MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:DENETİM STANDARTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Nuran CÖMERT Doç.Dr.Çağla ERSEN CÖMERT Doç.Dr.Ayşe PAMUKÇU Dr. Yıldırım Ercan ÇALIŞ

2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL KALİTE KONTROL STANDARDI (ISQC-1) FİNANSAL TABLOLARIN DENETİMİ, İNCELENMESİ İLE DİĞER GÜVENCE VE İLGİLİ HİZMET İŞLERİ GERÇEKLEŞTİREN ŞİRKETLER İÇİN KALİTE KONTROLÜ Uluslararası Kalite Kontrol Standardı 1 e (ISQC 1) göre Kalite Kontrol Standart Kapsamında Yer Alan Önemli Kavramların Tanımları Standartta Yer Alan İlkeler Kalite Kontrol Sisteminin Unsurları Firma İçinde Kalite Kontrol Sorumlulukları Konusunda Liderlik Yapma İlgili Etik İlkeler Müşteri İlişkilerinin ve Özel Sözleşmelerin Kabulü ve Sürekliliği İnsan Kaynakları Denetim Görevinin Performansı İzleme Kalite Kontrol Sistemini Belgelendirme BÖLÜM SONU KAYNAKLAR İKİNCİ KISIM GENEL İLKELER VE SORUMLULUKLAR Denetçinin Genel Amaçları ve Denetimin Uluslararası Denetim Standartlarına Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi Önemli Kavramların Tanımlanması Finansal Tablo Denetiminin Amacı ve Kapsamı Denetçinin Genel Olarak Amaçları Denetçinin Uyması Gereken Esaslar Denetim İşlerinin Şartları Üzerinde Uzlaşılması UDS 210 Kapsamında Denetçinin Amacı: UDS 210 kapsamında Uyulması Gereken Esaslar Gereklilikleri Kapsayan Bir sözleşme Örneği i

3 1.3. Finansal Tabloların Denetiminde Kalite Kontrol Kalite Denetiminde Liderlik Sorumlukları Bağımsızlık İlkesine Uygun Davranılması Müşteriyle İlişkiler Denetim Görevinin Kabulü ve Sürdürülmesi Denetim Ekibinin Görevlendirilmesi Denetim Görevinin Yapılması Denetimin Belgelendirilmesi Belgelendirmenin Niteliği ve Amaçları Belgelendirmede Önemli Olan Kavramların Tanımları Belgelendirmede Uyulması Gereken Hususlar Belgelendirmede İlgili Bir Gereklilikten Ayrılma Durumu Denetçi Raporu Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Konular Nihai Denetim Dosyasının Birleştirilmesi Finansal Tabloların Denetiminde Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Hilenin Niteliksel Özellikleri Hilenin Önlenmesi ve Ortaya Çıkarılmasında Sorumluluklar Finansal Tabloların Denetimi Açısından Hile Hileli Finansal Raporlamayı Teşvik Eden Koşullar ve Risk Unsurları Hile Riskinin Değerlendirilmesi Belirli Hile Riski Alanlarının Denetimi İşletme Yönetiminin Hileyi Önleyici ve Ortaya Çıkarıcı İç kontrollerle İlgili Sorumluluk Bildirimi Denetçilerin İşletmedeki Hile Eylemlerinden Doğan Önemli Yanlışlık Riskini Tespit Etmede Uygulayabileceği Teknikler Denetçinin Hile İle İlgili Olarak İşletme Yönetimi ve Yönetimden Sorumlu Kişilerle İletişimi ve Düzenleyici ve Uygulatıcı Otoritelere Hileleri Bildirme Sorumluluğu Denetçinin Hileli İşlemlere İlişkin Tespitlerini Belgelendirmesi Finansal Tabloların Denetiminde Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Aykırılıkları Önleme ve Ortaya Çıkarmada İşletmenin Sorumlulukları ii

4 Yasa ve Düzenlemelerle İlgili Gerekliliklere İlişkin Denetçinin Sorumlulukları Yasa ve Düzenlemelere Uygunlukla İlgili Olarak Denetçinin Göz Önünde Bulundurması Gereken Hususlar Denetçinin Değerlendirme Yapması Gereken Hususlar Denetçinin Uygulaması Gereken Denetim Yöntemleri Aykırılık Belirtilerinin (Emare veya Çıkarımlarının) Değerlendirilmesi Tespit edilmiş Ya da Şüpheli Aykırılıkların Raporlanması Bulguların Belgelendirilmesi Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlarla İletişim İletişimin Niteliği ve Denetçiye Sağlayacağı Yararlar Bu Standart Kapsamında Denetçinin Temel Amacı: İletişim Kapsamında Uyulması Gereken Hususlar: İletişim Süreci İletişimin Belgelendirilmesi İç Kontrol Eksikliklerinin Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime İletilmesi Sorumluluğu Bu Standart Kapsamında Denetçinin Amacı İç Kontrol Yetersizlikleri ve Önemli İç Kontrol Yetersizlikleri Kavramları Denetçinin İç Kontrol Yetersizlikleri ile İlgili Yükümlülükleri BÖLÜM SONU KAYNAKLAR RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE VERİLEN KARŞILIKLAR Finansal Tablo Denetiminin Planlanması İşletmeyi ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Denetimin Planlanmasında ve Gerçekleştirilmesinde Önemlilik Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşılık Yapacağı İşler Bir Hizmet Kuruluşu Kullanan İşletmeye İlişkin Denetim Hususları Denetim Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi iii

5 3. DENETİM KANITI Denetim Kanıtı Özellik Arz Eden Hesap Kalemleri İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar Dış Kaynaklı Teyitler (Mutabakatlar) İlk Denetimler Açılış Bakiyeleri Analitik Prosedürler Denetim Örneklemesi Muhasebe Tahminlerinin, Gerçeğe Uygun Değer Muhasebe Tahminleri ve İlişkili Açıklamalar Dahil Denetimi İlişkili Taraflar Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar İşletmenin Sürekliliği Yazılı Beyanlar BÖLÜM ONU KAYNAKÇA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN ÇALIŞMALARINDAN FAYDALANILMASI Özel Hususlar-Grup Finansal Tablolarının Denetimi (Bileşen Denetçilerinin Çalışması da Dahil) İç Denetçilerin Çalışmalarından Faydalanılması Bağımsız Denetçinin Çalışmalarında Bir Uzmandan Yararlanması DENETİM SONUÇLARI VE RAPORLANMASI Finansal Tablolara İlişkin Görüşün Oluşturulması ve Raporlama Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Görüşte Yapılan Değişiklikler Bağımsız Denetçi Raporundaki Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafları ve Diğer Hususlar Paragrafları Karşılaştırmalı Bilgiler-Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dökümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları UZMANLIK GEREKTİREN ALANLAR Özel Hususlar- Özel Amaçlı Çerçeveler Uyarınca Hazırlanan Finansal Tabloların Denetimi iv

6 6.2. Özel Hususlar- Tek Bir Finansal Tablonun Denetimi ile Finansal Tablolardaki Bir Unsurun,Hesabın veya Kalemin Denetimi Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Hazırlanması İşleri ÜÇÜNCÜ KISIM GÜVENCE İŞLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE İNCELEME SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Finansal Tabloların İncelemesi İşleri Standardı Standardın Amacı Standartla İlgili Genel Esaslar İnceleme İşinin Uygulanma Süreci Raporlama Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Bağımsız Denetçisi Tarafından İncelenmesi Standardın Amacı Standartla İlgili Genel Esaslar İnceleme İşinin Uygulanma Süreci Raporlama GÜVENCE İŞLERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Tarihi Finansal Bilgilerin Denetimi ve İncelenmesi Dışındaki Güvence İşleri Standardın Amacı ve Kapsamı Güvence İşinin Planlanması ve Yürütülmesi Uzman Görüşlerinden Yararlanılması Kanıt Toplama Süreci ve Dokumentasyon Güvence Raporunun Hazırlanması İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi Standardın Amacı ve Kapsamı Meslek Mensubunun Görevi, Göz Önüne Alması Gereken Hususlar ve İnceleme İşinin Süreçleri Raporlama v

7 3.3. Hizmet Kuruluşlarında Yapılan Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Standardın Amacı, Kapsamı ve Standartta Yer Alan Tanımlar Standart Kapsamında Tanımlanan Güvence İşine İlişkin Gereklilikler ve İnceleme Süreci Raporlama Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence İşleri Standardın Amacı ve Kapsamı Standart Kapsamında Tanımlanan Güvence İşine İlişkin Gereklilikler ve Güvence İşinin Süreci Raporlama Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Düzenlenmesine ilişkin Rapor Hazırlanmasına Yönelik Güvence İşleri Standardın Amacı Güvence İşinin Planlanması ve Yürütülmesi Raporlama İLGİLİ HİZMETLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR Üzerinde Mutabık Kalınmış Prosedürlerin Finansal Bilgilere Uygulanması İşleri Standardın Amacı ve Sözleşmenin Nitelikleri İşin Planlanması ve Uygulanması Raporlama Finansal Bilginin Düzenlenmesi İşleri Standardın Amacı İşin Planlanması ve Yürütülmesi Raporlama DÖRDÜNCÜ KISIM ETİK KURALLARI IESBA KURALLARININ GENEL UYGULAMASI Giriş ve Temel İlkeler Dürüstlük Tarafsızlık vi

8 2.4. Mesleki Yeterlilik ve Gerekli Özen Gizlilik Mesleki Davranış BAĞIMSIZ ÇALIŞAN MUHASEBECİLER Giriş Mesleki Atama Çıkar Çatışması İkincil Görüşler Ücretler ve Diğer Ödemeler Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması Hediyeler ve Ağırlanma Müşteriden Emaneten Alınan Varlıklar Tarafsızlık Tüm Hizmetler Bağımsızlık Denetim ve İnceleme İşleri Bağımsızlık Diğer Güvence İşleri BAĞIMLI ÇALIŞAN MUHASEBECİLER Giriş Potansiyel Çatışmalar Bilgilerin Hazırlanması ve Raporlanması Yeterli Uzmanlıkla Faaliyette Bulunma Finansal Menfaatler Teşvikler BEŞİNCİ KISIM TÜRK TİCARET KANUNU NUN DENETİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ vii

9 BİRİNCİ KISIM GENEL KALİTE KONTROL STANDARDI (ISQC-1) 1. FİNANSAL TABLOLARIN DENETİMİ, İNCELENMESİ İLE DİĞER GÜVENCE VE İLGİLİ HİZMET İŞLERİ GERÇEKLEŞTİREN ŞİRKETLER İÇİN KALİTE KONTROLÜ 1.1. Uluslararası Kalite Kontrol Standardı 1 e (ISQC 1) göre Kalite Kontrol Kaliteli bir denetim belli kalite ölçütlerine uygun şekilde organize olan ve sorumluluklarının bilincinde etik ilkelere ve uluslararası denetim standartlarına bağlı, denetim sürecini etkili bir şekilde yöneten ve yürüten denetçiler tarafından yapılabilir. Bu temel fikir çerçevesinde IAASB yayınladığı ISQC 1 nolu Finansal Tabloların Denetimi, İncelenmesi İle Diğer Güvence Ve İlgili Hizmet İşleri Gerçekleştiren Şirketler İçin Kalite Kontrolü standardı ile denetim işlerini yapacak şirketlerin kalite ölçütlerini belirlemiştir. En son 15 Aralık 2009 da Açıklık Projesi kapsamında güncellenen standart kalite kontrol sisteminin unsurları, firmadaki kalite konusunda yöneticinin sorumlulukları, ilgili etik ilkeler, müşteri firma ile olan ilişkiler, insan kaynakları, denetimin performansı ve gözetim konularını toplamda yüz otuz dört madde ile açıklamaktadır. Ayrıca standartın IFAC ın Etik Kuralları ile birlikte okunması gerektiği öngörülmüştür. ISQC 1 ile uyum sağlamak için bireysel denetim firmaları tarafından geliştirilen politika ve yöntemler; firmanın çalışma özellikleri, büyüklüğü ve bir ağın parçası olup olmaması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişecektir. Denetim şirketleri uygun güvence sağlamak, denetim firmasının ve personelinin mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uymasını sağlamak, denetim firması ve sözleşme ortakları tarafından yayınlanan raporların bu koşullar altında uygun olmasını sağlamak için tasarlanmış bir kalite kontrol sistemini kurmak zorundadırlar. Belirli sözleşme türlerinde kullanılan kalite kontrol yöntemleri ile ilgili firma personelinin sorumluluklarına dair ek standartlar ve rehberlik, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu nun (IAASB) diğer bildirilerinde mevcuttur. Örneğin 220 Numaralı Finansal Tabloların Denetiminde Kalite Kontrol Standardı, finansal tabloların denetiminde kalite kontrol yöntemleri ile ilgilidir Standartta yer alan tanımlar ile diğer konular, aşağıda başlıklar halinde özlü bir şekilde açıklanmıştır. 1

10 1.2. Standart Kapsamında Yer Alan Önemli Kavramların Tanımları Standart kapsamında verilen ve standartların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak önemli kavramlar aşağıda tanımlamıştır: Sorumlu Ortak Baş Denetçi: Bağımsız denetim firmasında pay sahibi olup baş denetçi unvanına sahip ve bağımsız denetim çalışmasını kuruluş adına kendi kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına bağımsız denetim raporlarını imzalamaya yetkili gerçek kişidir. Bağımsız Denetimin Kalite Kontrolü: Bir ortağın, firmadan başka bir kişinin, dışardan ehil bir kişinin ya da bu özelliklere sahip kişilerden oluşan bir grubun, yeterli ve uygun deneyime sahip yetkili bir kişinin, rapor yayınlanmadan önce denetim ekibinin verdiği önemli kararları ve rapor düzenlemeleri sırasında verdikleri kararları tarafsız olarak değerlendirmesidir. Kalite Kontrol Denetçisi: Denetim raporu yayınlanmadan önce denetim ekibinin verdiği önemli kararları ve rapor düzenlemeleri sırasında verdikleri kararları tarafsız olarak değerlendirmesini yapan; firmanın ortağı, firmadan başka bir kişi, dışardan ehil bir kişi, bu özelliklere sahip kişilerden oluşan bir grup, ya da yeterli ve uygun deneyime sahip yetkili bir kişidir. Denetim Ekibi: Denetim firmasının sözleşmeyle ilgili olarak, sözleşme yapılan uzmanlar da dahil olmak üzere bir denetimi gerçekleştiren tüm personelidir. Denetim Firması: Serbest çalışan, ortaklık, anonim şirket ya da muhasebe meslek mensuplarının işletmesidir. Kontrol: Tamamlanan sözleşmeler bağlamında, denetim firmasının kalite kontrol kuralları ve yöntemleri ile uyumluluğunu kanıtlamak için denetim ekipleri tarafından düzenlenmiş yöntemlerdir. İzleme: Tamamlanmış sözleşmelerin seçiminin belli aralıklarla denetlenmesi de dahil olmak üzere denetim firmasının kalite kontrol sisteminin sürekli bir şekilde dikkate alınmasını ve değerlendirilmesini kapsayan yöntemdir. Denetim firmasının kalite kontrol sisteminin etkili bir şekilde işlediği konusunda makul güvence elde etmesini mümkün kılmak için tasarlanmıştır. 2

11 1.3. Standartta Yer Alan İlkeler Kalite Kontrol Sisteminin Unsurları Standarda göre Kalite kontrol yöntemleri ve kuralları belgelendirilmeli ve denetim firması personeline iletilmelidir. Kalite kontrol sisteminin unsurları, aşağıdaki unsurlardan her birine hitap eden yöntemleri ve kuralları içerir: Firmadaki kalite konusunda yönetimin sorumluluğu İlgili etik ilkeler Müşteri ilişkilerinin ve özel sözleşmelerin kabulü ve sürekliliği İnsan kaynakları Denetim performansı İzleme Kalite kontrol sisteminin unsurları aşağıda verilen Şekilde gösterilmiştir. 3

12 Firma İçinde Kalite Kontrol Sorumlulukları Konusunda Liderlik Yapma Denetim firması, denetim görevlerinin yürütülmesinde kalitenin temel olduğu içsel kültürü firmada yükseltecek şekilde tasarlanan politika ve yöntemler oluşturmalıdır. Bu tür politika ve yöntemler; firmanın genel müdürü ( ya da dengi) ya da eğer uygunsa firmayı idare eden ortaklar kurulunun firmanın kalite kontrol sistemi için sorumluluk üstlenmesini öngörmelidir. Denetim firmasının genel müdürü ya da ortaklar yönetim kurulu tarafından denetim firmasının kalite kontrol sisteminin yürütülmesinden sorumlu olarak tayin edilen kişi ya da kişiler, yeterli ve uygun deneyime, yeteneğe ve bu sorumluluğu üstlenmek için gerekli yetkiye sahip olmalıdır İlgili Etik İlkeler Denetim firması, personelinin ilgili etik ilkelere uyacağına dair makul güvence sağlamak amacıyla, politikalar ve yöntemler oluşturmalıdır. Denetim firması, personelinin ve diğerlerinin bağımsızlık gerekliliklerini sağladığına dair uygun güvenceyi elde etmek amacıyla ve IFAC kurallarında belirtilen bağımsızlık ilkesi ile, ulusal düzenlemelerde öngörülen etik kuralları sürdürecek politika ve yöntemler oluşturmalıdır. Bu tür politika ve yöntemler aşağıdakileri sağlamalıdır: Bağımsızlık koşulları personele ve ona bağlı olan diğer çalışanlara iletilmeli, Bağımsızlığı tehdit eden koşullar belirlenmeli, değerlendirilmeli ve koruyucu tedbirler alınarak, uygulanarak bu tehlikelerin yok edilmesi ya da makul bir düzeye indirilmesi amacıyla uygun davranışlar sergilenmeli ya da gerekli hallerde denetim görevinden çekilmeli Firmanın bağımsızlıkla ilgili gereklilikler konusunda varsa toplam etkiyi değerlendirmesine imkan sağlamak için hizmetlerin kapsamı da dahil olmak üzere müşterilerin denetimleri konusundaki ilgili bilgilerin, sözleşmeden sorumlu ortaklar tarafından denetim şirketine sunulması gereklidir. Ayrıca personel, bağımsızlığa yönelik tehdit oluşturan durumları ve ilişkileri uygun önlemi alması için denetim şirketine derhal bildirmelidir. Denetim firması, bağımsızlık hükümlerinin ihlal edilmesinden haberdar olma konusunda makul güvence sağlayacak ve bu tür durumları çözümlemede uygun aksiyonlar almasına imk n verecek politika ve prosedürler oluşturur. Bu politika ve prosedürlerin şu esasları içermesi gereklidir: 4

13 Personel, farkına vardığı bağımsızlık ihlallerini derhal bildirebilmeli, Denetim şirketinin ilgili politika ve prosedürlerde tespit ettiği ihlaller, bu ihlalleri değerlendirecek olan sorumlu denetçiye ve firmadaki diğer ilgili personele; gereken hallerde, denetim ağına ve uygun önlemi alması gereken ilgili bağımsızlık hükümlerine tabi olan diğer kişilere derhal bildirilebilmeli Daha fazla önlem almasının gerekip gerekmediğine karar verilebilmesi için sorumlu denetçinin ve yukarıda belirtilen diğer ilgili kişilerin sorunun çözümü için atılan adımlardan şirketi derhal haberdar etmesi imkanı sağlanmalıdır. Denetim firması yılda en az bir defa, ilgili etik gerekliliklerle, bağımsız olması gereken tüm personelinden bağımsızlık konusundaki politika ve prosedürlere uygunluk konusunda yazılı bir teyit almalıdır. Denetim firmasının bu politika ve prosedürler; Aynı kıdemli personelin bir güvence denetiminde uzun süre görev aldığı durumlarda samimi olma tehdidini kabul edilebilir bir düzeye indirecek önlemleri belirlemek için ölçütler ile Borsaya kayıtlı şirketlerin finansal tablolarının denetiminde, etik gerekliliklerle uyumlu belirli bir süre geçtikten sonra sorumlu ortak denetçinin, denetimin kalite kontrolünü gözden geçiren kişilerin ve uygulanabilir olduğu durumlarda rotasyonu gerekli olan diğer kişilerin rotasyonu konusunda hükümler içermelidir Müşteri İlişkilerinin ve Özel Sözleşmelerin Kabulü ve Sürekliliği Denetim firması, sözleşmeleri ve ilişkileri sadece aşağıdaki koşullar gerçekleştiği takdirde devam ettireceğini ya da üstleneceğini açıklayan ve bu konuda kendisine makul güvence sağlayacak olan; müşteri ilişkileri ve özel sözleşmelerin kabulü ve süreklilik politikaları ve yöntemleri oluşturmalıdır. Sözleşme yapılacak müşteri için yeterli kaynak, zaman ve yetkinliklere sahipse, Müşteri etik ilkelere uyabilecekse, Müşterinin dürüst olduğu düşünülüyorsa ve müşterinin dürüst olmadığına dair elinde bir bilgi yoksa Denetim firması gerekli görürse yeni bir müşteri ile bir sözleşme yapmadan önce, mevcut bir sözleşmeyi devam ettirmek konusunda karar verirken ya da mevcut bir müşteri ile yeni bir sözleşmenin kabulünü düşünürken, bu tür bilgiyi elde edebilir. Konular aydınlatıldığında denetim firması kabul etmeye ya da müşteri ilişkisini veya 5

14 belli sözleşmeyi devam ettirmeye karar verirse konuların nasıl çözümlendiğini belgelemelidir. Eğer denetim firması sözleşmenin kabul edilmemesine neden olacak bir bilgi edinirse, bu bilgi daha önceden mevcutsa sözleşmenin ve müşteriyle ilişkinin devamı hakkında politikalar ve yöntemler aşağıdakilerin dikkate alınmasını içerir: Denetim firmasının, düzenleyici makamlara ya da görevlendirmeyi yapan kişi ya da kişilere rapor vermesi için bir gereklilik olup olmadığı da dahil, bu durumlarda uygulanacak mesleki ve yasal sorumluluklar Sözleşmeden ya da hem sözleşmeden hem de müşteriyle ilişkiden çekilmenin olasılığını içerir İnsan Kaynakları Denetim firması, mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uygun sözleşmeleri gerçekleştirmede gerekli etik ilkeler için yeterliliğe, sorumluluğa ve yetkiye sahip personelinin olmasını, makul güvence sağlayacak ve denetim firmasının ve ortaklarının koşullara uygun raporlar vermesini sağlayacak politika ve yöntemler oluşturmalıdır. Denetim firması, her bir sözleşme için, sorumlu ortak baş denetçiye sorumluluk verecektir. Denetim firması aşağıdakileri kapsayan politika ve yöntemler oluşturacaktır: Sorumlu ortak baş denetçinin kimliğinin ve rolünün, müşteri işletmenin üst yönetimine önemli ve ilgili yöneticilerine iletilmesi, Sorumlu ortak baş denetçinin görevini yerine getirmek için uygun yeteneğe, yeterliliğe, yetki ve zamana sahip olduğu, Sözleşme ortağının sorumluluklarının açıkça belirlenmesi ve bunun sorumlu ortak baş denetçiye iletilmesi. Ayrıca denetim firması, gerekli yeteneklere, yeterliliklere ve zamana sahip uygun kişileri, mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uygun bir şekilde sözleşmeleri yerine getirmesi için ve denetim firmasının ya da sözleşme ortaklarının şartlara uygun raporlar sunmasını mümkün kılması için uygun personeli atamalıdır Denetim Görevinin Performansı Denetim firması, denetim görevinin mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uygun olarak yapılmasını ve denetim firması ya da diğer sözleşme ortağının koşullara uygun raporlar sunmasını sağlayacak politika ve yöntemler oluşturmalıdır. Bu 6

15 politika ve yöntemler, denetim görevinin performans kalitesini destekleyen uygunlukla ilgili konuları, gözetim ve denetim sorumluklarını içerir. Denetim firması, kendisine; Zor ve tartışmalı konularda yer alacak uygun bir danışmanı, Uygun bir danışmanın yer almasını sağlamak için yeterli kaynakların mevcut olmasını, Bu tür danışmanların yapısının ve faaliyet alanının belgelenmesini, Danışmanlardan çıkan kararların belgelenmesini ve uygulanmasını makul güvence ile sağlayacak politika ve yöntemleri oluşturmalıdır. Denetim firması, uygun sözleşmeler için, denetim ekibi tarafından verilen önemli kararların ve raporu hazırlamada kullanılacak olan kararların tarafsız bir değerlendirmesini yapacak bir kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesi gerektirecek politika ve yöntemler oluşturacaktır. Bu tür politika ve yöntemler: Halka açık işletmelerin finansal tablolarının tüm denetimleri için bir kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesi gerektirecektir. Bir kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesinin uygulanıp uygulanmamasına karar vermek için finansal tabloların, diğer güvence ve ilgili hizmet sözleşmelerinin denetimleri ve gözden geçirilmeleri değerlendirilecektir ölçütünü koyacaktır. Yukarıdaki maddeye göre oluşturulan ölçütü karşılayan tüm sözleşmeler için kalite kontrol gözden geçirme sözleşmelerini gerektirecektir. Denetim firması aşağıdakilerin oluşturulmasını sağlayan politika ve yöntemler oluşturmalıdır: Kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesinin yapısı, zamanı ve boyutu, Kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesinin uygunluğu için ölçüt, Kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesi için belgeleme gerekleri Kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesi, genellikle sözleşme ortağı ile tartışmayı, finansal tabloların ve diğer konuların gözden geçirilmesini, raporun uygun olup olmadığının düşünülmesini içerir. Ayrıca, sözleşme ekibinin yaptığı önemli yargılar ve vardıkları sonuçlarla ilgili olarak seçilmiş çalışma tablolarının gözden geçirilmesini de içerir. Gözden geçirmenin boyutu, sözleşmenin karmaşıklığına ve raporun koşullara uygun olmaması riskine bağlıdır. 7

16 Halka açık işletmelerin finansal tablolarının denetiminde kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesi, aşağıdakilerin dikkate alınmasını içerir. Belirli bir sözleşme ile ilgili olarak denetim ekibi tarafından denetim firmasının bağımsızlığının değerlendirilmesi, Düşünce farklılıklarını ya da zor ve tartışmalı konuları ve danışmalardan elde edilen kararları içeren konular hakkında uygun danışma eyleminin yapılıp yapılmadığı, Gözden geçirilmek için seçilen çalışma tablolarının, önemli yargılar ve alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmayı yansıtıp yansıtmadığı Denetim firmasının politikaları ve yöntemleri, kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesini yapan kişilerin atanmasına değinecektir ve uygunluklarını, Görevini yerine getirmesi için gerekli teknik özellikler ve gerekli deneyim yetkisi ile Tarafsızlığını tehlikeye atmaksızın kalite kontrol sözleşmesini gözden geçiren kişiye danışabilinen seviye ile ölçecektir. Denetim firması, kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesinin belgelenmesi sürecinde şu hususları belgelendirmelidir. Denetim firmasının belirlemiş olduğu kurallara uygun bir şekilde gözden geçirildiği, Kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesi işleminin, rapor yayınlanmadan önce yapıldığı, Denetim firması, danışılan konularla ilgili sözleşme ekibi içinde, sorumlu ortak baş denetçi ile denetim kalite kontrolünü gözden geçiren arasında, oluşan farklı düşüncelerle ilgilenecek ve bu durumları çözecek politikalar ve yöntemler oluşturup, varılan sonuçları belgeleyecek ve uygulayacaktır. Bu tür politika ve yöntemler, fikir anlaşmazlıklarının erken bir aşamada belirlenmesini sağlar, sırayla atılacak adımlar için rehberlik sunar ve farklı düşünce sorununun çözülmesiyle ilgili belgeleme ve varılan kararların uygulanmasını ister. Rapor sorun çözülene kadar yayınlanmayacaktır. Denetim firması, sözleşme raporlarının bitirilmesinden sonra denetim ekiplerinin son sözleşme dosyalarının toparlanmasını zamanında tamamlaması için, denetim ekipleri için politika ve yöntemler oluşturacaktır. Denetim firması, sözleşme belgesinin gizliliğini, saklanmasını, bütünlüğünü, erişebilirliğini ve geri alınabilirliğini sürdürmek 8

17 için düzenlenmiş politika ve yöntemler oluşturacaktır. Denetim firması, denetim firmasının ihtiyaçlarını karşılamak içim yeterli bir süre boyunca ya da yasa ve yönetmelikler tarafından istenen süre boyunca sözleşme belgesinin tutulmasıyla ilgili kurallar ve yöntemler oluşturacaktır İzleme Denetim firması, makul bir güvence sağlayacak şekilde kalite kontrol sistemleriyle ilgili politikaların ve yöntemlerin uygulamada uygun ve yeterli olduğunu, uyumlu ve etkili çalıştığını belirten kurallar ve yöntemler oluşturmalıdır. Bu tür kurallar ve yöntemler denetim firmasının kalite kontrol sisteminin sürekli değerlendirilmesini ve belli aralıklarla seçilen sözleşmelerin denetlemesini içermelidir. Denetim firması, izleme sürecinin sonunda not edilmiş mevcut eksikliklerin etkisini değerlendirecektir ve: Denetim firması kontrol sisteminin yeterliliği, mesleki standartlara, yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluğu ve denetim firması ve sözleşme ortakları tarafından yayınlanan raporların koşullara uygunluğunun yeterliliğini göstermeyen örnekler olup olmadığını belirleyecektir. Söz konusu yetersizliklerin çabuk giderilmesi gereken, tekrarlayıcı, bütün sisteme etki eden ve diğer önemli eksiklikler içerip içermediğini belirleyecektir. Denetim firması, izleme sürecinin sonucunda not edilmiş eksiklikleri ve uygun çözüm için verilen tavsiyeleri ilgili sözleşme ortaklarına ve diğer uygun personele iletecektir. İzleme yöntemleri ile raporun uygun olmayacağına ya da yükümlülüğün yerine getirilmesi süresince yöntemlerin atlandığı sonucuna ulaşıldığında, denetim firması mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uyum göstermek için başka hangi eylemin uygun olacağına karar verecektir. Denetim firması en az yılda bir kez olmak üzere, kalite kontrol sistemlerinin izlenmesinin sonuçlarını; sözleşme ortaklarına, denetim firmasındaki diğer uygun kişilere, genel müdüre ya da ortakların yönetim kuruluna iletecektir. Bu tür bir iletme, denetim firmasını ve yukarıdaki bireyleri, sorumlulukları ve görevleri doğrultusunda, gerekli eylemleri gerçekleştirmeleri için harekete geçirecektir. İletilen bilgiler; Yapılan izleme yöntemlerinin tanımını, İzleme yöntemlerinden çıkan kararları, 9

18 Bütün sisteme etki eden, tekrarlayıcı, diğer önemli eksikliklerin tanımını ve bu eksiklikleri gidermek ya da düzeltmek için alınan aksiyonların tanımını içerecektir. İzleme yöntemlerini gerçekleştiren kişilerin, denetim firmasının kalite kontrol sistemine uygunluğunu denetlemesine imkan verecek süre kadar ya da yasa veya yönetmelikler tarafından istenirse daha uzun bir süre kadar, denetim firması bu belgeleri saklamakla yükümlüdür Kalite Kontrol Sistemini Belgelendirme Denetim şirketi, kalite kontrol sisteminin her bir unsurunun işlerliğine dair kanıt oluşturmak üzere uygun belgelendirmenin yapılmasını gerektiren politika ve prosedürler oluşturmalıdır. Bu kapsamda belgelerin saklanmasına yönelik politika ve prosedürler oluşturulmalı, söz konusu politika ve prosedürler, denetim şirketinin kalite kontrol sistemine uyumunu değerlendirmede izleme sürecini uygulayan kişilere yeterli zamanı sağlayacak kadar bir süre veya kanun ve diğer düzenlemeler gerektiriyorsa daha uzun bir süre belgelerin saklanmasını da içermelidir. Aynı kapsamda şik yet ve iddialar ile bunlara verilen cevapların belgelendirilmesini sağlayan politika ve prosedürler de belirlenmelidir. BİRİNCİ KISIM İLE İLGİLİ SORULAR 1. Bağımsız denetimin kalite kontrolü kavramını tanımlayınızç 2. Kalite kontrol sisteminin unsurlarını açıklayınız. 3. Kalite kontrol sistemi ne şekilde belgelendirilmelidir? Açıklayınız. 10

19 BÖLÜM SONU KAYNAKLAR Handbook%20ISQC%201.pdf DİBİ Ekrem, Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Sistemi ve Türk denetim Firmalarındaki Uygulamalar, M.Ü. SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ekim 2010 WHITTINGTON Ray, PANY Kurt, Principles of Auditing & Other Assurance Services, 17. Edition, McGraw-Hill Com. Inc., 2010,U.S.A. 11

20 İKİNCİ KISIM 1. GENEL İLKELER VE SORUMLULUKLAR 1.1. Denetçinin Genel Amaçları ve Denetimin Uluslararası Denetim Standartlarına Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi Finansal tabloların denetiminin temel amacı; Bir işletmenin finansal bilgisini kullanarak karar olmak durumunda olan kişilerin bu bilgilere olan güvenlerinin derecesini artırmaktır. Bu temel amaca hizmet edecek şekilde denetçiler finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda görüş bildirirler. Daha önce de vurguladığımız üzere Ülkemizde denetçiler denetim çalışmalarını yukarıda verdiğimiz uluslararası denetim standartlarına uygun yürütmek zorundadırlar. 200 Nolu UDS denetim işinin UDS lere uygun şekilde nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde düzenlemiş bulunmaktadır. Buna göre denetçinin denetimin kapsamını ve yapısını belirlerken denetimin amaçlarını karşılayacak şekilde hareket etmesi gereklidir. Standart kapsamında öngörülen hususlar aşağıda başlıklar halinde özlü bir şekilde açıklanmıştır Önemli Kavramların Tanımlanması Denetimin standartlara uygun şekilde yürütülmesi denetimin kalitesinin bir göstergesi olarak görüldüğünden kavramlara atfedilen anlamlarda uzlaşmak çok önemlidir. UDS 200 kapsamında yer alan önemli kavramlar aşağıda açıklanmıştır. Uygulanabilir Finansal Raporlama Çerçevesi- Finansal tabloların amacı ve kurumun yapısı dikkate alınarak veya yasa ya da düzenlemeyle hazırlanması gereken ve işletmenin yönetimi veya yönetişimden sorumlu olanlarca finansal tabloların hazırlanmasında benimsenmiş olan finansal raporlama çerçevesidir. Gerçeğe uygun sunum çerçevesi gerekliliklerine uyulması şart olan finansal raporlama çerçevesine işaret etmede kullanılır. Standart çok nadir koşullarda uygulanabilir finansal raporlama çerçevesinin dışına çıkılmasını kabul etmektedir. 12

21 Denetim Kanıtı- Denetçinin görüşünü dayandırdığı sonuçlara ulaşmada denetçi tarafından kullanılan bilgidir. Denetim kanıtı hem finansal tabloların dayandığı muhasebe kayıtlarındaki bilgidir hem de diğer bilgidir. UDS lerin amaçları açısından: (i) Yeterli Denetim Kanıtı: Denetim kanıtı miktarının ölçümüdür. Gerekli kanıt miktarı denetçinin önemli yanlışlık riskini değerlendirmesinden ve böyle denetim kanıtının kalitesinden etkilenir. (ii) Uygun Denetim Kanıtı: Denetim kanıtının uygunluğu denetim kanıtının kalitesinin ölçümüdür. Denetçinin görüşünü dayandırdığı sonuçlara destek sağlamayla ilgili ve güvenilir olan denetim kanıtıdır. Denetim Riski- Finansal tablolar önemli ölçüde yanlış ifade edildiğinde denetçinin uygun olmayan bir denetim görüşü vermesi riskidir. Denetim riski önemli yanlışlık riski ile ortaya çıkarma riskinin bir fonksiyonudur. Denetçi- Denetim işini yürüten denetçi veya denetçilerdir. Genellikle sorumlu ortak veya denetim ekibinin veya uygulanabilir olması durumunda firmanın diğer üyeleridir. Bir UDS açık bir şekilde denetim ortağına bir gereklilik veya sorumluluk yüklerse, denetçi yerine denetim ortağı terimi kullanılır. Denetim ortağı veya firma terimi uygun olduğu yerde halka açık sektörde eşedeğerine işaret edecek şekilde kullanılabilir. Ortaya çıkarma riski Denetim riskini kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirmek için denetçi tarafından yürütülen yöntemlerin mevcut tek tek veya birleşik olarak önemli düzeydeki yanlışlıkları ortaya çıkaramama riskidir. Finansal tablolar- Bir finansal raporlama çerçevesine uygun olarak işletmenin ekonomik kaynaklarını ve yükümlüklerini belli bir zaman dönemi için belli bir zaman noktasında veya bu süre içindeki değişikliklerini iletme amacına yönelik olarak, ilgili açıklama notları da dahil olmak üzere tarihi finansal bilginin yapılandırılmış sunumudur. İlgili notlar genellikle önemli muhasebe politikalarının ve diğer açıklayıcı bilginin bir özetini kapsar. Finansal tablolar terimi genellikle uygulanabilir finansal raporlama çerçevesinde belirlenen şekilde tam set finansal tablolara işaret eder ancak tek bir finansal tabloya da işaret edebilir. Tarihi finansal bilgi- Belli bir kuruma ilişkin olarak öncelikle kurumun muhasebe sisteminden çıkarılan, geçmiş dönemlerde veya geçmişte belli bir 13

22 zamandaki şartlarda meydana gelen ekonomik olaylar hakkında finansal terimlerde ifade edilen bilgidir. Yönetim- Kurumun faaliyetlerinin yürütülmesi için icrai sorumluluk taşıyan kişi yada kişilerdir. Bazı mevzuatta bazı kurumlar için yönetim yönetişimden sorumlu olanların hepsini ya da bazılarını kapsar. Örneğin yürütme kurulu üyeleri veya patron yönetici gibi. Yanlışlık- Raporlanmış bir finansal tablonun tutarı, sınıflandırması, sunumu veya açıklaması ile söz konusu kalemin tutar, sınıflandırma, sunum veya açıklamasının uygulanabilir bir finansal raporlama çerçevesine uygunluğu arasındaki farktır. Yanlışlık hata veya hileden doğabilir. Denetçinin finansal tabloların bütün önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir şekilde sunulup sunulmadığı veya doğru ve dürüst bir gösterilip gösterilmediği konusunda bir görüş vermesi durumunda, bu nitelikteki finansal tablolar için denetçi yargısı gereklidir. Yürütülen denetim konusunda, yönetimin ve uygun olduğu yerde yönetişimden sorumlu olanların sorumluluklarının belirtilmesi- Yönetim ve uygun olduğu yerde yönetişimden sorumlu olanlar aşağıdaki belirtilmiş olan sorumluluklarının bir denetim işinin UDS lere göre yürütülmesinde temel esaslar olduğunu anlar ve kabul ederler. i) Finansal tabloların ilgili gerçeğe uygun sunumu kapsayan, uygulanabilir bir finansal raporlama çerçevesine göre hazırlanması sorumluluğu ii) Yönetim ve uygun olduğu yerde yönetişimden sorumlu olanların hata veya hileden kaynaklanan önemli yanlışlıktan uzak finansal tablo hazırlamalarına imkan vermede gerekli olan iç kontrol gibi sorumluluklar. iii) Denetçiye aşağıda belirtilen hususları sağlamak; Yönetimin ve uygun olduğu yerde yönetişimden sorumlu olanların bilgisi dahilindeki kayıtlar, belgelendirme ve diğer konular gibi finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili bütün bilgiye erişimin sağlanması, Denetçinin denetimle ilgili olarak yönetimden ve uygun olduğu yerde yönetişimden sorumlu olanlardan isteyebileceği ek bilginin sağlanması ve 14

23 Denetim kanıtı elde etmek için denetiçin belirlediği kurum içindeki kişilere sınırsız erişimin sağlanması. Mesleki Yargı- Denetim sözleşmesinin şartlarına uygun olan eylemlerin yönü konusunda bilinçli kararlar almada, denetim muhasebe ve etik standartlar bağlamında ilgili eğitim, bilgi ve deneyimin uygulamasıdır. Mesleki Şüphecilik- Hata ve hileden kaynaklanan muhtemel yanlışlıklara işaret edebilen şartlara karşı uyanık olma ve denetim kanıtının eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesinde sorgulayıcı bir zihinsel tutumu içine alan davranıştır. Makul Güvence- Finansal tabloların denetimi kapsamında yüksek ancak kesin olmayan bir güvence düzeyidir. Önemli yanlışlık riski- Denetim öncesinde mali tabloların önemli ölçüde yanlışlık içermesi riski. Bu iddia seviyesinde aşağıdaki gibi tanımlanan doğal risk ve kontrol riski bileşenlerinden meydana gelir. Doğal risk- İlgili herhangi bir kontrolü dikkate almadan önce, bir işlem sınıfı, hesap bakiyesi veya açıklama hakkındaki iddianın bu ididaya ilişkin tek tek ya da diğerleriyle birleştiğinde önemli olabilecek bir yanlışlığa olan hassasiyetidir. Kontrol riski- Bir işlem sınıfı, hesap bakiyesi veya açıklama hakkındaki iddiaya ilişkin tek tek ya da diğerleriyle birleştiğinde önemli olabilecek bir yanlışlığın işletmenin iç kontrolleri tarafından zamanında önlenememesi, ortaya çıkarılamaması ve düzeltilememesi riskidir. Yönetişimden sorumlu olanlar- İşletmenin hesapverebilirliği ile ilgili görevlerini ve kurumun stratejik yönünü gözetme sorumluluğu bulunan kişi veya kurum (kurumsal mütevelli gibi) dur. Bu finansal raporlama sürecinin gözlemlenmesini içine alır. Bazı kurumlar için bazı mevzuatta yönetişimden sorumlu olanlar; özel, kamu veya patron işletmesindeki yönetişim kurulunun icrai üyeleri gibi yönetici personelini kapsayabilir Finansal Tablo Denetiminin Amacı ve Kapsamı Daha önce de belirttiğimiz üzere Finansal tablo denetiminin temel amacı bu tablolara olan güvenin artırılması olup denetçi, söz konusu tabloların bütün önemli yönleriyle gerçeğe uygun şekilde sunulup sunulmadığı veya doğru ve dürüst bir şekilde 15

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ

MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ DERS NOTLARI KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK MENSUPLARI İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ DERS

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI 1.1. DENETİM KAVRAMI... 1 1.2. DENETİM TÜRLERİ... 2 1.2.1. Faaliyet Denetimi... 2 1.2.2. Uygunluk Denetimi... 3 1.2.3. Finansal Tablo Denetimi...

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL Giriş BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM... 188 GÜVENCE İŞLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE... 188 İNCELEME SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR... 202 ULUSLARARASI İNCELEME

ÜÇÜNCÜ KISIM... 188 GÜVENCE İŞLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE... 188 İNCELEME SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI STANDARTLAR... 202 ULUSLARARASI İNCELEME İÇİNDEKİLER EĞİTİM ALANI : DENETİM STANDARTLARI... 5 BİRİNCİ KISIM: GENEL KALİTE KONTROL STANDARDI (ISQC-1)... 5 FİNANSAL TABLOLARIN DENETİMİ, İNCELENMESİ İLE DİĞER GÜVENCE VE İLGİLİ HİZMET İŞLERİ GERÇEKLEŞTİREN

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 220 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB)

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 510 İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER AÇILIŞ BAKİYELERİ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 510 İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER AÇILIŞ BAKİYELERİ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 510 İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER AÇILIŞ BAKİYELERİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30 Nisan 2010 Bankacılık Düzenleme

Detaylı

DENETİM STANDARTLARI

DENETİM STANDARTLARI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - I DENETİM STANDARTLARI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Yunus KİSHALI Doç. Dr. Mehmet Fatih GÜNER Dr. Davut PEHLİVANLI

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL STANDARDI (BDS 220) YAYIMLANDI

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL STANDARDI (BDS 220) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 14.11.2013/197-1 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL STANDARDI (BDS 220) YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca Finansal Tabloların

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE

Detaylı

İnceleme Dairesi Başkanlığı. Mehmet ŞİRİN Daire Başkanı

İnceleme Dairesi Başkanlığı. Mehmet ŞİRİN Daire Başkanı 1 İnceleme Dairesi Başkanlığı Mehmet ŞİRİN Daire Başkanı 2» İnceleme Faaliyetleri İncelemelerin Amacı 3 Denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından yürütülen denetim faaliyetlerinin, ilgili mevzuata,

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan işbu Kalite Güvence Raporu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 800

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 800 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 800 ÖZEL HUSUSLAR ÖZEL AMAÇLI ÇERÇEVELERE GÖRE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

İÇINDEKILER I. GİRİŞ...1 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMELERİ...3. A. Kalite Kontrol Sistemine Yönelik İncelemeler...3

İÇINDEKILER I. GİRİŞ...1 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMELERİ...3. A. Kalite Kontrol Sistemine Yönelik İncelemeler...3 İÇINDEKILER I. GİRİŞ...1 II. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMELERİ...3 A. Kalite Kontrol Sistemine Yönelik İncelemeler...3 B. Seçilmiş Dosya İncelemeleri...5 III. YAPILAN İNCELEMELERDE TESPİT EDİLEN ÖNEMLİ

Detaylı

Sirküler Rapor /91-1

Sirküler Rapor /91-1 Sirküler Rapor 19.03.2014/91-1 KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLER-ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KARŞILIK GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR STANDARDI (BDS710) YAYIMLANDI ÖZET : Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki

Detaylı

II. Bölüm. Denetimde Genel İlkeler Ve Sorumluluklar. Prof. Dr. Nuran Cömert

II. Bölüm. Denetimde Genel İlkeler Ve Sorumluluklar. Prof. Dr. Nuran Cömert II. Bölüm Denetimde Genel İlkeler Ve Sorumluluklar Prof. Dr. Nuran Cömert Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; Uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesi gereken bağımsız denetim

Detaylı

RANDIMAN DENETİM YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

RANDIMAN DENETİM YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ RANDIMAN DENETİM YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 1.Genel 2. Kalite Güvence Sistemine İlişkin Yapı 3. Kalite Güvence Sistemi Prosedürleri Madde-1 Amaç Madde- 2 Kapsam Madde-

Detaylı

ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International

ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK MEVZUATI KAPSAMINDA HAZIRLANAN 31 ARALIK 2010

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 710

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 710 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 710 KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLER-ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KARŞILIK GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 25.12.2013/220-1 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK STANDARDI (BDS 320) YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca Bağımsız Denetimin

Detaylı

ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ

ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ 1. 24 Nisan 2014 PERŞEMBE 2. Resmî Gazete 4. TEBLİĞ 3. Sayı : 28981 5. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 6. ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ 7. İLE FİNANSAL

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/173

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/173 04.10.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/173 KONU: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Kurumu tarafından Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİM VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMLERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ

1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ 11 1.1. Denetim Kavramı 12 1.2. Denetimin Tarihsel Gelişimi 13 1.3. Muhasebe Denetimi 14 1.3.1. Muhasebe Denetimi Kavramı ve Özellikleri 14 1.3.2.

Detaylı

Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28967 TEBLĐĞ

Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28967 TEBLĐĞ 0 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28967 TEBLĐĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: ÖZEL HUSUSLAR ÖZEL AMAÇLI ÇERÇEVELERE GÖRE HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETĐMĐ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bu metin, Uluslararası Bağımsız

Detaylı

DENETİMİN ÇERÇEVESİ Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu

DENETİMİN ÇERÇEVESİ Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu DENETİMİN ÇERÇEVESİ Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu İçerik Neden Denetim? Denetim Kavramı, Denetim Türleri, Tasdik İşleri, Güvence İşleri, Denetçi Etik, Uluslararası Denetim Standartlarına Genel Bakışenetimde

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 805

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 805 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 805 ÖZEL HUSUSLAR TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ

Detaylı

Sirküler Rapor /111-1

Sirküler Rapor /111-1 Sirküler Rapor 24.04.2014/111-1 ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ STANDARDI (BDS 805)

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Sirküler Rapor /93-1

Sirküler Rapor /93-1 Sirküler Rapor 19.03.2014/93-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm DENETİM İLE İLGİLİ

Detaylı

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır.

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır. NİTELİK STANDARTLARI 1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Kamu İç Denetim Standartlarına (Standartlar)

Detaylı

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ EK-G T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ [TARİH] İÇİNDEKİLER I II III IV YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Giriş 2. Amaç ve Kapsam 3. Uygulanan Metodoloji 4. Bulguların

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 03.10.2013/178-1 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİM VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMLERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI VE BAĞIMSIZ

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız

Detaylı

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER 1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 1.1. Tanımlar 1.2. Bağımsız Denetimin Amacı ve Kapsamı 1.3. Denetim Çıktıları 1.4. Kalite Kontrol Sistemi

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB)

Detaylı

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI (BDS 720) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMLERİ, İNCELEMELERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİNİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

Detaylı

Tarih ve Sayı: 28 Şubat 2011/465. TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ANKARA

Tarih ve Sayı: 28 Şubat 2011/465. TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ANKARA Tarih ve Sayı: 28 Şubat 2011/465 TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ANKARA Kuruluş umuz tarafından, 12 Temmuz 2008 tarih ve 26394 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu CICS / CICP Sertifika Programları İçin Kurs Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI BECERİ ALANLARI VE MESLEKİ İÇ KONTROL KURSLARI

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 (TASLAK) BAĞIMSIZ DENETİM ÇALIŞMASININ BELGELENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 (TASLAK) BAĞIMSIZ DENETİM ÇALIŞMASININ BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 (TASLAK) BAĞIMSIZ DENETİM ÇALIŞMASININ BELGELENDİRİLMESİ Giriş BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİM ÇALIŞMASININ BELGELENDİRİLMESİ

Detaylı

Türkiye Denetim Standartları. Hasan GÜL Denetim Standartları Daire Başkanı

Türkiye Denetim Standartları. Hasan GÜL Denetim Standartları Daire Başkanı Türkiye Denetim Standartları Hasan GÜL Denetim Standartları Daire Başkanı SUNUM PLANI 2017 yılı itibarıyla yayımlanan TDS ler Denetim Standartlarında Öngörülen Önemli Değişiklikler Yeni Denetçi Raporları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ

İÇİNDEKİLER. Giriş... BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ İÇİNDEKİLER Giriş... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARIN DENETLENMESİNDEKİ AMAÇLAR VE GEREKLİLİĞİ 1.1. Finansal Tabloların Denetlenmesindeki Amaçlar... 2 1.1. 1. Bilgilendirme Amacı... 2 1.1.2. Koruyu

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 21.10.2013/183-1 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ (BDS 200) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Kapsam - Terimler

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Kapsam - Terimler Kapsam - Terimler K A P A M Kapsam u standard kuruluşun bağlamı dâhilinde bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması,sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için şartları kapsar. u standard

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 300 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİN PLANLANMASI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 300 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİN PLANLANMASI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 300 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİN PLANLANMASI Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB)

Detaylı

ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE

ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI (R.G: 13/12/2013-28850) MUHASEBE, DENETİM

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında KURUM POLİTİKASI Bu politika, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu nun 11.12.2017

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER Paragraf Giriş Kapsam...1

Detaylı

DENETİM SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMASININ SONUÇLANDIRILMASI

DENETİM SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMASININ SONUÇLANDIRILMASI DENETİM SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMASININ SONUÇLANDIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.7. DENETİM

Detaylı

1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları

1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları 1. Validasyon ve Verifikasyon Kavramları Kyoto Protokolü kapsamında ortaya çıkan sera gazı beyanlarının validasyonu (onaylama) proje alanına bağlı olarak hazırlanmış sera gazı azaltımı projelerinin belirlenmiş

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF

DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

TEBLİĞ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI (BDS 706) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kabul Tarihi: 26.03.2014 Yürürlük Tarihi: 26.03.2014 Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi YÖNETMELİĞİ Hazırlayan: Kurumsal Yönetim

Detaylı

PwC. Genel Hatlarıyla Sarbanes Oxley Kanunu Ve Türkiye de Faaliyet Gösteren Şirketlere Etkisi. 22 Aralık Insert.

PwC. Genel Hatlarıyla Sarbanes Oxley Kanunu Ve Türkiye de Faaliyet Gösteren Şirketlere Etkisi. 22 Aralık Insert. PwC Genel Hatlarıyla Sarbanes Oxley Kanunu Ve Türkiye de Faaliyet Gösteren Şirketlere Etkisi Insert Worlds Image / Client Specific Image Here 22 Aralık 2004 Sarbanes Oxley Act of 2002 ABD de yaşanan şirket

Detaylı

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Eski Ünvanı: Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.) 2014 Yılı Şeffaflık Raporu

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Eski Ünvanı: Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.) 2014 Yılı Şeffaflık Raporu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Eski Ünvanı: Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.) 2014 Yılı Şeffaflık Raporu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Eski Unvanı: Tam Bağımsız Denetim ve

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ POLİTİKA VE UYGULAMALARI I- KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ OLUŞTURULMASININ DAYANAĞI

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 28.06.2012 tarihli ve (34) sayılı kararı ile onaylanmıştır. Hazırlayan Denetim Komitesi Onay Yönetim Kurulu YAZICILAR

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MUHASEBE DENETİMİ SINAVI SORULARI 3 ARALIK 2016 CUMARTESİ Soru 1. Aşağıdakileri açıklayınız. (40 Puan) a) Denetim modelinde bulgu riski (10 Puan)

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Şubat 2014 I. GENEL HÜKÜMLER Bu Kalite Güvence ve Geliştirme Programı, Kocaeli Üniversitesi İç Denetim

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında

BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM www.firstgate.com.tr Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr.

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI

ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI Nitelik Standartları 1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluklar İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Tanımı, Etik Kuralları ve Standartlar la

Detaylı

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016 Yılı faaliyet raporu Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Sirküler Rapor /82-1

Sirküler Rapor /82-1 Sirküler Rapor 17.03.2014/82-1 BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI STANDARDI (BDS 706) YAYIMLANDI ÖZET : Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

Tebliğin eki devamında

Tebliğin eki devamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETĐMĐN YÜRÜTÜLMESĐ SIRASINDA BELĐRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ (BDS 450) HAKKINDA TEBLĐĞ TÜRKĐYE DENETĐM STANDARTLARI TEBLĐĞĐ

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı