Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://alikoker.name.tr"

Transkript

1 Kurs Planı Ders 1: Tanıtım Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar. Ders 2: Verilerle Çalışmak Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar Ders 3: Program Yapısı Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar. Ders 4: Olaylar Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar. Ders 5: Etkileşimli Form Yaratmak Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar. Ders 6: JavaScript Nesneleri Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar.

2 Ders 1 DERS 1: JAVASCRİPT NEDİR? Dersin sonunda yapabilecekleriniz: -JavaScript dilinin temellerini açıklamak. -JavaScript'in Web sayfalarında nerede kullanılacağını açıklamak. -Temel bileşenler hakkında genel bilgiler vermek. I. JAVASCRİPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim kurmak için JavaScript kullanılır. İlk başta yalnızca Netscape tarayıcıları için tasarlanan JavaScript, daha sonra diğer tarayıcılar tarafından da desteklenen genel bir scripting dili haline gelmiştir. Şu anda Navigator 4.0 tarafından desteklenen JavaScript 1.2 sürümü vardır. Microsoft Internet Explorer 3.0 ile JavaScript 1.0 ı desteklemektedir. JavaScript, Java dilinin bir Light versiyonu değildir. JavaScript kendi başına bir script dilidir. Genellikle HTML sayfalarında kullanıcı kontrolleri eklemek, formları kontrol etmek, hesaplamalar yapmak gibi işler için kullanılır. Tablo: Tarayıcılar ve JavaScript desteği. Tarayıcı Versiyonu JavaScript Desteği Netscape Netscape Netscape Internet Explorer3.0 JScript 1.0 (approx. 1.0) Internet Explorer4.0 JScript 2.0 (approx full DOM) A. JAVASCRİPT NEREDE KULLANILIR? JavaScript kullanımının iki ana alanı vardır: istemci taraflı ve sunucu taraflı script yazmak. Şu anda HTML sayfalara gömülü yazılan scriptlerin çoğu JavaScript kullanılarak yazılmaktadır. Sunucu taraflı JavaScript, aynı ASP gibi çalışmaktadır. Sunucu Taraflı JavaScript Sunucu taraflı JavaScript (SSJS) ise temel JavaScript e ek olarak nesneler ve işlevler katılarak veritabanlarına erişim, gönderme ve diğer işlemlerin yapılması sağlanır. SSJS, veritabanı temelli Web uygulamalarının yaratılmasını sağlar. CSJS, SSJS e karşı Aşağıdaki tabloda CSJS (Client-Side JavaScript) ve SSJS (Server-Side JavaScript) alanlarının birbiriyle karşılaştırılması yer almaktadır. Tablo: CSJS (Client-Side JavaScript) ile SSJS (Server-Side JavaScript) karşılaştırılması. CSJS SSJS Etiketler <SCRIPT> <SERVER> İşletme Client browser (interpreted) Server (compiled into SSJS byte code) Derleme Not compiled Application file (.web) İstemci JavaScript-enabled Any browser Sunucu Any server JavaScript-enabled SSJS hızlı ve etkin Web veritabanı uygulamaları geliştirmek için kullanılır. Aşağıdaki tabloda SSJS kullanımının üstünlükleri yar almaktadır: B. <SCRIPT> ETİKETİ Bir tarayıcının anlayacağı temel dil HTML'dir. JavaScript dilinin HTML belgesi içinde yazılabilmesi için <SCRIPT> etiketleri kullanılır. <HTML> <SCRIPT>... JavaScript kodu... </HTML>

3 <HTML> <SCRIPT> document.write ("Merhaba") </HTML> D. HTML BELGESİ İÇİNDE JAVASCRIPT YAZMAK Bir Web sayfası organizasyonunda JavaScript'leri Web sayfasına eklemek için değişik yollar vardır: HEAD bölümünde BODY bölümünde BODY içinde URL olarak. <HEAD> İçinde: Bir HTML belgesinde HEAD bölümü içinde <SCRIPT> etiketi kullanarak istediğiniz JavaScrip kodunu HTML belgesine ekleyebilirsiniz. Bu kodlar HTML sayfasının BODY kısmı yüklendikten sonra kullanıma hazır hale gelir. <HTML> <HEAD> <!-- function AlertTest( ) alert("dikkat!"); // --> </HEAD> <BODY> <BODY> İçinde HTML belgesinin BODY kısmında JavaScript kullanmak için iki yol vardır: Doğrudan çalışacak kodlar ve kullanıcı tarafından çalışacak kodlar: Doğrudan çalışacak JavaScript kodları <SCRIPT> etiketi kullanılarak HTML belgesinin istenilen yerine yazılır. Bu cümleler tarayıcı tarafından okunduğu anda yerine getirilir: <!-- document.write("son okunma tarihi" + document.lastmodified) //--> Daha çok kullanılan diğer bir yöntem ise kullanıcı tarafından bir olayın başlatılmasıyla bir JavaScript kodunun çalıştırılmasıdır. Örneğin bir düğmeye tıklamak gibi: <FORM> <INPUT TYPE="BUTTON" NAME="TestButton" VALUE="Tıkla" onclick="alerttest()"> </FORM> <SCRIPT Language="JavaScript"> function Onceki() if (xmldso.recordset.bof) alert("dosya başındasınız.") else xmldso.recordset.moveprevious() if (xmldso.recordset.bof)

4 xmldso.recordset.movefirst(); alert("bu ilk kayıt."); function Sonraki() if (xmldso.recordset.eof) alert("dosya sonundasınız.") else xmldso.recordset.movenext() if (xmldso.recordset.eof) xmldso.recordset.movelast(); alert("bu son kayıt."); <BODY> İçinde URL Olarak JavaScript kodu URL olarak da kullanmak mümkündür: <A HREF="javascript: alert('son!')">siteden Çık</A> II. JAVASCRİPT DİLİNİN ÖZELLİKLERİ JavaScript dilinin temel gramer yapısına bir bakalım: İşletme Sırası: HTML belgesinde JavaScript eklendiğinde, kodun işletimi sırasıyla yapılır. Ancak fonksiyon ve belli bir olaya (ONCLICK gibi) bağlı olan JavaScript kodlarının işletimi o anda yapılır. Değişkenler: Bir değeri içeren bellek adlarını ifade ederler. İşleçler (Operators): Değerler ya da değişkenler arasında toplama, çıkarma gibi işlemlerin yapılmasını sağlarlar. İşleçler +, *, /, - gibi işaretlerle kullanılır. İfadeler (Expression): Değişkenlerin, işleçleri ve deyimlerin bir araya gelerek oluşturdukları yapılara ifade derin. Örneğin: Ucret = Gün * Yevmiye formülü bir ifadedir. Deyimler (Statements): Deyimler belli bir komut ya da söz dizimi bileşenlerinin grubuna verilen addır. Örneğin bir komut ya da bir IF yapısı deyimi oluşturur: if (toplam>20) deyimler; else deyimler; Nesneler (Objects) Kendi değerleri, özellikleri ve işlemleri olan bileşenlere nesne (object) denir. JavaScript dilinde çok sayıda yerleşik nesne vardır. Fonksiyonlar (Functions) Bir JavaScript fonksiyonu diğer dillerdeki bir fonksiyon yordam ya da bir alt yordam anlamına gelir. Bir fonksiyon bir dizi işlemi yerine getirir ve bir sonuç döndürür. Ayrıca fonksiyonlar, parametre olarak kabul edilen birçok değer kabul ederler. function adi( ) deyim 1 deyim 2... deyim N

5 Case Sensitivity JavaScript case sensitive (büyük küçük harf duyarlı) bir dildir. Değişkenler ve diğer öğeler küçük ya da büyük yazılabilirler. Ancak A değişkeni ile a değişkeni birbirinden farklıdır. <!-- test= "küçük harf"; TEST= "BÜYÜK HARF"; document.writeln("test = "+test+"<br>"); document.writeln("test = "+TEST+"<BR>"); //--> Açıklamalar Bütün programlama dillerinde olduğu gibi, kod yazarken açıklama yazmak için kullanabileceğimiz bir karakter vardır. JavaScript te bu <! ve //-->. işaretlerinin arasıdır. <! bu bir açıklamadır //-->. JavaScript kodu diğer programlama dillerinde olduğu gibi deyimlerden (statements) oluşur. Bu deyimler atama, değerleri karşılaştırma ve işlemlerin yapılması için komutlar anlamına gelmektedir. A. DEĞİŞKENLER VE VERİ TÜRLERİ Değişkenler verileri saklarlar ve onlara erişimi sağlarlar. Bir değişken bir değeri işaret eder. Örneğin Ucret adlı değişkene bir kişinin ücret bilgisi konur. Değişkenler adlarıyla işaret edilirler. Bir JavaScript değişkeni belli kurallara uymak zorundadır: Kapsam Bir değişkene bir değer verildiğinde bu değer ne kadar zaman geçerli olacak? Bu sorunun yanıtı kapsam (scope) kavramını ortaya çıkarır. Bir değişkenin kapsamı global ya da lokal olabilir. Bir global değişkene sayfa üzerinde herhangi bir JavaScript ten erişilebilir. Lokal değişken ise değerin atandığı yordam içinde geçerlidir. Bir değişkene kendisine atama yaparak değer verilir: Ucret= ; Bir fonksiyon yazıyorsanız, yerel bir değişken yaratmak istersiniz. Bu yerel değişkenler var sözcüğüyle tanımlanır: function YeniFonksiyon() var dongu=1; toplam=0;...deyimler... Yukarıdaki örnekte dongu adlı değişken YeniFonksiyon için yerel, toplam değişkeni ise tüm sayfa için genel (global) olacaktır. Değişkene bir değer atanır. Bu herhangi bir tür veri olabilir. Bununla birlikte JavaScript, verinin değişik türlerde olmasını bekler. Verinin türüne bağlı olarak değer üzerinde belli işlemler yapılabilir ya da yapılamaz. Örneğin iki string değer üzerinde aritmetik işlem yapılamaz. Tablo: Değişken Türleri Numbers Integer ve kayan noktalı sayılar içerir. Positif, 0 ya da negatif olabilir. Booleans True ya da False. Strings Karakter bilgi içeren bir değişkendir. Objects nesne= new Object(); Null Değersiz. Undefined Bir değişken yaratıldıktan sonra içerdiği tanımsın değer. İşleçler (Operators) İşleçler, iki ya da daha fazla değer üzerinde işlem yapılmasını sağlar. JavaScript içinde aritmetik ve hesaplama işleçleri olmak üzere iki tür işleç kullanılır:

6 Tablo: İşleçler + Toplama - Çıkarma * Çarpma / Bölme % Bölmede kalanı verir. Örneğin: 10 % 3 işlemi 1 değerini verir. ++ Tek artırım. Değer 1 artırılır. -- Tekli azaltma. - Negatifleştirme: İşlenenin negatif değerini döndürür. Karşılaştırma Karşılaştırma işleci, iki ya da daha çok değeri birbiriyle karşılaştırarak True ya da False olarak mantıksal bir değer döndürür. İşlenenler sayısal ya da karakter değer olabilir. Tablo : Karşılaştırma işleçleri == İşlenen değerler eşitse True döndürür.!= İşlenen değerler eşit değilse True döndürür. > Soldaki değer sağdakinden büyükse True döndürür. >= Soldaki değer büyük ya da eşitse True döndürür. < Soldaki değer sağdaki değerden büyükse True döndürür. <= Soldaki değer sağdaki değerden küçük ya da eşitse True döndürür. İkili İşleçler İkili işleçler birden çok karşılaştırma işlemini tek bir koşul ifadesi olarak birleştirirler. Örneğin VergiDurum =1 AND Ucret > 1000 ise gibi. Tablo : ikili işleçler. && "And" İki ifade de doğruysa True döndürür. "Or" İfadelerden birisi doğruysa True döndürür.! "Not" Negatifleştirme işlemi doğruysa True döndürür. Atama Deyimi Atama deyimi (=), bir değişkene bir değerin atanmasını sağlar. Değişkenlere türlerine ve tanımlamalarına uygun olan herhangi bir değer atanabilir. = Değerler değişkenlere sağdan atanırlar. toplam=100; toplam=(ucret+vergi+ekkazanc) += (ayrıca -=, *=, /=) Sağdaki değeri soldaki değişkene atar: Örneğin: toplam+=ekkazanc (ekkazanc değerini toplam değerine ekler ve sonucu toplam değerine ekler) III. Gözden Geçirme Soruları 1. JavaScript ne amaçla kullanılır? 2. Değişik JavaScript versiyonları vardır. Bunlar bir SCRIPT etiketi içinde kullanılabilir mi? 3. ONCLIK() ile onclik() olayının belirtiminde büyük/küçük harf durumu ne olur?

7 Ders 2 DERS 2: VERİLERİ TANIMLAMAK VE OPERATÖRLERLE ÇALIŞMAK Ders sonunda yapabilecekleriniz: -Verileri tanımlamak. -Operatörleri kullanmak. I. VERİLERLE ÇALIŞMAK JavaScript dilince yalnızca birkaç tane veri türü kullanılabilir. Bu veri türleri şunlardır: Numeric String Logical A. JAVA SCRİPT DEĞİŞKENLERİ Bir değişken (variable) verilerin bilgisayarın belleğinde tutulacağı alanları tanımlayan yerlerdir. Örneğin Ucret adlı bir değişken ücret bilgisinin tutulması için kullanılır. Ardından Ucret değişkeni çeşitli hesaplamalara sokulur. B. DEĞİŞKENLERİ TANIMLAMAK Java Script içinde değişkenler kendi adlarıyla tanımlanırlar. Ayrıca istenirse Var deyimi kullanılarak değişkenler açıkça tanımlanabilir. Ucret = Var Ucret = Ancak genellikle herhangi bir tür tanımı yapılmadan değişkenlere değerler atanabilir. Aşağıdaki deyimlerin her ikisi de doğrudur: Ucret = Ucret = "Ahmet Örnek" C. DEĞİŞKEN ADLANDIRMA KURALLARI Bir değişkeni adlandırırken şu kulların izlenmesi gerekir: -Boşluk içermez karakteri geçemez. -Kapsama alanında tek olmalıdır. - işareti kullanılabilir. D. DEĞİŞKENLERİN KAPSAMI Bir değişken bir fonksiyon içinde tanımlandığında; değişken yalnız onun içinde geçerlidir. Bu durumda o değişken lokal (yerel) değişken olarak adlandırılır. Java Script kodunda bir form ortamı olmadığından, her Web sayfası bir modül gibi değişkenleri içerir. Diğer bir deyişle genel ve yerel değişken ayrımı yapmak için bir yapı yoktur. Her bir sayfa için değişkenler tanımlanır ve kullanılır. Ancak Sub yordam ve fonksiyonlar içinde tanımlanan değişkenler, yalnızca onlar çağrıldığında aktifleşir ve kullanılır. E. SABİTLER Sabitler (constants) literal olarak bilinir // Pi sayısı sabiti "JavaScript çok büyük!" // Bir sabit string değer F. İFADELER İfadeler (expressions) bir ya da daha çok operatör ve veri içerir // İki sabit Ucret + 2 // Değişken ve sabit

8 Operatörler (İşleçler) JavaScript çok değişik operatörleri destekler. Bu operatörlerin bazıları aritmetik işlemler için, bazıları karşılaştırma işlemleri içindir. Diğer bir kısmı ise mantıksal (logical) işlemler ve artırma/eksiltme (increment/decrement) işlemleri içindir. G. DEĞİŞKENLER VE VERİ TÜRLERİ Değişkenler verileri saklarlar ve onlara erişimi sağlarlar. Bir değişken bir değeri işaret eder. Örneğin Ucret adlı değişkene bir kişinin ücret bilgisi konur. Değişkenler adlarıyla işaret edilirler. Bir JavaScript değişkeni belli kurallara uymak zorundadır: NOT: Değişkenler ve operatörler hakkında 1. hafta dokümanlarında bilgi yer almaktadır. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için adresine bakınız. H. DİZE OPERATÖRÜ Ana dize (string) operatörü iki dize bilgiyi (string) birleştirmek için kullanılır: Dize operatörünün kullanıldığı bir örnek. document.write("javascript " + "büyük!"); alert("hello "+adi); ikidize= "dize 1" + dize 2"; <SCRIPT> adi=prompt("adiniz?",""); alert("hello "+adiniz); I. MANTIKSAL OPERATÖRLER İkili işleçler birden çok karşılaştırma işlemini tek bir koşul ifadesi olarak birleştirirler. Örneğin VergiDurum =1 AND Ucret > 1000 ise gibi. Mantıksal operatörler ikili (boolean) ifadeleri birleştirmek için kullanılırlar. Üç tane operatör vardır: Tablo : ikili işleçler. && "And" İki ifade de doğruysa True döndürür. "Or" İfadelerden birisi doğruysa True döndürür.! "Not" Negatifleştirme işlemi doğruysa True döndürür. AND operatörü her iki ifadenin de doğru olması durumunu sağlar: if ((yasi < 30) && (rengi== "sarisin")) tercih = "çok iyi" OR operatörü ise yalnızca birinin doğru olmasını kontrol eder: if ((yasi < 30) (rengi== "sarisin")) tercih = "idare eder" IF deyimi ve mantıksal operatörlerin kullanılması: <SCRIPT Language="JavaScript"> gazete= confirm("gazete okur musunuz?"); dergi= confirm("dergi okur musunuz?"); if (gazete && dergi) alert("kültürlü!"); else if (gazete) alert("yalnızca haber takip ediyorsunuz!"); else if (dergi) alert("magazin takip ediyorsunuz!"); else alert("hiçbir şey okumuyorsunuz!"); J. BİTWİSE OPERATÖRLERİ Bitwise operatörleri işlenen bilgileri 32 bit veri olarak işler. Örneğin 3 sayısı 0011 olarak gösterilir. Bitwise operatörler işlemlerini ikili değer üzerinde yapar, ancak sonuçları standart JavaScript sayısal değeri olarak döndürürler.

9 Tablo: Bitwise Operatörlerinden bazıları Bitwise operatörleri Kullanımı Açıklama Bitwise AND a & b İki işlenenin de bir olduğu durumlarda bir döndürür. Bitwise OR a b İki işlenenden birisinin bir olduğu durumlarda bir döndürür. Bitwise NOT ~ a İşlenin bitlerini ters çevirir. Left shift a << b A'yı B'nin ikili gösterimi çinde sola kaydırır. II. UYGULAMA 1. Ad ve Soyad gibi iki metin bilgiyi birleştirin: ad = "ayşe" soyad = "yılmaz" adsoyad =? 2. Aşağıdaki tabloya göre; ekrandan alınan kilo, yaş ve boy değerlerini değerlendirin. Tablo içindeki aralığın dışındaki değerleri "normal dışı" olarak, tablo içindeki değerleri ise normal olarak değerlendirin. YAŞ BOY KİLO III. GÖZDEN GEÇİRME 1. String operatörleri nelerdir? 2. Bitwise operatörleri nelerdir? Ne amaçla kullanılabilir?

10 Ders 3 DERS 3: PROGRAM YAPISI Dersin sonunda yapabilecekleriniz: -JavaScript program yapısını açıklamak. -Fonksiyonları açıklamak. I. PROGRAM YAPISI Bir Javascript programı, sınırlı bir alanda ya da belli etiketler arasında yazılan komut ve diğer bileşenlerden oluşur. A. DEYİMLER Deyimler scriptin akışını sağlarlar. JavaScript içinde koşullu ifadeler, döngüler, nesne işlemler ve diğer tanımlama işlemleri belli deyimlerle yerine getirilir. Deyimler dilin komutlarıdır denebilir. JavaScript deyimleri bir noktalı virgül (;) işareti ile sonlanır. Bu genellikle bir koşul olmasa da, birden çok deyimin aynı satırda yazılması için bir zorunluluktur. B. KOŞULLU İFADELER Koşullu ifadeler program akışı içinde yönlenme ve karar verme olanağı sağlar. 1. if...else If deyimi bir koşulu değerlendirerek bir blok deyimin işletilmesini ya da işletilmemesini sağlar. Seçimlik olarak bir else deyimi ayrıca ikinci bir blok deyimin birinci bloğa alternatif olarak işletilmesini sağlar. Basit biçimde else olmadan koşula bağlı olarak deyim işletilir: Eğer koşul doğruysa deyim işletilir, koşul doğru değilse deyimler atlanmış olur: Yapısı: if (koşul) deyimler-1; else deyimler-2; 2. switch (Netscape & MS IE 4) Case yapısı olarak bilinir. Bir değere göre değişik seçeneklerin işletilmesini sağlayan bir diğer karar yapısıdır. Genel Yapısı: switch (ifade) case etiket: deyim; break; case etiket: deyim; break;... default : deyim; Örneğin bir değere göre değişik hesaplamalar yapılacaksa bu yapı kullanılabilir: switch (ucret) case >0 AND <1000 : deyimler; break; case ">1001 AND <10000: deyimler; break; case >10001 AND <20000 : deyimler; break; default : deyimler;

11 3. Döngüler JavaScript kontrol yapıları içinde değişik döngüler vardır. Bunların başında for, do while ve breakcontinue yapısı gelir. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için adresine bakınız. For...Next Kullanımı: for döngüsünde koşul sağlaması bozuluncaya kadar döngü sürdürülür. Örneğin bir sayısal değerden büyük oluncaya kadar döngüyü sürdürmek gibi. Yapısı: for (başlangıç değeri; koşul; artırım) deyimler; for (i=0; i<10; i++) deyimler; Do...While Kullanımı: Diğer bir döngü deyimi ise blok deyimi belli bir koşulun false oluncaya kadar sürdürmesini sağlar. Yapısı: do deyimler; while (koşul) While Kullanımı: Yalnız başına While'ın kullanımı ise şu şekildedir: Yapısı: while (koşul) deyimler; Nesne İşlemleri: Nesne işlemlerinde yaygın olarak kullanılan yapılardan birisi For..in dir. For...in Yapısı: For-in yapısı nesne işlemlerinin bir döngü içinde yapılmasını sağlar. Yapısı: for (değişken in nesne) deyimler; Örneğin araba adlı bir nesnenin renk, fiyat, motor, silindir, model gibi çok sayıda değişik özellikleri şu şekilde listelenebilir: var kayit= "araba<br><br>" for (var ozellik in araba) kayit+= ozellik+ " = " + araba[ozellik] + "<BR>" kayit+= "<br>" document.write(kayit) II. FONKSİYONLAR Bir fonksiyon bir dizi deyimin bir blok olarak kullanılmasını sağlar. Fonksiyonlar, çağırılarak çalışan bir çalışma şekline sahiptir. Bunun anlamı, fonksiyon bir hesaplamayı yapar.

12 Bu hesaplamadan yararlanabilmek için fonksiyon çağırılır ve hesaplamadan yararlanır. Bir fonksiyon bir ad ve argümanlarla birlikte tanımlanır. Argümanlar alınacak değerleri tanımlayan değişkenlerdir. Function adi (argument1,argument2,.. ) deyimler; Nadiren bir fonksiyon bir argüman değeri almaz. Bu durumda fonksiyonlar boş parantezlerle tanımlanır. Yapısı: Function islemyap()... End Function function usal(x,y) toplam=1; for (j=0; j<y; j++) toplam*=x; return toplam; //x değeri y kuvvetinde üssü alınır. function formac(form) var pencereozellikleri = "height=400,width=600,location=no," + "scrollbars=no,menubars=no,toolbars=no,resizable=yes"; var URL = form.adres.options[form.adres.selectedindex].value; popup = window.open(url,"menupopup",pencereozellikleri); </script> <SCRIPT> function hello(msg) document.write(msg, "<br>"); var message = "Merhaba!"; hello(message); A. FORM ALANLARININ DOĞRULANMASINDA FONKSİYON KULLANIMI (FORM VALİDATİON) Bir HTML formu üzerinden girilen alanların denetiminin yapılması (boş mu ya da istenilen türde bir sayı mı), uygulamada çok kullanılan bir kullanımdır:.<form action="giris.asp" method="post" onsubmit="return checkform(this);"> <input type="text" name=" "> <!-- function checkform ( form ) // alan kontrolü if (form. .value == "") alert( "lüften e mail bilginizi girin" ); form. .focus(); return false ; // blok sonu

13 return true ; //--> III. UYGULAMA HTML belgesinde alanların kontrolü için bir uygulama geliştirin: <HTML> <HEAD> </HEAD> <BODY> <!-- function valid(form) var field = form.yasi; var yasiniz= parseint(field.value); if (!yasiniz) alert("yasınızı girin."); return false; else if (yasiniz>= 18) alert("bilgilerinizi için teşekkür ederiz."); return true; else return false; // --> <FORM name = bilgiformu onsubmit="return valid(this)"> Yaşınız :<BR><INPUT TYPE="text" NAME="yas" SIZE="2"><BR> Adınız ve Soyadınız:<BR><INPUT TYPE="text" NAME="ad" SIZE="40"><BR> Diger Bilgileriniz:<BR><TEXTAREA NAME="diger" COLS="40" ROWS="5"></TEXTAREA><BR> <INPUT TYPE="submit" VALUE="gönder"> </FORM> </BODY> </HTML> IV. GÖZDEN GEÇİRME 1. Javascript kodu nerede ve nasıl bir yapıda yazılır? 2. Döngü kurmak neden gerekir ve JavaScript içindeki döngü yapıları nelerdir?

14 Ders 4 DERS 4: OLAYLAR Ders sonunda yapabilecekleriniz: -Olayları açıklamak. -Olayları kullanıcıdan gelen hareketler olarak değerlendirmek. I. OLAYLAR JavaScript programları da genellikle olay temellidir. Olaylar, HTML sayfalarında genellikle kullanıcı etkileşimi sırasında oluşan şeylerdir. Örneğin kullanıcının faresiyle bir düğmeye tıklaması Click olayının oluşmasına neden olur. Bir olay, bir olay tutucuyu tetikler. Yani dugme1 adlı bir düğmeye tıklandığında dugme1_onclick olay tutucusu tetiklenir. <FORM> <BUTTON onclick='alert("en büyük bizim takım")' VALUE="Tıklayın"></FORM> Tablo: Olaylar ve oluştukları yer Olay Açıklama HTML elemanı onblur Odaklanmanın kaybedilmesi durumunda oluşur. onchange İçindeki değerin değiştirilmesi durumunda ya da odaklamanın kaybedilmesi durumunda oluşur. <BUTTON>, <INPUT>, <LABEL>, <SELECT>, <TEXTAREA> <INPUT>, <SELECT>, <TEXTAREA> onclick Tıklandığında oluşur. Birçok eleman için geçerli. ondblclick Çift tıklanıldığında oluşur. Birçok eleman için geçerli. onfocus Odaklanıldığında. Alanın aktifleştirilmesi gibi.. <BUTTON>, <INPUT>, <LABEL>, <SELECT>, <TEXTAREA> onkeydown Bir tuşa basıldığında. Birçok eleman için geçerli. onkeypress Bir tuşa basıldığında ve bırakıldığında. Birçok eleman için geçerli. onkeyup Bir tuşun bırakılması durumunda. Birçok eleman için geçerli. onload Pencerenin ya da dokümanın yüklemesi durumunda. <BODY>, <FRAMESET> onmousedown Bir fare düğmesine tıklanması durumunda. Birçok eleman için geçerli. onmousemove Farenin hareket ettirilmesi durumunda. Birçok eleman için geçerli. onmouseout Farenin odaklandığı elemandan ayrılması. Birçok eleman için geçerli. onmouseover Farenin bir eleman üzerine odaklanması. Birçok eleman için geçerli. onmouseup Bir fare düğmesinin bırakılması durumunda. Birçok eleman için geçerli. onreset RESET düğmesine tıklanarak form alanlarının temizlenmesi durumunda. <FORM> onselect Metinin seçilmesi durumunda. <INPUT>, <TEXTAREA> onsubmit SUBMIT düğmesine tıklanarak formun sunucuya gönderilmesi durumunda. <FORM> onunload Tarayıcının var olan dokümanı ya da penceresi serbest bırakması durumunda. <BODY>, <FRAMESET> Alan Kontrolü. <INPUT TYPE = "TEXT" SIZE = 20 NAME="adi" ONCHANGE="alankontrol()" > Yukarıdaki satırda, ziyaretçi metin alanına veri girdiğinde alankontrol() adlı fonksiyon çalıştırılır. <HEAD> function alankontrol() alert ("alan değeri geçersiz") </script> </HEAD>

15 <BODY> <form> <INPUT TYPE = "TEXT" SIZE = 20 NAME="adi" ONCHANGE="alankontrol()" > </form> NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için adresine bakınız. A. ONCLİCK OLAYI Ziyaretçinin tarayıcı üzerindeki bir düğmeyi tıklaması durumunda Click olayı oluşur. Olaya Göre Fonksiyonun Çağırmak <HEAD> function mesaj() alert ("mesaj") </script> </HEAD> <BODY> <form> <INPUT TYPE = "button" NAME="Dugme1" VALUE="Düğme1" ONCLICK="mesaj()" > </form> </BODY> B. ONSUBMİT OLAYI Submit olayı yine bir düğme türünden ortaya çıkar ve istemci bilgilerini sunucuya gönderir. Submit olayını kontrol etmek için bir form yapısı gerekiyor. Ve genellikle istemci tarafında çalışan bir bilgi formunun ardından, sunucu tarafında çalışan bir karşılık formunu işleme sokan Submit düğmesi kullanılır. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için adresine bakınız. İPUCU: ASP programlamasında çok sık yer alan bilgi formlarının kayıt edilmesinde; istemci tarafında çalışan bir bilgi formunun ardından, sunucu tarafında çalışan bir karşılık formunu işleme sokan submit düğmesi kullanılır. Aşağıdaki biçimde formun Submit düğmesinin bulunduğu satıra alanların kotrolü için bir fonksiyon konur ve fonksiyonun True dönmesi durumunda submit edilir. Aksi takdirde Scriptlerde yazılan hatalar kullanıcıya gösterilir. Örnek : Submit Olayı Submit sırasında alanların kontrolü OnSubmit="return (alankontrol())" <FORM Method= "Post" Action=" " Name = Frm1 OnSubmit="return (alankontrol()=;" > Yukarıdaki örnekte formun Submit edilmesiyle birlikte alankontrol fonksiyonu devreye girer. <HTML> <HEAD> <TITLE>JavaScript ornegi </TITLE> <!--

16 function testadi(form) if (form.adi.value == "") alert("adinizi girmediniz"); return false; else return true; function test (form) if (form. .value == "" == -1) alert(" yanlis"); return false; else return true; function testalanlar(form) if (testadi(form) && test (form)) form.submit(); else return false; // --> </HEAD> <BODY> <CENTER> <H1>JavaScript Form Alan Kontrolü </H1> </CENTER> <FORM NAME="test" METHOD="POST" ACTION=" "> Name: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="adi"><BR> <INPUT TYPE="TEXT" NAME=" "><BR> <BR> <INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="Send" VALUE="Gönder" onclick="testalanlar(test)"> </FORM> </BODY> </HTML> C. ONRESET OLAYI Reset olayı ise formdaki bütün bilgilerin silinmesini sağlar. Bu işlem genellikle bilgi girişi sırasında yapılan yanlışlardan dolayı form üzerindeki alanları silinmesini sağlar. OnReset Oayı <HEAD> function kontrol() return confirm ('silmek istiyormusunuz?') </script> </HEAD> <BODY> <form ACTION="javascript5.htm" METHOD = "POST" ONRESET = "return kontrol()"> <INPUT TYPE = "RESET" NAME="Dugme1" VALUE="Dügme1" > </form> </BODY>

17 NOT: Bit HTML belgesinde HEAD ve BODY olmak üzere iki ana bölüm olduğunu kabul edersek, HEAD kısmı tanımlama kısmı, BODY kısmı ise tarayıcı tarafından işletilecek HTML etiketlerini içerir. Bu nedenle scriptler de genellikle HEAD kısmına yazılır. II. UYGULAMA Aşağıdaki menü uygulamasını JavaScript olarak yapın: <BODY BGCOLOR = #ff5500> <FONT SIZE="5"> <p align="center"> <img src="/araclar/aracresmi.bmp" width="400" height="120"> </p> Bir islem seçin: <TABLE> <TR> <TD> <A HREF="arackaydet.asp" ONMOUSEOVER="window.status='Yeni bir araç girin'; return true" ONMOUSEOUT="window.status=''"> <FONT SIZE="5"> Yeni Bir Araç Bilgisi Girmek </FONT> </A> </TD> <TR> <TD> <A HREF="araclistele.asp" ONMOUSEOVER="window.status='Araç listesi'; return true" ONMOUSEOUT="window.status=''"> <FONT SIZE="5"> Araçlari Listelemek </FONT> </A> </TD> </TR> <TR> <TD> <A HREF="kidemlistele.asp" ONMOUSEOVER="window.status='Kidem listesi'; return true" ONMOUSEOUT="window.status=''"> <FONT SIZE="5"> Kidemleri Listelemek </FONT> </A> </TD> </TR> </FONT> </TABLE> </FONT> </BODY> III.GÖZDEN GEÇİRME 1. Olay nedir? 2. Submit olayını tanımlayın?

18 Ders 5 DERS 5: JAVASCRİPT NESNELERİ Dersin sonunda yapabilecekleriniz: -JavaScript nesnelerini açıklamak. I. JAVASCRİPT NESNELERİ JavaScript, bütün Web sayfasını ve tarayıcıyı nesneler topluluğu olarak görür. Bu sisteme DOM denir. Adını çok duyduğumuz bu DOM (Document Object Model), JavaScript içindeki bütün nesneleri ifade etmektedir. Hiyerarşik olarak çok sayıda nesneyi içerir. NetScape ve Microsoft tarayıcıları için DOM nesneleri farklı olduğu için yazılan kodlar uyumlu değildir. ŞEKİL: JAVASCRİPT NESNELERİ. BAKINIZ: (aşağıda) A. WİNDOW NESNESİ Window nesnesi tarayıcının kendisidir. Window nesnesi birçok metot, özelliğe ve olay sahiptir. Örneğin pencerenin (window) açılması ve kapatılması birer olaydır. Aşağıdaki örnekte Windows nesnesinin olaylarıyla uyarı ve onaylama işlemleri yapılmaktadır: Window Açma ve Kapatma <HTML> <HEAD> <TITLE> Örnek </TITLE> <!-- function uzmana_sor() var soru= prompt("sorunuzu ne?","") if (soru== "") uzmanpenceresi=window.open("","","width=300,height=200"); if (uzmanpenceresi!= null) var Pencerebilgi = "<HTML><BODY><H1 ALIGN=CENTER>Merhaba!</H1><HR>" Pencerebilgi+= "<CENTER><FORM><INPUT TYPE='BUTTON' VALUE='CLOSE' onclick='self.close()'></form>" Pencerebilgi+= "</CENTER></BODY></HTML>" uzmanpenceresi.document.write(pencerebilgi); return false; // --> </HEAD> <BODY> <CENTER> <H1>JavaScript Örnek</H1> <HR> <FORM> <BR> <INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Uzmanına Sor" onclick="uzmana_sor()"> </FORM> </CENTER> </BODY> </HTML> NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için adresine bakınız.

19 B. FORM NESNESİ Form nesnesi DOM nesnesinin ana nesnesidir. Form üzerindeki alanlar bu nesne aracılığıyla kullanılır: form alanlarının kontrolü:.<form action="giris.asp" method="post" onsubmit="return checkform(this);"> <input type="text" name=" "> <!-- function checkform ( form ) // alan kontrolü if (form. .value == "") alert( "lüften e mail bilginizi girin" ); form. .focus(); return false ; // blok sonu return true ; //--> II. GÖZDEN GEÇİRME 1. JavaScript menülerini açıklayın? 2. Form menüsünün focus() metodunun işlevini açıklayın.

20 Ders 6 DERS 6: ETKİLEŞİMLİ FORMLAR YARATMAK Dersin sonunda yapabilecekleriniz: -Formlar üzerinde işlem yapmak. -Form doğrulama (validation) işlemini yapmak. I. JAVASCRİPT'TE FORM DOĞRULAMA Web sayfalarında çok sık yapılan bir işlem form doğrulama işlemidir. Örneğin bir sipariş formunun alanlarının doldurulmasının ardından form alanlarının kontrolü gerekir. Bu işleme doğrulama (validation) denir. <HTML> <HEAD> <TITLE>JavaScript Örnek </TITLE> <!-- function Form1(form) if (form.adi.value == "") alert("adiniz?"); return false; else return true; function (form) if (form. .value == "" == -1) alert(" adresiniz geçerli değil!"); return false; else return true; function Form1 (form) if (Form1(form) && (form)) form.submit(); else return false; // --> </HEAD> <BODY> <CENTER> <H1>JavaScript Form Doğrulama </H1> </CENTER> <FORM NAME="deneme" METHOD="POST" ACTION="kayit.asp"> Name: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="adi:"><BR> <INPUT TYPE="TEXT" NAME=" "><BR> <BR> <INPUT TYPE="BUTTON" NAME="Gonder" VALUE="Gönder" onclick="form1(kontrol)"> </FORM> </BODY> </HTML> Diğer bir form kontrol işlemi..<form action="giris.asp" method="post" onsubmit="return checkform(this);">

21 <input type="text" name=" "> <!-- function checkform ( form ) // alan kontrolü if (form. .value == "") alert( "lüften e mail bilginizi girin" ); form. .focus(); return false ; // blok sonu return true ; //--> II. UYGULAMA Aşağıdaki HTML giriş formu için doğrulama scripti yazın. <HTML> <HEAD> <TITLE> ÖRNEK FORM </TITLE> </HEAD> <body> <form name=tatil action=tatilkayit.asp method=post> Tarih: <input type=text Name= "tarih"> <br> Otel: <input type=text Name= "otel"> <br> Sure: <input type=text Name= "sure"> <br> <input type=submit Name= "kaydet" value="kaydet"> </form> </body> </HTML> III. GÖZDEN GEÇİRME 1. Form doğrulama nedir? Hangi işlemlerde kullanılır?

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

BETİK DİLİ / JAVASCRIPT. Web Tasarımı ve Programlama

BETİK DİLİ / JAVASCRIPT. Web Tasarımı ve Programlama Web Tasarımı ve Programlama Tanım ve Genel Bilgi Betik Dili; Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ve kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılan, istemci tarafında çalışan bir dildir. HTML etiketleri

Detaylı

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu.

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu. Javascript Html sayfalarının içine yazılarak, sayfayı daha etkileşimli hale getirir. click olayları, uyarı mesajları gibi hareketlerle sayfayı daha dinamik hale getirir. Javascript olmadan yazılan html

Detaylı

Javascript Nedir? Javascript Nedir? JAVASCRIPT NEDİR?

Javascript Nedir? Javascript Nedir? JAVASCRIPT NEDİR? Javascript Nedir? Javascripte başlamadan önce bilinmesi gerekenler, java ve javascript aynı mıdır?, javascript ne yapabilir, javascriptin tarihçesi, javascript harf duyarlı mıdır? JAVASCRIPT NEDİR? Bu

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı WEB EDİTÖRÜ. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı WEB EDİTÖRÜ. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY CSS Ünite 7 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı WEB EDİTÖRÜ Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY 1 Ünite 7 CSS Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY İçindekiler 7.1. CSS KULLANIM ALANLARI... 3 7.1.1. Yerel Kullanım Alanı...

Detaylı

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 2 TEST ORTAMINI TANIMAK (FİREFOX VE FİREBUG) 5 Firefox 6 Firebug 8 CSS Sekmesi 10 DOM Sekmesi 11 Net ve Çerezler Sekmeleri 11 Script Sekmesi 11 Konsol Sekmesi

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu DEĞİŞKEN TİPLERİ TAM SAYI (İNTEGER) VERİ TİPİ Negatif veya pozitif ondalık kısmı bulunmayan sayılardır. Örnek: $i=65; $x=345; ONDALIK(REAL)VERİ TİPİ Ondalıklı

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 23 May. 2016 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları yardımıyla

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları DİZİLER Bellekte ard arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denilir. Bir dizi içerisindeki bütün elemanlara aynı isimle ulaşılır. Yani dizideki bütün elemanların isimleri ortaktır. Elemanlar

Detaylı

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk WEB PROGRAMLAMA PHP Temelleri 2 Dr. Erman Yukselturk Superglobal Değişkenler 1/4 Php de önceden tanımlanmış ve script in herhangi bir yerinden çağrılabilen ve çalıştirılabilen çevreye özel bilgiler sunan

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Java Değişkenler ve Veri Tipleri Operatörler JAVA Java Java SUN bilgisayar şirketince

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2 Program editörde oluşturulur ve diske kaydedilir Tipik Bir C Programı Geliştirme Ortamının Temelleri 1. Edit 2. Preprocess 3. Compile 4. Link 5. Load 6. Execute Önişlemci programı

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Uygun ortam sağlandığında web sayfaları için formlar oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Web sayfalarında formların kullanım amaçlarını ve nasıl kullanıldığını

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 1

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 1 Ders Tanıtım Sunumu Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 1 PHP Program Yapısı Php çoğunlukla HTML etiketleri arasına gömülerek kullanılır.

Detaylı

Internet Programming II

Internet Programming II Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 1 PHP Program Yapısı Php çoğunlukla HTML etiketleri arasına gömülerek kullanılır. Form işlemleri

Detaylı

1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraştırmaMerkezi 2 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1 ASP NEDİR?...

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 8 Mar. 2016 PHP de Değişken Tipleri Dizi (Array) Aynı değişken içerisinde birden fazla değer tutmak

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Programlama Bilgisayar Programlama M Dosya Yapısı Kontrol Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek için gerekli

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 8

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 8 BTP 27 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 8 Değişkenler 2 Tamsayı Değerler (Integer) Tamsayılar, tabanlı (decimal), 8 tabanlı (octal) veya 6 tabanlı (hexadecimal) olabilir. 8 tabanındaki sayıları belirtmek

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ Dersin Modülleri İnternet Programcılığı 1 İnternet Programcılığı 2 İnternet Programcılığı 3 İnternet Programcılığı 4 İnternet Programcılığı 5 Kazandırılan Yeterlikler Programlama

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Sınıflar, Nesneler, Fonksiyon ve Veri Üyeleri Sınıf ve Fonksiyon Üyeleri

Detaylı

Javascriptte Olaylar (events)

Javascriptte Olaylar (events) Javascriptte Olaylar (events) Desteklenen olaylar listesi JavaScript Events - Olaylar Events yani olayları Javascript nesnelerini tetikleyenler unsurlar olarak görmeliyiz. Örnegin; Mause linklerin üzerinde

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

Değişkenler. Geçerli değişken isimleri : baslamazamani, ad_soyad, x5 Geçersiz değişken isimleri : 3x, while

Değişkenler. Geçerli değişken isimleri : baslamazamani, ad_soyad, x5 Geçersiz değişken isimleri : 3x, while Değişkenler Değişkenler bir bilginin bellekteki konumunu temsil eden sembolik isimlerdir. Bilgisayarda hemen hemen tüm işlemler bellekte yapılır. Program çalıştırıldığında değişken ve bu değişkenin türüne

Detaylı

GEÇERLİLİK KONTROLLERİ VALİDATİON CONTROLS. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

GEÇERLİLİK KONTROLLERİ VALİDATİON CONTROLS. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu GEÇERLİLİK KONTROLLERİ VALİDATİON CONTROLS Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Giriş Kullanıcı bilgilerinin istenilen kriterlere uygun olup olmadığını denetlemek

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1 Programlama Dilleri C Dili Programlama Dilleri-ders02/ 1 Değişkenler, Sabitler ve Operatörler Değişkenler (variables) bellekte bilginin saklandığı gözlere verilen simgesel isimlerdir. Sabitler (constants)

Detaylı

JavaScript Örnekleri PDF

JavaScript Örnekleri PDF 5 JavaScript örneği ve bu örneklerin çalışan uygulamaları JavaScript Örnekleri PDF www.yazilimbilisim.net.. İçindekiler Tablosu Javascript Text Kutusuna Sadece Sayı Girdirme... 2 PROGRAM KODU... 3 Javascript

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Nesne Tabanlı Programlama Ders Notu - 1 (Değerler, Değişkenler, İşleçler, Tip Dönüşümleri, Mantıksal Operatörler) Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Değerler

Detaylı

Java da Program Denetimi ve Operatörler

Java da Program Denetimi ve Operatörler Java da Program Denetimi ve Operatörler 1 Atamalar int a ; a=4 ; // doğru bir atama 4=a ; // yanlış bir atama! 2 Temel (Primitive) Tiplerde Atama int a, b ; a=4 ; b=5 ; a=b ; Sonuç : a=5, b=5 3 Nesneler

Detaylı

Akış Kontrol Mekanizmaları

Akış Kontrol Mekanizmaları Akış Kontrol Mekanizmaları 1 Akış Kontrol Mekanizmaları if else switch for döngüsü for döngüsünün çalışma prensibi for döngüsüyle ilgili örnekler for döngüsüyle ilgili kurallar while döngüsü while döngüsünün

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

Diziler İndisli Değişkenler

Diziler İndisli Değişkenler Diziler İndisli Değişkenler Aynı tür bilgileri (öğrenci isimleri, şehir isimleri, kapı numaraları, fakülteler vbg.) bellekte tutmak için kullanabileceğimiz listelere dizi adı verilir. Dizi kullanmanın

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları SABİTLER VE DEĞİŞKENLER Değişken, verilerin bellekte geçici olarak kaydedilmesini ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan değerdir. Nesne tabanlı programlama dilinde değişken kullanımı diğer programlama

Detaylı

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Karşılaştırma İşlemleri Java'da sayısal veri tiplerinin karşılaştırılması için aşağıdaki karşılaştırma

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 2 C# Programlama Dili Elemanları Bu bölümde;

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Kodlarına Yorum Satırı Eklemek Java Paket Kavramı Java Kütüphane Kavramı Konsoldan Veri Çıkışı ve JOPtionPane Kütüphanesi JOptionPane Kütüphanesi Kullanarak

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. BÖLÜM: Formlarla Çalışmak HTML Formlarının Temelleri Dinamik etkileşim

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DERS NOTU 3 KONU: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları M-Dosya Yapısı

Detaylı

JAVASCRIPT İSTEMCİ TARAFLI WEB PROGRAMLAMA (CLIENT SIDE WEB PROGRAMMING)

JAVASCRIPT İSTEMCİ TARAFLI WEB PROGRAMLAMA (CLIENT SIDE WEB PROGRAMMING) JAVASCRIPT İSTEMCİ TARAFLI WEB PROGRAMLAMA (CLIENT SIDE WEB PROGRAMMING) BİLİNMESİ GEREKENLER İNTERNET BİLGİSİ HTML TEMEL WEB TASARIMI BİLGİSİ PASİF SAYFA NEDİR? STANDART HTML KOMUTLARI İLE OLUŞTURULANVE

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 4. DERS NOTU Konu: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU 1 M-Dosya Yapısı Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek

Detaylı

Basit bir web uygulaması

Basit bir web uygulaması AJAX Ahmet Demirelli ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu SCJP 5.0, SCWCD 1.4 Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 3/20/2007 Sabanci University 1 Ajanda Neden AJAX ihtiyacı AJAX

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Veri Tipleri ve Özelilkleri Değişken Tanımlama Kuralları Değişken Veri Tipi Değiştirme (Type Casting) Örnek Kodlar Java Veri Tipleri ve Özelilkleri

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) {

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) { Fonksiyonlar Kendi içinde bağımsız olarak çalışabilen ve belli bir işlevi yerine getiren program modülleridir. C programları bu modüllerden (fonksiyonlar) oluşurlar. Fonksiyonların yazılmasındaki temel

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA II. Tanımlar

İNTERNET PROGRAMLAMA II. Tanımlar İNTERNET PROGRAMLAMA II Tanımlar WWW( World Wide Web) Dünya üzerindeki bütün bilgisayarların bağlı olduğu bir ağdır. Çoğunlukla Web olarak adlandırılır. Web üzerindeki bilgisayarlar standart protokolleri

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr DERS 1: ASP ĠLE PROGRAMLAMAYA GĠRĠġ Ders sonunda yapabilecekleriniz: -ASP teknolojisini tanıtmak. -Script yazma iģlemini tanıtmak. -ASP sayfası nasıl yaratıldığını ve çalıģtığını açıklamak. I. ASP NEDĠR?

Detaylı

FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR

FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR C FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR Konuya Hazırlık 1. Excel de formül kullanmanın faydalarını açıklayınız. Formüller, bir sayfadaki verileri kullanarak işlem yapan denklemlerdir. Bir formülde, aynı sayfadaki

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Program Denetimi Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Program Denetimi Bir program, belirli deyim satırlarından oluşur ve genellikle bu

Detaylı

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011 PHP I E. Fatih Yetkin 26 Eylül 2011 Outline Temel Tanımlar HTML e Giriş PHP ye Giriş MySQL ve PHP Temel Tanımlar Web Sunucu Nedir? Teknik detaylar bir kenara bırakılacak olursa, hazırlanan web sayfasını

Detaylı

if (ad == "Sabri") Console.WriteLine("Merhaba Sabri. Ne zamandır gözükmüyodun...");

if (ad == Sabri) Console.WriteLine(Merhaba Sabri. Ne zamandır gözükmüyodun...); Koşul İfadeleri ve Akış Kontrolü Koşul ifadeleri ve akış kontrolleri programlama dillerinde her zaman en önemli yeri tutmaktadır. Yazdığımız uygulamanın hangi koşulda nasıl davranacağını belirterek bir

Detaylı

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir.

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir. PHP'nin Temelleri PHP Nedir? PHP, bir programlama dili olarak, değişkenler, değişkenlerin değerleriyle bir işlem yapmayı sağlayan işlemciler (operatörler), işlemcilerle oluşturulan deyimler ve nihayet

Detaylı

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir?

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir? ĐÇĐNDEKĐLER İÇİNDEKİLER... 1 WEB TASARIMI... 2 İnternet Nedir?... 2 HTML (Hypertext Markup Language)... 4 (Hareketli Metin İşaretleme Dili)... 4 KLASÖR VE DOSYA İSİMLERİNDE... 5 STANDART TAKILAR... 5

Detaylı

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer.

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer. Döngüsü En basit döngü yapısıdır. Hiçbir kontrol yapılmadan ve ifadeleri arasındaki satırların işlem görmesi için kullanılır. Bu yapıda programın terkedilmesi için herhangi bir kontrol olmadığından, döngü

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER,

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER, C++ İÇİN UFAK HATIRLATMALAR Değişken adları bir harf ile başlamalıdır. (a-z, A-Z). Değişken adı numara içerebilir.

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JSP Üst Düzey Programlama-ders04/ 1 JSP JSP durağan HTML ile dinamik oluşturulan içeriği birleştirmeyi sağlar. Bir web sayfası tasarlama programı ile web sayfasını tasarlar daha sonra

Detaylı

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Hafta- 2 Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Programlama yazılımı, bir web projesi oluşturmak için alternatif birkaç yol sunar. Buyollardan bir tanesi ihtiyaca uygun olarak seçilebilir. Programlama

Detaylı

8- Sistem tarihinden gün değerini alarak çift veya tek sayı olup. 9-1 - 10 arasındaki sayılardan tek olanları yeşil çift olanları kırmızı

8- Sistem tarihinden gün değerini alarak çift veya tek sayı olup. 9-1 - 10 arasındaki sayılardan tek olanları yeşil çift olanları kırmızı JAVASCRİPT SORULARI 1- Javascript For Döngüsü ile 1 den 100 e kadar olan sayıların toplamını bulan programı yazın? 2-1 den 1000 e kadar olan sayılardan 10 a ve 9 a tam bölünenlerin toplamını bulan programı

Detaylı

SESSİON KULLANIMI. .Aşağıdaki Kodları da SessionDevam.asp adıyla kaydedelim. Language=VBScript Codepage="1254"%>

SESSİON KULLANIMI. .Aşağıdaki Kodları da SessionDevam.asp adıyla kaydedelim. Language=VBScript Codepage=1254%> SESSİON KULLANIMI Bir ASP sayfasında herhangi bir değişkeni fonksiyon dışında tanımlamakla ve değer atamakla onu bütün fonksiyonlar için geçerli hale getirebiliriz. Fakat kimi zaman isteriz ki, bir fonksiyonun

Detaylı

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 )

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 25.09.2017 METİN VE GÖRÜNÜM DÜZENLEME ETİKETLERİ : etiketleri dökümana başlık eklemek için kullanılır. etiketinde ki x ifadesi 1 den 6 ya kadar

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 5. BÖLÜM: Oturum Yönetimi ve Güvenlik Sayfaya Yönlendirme PHP sayfamızdan

Detaylı

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ C# Yazım Kuralları 1 İçindekiler C# Yazım Kuralları Veritipleri Değişkenler Operatörler Sınıflar Nesneler, Özellik, Metot ve Olay Bileşenler 2 C# yazım kuralları Deyimlerde büyük küçük harf yazıma uyulmalı

Detaylı

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları 1 Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Değişkenler ve Veri tipleri Visual Basic 6.0 Ders Notları Kaynak: İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Visual Basic 6.0, Türkmen Kitabevi, 1999, Beyazıt İstanbul,

Detaylı

1. LabVIEW ile Programlama

1. LabVIEW ile Programlama 1. LabVIEW ile Programlama LabVIEW ile programlama mantığı, program kodu yazılan programlama mantığına benzemekle birlikte, kontrol adı verilen nesneler arasında veri yolu bağlantısı ile program akışı

Detaylı

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI BÖLÜM 3 PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI 3.1. Giriş Bir Pascal programı en genel anlamda üç ayrı kısımdan oluşmuştur. Bu kısımlar bulunmaları gereken sıraya göre aşağıda verilmiştir. Program Başlığı; Tanımlama

Detaylı

Mantıksal İşlemler. 7.1 true, false, nil

Mantıksal İşlemler. 7.1 true, false, nil 7 Mantıksal İşlemler 7.1 true, false, nil Doğru ya da Yanlış değer alan önermelere (ifadelere) mantıksal (logic) deyimler ya da boolean deyimler denilir ([5]). Bir çok dilde mantıksal işlemler true ve

Detaylı

BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I. Ders-2 Değişken Kavramı ve Temel Operatörler

BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I. Ders-2 Değişken Kavramı ve Temel Operatörler BLM-111 PROGRAMLAMA DİLLERİ I Ders-2 Değişken Kavramı ve Temel Operatörler Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA umitatila@karabuk.edu.tr http://web.karabuk.edu.tr/umitatilla/ Nesne Bellekte yer kaplayan ve içeriklerine

Detaylı

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI 10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI Sayısal Sistemler Sayısal sistem, sayıları temsil eden simgeler için bir yazma sistemi yani matematiksel bir gösterim sistemidir.

Detaylı

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır.

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır. Select Case Komutu: VB de karar sürecinde kullanılan komutlardandır. Bu yapı ile sadece bir değişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak değişkenin genel olarak alabileceği değerler belirli ise

Detaylı

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Request Nesnesinin Özellikleri

Detaylı

Elbistan MYO Güz Dönemi Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan MYO Güz Dönemi Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan MYO 2016-2017 Güz Dönemi Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU HTML Nedir? HTML, Hyper Text Markup Language sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve Web in temel dilidir. Html dökümanları

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

JavaScript & DOM XML & JSON

JavaScript & DOM XML & JSON JavaScript & DOM XML & JSON Ele alınacak başlıklar JavaScript Dili DOM (Document Object Model) JavaScript ve OO Programlama XML ve JSON JavaScript Kısım 1 Gelişim JavaScript, 1995 yılında Netscape tarafından

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ deniz.kilinc@cbu.edu.tr YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Koşul Karşılaştırma Operatörleri Mantıksal

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders02/ 1 Form ve kullanıcı verilerinin alınması http://anamakine/yol?kullanici=mustafa&sayfa=22 gibi bir istek ile karşılaşmışızdır.? işaretinden sonra

Detaylı

Adı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre : dak.

Adı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre : dak. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü ra Sınavı Test Soruları dı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre :13.04.2017 60 dak. Dikkat!!! Soru kitapçığında ve cevap

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikleri kullanabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfaları içi formlar oluşturabilecek, 2. WEB

Detaylı

DIV KAVRAMI