TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN ASNT SİSTEMİNE GÖRE EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN ASNT SİSTEMİNE GÖRE EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ"

Transkript

1 TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN ASNT SİSTEMİNE GÖRE EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ C. Hakan Gür 1,2,3 1) ASNT-TURK (ASNT Türkiye Birimi) Kurucu Bşk. 2) TURK-NDT (Tahribatsız Muayene Derneği), Bşk. Yrd. 3) ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi Bşk. 1. GENEL DEĞERLENDİRME Piyasa koşulları ve rekabet nedeniyle sadece üretmek yeterli olmayıp; kaliteli, güvenilir, çevre dostu ve rekabet edebilir maliyette üretim ve imalat gerekmektedir. Bu kapsamda, ürünlerin ve bunların üretim süreçlerinde kullanılan ekipman ve tesislerin muayenesi söz konusudur. İmalat, savunma sanayii, kimya, petro-kimya, rafineri tesisleri, enerji santralleri ve benzeri kritik tesislerde güvenlik, ekonomik işletme ve çevre korunması ile kurallar nedeniyle tahribatsız muayenenin önemi artmakta, tahribatsız muayene birimlerine önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bu durum, vasıflı ve belgelendirilmiş personel gerektirmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan tahribatsız muayene metotları: Gözle Muayene, Radyografi, Ultrasonik, Manyetik Parçacık, Sıvı Penetrant ve Girdap Akımları olarak özetlenebilir. Sızdırmazlık, Akustik Emisyon gibi daha sınırlı kullanılan metotlara ilaveten yeni geliştirilen çeşitli tahribatsız muayene teknikleri de mevcuttur: Termografi/Infrared Testi, ultrasonik phased array tekniği, TOFD tekniği gibi. Phased array tekniğinde gönderilen ses dalgalarının şeklinin ve yönünün kontrol eden bilgisayar yazılımları kullanılarak hataların başlangıç ve bitiş noktalarının daha hassas belirlenmesini sağlayan dinamik odaklanma ve gerçek zamanlı görüntüleme mümkün olmaktadır. TOFD (time of flight diffraction) tekniği ile yüzey ve yüzey altı çatlakların boyutu ve derinliği hassas bir şekilde bulunabildiğinden özellikle boru hatlarının ve basınçlı kapların tahribatsız muayenesinde uygulanmaya başlanmıştır. Muayeneyi yapan, değerlendiren ve yöneten personelin, ilgili tahribatsız muayene metodu için uluslararası tanınırlılığı olan bir sistem çerçevesinde eğitilip belgelendirilmesi gerekir. Dünyada yaygın olarak iki sistem uygulanmaktadır: 1. Amerikan sistemi: Amerikan Tahribatsız Muayene Cemiyeti programları ve tavsiyeleri, 2. Avrupa sistemi: Temel standard EN 473, Havacılık sektörü için EN 4179, Boru imalat sektörü için EN EN 473 e göre personel belgelendirme, merkezi bir sistem çerçevesinde vasıflandırma işlemlerini yöneten ve ISO/IEC şartlarını yerine getirdiği ulusal Akreditasyon Kuruluşu tarafından denetlenen belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) nin tam üyesidir ve akreditasyonlarının uluslararası tanınırlığını sağlayan çok taraflı tanıma anlaşmasını imzalamıştır. Diğer taraftan Avrupa Birliğinde 2004 te yürürlüğe giren CE işareti teknik mevzuatı çerçevesinde, 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile ilgili sektörlerde tahribatsız muayene işini ve gözetimini yapan ve onaylayan personelin EN 473 ve bu direktif kapsamında vasıflandırılıp belgelendirilmesi ve tanınırlığı olan bir kuruluşca onaylanması gerekmektedir. Avrupa Birliği sisteminde havacılık (EN 4179) ve boru imalatında (EN 10256) tahribatsız muayene personelinin belgelendirilmesi/onayı ise işveren tarafından yapılmaktadır. C. Hakan Gür ASNT sistemine göre eğitim ve belgelendirme 1/5

2 2. ASNT UYGULAMALARI Amerikan sisteminde, Amerikan Tahribatsız Muayene Cemiyeti (ASNT) nin işverenlerin kullanımı için hazırladığı SNT-TC-1A Uygulama Tavsiyesi nin yanı sıra ASNT nin kendi yönettiği programları (ASNT ve ACCP) mevcuttur. ASNT veya ASNT nin yetkilendirdiği bir kuruluşun düzenlediği sınavlar, işverenlerin düzenlediği sınavlardan farklıdır. ASNT tarafından sınava tabi olup belgelendirilenler ASNT belgeli (ASNT Seviye III) olarak adlandırılırlar. ASNT Merkezi Belgelendirme Programına göre belgelendirilenler ise ACCP Seviye III veya ACCP Profesyonel Seviye III olarak anılırlar. ASNT programlarının ayrıntılarına adresinden ulaşılabilir SNT-TC-1A Uygulaması ASNT nin 12 tahribatsız muayene metodunda (Gözle muayene, Ultrasonik, Radyografi, Sıvı Penetrant, Manyetik Parçacık, Manyetik Kaçak Akı, Akustik Emisyon, Elektromanyetik, Lazer Metotları, Sızdırmazlık, Nötron Radyografisi, Termografi/Infrared, Titreşim Analizleri) işveren tarafından yapılacak vasıflandırma/belgelendirme için uygulama tavsiyelerini içeren dokümandır. İlk olarak 1968 de yayımlanan bu dokümanın 2006 revizyonu kullanımdadır. İşvereni tarafından veya ASNT tarafından yetkilendirilmeyen bir kuruluş veya sözleşmeli bir uzman tarafından yapılan sınav sonucunda belge alanlar SNT-TC-1A ya göre belgelendirilmiştir. Bu tip belge ASNT belgesi olmayıp, sadece o kuruluşta geçerli bir belgedir ve Seviye I, Seviye II veya Seviye III olarak adlandırılır. SNT-TC-1A ya göre üç temel vasıflandırma seviyesi vardır. İşveren özel görev ve sorumluluklar için gerektiğinde bu vasıflandırma seviyelerini alt bölümlere ayırabilir. Eğitim, vasıflandırma ve sertifikalandırma işlemleri devam ederken aday, belgeli bir personelle birlikte çalışmalıdır; tek başına herhangi bir muayene, sınıflandırma, raporlama ve yorumlama yapamaz. Seviye I belgeli personel, Seviye II veya III personel tarafından verilen yazılı talimat, bilgi, yönetim ve denetim doğrultusunda belirli bir muayeneyi gerçekleştirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. Muayene cihazını kullanabilmeli, kalibrasyon yapabilmeli ve sonuçları değerlendirebilmelidir. Seviye II belgeli personel, standard, kod ve/veya şartnamelere göre, muayeneyi organize edebilecek, muayeneyi gerçekleştirebilecek ve sonuçları rapor edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. Vasıflandırıldığı metotla ilgili kapsam ve sınırlamaları bilir. Aday ve Seviye I personele rehberlik ve işbaşı eğitimlerini yapma sorumluluğunu taşır. Seviye III belgeli personel, kuruluşun tahribatsız muayene ile ilgili tüm işlerini (standard, kod ve şartnameleri malzeme, imalat yöntemi, üretim teknolojisi çerçevesinde yorumlayarak uygulanacak muayene yöntem ve tekniğini, kabul/red kriterlerini belirlemek; muayene prosedürlerini, eğitim talimat ve prosedürlerini hazırlayıp onaylamak) yönetebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. Diğer tahribatsız muayene metotları hakkında ASNT Seviye III temel sınavı veya eşdeğeri seviyesinde bilgi sahibi olmalıdır. Belgelendirildiği metotta Seviye I ve II personeli eğitme ve sınavlarını yapma kabiliyetinde olmalıdır. SNT-TC-1A uygulamalarında işverenin özel gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmış yazılı prosedür (written practice) esas alınır. Bu prosedür, muayene edilecek parçaların kod, standard, spesifikasyon ve prosedürlere göre kabul edilebilirliğinin tayininde her belgelendirme seviyesi için sorumlulukları açıklamalı; eğitim, tecrübe ve sınav şartlarını tanımlamalı ve işveren tarafından görevlendirilen Seviye III uzman tarafından kontrol edilerek onaylanmalıdır. C. Hakan Gür ASNT sistemine göre eğitim ve belgelendirme 2/5

3 Metotlara göre en az eğitim ve tecrübe süresi Çizelge 1 de, sınav soru sayıları ise Çizelge 2 de belirtilmektedir. Kuruluşlar kendi koşullarına göre eğitim sürelerini, eğitim talimatında belirtmek koşuluyla değiştirebilir. Personel, belgelendirileceği metot-seviye ve muayene edilecek ürünlere uygun şekilde düzenlenmiş teorik ve pratik eğitimi almalıdır. Eğitim programlarının kapsamı ve referans bilgi kaynakları ANSI/ASNT CP-105 te tanımlanmıştır. Eğitimler sonunda yapılan vasıflandırma sınavı 3 kısımdan oluşmaktadır. 1. Genel Bilgi: Yöntem hakkında genel bilgileri içeren sorular, 2. Özel Bilgi: Yöntem hakkında özel bilgileri içeren sorular, 3. Pratik: En az 1 adet uygulama sorusu (Seviye II sorularından biri prosedür hazırlama olabilir). Pratik sınavda adaylar, gerekli cihazları çalıştırabildiklerini, muayeneleri yapabildiklerini, sonuçları yorumlayabildiklerini ve değerlendirme yapabildiklerini kanıtlamalıdırlar. Pratik sınav, işverenin prosedüründe tanımlanmalı ve en az 10 farklı kontrol noktasında gözetim yapılarak yürütülmelidir. Sınavların yapılması, değerlendirilmesi ve yönetilmesinden seviye III personel sorumludur. Seviye I ve II sınavlarında kullanılan tüm sorular sorumlu seviye III uzman tarafından onaylanmalıdır. Sınav dökümanları kayıt altına alınarak muhafaza edilmelidir. Çizelge 1. SNT-TC-1A ya göre Seviye I ve II için en az eğitim ve tecrübe süresi Metot Seviye Lise ve Eşdeğer Okul Mezunu 2 Yıllık Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Tecrübe (Saat) Toplam Tecrübe (Saat) VT RT UT MT PT ET Çizelge 2. SNT-TC-1A ya göre vasıflandırma sınavları soru sayısı Metot Seviye 1 Seviye 2 Genel Spesifik Genel Spesifik VT RT UT MT PT ET C. Hakan Gür ASNT sistemine göre eğitim ve belgelendirme 3/5

4 Ayrıca, adayın görme kabiliyetinin yeterli olduğu, bir sağlık kurumu veya belgelendirme yetkilisi tarafından tespit edilmelidir. Yakın görme kabiliyeti her yıl kontrol edilmelidir. Renkleri ve kontrastı ayırt edebilecek seviyede renk körlüğü olmadığının kontrolü ilk belgelendirmede yapılmalı ve 3 yılda bir tekrarlanmalıdır. Eğitim ve sınav dış hizmet olarak alınsa dahi, işveren bu hizmetin yazılı prosedürüne göre gerçekleştirilmesinden ve belgelendirmeden sorumludur. Personelin öğrenim, eğitim ve tecrübe ile ilgili tüm bilgileri kayıtlı olmalıdır. Personelin teknik performansının değerlendirilmesi, çalışmadaki kesinti, belge geçerlilik süresi, yeniden sertifikalandırma, sertifikanın iptal edilmesi işlemlerinde işverenin yazılı prosedürü esas alınır. SNT-TC-1A işverene sadece NDT personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi konusunda şirket içi prosedürün hazırlanıp uygulanması koşulunu getirmektedir. Personele göz muayenesi yapılması ve genel kayıt tutulması dışında zorlayıcı hüküm yoktur. SNT-TC-1A esnek ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle tüm dünyada çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak yoruma dayalı bir doküman olduğundan işverenler arasındaki vasıflandırma ve belgelendirme uygulamaları birbirinden farklı olabilmektedir ASNT Seviye III Uygulaması SNT-TC-1A nın işverenler arasında farklı uygulanması, belgeli personel arasında önemli bilgi ve beceri farklarına neden olunca ASNT kısmen merkezi bir uygulamaya giderek 1976 da ASNT Seviye III programını başlatmıştır. Bu program hem tahribatsız muayene (NDT) hem de Önleyici Bakım (PdM: predictive maintenance) uygulamaları personelini kapsamakta ve üçüncü parti belgelendirme sağlamaktadır. Adayların ASNT tarafından yetkilendirilen merkezlerde yapılan yazılı sınavlardan geçer not almaları gerekmektedir. Adaylar bu sınavlara katılabilmek için eğitim ve ilgili metottaki seviye II eşdeğeri tecrübe sürelerini (eğitim seviyesine bağlı olarak 1-2 yıl) ispatlamak zorundadır. ASNT tarafından tüm dünyada belgelendirilmiş seviye III uzmanlar, adresinden öğrenilebilir ASNT - Merkezi Belgelendirme Uygulaması (ACCP Seviye II ve Seviye III) Küreselleşme nedeniyle değişik sistemlere göre belgelendirilen tahribatsız muayene personeli arasındaki farklılıkların azaltılması talepleri nedeniyle 1992 de yayımlanan ISO 9712 standardı, vasıflandırma ve belgelendirme konusunda merkezi ve bağımsız bir organizasyona dayalı bir sistem şartı getirmiş, ancak personele muayene yetkisi verilmesinde sorumluluğu işverene yüklemiştir. Bu gelişmeye bağlı olarak ASNT 1996 da sadece seviye II ve III için ACCP programını, ISO 9712 koşullarını karşılamak için, başlatmıştır. ASNT ACCP-CP-1 (2009 Rev.6) dokümanında ayrıntıları açıklanan ACCP sistemi, akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen standard şartları sağlayarak tahribatsız muayenenin güvenilirliğini geliştirmek için oluşturulmuştur. Bu program, işverenlerin ihtiyacı olan kuruluştan bağımsız ve taşınabilir belgelere sahip olan yüksek performans ve yeterlilikte seviye II ve seviye III uzmanları sağlamaya yöneliktir. Bu sisteme göre eğitim, tecrübe ve sınav şartlarını sağlayan kişiler, aynı zamanda SNT-TC-1A, ANSI/ASNT CP-189, CP-106 dokümanlarındaki şartları sağlamaktadır. ACCP programı, halen Gözle ve Optik Muayene, Manyetik, Sıvı Penetrant, Radyografi, Ultrasonik ve Girdap Akımları yöntemlerini kapsamaktadır. Üç sektör esasında sınıflandırma yapılmıştır: Genel Endüstri Sektörleri GI (Basınçlı ekipman PE ve ASME B&PV kodu, ANSI/ASME B31.1 ve B31.3 kodları ve eşdeğerleri); Uzay/Havacılık sektörü AA ; Petro- Kimya Sektörü PC (API 1104, ANSI/ASME B31.3, ASME B&PV kodu ve eşdeğerleri). C. Hakan Gür ASNT sistemine göre eğitim ve belgelendirme 4/5

5 Bu programın uygulanması için ASNT, kalite sistemine sahip ve denetleyerek yetkilendirdiği sınav merkezleri oluşturdu. ACCP sınavları temel sınav, metot sınavı, prosedür hazırlama, ve pratik sınav olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. ASNT NDT Seviye III programındaki iki yazılı sınava ilave olarak adaylar, belirli bir parça için genellikle ASTM standardlarına göre bir prosedür hazırlama sınavına ve pratik sınava alınmaktadır. ACCP programı, asgari bir bilgi ve beceri düzeyi oluşturulmasını sağlamakta ve belgeli personele muayene yetkisi verilmesi sorumluluğunu yine işverene yüklemektedir. 3. ASNT-TURK ASNT-TURK ülkemizde ASNT eğitim uygulamalarının daha bilinçli gerçekleştirilmesine ve bir düzene girmesine katkıda bulunmak üzere ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi nin öncülüğünde ülkemizdeki ASNT üyelerinin önemli bir kısmının katılımıyla 2007 yılında başlatılmıştır. ODTÜ tarafından bir niyet beyanının ASNT Yönetim Kuruluna gönderilmesini takiben ASNT 19. Bölge sorumlusunun desteği ile resmi hazırlıklara başlandı. Mart-Nisan 2008 de yapılan üç toplantıyı takiben kuruluş çalışmaları ve gerekli dokümanlar tamamlanarak ASNT ye resmi başvuru yapılmıştır. ASNT-TURK, 2008 sonunda ASNT tarafından resmen onaylanmış ve ASNT Türkiye birimi olarak resmen faaliyete geçmiştir. C. Hakan Gür ASNT sistemine göre eğitim ve belgelendirme 5/5

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ Hazırlayan: C. Hakan Gür (Prof.Dr.) TURK-NDT Bşk.Yrd. Nisan 2007 de kurulan, EFNDT ve ICNDT tam üyesi olan Tahribatsız Muayene Cemiyeti nin

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ Hazırlayan: C. Hakan Gür (Prof.Dr.) TURK-NDT Bşk. Nisan 2007 de kurulan, EFNDT ve ICNDT tam üyesi olan Tahribatsız Muayene Cemiyeti tarafından

Detaylı

TÜRKİYE'DE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN GELİŞİMİ ve METALÜRJİ MÜHENDİSLERİ ODASI TAHRİBATSIZ MUAYENE KOMİSYONU

TÜRKİYE'DE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN GELİŞİMİ ve METALÜRJİ MÜHENDİSLERİ ODASI TAHRİBATSIZ MUAYENE KOMİSYONU KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 13 TÜRKİYE'DE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN GELİŞİMİ ve METALÜRJİ MÜHENDİSLERİ ODASI TAHRİBATSIZ MUAYENE KOMİSYONU *C. Hakan GÜR, **Murat Gümrükçüoğlu ÖZET Bu bildiride,

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

SERTİFİKA PROGRAMLARI

SERTİFİKA PROGRAMLARI SERTİFİKA PROGRAMLARI 1 ODTÜ kli Eğitim Merkezi SERTİFİKA PROGRAMLARI A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifika ı... 3 Bilgi Teknolojileri Sertifika ı... 4 Doğal Afet Risk Yönetimi Sertifika ı... 4 E-Ders

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI ĠLE TÜRK AKREDĠTASYON KURUMU (TÜRKAK) ARASINDA YAPI MALZEMELERĠNĠN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE ROL ALACAK

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI ĠLE TÜRK AKREDĠTASYON KURUMU (TÜRKAK) ARASINDA YAPI MALZEMELERĠNĠN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE ROL ALACAK BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI ĠLE TÜRK AKREDĠTASYON KURUMU (TÜRKAK) ARASINDA YAPI MALZEMELERĠNĠN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE ROL ALACAK KURULUġLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE DENETĠMĠ HAKKINDA PROTOKOL

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.16 03.01.2012 02 07.04.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.16 03.01.2012 02 07.04.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 1 04.03.2013 Dokümanın adı değiştirildi. CPR Yönetmeliğine göre belge adı ve uygulamalar değiştirildi. 03.01.2012 2 07.04.2014 2011/305/AB CPR çıkartıldı

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI TS EN ISO / IEC 17024 Kapsam: 12UY0045-4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 12UY0045-5 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 12UY0046-4

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

İCON KAYNAK ENDÜSTRİSİ

İCON KAYNAK ENDÜSTRİSİ İCON KAYNAK ENDÜSTRİSİ www.iconendustri.com ŞİRKET TANITIM KATALOGU Kaynaklı İmalatın Olduğu Her Sektörde; HİZMETLERİMİZ: Teknik Danışmanlık Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin Belgelendirilmesi Kaynak

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON TALİMATI SHT 17.2. Onay Tarihi:30/06/2009

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON TALİMATI SHT 17.2. Onay Tarihi:30/06/2009 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON TALİMATI SHT 17.2 Onay Tarihi:30/06/2009 Yürürlük Tarihi:01/09/2009 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar, Hukuki

Detaylı

ONAYLI HAVA ARACI BAKIM KURULUŞLARI TALİMATI (SHT-145) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONAYLI HAVA ARACI BAKIM KURULUŞLARI TALİMATI (SHT-145) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: ONAYLI HAVA ARACI BAKIM KURULUŞLARI TALİMATI (SHT-145) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, 11/06/2013 tarih ve 28674

Detaylı

HAFİF HAVA ARAÇLARININ SERTİFİKASYONU TALİMATI (SHT-HHA-S) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAFİF HAVA ARAÇLARININ SERTİFİKASYONU TALİMATI (SHT-HHA-S) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAFİF HAVA ARAÇLARININ SERTİFİKASYONU TALİMATI (SHT-HHA-S) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, gerçek veya tüzel kişiler tarafından prototip ve/veya seri

Detaylı

Faalİyet Raporu 2011-2012 - 2013. /ugetam

Faalİyet Raporu 2011-2012 - 2013. /ugetam Faalİyet Raporu 211-212 - 213 /ugetam İçindekiler BAŞKANIN MESAJI 1 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 2 GENEL MÜDÜRÜN MESAJI 3 YÖNETİM KURULLARIMIZ 5 ORGANİZASYON ŞEMASI 6 KURULUŞ VE TARİHÇE 8-9 KALİTE

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1)

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TS ISO EN/IEC 17025:2007 STANDARDINA AKREDİTE EMİSYON ÖLÇÜM DENEY LABORATUVARLARININ YETERLİLİK/KARŞILAŞTIRMA TESTLERİNİN ANALİZİ VE SAHA ÇALIŞMALARININ

Detaylı

ÜNİTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BELGELENDİRME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Murat KOŞAR

ÜNİTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BELGELENDİRME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Murat KOŞAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BELGELENDİRME İÇİNDEKİLER İSG Yönetim Sistemini Belgelendirmenin Önemi İSGYS'de Belgelendirme Süreci OHSAS 18001 Belgelendirme Şartları OHSAS 18001 Belgelendirme

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -BASINÇLI KAPLAR-BRULÖRLER- Kontorollü Kopya

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -BASINÇLI KAPLAR-BRULÖRLER- Kontorollü Kopya Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -BASINÇLI KAPLAR-BRULÖRLER- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1 2-4 4

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 01 16.07.2014 Ürünlerin her biri için ilk tip testi analizleri, ürün gözetimi, FÜK, ilk tetkik, gözetim tetkiki ve G işaretinde olması gerekenler yeniden

Detaylı

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 03 22.06.2015 Revizyon 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Meslekî Yeterlilik Kurumundan: 30 Aralık 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27096 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: YÖNETMELİK MESLEKÎ YETERLĠLĠK, SINAV VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı