İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I"

Transkript

1 SDÜ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MYO İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I

2 2 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. HTML DİLİ Html Nedir? Bir Html (Web) Sayfasının Bölümleri <HEAD> </HEAD> Arasında Yapılacak Tanımlamalar <BODY> </BODY> ARASI Linkler Html de Form Kullanımı Duyuru Panosu Oluşturmak Html İle Visual Basic Script Kullanımı Html İle JavaScript Kullanımı Web de Multimedya (Ses,Video) İşlemleri Stiller Ve Css Dosyaları Dahili Stiller Harici Stiller <FRAMESET> Tagı İle Bölüntülü Sayfa Tasarımı Düşey Bölüntü Oluşturmak (Cols) Yatay Bölüntü Oluşturmak (Rows) Karışık (hem düşey hem de yatay) Bölüntü Oluşturmak FLASH ANİMASYONLARI Bir Movie Clip Nesnesinin Kod ile Hareketlendirilmesi Maskeleme (Mask) Kullanımı Web Menü Yapımı Harici Dosya Kullanımı Div tagının Php ile kullanımı Örnek Div tagının Php ile kullanımı Örnek-2 34

3 3 1. HTML DİLİ 1.1. HTML Nedir? HTML (Hyper Text Markup Language) Hareketli Metin İşaretleme Dili dir. Html komutları (tagları) < ve > işaretleri arasında kullanılırlar. Tagları sonlandırmak için / işareti kullanılır. Büyük-küçük harf ayrımı yoktur. Yalnız İngilizce dil yapısından kaynaklanan durumlara dikkat edilmelidir. Örneğin ALIGN kelimesinin küçük yazımı alıgn değil align dir. Herhangi bir text editör programı ile yazılabilirler. Kayıt yapılırken uzantı olarak htm veya html verilmelidir Bir HTML (Web) Sayfasının Bölümleri <html> <head> </head> <body> </body> </html> <HEAD> </HEAD> Arasında Yapılacak Tanımlamalar Bu bölümde, 1. Browser dil seti tanımlaması, 2. Browser başlık tanımlaması, 3. Arama motorları için meta tanımlamaları, 4. Standart dışı işlemler için stil tanımlamaları yapılır. a) Browser Dil Seti Tanımlaması Web sayfamızı ziyaret edecek farklı dillerdeki browserlar için, sitemizde kullandığımız karakterlerin aynen korunması için dil seti tanımlaması yapılmalıdır. Türkçe karakter setine(iso) ayarlamak için, <META Equiv= content-type CONTENT= text/html ; charset=iso >, Windows Türkçe için <META Equiv= content-type CONTENT= text/html ; charset=windows-1254 > kodları yazılmalıdır. b) Browser Başlık Tanımlaması Browserin en üst (caption) bölümüne bir metin çıkartmak için <title> Browserin üst bölümüne çıkartılacak metin </title> tanımlaması yapılabilir (Şekil-1).

4 4 Şekil-1 Browser Başlık Alanı c) Arama Motorları İçin Meta Tanımlamaları Arama motorlarının (Google, Yahoo,.) yaptığınız web sitenizi bulabilmesi için aşağıdaki meta taglarının tanımlanması gerekmektedir. <META NAME= Keywords CONTENT= Uluborlu, Isparta, myo,.. > böylece bu tanımlanan anahtar kelimeler (Uluborlu,Isparta,myo,..), arama sitelerinden aratıldığında sitemiz bulunabilecektir. Webmaster ın tanımlanması için, <META NAME= Author CONTENT= Webmaster ın Adı Soyadı > yazılmalıdır. Site içerik bilgisi için ise, <META NAME= Description CONTENT= Site İçeriğine ilişkin ifadeler > şeklinde tanımlanmalıdır. d) Standart Dışı İşlemler İçin Stil Tanımlamaları Bazı tagların normal davranışını (akışını) değiştirmek için stil tanımlamaları yapılabilir. Örneğin link tagı a normalde linklendirilmiş kelimenin altını çizer. Bunu, ilk etapta altı çizgisiz olsun, mouse üzerine gelince alt çizgi çıksın şeklinde düzenleyebiliriz. <style> a{text-decoration:none; a:hover{text-decoration:underline; <style> bütün bu tanımlamalar <head </head> arasında yapılmalıdır. <html> <head> <title> Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu</title> <meta equiv= content-type content= text/html; charset=iso > <meta name= keywords content= Uluborlu, Isparta, myo, uskmyo, sdü, kiraz > <meta name= author content= > <meta name= description content= Her türlü program arşivi, mp3 köşesi, mizah, e- eğitim >

5 5 <style> a{text-decoration:none; a:hover{text-decoration:underline; body{background-attachment:fixed; </style> </head> <body> </body> </html>

6 <BODY> </BODY> ARASI Şimdiye kadar olan bölümlerde ön tanımlamalar yapılmaktadır. Esas web sayfamızın dizayn kısmı burada başlamaktadır. Zaten body kelimesi de gövde esas anlamındadır. <body> tagını bu şekilde kullandığımızda sayfamızın zemin (fon) rengi beyaz kabul edilmektedir. Zeminini renklendirmek için <body bgcolor= renk adı veya kodu > şeklinde yazmamız gerekmektedir. Örneğin zemini kırmızıya boyamak için kod, <body bgcolor= red > veya <body bgcolor= #ff0000 > şeklinde olmalıdır. Renk kodlarının mantığı RGB (Red Green Blue) formatındadır. Renkler kırmızı, yeşil ve mavi karıştırılarak elde edilmektedir. Her ana renk için arası bir değer kullanılabilir. kkyymm şeklinde altı basamaklı yer ayrıldığından hexodecimal (16 lık sistem) yazılmalıdır. Mesela Turquaz rengi için 40e0d0 yazılmalıdır (Şekil-2). Şekil-2 Turquaz Renginin Hex Kodu Fon a renk değil de grafik koymak içinse <body background= grafik dosyasının yeri adı ve uzantısı > şeklinde yazmak gerekir. Örneğin, <body background= c:\windows\kur.bmp > gibi. Grafiğin zeminde çakılı kalması için <body {background-attachment:fixed; background= c:\windows\kur.bmp > olarak düzenlenmelidir.

7 Linkler (<a>) Sayfalar arası veya internet adresleri arasında kullanılan bağlantılardır. Linkleri iki grupta inceleyebiliriz. 1. Sayfa içi linklendirme 2. Sayfalar arası veya internet adreslerine linklendirme 1. Sayfa içi linklendirme Aynı web sayfası içerisinde bir noktadan başka bir noktaya harekettir. Tek ekrana sığmayan uzun boylu web sayfalarında kullanılır. Gidilecek yer tanımlaması için <a name= yer adı > şeklinde tanımlama yapılır. Tanımlanan yere götüren linkin koduna ise, <a href= #yer adı >Link ifadesi </a> şeklinde tanımlama yapılır. Burada # karakterinin yazılması önemlidir. Bu karakter, gidilecek hedefin başka bir web sayfası olmadığını, sayfa içerisinde bir yer adı olduğunu anlatır. 2. Sayfalar arası veya internet adreslerine linklendirme Linke tıklandığında başka bir web sayfası çağrılacaksa, kod <a href= çağrılacak web sayfası > Link ifadesi </a> şeklinde olacaktır. Eğer çağrılacak web sayfası internet üzerinde bir adres ise, kod <a href= > Link ifadesi </a> şeklinde olacaktır.

8 8 Linklerde target (hedef konumu) kullanımı Link tıklandığında, hedefin yeni browser penceresinde, bir çerçevede (frame) yada bir iç çerçevede (iframe) açtırılabilmesi için kodda target kullanarak konum belirtmek gerekir. Konum belirtmek için kullanılabilecek dört standart deyim vardır. Bunlar _blank, _parent, _self ve _top dır. _blank, hedefin yeni browser penceresinde açtırılması için, _parent, çerçeve(frame) yada iç çerçeve (iframe) de ana sayfada açtırmak için, _self, bulunulan çerçeve (frame) yada iç çerçevede (iframe) açtırmak için, _top, Frame li sayfalarda, hedefi aynı browser ekranında frame den çıkarak açtırır Çerçeve (frame) yada iç çerçeve (iframe) kullanan sayfalarda ise, açtırılacak frame/iframe ismi target a yazılmalıdır. Örneğin, hedef orta isimli iframe de açılacaksa kod, <a href= açılacak sayfa target= orta >Link </a> şeklinde olmalıdır. Linklerle ile ilgili bazı uygulamalar Link üzerine gelinince arka plan rengi değişsin; <a href="#" onmouseover=document.bgcolor="#345678">link1</a> <a href="#" onmouseover=document.bgcolor="#9012ac">link2</a> <a href="#" onmouseover=document.bgcolor="#13dc67">link3</a> Linklere title (açıklama etiketi) atanması <a href="#" title= Açıklama Metni1 Açıklama Metni2>Link</a> ( &#13) yeni satır başı için kullanılmıştır.

9 9 Tablolar (<table>) ÖRNEK-1: <table border=1> <tr onmouseover=bgcolor="white" onmouseout=bgcolor="333366"><td>merhaba</td></tr> </table> ÖRNEK-2: <TR onmouseover="this.bgcolor='yellow'" onmouseout="this.bgcolor='white'"> Statusbar da sabit mesaj <body onload= window.defaultstatus= mesajınız > Resimlere transparanlık vermek (<img>) <img src= resim.jpg style= fitler:alpha(opacity=70) > <IMG style="filter:alpha(opacity=50,style=0)" src="resim buraya"> efect 2. <IMG style="filter:alpha(opacity=80,style=1)" src="resim buraya"> <marquee> transparanlık uygulamak <marquee style="filter:alpha(opacity=100,finishopacity=0,style=1,startx=200,starty=0,finishx=0,f inishy=0) >

10 HTML de FORM KULLANIMI Web Sayfalarında, ziyaretçiden bilgi alınması gereken durumlarda formlar kullanılır.<form> ve </form> tagları arasında bilgi giriş dizaynı yapılır. <form> tagı içerisinde method ve action tanımlamaları yapılmalıdır. method ile, hazırlanan formdan verilerin hedef sayfaya ne şekilde gönderileceği tanımlanır. Buraya Get yada Post yazılabilir. Get metodu, verileri browserin adres satırında tek bir string de toplayarak açıkta gönderir (yani girilen bilgiler adres satırında görülebilir!!), Post metodu ise verileri adres satırında görüntülemeden hedef sayfaya gönderir. Gizlilik gerektiren bilgi alımlarında (şifre gibi) Post metodunun kullanılması daha doğru olacaktır. Şekil-3 Form Görüntüsü

11 DUYURU PANOSU OLUŞTURMAK 3. Photo impact programı ile 250x200 ebatlarında yeni bir sayfa açılır. Şekil-4 deki gibi bir tasarım hazırlanır. Şekil 4 Duyuru Panosu 2. Slice aracı ile Şekil-5 deki gibi, tasarım bölüntülere ayrılır ve File menüsündeki Save For Web seçeneği ile sayfa HTML olarak kaydedilir. Photo impact, kaydedilen ortama images klasörü oluşturur, kesilen parçaları bu klasöre depolar. Şekil 5 Slice Aracı İle Kesim 3. Sayfanın kaynak kodları açılır. Duyurularımızın kayarak geçeceği beyaz çerçevenin kodlardaki yeri bulunarak; <TD WIDTH=250 HEIGHT=200><Marquee height=200 direction= up onmouseover= this.stop() onmouseout= this.start() scrolldelay=100 scrollamount=2> Duyuru1 <br> Duyuru2 <br> Duyuru3 </marquee> </TD> olacak şekilde düzenlenir. Eğer duyurular linklendirilecekse, duyuru metinleri <a href=#> Duyuru1 </a> gibi <a href> </a> blokları arasına alınır.

12 HTML İLE VISUAL BASIC SCRIPT KULLANIMI HTML kodlarımız içerisinde Visual Basic Script (vbscript) veya Java Script (javascript) kullanabiliriz. <html> <body> <script language= vbscript/javascript>... </script> </body> </html> Örnek: Şekil-6 daki gibi bir form a veriler girilip Kaydet butonuna basılınca Kaydınız İşleme Alınmıştır. Teşekkür ederiz mesajını vbscript ile yazdıralım. <html> <body> <form name="uye" method="post" action=""> <pre> Şekil 6 Kayıt İşlemi Adınız<input type="text" size=20 name="ad"> <input type="text" size=20 name=" "> Şifre <input type="password" size=20 name="sifre1"> Şifre Tekrar <input type="password" size=20 name="sifre2"> Mesaj <textarea rows=5 cols=17 name="mesaj"></textarea> <input type="submit" value="kaydet" name="kaydetbutonu"> <input type="reset" value="temizle"> </form> <script language="vbscript" event="onclick" for="kaydetbutonu"> msgbox "Kaydınız İşleme Alınmıştır.Teşekkür Ederiz...",48 </script> </body> </html> Örnek: Form a girilen verilerin doğruluk kontrolünün yapılması <html> <body> <form name="uye" method="post" action=""> <pre> Adınız <input type="text" size=20 name="ad"> <input type="text" size=20 name=" "> Şifre <input type="password" size=20 name="sifre1">

13 13 Şifre Tekrar <input type="password" size=20 name="sifre2"> Mesaj <textarea rows=5 cols=17 name="mesaj"></textarea> <input type="submit" value="kaydet" name="kaydetbutonu"> <input type="reset" value="temizle"> </form> <script language="vbscript" EVENT="onclick" FOR="Kaydet"> hata=0 if form1.uyead.value="" then msgbox "Lütfen Üye adi belirleyiniz!" hata=1 end if if form1.sifre1.value="" then msgbox "Lütfen Sifre1'i belirleyiniz!" hata=1 end if if form1.sifre2.value="" then msgbox "Lütfen Sifre2' belirleyiniz!" hata=1 end if if form1. .value="" then msgbox "Lütfen adresinizi belirleyiniz!" hata=1 end if Şekil 7 Doğruluk Kontrolü if form1.sifre1.value>< form1.sifre2.value then msgbox "Sifrelerinizi Kontrol Ediniz" hata=1 end if if =0 then msgbox "Lütfen adresinizi kontrol ediniz" hata=1 end if if instr(form1. .value,".com") =0 and instr(form1. .value,".net") =0 and instr(form1. .value,".org") =0 and instr(form1. .value,".gov") =0 and instr(form1. .value,".mil") =0 then msgbox " adresinizi kontrol ediniz!(.com,.net..)" hata=1 end if if hata=0 then form1.submit </script></body> </html> Örnek: Web sitemizin ziyaret saatine göre gece ve gündüzü algılamasını sağlayalım. <html>

14 14 <body> <script language="vbscript"> saat=hour(now) if saat>6 and saat<19 then document.bgcolor="white" document.fgcolor="black" document.write "İyi Günler. Web Siteme Hoşgeldiniz" else document.bgcolor="black" document.fgcolor="white" document.write "İyi Akşamlar. Web Siteme Hoşgeldiniz" end if </script> </body> </html> Örnek: Vize-Final-Ortalama hesabı <html> <body> <pre> Şekil 8 Not Hesap <form name="hesap_form" method="post" action=""> Vize <input type="text" size=5 name="vize"> Final <input type="text" size=5 name="final"> <input type="button" name="hesapla" value="hesapla"> <hr> Ortalama<input type="text" size=5 name="ort"> Durum<input type="text" size="10" name="durum"> </form> <script language="vbscript" EVENT="onclick" FOR="hesapla"> ortalama=(document.hesap_form.vize.value) * * (document.hesap_form.final.value) document.hesap_form.ort.value=ortalama if ortalama<69.5 then document.hesap_form.durum.value="kaldiniz" else document.hesap_form.durum.value="geçtiniz" end if </script> </body> </html>

15 15 HTML İLE JAVASCRIPT KULLANIMI JavaScript ile açılır kapanır menü yapımı için, ana seçenekler ve alt seçenekler aşağıdaki şekilde hazırlanır. Alt seçenekler div tagı içerisine alınır. Alt seçeneklerin ilk etapta kapalı olmaları için, Div taglarına style="display:none;" ifadesi ile stil tanımı yapılır. <div id= 1 style= display:none; > Ana seçeneklerin önüne yerleştirilen grafikler linklendirilerek, javascript çağırılır. <a href="javascript:goster(1)"><img src="images/ana_simge.png" width="15" height="15" border="0" /></a> goster isimli javascript fonksiyonuna div taglarının id si parametre olarak verilmektedir. Böylece hangi menünün alt seçeneklerinin açılacağı veya açıksa kapatılacağı tanımlanmış olur. Fonksiyonun kodları ise şu şekilde olacaktır; <head> <script language="javascript" type="text/jscript"> function goster(id) { menu=document.getelementbyid(id); if(menu.style.display = ="block") menu.style.display = "none";

16 16 else menu.style.display="block"; </script> </head> Fonksiyon içerisinde getelementbyid methodu ile, fonksiyona gönderilen id değerinin, web sayfasındaki bu id ye sahip tag olarak algılanması sağlanmaktadır. menu=document.getelementbyid(id); alt menülerin açıksa kapatılması, kapalıysa açılması için if(menu.style.display = ="block") menu.style.display = "none"; else menu.style.display="block"; kodları kullanılır. menu.style.display = "none"; ifadesi ile menu divinin kapatılması, menu.style.display = "block"; ifadesi ile de gösterilmesi sağlanır.

17 WEB DE MULTİMEDYA (SES,VİDEO) İŞLEMLERİ Web ortamında multimedya işlemleri için kullanılan iki tag bulunmaktadır. Bunlar 1. <img dynsrc=.. > ve 2. <embed src= > taglarıdır. Web sayfamızın arka planında bir fon müziği çalsın istiyorsak; <embed src= fon.mp3 autostart= true loop= true > şeklinde kod yazılmalıdır. Buradaki autostart özelliği müziğin otomatik olarak çalmaya başlamasını sağlamak için ve loop işlemi de müzik bittiğinde otomatik olarak tekrar başlatmak için konulmuştur. Embed tagının kontrolorü (play,pause,stop,ileri,geri,ses seviye butonları) vardır. Tagın çalışırken görünmemesi için hidden= true eklenebilir. Embed tagıyla Flash swf dosyalarıda çalıştırılabilir. Şekil 9 <embed> tagı

18 STİLLER ve CSS DOSYALARI (CSS-Cascading Style Sheets- Kategorize edilmiş Stil Şablonları) Stiller, en basit tanımıyla tagların standart davranışlarını değiştirmektir. Şekil 10 Stiller Şekil-10 daki gibi kategorize edilebilirler. Şimdi bunları detaylıca inceleyelim DAHİLİ STİLLER a) Yerel (local) Stiller: Yerel stiller bir html tagı için özel olarak kullanılırlar. <h1 style= font-size:20pt; color:blue; >Web Dersleri</h1> Yukarıda <h1> tagı için özel olarak bir stil tanımlaması yapılmıştır. Bu stilde, font büyüklüğü 20pt. ve yazı rengi mavi olarak ayarlanmıştır. Görüldüğü gibi, yerel stiller o tagın içerisinde style= ifadesi ile tanımlanmaktadır. Doğal olarak sadece o tagın özelliğini değiştirir. b) Genel (global) Stiller: Genel stiller yerel stillerden farklı olarak, tanımlandıkları tagın o sayfada her kullanılışında etkili olurlar. Tanımlama yerleri de <head> </head> blokları arasında <style> </style> blokları açılarak yazılır. Şimdi yukarıda yerel olarak tanımlaması yapılan <h1> tagını genel olarak tanımlayalım. <html> <head> <style >

19 19 h1{font-size:20pt; color=red; </style> </head> <body> <h1> Web Dersleri</h1> <h1> Bu da 2. Başlık </h1> </body> </html> Görüldüğü gibi, genel stiller bir sefer tanımlanmakta ve sayfa içerisinde o tag her kullanıldığında stil özelliği çalışmaktadır HARİCİ STİLLER Bu tür stil kullanımında stiller, uzantısı css olan ayrı bir dosyaya yazılır. Sonra, bu stilleri kullanacak her sayfanın <head> </head> bloğu arasına <Link href="dosya_ismi.css rel="stylesheet" type="text/css"> kodu yazılarak stiller çağırılır. Örnek olarak deneme.css dosyasını oluşturalım. deneme.css içerisindeki kodlar; Şimdi, deneme.css stil şablonunu kullanacak olan web sayfasında bu dosyayı çağıralım. <html> <head> <Link href="deneme.css rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <a href= # > Bu bir Linktir </a> </body> </html> Artık bu web sayfasındaki linkler, deneme.css dosyasındaki stil tanımlamalarına göre davranacaktır.

20 <FRAMESET> TAGI İLE BÖLÜNTÜLÜ SAYFA TASARIMI <FRAMESET> Tagı, birden fazla web sayfasını, tek bir sayfada toplamak için kullanılır. Sayfa, yatay (Rows), düşey (Cols) ve karışık (hem yatay hem de düşey) şekilde bölünebilir Düşey Bölüntü Oluşturmak (Cols) Şekil-11 de, a.htm ve b.htm sayfaları düşey bölüntülü index.htm sayfasında birleştirilmiştir. index.htm sayfasının kodu şu şekilde olacaktır; <FRAMESET COLS= 100,400 > <FRAME NAME= sol SRC= a.htm > <FRAME NAME= sag SRC= b.htm > </FRAMESET> Buradaki 100 ve 400 değerleri piksel cinsinden sayfaların genişlik ölçüleridir. Ziyaretçinin, bölüntü çizgilerini genişletip daraltamamasını sağlamak için kod içerisine noresize ifadesi eklenir. O zaman kod aşağıdaki gibi olacaktır; <FRAMESET COLS= 100,400 > <FRAME NAME= sol SRC= a.htm noresize> <FRAME NAME= sag SRC= b.htm noresize> </FRAMESET> Şekil 11 Düşey Bölüntü Ara bölüntü çizgisinin tamamen ortadan kaldırılması için ise frameborder= no ve framespacing= 0 kodları eklenmelidir. Kodun son hali aşağıdaki gibi olacaktır; <FRAMESET frameborder= no framespacing= 0 COLS= 100,400 > <FRAME NAME= sol SRC= a.htm noresize> <FRAME NAME= sag SRC= b.htm noresize> </FRAMESET> Yatay Bölüntü Oluşturmak (Rows) Düşey bölüntüden tek farkı Cols yerine Rows yazılmasıdır. O halde kod aşağıdaki gibi olacaktır. <FRAMESET frameborder= no framespacing= 0 ROWS= 100,400 > <FRAME NAME= sol SRC= a.htm noresize> <FRAME NAME= sag SRC= b.htm noresize> </FRAMESET> Şekil-12 Yatay Bölüntü

21 Karışık (hem düşey hem de yatay) Bölüntü Oluşturmak Şekil 13 Karışık Bölüntü Bu durumda sayfayı tam bölen taraftan başlanır. Kod aşağıdaki gibi olacaktır; <FRAMESET COLS= 100,* > <FRAME NAME= sol SRC= c.htm > <FRAMESET ROWS= 100,* > <FRAME NAME= ust SRC= a.htm > <FRAME NAME= orta SRC= b.htm > </FRAMESET> </FRAMESET> Burada kullanılan * karakteri, ekran çözünürlüğünden geri kalanı kullan anlamındadır. Bölüntü ölçüleri için pikselden başka % şeklinde ölçülendirme de kullanılabilir. % li kullanılırsa kod aşağıdaki gibi olacaktır; <FRAMESET COLS= 20%, * > <FRAME NAME= sol SRC= c.htm > <FRAMESET ROWS= 20%, * > <FRAME NAME= ust SRC= a.htm > <FRAME NAME= orta SRC= b.htm > </FRAMESET> </FRAMESET>

22 22 Dreamweaver programı ile Frameset oluşturulacaksa Şekil-14 deki gibi, File New Framesets menüsünden hazır bölüntüler seçilebilir. Şekil-14 Dreamweaver İle Frameset Oluşturmak

23 23 2. FLASH ANİMASYONLARI Flash, vektör tabanlı grafik ve animasyon hazırlama programıdır. Bu program ile Şekil-15 de gösterilen formatlarda grafik ve animasyon oluşturulabilir. Web siteleri için bileşen hazırlanabilir. Ya da başlı başına web sitesinin tamamı flash ile hazırlanabilir. Flash animasyonları içerisinde kod da kullanılabilmesi (action script) programı oldukça güçlü kılmaktadır. Şekil 15 Flash Formatları 2.1. Bir Movie Clip Nesnesinin Kod ile Hareketlendirilmesi Örnekte, iki layer kullanılarak, bulut movie clip inin kodla manzara üzerinde hareketlendirilmesi sağlanmıştır. Bulut movie clip inin Actions ına şu kodlar yazılmalıdır; Şekil-16 Katmanlar (Layer) onclipevent(enterframe) { _x+=10; Bu kod ile, flash çalıştığı sürece (onclipevent(enterframe) bulut nesnesi, x ekseninde (_x) sağa doğru 10 ar artarak ilerler. Bu şekilde nesne sürekli ilerleyeceği için, sahneden çıktıktan sonra geri dönüş sağlanmalıdır. Geri dönüş için, sahne dışına bulut nesnesinin doğrultusuna bir engel nesnesi (movie clip i)

24 24 çizilir. Örneğimizde bu nesne bir dikdörtgendir ve adı duvar olarak verilmiştir. Bulut nesnesi duvara çarptıktan sonra geri dönüşün sağlanabilmesi için hittest komutundan yararlanılacaktır. Bu komut iki nesnenin çarpışmasını yakalamaktadır. Kodumuzun yeni hali şu şekilde olacaktır; onclipevent(enterframe) { _x+=10; if(hittest(_root.duvar)) _x=-100; 2.2. Maskeleme (Mask) Kullanımı Maskeleme iki katman(layer) arasında oluşmaktadır. Üstteki katman maskeleyen, alttaki katman ise maskelenen nesnedir. Maskeleyen katmanda sağ klik yapılarak mask seçilir. Maske nesnesine (create motion tween) ile maskelenmesini istediğimiz nesne üzerinden geçecek şekilde düzgün doğrusal hareket verilir. Örnekte, çizgiler üzerinde beyaz ışıklı bir alanın yürütülmesi animasyonu mask ile yapılmıştır. Şekil-17 Ekran Görüntüsü Şekil-18 Mask İşlemi

25 25 Şekil-19 Katmanlar Şekil-20 Ekran Görüntüsü Son Hali 2.3. Web Menü Yapımı Flash ile web sitelerimizde kullanabileceğimiz her türlü bileşeni yapmak mümkündür. Basit bir menü tasarımını şu şekilde gerçekleştirebiliriz; Menü çalıştırıldığında ilk etapta kapalı hali ekrana gelecektir (Şekil-21). Üçgen butona tıklandığında menü sağa doru açılarak seçenekler görüntülenecektir (Şekil-22). Tasarımın katmanları (layer) ise Şekil-23 de gösterilmiştir. Şekil-21 Menü Kapalı

26 26 Şekil 23 Katmanlar Kodlar ise şu şekilde olacaktır; Fon katmanının actions ına stop( );, layer4 ün 20. Zamanına stop( );, sağa butonun kodu; On(press) { gotoandplay(5); Sola butonun kodu; On(press) { gotoandplay(1); Resimler, Mp3, Videolar ve Linkler şeklinde butonlar oluşturulup, bunların actions ına on(pres) { geturl( resimler.htm, sag ); Şeklinde kod yazılmalıdır. Not: Flash linklerinin ilgili frame de açılmama problemi ile karşılaşırsanız a.html internet adresinden çalıştığınız swf klasörünü eklemeniz gerekmektedir.

27 Harici Dosya Kullanımı Bu uygulamada, harici bir dosyada tutulan fatura bedelinin flash içerisine okutularak, kullanıcının ödeme yaptığı tutarla karşılaştırılıp sonuç raporu (Eksik, Tam veya Fazla Ödeme) verilmesi sağlanmaktadır. Uygulama ara yüzü PhotoImpact programıyla Jpeg dosya formatında hazırlanmış ve Flash içerisindeki arka_plan katmanına import edilmiştir (Şekil- 24). Tasarımın katmanları (layer) ise Şekil-25 de gösterilmiştir. Şekil-24 Arayüz Şekil-25 Katmanlar

28 28 Kodlar ise şu şekilde olacaktır; Kod katmanının actions ına dosya=new LoadVars(); dosya.load("elektrik.txt"); dosya.onload=function(){ tutar_nesnesi.text=dosya.bedel; Ödeme Yap butonunun kodu; on(press) { tutar=number(tutar_nesnesi.text); odenen=number(odenen_nesnesi.text); fark=number(odenen-tutar); if(fark==0) {mesaj_nesnesi.text="tam Ödeme Yaptınız.Teşekkürler."; damga_klip.gotoandstop("tam"); else if(fark>0) {mesaj_nesnesi.text=fark + " YTL Fazla Ödeme Yaptınız.Emin misiniz?" damga_klip.gotoandstop("fazla"); else {mesaj_nesnesi.text=fark + " YTL Eksik Ödeme Yaptınız!!!!" damga_klip.gotoandstop("eksik"); damga_klip isimli MovieClip bilgileri ise şöyledir; Şekil-26 damga_klip Katmanları Damgalar katmanının tasarımları

29 29 BEKLE katmanında ise kod olarak sadece stop(); kodu bulunmaktadır.

30 30 Div Kullanımı (Php ile) Örnek-1: Div yapısı aşağıdaki gibi olan web sayfasını oluşturalım. Sayfanın div stil kodları şu şekildedir #ana_div { background-color: #333; height: 600px; width: 800px; margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 10px; #banner { background-color: #CFC; height: 150px; width: 780px; margin-right: auto; margin-left: auto; body { margin-top: 0px; background-image: url(images/fon_urun.jpg);

31 31 #alt { background-color: #333; height: 425px; width: 780px; margin-right: auto; margin-left: auto; margin-top: 5px; #firsat { background-color: #4A0F00; height: 200px; width: 200px; background-image: url(images/urun_firsat.png); background-repeat: no-repeat; #ana_div #alt #sol #firsat #firsat_icerik { height: 141px; width: 166px; padding-left: 20px; padding-top: 44px; #sol { float: left; height: 425px; width: 200px; background-color: #F30; #sag { background-color: #FFB9A8; float: right; height: 425px; width: 575px; Günün Fırsatı bölümü için FireWorks programında yandaki grafik hazırlanır ve urun_firsat.png olarak sitenin images klasörüne kaydedilir. background-image: url(images/urun_firsat.png); Stil kodu ile firsat divinin arkaplanı olarak belirlenir.

32 32 Sayfanın internet explorerdaki görüntüsü İndex.php ana sayfasındaki firsat divi içerisine yerleştirilen firsat_icerik divine gunun_firsati.php sayfası çağırılır (include edilir). <div id="firsat"> <div id="firsat_icerik"><?php include("gunun_firsati.php");?></div> </div> Günün fırsatı bölümü içerisindeki Ürün resmi, ürün adı ve fiyat bilgileri, Php yardımıyla firsat.txt dosyasından günün tarihine göre getirilir.

33 33 Firsat.txt dosyasının yapısı aşağıdaki gibidir. gunun_firsati.php sayfasının kodları: <?php $dosya="firsat/firsat.txt"; $dd=fopen($dosya,'r'); $bugun=date("j"); while(!feof($dd)) { $veri=fgets($dd,1024); $dizi=explode(":",$veri); if($dizi[0]==$bugun) { echo " &n bsp; <img src='firsat/$bugun.jpg'><br>"; echo $dizi[1]; echo " <font class='yazi' >".$dizi[2]. "</font> TL.<br>"; echo " &n bsp; <font class='yazi2' >".$dizi[3]. " TL."; fclose($dd);?>

34 34 Div Kullanımı (Php ile) Örnek-2: Goldaş kuyumculuk web sitesi Günün Fırsatı bölümü Php kodları: <?php $gun=date("j"); echo "<center><a href='satis.php?id=$gun'><img src='firsat/$gun.jpg'></a></center>"; $dosya=fopen("firsat/firsat.txt","r"); while(!feof($dosya)) { $veri=fgets($dosya,1024); $dizi=explode(":",$veri); if($dizi[0]==$gun) { echo $dizi[1]."<br>"; echo "<font class='cizik'>".$dizi[2]." TL</font><br><br>"; echo "<font class='fiyat'><center>".$dizi[3]. " TL</center></font>";?>

35 35 En çok satılan Popüler Ürün Php kodları: <?php //en çok satılan ürün $dosya=fopen("firsat/firsat.txt","r"); $enbuyuk=1; while(!feof($dosya)) { $veri=fgets($dosya,1024); $dizi=explode(":",$veri); $dizi[4]=(integer) $dizi[4]; if($enbuyuk<$dizi[4]) { $enbuyuk=$dizi[4]; $coksatan=$veri; fclose($dosya); $dizi=explode(":",$coksatan); echo "<center><img src='firsat/$dizi[0].jpg'></center><br>"; echo $dizi[1];?> Firsat.txt dosyasının içeriği: 1:HP DeskJet 2400 Series Yazıcı:280:140:0 2:SONY HDMI Kamera:2000:1000:0 3:Nokia N100 Cep Telefonu:200:100:0 4:3.5" HD Disket:10:5:0 5:Seagate 520 GB HDD :260:130:0 6:Acer Aspava PC:1120:560:0 7:JVC Mp3 Player:480:240:10 8:Dec Telefon + 17" LCD Monitör:680:340:0 9:Mustek Scanner:80:40:0 10:HP LaserJet 1100 Series Yazıcı:440:170:0 11:Seagate 520 GB HDD :260:130:0 12:Acer Aspava PC:1120:560:0 13:JVC Mp3 Player:480:240:0 14:Dec Telefon + 17" LCD Monitör:680:340:0 15:Mustek Scanner:80:40:5 16:HP LaserJet 1100 Series Yazıcı:340:170:0 17:HP DeskJet 2400 Series Yazıcı:280:140:0 18:SONY HDMI Kamera:1000:500:0 19:Nokia N100 Cep Telefonu:400:200:0 20:3.5" HD Disket:15:5:0 21:HP DeskJet 2400 Series Yazıcı:280:140:2

36 36 22:SONY HDMI Kamera:2000:1000:0 23:Nokia N100 Cep Telefonu:200:100:0 24:3.5" HD Disket:10:5:0 25:Seagate 520 GB HDD :260:130:0 26:Acer Aspava PC:1120:560:0 27:JVC Mp3 Player:480:240:0 28:Dec Telefon + 17" LCD Monitör:640:340:0 29:Mustek Scanner:80:40:0 30:HP LaserJet 1100 Series Yazıcı:340:170:0 31:Seagate 520 GB HDD :260:130:0

37 37 Ürün Satış (satis.php) Php Kodları: Günün firsatı bölümündeki ürün resmine tıklandığında, o ürünün dosyadaki satış adedini 1 artıracak şekilde kodlar düzenlenir. Bunun için, satılacak ürün hariç diğer ürün bilgileri yedek dosyaya (firsat_yedek.txt) yazdırılır. Satılacak ürün ise, dosyadaki satış rakamına 1 ilave edilerek yedek dosyaya yazdırılır. 1 ilave için, $satir[4]=(integer) $satir[4] ; $satir[4]++; kodları kullanılır. satis.php sayfasının toplam kodları aşağıdaki gibi olacaktır. <?php $dosya="firsat/firsat.txt"; $dosya2="firsat/firsat_yedek.txt"; $dd=fopen($dosya,'r'); $dd2=fopen($dosya2,'w'); while(!feof($dd)) { $veri=fgets($dd,1024); $satir=explode(":",$veri); if($satir[0]==$urun_no) { $satir[4]=(integer) $satir[4] ; $satir[4]++; $tum_bilgi=$satir[0].":".$satir[1].":".$satir[2].":".$satir[3].":".$satir[4]; fwrite($dd2,$tum_bilgi); // satılan ürün bilgisini güncelleyip yazdırıyoruz else fwrite($dd2,$veri); fclose($dd); fclose($dd2); unlink("firsat/firsat.txt"); //firsat.txt dosyasını siler! Yedeğini oluşturduk rename("firsat/firsat_yedek.txt","firsat/firsat.txt"); // yedek dosyanın ismini firsat.txt yapıyoruz include("index2.php");?>

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVER DA TABLOLAR KULLANARAK İNDEX SAYFASI HAZIRLAMAK Günümüzde web siteleri Frameset yapısı ve Tablo yapısı kullanarak yapılmaktadır. Frameset (Çerçeve) yapılı web sitelerinde index sayfaları oluşturulduğunda

Detaylı

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde, 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BÖLÜM 11 11- ÇERÇEVELER (FRAME) Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç sayfa birden görüntülenmesine olanak verir. Bu tekniğin en çok kullanılan varyasyonu,

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 2 HTML 2 Hyper Text Markup Language = Yüksek/İleri Metin İşaretleme Dili Web sayfaları oluşturmak için kullanılan içerik biçimlendirme dilidir. Yüksek/ileri metin

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HTML DERS NOTLARI 6. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 HYPERLINKS - KÖPRÜ Sayfalara link (bağlantılar) oluşturmak için kullanılır.

Detaylı

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Proje: İş: Müşteri: Nosab Web Sitesi Arayüz Geliştirme Aeronorm Index 1. Sayfalar 2. Renk Paleti 3. Tipografi 4. Kutu Modeli 5. Bileşenler 6. Kod ve Sayfa Yapısı 7. Responsive

Detaylı

İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz.

İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz. Mahmut BORA KARAKUŞ İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz. Peki internet nasıl çalışıyor ve internet

Detaylı

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci 1 2 HTML, Hyper Text Markup Language kelimelerinin kısaltılmışıdır. HTML (Hareketli-Metin İşaretleme Dili) basitçe, browserlarla görebilen, internet dokümanları oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir. HTML

Detaylı

Frame Çerçeveler Web sayfasını birden fazla html sayfa ile oluşturmaya imkan tanır. html örnekler\örnek17.html. örnek17.html

Frame Çerçeveler Web sayfasını birden fazla html sayfa ile oluşturmaya imkan tanır. html örnekler\örnek17.html. örnek17.html HTML Ders 7 Frame Çerçeveler Web sayfasını birden fazla html sayfa ile oluşturmaya imkan tanır. html örnekler\örnek17.html örnek17.html htm1.html htm1.html ... Çerçeve oluşturmada

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

HTML & CSS. Öğr.Gör. M.Ersin AKAY

HTML & CSS. Öğr.Gör. M.Ersin AKAY HTML & CSS Öğr.Gör. M.Ersin AKAY Neler Öğreneceğiz? HTML işaretleme dili CSS stil şablonları HTML Hyper Text Markup Language HTML de Neler Öğreneceğiz? Html işaretleme dili temel yapısı ve kavramları Html

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com HTML-2 Tablolar Tablolar sayfaları satırlara ve sütunlara bölmek yada metin veya grafiklerin sayfada istediğimiz yerde durmasını sağlamak için kullanabileceğimiz en önemli elemanlardır. Tablolar satır

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 4 Sayfalara Resim Eklemek 2 Etiketi Sayfaya resim eklemek için kullanılır. JPG, BMP, GIF, PCX, PNG, TIFF, WMF gibi resim formatlarını destekler. Sonlandırmalı

Detaylı

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL WEB TASARIM CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL İçindekiler Konular Sayfa Slice 2 Iframe 12 CSS 16 Include (php komutu) 20 1 Slice Fireworks te yapacağımız sitenin boyutuna göre

Detaylı

2. HTML Temel Etiketleri

2. HTML Temel Etiketleri 2. HTML Temel Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML ve etiket kavramlarının ne olduğunu, HTML komut yapısını, Örnek bir HTML dosyasının nasıl oluşturulduğunu, Temel HTML etiketlerinin neler olduğunu,

Detaylı

HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır.

HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır. HTML Ders 5 HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır. Kullanıcı ilgili resim veya yazı üzerine

Detaylı

h a k a n b a b a c. n e t HTML Web Tasarımı ve Programlama

h a k a n b a b a c. n e t HTML Web Tasarımı ve Programlama HTML Web Tasarımı ve Programlama İ Ç E R İ K // HTML Internet Ortamı ve Web Tasarımı Temel HTML Etiketleri Listeleme Etiketleri Metin Düzenleme Etiketleri Bağlantı (Köprü) Oluşturma Tablolarla Çalışma

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BÖLÜM 12 12- FORMLAR HTML'in bir metin şekillendirme aracı olduğunu söylemiştik. Form'lar bu tanımın istisnasıdır, HTML kullanarak sayfanızı ziyaret edenlerle temas kurmanızı sağlarlar. Formlar yoluyla

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 5

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 5 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 5 Stil Oluşturmak/CSS 2 CSS, Cascading Style Sheets = Katmanlı Biçim Sayfaları HTML nesnelerini biçimlendirmek için kullanılır. CSS Bileşenleri CSS yapısı 3 ana bileşenden

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

HTML (Hyper Text Markum Language)

HTML (Hyper Text Markum Language) HTML (Hyper Text Markum Language) HTML nedir? Hyper Text Markup Language'in kısaltması olan HTML; anlamı hiper metin işaretleme dilidir, bir programlama dili değildir. Metin, resim ve diğer nesnelerin

Detaylı

Web Tasarımının Bugünü ve Geleceği

Web Tasarımının Bugünü ve Geleceği Efe ÇİFTCİ Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ocak 2011 www.efeciftci.com Dünya tarihinde yayınlanan ilk web sayfaları, olabildiğince basit tasarımlara sahipti ve ağırlıklı olarak metin

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI İNTERNET PROGRAMCILIĞI Konular Vize Hazırlık 1 İnternet Programcılığı 1. TEMEL HTML ETİKETLERİ 1.1. HTML etiketi HTML etiketi, tarayıcınıza, dosyanın HTML kodu ile yüklenmiş bilgi içerdiğini bildirir.

Detaylı

2-Hafta Temel İşlemler

2-Hafta Temel İşlemler 2-Hafta Temel İşlemler * Html Komutlarının Yapısı * Açıklamalar * Htm Sayfasının Oluşturulması * Temel Html Komutları * Html Sayfalarının Düzenlenmesi * Html Sayfalarının İncelenmesi Html Komutlarının

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Semboller, Ses Ekleme, Video Ekleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

12. Tanımlama Listeleri
,
,

12. Tanımlama Listeleri <dl> </dl>, <dt> </dt>, <dd> </dd> 12. Tanımlama Listeleri , , Terimler ve açıklamalarını içeren listeler oluşturmakta kullanılırlar. Bir uygulamanın komut satırı seçeneklerini listelemek ve altlarında açıklamalarını

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1

Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1 Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1 HTML ( Hyper Text Markup Language ) Html Nedir - Nasıl Hazırlanır? Html (Hypertext Markup Language) web sayfalarının yapımında kullanılan bir dildir. Diğer

Detaylı

4 Front Page Sayfası Özellikleri

4 Front Page Sayfası Özellikleri 4 Front Page Sayfası Özellikleri İsterseniz Frontpage penceresinin sağ tarafından, isterseniz araç çubuklarından faydalanarak yeni bir sayfa açın. Frontpage te çeşitli sayfa şablonları bulunmaktadır. Ancak

Detaylı

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir?

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir? ĐÇĐNDEKĐLER İÇİNDEKİLER... 1 WEB TASARIMI... 2 İnternet Nedir?... 2 HTML (Hypertext Markup Language)... 4 (Hareketli Metin İşaretleme Dili)... 4 KLASÖR VE DOSYA İSİMLERİNDE... 5 STANDART TAKILAR... 5

Detaylı

WEB TASARIMI. c) Çeviriciler: Kullanıcının değişik biçimlerde hazırladığı belgeleri HTML biçimine dönüştürmeye sağlayan programlardır.

WEB TASARIMI. c) Çeviriciler: Kullanıcının değişik biçimlerde hazırladığı belgeleri HTML biçimine dönüştürmeye sağlayan programlardır. WEB TASARIMI 1) HTML (Hyper Text Markup Language-Hiper Metin işaretleme Dili): HTML bitr metin işaretleme dilidir. HTML kodları < ve > işaretleri arasına yazılır. Ör: : Açılış belirteci :

Detaylı

CSS(CASCADING STYLE SHEETS)

CSS(CASCADING STYLE SHEETS) CSS(CASCADING STYLE SHEETS) CSS NEDİR NE İŞE YARAR? Sıralı Sitil Şablonları olarak bilinen CSS Web sayfalarının biçimsel özelliklerini düzenlediğimiz ve yönettiğimiz kodlar bütünüdür. CSS kodları ile sayfamızdaki

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman 7. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com Hazırlayan: İdris Kahraman Dreamweaver Dreamweaver en iyi web editör yazılımlarından biridir. Biz tasarım modunda çalışırken,dreamweaver

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ

11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ 11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ Bu bölümü bitirdiğinizde, Sekmeli menünün nasıl yapıldığını, Dikey menünün nasıl yapıldığını, Yatay menünün nasıl yapıldığını, Dikey açılır menünün nasıl yapıldığını,

Detaylı

Temel HTML Eğitimi. Erman Yükseltürk

Temel HTML Eğitimi. Erman Yükseltürk Temel HTML Eğitimi Erman Yükseltürk HTML Nedir? 1980 yılında CERN'de görevli olan Tim Berners-Lee, CERN araştırmacılarının bilgilerini ve dökümanlarını birbirleriyle paylaşabilmeleri için bir sistem olması

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1 Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM 206 - Web Programlama ÖDEV 1 Son Teslim Tarihi: 5 Mayıs 2014-09:00 (ÖRGÜN) - 19:00 (İKİNCİ) Ödevi Teslim Alacak Olan Asistan:

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ 482BK0153 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri III. Oturum Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University

Detaylı

sayfa Başlığı Bu benim ilk sayfam bu metin koyu

<html> <head> <title>sayfa Başlığı</title> </head> <body> Bu benim ilk sayfam <b>bu metin koyu</b> </body> </html> HTML'e Giriş 1. HTML dosyası nedir? HTML'in açılımı Hyper Text Markup Language (Bunun tam Türkçe'si bulunmamakla beraber "çok yere açılan metin" denebilir. Bir HTML dosyası bir text dosyası olmakla beraber

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVERDA NESNELERE DAVRANIŞ EKLEME Dreamweaver da fare hareket olaylı, animasyonlu görüntüler oluşturmak istenildiğinde hazır scriptler anlamına gelen Davranışlar(behaviors) kullanılmaktadır. Yukarıdaki

Detaylı

HTTP & HTML BİRİNCİ BÖLÜM. HTTP Nedir? HTTP Safhaları Nelerdir? Protokol ve Eklentiler. HTTP Servisleri. HTTP Nedir? HTML Nedir?

HTTP & HTML BİRİNCİ BÖLÜM. HTTP Nedir? HTTP Safhaları Nelerdir? Protokol ve Eklentiler. HTTP Servisleri. HTTP Nedir? HTML Nedir? HTTP & HTML Seval ÖZBALCI Bilgisayar Programcılığı Bölümü Ders 3 HTTP ve HTML Kullanarak İlk Web Sayfasının Oluşturulması BİRİNCİ BÖLÜM HTTP Nedir? HTML Nedir? Temel Unsurlar Editör Türleri İlk Sayfanın

Detaylı

Sevdiğiniz editörü açın, Notepad, vi, pico vb. Daha sonra da aşağıdaki kodu yazın:

Sevdiğiniz editörü açın, Notepad, vi, pico vb. Daha sonra da aşağıdaki kodu yazın: HTML nedir? HTML e GİRİŞ E. Fatih Yetkin HTML Hyper Text Markup Language kısaltmasıdır. Bir HTML dosyası, çeşitli işaretleme etiketleri içeren bir metin dosyasıdır. Bu işaretleme etiketleri (markup tags)

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

ÇALIŞMA SORULARI. 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? ÇALIŞMA SORULARI 1. HTML nedir? a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir. b) Diğer sayfaları bağlayan linkler c) Nesneyi bağlayan linkler

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 5. BÖLÜM: Oturum Yönetimi ve Güvenlik Sayfaya Yönlendirme PHP sayfamızdan

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA İçindekiler PHP ile FORM İŞLEMLERİ Form Elemanları Kullanımı GET ve POST Metodu Hedefler Php komutları kullanarak form elemanlarını etkileşimli hale getirebilir Hazırlayan

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS Web İçerik Sistemi -WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM BÖLÜM DAİRE

Detaylı

5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde,

5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde, 5. Tablo İşlemleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Tablonun nasıl oluşturulduğunu, Satır ve hücrelerin ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu, Tablonun ve hücrelerin nasıl hizalandığını, Satır veya sütunların

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu İnternet tarayıcınıza(internet Explorer vb.) www.wikispaces.com adresini yazıp enter tuşuna bastığınızda yukarıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Önceden oluşturmuş olduğunuz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 2 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

Kayan Çerçeveler. Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için

Kayan Çerçeveler. Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için HTML Ders 8 Kayan Çerçeveler Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için Web sayfasının bu kısmında kayan çerçeve

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II 0 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 PHP İle Web Programlamaya Giriş 1 Bölüm 2 PHP Kodlama Standartları 5 Bölüm 3 PHP Değişken Kullanımı 17 Bölüm 4 IF Yapısı 32 Bölüm 5 Döngüler ve Diziler 64 1 BÖLÜM 1 PHP İLE WEB PROGRAMLAMAYA

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

HESAP MAKİNASI YAPIMI

HESAP MAKİNASI YAPIMI HESAP MAKİNASI YAPIMI 1..Aşağıdakine benzer görünüm ve butonları hazırlayın. 2. 24. Butonun içerisine aşağıdaki kodları yazın. 3. Yeni bir layer ekleyip Frame1 F9 na aşağıdaki kodları ekleyelim. 4. Butonlardan

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı Ofis : MUH 312 : Öğr. Gör. Dr. T.Tugay BİLGİN Ofis Saatleri : Pazartesi:

Detaylı

HTML 4. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş Dersin Course Page:

HTML 4. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş  Dersin Course Page: HTML 4. Bölüm Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com (Son Güncelleme: 18.02.2015) Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 Çerçeveler (Frames) Çerçeve kullanımı her ne kadar

Detaylı

Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to "Frameset DTD". Read more about XHTML Validation.

Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to Frameset DTD. Read more about XHTML Validation. FRAME Tagı Aynı pencere içinde birden fazla sayfa görünmesini istediğimiz zaman çerçeve (frame) kullanırız. Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

MODÜL 3 HTML İLE STİL ŞABLONLARI

MODÜL 3 HTML İLE STİL ŞABLONLARI MODÜL 3 HTML İLE STİL ŞABLONLARI Bu modülü bitirdiğinizde; CSS kodlama standartlarına uyarak işlevselliği ve verimliliği artırmak için HTML kodları ile Stil şablonu (CSS) yapılandırmasını gerçekleştireceksiniz.

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA II. Tanımlar

İNTERNET PROGRAMLAMA II. Tanımlar İNTERNET PROGRAMLAMA II Tanımlar WWW( World Wide Web) Dünya üzerindeki bütün bilgisayarların bağlı olduğu bir ağdır. Çoğunlukla Web olarak adlandırılır. Web üzerindeki bilgisayarlar standart protokolleri

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım.

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. VS2005 den yeni bir web sitesi oluşturmasını isteyelim. Yeni bir ASP.NET

Detaylı

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 9. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Request Nesnesinin Özellikleri

Detaylı

2- Kontrol Sil... 17. 3-En Öne Getir... 13 4-En Arkaya Gönder... 13 4.5.8.2 Resim... 14. 1-Özellikler:... 18 Genel Özellikler...

2- Kontrol Sil... 17. 3-En Öne Getir... 13 4-En Arkaya Gönder... 13 4.5.8.2 Resim... 14. 1-Özellikler:... 18 Genel Özellikler... i İçindekiler Kullanıcı Giriş Ekranı... 1 Ana Sayfa... 2 1-Projeler... 3 1.1 Yeni Proje... 3 1.2 Proje Düzenle... 3 1.3 Proje Sil... 3 1.4 Listeyi Güncelle.... 3 2-Gruplar... 4 2.1.1 Grup Adı.... 5 2.1.2

Detaylı

Ekran 1 : Font Komutları Dosyası ekranı

Ekran 1 : Font Komutları Dosyası ekranı 27 Ekim 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : ETASQLFORM DĐZAYNLARDA FARKLI FONT LU YAZI TĐPĐ KULLANIMI ETASQL Doküman Düzenleyicisi olan ETASQLFORM.EXE ile Fatura, Sipariş,

Detaylı

İçerik Yönetim Paneline Hoşgeldiniz. Bu bölümde sisteme içerik yükleyebilirsiniz. İçerikleri düzenleyebilirsiniz, silebilirsiniz.

İçerik Yönetim Paneline Hoşgeldiniz. Bu bölümde sisteme içerik yükleyebilirsiniz. İçerikleri düzenleyebilirsiniz, silebilirsiniz. İçerik Yönetim Paneline Hoşgeldiniz. Yönetim paneli aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır. 1- İçerik Yönetimi 2- Bağlantı Yönetimi 3- Sayfa Yönetimi 4- Mail Bildirimleri 5- Kullanıcı Yönetimi 6- Müftü Bey

Detaylı

KURULUM KILAVUZU MART 2014. Visilabs Target Kurulum Kılavuzu

KURULUM KILAVUZU MART 2014. Visilabs Target Kurulum Kılavuzu KURULUM KILAVUZU MART 2014 1 İçindekiler 1 Suggest Methodu... 3 1.1 Banner Sıralamasının Ziyaretçilere özel değişmesi... 3 1.2 Site üzerindeki widget aracığıyla gösterilen öneriler... 4 1.2.1 RealTime

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

1 Organizasyon Tanımlama

1 Organizasyon Tanımlama İçindekiler 1 Organizasyon Tanımlama... 3 1.1 Şirket Tanımlama... 3 1.2 Kullanıcı Tanımlama... 3 1.3 İş Akışında Kullanılacak Grup/Birimlerin Oluşturulması... 3 1.4 Oluşturulan Grup/Birim Altına Kullanıcı

Detaylı

WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ

WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ Dersin Modülleri HTML 1 HTML 2 Web Tasarım Editörü 1 Web Tasarım Editörü 2 Web Tasarım Editörü 3 Web Tasarım Editörü 4 Etkileşimli Web Uygulamaları 1 Etkileşimli Web Uygulamaları

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Dilimleme Photoshop ta üzerinde çalışılan resim dosyaları, düzenlenen fotoğraflar veya tasarlanan sayfalar web ortamında kullanılmak üzere hazırlanabilir. Bir web sayfasını

Detaylı

Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama

Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama Word Dokümanı - Yapılandırma Web Sayfası - Yapılandırma What You See Is What You Get (WYSIWYG) Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) HTML: Web sayfalarının

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

3. Metin ve Görünüm Etiketleri

3. Metin ve Görünüm Etiketleri 3. Metin ve Görünüm Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Metin biçimlendirme etiketlerinin neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını, Yatay çizginin nasıl çizildiğini ve özelliklerinin neler olduğunu, Satır

Detaylı

8- Sistem tarihinden gün değerini alarak çift veya tek sayı olup. 9-1 - 10 arasındaki sayılardan tek olanları yeşil çift olanları kırmızı

8- Sistem tarihinden gün değerini alarak çift veya tek sayı olup. 9-1 - 10 arasındaki sayılardan tek olanları yeşil çift olanları kırmızı JAVASCRİPT SORULARI 1- Javascript For Döngüsü ile 1 den 100 e kadar olan sayıların toplamını bulan programı yazın? 2-1 den 1000 e kadar olan sayılardan 10 a ve 9 a tam bölünenlerin toplamını bulan programı

Detaylı

Web Hizmeti Bağlantıları

Web Hizmeti Bağlantıları Web Hizmeti Bağlantıları Web hizmeti için bağlantılar, Sistem Yönetmeni program bölümünde Yönetim menüsü altında yer alan Web Hizmeti Bağlantıları seçeneği ile kaydedilir. WEB Sayfası Tasarımları WEB sayfasında

Detaylı

BÖLÜM 16 16. ÖRNEK FLASH UYGULAMALARI. GRAFİK ve ANİMASYON. 16.1. Flash ile Kayan Menü Tasarımı

BÖLÜM 16 16. ÖRNEK FLASH UYGULAMALARI. GRAFİK ve ANİMASYON. 16.1. Flash ile Kayan Menü Tasarımı BÖLÜM 16 16. ÖRNEK FLASH UYGULAMALARI 16.1. Flash ile Kayan Menü Tasarımı Şekil 16.1.1. Kayan Menü Ekranı Eğer web sayfasına konulacak linklerin sayısı az ise, değişik efektler kullanılabilir. En çok tercih

Detaylı

WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA

WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA MODÜL ADI SÜRESİ TASARIMIN TEMEL İLKELERİ 40/8 HTML İLE BASİT WEB İŞLEMLERİ 40/32 HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ 40/32 STİL ŞABLONU (CSS) 40/32 WEB TASARIM EDİTÖRÜNE GİRİŞ

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite Çözüm Bilgisayar Çözüm İntSite Çözüm İnternet Site Programı (intsite.exe) Firmamızca geliştirilen ve Çözüm HBYS programının ana modülü olan Hasta Takip modülünü kullanan tüm hastanelerin kullanabileceği

Detaylı

UYGULAMALAR. İkinci liste kutusu (List 2) Birinci liste Kutusu (List 1) Metin Kutusu

UYGULAMALAR. İkinci liste kutusu (List 2) Birinci liste Kutusu (List 1) Metin Kutusu UYGULAMALAR Uygulama 1:Komut butonu, metin kutusu ve liste kutusu kullanarak bir program oluşturacağız. Programda, bir metin kutusuna girilen sayılardan pozitif olanlar bir listeye, negatif olanlar başka

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. BÖLÜM: Formlarla Çalışmak HTML Formlarının Temelleri Dinamik etkileşim

Detaylı

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Android projesi oluşturabilir, Android projesini çalıştırabilir, Android projesi genel yapısını açıklayabilir, Activity kavramını açıklayabilir,

Detaylı

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısını bilgisayardan bağımsız kullanabilmek için Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısı ile birlikte verilen CD içerisinde bulunan

Detaylı

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ Versiyon: 1.0.4 URL Adresi http://merchant.mobilepax.com/services/product.aspx Gönderilen XML Yapısı MobilePaxProduct fonksiyonu buton bilgisi oluşturulacak ürünün

Detaylı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı Emre GÜLCAN IT Responsible & Web Admin AEGEE-Eskişehir emregulcan@gmail.com e_gulcan@hotmail.com 0535 729 55 20 1 1. YÖNETİM PANELİNE

Detaylı