Html'e Giriş. HyperText Markup Language (hypertext işaret dili) Nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Html'e Giriş. HyperText Markup Language (hypertext işaret dili) Nedir?"

Transkript

1 Html'e Giriş HyperText Markup Language (hypertext işaret dili) Nedir? Hypertext terimi bir text'en başka bir text'e zıplamanızı(jump) sağlayan linklerin bulunduğu text'ler için kullanılır. Normal bir yazıda hiçbir zaman başka bir yazıya atlama yapamazsınız. Bilgisayar dünyasında başka bir dosyaya, metine vs.. atlamanıza(zıplamanıza) imkan veren metinlere hypertext denir. Her dil bazı işaretler kullanır. Html dili de işaretlerden oluşmuştur. Html ile hazırlanan sayfaları kullanıcılara gösteren tarayıcı(browser) denilen programlar vardır (Netscape, İnternet Explorer vs..). Html işaretleri ile tarayıcıya web sayfasının nasıl gözükeceğini belirtirsiniz. Yani html işaretleri ile tarayıcıya yazıların rengini kırmızı yap, resmi sola koy, link koy gibi komutlar verirsiniz. Tarayıcılar bu işaretlere göre sayfanızı oluşturduğu için html bir markup (işaretleme) dilidir. Tag(etiket) ve Attribute(özellik) Html tag(etiket) denilen birimlerden oluşmuştur. Tag'ler < (küçük) işareti ile başayıp > (büyük) işareti ile biten elemanlardır. Açılış tag'i arasındaki elemanlar ve kapanış tag'i hepsi birden bir elementi oluşturur. Her tag bir komut gibidir yani tarayıca bir şeyler belirtir. Yazı yazmak için bir tag,resim koymak için bir tag kullanılır. <img> tag'i resim koymak için, <a> tag'i link (tıklandığında başka sayfaya gitmenizi sağlayan yazı) koymak için, <table> tablo koymak için, <font> yazıların biçimini değiştirmek için kullanılır. Html'de çok sayıda tag bulunur. Bazı tag'ler açıldığı zaman kapatılması gerekir. Her html sayfasının başında mutlaka olması şart olan

2 tag'i mutlaka sayfanın sonunda ile kapatılmalıdır. Kapatma işlemi </tag> ile yapılır. Taglar açılıp kapandığı yerde yani arasındaki bölgede etkilidir. Bazı tagların yardımcı ekleri vardır. Bunlara attribute (özellik) denir. Genel yapısı <tag attribute1="value1" attribute="value2"> etkilenen bölge </tag> şeklindedir. Örneğin resim.gif diye bir resim dosyasını web sayfanıza koymak istiyorsanız <img> tag'inin src özelliğini kullanacaksınız. resim.gif dosyasını <img src="resim.gif"> </img> ile gösterebilirsiniz. Global Tag'ler-Genel Yapı Html'de elementler (açılış tag'i+arasındaki bölge+kapanış tag'i) hiyerarşik bir yapıdadır. Yani elementler içiçe kullanılabilir. Bir web sayfasında bütün elementler tag'leri arasındadır. Bu tag'in dışında başka bir tag kullanılamaz. Her tag bu tag'in arasında açılır ve kapanır. Genel <tag1> <tag2> <tag3> </tag3> </tag2> </tag1> şeklinde bir alt üst ilişkisi vardır. Açılan bir tag kapanmadan üst tag kapanamaz. En alttaki tag kapatılmalıdır. Html'de içiçe elementlerde alt element ile üst element aynı özelliğe değer veriyorlarsa alttaki elementin değeri geçerli olur. Örneğin üstteki element yazıların rengini kırmızı yap diyorsa ve altındaki element yeşil yap diyorsa alttaki elementin arasındaki yazılar yeşil olur. HTML hoşgörülü bir dildir. Açılan bir tag kapatılmamışsa da browser sayfayı gösterir. Ancak tag kapatılmadığı için açıldıktan sonraki tüm bölüme etkili olur. Bu da istenmeyen bir görünüm oluşturabilir. O yüzden her zaman açılmış bir tag'i kapatınız. Bir html kodu iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm sayfa hakkında genel bilgilerin bulunduğu head tag'i, ikinci bölümse sayfanın görünen kısmının bulunduğu body tag'idir. Aşağıda bu yapı görülmektedir.

3 <head> sayfa hakkında genel bilgiler buraya... </head> sayfanın görünecek olan kısmı buraya... Görüldüğü gibi html tag'i iki ana bölüme ayrılıyor. head ve body. Comment-Yorum Browser bir web sayfasındaki tüm yazılanları değerlendirir. Eğer siz bazı yazıları veya tag'leri browser'in değerlendirmesini istemiyorsanız comment kullanırsınız. Html yorum <!-- ile başlar ve --> ile biter. Aşağıda bir örnek görülüyor. <head> <!--bu sayfa sadece yorum için yapılmıştır.-->; </head> <!-- <h1>bu başlık görülmeyecek. çünkü yorum</h1> -->

4 Html Yazış Stili Html elementleri yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi hiyerarşik bir yapı sergilerler. Yaptığın sayfanın html kodu bu hiyerarşiyi rahat görmenizi sağlamalıdır. Bir kodu aşağıdaki gibi yazsaydık anlayabilir miydiniz? <head> <title>welcome</title></head> <center><font color="red" size="12">hello world</font> </center> Eğer bir etiket başka bir etiketin içindeyse bir tab mesafesinde içeride olması çok iyi olur. Bu her zaman kullanmayabilirsiniz. Örneğin head ve body'yi içeriye almayabilirsiniz. Yine eğer etiket açılışı ve kapanışı bir satıra sığacak kadar küçükse tek satırda yazılabilir. Şimdi bu söylediklerimi koda uyguluyalım <head><title>welcome</title></head> <center><font color="red" size="12">hello world</font></center> Görüldüğü gibi html etiketini yok kabul ettik. Yine head ve title tek satıra sığdığı için tek satır haline getirdik. Ayrıca center ve font etiketinden oluşan grupta tek satır haline getirilmiştir. Bu yazışın yararı hem hiyerarşik yapıyı görebilirsiniz hem de çok az satır kullanmış olursunuz. Ancak eğer head etiketi içine başka bir etiket eklediğinizde tek satıra sığmaz ve okunaklılık azalır. Tekrar eski şekilde yazarsınız.

5 Yazı ile etiket nasıl yazılacağıda önemlidir. <title>welcome</title> şeklinde görüldüğü gibi etiket ile yazı arasında boşluk bırakılmamıştır. Aşağıda ki örnekte gereksiz boşluklar vardır. <head> <title> welcome </title> </head> <center> <font color="red" size="12"> hello world </font> </center> yazılar ile etiketler arasında boşluk, tab, enter yapmayın. Etiket biter bitmez yazıya başlayın ve biter bitmez kapatın. Html'de Yazı White space karekterler White space boşluk,tab gibi yazıya dahil olmayan karekterler için kullanılır. Html'de bu karakterler dikkate alınmaz. Sadece pre etiketinde bu karekterler dikkate alınır. Aşağıdaki kodda'ki boşluklar dikkate alınmayacaklardır.

6 <p> ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarım da? dokunabilir misin ellerinizle göz yaşlarıma? </p> Sonuç olarak browser tek satırlık ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarım da? dokunabilir misini ellerinizle göz yaşlarıma yazısını yazar. Çünkü p tag'i yeni satır karekterini ve tab karekterini dikkate almaz. Ancak p yerine pre tag'i kullanırsa istenen görüntü elde edilir. Paragraf-P Tag'i Html'de paragraf yazmak için p tag'i kullanılır. Ancak p tag'i yeni satır karekterini tanımadığı için tüm yazıları tek bir satıra yazar. Eğer yeni bir satıra geçmek istiyorsak br tag'i kullanılmalıdır. br tag'i yazının alt satırdan devam etmesini sağlar. Aşağıda üç satırlık bir paragraf yazı yazıyoruz. <p>html'de white space denilen karekterler dikkate alınmaz. O yüzden br etiketi kullanacağım <br> artık alt satırdan yazıma devam ediyorum. yeni bir satır açaçağım zaman yine <br> kullanıyorum. ſimdi üçüncü satırdayım.</p> Pre Tag'i Yukardaki şiir örneğinde yazdığımız şiiri p tag'i tek bir satılık yazı haline getirmişti. Eğer şiir'in

7 biçimini korumak istiyorsak pre tag'i kullanmalıyız. pre etiketi white space denilen karekterler dikkate alır. Yazdığınız yazı aynen görünür. Aşağıda kullandığımız pre tag'i ile istediğimiz görüntüyü elde ederiz. <pre> ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarım da? dokunabilir misin ellerinizle göz yaşlarıma? </pre> Html'de Liste Liste'lere Giriş Html'de üç tip liste vardır. Birinci tip unordered list-kuralsız liste, ikinci tip ordered list-kurallı liste, üçüncü tipse definitions-tanımlamalar'dır. Unordered list'de her yeni eleman ekleyişinizde sizin istediğiniz bir işareti koyar. Örneğin yıldız,nokta vs.. Ordered list'te ise her eleman eklendiğinde list sayısını veya sırasını bir artırır. Örneğin 1 ise 2, a ise b, A ise B yapar. Siz her eleman eklediğinizde o bu artımı gerçekleştirir. Definitions'larda ise bir terim verilir ve sonra onun açıklaması verilir. her terim ve açıklamasını eklediğinizde aynı biçimde gözükecektir. Şimdi ayrı ayrı bu üç listeyi kullanıcaz.

8 Unordered Liste Bu listede her eleman eklediğinizde elamanın başına bir disk işareti koyar. Aşağıda bir unordered liste yapıyoruz. <ul> <li>ali <li>veli <li>züleyha </ul> Listenin başına koyacağı işareti değiştirebiliriz. Aşağıda listenin başına bir kare ekliyoruz. Üç tip'te olabilir: square-kare,disc-siyah disk,circle-çember <ul type="square"> <li>ali <li>veli <li>züleyha </ul> Listelerin işaretlerini değiştirmek için artık CSS(Casceding Style Sheet) kullanılmaktadır. CSS çok daha iyi özellikler sağlamaktadır. O yüzden listelerdeki type özelliğini kullanmayın.

9 Ordered Liste Bu listede her eleman eklediğinizde daha önceki işaret bir artırılır. Bu işeret 2 ise bir sonraki 3 olur. Eğer A ise bir sonraki B olur. Orderd listede beş tip vardır ,a b c..,a B C...,i ii iii...,i II II IV... Aşağıda bir ordered liste yapıyoruz. Type'ni vermediğimiz zaman şeklinde artar. <ol> <li>ali <li>veli <li>züleyha </ol> Şimdi a b c şeklinde artıralım. <ol type="a"> <li>ali <li>veli <li>züleyha </ol> Yukarda verdiğimiz uyarı geçerlidir. Artık listeleri biçimlendirmek için CSS kullanılmaktadır.

10 İç içe Liste kullanımı Listelerin içinde başka listeler bulunabilir. Örneğin bir unordered listenin elamanları ordered liste olabilir. Aşağıda ki örnekte bunu yapıyoruz. <ul> <li>ali <ol> <li>akıllı <li>iyi </ol> <li>veli <ol> <li>inatçı <li>kibirli </ol> <li>züleyha <ol> <li>korkak <li>uyanık <li>iyi </ol> </ul>

11 Html'de Link Link'lere Giriş Web sayfasında üzerine tıklandığında başka bir sayfaya bağlanmanızı sağlayan yazılara link deniyor. Link koymak için a tag'i kullanılır. href attribute'si ile bağlanılacak sayfanın adresi verilir. Aşağıda bir link yapılıyor. <a href="http://w3.org">tıklayın w3'e bağlanın </a> bağlanılacak sayfa default-varsayılan olarak linkin bulunduğu pencereye yüklenecektir. Başka bir browser penceresinde gözükmesini istiyorsanız a tag'inin target attribute'sini kullanacaksınız. Aşağıda bağlanılan sayfayı yeni bir pencerede gösteren link vardır. <a href="http://w3.org" target="_blank">tıklayın w3'e bağlanın </a> Target attributesi için tanımlı 4 değer vardır. Bunlar _blank,_self,_parent,_top'dır. _blank sayfayı yeni bir pencerede açar. _self sayfayı link'in bulunduğu frame'de açar. _parent ise link'in frame'nin bulunduğu frameset'te açar. _top ise sayfayı en tepede tüm frame'lerin bulunduğu frameset'te açar. İstediğiniz bir frame'de açması için ise target attribute'sine frame'nin adını yazmanız yeterlidir. Image'dan da link yapılabilir. Image'a tıklayarak başka bir sayfaya bağlanılabilir. Şimdi bir image link'i yapıyoruz. <a href="http://w3.org"><img src="image.gif"></img></a> Anchor-Doküman İçinde Link Eğer sayfanız fazla uzunsa sayfanızın içinde link yapabilirsiniz. Örneğin sayfanızın sonunda

12 adres bilgisi var. Sayfanızın başından tıklandığında bu adresin bulunduğu yere gelinmesini istiyorsunuz. Şunu yapmalısınız. Adres'in yazıldığı yere bir isim vermelisiniz. Sonra sayfanın başında o isme bağlanan bir link yapacaksınız. Aşağıda biz bunu yapıyoruz. <a href="#adress">adress bilgisi</a> <p> sayfanın sonundayız.</p> <a name="adress">hacıyatmaz mah. Fahriye Abla Sok No:007</a> Görüldüğü gibi sayfanın sonundaki adres bölümüne adress ismini verdik. En yukardaki link'te #adress ile bu bölüme link sağladık. Bu link tıklandığında adress bölümüne gelinecektir. Bu başka sayfaların da belirli bir bölümüne link sağlanabilir. test.html sayfasının adress bölümüne ulaşmak için href="test.html#adress" yazmak yeterli olacaktır. Başka bir sitedeki sayfanın bir bölümünede aynı şekilde ulaşılabilir. Örneğin sayfasının adress bölümüne ulaşmak için href="http:www.godoro.com/test.html#adress" yazmanız gerekir. Base Sayfanızda klasörünün bulunduğu yere 10 link olduğunu düşünün. Her link eklediğinizde href attributesine

13 /test/t3.html şeklinde her defasında ifedesini yazmak zorundasınız. Bunun yerine ifadesini base yapıyosunuz. Bundan sonra href="t2.html" kullandığınızda sizin için çağırılıyor. Siz her defasında ifadesini yazmanız gerekmiyor. Aşağıda bu işlemi yapıyoruz. <head> <base href="http://www.godoro.com/test"> </head> <a href="t1.html">godoro t1</a> <a href="t2.html">godoro t2</a> <a href="t1.html">godoro t3</a> <a href="t2.html">godoro t4</a> <a href="t1.html">godoro t5</a> <a href="t2.html">godoro t6</a> Aynı işlemi target içinde yapabilirsiniz. Sayfanızdaki tüm linklerin main adında bir frame'de açılacağını düşünün. Eklediğiniz her link için target="main" yazmanız gerekir. Bunun yerine <base target="main"> yazarsanız bundan sonra her linke eklemeniz gerekmez. Daha sonra linkleri main'de değil de test frame'inde açmak isterseniz yanlızca base tag'in target attribute'sini değiştirmeniz yeterli olacaktır.

14 Html'de Tablo Tablolara Giriş Tablolar normal anladığımız manasındaki tablolar için kullanılmakla birlikte web sayfasının genel yerleşimi için de kullanılır. Bir resmin solda yazınında sağda olması için tek satırlı bir tablo yapıp ilk hücreye resmi, ikinci hücreyede yazıyı koyabilirsiniz. Tablolarda yeni satır için tr kullanılır. yeni satı açtıktan sonra hüçre eklemek için td tag'i kullanılır. Aşağıda iki satır ve sütunlu tablo yaratılıyor. <table> <tr><td> 11 eleman <td> 12 elemen <tr><td> 21 eleman <td> 22 eleman </table> colspan ve rowspan Hücrelerin genişliği ve yüksekliği değişik olabilir. Örneğin bir hücrenin genişliği yanındaki hücrenin genişliğinin iki katı olabilir. Bunun için colspan ve rospan kullanılır. Şimdi aşağıdaki örneğe bakalım. <table> <tr><td colspan="2">1111<td>12 elemen <tr><td>21<td>22 </table> Eğer colspan 2 denmesse 1111 hücresi ile 21 hücresi aynı genişlikte olurlar. halbuki 1111'in 21'in 2 katı genişliğinde olmasını istersek 1111'in altında hem 21 hemde 22 görülür. colspan=2 şu

15 anlama gelir. En küçük hücrenin boyunun iki katı. Aynı şey rowspan içinde geçerlidir. En küçük satırnın boyunun kaç katı olacağını verirsin. Örneğin bir resim solda ve sağdada 4 hücre olacak. Bunun için resmin bulunduğu hücrenin rowspan'ı 4 yapılır. Solda bir resim gözükür. Sağdada yukardan aşağıya 1, 2, 3, 4 görülür. <table> <tr> <td rowspan="4"><img src="test.gif"> <td>1 <tr> </tr> <td>2 </tr> <tr> <td>3 </tr> <tr> <td>4 </tr> </table> Html'de Form Form Nedir? Form web sayfasını ziyaret eden kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır. Kullanıcının girdiği bilgiler bir CGI programına gönderilir. Bu CGI programı form bilgilerini alır, değerlendirir ve

16 cevap olarak bir HTML üretir. Form bilgilerini hangi programa gönderileceği form tag'inin action property'si ile verilir.örneğin <form action="test.jsp" name="test">... </form> Form bilgileri test.jsp adında bir programa gönderilmektedir. Action Method'u Form bilgisi CGI programına iki şekilde gönderilir. GET ve POST. GET'te form bilgileri cgıprogram?element1=value&element2=value şeklinde gönderilir. Eğer formun action property'si test.jsp ise ve kullanıcı name'i ali ve surname="dayioglu" girilmişse CGI programı şu şekilde çağrılır. test.jsp?name=ali&surname=dayioglu test.jsp form tag'nin action property'sinde girilen değerdir. form bilgileri? işaretinden sonra ve aralarında & işareti alarak gönderilir. Tabi ki bunu browser yapmaktadır. Browser form elementlerinin adını ve value'sini alarak bu string'i üretmektedir. <form action="test.jsp" method="get">... </form> <form action="test.jsp" method="post">... </form> GET method'unun bir sakıncası vardır. Kullanıcı browser adres bar'ına yazarak direkt olarak CGI

17 programını çağırabilir. Eğer formun önce doldurulduktan sonra CGI programını çağırmak istiyorsanız GET method'unu kullanamazsınız. Bunun yerine POST methodunu kullanmak gerekmektedir. POST methodunda form bilgileri HTTP'in Post methodu kullanılılarak gönderilir. Halbuki GET metodunda tüm form bilgisi URL'eye eklenmişti. Eğer value çok büyükse GET methodu zaten kullanılamaz. Örneğin bir resim dosyasının içeriği gönderilmek istenirse POST method'u kullanılmalıdır. Submit Düğmesi Form bilgilerini CGI programına göndermek için forma submit düğmesi konulur. Submit düğmesi tıklandığında fomr bilgileri karşı tarafa gönderilir. Submit düğmesi eklemek için input tag'inin type attributesi submit olmalıdır. <input type="submit" value=" Tamam "></input> value özelliği ile submit düğmesini üzerindeki yazı verilmiştir. Text Field-Text Alanları Formlarda tek satırlık yazı girmek için input tag'inin type property'si kullanılır. aşağıdaki örnekte bir text alanı yaratıyoruz. <input type="text" size="10" name="surname"></input> Text alanı için type property'sine text değeri verilir. Size ise text alanının boyudur. Name property'si text alanaı isim vermek içindir. İsim verildiği zaman CGI programı bu ismi kullanarak text alanına girilen yazıyı alabilir.yazı girmek için diğer element textarea tag'idir. TextArea tag'i

18 birden fazla satırlık yazıları almak için kullanılır <textarea cols="10" rows="10" name="message"></textarea> cols kaç sütun olacağı rows ise kaç satır olacağıdır. Şifre girmek için kullanılan tag'de input tag'idir. type="password" yazarsanız şifre girilen bir text alanı elde edersiniz. <input type="password" size="10" name="pass"></input> Onay Kutusu Kullanıcının bir bilgiyi evet veya hayır diye cevap verebilmesini sağlayan elementlerdir. beyaz bir dikdörtgen şeklindedir. Tıklandığı zaman onay işareti gözükür. Bir kere daha tıklanırsa onay işareti kalkar. <input type="checkbox" name="smoking" value="yes">sigara içer misiniz?</input> Eğer kullanıcı bu onay kutusunu tıklarsa CGI programına smoking(sigara içme) değişkeninin değeri yes olarak gönderlir. Çünkü value property'si yes yazılmıştır. Eğer onaylanmazsa hiç bir değer gönderilmez. Seçenek Kutusu Kullanıcının birden fazla seçenekten birini seçmesini sağlayan elementlerdir. Bir seçenek seçildiğinde daha önce seçili olanın seçiçiliği kalkar. Yani yanlızca bir tane seçilebilir. <input type="radio" name="sex" value="fame">bayan</input> <input type="radio" name="sex" value="male">bay</input> Örnekte kullanıcıdan cinsiyet seçilmesi istenmektedir. İki element'in isminin aynı olduğuna

19 dikkat etmeniz gerekir. Eğer isimleri aynı olmassa hiç bir anlamı kalmaz. Hangisi seçiliyse CGI programına o elementin value'si gönderilecektir. Örneğin kullanıcı bay'ı seçmişse karşı tarafa sex=male gönderilecektir. Düğmeler-Reset,Button Rest düğmesi formda doldurulan bilgilerin temizlenmesi için kullanılır. <input type="reset" value="temizle"></input> Button ise normal bir düğme eklemek içindir. Bu düğme tıklandığında bir javascript kodu çalıştırlıması içindir. Aşağıdaki örnekte tıklandığında ekrana mesaj gösteren bir düğme ekliyoruz. <input type="button" value="tıklayın" onclick="alert('tıkladız. Aferin')"></input> onclick ile düğme tıklanma olayını yakalarsınız. Ve alert ile mesaj gösterirsiniz. File Element Kullanıcının bilgisayarından bir file almak için bu tag kullanılır. Bu tag koyulduğunda ekranda bir text alanı ve bir browse düğmesi görülür. Browse düğmesi ile verilmek istenen file seçilir. Bu düğme File seçmek için kullanılan pencereyi açmaktadır. Seçilen file text alanında görülür. Form submit edildiğinde seçtiğiniz file'in bilgisi CGI programına gönderilir. <input type="file" name="selectfile"></input> Hidden Element Hidden elementler web sayfasında görülmezler. Bunlar zaten belli olan verileri CGI programına göndermek için kullanılırlar.

20 <input type="hidden" name="mailaddress" burada mailaddres adlı elementin value'si bellidir. Form CGI programına gönderildiğinde bu bilgi gönderilir. Bir Basit Form Örneği Aşağıda tüm bu elementleri kullanan bir form görülmektedir. <form action="test.jsp" method="get" name="testform"> <input type="hidden" name="count" value="3"></input> Kullanıcı Ad: <input type="text" name="username" size="10"></input><br> ſifre: <input type="text" name="pass" size="10"></input><br> Cinsiyet: <input type="radio" name="sex" value="fale">bayan</input> <input type="radio" name="sex" value="male">bay</input> <br> Hangi Müzisyenleri Seviyorsunuz?<br> <input type="checkbox" name="music" value="nesetertas">neşet Ertaş</input><br> <input type="checkbox" name="music" value="orhangencebay">orhan Gencebay</input><br> <input type="checkbox" name="music" value="zekimuren">zeki Müren</input><br> File Seç: <input type="file" name="selectfile"></input><br> Mesaj Yaz:<br>

21 <textarea name="message" cols=20 rows=20></textarea><br> <input type="submit" value="tamam"></input> <input type="reset" value="temizle"></input> </form> Html'de Frame Frame'e Giriş Browser penceresi birden fazla sayfanın gösterilebilmesi için frame'lere ayrılabilir. Örneğin solda menuleri gösteren bir sayfa ortada içeriğin gösterildiği bir sayfa bulunabilir. Frame yerleştirmek için önce frameset yerleştirmek gerekir. Frameset iki frame'in yerleştirildiği frame'dir. örneğin 3 frame koymak istiyorsanız önce sayfaya bir frameset ekleyerek ikiye böleceksiniz. İki bölümden birine frame değil başka bir frameset yerleştireceksiniz. Şimdi örnek olarak sol'da ve sağ'da olamak üzere iki frame yaratıyoruz. <frameset cols="30%,*"> <frame src="left.html" name="left"> <frame src="right.html" name="right"> </frameset> Sol frame'in adı left, sağ frame'in adı right yaptık. Frameset'in cols özelliği ile soldaki frame'in genişliği tüm genişliğin %30'u olduğunu belirttik. * ile geri kalan genişliğin yani %70'in sağ

22 frame'e ayrıldığını söylemiş olduk. Şimdi yukarıda bir frame ve aşağıda bir frame yapıyoruz. <frameset rows="30%,*"> <frame src="top.html" name="top"> <frame src="bottom.html" name="bottom"> </frameset> Burada da yukarıdakine benzer şekilde tüm yüksekliği %30'u top.html'e geri kalan ise bottom.html'e verilir. İstinirse % cinsinden değil de pixsel olarakta verilebilir. İkiden fazla frame yerleştirmek için frameset içinde frameset kullanmamız gerekir. Şimdi solda bir frame, sağda ise üst'te ve ortada bir frame yapalim. Bunun için önce sol ve sağ diye ikiye bölmemiz gerekir. Sonra sağ bölgeyede üst ve ortadaki olarak iki frame ekleyeceğiz. <frameset cols="30%,*"> <frame src="left.html" name="left"> <frameset rows="20%,*"> <frame src="righttop.html" name="righttop"> <frame src="rightbottom.html" name="rightbottom"> </frameset> </frameset> Görüldüğü gibi sol'a left.html yerleşir. Sağ üste righttop.html sağ alta ise rightbottom.html gösterilecektir.

23 IFrame İstediğiniz yere, istediğiniz genişlikte bir frame yerleştirmek için iframe kullanılır. Şimdi aşağıda bir iframe ekliyoruz. <iframe src="test.html" width="200" height="300" scrolling="yes" frameborder="1"> </iframe> Html'de Object'ler Html'de Object'ler Image,applet ve iframe'ler bir object'tir. Object etiketi ile eklenebilirler. Applet etiketi artık deprecated olmuştur. (Html'in bir daha ki sürümde bu etiket olmayacak. Şu anda desteklenmektedir.) Image Ekleme Image object tag'i veya img tag'i ile eklenebilir. img tag'i ile ekleyelim <img src="test.html"></img> image eğer görünmediği zaman ekranda görülecek yazı alt attribute'si ile verilebilir. <img src="test.html" alt="bu resim önemlidir"></img>

24 Applet Ekleme Applet'ler browser'larda çalışan java programcıklarıdır. Bunları web sayfasına eklemek için applet etiketi kullanılır. Aşağıda Test.class appletini sayfaya ekliyoruz. <applet code="test.class" width="500" height="500"></applet> Eğer applet dışarıdan parametre alıyorsa bu param tag'i ile verilir. Aşağıda parametre alan bir applet örneği bulunmaktadır. <applet code="test.class" width="500" height="500"> <param name="test" value="a"> <param name="color" value="red"> </applet> Cascading Style Sheet Style Etiketinin Kullanımı Tüm stiller head etiketi içinde style etiketi ile yazılabilir. Aşağıda örnek görülmektedir. <head> <style>...stiller buraya yazılır... </style> </head>...stiller kullanılır...

25 İnline Kullanım Style'ler yanlızca tek bir element için bir attribute ile yaratılabilir. <p style="color:red;font-size:12pt">inline stil kullanılmış paragraf</p> Stillerin Ayrı Dosyadan Kullanılması Stiller.css ile ayrı bir dosyaya yazılabilir. Aşağıdaki örnekte test.css adlı dosyadaki css kullanılmaktadır. Bu link etiketi ile test.css dosyasının sayfaya bağlanması ile yapılır. <head> <link href="test.css" type="text/css" rel="stylesheet"></link> </head>...test.css dosyasındaki stiller kullanılır...

26 Script Script Html dinamik değildir. Yani kullanıcıya göre kendini değiştiremez. Bunun için scriptler kullanılır. Script dilleri javascript,jscript,vbscript'tir. Script etiketi Script'ler script etiketinin içine yazılırlar. Script etiketinin language özelliği ile hangi script dilininin kullanılacağı belirtilir. Langauge html 4.0 ile yerini type özelliğine bırakmıştır. Aşağıda scriptlerin sayfaya eklenmesi görülmektedir. <head> <script language="javascript">...script buraya yazılır... </script> </head>... <script language="javascript">...script buraya yazılır... </script> Genellikle scriptler head etiketinin içine koyulurlar. Ancak bu şart değildir. Script kodları ayrı bir

27 dosyaya yazılabilir. Javascript'te bu ayrı dosyaların uzantısı.js olur. Aşağıdaki sayfada test.js dosyasının kodları kullanılmaktadır <head> <script src="test.js" language="javascript"></script> <script language="javascript">...burada test.js dosyasındaki script kullanılabilir... </script> </head>... <script language="javascript">...burada test.js dosyasındaki script kullanılabilir... </script> Eğer browser scripti desteklemiyorsa noscript etiketi kullanılır. Script desteklenmediği için noscript etiketi ile kullanıcıya bir açıklama yapılır. Aşağıda örnek görülmektedir. <head> <script language="javascript">...script kullanılabilir... </script> <noscript>browser scripti desteklemiyor</noscript> </head>

28 Eğer browser scripti desteklemiyorsa tüm script etiketinin içini yazı olarak ekranda gösteririr. Script kodlarını ekranda görmek kullanıcının normal olarak hoşuna gitmez. Bunu engellemek için script etiketi html yorumu(comment) içine alınır. Böylece scripti tanımayan javascript kodlarını ekranda göstermez. Artık tarayıcılar script etiketini desteklediği için böyle bir şeye gerek yoktur. Aşağıda örnek görülüyor. <head> <script language="javascript"> <!--...burada test.js dosyasındaki script kullanılabilir......yorum haline getirilmiş --> </script> </head>

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BÖLÜM 12 12- FORMLAR HTML'in bir metin şekillendirme aracı olduğunu söylemiştik. Form'lar bu tanımın istisnasıdır, HTML kullanarak sayfanızı ziyaret edenlerle temas kurmanızı sağlarlar. Formlar yoluyla

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVER DA TABLOLAR KULLANARAK İNDEX SAYFASI HAZIRLAMAK Günümüzde web siteleri Frameset yapısı ve Tablo yapısı kullanarak yapılmaktadır. Frameset (Çerçeve) yapılı web sitelerinde index sayfaları oluşturulduğunda

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde, 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 2 HTML 2 Hyper Text Markup Language = Yüksek/İleri Metin İşaretleme Dili Web sayfaları oluşturmak için kullanılan içerik biçimlendirme dilidir. Yüksek/ileri metin

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1

Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1 Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1 HTML ( Hyper Text Markup Language ) Html Nedir - Nasıl Hazırlanır? Html (Hypertext Markup Language) web sayfalarının yapımında kullanılan bir dildir. Diğer

Detaylı

sayfa Başlığı Bu benim ilk sayfam bu metin koyu

<html> <head> <title>sayfa Başlığı</title> </head> <body> Bu benim ilk sayfam <b>bu metin koyu</b> </body> </html> HTML'e Giriş 1. HTML dosyası nedir? HTML'in açılımı Hyper Text Markup Language (Bunun tam Türkçe'si bulunmamakla beraber "çok yere açılan metin" denebilir. Bir HTML dosyası bir text dosyası olmakla beraber

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HTML DERS NOTLARI 6. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 HYPERLINKS - KÖPRÜ Sayfalara link (bağlantılar) oluşturmak için kullanılır.

Detaylı

2-Hafta Temel İşlemler

2-Hafta Temel İşlemler 2-Hafta Temel İşlemler * Html Komutlarının Yapısı * Açıklamalar * Htm Sayfasının Oluşturulması * Temel Html Komutları * Html Sayfalarının Düzenlenmesi * Html Sayfalarının İncelenmesi Html Komutlarının

Detaylı

Kayan Çerçeveler. Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için

Kayan Çerçeveler. Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için HTML Ders 8 Kayan Çerçeveler Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için Web sayfasının bu kısmında kayan çerçeve

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 4 Sayfalara Resim Eklemek 2 Etiketi Sayfaya resim eklemek için kullanılır. JPG, BMP, GIF, PCX, PNG, TIFF, WMF gibi resim formatlarını destekler. Sonlandırmalı

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman 7. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com Hazırlayan: İdris Kahraman Dreamweaver Dreamweaver en iyi web editör yazılımlarından biridir. Biz tasarım modunda çalışırken,dreamweaver

Detaylı

HTML & CSS. Öğr.Gör. M.Ersin AKAY

HTML & CSS. Öğr.Gör. M.Ersin AKAY HTML & CSS Öğr.Gör. M.Ersin AKAY Neler Öğreneceğiz? HTML işaretleme dili CSS stil şablonları HTML Hyper Text Markup Language HTML de Neler Öğreneceğiz? Html işaretleme dili temel yapısı ve kavramları Html

Detaylı

2. HTML Temel Etiketleri

2. HTML Temel Etiketleri 2. HTML Temel Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML ve etiket kavramlarının ne olduğunu, HTML komut yapısını, Örnek bir HTML dosyasının nasıl oluşturulduğunu, Temel HTML etiketlerinin neler olduğunu,

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz.

İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz. Mahmut BORA KARAKUŞ İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz. Peki internet nasıl çalışıyor ve internet

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Birinci Bölüm Microsoft FrontPage 2003 i Yeni Web Sitesi Oluşturmak 2 Dosyanın Kaydedilmesi

Detaylı

Temel HTML Eğitimi. Erman Yükseltürk

Temel HTML Eğitimi. Erman Yükseltürk Temel HTML Eğitimi Erman Yükseltürk HTML Nedir? 1980 yılında CERN'de görevli olan Tim Berners-Lee, CERN araştırmacılarının bilgilerini ve dökümanlarını birbirleriyle paylaşabilmeleri için bir sistem olması

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BÖLÜM 11 11- ÇERÇEVELER (FRAME) Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç sayfa birden görüntülenmesine olanak verir. Bu tekniğin en çok kullanılan varyasyonu,

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI İNTERNET PROGRAMCILIĞI Konular Vize Hazırlık 1 İnternet Programcılığı 1. TEMEL HTML ETİKETLERİ 1.1. HTML etiketi HTML etiketi, tarayıcınıza, dosyanın HTML kodu ile yüklenmiş bilgi içerdiğini bildirir.

Detaylı

4 Front Page Sayfası Özellikleri

4 Front Page Sayfası Özellikleri 4 Front Page Sayfası Özellikleri İsterseniz Frontpage penceresinin sağ tarafından, isterseniz araç çubuklarından faydalanarak yeni bir sayfa açın. Frontpage te çeşitli sayfa şablonları bulunmaktadır. Ancak

Detaylı

Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi

Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Faik Demirbaş Ankara 2010 2 Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi İçindekiler Giriş... 3 Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemine Giriş... 3 Menü İşlemleri...

Detaylı

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci 1 2 HTML, Hyper Text Markup Language kelimelerinin kısaltılmışıdır. HTML (Hareketli-Metin İşaretleme Dili) basitçe, browserlarla görebilen, internet dokümanları oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir. HTML

Detaylı

HTTP & HTML BİRİNCİ BÖLÜM. HTTP Nedir? HTTP Safhaları Nelerdir? Protokol ve Eklentiler. HTTP Servisleri. HTTP Nedir? HTML Nedir?

HTTP & HTML BİRİNCİ BÖLÜM. HTTP Nedir? HTTP Safhaları Nelerdir? Protokol ve Eklentiler. HTTP Servisleri. HTTP Nedir? HTML Nedir? HTTP & HTML Seval ÖZBALCI Bilgisayar Programcılığı Bölümü Ders 3 HTTP ve HTML Kullanarak İlk Web Sayfasının Oluşturulması BİRİNCİ BÖLÜM HTTP Nedir? HTML Nedir? Temel Unsurlar Editör Türleri İlk Sayfanın

Detaylı

Html temelleri. Ders 4

Html temelleri. Ders 4 Html temelleri Ders 4 1 Giriş World Wide Web (Kısaca web) uygun protokoller kullanarak haberleşen yazılımların çalıştırıldığı internet üzerindeki sistemlerin bir koleksiyonudur. Çoğu sistem gününüzde en

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

Frame Çerçeveler Web sayfasını birden fazla html sayfa ile oluşturmaya imkan tanır. html örnekler\örnek17.html. örnek17.html

Frame Çerçeveler Web sayfasını birden fazla html sayfa ile oluşturmaya imkan tanır. html örnekler\örnek17.html. örnek17.html HTML Ders 7 Frame Çerçeveler Web sayfasını birden fazla html sayfa ile oluşturmaya imkan tanır. html örnekler\örnek17.html örnek17.html htm1.html htm1.html ... Çerçeve oluşturmada

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi

İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi Duyurular Nasıl Girilir? Duyuru girmek için ilk olarak İKÇ yönetim panelinden; 1-Kullanıcı adınızı

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikleri kullanabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfaları içi formlar oluşturabilecek, 2. WEB

Detaylı

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL WEB TASARIM CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL İçindekiler Konular Sayfa Slice 2 Iframe 12 CSS 16 Include (php komutu) 20 1 Slice Fireworks te yapacağımız sitenin boyutuna göre

Detaylı

OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI. Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI. Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. http://maltepe.meb.gov.tr/mebpanel adresine giriniz.

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVERDA NESNELERE DAVRANIŞ EKLEME Dreamweaver da fare hareket olaylı, animasyonlu görüntüler oluşturmak istenildiğinde hazır scriptler anlamına gelen Davranışlar(behaviors) kullanılmaktadır. Yukarıdaki

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA İçindekiler PHP ile FORM İŞLEMLERİ Form Elemanları Kullanımı GET ve POST Metodu Hedefler Php komutları kullanarak form elemanlarını etkileşimli hale getirebilir Hazırlayan

Detaylı

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu İnternet tarayıcınıza(internet Explorer vb.) www.wikispaces.com adresini yazıp enter tuşuna bastığınızda yukarıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Önceden oluşturmuş olduğunuz

Detaylı

MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER

MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER MEBWEB OKUL/KURUM WEB SİTELERİ KULLANIM KLAVUZU TEMEL İŞLEMLER 1.WEB PANELE GİRİŞ www.okuladı.meb.k12.tr/mebpanel Resim1: Okul Web Siteleri Yönetim Paneli [MebWeb] Giriş Ekranı AÇIKLAMA: Okulunuzun web

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

İmleci yazıya getirip tıklayınca aşağıda hangi tag ler içinde olduğunu gösterir.

İmleci yazıya getirip tıklayınca aşağıda hangi tag ler içinde olduğunu gösterir. 21 Aralık 2011 / Çarşamba Önce bir site tanımlayacağız, yani önce çalışacağımız klasörü oluşturacağız. Bunun içinde, bir de resim klasörünü oluşturacağız. Görünüm : Classic Site Manage Site sitede düzenleme

Detaylı

Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama

Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama Word Dokümanı - Yapılandırma Web Sayfası - Yapılandırma What You See Is What You Get (WYSIWYG) Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) HTML: Web sayfalarının

Detaylı

HESAP MAKİNASI YAPIMI

HESAP MAKİNASI YAPIMI HESAP MAKİNASI YAPIMI 1..Aşağıdakine benzer görünüm ve butonları hazırlayın. 2. 24. Butonun içerisine aşağıdaki kodları yazın. 3. Yeni bir layer ekleyip Frame1 F9 na aşağıdaki kodları ekleyelim. 4. Butonlardan

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Birinci Bölüm Microsoft FrontPage 2003 2 Yeni Web Sitesi Oluşturmak 2 Dosyanın Kaydedilmesi

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI :

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI : MICROSOFT WORD 2002 TAB AYARLARI : Yazımı belli bir sütundan başlatmak için kullanılır. Tab (durak) ayarı yapıldıktan sonra her Tab tuşuna basıldığında eklenti noktası yerleştirilen tab ayarlarına gelir.

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 2 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com HTML-2 Tablolar Tablolar sayfaları satırlara ve sütunlara bölmek yada metin veya grafiklerin sayfada istediğimiz yerde durmasını sağlamak için kullanabileceğimiz en önemli elemanlardır. Tablolar satır

Detaylı

Sevdiğiniz editörü açın, Notepad, vi, pico vb. Daha sonra da aşağıdaki kodu yazın:

Sevdiğiniz editörü açın, Notepad, vi, pico vb. Daha sonra da aşağıdaki kodu yazın: HTML nedir? HTML e GİRİŞ E. Fatih Yetkin HTML Hyper Text Markup Language kısaltmasıdır. Bir HTML dosyası, çeşitli işaretleme etiketleri içeren bir metin dosyasıdır. Bu işaretleme etiketleri (markup tags)

Detaylı

Vsp Teknoloji Son sistem güvenlik duvarlarıyla korunmaktadır, Kullanıcı bilgilerini doğru girdiğinde giriş sayfasına bağlanacaktır.

Vsp Teknoloji Son sistem güvenlik duvarlarıyla korunmaktadır, Kullanıcı bilgilerini doğru girdiğinde giriş sayfasına bağlanacaktır. Üye Girişi Vsp Teknoloji Son sistem güvenlik duvarlarıyla korunmaktadır, Kullanıcı bilgilerini doğru girdiğinde giriş sayfasına bağlanacaktır. Giriş Sayfası Sayfa ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Anahtar

Detaylı

Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi

Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi Veri Giriş Sistemi Klavuzu Amaç Veri Giriş Sistemi, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının takibinde ve uygulamasında ilgili kurumları daha

Detaylı

görüntüleyebilirsiniz. HTML, programlama dilleri bir programlama mantığı taşımadığından öğrenilmesi gayet kolay bir dildir.

görüntüleyebilirsiniz. HTML, programlama dilleri bir programlama mantığı taşımadığından öğrenilmesi gayet kolay bir dildir. 1. HTML NEDİR? HTML (HyperText Markup Language / Hareketli-Metin İşaretleme Dili)basitçe, browserlarla görebileceğimiz, internet dökümanları oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir. Örneğin okuduğunuz bu

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ikinci Bölüm İçindekiler İçindekiler i Microsoft FrontPage 2003 2 Atlama Menüsü Eklemek:

Detaylı

12. Tanımlama Listeleri
,
,

12. Tanımlama Listeleri <dl> </dl>, <dt> </dt>, <dd> </dd> 12. Tanımlama Listeleri , , Terimler ve açıklamalarını içeren listeler oluşturmakta kullanılırlar. Bir uygulamanın komut satırı seçeneklerini listelemek ve altlarında açıklamalarını

Detaylı

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu MS WORD 5. BÖLÜM Bölüm Adı: SAYFA DÜZENİ Bölümün Amacı: Sayfa yapısı ve düzenini değiştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ofis temalarını bilir. 2. Kenar boşluklarını, sayfa yönlendirmesini,

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU

GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU 2012 İÇERİK 1 EVRAK OLUŞTUR... 3 1.1 Gizlilik Derecesi... 5 1.2 Yazı Durumu... 5 1.3 Konu Grubu ve Konu seçme... 6 1.3.1 Konu Grubu Favori Belirleme... 7 1.4

Detaylı

h a k a n b a b a c. n e t HTML Web Tasarımı ve Programlama

h a k a n b a b a c. n e t HTML Web Tasarımı ve Programlama HTML Web Tasarımı ve Programlama İ Ç E R İ K // HTML Internet Ortamı ve Web Tasarımı Temel HTML Etiketleri Listeleme Etiketleri Metin Düzenleme Etiketleri Bağlantı (Köprü) Oluşturma Tablolarla Çalışma

Detaylı

Yine benzer şekilde hücreler içine yazılan yazıların renklerini değiştirebiliriz. Bunun için tüm satırı veya sütunu yine fareyle seçmek durumundayız.

Yine benzer şekilde hücreler içine yazılan yazıların renklerini değiştirebiliriz. Bunun için tüm satırı veya sütunu yine fareyle seçmek durumundayız. 2. EKLE SEKMESĐ TABLO EKLEMEK: Sayfamıza tablo eklemek için, TABLO butonuna bastıktan sonra açılan pencereden kaç sütün ve kaç satırlık bir tablo oluşturacağımızı belirliyoruz. Fareyi sürüklemek, tablonun

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

Metin Text Kutuları. Metin kutusu oluşturmak için tagı kullanılır.

Metin Text Kutuları. Metin kutusu oluşturmak için <input> tagı kullanılır. Form İşlemleri Form Nedir? Şu ana kadar öğrendiğimiz konularda hep ziyaretçilere veri göstermeye veya bilgi vermeye çalıştık. Gerek metinlerle, gerekse liste veya resimlerle ziyaretçilere bilgi sunmayı

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. BÖLÜM: Formlarla Çalışmak HTML Formlarının Temelleri Dinamik etkileşim

Detaylı

Frontpage ile Çerçeve Sayfası Yaratmak

Frontpage ile Çerçeve Sayfası Yaratmak Frontpage ile Çerçeve Sayfası Yaratmak Frontpage ile alttaki adımları izleyerek bir çerçeve sayfasının nasıl yaratalabileceğini görelim: Önce Menü Bar dan Araç Çubukları Görev Bölmesi seçeneğinin aktif

Detaylı

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014 ASSAM İçindekiler Önsöz... 3 ASSAM Web Sitesinde Makale Yayınlamak... 4 ASSAM Web Sitesine Nasıl Girerim?...

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

Proje 1. Arayüz Tasarımı

Proje 1. Arayüz Tasarımı Proje 1. Arayüz Tasarımı 1. Yeni bir android projesi oluşturalım. Proje ismi: ArayuzTasarimi ve aktivity adı: ArayuzTasarimi olarak yazalım. 2. Projejiyi oluşturduktan sonra bize hazır olarak gelen dosyalar:

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir?

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir? ĐÇĐNDEKĐLER İÇİNDEKİLER... 1 WEB TASARIMI... 2 İnternet Nedir?... 2 HTML (Hypertext Markup Language)... 4 (Hareketli Metin İşaretleme Dili)... 4 KLASÖR VE DOSYA İSİMLERİNDE... 5 STANDART TAKILAR... 5

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

Avrasya Üniversitesi. Tuncay AYDEMİR

Avrasya Üniversitesi. Tuncay AYDEMİR Avrasya Üniversitesi Moodle Sistemi Kullanım Klavuzu Hazırlayan Tuncay AYDEMİR Moodle Nedir? Moodle; Öğrenci eğitimci arasında internet ortamında paylaşımların yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir. Eğitimci

Detaylı

5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde,

5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde, 5. Tablo İşlemleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Tablonun nasıl oluşturulduğunu, Satır ve hücrelerin ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu, Tablonun ve hücrelerin nasıl hizalandığını, Satır veya sütunların

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 9 Şubat 2012 / Perşembe Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 1) emlakkategorisi adlı tabloyu oluşturuyoruz 1 2) ilanlar adlı tabloyu

Detaylı

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- freedcamp.com internet üzerinde online olarak proje yönetimini sağlayan bir sistemdir. Kullanıcılara değişik yetkilerin verilebildiği, görevler atanabildiği, dosya paylaşımının ve tartışma ortamlarının

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite Çözüm Bilgisayar Çözüm İntSite Çözüm İnternet Site Programı (intsite.exe) Firmamızca geliştirilen ve Çözüm HBYS programının ana modülü olan Hasta Takip modülünü kullanan tüm hastanelerin kullanabileceği

Detaylı

WEB TASARIMI. c) Çeviriciler: Kullanıcının değişik biçimlerde hazırladığı belgeleri HTML biçimine dönüştürmeye sağlayan programlardır.

WEB TASARIMI. c) Çeviriciler: Kullanıcının değişik biçimlerde hazırladığı belgeleri HTML biçimine dönüştürmeye sağlayan programlardır. WEB TASARIMI 1) HTML (Hyper Text Markup Language-Hiper Metin işaretleme Dili): HTML bitr metin işaretleme dilidir. HTML kodları < ve > işaretleri arasına yazılır. Ör: : Açılış belirteci :

Detaylı

WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ

WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ Dersin Modülleri HTML 1 HTML 2 Web Tasarım Editörü 1 Web Tasarım Editörü 2 Web Tasarım Editörü 3 Web Tasarım Editörü 4 Etkileşimli Web Uygulamaları 1 Etkileşimli Web Uygulamaları

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

WINDOWS TABLET UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI

WINDOWS TABLET UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI WINDOWS TABLET UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI İçerikler Uygulamaya Giriş... 3 Klasörler... 5 Belge Görüntüleme ve İşlemler... 7 Paraf İşlemi... 7 Red İşlemi... 8 İmza İşlemi... 9 Havale İşlemi... 9 Üst Veri,

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı İnternet Programcılığı 1 Öğr.Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Kaynak H.M. Deitel, P.J. Deitel and T.R. Nieto, Internet and World Wide Web: How to Program, Prentice Hall, 2002 2 Web

Detaylı

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısını bilgisayardan bağımsız kullanabilmek için Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısı ile birlikte verilen CD içerisinde bulunan

Detaylı

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır.

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. Özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola girildikten sonra

Detaylı

2) Sayfa başlık bölümüdür. Javascript vs. burda tanımlanır.

2) <head></head> Sayfa başlık bölümüdür. Javascript vs. burda tanımlanır. > 1) Tüm kodlar bunun arasında çalışır. 2) Sayfa başlık bölümüdür. Javascript vs. burda tanımlanır. 3) Sayfa gövde kısmıdır. Renkler, yazılar

Detaylı

3. Metin ve Görünüm Etiketleri

3. Metin ve Görünüm Etiketleri 3. Metin ve Görünüm Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Metin biçimlendirme etiketlerinin neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını, Yatay çizginin nasıl çizildiğini ve özelliklerinin neler olduğunu, Satır

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU YENİ TASARIM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİ WEB SİTESİ BİRİM YETKİLİSİ WYS (WEB YÖNETİM SİSTEMİ) KULLANIM KLAVUZU WYS : WEB YÖNETİM SİSTEMİ Wys yetkili olduğumuz birimin web sayfası ile ilgili her

Detaylı

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Hazırlayanlar Mahmut ÖZDEMİR Sezgin SERPEN Büşra TUNCER Yönetim Paneli Kullanımı Sistemin yönetim

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1 Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1 Son Teslim Tarihi: 5 Mayıs 2014-09:00 (ÖRGÜN) - 19:00 (İKİNCİ) Ödevi Teslim Alacak Olan Asistan:

Detaylı

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU İÇINDEKILER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. MESAJ KUTUSU ÖZELLİKLERİ... 4 2.1 Mesaj Kutusu Seçim... 4 2.1.1 Mesaj Dizinleri Listeleme / Mesaj Gösterme... 5 2.1.2 Mesaj Silme...

Detaylı

HTML (Hyper Text Markum Language)

HTML (Hyper Text Markum Language) HTML (Hyper Text Markum Language) HTML nedir? Hyper Text Markup Language'in kısaltması olan HTML; anlamı hiper metin işaretleme dilidir, bir programlama dili değildir. Metin, resim ve diğer nesnelerin

Detaylı

MEBİS Kullanım Kılavuzu. Öğretim Elemanı Yeni. 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi

MEBİS Kullanım Kılavuzu. Öğretim Elemanı Yeni. 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi MEBİS Kullanım Kılavuzu Öğretim Elemanı Yeni 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi İçindekiler 1. Uzem 1. Uzem mebis.medipol.edu.tr adresine girdiğinizde sol alt tarafta bulunan seçeneklerden "Muzem

Detaylı

Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0)

Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0) Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0) A. Öğretmen Girişi a b c d B. Ana Menü a. Kullanıcı bilgisi : Bu alana yazılacak bilgiyi size Usta Aritmetik firması sağlamaktadır. b. Şifre

Detaylı