TÜRKİYE DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARININ TANITILMASI. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ için STK BULUŞMALARI. 26 Ocak 2007, İzmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARININ TANITILMASI. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ için STK BULUŞMALARI. 26 Ocak 2007, İzmir"

Transkript

1 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ için STK BULUŞMALARI 26 Ocak 2007, İzmir

2 Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, çevreyle ilgili sorunların çözümüne yardımcı olma amacını taşımaktadır ( ) Orta ve Doğu Avrupa da 1990, Türkiye de ise 2004 yılından bu yana aktif REC Video Click!

3 REC Türkiye Eğitim, Öğretim ve Kamuoyu Bilinçlendirme alanında Ulusal Odak Noktası Görev Kapsamı: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 6. Madde Görev Çerçevesi: 2002 yılında kabul edilen Yeni Delhi Çalışma Programı 2005 yılı Mayıs ayında REC Türkiye nin başvurusu ve Çevre ve Orman Bakanlığı nın yetkilendirme kararı; - yeterli sayıda uzman personeli, -eğitim ve kapasite geliştirme alanlarındaki engin birikimi, - uluslararası müzakereleri izleme altyapısı ve - ulusal ve uluslararası işbirliklerinin kurgulanmasındaki kapasitesi

4 REC Türkiye İklim Değişikliği Proje Portföyü Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması Çevre ve Orman Bakanlığı ve Exergia (Yunanistan) işbirliğinde, İtalyan Çevre Bakanlığı nın katkılarıyla, LIFE05/TCY/TR/ İklim Değişikliği Alanında Hükümet ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitelerin Geliştirilmesi, EfE/18/05 SıfırKarbonKenti Kampanyası kapsamında KuzeyGüneyDoğuBatı Fotoğraf Sergisi ve Cafe Scientifique Video Konferansları Türkiye organizasyonu Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ortaklığı (REEEP) Türkiye eşgüdümü Partnership for Clean Fuels and Vehicles Temiz Yakıtlar ve Taşıtlar Ortaklığı (PCFV) Türkiye eşgüdümü Türkiye de İklim Değişikliği Kamuoyu Bilinçlendirmesi Kampanyası

5 Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması Ana Sponsor : AB Çevre Genel Müdürlüğü LIFE Fonu Proje Yöneticisi : REC Türkiye Ortaklar : Çevre ve Orman Bakanlığı (TR), Exergia (GR) Eş Finansman : İtalyan Çevre ve Arazi Bakanlığı (I) Total Bütçe : 360,697 LIFE Katkısı : 252,488 Süre : 01/ /2008 REC Video Click!

6 Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması bugüne kadar yürütülen çalışmaların sera gazı salımlarının azaltılması konusundaki etkisi değerlendirilecek, hazırlanacak web sayfaları ve yayınlarla doğru bilgiye erişim kolaylaştırılacak, kamu kurumlarına yönelik eğitim seminerleri ve sivil toplum kuruluşları buluşmaları düzenlenecek, oluşturulacak çalışma grupları aracılığıyla öncelikli sektörlerde iklim dostu politika ve önlemler için stratejiler ve mevzuat taslakları hazırlanacak. REC Video Click!

7 ulusal ve uluslararası alandaki güncel gelişmeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmeler, sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası süreçlere katılımına yönelik bilgi ve görüş alışverişi % 45 STK BULUŞMALARI KATILIMCI PROFİLİ İstanbul:42 Adana: İstanbul Adana Çevre İş Dünyası Araştırma Kamu Diğer REC Video Click!

8 Toplantı Yardımcı Belgeleri Afiş/Broşür: İklimler değişiyor...ya siz? Cemre REC Türkiye Haber Bülteni Sayı:1-3 BMİDÇS ve Kyoto Protokolü, metinler ve temel bilgiler İklim Değişikliği Görüşmelerinde Müzakerecinin El Kitabı İklim Değişikliği Görüşmelerinde STKlar KuzeyGüneyDoğuBatı Fotoğraf Sergisi Broşürü COP11 Güncesi- 4. Sayı, COP12 Güncesi-3. Sayı Bloknot-kalem REC Video Click!

9 BMİDÇS SÜRECİ STK ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER GERMANWATCH İKLİM PERFORMANS GÖSTERGESİ

10 - -

11 Küresel İklim Değişikliği Rejiminde Son Durum BMİDÇS Listelemesi Kyoto Protokolü Listelemesi İlgili KP Maddesi Önemli KP Taraf Ülkeler Önemli KP ye Taraf Olmayan Ülkeler EK-I ABD Ek-B Avustralya Madde 3.9 Hırvatistan Ek-B Dışı Beyaz Rusya Türkiye EK-I Dışı Kıbrıs - GKRY Malta Ek-B Dışı Madde 9 G. Kore Kazakistan Meksika Arjantin

12 COP12, 6-17 Kasım 2006, Nairobi Kenya Temel Sonuç Kyoto Protokolü nün, gerekli düzeltme ve eklemelerle daha da güçlendirilmesini sağladı ve Protokol ün 2012 sonrasında da devam edeceğine dair güçlü işaretler verildi. Gelişmekte olan ülkeler, 2008 yılında tartışılabilecek olası gönüllü önlemlerini, 2007 yılında Ek-I ülkelerinin gösterecekleri somut ve içten adımlara göre belirleme şansını elde ettiler ara seçimlerinin ardından, ABD de 2009 yılında yaşanması beklenen yeni siyasi gelişmelerle, 2012 sonrasının daha geniş bir katılımla ilerlemesi umutları da güçlendi.

13 COP12, 6-17 Kasım 2006, Nairobi Kenya Önemli Çıktılar; Kyoto Protokolü altında Uyum Fonu nun ve Sözleşme nin altında Özel İklim Değişikliği Fonu nun kabul edilmesi, Beyaz Rusya nın -%8 hedefiyle Kyoto Protokolü Ek-B Listesine dahil edilmesi, Temiz Kalkınma Düzeneği kapsamında Afrika da daha fazla sayıda projenin uygulanabilmesi için bölgesel dağılım şartının geliştirilmesi ve bu amaçla Afrika nın kapasite geliştirme gereksinimlerini karşılamaya yönelik Nairobi Programı nın hayata geçirilmesi,

14 COP12, 6-17 Kasım 2006, Nairobi Kenya Dönüm noktaları; 2006 sonunda görevini tamamlayacak BM Genel Sekreteri Kofi ANNAN ın, Kyoto Protokolü nü reddeden ABD yi oldukça sert ifadelerle eleştiren konuşması, Dünya Bankası eski başkanlarından Sir Nicholas STERN in tüm dünyada büyük yankı yaratan ve sera gazı salımlarının artışına karşı önlem alınmaması halinde küresel ekonomide %20lik daralma yaşanacağını öngören raporu, Kenyanın yerli halklarından Masai li Sharon LOOREMETTA nın somut adım atmayan COP delegelerini iklim turistleri olarak adlandırması COP12 de Türkiye; Çevre ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, UNDP, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve REC Türkiye

15 BMİDÇS SÜRECİ ve SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI sivil toplum kuruluşları (STK) : devlet ve hükümet temsilcileri ile hükümetlerarası ve uluslararası kuruluşlar dışında kalan ve kar amacı gütmeyen bütün kuruluşlar, BMİDÇS 7.6. Maddesi: Sekretarya ya kayıtlı olan STK, Sözleşme kapsamındaki çalışmalara gözlemci konumunda katılabilmektedir yılı sonu itibarı ile 700 den fazla STK BMİDÇS Sekretaryası na kayıt işlemlerini tamamlamıştır. BMİDÇS ye kayıtlı STK 5 ana ağ kapsamında çalışmalarını düzenli olarak yürütmektedirler. Bu sürece ilk defa katılacak kuruluşlar, öncelikle en geç Temmuz ayına kadar başvuru formlarını ve ilgili belgelerini Sekretarya ya sunarak kayıt işlemlerini tamamlamalıdır. Başvurular o yıl Kasım Aralık ayında düzenlenen Taraflar Konferansı nda değerlendirilir

16 BMİDÇS Müzakere Sürecinde STKlar

17 BMİDÇS SÜRECİ ve SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Bilgi altyapısının geliştirilmesi İlgi alanları ve çıkarların savunulması için lobi çalışmalarının yürütülmesi, Ülke heyetlerinde yer alınması, Yükümlülüklere uyum, izleme, yaptırım, kimi zaman da anlaşmazlıkların çözümlenmesi süreçlerine katkı sağlanması, Şeffaflığın sağlanması Uluslararası Sekretarya nın desteklenmesi Uluslararası çevre yönetişiminde STKların daha geniş bir işlev üstlenmesi

18 BMİDÇS SÜRECİ ve TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İklim Kampanyası Konuşmacıları Turu, 1995 CDM-ANVIMAR Çalıştayı, 20 Şubat 2003, Ankara İklim Değişikliği Konferansı, 1-3 Eylül 2004, Temiz Kalkınma için İş Fırsatları Çalıştayı, Şubat 2005, İklim Değişikliği ile Mücadelede SGP Destekleri, 15 Nisan 2005, İklim Değişikliği ve İş Dünyası, 22 Kasım 2005, Küresel İklim Eylem Günü, 3 Aralık 2005 İklim Değişikliği ve STK Forumu, 23 Mart 2006, İklim Değişikliği için Paydaşlar Buluşması, Nisan 2006 İklim Değişikliği için STK Buluşması, İstanbul-Adana-İzmir Küresel İklim Eylem Günü, 4 Kasım 2006

19 BMİDÇS SÜRECİ STK ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER KÜRESEL İKLİM EYLEM AĞI (CAN) Günün Fosili Ödülü

20 BMİDÇS SÜRECİ STK ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER WBCSD-WRI: SERA GAZI PROTOKOLÜ

21 BMİDÇS SÜRECİ STK ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER GERMANWATCH İKLİM PERFORMANS GÖSTERGESİ

22 BMİDÇS SÜRECİ STK ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER BREZİLYA ÖNERİSİ MATCH

23 BMİDÇS SÜRECİ STK ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER THE CLIMATE GROUP

24 BMİDÇS SÜRECİ STK ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER THE CARBON TRUST

25 - -

İklim Değişikliği Görüşmelerinde. Sivil Toplum Kuruluşları

İklim Değişikliği Görüşmelerinde. Sivil Toplum Kuruluşları İklim Değişikliği Görüşmelerinde Sivil Toplum Kuruluşları İklim Değişikliği Görüşmelerinde Sivil Toplum Kuruluşları Hazırlayan: Yunus ARIKAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞMELERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞL ARI 1

Detaylı

REC Türkiye İklim Değişikliği Bülteni

REC Türkiye İklim Değişikliği Bülteni cemre cemre REC Türkiye iklim değişikliği bülteni. üç ayda bir yayımlanır. Nisan 2006 Bu yayın Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. AB Komisyonu Çevre Komisyoneri Stavros Dimas ile söyleşi BMİDÇS

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı Proje Başlığı: Türkiye de İklim Değişikliğinin Yönetimi için Kapasite Oluşturma Türkiye nin uluslararası müzakerelere etkin bir

Detaylı

Üst Düzey Yöneticiler için Kyoto Protokolü ne Yönelik Bilgilenme ve Tartışma Dizisi 2. Toplantısı. 23 Kasım 2007 Ankara.

Üst Düzey Yöneticiler için Kyoto Protokolü ne Yönelik Bilgilenme ve Tartışma Dizisi 2. Toplantısı. 23 Kasım 2007 Ankara. Üst Düzey Yöneticiler için Kyoto Protokolü ne Yönelik Bilgilenme ve Tartışma Dizisi 2. Toplantısı 23 Kasım 2007 Ankara Tartışma Konuları BMİDÇS ve Kyoto Protokolü kapsamında Türkiye nin konumu Türkiye

Detaylı

ENERJİ, SU KAYNAKLARI ve ÇEVRE HABER BÜLTENİ ENERJİ

ENERJİ, SU KAYNAKLARI ve ÇEVRE HABER BÜLTENİ ENERJİ T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı SAYI: 7 Ocak Mart 2009 ENERJİ TÜRKİYE HIRVATİSTAN ENERJİ İLİŞKİLERİ Hırvatistan Başbakanı Ivo Sanader başkanlığındaki bir heyetin

Detaylı

Küresel İklim Değişikliğinin Uluslararası İlişkiler Boyutu ve Türkiye nin Politikaları

Küresel İklim Değişikliğinin Uluslararası İlişkiler Boyutu ve Türkiye nin Politikaları Küresel İklim Değişikliğinin Uluslararası İlişkiler Boyutu ve Türkiye nin Politikaları Volkan Ş. EDİGER * 1. Giriş ve Tanımlama İklim değişikliği (climate change), yerküre ikliminde birkaç on yıl veya

Detaylı

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU Aralık, 2008 1 Kyoto

Detaylı

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi Çok geç olmadan harekete geçmek isteyenler için Hazırlayanlar Yunus Arıkan Gülçin Özsoy REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

ENERJİ, SU KAYNAKLARI ve ÇEVRE HABER BÜLTENİ ENERJİ

ENERJİ, SU KAYNAKLARI ve ÇEVRE HABER BÜLTENİ ENERJİ T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı SAYI: 6 Ekim Aralık 2008 ENERJİ TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayın Başbakanımızın 3 4 Ekim 2008 tarihlerinde Türkmenistan

Detaylı

TEKNİK BELGE (FCCC/TP/2013/3) COP 18 de alınan ülkemizle ilgili kararda; Sekretaryanın SBI a sunulmak üzere Türkiye nin azaltım, uyum, teknoloji ve

TEKNİK BELGE (FCCC/TP/2013/3) COP 18 de alınan ülkemizle ilgili kararda; Sekretaryanın SBI a sunulmak üzere Türkiye nin azaltım, uyum, teknoloji ve TEKNİK BELGE (FCCC/TP/2013/3) COP 18 de alınan ülkemizle ilgili kararda; Sekretaryanın SBI a sunulmak üzere Türkiye nin azaltım, uyum, teknoloji ve kapasite geliştirme ve finans konularında en az 2020

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ

KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ Ocak 2011 ISBN numarası: Bu yayın, İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması (CBCCM) projesi kapsamında hazırlanmış olup ilgili

Detaylı

Kayıp masallar geri dönüyor. İklim değişikliğine karşı alternatif çözüm. Gençlik Raporu'nun bu ay yayınlanması bekleniyor

Kayıp masallar geri dönüyor. İklim değişikliğine karşı alternatif çözüm. Gençlik Raporu'nun bu ay yayınlanması bekleniyor Sayı: 27 Mart 2008 Kayıp masallar geri dönüyor Gençlik Raporu'nun bu ay yayınlanması bekleniyor 2008 Destek Ödülleri sahibini arıyor İklim değişikliğine karşı alternatif çözüm Su hasatı köye hayat getiriyor

Detaylı

İklime özen göstermek İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve kyoto protokolü için kılavuz

İklime özen göstermek İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve kyoto protokolü için kılavuz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularındaki uluslararası anlaşmalar arasında en yenilikçi girişimler olarak anılmaktadır.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI www.ormansu.gov.tr Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA-2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 01-PERSONEL GİDERLERİ... 5

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği Örneği Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case

Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği Örneği Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case SESSION 4D: Çevre 953 Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği Örneği Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case Asst. Prof. Dr. Abdulmenaf Turan (Yüzüncü Yıl

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ

KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Aralık 2011 ISBN numarası: 978-605-393-088-4 Bu yayın, İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 100 Kasım 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE NİN KARBON PİYASALARINDAKİ MEVCUT DURUMU İlge Kıvılcım İKV Uzmanı [Metni yazın] İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜRKİYE NİN KARBON PİYASALARINDAKİ MEVCUT

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI VE ÖNLEMLERİ (*)

AVRUPA BİRLİĞİ NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI VE ÖNLEMLERİ (*) AVRUPA BİRLİĞİ NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI VE ÖNLEMLERİ (*) Doç. Dr. Murat TÜRKEŞ Gönül KILIÇ Jeomorfolog/İklimbilimci Jeofizik Mühendisi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, PK 401, Ankara

Detaylı

Uluslararası Gelişmeler

Uluslararası Gelişmeler Kopenhag Öncesi ve Sonrasında Uluslararası Gelişmeler Kapasitelerin Artırılması Projesi Bahar Ubay 1 İçerik İklim Değişikliği Rejimi Kilometre Taşları UNFCCC ve Politika Grupları İki Eksenli Müzakere Süreci

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı