MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:DENETİM STANDARTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Nuran CÖMERT Doç.Dr.Çağla ERSEN CÖMERT Doç.Dr.Ayşe PAMUKÇU Dr. Yıldırım Ercan ÇALIŞ

2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL KALİTE KONTROL STANDARDI (ISQC-1) FİNANSAL TABLOLARIN DENETİMİ, İNCELENMESİ İLE DİĞER GÜVENCE VE İLGİLİ HİZMET İŞLERİ GERÇEKLEŞTİREN ŞİRKETLER İÇİN KALİTE KONTROLÜ Uluslararası Kalite Kontrol Standardı 1 e (ISQC 1) göre Kalite Kontrol Standart Kapsamında Yer Alan Önemli Kavramların Tanımları Standartta Yer Alan İlkeler Kalite Kontrol Sisteminin Unsurları Firma İçinde Kalite Kontrol Sorumlulukları Konusunda Liderlik Yapma İlgili Etik İlkeler Müşteri İlişkilerinin ve Özel Sözleşmelerin Kabulü ve Sürekliliği İnsan Kaynakları Denetim Görevinin Performansı İzleme Kalite Kontrol Sistemini Belgelendirme BÖLÜM SONU KAYNAKLAR İKİNCİ KISIM GENEL İLKELER VE SORUMLULUKLAR Denetçinin Genel Amaçları ve Denetimin Uluslararası Denetim Standartlarına Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi Önemli Kavramların Tanımlanması Finansal Tablo Denetiminin Amacı ve Kapsamı Denetçinin Genel Olarak Amaçları Denetçinin Uyması Gereken Esaslar Denetim İşlerinin Şartları Üzerinde Uzlaşılması UDS 210 Kapsamında Denetçinin Amacı: UDS 210 kapsamında Uyulması Gereken Esaslar Gereklilikleri Kapsayan Bir sözleşme Örneği i

3 1.3. Finansal Tabloların Denetiminde Kalite Kontrol Kalite Denetiminde Liderlik Sorumlukları Bağımsızlık İlkesine Uygun Davranılması Müşteriyle İlişkiler Denetim Görevinin Kabulü ve Sürdürülmesi Denetim Ekibinin Görevlendirilmesi Denetim Görevinin Yapılması Denetimin Belgelendirilmesi Belgelendirmenin Niteliği ve Amaçları Belgelendirmede Önemli Olan Kavramların Tanımları Belgelendirmede Uyulması Gereken Hususlar Belgelendirmede İlgili Bir Gereklilikten Ayrılma Durumu Denetçi Raporu Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Konular Nihai Denetim Dosyasının Birleştirilmesi Finansal Tabloların Denetiminde Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Hilenin Niteliksel Özellikleri Hilenin Önlenmesi ve Ortaya Çıkarılmasında Sorumluluklar Finansal Tabloların Denetimi Açısından Hile Hileli Finansal Raporlamayı Teşvik Eden Koşullar ve Risk Unsurları Hile Riskinin Değerlendirilmesi Belirli Hile Riski Alanlarının Denetimi İşletme Yönetiminin Hileyi Önleyici ve Ortaya Çıkarıcı İç kontrollerle İlgili Sorumluluk Bildirimi Denetçilerin İşletmedeki Hile Eylemlerinden Doğan Önemli Yanlışlık Riskini Tespit Etmede Uygulayabileceği Teknikler Denetçinin Hile İle İlgili Olarak İşletme Yönetimi ve Yönetimden Sorumlu Kişilerle İletişimi ve Düzenleyici ve Uygulatıcı Otoritelere Hileleri Bildirme Sorumluluğu Denetçinin Hileli İşlemlere İlişkin Tespitlerini Belgelendirmesi Finansal Tabloların Denetiminde Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Aykırılıkları Önleme ve Ortaya Çıkarmada İşletmenin Sorumlulukları ii

4 Yasa ve Düzenlemelerle İlgili Gerekliliklere İlişkin Denetçinin Sorumlulukları Yasa ve Düzenlemelere Uygunlukla İlgili Olarak Denetçinin Göz Önünde Bulundurması Gereken Hususlar Denetçinin Değerlendirme Yapması Gereken Hususlar Denetçinin Uygulaması Gereken Denetim Yöntemleri Aykırılık Belirtilerinin (Emare veya Çıkarımlarının) Değerlendirilmesi Tespit edilmiş Ya da Şüpheli Aykırılıkların Raporlanması Bulguların Belgelendirilmesi Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlarla İletişim İletişimin Niteliği ve Denetçiye Sağlayacağı Yararlar Bu Standart Kapsamında Denetçinin Temel Amacı: İletişim Kapsamında Uyulması Gereken Hususlar: İletişim Süreci İletişimin Belgelendirilmesi İç Kontrol Eksikliklerinin Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime İletilmesi Sorumluluğu Bu Standart Kapsamında Denetçinin Amacı İç Kontrol Yetersizlikleri ve Önemli İç Kontrol Yetersizlikleri Kavramları Denetçinin İç Kontrol Yetersizlikleri ile İlgili Yükümlülükleri BÖLÜM SONU KAYNAKLAR RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE VERİLEN KARŞILIKLAR Finansal Tablo Denetiminin Planlanması İşletmeyi ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Denetimin Planlanmasında ve Gerçekleştirilmesinde Önemlilik Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşılık Yapacağı İşler Bir Hizmet Kuruluşu Kullanan İşletmeye İlişkin Denetim Hususları Denetim Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi iii

5 3. DENETİM KANITI Denetim Kanıtı Özellik Arz Eden Hesap Kalemleri İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar Dış Kaynaklı Teyitler (Mutabakatlar) İlk Denetimler Açılış Bakiyeleri Analitik Prosedürler Denetim Örneklemesi Muhasebe Tahminlerinin, Gerçeğe Uygun Değer Muhasebe Tahminleri ve İlişkili Açıklamalar Dahil Denetimi İlişkili Taraflar Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar İşletmenin Sürekliliği Yazılı Beyanlar BÖLÜM ONU KAYNAKÇA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN ÇALIŞMALARINDAN FAYDALANILMASI Özel Hususlar-Grup Finansal Tablolarının Denetimi (Bileşen Denetçilerinin Çalışması da Dahil) İç Denetçilerin Çalışmalarından Faydalanılması Bağımsız Denetçinin Çalışmalarında Bir Uzmandan Yararlanması DENETİM SONUÇLARI VE RAPORLANMASI Finansal Tablolara İlişkin Görüşün Oluşturulması ve Raporlama Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Görüşte Yapılan Değişiklikler Bağımsız Denetçi Raporundaki Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafları ve Diğer Hususlar Paragrafları Karşılaştırmalı Bilgiler-Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dökümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları UZMANLIK GEREKTİREN ALANLAR Özel Hususlar- Özel Amaçlı Çerçeveler Uyarınca Hazırlanan Finansal Tabloların Denetimi iv

6 6.2. Özel Hususlar- Tek Bir Finansal Tablonun Denetimi ile Finansal Tablolardaki Bir Unsurun,Hesabın veya Kalemin Denetimi Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Hazırlanması İşleri ÜÇÜNCÜ KISIM GÜVENCE İŞLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE İNCELEME SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Finansal Tabloların İncelemesi İşleri Standardı Standardın Amacı Standartla İlgili Genel Esaslar İnceleme İşinin Uygulanma Süreci Raporlama Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Bağımsız Denetçisi Tarafından İncelenmesi Standardın Amacı Standartla İlgili Genel Esaslar İnceleme İşinin Uygulanma Süreci Raporlama GÜVENCE İŞLERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Tarihi Finansal Bilgilerin Denetimi ve İncelenmesi Dışındaki Güvence İşleri Standardın Amacı ve Kapsamı Güvence İşinin Planlanması ve Yürütülmesi Uzman Görüşlerinden Yararlanılması Kanıt Toplama Süreci ve Dokumentasyon Güvence Raporunun Hazırlanması İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi Standardın Amacı ve Kapsamı Meslek Mensubunun Görevi, Göz Önüne Alması Gereken Hususlar ve İnceleme İşinin Süreçleri Raporlama v

7 3.3. Hizmet Kuruluşlarında Yapılan Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Standardın Amacı, Kapsamı ve Standartta Yer Alan Tanımlar Standart Kapsamında Tanımlanan Güvence İşine İlişkin Gereklilikler ve İnceleme Süreci Raporlama Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence İşleri Standardın Amacı ve Kapsamı Standart Kapsamında Tanımlanan Güvence İşine İlişkin Gereklilikler ve Güvence İşinin Süreci Raporlama Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Düzenlenmesine ilişkin Rapor Hazırlanmasına Yönelik Güvence İşleri Standardın Amacı Güvence İşinin Planlanması ve Yürütülmesi Raporlama İLGİLİ HİZMETLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Üzerinde Mutabık Kalınmış Prosedürlerin Finansal Bilgilere Uygulanması İşleri Standardın Amacı ve Sözleşmenin Nitelikleri İşin Planlanması ve Uygulanması Raporlama Finansal Bilginin Düzenlenmesi İşleri Standardın Amacı İşin Planlanması ve Yürütülmesi Raporlama DÖRDÜNCÜ KISIM ETİK KURALLARI IESBA KURALLARININ GENEL UYGULAMASI Giriş ve Temel İlkeler Dürüstlük Tarafsızlık vi

8 2.4. Mesleki Yeterlilik ve Gerekli Özen Gizlilik Mesleki Davranış BAĞIMSIZ ÇALIŞAN MUHASEBECİLER Giriş Mesleki Atama Çıkar Çatışması İkincil Görüşler Ücretler ve Diğer Ödemeler Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması Hediyeler ve Ağırlanma Müşteriden Emaneten Alınan Varlıklar Tarafsızlık Tüm Hizmetler Bağımsızlık Denetim ve İnceleme İşleri Bağımsızlık Diğer Güvence İşleri BAĞIMLI ÇALIŞAN MUHASEBECİLER Giriş Potansiyel Çatışmalar Bilgilerin Hazırlanması ve Raporlanması Yeterli Uzmanlıkla Faaliyette Bulunma Finansal Menfaatler Teşvikler BEŞİNCİ KISIM TÜRK TİCARET KANUNU NUN DENETİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ vii

9 BİRİNCİ KISIM GENEL KALİTE KONTROL STANDARDI (ISQC-1) 1. FİNANSAL TABLOLARIN DENETİMİ, İNCELENMESİ İLE DİĞER GÜVENCE VE İLGİLİ HİZMET İŞLERİ GERÇEKLEŞTİREN ŞİRKETLER İÇİN KALİTE KONTROLÜ 1.1. Uluslararası Kalite Kontrol Standardı 1 e (ISQC 1) göre Kalite Kontrol Kaliteli bir denetim belli kalite ölçütlerine uygun şekilde organize olan ve sorumluluklarının bilincinde etik ilkelere ve uluslararası denetim standartlarına bağlı, denetim sürecini etkili bir şekilde yöneten ve yürüten denetçiler tarafından yapılabilir. Bu temel fikir çerçevesinde IAASB yayınladığı ISQC 1 nolu Finansal Tabloların Denetimi, İncelenmesi İle Diğer Güvence Ve İlgili Hizmet İşleri Gerçekleştiren Şirketler İçin Kalite Kontrolü standardı ile denetim işlerini yapacak şirketlerin kalite ölçütlerini belirlemiştir. En son 15 Aralık 2009 da Açıklık Projesi kapsamında güncellenen standart kalite kontrol sisteminin unsurları, firmadaki kalite konusunda yöneticinin sorumlulukları, ilgili etik ilkeler, müşteri firma ile olan ilişkiler, insan kaynakları, denetimin performansı ve gözetim konularını toplamda yüz otuz dört madde ile açıklamaktadır. Ayrıca standartın IFAC ın Etik Kuralları ile birlikte okunması gerektiği öngörülmüştür. ISQC 1 ile uyum sağlamak için bireysel denetim firmaları tarafından geliştirilen politika ve yöntemler; firmanın çalışma özellikleri, büyüklüğü ve bir ağın parçası olup olmaması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişecektir. Denetim şirketleri uygun güvence sağlamak, denetim firmasının ve personelinin mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uymasını sağlamak, denetim firması ve sözleşme ortakları tarafından yayınlanan raporların bu koşullar altında uygun olmasını sağlamak için tasarlanmış bir kalite kontrol sistemini kurmak zorundadırlar. Belirli sözleşme türlerinde kullanılan kalite kontrol yöntemleri ile ilgili firma personelinin sorumluluklarına dair ek standartlar ve rehberlik, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu nun (IAASB) diğer bildirilerinde mevcuttur. Örneğin 220 Numaralı Finansal Tabloların Denetiminde Kalite Kontrol Standardı, finansal tabloların denetiminde kalite kontrol yöntemleri ile ilgilidir Standartta yer alan tanımlar ile diğer konular, aşağıda başlıklar halinde özlü bir şekilde açıklanmıştır. 1

10 1.2. Standart Kapsamında Yer Alan Önemli Kavramların Tanımları Standart kapsamında verilen ve standartların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak önemli kavramlar aşağıda tanımlamıştır: Sorumlu Ortak Baş Denetçi: Bağımsız denetim firmasında pay sahibi olup baş denetçi unvanına sahip ve bağımsız denetim çalışmasını kuruluş adına kendi kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına bağımsız denetim raporlarını imzalamaya yetkili gerçek kişidir. Bağımsız Denetimin Kalite Kontrolü: Bir ortağın, firmadan başka bir kişinin, dışardan ehil bir kişinin ya da bu özelliklere sahip kişilerden oluşan bir grubun, yeterli ve uygun deneyime sahip yetkili bir kişinin, rapor yayınlanmadan önce denetim ekibinin verdiği önemli kararları ve rapor düzenlemeleri sırasında verdikleri kararları tarafsız olarak değerlendirmesidir. Kalite Kontrol Denetçisi: Denetim raporu yayınlanmadan önce denetim ekibinin verdiği önemli kararları ve rapor düzenlemeleri sırasında verdikleri kararları tarafsız olarak değerlendirmesini yapan; firmanın ortağı, firmadan başka bir kişi, dışardan ehil bir kişi, bu özelliklere sahip kişilerden oluşan bir grup, ya da yeterli ve uygun deneyime sahip yetkili bir kişidir. Denetim Ekibi: Denetim firmasının sözleşmeyle ilgili olarak, sözleşme yapılan uzmanlar da dahil olmak üzere bir denetimi gerçekleştiren tüm personelidir. Denetim Firması: Serbest çalışan, ortaklık, anonim şirket ya da muhasebe meslek mensuplarının işletmesidir. Kontrol: Tamamlanan sözleşmeler bağlamında, denetim firmasının kalite kontrol kuralları ve yöntemleri ile uyumluluğunu kanıtlamak için denetim ekipleri tarafından düzenlenmiş yöntemlerdir. İzleme: Tamamlanmış sözleşmelerin seçiminin belli aralıklarla denetlenmesi de dahil olmak üzere denetim firmasının kalite kontrol sisteminin sürekli bir şekilde dikkate alınmasını ve değerlendirilmesini kapsayan yöntemdir. Denetim firmasının kalite kontrol sisteminin etkili bir şekilde işlediği konusunda makul güvence elde etmesini mümkün kılmak için tasarlanmıştır. 2

11 1.3. Standartta Yer Alan İlkeler Kalite Kontrol Sisteminin Unsurları Standarda göre Kalite kontrol yöntemleri ve kuralları belgelendirilmeli ve denetim firması personeline iletilmelidir. Kalite kontrol sisteminin unsurları, aşağıdaki unsurlardan her birine hitap eden yöntemleri ve kuralları içerir: Firmadaki kalite konusunda yönetimin sorumluluğu İlgili etik ilkeler Müşteri ilişkilerinin ve özel sözleşmelerin kabulü ve sürekliliği İnsan kaynakları Denetim performansı İzleme Kalite kontrol sisteminin unsurları aşağıda verilen Şekilde gösterilmiştir. 3

12 Firma İçinde Kalite Kontrol Sorumlulukları Konusunda Liderlik Yapma Denetim firması, denetim görevlerinin yürütülmesinde kalitenin temel olduğu içsel kültürü firmada yükseltecek şekilde tasarlanan politika ve yöntemler oluşturmalıdır. Bu tür politika ve yöntemler; firmanın genel müdürü ( ya da dengi) ya da eğer uygunsa firmayı idare eden ortaklar kurulunun firmanın kalite kontrol sistemi için sorumluluk üstlenmesini öngörmelidir. Denetim firmasının genel müdürü ya da ortaklar yönetim kurulu tarafından denetim firmasının kalite kontrol sisteminin yürütülmesinden sorumlu olarak tayin edilen kişi ya da kişiler, yeterli ve uygun deneyime, yeteneğe ve bu sorumluluğu üstlenmek için gerekli yetkiye sahip olmalıdır İlgili Etik İlkeler Denetim firması, personelinin ilgili etik ilkelere uyacağına dair makul güvence sağlamak amacıyla, politikalar ve yöntemler oluşturmalıdır. Denetim firması, personelinin ve diğerlerinin bağımsızlık gerekliliklerini sağladığına dair uygun güvenceyi elde etmek amacıyla ve IFAC kurallarında belirtilen bağımsızlık ilkesi ile, ulusal düzenlemelerde öngörülen etik kuralları sürdürecek politika ve yöntemler oluşturmalıdır. Bu tür politika ve yöntemler aşağıdakileri sağlamalıdır: Bağımsızlık koşulları personele ve ona bağlı olan diğer çalışanlara iletilmeli, Bağımsızlığı tehdit eden koşullar belirlenmeli, değerlendirilmeli ve koruyucu tedbirler alınarak, uygulanarak bu tehlikelerin yok edilmesi ya da makul bir düzeye indirilmesi amacıyla uygun davranışlar sergilenmeli ya da gerekli hallerde denetim görevinden çekilmeli Firmanın bağımsızlıkla ilgili gereklilikler konusunda varsa toplam etkiyi değerlendirmesine imkan sağlamak için hizmetlerin kapsamı da dahil olmak üzere müşterilerin denetimleri konusundaki ilgili bilgilerin, sözleşmeden sorumlu ortaklar tarafından denetim şirketine sunulması gereklidir. Ayrıca personel, bağımsızlığa yönelik tehdit oluşturan durumları ve ilişkileri uygun önlemi alması için denetim şirketine derhal bildirmelidir. Denetim firması, bağımsızlık hükümlerinin ihlal edilmesinden haberdar olma konusunda makul güvence sağlayacak ve bu tür durumları çözümlemede uygun aksiyonlar almasına imk n verecek politika ve prosedürler oluşturur. Bu politika ve prosedürlerin şu esasları içermesi gereklidir: 4

13 Personel, farkına vardığı bağımsızlık ihlallerini derhal bildirebilmeli, Denetim şirketinin ilgili politika ve prosedürlerde tespit ettiği ihlaller, bu ihlalleri değerlendirecek olan sorumlu denetçiye ve firmadaki diğer ilgili personele; gereken hallerde, denetim ağına ve uygun önlemi alması gereken ilgili bağımsızlık hükümlerine tabi olan diğer kişilere derhal bildirilebilmeli Daha fazla önlem almasının gerekip gerekmediğine karar verilebilmesi için sorumlu denetçinin ve yukarıda belirtilen diğer ilgili kişilerin sorunun çözümü için atılan adımlardan şirketi derhal haberdar etmesi imkanı sağlanmalıdır. Denetim firması yılda en az bir defa, ilgili etik gerekliliklerle, bağımsız olması gereken tüm personelinden bağımsızlık konusundaki politika ve prosedürlere uygunluk konusunda yazılı bir teyit almalıdır. Denetim firmasının bu politika ve prosedürler; Aynı kıdemli personelin bir güvence denetiminde uzun süre görev aldığı durumlarda samimi olma tehdidini kabul edilebilir bir düzeye indirecek önlemleri belirlemek için ölçütler ile Borsaya kayıtlı şirketlerin finansal tablolarının denetiminde, etik gerekliliklerle uyumlu belirli bir süre geçtikten sonra sorumlu ortak denetçinin, denetimin kalite kontrolünü gözden geçiren kişilerin ve uygulanabilir olduğu durumlarda rotasyonu gerekli olan diğer kişilerin rotasyonu konusunda hükümler içermelidir Müşteri İlişkilerinin ve Özel Sözleşmelerin Kabulü ve Sürekliliği Denetim firması, sözleşmeleri ve ilişkileri sadece aşağıdaki koşullar gerçekleştiği takdirde devam ettireceğini ya da üstleneceğini açıklayan ve bu konuda kendisine makul güvence sağlayacak olan; müşteri ilişkileri ve özel sözleşmelerin kabulü ve süreklilik politikaları ve yöntemleri oluşturmalıdır. Sözleşme yapılacak müşteri için yeterli kaynak, zaman ve yetkinliklere sahipse, Müşteri etik ilkelere uyabilecekse, Müşterinin dürüst olduğu düşünülüyorsa ve müşterinin dürüst olmadığına dair elinde bir bilgi yoksa Denetim firması gerekli görürse yeni bir müşteri ile bir sözleşme yapmadan önce, mevcut bir sözleşmeyi devam ettirmek konusunda karar verirken ya da mevcut bir müşteri ile yeni bir sözleşmenin kabulünü düşünürken, bu tür bilgiyi elde edebilir. Konular aydınlatıldığında denetim firması kabul etmeye ya da müşteri ilişkisini veya 5

14 belli sözleşmeyi devam ettirmeye karar verirse konuların nasıl çözümlendiğini belgelemelidir. Eğer denetim firması sözleşmenin kabul edilmemesine neden olacak bir bilgi edinirse, bu bilgi daha önceden mevcutsa sözleşmenin ve müşteriyle ilişkinin devamı hakkında politikalar ve yöntemler aşağıdakilerin dikkate alınmasını içerir: Denetim firmasının, düzenleyici makamlara ya da görevlendirmeyi yapan kişi ya da kişilere rapor vermesi için bir gereklilik olup olmadığı da dahil, bu durumlarda uygulanacak mesleki ve yasal sorumluluklar Sözleşmeden ya da hem sözleşmeden hem de müşteriyle ilişkiden çekilmenin olasılığını içerir İnsan Kaynakları Denetim firması, mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uygun sözleşmeleri gerçekleştirmede gerekli etik ilkeler için yeterliliğe, sorumluluğa ve yetkiye sahip personelinin olmasını, makul güvence sağlayacak ve denetim firmasının ve ortaklarının koşullara uygun raporlar vermesini sağlayacak politika ve yöntemler oluşturmalıdır. Denetim firması, her bir sözleşme için, sorumlu ortak baş denetçiye sorumluluk verecektir. Denetim firması aşağıdakileri kapsayan politika ve yöntemler oluşturacaktır: Sorumlu ortak baş denetçinin kimliğinin ve rolünün, müşteri işletmenin üst yönetimine önemli ve ilgili yöneticilerine iletilmesi, Sorumlu ortak baş denetçinin görevini yerine getirmek için uygun yeteneğe, yeterliliğe, yetki ve zamana sahip olduğu, Sözleşme ortağının sorumluluklarının açıkça belirlenmesi ve bunun sorumlu ortak baş denetçiye iletilmesi. Ayrıca denetim firması, gerekli yeteneklere, yeterliliklere ve zamana sahip uygun kişileri, mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uygun bir şekilde sözleşmeleri yerine getirmesi için ve denetim firmasının ya da sözleşme ortaklarının şartlara uygun raporlar sunmasını mümkün kılması için uygun personeli atamalıdır Denetim Görevinin Performansı Denetim firması, denetim görevinin mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uygun olarak yapılmasını ve denetim firması ya da diğer sözleşme ortağının koşullara uygun raporlar sunmasını sağlayacak politika ve yöntemler oluşturmalıdır. Bu 6

15 politika ve yöntemler, denetim görevinin performans kalitesini destekleyen uygunlukla ilgili konuları, gözetim ve denetim sorumluklarını içerir. Denetim firması, kendisine; Zor ve tartışmalı konularda yer alacak uygun bir danışmanı, Uygun bir danışmanın yer almasını sağlamak için yeterli kaynakların mevcut olmasını, Bu tür danışmanların yapısının ve faaliyet alanının belgelenmesini, Danışmanlardan çıkan kararların belgelenmesini ve uygulanmasını makul güvence ile sağlayacak politika ve yöntemleri oluşturmalıdır. Denetim firması, uygun sözleşmeler için, denetim ekibi tarafından verilen önemli kararların ve raporu hazırlamada kullanılacak olan kararların tarafsız bir değerlendirmesini yapacak bir kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesi gerektirecek politika ve yöntemler oluşturacaktır. Bu tür politika ve yöntemler: Halka açık işletmelerin finansal tablolarının tüm denetimleri için bir kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesi gerektirecektir. Bir kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesinin uygulanıp uygulanmamasına karar vermek için finansal tabloların, diğer güvence ve ilgili hizmet sözleşmelerinin denetimleri ve gözden geçirilmeleri değerlendirilecektir ölçütünü koyacaktır. Yukarıdaki maddeye göre oluşturulan ölçütü karşılayan tüm sözleşmeler için kalite kontrol gözden geçirme sözleşmelerini gerektirecektir. Denetim firması aşağıdakilerin oluşturulmasını sağlayan politika ve yöntemler oluşturmalıdır: Kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesinin yapısı, zamanı ve boyutu, Kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesinin uygunluğu için ölçüt, Kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesi için belgeleme gerekleri Kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesi, genellikle sözleşme ortağı ile tartışmayı, finansal tabloların ve diğer konuların gözden geçirilmesini, raporun uygun olup olmadığının düşünülmesini içerir. Ayrıca, sözleşme ekibinin yaptığı önemli yargılar ve vardıkları sonuçlarla ilgili olarak seçilmiş çalışma tablolarının gözden geçirilmesini de içerir. Gözden geçirmenin boyutu, sözleşmenin karmaşıklığına ve raporun koşullara uygun olmaması riskine bağlıdır. 7

16 Halka açık işletmelerin finansal tablolarının denetiminde kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesi, aşağıdakilerin dikkate alınmasını içerir. Belirli bir sözleşme ile ilgili olarak denetim ekibi tarafından denetim firmasının bağımsızlığının değerlendirilmesi, Düşünce farklılıklarını ya da zor ve tartışmalı konuları ve danışmalardan elde edilen kararları içeren konular hakkında uygun danışma eyleminin yapılıp yapılmadığı, Gözden geçirilmek için seçilen çalışma tablolarının, önemli yargılar ve alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmayı yansıtıp yansıtmadığı Denetim firmasının politikaları ve yöntemleri, kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesini yapan kişilerin atanmasına değinecektir ve uygunluklarını, Görevini yerine getirmesi için gerekli teknik özellikler ve gerekli deneyim yetkisi ile Tarafsızlığını tehlikeye atmaksızın kalite kontrol sözleşmesini gözden geçiren kişiye danışabilinen seviye ile ölçecektir. Denetim firması, kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesinin belgelenmesi sürecinde şu hususları belgelendirmelidir. Denetim firmasının belirlemiş olduğu kurallara uygun bir şekilde gözden geçirildiği, Kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesi işleminin, rapor yayınlanmadan önce yapıldığı, Denetim firması, danışılan konularla ilgili sözleşme ekibi içinde, sorumlu ortak baş denetçi ile denetim kalite kontrolünü gözden geçiren arasında, oluşan farklı düşüncelerle ilgilenecek ve bu durumları çözecek politikalar ve yöntemler oluşturup, varılan sonuçları belgeleyecek ve uygulayacaktır. Bu tür politika ve yöntemler, fikir anlaşmazlıklarının erken bir aşamada belirlenmesini sağlar, sırayla atılacak adımlar için rehberlik sunar ve farklı düşünce sorununun çözülmesiyle ilgili belgeleme ve varılan kararların uygulanmasını ister. Rapor sorun çözülene kadar yayınlanmayacaktır. Denetim firması, sözleşme raporlarının bitirilmesinden sonra denetim ekiplerinin son sözleşme dosyalarının toparlanmasını zamanında tamamlaması için, denetim ekipleri için politika ve yöntemler oluşturacaktır. Denetim firması, sözleşme belgesinin gizliliğini, saklanmasını, bütünlüğünü, erişebilirliğini ve geri alınabilirliğini sürdürmek 8

17 için düzenlenmiş politika ve yöntemler oluşturacaktır. Denetim firması, denetim firmasının ihtiyaçlarını karşılamak içim yeterli bir süre boyunca ya da yasa ve yönetmelikler tarafından istenen süre boyunca sözleşme belgesinin tutulmasıyla ilgili kurallar ve yöntemler oluşturacaktır İzleme Denetim firması, makul bir güvence sağlayacak şekilde kalite kontrol sistemleriyle ilgili politikaların ve yöntemlerin uygulamada uygun ve yeterli olduğunu, uyumlu ve etkili çalıştığını belirten kurallar ve yöntemler oluşturmalıdır. Bu tür kurallar ve yöntemler denetim firmasının kalite kontrol sisteminin sürekli değerlendirilmesini ve belli aralıklarla seçilen sözleşmelerin denetlemesini içermelidir. Denetim firması, izleme sürecinin sonunda not edilmiş mevcut eksikliklerin etkisini değerlendirecektir ve: Denetim firması kontrol sisteminin yeterliliği, mesleki standartlara, yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluğu ve denetim firması ve sözleşme ortakları tarafından yayınlanan raporların koşullara uygunluğunun yeterliliğini göstermeyen örnekler olup olmadığını belirleyecektir. Söz konusu yetersizliklerin çabuk giderilmesi gereken, tekrarlayıcı, bütün sisteme etki eden ve diğer önemli eksiklikler içerip içermediğini belirleyecektir. Denetim firması, izleme sürecinin sonucunda not edilmiş eksiklikleri ve uygun çözüm için verilen tavsiyeleri ilgili sözleşme ortaklarına ve diğer uygun personele iletecektir. İzleme yöntemleri ile raporun uygun olmayacağına ya da yükümlülüğün yerine getirilmesi süresince yöntemlerin atlandığı sonucuna ulaşıldığında, denetim firması mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uyum göstermek için başka hangi eylemin uygun olacağına karar verecektir. Denetim firması en az yılda bir kez olmak üzere, kalite kontrol sistemlerinin izlenmesinin sonuçlarını; sözleşme ortaklarına, denetim firmasındaki diğer uygun kişilere, genel müdüre ya da ortakların yönetim kuruluna iletecektir. Bu tür bir iletme, denetim firmasını ve yukarıdaki bireyleri, sorumlulukları ve görevleri doğrultusunda, gerekli eylemleri gerçekleştirmeleri için harekete geçirecektir. İletilen bilgiler; Yapılan izleme yöntemlerinin tanımını, İzleme yöntemlerinden çıkan kararları, 9

18 Bütün sisteme etki eden, tekrarlayıcı, diğer önemli eksikliklerin tanımını ve bu eksiklikleri gidermek ya da düzeltmek için alınan aksiyonların tanımını içerecektir. İzleme yöntemlerini gerçekleştiren kişilerin, denetim firmasının kalite kontrol sistemine uygunluğunu denetlemesine imkan verecek süre kadar ya da yasa veya yönetmelikler tarafından istenirse daha uzun bir süre kadar, denetim firması bu belgeleri saklamakla yükümlüdür Kalite Kontrol Sistemini Belgelendirme Denetim şirketi, kalite kontrol sisteminin her bir unsurunun işlerliğine dair kanıt oluşturmak üzere uygun belgelendirmenin yapılmasını gerektiren politika ve prosedürler oluşturmalıdır. Bu kapsamda belgelerin saklanmasına yönelik politika ve prosedürler oluşturulmalı, söz konusu politika ve prosedürler, denetim şirketinin kalite kontrol sistemine uyumunu değerlendirmede izleme sürecini uygulayan kişilere yeterli zamanı sağlayacak kadar bir süre veya kanun ve diğer düzenlemeler gerektiriyorsa daha uzun bir süre belgelerin saklanmasını da içermelidir. Aynı kapsamda şik yet ve iddialar ile bunlara verilen cevapların belgelendirilmesini sağlayan politika ve prosedürler de belirlenmelidir. BİRİNCİ KISIM İLE İLGİLİ SORULAR 1. Bağımsız denetimin kalite kontrolü kavramını tanımlayınızç 2. Kalite kontrol sisteminin unsurlarını açıklayınız. 3. Kalite kontrol sistemi ne şekilde belgelendirilmelidir? Açıklayınız. 10

19 BÖLÜM SONU KAYNAKLAR Handbook%20ISQC%201.pdf DİBİ Ekrem, Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Sistemi ve Türk denetim Firmalarındaki Uygulamalar, M.Ü. SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ekim 2010 WHITTINGTON Ray, PANY Kurt, Principles of Auditing & Other Assurance Services, 17. Edition, McGraw-Hill Com. Inc., 2010,U.S.A. 11

20 İKİNCİ KISIM 1. GENEL İLKELER VE SORUMLULUKLAR 1.1. Denetçinin Genel Amaçları ve Denetimin Uluslararası Denetim Standartlarına Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi Finansal tabloların denetiminin temel amacı; Bir işletmenin finansal bilgisini kullanarak karar olmak durumunda olan kişilerin bu bilgilere olan güvenlerinin derecesini artırmaktır. Bu temel amaca hizmet edecek şekilde denetçiler finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda görüş bildirirler. Daha önce de vurguladığımız üzere Ülkemizde denetçiler denetim çalışmalarını yukarıda verdiğimiz uluslararası denetim standartlarına uygun yürütmek zorundadırlar. 200 Nolu UDS denetim işinin UDS lere uygun şekilde nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde düzenlemiş bulunmaktadır. Buna göre denetçinin denetimin kapsamını ve yapısını belirlerken denetimin amaçlarını karşılayacak şekilde hareket etmesi gereklidir. Standart kapsamında öngörülen hususlar aşağıda başlıklar halinde özlü bir şekilde açıklanmıştır Önemli Kavramların Tanımlanması Denetimin standartlara uygun şekilde yürütülmesi denetimin kalitesinin bir göstergesi olarak görüldüğünden kavramlara atfedilen anlamlarda uzlaşmak çok önemlidir. UDS 200 kapsamında yer alan önemli kavramlar aşağıda açıklanmıştır. Uygulanabilir Finansal Raporlama Çerçevesi- Finansal tabloların amacı ve kurumun yapısı dikkate alınarak veya yasa ya da düzenlemeyle hazırlanması gereken ve işletmenin yönetimi veya yönetişimden sorumlu olanlarca finansal tabloların hazırlanmasında benimsenmiş olan finansal raporlama çerçevesidir. Gerçeğe uygun sunum çerçevesi gerekliliklerine uyulması şart olan finansal raporlama çerçevesine işaret etmede kullanılır. Standart çok nadir koşullarda uygulanabilir finansal raporlama çerçevesinin dışına çıkılmasını kabul etmektedir. 12

21 Denetim Kanıtı- Denetçinin görüşünü dayandırdığı sonuçlara ulaşmada denetçi tarafından kullanılan bilgidir. Denetim kanıtı hem finansal tabloların dayandığı muhasebe kayıtlarındaki bilgidir hem de diğer bilgidir. UDS lerin amaçları açısından: (i) Yeterli Denetim Kanıtı: Denetim kanıtı miktarının ölçümüdür. Gerekli kanıt miktarı denetçinin önemli yanlışlık riskini değerlendirmesinden ve böyle denetim kanıtının kalitesinden etkilenir. (ii) Uygun Denetim Kanıtı: Denetim kanıtının uygunluğu denetim kanıtının kalitesinin ölçümüdür. Denetçinin görüşünü dayandırdığı sonuçlara destek sağlamayla ilgili ve güvenilir olan denetim kanıtıdır. Denetim Riski- Finansal tablolar önemli ölçüde yanlış ifade edildiğinde denetçinin uygun olmayan bir denetim görüşü vermesi riskidir. Denetim riski önemli yanlışlık riski ile ortaya çıkarma riskinin bir fonksiyonudur. Denetçi- Denetim işini yürüten denetçi veya denetçilerdir. Genellikle sorumlu ortak veya denetim ekibinin veya uygulanabilir olması durumunda firmanın diğer üyeleridir. Bir UDS açık bir şekilde denetim ortağına bir gereklilik veya sorumluluk yüklerse, denetçi yerine denetim ortağı terimi kullanılır. Denetim ortağı veya firma terimi uygun olduğu yerde halka açık sektörde eşedeğerine işaret edecek şekilde kullanılabilir. Ortaya çıkarma riski Denetim riskini kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirmek için denetçi tarafından yürütülen yöntemlerin mevcut tek tek veya birleşik olarak önemli düzeydeki yanlışlıkları ortaya çıkaramama riskidir. Finansal tablolar- Bir finansal raporlama çerçevesine uygun olarak işletmenin ekonomik kaynaklarını ve yükümlüklerini belli bir zaman dönemi için belli bir zaman noktasında veya bu süre içindeki değişikliklerini iletme amacına yönelik olarak, ilgili açıklama notları da dahil olmak üzere tarihi finansal bilginin yapılandırılmış sunumudur. İlgili notlar genellikle önemli muhasebe politikalarının ve diğer açıklayıcı bilginin bir özetini kapsar. Finansal tablolar terimi genellikle uygulanabilir finansal raporlama çerçevesinde belirlenen şekilde tam set finansal tablolara işaret eder ancak tek bir finansal tabloya da işaret edebilir. Tarihi finansal bilgi- Belli bir kuruma ilişkin olarak öncelikle kurumun muhasebe sisteminden çıkarılan, geçmiş dönemlerde veya geçmişte belli bir 13

22 zamandaki şartlarda meydana gelen ekonomik olaylar hakkında finansal terimlerde ifade edilen bilgidir. Yönetim- Kurumun faaliyetlerinin yürütülmesi için icrai sorumluluk taşıyan kişi yada kişilerdir. Bazı mevzuatta bazı kurumlar için yönetim yönetişimden sorumlu olanların hepsini ya da bazılarını kapsar. Örneğin yürütme kurulu üyeleri veya patron yönetici gibi. Yanlışlık- Raporlanmış bir finansal tablonun tutarı, sınıflandırması, sunumu veya açıklaması ile söz konusu kalemin tutar, sınıflandırma, sunum veya açıklamasının uygulanabilir bir finansal raporlama çerçevesine uygunluğu arasındaki farktır. Yanlışlık hata veya hileden doğabilir. Denetçinin finansal tabloların bütün önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir şekilde sunulup sunulmadığı veya doğru ve dürüst bir gösterilip gösterilmediği konusunda bir görüş vermesi durumunda, bu nitelikteki finansal tablolar için denetçi yargısı gereklidir. Yürütülen denetim konusunda, yönetimin ve uygun olduğu yerde yönetişimden sorumlu olanların sorumluluklarının belirtilmesi- Yönetim ve uygun olduğu yerde yönetişimden sorumlu olanlar aşağıdaki belirtilmiş olan sorumluluklarının bir denetim işinin UDS lere göre yürütülmesinde temel esaslar olduğunu anlar ve kabul ederler. i) Finansal tabloların ilgili gerçeğe uygun sunumu kapsayan, uygulanabilir bir finansal raporlama çerçevesine göre hazırlanması sorumluluğu ii) Yönetim ve uygun olduğu yerde yönetişimden sorumlu olanların hata veya hileden kaynaklanan önemli yanlışlıktan uzak finansal tablo hazırlamalarına imkan vermede gerekli olan iç kontrol gibi sorumluluklar. iii) Denetçiye aşağıda belirtilen hususları sağlamak; Yönetimin ve uygun olduğu yerde yönetişimden sorumlu olanların bilgisi dahilindeki kayıtlar, belgelendirme ve diğer konular gibi finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili bütün bilgiye erişimin sağlanması, Denetçinin denetimle ilgili olarak yönetimden ve uygun olduğu yerde yönetişimden sorumlu olanlardan isteyebileceği ek bilginin sağlanması ve 14

23 Denetim kanıtı elde etmek için denetiçin belirlediği kurum içindeki kişilere sınırsız erişimin sağlanması. Mesleki Yargı- Denetim sözleşmesinin şartlarına uygun olan eylemlerin yönü konusunda bilinçli kararlar almada, denetim muhasebe ve etik standartlar bağlamında ilgili eğitim, bilgi ve deneyimin uygulamasıdır. Mesleki Şüphecilik- Hata ve hileden kaynaklanan muhtemel yanlışlıklara işaret edebilen şartlara karşı uyanık olma ve denetim kanıtının eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesinde sorgulayıcı bir zihinsel tutumu içine alan davranıştır. Makul Güvence- Finansal tabloların denetimi kapsamında yüksek ancak kesin olmayan bir güvence düzeyidir. Önemli yanlışlık riski- Denetim öncesinde mali tabloların önemli ölçüde yanlışlık içermesi riski. Bu iddia seviyesinde aşağıdaki gibi tanımlanan doğal risk ve kontrol riski bileşenlerinden meydana gelir. Doğal risk- İlgili herhangi bir kontrolü dikkate almadan önce, bir işlem sınıfı, hesap bakiyesi veya açıklama hakkındaki iddianın bu ididaya ilişkin tek tek ya da diğerleriyle birleştiğinde önemli olabilecek bir yanlışlığa olan hassasiyetidir. Kontrol riski- Bir işlem sınıfı, hesap bakiyesi veya açıklama hakkındaki iddiaya ilişkin tek tek ya da diğerleriyle birleştiğinde önemli olabilecek bir yanlışlığın işletmenin iç kontrolleri tarafından zamanında önlenememesi, ortaya çıkarılamaması ve düzeltilememesi riskidir. Yönetişimden sorumlu olanlar- İşletmenin hesapverebilirliği ile ilgili görevlerini ve kurumun stratejik yönünü gözetme sorumluluğu bulunan kişi veya kurum (kurumsal mütevelli gibi) dur. Bu finansal raporlama sürecinin gözlemlenmesini içine alır. Bazı kurumlar için bazı mevzuatta yönetişimden sorumlu olanlar; özel, kamu veya patron işletmesindeki yönetişim kurulunun icrai üyeleri gibi yönetici personelini kapsayabilir Finansal Tablo Denetiminin Amacı ve Kapsamı Daha önce de belirttiğimiz üzere Finansal tablo denetiminin temel amacı bu tablolara olan güvenin artırılması olup denetçi, söz konusu tabloların bütün önemli yönleriyle gerçeğe uygun şekilde sunulup sunulmadığı veya doğru ve dürüst bir şekilde 15

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMLERİ, İNCELEMELERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİNİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİM VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMLERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB)

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 2410

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 2410 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 2410 ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETÇİSİ TARAFINDAN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ 1 Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında

BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM www.firstgate.com.tr Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr.

Detaylı

AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ŞEFFAFLIK RAPORU

AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ŞEFFAFLIK RAPORU AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ŞEFFAFLIK RAPORU 2014 AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. 2014 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU İçindekiler 1) GİRİŞ... 3 2) HUKUKİ YAPI VE

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 2410

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 2410 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 2410 ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN, İŞLETMENİN YILLIK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİNİ YÜRÜTEN DENETÇİ TARAFINDAN SINIRLI BAĞIMSIZ

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 600

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 600 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 600 ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL) Giriş BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3402 (GDS 3402) HİZMET KURULUŞUNDAKİ KONTROLLERE İLİŞKİN GÜVENCE RAPORLARI HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Detaylı

Bağımsız Denetim ve Süreçleri

Bağımsız Denetim ve Süreçleri Bağımsız Denetim ve Süreçleri Güler Bayram, Kıdemli müdür ġubat 2011 Bağımsız denetim ve süreçleri Bağımsız denetimin amacı ve türleri Denetim teknikleri Denetim süreci ve aşamaları Bağımsız Denetim ve

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete No 26675 Resmi Gazete Tarihi 19/10/2007

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 TEBLĐĞ

14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 TEBLĐĞ 1 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 TEBLĐĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: ĐÇ DENETÇĐ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI (BDS 610) HAKKINDA TEBLĐĞ TÜRKĐYE DENETĐM STANDARTLARI

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22)

Tebliğ. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulundan: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1- (27/7/2006 tarihli ve 26241 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 IFAC M m TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2013 Çevirmenler: Yıldız ÖZTÜRK (Baş çevirmen) Dr. İpek TÜRKER (SMMM) Dr. Ali Altuğ BİÇER (SMMM) Seher GÜNDOĞDU

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2010 BASKISI Çeviren Yıldız ÖZTÜRK TÜRMOB YAYINLARI : 402 ISBN : 978-975 - 555-198 -2 Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ BASKI Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

Ser & Berker Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KURUMSAL ŞEFFAFLIK RAPORU

Ser & Berker Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KURUMSAL ŞEFFAFLIK RAPORU Ser & Berker Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KURUMSAL ŞEFFAFLIK RAPORU Ankara, 2014 İÇERİK A. GİRİŞ... 1 B. KURULUŞ UN HUKUKİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 1 I. Hukuki Yapı ve Ortaklar...

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2014 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU

EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2014 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Mart 2015 Grant Thornton Türkiye Abide-İ Hürriyet Caddesi 34381 Şişli/İstanbul EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2014 YILINA İLİŞKİN

Detaylı