T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi"

Transkript

1 RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 16 Ocak 1992 Genel Müdürlüğü B-02-0-PPG-0-I CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ocak 1992 tarihinde Rusya Federasyonu'na gidecek olan Dışişleri Hakanı Hikmet ÇETİN'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İNÖNÜ'nün vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla Narzederim. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKÜ VE CUMHURBAŞKANLİĞİ 16 Ocak BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 16 Ocak 1992.gün ve B-02-0-PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak ü/ere, 20 Ocak 1992 tarihinde Rusya Federasyonu'na gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet ÇETİN'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan-Yardımcısı Erdal İNÖNÜ'nün vekillik etmesi uygundur, Bilgilerini rica ederim. Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : içindekilee 32, Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 1992 Sayı : Türk Dişhekimleri Birliğinden : Tebliğ 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu'nun 40.maddesi uyarınca, her yıl Türk Dişhekimleri Birliği tarafından hazırlanıp, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, Di şhek i inlerinin 1 yıl boyunca uygulayacağı muayene ve tedavi ücretlerinin asgari hadlerini bildiren listeler, aynı kanunun mezkur maddesi uyarınca Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girer. Türk Dişhekimleri Birliği tarafından kabul edilip, Sağlık Bakanlığı'mn 14/01/1992 tarih ve sayılı kararı ile onaylanan, 1992 yılında İllerde ve ilçelerde uygulanacak olan katsayılar ekte gösterilmiştir. Bu katsayıların muayene ve tedavi listelerindeki birimlerle çarpılması sonucu elde edilecek rakamlar muayene ve tedavi için dişhekimleıinin alacağı asgari ücreti gösterir. Bu ücveıe KDV dahil değildir. Tebliğ olunur YILINDA UYGULANACAK KATSAYILAR VE BU KATSAYILARIN ÎLLERÎ İÇİNE ALAN GRUPLAR : I. GRUP : I. Gruptaki tiler : Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Sakarya, Zonguldak. II. GRUP : II. Gruptaki İller : Afyon, Amasya, Aksaray, Bartın, Bolu, Bılrdur, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Erzurum, Giresun, İsparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat. III. GRUP : III.Gruptaki İller : Ağrı t Adıyaman, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Hatay (ilçeleri dahil), Hakkari, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Mardin, Muş, Nevşehir, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI : Katsayı İl : 3600 İlçe : 3300 Katsayı Îî : 3300 İlçe : 3000 Katsayı tl : 3000 İlçe t 2700 BİRİM 1 Dişhekimi muayenesi 10 2 Uzman dişhekimi muayenesi 20 3 Diş röntgen filmi 8 4 Okluzal film 10 5 Extra oral röntgen filmi 15 6 Ortopantomograf film 25 7 Sefalometrik film 20 8 Antero-posterior sefalometrik film 20 9 El-bilek filmi 20 Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 2

3 20 Ocak 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 BİRİM 10 T.M.E. filmi ve tetkiki Siyalografi Viıalite kontrolü TEDAVİ VE ENDODONTİ : 1 Amalgam dolgu (okluzal) 24 2 Amalgam dolgu (OD veya OM) 26 3 Amalgam dolgu (MOD) 30 4 İnley dolgu (altın hariç) okluzal 32 5 İnley dolgu (allın hariç) (OD-OM) 35 6 İnley dolgu (allın hariç) (MOD) 40 7 Silikat dolgu 20 8 Komposil dolgu 26 9 Işınlama ile komposit dolgu Kırık testorasyonu (komposit ve denlin çivisi ile) Kuafaj (dolgu hariç) Ampütasyon (dolgu hariç) Kanal tedavisi (tek kanal) (dolgu hariç) Kanal tedavisi (iki kanal) (dolgu hariç) Kanal tedavisi (üç kanal) (dolgu hariç) Kanalda gangren tedavisi (doigu hariç) Aşırı kole hassasiyet tedavisi (yarım çene) Black 5 kole restorasyonu Oııley (malzeme hariç) Pinley (malzeme hariç) Komposit dolgu (estetik restorasyon) Komposit dolgu (veneer restorasyon) Porselen veneer (iamincyt) Komposil inley Cam ionomer dolgu '30 26 Diş beyazlatma (tek diş) (ön 12 diş için) Kron restorasyonları (intrapulpar pin, parapulpar pin) (pin başına) 25 PEDODONTİ : (Bu bölümde yer verilmeyen tedaviler için tedavi ve endodonti bölümüne başvurulur) 1 Fissür örtülmesi (sealant, tek diş) 15 2 Yerel flour uygulaması (yarım çene) 15 3 Prefabrike kron 20 4 Yer tutucu (sabit) 50 5 Yer lulucu (hareketli) 50 6 Yer tutucu (dişeti altı) 60 7 Çocuk protezi (akrilik, bölümlü, tek çene) Çocuk protezi (tam, tek çene) 100 PROTEZ : 1 Tam protez (akrilik, tek çene) Bölümlü protez (akrilik, tek çene) 250 Yilrulmc ve İdare Bölümü Sav fa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 20 Ocak 1992 Sayı : BİRİM 3 Tam protez (metal, tek çene) Bölümlü protez (metal, tek çene) 300 S İmmediat protez (akrîlik, tek çene) Besleme (rebazaj, tek çenede) 60 7 Tamir (akrilik protezde, kırık veya çatlak) 25 8 Kroşe ilavesi 30 9 Kroşe ilavesi veya metal iskelet tamiri (punto ile metal iskelete) _ Diş i!?vesi (tek diş) Gnatoloji, TM E kas muayenesi (okluzyon kontrolü) Okluzal aşındırmalar (tek çene) Gece plağı (bruksizm için) Pinlay ve çeşitleri (altın ücreti hariç) Tek parça döküm kron (altın ücreti hariç) Veneer kron (allın hariç) /4 ve 4/5 kronlar (altın ücreti hariç) Pivolu dişler Jaket kron (akrilik) Jaket kron (seramik) Kron (melal seramik, allın ücreti hariç) Teleskop kron primer (koping, altın ücreti hariç) Teleskop kron Sekonder (allın ücreti hariç) Freze tekniği ile kron Maryland köprü Roche köprü Geçici kron (her diş için) Kron sökümu (her sabit tutucu için) ıs 29 Düşmüş kron ve köprü simanıasyonu (her sabit üye) Kron köprü tamiri (her üye için altın ücreti hariç) Diş üstü protezi (overdenture) Damak yarığı protezi (velum uzantılı aparey) Yeni doğanda preoperatif aparey (verin ücrea ayrıca alınır) Geçici Obturatorîer (cerrahi) Basit çenç defekılerinde pıotetik tedavi (döküm ücreti hariç) Komplike çene defekılerinde protetik tedavi (döküm ücreti hariç) Yuz protezleri (yumuşak akrilik ile» Göz protezi (oküler) Okluzyon düzeltilmesi (iki çene) 30 Not : Köprü bünyesindeki her dış yapılan kıon cinsine göre değerlendirilir. Hassas (anker) ve ayrı hassas tutucuları içeren protezlerde eleman ücretleri ve diğer giderler ücıete ayrıca eklenir. AĞIZ - DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ : 1 Dış çekimi 20 2 Komplikasyonlu dış çekimi 30 3 Gömülü (enkîuz) dış operasyonu i00 4 Kök ucu rezeksionu (tek diş için doîgu hariç) Alveoüı cerrahi tedavisi 15 Yürütme ve idare Bölümü &> fa : 4

5 20 Ocak 1992 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 BİRİM 6 Kanama müdahalesi (basit) 15 7 _ Alveol Tashihi (tek çene) 100 S Alveolektomi Kist operasyonu (küçük) Kist operasyonu (büyük) Epulis operasyonu Osteomyelitis veya osteitis operasyonu (tek çene basit) 100 U Çene ialcsasyonu (basit) Frenektomi operasyonu Vestibuîoptasti operasyonu Sinüs plastiği Biyopsi 18 Fibrom eksizyonu Apse d.-enajı (intraoral) '5 20 Apse drenajı (extra ora!) Kapişon izalesi 22 Fizik tedavisi (irıfraruj) (seansı) 5 23 Çene kırığı (basil) Çene kırığı (komplike) Reimplamasyon (tek diş, kanal dolgusu hariç) Ototıanspiantasyon (kanal dolgusu hariç) 100 2~ı Sııpperiosta! implant Kemik içi implant (tek, silindirik) Kemik içi implant (blade, tek) Torus operasyonu (yarım çene) Odontogenik tümör operasyonu (küçük) Odontogenik tümör operasyonu (büyük) Nevralji tedavisi (alkol enjeksiyonu) Nörektomi (nevralji tedavisi cerrahi) Tükrük kesesi kanalından taş çıkarma (basil) 25 NOT : A Cerrahi uygulamalarda protetik uygulamaya gerek duyulan hallerde protez başlığında belirtilen birim ücretleri ayrıca eklenir. B Genel anestezi alımdaki uygulamalarda ilgili ücretler eklenir. PERİODONTOLOJİ :! Periodontal apse tedavisi 30 2 ~ Detant aj (diş taşı temizli gi-ıek çene) Subgıngival küretaj (yarım çene) 30 4 Gingivoplasti (yarım çene) 5 Gingivektomi (yarım çene) 60 6 Fîap operasyonu (yarun çene) US 7 Hemîseksion (kök ampütasyonu, kanal tedavisi hariç) 50 8 Serbest oişeü gref'.i US S CoroBaie kaydırma veya Sîyding Hap Yürdtmeve İdare Bolumu Sayfa : S

6 Sayfa : 6 RESMt GAZETE 20 Ocak 1992 Sayı : BİRİM 10 Periodontal sine (splint-^abit) 115 tl Periodontal şine (hareketli) 150 İ2 Periodontal şine (splint, geçici, yarım çene) Biomateryal uygulaması (tek diş) Vestibul plak 50 ORTODONTİ : 1 Sefalometrik film analizi 15 2 Antero posterior sefalometrik film analizi 15 3 Kemik yaşı tayini 15 4 Ortodontik fotoğraf 10 5 Ortodontik fotoğraf tetkiki 10 6 Ortodontik model yapımı 15 7 Ortodontik model analizi 10 8 Ortodontik tedavi planı hazırlanışı 10 9 Ara safha model yapımı 8 10 Angle sınıf 1 anomalilerin ortodontik tedavisi Angle sınıf 2 anomalilerin ortodontik tedavisi Angle sınıf 3 anomalilerin ortodontik tedavisi Tek çeneyi ve dişleri ilgilendiren ortodontik tedavi önleyici ortodontik tedavi (Tongue Thrust) Pekiştirme tedavisi Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı İki çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (aktivatör) Kayıp aparey in yeniden yapımı (tek çene) Ağız dışı aparey tatbiki (headgear-chincap yüz arkı, çenelik) Aperey tamiri Düz ark teli tatbiki (tek çene) Luplu ark teli taıbiki (tek çene) Bant tatbiki (her diş) Bant çıkarılması (her diş) 5 25 Pekiştirme apereyi Lingual ark Nance apareyi Hızlı Maksillar expansion apareyi 150 ÖNEMLİ NOT : Listede belirtilen çeşitli ortodontik tedaviler ve pekiştirme tedavisi süresince çekilen filmler, analizler, model yapımları, kullanılan apereyler (tek çene - iki çene aktivatör - ağız dışı apereyieri gibi) ve band, braket tatbiki, ark teli değiştirilmesi ve band çıkarılması fiatları, ortodontik tedavi ücretlerinin üslüne toplanarak hesaplanır. ÖNEMLİ NOT : Çalışma saatleri dışında veya gece yapılan tüm tedavilerde ücretler % 50 oranında arttırılır. Yılriitme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 20 Ocak 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Şayi*.,: 7 YARGI BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları Yargıtay 6. Hukuk Dairesinden *. Esas No : Karar No : Mahkemesi : Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi Tarihi : 11/7/1989 Nosu : 989/ /358 Davacı Davalı : Cavit Karagöz - Yurttanur Karagöz : Ünay Afyonlu Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı Tarık Tüzün tarafından kanun yararına bozulması istenmekle dosyadaki butun kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Muğla Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/7/1989 gün ve 989/210 esas ve 1989/358 sayıl» kararıyla davalının 30. günlük süre içerisinde kira borcunu ödemediği bu nedenle temerrüde düştüğü kabul edilerek tahliyesine karar verilmiş, bu karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Adalet Bakanlığına yapılan başvuru üzerine alman mütalaadan sonra, Yargıtay C. Başsavcılığı 13/12/1991 gün ve 61. numaralı mütalaasında takip talepnamesinde tahliye istenmediği, buna rağmen ödeme emri tanzim edilip borçlu davalıya tebliğ edildiği bu halen davalı aleyhine temerrüdü oluşturmadığı, bu hataya rağmen tahliye kararı verilmesinin yasaya aykırı olduğu belirtilip HUMK.nun 427/6. maddesi uyarınca kararın kanun yararına bozulması istenmiş olmakla ilgili dava evrakı incelenip GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; Davacı, 14/12/1989 tarih ve örnek 48. numaralı takip talepnamesinde, 1988 yılı kira parası ile 1989 tarihinin Ocak ve Şubat kira paraları toplamı TL nin ödenmesi isteminde bulunmuştur. Bu istemde sadece haciz talep edilmiş olup, kiralananın tahliyesi ile ilgili bir istem yoktur. Buna rağmen icra müdürlüğünün talep dışına çıkarak örnek 51. numaralı ödeme emri tanzim edip borçluya tebliğ etmesi ve mahkemeninde takip talepnamesinin ve ödeme emrinin geçerliliği kabul edilerek temerrüd olgusu gerçekleşmediği halde, kiralananın boşaltılmasına karar vermesi usul ve yasaya aykırı olduğundan istemin kabulüyle HUMK.nun 427/6 maddesi gereğince hükmün BOZULMASI gerekmiştir. Yargı Bölümü Sayfa : 1

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 1992 Sayı : SONUÇ: Muğla Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/7/1989 g«n ve 1989/210 esas, 1989/358 sayıh kararının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi gibi HUMK.nun 427. maddesi gereğince hukuki neticesi saklı kalmak kaydıyla yukarıda yazılı nedenle KANUN YARA RİNA BOZULMASINA, kararın bir suretinin Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına gönderilmesine 24/12/1991 günü oybirliğiyle karar verildi. Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden : Esas No : 1991/296 Karar No : 1991/292 Mahkemesi : Osmaniye Asliye Hukuk Hakimliği Tarihi ; 22/8/1991 Nosu : 1991/ Davacı Davalı : Erdal Gök : 1 - Nüfus Müdürlüğü 2 - Bekir Gök Osmaniye Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 22/8/1991 tarih ve 1991/ sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C. Başsavcılığının 12/11/1991 gün ve H. 58 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasını istemesi üzerine gereği düşünüldü: K A R A R Kayden 1/10/1971 doğumlu olan Erdal Gök 7/12/1977'de kütüğe tescil edilmiştir. Bir kişinin doğmadan nüfus kütüğüne tescili söz konusu olamayacağına göre adı geçen'in doğum tarihinin, tescil tarihinden sonraki bu gün olan 1/10/1978 olarak düzeltilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz iıira/larımn kabulü ile hükmün H.U.M.K.nun 42?. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına (BOZULMASINA) ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığı na.gönderilmesine, 17/12/1991 gününde oybirliğiyle karar verildi. Yargı Bölümü Sayfa : 2

9 T.C. Resmi Gazete ilânlarla ilgili butun müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletirimi Müdürlüğüne yapılır. Kuruluşu: 7 Ekim 1920 İLÂN BÖLÜMÜ :0 Ocak 1992 PAZARTESİ Yargı İlânları Sayı : Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No: 1991/58 K. No: 1991/135 Taamüden ve kan gütme saıkiyle adam öldürmek suçundan sanıklar Kozluk İlçesi Beşkaynak Köyü nüfusuna kayıtlı Şahin ve Ferfur'dan olma, 1945 D.lu, Mehmet Şirin Kılıç ile aynı yer nüfusuna kayıtlı Şahın oğlu, 40 yaşlarında Mehmet Şerif Kılıç haklarında mahkememizde yapılan yargılamaları sonunda; Mahkememizin 24/12/1991 tarih ve 1991/58 Esas, 1991/135 sayılı kararları sanıklar hakkındaki kamu davasının T.C.K.nun 102/1 maddesi uyarınca ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ve gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen kendilerine tebliğ edilemediği ve adreslerininde meçhul kaldığı anlaşıldığından hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca ilânen tebliğine karar ver.imiş olduğundan hükmün Resmi Gazete'de ılânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânı havi Resmi Gazete* nin savcılıktan istenmesine, ilânen tebliğ olunur. 337 Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No. : 1990/141 K. No. ; 1991/203 Mahkememizin 13/11/1991 gün»990/141 esas, 1991/203 sayılı karar.mız ile bıçaklama, ağır yaralama ile biten kavgaya dahil olmak, suçundan sanık Hamdi ve Hasime oğlu, 1965 D.lu Ordu Perşembe Okçu'.u Köyü, C. 31/2. S. 58. H. 55'de nüf. kayıtlı, Üsk. Ümraniye Kazım Karabekir Mah. Ordu Cad. Güneş Sk. No : 15'de ikamet eden Yılmaz Akbaş hakkında, T.C.K.nun 464/ Sk md. gereğince 9.000, TL. Ağır para cezasının Teciline karar verilmiş olmakla, mezkûr karar sanığın gıyabında verilmiş bulunduğundan tüm aramalara rağmen bulunup tebligatın yapılamadığı neden ile 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. md. uyarınca Resmi Gazete'de ilân edilmek sureti ile tebliğine, Aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilânın neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliği edilmiş sayılacağı ve ilân masraflarının sanıktan tahsil olunacağı ilân olunur. 764

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 20 Ocak 1992 Sayı : Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No. : 1991/145 Resmi belgede sahtekarlık suçundan sanık Şevki-Satı oğlu 1966 D.lu Özcan Erkol'a mahkememizin 17/10/1991 tarih ve 1991/145 esas, 1991/236 karar sayıyla T.C.K.nun 349/son mad. yolu ile 342/1, 59/2. maddeleri gereğince neticeten Bi- Yıl Sekizay Ağır Hapis cezası ile cezalandırılmasına ve emanette kayıtlı çekin delil olarak dosyada muhafazasına karar verilmiş olup, yokluğunda verilen bu kararın sanığın adreslerinden tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, adresi meçhul kalmakla kararın ilânen tebliğine karar verilmiştir sayılı Kanunun 28 ve müteakkip maddeleri uyarınca hükmün Resmi Gazete'de ilânına ve ilân tarihinden 5 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur, 818 E. No. : 1990/240 Sahte emre muarrer senet tanzim etmek suçundan sanık Osman-Fatma oğlu, 1937 D.lu Ali Köroğlu'na mahkememizin 12/9/1991 tarih ve 1990/240 esas, 1991/201 sayılı kararda T.C.K.nun 342/1, 59/2, 40. uyarınca neticeten Bir Yıl Sekiz Ay Ağır Hapis cezası ile cezalandırılmasına ve emanette kayıtlı çekin delil olarak dosyada muhafazasına karar verilmiş olup, yokluğunda verilen bu kararın sanığın adreslerinden tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, adresi meçhul kalmakla kararın ilânen tebliğine karar verilmiştir sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün Resmi Gazete'de ilânına ve ilân tarihinden i 5 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 820 İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 1 Resmi Evrakta Sahtecilik suçundan sanık olup Mahkememizin 8/10/1991 tarih ve 1991/ sayılı kararı ile sabit görülen suçundan eylemine uyan T.C.K.nun 345, 59, 491/3, 59. ıtiâtfdeleri gereğince 20 ay süre ile hapis cezası ile mahkumiyetine dair Mehmet oğlu, Emine'den olma, 1965 D.lu Kozlu Nüfusuna kayıtlı Menderes Karagöz hakkındaki gıyabi hüküm aramalara rağmen adreslerinden bulunamaması nedeni ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla yukarıda yazılı hüküm özetinin neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilân olunur. 844/4 9 «Ankara II. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1991/404 Davacı Habib Ozarslan vekili M. Ali Alan tarafından davalı Ramazan Güngörmez aleyhine açılan Tazminat davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca; Davalı Ramazan Güngörmez adına çıkarılan davetiyenin bila tebliğ Mahkememize iade edildiği, Zabıta tahkikat ve araştırmaları ile de tebliğe yarar açık adresi lesbit edilemediğinden, âdına ilânen tebligat yaptırılmasına karar verilmiştir. Verilen karar uyarınca; davalı Ramazan Güngörmez'in, tüm delilleri ile birlikte 6/2/1992 günü saat 9.55'de Mahkememizde hazır bulunması, duruşmaya gelmediği gibi, kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde H.U.M.K.nun 509 ve 510. maddeleri uyarınca duruşmalara gıyabında devam olunacağı ve gıyabında karar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 815 / 1-1

11 20 Ocak»992 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa * i 1 3. Zırhlı Tugay Askeri Mahkemesinden : İLÂ NEN TEBLİGAT Ast'a müessir fiil suçundan sanık ltyas-satı oğlu 1964 Doğumlu, Çankırı/Orta tlç. Elmalı Köy. Nüf. Kyt.h Şanlıurfa/Ceylanpmar, Uç. J. Bl. K.lığından terhisti J. Onb.. Satılmış Kandemir'in 16/5/1985 tarihinde Ast'a müessir fiil suçunu işlediği sabit görülmediğinden 5. Zh. Tug. K.hğı As. Mahkemesince 4/6/1990 gün ve 1990/ Esas ve karar sayılı hükmü ile Beraet karan verilmiş olup verilen hükmün sanığın bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere rağmen tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 548 / 1-1 İLÂNEN TEBLİGAT Firar suçlarından (müteaddit Firar) sanık Tahsin-Kıymet oğlu 1970 Doğumlu, Trabzon/Sürmene llç. Çimenli Köy. Nüf. Kyt.lı 2/121. J. Er. Eğt. Iht. Tb. 1. Bl. K.lığında görevli iken hala firarda ve tüm aramalara rağmen bulunamadığının bildirildiği görülen saryk }. Er. Dursun Ali Saka'nın Firar suçlarını işlediği sabit görüldüğünden 5. Zh. Tug. K.lığı As. mahkemesince 7/8/1991 gün ve 1991/ esas ve karar sayılı Gerekçeli hükmü ile 3 J/8/1990 ile 17/9/1990 tarihleri arasında firar suçunu işlediği subut bulan Sanık Dursun Ali Saka'nın Bir yıl süre ile hapsine, T.C.K.nun 59/2. maddesi uyarınca cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak On Ay süre ile hapsine, ve 19/9/1990 ile 13/2/1991 tarihleri arasında Firar suçunu işlediği subut bulan sanık Dursun Ali Saka'nın Bir Yıl süre ile Hapsine, T.C.K.nun 59/2 maddesi uyarınca cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak On Ay süre ile Hapsine, Verilen Hürriyeti bağlayıcı cezanın T.C.K.nun 71. maddesi gereğince içtima ettirilerek Sanığın yirmi ay süre ile hapsine, Sanığın 17/9/ /9/1990 ve 13/2/ /2/1991 tarihleri arasında yolda ve nezarette 15/3/I99I ile 22/5/1991 tarihleri arasında tutuklulukta geçen günlerin 353 S.K.nun 251/1. maddesi gereğince hürriyeti bağlayıcı cezadan Mahsubuna karar verilmiş olup verilen gerekçeli hükmün sanığa tebliğ için bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere rağmen tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 549 / 1-1 İLÂNEN TEBLİGAT Bakaya kalmak suçundan sanık, Zeynelabdin-Fevziye oğlu 1964 Doğumlu, Hatay/Samandağ! llç. Atatürk Mah. Nüf. Kyt.lı Mevlüt Oruç'un 1/4/1990 7/2/1990 tarihleri arasında Bakaya kalmak suçunu işlediği subut bulduğundan 5. Zh. Tug. K.lığı As. Mahkemesince 18/6/1991 gün ve 1991/ esas ve karar sayılı Gerejcçeli Hükmü ile Dört Ay süre ile hapsine, T.C.K.nun 59/2 maddesi uyarınca verilen hürriyeti bağlayıcı cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak üç ay on gün süre ile hapsine, 647 S.K.nun 4. maddesi uyarınca para cezasına çevrilerek Beşyüzbin Türk Lirası ağır para cezası ile mahkumiyetine, 647 S.K.nun 5. maddesi uyarınca iş bu ağır para cezasının 5 ayda 5 eşit taksitte alınmasına, taksitlerin birinin ödenmemesi halinde geri kalanının hepsinin birden alınmasına karar verilmiş olup verilen hükmün sanığa tebliğ için bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere rağmen tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 550 / 1-1 İLÂNEN TEBLİGAT Mazarratı mucip nöbet talimatına aykırı hareket etmek suçundan sanık Harun-Fatma oğlu 1969 Doğumlu Erzurum/Tortum llç. Yukarı Sivri Köy. Nüf. Kyt.lı l/l. Hd. Tb. 3. Bl. K.lığından terhisli P. Onb. Lokman Terzi'nin 4/1/1991 tarihinde Mazarratı mucip nöbet talimatına aykırı hareket etmek suçunu işlediği sabit görülmediğinden 5. Zh. Tug. K.lığı As. Mahkemesince 26/7/I99I gün. ve 1991/ esas ve karar sayılı gerekçeli hükmü ile beraet kararı verilmiş olup verilen hükmün sanığın bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere rağmen cevap verilmediğinden ve tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 551 / 1-1

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 20 Ocak 1992 Sayı : 21! Zırhlı Tugay Askeri Mahkemesinden : İLÂ NEN TEBLİGAT îzin tecavüzü suçundan sanık Nurhan-Nermin oğlu 1968 D,tu, İstanbul/Yalova Ilç. Gacık Köyü Nüf. Kyt.lt 20. Mknz. Tug. î. Mknz. P. Tb. î. Bl. K.lığında grevli iken firarda olduğundan ve halen bulunamadığından bildirildiği görüler P. Er. Kadir Efe'nin 27/4/ /6/1989 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği srbit görüldüğünden 5. Zh. Tug. K.lığı As. Mahkemesince verilen 6/10/1991 gün ve 1991/ Esas ve karar sayılı gerekçeli hükmü ile 1 yıl süre ile hapsine T.C.K.nun 59/2. maddesi uyarınca "enlen cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak On ay süre ile hapsine, Daha önce hem şu an yargılandığı i/in iecavüzü hemde bir firar suçumdan yargılanan toplam 20 ay hapis cezasına mahkum otan sanığın Firar suçu temyiz incelernpsi sonarında kesinleşmiş olmasına rağmen kesinleşmeyen izin tecavüzü suçundan verilen on ay tuıpis cezasını çektiği ve cezasının İnfaz olduğu Şanlıurfa i. Ağır Ceza Mahkemesinin 1991/237-MütKolu Şartlı Tahliye Kararı'ile sabit olduğundan sanığın bu suçlan dolayı mahkum olduğu on ay hapis cezasının İnfaz'ına Mahal Olmadığına, karar verilmiş olup verilen hükmün sanığa tebliğ için bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere rağmen tebliğ edilemediğinden iifmen tebliğ olunur. 556 / 1-1 İLÂNEN TEBLİGAT Firar, Firar ve İzin tecavüzü suçundan sanık Mustafa-Meryem oğlu 196') D.lu, Sivas/Merkez ilç. Yeşilyurt Mah. Nüf. Kyt.Iı 20. Mknz. Tug. Tnk. Tb. Kh. Bl. K.lı.nda göte- li iken firarda olduğundan ve halen bulunamadığının bildirildiği göı ü'.ers Tnk. Er Hasan M.'tdinii'- nin 1/10/ /11/ /12/ /12/1990 ile 12/6/1990-2/9/1990 tarihleri arasında Firar, Firar ve İzin tecavüzü suçlarını işlediği sabit görüldüğünden 5. Zh Tug. K.iıjt As. mahkemesince verilen 9/10/1991 gün ve 1991/ esas ve karar sayılı Gerekçeli hükmü ile As. C.K.nun 66/1-A maddesi gereğince 1 yıl süre ile hapsine, T.C.K.nun 59/2. maddesi gereğince verilen cezadan 1/6. oranında indirim yapılarak On Ay süre ile hapsine, As. C.K nm 66/1-A maddesi gereğince bir yıl süre ile hapsine T.C.K.nuu 59/2. maddesi gereğince verilen cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak On ay süre ile hapsine S2/6/1990-2/9/î990 tarihleri arasında izin tecavü/ü suçunu işlediği iddiası ile hakkında dava açıinuşsaöa aynı suçtan aynı sanık hakkında Mahkememizin 1991/ esas ve karar sayılı gerekçeli hükümden mahkumiyet hükmü bulunduğundan sanık hakkında açılan bu davanın 353. S.K tıur< 162/1. maddesi delaletiyle C.U.M.K. 253/3. maddesi gereğince Reddine, Sanık hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezalanın T.C.K.«M 71. maddesi gereğince içtima ettirilerek sanığın neticelen Yirmi Ay sûre ile hapsine, Sanığın birinci firmndan 23/1 î/1990 2/12/1990 tarihleri arasmde Yotda ve Nezarette İkinci firarında 19/2/1991-1/3/1991 tarihleri arasında Yolda ve Nezarette ayrıca 28/12/ /2/2995 tarihleri arasında izin tecavüzü suçundan verilen IBS sa>ılı tutuklama müzekkeresi ile Sivas 5. Er. Eğt. Tug. As. Ceza ve tutukevinde geçen Tutukluluk günlerinin bu suçtan verilen 1991/ esas ve karar ssyı'ı Mahkumiyet hükmünce malısub edilmediği görü'mek e yukarıda belirtilen suçlarının infazından 353. S.K.nun 251/1. maddesi gereğince Mahsubuna, karar verilmiş olup hükmün sanığa tebliğ için bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere rağmen tebliğ edilemediğinden'bir defaya rfıahsu îlânen tebliğ olunur. 555 / 1-î

13 20 Ocak 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: Zırhlı Tugay Askeri Mahkemesinden : İLÂNEN TEBLİGAT Amire Fiilen taarruz suçundan sanık Sabri-Fatma oğlu 1968 Doğumlu, Tokat/Merkez Bolluk Köy. Nüf. Kyt.lı 1/1. Hd. Tb. 2. Bl. K.lığından lerhisli P. Er. Hasan Arslan'ın 1/3/1990 tarihinde Amire fiilen taarruz suçunu işlediği sabit görüldüğünden 5. Zh. Tug. K.hğı As. Mahkemesince 18/6/1991 gün ve 1991/ Esas ve karar sayılı gerekçeli hükmü ile As. C.K.nun 91/1. maddesi gereğince Üç Sene Müddetle Hapsine, Verilen Hapis cezasınınt.c.k.nun 51/3. maddesi gereğince 2/3 ünün indirilerek Bir sene müddetle Hapsine, Bu cezanında T.C.K.nun 59. maddesi gereğince 1/6 sının indirilmesine ve sanığın Neticeten on ay Hapis cezası ile Mahkumiyetine kararı verilmiş olup verilen hükmün sanığnı bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere rağmen tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 552 / 1-1 İLÂNEN TEBLİGAT Memuriyet nüfuzunu suislimal etmek suçundan sanık Mehmet-Ayşe oğlu 1968 Doğumlu, Sivas/Mrk. tlç. Olukman Köy. Nüf. Kyt.lı 2/1. Hd. Tb. 5. Bl. K.lığından terhisli P. Onb. Halil Yılmaz'ın Kasım 1989 tarihinde Memuriyet nüfuzunu suistimal etmek suçunu işlediği sabit görülmediğinden 5. Zh. Tug. K.hğı As. Mahkemesince 14/12/1990 gün ve 1990/ esas ve karar sayılı Gerekçeli hükmü ile Beraet Karan verilmiş olup verilen hükmün sanığın bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere rağmen tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 553 / 1-1 İLÂNEN TEBLİGAT Firar suçundan sanık Muslafa-Meryem oğlu 1969 D.lu, Sivas/Merkez llç. Yüceyurt Mah. Nüf. Kyt.lı 20. Mknz. Tug. Tnk. Tb. Kh. Bl. K.lığında görevli iken firarda olduğundan ve halen bulunamadığından, bulunamıyacağınm bildirildiğinden Tnk. Er. Hasan Merdinli'nin 30/4/ /5/1991 tarihleri arasında firar suçunu işlediği sabit görüldüğünden 5. Zh. Tug. K.hğı Askeri Mahkemesince verilen 16/10/1991 gün ve 1991/ esas ve karar sayılı gerekçeli hükmü ile As. C.K.nun 66/2-C maddesi gereğince iki yıl süre ile hapsine ve aynı Kanunun 73. maddesi gereğince verilen hürriyeti bağlayıcı cezadan 1/2 oranında indirim yapılarak 1 yıl süre ile hapsine, T.C.K.nun 59/2. maddesi uyarınca verilen cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak, on ay süre ile hapsine, karar verilmiş olup verilen hükmün sanığa tebliğ için bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkereye rağmen tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur.. :» 0 : : Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığından : E. No: 1991/748 K. No: 1991/ / 1-1 İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin 8/9/1982 tarih ve 1982/2893 Esas, 1982/3273 Karar sayılı ilâmı ite Tasfiyesine karar verilen Banker Faruk Aksoy'un tüm borçlarını ödemesi nedeniyle Mahkememizin 16/12/1991 tarih ve 1991/748 Esas, 1991/630 Karar sayılı ilâmı ile Tasfiyesinin kapanmasına karar verilmiştir. 35 sayılı K.H.K.'nin Ek 42. maddesi gereğince ilân olunur. E. No: 1991/750 K. No: 1991/631 İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin 8/12/1982 tarih ve 1982/2991 Esas, 1982/3395 Karar sayılı ilâmı ile Tasfiyesine karar verilen Banker Salih Talha Aksoy'un tüm borçlarım ödemesi nedeniyle Mahkememizin 16/12/1991 tarih ve 1995/750 Esas, 1991/631 Karar sayılı ilâmı ile Tasfiyesinin kapanmasına karar verilmiştir. 35 sr.yılı K.H.K.'nin Ek 42. maddesi gereğince ilân olunur.

14 Sayfa : 14 RESMl GAZETE 20 Ocak 1992 Sayı : Keskin îcra Müdürlüğünden : 1991/762 MENKÜI- AÇIK ARTIRMA İLÂNI Bir borçdan dolayı haciz edilen ve borç ödenmediğinden satışına karar verilen aşağıda kıymeti, cinsi değeri yazılı mallar her ne kadar miktarları ve değeri ayrı ayrı belirtilmiş isede toplu olarak satışının yapılmasına. Birinci artırmanın 5/2/1992 günü saat 14.00'den arasında Keskin Ankara yolu üzerinde 3. Km. deki Köytekse ait lokel binasında yapılacaktır. Birinci artırmada tahmin edilen kıymetlerin % 75'ine istekli bulunmadığı takdirde ikinci satışın aynı yer ve saatte 6/2/1992 günü yapılmasına ikinci artırmada satışa çıkarılan menkul malların satış masrafını ve 7o 40'ını geçmek üzere en çok verene satılacağını ve satış şartnamesinin İcra dosyasından görevbileceği masraf verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceğinin fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda dosya numarası ile İcra Müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. Menkûlün Kıymeti (TL.) Adedi Cinsi, Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri (beheri , TL.) Düz dikiş makinesi (bir iğne) Pfaff model Düz Dikiş makinesi (iki iğne) Pfaff model Tanesi , TL Düz dikiş makinesi (iki iğne) Pfaff model Düz dikiş Mak. (İki iğne) Pfaff model Düz dikiş Mak. (İki iğne) rimoldi model Düz dikiş Mak. (Bin iğne) Singer professionel tanesi bir milyon Lastik geçirme Mak. (İki iğne Pfaff model tanesi bir milyon beş yüz bin lira Regöle dikiş Mak. Pfafr model Kemer takma makinesi (İki iğne) Pfaff marka Kemer Yapma makinesi (İki İğne) birisi pfaff birisi singer professionel ianesi üç milyon lira Punteriz Mak. pfaff model tanesi , TL Flato Mak. Pfaff model Otoyan birleştirme Mak. Pfaff model Overlok unionspesial Model, ianesi , TL Overlok (allı iplik) rimoldi model tanesi , TL.den Düz dikiş Mak. (Bir iğne Juki model tanesi , TL. den I Overlok (Bir iğne Juki model) *2 Overlok (Beş iplik) Spavrimoldig tanesi , TL. den Döğme Mak. Juki model I İlek Mak. Dürkop model İlik Mak. reece model Düz Dik. köprü Mak. (iki iğne) ünionspesal Gizli Teğel Mak. btrobel Gizli Teğel Mak. Lewis Overlok (Sufle) iki iğne Overlok (beş iplik) Mansel spesiaî tanesi , TL. den 2.500,000 1 Overlok (dört iplik Mansel spesial Overlok (üç iplik) Mansel spesial Overlok (Otomaıik) Mansel spesial Tekel Mak. Waiersofne.

15 20 Ocak 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa I tî Menkûlün Kıymeti (TL.) Adedi Cinsi, Mahiyeti ve önemli Nitelikleri Çentik M ak. Sobar Bobin aktarma ,000 1 Tele yapıştırma Mak. 82 model Overlok (Otomatik) Pegasus Düz dikiş Mak. (bir iğne) Durkop Model Düz ilik Mak. Pfaff model Düz dikiş Mak. (Bir iğne) Ünüyon spesial Düz dikiş Mak. (Bir iğne) Rimoldig model Makine kafası hurda Overlok otomatik sehba gensler Citcit takma A 2/P model Ütü tezgahı ematic (motorlu) tanesi , TL Paskala ütü tezgahı Ematic modeli (Motoru yanık) Minipres elanamodet Pantolon şişirme ütüsü Albo robot model tanesi , TL. den Buhar kazanı alba mb 80 M Tele yapıştırma prt Dikpıçak (Orjinal) Bullmer. tanesi iki milyon liradan. * Artırma» Eksiltme ve İhale İlânları Kahramanmaraş Valiliği Emniyet Müdürlüğünden : 911 / Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan motorlu araçların 1992 Mali yılında bir yıl süreyle ihtiyacı olan, Akaryakıt ve Yağ giderlerinin satın alınması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 nci maddesi (a) bendine göre kapalı zarf eksiltme usulü ihale edilecektir. 2 İşin muhammen bedeli , TL.sı olup, geçici teminatı JOO0, TL. (Otuzaltımilyondur.) 3 ihale 30/1/1992 günü saat: 14.00'de Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında İhale Komisyonunca yapılacaktır, 4 İhaleye ait şartname K.Maraş Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde temin edileceği. 5 ihaleye katılacak kişi ve kuruluşlardan aşağıdaki şartlar aranır, a - ) b -) c -) d -) Kanuni ikametgahı belgesi. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olması. Geçici teminatına ait ( , TL.) alındı makbuzu veya teminat mektubu, Vekaletle girenlerin noter tasdikli imza sirküleri. 6 Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuzlarını (Şirketler imzalı. Noter tasdikli havi belgeleri ibraz etmek şartı ile) istekliler teklif mektuplarını ihale saatinden;bir saat öncesine kadar Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde toplanacak olan, ihale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir. 7 Telgrafla müracaatların ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz..' Keyfiyet ilân olunur. 916 / 1*1

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 20 Ocak 1992 Sayı : Et ve Balık Kurumu Burdur Et Kombinası Müdürlüğünden ; Î992 YILI İÇÎN + % 20, ADET EKMEK S ATÎN ALINACAKTIR 1 Şartnamemiz esasları dahilinde, yukarıda miktarı be'irtüen ekmekler belediye raiç bedeli üzerinden yüzde indirim yapılmak sureliyle ve kapalı teklifle satın alınacakı-r. 2 Son teklif verme 30/1/1992 günü saat 12.00'ye kadard.r. Komisyon aynı gün saat 14.00'de toplanacaktır. 3 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 4 Muhammen bedel , TL.'s:, geçici teminat , TL. dır. 5 İhale ile ilgili şartnameler E.B.K. Burdur Et Kombinası Müdürlüğü Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 6 Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet ihaie Kanununa tabi değıldiı. 861 / 2-1 ÇÎTOSAN Kumaş Kütahya Manyezil İşletmesi A. Ş. Genel Müdürlüğünden : AĞAÇ TUĞLA PALETİ SATINAIINACAKTIR 1 Şirketimizin ihtiyacı olan adet ağaç tuğla paleti-imalatı işi, şartnamelerinde belirtilen hükümler dahilinde kapalı teklif alınmak sureliyle ihale edilecektir. 2 Konuya ilişkin şartnameler; Eskişehir Yolu 9. Km. (Tel. : La', Teleks : myz tr, Faks : 11536, P.K. 134) Kütahya adresinde bulunan Gene! Müdürlüğümüz Ticaret Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 3 İsteklilerin istenen belge ve bilgilerle kapalı teklif "mektuplarını en geç 31/1/1992 günü saat 14.00'e kadar yukarıdaki adreste bulunan Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisinde bulundurmaları şart olup, postada vaki olacak gecikmeler nazarı dikkate alınmayacaktır. 4 Sirkelimiz bir İktisadi Devıet Teşekkülü olan Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olup, 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 860 / 2-1 M.K.E. Kurumu Genel Müdürlüğü Silah Sanayii Müessese Müdürlüğünden : KIRIKKALE Müessesemiz ihtiyacı 100 adet aliminyutn koruyucu borular ekli teknik, idari ve resme göre ihale ettirilecektir. İhaleye iştirak edecek firmalar tekliflerini en geç 24/1/1992 günü saat e kadar Müessesemiz Arşiv Şefliğine teslim edeceklerdir. İhaleye ait şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir. 859 / 2-1 e Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satmalına Müdürlüğünden : 1 Bankamız ihtiyacı için NETWORK yazılımı ve çok kullanıcılı RM-COBOL-85 derleyici satınalınacaklır. 2 İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak sureliyle Genel Müdürlüğümüz Salınaima Komiyonunca yapılacaktır. 3 Konu ile ilgili şartname Ankara'da Malzeme ve Salınaima Müdürlüğünden (Selanik Cad. No : 37 Kal 3 Kızılay/Ankara) alınabilir. 4 Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 27/1/1992 Pazartesi günü saat 16.30*a kadar Malzeme ve Salınaima Müdürlüğümüzün yukarıdaki adresine getirilerek makbuz mukabilinde teslim edilecektir. 5 Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 801 / 2-1

17 20 Ocak 1992 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Batman Valiliğinden : Bayındırlık ve tskân Bakanlığı. Yapı isteri Genel Müdürlüğünün; 1 Batman Merkez 14 Daire Devlet Lojman İnşaatı işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 maddesinin (a) fıkrasına göre, kapalı teklif usulü ite ihaleye konulmuştur. Bu ihalede, Bayındırlık ve likan Bakanlığının 2 Şubat 1991 tarih ve sayılı Resmi Gaze'.e'de >ayn!anan, "Uygun Bedef'e ait lebliğ hükümleri uygulanacaktır. 2 îşin tahmin edilen bedeli ( , ) TL.!dir. 3 İhale 14/2/1992 günü saat 10.00'da Batman Bayındırlık ve iskan Müdürlüğü İhale Komisjonu odasında yapılacaktır. 4 İhale şartnamesi ite diğer evrakı Batman Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünden mesai saatleri içinde görülebilir. 5 İstekliler yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihate şartnamesine, ihale şartnamesine ek özel şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine Katılma Yönetmeliğine ve 'Uygun Bedel" tebliğine uygun olarak : A - İhaleye katılma betgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte; a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek şartıyla örneğini, (Ortak girişimlerde Pilot firmanın karnesi esas alınacaktır), b) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait yapı araçları belgelerini ve/veya taahhütnamesini, c) Mali güçlerine ait malî durum bildirisi ve belgelerini, d) Teknik personel taahhütnamesini, e) Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini, f) Vergi durumu bildirisi ite belgelerini, Verecektir. B - ihaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; a) İhaleye katılma belgesini, b) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, c) Noter tasdikli imza sirkülerini, d) istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, e) Batman Valiliği adına alınmış , TL. tutarında geçici teminatı, 0 Lıale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgeleri, verecektir. 6 - ihaleye katılma belgesi almak için son müracaat 6/2/1992 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 7 İstekliler teklif mektuplarını 14/2/1992 Cuma günü saat 10.00'a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Bu îşie ilgili 6/1/1992 günü Resmi, Mahalli ve İstanbul gazetelerinde yayınlanan ilânımız hükümsüzdür. Keyfiyet iiân otunur. 684 / 1-1

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 20 Ocak 1992 Sayı : Pelkim Petrokimya Holding A. Ş. Genel Müdürlüğü Yarımca Petrokimya Kompleksinden : Kompleksimiz sahasında bulunan aşağıda kayıtlı matzemeler kapalı zarfla teklif alınarak satılacaktır. PVC Emülsiyon standart dışı 2 PCC Se 9 standart dışı 2 PVC Lateks hurda PVC Süprüntü PVC Havaz arlığı PE Standart dışı 2 PE Süprüntü PS Havuz artığı Kauçuk CBR-1203 Kauçuk CBR Standart dışı 1 Kauçuk hurda (SBR-CBR) Madeni kirli yağ Boş varil ağzı kapalı (220 LT) Tekliflerin en geç 7/2/1992 günü saat 14.00'e kadar Pelkim Petrokimya Kompleksi (Körfez/Kocaeli) Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir. İhale konusu malzemelere ait şartname aşağıdaki adreslerden temin edilebilecektir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. Ş. Yarımca Petrokimya Kompleksi Satış Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ Aliağa Petrokimya Kompleksi Satış Müdürlüğü Aliağa/İZMİR Büro Müdürlüğü î/mir Cad. No : Yenişehir/ANKARA Büro Müdürlüğü Abide-i Hürriyet Cad. Gökfiüz İşhanı K. 6 D. 15 Mecidiyeköy/İSTANBUL Büro Müdürlüğü Anafartalar Cad. No : 904 Basmane/İZMİR Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölge Temsilciliği Ticaret Sarayı Kat: 5 No : 9 GAZİANTEP 558 / 2-1 Kompleksimizde üretilen aşağıda kayıtlı ürün teklif alınarak satılacaktır. Amonyum Sülfat Gübresi Ton Tekliflerin en geç 5/2/1992 günü saat 14.00'e kadar Pelkim Petrokimya Holding A. Ş. Yarımca Petrokimya Kompleksi (Körfez/Kocaeli) Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir İhale konusu Ürün'e ait şartname aşağıdaki adresten temin edilecektir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. Ş. Yarımca Petrokimya Kompleksi Satış Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ 400 / 2-1

19 20 Ocak»992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 Sümerbank Holding A. Ş. İstanbul Satınalma İşletmesinden ; AKSANTAŞ VE İZMİR İŞLETMELERİMİZİN 1992 YILI İHTİYACI 3 KALEM KİMYASAL MADDE SATİN ALINACAKTIR kg. Helizarin Binder ET (veya muadili) pigment binderi kg. Lutexol HP (veya muadili) kıvamlaştırma maddesi kg. Luprintol MC (veya muadili) Emulgator maddeleri kapalı zarf usulü teklif temini suretiyle satınahnacaktır. Teklif verme son günü 3/2/1992 saat 17.00'ye kadardır. Teklifler kapalı zarf içerisinde İşletmemiz Muhaberat Şefliğine belirtilen gün ve saatte verilmiş olacaktır. Posta ile gönderildiği takdirde ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih ve saatte İşletmemizde olacak şekilde gönderilmesi gerekir. Postadaki vaki gecikmeler nazarı ili-, bara alınmaz. Teklif zarflarının üzerine 3121/92 dosya numaramız ile son teklif verme tarihi 3/2/1992 mutlaka belirtilecektir. özel alım şartnamesi ve teklif isteme mektubu Sümerbank Holding A. Ş. İstanbul Satınalma İşletmesi Bahçekapı/tstanbul adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir. İştirak teminatı : , TL.'dir. İşletmemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 858 / 1-1 T.E.K. Adana Elektrik Dağıtım Müessesesinden : MUHTELİF CİNS ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 1 Müessesemizce muhtelif cins ve miktarlarda mekik sigorta, balans fotosel gözü, Al-Cu Ktemensler, Paket termik şalterler, mühür kurşunu, kofre sigorta gövdesi ve kapağı ile NH sigorta buşonları şartnamesi esasları dahilinde kapalı teklif usulü ihale edilerek satın alınacaktır. 2 İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. Şartname dosyası Müessesemizin Ceyhan Yolu Üzeri Yaşar Doğu Cad. Adana adresindeki hizmet binamızda bulunan satınalma servisimizden bedeli mukabilinde alınacaktır. Muhtelif cins elektrik malzemesi şartname dosyası Şartname Dosyası Bedeîi , TL. + K.D.V. 3 Teklifler engeç 5/2/1992 günü saat 14.00'de kadar aynı adreste bulunan 1. kcuaki 111 No.lu evrak kayıt servisine verilecektir. 4 Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleu yapmr.i-.al - ta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 681 / 1-1 Bergama Pakum İpliği ve Dokuma Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : *. 27 Ocak 1992 Pazartesi günü saat 13.00'de muhtelif tipte Mt. î. kalite maniyi pakumlu kumaşlar şirket merkezimizde açık pazarlık sureliyle şartnamesi esasları dahilinde satılacaktır. Şartnamesi Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 682 / 1-1

20 Sayfa : 20 RESMt GAZETE 20 Ocak 1992 Sayı : 21i 17 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : Kurumumuz ihtiyacına binaen 73.KİM.7 işaretli dosyamız konusu 334 adet yün başlık, çift siyah muz eldiven ve çift yün eldiven satınatınacaktır. Bu işe ait idari ve teknik şartnameler Ankara'da M.K.E.K. Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğü Tandoğan Meydanı/Ankara, İstanbul'da İnönü Caddesi No : 88 Taksim/İstanbul adresindeki İstanbul Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olan firmaların şartnamelerimize göre hazırlayacakları fiyatlı teklif mektuplarını kapalı zarf içerisinde engeç 30 Ocak 1992 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Kurumumuz İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 458 / 1-1 Kurumumuz ihtiyacına binaen 13.MAK.306 işaretli dosyamız konusu -i % 10 toleranslı 2,75 roketinde kullanılmak üzere adet uç takozu satınalınacaktır. Bu işe ait idari ve teknik şartnameler Ankara'da M.K.E.K. Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğü Tandoğan Meydanı/Ankara, İstanbul'da İnönü Caddesi No : 88 Taksim/İstanbul adr.indeki İstanbul Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhalece iştirak edecek olan firmaların şartnamelerimize göre hazırlayacakları fiyatlı teklif mektupları^ kapalı zarf içerisinde engeç 27 Ocak 1992 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar KurumumırMç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. Kuru- omuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp > omamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir / 1-1 Türkiye Vagon Sanayi A. Ş. Alım Satım İhale Komisyon Başkanlığından : a 1 Şirketimizin ihtiyacı aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemeler dış piyasadan kapalı zarf yöntemi ile satın alınacaktır. 2 Tekliflerin en geç 3/3/1992 günü saat 14.00'e kadar Tüvasaş'da (Adapazarı) toplanacak Komisyonumuza gelmiş veya verilrniş olması şarttır. 3 Şartnameler, Salınaima Dairesi Başkanlığından sağlanabilir. 4 Firmalar, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri bedelin 7o 2,5'ğu oranında geçici teminat vereceklerdir. 5 Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 6 Tüvasaş ihaleyi yapıp yapmamakla veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihme etmekte serbesttir. Malzeme Cinsi : Helezon susta, ölçüsü : çap 56 mm., Resim No : AI , T.Ş. No : , Miktarı : 400 Adet, İh. Tarihi : 3/3/1992, Saat : / 1-1 3' Sümerbank Holding A. Ş. Bakırköy Konfeksiyon Sanayi İşletmesi Müdürlüğünden : î tşletmemizce adet yaka çemberi ile adet yaka kelebeği satın alınacaktır. 2 Kapalı fiyat tekliflerinin en geç 29/1/1992 günü saat 17.3Q'a kadar İşletmemiz Haberleşme Şefliğine verilmesi gerekmektedir. 3 Bu işe ait geçici teminat , TL.'dir. 4 Şartname İşletmemiz Ticaret Müdürlüğünden alınacaktır. 5 İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 745 / 1-1

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR*, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İSTANBUL*, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, MUĞLA*, TRABZON İLLERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde-1: Bu anasözleşme altında adları yazılı bölge birlikleri arasında çalışma merkezi Ankara da olmak üzere 1581 Sayılı Kanun ile

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı GÜNCeL 3 HAber 2 GÜNdem 4 T. yaşam 5 PoLİTİKA PoLİTİKA 7 6 bölge 8 KÜrTÇe ekonomi 10 9 dünya 11 ramazan 12 bulmaca 13 SPor 14 HAber reklam 15 16 Kaya GATA'ya sevk edildi Nerede Eski Bayramlar (2) diyarbakır

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1995 CUMARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1995 CUMARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Nisan 1995 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 22245 Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk İŞ KANUNU Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 1/9/1971 Sayı: 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3102 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tarifler:

Detaylı

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ KURULUŞ: Madde 1-Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek kişilerle; 1163

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı