AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI"

Transkript

1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI Mehmet BOZDEMİR Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı 2007 Türk Standardları Enstitüsü 1

2 TSE nin MİSYONU Ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, ulusal ve uluslar arası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamaktır Türk Standardları Enstitüsü 2

3 TSE nin VİZYONU Hizmetlerimizde; ulusal bölgesel ve uluslar arası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olmak Türk Standardları Enstitüsü 3

4 TS CEN/TR Yapı Müteahhitlik İşletmelerinin Yeterliliği Standardı Ekim 2006 Avrupa Standardizasyon Teşkilatı (CEN) tarafından Aralık 2003 tarihinde teknik rapor olarak yayınlanan CEN/TR Qualification of construction enterprises standardı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Aralık 2004 tarihinde yaptığı talep neticesinde Türk Standardı olarak hazırlanmak üzere Şubat 2005 de TSE standart hazırlama iş programına alınmıştır. Konu raportörlüğünü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı personeli Sn. Bülent YALAZI ve Sn. Kadir SÖNMEZ in yaptığı standart tasarısı, tarihinde görüşlerini almak üzere, üniversitelere, DSİ Genel Müdürlüğü ne, ilgili bakanlıklara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne, Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği ne ve bir çok özel sektör firmasına gönderilmiş, aynı zamanda Türk Standardları Enstitüsü nün web sayfasından da duyurularak görüş vermek isteyenlerin istifadesine sunulmuştur. Görüş süreci 14 Nisan 2006 tarihinde sona eren standart tasarısı kurum, kuruluş ve firmalardan gelen mütalaa ve eleştiriler dikkate alınarak olgunlaştırılmış ve Ekim 2006 tarihinde Teknik Kurulda kabul edilerek TS CEN/TR Yapı Müteahhitlik İşletmelerinin Yeterliliği Standardı yayınlanmıştır Türk Standardları Enstitüsü 4

5 TS CEN/TR Yapı Müteahhitlik İşletmelerinin Yeterliliği Standardı Ekim 2006 Avrupa Standardizasyon Teşkilatı nın CEN/TC 330 teknik komitesi tarafından hazırlanan CEN/TR numaralı teknik rapor, yapı müteahhitlik işletmelerinin yeterlilik sistemi ile ilgili tarifleri, işlemleri, kriterleri ve bunların değerlendirilmesi ile birlikte ilgili belgeleri kapsamaktadır. Söz konusu standardın Tarifler bölümünde; yıl sonu hesapları, tahkim komitesi, başvuru sahibi, sertifika geçerlilik süresi, yetkili kuruluş, dönen varlıklar, kısa süreli borçlar, ana müteahhit, dolaylı çalışan, yasal temsilci, öz sermaye, onaylanmış kuruluş, yeterlilik, yeterlilik kuruluşu, yeterlilik sertifikası, yeterlilik komitesi, yeterlilik işlem süresi, yeterlilik sicil kaydı, yeterlilik sistemi, yeterlilik sertifikası almış işletme, uzman taşeron, faaliyet tipleri vb. ifadelerinin tanımları yapılmıştır Türk Standardları Enstitüsü 5

6 TS CEN/TR Yapı Müteahhitlik İşletmelerinin Yeterliliği Standardı Ekim 2006 Standardın Faaliyetler ile ilgili terimler bölümünde ise; faaliyet tipleri, yapım faaliyetleri ve yapım projeleri, özellikle Avrupa da ilgili bütün ülkelerde uygulanabilecek yeterince genel bir listede gruplandırılmıştır. Bu bölümde verilen bir çizelge ile, faaliyet tipleri ve yapım faaliyetleri, bina taşıyıcı sistemi, bina dış ve iç yüzey yapısı, tarihi eserlerin restorasyonu ve yenilenmesi, mekanik tesisatlar, inşaat mühendisliği işleri, yüzey kaplama yapıları, demiryolu yapımı, tünel açma ve yeraltı yapısı, deniz ve nehir yapıları, drenaj boru hatları, yıkım işi, kazı ve dolgu işleri, jeoteknik işler, peyzaj, spor tesisleri ve oyun alanları, geçici yapılar, elektrik ve iletişim tesisatları, genel bina ve altyapı yapım işleri olarak 18 ana başlıkta toplanmış ve bu başlıklar altında alt başlıklar oluşturularak, bu ana ve alt gruplara karşılık gelen Avrupa Birliği Komisyonu nun Genel İhale Terimleri (CPV) Kodları verilmiştir Türk Standardları Enstitüsü 6

7 TS CEN/TR Yapı Müteahhitlik İşletmelerinin Yeterliliği Standardı Ekim 2006 Standardda Yeterlilikle ilgili işlemleri uygulayabilmek için gerekli olan uzmanlığa ve güvenilirliğe sahip olduğu kabul edilen kamu kuruluşu veya özel kuruluş olarak tanımlanan Yeterlilik Kuruluşları nın sahip olması gereken kriterler; idari ve kurumsal yapıları, personeli, görevlendirme esasları, belgeleme/kayıtlar, gizlilik, belgelerin kötü niyetle kullanımı, belgelerin tanınması gibi başlıklar altında değerlendirilmekte ve açıklanmaktadır. Standardın başka bir bölümünde ise; bir yapı müteahhitlik işletmesine yeterlilik verilirken uygulanacak başvuru, değerlendirme, gözden geçirme ve itiraz işlemleri ile ilgili hususlar ayrıntıları ile ele alınmaktadır Türk Standardları Enstitüsü 7

8 TS CEN/TR Yapı Müteahhitlik İşletmelerinin Yeterliliği Standardı Ekim 2006 Yeterlilik için idari ve hukuki kriterlerin de ele alındığı standardda, ayrıca başvuru sahibinin yeterlilik değerlendirmesinde esas alınacak malî kriterleri ve başvuru sahibi tarafından ayrı ayrı verilmesi gereken belgelerin belirtildiği bir bölüm de yeralmaktadır. Teknik yeterlilikle ilgili hususların, faaliyet tipi, teknik kapasite ve sözleşme bedeline ilişkin sınıflandırmalara göre başvuru sahibine uygulanacak yeterlilik işlemleri ve başvuru sahibi tarafından verilecek belgelerin de yeraldığı bir kısımda ele alındığı standardda, teknik kapasiteye ve sözleşme bedellerine göre sınıflandırmalara ait çizelgelerde son üç yıla ait cirolar, iş bitirme bedelleri, yıllık işgücü bilgileri ve teknik/idari personel sayıları vb. veriler bulunmaktadır Türk Standardları Enstitüsü 8

9 TS CEN/TR Yapı Müteahhitlik İşletmelerinin Yeterliliği Standardı Ekim 2006 Ülkemizdeki ilgili kanun ve yönetmeliklerin de notlar halinde verildiği standardın son bölümündeki Ekler kısmında ise aşağıda belirtilen form ve bilgiler yeralmaktadır: Ek A - Yeterlilik başvurusu Ek B - Yeterlilik sertifikası Ek C - Yeterlilikle ilgili şartların değişmesine ilişkin bildirim Ek D - Yeterlilik sınıfının yükseltilmesi başvurusu Ek E - Karar taslağının bildirimi Ek F - Kararın bildirimi Ek G - İtiraz formu Ek H - Tahkim kararının bildirimi Ek I - Meslek veya ticaret odası sicil kaydı Ek J - İflas davaları Ek K - Sosyal güvenlik organizasyonları Ek L - Vergi idareleri Ek M - Personel uzmanlığına dair kriterler Uzmanlık seviyelerinin yapısı Ek N - İş bitirmeler için standart form Ek O - Ortalama yıllık iş gücü ve teknik personele dair resmi beyan Ek P - Ana bölümlerin tarifi 2007 Türk Standardları Enstitüsü 9

10 TS CEN/TR Yapı Müteahhitlik İşletmelerinin Yeterliliği Standardı Ekim 2006 Yapı müteahhitlik işletmelerinin yeterliliği konusunda belli kriterlerin oturtulmasının kurum, kuruluş ve firmalarımız açısından son derece önemli olduğu göz önüne alındığında, müteaahhitlik sektöründe TS CEN/TR standardının uygulanmaya başlanmasının büyük kolaylıklar getireceği, haksız rekabet ve yanlış uygulamaları minimuma indirgeyeceği, yurtdışında ülkemizin iyi temsil edilebilmesi ve Avrupa Birliği ile uyum açısından müteahhitlik sektörüne önemli avantajlar sağlayacağı muhakkaktır Türk Standardları Enstitüsü 10

11 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Avrupa daki Durum 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Direktifiyle ilgili 21 Aralık 1988 taslak oluşturuldu. 22 Temmuz 1993 son değişikliklerde yapılarak 29 Eylül 2003 son halini alarak 1882/2003 Avrupa Parlamentosu ve Avrupa konseyinde kabul edilerek en genel ve temel halini almıştır Türk Standardları Enstitüsü 11

12 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Türkiye deki Durum Üye Devletlerin, Yapı Malzemeleri ile ilgili Mevzuat, Tüzük ve İdari Hükümlerinin yaklaştırılmasına ilişkin 21 Aralık 1998 tarihli Konsey Direktifine karşılık gelen ilgili Türk Mevzuatı olan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Onaylanmış Kuruluş Kriterleri ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır Türk Standardları Enstitüsü 12

13 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106 EEC) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımını müteakip 18 ay sonra yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106 EEC) tarih ve sayılı Resmi Gazete deki değişiklik tebliğ ile yürürlüğe giriş tarihi tarihine uzatılmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete deki değişiklik tebliğ ile yönetmeliğe geçiş süresi verilmiş ve bu geçiş süresi olarak belirlenmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişiklik ile, yönetmeliğin geçiş süresi tarihine kadar uzatılmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişiklik ile, yönetmeliğin geçiş süresi tarihine kadar uzatılmıştır. İçinde bulunduğumuz gün itibari ile Yapı yürürlüktedir. Malzemeleri Yönetmeliği 2007 Türk Standardları Enstitüsü 13

14 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU/ sayılı tebliğinde, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yer alan ürün standardarını vermiştir. Üreticiler bu kapsamdaki standardlardan herhangi birinde üretim yapıyorlarsa yönetmeliğe tabidirler ve ilgili standardın EK ZA bölümünde belirtilen şartları sağlamakla yükümlüdürler. TSE Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı olarak, ilk etapta, bu tebliğde yer alan ve Onaylanmış Kuruluş gerektiren 16 adet standardı kapsamımıza alarak tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına başvurumuzu yaptık Türk Standardları Enstitüsü 14

15 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Bu gün itibariyle, Genel Çimentolar (EN 197-1) Kireç (EN 459-1) Agregalar (EN 12620, EN 13043, EN 13242, EN 13139, EN , EN 13450) Kagir Birimler (EN 771-1, EN 771-2, EN 771-3, EN 771-4, EN 771-5) Kagir Sıvası (EN 998-2) Beton Katkıları (EN 934-2, EN 934-4) Standardlarında Onaylanmış bulunmaktayız Türk Standardları Enstitüsü 15

16 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28 Ocak 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımladığı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yig-15/2007 2) ile ilgili direktif ve görev alanları belirtilerek TSE Onaylanmış Kuruluş statüsünü kazanmıştır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 6 Aralık 2006 tarih ve Sayılı Resmî Gazete de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ(Tebliğ No: Yig-15/ ) yayınlayarak G işareti uygulamasını gündeme getirmiş olup 2008 e kadar geçiş süresi verilmiştir Türk Standardları Enstitüsü 16

17 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI Teşekkürler Mehmet BOZDEMİR Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı 2007 Türk Standardları Enstitüsü 17

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE G İŞARETİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği: Yapı Malzemelerinin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımının

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE G İŞARETİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği: Yapı Malzemelerinin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımının YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE G İŞARETİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği: Yapı Malzemelerinin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımının sağlanmasına yönelik temel mevzuat (89/106/EEC) Construction

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 ANKARA Kasım, 2011 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Stratejik planlama,

Detaylı

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak!

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bakan Sunuşu Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), genel olarak Uygunluk

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501

Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501 Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliğ

Detaylı

3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ

3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ 3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır Asım DİNÇ TSE Genel Sekreteri TSE nin temel amacı; Türk sanayicisinin CE İşareti konusunda yabancı Onaylanmış

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ R 10.13 ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ Rev.00 02-2012 İÇERİK Bölüm 0. Giriş 1. Kapsam... 2. Referanslar.. 3. Terimler ve Tanımlar.. 4. Akreditasyon

Detaylı

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu KAMU ihale KURUMU 2002 2014 Faaliyet Raporu 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 15 1.1. Misyon Ve Vizyon... 15 1.2. Temel İlkeler... 15 1.3. Görev, Yetki Ve Sorumluluklar... 15 1.4. Kuruma İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Türk Standardları Enstitüsü

Türk Standardları Enstitüsü Türk Standardları Enstitüsü 2006 Yılı Faaliyet Raporu Nisan 2007 Ankara Türk Standardları Enstitüsü nün 2006 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerinizi stratejikplan@tse.org.tr adresine

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Bilindiği üzere, kamu yönetimi sistemimizde özellikle son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirilmiş olup, bu reformlar ile kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4703-29.6.2001 / Khk/180-14.12.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 2002 - Sayı: 24870

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4703-29.6.2001 / Khk/180-14.12.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 2002 - Sayı: 24870 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4703-29.6.2001 / Khk/180-14.12.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 2002 - Sayı:

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat mühendisliği

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 41. Dönem Çalışma Raporu. TMMOB la YAZIŞMALAR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 41. Dönem Çalışma Raporu. TMMOB la YAZIŞMALAR TMMOB la YAZIŞMALAR 485 486 Tarih: 09.05.2008 Sayı: 1541/B İlgi: 18 Nisan 2008 tarih ve 776 sayılı yazınız Bilindiği gibi Mimarlık ve Mühendislik Şartnamesi kapsamında yapılan Elektrik iç tesisat projeleri

Detaylı

KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 08-09 OCAK 2009 Ankara, Türkiye KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI VB.) MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA TAŞRA BİRİMLERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI VB.) MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA TAŞRA BİRİMLERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR İSTENİLEN BELGELER SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI İDARE TAŞRA BİRİMLERİ

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.21 03.01.2012 01 04/03/2013 AÇIKLAMA

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.21 03.01.2012 01 04/03/2013 AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 1 04.03.2013 Dokümanın adı değiştirildi. CPR Yönetmeliğine göre belge adı ve uygulamalar değiştirildi. 1/19 1.AMAÇ Yapi Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Akın Tekstil A.Ş. nin 2014 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 03.01.2014

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı