerde tabaka oluşturması, dolgu maddesi ve yumuşatıcıları kabul etmesi çabuk ve kolay olmaktadır. Yüksek viskoziteli kauçuklarda ise çiğ hamur mukavemeti yüksek ve üründe gaz geçirgenliği düşüktür. Daha yüksek dolgu maddesi ve yumuşatıcı yüklenebilir. Elastikiyet davranışı viskozite ile iyileşmektedir. Yüksek kopma mukavemeti ve kalıcı deformasyon istendiğinde kullanılması gerekir. d. KARIŞIM ÖZELLĐKLERĐ - Diğer polimerler le karışabilme (Blend): Polar olmayan tüm diğer polimerlerle istenildiği oranlarda karıştırılabilir. BR(SBR) ile yapılan karışımlarda aşınma dayanımı ve sürtünme direnci artmakta, ısı oluşumu azalmakta ve düşük sıcaklıklarda elastikiyet özellikleri artmaktadır. Yağa dayanıklılığın arttırılması gereken durumlarda, düşük akrilonitril içeren NBR kauçuklar ile karıştırma yapılabilir. EPDM ve Butil kauçuklar ile karıştırılması tavsiye edilmez. TABĐ KAUÇUK (RRS-1) 25,5 SBR SBR BR ,5 ÇĐNKO OKSĐT 5 STEARĐK ASĐT 2 ANTĐOKSĐDANT 1 PROSES YAĞI 10 FEF N SRF N CBS 0,75 DPG 0,4 KÜKÜRT 2,24 VULKANĐZASYON: 150ºC - 15' Sp.Gr. YOĞUNLUK (gr/cm³) 1,14 SERTLĐK (Shore A) 51 KOPMA ANINDA UZAMA (%) 510 KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 15,2 YIRTILMA MUKAVEMETĐ (Kg/cm) 30 - Koruyucu maddeler: Dinamik yorulmaya karşı IPPD, yüksek sıcaklıklara karşı koruma için TMQ veya ODPA tavsiye edilir. Gerektiğinde MBI ile karıştırılır MBI buhar yaşlandırmasına karşı iyi sonuçlar verir. SBR kauçuklarda ozon etkisini engellemek için fenilen daimin antioksidantlarla birlikte mikrokristalin vaksları bir arada kullanmak gerekir. - Vulkanizasyon Maddeleri: SBR kauçuklar daha yavaş vulkanize olduğundan karışmalara daha az kükürt ve daha fazla hızlandırıcı ilavesi gerekir. Emniyetli bir vulkanizasyon için CBS ve MBTS tipi hızlandırıcılar seçilmelidir SBR K-STAY G VANFRE AP STEARĐK ASĐT ÇĐNKO OKSĐT DPPD HAF N

12 MT N KÜKÜRT MBTS 1, MBT - 1,5 - - CBS - - 1,5 - MBS ,5 TOPLAM 181,5 181,5 181,5 181,5 K-STAY G ile VANFRE AP-2 proses kolaylaştırıcı ürünleridir. Scorch T5,132ºC'de VULKANĐZASYON: 153ºC - 30' SERTLĐK (Shore A) %300 MODÜLÜS (MPa) 5,3 2,9 11,2 12,3 KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 15,1 11,8 18,4 18,9 KOPMA ANINDA UZAMA (%) YIRTILMA MUKAVEMETĐ (Kg/cm) 57, ,3 29 KALICI DEFORMASYON (22 saat, 70ºC) Aşağıda kükürt ve peroksit vulkanize edilmiş SBR karışımın orijinal hal ve yaşlandırma sonucu değerleri göstermektedir. 1 2 SBR HAF N ÇĐNKO OKSĐT 5 5 STEARĐK ASĐT 1 1 ODPA 1 1 Circosol 42 HX (Proses yağı) TBBS 1 - KÜKÜRT 1,8 - Di-Cup 40KE (Peroksit) - 3,2 VULKANĐZASYON 150ºC - 45' 166ºC - 25' SERTLĐK (Shore A) KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 23,8 19,4 KOPMA ANINDA UZAMA (%) YAŞLANDIRMA (100ºC, 48saat) SERTLĐK (Shore A) KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 19,2 15,2 KOPMA ANINDA UZAMA (%) Sonuç olarak anlaşılacağı gibi peroksit vulkanizasyonu ile yaşlandırma sonrası sertlik ve kopma uzaması değerleri orijinal hale oldukça yakın bulunmuştur. SBR vulkanizasyon sistemleri %100 SBR KULLANILAN BĐR KARIŞIMDA KÜKÜRT 1,4-1,6 CBS 0,8-1,0 SBR / NR(Tabi Kauçuk) KARIŞIMLARINDA (40/60 veya 60/40) KÜKÜRT 1,8-2,0 CBS 0,7-0,9 SBR / BR KARIŞIMLARINDA (70/30)

13 KÜKÜRT 1,6-1,8 CBS 1,2-1,6 TMTD veya TMTM 0,0-0,15 - Dolgu Maddeleri: yüksen miktarda yağ ve dolgu maddesi ile ekonomik bir karışım elde edilebilir. Dolgu maddeleri ile birlikte yağ ilavesi proses özelliklerinin artmasına neden olur. SBR 1006: Sıcak Polimerize edilen bir SBR kauçuktur SBR 1502: Soğuk Polimerize edilen bir SBR kauçuktur SBR 1712: Soğuk Polimerize edilen bir SBR kauçuktur SBR SBR SBR PROSES KOLAYLAŞTIRICI ÇĐNKO OKSĐT STEARĐK ASĐT ODPA 1,5 1,5 1,5 MBTS 1,5 1,5 1,5 Mumate-Methyl 0,1 0,1 0,1 KÜKÜRT TOPLAM 114,1 114,1 114,1 Her karbon siyahı 50 PHR eklenmiştir. Vulkanizasyon 153ºC sıcaklıkta 15 dak.dır. Karbon siyahlarının, SBR 1006 içeren 1 no'lu karışıma fiziksel etkileri aşağıdaki gibidir. KOPMA SERTLĐK %300 KOPMA YIRTILMA KALICI ANINDA (Shore MODÜLÜS MUKAVEMETĐ MUKAVEMETĐ DEF. UZAMA A) (MPa) (MPa) (Kg/cm) 22h,70ºC (%) ISAF N ,5 20, ,3 20 HAF N ,2 17, ,1 20 FEF N , ,2 19 GPF N ,9 12, ,9 21 SRF N ,7 12, ,7 23 MT N ,3 5, ,8 22 Karbon siyahlarının, SBR 1502 içeren 2 no'lu karışıma fiziksel etkileri aşağıdaki gibidir. KOPMA SERTLĐK %300 KOPMA YIRTILMA KALICI ANINDA (Shore MODÜLÜS MUKAVEMETĐ MUKAVEMETĐ DEF. UZAMA A) (MPa) (MPa) (Kg/cm) 22h,70ºC (%) ISAF N 64 13,1 23,

14 220 HAF N ,9 22, FEF N ,8 18, ,6 18 GPF N ,9 15, ,8 17 SRF N ,8 16, ,5 16 MT N , ,8 21 Karbon siyahlarının, SBR 1712 içeren 3 no'lu karışıma fiziksel etkileri aşağıdaki gibidir. KOPMA SERTLĐK %300 KOPMA YIRTILMA KALICI ANINDA (Shore MODÜLÜS MUKAVEMETĐ MUKAVEMETĐ DEF. UZAMA A) (MPa) (MPa) (Kg/cm) 22h,70ºC (%) ISAF N ,2 18, ,8 17 HAF N ,6 16, ,9 20 FEF N ,4 11, ,8 17 GPF N ,2 12, ,4 16 SRF N ,4 9, ,6 17 MT N ,3 4, ,9 20 Sonuç olarak tanecik büyüklüğü ve yüzey alanı büyük karbon siyahları ile daha yüksek değerler elde edilmektedir. Karbon siyahları soğuk polarize edilmiş SBR 1502 ile daha yüksek kopma mukavemeti ve yırtılma dayanımı sağlamaktadır. - Yuşatıcılar ve proses kolaylaştırıcılar: SBR SBR SBR ISAF N STEARĐK ASĐT ANTĐLUX 654 1,5 1,5 1,5 IPPD TMQ 1,5 1,5 1,5 MOR 1,6 1,6 1,6 KÜKÜRT 1,7 1,7 1,7 AKTĐFPLAST T AFLUX MOONEY VĐSKOZĐTE (ML1+4,100ºC) Scorch 120ºC,5dak. 50,08 52,65 54, Ekstruzyon hızı (cm/dak) 96 (0) 99(%3,1) 14,4 Ekstruzyon verimi (gr/dak) 12,9 (0) (%11,6) VULKANĐZASYON: 160ºC - 10' (%15,6) 15,5 (%20,9)

15 SERTLĐK (Shore A) KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 18,7 17,9 17,8 %300 MODÜLÜS (MPa) 8,8 9,4 6,1 KOPMA ANINDA UZAMA (%) Görüldüğü gibi iki proses kolaylaştırıcıyı birlikte kullanılması ile ekstuzyon hızı %15,6 verimi %20,9 artmıştır. - SBR ye yüksek stiren reçine ilavesi: Yüksek Stiren reçine ilavesi: SBR ALÜMĐNYUM SĐLĐKAT ÇĐNKO OKSĐT STEARĐK ASĐT MBTS DGP 0,5 0,5 0,5 0,5 KÜKÜRT Yüksek Stiren Reçine(%85) VULKANĐZASYON: 150ºC - 20' SERTLĐK (Shore A) %300 MODÜLÜS (MPa) 3,3 4,2 5 5,4 KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 14 14,4 14,9 13,5 KOPMA ANINDA UZAMA (%) Fenolik reçine ilavesi: SBR HAF N PROSES YAĞI ÇĐNKÜ OKSĐT STEARĐK ASĐT ANTĐOKSĐDANT CBS 1,25 1,25 1,25 KÜKÜRT FENOLĐK REÇĐNE H.M.T TOPLAM 165,25 175,25 187,25 SERTLĐK (Shore A) ELASTĐKĐYET 50ºC KALICI DEFORMASYON (%) (24 h,70ºc)

16 e. SBR ELASTOMER ÖZELLĐKLERĐ SP. GR. YOĞUNLUK (GR/CM³) 0,94 KOPMA MUKAVEMETĐ (MPA) > 21 SERTLĐK (SHA) ELASTĐKĐYET ĐYĐ YIRTILMA DAYANIMI ĐYĐ AŞINMA DAYANIMI MÜKEMMEL KALICI DEFORMASYON ORTA ĐYĐ ATMOSFERĐK YAŞLANMA ZAYIF ĐYĐ OKSĐDASYON DAYANIMI ĐYĐ ISI DAYANIMI ĐYĐ DÜŞÜK SICAKLIKLARA DAYANIM ĐYĐ NEME DAYANIM ĐYĐ GAZ GEÇĐRGENLĐĞĐ ORTA SULU ASĐT DAYANIMI ORTA ĐYĐ KONSANTRE ASĐT DAYANIMI ORTA HĐDROKARBONLARA DAYANM ZAYIF YAĞ VE YAKITLARA DAYANIM ZAYIF BĐTKĐSEL VE HAYVANSAL YAĞLARA DAYANIM ZAYIF ĐYĐ DĐELEKTĐRĐK ÖZELLĐKLERĐ ĐYĐ f. PROSES ÖZELLĐKLERĐ - Karıştırma: i. Silindir Sıcaklığı 50ºC ii. Silindir aralığı 0,2mm, kauçuğu iki kez geçir (1dk.) iii. Silindir aralığı 1,4mm, karuçuğu mile sardır. Yarım dk. Da bir ¾ oranında kez karıştır.(10dk.) iv. Stearik asidi ekle ve karıştır. (2dk.) v. Karbon siyahını yarısını ekle vi. Her iki taraftan ¾ orananında keserek karıştır. vii. Karbon siyahı yedirildikten sonra diğer yarısını ekle karıştır. (10dk.) viii. Diğer kimyasalları ekle ve karıştır.(4dk.) ix. karışımı al silindir aralığı 0,8mm ayarla ve 6 kez silindirlerden geçir karıştır.(2dk.) x. silindir aralığını 2,2mm ayarla ve plaka olarak çıkar. e. SBR için STANDART TEST FORMÜLASYONU: SBR 100 HAF karbon siyahı 50 Çinko Oksit 5 Stearik Asit 1 TBBS 1 Kükürt 1,75 Vulkanizasyon 145ºC dakika

17 f. KULLANIM ALANLARI TĐPĐ SBR 1500 SBR1502 SBR1507 SBR1509 SBR1516 SBR1573 SBR1707 SBR1712 SBR1778 SBR1618 SBR1803 SBR1843 KULLANIM ALANI Sırt lastiği (tekerlek lastiği) teknik lastik malzeme Açık renkli teknik mazeleme Ekstruzyon ve kalenderle mamulleri için iyi akış özellikleri isteyen karışımlar Kablo ve elektrik sanayi Parlak yüzeyli ekstruzyon mamulleri (sterin oranı yüksek) Fren/debriyaj balataları ve yapıştırıcılar Hortum, profil, ayakkabı ve yer döşemeleri Sırt kauçuğu, konvektör bantları, koyu renkli teknik parçalar Açık renkli ve transparan teknik lastik parçalar, taban ve yer döşemeleri Teknik lastik parçaları, ekstruzyon mamulleri Sırt kauçuğu, elektrik sanayi Dinamik parçalar (V kayışı) g. BAZI ÖNEMLĐ SBR ÜRETĐCĐLERĐ VE TĐCARĐ ĐSĐMLERĐ 3. AKRILONĐTRĐL KAUÇUKLAR ( NBR ) a. Giriş: AD FĐRMA KRYLENE BAYER KRYNOL BAYER BUNA S BAYER CARĐFLEX S SHELL EUROPRENE ENI AMERĐPOL GOODRĐCH KER CĐECH COPO DSM SKMS IVO PLĐOFLEX GOODRĐCH CAROM DANUBĐANA FĐNAPRENE PETROCHĐM NĐPOL NĐPPON ZEON Vulkanize edilmiş NBR kauçuklar -40ºC ile +135ºC sıcaklık aralarında yakıtlara yağlara, yağlayıcı maddelere ve gazlara dayanıklı olup yaşlanma, yorulma ve aşınmaya dayanıklıdırlar. NBR kauçuklar içerdiği Akrilonitril oranına bağlı olarak değişik özellikler gösterirler. Akrilonitril oranı (ACN) %18 51 arasında değişmektedir. Bunların her biri değişik özellikte olup, uygulama alanlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu polimerleri şu şekilde sıralayabiliriz. - Nitril / PVC karışımları, - Yağlı nitril kauçuklar - Çapraz bağlı (Cross-linked grades) nitril kauçuklar - Sıcak polimerize edilmiş Nitril kauçuklar - Hidrojene nitril kauçuklar. - Toz halinde nitril kauçuklar. b. Kimyasal Özellikleri

18 Nitril kauçukta ham polimer üzerine etki eden birçok parametre mevcuttur. Bu durum mamul özelliklerine önemli etkiler yapmaktadır. Bu parametreleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. - Akrilonitril içeriği - Polimerizasyon sıcaklığı - Stabilizatör - Ortalama molekül ağırlığı ve Mooney viskozitesi - Yumuşatıcı ilavesi - PVC ile karışım c. Akrilonitril içeriği: Akrilonitril konsantrasyonu vulkanizatın polar olmayan sıvılardaki şişme özelliklerine önemli derecede etki eder. Akrilonitril oranı arttıkça yakıtlarda, yağ ve greslerde şişme özellikleri azalır. Aşağıda ki şekilde NBR ile üretilmiş vulkanizatların artan ACN oranına bağlı olarak, değişik sıvılarda bekletilmesinden sonra meydana gelen ağırlık değişimlerini göstermektedir. - Grafikten de anlaşılacağı gibi Akrilonitril oranı arttıkça vulkanizatın yağ ve yakıtlarda ağırlıkça şişme miktarı azalmakta, diğer bir ifade ile yağ ve yakıt dayanıklılığı artmaktadır. - FUEL C =ısooktan / Toluen (50/50), FUEL B = ısooktan / Toluen (70/30) (FUEL B ve FUEL C için dayanma sıcaklığı 20ºC, daralma süresi 14 gün) - ASTM 3 nolu Yağ= Aromatik / Naftinik yağ, ASTM 1 nolu Yağ= Ağırlıklı Parafinik Yağ (ASTM 1 ve 3 nolu Yağlarda dayanma sıcaklığı 140ºC, daralma süresi 14 gün) - Şişmeye karşı direnç Akrilonitril oranı artışına bağlı olmakla birlikte aynı zamanda dolgu maddelerinin cinsi, yükleme miktarı ve çapraz bağlanma yoğunluğu ile de ilgilidir. Aşağıdaki tabloda karbon siyahı ile yüklenmiş bir NBR vulkanizaton değişik sıvılarda ACN artışına bağlı olarak şişme değerlerini göstermektedir. SIVI CĐNSĐ %17 %34 %37 ACN ACN ACN DOMUZ YAĞI STEARĐK ASĐT JET UÇAK YAKITI (%18 Aromatik Yağ) DĐOKTĐL FTALAT (D.O.P.) OTOMOBĐL HĐDROLĐK SIVISI NBR da artan ACN oranına bağlı olarak değişen özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Akrilonitril (ACN) Artışı Yağ ve Yakıtlara dayanım artar Shore Sertlik artar. Yoğunluk artar Đşlenebilirdik artar Pişme hızı artar Polar ve plastikler ve Plastikleştiricilerle uyum artar Kopma mukavemeti ve modulüs değeri artar

19 Düşük sıcaklıklara dayanım azalır Gaz geçirgenliği azalır Kalıcı deformasyon değeri kötüleşir d. Molekül ağırlığı ve Mooney viskozite: NBR kauçukların Mooney viskozite değerleri (1+4 ) 100ºC sıcaklıkta arasında değişmektedir. Mooney viskozite artışına bağlı olarak değişen özelikleri şöyle sıralayabiliriz. Mooney Viskozite Arttıkça dolgu ve yapıştırıcı yükleme süresi artar. Karıştırma süresi ve karıştırma ısısı artar. Kopma mukavemeti ve modülüs artar. Çiğ hamur mukavemeti artar. Ekstruzyon süresi artar. Valste tabakalaşma süresi artar. Kalıcı deformasyon değer düşer Bitmiş mamulde hava kabarcıkları(porozite) azalır. Valste çekme ve kalenderleme özellikleri azalır. e. Karışım Özellikleri: - Diğer polimerlerle karışabilme: Nitril kauçukların diğer kauçuklarla karışabilme oranı karıştırılan kauçuğun polaritesi ile alakalıdır. Bu yüzden polar yapıda NBR kauçuğun, polar olmayan diğer kauçuklarla uyumu çok iyi olmamaktadır. Şişme özelliği önemli olmadığı durumlarda SBR ile yüksek oranlarda karıştırılması sunucu ekonomik karışımlar oluşturmaktadır. Bu şekilde yapılan karıştırma işlemleri mekanik özelliklerin zayıflamasına neden olur. Oksidasyon ve ozona dayanıklılığın arttırılması istenen durumlarda, NBR kauçuklar kendisi gibi polar yapıda CR kauçuklarla çok iyi uyum sağlamaktadır. NBR / PVC karışmaları ile vulkanizatın ozon dayanıklılığı, şişme dayanımı kopma ve yırtılma mukavemeti artarken elastikiyet, düşük sıcaklıkta davranışları ve kalıcı deformasyon değeri bozulmaktadır. %25 oranında ACN içeren nitril kauçuklar PVC ile istenilen oranlarda karıştırılabilir. f. Vulkanizasyon Kimyasalları: - Az kükürtlü veya kükürtsüz sistemler: yüksek ısıda çalışan parçalar için gerekli vulkanizasyon sistemidir. - Benzothiazyl disülfid veya sülfenamid / kükürt sistemleri: pratikte en çok kullanılan genel amaçlı vulkanizasyon sistemidir. - Thiuram disülfür veya monosülfür / kükürt sistemleri: kalıcı deformasyon özelliklerinin iyi olması istenildiği durumlarda kullanılan vulkanizasyon sistemidir. Aşağıda tavsiye edilen NBR kauçuk vulkanizasyon sistemleri görülmektedir. YUMUŞAK KARIŞIMLAR ĐÇĐN GENEL HIZLANDIRICI SĐSTEMĐ: 0,75 2,5 Kükürt

20 0,75 2,0 CBS veya MBS veya TBBS veya MBTS (tercik edilen 1-1,5 PHR). Genellikler az miktarda TMTD, TMTM, ZDEC ile takbiye edilmelidir. DÜŞÜK KALICI DEFORMASYON VE YÜKSEK ELASTĐKĐYET ÖZELLĐKLERĐ ĐÇĐN: 1,5 2,0 Kükürt 1,5 2,5 CBS YARI ETKĐLĐ VULKANĐZASYON SĐSTEMĐ: 1,0 Kükürt 0,6 TMTD ÇOK DÜŞÜK KALICI DEFORMASYON DEĞERĐ: 1,4 di (tert butil peroksi isopropil benzen) %40 ( perkadox 14 / 40 ) ISIYA DAYANIKLI HIZLANDIRICI SĐSTEMĐ: ( ETKĐLĐ VULKANĐZASYON) 0,1 0,5 Kükürt 2,0 3,0 TMTD 0 2,0 MBTS veya TBBS veya CBS veya MBS EBONĐT ĐÇĐN BĐR HIZLANDIRICI SĐSTEMĐ: Kükürt 1,5 5 TMTD 5 30 Çinko Oksit Aşağıdaki reçetede, NBR karışımda değişik vulkanizasyon sistemleri denenmiştir. Test sonuçları aşağıda gösterilmektedir NBR (ACN %35) ÇĐNKO OKSĐT STEARĐK ASĐT SRF KARBON SĐYAHI KÜKÜRT 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 MBTS 1, MBTS - 1, CBS - - 0, TMTM ,5 - - TMTD ,25 - DPG ,25 TOPLAM , ,75 148,75 VULKANĐZASYON: 150ºC - 30' KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 24,9 24,9 23,9 18,6 21,6 24,8 KOPMA ANINDA UZAMA (%) %300 MODÜLÜS (MPa) 15,1 13,8 11,9 14,3 12,4 12,2 YAŞLANDIRMA (120ºC, 70saat) KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 15,1 17,2 11,9 10,9 14,5 14 KOPMA ANINDA UZAMA (%) KALICI DEFORMASYON (%) 20,6 18,9 18,6 10,7 9,9 17,5 Aynı reçeteyi kükürtsüz veya düşük kükürtle yapılan vulkanizasyon sistemlerine ait örnekler aşağıda verilmektedir

21 NBR (ACN %35) ÇĐNKO OKSĐT STEARĐK ASĐT SRF KARBON SĐYAHI KÜKÜRT 0,5 0, TMTD CBS Perkadox BC ,5 TET ,5 - TOPLAM 149,5 152, ,5 150,5 VULKANĐZASYON: 150ºC - 30' KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 20 17, ,8 19,3 KOPMA ANINDA UZAMA (%) %300 MODÜLÜS (MPa) 13 13,8 4,1 4,6 18,3 YAŞLANDIRMA (120ºC, 70saat) KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 16,5 13,7 20,3 20,3 13,6 KOPMA ANINDA UZAMA (%) KALICI DEFORMASYON (%) 4,6 2,5 18,9 11,6 7,5 Kükürtsüz veya az kükürtle yapılan vulkanizasyon sistemleriyle, yaşlanma sonrası elde edilen değerlerin, kükürtle yapılan vulkanizasyon sistemlerine göre daha iyi sonuçlar verdiğini gözlenmektedir. g. Yaşlandırmaya karşı koruyucu maddeler: Oksidasyona karşı dayanıklılığı arttırmak adına TMQ, DDA, ODPA ve bu ürünlerin MMBI veya ZMBBI ile bir arada kullanılması ve kükürt verisi sistemler veya peroksitle yapılan vulkanizasyon işlemleri sıcak hava dayanıklılığını arttırmak için uygundur. Peroksit ile yapılan vulkanizasyon sistemlerinde antioksidant seçimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Normal kükürtle ve ısıya dayanıklı parçaların üretimi için yapılan vulkanizasyon işlemlerinde TMQ ve ODPA tipi antioksidantlar kullanılmaktadır. Aşağıdaki örnekte EPDM miktarının artışına bağlı olarak NBR nin ozon dayanımı değişimi göstermektedir. 72 saat, 50PPhm ozon konsantrasyonunda, 40ºC sıcaklıkta ve %20 uzuma altında test edilmiştir. NBR EPDM Ozon Çatlaması(Rating) Rating(Çatlak oluşumu) 0 (en kötü) 10 (Çatlama yok) Not: EPDM ilavesi ile yapılan ozon çatlamasına karşı dayanıklılık, yağlara ve yakıtlarda hacimce şişme miktarının artmasına neden olmaktadır NBR EPDM

22 KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 15,9 13,4 12,5 10,2 %100 MODÜLÜS (MPa) 2,3 2,5 2,7 2,8 YAŞLANDIRMA (100ºC, 72saat) KOPMA MUKAVEMETĐ DEĞĐŞĐMĐ(%) +1,0 +0,4-0,3 +0,2 %100 MODÜLÜS DEĞĐŞĐMĐ (%) +2,7 +2,5 +2,7 +3,2 KALICI DEFORMASYON (%) (22 saat 100ºC) HACĐMCE DEĞĐŞME (72 saat 100ºC ASTM 3 no'lu YAĞDA) NBR kauçuğun tavsiye edilen koruyucu sistemleri aşağıda belirtilmektedir. Oksidasyon etkisine karşı: (normal kükürt vulkanizasyonun da) 0,75 2,0 TMQ veya ODPA veya IPPD Isıya dayanıklı mamuller: (Etkili veya yarı etkili vulkanizasyon sistemleri için) 1 3,5 TMQ veya ODPA 1 3,5 ZMMBI veya MMBI Sıcak yağlara dayanıklı mamuller için: 1,5 5 OPDA veya ODPA / ZMMBI (1 / 1 oranında) Buhara dayanıklı mamuller için: 1,5 5 OPDA veya ODPA / ZMMBI (1 / 1 oranında) Dinamik yorulma altında çalışan mamullerde: 1 2 IPPD veya 6PPD Ozon çatlamasına karşı: PD 2 4 Antiozon Vaks h. Dolgu ve takviye edici maddeler: Karbon siyahları, çöktürülmüş silikalar ve fenolik reçineler en uygun takviye edici özellikte maddelerdir. N 110 SAF ve N 220 ĐSAF ile en iyi kopma mukavemeti, aşınma ve yırtılma mukavemeti kullanımı ile sağlanmaktadır. Đşlenebilme özelikleri N 550 FEF karbon siyahlarının kullanılmasıyla arttırılmaktadır. Özellikle ekstruzyon ve enjeksiyon uygulamalarında N 550 FEF karbon siyahı tercih edilebilir. Fiziksel özelliklere hiç tesir etmeyen veya çok az tesir eden tip dolgu maddeleri KAOLĐN, TALK, BARĐT genellikle maliyet düşürücü olarak kullanılmaktadır. Karbon siyahlarının ve beyaz dolguların karışım içerisindeki miktarının artması sıvılar içerisindeki şişme dayanımını arttırmaktadır. Çöktürülmüş silikalar ve N 990 MT karbon siyahı ile nitril kauçuktan ısıya dayanıklı mamuller elde edilmektedir. Çöktürülmüş kalsiyum karbonat, killer, alüminyum silikat ve kalsiyum silikat gibi mineral dolgu maddeleriyle iyi kopma mukavemeti değeri ve esneme elde edilmektedir. Aleve dayanıklı malzemeler üretimi için ise TALK ve Alüminyum Hidroksit tipi mineral dolgular kullanılmaktadır. Aşağıda NBR içine eklenebilecek Dolgu maddelerinin kullanım oranları verilmektedir. Takviye edici dolgu maddeleri: Yumuşak karbon siyahları: Termal karbon siyahları: Presipite silikalar: Yumuşak beyaz dolgular: PHR PHR PHR 0 60 PHR PHR i. Yumuşatıcılar ve proses kolaylaştırıcıları:

23 Yumuşatıcılar, viskozite düşürme, yapışkanlık arttırma ve proses özelliklerini geliştirmek amacıyla kullanılır. Aynı zamanda mamulün elastikiyet, düşük sıcaklık davranışları ve sıvılarda şişmeye karşı dirençlerini arttırmaktadır. NBR polar yapıda olduğundan kullanılan plastikleştiriciler de polar yapıda olması tercih edilir. Mineral yağlar içerisinde aromatik yağlar NBR karışımlarında en çok kullanılanıdır. Aromatik yağlar, kumaron, koresin reçineler yapışkanlığı arttırmakta, ekstruzyon ve kalenderleme işlemini kolaylaştırmaktadır. Fenolik reçineler NBR polimerine sertlik ve takviye edici özellikler kazandırmaktadır. Bu reçinenin kullanılması aşınma, sıvılarda şişme dayanımı ve mekanik özellikler arttırır. Yüksek oranda kullanıldığı zaman ebonite yakın sertlikler elde edilir. Karıştırma sıcaklığı ºC ve çabuk yapılmalıdır. Aşırı yumuşatıcı kullanılması fiziksel özelliklerin bozulmasına sebep olmaktadır. karışımlarda genellikle 0 40 PHR arası yumuşatıcı kullanılması tavsiye edilir. Aşağıdaki tabloda NBR karışımında dört ayrı ester plastikleştiricinin etkileri görülmektedir NBR HAF N SRF N ÇĐNKO OKSĐT STEARĐK ASĐT IPPD CBS KÜKÜRT 1,8 1,8 1,8 1,8 DOP (Dioktilftalat) DOA (Dioktiladipat) DBP (Dibutilftalat) DOS (Dioktilsebakat) VULKANĐZASYON: 150ºC - 20' Mooney Viskozite(ML-4,100ºC) SERTLĐK (Shore A) KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 12,2 11,5 10 9,5 KOPMA ANINDA UZAMA (%) HACĐM DEĞĐŞĐMĐ (%) 16,1 17,9 13,7 23,5 (3 gün, 100ºC, 50/50 iso oktan / toluen'de yaşlandırma) SERTLĐK DEĞĐŞĐMĐ (birim) UÇUCU MADDE KAYBI (%) 1,7 3,3 9,6 2,1 Donma halinden sonraki yumuşama noktası (ºC) Aşağıda ise NBR için kullanılabilen yumuşatıcıların karıştırma oranları bulunmaktadır. Ester ve eter tipleri Proses yardımcıları Yapışkanlık vericiler Antistatik katkılar 0 40 PHR 0 10 PHR 0 20 PHR 0 15 PHR

24 Aşağıdaki reçetede NBR karışımında proses yardımcı maddesinin akış özelliklerine etkisi görülmektedir. 1 2 NBR FEF N Vulkanol TMQ 1,5 1,5 MB-2 1,5 1,5 ÇĐNKO OKSĐT 5 5 STEARĐK ASĐT 0,5 0,5 CBS 2,5 2,5 TMTD 2,5 2,5 KÜKÜRT 0,2 0,2 AFLÜX-42-3 Ekstruzyon Hızı (cm/dk) Ekstruzyon verimi (gr/dk) 15,2 17,8 Viskozite ML (1+4',100ºC) VULKANĐZASYON: 160ºC - 15dk. SERTLĐK (Shore A) KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 19,1 13,6 KOPMA ANINDA UZAMA (%) ELASTĐKĐYET (%) (22 saat, 70ºC) j. NBR vulkanizatların mekanik özellikleri: - Sertlik: en düşük 20 ShA ile en fazla ebonit sertliğine kadar ulaşılabilir. - Kopma Mukavemeti: Aktif dolgu maddeleri ile kopma mukavemeti değeri 35 MPa ya kadar yükseltilebiliri. Yüksek kopma mukavemeti istenen durumlarda genellikle sertliğin ShA olması gerekmektedir. Genel maksatlı kullanım için kpma mukavemeti MPa olarak tespit edilir. Aşağıda değişik dolgu maddelerinin fiziksel özelliklere etkileri görülmektedir. CĐNSĐ KOPMA MUKAVEMETĐ (Mpa) MODÜLÜS (Mpa) % UZUMA HAF N ,5 420 FEF N ,1 490 SRF N ,3 10,7 550 KAOLĐN 13,3 8,4 600 ÇÖKTÜRÜLMÜŞ SĐLĐKA 20,9 4,2 720 MT N ,8 5, Kalıcı deformasyon: Düşük kalıcı deformasyon değerine ulaşmak için düşük ACN oranına sahip NBR ler, orta irilikte ve aktif karbon siyahları (FEF N 550 SRF N 762) ve etkili vulkanizasyon (düşük kükürtlü veya kükürt verici) sistemler seçilmelidir. Peroksit kullanılmasıyla da düşük kalıcı deformasyon

25 değerlerine ulaşılabilir. Uygun plastikleştiriciler ile bu sorun ortadan kaldırılabilir. Mineral yağlardan kaçınılmalıdır. - Elastikiyet özellikleri: Yüksek elastikiyet değerleri elde edebilmek için düşük ACN içeren NBR tipleri, ester ve eter tipi plastikleştiriciler, orta büyüklükte karbon siyahları ve yüksek derecelerde çapraz bağlanma sağlayan vulkanizasyon sistemleri seçilmelidir. - Aşınma ve yırtılma dayanımı: Takviye edici dolgu maddeleri kullanılmadan NBR kauçuklar nispeten iyi aşınma değerleri verirler. Aktif dolgu maddeleri ile yüksek aşınma değerleri verilmektedir. Uygun reçetelerle NR den %30, SBR den %15 daha iyi aşınma değeri elde edilir. En iyi aşınma değeri NBR / PVC karışımlarıdır. - Isı ve Oksidasyon dayanımı: NBR den üretilmiş mamullerin ısıya dayanıklılıkları tabii kauçuktan üretilenlerden çok daha iyi olmaktadır. uygun şartlarda hazırlanmış NBR reçetesi 90ºC 100ºC servis şartlarında hizmet verebilmektedir. Optimum şekilde koruyucularla takviye edilmiş bir NBR reçetesi 120ºC de hafta servis şartları fonksiyonlarını yerine getirebilmektedir. - Dış hava şartlarına ve ozona dayanıklılık: Hava şartlarına dayanıklılık NR ve SBR gibi özellikler gösterir. Bu nedenle antioksidantlar ve ozona karşo koruyucular ile takviye edilmelidir. Aşağıda değişik koruyucular ile ozona karşı dirençleri gösterilmektedir KRYNAC SRF N D.O.P ÇĐNKO OKSĐT STEARĐK ASĐT CBS TMTD KÜKÜRT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 IPPD - 2, PPD - - 2,0-2,0 77PD ,0 - Microwaks ,0 72 saat test süresi ve %20 uzama altında Ozon Konsantrasyonu 15 pphm pphm Rating /Çatlama Oluşumu) " 0 " (en kötü) (Çatlak yok) - Şişme özellikleri ve kimyasal dayanım: NBR ile üretilen ürünler, kauçuğun polaritesinden dolayı, polar olmayan veya az polar olan sıvılar içinde erime eğilimi gösterirler. Genel kural olarak, NBR elastomeri ile test sıvısının eriyebilirlik parametreleri arasındaki fark 1,5 dan fazla ise elastomer bu sıvıda %25 den daha az şişecektir denir. NBR^den üretilmiş mamuller kauçuğun yüksek polaritesinden dolayı, polar olmayan ya da az polar sıvılarda (yakıt, mineral yağlar, bitkisel yağlar, hayvansal yağlar) mükemmel dayanıklılık gösterirler. ACN oranı arttıkça şişmeye dayanım artmaktadır. GRAFĐK 1 NBR (ACN 31-64) 100

26 SRF N ÇĐNKO OKSĐT 5 ANTĐOKSĐDANT 0,5 Wingstay Paraplex G-25 7 TP-95 5 TMTD 2 MBS 2 KÜKÜRT 0,4 TOPLAM 183,9 Paraplex G-25 : DĐ- (butoxy-etoxy-ethyl) adipate TP-95 : Yağa ve ısıya dayanıklı plastikleştirici MOONEY VĐSKOZĐTE (ML1+4,100ºC) T90: 193 ºC / 2,6 ' Sp.Gr. YOĞUNLUK (gr/cm³) 1,198 SERTLĐK (Shore A) 64 %300 MODÜLÜS (MPa) 11,1 KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 16,9 KOPMA ANINDA UZAMA (%) 430 KALICI DEFORMASYON (%) ( 70 saat / 100 ºC ) 12,1 ( 70 saat / 121 ºC ) 22,9 Yaşlandırma Şekli Sıcak Hava Distile Su ASTM 3 yağı Fuel B Yaşlandırma Süresi (saat) 70 saat 70 saat 70 saat 70 saat Yaşlandırma Sıcaklığı (ºC) SERTLĐK (Shore A) KOPMA MUKAVEMETĐ (MPa) 19,1 17,3 18,2 8 KOPMA ANINDA UZAMA (%) Hacim Değişimi (%) - 2, k. NBR Elastomer Özellikleri: SP. GR. YOĞUNLUK (GR/CM³) 1,00 KOPMA MUKAVEMETĐ (MPA) > 24 SERTLĐK (SHA) ELASTĐKĐYET ORTA ĐYĐ YIRTILMA DAYANIMI ORTA ĐYĐ AŞINMA DAYANIMI ĐYĐ KALICI DEFORMASYON ĐYĐ ATMOSFERĐK YAŞLANMA ORTA ĐYĐ OKSĐDASYON DAYANIMI ORTA ĐYĐ ISI DAYANIMI ĐYĐ DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ELASTĐKĐYET ORTA GEÇĐRGENLĐK DAYANIMI ÇOK ĐYĐ ALEVE DAYANIM ZAYIF NEME DAYANIM ÇOK ĐYĐ SULU ASĐT DAYANIMI ĐYĐ KONSANTRE ASĐT DAYANIMI ORTA HĐDROKARBONLARA DAYANM ZAYIF OKSĐJENE SIVILARA DAYANIM ZAYIF YAĞ VE YAKITLARA DAYANIM MÜKEMMEL

27 BĐTKĐSEL VE HAYVANSAL YAĞLARA DAYANIM DĐELEKTĐRĐK ÖZELLĐKLERĐ MÜKEMMEL ZAYIF l. NBR Karışımların proses ve Vulkanizasyon özellikleri: - Karıştırma: i. Valsle karıştırma: 0 dak. NBR 3 dak. Kükürt, stearik asit, çinko oksit ve ¼ karbon siyahı 7 dak. ½ Karbon siyahı 12 dak. DOP ve ¼ Karbon siyahı 15 dak. Hızlandırıcı ilavesi 16 dak. Süpürme ve karıştırma 19 dak. Plaka haline getirme ii. Kapalı karıştırma: 1. Kademe: (Sular açık ve soğuk, rotor hızı rpm) 0 dak. NBR, kükürt, çinko oksit, stearik asit, ½ Karbon siyahı 2 dak. Yumuşatıcı ve ½ karbon siyahı 4 dak. Süpürme 5 dak. Bolaştma 2. Kademe: 0 dak. NBR Master Bach hamuru 1 dak. Hızlandırıcı ilavesi 1,5 dak. Süpürme 2 dak. Boşaltma - Ekstruzyon: bu özelliklerinin Bu özeliklerinin arttırılması orta irilikte FEF N-550 karbon siyahının kullanılması ile mümkündür. Renkli mamullerin üretiminde silika, kaolin, kalsit tipi dolgu maddeleri arasından biri kullanım dengesi sağlanabilir. Proses yardımcı maddeleri akış özelliklerinin geliştirilmesini ve düzgün yüzeyler oluşmasını sağlamaktadır. Ekstruzyon sırasında kovan sıcaklığı ºC kafa sıcaklığı ºC arası olması gerekir. NBR /PVC karışımları termoplastik özellikleri bakımından mükemmel ekstruzyon sağlamaktadır. Bununla birlikte daha fazla ısıtılmalı ve kafa sıcaklığının daha yüksek olması gerekir. Magnezyum oksit ve kalsiyum oksit gibi kimyasallar ile ekstruzyon sırasında oluşabilecek porozite problemlerini ortadan kaldırılabilir. m. Bazı NBR tipleri, özellikleri ve üretici firmaları: CĐNSĐ ACN Oranı Mooney Viskozite Sp.Gr. Yoğunluk FĐRMA Çok Yüksek Akrilonitril içerenler (>45 %ACN ) Chemigum N ,00 Goodyear Krynac ,00 Bayer Nipol VT ,00 Nippon Zeon Yüksek Akrilonitril içerenler (38-44 %ACN ) Europrene N ,00 ENI Nipol ,00 Nippon Zeon Nitrilflex N ,00 Nitrilflex Chemigum N ,00 Goodyear NY syn 40 6P ,00 DSM Krynac ,00 Bayer

28 Orta Akrilonitril içerenler (30-37 %ACN ) Breon N 36 C ,98 Nippon Zeon Nitrilflex N ,98 Nitrilflex NY syn ,97 DSM Krynac ,98 Bayer Europrene N ,98 ENI Chemigum N ,98 Goodyear Nipol DN ,98 Nippon Zeon n. Standart Test Formülasyonu (ISO 4658 / ASTM D 3187 ) NBR 100 Çinko Oksit 5 Stearik Asit 1 Kükürt 1,5 HAF N TBBS 0,7 Vulkanizasyon 150 ºC / 20, 30, 40, 60 dak. o. NBR Kullanım Alanları: Contalar : O-ringler, gaz sızdırmazlık contaları, membranlar, körükler, Hortumlar : Yakıt hortumları, hidrolik hortumu, yangın hortumu, süt hortumları, havalandırma hortumları. Silindir Kaplama : Matbaa, tekstil sanayinde sert ve yumuşak silindir kaplamaları. Otomotiv : Benzin, yakıt contaları ve hortumları, fren parçaları Konveyör kayışları : Yağa dayanıklı ve gıda endüstrisinde Kaplamalar : Kazan, boru ve pompalar Koruyucu giyim eşyaları, lastik kaşe, mühür, tel kablo izolasyonu, kapı pencere ve contaları, gıda ile temas eden parça uygulamaları.

MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95

MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95 MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95 Poliüretan U203 - KIRMIZI U203-R95; 95 ±2 Shore A sertlikte, mükemmel fiziksel özelliklere sahip Hidroliz uyumlu PU (HPU) malzemedir. Birçok hidrolik akışkan ve yağ-su emülsiyonlarına

Detaylı

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15 YMN15 EPDM BAZLI KARIŞIMLAR İÇERİSİNDE KULLANILAN KARBON SİYAHI PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜN VULKANİZASYONA VE NİHAİ ÜRÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ A.M.Eroğlu 1,G. Albayrak 2, İ. Aydın

Detaylı

ELASTOMERLERİN SINIFLANDIRILMASI, ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

ELASTOMERLERİN SINIFLANDIRILMASI, ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI ELASTOMERLERİN SINIFLANDIRILMASI, ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI 1. GİRİŞ Kauçuk endüstrisi kauçuk ürünlerinin çok çeşitli olması nedeniyle hızlı bir gelişme göstermektedir. Sanayinin hızla gelişmesi

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR Chevron 2005 DOC ID VİSKOZİTE Viskozite Nedir? Viskozite, yağların kendi akışlarına karşı gösterdikleri iç dirençtir Düşük Viskozite = İnce ve kolay akan yağ Yüksek Viskozite = Kalın

Detaylı

DERSİN PLANI VE İÇERİĞİ. Giriş : Polimer Kimyasındaki Temel Kavramlar, Polimerlerin sınıflandırılması ve genel özellikleri

DERSİN PLANI VE İÇERİĞİ. Giriş : Polimer Kimyasındaki Temel Kavramlar, Polimerlerin sınıflandırılması ve genel özellikleri DERSİN KODU ADI-AKTS-KREDİ KİM 432 -Kauçuk Kimyası- 4-3 Hafta 1 2 DERSİN PLANI VE İÇERİĞİ Giriş : Polimer Kimyasındaki Temel Kavramlar, Polimerlerin sınıflandırılması ve genel özellikleri 3 Kauçuğun Tarihçesi;

Detaylı

FİYAT LİSTELERİ HABER VERME GEREĞİ DUYMADAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. LÜTFEN SİPARİŞLERİNİZİ FAX VEYA MAİL YOLU İLE BİLDİRİNİZ.

FİYAT LİSTELERİ HABER VERME GEREĞİ DUYMADAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. LÜTFEN SİPARİŞLERİNİZİ FAX VEYA MAİL YOLU İLE BİLDİRİNİZ. KULLANILAN ELASTOMER TÜRLERİ 1 ELASTOMERLERİN ÖZELLİKLERİ 2 ORİNG TOLERANS ÖLÇÜLERİ 3 YUVA ÖLÇÜLERİ 4 KANAL ÖLÇÜLERİ 5 MİL VE BOĞAZDA KIRILMA PAY ÖLÇÜLERİ 6 FİYAT LİSTELERİ HABER VERME GEREĞİ DUYMADAN

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 40.01 Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde): 4001.10 - Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun

Detaylı

İÇİNDEKİLER Superior Conta Kullanılan Kauçuk O-Ring Standard Size (AS 568A) O-Ring Standard Size (Metric) O-Ring Standard Size (JIS B 2401)

İÇİNDEKİLER Superior Conta Kullanılan Kauçuk O-Ring Standard Size (AS 568A) O-Ring Standard Size (Metric) O-Ring Standard Size (JIS B 2401) İÇİNDEKİLER 01 Superior Conta 03 Kullanılan Kauçuk 05 O-Ring Standard Size (AS 568A) 13 O-Ring Standard Size (Metric) 24 O-Ring Standard Size (JIS B 2401) 28 O-Ring Set Superior Conta ------ Hedeflerinizi

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -PB-2K ETA-10/0095. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran.

MENZEL HYPERDESMO -PB-2K ETA-10/0095. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran. Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, hızlı kürlenen, iki komponentli, bitümle zenginleştirilmiş poliüretan esaslı likit

Detaylı

bezli kauçuk Ayrıca Tablo 1'de üretimde kullanılan malzeme çeşitleri, ticari markaları ve SKT kodları belirtilmiştir. Ticari markalar (*)

bezli kauçuk Ayrıca Tablo 1'de üretimde kullanılan malzeme çeşitleri, ticari markaları ve SKT kodları belirtilmiştir. Ticari markalar (*) Malzeme bilgileri Genellikle sentetik kauçuktan üretilen SKT sızdırmazlık elemanlarının malzemeleri, kauçuk, deri, mantar, yün ve bezli kauçuk olabilir. Bunların tip tanıtma tablolarında gösterilişi Şekil

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

EFALON. Geliştirilmiş PTFE. EFALON un sizin için değiştirebileceğimiz özelliklerini keşfedin. Harika bir mühendislik malzemesi

EFALON. Geliştirilmiş PTFE. EFALON un sizin için değiştirebileceğimiz özelliklerini keşfedin. Harika bir mühendislik malzemesi EFALON un sizin için değiştirebileceğimiz özelliklerini keşfedin Harika bir mühendislik malzemesi EFALON Geliştirilmiş PTFE Efalon Polikim in tescilli markasıdır. Genel Özellikler Politetrafluoroetilen,

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -D. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi. Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI SINIRLAMALAR

MENZEL HYPERDESMO -D. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi. Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI SINIRLAMALAR Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi ÜRÜN TANIMI İç borular, havadaki nemle kürlenen tek komponentli, poliüretan esaslı likit bir malzemedir.

Detaylı

FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ

FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ İŞİN ADI Cam Kürecik Deneyleri Görünüş Kusurlu cam küreciklerin ağırlıklı yüzdesi Tane Büyüklüğü Dağılımı Kırılma İndisi Tanelerin ve yabancı taneciklerin ağırlıklı yüzdesi

Detaylı

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır.

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Sudan hafif, Çelikten dayanıklı Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Genel Özellikler ULPOLEN, ortalama molekül ağırlığı 4 milyonun üstünde

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

ELASTOMERİK KÖPRÜ MESNETLERİ

ELASTOMERİK KÖPRÜ MESNETLERİ ELASTOMERİK KÖPRÜ MESNETLERİ ELASTOMERİK KÖPRÜ MESNETLERİ www.arsankaucuk.com.tr Elastomerik Köprü Mesnetleri ve Boru Contaları sektöründe lider olan Arsan Kauçuk, 1957 yılında başladığı serüvenine, sürekli

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma Ders Notu DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER. Resim 1. Ciriş bitkisi.

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma Ders Notu DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER. Resim 1. Ciriş bitkisi. DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER Resim 1. Ciriş bitkisi. 1 4. ÇÖZÜCÜLER Çözücüler normal sıcaklık ve basınçta sıvı halde bulunan organik maddelerdir. Organik olmayan fakat herkes tarafından bilinen su da bir çözücüdür.

Detaylı

Katkı Malzemeleri. Ürün Listesi. Türkiye. İçerik

Katkı Malzemeleri. Ürün Listesi. Türkiye. İçerik Ürün Listesi Katkı Malzemeleri Türkiye İçerik Fonksiyonel Dolgu Malzemeleri... 2 Pigmentler... 2 Alev Geciktiriciler... 2 Plastik Katkıları... 3 Elastomerler... 4 Kauçuk Katkıları... 5 Özel boya ve mürekkepler...

Detaylı

simplan www.standartizolasyon.com

simplan www.standartizolasyon.com simplan www.standartizolasyon.com Kalite Politikamız Kalite ve başarının temelini, doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne alternatif

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

The Effect of Carbon Black/Oil and Carbon Black/Filler Ratio on the Physico- Mechanical Properties of EPDM Rubber at Different Vulcanization Systems

The Effect of Carbon Black/Oil and Carbon Black/Filler Ratio on the Physico- Mechanical Properties of EPDM Rubber at Different Vulcanization Systems KARBON SİYAHI/YAĞ VE KARBON SİYAHI/DOLGU MADDESİ ORANININ FARKLI VULKANİZASYON SİSTEMLERİNDE EPDM KAUÇUĞUNUN FİZİKO- MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ * The Effect of Carbon Black/Oil and Carbon Black/Filler

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -D-2K

MENZEL HYPERDESMO -D-2K Sayfa 1/5 Zemin ve Diğer Uygulamalara Yönelik Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli, Solventsiz, Orta Düzeyde Elastik, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi ÜRÜN TANIMI, iki komponentli,

Detaylı

Bütün termoplastik olefinlerle uyumludur. Dispersiyonu zor olan organik ve inorganik pigmentlerde dağılımı düzenler. Masterbatchte yüksek pigment

Bütün termoplastik olefinlerle uyumludur. Dispersiyonu zor olan organik ve inorganik pigmentlerde dağılımı düzenler. Masterbatchte yüksek pigment 1 Libaid T 2 mükemmel bir süreç yardımcısıdır. Dolgulu pigmentlerde kullanıldığı zaman polimer matriksi içinde ihtiyaç duyulan dağılımı üniform bir şekilde yapar. Libaid T 2 çok iyi bir bağlayıcıdır. Bu

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2

1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2 1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2 Termoplastik şekillendirme süreçleri Ekstrüzyon-1 3 Ekstrüzyon-2 4 Ekstrüzyon-3 çift vidalı ekstrüzyon sistemleri (co-rotating,

Detaylı

GRUP: 3559. Buna göre bir partide hazırlanabilecek kauçuklu karışım miktarı: 3 x 3,14 x D x L/1000= kg. karışım veya; 0,0094 x D x L= kg. karışım.

GRUP: 3559. Buna göre bir partide hazırlanabilecek kauçuklu karışım miktarı: 3 x 3,14 x D x L/1000= kg. karışım veya; 0,0094 x D x L= kg. karışım. GRUP: 3559 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ LASTİK ÜRÜNLERİ 1- KAUÇUK SANAYİİ KRİTERİ Kauçuk sanayiinde uygulanmakta olan kapasite kriterleri günün şartlarına göre aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ LASTİK HAMURU HAMMADDELERİ-5 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

EGETEK. Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri

EGETEK. Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri EGETEK Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri Zeminlere sadece üzerinde yürünen bir alan olarak bakılmamalıdır, zira onlar operasyonel altyapının temel elemanıdır. Bunlardan dolayı zemine üretim hattının

Detaylı

HYPERDESMO -LV. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Düşük Viskoziteli, Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -LV. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Düşük Viskoziteli, Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/6 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Düşük Viskoziteli, Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi son dönemde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

Ürün Yelpazesi. Lastik Izolasyon Teknik

Ürün Yelpazesi. Lastik Izolasyon Teknik Ürün Yelpazesi Lastik Izolasyon Teknik Lastik Entegre contalı alüminyum parça ve profiller EPDM lastik profilleri üzerindeki EPDM kalıp parçalarının boyanması Demiryolu ve otobüs standartlarına göre yangın

Detaylı

PLASTİK MALZEMELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

PLASTİK MALZEMELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI PLASTİK MALZEMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Plastik Malzemelerin Özellikleri 2 Hafiflik: Özgül ağırlıkları 0,8 2,2 g/cm 3 aralığındadır. Mekanik Özellikler:

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu TRİBOLOJİ III Yağlama Tekniği Yağlama Tekniği

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ Onursal Yakaboylu Aslı İşler Filiz Karaosmanoğlu 1 Onursal Yakaboylu - Atık Sempozyumu / Antalya 19/04/2011 İÇERİK Lastik Atık lastik Atık

Detaylı

Hirdolik Hortumlar ÖLÇÜ 1SN 2SN 4SP 4SH 1SN/R1AT (DH 122) 2SN/R2AT (DH 222) 4SP (DH 730) (AŞINMAYA DAYANIKLI ÜST KAT) MSHA

Hirdolik Hortumlar ÖLÇÜ 1SN 2SN 4SP 4SH 1SN/R1AT (DH 122) 2SN/R2AT (DH 222) 4SP (DH 730) (AŞINMAYA DAYANIKLI ÜST KAT) MSHA Takip No: 2017-03/1 Hirdolik Hortumlar 1SN/R1AT (DH 122) Kullanım Yeri: Yüksek basınç hidrolik sistemlerde, fuel oil, antifreeze uygulamaları, hava ve su. Çalışma sıcaklık aralığı: -40 C +100 C (-40 F

Detaylı

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Dökme Demirlerin Korozyonu DÖKME DEMİR %2,06-%6,67 oranında karbon içeren Fe-C alaşımıdır. Gevrektirler. İstenilen parça üretimi sadece döküm ve talaşlı şekillendirme ile gerçekleştirilir. Dayanım yükseltici

Detaylı

PETİLEN YY F00556 FİLM İŞLEME ŞARTLARI VE FİLM ÖZELLİKLERİ

PETİLEN YY F00556 FİLM İŞLEME ŞARTLARI VE FİLM ÖZELLİKLERİ PETİLEN YY ŞİŞİRME İLE FİLM EKSTRUZYONU PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN FABRİKASI PETİLEN YY F6 FİLM İŞLEME ŞARTLARI VE FİLM ÖZELLİKLERİ.. PETİLENYY ŞİŞİRME FİLM ÖZELLİKLERİ PETİLEN

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 1. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPILAR 1. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli ÇELİK YAPILAR 1. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Hangi Konular İşlenecek? Çelik nedir, yapılara uygulanması ve tarihi gelişimi Çeliğin özellikleri

Detaylı

Lastik İşleme ve Biçimlendirme LASTİK İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Lastiklere Özgü İmal Usulleri ve Ürünlere Genel Bakış. Lastiğin Kazanılması

Lastik İşleme ve Biçimlendirme LASTİK İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Lastiklere Özgü İmal Usulleri ve Ürünlere Genel Bakış. Lastiğin Kazanılması LASTİK İŞLEME TEKNOLOJİSİ Lastik işleme ve şekillendirme Otomobil lastiklerinin ve diğer lastik ürünlerin imalatı Ürün tasarım kuralları Lastiklere Özgü İmal Usulleri ve Ürünlere Genel Bakış Plastikler

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANS GERÇEK KALİTE OTOMOTİV GRUBU

YÜKSEK PERFORMANS GERÇEK KALİTE OTOMOTİV GRUBU YÜKSEK PERFORMANS GERÇEK KALİTE OTOMOTİV GRUBU Silikon kavçuklar düşük ve yüksek ısılara karşı mükemmel performans gösterir. AKALİTE Silikon Nedir? Silikon II. Dünya Savaş sırasında, askeri uygulamalarda

Detaylı

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI Microbiologist KADİR GÜRBÜZ Bileşimlerinde en az % 12 krom bulunan çelikler paslanmaz çeliklerdir.tüm paslanmaz çeliklerin korozyon direnci, çok yoğun ve koruyucu krom oksit ince

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ HADDELEME (Calendering) İLE İŞLEME TEKNİĞİ HADDELEMEYE(Calendering) GİRİŞ Bu yöntem genellikle termoplastiklere ve de özellikle ısıya karşı dayanıklılığı düşük olan

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde yapı kimyasalları sektöründe doğan farklı ihtiyaçlar için (yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı) farklı çözümler

Detaylı

MEKANİK SALMASTRALAR GENEL TANIM. Tekli Mekanik Salmastra Balanssız, Dönüş yönüne Bağımlı, Kronik Yaylı PARÇA TANIM

MEKANİK SALMASTRALAR GENEL TANIM. Tekli Mekanik Salmastra Balanssız, Dönüş yönüne Bağımlı, Kronik Yaylı PARÇA TANIM MEKANİK SALMASTRALAR B6 Tekli Mekanik Salmastra Balanssız, Dönüş yönüne Bağımlı, Kronik Yaylı PARÇA TANIM 1 KOVAN 1.1 KONİK YAY 1.2 O-RİNG 1.3 O-RİNG 1.4 DÖNER YÜZEY 2 SABİT YÜZEY 2.1 O-RİNG ÇALIŞMA LİMİTLERİ

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tümsan 2 San. Sit. İkitelli Plaza No:21 K: 2/15 Küçükçekmece 34303 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 485

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

DOĞAL KAUÇUK/BÜTADİEN KAUÇUK ESASLI SİLECEK LASTİĞİ MALZEMELERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

DOĞAL KAUÇUK/BÜTADİEN KAUÇUK ESASLI SİLECEK LASTİĞİ MALZEMELERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU DOĞAL KAUÇUK/BÜTADİEN KAUÇUK ESASLI SİLECEK LASTİĞİ MALZEMELERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF NATURAL RUBBER/BUTADIENE RUBBER BASED WINDSHIELD WIPER BLADE MATERIALS

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti. TEKNİK BİLGİ SAYFASI EPOCYL TM NC R2HM-01- Prepreg İşlemleri için Hazırlanmış Reçine Sistemi Genel Özellikler Tanım: EPOCYL TM NC R2HM-01 epoksi tabanlı bir reçine sistemidir, erimiş sıcak prepreg ve basınçlı

Detaylı

Ekonomizer 500 ml YAĞ KATKILARI

Ekonomizer 500 ml YAĞ KATKILARI Ekonomizer 500 ml Ekonomizer, içeriğinde bulunan yüksek kaliteli katkılar sayesinde, motor yağının viskozite indeksini arttırır. Özellikle eski araçların motor parçalarındaki aşınmadan kaynaklanan, fazla

Detaylı

PBT KULLANIMI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

PBT KULLANIMI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR KULLANIMI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Polibutilen tereftalat () yüksek performansa sahip dayanıklı bir yarı-kristal polimer malzeme olup mühendislik plastikleri içerisinde sınıflandırılmaktadır., özellikleri

Detaylı

Paslanmaz Çelik Sac 310

Paslanmaz Çelik Sac 310 Paslanmaz Çelik Sac 310 310 kalite paslanmaz çelik stoklarımızda 0,60mm'den 25mm'ye kadar mevcut bulunmaktadır. Bu kalite tipik ateşte 1250 C'ye kadar oksidasyona dayanıklıdır. 800 C'ye kadar sürtünme

Detaylı

SF SERİSİ : Çift Komponentli Serigrafi Mürekkep Serisi

SF SERİSİ : Çift Komponentli Serigrafi Mürekkep Serisi SF SERİSİ : Çift Komponentli Serigrafi Mürekkep Serisi En üst yapışma ve direnç gerektiren işler için geliştirilmiştir. Çift bileşikli olan bu sistem HDPE, LDPE, PPi metal, cam gibi yüzeylerde çok parlak

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

COG VarioPur TPU contaları. Birinci sınıf kalitede.

COG VarioPur TPU contaları. Birinci sınıf kalitede. SEAL TECHNOLOGY PREMIUM-QUALITY SINCE 1867 COG VarioPur TPU contaları. Birinci sınıf kalitede. VarioPur ile COG, üst segmentte yeni bir ürün serisini tanıtıyor: VarioPur serisinin yüksek performanslı maddeleri

Detaylı

Teflon TEFLON - PTFE YOĞUNLUK 2.2

Teflon TEFLON - PTFE YOĞUNLUK 2.2 Teflon TEFLON - PTFE YOĞUNLUK 2.2 Bir sanayi plastiği olan POLİTEF ( PT.F.E.-Teflon),fluoratomlarıyla doymuş uzun ve lineer bir karbon zincirinden oluşan monekül yapısı ve karbon ile fluor atomları arasındaki

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

Çimento Fazları ve Etkileri

Çimento Fazları ve Etkileri Çimento Fazları ve Etkileri Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Ocak, 2017 Kalsiyum Alüminat / Portland Çimentosu - Faz Yapıları ve Etkileri 1. Kalsiyum Alüminat Çimentosu Fazları ve Etkileri 2.

Detaylı

Böttcher 1725 yılında kuruldu 290 yıllık bir başarı hikayesi. İlk merdane 1878 yılında üretildi Grafik endüstrisinde 130 yılı aşkın bir tecrübe

Böttcher 1725 yılında kuruldu 290 yıllık bir başarı hikayesi. İlk merdane 1878 yılında üretildi Grafik endüstrisinde 130 yılı aşkın bir tecrübe İçerik 1. Böttcher tanıtımı 2. Merdane üretimi 3. Ürünler 4. Sektörler 5. Müşteriler 6. Böttcher Türkiye 7. Neden karton ambalaj? 8. Migrasyon 9. Böttcher çözümleri Böttcher 1725 yılında kuruldu 290 yıllık

Detaylı

Yüksek Performanslı Ön Karışımlı Betonlar Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yüksek Performanslı Ön Karışımlı Betonlar Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi GRC (Glass Reinforced Cement) çimento pastasının içine belli oranlarda ve büyüklüklerde fiber elyaf karıştırılması ile oluşan çekme mukavemeti yüksek bir çimento çeşididir.

Detaylı

Setral çeşitli uygulamalar için 700'den fazla yüksek kaliteli Yağlayıcı ve Bakım ürünlerinin yanı sıra müşteriye özel uygun çözümler sunar.

Setral çeşitli uygulamalar için 700'den fazla yüksek kaliteli Yağlayıcı ve Bakım ürünlerinin yanı sıra müşteriye özel uygun çözümler sunar. Setral çeşitli uygulamalar için 700'den fazla yüksek kaliteli Yağlayıcı ve Bakım ürünlerinin yanı sıra müşteriye özel uygun çözümler sunar. Konveyörler Rulmanlar Nem ve toz rulmanlara nüfuz eder ve erken

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

www.adil.com.tr 1978 den beri...

www.adil.com.tr 1978 den beri... www.adil.com.tr 1978 den beri... extrusion 1978 den beri... Adil Endüstriyel, kalite ve hizmet odaklı anlayışı ile müşterilerine yalıtım çözümleri sunmaktadır. Kurulduğu 1978 yılından itibaren müşteri

Detaylı

Kullanımı: Motor sıcakken 6 Lt motor yağına 500 ml Ekonomizer eklenmesi önerilir.

Kullanımı: Motor sıcakken 6 Lt motor yağına 500 ml Ekonomizer eklenmesi önerilir. Özellikle eski araçlarda, motor parçalarındaki aşınmadan kaynaklanan fazla yağ tüketiminin önüne geçer, böylece yakıt ekonomisi sağlar. Yağın viskozite indeksini düzenler. Egzoz dumanını azaltır. Kullanımı:

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) nın Adres : Barbaros Mahallesi, Petrol Caddesi - Körfez 41780 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website : 0 262 316 30 30 : 0 262 316 37 24 : izmit.info@tupras.com.tr

Detaylı

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOSELF Bayındırlık Poz No: 04.613/3-c Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı Ürün Tanımı: Tek bileşenli, sentetik polimer katkılı, yapışma gücü arttırılmış ince uygulamalar için özel formüle

Detaylı

3.2 Bitümlü Bağlayıcılar

3.2 Bitümlü Bağlayıcılar 3.2 Bitümlü Bağlayıcılar Bitümlü karışımlarda agrega danelerini bir arada tutmak, geçirimsizliği sağlamak, dayanımı artırmak gibi bazı özelliklerin kazandırılması için bitümlü bağlayıcılar kullanılır.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Kullanılan Kimyasal Katkılar ve Özellikleri

Çimentolu Sistemlerde Kullanılan Kimyasal Katkılar ve Özellikleri Çimentolu Sistemlerde Kullanılan Kimyasal Katkılar ve Özellikleri Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Ocak, 2017 Kimyasal Katkı Nedir? Kimyasal katkılar, betonun birtakım özelliklerini iyileştirmek

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

Biresin CR80 Kompozit reçine sistemi

Biresin CR80 Kompozit reçine sistemi Ürün Bilgi Formu Versiyon 7 / 21 CR8 Kompozit reçine sistemi Tooling & Composites Kullanma yerleri Vakum infüzyon ve enjeksiyon için Özellikle, 75 C sıcaklıklar altında çalışılması gereken uygulamalar

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur.

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur. KALIPLAMA Modeller ve maçalar vasıtasıyla, çeşitli ortamlarda (kum, metal) kalıp adı verilen ve içerisine döküm yapılan boşlukların oluşturulmasına kalıplama denir. KALIP KUMLARI Kalıp yapımında kullanılan

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN POLAR İZOLASYON ISI İZOLASYONU TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

TIKAMA BALONLARI. KÜÇÜK TİP TIKAMA BALONLARI DN40-300 mm KÜÇÜK TİP BY PASSLI TIKAMA BALONLARI- DN40 DN300 mm

TIKAMA BALONLARI. KÜÇÜK TİP TIKAMA BALONLARI DN40-300 mm KÜÇÜK TİP BY PASSLI TIKAMA BALONLARI- DN40 DN300 mm TIKAMA BALONLARI KÜÇÜK TİP TIKAMA BALONLARI DN40-300 mm KÜÇÜK TİP BY PASSLI TIKAMA BALONLARI- DN40 DN300 mm İKİ YOLLU UZUN TİP TIKAMA BALONLARI LATERAL VE Y HATLAR İÇİN DN50-DN150 mm GENİŞ TİP TIKAMA BALONLARI

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I 16. Bitüml Bitüm hidrokarbon ham petrolün distilasyonu taşkömürünün karbonizasyonu Petrol kökenli olanları asfalt, Kömür kökenli olanları

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

Kovan. Alüminyum ekstrüzyon sisteminin şematik gösterimi

Kovan. Alüminyum ekstrüzyon sisteminin şematik gösterimi GİRİŞ Ekstrüzyon; Isı ve basınç kullanarak malzemenin kalıptan sürekli geçişini sağlayarak uzun parçalar elde etme işlemi olup, plastik ekstrüzyon ve alüminyum ekstrüzyon olmak üzere iki çeşittir. Biz

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ Distributed by Duferco 1. Giriş Quard, aşınmaya dayanıklı çelik ve Quend, yüksek dayanımlı çelik en iyi soğuk şekillendirme performansı için geliştirilmiştir.

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Alfa Hibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda, ıslak zeminlere

Detaylı

Patlayıcı dekompresyon. Hiç sorun değil. Patlayıcı dekompresyona dayanıklı yüksek performanslı malzemeler.

Patlayıcı dekompresyon. Hiç sorun değil. Patlayıcı dekompresyona dayanıklı yüksek performanslı malzemeler. SEAL TECHNOLOGY PREMIUM-QUALITY SINCE 1867 Patlayıcı dekompresyon. Hiç sorun değil. Patlayıcı dekompresyona dayanıklı yüksek performanslı malzemeler. COG un kaliteli hassas elastomer contaları endüstrinin

Detaylı

FINAWAX-E: Erucamid yapıda doymamış primary amid tir ve tamamen bitkisel bazlıdır. PE/PP dolgu, renkli masterbatch & kompound

FINAWAX-E: Erucamid yapıda doymamış primary amid tir ve tamamen bitkisel bazlıdır. PE/PP dolgu, renkli masterbatch & kompound SLIP & ANTIBLOK (FINAWAX) FINAWAX-O: Oleamid yapıda doymamış primary amid tir ve tamamen bitkisel bazlıdır. PE/PP dolgulu kompound FINAWAX-OK: Oleamid yapıda doymamış primary amid tir ve tamamen bitkisel

Detaylı