Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://alikoker.name.tr"

Transkript

1 Kurs Planı Ders 1: Tanıtım Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar. Ders 2: Verilerle Çalışmak Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar Ders 3: Program Yapısı Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar. Ders 4: Olaylar Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar. Ders 5: Etkileşimli Form Yaratmak Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar. Ders 6: JavaScript Nesneleri Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar.

2 Ders 1 DERS 1: JAVASCRİPT NEDİR? Dersin sonunda yapabilecekleriniz: -JavaScript dilinin temellerini açıklamak. -JavaScript'in Web sayfalarında nerede kullanılacağını açıklamak. -Temel bileşenler hakkında genel bilgiler vermek. I. JAVASCRİPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim kurmak için JavaScript kullanılır. İlk başta yalnızca Netscape tarayıcıları için tasarlanan JavaScript, daha sonra diğer tarayıcılar tarafından da desteklenen genel bir scripting dili haline gelmiştir. Şu anda Navigator 4.0 tarafından desteklenen JavaScript 1.2 sürümü vardır. Microsoft Internet Explorer 3.0 ile JavaScript 1.0 ı desteklemektedir. JavaScript, Java dilinin bir Light versiyonu değildir. JavaScript kendi başına bir script dilidir. Genellikle HTML sayfalarında kullanıcı kontrolleri eklemek, formları kontrol etmek, hesaplamalar yapmak gibi işler için kullanılır. Tablo: Tarayıcılar ve JavaScript desteği. Tarayıcı Versiyonu JavaScript Desteği Netscape Netscape Netscape Internet Explorer3.0 JScript 1.0 (approx. 1.0) Internet Explorer4.0 JScript 2.0 (approx full DOM) A. JAVASCRİPT NEREDE KULLANILIR? JavaScript kullanımının iki ana alanı vardır: istemci taraflı ve sunucu taraflı script yazmak. Şu anda HTML sayfalara gömülü yazılan scriptlerin çoğu JavaScript kullanılarak yazılmaktadır. Sunucu taraflı JavaScript, aynı ASP gibi çalışmaktadır. Sunucu Taraflı JavaScript Sunucu taraflı JavaScript (SSJS) ise temel JavaScript e ek olarak nesneler ve işlevler katılarak veritabanlarına erişim, gönderme ve diğer işlemlerin yapılması sağlanır. SSJS, veritabanı temelli Web uygulamalarının yaratılmasını sağlar. CSJS, SSJS e karşı Aşağıdaki tabloda CSJS (Client-Side JavaScript) ve SSJS (Server-Side JavaScript) alanlarının birbiriyle karşılaştırılması yer almaktadır. Tablo: CSJS (Client-Side JavaScript) ile SSJS (Server-Side JavaScript) karşılaştırılması. CSJS SSJS Etiketler <SCRIPT> <SERVER> İşletme Client browser (interpreted) Server (compiled into SSJS byte code) Derleme Not compiled Application file (.web) İstemci JavaScript-enabled Any browser Sunucu Any server JavaScript-enabled SSJS hızlı ve etkin Web veritabanı uygulamaları geliştirmek için kullanılır. Aşağıdaki tabloda SSJS kullanımının üstünlükleri yar almaktadır: B. <SCRIPT> ETİKETİ Bir tarayıcının anlayacağı temel dil HTML'dir. JavaScript dilinin HTML belgesi içinde yazılabilmesi için <SCRIPT> etiketleri kullanılır. <HTML> <SCRIPT>... JavaScript kodu... </HTML>

3 <HTML> <SCRIPT> document.write ("Merhaba") </HTML> D. HTML BELGESİ İÇİNDE JAVASCRIPT YAZMAK Bir Web sayfası organizasyonunda JavaScript'leri Web sayfasına eklemek için değişik yollar vardır: HEAD bölümünde BODY bölümünde BODY içinde URL olarak. <HEAD> İçinde: Bir HTML belgesinde HEAD bölümü içinde <SCRIPT> etiketi kullanarak istediğiniz JavaScrip kodunu HTML belgesine ekleyebilirsiniz. Bu kodlar HTML sayfasının BODY kısmı yüklendikten sonra kullanıma hazır hale gelir. <HTML> <HEAD> <!-- function AlertTest( ) alert("dikkat!"); // --> </HEAD> <BODY> <BODY> İçinde HTML belgesinin BODY kısmında JavaScript kullanmak için iki yol vardır: Doğrudan çalışacak kodlar ve kullanıcı tarafından çalışacak kodlar: Doğrudan çalışacak JavaScript kodları <SCRIPT> etiketi kullanılarak HTML belgesinin istenilen yerine yazılır. Bu cümleler tarayıcı tarafından okunduğu anda yerine getirilir: <!-- document.write("son okunma tarihi" + document.lastmodified) //--> Daha çok kullanılan diğer bir yöntem ise kullanıcı tarafından bir olayın başlatılmasıyla bir JavaScript kodunun çalıştırılmasıdır. Örneğin bir düğmeye tıklamak gibi: <FORM> <INPUT TYPE="BUTTON" NAME="TestButton" VALUE="Tıkla" onclick="alerttest()"> </FORM> <SCRIPT Language="JavaScript"> function Onceki() if (xmldso.recordset.bof) alert("dosya başındasınız.") else xmldso.recordset.moveprevious() if (xmldso.recordset.bof)

4 xmldso.recordset.movefirst(); alert("bu ilk kayıt."); function Sonraki() if (xmldso.recordset.eof) alert("dosya sonundasınız.") else xmldso.recordset.movenext() if (xmldso.recordset.eof) xmldso.recordset.movelast(); alert("bu son kayıt."); <BODY> İçinde URL Olarak JavaScript kodu URL olarak da kullanmak mümkündür: <A HREF="javascript: alert('son!')">siteden Çık</A> II. JAVASCRİPT DİLİNİN ÖZELLİKLERİ JavaScript dilinin temel gramer yapısına bir bakalım: İşletme Sırası: HTML belgesinde JavaScript eklendiğinde, kodun işletimi sırasıyla yapılır. Ancak fonksiyon ve belli bir olaya (ONCLICK gibi) bağlı olan JavaScript kodlarının işletimi o anda yapılır. Değişkenler: Bir değeri içeren bellek adlarını ifade ederler. İşleçler (Operators): Değerler ya da değişkenler arasında toplama, çıkarma gibi işlemlerin yapılmasını sağlarlar. İşleçler +, *, /, - gibi işaretlerle kullanılır. İfadeler (Expression): Değişkenlerin, işleçleri ve deyimlerin bir araya gelerek oluşturdukları yapılara ifade derin. Örneğin: Ucret = Gün * Yevmiye formülü bir ifadedir. Deyimler (Statements): Deyimler belli bir komut ya da söz dizimi bileşenlerinin grubuna verilen addır. Örneğin bir komut ya da bir IF yapısı deyimi oluşturur: if (toplam>20) deyimler; else deyimler; Nesneler (Objects) Kendi değerleri, özellikleri ve işlemleri olan bileşenlere nesne (object) denir. JavaScript dilinde çok sayıda yerleşik nesne vardır. Fonksiyonlar (Functions) Bir JavaScript fonksiyonu diğer dillerdeki bir fonksiyon yordam ya da bir alt yordam anlamına gelir. Bir fonksiyon bir dizi işlemi yerine getirir ve bir sonuç döndürür. Ayrıca fonksiyonlar, parametre olarak kabul edilen birçok değer kabul ederler. function adi( ) deyim 1 deyim 2... deyim N

5 Case Sensitivity JavaScript case sensitive (büyük küçük harf duyarlı) bir dildir. Değişkenler ve diğer öğeler küçük ya da büyük yazılabilirler. Ancak A değişkeni ile a değişkeni birbirinden farklıdır. <!-- test= "küçük harf"; TEST= "BÜYÜK HARF"; document.writeln("test = "+test+"<br>"); document.writeln("test = "+TEST+"<BR>"); //--> Açıklamalar Bütün programlama dillerinde olduğu gibi, kod yazarken açıklama yazmak için kullanabileceğimiz bir karakter vardır. JavaScript te bu <! ve //-->. işaretlerinin arasıdır. <! bu bir açıklamadır //-->. JavaScript kodu diğer programlama dillerinde olduğu gibi deyimlerden (statements) oluşur. Bu deyimler atama, değerleri karşılaştırma ve işlemlerin yapılması için komutlar anlamına gelmektedir. A. DEĞİŞKENLER VE VERİ TÜRLERİ Değişkenler verileri saklarlar ve onlara erişimi sağlarlar. Bir değişken bir değeri işaret eder. Örneğin Ucret adlı değişkene bir kişinin ücret bilgisi konur. Değişkenler adlarıyla işaret edilirler. Bir JavaScript değişkeni belli kurallara uymak zorundadır: Kapsam Bir değişkene bir değer verildiğinde bu değer ne kadar zaman geçerli olacak? Bu sorunun yanıtı kapsam (scope) kavramını ortaya çıkarır. Bir değişkenin kapsamı global ya da lokal olabilir. Bir global değişkene sayfa üzerinde herhangi bir JavaScript ten erişilebilir. Lokal değişken ise değerin atandığı yordam içinde geçerlidir. Bir değişkene kendisine atama yaparak değer verilir: Ucret= ; Bir fonksiyon yazıyorsanız, yerel bir değişken yaratmak istersiniz. Bu yerel değişkenler var sözcüğüyle tanımlanır: function YeniFonksiyon() var dongu=1; toplam=0;...deyimler... Yukarıdaki örnekte dongu adlı değişken YeniFonksiyon için yerel, toplam değişkeni ise tüm sayfa için genel (global) olacaktır. Değişkene bir değer atanır. Bu herhangi bir tür veri olabilir. Bununla birlikte JavaScript, verinin değişik türlerde olmasını bekler. Verinin türüne bağlı olarak değer üzerinde belli işlemler yapılabilir ya da yapılamaz. Örneğin iki string değer üzerinde aritmetik işlem yapılamaz. Tablo: Değişken Türleri Numbers Integer ve kayan noktalı sayılar içerir. Positif, 0 ya da negatif olabilir. Booleans True ya da False. Strings Karakter bilgi içeren bir değişkendir. Objects nesne= new Object(); Null Değersiz. Undefined Bir değişken yaratıldıktan sonra içerdiği tanımsın değer. İşleçler (Operators) İşleçler, iki ya da daha fazla değer üzerinde işlem yapılmasını sağlar. JavaScript içinde aritmetik ve hesaplama işleçleri olmak üzere iki tür işleç kullanılır:

6 Tablo: İşleçler + Toplama - Çıkarma * Çarpma / Bölme % Bölmede kalanı verir. Örneğin: 10 % 3 işlemi 1 değerini verir. ++ Tek artırım. Değer 1 artırılır. -- Tekli azaltma. - Negatifleştirme: İşlenenin negatif değerini döndürür. Karşılaştırma Karşılaştırma işleci, iki ya da daha çok değeri birbiriyle karşılaştırarak True ya da False olarak mantıksal bir değer döndürür. İşlenenler sayısal ya da karakter değer olabilir. Tablo : Karşılaştırma işleçleri == İşlenen değerler eşitse True döndürür.!= İşlenen değerler eşit değilse True döndürür. > Soldaki değer sağdakinden büyükse True döndürür. >= Soldaki değer büyük ya da eşitse True döndürür. < Soldaki değer sağdaki değerden büyükse True döndürür. <= Soldaki değer sağdaki değerden küçük ya da eşitse True döndürür. İkili İşleçler İkili işleçler birden çok karşılaştırma işlemini tek bir koşul ifadesi olarak birleştirirler. Örneğin VergiDurum =1 AND Ucret > 1000 ise gibi. Tablo : ikili işleçler. && "And" İki ifade de doğruysa True döndürür. "Or" İfadelerden birisi doğruysa True döndürür.! "Not" Negatifleştirme işlemi doğruysa True döndürür. Atama Deyimi Atama deyimi (=), bir değişkene bir değerin atanmasını sağlar. Değişkenlere türlerine ve tanımlamalarına uygun olan herhangi bir değer atanabilir. = Değerler değişkenlere sağdan atanırlar. toplam=100; toplam=(ucret+vergi+ekkazanc) += (ayrıca -=, *=, /=) Sağdaki değeri soldaki değişkene atar: Örneğin: toplam+=ekkazanc (ekkazanc değerini toplam değerine ekler ve sonucu toplam değerine ekler) III. Gözden Geçirme Soruları 1. JavaScript ne amaçla kullanılır? 2. Değişik JavaScript versiyonları vardır. Bunlar bir SCRIPT etiketi içinde kullanılabilir mi? 3. ONCLIK() ile onclik() olayının belirtiminde büyük/küçük harf durumu ne olur?

7 Ders 2 DERS 2: VERİLERİ TANIMLAMAK VE OPERATÖRLERLE ÇALIŞMAK Ders sonunda yapabilecekleriniz: -Verileri tanımlamak. -Operatörleri kullanmak. I. VERİLERLE ÇALIŞMAK JavaScript dilince yalnızca birkaç tane veri türü kullanılabilir. Bu veri türleri şunlardır: Numeric String Logical A. JAVA SCRİPT DEĞİŞKENLERİ Bir değişken (variable) verilerin bilgisayarın belleğinde tutulacağı alanları tanımlayan yerlerdir. Örneğin Ucret adlı bir değişken ücret bilgisinin tutulması için kullanılır. Ardından Ucret değişkeni çeşitli hesaplamalara sokulur. B. DEĞİŞKENLERİ TANIMLAMAK Java Script içinde değişkenler kendi adlarıyla tanımlanırlar. Ayrıca istenirse Var deyimi kullanılarak değişkenler açıkça tanımlanabilir. Ucret = Var Ucret = Ancak genellikle herhangi bir tür tanımı yapılmadan değişkenlere değerler atanabilir. Aşağıdaki deyimlerin her ikisi de doğrudur: Ucret = Ucret = "Ahmet Örnek" C. DEĞİŞKEN ADLANDIRMA KURALLARI Bir değişkeni adlandırırken şu kulların izlenmesi gerekir: -Boşluk içermez karakteri geçemez. -Kapsama alanında tek olmalıdır. - işareti kullanılabilir. D. DEĞİŞKENLERİN KAPSAMI Bir değişken bir fonksiyon içinde tanımlandığında; değişken yalnız onun içinde geçerlidir. Bu durumda o değişken lokal (yerel) değişken olarak adlandırılır. Java Script kodunda bir form ortamı olmadığından, her Web sayfası bir modül gibi değişkenleri içerir. Diğer bir deyişle genel ve yerel değişken ayrımı yapmak için bir yapı yoktur. Her bir sayfa için değişkenler tanımlanır ve kullanılır. Ancak Sub yordam ve fonksiyonlar içinde tanımlanan değişkenler, yalnızca onlar çağrıldığında aktifleşir ve kullanılır. E. SABİTLER Sabitler (constants) literal olarak bilinir // Pi sayısı sabiti "JavaScript çok büyük!" // Bir sabit string değer F. İFADELER İfadeler (expressions) bir ya da daha çok operatör ve veri içerir // İki sabit Ucret + 2 // Değişken ve sabit

8 Operatörler (İşleçler) JavaScript çok değişik operatörleri destekler. Bu operatörlerin bazıları aritmetik işlemler için, bazıları karşılaştırma işlemleri içindir. Diğer bir kısmı ise mantıksal (logical) işlemler ve artırma/eksiltme (increment/decrement) işlemleri içindir. G. DEĞİŞKENLER VE VERİ TÜRLERİ Değişkenler verileri saklarlar ve onlara erişimi sağlarlar. Bir değişken bir değeri işaret eder. Örneğin Ucret adlı değişkene bir kişinin ücret bilgisi konur. Değişkenler adlarıyla işaret edilirler. Bir JavaScript değişkeni belli kurallara uymak zorundadır: NOT: Değişkenler ve operatörler hakkında 1. hafta dokümanlarında bilgi yer almaktadır. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için adresine bakınız. H. DİZE OPERATÖRÜ Ana dize (string) operatörü iki dize bilgiyi (string) birleştirmek için kullanılır: Dize operatörünün kullanıldığı bir örnek. document.write("javascript " + "büyük!"); alert("hello "+adi); ikidize= "dize 1" + dize 2"; <SCRIPT> adi=prompt("adiniz?",""); alert("hello "+adiniz); I. MANTIKSAL OPERATÖRLER İkili işleçler birden çok karşılaştırma işlemini tek bir koşul ifadesi olarak birleştirirler. Örneğin VergiDurum =1 AND Ucret > 1000 ise gibi. Mantıksal operatörler ikili (boolean) ifadeleri birleştirmek için kullanılırlar. Üç tane operatör vardır: Tablo : ikili işleçler. && "And" İki ifade de doğruysa True döndürür. "Or" İfadelerden birisi doğruysa True döndürür.! "Not" Negatifleştirme işlemi doğruysa True döndürür. AND operatörü her iki ifadenin de doğru olması durumunu sağlar: if ((yasi < 30) && (rengi== "sarisin")) tercih = "çok iyi" OR operatörü ise yalnızca birinin doğru olmasını kontrol eder: if ((yasi < 30) (rengi== "sarisin")) tercih = "idare eder" IF deyimi ve mantıksal operatörlerin kullanılması: <SCRIPT Language="JavaScript"> gazete= confirm("gazete okur musunuz?"); dergi= confirm("dergi okur musunuz?"); if (gazete && dergi) alert("kültürlü!"); else if (gazete) alert("yalnızca haber takip ediyorsunuz!"); else if (dergi) alert("magazin takip ediyorsunuz!"); else alert("hiçbir şey okumuyorsunuz!"); J. BİTWİSE OPERATÖRLERİ Bitwise operatörleri işlenen bilgileri 32 bit veri olarak işler. Örneğin 3 sayısı 0011 olarak gösterilir. Bitwise operatörler işlemlerini ikili değer üzerinde yapar, ancak sonuçları standart JavaScript sayısal değeri olarak döndürürler.

9 Tablo: Bitwise Operatörlerinden bazıları Bitwise operatörleri Kullanımı Açıklama Bitwise AND a & b İki işlenenin de bir olduğu durumlarda bir döndürür. Bitwise OR a b İki işlenenden birisinin bir olduğu durumlarda bir döndürür. Bitwise NOT ~ a İşlenin bitlerini ters çevirir. Left shift a << b A'yı B'nin ikili gösterimi çinde sola kaydırır. II. UYGULAMA 1. Ad ve Soyad gibi iki metin bilgiyi birleştirin: ad = "ayşe" soyad = "yılmaz" adsoyad =? 2. Aşağıdaki tabloya göre; ekrandan alınan kilo, yaş ve boy değerlerini değerlendirin. Tablo içindeki aralığın dışındaki değerleri "normal dışı" olarak, tablo içindeki değerleri ise normal olarak değerlendirin. YAŞ BOY KİLO III. GÖZDEN GEÇİRME 1. String operatörleri nelerdir? 2. Bitwise operatörleri nelerdir? Ne amaçla kullanılabilir?

10 Ders 3 DERS 3: PROGRAM YAPISI Dersin sonunda yapabilecekleriniz: -JavaScript program yapısını açıklamak. -Fonksiyonları açıklamak. I. PROGRAM YAPISI Bir Javascript programı, sınırlı bir alanda ya da belli etiketler arasında yazılan komut ve diğer bileşenlerden oluşur. A. DEYİMLER Deyimler scriptin akışını sağlarlar. JavaScript içinde koşullu ifadeler, döngüler, nesne işlemler ve diğer tanımlama işlemleri belli deyimlerle yerine getirilir. Deyimler dilin komutlarıdır denebilir. JavaScript deyimleri bir noktalı virgül (;) işareti ile sonlanır. Bu genellikle bir koşul olmasa da, birden çok deyimin aynı satırda yazılması için bir zorunluluktur. B. KOŞULLU İFADELER Koşullu ifadeler program akışı içinde yönlenme ve karar verme olanağı sağlar. 1. if...else If deyimi bir koşulu değerlendirerek bir blok deyimin işletilmesini ya da işletilmemesini sağlar. Seçimlik olarak bir else deyimi ayrıca ikinci bir blok deyimin birinci bloğa alternatif olarak işletilmesini sağlar. Basit biçimde else olmadan koşula bağlı olarak deyim işletilir: Eğer koşul doğruysa deyim işletilir, koşul doğru değilse deyimler atlanmış olur: Yapısı: if (koşul) deyimler-1; else deyimler-2; 2. switch (Netscape & MS IE 4) Case yapısı olarak bilinir. Bir değere göre değişik seçeneklerin işletilmesini sağlayan bir diğer karar yapısıdır. Genel Yapısı: switch (ifade) case etiket: deyim; break; case etiket: deyim; break;... default : deyim; Örneğin bir değere göre değişik hesaplamalar yapılacaksa bu yapı kullanılabilir: switch (ucret) case >0 AND <1000 : deyimler; break; case ">1001 AND <10000: deyimler; break; case >10001 AND <20000 : deyimler; break; default : deyimler;

11 3. Döngüler JavaScript kontrol yapıları içinde değişik döngüler vardır. Bunların başında for, do while ve breakcontinue yapısı gelir. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için adresine bakınız. For...Next Kullanımı: for döngüsünde koşul sağlaması bozuluncaya kadar döngü sürdürülür. Örneğin bir sayısal değerden büyük oluncaya kadar döngüyü sürdürmek gibi. Yapısı: for (başlangıç değeri; koşul; artırım) deyimler; for (i=0; i<10; i++) deyimler; Do...While Kullanımı: Diğer bir döngü deyimi ise blok deyimi belli bir koşulun false oluncaya kadar sürdürmesini sağlar. Yapısı: do deyimler; while (koşul) While Kullanımı: Yalnız başına While'ın kullanımı ise şu şekildedir: Yapısı: while (koşul) deyimler; Nesne İşlemleri: Nesne işlemlerinde yaygın olarak kullanılan yapılardan birisi For..in dir. For...in Yapısı: For-in yapısı nesne işlemlerinin bir döngü içinde yapılmasını sağlar. Yapısı: for (değişken in nesne) deyimler; Örneğin araba adlı bir nesnenin renk, fiyat, motor, silindir, model gibi çok sayıda değişik özellikleri şu şekilde listelenebilir: var kayit= "araba<br><br>" for (var ozellik in araba) kayit+= ozellik+ " = " + araba[ozellik] + "<BR>" kayit+= "<br>" document.write(kayit) II. FONKSİYONLAR Bir fonksiyon bir dizi deyimin bir blok olarak kullanılmasını sağlar. Fonksiyonlar, çağırılarak çalışan bir çalışma şekline sahiptir. Bunun anlamı, fonksiyon bir hesaplamayı yapar.

12 Bu hesaplamadan yararlanabilmek için fonksiyon çağırılır ve hesaplamadan yararlanır. Bir fonksiyon bir ad ve argümanlarla birlikte tanımlanır. Argümanlar alınacak değerleri tanımlayan değişkenlerdir. Function adi (argument1,argument2,.. ) deyimler; Nadiren bir fonksiyon bir argüman değeri almaz. Bu durumda fonksiyonlar boş parantezlerle tanımlanır. Yapısı: Function islemyap()... End Function function usal(x,y) toplam=1; for (j=0; j<y; j++) toplam*=x; return toplam; //x değeri y kuvvetinde üssü alınır. function formac(form) var pencereozellikleri = "height=400,width=600,location=no," + "scrollbars=no,menubars=no,toolbars=no,resizable=yes"; var URL = form.adres.options[form.adres.selectedindex].value; popup = window.open(url,"menupopup",pencereozellikleri); </script> <SCRIPT> function hello(msg) document.write(msg, "<br>"); var message = "Merhaba!"; hello(message); A. FORM ALANLARININ DOĞRULANMASINDA FONKSİYON KULLANIMI (FORM VALİDATİON) Bir HTML formu üzerinden girilen alanların denetiminin yapılması (boş mu ya da istenilen türde bir sayı mı), uygulamada çok kullanılan bir kullanımdır:.<form action="giris.asp" method="post" onsubmit="return checkform(this);"> <input type="text" name=" "> <!-- function checkform ( form ) // alan kontrolü if (form. .value == "") alert( "lüften e mail bilginizi girin" ); form. .focus(); return false ; // blok sonu

13 return true ; //--> III. UYGULAMA HTML belgesinde alanların kontrolü için bir uygulama geliştirin: <HTML> <HEAD> </HEAD> <BODY> <!-- function valid(form) var field = form.yasi; var yasiniz= parseint(field.value); if (!yasiniz) alert("yasınızı girin."); return false; else if (yasiniz>= 18) alert("bilgilerinizi için teşekkür ederiz."); return true; else return false; // --> <FORM name = bilgiformu onsubmit="return valid(this)"> Yaşınız :<BR><INPUT TYPE="text" NAME="yas" SIZE="2"><BR> Adınız ve Soyadınız:<BR><INPUT TYPE="text" NAME="ad" SIZE="40"><BR> Diger Bilgileriniz:<BR><TEXTAREA NAME="diger" COLS="40" ROWS="5"></TEXTAREA><BR> <INPUT TYPE="submit" VALUE="gönder"> </FORM> </BODY> </HTML> IV. GÖZDEN GEÇİRME 1. Javascript kodu nerede ve nasıl bir yapıda yazılır? 2. Döngü kurmak neden gerekir ve JavaScript içindeki döngü yapıları nelerdir?

14 Ders 4 DERS 4: OLAYLAR Ders sonunda yapabilecekleriniz: -Olayları açıklamak. -Olayları kullanıcıdan gelen hareketler olarak değerlendirmek. I. OLAYLAR JavaScript programları da genellikle olay temellidir. Olaylar, HTML sayfalarında genellikle kullanıcı etkileşimi sırasında oluşan şeylerdir. Örneğin kullanıcının faresiyle bir düğmeye tıklaması Click olayının oluşmasına neden olur. Bir olay, bir olay tutucuyu tetikler. Yani dugme1 adlı bir düğmeye tıklandığında dugme1_onclick olay tutucusu tetiklenir. <FORM> <BUTTON onclick='alert("en büyük bizim takım")' VALUE="Tıklayın"></FORM> Tablo: Olaylar ve oluştukları yer Olay Açıklama HTML elemanı onblur Odaklanmanın kaybedilmesi durumunda oluşur. onchange İçindeki değerin değiştirilmesi durumunda ya da odaklamanın kaybedilmesi durumunda oluşur. <BUTTON>, <INPUT>, <LABEL>, <SELECT>, <TEXTAREA> <INPUT>, <SELECT>, <TEXTAREA> onclick Tıklandığında oluşur. Birçok eleman için geçerli. ondblclick Çift tıklanıldığında oluşur. Birçok eleman için geçerli. onfocus Odaklanıldığında. Alanın aktifleştirilmesi gibi.. <BUTTON>, <INPUT>, <LABEL>, <SELECT>, <TEXTAREA> onkeydown Bir tuşa basıldığında. Birçok eleman için geçerli. onkeypress Bir tuşa basıldığında ve bırakıldığında. Birçok eleman için geçerli. onkeyup Bir tuşun bırakılması durumunda. Birçok eleman için geçerli. onload Pencerenin ya da dokümanın yüklemesi durumunda. <BODY>, <FRAMESET> onmousedown Bir fare düğmesine tıklanması durumunda. Birçok eleman için geçerli. onmousemove Farenin hareket ettirilmesi durumunda. Birçok eleman için geçerli. onmouseout Farenin odaklandığı elemandan ayrılması. Birçok eleman için geçerli. onmouseover Farenin bir eleman üzerine odaklanması. Birçok eleman için geçerli. onmouseup Bir fare düğmesinin bırakılması durumunda. Birçok eleman için geçerli. onreset RESET düğmesine tıklanarak form alanlarının temizlenmesi durumunda. <FORM> onselect Metinin seçilmesi durumunda. <INPUT>, <TEXTAREA> onsubmit SUBMIT düğmesine tıklanarak formun sunucuya gönderilmesi durumunda. <FORM> onunload Tarayıcının var olan dokümanı ya da penceresi serbest bırakması durumunda. <BODY>, <FRAMESET> Alan Kontrolü. <INPUT TYPE = "TEXT" SIZE = 20 NAME="adi" ONCHANGE="alankontrol()" > Yukarıdaki satırda, ziyaretçi metin alanına veri girdiğinde alankontrol() adlı fonksiyon çalıştırılır. <HEAD> function alankontrol() alert ("alan değeri geçersiz") </script> </HEAD>

15 <BODY> <form> <INPUT TYPE = "TEXT" SIZE = 20 NAME="adi" ONCHANGE="alankontrol()" > </form> NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için adresine bakınız. A. ONCLİCK OLAYI Ziyaretçinin tarayıcı üzerindeki bir düğmeyi tıklaması durumunda Click olayı oluşur. Olaya Göre Fonksiyonun Çağırmak <HEAD> function mesaj() alert ("mesaj") </script> </HEAD> <BODY> <form> <INPUT TYPE = "button" NAME="Dugme1" VALUE="Düğme1" ONCLICK="mesaj()" > </form> </BODY> B. ONSUBMİT OLAYI Submit olayı yine bir düğme türünden ortaya çıkar ve istemci bilgilerini sunucuya gönderir. Submit olayını kontrol etmek için bir form yapısı gerekiyor. Ve genellikle istemci tarafında çalışan bir bilgi formunun ardından, sunucu tarafında çalışan bir karşılık formunu işleme sokan Submit düğmesi kullanılır. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için adresine bakınız. İPUCU: ASP programlamasında çok sık yer alan bilgi formlarının kayıt edilmesinde; istemci tarafında çalışan bir bilgi formunun ardından, sunucu tarafında çalışan bir karşılık formunu işleme sokan submit düğmesi kullanılır. Aşağıdaki biçimde formun Submit düğmesinin bulunduğu satıra alanların kotrolü için bir fonksiyon konur ve fonksiyonun True dönmesi durumunda submit edilir. Aksi takdirde Scriptlerde yazılan hatalar kullanıcıya gösterilir. Örnek : Submit Olayı Submit sırasında alanların kontrolü OnSubmit="return (alankontrol())" <FORM Method= "Post" Action=" " Name = Frm1 OnSubmit="return (alankontrol()=;" > Yukarıdaki örnekte formun Submit edilmesiyle birlikte alankontrol fonksiyonu devreye girer. <HTML> <HEAD> <TITLE>JavaScript ornegi </TITLE> <!--

16 function testadi(form) if (form.adi.value == "") alert("adinizi girmediniz"); return false; else return true; function test (form) if (form. .value == "" == -1) alert(" yanlis"); return false; else return true; function testalanlar(form) if (testadi(form) && test (form)) form.submit(); else return false; // --> </HEAD> <BODY> <CENTER> <H1>JavaScript Form Alan Kontrolü </H1> </CENTER> <FORM NAME="test" METHOD="POST" ACTION=" "> Name: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="adi"><BR> <INPUT TYPE="TEXT" NAME=" "><BR> <BR> <INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="Send" VALUE="Gönder" onclick="testalanlar(test)"> </FORM> </BODY> </HTML> C. ONRESET OLAYI Reset olayı ise formdaki bütün bilgilerin silinmesini sağlar. Bu işlem genellikle bilgi girişi sırasında yapılan yanlışlardan dolayı form üzerindeki alanları silinmesini sağlar. OnReset Oayı <HEAD> function kontrol() return confirm ('silmek istiyormusunuz?') </script> </HEAD> <BODY> <form ACTION="javascript5.htm" METHOD = "POST" ONRESET = "return kontrol()"> <INPUT TYPE = "RESET" NAME="Dugme1" VALUE="Dügme1" > </form> </BODY>

17 NOT: Bit HTML belgesinde HEAD ve BODY olmak üzere iki ana bölüm olduğunu kabul edersek, HEAD kısmı tanımlama kısmı, BODY kısmı ise tarayıcı tarafından işletilecek HTML etiketlerini içerir. Bu nedenle scriptler de genellikle HEAD kısmına yazılır. II. UYGULAMA Aşağıdaki menü uygulamasını JavaScript olarak yapın: <BODY BGCOLOR = #ff5500> <FONT SIZE="5"> <p align="center"> <img src="/araclar/aracresmi.bmp" width="400" height="120"> </p> Bir islem seçin: <TABLE> <TR> <TD> <A HREF="arackaydet.asp" ONMOUSEOVER="window.status='Yeni bir araç girin'; return true" ONMOUSEOUT="window.status=''"> <FONT SIZE="5"> Yeni Bir Araç Bilgisi Girmek </FONT> </A> </TD> <TR> <TD> <A HREF="araclistele.asp" ONMOUSEOVER="window.status='Araç listesi'; return true" ONMOUSEOUT="window.status=''"> <FONT SIZE="5"> Araçlari Listelemek </FONT> </A> </TD> </TR> <TR> <TD> <A HREF="kidemlistele.asp" ONMOUSEOVER="window.status='Kidem listesi'; return true" ONMOUSEOUT="window.status=''"> <FONT SIZE="5"> Kidemleri Listelemek </FONT> </A> </TD> </TR> </FONT> </TABLE> </FONT> </BODY> III.GÖZDEN GEÇİRME 1. Olay nedir? 2. Submit olayını tanımlayın?

18 Ders 5 DERS 5: JAVASCRİPT NESNELERİ Dersin sonunda yapabilecekleriniz: -JavaScript nesnelerini açıklamak. I. JAVASCRİPT NESNELERİ JavaScript, bütün Web sayfasını ve tarayıcıyı nesneler topluluğu olarak görür. Bu sisteme DOM denir. Adını çok duyduğumuz bu DOM (Document Object Model), JavaScript içindeki bütün nesneleri ifade etmektedir. Hiyerarşik olarak çok sayıda nesneyi içerir. NetScape ve Microsoft tarayıcıları için DOM nesneleri farklı olduğu için yazılan kodlar uyumlu değildir. ŞEKİL: JAVASCRİPT NESNELERİ. BAKINIZ: (aşağıda) A. WİNDOW NESNESİ Window nesnesi tarayıcının kendisidir. Window nesnesi birçok metot, özelliğe ve olay sahiptir. Örneğin pencerenin (window) açılması ve kapatılması birer olaydır. Aşağıdaki örnekte Windows nesnesinin olaylarıyla uyarı ve onaylama işlemleri yapılmaktadır: Window Açma ve Kapatma <HTML> <HEAD> <TITLE> Örnek </TITLE> <!-- function uzmana_sor() var soru= prompt("sorunuzu ne?","") if (soru== "") uzmanpenceresi=window.open("","","width=300,height=200"); if (uzmanpenceresi!= null) var Pencerebilgi = "<HTML><BODY><H1 ALIGN=CENTER>Merhaba!</H1><HR>" Pencerebilgi+= "<CENTER><FORM><INPUT TYPE='BUTTON' VALUE='CLOSE' onclick='self.close()'></form>" Pencerebilgi+= "</CENTER></BODY></HTML>" uzmanpenceresi.document.write(pencerebilgi); return false; // --> </HEAD> <BODY> <CENTER> <H1>JavaScript Örnek</H1> <HR> <FORM> <BR> <INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Uzmanına Sor" onclick="uzmana_sor()"> </FORM> </CENTER> </BODY> </HTML> NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için adresine bakınız.

19 B. FORM NESNESİ Form nesnesi DOM nesnesinin ana nesnesidir. Form üzerindeki alanlar bu nesne aracılığıyla kullanılır: form alanlarının kontrolü:.<form action="giris.asp" method="post" onsubmit="return checkform(this);"> <input type="text" name=" "> <!-- function checkform ( form ) // alan kontrolü if (form. .value == "") alert( "lüften e mail bilginizi girin" ); form. .focus(); return false ; // blok sonu return true ; //--> II. GÖZDEN GEÇİRME 1. JavaScript menülerini açıklayın? 2. Form menüsünün focus() metodunun işlevini açıklayın.

20 Ders 6 DERS 6: ETKİLEŞİMLİ FORMLAR YARATMAK Dersin sonunda yapabilecekleriniz: -Formlar üzerinde işlem yapmak. -Form doğrulama (validation) işlemini yapmak. I. JAVASCRİPT'TE FORM DOĞRULAMA Web sayfalarında çok sık yapılan bir işlem form doğrulama işlemidir. Örneğin bir sipariş formunun alanlarının doldurulmasının ardından form alanlarının kontrolü gerekir. Bu işleme doğrulama (validation) denir. <HTML> <HEAD> <TITLE>JavaScript Örnek </TITLE> <!-- function Form1(form) if (form.adi.value == "") alert("adiniz?"); return false; else return true; function (form) if (form. .value == "" == -1) alert(" adresiniz geçerli değil!"); return false; else return true; function Form1 (form) if (Form1(form) && (form)) form.submit(); else return false; // --> </HEAD> <BODY> <CENTER> <H1>JavaScript Form Doğrulama </H1> </CENTER> <FORM NAME="deneme" METHOD="POST" ACTION="kayit.asp"> Name: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="adi:"><BR> <INPUT TYPE="TEXT" NAME=" "><BR> <BR> <INPUT TYPE="BUTTON" NAME="Gonder" VALUE="Gönder" onclick="form1(kontrol)"> </FORM> </BODY> </HTML> Diğer bir form kontrol işlemi..<form action="giris.asp" method="post" onsubmit="return checkform(this);">

21 <input type="text" name=" "> <!-- function checkform ( form ) // alan kontrolü if (form. .value == "") alert( "lüften e mail bilginizi girin" ); form. .focus(); return false ; // blok sonu return true ; //--> II. UYGULAMA Aşağıdaki HTML giriş formu için doğrulama scripti yazın. <HTML> <HEAD> <TITLE> ÖRNEK FORM </TITLE> </HEAD> <body> <form name=tatil action=tatilkayit.asp method=post> Tarih: <input type=text Name= "tarih"> <br> Otel: <input type=text Name= "otel"> <br> Sure: <input type=text Name= "sure"> <br> <input type=submit Name= "kaydet" value="kaydet"> </form> </body> </HTML> III. GÖZDEN GEÇİRME 1. Form doğrulama nedir? Hangi işlemlerde kullanılır?

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

BETİK DİLİ / JAVASCRIPT. Web Tasarımı ve Programlama

BETİK DİLİ / JAVASCRIPT. Web Tasarımı ve Programlama Web Tasarımı ve Programlama Tanım ve Genel Bilgi Betik Dili; Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ve kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılan, istemci tarafında çalışan bir dildir. HTML etiketleri

Detaylı

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 2 TEST ORTAMINI TANIMAK (FİREFOX VE FİREBUG) 5 Firefox 6 Firebug 8 CSS Sekmesi 10 DOM Sekmesi 11 Net ve Çerezler Sekmeleri 11 Script Sekmesi 11 Konsol Sekmesi

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk

WEB PROGRAMLAMA. PHP Temelleri 2. Dr. Erman Yukselturk WEB PROGRAMLAMA PHP Temelleri 2 Dr. Erman Yukselturk Superglobal Değişkenler 1/4 Php de önceden tanımlanmış ve script in herhangi bir yerinden çağrılabilen ve çalıştirılabilen çevreye özel bilgiler sunan

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Java Değişkenler ve Veri Tipleri Operatörler JAVA Java Java SUN bilgisayar şirketince

Detaylı

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Programlama Bilgisayar Programlama M Dosya Yapısı Kontrol Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek için gerekli

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1 Programlama Dilleri C Dili Programlama Dilleri-ders02/ 1 Değişkenler, Sabitler ve Operatörler Değişkenler (variables) bellekte bilginin saklandığı gözlere verilen simgesel isimlerdir. Sabitler (constants)

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 1. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraştırmaMerkezi 2 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1 ASP NEDİR?...

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ Dersin Modülleri İnternet Programcılığı 1 İnternet Programcılığı 2 İnternet Programcılığı 3 İnternet Programcılığı 4 İnternet Programcılığı 5 Kazandırılan Yeterlikler Programlama

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. BÖLÜM: Formlarla Çalışmak HTML Formlarının Temelleri Dinamik etkileşim

Detaylı

JAVASCRIPT İSTEMCİ TARAFLI WEB PROGRAMLAMA (CLIENT SIDE WEB PROGRAMMING)

JAVASCRIPT İSTEMCİ TARAFLI WEB PROGRAMLAMA (CLIENT SIDE WEB PROGRAMMING) JAVASCRIPT İSTEMCİ TARAFLI WEB PROGRAMLAMA (CLIENT SIDE WEB PROGRAMMING) BİLİNMESİ GEREKENLER İNTERNET BİLGİSİ HTML TEMEL WEB TASARIMI BİLGİSİ PASİF SAYFA NEDİR? STANDART HTML KOMUTLARI İLE OLUŞTURULANVE

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA II. Tanımlar

İNTERNET PROGRAMLAMA II. Tanımlar İNTERNET PROGRAMLAMA II Tanımlar WWW( World Wide Web) Dünya üzerindeki bütün bilgisayarların bağlı olduğu bir ağdır. Çoğunlukla Web olarak adlandırılır. Web üzerindeki bilgisayarlar standart protokolleri

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr DERS 1: ASP ĠLE PROGRAMLAMAYA GĠRĠġ Ders sonunda yapabilecekleriniz: -ASP teknolojisini tanıtmak. -Script yazma iģlemini tanıtmak. -ASP sayfası nasıl yaratıldığını ve çalıģtığını açıklamak. I. ASP NEDĠR?

Detaylı

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI BÖLÜM 3 PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI 3.1. Giriş Bir Pascal programı en genel anlamda üç ayrı kısımdan oluşmuştur. Bu kısımlar bulunmaları gereken sıraya göre aşağıda verilmiştir. Program Başlığı; Tanımlama

Detaylı

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir?

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir? ĐÇĐNDEKĐLER İÇİNDEKİLER... 1 WEB TASARIMI... 2 İnternet Nedir?... 2 HTML (Hypertext Markup Language)... 4 (Hareketli Metin İşaretleme Dili)... 4 KLASÖR VE DOSYA İSİMLERİNDE... 5 STANDART TAKILAR... 5

Detaylı

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır.

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır. Select Case Komutu: VB de karar sürecinde kullanılan komutlardandır. Bu yapı ile sadece bir değişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak değişkenin genel olarak alabileceği değerler belirli ise

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

Basit bir web uygulaması

Basit bir web uygulaması AJAX Ahmet Demirelli ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu SCJP 5.0, SCWCD 1.4 Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 3/20/2007 Sabanci University 1 Ajanda Neden AJAX ihtiyacı AJAX

Detaylı

8- Sistem tarihinden gün değerini alarak çift veya tek sayı olup. 9-1 - 10 arasındaki sayılardan tek olanları yeşil çift olanları kırmızı

8- Sistem tarihinden gün değerini alarak çift veya tek sayı olup. 9-1 - 10 arasındaki sayılardan tek olanları yeşil çift olanları kırmızı JAVASCRİPT SORULARI 1- Javascript For Döngüsü ile 1 den 100 e kadar olan sayıların toplamını bulan programı yazın? 2-1 den 1000 e kadar olan sayılardan 10 a ve 9 a tam bölünenlerin toplamını bulan programı

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 5. BÖLÜM: Oturum Yönetimi ve Güvenlik Sayfaya Yönlendirme PHP sayfamızdan

Detaylı

2 JAVASCRIPT TEMELLER

2 JAVASCRIPT TEMELLER ++JAVASCRIPT-icindekiler 4/1/10 4:35 AM Page vii Ç NDEK LER 1 JAVASCRIPT E G R fi 1 Javascript Kodlar n HTML Sayfas çerisine Eklemek 3 Kodlar Aras na Aç klama Sat rlar Eklemek 6 Kodlar m z Eski Sürüm Taray

Detaylı

BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım)

BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım) BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım) Hazırlayan Öğr. Gör. Özgür ÖZŞEN HTML5 Yeni Form Elementleri HTML5 işlevi fazla olan ve daha fazla form elemanı sunmaktadır Tarayıcı

Detaylı

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011 PHP I E. Fatih Yetkin 26 Eylül 2011 Outline Temel Tanımlar HTML e Giriş PHP ye Giriş MySQL ve PHP Temel Tanımlar Web Sunucu Nedir? Teknik detaylar bir kenara bırakılacak olursa, hazırlanan web sayfasını

Detaylı

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları 1 Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Değişkenler ve Veri tipleri Visual Basic 6.0 Ders Notları Kaynak: İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Visual Basic 6.0, Türkmen Kitabevi, 1999, Beyazıt İstanbul,

Detaylı

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Request Nesnesinin Özellikleri

Detaylı

INTRODUCTION TO JAVASCRIPT JAVASCRIPT JavaScript is used in millions of Web pages to improve the design, validate forms, detect browsers, create cookies, and much more. JavaScript is the most popular scripting

Detaylı

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI 10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI Sayısal Sistemler Sayısal sistem, sayıları temsil eden simgeler için bir yazma sistemi yani matematiksel bir gösterim sistemidir.

Detaylı

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikleri kullanabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfaları içi formlar oluşturabilecek, 2. WEB

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye, B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz.

Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye, B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz. DERS 14: FONKSİYONLAR (İŞLEVLER) Amaçlar: -Fonksiyon Sınıflamasını Tanımak. -Fonksiyonları Kullanmak. -Fonksiyon Sihirbazını Kullanmak. I. FONKSİYONLAR NE İŞE YARAR? Daha önceki haftalarda da Microsoft

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JSP Üst Düzey Programlama-ders04/ 1 JSP JSP durağan HTML ile dinamik oluşturulan içeriği birleştirmeyi sağlar. Bir web sayfası tasarlama programı ile web sayfasını tasarlar daha sonra

Detaylı

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. KASIM EKİM EYLÜL AY 02.11.2009 06.11.2009 26.10.2009 0.10.2009 19.10.2009 2.10.2009 12.10.2009 16.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 28.09.2009 02.10.2009 24.09.2009 25.09.2009 09.11.2009 1.11.2009 MODÜL: İNTERNET

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BÖLÜM 12 12- FORMLAR HTML'in bir metin şekillendirme aracı olduğunu söylemiştik. Form'lar bu tanımın istisnasıdır, HTML kullanarak sayfanızı ziyaret edenlerle temas kurmanızı sağlarlar. Formlar yoluyla

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 4 Sayfalara Resim Eklemek 2 Etiketi Sayfaya resim eklemek için kullanılır. JPG, BMP, GIF, PCX, PNG, TIFF, WMF gibi resim formatlarını destekler. Sonlandırmalı

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Struts Framework Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 JSP MODEL 1 ve MODEL 2 Mimarileri Bu mimariler bir web uygulaması geliştirilirken kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler arasındaki

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

=~ Metodu 92 Karakter Sınıfları 94 sub ve gsub metotları 101 Hızlı Tekrar 102 Kontrol Noktası 103 Düello 106 Sonraki Bölümde 109

=~ Metodu 92 Karakter Sınıfları 94 sub ve gsub metotları 101 Hızlı Tekrar 102 Kontrol Noktası 103 Düello 106 Sonraki Bölümde 109 vii 1 Neden Ruby? 2 Ruby Kurulumu 5 Windows ta Ruby Kurulumu 5 Linux ve Mac OS ta Ruby Kurulumu 6 Doğru Geliştirme Ortamının Seçimi 6 Diğer Ruby Uyarlamaları 9 Örnek Kodlar Hakkında 10 İnternet Adresi

Detaylı

WEB FORMLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

WEB FORMLARI. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu WEB FORMLARI Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu WEB FORMLARI Web uygulamalarının etkileşimli olabilmesi için, diğer bir ifade ile uygulamanın kullanıcı isteğine

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 2 HTML 2 Hyper Text Markup Language = Yüksek/İleri Metin İşaretleme Dili Web sayfaları oluşturmak için kullanılan içerik biçimlendirme dilidir. Yüksek/ileri metin

Detaylı

Kayan Çerçeveler. Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için

Kayan Çerçeveler. Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için HTML Ders 8 Kayan Çerçeveler Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için Web sayfasının bu kısmında kayan çerçeve

Detaylı

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir:

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir: Programın Akışının Denetimi Bir program komutların yazıldığı sırada akar. Ama çoğunlukla, bu akışı yönlendirmek gerekir. Bu iş için denetim yapılarını kullanırız. Bunlar iki gruba ayrılabilir: Yönlendiriciler

Detaylı

Html temelleri. Ders 4

Html temelleri. Ders 4 Html temelleri Ders 4 1 Giriş World Wide Web (Kısaca web) uygun protokoller kullanarak haberleşen yazılımların çalıştırıldığı internet üzerindeki sistemlerin bir koleksiyonudur. Çoğu sistem gününüzde en

Detaylı

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DEPOLAMA SINIFLARI DEĞİŞKEN MENZİLLERİ YİNELEMELİ FONKSİYONLAR Depolama Sınıfları Tanıtıcılar için şu ana kadar görülmüş olan özellikler: Ad Tip Boyut Değer Bunlara ilave

Detaylı

Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri

Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Redcode Enterprise [ ] Redcode Standart [ ] Entegre.NET [X] Yeni Fonksiyon 5.0 Uygulama Netsis paketlerinin tüm modüllerinin

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 13 World Wide Web (WWW) Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik World Wide Web (WWW) Anlık Mesajlaşma

Detaylı

HESAP MAKİNASI YAPIMI

HESAP MAKİNASI YAPIMI HESAP MAKİNASI YAPIMI 1..Aşağıdakine benzer görünüm ve butonları hazırlayın. 2. 24. Butonun içerisine aşağıdaki kodları yazın. 3. Yeni bir layer ekleyip Frame1 F9 na aşağıdaki kodları ekleyelim. 4. Butonlardan

Detaylı

SPSS-Tarihsel Gelişimi

SPSS-Tarihsel Gelişimi SPSS -Giriş SPSS-Tarihsel Gelişimi ilk sürümü Norman H. Nie, C. Hadlai Hull ve Dale H. Bent tarafından geliştirilmiş ve 1968 yılında piyasaya çıkmış istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar programıdır.

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite Çözüm Bilgisayar Çözüm İntSite Çözüm İnternet Site Programı (intsite.exe) Firmamızca geliştirilen ve Çözüm HBYS programının ana modülü olan Hasta Takip modülünü kullanan tüm hastanelerin kullanabileceği

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA İçindekiler PHP ile FORM İŞLEMLERİ Form Elemanları Kullanımı GET ve POST Metodu Hedefler Php komutları kullanarak form elemanlarını etkileşimli hale getirebilir Hazırlayan

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

2-Hafta Temel İşlemler

2-Hafta Temel İşlemler 2-Hafta Temel İşlemler * Html Komutlarının Yapısı * Açıklamalar * Htm Sayfasının Oluşturulması * Temel Html Komutları * Html Sayfalarının Düzenlenmesi * Html Sayfalarının İncelenmesi Html Komutlarının

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Editör Disk 1)Kaynak kodlar editör aracılığı ile oluşturulur. (.c) Kaynak dosya Önişleyici Disk 2)Önişleyici kodlar içerisindeki ilk işleme işini

Detaylı

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Data Hiyerarşisi Files (Dosyalar) ve Streams (Kaynaklar)

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6 ix Yazılım Nedir? 2 Yazılımın Tarihçesi 3 Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5 Yazılımın Önemi 6 Yazılımcı (Programcı) Kimdir? 8 Yazılımcı Olmak 9 Adım Adım Yazılımcılık 9 Uzman

Detaylı

Göstericiler (Pointers)

Göstericiler (Pointers) C PROGRAMLAMA Göstericiler (Pointers) C programlama dilinin en güçlü özelliklerinden biridir. Göstericiler, işaretçiler yada pointer adı da verilmektedir. Gösterici (pointer); içerisinde bellek adresi

Detaylı

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları :

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları : Programın Amacı : Bu Program As/400 Sistemindeki herhangi bir veya birden fazla file ı kullanarak istenilen şekilde sorgulama yaparak elde edilen bilgileri Excel Formatında Pc deki istenilen bir yere kaydetmek.

Detaylı

Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir.

Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir. PART 5 5. Denetleyici Türleri Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir. Java Erişim Kontrol Denetleyicileri (Access Control Modifiers) Erişim Harici Denetleyiciler

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler STRING FONKSİYONU... 3 SPLIT FONKSİYONU...

Detaylı

Akıllı Kod Desteği. Şekil 1

Akıllı Kod Desteği. Şekil 1 Akıllı Kod Desteği Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama Stok, sipariş, cari gibi istenen tüm kayıt kodlarının önceden

Detaylı

Başlık 1 e git Başlık 1 e git yazısı tıklandığında # den sonra yazılı olan (baslik1) başlık açılır.

<a href= #baslik1 >Başlık 1 e git</a> Başlık 1 e git yazısı tıklandığında # den sonra yazılı olan (baslik1) başlık açılır. İşin Adı: Köprü Uygulamaları İş No: 7 Hatırlayalım Sayfa içi bağlantı kurulması # işaretinden sonra sayfa içerisinde gidilecek başlığın adı yazılır. Tarayıcının hangi başlığın hangi

Detaylı

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama WEB : mustafabahsi.cbu.edu.tr E-MAIL : mustafa.bahsi@cbu.edu.tr Değişken ve Atama Bilgisayar programı içerisinde ihtiyaç duyulan sembolik bir ifadeyi veya niceliği

Detaylı

Daha önce bu işlemin iki tane dosya oluşturduğunu gördük. GecDenTest.aspx dosyasının source kısmında içeriğini inceleyecek olursanız en başta

Daha önce bu işlemin iki tane dosya oluşturduğunu gördük. GecDenTest.aspx dosyasının source kısmında içeriğini inceleyecek olursanız en başta Bu gün dersimizde Validation Geçerlik Dentimi Kontrollerine değineceğiz. Önce adı GecerlikDeneme isimli bir yeni site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını ve

Detaylı

Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar

Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar Bölüm 5 Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar İçindekiler 5.1 Formatlı Yazdırma............................ 34 5.2 Döngü Deyimleri............................. 34 5.2.1

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ WEB TEKNOLOJİLERİ VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

Web 2.0 Güvenliği @2014 Örnek Eğitim Notu bilgi@bga.com.tr

Web 2.0 Güvenliği @2014 Örnek Eğitim Notu bilgi@bga.com.tr Web 2.0 Güvenliği @2014 Örnek Eğitim Notu bilgi@bga.com.tr Javascript 1995 Netscape, Brendan Eich tarafından geliştirildi. Dinamik olmasının yanında en önemli iki özelliği; Lambda Closure Javascript -

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel Formüller ve Fonksiyonlar Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel de Yapabileceklerimiz Temel aritmetik işlemler (4 işlem) Mantıksal karşılaştırma işlemleri (>,>=,

Detaylı

2. HTML Temel Etiketleri

2. HTML Temel Etiketleri 2. HTML Temel Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML ve etiket kavramlarının ne olduğunu, HTML komut yapısını, Örnek bir HTML dosyasının nasıl oluşturulduğunu, Temel HTML etiketlerinin neler olduğunu,

Detaylı

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde, 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde

Detaylı

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar MatLab Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Sunum Planı MatLab Hakkında Ekran Yapısı Programlama Yapısı Matlab da Programlamaya Giriş Sorular MatLab Hakkında MatLab;

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama Temel Bilgisayar Programlama C Programlamaya Giriş Dr. Tahir Emre Kalaycı 2012 Dr. Tahir Emre Kalaycı () Temel Bilgisayar Programlama 2012 1 / 16 İçerik 1 Geçtiğimiz hafta 2 Yapısal Program Geliştirme

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

Ders 8: Metotlar. barisgokce.com

Ders 8: Metotlar. barisgokce.com Ders 8: Metotlar Hazırlayan : Öğr. Grv.. Barış GÖKÇE Đletişim im : www.barisgokce barisgokce.com Metotlar C# içerisinde bir veya birden fazla kod bulunduran kod bloklarıdır. Bir nesnenin veya sınıfın programı

Detaylı

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 2014 Microsoft Office Excel 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2007... 4 EXCEL ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 4 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI...

Detaylı