BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI"

Transkript

1 BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli ve şiddetli depremlerde büyük kayıplar yaşanmıştır. Kayıplar sadece kırsal bölgelerle sınırlı olmayıp, yapı stoğunun büyük bölümü betonarme olan kentsel depremlerde (Erzincan 1939, Erzincan 1992, Kocaeli 1999 vb) de önemli maddi ve manevi kayıplar oluşmuştur. Bu çalışmada, betonarme binalarda tasarım, inşaat ve kullanım aşamasında en sık yapılan hatalar ve deprem sonrasındaki sonuçları görsel öğeler yardımı ile tanımlanmıştır. Deprem hasar nedenleri üç gruba ayrılabilir : Tasarım hataları (yumuşak kat, yetersiz yanal rijitlik, kısa kolon, güçlü kiriş-zayıf kolon birleşim, düşey ve yatay doğrultudaki düzensizlikler, vs.) İnşaat aşaması hataları (kötü işçilik, düşük malzeme dayanımı, yetersiz sargı donatısı -etriye- kullanımı, hatalı ve yetersiz kenetlenme boyu, denetim eksikliği) Kullanım aşaması (kolon kesilmesi, duvarların kısmen veya tamamen kaldırılması ile yumuşak kat oluşumu vb) Bu hataların en önemli olanları aşağıda deprem öncesi, sırasında ve sonrasındaki durumlarını gösteren şematik çizimlerle tek tek incelenmiştir : A. Yumuşak Kat: Büyük pencere boşlukları içeren kiralanabilir alanların oluşturulması amacı ile tasarım veya kullanım sürecinde düzenlenen, tuğla duvarları azaltılmış kat (genellikle zemin kat) yumuşak kat olarak isimlendirilir. Daha az rijitliğe sahip bu kat deprem sırasında ağır hasara uğrayabilir, yeterli sünekliğin olmadığı durumda tamamen göçebilir. Şekil 1: Galeri amaçlı yumuşak kat 1 YTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Taşıyıcı Sistemler Bilimdalı, 2 YTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi, Şekil 2: Yumuşak katın çökmesi

2 Şekil 3: Asmolen bloklu nervürlü döşeme modeli Resim 1: Yumuşak katın çökme örnekleri [1] B. Nervürlü / Düz döşeme: Yatay yükleri kolonlara aktaracak güçlü kirişlerin olmadığı nervürlü (asmolen bloklu) veya düz döşemeli betonarme yapı sistemleri, betonarme perdeler ile yeterince rijitleştirilmemişse, güçlü yer hareketleri sırasında büyük yanal ötelemelere maruz kalır. En olumsuz şartlar altında (yapı ve zemin periyodunun çakışması) yapı gittikçe artan yerdeğiştirmeler ile rezonansa girerek tamamen göçebilir. Türkiye de, deprem tehlikesine rağmen, kalıp kolaylığı nedeni ile, nervürlü döşeme sıkça tercih edilmektedir. Şekil 4: Perdeler ile yeterince rijitleştirilmemiş nervürlü/düz döşemenin deprem davranışı Resim 2: Asmolen bloklu nervürlü döşemeli hasarlı yapı [1] Şekil 5: Bu yapı tipi, perde duvarlar ile yeterince rijitleştirilmezse toptan çökme gerçekleşebilir

3 C. Sargı donatısı (etriye) yetersizliği : Etriyeleri yeterince sık yerleştirilmemiş, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde etriye sıklaştırması uygulanmamış yapı sistemlerinde özellikle kolonlar, güçlü bir depremde gevrek davranış modu göstererek ağır hasar alabilir. Etriyesi, yönetmeliğe uygun biçimde sık yerleştirilmiş ve kolon-kiriş birleşimlerinde etriye sıklaştırması uygulanmış sünek yapı sistemlerinde, güçlü bir depremde bile hasar, kabul edilebilir sınırlar içinde kalır. Gerek tasarım, gerekse inşaat aşamasında bu konu dikkatle ele alınmalıdır. kolon-zayıf kiriş ilkesine göre tasarlanmalıdır. Bu özellik, deprem sırasında kolonların kirişlerden sonra hasara uğramasını, böylece yapının ayakta kalmasını sağlar. Resim 3: Az etriyeli ve sık etriyeli kolonların deprem davranışı örnekleri Şekil 5: Yetersiz etriyeli kolonda deprem hasarı D. Düşey düzensizlik: Kolonların akslarından saptırılması, kesilmesi veya kaldırılması, kısa kolon oluşumu gibi düşey düzensizlikler içeren yapı sistemleri, güçlü yer hareketlerinde toptan göçmeye varan ölçüde ağır hasara uğrayabilir. Şekil 6 Sık etriye yerleştirilmiş kolonun depremde sünek davranışı Ayrıca, Türkiye Deprem Yönetmeliğine (2007) e göre yapı sistemleri, sünek davranış için, güçlü Resim 4: Kolon aksının kaydırılması ve kolon süreksizliği gibi düşey düzensizlik örnekleri [1]

4 Şekil 7: Düşey düzensizlikler sonucu yapı çökebilir E. Planda düzensizlik: En önemli hatalardan biri, yapıda rijitlik merkezinin, önemli burulma etkilerine neden olacak şekilde, kütle merkezinden sapmasıdır. Ayrıca kolon-kiriş akslarında düzensizliklerin olması, büyük döşeme boşlukları gibi nedenler yapının deprem performansının zayıflamasına neden olur. Bu durumda yapı, ağır hasar görebilir veya tamamen çökebilir. Şekil 8: Kütle ve rijitlik merkezi çakışan, kolon ve kiriş aksları düzenli plan örneği Şekil 9: Kütle ve rijitlik merkezi çakışmayan, kolon ve kiriş aksları uygunsuz düzenlenmiş plan örneği Şekil 10: Rijitlik merkezinin kütle merkezinden sapması sonucu önemli burulma etkisi ile yapıda çatlaklar oluşur. Yapı, çevresinde kısmen dönerek tümüyle çökebilir. Resim 5: [1] F. Malzeme seçimi : Betonda o su/çimento oranının fazlalığı, o yetersiz ve uygun olmayan kür koşulları, o ince agrega miktarının az olması, o tuzu ve kavkılarından arındırılmamış deniz kumu kullanımı gibi faktörler bir kaç yıl içinde donatıda korozyonun başlamasına neden olur. Bu da, yapıda yukarıda bahsedilen tüm koşullar sağlansa bile, donatının korozyonu sonucu, yapının hizmet ömrü içinde olası güçlü bir depremde gevrek biçimde göçeceği anlamına gelir. Korozyona etki eden diğer faktörler, donatı üzerinde, onu dış ortamdan

5 koruyacak yeterli pas payının olup olmadığı ve bodrum katının nem açısından yalıtım durumudur. Betonarme donatısının deprem sırasında kopmadan önce yeterli oranda uzayabilmesi (sünek davranış) gerekir, bu nedenle düşük maliyeti ile cazip görünen uzama kapasitesi düşük çelikler (gevrek davranış) kesinlikle kullanılmamalıdır. Gerek beton, gerekse donatı çeliğinin temininde kalite belgesi bulunan firmalar tercih edilmeli, ayrıca şantiyede güçlü bir kalite kontrol sistemi kurulmalıdır. Sonuç olarak, düzensizlikler içermeyen, yönetmeliklere uygun biçimde tasarlanmış ve inşaat aşamasında kalite kontrolun etkin biçimde yapıldığı yapı sistemleri çok şiddetli bir depremde bile sünek davranış göstererek kabul edilebilir sınırlar içinde hasar alır. Deprem yükü Sünek davranış modu Gevrek davranış modu Yapıda üst katın zemine göre yanal yerdeğiştirmesi Şekil 11 Yapıların deprem sırasındaki hasar mekanizmasını belirleyen davranış türleri Kaynaklar (1) Topçu A., Taşıyıcı sistem düzensizliklerifotoğraflar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Fakültesi web sitesi. Resim 6: Kalitesiz beton ve çelik kullanılmamalıdır (2) TDY 2007, Türkiye Deprem Yönetmeliği, 2007 (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik).

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr Öz: Depremler, yer kabuğu içinde birikimi olan potansiyel enerjinin,bir yerde, genel olarak fay denilen jeolojik kırıklar

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Đlk Yayın Tarihi: 2.9.1997-23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete Yürürlüğe Giriş Tarihi:

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ Nihal ARIOĞLU (1), Dilek Dilhan HATİPOĞLU (2) (1) Doç. Dr. Mim., İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Malzemesi Birimi, Taşkışla, Taksim,

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

GAZBETON DUVAR VE DÖŞEME ELEMANLARI İLE İNŞA EDİLEN AZ KATLI KONUT BİNALARININ DEPREM GÜVENLİĞİ

GAZBETON DUVAR VE DÖŞEME ELEMANLARI İLE İNŞA EDİLEN AZ KATLI KONUT BİNALARININ DEPREM GÜVENLİĞİ GAZBETON DUVAR VE DÖŞEME ELEMANLARI İLE İNŞA EDİLEN AZ KATLI KONUT BİNALARININ DEPREM GÜVENLİĞİ Haluk SESİGÜR 1, Halet Almila BÜYÜKTAŞKIN 1, Feridun ÇILI 1 haluk@itu.edu.tr, almila@itu.edu.tr, fcili@superonline.com

Detaylı

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Top-Down construction technique in Ankara Kızılay Station Namık Kemal Öztorun İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

BETONUN BAKIMI (KÜRÜ)

BETONUN BAKIMI (KÜRÜ) Giriş BETONUN BAKIMI (KÜRÜ) Beton, tüm dünyada en çok kullanılan yapı malzemesi olmayı sağlamlığı, ekonomik oluşu, çevre ve yangına karşı direnci, kolay şekil alabilmesi ve kolay temin edilebilmesi ile

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04.

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04. Tozuma Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler Türkiye Hazır Beton Birliği Dr. Tümer AKAKIN İnş. Müh. Yasin ENGİN Betonun terlemesi bitmeden yapılan yüzey bitirme işlemleri sonucu

Detaylı

Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi

Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi BÖLÜM 1 Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi 1 Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi BÖLÜM 1 Konu Başlığı İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz 2 1.Giriş 5 1.1. Dünyanin Levha Yapisi Ve Hareketleri 7

Detaylı

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM 2014 - İZMİR DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı