3 BREMEN BAġKENT: BREMEN NÜFUS: RENANYA PALATĠNA BAġKENT:MAĠNZ NÜFUS: BRANDENBURG BAġKENT:POTSDAM NÜFUS:2.575.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 BREMEN BAġKENT: BREMEN NÜFUS:663.000. 7 RENANYA PALATĠNA BAġKENT:MAĠNZ NÜFUS:4.059.000. 11 BRANDENBURG BAġKENT:POTSDAM NÜFUS:2.575."

Transkript

1 ALMANYA ÜLKE BÜLTENĠ Ağustos SCHLESWĠG-HOLSTEĠN BAġKENT: KĠEL NÜSUF: HAMBURG BAġKENT:HAMBURG NÜFUS: BREMEN BAġKENT: BREMEN NÜFUS: AġAĞI SAKSONYA BAġKENT:HANNOVER NÜFUS: KUZEY REN VESTFALYA BAġKENT:DÜSSELDORF NÜFUS: HESSEN BAġKENT:HESSEN NÜFUS: RENANYA PALATĠNA BAġKENT:MAĠNZ NÜFUS: SAARLAND BAġKENT:SAARBRÜCKEN NÜFUS: BADEN-WÜTTEMBERG BAġKENT:STUTTGART NÜFUS: MECKLENBURG- VORPOMMERN BAġKENT:SCHWERĠN NÜFUS: BRANDENBURG BAġKENT:POTSDAM NÜFUS: BERLĠN BAġKENT:BERLĠN NÜFUS: SAKSONYA-ANHALT BAġKENT:MAGDEBURG NÜFUS: SAKSONYA BAġKENT:DRESDEN NÜFUS: THÜRĠNGEN BAġKENT:ERFURT NÜFUS: BAVYERA BAġKENT:MÜNĠH NÜFUS:

2 Ġçindekiler Genel Bilgiler... 3 Siyasi Görünüm... 3 Almanya Ekonomisi... 4 Makroekonomik Performans... 4 BaĢlıca Sektörler... 5 Türkiye-Almanya Ticari ve Ekonomik ĠliĢkileri Ticari ve Ekonomik Nitelikli AnlaĢmalar Ticari ĠliĢkiler Türk Firmalarının Yatırımları Türkiye deki Alman Yatırımları Ticari ve Ekonomik ĠliĢkilerde KarĢılaĢılan Sorunlar ĠĢbirliği Ġmkanları Türk-Alman ĠĢ Konseyi Yapılanması ĠĢ Konseyi Faaliyetleri

3 Genel Bilgiler Resmi adı: Almanya Federal Cumhuriyet Yönetim Ģekli: Federal Parlamenter Cumhuriyet BaĢkent: Berlin Diğer Ģehirler: Hamburg, Münih, Köln, Bremen, Frankfurt Yüzölçümü: 357,031km 2 Nüfus: 81,8 milyon (Aralık 2009) Dil: Almanca Para birimi: Avro Saat dilimi: GMT+1 Siyasi Görünüm Almanya, 16 eyaletten (Baden Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, AĢağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rhineland-Palatinate, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen) oluģan federal bir devlettir. BaĢkent ve hükümet merkezi Berlin'de bulunmaktadır. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak ikiye bölünen ülke 1990 yılında tekrar birleģmiģtir. Almanya, Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerindendir ve 82 milyondan fazla nüfusu ile Avrupa Birliği'nin en kalabalık ülkesidir. Federal Meclis iki ayrı meclisten oluģmaktadır. Yasama yetkisine sahip olan Budestag da (Federal Meclis) temsil edilen partiler, baģta ana koalisyon partileri Hristiyan Demokrat Birliği (Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU)/ Hristiyan Sosyal Birliği (Christlich Soziale Union-CSU) ve Almanya Soysal Demokrat Partisi (Sozialdemokratische Partei Deutschlands-SPD) olmak üzere, Birlik 90/ YeĢiller (Bündnis 90 / Die Grünen), Sol Parti (Die Linke) ve Hür Demokrat Parti (Freie Demokratische Partei). Anayasanın Federal Meclis e bıraktığı alanın dıģında Eyalet Meclisleri de yasama yetkisine sahiptirler. Yürütme yetkisi Federal Hükümete aittir. Hükümet BaĢkanı, CumhurbaĢkanının önerisi üzerine Federal Meclis tarafından seçilir. Hükümet üyeleri ise, BaĢbakanın önerisi üzerine CumhurbaĢkanı tarafından atanır veya azledilirler. 3

4 Almanya Hükümeti CumhurbaĢkanı: BaĢbakan: BaĢbakan Yardımcısı: Christian Wulff Angela Merkel Guido Westerwelle ÇalıĢma ve Sosyal DayanıĢma Bakanı: DıĢiĢleri Bakanı: Tarım, Gıda ve Tüketiciyi Koruma Bakanı: ĠçiĢleri Bakanı: Adalet Bakanı: Milli Savunma Bakanı: Trafik, Yapı ve ġehir GeliĢtirme Bakanı: Sağlık Bakanı: Çevre Bakanı: Eğitim ve AraĢtırma Bakanı: Aile, YaĢlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı: Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Bakanı: Maliye Bakanı: Ekonomi ve Teknoloji Bakanı: Merkez Bankası BaĢkanı: Franz Müntefering Guido Westerwelle Horst Seehofer Hans-Peter Friedrich Hans-Peter Friedrich Karl Theodor zu Guttenber Wolfgang Tiefensee Philipp Rösler Norbert Rottgen Dr. Annette Schavan Ursula von der Leyen Dirk Niebel Wolfgang Schaeuble Rainer Brüderle Janes Weidmann Almanya Ekonomisi 2007 yılında Almanya nın ihracat yaptığı ilk beģ ülke sırasıyla Fransa, ABD, Ġngiltere, Ġtalya ve Hollanda, ithalat kaynağı ilk beģ ülke ise Fransa, Hollanda, Çin, ABD ve Ġtalya ve olarak belirlenmiģtir. Almanya nın 2006 yılındaki ilk beģ ihracat kalemi motorlu araçlar, makine, kimyasal ürünler, metal ve metal ürünleri ile elektrik üretim/dağıtım cihazları, ilk beģ ithalat kalemi ise motorlu araçlar, kimyasal ürünler, mineral yağ /petrol, makine ve bilgisayar olarak sıralanmaktadır. Makroekonomik Performans Göstergeler GSYĠH ( bn) 2,241 2,309 2,424 2,495 2,409 GSYĠH/kiĢi baģı ( ) 27,175 28,035 29,464 32,212 28,924 GSYĠH (büyüme, %) ,8-3,5 Enflasyon (TÜFE, ort., %) ,3 2,7 Ġhracat ( mil ) 786, , ,049 1,868,197 1,409,693 Ġthalat ( mil ) 628, , ,511 1,295,175 9,793,009 Kaynak: Economic Intelligence Unit (EIU), Federal Statistical Office (Statistisches Bundesamt Deutschland) 2007 yılında GSYĠH yüzde 2.5 oranında büyüme kaydederek 2,424 milyar Avro seviyesine ulaģmıģtır yılı ortalama enflasyon oranı yüzde 3.9 olarak bildirilmiģtir. 4

5 2007 yılında toplam ihracat 969,049 milyon Avro, ithalat ise 772,511 milyon Avro seviyesinde gerçekleģmiģtir. Almanya nın üretim yönünden GSYĠH sı aģağıdaki tabloda yer almaktadır yılında üretilen katma değerin %28,9 u finans, kiralama ve iģletme faaliyetlerinden, %26,0 ü sınai faaliyetlerden, %26,2 si diğer hizmetlerden, %18,3 i ticaret ve ulaģtırma faaliyetlerinden %4 ü inģaat faaliyetlerinden ve %1 i de tarımsal faaliyetlerden elde edilmiģtir. Ġkili Ticarette BaĢlıca Ürünler (2010) ĠHRACAT ($) ĠTHALAT ($) Giyim EĢyası ve Aksesuarları Kara UlaĢım Araçları Kara UlaĢım Araçları Belirli Sanayi Kollarında Kullanılan Makina Ve Cihazlar Tekstil Elyafı ve Mamulleri DeğiĢik Sanayi Kollarında Kullanılan Makina Ve Cihazlar Sebzeler,Meyvalar ve Mamulleri Elektrikli Makina Ve Cihazlar Demir DıĢı Metaller, Mamülleri Plastikler Ve Mamulleri Enerji Üreten Makina ve Cihazlar Enerji Üreten Makina Ve Cihazlar Elektrikli Makina ve Cihazlar Demir ve çelik Metallerden Nihai Ürünler Vitaminler,Hormonlar, Alkoloidler,Antibiyotikler,Ġ laçlar,tıbbi EĢya Kimya Sanayiinin Diğer Ürünleri Kauçuk Ve Mamulleri DeğiĢik Sanayi Kollarında Kullanılan Metallerden Nihai Makina Ve Cihazlar Ürünler Liste Toplam TOPLAM BaĢlıca Sektörler Tarım: Tarım, ormancılık ve balıkçılığın brüt katma değere katkısı yüzde 1.1 oranında olmasına rağmen bu sektörlerin bazı bölgelerdeki rolü yüksektir. Almanya gıda konusunda kendi kendine yeten bir ülke konumundadır. Tarımsal yapı özellikle batı ile doğu arasında değiģmektedir. Batıda tarım iģletmeleri daha ağarlıklı olarak aile Ģirketi iken, doğu da büyük boy iģletmeler yer almaktadır. Ülkenin tarım politikasına Avrupa Birliği nin Ortak Tarım Politikası (CAP) hakimdir yılları arasında balık avı 303,000 tona ulaģırken, balık tüketimi ise milyon ton seviyesine çıkmıģtır yılında balık avı 448,557 ton 5

6 seviyesine ulaģırken, söz konusu üretimin değeri 1.5 milyar Avro seviyesini geçmiģtir yılı ilk üç çeyreğinde ise balıkçılık sektöründeki üretim tona ulaģmıģtır.2006 yılında 1.8 milyar Avro olan toplam ciro, 2007 yılı ilk altı ayında 1 milyar Avro seviyesini geçmiģtir. Balıkçılık sektöründe faal ve 50 ve üzeri kiģiye istihdam sağlayan firma sayısı 2007 ilk altı ayı itibariyle 35 dir. Gıda ve Ġçecek Sanayi: Almanya yüksek gelir düzeyine sahip 82 milyonluk nüfusu, Avrupa pazarına kolay eriģim imkanları, teknoloji alanındaki liderliği ile Avrupa gıda ve içecek sanayisine kolay giriģ sağlamaktadır. Almanya donmuģ, organik ve soğutulmuģ gıda üretimde faaliyet göstermekte olup, gıda sektörü ile bağlantılı olan geniģ ürün yelpazesinin tüm alanlarında tedarikçi konumundadır.2006 yılında oranla yüzde 6.7 lik artıģ sergileyerek 2007 yılında 147 milyar Avro seviyesinde ulaģan toplam ciro ile Avrupa nın gıda sektöründeki ikinci en büyük üreticisidir yılında gıda sektöründeki toplam satıģ miktarı ise 2006 yılında oranla yüzde 13.1 artarak 36.6 milyar Avro değerine ulaģmıģtır. Gıda sektöründe yerel pazara 4 milyar Avro üzerinde yatırım gerçekleģmiģtir. Gıda sektörünün alt segmentleri itibariyle en büyükleri sırası ile et ürünleri (%22.1), süt ürünleri (%16), alkollü içecekler (%9.39 ve Ģekerleme ürünleridir (%8.4).Söz konusu sektörde dünya oyuncuları olan lider Alman firmalar arasında Dr. Oetker Group, Südzucker AG, Vion Food Group, Kraft Foods Deutschland GmbH ve Nestle yer almaktadır. Makina Sanayi:Almanya nın, otomotiv, madencilik, kimya, ecza gibi dünya lideri konumda olan tüm sektörlerinin baģarısının ardındaki temel unsurlardan en önemlisi Alman makina sanayinin gücü yatmaktadır. Alman makina sanayinin gücü geleneksel bir sektör olması, yerel pazarın istikrarlı talebi, teknolojik liderlik, geniģ endüstriyel temelin ve hükümetin kesin ve süreklilik arz eden desteklerinin kuvvetli dayanak göstermesidir yılındaki üretim 181 milyar seviyesine ulaģmıģtır. Almanya makina sanayinde dünyadaki lider ihracatçı konumdadır yılı itibariyle Almanya daki makina üretimindeki kümülatif büyüme oranı yüzde 30 olarak iletilmektedir. Dünyada makina mühendisliği alanında patent baģvurularının yüzde 28 i Alman firmalar tarafından yapılmaktadır. Makina sektöründe faaliyet gösteren 6,000 üzerindeki Alman firması toplam 873,000 istihdam sağlamaktadır. Üretim: Üretimin GSYĠH ya katkısı ve katma değeri servis sektörünkinden az olmasına rağmen hala ekonominin temel belkemiği durumundadır. Dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi olan Almanya özellikle otomotiv,sermaye malları, kimyasallar ve ev aletleri sektörlerinde ön plana çıkmaktadır. Almanya nın yüksek teknoloji ürünlerindeki üretimi ve ihracatı, birçok geliģmiģ ülkeye nazaran az geliģmiģ havacılık ve uzay sanayi ve bilgisayar donanımı nedeniyle az kalmaktadır. Fazla sayıda Alman menģeli uluslararası Ģirket bulunmasına rağmen, orta ölçekli iģletmelerin de ekonomik önemi oldukça yüksektir. Orta ölçekli iģletmeler genellikle aile Ģirketi olmakla beraber, 500 veya daha az personel çalıģtırmakta ve ağırlıklı olarak ülkenin batısında yer almaktadırlar. Hükümet üretime dayalı bir serbest piyasa politikası uygulamaktadır. Ar-ge bütçesinin tahsisi gittikçe küçük ve orta ölçekli iģletmelere yönelmektedir. Ayrıca sorun yaģanan sektörlere yönelik sübvansiyonlar uygulanmaktadır. Söz konusu 6

7 sübvansiyonlardan faydalanan sektörler arasında gemi inģaatı, tarım ve kömür madenciliği yer almaktadır. Ülkenin doğu eyaletlerinde üretim elektrik mühendisliği, elektronik, ecza, taģıt araçları, cam ve seramik alanlarında yoğunlaģmıģtır. Bu bölgedeki büyük yatırımlar otomotiv üretimi alanında Volkswagen, Opel ve BMW, yük arabası üretiminde Diamler-Benz, yarı iletken maddeler üretiminde ise Siemens ve AMD iģletmelerini içermektedir. Ancak, söz konusu sektörler sermaye yoğun endüstriler olduklarından yeterli istihdam sağlayamamaktadırlar. Bununla beraber, Dresden ve Jena gibi yeni yüksek teknoloji merkezlerinde yeni iģletme sayısında bolluk yaģanmaktadır. ĠnĢaat: yılları arasında inģaat yatırımı yüzde 24.7 oranında azalmıģtır.2004 yılı baģında ve 2006 da tekrarlayan sübvansiyonlardaki kesinti konut yatırımına olan talebi azaltmıģtır. Ancak son zamanlarda talepteki azalma yavaģlamaktadır. Konut yatırımının 2004 yılı GSYĠH daki oranı yüzde 5.5 e ulaģmıģtır yılında inģaat sektöründeki toplam yatırım milyar Avro seviyesinde gerçekleģmiģtir. Söz konusu yatırımların dağılımı sırasıyla konut inģaatı (125,2 milyar Avro), Unternehmen inģaatı (66,2 milyar Avro) ve devlet inģaatı (25,8 milyar Avro)dır yılında söz konusu sektörün sağladığı toplam istihdam 700,000 dir. ĠnĢaat sektörünün GSYĠH daki oranı 2006 yılında yüzde 9.5 seviyesinde gerçekleģmiģtir yılında inģaat sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 76,034 dir. ĠnĢaat sektörünün 2006 yılındaki toplam cirosu 81 milyar Avronun üzerindedir yılında kamu inģaatının toplam cirosu 24.3, Wirtschaftsbau 29.9, konut inģaatı ise 26.9 milyar Avro seviyesinde gerçekleģmiģtir. Bavyera (%19), Kuzey Ren Vestfalya (%16), Baden Wüttemberg (%12.5) ve AĢağı Saksonya (%11) 2006 cirosuna en çok katkıda bulunan eyaletlerdir. Enerji: Almanya temel enerji ihtiyaçlarının dörtte üçünü ithal etmektedir yılında enerji ihtiyaçlarının yüzde 36 sını petrol, yüzde 23 ünü doğal gaz, yüzde 13 ünü antrasit, yüzde 11 ini linyit ve yüzde 13 ünü nükleer enerji karģılamaktadır. Yenilenebilir enerji ise tüketimin yüzde 5 ini oluģturmakta ve bu sektör hızla büyümektedir. Almanya 1996 yılında kömür ve linyit madenciliği sektöründe 164,000 kiģiye istihdam sağlarken, bu sayı 2004 yılında 61,000 e düģmüģtür. Antrasit üretimi 1991 yılında 66 milyon ton iken bu miktar 2005 yılında 25 milyon tona gerilemiģ yılına kadar antrasit üretiminin yılda 1 milyona düģürülmesi kararlaģtırılmıģtır. Almanya enerji üretiminde bir çok geliģmiģ ülkeye nazaran antrasit yerine sübvanse edilmeyen linyite güvenmektedir. Doğalgaz üretimi 2004 yılında 189 milyar kwh, ithalatı ise 909 milyar kwh olarak belirtilmiģtir. Almanya, yenilenebilir enerji sektöründe potansiyeli oldukça yüksek bir ülke olması ile paralel olarak bu alandaki hedefleri de yüksektir. Almanya nın hedefi 2020 yılında kadar yenilenebilir enerji sektöründe dünya birincisi olmak, bu alandaki yerel yatırımların 200 milyar Avro, ihracatın ise 80 milyar Avro seviyesine ulaģmasıdır yılına kadar Almanya nın enerji tedarikinin yüzde 7

8 50 sinin yenilenebilir enerji kaynaklı olması amaçlanmaktadır. Yenilenebilir enerji sektöründeki ar-ge çalıģmaları ve yatırımları yakıt pilleri, ince film teknolojisi, offshore multi-magavat tesisat ve solar havalandırma alanlarında yoğunlaģmaktadır. Toplam ar-ge yatırımları 15 milyar Avro seviyesini geçmiģtir. Almanya fotovoltaik, rüzgar enerjisi ve biodizel alanlarında üretim, pazar kapasitesi olarak dünya lideri konumdadır. Yenilenebilir enerji sektöründe elde edilen toplam gelir 2007 yılında 24.6 milyar Avro seviyesinde gerçekleģmiģ olup, 6 milyar Avro da ihracat yapılmıģtır. Yenilenebilir enerji sektöründeki toplam çalıģan sayısı 2007 yılında 249,300 olarak iletilmeketdir. Bankacılık: Alman Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından iletildiği üzere, 2008 ġubat ayı itibariyle Almanya da adet banka faaliyet göstermektedir. Söz konusu bankalar sırası ile ticari Bankalar (264), Eyalet (Land) Bankaları (12), Tasarruf Bankaları (444), Kredi Kooperatiflerinin Bölgesel KuruluĢları (2), Kredi Kooperatifleri (1.232), Ġpotek (Mortgage) Bankaları (22), Yapı ve Borç Birlikleri (25), Özel ĠĢlevli Bankalardır (17). Bankacılık sektörü kamu bankacılığı (Landesbanken ve tasarruf bankaları), ticari bankacılık ve kooperatif bankacılığı olmak üzere üç gruptan oluģmaktadır. Deutsche Bank, Commerzbank ve Dresdner Bank en büyük ticari bankalar arasında yer almaktadır. Banka konsolidasyonu 2005 yılında önemli ilerleme kaydetmiģtir. Bu kapsamda evvelden küçük boyuttaki bankalar arasında sayılan Commerzbank emlak konusunda uzman Eurohypo bankasını devralarak üçüncü en büyük banka konumuna ulaģmıģtır. HVB en büyük Ġtalyan bankası olan Unicredito ile birleģmiģtir. Ulusal boyutta büyük iģletmeleri olan Bayerische Landesbank ve Westdeutsche Landesbank gibi kamu bankaları KOBĠ ve tüketiciye servis veren en büyük gruptur. Turizm: Almanya ya 2006 yılında gelen turist sayısı milyon, toplam konaklama sayısı ise milyon olarak iletilmektedir. Ortalama konaklama süresi 12.5 gün, ortalama harcama miktarı ise 837 Avro dur. Almanya nın 2006 yılındaki turizm geliri ise 140 milyar Avro seviyesine ulaģmıģtır. Turizm sektörü toplam 2.8 milyon kiģiye istihdam sağlamaktadır yılında otel ve motellerden sağlanması hedeflenen toplam ciro 38.9 milyar Avro dur. Sektörün yılları arasında yüzde 3.1 büyümesi öngörülmektedir. Baverya, Baden-Württemberg ve Rhine vadisi batıdaki, Berlin, Dresden, Thüringen ve Harz dağları ise doğudaki en turistik bölgeler arasında yer almaktadır. Dünyanın en meģhur biliģim teknolojisi fuarı olan Cebit e ev sahipliği yapan Hannover ve Frankfurt, düzenlenen fuarların da katkısı ile ticari merkezler olarak konumlandırılmıģtır. Ülkeye gelen turistlerin çoğunluğunu Hollandalı, Amerikalı, Ġngiliz ve Ġsviçreliler oluģturmaktadır. 8

9 Otomotiv: Almanya, dünyada ABD ve Japonya dan sonra en çok otomotiv üreten üçüncü ülke, Avrupa da ise üretim ve satıģ rakamları ele alındığında birinci konumundadır. 25 adet otomotiv montaj fabrikası bulunmakta olup, Avrupa daki kapasitenin üçte birini barındırmaktadır. Almanya 3,600 patent, ve 32 farklı otomotiv kümesi ile yenilik alanında da lider konumdadır. Almanya nın otomotiv sektöründe küreselleģme stratejisi ile paralel olarak 2007 yılında toplam üretimi 2006 yılına oranla yüzde 7.4 artıģ sergileyerek 12,129,107 seviyesinde ulaģmıģtır. Söz konusu üretimin yüzde 51.1 i Almanya da, yüzde 48,9 u ise yurtdıģında Alman üreticiler tarafından imal edilmektedir. Önde gelen Alman otomotiv markalarının dünya pazarındaki payı 2006 yılına oranla 0.3 artarak yüzde 16,9 a ulaģmıģtır. Sadece binek otomobil üretimi ele alındığında Almanya nın dünya üretimindeki payı yüzde 9.5, ticari araçlarda yüzde 4.2 seviyesindedir. Almanya nın 2007 yılında otomotiv sektöründe gerçekleģtirdiği toplam satıģ miktarı ise 2006 yılına oranla 7.2 lik artıģ sergileyerek 290 milyar Avro seviyesine ulaģmıģtır. Söz konusu artıģ bir birini izleyen on iki yıldır devam etmektedir. Bahse konu satıģların yüzde 63.5 i yurtdıģında gerçekleģmiģtir. Alman otomotiv sektörüne yapılan brüt yatırım tutarı 2006 yılında 8.8 milyar Avro iken, bu miktar 2007 yılında yüzde 14.4 artarak 10.1 milyar Avro ya ulaģmıģtır. Otomotiv alanında ar-ge için giderler ise 2007 yılında 18 milyarı geçmiģtir. Dünyada premium ve dizel araçlara artan ilgi ile bağlantılı olarak Alman otomotiv sektörün ihracatı 2006 yılına oranla 2007 yılında yüzde 11.1 artarak 4,646,589 seviyesine ulaģmıģtır. 87 milyar Avro değerindeki 4,2 milyon hususi araç ile dünyadaki birinci otomotiv ihracatçısı olmaya devam etmektedir.2007 yılında toplam satıģ ise 290 milyar Avro seviyesini geçmiģtir. Otomotiv ihracatı toplam ihracatın yüzde 17 sini oluģturmaktadır. Alman araçları sırasıyla en çok ABD, Ġngiltere ve Ġtalya ya ihraç edilmektedir. Ticari araç imalatı 2006 yılında 2005 yılına oranla yüzde 3 artarak 420,700 adete ulaģmıģtır. Otomotiv sektörünün sağladığı istihdamda 2006 yılında cüzi bir azalma yaģanmıģ olsa da, Almanya da çalıģan ortalama her 7 kiģiden 1 i doğrudan ya da dolaylı yollarda bu sektörle bağlantılıdır.2006 yılında Almanya da 3,47 milyon araç trafiğe çıkmıģtır. Havacılık ve Uzay Sanayi: Havacılık ve uzay sanayi Almanya nın en yenilikçi ve en iyi performans sergileyen sektörleri arasında yer almaktadır.1990 lı yılların ortasından bu yana yıllık yüzde 9 büyüme göstermekte olan bu sektör, 2006 yılında 18.5 milyar Avro ciro sağlamıģtır. Sektörde 155 üzerinde firma ve ilgili kurumlar yer almakta olup, 85,000 üzerinde istihdam sağlanmaktadır. Yıllık gelirin yüzde si ar-ge yatırımlarına ayrılmaktadır. Kimya Sanayi:Almanya dünyanın en büyük kimyasal ihracatçısı olmakla beraber, kimya sektöründeki yatırımlar için odak noktası olmuģtur. Almanya, kimya sektöründeki ihracat, yatırım, satıģ ve ar-ge harcamaları çerçevesinde Avrupa da birinci konumda yer almaktadır. Liderliğini korumak amacı ile gerekli tüm altyapı, araģtırma merkezleri ve vasıflı iģgücüne sahiptir. Ülkedeki kimyasal parklar yatırımcıların öz yetkinlik alanlarına konsantre olmalarını ve ilgili ek görevlerin ise yerindeki tedarikçilerden temin edilmesine imkan sağlamaktadır. Almanya 2006 yılında 120 milyar Avro seviyesinde ihracat gerçekleģtirerek dört yıl üst üste dünya lideri olmuģtur yılında gerçekleģen toplam 162 milyar Avro luk satıģ Avrupa daki kimyasal satıģlarının yüzde 25 ini kapsamakta olup, 9

10 dünyada ise Almanya yı dördüncü konumaa yerleģtirmektedir. Alman kimyasal sanayideki toplam satıģların yüzde 75 i ihracat olarak gerçekleģmektedir. Kimyasal alandaki üretimin yüzde 26 sı saf kimyasal ve özel kimyasal ürünler, yüzde 20 si polimer, yüzde 20 si ecza ve yüzde 18 si ise petrokimyasal maddelerden oluģmaktadır. Kimya sektörü yılları arasında yüzde 3.7 lik büyüme sergilemiģtir yılında 5.7 milyar Avro luk sermaye yatırımı ve 9 milyar Avro luk ar-ge yatırımı gerçekleģmiģtir. Elektronik Sanayi: Alman elektronik sanayi Avrupadaki yarı iletken maddeler ve görüntü pazarı çerçevesinde lider konumdadır. Silicon Saxony bölgesi ise dünyadaki ilk beģ yar iletken kümesi arasında yer almaktadır yılından bu yana Silicon Saxony bölgesine 10 milyar Avro yatırım yapılmıģtır. Hızla büyümekte olan bu elektronik sanayi, otomotiv, tıbbi cihazlar, fotovoltaik gibi uygulama sektörlerinden gelen talep artıģı ile süreklilik gösteren güvenilir bir yatırım ortamı sergilemektedir yıl itibariyle ortalama yüzde 10 büyüme sergileyen elektronik sanayi 2006 yılında 179 milyar Avro seviyesinde ciro sağlamıģtır. Avrupa daki yarı iletken ürünlerin yüzde 50 si Almanya da üretilmektedir yılında Almanya daki kiģi baģı mikroelektronik tüketiminin Japonya dan sonra ikinci konumda yer almadı beklenmektedir. Türkiye-Almanya Ticari ve Ekonomik ĠliĢkileri Ticari ve Ekonomik Nitelikli AnlaĢmalar AnlaĢmanın Adı Ġmza Tarihi Resmi Gazete Ticaret ve Ödeme AnlaĢmaları Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve Korunması AnlaĢması Teknik ĠĢbirliği AnlaĢması Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi AnlaĢması ĠĢbirliği Konseyi XI. Dönem Protokolü Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Ticari ĠliĢkiler Türkiye-Alman DıĢ Ticareti (Milyon Dolar) YILLAR ĠHRACAT ĠTHALAT X/M DENGE HACĠM ,180 7, ,018 12, ,367 5, , ,869 7, ,173 12, ,485 9, ,968 16, ,745 12, ,770 21, ,455 13, ,179 23, ,684 14, ,969 24, ,994 17, ,554 29, ,951 18, ,736 31, ,791 14, ,305 23, ,479 17,549 0,65-6,07 29, /6 7,575 5, ,405 12, /6 6,877 11, ,030 18,784 10

11 2011 yılı ilk dört ayı ihracatı 2010 yılı aynı dönem ihracatı olan 3,5 milyar dolardan yüzde 31'lik bir artıģla 4,6 milyar dolara çıkmıģtır. Aynı dönemde ithalat 4,9 milyar dolardan 7,4 milyar dolara yüzde 53 oranında artıģ sergilemiģtir yılı ilk dört ayı ticaret hacmi yüzde 44 oranında artarak 12 milyar Avro olmuģtur. Türkiye nin Almanya ya ihracatında önemli bir paya sahip olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün, zamanla farklı ülkelerin lehine kayacağı öngörülmekte olup, Türkiye nin katma değeri yüksek olan diğer ürünlere ağırlık vermesi beklenmektedir. Ġkili Ticarette BaĢlıca Ürünler (2006) ĠHRACAT ($) ĠTHALAT ($) Giyim EĢyası ve Aksesuarları Kara UlaĢım Araçları Kara UlaĢım Araçları Belirli Sanayi Kollarında Kullanılan Makina Ve Cihazlar Tekstil Elyafı ve Mamulleri DeğiĢik Sanayi Kollarında Kullanılan Makina Ve Cihazlar Sebzeler,Meyvalar ve Mamulleri Elektrikli Makina Ve Cihazlar HaberleĢme,Hayal-Ses Kayit Cihazlari Plastikler Ve Mamulleri Enerji Üreten Makina ve Cihazlar Enerji Üreten Makina Ve Cihazlar Elektrikli Makina ve Cihazlar Demir ve çelik Metallerden Nihai Ürünler Vitaminler,Hormonlar, Alkoloidler,Antibiyotikler, Ġlaçlar,Tıbbi EĢya Kimya Sanayiinin Diğer Kauçuk Ve Mamulleri DeğiĢik Sanayi Kollarında Kullanılan Makina Ve Cihazlar Ürünleri Mesleki,Ġlmi Cihazlar,Kontrol Alet Ve Cihazları Diğer TOPLAM Kaynak: T.C. DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Türk Firmalarının Yatırımları Türk firmaların Almanya daki yatırımları Alman ekonomisini, kültürünü ve politikasına uyum sağlamakla beraber bunları etkiliyor, Ģekillendiriyor ve değiģikliklere yol açıyor. 11

12 Almanya daki Türk firmalarının ürünleri pazardaki ürün çeģitlerinin zenginleģtirilmesi ve farklı çeģitler sunulmasını sağlamakla beraber pazarı farklı Ģekillendirerek rekabeti arttırmaktadır. Türk kuruluģları ayrıca iģ imkanları da yaratmaktadır lı yıllarda Almanya ya misafir iģçi olarak gelmeye baģlayan Türk vatandaģları, 1980 li yıllardan itibaren Almanya da kalma eğilimlerinin güçlenmesi ile birlikte, giriģimciliğe yönelerek kendi iģ yerlerini kurmuģ ve iģveren konumuna gelmiģlerdir sonu itibariyle Almanya daki Türk giriģimcilerinin sayısı civarında olup, Türk iģletmelerinin ulaģtığı toplam yatırım 7,4 milyar Avro seviyesindedir. Almanya da Türkler tarafından açılan iģyerlerinde istihdam edilenlerin sayısı 319 bin civarında olup, Türk iģletmelerinin yıllık toplam ciroları 30 milyar Avro yu bulmaktadır. Almanya daki Türk iģletmelerinin sektörel dağılımına bakıldığında, Türk iģadamlarının ekonomik hayatın neredeyse bütün alanlarında faaliyet gösterdikleri ortaya çıkmaktadır sonu itibariyle Almanya daki Türk iģletmesinden; ü perakende ticaret, ü otel ve lokantacılık, ü el sanatları, ü toptan ticaret, ü imalat sanayii, ü inģaat ve i diğer hizmetler alanlarında faaliyet göstermektedir. Bugünkü eğilimlerin devam etmesi halinde, Almanya daki Türk giriģimcilerinin sayısının 2015 yılına kadar e ulaģacağı, Türk iģletmelerinde yaklaģık 720 bin kiģiye iģ imkanı sağlanacağı, yatırım hacminin 15 milyar Avro ya ulaģacağı ve bu firmaların yıllık toplam cirolarının 66 milyar Avro civarında gerçekleģeceği tahmin edilmektedir. Türkiye deki Alman Yatırımları Almanya nın doğrudan dıģ yatırımları, 2003 ve 2004 yıllarında gerçekleģen tasfiyeler ve Ģirket içi kredilerin Almanya daki Ģirket merkezlerine yapılan geri ödemeleri nedeniyle düģük seviyelerde gerçekleģmiģtir yılında yükselme eğilimine giren Almanya nın dıģ yatırımları, 45 milyar dolar düzeyinde gerçekleģmiģ ve 2006 yılında 65 milyar dolara ulaģmıģtır yılı itibariyle Almanya nın 45,7 milyar dolarlık doğrudan yatırımlarının 14 milyar doları ulaģım haberleģme, 7,8 milyar doları bankacılık-sigortacılık, 3,8 milyar doları da imalat sektörlerinde gerçekleģmiģtir yılında Türkiye de 64 Alman sermayeli Ģirket kurulmuģken, 2006 yılına gelindiğinde bu rakam 600 olarak gerçekleģmiģtir yılı sonu itibariyle Türkiye de faaliyet gösteren 4,650 adet Alman sermayeli Ģirket bulunmaktadır yılında gerçekleģen toplam doğrudan yatırımın yüzde 7 si Almanya kaynaklı iken, 2009 yılında bu yüzde 9 seviyesindedir yılları arasında Türkiye de gerçekleģen 56,419 milyon dolarlık Avrupa Birliği yabancı doğrudan yatırım giriģimlerinin 4,121 milyon doları Alman kaynaklıdır. 12

13 YURTDIġINDA YERLEġĠK KĠġĠLERĠN TÜRKĠYE'DEKĠ DOĞRUDAN YATIRIMLARININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (Milyon ABD Doları) AVRUPA Almanya TOPLAM DÜNYA Kaynak: T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı T.C. Merkez Bankası Ödemeler Dengesi Ġstatistikleri ne göre Almanya da yerleģik kiģilerin Türkiye deki doğrudan yatırımları 2006 yılı Ocak-Mayıs döneminde 32 milyon dolar olarak gerçekleģmiģtir. Ocak-Mayıs 2007 tarihleri arasında bu rakam 123 milyon dolar seviyesine ulaģmıģtır. Türkiye de faaliyette bulunan Alman menģeli firmaların sektörel dağılımına bakıldığında, tamamına yakınının hizmetler ve imalat sanayinde iģtigal ettiği, tarım ve madencilik sektörlerinde ise az sayıda firma ile faaliyet gösterdikleri tespit edilmektedir. Ġmalat sanayinde ağırlıklı olarak gıda, hazır giyim, kimyasal ürünler, elektrik-elektronik, makina imalat, taģıt araçları imalat ve taģıt araçları yan sanayiinde; hizmetler sektöründe ise ticaret, turizm, haberleģme, bankacılık ve yatırım finansmanı alt sektörlerinde yoğunlaģtıkları görülmektedir. Alman menģeli firmaların yatırım yeri ve/veya merkez adresi açısından en fazla Ġstanbul u tercih ettiği, bu ili Antalya, Ġzmir, Ankara, Muğla ve Bursa illerinin izlediği tespit edilmektedir. Uzun yıllardır Türkiye de faaliyet gösteren tanınmıģ Alman firmalarından bazıları Ģunlardır; Siemens, Robert-Bosch, Daimler-Chrysler, Volkswagen, MAN, Bayer, Henkel, Allianz, Metro, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Westdeutsche Landesbank, Nordstern, Dr. Oetker, BASF, Ströer, Deutsche Messe. Ticari ve Ekonomik ĠliĢkilerde KarĢılaĢılan Sorunlar Türkiye nin Almanya ile ticari iliģkilerinde en önemli sorun, Türk iģ adamlarının vize almakta yaģadıkları güçlüklerdir. Son zamanlarda daha da ciddileģen bu sorunun giderilmesi ve AB ile Türkiye arasında imzalanan uluslararası anlaģmalardan (Ankara AnlaĢması, Katma Protokol vd.) kaynaklanan hakların savunulması suretiyle vize sorunun giderilmesi ya da en azından hafifletilmesi gerekmektedir. T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği tarafından iletildiği üzere, Türkiye için en önemli ihraç pazarı olan Almanya için, ihracatçı Türk firmaların, Piyasa hakkında çok kısıtlı bilgiye sahip oldukları, Almanya nın bütününü (hatta Avrupa yı) değil, Almanya daki Türk varlığını Pazar olarak gördükleri, SatıĢ-dağıtım kanallarında hemen hiç varlık gösteremedikleri, 13

14 Bu nedenle büyük ölçüde fason üretim yaptıkları, yani önemli bir katma değeri aracılara bıraktıkları, Reklam, promosyon, sponsorluk vb. yollarla marka ve imaj oluģturmaktan çok uzak oldukları, Önemli fırsatlar sunabilecek, piyasasından pay alınabilecek bir çok sektöre neredeyse hiç giremedikleri, Türk mallarının en çok göz önünde bulunduğu, Türk kökenli iģletmecilerce iģletilen perakende satıģ mağazalarının, etnik alıģveriģ yerleri olarak algılandığı, bu nedenle Alman halkını alıģveriģe teģvik etmekte yetersiz kaldığı, Almanya da yaģayan Türk iģ adamları ile Türkiye deki iģadamları arasında diyalog eksikliği bulunduğu ve birbirlerine güven duymakta zorlandıkları, gözlemlenmektedir. Diğer taraftan, iģbirliği amaçlı olarak organize edilen özellikle ticaret ve sanayi odaları heyetlerinin bazılarının çok iyi bir Ģekilde organize edilmemesi nedeniyle bunlardan azami ölçüde faydanılamamaktadır. Son zamanlarda iki ülke arasında iģtirak edilen sergi, fuar ve diğer etkinliklere katılım sürecinde ya da uluslararası taģıma firmalarının gerçekleģtirdikleri harcamalara yönelik Katma Değer Vergisinin alınmasında karģılıklı olarak güçlükler yaģandığı görülmekte olup bu sorunun giderilmesi yönelik olarak Maliye Bakanlıkları nezdindeki çalıģmalara devam edilmektedir. Her ne kadar son yıllarda Turquality Programı baģta olmak üzere DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı nın uyguladığı teģvik tedbirleri sayesinde çok önemli geliģmeler yaģansa da, Türk mallarının kalitesine yönelik imaj sorunu halen devam etmektedir. ĠĢbirliği Ġmkanları Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ticaretteki geliģmeler memnuniyet verici olması ile beraber potansiyelin altındadır. Ġkili ticarette özellikle makine, plastik, kimya, enerji, ulaģtırma, çevre ve otomotiv sanayi potansiyel iģbirliğine müsait sektörlerdir. Bu çerçevede 28 Nisan 2008 tarihinde Ankara da düzenlenen Türk- Almanya ĠĢbirliği Konseyi 14. Dönem Toplantısı çerçevesinde, iki ülke arasındaki ticaretin çeģitlendirilmesi ve geliģtirilmesi için kümeleme konusunda ve iki ülkenin bölgesel ticaret ve sanayi odaları arsındaki iģbirliğinin arttırılması konusunda ortak karara varılmıģtır. Ayrıca, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda hayata geçirilebilecek ortak proje ve finansman imkanları mevcuttur. Özellikle Türkiye de enerji alanında gerçekleģtirilmesi öngörülen projeler iki ülke için önemli iģbirliği imkanları sağlamaktadır. UlaĢtırma, gemi yapımı ve haberleģme alanları da iki ülke arasındaki potansiyel iģbirliği alanlarındandır. Türkiye de önümüzdeki dönemlerde gerçekleģtirilmesi öngörülen otoyol iģletim ve elektrik dağıtım alanlarındaki özelleģtirmeler de iģbirliği imkanları arasında yer almaktadır. Turizm alanında ise, Türkiye nin Almanya da gerçekleģtirmeye devam ettiği tanıtım kampanyaları çerçevesinde iki ülke arasındaki turizm iliģkilerinin 14

15 geliģtirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Turizmin karģılıklı olarak çeģitlendirilmesi ve sektörün ihtiyacı olan elemanları yetiģtirilmesinde de ortak giriģimlerin önemi vurgulanmaktadır. Bilim, araģtırma ve teknoloji alanlarında, iki ülke üniversiteleri ve bilim kuruluģları arasındaki mevcut iģbirliğinin önümüzdeki dönemde de devam ettirilmesi önem taģımaktadır. Gerek Türk, gerek ise Alman üniversitelerinin ve sanayinin iģbirliği yaparak araģtırma projeleri için yeni teģvik araçlarının uygulanmaya konması ve bu alandaki çalıģtayların devam ettirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Almanya daki Türk firmaları Alman firmalarıyla kuruluģ ortaklıklarına girmeye uygundur. Bir yandan Türkiye deki kuruluģlar, Almanya daki Türk kuruluģlarını, Almanya pazarına girmek için ya da bütün Avrupa piyasaları için atlama tahtası olarak kullanabilir. Diğer yandan özellikle orta boy iģletmeler için, Almanya daki Türk kökenli kuruluģlarla iģbirliği yoluyla, Ģimdiye kadar olduğundan daha güçlü bir Ģekilde Türkiye pazarına girme fırsatı sağlayabilir. Türkiye ile Almanya arasındaki ikili iģbirliği imkanlarının dıģında üçüncü ülkelerde de iģbirliği mümkün gözükmektedir. Türk-Alman ĠĢ Konseyi Yapılanması 1996 yılında Alman ĠĢ Konseyi Türk tarafı oluģturulmuģtur. ĠĢ Konseyinin kurulmasındaki amaç ekonomik ve ticari iģbirliğinin karģılıklı ve dengeli olarak geliģtirilmesi, iģbirliği imkanlarının belirlenmesi ve bu kapsamda gerekli araģtırmaların yapılması, ortak yatırımlara katılabilecek yerli ve yabancı firmaların belirlenmesi, ortak giriģimler için uygun ortam yaratılması, karģılıklı bilgi akıģının sağlanması, sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliģtirilmesi, ekonomik iliģkilerin istenilen Ģekilde geliģmesini teminen ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyal alanlarda tanıtım faaliyetlerinde bulunulması ve üçüncü ülkelerde iģbirliğinin teģvik edilmesidir. Bu dönemde temel hedef Türkiye nin ihracatının ve Türkiye de Alman menģeli yatırımların artırılması olmuģtur. ĠĢ Konseyi faaliyetleri Ġstanbul da yerleģik Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile iģbirliği içinde yapılmaktadır. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK), Ġstanbul da 1994 yılında, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokole dayanmaktadır. Buna göre her iki ülkede birer Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası kurulması öngörülmüģtü. Alman taraf Ġstanbulda faaliyet gösteren odayı (AHK) 1994 yılında kurmuģtur. AHK Türkiye (Almanya DıĢ Ticaret Ofisi) Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ticaret iliģkilerinin desteklenmesiyle görevlendirilmiģtir. AHK Türkiye nin, Alman ve Türk ticaret çevrelerinin her kesiminden 350 den fazla üyesi bulunur. AHK Türkiye, Almanya Ticaret ve Sanayi Odası DĠHK in Türkiye deki faaliyetlerinde görev almaktadır. 15

16 Aynı protokole göre, Almanya da faaliyet gösteren Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası da (TD-IHK) 22 Ekim 2003 tarihinde, Köln'de kurulmuģtur. DIHK ve TOBB, TD-ĠHK Yönetiminde birer temsilci ile temsil edilmektedir. Türk-Alman ĠĢbirliği Konseyi bünyesindeki faaliyetlere de katılan DEĠK resmi ziyaretler çerçevesinde yapılan iģadamları ziyaretlerinde de görev almaktadır. Türk-Alman ĠĢbirliği Konseyi (TAĠK), iki ülke arasında ticari ve ekonomik konuların, hem kamu hem de özel sektör temsilcilerinin katılımı ile tartıģıldığı ve iģbirliği önerilerinin görüģüldüğü bir platformdur. iki taraf iģadamlarının Konsey ve ÇalıĢma Gruplarına etkin katılımları ve bazılarına da eģbaģkanlık yapmaları sonucunda, TAĠK kendine münhasır bir nitelik kazanmıģ ve bu oluģum içinde çalıģmaya baģlamıģtır. ĠĢbirliği Konseyi bünyesinde çalıģma grupları; Ticaret ve Mal Mübadelesi ÇalıĢma Grubu, Sanayi ve Yatırımlar ÇalıĢma Grubu ile 1994 yılında eklenen Turizm ÇalıĢma Grubu ve Kasım 1997 tarihlerinde Ġstanbul da gerçekleģtirilen toplantıda Sanayi ve Yatırımlar ÇalıĢma Grubu bünyesinde kurulan Enerji Alt ÇalıĢma Grubu dur. Enerji Alt ÇalıĢma Grubu 2000 yılı toplantısından itibaren Sanayi ve Yatırımlar ÇalıĢma Grubuna dahil edilmiģtir. Ticaret, Sanayi ve Yatırımlar ve Turizm çalıģma gruplarının yanısıra TAĠK 11. Toplantısında kurulan Bilim, AraĢtırma ve Teknoloji ÇalıĢma Grubu nun ilk toplantısı Nisan 2006 tarihinde düzenlenen 12.Toplantısında yapılmıģtır. Anılan Konsey, ticaret, sanayi ve yatırımlar, turizm ve bilim, araģtırma ve teknoloji çalıģma gruplarından oluģmaktadır. Bu yıl, TAĠK in 13. Dönem Toplantısı, Hannover Fuarı ile eģ zamanlı olarak Almanya da gerçekleģmiģtir. Küçük ve orta ölçekli firmaların dıģa açılım ihtiyacının artması ile birlikte Konsey faaliyetlerinde KOBĠ lere yönelik etkinlikler ve sağlanan hizmetler ağırlık kazanmıģtır. ĠĢ Konseyi bünyesinde a. Otomotiv b. Makina Sanayi c. Turizm d. Bankacılık e. Tekstil ve Hazır Giyim f. Kimyasallar ve Plastik sektörlerine yönelik çalıģma grupları oluģturularak Almanya da ilgili Sektörel Birlikler ile iģbirliği anlaģmaları yapılması çalıģmaların verimini artıracaktır. 16

17 Türk-Alman ĠĢ Konseyi Faaliyetleri Türk Alman ĠĢbirliği Konseyi Hazırlık Toplantısı T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen hazırlık toplantısı ilgili kamu ve özel sektör kuruluģlarının katılımıyla 12 ġubat 2008 tarihinde gerçekleģti. Türk Alman ĠĢbirliği Konseyi Toplantısı, 24 Nisan 2008 tarihinde T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı koordinasyonunda ve TOBB un evsahipliğinde TOBB ETÜ Sosyal Tesisleri nde düzenlenen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, T.C.DıĢiĢleri Bakanlığı MüsteĢarı Ertuğrul Apakan ve Almanya DıĢiĢleri Bakanlığı MüsteĢarı Reinhard Silberberg da katıldı. Türkiye ile ticari ve yatırım iliģkileri olan veya öngören Alman firmalarına danıģmanlık hizmetleri veren ADH firmasının sahibi Arda Sürel ile 3 Mart 2009 tarihinde TOBB Plaza da düzenlenen görüģmeye DEĠK ĠĢ Konseyi Koordinatör Yardımcısı Leyla Gürbüz katıldı. T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı koordinasyonunda Mayıs 2009 tarihlerinde Berlin de Almanya DıĢiĢleri Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleģecek toplantıya hazırlık amacıyla ilgili kurum ve kuruluģların katılımıyla 16 Nisan 2009 tarihinde Ankara da bir toplantı düzenlendi. DEĠK/Türk-Alman ĠĢ Konseyi nin Berlin temasları, ĠĢ Konseyi BaĢkanı Sayın Ferit ġahenk, Yürütme Kurulu Üyeleri Sayın Cuneyd Zapsu, Sayın Volkan Vural, Sayın Halil Doğan Bolak ve Sayın Emir Ali Bilaloğlu, DoğuĢ Grubu BaĢkanlık Ofisi BaĢkanı Sayın Levent Veziroğlu, Cuneyd Zapsu DanıĢmanlık temsilcisi GülĢen Karanis, DEĠK Bölge Koordinatör Vekili Aslı Özelli DEĠK ĠĢ Konseyi Koordinatör Yardımcısı Leyla Gürbüz ün katılımları ile Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleģti. Almanya AĢağı Saksonya Eyaleti Ekonomi, ÇalıĢma ve UlaĢım Bakanı Jörg Bode nin Ġstanbul u ziyareti vesilesi ile Türk-Alman ĠĢ Konseyi Yürütme Kurulu ile 27 Mayıs 2010 tarihinde TOBB Plaza da bir toplantı düzenlendi. AHK Genel Sekreteri Dr.Marc Landau, AHK ile DEĠK arasında iģbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere DEĠK Genel Sekreteri Ufuk Yılmaz ve Bölge Koordinatörü Aslı Özelli ile 4 Haziran 2010 tarihinde Ġstanbul da biraraya geldi. Türkiye'nin ve Almanya'nın Irak'a yönelik ekonomik iģbirliği imkanları hakkında, 8 Haziran 2009 tarihinde T.C.DıĢiĢleri Bakanlığı MüsteĢarı baģkanlığında, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ile Türk ve Alman özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. DEĠK/Türk-Alman ĠĢ Konseyi nin tanıtılması, ĠĢ Konseyi nin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iliģkilerin geliģtirilmesine yönelik önümüzdeki dönem öngörülen faaliyetlerinin aktarılması ve Türkiye de faal Alman firmalarının yetkilileri ile bir araya gelmek amacı ile 17 Haziran 2009 tarihinde Osmanlı Bankası Müzesi nde bir tanıtım kokteyli düzenlendi. 17

18 Türk-Alman ĠĢ Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri 9 Temmuz 2009 Ankara ve Ġstanbul da T.C. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve T.C.DıĢiĢleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile temaslarda bulundu. 29 Temmuz 2009 tarihinde Alman BaĢkonsolos Yardımcısı Peter von Wesendonk ve ĠĢ Konseyi Koordinatör Yardımcısı Leyla Gürbüz ün katılımları ile gerçekleģen öğle yemeğinde ĠĢ Konseyi nin 2009 Nisan ayında gerçekleģtirdiği Berlin temasları ile 9 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleģen Ankara temasları hakkında bilgi verildi. Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası ve Eurocommerce BaĢkanı Dr.Rainhardt Freiherr Von Leoprechting ile 4 Ağustos 2009 tarihinde Ġstanbul da bir toplantı gerçekleģtirildi. Almanya DıĢiĢleri Bakanı Guido Westerwelle'nin 7-8 Ocak 2010 tarihlerinde Türkiye yi ziyareti kapsamında, 8 Ocak 2010 tarihinde konuk Bakan ve beraberindeki Alman iģ dünyasının önde gelen temsilcileri, DEĠK/Türk-Alman ĠĢ Konseyi BaĢkanı Ferit ġahenk in ev sahipliğinde Ġstanbul da Çırağan Oteli nde bir çalıģma kahvaltısı düzenlendi. Türk-Alman ĠĢ Konseyi BaĢkanı Ferit ġahenk, Almanya Ankara Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz, Krone CEO'su Jürgen Föhrenbach ve Bild gazetesi Yayın Yönetmeni Kai Diekmann'ın katılımıyla Ġstanbul, Tarabya'da, Almanya Büyükelçiliğinin Yazlık Rezidansı nda düzenlenen bir basın toplantısıyla Türk- Alman iliģkilerinin ve Türkiye nin önündeki yeni döneme iliģkin bilgiler verildi. Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından sürdürülmekte olan Avrupa ĠĢletmeler Ağı- Akdeniz projesi kapsamında, iģletmelerin ulusal ve uluslararası iģbirliği imkanları konusunda bilgi düzeyini artırmak ve yeni iģbirliği imkanlarının önünü açmak amacıyla 18 ġubat 2010 tarihinde düzenlenen Almanya Ülke Sohbet Toplantısı Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı ġaban BaĢ, Genel Sekreteri Ahmet Nevruz, AB ġefi BarıĢ Gökhan Topal, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ümmühan Dericioğlu, DEĠK ĠĢ Konseyi Koordinatör Yardımcısı Leyla Gürbüz ve 30 üye firma temsilcisinin katılımı ile gerçekleģti. Karlsruhe Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, T.C. Karlsruhe BaĢkonsolosluğu nun destekleri ile Karlsruhe de 25 ġubat 2010 tarihinde düzenlenen "Türkiye ve Irak ta Yatırım Ġmkanları konulu toplantı gerçekleģtirildi. Almanya Bavyera Eyaleti Ġstanbul Temsilciliği nin açılıģı vesilesi ile 18 Mart 2010 tarihinde Almanya Ġstanbul BaĢkonsolosluğu nda düzenlenen toplantıda Bavyera Eyaleti Ekonomi, Altyapı, UlaĢım ve Teknoloji Bakanı Martin Ziel in gerçekleģtirdiği açılıģ konuģmasının akabinde Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Marc Landau, Bavyera Eyaleti Türkiye Temsilcisi olarak görevlendirildiğini iletti. Almanya BaĢbakanı Sayın Angela Merkel in Mart 2010 tarihleri arasında Türkiye ye gerçekleģtireceği resmi ziyaret vesilesi ile 29 Mart 2010 tarihinde Ankara da TOBB un ev sahipliğinde kısıtlı bir çalıģma yemeği, 30 Mart 2010 tarihinde ise Ġstanbul da Çırağan Sarayı nda TOBB, Alman-Türk Ticaret ve 18

19 Sanayi Odası (AHK) ve DEĠK iģbirliği ile iki ülke BaĢbakanlarının katılımı ile bir yuvarlak masa toplantısı ve Türk-Alman ĠĢ Forumu düzenlendi. Almanya AĢağı Saksonya Eyaleti Ekonomi, ÇalıĢma ve UlaĢım Bakanı Jörg Bode nin Ġstanbul u ziyareti vesilesi ile Türk-Alman ĠĢ Konseyi Yürütme Kurulu ile 27 Mayıs 2010 tarihinde TOBB Plaza da toplantı düzenlendi. AHK Genel Sekreteri Dr.Marc Landau, AHK ile DEĠK arasında iģbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere DEĠK Genel Sekreteri Ufuk Yılmaz ve Bölge Koordinatörü Aslı Özelli ile biraraya geldi. Toplantıda 23 Mart 2010 tarihinde DıĢiĢleri Bakanlığında gerçekleģen Almanya ya yönelik koordinasyon toplantısında alınan karar çerçevesinde DEĠK in giriģimi ile AHK ile biraraya gelindiği ve bu karar öncesinde 10 Aralık 2009 tarihinde Ġstanbul da ortaklaģa düzenlenen Irak ta iģbirliği fırsatları konulu toplantıya atıfta bulunuldu. Türk-Alman ĠĢ Konseyi Yürütme Kurulu nun Berlin ziyareti kapsamında 5 Ekim 2010 tarihinde Federal Almanya Parlamentosu ve Berlin Eyalet Parlamentosu nda yer alan Türk Milletvekilleri ile Adnan Restaurant ta bir akģam yemeği düzenlendi. 6 Ekim 2010 tarihinde DEĠK/Türk-Alman ĠĢ Konseyi ve Deutsche Bank ĠĢbirliği ile Berlin de Deutsche Bank Atrium da I. Türk-Alman ĠĢbirliği ve Yatırım Konferansı düzenlendi. 14 Ekim 2010 tarihinde Türk-Alman ĠĢ Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve Sanayi- Yatırım ve KOBĠ Komitesi BaĢkanı Agah Uğur ile DEĠK Bölge Koordinatörü Aslı Özelli Stuttgart ta Baden Württemberg eyaletinin etkin iģadamları kuruluģu LVI ile iģbirliği mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaģma eyalet bazlı yapılanmanın ilk adımı oldu. Almanya BaĢkonsolosluğu talebi üzerine Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile Türk-Alman ĠĢ Konseyi Yürütme Kurulu nu temsilen Agah Uğur ve Bölge Koordinatörü Aslı Özelli 14 Mart 2011 tarihinde Perili KöĢk te biraraya gelindi. 28 ġubat-5 Mart 2011 tarihleri arasında Türkiye nin partner ülke olarak 92 firma ile katıldığı CEBĠT BiliĢim Fuarına DEĠK de bir stand ile görev aldı. 24 Mayıs 2011 tarihinde Türk-Alman ĠĢ Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve Sanayi- Yatırım ve KOBĠ Komitesi BaĢkan Yardımcısı Ali Bilaloğlu ile DEĠK Bölge Koordintörü Aslı Özelli Hannover de AĢağı Saksonya eyaletinin etkin iģadamları kuruluģu olan Nglobal ile iģbirliği mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaģma eyalet bazlı yapılanmanın ikinci adımı oldu. 7 Aralık 2011 tarihinde Türk-Alman ĠĢ Konseyi II. Yatırım ve ĠĢbirliği Konferansı nın Berlin de Deutsche Telekom iģbirliğinde yapılması planlanmaktadır. 19

3 BREMEN BAŞKENT: BREMEN NÜFUS:663.000 7 RENANYA PALATİNA BAŞKENT:MAİNZ NÜFUS:4.059.000 11 BRANDENBURG BAŞKENT:POTSDAM NÜFUS:2.575.

3 BREMEN BAŞKENT: BREMEN NÜFUS:663.000 7 RENANYA PALATİNA BAŞKENT:MAİNZ NÜFUS:4.059.000 11 BRANDENBURG BAŞKENT:POTSDAM NÜFUS:2.575. ALMANYA ÜLKE BÜLTENİ Ekim 2008 1 SCHLESWİG-HOLSTEİN BAŞKENT: KİEL NÜSUF:2.823.000 2 HAMBURG BAŞKENT:HAMBURG NÜFUS:1.734.000 3 BREMEN BAŞKENT: BREMEN NÜFUS:663.000 4 AŞAĞI SAKSONYA BAŞKENT:HANNOVER NÜFUS:7.993.000

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.7 km² Nüfus 80,8 Milyon (20) Nüfus ve yaş grupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.050 km² Nüfus 80,5 Mio. (2013) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

Ekonomik Veriler Almanya

Ekonomik Veriler Almanya Ekonomik Veriler Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.050 km² Nüfus 81,8 Mio. (2011) Nüfus yoğunluğu 229/km² (2011) Nüfus büyüme hızı -0,2%(2012, bir önceki yıla göre) Başkent Berlin Finansmerkezi Frankfurt

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

ALMANYA ÜLKE BÜLTENİ

ALMANYA ÜLKE BÜLTENİ ALMANYA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Kuruluş Yüzölçümü Nüfus İklim Berlin Almanca Federal Cumhuriyet Christian Wulff Angela Merkel 18 Ocak 1871 ( Federal Cumhuriyet

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Berrin Ertürk, Ticaret Ataşe Yardımcısı Nisan 2014 U.S. Commercial Service Ankara, Turkey Amerikan Ticaret Müsteşarlığı Misyonu

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1

LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1 LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1 1- GENEL BĠLGĠLER TABLOSU (2010) RESMĠ ADI Lübnan Cumhuriyeti BAġKENTĠ Beyrut RESMĠ DĠL Arapça (resmi dil), Fransızca, Ġngilizce, Ermenice BAĞIMSIZLIK TARĠHĠ 22 Kasım 1943 DEVLET BAġKANI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ALMANYA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Federal Almanya Cumhuriyeti Başkenti :Berlin Kuruluş Tarihi :23 Mayıs 1949 (Doğu Almanya ile birleşme: 3 Ekim

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016 MART 2016 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 KİMYA SEKTÖR RAPORU İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 DÜNYA TİCARETİ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38 ini ana kimyasallar,

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU YUNANĠSTAN YUNANĠSTAN ÜLKE PROFĠLĠ A. Genel Bilgiler (2015) Resmi Adı : Helen Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA 1 / 8 HOLLANDA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Hollanda Krallığı Amsterdam Flemenkçe BAĞIMSIZLIK TARİHİ 30 Ocak 1648 DEVLET

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Mayıs 2013 Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015

ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Almanya ya ihracat yapan 1.073 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

ALMANYA. Ülke Raporu. Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

ALMANYA. Ülke Raporu. Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı ALMANYA Ülke Raporu Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Mayıs 2009 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Federal Almanya Cumhuriyeti Başkenti Berlin Resmi Dili Almanca Nüfusu 82,2 milyon

Detaylı

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ ÜLKE BÜLTENİ NİSAN 2004

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ ÜLKE BÜLTENİ NİSAN 2004 KOSOVA Ülke Bülteni Kasım 2011 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ ÜLKE BÜLTENİ NİSAN 2004 GENEL BİLGİ Devlet İsmi Kosova Cumhuriyeti Başkent PriĢtina Coğrafi Konumu Güneydoğu Avrupa Diğer Büyük Şehirler Prizren,

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

İTALYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ İTALYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü MAYIS 2015 1. GENEL BİLGİLER Ülke adı : İtalya Cumhuriyeti Yüzölçümü : 301.340 km 2 Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Devlet Başkanı : Sergio

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Pınar Erdem AB Masası Uzman Ağustos 2009 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti : Budapeşte Yüzölçümü : 93,030 km 2 Nüfusu : 9,905,596 (Temmuz 2009 tahmini)

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

MALTA ÜLKE BÜLTENĠ GENEL BĠLGĠ. Ağustos 2011. Resmi adı: Malta Cumhuriyeti Yönetim Ģekli: Parlamenter Cumhuriyet

MALTA ÜLKE BÜLTENĠ GENEL BĠLGĠ. Ağustos 2011. Resmi adı: Malta Cumhuriyeti Yönetim Ģekli: Parlamenter Cumhuriyet MALTA ÜLKE BÜLTENĠ Ağustos 2011 GENEL BĠLGĠ Resmi adı: Malta Cumhuriyeti Yönetim Ģekli: Parlamenter Cumhuriyet BaĢkent: Valletta CumhurbaĢkanı: George Abala BaĢbakan: Lawrence Gonzi Diğer Ģehirler: Marfa,

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÇİN HALK CUMHURİYETİ GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER GSYİH- DÜNYA SIRALAMASI : 4,9 trilyon ABD $ (2009) 2. Büyük Ekonomi (Dünya Bankası) 5,5 trilyon ABD $ (2010 EIU tahmini) NÜFUS KİŞİ BAŞINA GSYİH (Satın alma

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Amerika Birleşik Devletleri BAŞKENTİ : Washington D.C. RESMİ DİL : İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ :

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. İSRAİL E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) BAŞKENTİ RESMİ DİL BAĞIMSIZLIK TARİHİ DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN YÜZÖLÇÜMÜ NÜFUS YILLIK

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

2008, ''ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ'' YILI OLARAK ĠLAN EDĠLDĠ.

2008, ''ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ'' YILI OLARAK ĠLAN EDĠLDĠ. ENERJĠ NEDĠR? Herhangi bir cismin bünyesinde bulunan ve bir iģ meydana getirmesini sağlayan güce enerji denir. Hareket eden bir cisimde, akan bir suda, güneģte, insanda enerji vardır. Bir aracın hareket

Detaylı

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012)

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI Romanya Cumhuriyeti BAŞKENT Bükreş RESMİ DİL Romence DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) DİN Ortodoks

Detaylı

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından)

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Ar-Ge Şubesi Eylül, 2017 Ekonomik Yapı Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası.

OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası. OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası. OSTİM Kurucu Başkanı Cevat DÜNDAR 1974-92Yön. Kur. Bşk. Turan ÇĠĞDEM 1992 den bu yana Yön. Kur. Bşk. Orhan

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q4 1991-Q3 1992-Q2 1993-Q1 1993-Q4 1994-Q3 1995-Q2 1996-Q1 1996-Q4 1997-Q3 1998-Q2 1999-Q1 1999-Q4 2000-Q3 2001-Q2 2002-Q1 2002-Q4 2003-Q3 2004-Q2 2005-Q1 2005-Q4 2006-Q3 2007-Q2 2008-Q1 2008-Q4

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

POLONYA ÜLKE BİLGİLERİ VE TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİ

POLONYA ÜLKE BİLGİLERİ VE TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİ İZMİR TİCARET ODASI POLONYA ÜLKE BİLGİLERİ VE TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİ Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası MAYIS 2013 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Polonya Cumhuriyeti

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000$ 2013 Ağustos 2014 Ağustos Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $ Konya 106.433 106.676

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HONG KONG RAPOR Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Hong Kong Özel İdare Bölgesi (Çin Halk Cumhuriyeti) : Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü 1. GENEL BİLGİLER (2009) Resmi Adı : Filipinler Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Filipin Dili ve İngilizce Başkenti : Manila Yüzölçümü : 300.179 km² Nüfusu : 95 milyon Para Birimi :

Detaylı

KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI

KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ÜLKENİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI T.C. KKTC EKONOMİ PROGRAMLARI TEŞVİKLER VE YATIRIM ALANLARI (MĠLYON TL) GSMH CARĠ FĠYATLARLA 8.000

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 75.627.384 (2012) Yaş ortalaması 30,1 (2012) Nüfus yoğunluğu 98 /km²(2012) Nüfus büyüme hızı +1,2 (% bir öneki yıla göre değişim;

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İSRAİL DEVLETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İSRAİL DEVLETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 1. GENEL BİLGİLER Ülke Adı : İsrail Devleti Yüzölçümü : 20.770 km² Yönetim Biçimi : Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı : Reuven

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2011 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 % T. C. DĠYARBAKIR EKONOMĠSĠNĠN GENEL GÖRÜNÜMÜ 1. Diyarbakır Ġstatistikleri Tablo 1: Yıllara Göre Diyarbakır Nüfusu Yıllar Nüfus Yıllık Nüfus

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Ekim Konya Ekonomik Verileri

Ekim Konya Ekonomik Verileri Ekim 2014 Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Ekim 2014 Ekim Değişim % 2013

Detaylı

Eylül Konya Ekonomik Verileri

Eylül Konya Ekonomik Verileri Eylül Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Eylül Eylül Değişim 2013 Ocak-Eylül Ocak-Eylül

Detaylı