Sigorta Araştırma ve Sertifikasyon Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sigorta Araştırma ve Sertifikasyon Merkezi"

Transkript

1 Sigorta Araştırma ve Sertifikasyon Merkezi Kuruluş Tanıtım Dokümanı İçerik 1. Kuruluş Amacı İşleyiş Prensipleri Yedek Parça Sertifikasyonu Hasar Onarım Sertifikasyonu Organizasyon Yapısı Ekler SASM Yönetim Kurulu SASM için Belirlenen Rollerin İş Tanımları Genel Müdür İş Tanımı Uzman İş Tanımı Uzman Yardımcısı İş Tanımı

2 1. Kuruluş Amacı Kurulması hedeflenen Sigorta Araştırma ve Sertifikasyon Merkezi (SASM) araç hasar onarımlarında sunulan güvenlik ve kalite standartlarını yukarı çekmeyi; buna karşın maliyetleri daha etkin bir şekilde kontrol etmeyi ve adil bir rekabet ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Kuruluş eşdeğer yedek parça sertifikasyonu, onarım servisi sertifikasyonu, hasar onarım araştırmaları ve hasar operasyonlarındaki tedarik ağı işleyişinin yönetimini sağlayacaktır. SASM, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından anonim şirket olarak kurulacaktır. 2. İşleyiş Prensipleri 2.1. Yedek Parça Sertifikasyonu Yedek parça sertifikasyon işleyişinde Türkiye araç parkında yer alan ve en fazla kazaya karışan araç marka modellerine ait parçalara sertifikasyon sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Türkiye araç parkı verileri ile sigorta hasar operasyonlarında kullanılan parçalar incelenmiş ve hedef parça grupları belirlenmiştir. Hedef parçalar, aracın dış karoserini oluşturan yapısal olmayan metal ve plastik parçalar ile aydınlatma parçalarıdır (Tablo-1). Ön Tampon Motor Kaputu Ön Panel Ön Panjur Ön Çamurluk Far Çerçevesi Tampon Demiri Arka Tampon Bagaj Kapağı Arka Çamurluk Ön Kapı Arka Kapı Ön Far Kompleleri Arka Stop Lambası Sis Lambası Sinyal Tablo-1 Parça sertifikasyonu uygulamalarında eşdeğer yedek parçanın boyutsal kontrolü, araç ile görsel uyumu, fonksiyonelliği ve malzeme özellikleri değerlendirilmesi sağlanacak ve yedek parçaların güvenliğinin, performansının ve malzeme kalitesinin uygunluğunu belgeleyecek bir sertifikasyon sistemi hayata geçirilecektir. Sahada kullanılan eşdeğer yedek parçaların kalitesinin sürekliliği için sertifikalı eşdeğer yedek parçalar devamlı olarak denetlenecektir Hasar Onarım Sertifikasyonu Servis sertifikasyon işleyişinde ilk aşamada sigorta hasar onarım operasyonlarında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ile anlaşması olan bağımsız kanaldaki onarım servislerinin belgelendirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye de faaliyet gösteren yaklaşık adet hasar onarım servisinden 2500 kadarı yetkili onarım servisidir ve bu servislerin büyük çoğunluğunun TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi mevcuttur. Bağımsız kanalda yer alan ve özel servis olarak nitelendirilen yaklaşık 4300 adet hasar onarım servisinden hizmet uygunluk belgesi olanların oranı ise çok düşüktür. İlk aşamada bu sınıftaki hasar onarım servislerinin belgelendirilmesi ve hizmet kalitelerinin artırılması önem teşkil etmektedir. Onarım servisi belgelendirme uygulamalarında ise onarım servislerinin çalışan personel yetkinliği, doğru donanım ve onaylı onarım yöntemleri kullanmaları ve servis hizmet kalitesi değerlendirilecektir. Kaliteli, doğru ve güvenli onarım hizmeti sağlayan onarım servisleri belgelendirilecektir. Hizmet kalitesinin sürdürülebilmesi için sertifikalandırılan onarım servislerine periyodik olarak denetimler gerçekleştirilecektir. 2

3 Hedeflenen modelin hayata geçirilmesi için üç aşamalı bir yol haritası planlanmıştır. Başlangıçta sektör ihtiyaçlarının ivedi şekilde karşılanması için sertifikasyon fonksiyonlarının dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda yedek parça sertifikasyonu için yurtdışında benzer sertifikasyon operasyonlarını gerçekleştiren kuruluşların vereceği sertifikalar, bu kuruluşların SASM tarafından belirlenen belli kıstaslara uymaları şartıyla, Türkiye pazarında kabul edilecektir. Servis sertifikasyonu için de belge sağlayan kurum ve kuruluşların sertifikaları kabul edilecek, sertifikalı servislerin yaygınlaştırılması için ilgili TSE standartlarında ise revizyon sağlanmasına çalışılacaktır. Yakın-orta vade planında yurtdışından standart belirleme ve sertifikasyon yetkinliği olan bir kuruluşunun yetkilendirilmesi ve TSB bünyesinde özel bir sertifikasyon programı oluşturulması planlanmaktadır. Bu özel programın hayata geçirilmesi ile sektör genelinde kullanılacak tekil bir sertifikasyon yapısının oluşturulması ve yönetilmesi sağlanacaktır. Hedef işleyiş modelinin son aşamasında ise SASM Türkiye deki otomotiv yedek parça yan sanayii gelişimine paralel olarak gerekli Ar-Ge ve test laboratuvarları yatırımlarını gerçekleştirebilecektir. Ayrıca bu son aşamada SASM tüm hasar sürecinin iş akışı, yedek parça tedariki ile OEM ve eşdeğer yedek parça kodu eşleştirilmesi süreçlerini yürütecektir. 3

4 3. Organizasyon Yapısı Kuruluşun Yönetim Kurulu üyeleri, Birlik Yönetim Kurulu tarafından seçilen 5 üyeden oluşacaktır. Başlangıçta kuruluşun operasyonları Genel Müdür, uzman ve uzman yardımcısı olmak üzere 3 kişilik bir ekip tarafından yönetilecektir. Destek operasyonlar için dış kaynakların kullanılması uygun görülmektedir. Kurulacak ekip, sektör paydaşlarının ihtiyaçlarının değerlendirerek sertifikasyon işleyişinin idaresini sağlamak için stratejileri belirleyecek, sertifikasyon kurallarını ve gereksinimlerini tanımlayacak ve uygulayacaktır. Ayrıca yedek parça ve servis sertifikasyonlarını sağlayacak 3. Partilerin yönetimi için gerekli iletişim aktivitelerini yönetecektir. Aynı zamanda bu ekip güncel yedek parça verileri ve onaylı onarım servis bilgileri toplayacak ve oluşturduğu ilgili raporları sektör paydaşları ile web-sayfası üzerinden paylaşacaktır. 4

5 4. Ekler 4.1. SASM Yönetim Kurulu Yapısı Yönetim Kurulu üyeleri, Birlik Yönetim Kurulu tarafından seçilen 5 üyeden oluşur. Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde üye seçimini yenileyebilir. Üye atamasının yapılmasından sonra yapılacak ilk toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Başkan ve Başkan Vekili seçilir. Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın katılamadığı hallerde ise Başkan Vekilinin başkanlığında toplanılır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile ( asgari 3 üye) toplanır ve karar alır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri Yönetim Kurulu toplantılarında bir oya sahiptir. Oylarda eşitlik halinde görüşmeye esas olan konu bir sonraki toplantıya ertelenir. İkinci toplantıda eşitlik halinde Başkanın görüşü doğrultusunda karar alınır. Genel Kurul, Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyelerinden oluşur. Görev ve Sorumlulukları: Kuruluşun amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirlerin alınması Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulu nun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi Pay, Yönetim Kurulu karar ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurul a sunulması, Genel Kurul toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul kararlarının yürütülmesi Kuruluş stratejilerinin ve politikalarının değerlendirilmesi Faaliyet operasyonlarına ilişkin kamunun bilgilendirilmesi ve ilgili mesleki toplantı ve kongrelerde kuruluşun temsil edilmesi Sertifikasyon faaliyetlerinin gelişmesini sağlayıcı önlemlerin alınması, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunulması, araştırma kuruluşlarının tesis edilmesi ve bu konudaki araştırma ve çalışmalarının desteklenmesi Üye şirketlere bilgi verilmesi, yol gösterilmesi ve mesleki eğitime ilişkin çalışmaların yapılması Yatırım planlarının yapılması ve finansal kaynak yeterliliğinin kontrol edilmesi Kuruluşun faaliyet raporunun ve bütçe kalemlerine ilişkin kaynakları Genel Kurul onayına sunmak Teknik Komite ve Genel Müdür atamalarının yapılması, kuruluşun personel kadrosunun belirlenmesi 5

6 Teknik Komite üyelerinin öneri ve çalışmalarının değerlendirilerek karara bağlanması Personel kadrosunun özlük işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi Kuruluşun genel durumu ile işlemleri ve çalışmaları hakkında Genel Kurul toplantısına raporlama yapılması 6

7 4.2. SASM için Belirlenen Rollerin İş Tanımları Genel Müdür İş Tanımı SİGORTA ARAŞTIRMA VE SERTİFİKASYON MERKEZİ (SASM) İŞ TANIMI Pozisyon Kıdem Kariyer Planı/Uzmanlık Pozisyon Tipi Genel Müdür En az 10 yıl Sigorta Otomotiv Hasar ve Operasyonları, Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler ve Lojistik Operasyonları Tam zamanlı İŞİN GENEL TANIMI Kuruluşun operasyonlarını yönetmekle sorumludur. TEMEL SORUMLULUKLAR Hasar onarım operasyonlarının (yedek parça ve hasar onarım servisleri) sertifikasyon gereksinimlerinin belirlenmesi için Teknik Komite ile çalışmaların yönetilmesi Kuruluş stratejilerinin kısa ve uzun vadeli olarak planlanması, yürütülmesi ve pazar değişkenlerine göre gerektiğinde güncellenmesi Kuruluşun devam eden ve planlanan faaliyetleriyle ilgili sektör paydaşları arasında yönetim seviyesindeki iletişimin yürütülmesi Kuruluşun bütçe ve faaliyet raporunun hazırlanması Sertifikasyon işleyişi içerisinde yer alan ilgili paydaşlar (araç üreticileri, yedek parça üreticileri, yedek parça distribütörleri, hasar onarım servisleri, sigorta şirketleri ve sigortalılar) ile iletişim aktivitelerinin yönetilmesi Uluslararası kabul görmüş sertifikasyon ve belgelendirme kuruluşları ile iletişim aktivitelerinin yönetilmesi Ekip içi rol ve sorumlulukların belirlenmesi ve sertifikasyon ekibinin yönetilmesi Dış kaynaklar tarafından yürütülen destek fonksiyonlarının ( Muhasebe, İnsan Kaynakları, Hukuk, Kurumsal İletişim ve Bilgi Teknolojileri) idaresi 7

8 GENEL NİTELİKLER Eğitim Düzeyi Eğitim Alanı Toplam Deneyim BİLGİ / BECERİLER 4 yıllık üniversite Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler veya Mühendislik Bölümleri Aşağıdaki alanlarda toplamda en az 10 yıllık deneyim: - Sigorta Otomotiv Hasar ve Operasyonları - Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler ve Lojistik Operasyonları Yabancı Dil Bilgisi Bilgisayar Bilgisi Diğer Beceriler Yetkinlikler İyi derecede İngilizce Microsoft Office Programları Stratejik düşünme Etkin sözlü ve yazılı iletişim becerisi İleri seviyede operasyon ve ekip yönetimi Stratejik planlama Paydaş yönetimi İş geliştirme Tedarik ağı yönetimi 8

9 Uzman İş Tanımı SİGORTA ARAŞTIRMA VE SERTİFİKASYON MERKEZİ (SASM) İŞ TANIMI Pozisyon Kıdem Kariyer Planı/Uzmanlık Pozisyon Tipi Uzman En az 5 yıl Sigorta Otomotiv Hasar ve Operasyonları, Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Tam zamanlı İŞİN GENEL TANIMI Kuruluşun günlük operasyonlarının yönetiminin sağlanması ile sorumludur. TEMEL SORUMLULUKLAR Günlük sertifikasyon işleyişinin yönetiminin sağlanması Hasar onarımlarında eşdeğer parça kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla iletişim aktivitelerinin planlanması ve yönetilmesi Uluslararası kabul görmüş sertifikasyon ve belgelendirme kuruluşları ile iletişim aktivitelerin planlanması ve koordine edilmesi Hasar onarımlarında kullanılan otomotiv parçalarının sertifikalandırılması için yürütülen test ve denetim aktivitelerinin detaylarının takip edilmesi Hasar onarım servislerinin belgelendirilmesi için yürütülen denetim aktivitelerinin detaylarının takip edilmesi İlgili paydaşlarla sertifikasyon işleyişi için gerekli olan teknolojik altyapı ve süreçler ile ilgili bilgilendirme yapılması Kurumun irtibat ve itiraz operasyonlarının yürütülmesi Kuruluş içi ve kuruluş dışı (ilgili paydaşlar) eğitimlerin planlaması ve koordinasyonu Periyodik sektör ve teknik raporların hazırlanması ve yayınlanması GENEL NİTELİKLER Eğitim Düzeyi Eğitim Alanı Toplam Deneyim 4 yıllık üniversite Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler veya Mühendislik Bölümleri Sigorta Otomotiv Hasar Operasyonları konusunda en az 3 yıllık bilgi birikimi 9

10 BİLGİ / BECERİLER Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler konusunda en az 2 yıllık bilgi birikimi Yabancı Dil Bilgisi Bilgisayar Bilgisi Diğer Beceriler Yetkinlikler İyi düzeyde İngilizce Microsoft Office Programları Etkin sözlü ve yazılı iletişim becerisi Çözüm odaklılık Operasyon ve ekip yönetimi Süreç iyileştirme Tedarik ağı yönetimi Değişim yönetimi 10

11 Uzman Yardımcısı İş Tanımı SİGORTA ARAŞTIRMA VE SERTİFİKASYON MERKEZİ (SASM) İŞ TANIMI Pozisyon Kıdem Kariyer Planı/Uzmanlık Pozisyon Tipi Uzman Yardımcısı 1-3 yıl Sigorta Otomotiv Hasar Operasyonları Tam zamanlı İŞİN GENEL TANIMI Sertifikasyon işleyişi için gerekli takibin yapılması, sektör paydaşları ve kurum içi iletişim aktivitelerinin yürütülmesi ve düzenli olarak dokümanların hazırlanmasından sorumludur. TEMEL SORUMLULUKLAR Sertifikasyon işleyişi için gerekli dokümantasyonun yapılması Sertifikasyon programına dahil olan yedek parçaların ve hasar onarım servislerinin kalitesinin, performansının ve yeterliliği için yapılan denetimlerin takip edilerek dokümantasyonun yapılması Sertifikasyon sağlanan yedek parça ve belgelendirilen servis bilgilerinin yer aldığı veri tabanının düzenli olarak güncellenmesi ve ilgili paydaşlar ile paylaşılması Türkiye araç parkı hakkında güncel verilerin takibinin ve dokümantasyonun yapılması Sertifikasyon sağlanan yedek parça ve belgelendirilen servisler hakkında gelen şikayetlerin takibinin yapılması Hasar onarım servislerinde yer alan teknisyenlerin ve sigorta eksperlerinin günlük işlerini kolaylaştırıcı hizmetler için gerekli kurumlar ile iletişim aktivitelerinin yürütülmesi Sektör için planlanan eğitim aktivitelerinin takibi ve ilgili dokümanların hazırlanması Periyodik sektörel ve teknik raporların hazırlanması için gereken verilerin toplanması ve analiz edilmesi GENEL NİTELİKLER Eğitim Düzeyi 4 yıllık üniversite 11

12 Eğitim Alanı Toplam Deneyim BİLGİ / BECERİLER Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler veya Mühendislik Bölümleri Sigorta Otomotiv Hasar Operasyonları konusunda tecrübe ve bilgi birikimi Yabancı Dil Bilgisi Bilgisayar Bilgisi Diğer Beceriler Yetkinlikler İyi düzeyde İngilizce Microsoft Office Programları (özellikle ileri seviye Excel bilgisi) Veri takip ve yönetim becerisi Sözlü ve yazılı iletişim becerisi Ekip içi iletişim Çoklu görev yürütümü Etkin raporlama ve dokümantasyon 12

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Denetim Komitesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanmasının sağlanması,

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 13 III. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 15 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ...

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI süreç süreç süreç ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI Baskı No: 01 Yayın Tarihi: 15/03/2012 Kopya: Orijinal Dağıtım: Eti

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. ( Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır ) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Denizli Belediyesi iç denetim faaliyetinin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2012 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO VE ŞEKİLLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN IN SUNUŞU 6 ÖNSÖZ 7 I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 TEMMUZ 2015 SAYI: 2694 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İç Denetim

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Mayıs 2010 ANKARA TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MAYIS 2010 - ANKARA İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı: PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( Şirket ), 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı