ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR."

Transkript

1 YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 1/8

2 1.AMAÇ CPC ye sistem belgelendirme için başvuran ayrı yerlerde bulunan işletmelerin başvuru kabul esasları ve tetkik kurallarının IAF MD 1 e göre belirlenmesi. 2.TANIMLAR Multi-Site (çoklu işletme): Bir organizasyonun kontrolü altındaki faaliyetlerin gerçekleştirildiği, bağlantılı ve ortak hammadde depoları, yan ürün, son ürün ve atıl malzeme, ve faaliyetlerde kullanılan herhangi bir malzeme veya altyapının da dahil olduğu tüm alanlar multi- site kapsamına girebilir. Ayrıca Multi-Site kuruluşların tek bir yasal unvana sahip olma zorunlulukları yoktur yalnız bütün alanlar(site lar) yasal bir kontratla merkeze bağlı olması gerekmektedir, Belgelendirmenin kapsamı, yukarıdaki alan tanımına atfen, tetkik öncesi ziyaret sırasında müşteri ile görüşülür. Geçici Alan: Şantiyeler gibi geçici alanlar, (ör: inşaat şantiyeleri) alan nerede olursa olsun alanın idaresi organizasyonun yönetim sisteminin kontrolü altındadır ve örneklendirme bazında belgelendirme sürecinin bir parçası olarak değerlendirmeye tabi olabilirler Bu gibi alanlar, düzenli gözetim tetkikleri sırasında görevli tetkikçi tarafından değerlendirilir ve geçici iş alanlarına belge verilmez. 3.UYGULAMA 3.1. Multi-Site Kuruluşun Uygunluk Kriterleri CPC, benzer durumdaki bir belgelendirme başvurusunun kabulü için aşağıdaki şartları belirlemiştir. Bir organizasyon faaliyetlerinin tümünün kendi kontrolünde benzer şekilde farklı alanlarda gerçekleştirdiğinde, CPC alanları ilk tetkik ve gözetim aşamalarının her ikisini örneklendirebilir.yapılan iş faaliyetleri(kapsamları) farklı faaliyet kategorilerine ayrılabildiğinde, kategorilerin her biri de Tablo 1 deki örnek ölçülere uygun tetkik edilmelidir. Bütün firma adreslerinde esasen aynı tip iş yapılmalıdır, ve her alanda tedarik edilen tüm ürün ve hizmet sahaları belgelendirmenin kapsamına dahil edilmelidir. Ürün veya hizmet tasarımı varsa bu tek merkezden yürütülmeli. Belgelendirme kapsamına giren tüm mal ve hizmet sahaları karışık olmayan bir yapıda olmalı ve CPC benzer şekilde yapılmaya uygun olmayan belgelendirme başvurularını kabul etmeme hakkını saklı tutar. Firmanın, ortak bir kalite sisteminin uygulanmasının tüm sorumluluğunu alacak merkezinde bir Yönetim Temsilcisi olmalıdır. Organizasyonun, önerilen belgelendirme kapsamına dahil edilen tüm bölümlere uygulanabilir tanımlı ve kontrol edilen bir kalite politikası olmalıdır. 2/8

3 Kalite yönetim sistemi merkezi şekilde idare edilmeli ve önerilen belgelendirme kapsamındaki tüm iş alanlarında uygulanmalıdır. Tüm iş alanlarının merkez ofis ile yasal veya sözleşmeli bir bağı olmalıdır. Sistem dokümantasyonu ve sistem değişiklikleri, yönetim gözden geçirmesi, Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, tedarikçilerin onaylanması, şikâyetler, iç kalite tetkikleri, sonuçların planlanması ve değerlendirilmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve kalite sistemi dokümantasyonu, veri ve yapısındaki değişiklikler merkez tarafından gerçekleştirilmelidir. 3.2 Tetkiklerin Planlanması CPC, tetkikden önce, başvuru aşamasında multi-site kabul edilebilirlik kriterlerini ve kuralları firmaya bildirmeli ve bütün kriterlerde anlaşma sağlanmalıdır. Ayrıca firma eğer bu anlaşılan kriterlerde bir uygunsuzluk olma durumunda belgelendirmenin durdurulacağı konusunda bilgilendirilmelidir. CPC, firmanın merkez organizasyonun yerini ve diğer çalışılan alanları veya işletmeleri tanımlamalı ve bu işletmelerin listesini güncel olarak muhafaza etmeli. CPC, belgelendirme süreci aktivitelerinin planlaması ve koordinesi sorumluluğunu taşıyan bir baş tetkikçi görevlendirilir. Bu tetkikçi organizasyon ile belgelendirme sürecinde yer alacak ve müşteri ile ilişki kurulmasında köprü pozisyonunda olmalıdır. CPC, müşterinin multi-site gerekliliklerini bu talimatta tanımlandığı gibi karşılayıp karşılamadığını sağlamalı ve bu gereklilikleri etkileyecek herhangi bir değişiklerden CPC yı haberdar edeceğini müşteriyi bilgilendirmelidir. Firma ayrıca multi-site kapsamına giren işletmelerinden tetkike aynı anda hazır olmayanları tetkikden önce CPC ye bildirmeli ve tetkik programından çıkarılmasını istemelidir.tetkik için hazır olmayan işletmeler belge üzerinde yazılamaz. Tetkikçi müşteri firmanın yeni işletmeleri veya alanları eklenmesini koordine etmelidir. Her yeni alan önceki tetkikde kullanılan örnekleme modelinden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Numune ölçüdeki alanların da dahil olduğu tetkik sırasında, organizasyonun yönetim gözden geçirmesinin, iç tetkikin, düzeltici ve önleyici faaliyet prosedürünün ilgili kalite sistemi standardının gereklilikleri ile uyumu gözden geçirilecektir. Firmanın kendi iç tetkiki veya belgelendirme tetkiki sırasında firmanın işletmelerinden birinde bir uygunsuzluk bulunmuşsa; 3/8

4 Öncelikle bu uygunsuzluğun başka işletmeleri (şubeleri) etkileyip etkilemediğinde bakılmalı. Eğer başka işletmeleri etkilemişse; D.Ö.F hem merkez hem de etkilenen işletmelerde açılmış olmalı, Eğer başka işletmeler etkilenmemişse; Firma uygunsuzluğun sınırlı olduğunu ispatlamalı ve konuyla ilgili düzeltici faaliyet planlarını göstermeli, Tetkik sırasında merkezde veya herhangi bir işletmede bir uygunsuzluk bulunur ise veya yönetim gözden geçirme, iç tetkik ve düzeltici faaliyet kayıtlarının değerlendirmesi kalite yönetim sistemine yeterli güveni sağlamıyor ise o zaman belgelendirme uygun düzeltici faaliyet gerçekleştirilene kadar askıya alınacaktır. Ek alanlar, düzeltici faaliyetin verimli olarak uygulandığını doğrulamak için denetlenebilir, Ayrıca uygunsuzluklar durumunda, tetkikçi olayın üzerine gitmeli ve numune örnekleme sıklığını yeniden kontrolün sağlandığına emin olana kadar artırmalı, Firma tetkik sonrası, uygunsuzluk bulunan işletmesini veya şubesini belgelendirme sürecinden geri çekmek isterse, bu durum kabul edilemez. Kalite sistemi, belirtilen alanlarda ilgili kalite sistem standardı ve bu talimatın gereklilikleri ile tamamen örtüşüyor ise belgelendirme kapsamının tamamı için belgelendirme önerilir. 3.3 Ek Gereklilikler İşletmeleri ayrı yerde bulunan firmalarda, kalite sistemi sürdürülebilirliği ve iyileştirmesi, yönetim gözden geçirmesi ve iç tetkikler için büyük bir sorumluluk gerektirir. Örnek durumda belge vermek için, Standard gereklilikleri yanında kalite sisteminin yukarıdaki elemanlarının aşağıdaki gereklilikleri karşılanmalıdır: a. Yönetim Gözden Geçirmesi Yönetim gözden geçirme süreci, önerilen belgelendirme kapsamında yer alan bütün işletme ve alanların kalite sistemi performansını içine almalıdır. Yönetim gözden geçirmesi, belirlenen kalite sistemi hedeflerine yönelik performans gözden geçirmesini içermelidir. Önerilen belgelendirme kapsamında yer alan bütün alanlarla ilgili müşteri şikayetleri, iç tetkik sonuçları, uygunsuzluk kayıtları, düzeltici ve önleyici faaliyet kayıtları gibi kalite sistemi performans belirleyicileri yıl içerisinde tanımlanan zamanlarda gözden geçirilmelidir. 4/8

5 b. İç Tetkikler İç tetkik prosedürü, önerilen belgelendirme kapsamında yer alan bütün alanların her yönüyle yukarıda 4.1 bölümünde belirtilen sistematik ve verimli bir şekilde tetkik edildiğinden emin olmalıdır. Tetkik kayıtları, tetkikin kalite sistem dokümanı (elkitabı, prosedürler veya iş talimatı) gerekliliklerine yönelik güncel iş uygulamalarını değerlendirdiğini açıkça göstermelidir. Tetkik programı bilinen veya şüphe edilen sorun alanlarına yeterince dikkat edildiğini açıkça göstermelidir. Tetkik ve düzeltici faaliyet kayıtları, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulandığını ve verimliliklerinin değerlendirildiğini temin etmelidir. Tetkikler eğitilmiş tetkikçiler tarafından gerçekleştirilmelidir. 3.4 Gözetim Tetkiki Programı Belgelendirme önerisi firmanın talep ettiği belgelendirme kapsamının tamamına verildiği zaman, kalite sistemi ile devamlı uyumunu kontrol etmek için bir gözetim programı geliştirilir. Gözetim programı şu şekilde geliştirilir: Gözetim tetkikleri, yılda en az bir kere firma yerleşim alanlarının seçilmiş baz sayısı üzerinde gerçekleştirilir. Firma yerleşim alanlarının seçilmiş baz sayısı organizasyonun numune bir coğrafi, organizasyonel ve teknolojik kesitini sağlamak için seçilecek ve Merkez Ofisi de içerecektir (kalite politikası ve kalite sistem yönetimi idaresinin yapıldığı alan). Numune ölçü sayısı tablo 1 ile bağlantılı olarak seçilmelidir. Kalite sisteminin aşağıdaki elemanları her tetkik sırasında incelenecek en az koşuldur: Yönetim gözden geçirmesini içeren yönetim sorumluluğu Doküman ve veri kontrolü İç tetkikler Önceki CPC tetkik veya değerlendirmesinde ortaya çıkan düzeltici faaliyetleri içeren düzeltici ve önleyici faaliyetler Önceki CPC tetkik veya değerlendirmesinden beri kalite sistemindeki belirli değişiklikler CPC logo ve işaretinin kullanımı 5/8

6 Bazı durumlarda kalite sisteminin güvenilirliğinin devamını sağlamak için ek tetkikler veya değerlendirmeler ayarlanabilir. Ek tetkik veya yeniden değerlendirmenin gerçekleştirilmesini gerektiren tipik durumlar şunları içerir: Ek tetkik veya tekrar değerlendirmede belirlenen büyük bir uygunsuzluk Belgelendirme kapsam genişletme veya işletme ekleme talebi sonunda, Kalite yönetim sistemi verimliliğinde düşüşe sebep olabilecek, organizasyonun yönetim yapısı veya yönetim personelinin sorumlulukları ve yetkileri ile ilgili belli değişiklikler Belgelendirme kapsamındaki firma alanlarının yenilenmesi Tetkikler ve yeniden değerlendirmeler sonucunda firmanın iç tetkikler ve düzeltici aktiviteler süreci verimliliğinin temininde düşüş olması Herhangi bir bireysel alanda belirlenen uygunsuzluklar diğer alanlarda da araştırılacaktır ve organizasyon bu tür uygunsuzlukları içerecek bir faaliyet programı oluşturmalıdır. Tetkikler sırasında ortaya çıkan büyük uygunsuzluklar dokümante edilmeli ve üzerinde anlaşılmış bir düzeltici faaliyet planı için uygulama süresi verilmelidir. Merkez ofis veya herhangi bir alan belgelendirmenin devamı için gerekli ölçütleri tamamlamaz ise belge tamamıyla iptal edilecektir. Bir firma, uygunsuzluğu düzeltmek için verimli düzeltici faaliyetleri geliştirip uygulayamıyor veya uygulamayı reddediyor ise ve tespit edilen uygunsuzluğu düzeltmek için firmayı desteklemek adına CPC tarafından yapılan bütün makul girişimler sonuçsuz kaldı ise o zaman firmanın belgesini askıya almak veya iptal etmek için harekete geçilir. Örnekleme kısmen seçici ve kısmen rasgele olmalıdır, örneklemenin en az 25% i rasgele seçilmelidir. Tetkik edilecek geri kalan işletmelerin, seçilen alanlar arasındaki farkların belgelendirme döngüsü zaman zarfında olabildiğince büyük olması amacıyla seçilir. Alan seçme ölçütleri, iç tetkiklerin sonuçları, şikâyet kayıtları ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinlikleri veya organizasyondaki belirli değişiklikler tarafından yönlendirilebilir. Merkez ofis, tetkikten önce zaman kazanmalarını sağlamak amacıyla, örneklendirmede yer alan alanlar hakkında bilgilendirilmelidir. 3.5 Belge Düzenleme Firma ile ilgili sadece 1 sertifika düzenlenmeli ve sertifika üzerinde firma merkezinin ismi ve adresi görünmelidir. Belgelendirme sürecine dahil edilen diğer şube veya işletme adreslerinin listesi ya ana sertifikanın üzerinde veya ana sertifikaya ek olarak liste şeklinde 6/8

7 verilebilir. Sertifika belgelendirme kapsamı bölümünde açıkça; Üretilen ürün listede yer alan şube veya işletmelerin ortak aktivitelerinin sonucu üretildiğinin belirtilmesi gereklidir. Firma, belgelendirilmiş işletme veya şubesine ana sertifikadan bağımsız kısmi sertifika almak için talepte bulunursa, bu talep ancak o işletmenin firmanın ana sertifikası üzerindeki kapsamı karşıladığı kısmı yazılarak ve ana sertifikaya refere edilerek verilebilir. Firma kapattığı şubeleri veya işletmeleri CPC ye bildirmek zorundadır. Bildirmediği takdirde bu belgenin yanlış kullanıldığını gösterir ve bu konuda belgelendirme kuralları talimatına göre işlem görür. 3.6 Numune Ölçüt İLK BELGELENDİRME TETKİKİ Numune ölçüt = Alan sayısı + Merkez Ofis GÖZETİM TETKİKİ Numune ölçüt = 0,6 Alan sayısı + Merkez Ofis 3. YIL TETKİKİ Numune ölçüt = 0,8 Alan sayısı + Merkez Ofis Hesaplanan miktar tam bir sayı çıkmaz ise en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır. Tablo 1 Saha Sayısı İlk Tetkik Gözetim Tetkiki 1-2 %100 hepsi hepsi hepsi Belge Yenileme Tetkiki Artı Merkez Ofis * Turkak Rehber R CPC numune ölçüsünde ve tetkik süresinde bir indirime sebep olan her durumu açıklamalıdır. Tetkik süreleri diğer tetkiklerde olduğu gibi Tetkik Sürelerini Belirleme Talimatına göre düzenlenmelidir. Her işletme veya saha için değerlendirme süreleri ayrı hesaplanır. 7/8

8 Mevcut multi-site belgeli bir firma yeni gruplarını, faaliyet alanlarını belgelendirme süreçlerine dahil edebilirler böyle bir durumda her yeni grup bağımsız bir numune grubu olarak düşünülmeli ve tetkik edilecek numune sayısı ayrı hesaplanmalıdır. Yeni gruplar ilk tetkiki gerçekleştirdikten sonra bir sonraki tetkik için mevcut işletme (numune) sayısına eklenerek numune ölçütü yapılmalıdır. 8/8

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI Sayfa No 1 / 17 1. AMAÇ Bu Talimat NETSERT e Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, NETSERT belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. NETSERT Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI REVİZYON FORMU TRB Sayfa 1 / 9 Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 07 09.01.2012 ISO 17021:2011 geçişi için genel gözden geçirmeler yapıldı. Revizyon formu eklendi. 08 17.11.2012 TRB nin

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Sayfa: 1 / 13 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik 01 28.01.2015 Uygunsuzlukların kapatılması için net süre tanımlandı. Ara denetim,

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

BELGELENDİRME SÜRECİ REHBERİ

BELGELENDİRME SÜRECİ REHBERİ İYİ TARIM UYGULAMALARI TANIMLAR Birinci Derece Kontrol Noktası: Birinci Derece Kontrol Noktası olarak sınıflandırılan kontrol noktalarının kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, ISO 27001, ISO 13485 gibi yönetim sistemlerinin belgelendirme ve muayene hizmet süreçleri ile ilgili kavramları ve belgelendirme

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI Yayın Tarihi: 27.12.2013 Doküman No: ÜBK-04 Yürürlük Tarihi: 27.12.2013 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş TÜRK LOYDU, Endüstriyel Belgelendirme Birimi, Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirmesi

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.23 03.01.2012 04 23.07.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.23 03.01.2012 04 23.07.2014 YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 03.04.2013 Yönetmelik ismi prosedür olarak değiştirildi. Numarası P.23 olarak değiştirildi. 03.01.2012 02 14.11.2013 Kamuya açık tutulacak hususlar

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı