Türkiye de STD. Sorunlar and yaklaşımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de STD. Sorunlar and yaklaşımlar"

Transkript

1 Türkiye de STD Srunlar and yaklaşımlar

2 STD Kurumsal ve Teknik Kapasitenin Geliştirilmesi: Güçlükler/Srunlar STD nin Yatırım ve negatif yatırım fırsatları hakkında karar verme sürecine müdahil lan hükümetleri ve diğer paydaşları desteklemek (DSÖ Avrupa Bölgesi Tallinn Sözleşmesi, 2008) için önemli bir araç lduğunu kabul edin - Aşağıdaki hususları sağlayın: Ulusal ve devlet seviyesinde yeterli ve sürdürülebilir mali destek Uygun yasal ve plitik çerçeve Plitikayı belirleyenleri/karar alıcıları eğitim ve sürece dahil edin ki (kararlar için) STD nin önemini ve na yatırım yapma ihtiyacını anlasınlar STD faaliyetlerinin plitik etkilerden bağımsız lmasını sağlayın Teknik kapasitenin geliştirilmesi için mevcut akademik ve devlet yapısını bir platfrm larak kullanın (veya inşa etmek için ulusal seviyede yatırım yapın)

3 STD ve Eğitim İhtiyacı Tecrübe ve eğitim (her ikisi de iyi bir STD yürütebilmek için gereklidir.) Eğiticilerin eğitilmesi (başkalarından ve yaparak öğrenmek ) STD ye aktarılabilecek mevcut becerilerin kullanılması (istatistik, sağlık eknmisi) STD kullanıcıları ve STD yapanlar için daimi STD kursları; sürekli eğitimleri için de temel ve ileri düzeyde kurslar Avrupa STD işbirliği ile geliştirilen rtak araçlara özgü kurslar STD kullanıcıları için aşağıda belirtilen gruplara yönelik temel kurslar; Tüm seviyelerdeki karar vericiler STD raprlarının iyi anlaşılması ve kanıtların kritik değerlendirilmesinin yapılabilmesi için-danışma kurulu üyeleri

4 Güçlü bir STD süreci sağlayın Şeffaf, bilimsel, kanıta dayalı STD raprları İlaçlar, tıbbi cihazlar ve diğer teknljiler üzerine STD raprları Knu seçiminin şeffaflıkla gerçekleştirilmesi (değerlendirme önceliklerinin belirlenmesi, uygun kriterlere önem verilmesi) Saydam ve zamanında karar alma süreci Detaylı kılavuzlara dayanan sanayi tekliflerinin eleştirel değerlendirmesine karşı bağımsız değerlendirme Çıkar çatışmasının yönetilmesi Başvuru/Appeal sürecini tesis etmek

5 STD ve Eknmik Değerlendirme Türkiye ye özgü eknmik değerlendirmeleri yapabilmek için gerekli özelliklerin/kaynakların mevcudiyeti Yayımlanmış çalışmalara daha fazla güvenmek? Karar almaya yönelik bağıntılılık/fayda? Türkiye bağlamında yüksek kalite birim maliyet bilgisinin sağlanabilirliği Jenerik ölçülerde kullanılacak Türkiye ye özgü tercih verilerinin temin edilebilirliği Ödemeye istekli lunan bir eşik tahmini? Paydaş yükümlülüğü / kabulü

6 Referans Durum Bir referans durumu/örneği, karar alma rganının amacına en uygun lduğunu düşündüğü yöntemleri tanımlar.(bknz:

7 Türkiye için referans durumu ne lmalıdır? Tartışma

8 Diğer Yetki Alanlarında Kullanmak Üzere STD yi Kabul ve Adapte Etmek Hali hazırda yayımlanmış STD raprlarını ülkeler genelinde ne ölçüde kullanabiliriz? Klinik ve bazı epidemiyljik kanıtlar genellikle aktarılabilir larak kabul edilmişlerdir. Eknmik çalışmalar kabul edilemez? (yerel veriler ile (limitler ve uyumluluklar dikkate alınarak) dnatılan genel mdellerin kullanımı) Farklı ülkelerin farklı öncelikleri mevcuttur Farklı sağlık hizmeti sistemleri Uyumluluk için Yöntemler/Araçlar Mevcut yöntemlerin işbirliği yluyla geliştirilmesi Adaptasyn yöntemlerine ilişkin becerilerin/niteliklerin geliştirilmesine yönelik yeterli eğitim Organizasynel ve etiksel analizler ile hasta görüşlerini STD de nasıl birleştiririz?

9 STDlerin Adaptasynu Bknz

10 STDleri Adapte Etmek Adaptasynun amacı, daha önce başka bir yerde üretilen STD raprlarının, herhangi bir ülkedeki (veya bölgedeki veya knumdaki) bir STD temsilcisi tarafından kullanılmasına/yararlanılmasına imkan sağlamaktır, böylelikle hem zamandan hem de paradan tasarruf edilmiş lur. Bu basit gibi görünmektedir ancak gerçekte adaptasyn süreci karmaşıktır.

11 Kılavuz Adaptasynu

12 Kılavuz Adaptasynu Bu nedir? Tamamıyle yeni bir kılavuz geliştirme işlemine alternatif larak, Kılavuz veya kılavuzları, geçerli lan rganizasynel ve kültürel bağlama uygun lmasını sağlayacak şekilde mdifiye etmektir. * Ve: - ufak değişikler ile başlayarak (örn. Kılavuzun ve tüm tavsiyelerin tercümesini yaparak) - farklı seviyelerdeki isteklere göre uyarlanmış bir kılavuz yaratma ya kadar (örn. Tavsiye almak için klinik srular ile kanıt incelemelerini kullanarak) farklı seviylerde: Ulusaldan yerel kılavuzlara kadar Ülkerler genelinde/ uluslararası Fervers B, Burgers JS, Haugh MC, Latreille J et al. Adaptatin f clinical guidelines: literature review and prpsitin fr a framewrk and prcedure. Int J Qual Health Care :

13 Kilit Aşamalar Türkiye deki ana klinik srunları/karışıklıkları teşhis edin Klinik ylu geliştirin 1 Türkiye sağlık sistemine yönelik klinik ylun kilit unsurlarını öncelik sırasına göre sıralayın İlgili klinik rehberleri belirleyin ( kanıta dayalı) İlgili klinik rehberliği değerlendirin ve naylayın Klinik tavsiyeler geliştirin adaptasyn ve benimseme Kalite standartları ve tarifeleri geliştirin 1. Klinik yl, belirli bir hastalığa yönelik larak tüm hastalara sunulan hizmetlerin eksiksiz ve yüksek değerde nitelendirilmesidir; tüm hizmetlerin, etrafında rganize lduğu yapı budur.

14 Kilit Aşama 1 Türkiye deki ana klinik srunları/karışıklıkları teşhis edin Klinik rehberlerin ve sağlık hizmeti standartlarının geliştirilmesini yönetmekten srumlu lacak üst düzey bir kmite luşturun Klinik srunların önceliklerini belirleme kriterleri düşük kaliteli veya etkisiz bakım hastalık yükü Sağlık çıktılarına ilişkin önemli yerel ve bölgesel farklılıklar, Masrafların kısılması ile ilgili prblemler Kmite bir alt Kmite veya Kılavuz Geliştirme Grubu luşturur. (KGG)

15 Klinik ylu geliştirin Hastalık veya teşhise dayalı Kilit Aşama 2 Bir hastalığın tamamını (örn. Tip II diyabet) veya hastalığın bir safhasını (örn. Diyabetik retinpati) kapsamalı Ve tüm klinik ylun öncelik sırasına göre dizilmesi Üst seviyede veye tipik larak aşağıdakileri kapsayabilir görüntüleme/vakanın tanımlanması Teşhis ve değerlendirme Akut tedavi /yönetmek stabilizasyn Bakım/rehabilitasyn Klinik ylun hassas yapısı hastalığın şekline göre değişecektir.

16 Suspected TIA

17 Kilit Aşama 3 Klinik ylun ana unsurlarını öncelik sırasına göre belirleyin (Türkiye sağlık sistemi için) Klinik tavsiyelerin geliştirilmesine yönelik larak klinik ylun hangi unsurları istisnai bir önceliğe sahip? örn. Felç riskini inceleyin Düşük kaliteli veya etkisiz bakım Hastalık yükü Sağlık çıktılarına ilişkin önemli yerel ve bölgesel farklılıklar Masrafların kısılması ile ilgili prblemler

18 Kilit Aşama 4 İlişkili klinik kılavuzun/kılavuzların tespit edilmesi Uluslar arası alanda veya Türkiye de geliştirilmiş mevcut klinik rehberlerden faydalanılması Uluslar arası literatür taraması Guidelines Internatinal Netwrk (G-I-N) database ( Natinal Guidelines Clearinghuse ( Bilirkişi inceleme raprları Tıbbi/mesleki tpluluklar

19 Kilit Aşama 5 İlgili klinik rehber/rehberlerin değerlendirilmesi ve naylanması Türkiye sağlık sistemi ile ne kadar alakalı ve bu siteme ne kadar uygulanabilir. Aşağıdaki hususları kapsayabilir Daha geniş bir tpluma yönelik maliyet ve faydalar İlaç veya teknljinin sağlanabilirliği Persnel eğitimi ve kapasite Belirlenen rehberin tanımlanan zamana riayeti ve kalitesi Değerlendirme için kullanılacak mevcut araçların kaliteye dayalı lması (örn. AGREE II aracı) Rehberin teknik kalitesi Geliştirilme süreci

20

21 Kilit Aşama 6 Öneriler geliştirin adaptasyn ve kabul etme* GDG anılan ylu seçili kılavuzlardaki tavsiyeler ile kuvvetlendirir Değerlendirme gerektirecektir: Onaylayın - mevcut tavsiye(leri) yl a transfer edin Adapte edin tavsiyelere ilişkin bazı değişiklikler yapın (yerel uyumluluğu sağlamak amacıyla edit edin) Güncelleyin Seçili kılavuzlarda yer alan klinik srulardan faydalanın, klinik sruları muhafaza edin, kanıtları güncelleyin ve tavsiyelerde bulunun Diğer kılavuzlarda yer almayan yeni sru ve öneri(ler) geliştirin * Diğer kaynak: the Adapt Resurce Tlkit:

22 Kilit Aşama 7 Kalite standartları ve tarifeleri geliştirin Klinik hizmetlerin geliştirilmesinde önemliye etkiye sahip lan Türkiye sağlık sisteminde tplamaya elverişli net numeratr ve paydalar ile yansız, ölçülebilir snuçlar sağlayan Standartların geliştirilmesini destekleyecek ana klinik tavsiyeler belirlenmesi Standartlar Sağlık hizmetlerini geliştirecek Tariflerin luşturulmasını sağlayacak bjektif ölçütleri temin edecektir Alt-kmite tarafından yürütülecek iş (GDG) Pratikte gerçekleştirilen uygulamayı test edecek ve ilgili paydaşların da müdahil lduğu saha çalışmaları ile tamamlanabilir.

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Yeterlilik Kriterleri ve Performans Göstergeleri

Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Yeterlilik Kriterleri ve Performans Göstergeleri Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Kriterleri ve Performans Göstergeleri Avrupa Diyetisyen Dernekleri Federasyonu (EFAD)ve Avrupa da Diyetisyen Eğitimi ve

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu WORLD BANK Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu Ekoloji

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004*

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Programlama Değerlendirme & Denetim Tanımlama Uygulama Ön değ erlendirme Bölümler: Proje Çevrimi Yönetimi Operasyonel Kılavuzu Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kurumsal

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 EN KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Çerçevesine İlişkin Gözden Geçirme - Kontrol Etkililiğinin Artırılması

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Dr. Recai AKYEL T.C. SAYIŞTAY, SAYIŞTAY Başkanı,

Detaylı