2015 YILI ŞUBAT AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI ŞUBAT AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI"

Transkript

1 215 YILI ŞUBAT AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Sanayi Destek Ofisi : Sanayi Destek Ofisi konusunda ABİGEM ile ortak toplantılar yapılarak, altyapısı ve protokolü konusunda çalışılmıştır. Federal Mogul firması ile tedarikçi geliştirme programı kapsamında görüşülerek bilgi verilmiştir. SEVESO Destek Ofisi konusunda 9. ve 1. Meslek Komiteleri ve ABİGEM ile ortak toplantı yapılmıştır. SEVESO Destek Ofisi altyapısı konusunda mutabık kalınmış olup, bundan sonraki görüşmenin ABİGEM ve KSO teknik uzmanı tarafından yapılması kararı alınmıştır. SEVESO Destek Ofisi konusunda Komite tarafından teknik yeterlilik konusunda onay verilen 4 firmadan tarafımızca istenen formatta tekliflerinin revize edilerek tekrar gönderilmesi istenmiştir. Kocaeli nde Küme Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi : Kümelenme projesi için Kocaeli nde Küme Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışması yapılmıştır. Bu konuda Kocaeli Durum Raporu hazırlanarak Kocaeli İlinde faaliyet gösteren firmaların sektörel ve ilçesel dağılımı incelenmiştir. 12 Şubat tarihinde sektör raporları ve kümelenme çalışmaları hakkında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile bir toplantı yapılmıştır. METİSKOP Mesleki Teknik Eğitimde İş Sağlığı, Güvenliği ve Kalite Kültürü Oluşturma Projesi Şubat ayı içerisinde METİSKOP Projesi kapsamında İş Güvenliği Uzmanı olarak eğitim alacak olan İzmit Endüstri Meslek Lisesi branş öğretmenlerinin seçimi yapılarak eğitimlerine başlanmıştır. Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler Şubat ayında Odamız tarafından 4 adet seminer düzenlenmiştir. İşçi - İşveren İlişkisinin Davalar Yönünden Analizi ve Davalarda Neticeye Etkili Pratik Bilgiler Konulu Seminer 17 Şubat 215 tarihinde, Odamız ve Akay Hukuk Bürosu işbirliği ile, İşçi - İşveren İlişkisinin Davalar Yönünden Analizi ve Davalarda Neticeye Etkili Pratik Bilgiler konulu seminer, İstanbul Barosu na kayıtlı Av. Neslihan Akay ve Av. Hüsnü Özkarayel tarafından Çayırova Temsilciliğinin de yer aldığı TOSB içerisinde TOSB Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu nda verilmiştir. İşveren yöneticilerine yönelik olarak gerçekleştirilen seminerde, ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik pratik 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 1

2 İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI bilgi ve tecrübeler aktarılmış, dava konusu olan birçok sebebin alınacak basit tedbirlerle nasıl bertaraf edilebileceği hakkında detayı bilgiler verilmiştir. Gümrük Kıymeti, Royalti ve Lisans Ücretleri konulu bilgilendirme semineri 19 Şubat 215 tarihinde, Odamız ve ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. işbirliğinde, Çayırova da TOSB Bölge Müdürlüğü Binası Konferans Salonu nda Gümrük Kıymeti, Royalti ve Lisans Ücretleri konulu bilgilendirme semineri organize edilmiş, fakat olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir. Firmalara Verilen Hibe ve Destekler Bilgilenerdirme Semineri 2 Şubat 215 tarihinde TÜBİTAK, KOSGEB ve MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) tarafından firmalara verilen hibe ve destekler hakkında üyelerimizi bilgilendirmek üzere, Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu nda bir toplantı organize edilmiştir. Toplantının ilk oturumunda kurumlar tarafından destekler ile ilgili sunumlar yapılmış olup, ikinci oturumunda ise; TUBİTAK Masası, KOSGEB Masası ve MARKA Masası nda bulunan uzmanlar Doğu Marmara ABİGEM uzmanlarının da desteğiyle, katılımcıların sorularını cevaplayarak onları yönlendirmişlerdir. Uluslararası Markalaşma Yolunda Turquality Semineri 27 Şubat 215 tarihinde, firmalarımız açısından Turquality Programı konusundaki farkındalığın artırılması ve firmalarımıza doğru ve güncel bilgi sunulması ile bu kapsamdaki desteklerden yararlanılabilmesi amacıya, Uluslararası Markalaşma Yolunda Turquality Semineri organize edilmiştir. Bu program kapsamında yer alan firmalar, neredeyse dünyanın her yerinde bilinen Türk markaları oluşturabilmektedir. Böylece ülkemizin önemli markalarının önce bölgesel sonrasında ise küresel piyasanın bilinen markaları haline dönüşmesi süreci başarıyla sürdürülmektedir. Seminerde, uluslararası markalaşma konusunda daha çok firmamızın faaliyete geçebilmesi ve Turquality Programından yararlanabilir hale dönüşmesi için neler yapılabileceği hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 2

3 İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ODAMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI Ocak-Şubat 215 Adet Uluslararası İlişkilere Yönelik Çalışmalar Kocaeli Sanayi Odası ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği işbirliğinde, 9 Şubat 215 Pazartesi günü, ABD ye yatırım, vergi, hukuki konular ve iş/yatırım vizeleriyle ilgili bir seminer gerçekleştirildi. İlgili seminere konuşmacı olarak; ABD İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Jeff Justice, Metro Atlanta Ticaret Odası Yabancı Dış Yatırımlar Dairesi Kıdemli Direktörü John Woodward, Kuzey Amerika Vergilendirme Bölüm Müdürü Mike Whitacre ve Arnall Golden Gregory Hukuk Bürosu kurucu ortağı Tycho Stahl katıldılar. Odamızca Hazırlanan Görüşler ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Şubat ayında Odamız tarafından 3 adet görüş oluşturulmuştur. Kurumlara Gönderilen Görüşler: Çin ve Hindistan dan ithal edilen halılar ile ilgili olarak 5. Meslek komitemiz tarafından hazırlanan Oda görüşümüz TOBB a iletilmiştir. Bakanlara /Bürokratlara İletilen Görüş Dosyaları : 7 Şubat tarihinde ilimizi ziyaret eden Sayın Başbakanımıza Oda Görüşlerimizi içeren bir dosya sunulmuştur. Sözkonusu dosyada aşağıdaki görüşlerimiz iletilmiştir.(14 adet görüş) 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 3

4 ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Metal sektöründe grev, Lojistik altyapı projeleri (Güney Otoyolu projesi, İstanbul - Ankara Demiryolu Hattı Projesi için Öneriler,Kocaeli nde Bütüncül Planlama Çalışmaları), Gümrüklerde yaşanan sıkıntılar (Antrepoların kolaylıkla açılması, Antrepolara Yetkilendirilmiş Gümrük Memurlarının görevlendirilmesi), Mevzuat (Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği, Yerli Malı Belgesi, Yassı Çelik Ürünlere Uygulanan Vergiler), Sanayi Destekleri (Stratejik Yatırım Teşvikleri), İşgücü Piyasaları (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM), Bölgemizde Engelli İstihdamı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu), Lastik Sanayinde Bazı Hammaddelerin İthalatında Yaşanan Sorunlar ODAMIZ TARAFINDAN OLUŞTURULAN GÖRÜŞLER Ocak- Şubat Adet Odamızca Hazırlanan Yayınlar/Raporlar 215 Şubat ayı itibariyle Odamızca 1 Adet yayın çıkarılmıştır. Söz konusu yayınlar; Kocaeli İmalat Sanayiinde Aylık Gelişme Raporu (215.İGE.2) ODAMIZ YAYINLARI (Adet) Ocak- Şubat Dergi Bülten Rapor/Yayın Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 4

5 İnsan Kaynakları Çalışmaları : İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI Şubat ayında 1 stajyer göreve başlamıştır. Stajyerin işe giriş işlemleri yapılarak oryantasyon eğitimleri verilmiştir. Şubat ayında 1 stajyer ayrılmıştır. Stajyerin çıkış işlemleri yapılmıştır. Şubat ayında 2 personel göreve başlamıştır. İşe giriş işlemleri yapılarak oryantasyon eğitimleri verilmiştir tarihi itibariyle işyeri hekimi olarak Dr. Ekrem AKTUĞ göreve başlamıştır. Personel Eğitimleri: Eğitim Adı Eğitim Tarihi Eğitime Katılan Oda Çalışanı 1 Liderlik 12/ Seçkin ÖKTE Eğitimi Düzenleyen Genç Kurum Girişimciler Kurulu Yönetim Sistemleri : Akreditasyon sistemi kapsamında kıyaslama çalışması için diğer Sanayi Odaları ndan yazıyla 214 yılı verileri istenmiştir. Eskişehir, Ankara, Konya, Kayseri Sanayi Odalarına Odamızın 214 yılı verileri gönderilmiştir. 2 Şubat 215 tarihinde tüm personelin katılımı ile 215 yılı hedef toplantısı yapılmıştır. 215 yılı hedefleri üzerinde tartışılarak mutabakata varılmıştır. İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞİTİMLER Şubat ayında iştirak edilen kurul, toplantı ve eğitimlere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur. İştirak Edilen Kurullar : 2 Şubat 215 tarihinde gerçekleştirilen KOSBAŞ Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir. 26 Şubat 215 tarihinde gerçekleştirilen TOSB Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir. 26 Şubat 215 tarihinde gerçekleştirilen TOSB Müteşebbis Heyet Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir. 26 Şubat 215 tarihinde gerçekleştirilen TOGEV Mütevelli Heyet Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir. 27 Şubat 215 tarihinde gerçekleştirilen MARTEK Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir. 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 5

6 İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞİTİMLER İştirak Edilen Toplantı, Eğitim,Seminer, Fuar ve Etkinlikler : 1 Şubat 215 tarihinde, DOMİF 15 İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı Düzenleme Kurulu toplantısına İnsan Kaynakları Uzmanı iştirak etmişlerdir. 1 Şubat 215 tarihinde, İŞKUR da gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter iştirak etmişlerdir. 12 Şubat 215 tarihinde, T.C.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı nda Nükleer Sanayiye Yerli Katkı için UR-GE projelerinin sanayi odaları ile işbirliği içerisinde yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı ve İş Geliştirme Memuru iştirak etmişlerdir. Ekonomi Bakanlığı nın 214/5 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde Oda olarak nükleer sektöre yönelik bir URGE girişimi yapılması plalanlanmaktadır. 25 Şubat 215 tarihinde AFAD Karayolları Toplantısına Bilgi İşlem Teknikeri iştirak etmişlerdir. 25 Şubat 215 tarihinde, Hazar Strateji Enstitüsü nde (HASEN) TTIP (Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı) Çalışma Grubu Toplantısına İş Geliştirme Memuru iştirak etmişlerdir. Toplantıda HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Mübariz Hasanov ve HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Macit sunum yapmıştır. Ardından Türkiye nin Stratejik Hedefi: İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 26 Şubat 215 tarihinde gerçekleştirilen KUYAP Proje Toplantısına Genel Sekreter iştirak etmişlerdir. 26 Şubat 215 tarihinde, T.C.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı nda başta Mersin-Akkuyu nükleer santrali olmak üzere Rus tasarımı nükleer santrallerde tedarikçi olmak isteyen firmalar için yasal zorunluluklar, gerekli standartlar ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin seminere İş Geliştirme Memuru iştirak etmişlerdir. 27 Şubat 215 tarihinde TÜYAP Genel Müdürü ile Odamızda Santek 15 Fuarı hakkında gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter iştirak etmişlerdir. Odamıza Yapılan Ziyaretler 26 Şubat 215 tarihinde K.K.Edok Muh.Hiz.Des.Eğit. ve Garnizan Kom.Tümgeneral İsmail Metin Temel Odamıza İade-i Ziyarette Bulunmuşlardır. 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 6

7 MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI Meclis Toplantısı : Kocaeli Sanayi Odası Şubat Ayı Meclis Toplantısında, Karayolları 1. Bölge Müdür Yardımcısı Asım Öztürk Ağırladı Karayolları 1. Bölge Müdür Yardımcısı Öztürk, 214 yılı yatırım programı, Marmara Bölgesi dahilinde yeni otoyol projeleri, Kocaeli İli kapsamında yapılacak yeni Devlet Karayolu projeleri ve 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan önemli projeler hakkında bilgi aktarımında bulundu. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekonomik değerlendirmelerde bulunarak, işsizlik oranları, ithalat, ihracat, bütçe, kapasite oranları, faiz oranları, ÜFE ve TÜFE oranları, sanayi üretim endeksi ve 214 yılı Kocaeli vergi gelirleri ile ilgili bilgiler aktardı. MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular : 6.Meslek Komitesi (Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayi Grubu) Sektörün durumu ve ekonomi hakkında görüşülmüştür. Bunun yanı sıra, Meclis Toplantıları na konuşmacı olarak özellikle ekonomi alanında (Türk ya da yabancı da olabilir) uzman konuşmacıların davet edilmesi önerisi verilmiştir. 8.Meslek Komitesi (Kömür ve Petrol Ürünleri Sanayi Grubu) EPDK Denetim Dairesi Başkanı Mehmet İbiş in sektördeki kayıtdışılık sorunu ve Türkiye deki son gelişmeler hakkında görüşlerini paylaşmak üzere sektör temsilcilerinin katıldığı bir toplantıya davet edilmesine karar verildi. 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 7

8 MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular : Meslek Komiteleri (Boya ve Sanayi Gazları S.Grubu / Temel Kimyasal Ürünler S.Grubu) SEVESO Destek Ofisi çalışması kapsamında bu konuda danışmanlık yapan Ekodenge, Önder Akademi, Doruk Sistem, Armada ve Aramis ile P&ID Çizimi konusunda faaliyet gösteren Norm Çevre firmalarının teklifleri üzerinde görüşüldü. Firmalardan gelen teklifler incelenerek kıyaslama yapılmaya çalışıldı. Firmaların arasında kıyaslama yapabilmek için öncelikle Sanayi Destek Ofisinin çalışma metodolojisi üzerinde mutabakata varılması yönünde karar alındı. Sanayi Destek Ofisinin çalışma yöntemi ile ilgili konunun muhatabı ABİGEM ile 2 Şubat 215 Cuma günü ortak bir toplantı yapılması yönünde karar alındı. SEVESO Destek Ofisi çalışması kapsamında konunun muhatabı ABİGEM ile ofisin çalışma metodolojisi üzerinde toplantı yapıldı. Çalışma metodolojisi üzerinde mutabakat sağlandı. Komite teknik olarak SEVESO Danışmanlığı konusunda Ekodenge, Önder Akademi, Armada Danışmanlık ve Doruk Sistem in, P&ID çizimi konusunda da Norm Çevre nin uygun olduğu kararını verdi. Bundan sonraki süreçte ABİGEM ve KSO teknik uzmanının bu firmalar ile tekrar görüşerek fiyat konusunda pazarlık yapması yönünde karar alındı. Reach konusundaki yeni uygulamalar hakkında 11 Mart 215 tarihinde bir uzman ile Komite Üyelerine yönelik bir eğitim yapılması yönünde karar alındı. TÜBİTAK ın yeni yazılım ve donanımlar konulu KOBİ lere yönelik düzenlediği anket konusunda Komite Başkanı tarafından Komite Üyelerine bilgi aktarıldı. Bu anketin tüm komite üyeleri ile paylaşılması yönünde karar alındı. SEVESO konusunda destek paketi oluşturulması ile alakalı MARKA ile görüşülmesi yönünde karar verildi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanının Odamızı ziyaret talebi üzerinde görüşüldü. Bu ziyaretin tüm üyeye açık bir seminer şeklinde yapılması yönünde karar alınarak, Yönetim Kurulu tarafından bir tarih belirlenmesinin ve katılımının önemli olduğu görüşüldü Meslek Komiteleri (Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi Grubu / Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu) Görüşülen Proje: Bölgenin iş talebinin karşılığının öğrenilmesi ve özellikle otomotiv gibi stratejik sektörlerin istihdam türlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Kocaeli Sanayi Odası nın iş programına alınan ve proje çalışması başlatılan çalışmanın finansmanı MARKA nın Doğrudan Faaliyet Desteğinden faydalanılarak sağlanacaktır. Türkiye genelinde yapısal sorunların belirlenmesi gerekiyor; Müfredat iyileştirmeleri, Okul teknik alt yapısı, Öğretmen kalitesi, Staj problemi, okul terk oranı (M.L. de sürdürülebilirliğin olmaması) Kocaeli Özelinde tespitler yapılması gerekiyor. (mevcut durum ve projeksiyonlar) Mevcut durumun tespit edilmesi gerekiyor. Sanayide ne tür istihdamlar var? İşe uygun kaç eleman var? Kaçı istihdam ediliyor? Ulusal ve uluslar arası grafikler mesleki eğitimde Avrupa ülkelerine yaklaştığımızı gösteriyor. Bu çalışma ile gerçeği yansıtacak tespitlerin belirlenmesi bekleniyor. 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 8

9 MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI Meslek Komite Toplantılarında Görüşülen Konular : 27.Meslek Komitesi (Makine Kurulum Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu) 27. Meslek Grubuna yönelik düzenlenen anket çalışması üzerinde görüşüldü. Anket çalışmasına katılım oranını artırabilmek için çeşitli kanalların denenmesi yönünde karar alındı. Mart ayı sonunda ya da Nisan ayı başında Konya Sanayi Odası nın ilgili Komitesinin ziyaret edilmesi yönünde karar alındı. 16 Şubat ya da 18 Şubat 215 tarihinde 27. Meslek Grubu üyelerinden 2 firmanın ziyaret edilmesi yönünde karar alındı. Firma Ziyaretleri : 27.Meslek Komitesi (Makine Kurulum Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu) ATY ÇEVRE VE ENDÜSTRİYEL ATIK YÖN. A.Ş ESO ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK SİSTEMLERİ OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu : 27 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ve Eşleri Dubai ye bir gezi düzenlemiştir. 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 9

10 Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu : Şubat 215 tarihleri arasında Kocaeli Sanayi Odası nda Liderlik Becerileri konusunda eğitim düzenlenmiştir. 17 Şubat 215 tarihinde KOSGEB ve Kocaeli Ticaret Odası işbirliği ile düzenlenen Girişimcilik Sertifika Programı eğitimini başarıyla tamamlayanlar Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Kursiyerlere Girişimcilik Sertifikaları Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Fikret Yıldırım tarafından takdim edilmiştir Şubat 215 tarihleri arasında Kocaeli Sanayi Odası nda Satış ve Pazarlama konusunda eğitim düzenlenmiştir. 26 Şubat 215 tarihinde Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler'i makamında ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyarette Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Birol Bozkurt Kurul un geçmiş dönem faaliyetleri ve 215 yılında yapmayı planladıkları faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı. 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 1

11 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ Sosyal Sorumluluk Projeleri: Üyelerimizin Destekleri ile Madde Bağımlılığı ile Mücadeleye Destek Oluyoruz Son Zamanlarda ülkemizde ve Kocaeli de artan madde bağımlılığı ile mücadele etmek amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Odamız ortaklığında gerçekleştirilen tiyatro projesi ile İzmit, Gölcük, Karamürsel, Başiskele, Kandıra, Derince, Kartepe ve Körfez ilçelerinde oynanacak 24 oyun ile 1 bin gence ulaşılması hedeflenmiştir. Profesyonel tiyatro ekibi tarafından bu projeye özel olarak yazılan oyun, içeriğinde yaşanmış bir hayat hikâyesini barındırıyor. Oyun içerisinde algı yönetimi ile, oluşturulmuş mesajlar gençlere aktarılıyor. Toplam maliyeti 54 bin TL olan projenin finansmanı Odamız koordinasyonunda gönüllü üyelerimiz tarafından sağlanmıştır. Projemizi destekleyen üyelerimiz; FORD OTOMOTİV SAN.A.Ş. (5 programa sponsor olmuştur) TÜPRAŞ A.Ş. (2 programa sponsor olmuştur) ALTAŞ ALÜMİNYUM İMALAT SAN.VE TİC.A.Ş. FARPLAS OTO YEDEK PARÇALARI İMALAT A.Ş. HONDA TÜRKİYE A.Ş. KARTONSAN KARTON SAN.VE TİC.A.Ş. ÖZ-KA LASTİK VE KAUÇUK SAN.VE TİC.A.Ş. VARKON ELEKTROTEKNİK SAN.VE TİC.A.Ş. ICM MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş. AKIM METAL SAN.VE TİC.A.Ş. HASÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş. AKPLAS PLASTİK KALIP SAN.VE TİC.A.Ş. PEKDEMİR İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS OSB SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN.VE TİC.A.Ş. TEKNO KAUÇUK SANAYİİ A.Ş. FRITO LAY GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. SUADİYE FABRİKASI 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 11

12 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ Sosyal Sorumluluk Projeleri: Kocaeli Üniversitesi Deprem Sempozyumu 1 nin üzerinde katılımcı ve dinleyicinin katılımı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından 1-12 Haziran 215 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5.International Earthquaeke Symposium KOCAELİ 215 hazırlıkları Odamızın da katkıları ile devam etmektedir. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, EMITT Doğu Akdeniz Uluslar arası Turizm ve Seyahat Fuarı nda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün, Dünya nın 5.büyük turizm fuarı konumuna sahip EMITT- Doğu Akdeniz Uluslar arası Turizm ve Seyahat Fuarı nda ilimizin kültürel, tarihi ve turistik yönleri ile tanıtımının sağlanması yönünde destek verilmiştir. KOÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerine Burs Desteğimiz devam ediyor / eğitim dönemlerinde olduğu gibi eğitim döneminde de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi nde okuyan beş öğrenciye burs desteği verilmeye devam ediyor. KSO Dumlupınar Ortaokulu nun destek taleplerini karşılıyoruz Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yaptırdığımız KSO Dumlupınar Ortaokulunun ihtiyacı olan bilgisayar ve fotokopi ihtiyacına destek olduk. Yarısı Senin Yarısı Benim Dünya Hepimizin Konulu Resim çalışması Öğrencilerin kaynaşmalarını sağlamak amacıyla ODTÜ KYÖD Orta okulu nun başlatmış olduğu Yarısı Senin Yarısı Benim Dünya Hepimizin çevre konulu resim çalışmasının son aşaması Odamızın Sergi salonunda tamamlandı. 24 Şubat tarihinde gerçekleşen sergiye, ODTÜ KYÖD Ortaokulu ve 5. Yıl Ortaokulu öğrencileri, yöneticileri, aileler ve sanatseverler katıldı. 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 12

13 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ Çanakkale Savaşlarının 1 üncü Yıldönümünü Kutladık Çanakkale Savaşlarının 1 üncü yıldönümü nedeniyle Çanakkale Ticaret Ve Sanayi Odası nın daveti üzerine Şubat tarihlerinde Odamızın Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları ile Oda çalışanları bölgeyi kapsayan ziyaret gerçekleştirdiler. Programın ilk gününde Şehitlikler ziyaret edildi. Çanakkale Şehitliği nde düzenlenen törende Avustralya Başkonsolosu Nicholas Sergi ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, Çanakkale savaşlarının öneminden söz ederek birlikte anıta çelenk koydular. Çanakkale gezisinin ikinci gününde, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nın (ÇTSO) evsahipliğinde yapılan toplantıda, KSO Başkanı Zeytinoğlu Kocaeli sanayi hakkında bilgi aktarımında bulunarak Çanakkale Savaşlarının öneminden bahsetti. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Okyay, bölgelerinin kültürel ve ekonomik durumları hakkında bilgi verdi. Ve Çanakkale tanıtım filmi izlendi. Toplantı sonrası Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası binası altında buluna Piri Reis Müzesi gezildi. 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 13

14 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ Basına Gönderilen Bültenler : Odamız aktivite ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Şubat ayında 15 adet basın bülteni yerel-ulusal-görsel ve yazılı basına gönderilmiş olup detaylar aşağıda sunulmuştur. Konu Basın Bülteni Tarihi Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu nun Çalışma Grupları Belirlendi 2 Şubat 215 Bizimköy de Seralar Fırtınadan Zarar Gördü 2 Şubat 215 Aralık Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklandı 2 Şubat 215 KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ÜFE,TÜFE Oranlarını Değerlendirdi 3 Şubat 215 Ocak Ayı Gümrük Verileri Açıklandı 6 Şubat 215 Aralık Ayı Sanayi Üretim Endeksi Açıklandı 9 Şubat 215 KSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı 1 Şubat 215 KSO da, ABD ye Yatırım, Vergi ve Hukuki Konular ile İlgili Bilgilendirme Yapıldı. KSO, Şubat Meclis Toplantısında Karayolları 1.Bölge Md.Yrd.Asım Öztürk ü Ağırladı 1 Şubat Şubat 215 Kasım Ayı İşsizlik Oranı Yüzde 1,7 Olarak Gerçekleşti 16 Şubat 215 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KSO Ortaklığında Başlatılan Ailemi İter, Çocuk mu Düşer Konulu Madde Bağımlılığı ile Mücadele Projesinin Lansmanı 18 Şubat Çarşamba Günü Gerçekleştirilecektir. Çanakkale Savaşının 1.Yıldönümü sebebiyle Başlatılan Çanakkale Tanıtım Projesinin İlk Konuğu Kocaeli Sanayi Odası ydı 17 Şubat Şubat 215 Merkez Bankası Politik Faizini Yüzde 7,5 ye Çekti 26 Şubat 215 KSO da Madde Bağımlılığına Karşı Önemli Proje 26 Şubat 215 Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklandı. 27 Şubat Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 14

15 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ Takip Ettiğimiz Basında KSO : Odamız hakkında yazılı, görsel ve sosyal medyada çıkan haberler düzenli olarak takip edilmiştir ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile paylaşılmıştır. Yazılı Basın : Odamız Şubat ayında 5 kez ulusal, 83 kez yerel olmak üzere toplam 88 kez yazılı basında yer almıştır. BASIN KURULUŞU HABER SAYISI YEREL/ULUSAL Aydınlık 1 Ulusal Bölge Haber Kocaeli 1 Bugün 1 Çağdaş Kocaeli 7 Çanakkale Gündem 1 Çanakkale Haber 1 Çanakkale Hedef 1 Gazetesi Çanakkale Kalem 1 Demokrat Gebze 3 Derince Ekspres 3 Dokuz Sütun 1 Ulusal Gebze Haber 5 Günboyu 1 Ulusal Hedef Gazetesi (Gebze) 1 Hürses 1 Ulusal İstnbul Gazetesi 1 İşte Çanakkale 1 Marmara Gebze 7 Mavi Kocaeli 5 Milli Gazete 1 Milliyet 1 Ulusal Kocaeli 1 Kocaeli Demokrat 1 Kocaeli Manşet 6 Ovapınar 1 Özgür Kocaeli 9 Özgür Kocaeli Ek 1 Sakarya Ekonomi 1 Dergisi Taraf 1 Yakın Takip Gazetesi 3 Yeni Gölcük 1 Toplam Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 15

16 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ 215 YEREL VE ULUSAL YAZILI BASIN RAKAMLARI (Adet) OCAK ŞUBAT YEREL BASIN ULUSAL BASIN Görsel Basın Şubat ayında Odamız 6 kez yerel TV kanallarında yer almıştır. HABER KANALI HABER SAYISI Kocaeli TV 4 TV YEREL VE ULUSAL GÖRSEL BASIN RAKAMLARI (Adet) OCAK ŞUBAT YEREL ULUSAL Sosyal Medya : Odamız Şubat ayında, 5 twitter / 9 facebook / 1 YouTube olmak üzere, 6 kez sosyal medyada yer almıştır. (Odamızın facebook takipçi sayısı 1711, twitter takipçi sayısı;2173 dır.) Şubat ayında Odamız 49 defa internet haberlerinde yer almıştır FACEBOOK &TWITTER RAKAMLARI (Adet) OCAK ŞUBAT FACEBOOK TWITTER 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 16

17 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ Şubat Ayı Odamız Sosyal Ağlarına Haber Girişleri : KSO Facebook : 16 Y.K.Bşk.Facebook : KSO Twitter : 16 Y.K.Bşk.Twitter : Web Sayfası Şubat ayında web sayfasında 5 duyuru, 11 güncelleme, 8 haber girişi yapılmıştır. Şubat ayında web sayfamız 5992 kez ziyaret edilmiştir. (Toplam Ziyaret sayısı ) Kurumsal Yayınlar : Haftalık Oda Gazetası : ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ Odamız programlarının haftalık olarak yer aldığı Oda Gazetası Şubat ayında dört kez hazırlanarak, Yönetim Kurulu üyeleri,tüm personel ve ilgili kişilerle paylaşılmıştır. KSO Odavizyon Dergisi : Her ay çıkartılan KSO Odavizyon dergimizin 11. sayısında gündemdeki konulara yer verilerek, Şubat ayı faaliyetlerimizden 42 adet görsel, 15 adet yazılı bilgi gönderilmiştir. 16üyemizin röportajının çıkması sağlanmıştır. Derginin 42 adet ücretsiz dağıtımı Türkiye genelinde gerçekleştirilmiştir. İÇ HİZMETLER ÇALIŞMALARI Gelen/Giden Evrak ile Gönderilen Posta/Kargo Sayısal Görünümü 1-28 Şubat 215 tarihleri arasında Merkez, Çayırova, Dilovası ve Gebze Temsilciliklerimizin gelen ve giden evrak dağılımı aşağıda görüldüğü gibidir; Ayrıca, Şubat ayında Odamız merkez ofisi tarafından gelen evrakların 95 tanesinin çıkış işlemi yapılmış olup, 941 adet evrak modem, 89 adet evrak manuel olmak üzere toplam 1291 adet faks çekilmiştir. 1 adet evrakın posta 4228 Kargo işlemleri gerçekleştirilmiştir. Arşiv hizmetleri kapsamında talep edilen evrakların gereği yapılmıştır. 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 17

18 İÇ HİZMETLER ÇALIŞMALARI Merkez Çayırova Dilovası Gebze Toplam GELEN EVRAK GİDEN EVRAK GELEN EVRAK DAĞILIMI (Adet) Şubat 215 Ocak 215 Şubat Adet GİDEN EVRAK DAĞILIMI (Adet) 214 Şubat 215 Ocak 215 Şubat Adet Bilgi İşlem Çalışmaları Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantılara teknik destek verilmiştir. Bilgisayar, yazıcı telefon ve faks, internet vb. yaşanan problemlere ihtiyaçlar doğrultusunda teknik destek verilmiştir. Genel Yedekleme kayıtları tamamlanarak Banka kasasında muhafaza edilmek üzere teslim edilmiştir. Nod2 sunucunun raid kontrol pili değiştirilmiştir. Sistem odası elektrik yedeklemesi hk. toplantı yapılarak, ihtiyaçlar doğrultusunda şema çizilmiştir. 26 Şubat 215 tarihinde Ticaret Lisesi nde teknoloji öğrencilerine 2 saat mesleki bilgi dersine girildi. Salon Tahsisleri Şubat ayında Odamız toplantı salonları 21 kez ücretsiz tahsis edilmiştir. 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 18

19 BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI 1- Tanzim Edilen Kapasite Raporları: Şubat ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 18, Çayırova Temsilciliği tarafından 15 adet, Dilovası Temsilciliği tarafından 3 adet, Gebze Temsilcilği tarafından 1 adet olmak üzere; toplam 46 adet Kapasite Raporu tanzim edilmiştir. KAPASİTE RAPORU (Adet) Şubat 215 Ocak 215 Şubat Gebze Temsilciliği Dilovası Temsilciliği 12 3 Çayırova Temsilciliği Merkez Kapasite Raporlarında ilave ve değişiklik işlemleri : Şubat ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 2, Çayırova Temsilciliği tarafından 4, Dilovası Temsilciliği tarafından 1, Gebze Temsilciliği tarafından 4 adet olmak üzere; toplam 11 adet Kapasite Raporunda ilave ve değişiklik işlemleri yapılmıştır. 3- Kapasite Raporları Suret Tasdik İşlemleri : Şubat ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 248 sayfa, Çayırova temsilciliği tarafından 86 sayfa, Dilovası Temsilciliği tarafından 331 sayfa ve Gebze Temsilciliği tarafından 39 sayfa olmak üzere; toplam 1694 sayfa Kapasite Raporu Suret Tasdik İşlemleri yapılmıştır. KAPASİTE SURET TASTİĞİ(Adet) Şubat 215 Ocak 215 Şubat Gebze Temsilciliği Dilovası Temsilciliği Çayırova Temsilciliği Merkez Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 19

20 BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI 4- Çeşitli Konularda Tanzim Edilen Ekspertiz Raporları : Şubat ayında Belge Servisi, Merkez tarafından (Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri dahil) 4 adet, Çayırova Temsilciliği tarafından 55 adet, Dilovası Temsilciliği tarafından 4 adet ve Gebze Temsilciliği tarafından 73 adet olmak üzere; firmaların talepleri üzerine çeşitli konularda toplam 28 adet belge/ekspertiz raporu tanzim edilerek ilgililere verilmiştir. ÇEŞİTLİ BELGELER (Adet) Şubat 215 Ocak 215 Şubat Gebze Temsilciliği Dilovası Temsilciliği Çayırova Temsilciliği Merkez BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI *Uluslarararası dış ticarette kullanılan Belgelerin boş form satışlarına Şubat ayında da devam edilmiştir. Şubat ayı itibariyle; Merkez tarafından yapılan YATIRIM TEŞVİK BELGESİ işlemlerinin sayısal genel görünümü; Yapılan İşlemler Adet Yeni Yatırım Teşvik Belgesinin Düzenlenmesi YTB İthal/yerli makine ve techizat listeleri Revizyon İşlemleri 3 Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı Yatırım Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi TOPLAM 3 Üye Kaydı İşlemleri ÜYE HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 2

21 Şubat ayında yapılan kayıt işlemleri sonucu üye sayımız (askıda olan üyelerimiz dahil) 2452 dir sayılı Kanunun 9'ncu maddesi gereği yapılan ve istihbarat neticesinde Şubat ayında kaydı yapılan ve mükellefiyetini yerine getiren firmalar; Hukuki Statü Merkez Çayırova Dilovası Gebze Toplam a) Anonim Şirket b) Limited Şirket TOPLAM Sınai faaliyeti son bulan (kaydı silinen) firmalar; Hukuki Statü Merkez a) Anonim Şirket 6 b) Limited Şirket 2 TOPLAM 8 Üye Kaydı İşlemleri Şubat ayı itibariyle; Üye kayıt, istihbarat ve kayıt silme faaliyetlerinin sayısal genel görünümü; İstihbaratı Yapılan Firma Sayısı Kaydı Yapılan Firma Sayısı Kaydı Silinen Firma Sayısı Askıda Olan Firma Sayısı Toplam Aktif Üye Sayısı ŞUBAT AYI İTİBARİYLE KAYDI YAPILAN TOPLAM ÜYE SAYISI VE HEDEF Hedef Şubat 215 Normal Üye Kaydı Ocak 215 İstihbarat ile (re'sen) Üye Kaydı Gebze 6 6 Dilovası 3 2 Çayırova 6 4 Merkez ÜYE KAYITLARININ GEÇMİŞ DÖNEMLE KARŞILAŞTIRILMASI Şubat 215 Ocak 215 Şubat Adet Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 21

22 215 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri 22