RapKon 2.0 Kullanım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RapKon 2.0 Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 RapKon 2.0 Kullanım Kılavuzu

2 ĠÇĠNDEKĠLER RAPKON ĠÇĠNDEKĠLER... 2 RAPKON KULLANIM KILAVUZU... 4 GĠRĠġ... 4 I. DÖNEM AYLIK DÖNEM SEÇME HAFTALIK DÖNEM SEÇME GÜNLÜK DÖNEM SEÇME YURTDIġI ĠġTĠRAK SEÇĠMĠ... 9 II. EXCELDEN OKU III. DOSYA ĠNCELE DOSYA ĠÇERĠĞĠNĠ GÖSTER EXCEL DOSYASINI AÇ TCMB TEXT OLUŞTUR (RAPKON TCMB VERSİYONUNDA BULUNUR) IV. RAPOR KONTROL FORMÜL SETĠ FORM FĠLTRESĠ Dosya Adına Göre Filtreleme: Formül Numarasına Göre Filtreleme: Tablo Listesi: KONTROL ET KOD LĠSTELERĠ SQL EXPORT IMPORT V. XL/RASYO DOLDUR (RAPKON TCMB VERSĠYONUNDA BULUNUR) XL DOLDUR RASYO DOLDURMA VI. EVAS OLUġTUR VII. DĠĞER ĠġLEMLER KULLANICI SEÇĠMLERĠ DÖNEM KĠLĠDĠ DOSYA TANIMLARI TCMB Text OluĢtur: FORMÜL TANIMLARI (XL/RASYO DOLDUR ĠġLEMĠ ĠÇĠN) KOD LĠSTELERĠ AKTĠF/PASĠF HESAPLAR

3 7.7. MĠZAN OKUMA PARAMETRELERĠ MIZAN OKU MĠZAN BĠLGĠLERĠ YENĠ EXCEL RAPKON IMPORT RAPKON VERSĠYON YASAL UYARI VIII. RAPKON WEB SAYFASI DOSYA TANIMLARI PROGRAM RAPKON.PDF SQL SYSTEM PARENT DĠRECTORY IX. RAPKON SSIS

4 RapKon KULLANIM KILAVUZU RapKon (Rapor Kontrol), Mart 2006 da Vega Bilgisayar tarafından geliģtirilmiģtir. RapKon; Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu na (BDDK ya) gönderilen Excel raporlarının, BDDK ve T.C. Merkez Bankası nın belirlemiģ olduğu standard kriterlere göre, form içi ve çapraz kontrollerini yapar ve T.C.M.B. text dosyalarını oluģturur. GĠRĠġ RapKon Programı, Microsoft Excel ortamında bir eklenti olarak çalıģmaktadır. Standard Excel menu barlarının altına yeni bir menü barı olarak eklenen RapKon, Excel dökümanları ile tam uyumlu olarak çalıģabilmektedir. Program, RapKon isimli SQL veritabanına bağlanarak çalıģmaktadır. Program ilk açıldığında, aģağıdaki ekrana kullanıcı adı ve Ģifre girilir. Kullanmakta olduğumuz versiyondan daha yeni bir versiyon mevcut ise, aģağıdaki uyarı mesajı görülür. Ok tuģuna bastığımız zaman, yeni versiyonu temin etmek üzere RapKon web sayfasına ulaģılır. 4

5 Rapkon açıldıktan sonra program ilk olarak çalıģılan dönemi belirtir. 5

6 I. DÖNEM Ġlk olarak, çalıģmak istediğimiz dönemi ve dönem türünü seçeriz Aylık Dönem Seçme Sol üst köģedeki menüden Aylık seçeneği iģaretlendikten sonra, takvim üzerinden çalıģmak istediğimiz yıl ve ay seçilir. Ayın hangi gününün seçildiği önemli değildir. Program, seçmiģ olduğumuz ay için çalıģmaya hazır duruma gelir. YapmıĢ olduğumuz seçim ay ve yıl belirtilerek sol üst köģede aģağıdaki gibi görüntülenir. 6

7 1.2. Haftalık Dönem Seçme Sol üst köģedeki menüden Haftalık seçeneği iģaretlendikten sonra, takvim üzerinden çalıģmak istediğimiz hafta seçilir. Haftanın hangi gününün seçildiği önemli değildir. Program, seçmiģ olduğumuz hafta için çalıģmaya hazır duruma gelir. YapmıĢ olduğumuz seçim yılın kaçıncı haftasının seçildiği belirtilerek sol üst köģede aģağıdaki gibi görüntülenir. 7

8 1.3. Günlük Dönem Seçme Sol üst köģedeki menüden Günlük seçeneği iģaretlendikten sonra, takvim üzerinden çalıģmak istediğimiz gün seçilir. Program, seçmiģ olduğumuz gün için çalıģmaya hazır duruma gelir. YapmıĢ olduğumuz seçim gün, ay ve yıl belirtilerek sol üst köģede aģağıdaki gibi görüntülenir. 8

9 1.4. YurtdıĢı ĠĢtirak Seçimi YurtdıĢı raporlama setini kullanamak için, dönem seçimi ile beraber, iģtirak seçimi de yapılmalıdır. Okutulacak excel dosyalar, bu iģtirake ait olarak kaydedilecektir. 9

10 II. EXCELDEN OKU BDDK ya ve TCMB ye yollanan Excel dosyalarının tümünü bu fonksiyon yardımı ile programa okuturuz. Bu tuģa basıldığında, dosyaları okutacağımız dönem ekranda aģağıdaki gibi belirtilir. Bu fonksiyon, standard Excel dosyası okutma biçiminde çalıģır. Okutmak istediğimiz dosyaların bulunduğu klasöre gider, dosyaları seçer ve Open (Türkçe Windows larda Aç ) tuģuna basarız. Bir ya da birden fazla dosya seçebiliriz. Dosya okutma esnasında, ekranda hangi dosyanın okunduğu ve okutma iģleminin nasıl ilerlediği aģağıdaki gibi gösterilir. 10

11 Dosya okutma sırasında karģılaģılan Ģekilsel hatalar, aģağıdaki gibi mesajlar ile bildirilir. Dosya okutma iģlemi sona erdiğinde, iç kontrolleri çalıģtırmak isteyip istemediğimiz sorulur. Ġç kontroller yapılırken, yeni bir Excel sayfası açılır, kontrol etmekte olduğumuz formül seti ve dönem sayfa adında belirtilir. RapKon nun tespit ettiği hatalar, turuncu ve ya kırmızı ile iģaretlenir ve formül numaraları ile beraber ekrana getirilir. 11

12 Eğer varsa iģlem tipi + olan hatalar ile ilgili açıklamalara Listeler sayfasından ulaģılır. 12

13 III. DOSYA ĠNCELE Okunan tabloları ve kayıt adetlerini buradan takip edebiliriz. Sol üst köģede çalıģmakta olduğumuz dönem görülür. Tüm Dosyaları Göster Ģeçeneğinin yanı sıra, formların periyotlarına göre (Yıllık, Üç Aylık, Aylık, Haftalık ve Günlük) gösterim seçenekleri mevcuttur. BoĢ Dosyaları Gösterme kutusu iģaretli ise, boģ olan dosyalar listede gösterilmez. 13

14 3.1. Dosya Ġçeriğini Göster Dosya içeriklerine bakmak için kullanılır. Sol üst köģede seçmiģ olduğumuz dönem görülür. Ġçeriğini görmek istediğimiz dosyayı iģaretledikten sonra, Dosya Ġçeriğini Göster tuģuna basılır. Dosya içeriği yeni bir sayfada, yine sol üst köģede seçmiģ olduğumuz dönem belirtilerek gösterilir. 14

15 3.2. Excel Dosyasını Aç Seçtiğimiz dosyayı, sisteme okunduğu orjinal Excel dosyadan açar. Excel dosyasının dizini, okutma iģleminden sonra değiģtirilmiģ ise, dosya açma iģlemi baģarısız olur. 15

16 3.3. TCMB Text Oluştur (RapKon TCMB versiyonunda bulunur) Kontrolden geçmiģ dosyalar TCMB Text OluĢtur tuģu ile TCMB text formatına dönüģtürülür. Bknz: Rapor Kontrol CTRL tuģu yardımı ile text oluģtumak istediğimiz formlar iģaretlenir. TCMB Text OluĢtur tuģuna bastıktan sonra, karģımıza text dosyalarını nerede yaratmak istediğimizi soran bir ekran çıkar. Dosyaları oluģturmak istediğimiz dizini seçtikten sonra, Save (Türkçe Windows larda Kaydet ) tuģuna basarız ve dosyanın hangi dizin altına, kaç dosya ve satır halinde yazıldığına dair bir bilgi ekranı görürüz. 16

17 IV. RAPOR KONTROL Ana sayfadan Rapor Kontrol tuģuna basılarak, kontrol sayfasına geçilir. Rapor kontrol sayfası, aģağıda görüldüğü gibidir. 17

18 4.1. Formül Seti Sol üst köģedeki menüden, kontrolünü yapmak istediğimiz formül setini seçeriz. Formül setleri sırası ile Ģu Ģekildedir: BDDK: BDDK kontrollerinin bulunduğu kontrol seti. BDDK_D: BDDK kontrolleri arasından hatalı bulunup, yeniden düzenlenmiģ formül seti. BDDK_I: BDDK iç kontrol seti. BDDK_M: BDDK mantık kontrol seti.( Formül numarası 9000'in üzerindeki tüm formüller, Vega nın ek formülleridir, BDDK henüz bu hataları vermemektedir ) Vega_TBMB_32: TCMB kontrol seti ( ġubat 2006 da 32 no lu ara güncelleme ile yayınlanmıģ hali ) 18

19 4.2. Form Filtresi Ġstediğimiz tablolar arasında kontrolleri seçmek için kullanılır. Dosya adına ya da formül numarasına göre filtreleme yapılabilir. BoĢ olan tabloları çıkartma seçeneği vardır Dosya Adına Göre Filtreleme: Kontrol etmek istediğimiz dosyalardan herhangi birini seçmek için kullanılır. Seçmek istediğimiz dosya adı Filtre 1 kısmına yazılır ve Tamam tuģuna basılır. Ekrana, sadece seçmiģ olduğumuz dosya adının bulunduğu kontroller gelir. Filtreleme, birden fazla dosyayı seçmek için de kullanılır. 19

20 Ekrana yine seçmiģ olduğumuz bu iki dosya adının bulunduğu bütün dosyalar gelir Formül Numarasına Göre Filtreleme: Formül No kutucuğunun ilk bölmesine aralığın baģlangıç formül numarası, ikinci bölmesine ise bitiģ formül numarası yazılır ve Tamam tuģuna basılır. SeçmiĢ olduğumuz aralıkta bulunan formüller ekrana getirilir. 20

21 Tablo Listesi: Filtreleme yapmak istediğimiz dosyaları, bütün dosyaların içinde bulunduğu bir listeden seçebilmemizi sağlar. Tablo Listesi tuģuna bastığımız zaman, yan tarafta bir liste belirir. Açılan bu listeden, filtreleme yapmak istediğimiz dosyaları, yanlarına iģaret koyarak seçebiliriz. Birden fazla tablonun yanına iģaret koyabilmek için, klavyeden CTRL tuģunu basılı tutarak seçim yaparız. BoĢ olan tablolarının listede görüntülenmemesi için, BoĢ Tabloları Çıkar tuģuna basmamız yeterlidir. 21

22 BoĢ Tabloları Çıkar tuģuna basıldığı zaman, listede sadece dolu olan tablolar kalır. 22

23 4.3. Kontrol Et Bu tuģa basıldığı zaman RapKon yeni bir Excel sayfası açacak, istersek bütün tabloları, istersek sadece form filtresi ile seçilmiģ olan tabloları kontrol edecek, doğruları yeģil, hataları kırmızı ve ya turuncu olarak iģaretleyecektir. Kontrol sırasında, kaç tane formülün ne kadar zamanda kontrol edildiği aģağıdaki gibi gösterilir. Durdur tuģu ile kontrol iģlemine son vermek mümkündür. Açılan yeni sayfanın sheet adı, kontrol ettiğimiz formül seti ve kontrol edilen dönemden oluģur. 23

24 4.4. Kod Listeleri Bu tuģ yardımıyla, bütün kodları değerleri ve açıklamalarıyla beraber görebiliriz. Ülke kodları listesinde tüm ülkeler; baģkentleri, para birimleri, nufüsları ve bayrakları gibi bilgiler ile beraber ekrana getirilir. ÇıkıĢ tuģuna basarak RapKon anasayfaya dönebiliriz. 24

25 4.5. SQL Herhangi bir formül seçildikten sonra, SQL tuģuna basılarak, seçilmiģ olan SQL cümlesi SQL ortamına aktarılır. Bu fonksiyon, standard SQL Query Analyzer gibi çalıģır. 25

26 4.6. Export Bu tuģa bastığımız zaman, formül export penceresi açılır. Burada yüklenmiģ olan formülleri adetleri ve yüklenme tarihleri ile beraber görebiliriz. Daha ayrıntılı bilgi istersek yüklenme saati ve dakikası seçenekleri de mecuttur. YüklenmiĢ olan formüllerin arasından export etmek istediklerimiz var ise, öncelikle bu formüllerin yüklenme tarihini, istersek saatini ve dakikasını iģaretler, sonra da Formülleri Export Et tuģuna basarız. Formülleri Export Et tuģuna basarak açılan pencereden, dosya ismini yazarak, standard Windows Save As (Türkçe Windows larda Farklı Kaydet ) iģlemiyle, kaydetmek istediğimiz dizini seçerek ve Save (Türkçe Windows larda Kaydet ) tuģuna basarak kaydedebiliriz. 26

27 4.7. Import Bu tuģ yeni formül yüklemek için kullanılır. Standard Windows dosya açılımı Ģeklinde çalıģır. Yüklemek istediğimiz formüllerin bulunduğu dizine gider, formülleri seçer ve Open (Türkçe Windows larda Aç ) tuģuna basarız. Program yenilemeleri, Formül setlerinin son halleri bu seçenek ile yüklenir. Yeniliklerin son haline adresinden ulaģılabilir. 27

28 V. XL/Rasyo DOLDUR (RapKon TCMB versiyonunda bulunur) 5.1 XL Doldur Bu fonksiyon, RapKon a okutulmuģ olan mizandan (7.8 ) dolan dosyaları, Formül Tanımlarında (7.3) verilen kriterlere göre, daha önceden kaydettiğimiz boģ Ģablonlara doldurur. SeçmiĢ olduğumuz dosya excel sayfası olarak açılır ve mizandan doldurulan hücreler Formül Tanımlarında belirtildiği Ģekilde güncellenir. 28

29 Bu özellik ile doldurulmuģ olan Excel sayfası, Kullanıcı seçimleri (7.1) de yaptığımız seçimlere göre ekrana getirilir. Örnekte Comment var seçeneği ile doldurulmuģ bir excel tablosu görmekteyiz. Doldurmak isteğimiz Excel sayfasında, Formül Tanımlarında belirtilmiģ birden fazla sayfa var ise, hangi sayfayı doldurmak istediğimizi soran bir ekran ile karģılaģırız. Bu sayfadan doldulmak istediğimiz sayfaları iģaretleriz ve Excel Doldur tuģuna basarız. 29

30 5.2 RASYO DOLDURMA Raporlanacak olan Rasyo dönemini seçtikten sonra dolduracağımız excel Ģablonunu seçeriz. Open (Aç) düğmesi ile doldurmaya baģladıktan sonra ekrana aģağıdaki resimdeki gibi bir excel Ģablonu gelecektir. 30

31 VI. EVAS OLUġTUR Bu tuģ yardımı ile, BDDK ya gönderilmek üzere oluģturulmuģ ve RapKon a okutulmuģ excel dosyalarından, TCMB ye gitmek üzere text formatında dosyalar oluģturulur ve sıkıģtırılır. Farklı dosyalar için Evas grupları Dosya Tanımları (7.3) sayfasında tanımlanır. Her banka kendisi için farklı tanımlamalar yapabilir. Evas OluĢtur tuģuna bastığımızda, hangi evas grubunun oluģtulmasını istiyorsak, sol menüden evas kodunu seçeriz. Bu koda bağlı olan formlar sol menüde görüntülenir. OluĢturmak istediğimiz sıkıģtırılmıģ dosyaların hangi dizine kaydedileceği seçilir ve dosya adı yazılır ve Evas oluģturma iģlemi tamamlanır. 31

32 Not: Evas OluĢtur özelliğinin bilgisayarımızda çalıģır hale gelmesi için, zip.exe dosyasının RapKon dizini altına kaydedilmesi gerekir. 32

33 VII. DĠĞER ĠġLEMLER 7.1. Kullanıcı Seçimleri Dil seçimi, program güncellemelerini webden takip etme seçeneği ve XL doldur ayrıntıları gibi kullanıcı seçimleri bu pencereden yapılır. 33

34 7.2. Dönem Kilidi Bu tuģ, seçilen dönemin kilitlenmesi amacı ile kullanılır. SeçmiĢ olduğumuz dönem kilitleme tuģunun üzerinde gösterilir. 34

35 Kilitlemek istediğimiz dönem için yapmak istediğimiz açıklama beliren pencereye yazılır ve Ok (Türkçe Windows larda Tamam ) tuģuna basılır. SeçmiĢ olduğumuz dönemin kilitlenmiģ olduğu ekranda aģağıdaki gibi gösterilir. 35

36 KilitlenmiĢ olan bir dönemin kilidinin kaldırmak istersek, öncelikle kilitlenmiģ olan dönem üzerine aģağıdaki gibi tıklayarak seçim yaparız. AĢağıda daha önce seçmemiz mümkün olmayan Kilidi Kaldır tuģu, seçim yapıldıktan sonra müsait duruma gelir. Bu tuģ yardımıyla seçilen dönem üzerindeki kilit kaldırılır. 36

37 7.3. Dosya Tanımları Bu tuģ, tüm dosya tanımlarını yeni bir sayfada açar TCMB Text OluĢtur: Kontrolden geçmiģ dosyalar TCMB Text OluĢtur tuģu ile TCMB formatına dönüģtürülür. Bknz: Rapor Kontrol TCMB dosyası oluģturmak istediğimiz dosya seçildikten sonra, TCMB Text OluĢtur tuģuna basılır ve karģımıza text dosyalarını nerede yaratmak istediğimizi soran bir ekran çıkar. 37

38 Toplu olarak TCMB text oluģturma iģlemi, Dosya Ġncele seçeneği altında, dosyalar Ctrl tuģu ile iģaretlenerek yapılır. Bknz (3.3.) Dosyaları oluģtumak istediğimiz dizini seçtikten sonra, text oluģtur tuģuna basarız ve dosyanın hangi dizin altına, kaç satır olarak yazıldığına dair bilgi ekranını görürüz. 38

39 7.4. Formül Tanımları (XL/Rasyo Doldur iģlemi için) Bu bölümde formül tanımlamaları yapılır Kod Listeleri Bknz: 4.4 Kod Listeleri 39

40 7.6. Aktif/Pasif Hesaplar Bu tuģ yardımı ile Aktif / Pasif, Gelir / Gider, Türk Parası / Yabancı Para, hesapların ayrıntılarını görebiliriz. 40

41 7.7. Mizan Okuma Parametreleri Bu tuģ yardımı ile mizan okuma parametrelerini görebiliriz. ÇıkıĢ tuģuna basarak RapKon anasayfaya geri dönebiliriz. 41

42 7.8. Mizan Oku Mizan oku tuģuna bastığımız zaman, Mizan Türü Seçiniz penceresi açılır, okumak istediğimiz mizan türünü bu pencereden seçebiliriz. Mizan türü olarak Yurt Ġçi Mizan, YurtdıĢı Mizan, Genel Konsolide Mizan ya da ġube Mizanı seçeneklerinden biri iģaretlendikten sonra, Tamam tuģuna basılır. 42

43 Okumak istediğimiz mizan dosyaların bulunduğu klasöre gider, ve okutmak üzere seçim yapmıģ olduğumuz mizan türüne ait dosyayı seçeriz. Text ve prn türü dosyalardan, seçmiģ olduğumuz mizan sisteme okunur. 43

44 7.9. Mizan Bilgileri Mizan bilgileri tuģuna bastığımız zaman, Mizan Türü Seçiniz penceresi açılır, bilgilerini almak istediğimiz mizan türünü bu pencereden seçebiliriz., Mizan türü olarak Yurt Ġçi Mizan, YurtdıĢı Mizan, Genel Konsolide Mizan ya da ġube Mizanı seçeneklerinden biri iģaretlendikten sonra Tamam tuģuna basılır. SeçmiĢ olduğumuz mizan türüne ait bilgiler, yeni bir sayfada açılır. 44

45 7.10. Yeni Excel Bu tuģa basarak yeni bir Excel uygulaması açabiliriz RapKon Import Bknz: 4.7 Import 45

46 7.12. RapKon Versiyon Bu tuģu kullanarak RapKon versiyon bilgilerine ulaģabiliriz. 46

47 Sol üst köģedeki RapKon ikonuna basarak Script Database çalıģtırılır. RapKon veritabanındaki Kullanıcılar, User Log, Log Dosyası Büyüklüğü ve Versiyon Bilgilerine buradan ulaģabiliriz. Güncellemer tuģuna basarak, RapKon web sitesine kolay eriģim sağlanır. ( Bknz VIII. RapKon web sayfası ) Sağ üst köģedeki Vega logosuna basarak, Vega internet sitesine kolay eriģim sağlanır. ( Bknz 7.7 Parent Directory ) Yasal Uyarı 47

48 VIII. RapKon Web Sayfası 48

49 8.1. Dosya Tanımları Dosya tanımalarının son hali burada tutulmaktadır. Bu tanımları yine Save As (Türkçe Windows larda Farklı Kaydet ) iģlemiyle kaydederiz. YüklemiĢ olduğumuz dosya tanımlarını RapKon import fonksiyonu ile programa aktarabiliriz. 49

50 8.2. Program RapKon programının son haline buradan ulaģabiliriz. Uygulamayı xla veya zip olarak indirme seçenekleri mevcuttur. Programı Save (Türkçe Windows larda Kaydet ) yardımı ile, RapKon dizinine yükleriz. 50

51 Dosyayı kaydetme sırasında, dosya formatı aģağıdaki gibi.doc formatından,.xla formatına çevirilir. Yükleme sırasında aģağıdaki gibi bir pencere görülür. 51

52 8.3. RapKon.pdf Kullanım kılavuzunun pdf formatındaki haline buradan ulaģabiliriz. 52

53 8.4. SQL SQL tanımlarının son hali burada tutulmaktadır. Yüklemek istediğimiz SQL dosyasının üzerine sağ tıklayarak, Save Target As seçeneği iģaretlenir. Bu dosyalar yine RapKon dizinine kaydedilir ve yükleme sırasında aģağıdaki ekran belirir. 53

54 8.5. System RapKon kurulumu için gerekli olan sistem dosyaları burada tutulur. 54

55 8.6. Parent Directory Parent Directory ye basarak Vega web sitesinin ana sayfasına ulaģabiliriz. ( IX. Rapkon SSIS Vega son olarak, Rapkon üzerinde SSIS teknolojisi kullanarak programın veritabanına data aktarımı sağlayan, ve BDDK raporlarını otomatik olarak oluģturabilen geliģtirmeler yapmıģtır. Bu geliģtirmeler çalıģtığımız bankalarla proje bazlı ele alınarak uygulamaya konulmaktadır. 55

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KOOPERATĠF OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 3 2. Kooperatif Otomasyonu Programının ÇalıĢtırılması... 3 2.1.

Detaylı

DIġ KULLANICI - ĠġVEREN KULLANIM KILAVUZU

DIġ KULLANICI - ĠġVEREN KULLANIM KILAVUZU DIġ KULLANICI - ĠġVEREN KULLANIM KILAVUZU ĠÇĠNDEKĠLER 1 GĠRĠġ... 1 1.1 AMAÇ... 1 2 ĠĢ Veren... 1 2.1 Online ĠĢlemler... 9 2.1.1 Ġstihdam... 9 2.1.1.1 Açık ĠĢ Ġlanları... 9 2.1.1.2 ĠĢgücü Ġstemi ĠĢlemleri...

Detaylı

3.Göz Görsel Analiz Uygulaması Kullanım Kılavuzu. Uygulamadan en iyi verimi almanız için bu kılavuzu okumanız tavsiye edilir.

3.Göz Görsel Analiz Uygulaması Kullanım Kılavuzu. Uygulamadan en iyi verimi almanız için bu kılavuzu okumanız tavsiye edilir. 3.Göz Görsel Analiz Uygulaması Kullanım Kılavuzu Uygulamadan en iyi verimi almanız için bu kılavuzu okumanız tavsiye edilir. Oratech Teknoloji Sistemleri 24.12.2010 İçindekiler GİRİŞ...6 ANALİZ EKRAN...8

Detaylı

V1 KING DEVRİYE KONTROL SİSTEMİ PROGRAM KULLANIM KILAVUZU

V1 KING DEVRİYE KONTROL SİSTEMİ PROGRAM KULLANIM KILAVUZU V1 KING DEVRİYE KONTROL SİSTEMİ PROGRAM KULLANIM KILAVUZU Öncelikle OnurEgs yi ve ürünümüzü tercih ettiğinizden dolayı teģekkür ederiz. Program kullanım kılavuzumuz siz değerli müģterilerimiz için programın

Detaylı

ASBĠS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BĠLGĠ SĠSTEMĠ

ASBĠS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BĠLGĠ SĠSTEMĠ Hazırlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Sayfa 1 ASBİS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BİLGİ SİSTEMİ -------------------------------------------------------------------------------- 3 Proje Misyonu

Detaylı

Perkotek Zaman Kontrol ve Personel Devam Takip Sistemi

Perkotek Zaman Kontrol ve Personel Devam Takip Sistemi Perkotek Zaman Kontrol ve Personel Devam Takip Sistemi Program menülerine üst taraftaki ( 1 ) menülerden ve programın sol tarafındaki ( 2 ) menülerden ulaşabiliriz. Şu an okumakta olduğunuz yardım kitapçığında

Detaylı

Mikbüro Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Mikbüro Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 MUHASEBE MODÜLÜ 1. MUHASEBE MODÜLÜ NE GİRİŞ... 6 1.1 Hesap Planı ve Kartlar...7 1.1.1 Kartlar Yardım Tuşları...7 1.1.2 Hesap...9 1.1.2.1 Hesap Tanıtım Kartı... 9 Bunları Biliyor Musunuz?... 10 1.1.2.2

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KELĠME ĠġLEMCĠ 482BK0012 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KuruluĢ, Parametreler ve Genel Özellikler

KuruluĢ, Parametreler ve Genel Özellikler KUR9000 1 GĠRĠġ... 8 2 PROGRAMI YÜKLEME... 10 3 KUR9000 E GĠRĠġ VE FĠRMALARA AĠT VERITABANI AÇMA... 12 4 SQL SUNUCUSUNA BAĞLANMA VE ġġfre ALMA... 15 Sunucu seçimi penceresine eriģim... 16 Örnekler... 16

Detaylı

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ 1400 Sokak No : 9 D : 7 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 21 35 Pbx Fax : 463 08 04 web adresi : www.akbimkoc.com mail adresi akbimkoc@akbimkoc.com SDDOP Programı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KURULUM... 3 2. KULLANICI GİRİŞİ... 3 3. İZLEME... 3 4. FOTOĞRAF İŞLEMLERİ... 4 5. ARŞİV... 7. Kameralar... 4

İÇİNDEKİLER 1. KURULUM... 3 2. KULLANICI GİRİŞİ... 3 3. İZLEME... 3 4. FOTOĞRAF İŞLEMLERİ... 4 5. ARŞİV... 7. Kameralar... 4 Page 1 of 12 İÇİNDEKİLER 1. KURULUM... 3 2. KULLANICI GİRİŞİ... 3 3. İZLEME... 3 Kameralar... 4 Trafik... 4 3.2.1 Fotoğraf... 4 3.2.2 Liste... 4 Kamera... 4 4. FOTOĞRAF İŞLEMLERİ... 4 Menü... 4 4.1.1 Plaka

Detaylı

OFĠS PROGRAMLARI WORD XP

OFĠS PROGRAMLARI WORD XP OFĠS PROGRAMLARI WORD XP 3.1. GiriĢ Bölümün Genel Amaçları: Ofis XP in dosya yapısına iliģkin ortak iģlemlerini yapma. WORD XP paket programını tanımlama ve programın görünümü ve düzeni ile ilgili temel

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE DĠĞER SĠGORTA ĠġLEMLERĠ 343FBS031 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı; apartmanlara, sitelere ve site yönetim şirketlerine hitap etmektedir. Program özellikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN PROGRAM YÜKLEMEK ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

5. ÜNİTE. Üniteye Hazırlık

5. ÜNİTE. Üniteye Hazırlık Veri Tabanı Uygulamaları 5. ÜNİTE Veri tabanı Uygulamaları Üniteye Hazırlık 1. Kişisel verilerin bilgisayar ortamında nasıl saklandığını araştırınız. 2. Ülkemizde devlet kurumları milyonlarca kişinin bilgisini

Detaylı

Bunun yanında ekip üyeleri de birbirlerinin konumlarını cep telefonlarından sorgulayarak öğrenebilir ve mesajlaşabilirler.

Bunun yanında ekip üyeleri de birbirlerinin konumlarını cep telefonlarından sorgulayarak öğrenebilir ve mesajlaşabilirler. 0 İçindekiler 1.EkipMobil i Tanıyalım...2 2.EkipMobil Abonelik Bilgileri...2 3.EkipMobil i Kullanmaya Başlarken...3 3.1. EkipMobil Giriş... 3 3.2. Şifremi Unuttum... 4 3.3.EkipMobil Ana Sayfa... 6 4.EkipMobil

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STOK TAKĠBĠ 2 341TP0032 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access)-Öğr.Gör.Ali ATALAY 03-08-2012

2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access)-Öğr.Gör.Ali ATALAY 03-08-2012 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access)-Öğr.Gör.Ali ATALAY 03-08-2012 MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI //aliatalay.net Öğr.Gör.Ali ATALAY tarafından hazırlanmıģtır. Access bir veritabanı programıdır.

Detaylı

16.1. Çok Fonksiyonlu Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi/Faks Kullanım Talimatı;... 89 16.2. Projeksiyon cihazı... 90 16.3. Akıllı Tahta... 93 16.4.

16.1. Çok Fonksiyonlu Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi/Faks Kullanım Talimatı;... 89 16.2. Projeksiyon cihazı... 90 16.3. Akıllı Tahta... 93 16.4. 1 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 BT KULLANIM KILAVUZ VE TALĠMATLARI... 3 1. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU... 3 1.1. Windows XP Kurulumu... 3 1.2. Windows 7 Kurulumu... 13 2. OFĠS PROGRAMLARI KURULUMU (OFFĠCE

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ PLC PROGRAMLAMA TEKNĠKLERĠ 523EO0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ

WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ Bölümün Genel Amacı: Windows XP iģletim sistemi ile bilgisayarı temel düzeyde kullanma Bölümün DavranıĢsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü baģarıyla bitirip, uygulamaları yapıp,

Detaylı

B2B e-ticaret, işletmeler arasında geleneksel yollarla gerçekleştirilen iş ilişkilerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir.

B2B e-ticaret, işletmeler arasında geleneksel yollarla gerçekleştirilen iş ilişkilerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. B2B KULLANIM KLAVUZU B2b Nedir? B2B terimi İngilizce BUSINESS TO BUSINESS (B2B) kelimelerinin karşılığıdır. B2B e-ticaret, işletmeler arasında geleneksel yollarla gerçekleştirilen iş ilişkilerinin elektronik

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ SUNU HAZIRLAMA 482BK0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Ekonomik Seri Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 GENEL MUHASEBE 1. Genel MUHASEBE MODÜLÜ NE GİRİŞ... 4 1.1 Hesap Planı... 5 1.1.1 Kartlar Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hesap tanıtım kartı (087100)... 8 Bunları Biliyor Musunuz?... 10 1.1.3 Muhasebe hesap

Detaylı

Excel Uygulamaları SEMİNER DERS NOTLARI MODÜLLER:

Excel Uygulamaları SEMİNER DERS NOTLARI MODÜLLER: Excel Uygulamaları SEMİNER DERS NOTLARI Microsoft Excel Uygulamalar Microsoft Excel 2003 Türkçe / Ġngilizce Microsoft Excel 2007 Türkçe / Ġngilizce Microsoft Excel 2010 Türkçe / Ġngilizce Uyumlu MODÜLLER:

Detaylı

Ü c r e t l e n d i r m e M o d ü l ü. Kullanıcı Kılavuzu. IPera İletişim Teknolojileri

Ü c r e t l e n d i r m e M o d ü l ü. Kullanıcı Kılavuzu. IPera İletişim Teknolojileri Ü c r e t l e n d i r m e M o d ü l ü Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 ABAKUS 360 NEDİR?... 3 PROGRAMA GİRİŞ... 3 GÖRÜŞME RAPORLARI... 4 BİRİM RAPORLARI... 5 Kontrol Panel... 5 Raporun Bölümünün

Detaylı

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Esra Öztürk Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu Grafik Uygulama: Tuna Erkan Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir. Firmadan

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ VERĠ TABANI HAZIRLAMA 481BB0123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MICROSOFT POWERPOINT(SUNU) 2003 HAZIRLAMA PROGRAMI

MICROSOFT POWERPOINT(SUNU) 2003 HAZIRLAMA PROGRAMI MICROSOFT POWERPOINT(SUNU) 2003 HAZIRLAMA PROGRAMI Sunular toplantılar, tanıtımlar, seminerler vb. oturumlarda konuģmanın kullanacağı görsel materyalin hazırlanması, kurgulanması ve sunulması iģlemlerini

Detaylı