T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MAT115 Matematik - I (4, 2, 5) 6 Kümeler, reel sayılar, kompleks sayılar, reel sayı dizileri ve serileri, fonksiyonlar ve çeşitleri, trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, tek değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik, süreklilik özellikleri, sonsuzda limit, tek değişkenli fonksiyonların türevi, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma kuralları, zincir kuralı, trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, Rolle, Ortalama Değer ve Cauchy teoremleri, L'Hospital kuralı, belirsizlik halleri, Türevin Uygulamaları, ekstremum değerleri, konvekslık ve konkavlık,taylor ve Maclaurin serileri, asimtotlar ve eğri çizimleri, eğrilerin parametrik gösterimleri. BIM101 Bilgisayar Programlama- I (3, 2, 4) 6 C programlamaya ve program geliştirme ortamı kullanımına giriş. Temel veri türleri, sabitler, değişkenler, temel giriş/çıkış sıralamaları, seçim ve tekrarlama yapıları, fonksiyonlar ve yapılar. Arama ve ayıklama, soyut data türleri, yapılar, işaretçiler, sicimler, genel giriş/çıkış ve dosya işlemleri. FIZ101 Fizik- I (3, 2, 4) 6 Fizik ve Ölçme, Tek Boyutta Hareket, Vektörler ve üç boyutta analizi, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cisimlerin sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma hareketi ve Açısal Momentum, Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi. KIM101 Genel Kimya (3, 2, 4) 5 Madde ve Özellikleri, Atom ve atomun yapısı, periyodik tablo, Kimyasal Reaksiyonlar, Sıvılar, Katılar, Gazlar, Sıvı Çözeltiler ve Denge, Asitler ve Bazlar. YDL101 İngilizce - I (3, 0, 3) 3 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. TUR101 Türk Dili -I (2, 0, 2) 2 1. Bildirim, 2. Dil ve Dilin Özellikleri, 3. Dil-Düşünce İlişkisi, 4. Dilin Gücü( Seçilmiş metinler - Deyimler Atasözlerinde), 5. Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil, 5. Kültür (Dil-Kültür İlişkisi - Kültürlerin Kıyaslanması), 6. Medeniyet, 7. Dilekçe Yazımı, 8. Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, 9. Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi, 10. Dil Bilgisi ve Bölümleri, 11. Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek, 12. Cümle ve Cümlenin Öğeleri, 13. Yazım Kuralları ve Uygulaması 14. Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2, 0, 2) 2 Giriş, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, Tanzimat ve Islahat dönemi, Gelibolu ve Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Anadolu'nun ele geçirilmesi ve milli reaksiyonlar, Türk Devriminin doğuşu, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve askeri kariyeri, Türk Bağımsızlık Savaşı. MAT116 Matematik - II (4, 2, 5) 6 Belirsiz integral, integral alma metotları, Belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, Belirli integralin uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı, yüzey alanı hesabı) Genelleştirilmiş integraller ve özellikleri, çok değişkenli fonksiyonlarda limit,süreklilik ve kısmi türevler, kısmi türevlerin geometrik anlamı, Schwarz teoremi, bileşik fonksiyonların türevi ve tam diferensiyel. BIM102 Bilgisayar Programlama- II (3, 2, 4) 6 Problem çözme ve nesne yönelimli paradigmalarla tasarım: Sınıflar, nesneler, nitelikleri, erişimcileri ve değiştiriciler, yapıcı, yıkıcı, yöntemleri, kalıtım, soyut sınıflar, arayüzler, polimorfizm, aşırı yükleme ve geçersiz kılma yöntemi ve şablonları. MAT104 Lineer Cebir (3, 0, 3) 5 Lineer denklem sistemlerinin çözüm yolları, matrisler ve matris işlemleri, dederminant, rank, öz değer ve öz vektörler, iki boyutlu uzayda dönüşümler, vektör uzayları ve lineer operatörler teorisinin elemanlarının öğretilmesi.

2 FIZ102 Fizik -II (3, 2, 4) 6 Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Ampere Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, İndüktans, Manyetik Alanda Enerji, LC Devresinde Salınımlar, Elektromanyetik dalgalar YDL102 İngilizce - II (3, 0, 3) 3 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. TUR102 Türk Dili II (2, 0, 2) 2 Cümle Çeşitleri, Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları, Düşünce ve Mantık Hataları, Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları, Sözcüklerle İlgili Yanlışlar, Tamlama Yanlışlıkları, Paragraf; Anlatım Biçimleri, Anlatım Türleri, Mektup, Dilekçe, Karar, Tutanak, Rapor, İş Mektubu, Makale, Fıkra, Deneme, Röportaj, Eleştiri, Günlük, Biyografi, Otobiyografi, Anı, Gezi Yazısı, Şiir, Öykü, Roman, Tiyatro, Sözlü Anlatım Türleri, Hazırlıksız Konuşma, Hazırlıklı Konuşmalar, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri. ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (2, 0, 2) 2 Atatürk ilke ve devrimleri BIM 201 Veri Yapıları (3, 2, 4) 5 Asimtotik notasyonlar. Performans ölçümü. Sıralama ve arama: algoritmalar ve alt sınır. Soyut veri türleri ve sınıflar. Veri yapıları: yığınlar, arama ağaçları, trie ler, ve hash leme. Çizgeler: gösterim, derinlemesine arama, ve genişlemesine arama. BIM 207 Elektrik ve Elektroniğe Giriş (2, 2, 3) 5 Akım ve gerilim, güç ve enerji, Kirchoff akım ve gerilim yasaları. Direnç devreleri: seri ve paralel, seri ve paralel eşdeğerleri. Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri, süperpozisyon teoremi. Endüktans ve kapasitans, transformatörler, diyot, zener diyot, doğrultucular ve waveshaping. Temel amplifikatör kavramları, BJT Transistörler: Akım ve Gerilim ilişkisi, ortak emitör özellikleri. FET Transistörler, işlemsel kuvvetlendiriciler. MAT217 Diferansiyel Denklemler (4, 0, 4) 5 Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Taylor-McLaurin Açılımları,Ekstremum Noktalar; Çok Katlı İntegraller, Diferansiyel Denklemler; Adî Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri; Diferansiyel Denklem Sistemleri ve Çözüm Yöntemleri; Çeşitli Problemlerin Çözümü için Sayısal Çözüm Yöntemleri; Diferensiyel Denklemlerin Çözümünde Matlab Uygulamaları. BIM203 Ayrık Matematik (3, 0, 3) 5 Saymanın temel prensipleri; sayma(kombinatoryal) yöntemleri, Permütasyon, kombinasyon, binom katsayıları, Güvercin Deliği İlkesi, önermeler mantığı; önerme Hesapları ve akıl yürütme kuralları; yüklemler mantığı ve küme kuramı; tanıtlama yöntemleri ve matematiksel ispat yöntemleri, tümevarım; bağıntılar; fonksiyonlar; algoritmalar, yinelemeli fonksiyonlar; kombinatoryal olasılık, ileri hesaplama teknikleri, üreten fonksiyonlar Çizge Kuramı: düzlemsel çizgeler, yönlü çizgeler; ağaçlar; kafesler, cebirsel yapılar, Boole Cebri. IST201 Olasılık ve İstatistik (2, 2, 3) 5 Olasılık Kuralları; Rasgele değişkenler, beklenti ve varyans, kovaryans, iki değişkenli marjinal ve koşullu dağılımlar. Büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremleri. Örnekleme ve tanımlayıcı istatistikler, tahmin teorisi giriş, maksimum olabilirlik ve momentler yöntemleri, aralık tahmini, hipotez, iki anakitlenin karşılaştırılması, basit lineer regresyon ve korelasyon, varyans analizi ve deney tasarımı. BIM205 Görsel Programlama (3, 0, 3) 5 Bu ders Java GUI uygulaması yazacak Java geliştiricilerini hedeflemektedir. Java Swing sınıfları ile GUI geliştirilmesi yapılır. Ders boyunca yaygın Swing denetimleri ve sınıfları öğretilir. Bunlar, düğmeler, listeler, combo kutular, çentik düğmeleri ve radyo düğmeleri, metin kontrolleri, ağaçlar ve tablolardır. Ayrıca, diyalog kutuları, paneler ve popup menüleri de öğretilir. BIM202Sayısal Tasarım (3, 0, 3) 5 İkili Sayı Sistemi, Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Sayı Sistemleri, Yarı ve Tam Toplama Devreleri, Yarı ve Tam Çıkarma Devreleri, Maksiterim ve Miniterim Tanımları, Lojik Kapı Devreleri, Kombinasyonel Devreler, Karnaugh Haritaları, Kodlayıcı, Çoğullayıcı Tasarımı, Tekilleyici Tasarımı, Osilatör Tasarımı, Hafıza Elemanları, Mealy Ardışıl Devreleri, Moore Ardışıl Devreleri, Yazıcılar, Sayıcı Tasarımı, Sayısaldan Analoga Dönüştürücüler (DAC), Analogtan Sayısala Dönüştürücüler (ADC) BIM204 Algoritma Analizi (3, 0, 3) 5 Algoritmaların tasarlanması ve analizi için temel yöntemlere giriş; asimptotik analiz, böl-ve-çöz algoritmaları ve özyineli ilişkiler; basit master teorem; açgözlü algoritmalar; dinamik programlama; geriye izleme (backtracking); dallan ve sınırlandır (branch-and-bound) dahildir.

3 BIM206 Web Tabanlı Programlama (3, 0, 3) 5 Internet üzerinde kullanılan server ve sunucu taraflı programlama dilleri,html, xhtml, css ve Java script ile web tasarımı, ActiveX uygulamaları; programlama istemci sunucu mimarisine giriş, programlama diline (bu derste PHP seçilmiştir) göre ayarları, internet programlama için kullanılan editörler ve program geliştirme ortamları, Programlamaya giriş, değişkenler, sabitler, diziler, programlamada kullanılan fonksiyonlar, (karakter, sayısal, mantıksal, tarih vb.), program akış kontrol deyimleri (if, switch, case vb.) ve kullanımı, program döngü deyimleri ve kullanımı (do-while, for, loop vb.), sunucu ve ortam değişkenleri ve kullanımı, internet üzerinden HTTP istek ve cevaplarının gönderilmesi, internet üzerinden veritabanına bağlanmak ve form, anket, kullanıcı girişi, pasword oluşturmak, rastgele sayı üretçleri vb. işlemler gerçekleştirmek, veri tabanında bulunan bilgilerin listelenmesi, sıralanması, değiştirilmesi, eğitim amaçlı dinamik bir internet uygulamasının geliştirilmesi. BIM208 Nesne Tabanlı Programlama (3, 0, 3) 5 Bu ders nesne-tabanlı programlamanın ilkelerini ve tekniklerini C++ kullanarak öğretir. Konular sınıflar, aşırı yükleme, veri soyutlama, bilgi gizleme, kalıtım, çok şekillilik, dosya işleme, şablonlar, ayrkırı durumlar, kap sınıflar ve düşük-düzey dil özellikleridir. BIM210 Mikroişlemciler (3, 2, 4) 5 Mikroişlemcilere giriş, Intel 8086 mimarisi, Adresleme modları, Veri aktarım Komutları, Aritmetik işlem komutları, İşlemci denetim komutları, Dizin işlemleri, Kesmeler. BIM212 Grafik Tasarım (2, 2, 3) 5 Flash ile animasyon ortamı, sahne seçimi, zaman çizelgesi, nesne özellikleri, movie klip, düğme, action script kullanımı. BIM 301 İşletim Sistemleri (3, 0, 3) 6 İşletim sistemleri kavramları, yapıları, servisleri, işlem yönetimi, işlemler arası haberleşme, eşzamanlı işlemler, işlemci planlaması, bellek yönetimi: yer değiştirme, sayfalama, bölünme, sanal bellek, sayfa değiştirme, ikincil bellek yönetimi, disk planlaması, dosya yönetimi, disk yönetimi, güvenlik ve koruma, Çağdaş işletim sistemleri üzerinde vaka çalışmaları. BIM303 Veri Tabanı Sistemleri (3, 0, 3) 6 Veri tabanı tasarım algoritmaları ve uygulamaları, E-R modeli, hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri tabanları, sorgu dilleri, ilişkisel cebir ve matematiği, veri bağımlılıkları, normal formlar, nesne yönelimli ve dağıtık veritabanları, eş zamanlı, bütünlük, ve güvenlik konuları; Dağıtık veri tabanı. Nesne yönelimli veri tabanları,bir veritabanı sisteminin tasarımı ve uygulamasının dönem projesi olarak sunumu BIM305 Modelleme ve Simülasyon (3, 0, 3) 6 Simülasyon ve modelleme kavram ve bileşenlerini kavrama, Sistem kavramı, sistem düşüncesi, sistem yaklaşımı, sistem durumu, sistem bileşenleri, Model, modelleme süreci ve yaklaşımları, Kesikli ve sürekli simülasyon kavramları, Monte Carlo simülasyonu kavramları, Şans sayısı türetme yöntemleri, şans sayısı türetme yaklaşımları ve testleri, İnput dağılışlarının seçimi, Simülasyon modelleme metodolojisinin kavranması, Doğrulama ve sınama yaklaşımlarını tanıma ve uygulama. Stokastik süreçler ve benzetimleri, kuyruk ve servis sistemlerinin simülasyonu. Sonuçların istatistiksel analizleri, performans ölçümleri. BIM307 Yapay Zekâ(3, 0, 3) 6 İnsan beyninin öğrenme mekanizmasının modellenerek bilgisayarların tasarımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu derste öğrenme teknikleri anlatılarak, zeki sistemlerin tasarımında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yapay zekâya giriş ve temel kavramlar, Problem çözümü, Arama metotları, Öğrenme, Yapay zekâ metotları, Yapay Sinir ağları, uzman sistemler, bulanık mantık, zeki etmenler ve uygulama alanları konuları anlatılacaktır. BIM309 Bilgi Güvenliği (3, 0, 3) 6 Bilgi güvenliğinin temelleri, IT-güvenlik risklerinin tespiti, güvenlik amaçları ve politikasının tanımlanması. Ağ paketlerinin yakalanması ve analizi, protokol çözümlemesi, güvenlik taraması ve saldırılar. Sızma testlerinde teknikler ve araçlar. Derse katılanlar, güvenlik risk analizini, IT-güvenlik mekanizmalarının testini, IP ağlarının taranmasını, sızma girişimlerinin tespiti ve gözlenmesini öğrenecektir. BIM302 Bilgisayar Organizasyonu (3, 0, 3) 6 Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı, genel bus sistemi ve yazmaclar, komut çevrimi, G/Ç, sekmeler, mikroprogram kontrol, kontrol elemanı tasarımı, işlemci tasarımı, paralel toplayıcı, çarpıcı, bölücü, noktalı ve tam sayılar ile aritmetik, G/Ç ve bellek yolu karşılaştırması, kapılar, arabirimler, asenkron veri transferi, transfer modları, seri haberleşme, RAM, ROM, önbellek, bellek ve işlemci bağlantıları, ikincil bellek, sanal bellek, bellek yönetim donanımı, ileri mimariler. BIM304 Yazılım Mühendisliği (3, 0, 3)6 Yazılım yaşam döngüsü ve yazılım geliştirme aşamaları: fizibilite çalışması, tahmin, analiz, tanımlama, tasarım, uygulama ve test etme, belgeleme ve bakım. Araçları, teknikleri, ortamlar ve yöntemler. Yönetim sorunları: planlama, organizasyon ve kontrolü. Yazılım kalite güvencesi ve yazılım konfigürasyon yönetimi. Dersin bir parçası öğrencilere organizasyon, yönetim ve orta boy bir yazılım ürün geliştirme ekipleri çalışan ilişkilerinden kaynaklanıyor.

4 END322 Yöneylem Araştırmasına Giriş (3, 0, 3) 6 Model kavramı, model geliştirme, Doğrusal Programlama: Grafik Yöntem, Doğrusal Programlama: Model oluşturma, Bilgisayar ile çözüm, Simpleks Yöntemi; Simpleks yönteminin özü, simpleks tablosu, Simpleks yönteminin adımları, En küçük problemleri, Duyarlılık Analizi, Ulaştırma ve atama problemleri, Aktarmalı ulaştırma modeli, atama problemi için özel çözüm yöntemi, Şebeke Modelleri; En kısa yol, En az yayılma ağacı, En çok akış problemleri, Proje Yönetimi; PERT/CPM ağları, PERT/CPM ile proje yönetimi, Belirsiz faaliyet süreleri, Zaman-maliyet ilişkisi BIM306 Mobil Uygulama Geliştirme (3, 0, 3) 6 Gelişen mobil teknoloji ile Mobil cihazlar için uygulama ve proje geliştirmesi yapılacak. Bu derste mobil uygulama platformları, mobil uygulama platformu için gerekli yazılımları kurulması ve ayarlanması, uygulama dili ile görsel ara yüzlerin tasarlanması, veri işlenmesi için gerekli uygulananın yazılması, test ve debug ile sorunların çözülmesi üzerinde çalışılacak. BIM308 Robot Teknolojileri (3, 0, 3) 6 Günümüz sanayisinde artan rekabet ortamı otomasyon tekniklerine geçişi hızlandırmıştır. Robotlarda otomasyon sistemlerinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Özelikle tekdüze yada insanlar tarafından yapılması çok zor olan işlerin yaptırılmasında kullanılan robotlar etkin bir araç olmaktadır. Mühendislik branşları içerisinde disiplinler arası bir konu haline gelmiş olan robotik imalat ve üretim sistemlerinde de farklı konfigürasyonlarda kullanımlarla etkin bir konu olmuştur. Bu derste öğrencilerin robotik ve robotikte karşılaşılan temel problemler hakkında bilgi sahibi olmaları ve bilgisayar mühendisi olarak gerekli yazılımları yapabilmeleri hedeflenmektedir. BIM401 Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı (3, 0, 3) 6 Bilgi sistemleri: özellikleri, parçaları, uygulamaları, iş ve organizasyon sistemleri, ihtiyaç analizi, tasarım, uygulama, test, işletme ve bakım, prototip. Bilgi sistemi teknolojisi: CASE araçları, veri tabanı yönetim sistemleri, veri iletişimi, ağ, işletme sistemleri, donanım ve yazılım seçimi dağıtılmıştır. BIM403 Derleyici Tasarımı (3, 0, 3) 6 Derleyiciler ve dönüştürücüler; sözcük ve söz dizim çözümlemesi; aşağıdan-yukarı ve yukarıdan-aşağı ayrıştırma yöntemleri; anlamsal çözümleme, sembol tablosu, hata belirleme, kod üretimi ve optimizasyonu; İlgili algoritmalar. BIM405 Bilgisayar Ağları (3, 0, 3) 6 Veri iletim temel kavramlar. Özeti ağ katmanları ve ağ mimari. ISO-OSI referans modeli. Fiziksel katman ve veri iletişim konularında. Devre anahtarlama, paket anahtarlama. Ağ topoloji. Veri bağ katmanı ve protokolleri, hata algılama ve düzeltme. Yerel alan ağları, Ethernet, köprü ve geçer. Ağ katmanı konuları ve protokolleri, tıkanıklık kontrolü, Internet Protokolü. Taşıma katmanı ve internet taşıma protokolleri (TCP ve UDP) algoritmaları yönlendirme. Ağ uygulamaları ve programlama: socket ara yüzü, DNS, SMTP, FTP, ve WWW. BIM407 Veri Madenciliği(3, 0, 3) 6 Veri madenciliği tekniklerini tanıtılarak ve gerçek hayattaki problemlerin uygulamalarına dair bilgi verilecektir. Veri Madenciliğine Giriş, Veri Madenciliği Tanımları, Veri Madenciliğinin Geri Planı, Veri Madenciliği Teknikleri, Operasyonları ve Algoritmaları, Veri Madenciliği Uygulamaları, Veri Madenciliği Problemleri, Metin Madenciliği, Web Madenciliği, Örnek Uygulamalar konuları üzerinde durulacaktır. BIM409 Oyun Programlama (3, 0, 3) 6 Oyun teknolojisi bilgisayar mühendisliğinin önemli alanlarından birisi olmuştur. Bu derste oyun programlamanın temelleri ve teknikleri verilerek, öğrencilerin oyun geliştirmeleri sağlanacaktır. Oyun programlaya giriş, Oyun programlamada kullanılan matematik, grafik dönüşümler, animasyon, 3B, oyun programlamada ses, giriş ve çıkış donanımları, oyun motorları ve oyun programlamada kullanılan algoritmalar üzerinde çalışılacak. BIM411 Görüntü İşleme (3, 0, 3) 6 Her türlü bilginin sayısallaştırıldığı günümüzde, özellikle görüntülerin sayısallaştırılması işlemi de artmıştır. Görüntülerin sayısallaştırılması ise günlük hayattan akademik alandaki birçok çalışmanın ilgi odağı olmuştur. Gerek eski/zarar görmüş resimlerin görüntü işleme teknikleri ile yenilenmesi gerekse de otomasyon sistemleri, güvenlik sistemleri vb. alanlardaki kullanımı sayesinde popüler bir konu olmuştur. Bu derste Temel görüntü işleme tekniklerini öğrenilmesi, basit algoritmalar geliştirebilmesi, bunun içinde gerekli bilgisayar yazılımlarını kullanmayı öğrenilmesi hedeflenmektedir. BIM 402 Mühendislik Projesi (0, 8, 4) 6 Teknik bir proje belirli bir konu üzerinde bilgisayar bilimleri ve mühendislik herhangi bir alanda mühendislik tasarım ilkeleri vurgulayan bir öğretim üyesinin gözetiminde üst düzey öğrenci tarafından yapılacak. Bilgi ve becerileri farklı derslerde lisans eğitimi süresince edindikleri bir sentezi uygulayarak tasarım ve uygulama aşamada gerçekleşir. BIM404 Sistem Programlama (2, 2, 3) 6 Çevirici dili kullanarak kodlama ve sistem programlamanın temel kavramları, çeviriciler, makroişlemciler, bağlayıcılar ve yükleyiciler, metin editörleri, hata ayıklayıcılar, yorumlayıcılar, temel derleyici teorisi, işletim sistemlerine giriş, UNIX sistem çağrıları.

5 BIM406 Biçimsel Diller ve Otomata Kuramı (3, 0, 3) 6 Dilbilgisi kavramı ve temel matematiksel teknikler, Otomata ve biçimsel dillerin sınıflandırılması, Sonlu durum makineleri, Sonlu durum, algoritmaları, Gerekirci sonlu otomatlar, Gerekirci olmayan sonlu otomatlar, Düzenli ifadeler, Düzenli kümelerin özellikleri pompalama teoremi, Düzenli diller ve yığıtlı (push-down) otomata, İçerikten bağımsız diller ve gramerler, Sınırsız gramerler, Turing Makineleri, Turing makineleri ve problem çözümünde kullanımı BIM410 Gömülü Sistemler (3, 0, 3) 6 Günümüzde bir çok elektronik cihazın gömülü sistemler içermesi ve özellikle mekatronik sistemlerde gömülü sistem cihazlarının sık kullanılması nedeniyle gömülü sistem yapısını tanımak ve programlamasını öğretmek, uygulamalı projeler ve ödevler ile problem odaklı gömülü sistem tasarımları yapabilme becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır. BIM408 Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları (3, 0, 3) 6 Ders içeriği olarak kablosuz iletişimin genel karakteristikleri, hücresel ağ mekanizması, uydu iletişimi, kablosuz ağlar (LMDS, WLAN, Bluetooth vb.), kablosuz algılayıcı ağlar, kablosuz ağlarda hareketlilik, kablosuz ağ uygulamaları incelenecektir. Öğrencilerin kablosuz ağ teknolojileri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI USIS-2003 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI Birinci Sınıf Dersleri Bilgisayar Bilimlerine

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı

Kredi 17 30 Kredi 17 30 2. SINIF

Kredi 17 30 Kredi 17 30 2. SINIF NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

Ders İçerik. BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı

Ders İçerik. BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı Ders İçerik BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı TRD101 Türk Dili-I Dil nedir? Dilin ulus yaşamındaki yeri ve önemi, dil- kültür ilişkisi. Dilbilgisinin tanımı, işlevi ve bölümleri. Sesbilgisi; Türkçenin sesleri ve

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Yrd. Doç. Dr. Boran Şekeroğlu Bölüm Başkanı + Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sevay Öğetim Üyesi M.Sc Kezban Alpan

Detaylı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL MAT 101-Matematik I 4 /

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

BMÜ-223 Sistem Teorisi 2 0 0 2 İST-201 Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3 BMÜ221 Veri Yapıları 3 2 0 4 BMÜ- 112

BMÜ-223 Sistem Teorisi 2 0 0 2 İST-201 Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3 BMÜ221 Veri Yapıları 3 2 0 4 BMÜ- 112 FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2008-2009 ÖĞRETĠM YILINDAN ĠTĠBAREN UYGULANACAK DERS PROGRAMI(YENĠ) 1. SINIF GÜZ YARIYILI (1.Yarıyıl) 1. SINIF BAHAR YARIYILI (2.Yarıyıl)

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü 2 bazında):

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ TUR 0101 Türk Dili (T-U) K: (4-0) 4 AKTS:4 Dilin tanımı, sosyal

Detaylı

EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2

EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2 EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2 Elektrik Mühendisliği dallarının uzman öğretim üyeleri tarafından öğrencilere seminerler verilerek tanıtılması. Bu dallar şu şekilde sıralanabilir: Devre ve

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş 3+1 5,0 Problem Çözüm İlkeleri ve Problem Çözüm Evreleri; Algoritma ve Akış Şemaları; Bir Problemi Tanımlama;

Detaylı