GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI"

Transkript

1 Doç. Dr. Kenan AYDIN GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI (Örnek Olaylarla) İstanbul, 2012

2 Yayın No : 2796 İşletme-Ekonomi Dizisi : Bası Kasım 2012 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Da ğı tım A.Ş. ye ait tir. Her hak kı sak lı dır. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra fı kıs men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya baş ka her han gi bir şe kil de çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasarım : Beta Basım A.Ş. : Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti. Taksim Cad. Yoğurtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyoğlu/İST. (Sertifika No ) (0-212) : Gökhan Ayrancı Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 İçindekiler III SUNUŞ Son yıllara damgasını vuran küreselleşme her disiplini olduğu kadar pazarlamayı da derinden etkilemiş, yaşanan değişimlere paralel olarak pazarlama disiplininin her alanına küresel bakma ve küresel boyutlarda düşünme ihtiyacı doğmuştur. Bu alandaki gelişmeler ışığında da, küresel pazarlama kavramının hem teoride hem de uygulamada öneminin arttığı görülmektedir. Küresel rekabetin arttığı şu günlerde özellikle Türkiye gibi dış pazarlara açılma hamlesi içinde olan ülkeler için konuyla ilgili uygulamacılara rehber olacak çok sayıda kaynağa ihtiyaç duyulduğu kesindir. Bu açıdan bakıldığında; Doç. Dr. Kenan Aydın ın, güncel pazarlama konularını örnek olaylarla aktaran geniş kapsamlı çalışması, ülkemizde bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmakta, farklı ülkelerden seçilmiş örnek olaylar ile pazarlama konusunun birçok boyutu karşılaştırmalı olarak ele almaktadır. Öncelikle, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için hazırlanmış olan bu çalışmanın, pazarlama konusuna ilgi duyan; hedef pazar ve seçimi, içerik markalaştırması, ürün kategorilerinin yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, iş planı ve pazarlama planı ve benzeri konularda bilgi sahibi olmak isteyen tüm okuyuculara hitap etmektedir. Doç. Dr. Kenan Aydın ın kendi alanındaki bu örnek çalışmasının diğer akademisyen ve araştırmacılara da öncülük edeceği ve gelecekteki çalışmalara esin kaynağı olacağı düşüncesindeyim.

4 IV Güncel Pazarlama Konuları (Örnek Olaylarla) Ülkemizde bu tür bilimsel çalışmaların çoğalması, öğrencilerimize ve tüm okuyuculara yararlı olması dileğiyle Prof. Dr. Güler ARAS Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

5 İçindekiler V ÖNSÖZ 2008 yılından itibaren yaşanan küresel ekonomik kriz, başta ABD ve AB olmak üzere küresel ekonomiyi önemli bir biçimde etkilemektedir. Diğer taraftan Yunanistan ve diğer bazı ülkelerde söz konusu kriz çok daha derinleşmiştir. Türkiye ise BRIC diye tanımlanan (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkelerin yanında hızlı gelişen ülkeler statüsünde büyümektedir. Bu büyümenin sürdürülebilir olması oldukça önemlidir. Sürdürülebilir bir ekonomi için katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ihracına ihtiyaç bulunmaktadır. Bunu sağlamak için uluslararası marka oluşturmak ve uluslararası pazarlarda nasıl davranılacağını ve karşılaşılabilecek riskleri tahmin edebilmek oldukça önemlidir. Türkiye, çoğu bilimsel alanda olduğu gibi pazarlama alanında da çoğunlukla ABD yi izlemektedir. Bir başka ifadeyle pazarlama alanında yararlanılan kaynaklar ABD orijinlidir. Türkiye de de ABD de olduğu gibi çoğunlukla Philip Kotler, Kevin Keller, William Perrault gibi tanınmış pazarlama ve marka uzmanlarının ders kitaplarından başlıca kaynak olarak yararlanılmaktadır. Ancak, eğitimin içeriği bakımından iki ülke arasında bazı farklar bulunmaktadır. ABD üniversitelerinde pazarlama eğitimi konusunda, çoğunlukla örnek olaylara, simülasyonlara, öğrencilerin hazırladığı ödev ve projelere geniş bir biçimde yer verilmektedir. Türkiye de ise bunun aynı seviyede olduğu söylenemez. Diğer taraftan ABD orijinli kitaplara bakıldığında gerçek hayattan alınmış çok sayıda örnek olaya yer verildiği görülecektir. ABD firmaları bu konudaki çalışmalara destek vermektedirler. Türkiye de ise firmalar birikimlerini paylaşma konularına sıcak bakmamakta-

6 VI Güncel Pazarlama Konuları (Örnek Olaylarla) dırlar. Bu durum bir bakıma şirket sırrı olarak görülmektedir. Başarı hikâyeleri paylaşılmamaktadır. Bu çalışmada seçilmiş güncel pazarlama konularına yer verilmiştir. Birinci ve ikinci bölümde, daha işin başında işletmelerin yapmak zorunda olduğu pazar bölümlemesi ile hedef pazar seçimi ve konumlandırma konularına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde içerik markalaştırması, dördüncü bölümde uluslararası pazarlama açısından politik risk ve yönetimi, beşinci bölümde ürün kategorilerinin yönetimi, altıncı bölümde Turquality-uluslararası marka oluşturma süreci, yedinci bölümde müşteri ilişkileri yönetimi, veri madenciliği ve portföy yönetimi konularına ve sekizinci bölümde de iş planı-pazarlama planı hazırlama modellerine yer verilmiştir. Bu kitabın hazırlanması konusunda beni motive eden temel unsur, konuların güncel olması ve her bir konunun nasıl uygulanabileceği ya da uygulandığını ortaya koymak üzere örnek olaylara yer verilmesinin düşünülmesi olmuştur. Bu çalışmada her bir bölüm için örnek olaylara yer verilmiştir. Bu örnek olayların hazırlanmasında Öztiryakiler şirketi yönetim temsilcisi Sn. Yüksel Yalçın, AON Sigorta şirketi temsilcisi Sn. Ali Büyükbaş, X sigorta şirketi yöneticileri Sn. Alaattin Sabuncu ve Sn. Nilay Fahlioğulları ile perakende sektöründen Sn. Mehmet Ballıbaba ile Sn. Cem Rodoslu ve Sn. Hatice Güçlü ye teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu çalışmamda bana destek veren değerli eşim Nebahat ile evdeki asistanım! oğlum Hayri Berk Aydın ve Uğur Burak Aydın a teşekkür etmek isterim. Ayrıca destek ve hizmetleri nedeniyle Beta Basım yayım Dağıtım A.Ş. sahibi Sn. Seyhan Satar ile kapak tasarımını yapan ve yayına hazırlayan Sn. Gökhan Ayrancı ya teşekkürlerimi sunmak isterim. Kenan Aydın, 14 Kasım 2012

7 İçindekiler VII ÖZGEÇMİŞ Doç.Dr. Kenan AYDIN, 1955 yılında Torul-Gümüşhane de doğmuştur yılında Gümüşhane Öğretmen Lisesini bitirerek, ilkokul öğretmeni olarak meslek hayatına başlamış ve bir süre öğretmen ve yönetici olarak bu görevini sürdürmüştür yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitisü-Sevk ve İdare Yüksek Okulu ndan mezun olan AYDIN, 1980 yılı başından itibaren bir süre, Orman Bakanlığı-Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü nde Planlama Fen Kurulu Mümeyyizi olarak çalışmıştır. 14 Temmuz 1980 tarihinde, GİMA (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş. de Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan AYDIN, 1983 yılında Müfettişliğe yükselmiş, 1985 yılında İnsan Kaynakları Müdürlüğünü tedvirle görevlendirilmiş, 1986 yılında ise anılan kuruluşta Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiş ve tarihine kadar yaklaşık 10 yıl süreyle bu görevini sürdürmüştür tarihleri arasında da GİMA da Genel Müdürlük görevini yürütmüştür yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde yüksek lisansını, yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü nde doktorasını tamamlayan AYDIN, tarihinde Onsekiz Mart Üniversitesi-Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde Yardımcı Doçent kadrosuyla göreve başlamış ve bu görevini tarihine kadar sürdürmüştür. AYDIN, akademik kariyer için yabancı dilin gereklilik ve zorunluluğunu değerlendirerek, hemen eksiğini tamamlamak üzere kendi olanakları ile Mayıs 2000 tarihinde ABD ye gitmiştir. Philadelphia daki Beaver College da; 6 ay süreyle, bir taraftan ALA (American Language Academy)

8 VIII Güncel Pazarlama Konuları (Örnek Olaylarla) de yoğun İngilizce kursuna katılmış diğer taraftan da Beaver College de misafir öğrenci olarak Pazarlama derslerini takip etmiştir Yılında ise YÖK bursu ile 3 ay süreyle University of Arkansas at Little Rock ta misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Kasım 2000 de Türkiye ye döndüğünde kısa bir süre yurt dışı proje danışmanlığı yapan AYDIN, 2001 yılı başında Kocaeli Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı nda Yardımcı Doçent kadrosuyla öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır yılında doçent olan Aydın, 10 yıl Kocaeli Üniversitesi nde çalıştıktan sonra tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ne naklen atanmıştır. AYDIN, Ekim 2011 den beri de öğretim üyeliği yanında YTÜ-İİBF Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Uluslararası ve Küresel Pazarlamada Kültürel Etkiler, Perakende Yönetiminin Temelleri, Hizmet Pazarlaması (ortak), Kategori Yönetimi (ortak) kitapları ile editörlüğünü Necdet Timur ile Alparslan Özmen in yaptığı Stratejik Küresel Pazarlama isimli kitapta bir bölüm, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi nde okutulan ve editörlüğünü B. Zafer Erdoğan ve F. Zeynep Özata nın yaptığı Perakende Ürün Yönetimi isimli kitaba da üç ayrı bölüm yazmak suretiyle katkı sunmuştur. Son çalışması ise Pazarlamada Güncel Konular(Örnek Olaylarla) dır. Yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde yayımlanan makaleleri ile ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bilimsel tebliğleri bulunan AYDIN ın, bilimsel çalışmaları yanında, perakende sektörüne yönelik olarak hizmet veren Ekonomi Yayınları bünyesindeki Market Dergisi nde yayımlanmış birçok yazı ve makalesi bulunmaktadır.

9 İçindekiler IX İÇİNDEKİLER Sunuş... III Önsöz V Özgeçmiş...VII BİRİNCİ BÖLÜM PAZAR BÖLÜMLEMESİ Giriş Pazar Bölümlemesi Pazar Bölümleme Seviyeleri Bölüm (segment) Pazarlama Niş (niche) Pazarlama Yerel (local) Pazarlama Bireysel Müşteri Pazarlaması Pazar Bölümleme Modelleri Homojen tercihler Dağınık tercihler Kümelenmiş tercihler Pazar Bölümleme Süreci Pazar Bölümlemesinin Etkinliği Tüketici ve Endüstriyel Pazarların Bölümlenmesi... 13

10 X Güncel Pazarlama Konuları (Örnek Olaylarla) Tüketici Pazarlarının Bölümlendirilmesi Bölge ya da Coğrafya Temeline Göre Bölümlendirme Demografik Özellikler Temelinde Bölümlendirme Psikografik Bölümlendirme Ürün Temeline Göre Bölümlendirme Endüstriyel Pazarların Bölümlendirilmesi Bölge ya da Coğrafya Esasına Göre Bölümlendirme Örgüt Tipi Müşteri Büyüklüğü Ürün Kullanımı Geleneksel Pazar Bölümlemesinin Yetersizliği Farklı Amaçlar İçin Farklı Bölümleme İşlemsel Veriler ve Pazar Bölümlemesi Uluslararası Pazar Bölümlemesi Örnek Olay 1.1 L Oreal ın Hindistan da Yaptığı Pazar Bölümlemesi Örnek Olay 1.2 Web Kullanıcılarının Pazar Bölümlemesi İKİNCİ BÖLÜM HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE KONUMLANDIRMA Giriş Hedef Pazar Seçimi Pazar Bölümünün Çekiciliği... 36

11 İçindekiler XI Pazar Bölümlerinin Firmaya Uygunluğu Hedef Pazara Ulaşma Stratejileri Farklılaştırılmamış ve Farklılaştırılmış Pazarlama Farklılaştırılmış Pazarlamanın Dezavantajları Hedef Pazar Seçim ve Değerlendirme Kriterleri Hedef Pazar Seçim Kriterleri Hedef Pazar Seçiminde Dikkate Alınması Gereken Diğer Konular Hedef Pazar Seçiminde Etik Bölümler Arası İlişki ve Üstün Bölümler Bölüm Bölüm İşgal Planları Bölümler Arası İşbirliği Sinerji Ana yeterlilik Stratejik Hedefler Konumlandırma Konumlandırmanın Tanım ve Kavramı Konumlandırmada Alternatif Stratejiler Konumlandırmada Başarı Kuralları Konumlandırma Hataları Konumlandırma İçin Özel Araçlar Semantik Ölçekler Müşteri Değer Haritaları Algılama Haritaları ve Çok Boyutlu Ölçekleme Konumlandırma İfadeleri Örnek Olay 2.1 L Oreal in Hindistan da Hedef Pazar Seçim ve Konumlandırması... 59

12 XII Güncel Pazarlama Konuları (Örnek Olaylarla) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İÇERİK MARKALAŞTIRMASI Giriş Marka ve İçerik Markalaştırması Tanımı İçerik Markalaştırmasının Önemi İçerik Markalaştırmasının Gelişimi İçerik Markalaştırmada Başarılı Örnekler İçerik Markalaştırmada Endüstriyel Ürünler Tek ve Çok Aşamalı İçerik Markalaştırma İçerik Markalaştırma Stratejisini Uygulama İlkeleri İçerik Markalaştırma Sürecinde Aşamalar Ortak Markalaştırma ve İçerik Markalaştırma İlişkisi İçerik Markalaştırma Yönünden Endüstriyel Müşteriler İçerik Markalaştırmanın Faydaları ve Riskleri Örnek Olay 3.1 Intel Inside - Başarılı Bir İçerik Markalaştırma Uygulaması DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ULUSLARARASI PAZARLAMA AÇISINDAN POLİTİK RİSK ve YÖNETİMİ Giriş Politik Çevre Politik Çevrenin Temel Bileşenleri... 97

13 İçindekiler XIII Ana Ülke (Kendi Ülkesi) Politik Çevresi Ev Sahibi Ülkenin Politik Çevresi Politik Risk Kavramı Politik Riskin Tanımı Politik Risk Türleri Politik Riskin Kaynakları Politik Risk Veya Ülke Riskinin Analizi Politik Risk Değerlendirmesi Politik Riskin Ölçülmesi Politik Riskin Yönetimi Örnek Olay 4.1 AON Sigorta Şirketinin Politik Risk Yönetimi BEŞİNCİ BÖLÜM ÜRÜN KATEGORİLERİNİN YÖNETİMİ Giriş Kategori Yönetiminin Tanımı Kategori Yönetiminin Taraflara Sağladığı Yararlar Kategori Yönetiminde Üretici ve Perakendecinin Değişen Rolleri Kategori Yönetimi İş Süreci Eylemleri Hedef Pazarın İhtiyaçlarına Uygun Kategori Tanımlaması Kategoriye Perakendecinin Stratejisini Destekleyecek Bir Rol Verilmesi Fırsatları Belirlemek İçin Kategoriyi Değerlendirmek Performans Hedefi Belirlemede Kategori Puan Kartları (Scorecard) ve Gelişmeleri Ölçme

14 XIV Güncel Pazarlama Konuları (Örnek Olaylarla) Kategori İçin Bir Pazarlama Stratejisi Oluşturma Kategori Çeşitlendirmesi, Fiyatlandırma, Promosyon, Merchandising Ve Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Taktiklerin Seçilmesi Planın Uygulanması Kategori Performansını Düzenli Olarak İnceleme ve İhtiyaç Durumunda Düzenlemeler Yapma Örnek Olay 5.1 Mehmet Ballıbaba nın Kategori Yönetim Anlayışı Örnek Olay 5.2 Cem Rodoslu ve Hatice Güçlü ye göre Kategori Yöneticilerinin Değişen Rolleri ALTINCI BÖLÜM TURQUALITY-ULUSLARARASI MARKA OLUŞTURMA SÜRECİ Giriş Turquality Programının Yasal Dayanağı, Amacı ve Organizasyonu Turquality Programı Nedir? Turquality Programı Organizasyonu Turquality Programı Kapsamında Desteklenecek Faaliyetler İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Desteklenmesi Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi Turquality Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi Turquality Programının Desteklenmesi

15 İçindekiler XV 6.6. Turquality Programı Destek Kapsamına Alınma İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Destek Kapsamına Alınması Şirketlerin Marka Destek Programı Kapsamına Alınması Şirketlerin Turquality Destek Programı Kapsamına Alınması /3 Sayılı Tebliğ: Destek Kapsamında Bulunan Şirket ve Birliklerin Destek Kapsamına Alınması Turquality nin Yönetici Geliştirme Etkinlikleri Örnek Olay 6.1 Öztiryakiler Firmasının Turquality Yolculuğu YEDİNCİ BÖLÜM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, VERİ MADENCİLİĞİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Giriş Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) Nedir? Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amacı Nedir? Müşteri İlişkileri Yönetiminin Doğuş ve Gelişimi Müşteri İlişkileri Yönetim Projelerine Başlarken Nelere Dikkat Edilmelidir? MİY nin Aşamaları Nelerdir? Başarılı Bir MİY Projesi Hangi Özellikleri Taşımalıdır? MİY Projelerinde Teknolojinin Yeri Nedir? MİY Projelerinde Bilgi Teknolojileri Biriminin Rolü Nedir? MİY nin Sunduğu Başlıca Fırsatlar Nelerdir?

16 XVI Güncel Pazarlama Konuları (Örnek Olaylarla) MİY Projeleri İle İlgili Risk Etkenleri Nelerdir? Şirketlerde MİY Projelerini Kim Yürütür? MİY Çeşitleri Operasyonel MİY Kampanya yönetimi Pazarlama otomasyonu Satış gücü otomasyonu Analitik MİY Satış Bilgisi (MİY) İşbirlikçi MİY Coğrafik MİY MİY de Uygulanacak Stratejiler MİY Uygulamalarının Başarısı Örnek Olay 7.1 Veri Madenciliği ve Portföy Yönetimi SEKİZİNCİ BÖLÜM İŞ PLANI VE PAZARLAMA PLANI HAZIRLAMA REHBERİ Giriş İş Planı ve Pazarlama Planı Arasındaki Fark ve İlişkiler İş Planı Pazarlama Planı İş Planı ile Pazarlama Planı Bağımlılığı Güncelleme Dikkat Edilecek Hususlar

17 İçindekiler XVII 8.2. İş Planı Hazırlanması Bir İş Planına Niçin İhtiyaç Duyarız? Bir İş Planı Yazmak Kapak Sayfası İçindekiler Yönetici Özeti Finansal İhtiyaç Önerisi Şirket Tanımı Endüstri Analizi Ürünler ve Servisler Pazar Analizi Yönetim ve Organizasyon Operasyonel Plan Finansal Plan ve Projeksiyonlar Destekleyici Belgeler Pazarlama Planı Hazırlanması Pazarlama Planlaması Nedir? Pazarlama Planı Nedir? Pazarlama Planı Hazırlama Modeli Yönetici Özeti İş Tanımı Durum Analizi Şirket Analizi Müşteri Analizi Rakip Analizi Makro Çevre Analizi (PEST) SWOT Analizi Pazar Bölümlemesi

18 XVIII Güncel Pazarlama Konuları (Örnek Olaylarla) Alternatif Pazarlama Stratejileri Pazarlama Stratejisi Seçmek Kısa ve Uzun Dönem İçin Projeksiyonlar Sonuç Örnek Olay 8.1 Coca-Cola nın Pazarlama Planı Kaynakça