MAY IS 2010 BARTIN BARTIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAY IS 2010 BARTIN BARTIN"

Transkript

1 MAYIS BARTIN Adres : Gölbucağı Mah. Gölbucağı Cad. No: 105 BARTIN Telefon : Faks : Web :http://www.bartinmesem.k12.tr/ E-posta Adresi :

2 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 2/20

3 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 3/20

4 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI 1- SUNUŞ Hızlı küreselleşme süreci içerisinde artan teknolojik değişimler ve yenilikler ile uluslar arası pazardan pay alma yarışları, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmesine neden olmuştur. Çağımızdaki teknolojik gelişmeler kas gücü yerine beyin gücünün önemini ortaya çıkarmış, bilgiye ulaşan, bilgiyi yorumlayıp kullanabilen ve teknolojik gelişmelere açık olan eğitilmiş insan gereksinimini ön plâna çıkarmıştır. Günümüzde demokratik ve katılımcı yönetim anlayışının önemi anlaşılmıştır. Yönetim biliminde Amaçlara Göre Yönetim anlayışından hareketle Stratejik Planlama çalışmaları işlerlik kazanmıştır. Bu yöntemle demokratik katılım ortamı sağlanarak ortak amaçlar, hedefler, stratejiler tespit edilerek, gerçekleştirilmektedir. Burada en büyük görev kurumun en üst amirine ve yönetim kadrosuna düşmektedir. İşgücü planlamasının, özellikle eğitim-istihdam ilişkisi konusunda planlama yapılması kaçınılmazdır. Sanayinin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Yerel fırsatlar dikkatle ele alınmalı, kaynak israfına sebebiyet verilmemelidir. Tek bir insanımızın dahi, işgücü piyasası dışında kalmamasını ve verimli, ekonomiye katkı sağlayan bireyler haline gelmesini sağlamak hepimizin görevidir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planların genel çerçevesini belirlemek amacıyla Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu hazırlanmış ve kurumumuzda yapısından hareketle bu stratejik planı hazırlamıştır. İsmail USTA Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 4/20

5 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI 2 - İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ DURUM ANALİZİ TARİHÇE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANLARI PAYDAŞ ANALİZİ İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR MÜŞTERİLER KURUM İÇİ ANALİZİ KURUMUN YAPISI İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VERİLEN MESLEK DALLARI BİNA BİLGİLERİ TEKNOLOJİ MALİ DURUM BARTIN L. K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SWOT (GZFT) ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER BARTIN L. K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİ Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 5/20

6 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI 3 - GİRİŞ Günümüzün çok hızlı teknolojik gelişmeleri altında merkezimiz 2006 yılında bir stratejik plan hazırlayarak uygulamaya koymuş ve sonuçlarını değerlendirerek daha gerçekçi ve gerekli revizyonları yaparak bu planı hazırlamıştır.toplam Kalite Temsilcimiz tarafından yapılan ve belirlenen ve kurullarımızda öğretmenlerimizle tartışılarak uygulanması kabul edilen konular planımıza girmiştir yılında belirlenmiş olan SWOT sonuçlarının değerlendirilmesi (zayıf ve kuvvetli yönler, fırsat ve tehditlerin devam edip etmediği), belirlenmiş olan stratejiler konusunda hangi faaliyetlerin gerçekleştirildiği, ilgili stratejilerin etkinliği, devam ettirilip ettirilmeyeceği konusundaki bilgiler kalite ekibi yolu ile toplanmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında birimler (İdaremiz, alan şeflerimiz, öğretmenlerimiz,memurlarımız ve yardımcı hizmetler sınıfımız) kendileri için 2005 yılında belirledikleri hedefleri devam ettirip ettirmeyeceklerini ve hedef değerlerini belirlemişlerdir. Gelen bilgiler ışığında hedefler güncellenmiş ve yılı stratejik plânı oluşturulmuştur. Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Merkezimiz hep olduğu gibi yıllarında da katılımcı bir anlayış ile oluşturduğu stratejik plânın, Merkezimizin bütün sorunlarını çözmesi beklenmemektedir. Ancak sorunların çözülmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu olarak adım adım oluşturulan bu belge, Merkezimizin çağa uyum sağlamak ve gelişmek açısından olması gereken doğrultusunu, doğrularını ve tercihlerini kapsamaktadır yılında da plânın hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan birim yöneticilerine ve özellikle de kalite ekibine teşekkür ediyor, bu plânın uygulanması ile merkezimizin daha kaliteli ve çağdaş eğitime bir adım daha yaklaştırarak benimsemiş olduğumuz misyona yine belirlemiş olduğumuz vizyonumuz ile ulaşacağımıza olan inancımı tazeliyor, idari personelimize öğretmenlerimize, memur, hizmetli ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 6/20

7 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI 4 DURUM ANALİZİ 4.1 TARİHÇE 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim kanunun yürürlüğe girmesiyle tarihinden itibaren İlimizde de çıraklık eğitimi uygulamalarına başlanmıştır. İlk olarak Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde Çıraklık Eğitim Merkezi açılmıştır. Aynı yıl kapsama dahil olan meslek dallarında eğitim öğretime başlanmıştır. İlk yıllarda kadrolu öğretmeni bulunmayan okula daha sonraki yıllarda kadrolu öğretmen atamaları yapılmış ve okulumuz öğretim yılı başında bağımsız olarak eğitim öğretime Gürgenpınarı köyünde bulunan eski ilkokul binasında başlamıştır. Altı derslikten ve bir idare odasından oluşan binada zor şartlar altında eğitim öğretime devam edilmiş bu arada bazı öğrencilerin eğitim öğretimi çalıştıkları işyerlerinde açılan sınıflarda yapılmıştır. Atelye yapacak yer olmaması nedeniyle atelyelere ait makine, araç ve gereçler kullanılamamıştır. 10 Temmuz 2001 tarih ve 2448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 4702 sayılı kanun ile Çıraklık Eğitim Merkezlerinin adı MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ olarak değiştirilmiş, yine aynı yıl okulumuz tarihinden itibaren yeni hizmet binasına taşınmıştır. Yeni hizmet binamızın arsasını bağış olarak okulumuza tahsis eden Sayın Lütfullah KOCABAŞOĞLU nun ismi okulumuza verilmiştir. Yeni hizmet binamızda 8 derslik, 7 atelye, 2 bilgisayar laboratuarı, 1 kütüphane, 1 yemekhane ve diğer idare odaları mevcuttur. Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında bulunan 113 meslek dalından 46 sında okulumuzda eğitim öğretim yapılmaktadır. Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 7/20

8 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI 4.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Merkezimizin faaliyetleri 3308 sayılı ve 4702 sayılı kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kanunlar çerçevesinde; 1- Çırak öğrencilerin sigorta işlemleri ve eğitimleri. 2- Kalfalık sınavları ve kalfalık belgesi tanzimi. 3- Ustalık sınavları ve ustalık belgesi tanzimi. 4- Kalfaların ustalık eğitimleri. 5- Ustaların usta öğreticilik eğitimleri ve usta öğreticilik belgesi verilmesi. 6- İldeki talepler bazında meslek edindirmeye yönelik meslek kursları açılması. 7- İlde kapsamdaki mesleklerde faaliyet gösteren işyerlerinin ziyaret edilerek belgesiz çalışanların tespiti ve gerekli yönlendirmelerin yapılması. 4.3 FAALİYET ALANLARI Tablo1: Faaliyet Alanı Ürün/Hizmet Listesi Faaliyet Alanı Ürün/Hizmet 1- Eğitim a- Çırakların eğitimi b- Kalfaların ustalık eğitimi c- Ustaların usta öğreticilik eğitimi d- Çeşitli kurslarla yapılan eğitim çalışmaları 2- Rehberlik ve Denetleme İşyerlerinin denetlenmesi sonucunda belgelendirme sıkıntısı olan işyerlerinde konunun gerekliliğinin anlatılması ve belge müracaatı işlemlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması 3- Belgelendirme a- Kalfalık belgesi b- Ustalık belgesi c- Usta öğreticilik belgesi d- Kurs bitirme ve katılım belgeleri Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 8/20

9 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI 4.4 PAYDAŞ ANALİZİ Merkezimizin gelişebilmesi, eğitim kalitesini artırabilmesi, çağdaş ve modern eğitim teknolojileri ile donatılabilmesi ancak tüm paydaşlarının desteği ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla merkezimizin paydaşlarını belirleyerek onların durumlarını da dikkate alacak şekilde stratejiler belirlenmiştir. Tüm paydaşların, ortak bir iyileşme ve kalite geliştirmesi sağlayabilmesi için karşılıklı bilgilendirilme ve görüş alışverişi yapılması gerekliliği çerçevesinde belirli dönemlerde Tablo 2 deki paydaş analizi çerçevesinde toplantılar düzenlenmesi ve gerekli durumlarda anket yapılması planımızda yer almaktadır. Merkezimizin bu kapsamda paydaşları şu şekilde belirlenmiştir: İÇ PAYDAŞLAR a- Öğrencilerimiz b- Öğretmenlerimiz c- İdarecilerimiz d- Yardımcı personellerimiz e- Öğrenci velileri DIŞ PAYDAŞLAR a- Milli Eğitim Bakanlığı b- Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü c- Bartın Valiliği d- İl Milli Eğitim Müdürlüğü e- Sigorta Müdürlüğü f- Esnaf Odaları g- İş-Kur h- Belediye Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 9/20

10 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI MÜŞTERİLER a- Öğrenciler b- İlde faaliyet gösteren işyerleri c- İşsizler ve meslek sahibi olmak isteyenler Tablo 2: Paydaş-Ürün/Hizmet Matrisi Eğitim Denetim Belgelendirme Paydaş/Faaliyet Çırak Eğitimi Kalfa Eğitimi Usta Eğitimi Usta Öğ. Meslek Kursları İşyerleri Denetimi ve Kalfalık Ustalık Usta Öğ. Kurs Bitirme ve Eğitimi Rehberlik Katılım Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Bartın Valiliği SGK Müdürlüğü Esnaf Odaları İş-Kur Belediye Öğrenciler Öğretmenler İdareciler Yardımcı Personel Öğrenci Velileri İşyerleri İşsizler ve Meslek Sahibi Olmak İsteyenler Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 10/20

11 Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Bartın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sigorta Müdürlüğü Esnaf Odaları Belediye İş-Kur Öğrenciler Öğretmenler İdareciler Yardımcı Personel Öğrenci Velileri İşyerleri İşsizler ve Meslek Sahibi Olmak İsteyenler L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI Tablo 4: Paydaş Bilgilendirme Planı Faaliyet Öğretmenler Kurulu Aylar Ekim B T T B Şubat B T T B Bilgilendirme Toplantısı Anket Uygulaması Haziran B T T B Ekim B B T T T T T T T B Ocak B B T T T T T T T B Gerekli Durumda B B B T B T T T T T T T T T T T Veli Toplantısı Kasım B T T T Mart B T T T T : Toplantıya Katılacak B :Bilgi Verilecek Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 11/20

12 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI 4.5 KURUM İÇİ ANALİZİ KURUMUN YAPISI MÜDÜR Müdür Başyardımcısı (Koordinasyon İşleri) Müdür Yardımcısı Öğrenci İşleri Müdür Yardımcısı Koordinatörlük Müdür Yardımcısı Ustalık İşlemleri Müdür Yardımcısı Kalfalık İşlemleri Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 12/20

13 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI İNSAN KAYNAKLARI BRANŞ ADI PERSONEL SAYISI TÜRKÇE 1 TESVİYE MESLEK DERSLERİ 2 ELEKTRİK MESLEK DERSLERİ 1 METAL TEKNOLOJİSİ MES.DERSLERİ 4 AHŞAP TEKNOLOJİSİ MESLEK DERSLERİ 2 MOTOR MESLEK DERSLERİ 2 YİYECEK İÇECEK MESLEK DALI 1 SAÇ BAKIM HİZMETLERİ 1 GİYİM MESLEK DERSLERİ 2 PERSONEL KATEGORİSİ PERSONEL SAYISI PERSONEL EĞİTİM DURUMU İDARİ PERSONEL 5 2- LİSANS 3 ÖN LİSANS ÖĞRETMEN LİSANS 8 - ÖN LİSANS YARDIMCI PERSONEL LİSE 2 - İLKÖĞRETİM Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 13/20

14 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI EĞİTİM VERİLEN MESLEK DALLARI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 51.AHŞAP DOĞRAMA VE KAPLAMACILIĞI 52.BETONARME DEMİRCİLİĞİ 53.BETONARME KALIPÇILIĞI VE ÇATICILIK 54.BOYACILIK VE YÜZEY HAZIRLAMA 55.DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMACILIĞI 56.DUVARCILIK 57.HARİTA VE KADASTRO 58.PVC DOGRAMA İMALAT VE MONTAJCILIĞI 59.RESTORASYON 60.SIVACILIK 61.YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI (MİMARİ) 62.YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI (STATİK) KAĞIT TEKNOLOJİSİ 63.KAĞIT ÜRETİMİ KONAKLAMA HİZMETLERİ 64.KAT ELEMANLIĞI 65.ÖN BÜRO ELEMANLIĞI KURU TEMİZLEMECİLİK 66.KURU TEMİZLEMECİLİK KUYUMCULUK 67.KUYUMCULUK (ALTIN GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ) 68.VİTRİN KUYUMCUSU MAKİNE TEKNOLOJİSİ 69.ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK 70.ENDÜSTRİYEL MODELLEME 71.FREZECİLİK 72.MAKİNE RESSAMLIĞI 73.TAŞLAMA VE ALET BİLEMECİLİĞİ 74.TESVİYECİLİK 75.TORNACILIK 76.VARGEL PLANYACILIK 77.BASKI MATBAACILIK 78.BASKI ÖNCESİ 79.BASKI SONRASI 80.MATBAACILIK GENEL MERMERCİLİK VE SÜSLEME TAŞÇILIĞI 81.MERMERCİLİK VE SÜSLEME TAŞÇILIĞI METAL İŞLERİ 82.ÇELİK YAPILANDIRMACILIĞI 83.ISIL İŞLEMCİLİĞİ 84.KAYNAKÇILIK 85.METAL DOĞRAMACILIĞI 86.METAL LEVHA İŞLEMECİLİĞİ (BAKIRCILIK) 87.SAC İŞLERİ 88.TARIM (ZİRAAT) ALET VE MAK. BAK. ON. MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ 89.DİZEL MOTORLARI YAKIT POMP. ENJEKTÖR AYARCILIĞI 90.İŞ MAKİNELERİ BAKIM ONARIMCILIĞI 91.MOTORLU ARAÇLAR LPG SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI 92.OTOMOTİV BOYACILIĞI 93.OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ 94.OTOMOTİV ELEKTRO-MEKANİKERLİĞİ 95.OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ 96.OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ 97.OTOMOTİV MOTOR YENİLEŞTİRMECİLİĞİ 98.ÖN DÜZEN AYARCILIĞI VE LASTİKÇİLİK 99.MOTOSİKLET TAMİRCİLİĞİ PLASTİKÇİLİK 100.PLASTİK İŞLEMECİLİĞİ REKLAM TABELACILIĞI 101.REKLAM TABELACILIĞI SAATÇİLİK 102.SAAT TAMİRCİLİĞİ AĞAÇ İŞLERİ 1.AĞAÇ OYMACILIĞI 2.AHŞAP YAT VE TEKNE YAPIMI 3.DOĞRAMACILIK 4.MOBİLYACILIK 5.MOBİLYA İSKELETÇİLİĞİ 6.ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ KAROSERCİLİK 7.AHŞAP KAROSERCİLİĞİ ANAHTIRCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 8.ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK AVİZE İMALATÇILIĞI 9.AVİZE İMALATÇILIĞI AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 10.AYAKKABI İMALATÇILIĞI 11.ÇANTA VE SARACİYE 12.SAYACILIK BERBERLİK 13.ERKEK BERBERLİĞİ 14.KUAFÖRLÜK CAM TEKNOLOJİSİ 15.CAM ÜRÜN İŞLEMECİLİĞİ 16.CAM ÜRÜN ÜRETİMİ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK 17.CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK ÇİÇEKÇİLİK 18.ÇİÇEKÇİLİK DERİCİLİK 19.DERİ İŞLEMECİLİĞİ DÖKÜM TEKNOLOJİSİ 20.DÖKÜMCÜLÜK DÖŞEMECİLİK 21.MOBİLYA DÖŞEMECİLİĞİ 22.OTO DÖŞEMECİLİĞİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 23.BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSÇİLİĞİ 24.BOBİNAJCILIK 25.BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSÇİLİĞİ 26.ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ 27.ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SER. 28..ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAK. ON. 29.ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM 30.GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ 31.GÜVENLİK SİSTEMLERİ 32.HABERLEŞME SİSTEMLERİ 33.OTOMASYON SİSTEMLERİ 34.YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ EL DOKUMA 35.KİRKİTLİ DOKUMA FOTOĞRAFÇILIK 36.FOTOĞRAFÇILIK GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ 37.ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSATÇILIĞI 38.ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZLAR SERVİSCİLİĞİ 39.ISITMA VE SIHHİ TESİSATÇILIK 40.KALORİFERCİLİK GEMİ YAPIMI 41.GEMİ İNŞA GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 42.ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ 43.DERİ GİYİM 44.ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ 45.ERKEK TERZİLİĞİ 46.İÇ GİYİM MODELİSLİĞİ 47.KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ 48.KADIN TERZİLİĞİ 49.KESİMCİLİK 50.MODEL MAKİNECİLİK SATIŞ ELEMANLIĞI 103.AYAKKABI, DERİ VE YAN ÜRÜNLERİ SATIŞ 104.ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEMELER SATIŞ ELEMANLIĞI 105.GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI SATIŞ ELEMANLIĞI 106.İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞ ELEMANLIĞI 107.KANTİN İŞLETMECİLİĞİ 108.KIRTASİYE VE KİTAP SATIŞ ELEMANLIĞI 109.MEYVE VE SEBZE SATIŞ ELEMANLIĞI 110.MOBİLYA SATIŞ ELEMANLIĞI 111.OTO YEDEK PARÇA SATIŞ ELEMANLIĞI 112.SAAT, ELEKTRİKLİ ALETLER VE ELEKTRONİK ARAÇLAR SATIŞ ELEMANLIĞI 113.SANAYİ MAKİNELERİ SATIŞ ELEMANLIĞI 114.SU VE DENİZ ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANLIĞI 115.ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ 116.TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANLIĞI 117.TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEMELERİ SATIŞ ELEMANLIĞI SERAMİK 118.ÇİNİ DEKORLAMA 119.MODEL VE KALIP HAZIRLAMA 120.SERAMİK DEKORLAMA 121.SERAMİK ŞEKİLLENDİRME SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME 122.SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME TEKSTİL 123.DOKUMACILIK 124.İPLİKÇİLİK 125.ÖRMECİLİK 126.TESKTİL TERBİYE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 127.AŞÇILIK 128.BARMENLİK 129.ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ 130.FIRINCILIK 131.PASTACILIK, TATLICILIK ŞEKERLEMECİLİK 132.SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ 133.SERVİS ELEMANLIĞI Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 14/20

15 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI BİNA BİLGİLERİ Derslik Sayısı : 8 Laboratuar : 2 Atölye : 7 İdari Oda Sayısı : 4 Öğretmenler Odası : 1 Memur Odası : 1 Arşiv : 1 Kantin : 1 Kütüphane : 1 Yemek Salonu : 1 Mutfak : 1 Isınma şekli : Kalorifer Toplam Alan : m 2 Ş.Merkezine Mesafe : 5 km 1 Adet Doğal gaz 1 Adet Elektrik-Elektronik Tek. 1 Adet Metal Teknolojisi 1 Adet Saç Bakım Hizmetleri 1 Adet Otomotiv Teknolojisi 1 Adet Yemekhane 1 Adet Ahşap Teknoloji Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 15/20

16 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI TEKNOLOJİ Merkezimiz bünyesinde 2 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. İnternet ağı tüm binaya kablosuz olarak dağıtılmış ve kullanıma açıktır. 9 adet projeksiyon, 3 adet tepegöz ile dersler işlenmektedir. Merkezimize ait web sayfamız sürekli güncellenmektedir. Tüm idari birimlerde işlemler bilgisayar ile yapılmakta ve takip edilmektedir. İdari işlerin büyük bölümü otomasyon programları üzerinden yapılmaktadır. Mevzuatın elverdiği ölçüde elektronik evrak kullanımına dikkat edilmektedir MALİ DURUM Merkezimin giderleri bakanlık bütçesinden aktarılan ödeneklerle karşılanmaktadır. Dernek vasıtasıyla yapılan yardımlarla da okulun çeşitli ihtiyaçları giderilmektedir. Merkezimiz son dört yıla ait ödenek harcama durumları aşağıda çıkartılmıştır MEB Gelirler 15,111 21,400 38,592 31,463 OAB Gelirler 10,405 16,078 15,199 15,652 MEB Giderler 14,937 21,211 38,349 30,152 OAB Giderler 8,204 11,331 11,392 13,551 Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 16/20

17 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI 4.6 BARTIN L. K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SWOT (GZFT) ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Milli Eğitim Bakanlığının 1999 yılından itibaren Toplam Kalite Yönetimi ile başlattığı değişim. Okul liderlerinin değişime açık olmaları ve destek vermeleri. Önerilen fikirlere açık olmaları. Personelin değişime olan ihtiyaçlarına destek verilmesi. Öğretmenlerin yeterli pedagojiye sahip olması, seminerlere giderek kendilerini geliştirmesi. Çeşitli gelişim projelerinin hazırlanması. Yeni bir hizmet binamızın olması. Kurum çalışanlarının uyumlu ve iletişimin iyi olması. Öğrencilerin farklı becerilerinin olması. Kurumun esnaf ve diğer paydaş ve tedarikçilerle kurduğu iletişim İl geneline hitap etmesi dolayısıyla geniş çevre imkânı. Yaş sınırı olmadığı için öğrenim çağında ve dışında olan herkesin eğitim görme imkânı. Eğitim-Öğretim için gerekli ekipman desteği ZAYIF YÖNLERİMİZ Öğrencilerin temel eğitim eksikliği ve okumaya karşı isteksizlikleri Kurumdan eğitim alan öğrencilere yönelik sosyal aktivitelerin az olması. Yapılacak işler için maddi kaynakların az olması. Sosyal paydaşlardan öğrenci velileri ile olan iletişim eksikliği. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun konfeksiyon alanından olması ve diğer alanlarda az ya da hiç öğrenci olmaması. Kurum personelinin hiç yabancı dil bilmemesi ya da az bilmesi. Problemli öğrencilere psikolojik danışmanlık yapacak rehber öğretmenin olmaması. Destek personelinin sayıca yetersiz olması. Okulun eğitim-öğretim yaklaşımı ile aynı doğrultuda olmayan yararlanıcı çevresi. Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 17/20

18 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI Günümüz teknolojisine uyum göstermeyen eğitim programları. İdari personelin bürokratik işlemlerden dolayı etkinliğinin azalması FIRSATLAR İdareci ve öğretmenlerin eğitimlerinin projelerle desteklenmesi. Öğrencilerin sosyal güvenliklerinin devletçe karşılanması. Bakanlığın eğitim stratejilerindeki olumlu değişiklikler. Projelerin kabul edilmesi ve gerekli eğitimlerin alınması. Yurt dışı ve yurt içinde kardeş okul ve kurumlar seçilmesi. İş ve mesleki eğitime olan ihtiyacın artması. Çırak, kalfa veya usta arayan işyerlerinin olması. İşyeri açmada ustalık belgesi gerekliliği. Öğrencilerin sosyal güvencelerinin devlet tarafından karşılanması TEHDİTLER Projelerin kabul edilmeme ihtimali Gerekli eğitim materyallerinin gelmemesi Paydaşların kuruma karşı ilgisinin zayıf olması Paydaşların değişime olan inançlarını yitirmesi Öğrencilerin beklentilere cevap verememe ihtimalinden dolayı isteklerinin azalması. Her branşta yeterli öğrenci olmamasının öğretmenlerde oluşturduğu boşluk Mesleki teknik eğitime yeterli önemin verilmemesi İlimizde istihdama yönelik yatırımların azalması. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunun paydaşlarca tam kavranamaması. Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 18/20

19 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI 5 BARTIN L. K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİ Merkezimizin tüm çalışanlarının katılımı ile belirlenen misyon, vizyon ve temel değerlerin herhangi bir güncellemeye gerek kalmaksızın aynı şekilde devam ettirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; Merkezimizin MİSYONU; Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri doğrultusunda, yaygın eğitimin önemini özümsemiş, örgün eğitim sistemi dışına çıkmış vatandaşlarımıza yaşı ne olursa olsun ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim vermek, piyasa şartlarına uyum sağlayabilen nitelikli ara eleman yetiştirmek, gelişmiş ülkelerin çalışma ve eğitim seviyesine ulaşmalarını sağlamak için var olan bir eğitim kurumuyuz. Bu misyonu gerçekleştirmek için Merkezimizin belirlediği VİZYONU; Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen; Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, okul / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü; Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan; Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen; Türkiye ve dünyanın neresinde olursa olsun aldıkları eğitimle ihtiyaç duyulan alanlarda kendi iş başarımlarını sağlamış insanların yetiştirildiği gelişmiş ülke standartlarında eğitim veren tercih edilen ; bir MERKEZ olmaktır. Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 19/20

20 L.K. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI STRATEJİK PLANI Merkezimizin misyon ve vizyonunu oluşturan temel değerleri; Atatürk İlkelerine bağlı olmak, Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak, Bilimin evrenselliğine inanmak, Yenilikçi olmak, Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek, Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek, Herkesi din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak, Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak, Zamanın kıymetini bilmek, Faydalı ve Özgün araştırmalar yapmak, İşimizi sevmek. Versiyon Tarihi 2014 Sayfa sayısı: 20/20

ALAN VE DAL İSİMLERİ 7 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ 2 1 2 8 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 2 1 2 9 AVİZE İMALATÇILIĞI 2 1 2

ALAN VE DAL İSİMLERİ 7 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ 2 1 2 8 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 2 1 2 9 AVİZE İMALATÇILIĞI 2 1 2 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan Meslek Alan ve Dalları (Modüler yapıda ve 20. Mesleki Eğitim Kurulu Kararına göre Güncellenen) ALAN NUMARASI DAL NUMARASI ALAN

Detaylı

29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Millî Eğitim Bakanlığından: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesine göre oluşturulmuş olan Meslekî Eğitim Kurulu nun 19. toplantısı

Detaylı

ALAN VE DAL ESKİ İSİMLERİ

ALAN VE DAL ESKİ İSİMLERİ Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 MESLEK KODU 12 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARIYLA GİRESUN İLİNDE KAPSAMA ALINAN ALAN/DALLAR

Detaylı

ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE GÜNCELLİĞİNİ YİTİREN VE ÖĞRETİM KAPSAMINA ALINACAK YENİ MESLEKLERİN BELİRLENMESİ

ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE GÜNCELLİĞİNİ YİTİREN VE ÖĞRETİM KAPSAMINA ALINACAK YENİ MESLEKLERİN BELİRLENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE GÜNCELLİĞİNİ YİTİREN VE ÖĞRETİM KAPSAMINA ALINACAK YENİ MESLEKLERİN BELİRLENMESİ HAZIRLAYAN Mehmet

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl)

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal İsimleri AHŞAP TEKNOLOJİSİ İlköğretim Mezunlarının

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER 1. TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEME SATIŞ ELEMANLIĞI 2. GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI - 1 -

ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI - 1 - ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI 2007-1 - KOMİSYON ÜYELERİ KENAN TUĞAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI KENAN

Detaylı

TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ

TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ 1 YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 DERLEYEN : ALPER DOLAMAÇ ( SINIF ÖĞRETMENİ ) 1984 YILI SAYI TARİH

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu

www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu KOD 8121.68 3115.29 7115.16 2321.51 2149.15 3114.01 3114.13 2321.52 2149.13 3115.54 5111.05 7215.09 3119.27 3115.32 7232.03 2144.13 4323.24

Detaylı

MOBİLYA ve İÇ MEKÂN TAS.

MOBİLYA ve İÇ MEKÂN TAS. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEK. MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL TEKNOLOJİSİ MOBİLYA ve İÇ MEKÂN TAS. GİYİM ÜRETİM TEK. İÇİNDEKİLER SAYFA NO Okulumuzun Amaçları, Misyonu, Vizyonu 2 Okulumuzun Tarihçesi

Detaylı

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI ANKARA OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI ANKARA OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI ANKARA OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 MART 2014 SAYI: 2678 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu; kamu idarelerine kalkınma plan ve programları ile belirledikleri ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturma,

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. Batman Üniversitesi

T.C. Batman Üniversitesi T.C. Batman Üniversitesi 2012-2016 STRATEJİK PLANI Batman Üniversitesi Rektörlüğü Aralık 2011 Batman / Türkiye 1 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin

Detaylı

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı